Page 1

Julie James NEODOLJIVA PRIVLAČNOST

1

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


JULIE JAMES NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST

Prevela s engleskoga Biljana Radanović

Naslov izvornika Julie James Love Irresistibly Copyright © 2013 by Julie James Copyright © za hrvatski prijevod Biljana Radanović i nakladnik, 2015. Sva prava pridrţana. Ni jedan dio ovog izdanja ne smije se umnoţavati ili javno reproducirati u bilo kojem obliku bez prethodnog dopuštenja nakladnika. This edition published by arrangement with The Berkley Publishing Group, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC JULIE JAMES Neodoljiva privlaĉnost Prevela s engleskoga Biljana Radanović

2

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


PRVO POGLAVLJE BROOKE PARKER prišla je šanku restorana The Shore spremna naruĉiti ruĉak. MeĊutim, barmen ju je preduhitrio. »Hej, evo moje omiljene gošće — Tacosi od piletine, s puno salate.« Zabljesnuo ju je osmijehom. »Tako te zovem.« Da, shvatila je. »Pretpostavljam da su me zvali gorim imenima«, rekla je Brooke kad je barmen otišao do blagajne kako bi joj naplatio. Doista je bila redovita gošća i ponosila se time. Restoran se nalazio svega dvije ulice dalje od njezina ureda, odmah u podruĉju Oak Street Beacha, što ga je ĉinilo savršenim za popodnevni bijeg. A imao je i najbolje tacose od piletine u gradu. Nije daje bila pristrana. Dobro, moţda je bila malo pristrana. Predala mu je novĉanicu od dvadeset dolara. »Uzet ću i smoothie od jagode i manga.« »Oh, smoothie. Danas smo se malo raspojasali, ha?« Barmen u ranim dvadesetima plave kose i osunĉanog lica izgledao je kao daje nedavno diplomirao i planirao provesti puno vremena igrajući odbojku preko ljeta. Javio je Brookeinu narudţbu kuhinji, a potom je odmjerio. »Poĉinje mi se ĉiniti kako bih trebao znati više o tebi, Tacosi od piletine, s puno salate.« Namignuo joj je. »S obzirom na to da se sada već gotovo mjesec dana viĊamo svaki tjedan.« Promotrio je sivo krojeno odijelo koje je nosila. »Mislim da si — odvjetnica.« »Pun pogodak.« »Znao sam. Kladim se i da si prava razbijaĉka na sudu.« Brooke se suzdrţala kako sene bi nasmijala. Stvarno, mogla je poštedjetijadniĉka neugode, ali bilo joj je zabavno. »Zapravo, nisam parniĉarka.« Odluĉila mu je dati mig. »Ja sam glavna pravna savjetnica jedne tvrtke ovdje u Chicagu.« Hinio je kako ga to impresionira. »Ma zamisli samo, gĊo Faco. Ĉime se tvrtka bavi?« »Restoranima i barovima.« »Koja sluĉajnost. Oboje smo u poslu s restoranima. Naslonio je laktove na šank pa joj dobacio vrući i seksi pogled koji mu je vrlo vjerojatno pomagao u prikupljanju velikih napojnica od ţenske klijentele.« »Pa to je Sudbina.« Ili moţda i nije baš tako. Brooke je podignula obrvu. »Smiješ li ti flertovati s gostima?« Odmahnuo je na to samozadovoljnim osmijehom. »Vjerojatno ne. Ali za tebe, Tacosi od piletine, s puno salate, prekršit ću pravila. Samo nemoj reći nikome od ovih uštogljenih iz tvrtke.«

3

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke je morala zagristi usnu kako se ne bi nasmijala na to. A joj, sada definitivno nije mogla dati jadniĉku do znanja. Potom je netko zazove. »Markirate popodne, gĊo Parker?« Brooke se okrenula i ugledala Kurta McGregora, jednog od menadţera The Shorea. »Naţalost, ne. Samo sam se iskrala na kratku stanku.« Kurt je rukom pokazao prema barmenu. »Nadam se da Ryan dobro pazi na vas.« Ryan je vrlo šarmantan«, uvjerila ga je. Barmen je pokazao na njih. »Vas se dvoje znate?« Kurt se zahihotao. »Moţe se to tako reći. Ryane, ovo jeBrooke Parker iz tvrtke. Ona je glavna pravna savjetnica Sterlinga.« Smiješak na barmenovom licu se zaledio, a zamijenio ga je uspaniĉeni pogled. »Oh, sranje. Restorani Sterling. Kao, oni koji mi isplaćuju plaću?« »Glavom i bradom«, rekla je Brooke. Barmen je izgledao kao da je progutao muhu. »Upravo sam vas nazvao uštogljenom.« »I gĊom Facom.« »Molim vas, nemojte me otpustiti«, šapnuo joj je. Brooke je glumila da se premišlja. »Zvuĉi primamljivo. Ali davanje nekome otkaza zahtijeva puno papirologije. Nije baš nešto ĉime se ţelim baviti u petak popodne. Ostavit ću to za ponedjeljak.« Mogla je primijetiti kako je širom otvorio oĉi. »Šalim se, Ryane.« Kurt je proĉistio grlo kao da ţeli nešto naglasiti. »Ryane, moţda bi ovo bilo dobro vrijeme da provjeriš narudţbu gĊe Parker?« Barmen se uspravio i vidjelo se da mu je laknulo što moţe otići. »Dobra ideja. Narudţba za Tacose za — uh, gĊu Parker — stiţe.« Rekao je i odjurio u kuhinju. Kurt joj se okrenuo nakon štoje barmen otišao. »Dobro, ozbiljno. Trebam li ga otpustili?« »Ne. Prokrijumĉari mi više salate. Treba ga zadrţati.« Kurt se na to zahihotao, a potom pokazao na terasu. »Hoćete li ostati? Mogu vam srediti stol s pogledom na jezero ako ţelite jesti ovdje.« Brooke je pogledala osunĉanu terasu sa suncobranima. Ta ideja bila je više nego primamljiva. Bio je prekrasan lipanjski dan, a pogled s terase nesumnjivo je bio jedan od najboljih u Chicagu: neboderi su se veliĉanstveno nadvili nad blistavo plavetnilo jezera Michigan. Danas ju je, meĊutim, duţnost zvala. Zapravo, duţnost ju je zvala gotovo svaki dan. »Kad bih barem mogla. Ali oĉekujem konferencijski poziv za« — Brooke je provjerila sat — »joj, dvadeset minuta.« Barmen Ryan izašao je iz kuhinje s vrećicom za van i smoothiejem. Plaho ju je pogledao i odloţio oboje na šank ispred Brooke te odlepršao.

4

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ima li kojim sluĉajem taj poziv nešto s odreĊenim poslom oko kojeg pregovarate s centrom Staples?« Kurt je pronicljivo upitao nakon što je Ryan nestao. Brookeino lice nije ništa odavalo. »Ne mogu niti potvrditi niti zanijekati postojanje takvog posla.« »Govorite kao prava odvjetnica.« Brooke je namignula kada je uzela smoothie i tacose te se uputila prema vratima. »Uvijek.« Brooke je ţurno odšetala dvije ulice od Oak Street Beacha u elegantnu zgradu s osam katova u Aveniji Michigan koja je bila dom uredima tvrtke Sterling. S tacosima i smoothiejem u ruci progurala se kroz kruţna vrata te mahnula Macu, umirovljenom ĉikaškom policajcu koji je radio kao osiguranje na ulazu, prešla predvorje te se uputila prema dizalima. Kad joj je Ian Sterling, glavni izvršni direktor Restorana Sterling, prije dvije godine pristupio kako bi se pridruţila tvrtki kao glavna pravna savjetnica — ili »GPS« kako se pozicija inaĉe nazivala - bio je vrlo iskren o svojoj viziji i planovima. Tvrtku je zapoĉeo sa samo jednim restoranom, ameriĉkim bistroom u srcu Chicaga, a unutar osam godina otvorio je još šest restorana koji su sekretali u rasponu od ljetnog trendi mjesta kao što je The Shore preko Irskog puba na juţnoj strani grada, do Sogne, tvrtkinog »dragulja« kojemu je upravo ove godine Michelin dodijelio prestiţne tri zvjezdice. Mnogi bi se vlasnici restorana zadovoljili time, ali ne i Ian Sterling. Bio je agresivan, motiviran i imao je planove. Velike planove. Prijatelj njegovog prijatelja poznavao je vlasnika Chicago Cubsa, a Ian je uvjerio vlasnika da razmisli o prepuštanju Restoranima Sterling posluţivanje hrane i pića u klubu stadiona te privatnim loţama u Wrigley Fieldu. »Ukoliko odluĉite prihvatiti poziciju«, rekao je Brooke u stilu Nemoguće misije iste veĉeri kad joj je sluţbeno ponudio posao za veĉerom u Sogni, »prvi zadatak kao GPS-u bit će vam sklopiti posao s Wrigely Fieldom.« »A što dalje?« upitala je Brooke. »Bit ćete dio tima koji će izgraditi ĉitav Sterlingov sektor za sport i zabavu«, rekao je. »Igrališta. Arene. Stadione.« Brooke je morala priznati kako ju je njegova ambicioznost impresionirala. U to je vrijeme radila u odvjetniĉkom uredu u odjelu za velike tvrtke. Prvenstveno je bila suradnica odgovorna za Restorane Sterling — za pitanja koja se nisu ticala parnica. Kako je u to vrijeme poznavala Iana već nekoliko godina, bila je svjesna kako je razmišljao o tome da dovede odvjetnika u tvrtku. Ono što nije shvatila, meĊutim, bilo je kako je planirao pozvati nju da zauzme tu poziciju. »Ne brine vas to što imam svega pet godina iskustva?« »Mnogo sam vas puta vidio u akciji, Brooke. Ĉvrsti ste kada trebate biti, a od vašeg šarma muškarcima koji imaju tri puta više iskustva od vas padaju hlaĉe na pod.« 5

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Pa, da. Iako to pokušavam ne iskorištavati previše. Vrlo je nezgodno pregovarati s ljudima koji sjede u donjem rublju.« Ian se nacerio. »SviĊa mi se vaš — stil — a jednako tako, sviĊate mi se vi. Stoga, bolje je pitanje, mislite li vi da se moţete nositi s tim poslom?« Izravno pitanje. Srećom, Brooke je isto uvijek sve govorila ravno u glavu, a Ianovi polet i zanos bili su zarazni. Pruţila joj se prilika prikljuĉiti novoj tvrtki koja je bila u usponu. Pa ga je u znak odgovora na pitanje pogledala ravno u oĉi. »Apsolutno.« Zato što je Brooke Parker bila ţena koju je ĉekala svijetla budućnost. To si je obećala davno prije. Dvije godine kasnije nije ni mrvicu ţalila što je riskirala sa Sterlingom. Tvrtka je ostvarivala stalan rast otkako joj se pridruţila kao GPS, većinom u sektoru sporta i zabave. Nakon što je privela kraju pregovore s Wriglev Fieldom, Brooke je zajedno s još dvama ĉlanovima Ianove »ekipe iz snova«, zamjenikom direktora prodaje i zamjenikom operativnog direktora, provela puno vremena u ĉavrljanju i dvorenju budućih klijenata. A kad su potpisali ugovor o preuzimanju posluţivanja hrane u centru United — domu Chicago Bullsa i Blackhawksa te petom najprolitabilnijem sportskom odredištu u Sjevernoj Americi — svi su u uredu tvrtke Sterling slavili kao da išĉekuju novi milenij. Nekoliko mjeseci kasnije uputili su se u Dallas gdje je Brooke s dvama zamjenicima odrţala svoje najbolje prodajne govore i dogovorila posao s Cowboysima. Nedugo zatim dobili su i ugovor za stadion Dodger. Tijekom pregovora za Dodger, glavnoj pravnoj savjetnici s kojom je Brooke još prije stvorila prijateljski odnos, sluĉajno je izletjelo kako je naĉula da jc ekipa iz tvrtke L.A. Arena — koja je posjedovala centar Staples iliti dom Los Angeles Lakersa, Clippersa, Kingsa i Sparksa — takoĊer nezadovoljna dobavljaĉem hrane i pića te kako ţeli naći novoga ĉim dosadašnjem istekne ugovor. Tako je ekipa iz snova poĉela kovati ţeljezo dok je još bilo vruće. A sada, pod pretpostavkom kako je sve bilo ĉisto oko dogovora koji jc Brooke danas sklapala s odvjetnicima koji su predstavljali tvrtku L.A. Arena, Restorani Sterling uskoro će centar Staples, najunosnije sportsko odredište u drţavi, dodati na svoj popis. Jednom rijeĉju, bili su face. Sterling je bilo uzbudljivo, zahtjevno i krajnje iscrpljujućeneodoljiva privlaĉnostradno mjesto. Naravno, to je znaĉilo kako Brooke mora odraditi puno prekovremenih, ali vjerovala je u tvrtku i u svoje mjesto u njoj. Bilo daje pregovarala o multimilijunskom ugovoru s GPS-om Dallas Cowboysa ili istraţivala internu prituţbu kako je jedan od glavnih slastiĉara imao problem sa šlatanjem konobarica, ni u jednom joj trenutku nije bilo dosadno.Kad je izašla iz dizala na trećem katu, Brooke je skrenula u hodnik koji je vodio do Sterlingovih ureda. Progurala se kroz vrata sa zamagljenim staklom i pozdravila 6

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


recepcionarku. Prema satu na zidu, imala je još petnaest minuta za ruĉak prije konferencijskog poziva. Dovoljno vremena. »Vratila sam se«, rekla je Lindsey, svojoj pomoćnici koja je sjedila za stolom izvan Brookeina ureda. »Imali ste nekoliko poziva dok ste bili vani«, rekla je Lindsey. »Prvi je Justinov. Rekao je da ga nazovete ĉim doĊete.« Ta je poruka na neki naĉin zatekla Brooke. Ona i Justin, iliti Dr. Vrući, hodali su malo više od ĉetiri mjeseca, a mogla je nabrojati na prste jedne ruke koliko je puta razgovarala s njim dok je bila u uredu. Oboje su bili zaposleni tijekom dana, i bilo je jednostavnije poslati mu poruku ili e-mail na putu kući s posla. »O — o. Nadam se da ne zove kako bi otkazao veĉeras. Imamo rezervaciju u Rustic Houseu«, rekla je i pritom mislila na restoran na sjevernoj strani grada u koji je bilo gotovo nemoguće ući, a koji nije bio u Sterlingovoj obitelji. »Izdajnik«, sa smiješkom je rekla Lindsey. Uruĉila je Brooke komad papira s brojem telefona. »A takoĊer ste primili poziv od Cadea Morgana iz Ureda drţavnog tuţitelja.« E, to joj je zaokupilo pozornost. Otprilike svatko tko je pratio lokalne vijesti znao je tko je Cade Morgan. Jedan od najboljih pomoćnih drţavnih tuţitelja u Chicagu, izgradio si je karijeru odlaskom na sud s nekolikosluĉajeva korupcije u vladi koji su bili visokog prolila — a prije malo više od godinu dana i ĉuvenim sluĉajem »Terorist s Twittera« koji je pridobio meĊunarodnu pozornost. Bio je na glasu kao bistar, neumoljivo šarmantan pred sucima i porotom te tvrd kao orah prema suparniĉkim odvjetnicima. A Brooke nije imala pojma što bi uopće mogao ţeljeti od nje. »Je li rekao o ĉemu se radi?« upitala je Brooke. »Ne. Samo kako bi ţelio da ga nazovete ĉim prije moţete. Zvuĉao je vrlo odluĉno.« Zbog neoĉekivane poruke Ureda drţavnog tuţitelja, Brooke se osjećala pomalo... nelagodno. Cade Morgan bio je tuţitelj koji se bavio velikim sluĉajevima koji su imali pozornost medija. Ma što god to bilo, nije bio poziv na druţenje. Kao glavna pravna savjetnica Restorana Sterling, odmah se nakostriješila. »Hvala, Lindsey.« Brooke je otišla u svoj ured, zatvorila vrata za sobom i pokušala se ne uzrujati zbog Morganove poruke. Nije znala štoje ţelio, podsjetila se, stoga nije bilo niĉega vrijednog brige. Još. Nikad dosadnog trenutka, ponovno je pomislila kad se smjestila za stol i odmotala tacose. Kao i inaĉe, obavljala je dvije radnje odjednom pa je odgrizla komad dok je birala Justinov broj. »Hej, ti«, rekla je kad se javio na mobitel. »Nisam bila sigurna kako ću te zapravo uspjeti uhvatiti.« Mogla ga je zamisliti kako simpatiĉno izgleda u kuti u tom trenutku — lako je mogla prizvati taj prizor s obzirom na to da ga je već nekoliko puta vidjela u njoj kasno uveĉer nakon smjene. 7

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Izašao sam iz ureda na kratku stanku«, rekao je Justin. Njegova ordinacija za porodništvo nalazila se nekoliko ulica dalje od Brookeina ureda štoje bilo prigodno ako su se ţeljeli naći na ruĉku. Iako, kad je razmislila o tome, samo su se jednom našli na ruĉku, još na poĉetku veze. Zvuĉao je kao da se ispriĉava. »Upravo sam poslao jednu svoju pacijenticu u bolnicu da joj izazovu trudove. Bila je otvorena svega pola centimetra, ali je u ĉetrdeset prvom tjednu s trudniĉkim dijabetesom. Kako joj je ovo prvo dijete, noć bi mogla biti duga. Ţao mi je što ti moram ovako otkazati.« »Prokleta djeca. Netko bi im trebao objasniti što je veĉer za izlazak«, našalila se Brooke. Razoĉaralo ju je što neće vidjeti Justina veĉeras, ali je shvaćala kako se posao ponekad moţe isprijeĉiti. Kvragu, i sama je zasad morala odgoditi dva izlaska ovaj mjesec zbog hitnih stvari koje je morala obaviti u uredu. »Da. Baš.« Proĉistio je grlo kao da je oklijevao zbog onoga što je ţelio reći, štogod to bilo. »Ĉini se kako si ti i ja puno nedostajemo ovih dana.« Ajoj, nedostajala je Dr. Vrućem. A i bio je u pravu; mjesec je bio uţurban. Bila je u Los Angelesu gotovo tjedan dana, radila je na ugovoru s centrom Staples, a nakon toga je bila do ušiju u poslu dok je pokušavala sve nadoknaditi. U posljednje vrijeme ĉinilo se kako su ona i Justin jedino bili slobodni izmeĊu 11 naveĉer i 5 ujutro. »Stoga, nemojmo si nedostajati veĉeras, ĉak i ako ne moţemo na veĉeru«, predloţila je. »Zašto mi ne pošalješ poruku kad završiš u bolnici pa onda doĊeš do mene?« »To će vjerojatno biti oko dva ujutro.« »Znam. Ali s obzirom na to kako je to jedino vrijeme kad se ĉini da smo oboje slobodni, ili to ili ništa«, rekla je Brooke. »Da, ĉini se kako doista tako funkcioniramo. Ne daj Boţe, da odemo na neki pravi spoj.« Kad je ĉula frustraciju u njegovom glasu, Brooke je osjetila muĉninu u trbuhu. Ne opet. Pokušala je izgladiti stvari. »Gle, znam da je kod mene pomalo ludnica zbog ovih neprestanih poslova u Los Angelesu. Lijeĉnik si, znaš kako je — tvoj raspored je jednako loš kao moj.« Istina, u tom se trenutku osjećala kao da se pomalo brani pa je osjetila potrebu to istaknuti. Uzdahnuo je. »Znam. Veĉeras je moja krivica. A onda će sljedeći put tebi nešto iskrsnuti.« »Razgovarali smo o tome kad smo se prvi put našli.« S obzirom na svoju povijest veza koja nije bila baš uspješna, otvoreno mu je odmah na poĉetku ispriĉala kakve je sve zahtjeve imala na poslu. »Imaš pravo, jesmo«, rekao je. »A iskreno, tad sam mislio kako sam osvojio glavni zgoditak. Bilo je sjajno što se nikad nisi naljutila kad sam morao otkazati planove ili kad sam zaboravio nazvati. I nikad se ne ţališ što te ne izvodim van dovoljno. Kvragu, na neki naĉin kao da hodam s frajerom.« 8

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Dobro, onda. »Ne trebaš me dvoriti, Justine. Mogu ući u osam restorana u gradu pa da se svi zaposlenici gotovo spotiĉu jedan preko drugoga ne bi li se pobrinuli da budem sretna.« »Ţao mije, Brooke«, skrušeno je rekao. »Ali ovo... mi više ne odgovara. SviĊaš mi se. Sjajna si cura i imaš odliĉne karte za privatnu loţu Cubsa. Oboţavam kad dovezu ona kolica s desertima.« Bilo joj je drago što je visoko kotirala kad se radilo o bitnim stvarima u ţivotu. »Ali?« »Ali ĉini mi se kako si trenutno stvarno usredotoĉena samo na karijeru — štoje, nemoj me pogrešno shvatiti, sasvim u redu — osim, pa, imam trideset i ĉetiri godine. Poĉinjem razmišljati o braku, djeci, cijeloj slici. I mislim da ono što pokušavam reći jest... Ne vidim ţenu poput tebe u toj cijeloj slici.« Brooke je trepnula. Opa. Ţenu poput tebe. To je zaboljelo. »Jebemu, to je ispalo grubo«, rekao je Justin. »Samo ţelim reći kako si tako neovisna, a ja ĉak ni ne znam ţeliš li seudati i imati djecu, a polovicu vremena mislim kako samo voliš imati toplo tijelo pokraj sebe s kojim se svako toliko moţeš maziti — « »Ĉekaj malo. Ovo je verzija koja nije gruba?« »Oprosti«, rekao je, a zvuĉao je plaho. »Samo mi se ĉini kako oboje traţimo razliĉite stvari. Ja ţelim — « »Djevojku za cijelu sliku«, prekinula ga je Brooke. »Shvatila sam.« Zaista joj nije morao jasnije nacrtati od toga. Kad su oboje utonuli u nelagodnu tišinu, Brooke je bacila pogled na sat na mobitelu. »Ţao mi je što to moram reći jer oĉito me to ne ĉini djevojkom za cijelu sliku, ali moram ići. Imam konferencijski poziv s hrpom drugih odvjetnika u Los Angelesu koji se ne moţe odgoditi.« »Shvaćam. Radi što moraš. Zbogom, Brooke.« Brooke je prekinula i dugo zurila u mobitel. Još jedan manje. To joj je treći prekid otkako je poĉela raditi za Sterlinga. Ĉini se kako je u vezama uspostavila uzorak prema kojem ispoĉetka sve ide sjajno, a onda se negdje oko ĉetvrtog mjeseca jednostavno privede kraju. Frajeri bi joj odrţali neki govor o tome kako nisu uspjeli prijeći na »sljedeću razinu« ili kako ţele »više« od vrućeg seksa nakon dugog radnog dana. »Ĉek' malo. Neki lik ti je to rekao?« Najbolji prijatelj Ford izgledao je šokirano i preneraţeno kad su se našli na piću nakon Prekida broj dva. »Kao, netko tko stvarno ima penis?« »Sad već dvojica«, rekla je Brooke, ponos joj je vidljivo bio povrijeĊen zbog toga što je ponovno ostavljena. »Ne kuţim. Ne ţelim stvarati pritisak tim likovima, rado im dajem sav prostor koji trebaju, a seks je dovoljno dobar. Što bi još tvoj spol mogao poţeljeti od veze?« 9

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Pivo i tachose u krevetu?« »To je savjet koji mi nudiš, svoj mudri uvid u mušku perspektivu? Pivo i tachose u krevetu?«Ford joj se spontano nasmijao. »Znaš da nisam dobar u tim stvarima s vezama. Ĉak ni u stvarima koje se tiĉu veza drugih ljudi.« A sudeći prema tome kako je danas ispalo s Justinom, ni Brooke nije bila puno bolja. Ne vidim, ţenu poput tebe u toj cijeloj slici. Interfon na Brookeinom telefonu je zazvonio i prekinuo joj misli. »Imam Jima Schwartza, Erica Kellera i Paula Fieldinga na vezi za vas«, rekla joj je tajnica, a mislila je na pravnog savjetnika tvrtke L.A. Arene i dva vanjska odvjetnika koja su je predstavljala. »Mogu li ih prespojiti?« Dobro. Natrag na posao — nema vremena za samosaţalijevanje. Kad je Brooke gurnula sada već hladne tacose natrag u vrećicu i posegnula prema telefonu, uoĉila je poruku na stolu i sa zakašnjenjem se sjetila poziva Ureda drţavnog tuţitelja. Pa, Cade Morgan jednostavno će morati priĉekati. Rekla je tajnici da prespoji poziv i prisilila se prizvati vedrinu u glas. »Kako su moji omiljeni odvjetnici iz Los Angelesa danas?« Upitala je. Kako kaţu u Hollywoodu, show must go on.

DRUGO POGLAVLJE CADE JE prišao recepciji u predvorju te izvadio iskaznicu drţavnog tuţitelja zaštitaru. »Cade Morgan, a ovo su specijalni agenti Seth Huxley i Vaughn Roberts«, pokazao je na dva ĉovjeka u odijelima koji su stajali iza njega. »Došli smo vidjeti Brooke Parker iz Restorana Sterling.« Zaštitar je posegnuo za popisom posjetitelja. »Ne oĉekuje nas«, rekao je Cade. »Dooobro...« Zaštitar se nelagodno uzmeškoljio kad je pogledao svu trojicu. Cade je nezabrinuto ĉekao, toĉno je znao kako će ovo završiti. Kao što je nauĉio tijekom osam godina otkako je postao pomoćni drţavni odvjetnik, bilo je malo mjesta na koja ĉovjek okruţen s dva naoruţana FBI-eva agenta ne bi mogao ući. Trenutak kasnije zaštitar je pokazao knjigu posjetitelja koja se nalazila na vrhu stola od sivog mramora. »Samo mi se trebate potpisati.« »Naravno.« Cade je zgrabio olovku i brzo naĉrĉkao svoje ime. »Cade Morgan. Plus dva.« Kad je odloţio olovku, primijetio je kako zaštitar znatiţeljno zuri u njega. Taj pogled prepoznavanja bio mu je poznat; mnogi ljudi u gradu znali su njegovo ime — ĉesto zbog kriminalnih sluĉajeva visokog profila na kojima je radio kao tuţitelj. Iako su se ljudi i dalje nerijetko sjećali drugog naĉina na koji je postao poznat. 10

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zaštitar je naglasio. »Cade Morgan. VoĊa navale Northwesterna, zar ne?« Pun pogodak. »Tako je«, rekao je. »Kad je to bilo, prije dvanaest godina? upitao je zaštitar. »Sjećam se da sam gledao vašu posljednju utakmicu.« Nacerio se. »Nije baš da Northwestern svake godine uĊe na Rose Bowl, zar ne? Vi ste odveli te deĉke tamo.« Cade je skromno odmahnuo. »Bio je to dobar tim. Imali smo stvarno dobro pokrivenu obranu te godine.« Zaštitar je uzbuĊeno zamahao rukom. »Posljednja tekma bila je odliĉna. Vjerojatno jedan od najboljih trenutaka sveuĉilišnog nogometa. Šteta zbog ramena, doduše. Rekli su da biste postali profesionalac.« To je bila istina. Cade bi se vrlo lako nastavio profesionalno baviti nogometom da ga linijski braniĉ od 105 kila nije snaţno oborio u pokušaju otimanja lopte samo pola sekunde nakon što je ispustio loptu. Kad su pali na pod, linijski braniĉ se punom teţinom obrušio na Cadeovo desno rame ruke kojom je bacao. Odmah je znao da je situacija loša. Nekoliko sati kasnije, nakon što su ga ţurno odvezli u hitnu, rendgen je potvrdio kako ima slomljenu kljuĉnu kost i rupturu rotatorne manšete. Ozljeda zbog koje je završio karijeru, kako se ispostavilo. Cade je kimnuo u smjeru dizala. »Na kojem katu je Sterling?« upitao je zaštitara. »Oh. Da. Treći kat. Uredi su sa sjeverne strane zgrade na kraju hodnika.« Nakon što su se zahvalili zaštitaru, Cade i dva agenta FBI-a uputili su se do dizala. Agent Roberts ĉekao je da se vrata zatvore. »Hoće li ovo ikada pasti u zaborav?« Cade je slegnuo ramenima. »To je jedan od onih sportskih trenutaka o kojima ljudi vole priĉati.« Pogledao je šalicuStarbucksa koju je Vaughn nosio i namjerno promijenio temu. »Jesi li ponovno dobio priliku zabljesnuti onu zgodnu konobaricu znaĉkom?« Njih dvojica znali su se već osam godina, još otkako su radili na prvom zajedniĉkom sluĉaju, jednostavnom suĊenju za pljaĉku banke sa samo jednim optuţenim. Tad su prvi put obojica bili pred porotom — Cade kao tuţitelj, Vaughn kao agent koji je svjedoĉio — a veći dio vremena ni jedan ni drugi nisu znali što rade. Ipak, nekako su uspjeli izboriti presudu u svoju korist. Nakon toga otišli su na slavljeniĉko piće. Proveli su veći dio vremena ismijavajući jedan drugoga zbog stvari koje su zaribali na sudu. Otada su dobri prijatelji. U znak odgovora na Cadeovo pitanje, Vaughn je dobacio pogled agentu Huxleyju koji im je posljednjih godinu dana bio partner u odjelu za gospodarski kriminal. »Ispriĉao si mu za to?« »Naravno da sam mu ispriĉao za to. To je bio jedan od najnesuptilnijih uleta koje sam ikad vidio.« Huxley je izvadio znaĉku i pretvarao se daje Vaughn.

11

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Platit ću ovaj dijetalni kapuĉino od vanilije sa svojom iskaznicom Starbucksa, koja je — ma vidi ti to — baš sluĉajno upravo ovdje pokraj moje znaĉke FBI-a.« »Nije bilo tako. Rekao sam ti kako me traţila da joj pokaţem znaĉku.« »Kako je znala da si agent?« upitao je Cade. »Moţda sam to spomenuo u nekom trenutku.« Vaughn se nevino nacerio. »Što? Naš posao impresionira dame.« Dizalo jc stiglo na treći kat. »Da. Siguran sam kako je mislila da si pravi frajer s tim tvojim dijetalnim kapucinom od vanilije.« Cade je iskoraĉio iz dizala i poveo agente niz hodnik. Ubrzo se dinamiĉna atmosfera izmeĊu njih pretvorila u poslovnu ĉim su se pribliţili Sterlingovim uredima. »Što misliš, kako će Brooke Parker reagirati?« Huxley je upitao Cadea. Pa, kad bi Cade bio sklon klaĊenju, usudio bi se pretpostaviti kako će Sterlingova glavna pravna savjetnica malo podivljali kad spazi iznenadan i neoĉekivan posjet pomoćnog drţavnog tuţitelja i dvojice FBl-evih agenata na pragu svog ureda. To je, zapravo, bilo nešto u ĉemu većina ljudi ne bi uţivala. Naţalost, vrijeme je bilo od kljuĉne vaţnosti. Imali su jedva malo više od ĉetrdeset i osam sati kako bi sve izveli, a morao je razgovarati s Brooke Parker prije nego što ode s posla na vikend. Nije imao izbora doli malo pogurati stvari. »Ĉim joj objasnim situaciju, siguran sam kako će gĊa Parker spoznati vrijednost suradnje s nama.« Huxley je podigao obrvu. »A ako ne bude?« »Onda ću joj ponovno objasniti.« Istina, Cade je znao kako je ono što traţe od gĊe Parker pomalo... neobiĉno. Iz tog je razloga imao svaku namjeru biti draţestan i pristojan tijekom sastanka. Na kraju krajeva, nije baš sumnjao kako će odbiti ući u igru s njima. Dio tog samopouzdanja potjecao je iz ĉinjenice kako je općenito vjerovao — a moţda je to samo bio idealistiĉki tuţitelj u njemu — da razumni graĊani koji poštuju zakon shvaćaju vrijednost obavljanja graĊanske duţnosti kad ih se pozove na to. Ali njegova praktiĉnija, ciniĉnija strana govorila mu je kako su ĉak i nerazumni ljudi znali da se ne ţele susresti s lošom stranom drţavnog tuţitelja i ureda FBI-a. Cade je prošao kroz staklena vrata s otisnutim imenom Restorana Sterling te zakoraĉio u ured. Prostorija je bila sofisticirana, moderna i prozraĉna. Podovi su bili od krem mramora, a kroz prozore koji su se protezali od poda do stropa dopiralo je puno prirodnog svjetla. Ispred njih sjedila je recepcionarka koja ih je išĉekivala. Vjerojatno ju je zaštitar iz predvorja upozorio kako su na putu prema gore. »Vi ste sigurno Cade Morgan.« Skrenula je pogled kad su agenti Huxley i Roberts ušli za njim u ured. »A evo i plus dva.« Podignula je telefon sa stola. »Javit ću gĊi Parker da ste ovdje.« Cade je kimnuo. »Hvala.« 12

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Trojica muškaraca uputila su se u ĉekaonicu gdje su Huxley i Vaughn sjeli jedan pokraj drugoga na stolice presvuĉene krem koţom. Cade je i dalje leţerno stajao s rukama u dţepovima. Kad mu je u oko upao red uokvirenih fotografija na zidu, pribliţio im se i shvatio kako se radi o unutarnjim snimkama Sterlingovih osam restorana. Oĉi su mu letjele po fotografijama sve dok nije pronašao onu iz Sogne, Sterlingovog vodećeg restorana s pet zvjezdica smještenog u istoj ovoj zgradi u kojoj se nalazio, samo kat ispod tvrtkinih ureda. Pod pretpostavkom da sve bude prema planu, upravo će u tom restoranu pronaći posljednji dokaz koji mu je potreban kako bi stjerao prljavog politiĉara u kut. Prošle zime FBI je primio dojavu kako drţavni senator Illinoisa Alee Sanderson prima mito u zamjenu za politiĉke usluge. S obzirom na politiĉku osjetljivost navoda, FBI je predao stvar Uredu drţavnog tuţitelja, a Cadea su zaduţili kao glavnog tuţitelja. Tijekom petomjeseĉne istrage, Cade i FBI utvrdili su kako je doušnik doista bio u pravu. Prikupili su dokaze kako je senator Sanderson primio preko šesto tisuća dolara mita koje je prikrio kroz laţnu tvrtku u zamjenu za pravu lepezu korumpiranih usluga: sponzoriranje ili podupiranje zakona koji će ići na ruku razliĉitim tvrtkama, preusmjeravanje drţavnih sredstava kako bi se unaprijedili interesi odreĊenih lobista te lobiranje drugih drţavnih senatora i sluţbenika. Cade je bio spreman odnijeti sluĉaj pred istraţnu porotu — ĉim on i FBI doĊu u posjed posljednjeg dokaza istrage. Kroz ureĊaje za prisluškivanje koje je FBI postavio po Sandersonovim telefonima, saznali su kako je senator pregovarao s Charlesom Torinom, glavnim izvršnim direktorom bolnice Parkpoint iz zapadnog dijela grada.Torino je bio jako zabrinut da se Parkpoint nalazi na uţem popisu medicinskih objekata koje će vrlo vjerojatno drţava zatvoriti. Tijekom rasprava, Torino je predloţio da senator pronaĊe moguću alternativu zatvaranju bolnice, nešto od ĉega bi »oboje mogli imali koristi.« Zatim je preksinoć FBI ponovno presreo poziv izmeĊu Torina i Sandersona tijekom kojeg je Torino ponudio senatoru da odu u nedjelju na veĉeru u restoran Sogna kako bi osobno raspravili o detaljima »potencijalnog dogovora.« Cade je imao osjećaj da toĉno zna o kakvom »potencijalnom dogovoru« će senator i upravitelj bolnice raspravljati tijekom te veĉere. I ţelio je sudjelovati razgovoru. Jedna osoba — Brooke Parker — mogla mu je pomoći. Vaughn je ustao i stao pokraj Cadea kako bi ispitao sliku Sogninog interijera. »Lijep restoran. Takvo mjesto sigurno ima sigurnosne kamere.« Govorio je tiho kako ga recepcionarka ne bi mogla ĉuti. Cade je razmišljao na istoj valnoj duljini kao i agent. »Bilo bi sjajno kad bismo mogli snimiti sastanak.« Ĉak ni najslatkorjeĉiviji politiĉari nisu se mogli rijeĉima izvući od presude kad su bili uhvaćeni na kameri. 13

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Vaughn je promislio o tome. »Ovisi o tome gdje su kamere. Morat ćemo upitati GPS-icu.« »Pod uvjetom da se uopće pojavi.« Cade je provjerio sat i primijetio kako ih je Brooke Parker ostavila da ĉekaju deset minuta. Na njezinu sreću, planirao se ĉvrsto drţati rutine pristojnog deĉka; inaĉe bi rekao Vaughnu da poĉne mahati znaĉkom FBI-a kako bi ubrzao stvari. Upravo je tada zaĉuo kako je Vaughn tiho rekao. »Oh, ĉovjeĉe... ako ćemo izvoditi rutinu dobar policajac i loš policajac, ja stvarno ţelim biti dobar policajac ovaj put.« Cade je ĉuo zahvalan ton prijateljeva glasa, okrenuo mu se i prvi put ugledao Brooke Parker. Hmm. Nosila je usku sivu suknju, krem svilenu košulju te crne štikle od kojih zastaje dah. Samouvjereno je prošla pokraj recepcije. Kosa, svezana u profinjenu punĊu, presijavala se u zlatnim nijansama. Oĉaravajuće svijetlozelene oĉi bile su ĉvrsto uperene u Cadea dok mu je prilazila. »G. Morgane«, toplo je rekla kad je ispruţila ruku. »Mogla sam vas poštedjeti puta. Upravo sam završila konferencijski poziv koji je trajao tri sata, a vi ste mi bili sljedeći na popisu.« »Nema problema«, odgovorio je Cade jednako glatko kad joj je stisnuo ruku. »Zapravo je bolje što smo se osobno sreli.« Pokazao je na Vaughna i Huxleyja i obojica su zakoraĉila naprijed, kao da nestrpljivo ţele upoznati gĊu Brooke Parker iz Restorana Sterling i Prekrasne zelene oĉi. »Ovo su specijalni agenti Roberts i Huxley iz Saveznog istraţnog ureda. Ako vam odgovara, ţeljeli bismo porazgovarati s vama na nekoliko minuta. Nasamo.« Rukovala se s oba agenta, nije ni okom trepnula zbog zamolbe. »Naravno. Molim vas, slijedite me, moţemo razgovarati u mojem uredu.« Povela ih je pokraj recepcije, niz hodnik do ureda u kutu. Brooke je stajala pokraj vrata i pokazala trojici muškaraca da uĊu. »Molim vas, raskomotite se.« Cade je ušao, istog gaje trena spopala zavist zbog ureda. Veliki direktorski stol od punog mahagonija stajao je nasred ureda, a sa strane su bile pripadajuće police. S obzirom na to da se ured nalazio na uglu zgrade, dva su zida imala prozore koji su se protezali od poda do stropa i gledali na Aveniju Michigan, a iza nje na blještavo plavetnilo jezera. »Lijep pogled«, rekao je i sjeo na jednu od stolica ispred Brookeinog stola. Vaughn je dovukao stolicu od mramornog stolića u kutu sobe te sjeo Cadeu zdesna dok je Huxley sjeo na stolicu Cadeu slijeva. »Hvala.« Brooke je zatvorila vrata ureda i sjela nasuprot njih iza svog impresivnog stola od mahagonija. Prekriţila je ruke. »Onda, g. Morgan, sad kad smo nas ĉetvero ostali sami, okanimo se sluţbenog govora. Oĉito je kako ţelite nešto dokazati dolaskom u moj ured u pratnji dva agenta FBI-a. Ma što god to bilo, pretpostavljam kako je 14

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


stvar hitna.« Odmah je prešla na stvar. »Jesu li Restorani Sterling u nekakvoj nevolji?« Kvragu, Cade se jedva raskomotio na stolici prije nego što je otpoĉela paljbu. Nije da je nijekao njezinu optuţbu — da, ţelio je nešlo dokazati. Mogao je zamoliti samo jednog agenta da mu se pridruţi na sastanku, ali mislio je kako će mu obojica pomoći naglasiti nuţdu, moglo bi se tako reći, situacije. Ili, moglo bi se reći, pokazivao je snagu. Sat je otkucavao operaciji koju su namještali, a Cadeu nije smetalo malo upotrijebiti mišiće Ureda drţavnog tuţitelja kako bi ubrzao stvari. Odgovorio je na Brookeino pitanje sliĉno izravnim odgovorom. »Restorani Sterling nisu ni u kakvoj nevolji.« Traĉak olakšanja prešao joj je preko lica. »OK. Dobro.« Potom je nagnula glavu, kao da joj je upravo nešto sinulo. »Jesam li ja u nevolji?« Zbog naĉina na koji je dojurila poput oluje u zanosnim štiklama i s napadaĉkim stavom, Cade nije mogao odoljeti maloj šali. »Ne znam«, rekao je podigavši obrvu. »Ţelite li nam nešto reći, gĊo Parker?« Zurila je u njega. Moţda se trebao malo više potruditi odoljeti. »Dan je bio dug, g. Morgan«, rekla je. »Moţda bismo mogli preskoĉiti dozu tuţiteljskog humora za ovaj sastanak?« »Ali to mi je omiljeni dio.« Uzdahnula je. »Toliko o tom prijedlogu.« Cade se pokušao ne nasmijati. Odluĉio je preskoĉiti ostatak ĉavrljanja — koje ionako baš nije bilo uspješno — i prijeći na stvar. »Ovdje smo jer trebamo vašu pomoć.« To ju je iznenadilo. »Moju pomoć?« Kad se spoznaja kako nitko iz Sterlinga neće biti odvuĉen u lisicama iz ureda slegla, malo se opustila. »U redu«, rekla je i nastavila oprezno govoriti. »Recite mi kako vam mogu pomoći.« »Dvojica muškaraca će veĉerati u Sogni u nedjelju«, rekao je Cade. »PredviĊamo kako će se njihov razgovor ticati istrage koja je u tijeku. Uz vašu pomoć, ţeljeli bismo prisluškivati.« Brooke je izgledala zbunjeno. »Nisam sigurna da vas razumijem.« »Ţelimo im ozvuĉiti stol.« »Oh.« Izvila je kutove usana, zabavljalo ju je to. »Mislila sam kako takve stvari radite samo na televiziji.« »Mi smo FBI, gĊo Parker«, prekinuo ju je Vaughn. »Imamo svakakve trikove u rukavu.« »Naravno. A kako bi se baš ovaj trik trebao odvijati, ukoliko vam odluĉim pomoći?« Vaughn je, zajedno s Huxleyjem, bio zaduţen za tehniĉke detalje zasjede. Ali kad se radilo o odvjetnicima, s obzirom na to da se drţavno tuţilaštvo bavilo sluĉajem, uglavnom je Cade donosio odluke. Stoga mu je agent dobacio kratki pogled i zatraţio zeleno svjetlo prije nego što je nastavio. 15

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je kimnuo. Vaughn se nagnuo prema naprijed dok jc objašnjavao. »Trebali biste nam dati pristup restoranu u vrijeme kad je zatvoren. Postavit ćemo bube ispod stola, ništa što će itko od vaših posluţitelja i gostiju primijetiti. Potom ćete se u nedjelju naveĉer pobrinuti da ondje posjednete mete.« »Osim toga, ţeljeli bismo postaviti dva agenta FBI-a na tajnom zadatku koji će biti ondje samo kako bi se pobrinulida sve proĊe glatko«, dodao je Huxley. »Za to ću se pobrinuti ja, zajedno s još jednom agenticom. Izgledat ćemo poput obiĉnog para na spoju — nitko ništa neće posumnjati.« Brooke se na trenutak zagledala u njih. »Vi ste stvarno ozbiljni oko ovoga.« »Smrtno ozbiljni«, rekao je Vaughn. »Kao dio neke tajanstvene istrage, ţelite ozvuĉiti stolove u Sogni, vrlo vjerojatno najekskluzivnijem restoranu u Chicagu, a zatim ţelite da se ja, glavna pravna savjetnica tvrtke, pobrinem da te »mete« — za koje pretpostavljam kako se bave vrlo mutnim poslovima — sjednu ondje.« Cade, Vaughn i Huxley su se pogledali. Aha, to bi otprilike bilo to. Huxley je podigao prst u zrak. »Oh, i još jedna stvar. Morate se pobrinuti da tajna agentica i ja sjedimo blizu.« »Da. Ne bismo ţeljeli zaboraviti taj dio.« »Najškakljiviji će dio biti odvesti stranku do stola koji je ozvuĉen«, rekao je Vaughn. »Trebali biste reći domaćici kamo da ih posjedne, ali joj ne biste smjeli otkriti zašto. Ovu operaciju treba drţati u tajnosti. Kaţete li pogrešnoj osobi što se dogaĊa, mogli bi nam razotkriti ĉitav paravan.« Brooke se naslonila na stolicu i dugo ništa nije rekla. »Puno traţite od nekoga u« provjerila je sat — »ĉetiri i trideset u petak, zar ne mislite tako?« Cade je osjetio kako je vrijeme da se ponovno ukljuĉi u razgovor. »Ispriĉavamo se na neugodnosti, gĊo Parker. Tek smo sinoć saznali za ovu mogućnost. Iako bih samo ţelio primijetiti kako sam vas pokušao kontaktirati ranije tijekom dana.« Okrenula je pogled prema njemu, a iz mudrog sjaja u njezinim oĉima Cade je išĉitao kako je Huxleyjev i Vaughnov dio razgovora završio. Od sad pa nadalje, on i Brooke Parker iz Restorana Sterling morat će odmjeriti snage kao odvjetnici. Neka igre otpoĉnu.

16

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


TREĆE POGLAVLJE

»IMATE LI sudski nalog za to?« upitala je Brooke. »Ne.« Cade je sjedio preko puta stola, s agentima FBI-a pokraj sebe. Izgledao je nezabrinuto zbog tako trivijalnih detalja. »Ali mogu ga nabaviti, ako treba.« Iz tako samouvjerenog tona Brooke je dobila osjećaj kako je pomoćni drţavni tuţitelj Cade Morgan navikao da bude po njegovom. Zasigurno je tako izgledao, snaţna ĉeljust, tamnosmeda kosa, atletska graĊa i kobaltno plave oĉi. Bio je neopisivo zgodan — bila bi luda da to ne primijeti — i nesumnjivo mu je to išlo na ruku kako izvan tako i u sudnici. »Vjerojatno biste mogli dobiti deţurnog suca da vam odobri nalog postavljanja nekoliko buba u restoranu«, priznala je. »Ali i dalje bi vam trebao netko iznutra tko bi se pobrinuo da mete sjednu za pravi stol.« »Istina«, priznao je. »Bilo bi to jako teško izvesti bezvaše pomoći.« Barem je mogao toliko priznati. »Prije nego što ĉak i razmislim o tome, morala bih znati tko su mete i zbog ĉega istraţujete tu osobu ili osobe.« Cade je odmahnuo glavom. »Bojim se daje istraga povjerljive prirode. Što se tiĉe identiteta meta, nakon što pristanete na suradnju, pravovremeno ćemo vas uputiti u informacije kako biste znali koga trebate posjesti za ozvuĉeni stol. Što se Brooke tiĉe, meĊutim, to nije bilo podloţno raspravi. »Moja je odgovornost štititi interese Sterlinga, g. Morgan, a to ukljuĉuje sigurnost njegovih zaposlenika i klijenata. Što ja znam, moţda je osoba koju traţite šef organiziranog kriminala, kralj droge ili kakav drugi opasan kriminalac. Što ako ta dvojica saznaju kako je stol ozvuĉen? Što ako prepoznaju agenta Huxleyja i njegovu laţnu pratnju kao tajne agente, izvuku pištolje i poĉnu pucati po ljudima? Moţete li zamisliti ĉemu izlaţem tvrtku ako netko bude ozlijeĊen, a ja sam unaprijed znala kako se tijekom redovitih uredovnih sati u jednom od naših restorana odvija potencijalno opasna zasjeda?« Cade je promislio o tome. »Ne mogu otkriti prirodu naše istrage«, rekao je naposljetku. »Ali uvjeravam vas kako se nijednog od dva muškarca koji će veĉerati u Sogni u nedjelju naveĉer ne smatra opasnim. Nitko neće izvući pištolje i zapoĉeti pucaĉki okršaj usred restorana. Nije ovo O.K. Koral.« »Svejedno bih voljela ĉuti imena.« Drsko je uperio svoje plave oĉi u njezine. »Teško je s vama pregovarati, gĊo Parker.« »Ne bih radila ovaj posao da nije tako.« »Hmm.« Protegnuo se na stolici, izgledao je zgodno bez imalo truda, svaki je njegov centimetar u krojenom modrom odijelu s prugama odavao uspješnog parniĉara. »Eh, sad bi inaĉe ovo bio trenutak u kojem bih vam morao odrţati govor opasnog momka o tome kako biste mogli biti optuţeni za ometanje pravde i suoĉeni s mogućom osudom zbog kriviĉnog djela te zatvorom ukoliko ikome 17

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


otkrijete povjerljivu prirodu informacija koje ću vam odati.« Zabljesnuo ju je zanosnim osmijehom. »Sreća, doduše, što ste odvjetnica te oĉito to već znate pa moţemo preskoĉiti te gluposti s opasnim momkom. Što je dobro jer ponekad ovaj dio razgovora moţe postati zaista neugodan.« Moţda se radilo o ĉinjenici da je, ruku na srce, Brooke imala loš dan. Ostavio ju je Dr. Vrući, upravo je provela tri sata na telefonu u gnjavaţi s odvjetnicima centra Staples oko svakog sićušnog, minijaturnog dijela ugovora o posluţivanju hrane, a sve je to uĉinila s dva bijedna griza tacosa od piletine i toplim smoothiejem od jagode i manga. Bila je umorna, gladna, a sve do prije deset minuta, radovala se prvoj nedjelji nakon dugo vremena kada neće morati raditi. Stoga, da — osjećala se moţda dodatno ĉangrizavo zbog okolnosti koje nisu imale ništa i s kime tko je sjedio u tom trenutku u uredu. Ali Cade Morgan joj je ozbiljno poĉeo ići na ţivce. Došao je ovdje, u njezin ured, kako bi zatraţio njezinu pomoć. A sad joj je prijetio s ometanjem pravde — i najgore od svega, ĉinio je to sa smiješkom. Stoga mu je uzvratila uslugu. »To je lijepo, g. Morgan. Budući da bih vam kao odgovor na vaš govor opasnog momka morala uzvratiti govorom opasne djevojke o tome gdje si toĉno savezni tuţitelji koji mi dolaze u ured po pomoć mogu zabiti svoje prijetnje o ometanju pravde.« Neopisivo se šarmantno nasmiješila. »Stoga mi je drago što moţemo ovaj prljavi posao ostaviti postrance. Huh.« Iako je posvetila pozornost Cadeu, krajiĉkom oka Brooke je mogla vidjeti kako agenti Huxley i Roberts gledaju u zid i u strop, te oĉigledno pokušavaju sakriti osmijeh na licu. Cade je izgledao kao da je u trenu ostao zateĉen, po prvi put otkako joj je uletio u ured, a potom mu se u oĉima pojavio bljesak neĉega sasvim drugaĉijeg. Zabave, moţda. To joj je još više išlo na ţivce. »Primljeno na znanje, gdo Parker.« Potom je zapljeskao, nastavio je dalje. »Dobro. Evo što vam mogu reći. Rezervacija je za sedam i trideset na ime Charles Torino. Charles Torino. Ne, Brooke nije imala pojma tko je to. »Poštedjet ću vas guglanja«, rekao je Cade kao da joj je proĉitao misli. »On je glavni izvršni direktor jedne bolnice ovdje u Chicagu.« »A drugi muškarac?« »Drţavni senator Alee Sanderson.« Ah. Sad je Brooke već poĉela shvaćati ĉemu tolika strka. Na temelju djelića informacija koje je imala — specijalni agenti iz odjela gospodarskog kriminala, ĉinjenica kako je Cade prethodno bio tuţitelj na nekoliko sluĉajeva korupcije visokog prolila — Brooke bi se usudila pretpostaviti kako je drţava Illinois imala još jednog prljavog politiĉara u svojim rukama. Samo se jedna stvar mogla reći na to. 18

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Mogu vas uvesti u Sognu u 7 ujutro u nedjelju«, rekla im je. »Znam kako je to rano, ali neki će zaposlenici iz kuhinje poĉeli dolazili oko deset, kad poĉnu dostave za veĉere. Oĉito je kako ţelite biti gotovi prije njih.« »To je u redu«, rekao je Vaughn, ĉinilo se kako je zadovoljan dogovorom. »Nakon sedam godina rada u FBI-u, sedam ujutro ĉini se kao da si prespavao buĊenje.« »Mislim da joj moţeš prestati govoriti kako radiš za FBI, Robertse«, Huxley je promrmljao s pola daha. »Shvatila je.« Brooke se pokušala ne nasmijati. Razmišljala je kako joj se popriliĉno sviĊaju ova dva specijalna agenla, kad se g. Ometanje Pravde morao ponovno oglasiti. »Što je s drugim dijelom dogovora?« upitao je Cade. Brooke ga je pogledala. »Mislite na to da Torino, Sanderson i tajni agenti sjednu za prave stolove?« Slegnula jc ramenima. »Jasno ću dati do znanja domaćici gdje ţelim da te dvije stranke sjednu. Sigurna sam kako će biti sumnjiĉava, ali ništa neće reći.« »Ĉinite se popriliĉno sigurni u to.« »Ja sam glavna pravna savjetnica ove tvrtke, g. Morgan. Ako zamolim zaposlenicu da ĉuva nešto u tajnosti, uĉinit će to. No unatoĉ tome, planiram se motati po restoranu u nedjelju naveĉer kako bih se pobrinula da ne bude nikakvih problema.« »Hvala vam«, rekao je. »U ime Ureda drţavnog tuţitelja i Saveznog istraţnog ureda, dopustite mi da vam kaţem koliko cijenimo vašu pomoć u ovom pitanju.« »Nema na ĉemu.« Brooke je uperila pogled u njega kako bi naglasila vaţnost sljedećih rijeĉi. »A vjerujem kako će se Ured drţavnog tuţitelja sjetiti te suradnje ukoliko Restorani Sterling ikad budu morali zatraţiti protuuslugu.« Cade je naherio glavu na to i promotrio je s iznenadnom sumnjom. »Kakvu uslugu?« Brooke mu je slatko nabila na nos rijeĉi koje je ranije izrekao. »Recimo samo kako ću vam dati tu informaciju kad doĊe vrijeme za to.« Naslonila je laktove na stol, spremna pozabaviti se najsitnijim detaljima zadatka koji slijedi. »Dakle. Što još trebate od mene?« upitala je Vaughna i Huxleyja. »Ne puno trenutno«, rekao je Vaughn. »Mogli bismo imati pitanja kada uĊemo u restoran u nedjelju ujutro, ali samo ćemo ozvuĉiti jedan stol. To je popriliĉno lak posao. Za FBI.« Nasmijao se kad je Huxley u nevjerici digao ruke u zrak. »Ma daj, to sam ubacio samo za tebe.« Potom se sjetio još neĉega. »Zapravo, imam jedno pitanje. Imate li sigurnosne kamere u restoranu?« Iako Brooke nije bila upoznata s restoranima onoliko koliko bi bila da je upraviteljica, igrom sluĉaja znala je odgovor. Prošle zime na snimci su uhvatili barmena koji je provlaĉio kreditne kartice gostiju kroz ruĉni ureĊaj kako bi im ukrao brojeve. Nakon što su otpustili tipa, predali su dokaze policiji. »Imamo. Pretpostavljam kako ţelite uhvatiti senatora Sandersona i Torina na snimci?« 19

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Kako kaţu, slika vrijedi tisuću rijeĉi«, rekao je Vaughn. »Sigurnosne kamere unutar restorana uglavnom su usredotoĉene na podruĉje oko šanka i ulaz, ali mogu reći našemšefu osiguranja da se pobrine da jedna kamera uhvati stol koji odaberete za tu veĉer«, rekla je Brooke. »Onda opet, vjerojatno će imati pokoje pitanje, ali uspjet ću ih zaobići.« Huxley i Vaughn su se pogledali. »To bi bilo savršeno.« Huxley se ponovno okrenuo prema Brooke, a na licu mu se vidjelo iznenaĊenje i zahvalnost. »Hvala vam.« Brooke se ponovno okrenula Cadeu, opet je bila sva sluţbena. »Još jedna stvar, g. Morgan: trebat ću poziv na sud zbog videosnimke. Ĉista formalnost, nešto što traţimo svaki put kad vlastima predajemo bilo kakvo Sterlingovo vlasništvo. Nadam se kako razumijete.« Cadeov ton glasa bio je suh jer mu se oĉito nije svidjela ĉinjenica kako je preuzela »njegov« sastanak. »Mogu vam nabaviti nalog.« Nakon toga priveli su sastanak kraju i dogovorili se kako će se u nedjelju naći u restoranu u sedam ujutro. »Javit ću zaštitaru u predvorju da vas oĉekuje pa nećete imati nikakvih problema s te strane«, rekla im je Brooke. Brooke ih je otpratila do vrata ureda gdje se rukovala s Huxleyjem i Vaughnom koji su joj još jednom zahvalili na pomoći. Cade je zastao na vratima. »Deĉki, naĊemo se na recepciji«, rekao je agentima. Brooke je ĉekala da dva agenta odu, a potom se okrenula Cadeu. Bio je visok — vrlo vjerojatno koji centimetar iznad metar i devedeset — pa je morala malo nakriviti glavu kako bi ga pogledala u oĉi. »Planirate li mi prijetiti s još saveznih optuţbi, g. Morgan?« Prišao joj je korak bliţe. »Znali ste od samog poĉetka da ćete suraĊivati s nama, zar ne?« Zapravo... da. Ili barem od trenutka kada je iz razgovora shvatila kako Sterling nije ni u kakvoj pravnoj nevolji. I odvjetnica i poslovna ţena u njoj znale su kako nitko olakone odbija suradnju s FBI-em i Uredom drţavnog tuţitelja. Cade Morgan ju je moţda ţivcirao, ali nesumnjivo je bio moćna osoba u gradu. »Ţivim od pregovora o poslovima s multimilijunskim iznosima«, rekla mu je. »Moţda imate svoju moć pozivanja na sud i govore opakih momaka, ali nisam baš poĉetnica za pregovaraĉkim stolom. Dobili ste svoj ozvuĉeni stol u Sogni. Sve što sam ţeljela zauzvrat bilo je priznanje za ljubaznost koju Restorani Sterling pruţaju Uredu drţavnog tuţitelja.« Cade je prekriţio ruke preko prsa, sako odijela još mu se više napeo oko širokih ramena. »Tek toliko da se zna, ne vjerujem kako sam zapravo pristao na tu "uslugu" koju ste traţili.« »Ali niste ni odbili. Prešutni pristanak.« Dugo ju je gledao. »Ne mogu se odluĉiti jeste li iritantno samouvjereni ili samo...« Ĉinilo se kako razmišlja o tome na trenutak, a potom je slegnuo ramenima. »Ne, nemam ništa drugo. Dakle, ostajem pri "hitantna".« 20

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Izgledao je kao da se pomirio s time pa se okrenuo kako bi otišao. »Vidimo se u vedro rano nedjeljno jutro, Brooke Parker.« Potom je odšetao iz njezina ureda jednako samouvjereno kako je i ušao. Na neopisivo iritantan naĉin.

ĈETVRTO POGLAVLJE »PA MISLIM da je ovo bio vrlo uĉinkovit posjet.« Huxley je hodao uz Vaughna dok su prolazili kroz garaţu i sloţio se s partnerovom procjenom. »Pod uvjetom kako Brooke moţe srediti da domaćica sve posjedne za pravi stol, sve bi trebalo proći glatko.« Cade se uputio prema suvozaĉevim vratima Huxleyjevog Range Rovera. Znaĉi, sad je »Brooke«, oĉito. Što ne ĉudi s obzirom na to kako su joj obojica skoro jela iz ruke. Ušli su u terenac. Kad je Huxley upalio auto, Vaughn je progovorio sa straţnjeg sjedala i nastavio pjevušiti pohvale Brooke Parker iz Restorana Sterling i sarkastiĉnim doskoĉicama. »Svidjelo mi se kad je ponudila da preusmjere kamere na Sandersonov stol. Ionako bih to ja predloţio, ali sjajno je što je toliko spremna suraĊivati s nama.« Cade se odupro potrebi da zakoluta oĉima. Pa dobro, bila je komad. Što god. I popriliĉno uljudna prema ljudima koji joj nisu prijetili ometanjem pravde. Velika stvar. »Kad bi barem sa svim odvjetnicima bilo tako ugodno raditi«, rekao je Huxley. »Vraški bi nam olakšalo posao.« »Istina«, sloţio se Vaughn. Tišina sc spustila nad njih. »Iako, ĉini se kako joj se ti baš nisi svidio, Morgane«, zamišljeno je rekao Vaughn. Da, hvala, shvatio je. »Netko je morao biti loš policajac. Oĉito je kako to ne bi bio nijedan od vas dvojice.« A iskreno,to nije bila uloga koju je oĉekivao od agenata. Brooke nije bila svjedokinja ni osumnjiĉena — pristupili su joj u svojstvu Sterlingove pravne savjetnice. Štoje znaĉilo kako je on bio odgovoran za nju. Ali morao joj je odati priznanje tamo gdje gaje zasluţila: bilo je vrlo malo ljudi koji su pomoćnom drţavnom tuţitelju mogli reći da se poljubi u dupe s upravo tom mješavinom sarkazma i šarma. Ĉak su i Vaughn i Huxley pucali od smijeha na to. Izdajnici. »Znaĉi li to kako je nećeš traţiti broj telefona kad ovo sve završi?« upitao je Vaughn. 21

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ah, ne.« Kad Vaughn više ništa nije rekao, Cade se okrenuo kako bi se suoĉio s njim. »Nemoj mi reći da si stvarno ozbiljan.« »Pa, netko bi ga trebao traţiti. Pametna, predivna, nema vjenĉani prsten, nema slika djece ili nekog frajera u uredu. Jedna vrla fina, vrlo slobodna ţena.« Vaughn je ispruţio ruke kad mu je Cade dobacio pogled da se uozbilji. »Što? Kao da sam ja jedini koji primjećuje stvari ovdje?« »Ne osjećam se baš ugodno raspravljati o Brooke na ovaj naĉin dok nam pomaţe u istrazi«, Huxley je odrţao lekciju s vozaĉevog sjedala. Cade se ukoĉeno nasmijao i ponovno okrenuo prema cesti. Evo nas opet. Huxley je bio dobar agent — vrlo temeljit, organiziran specijalni agent koji je sve radio po PS-u. Stigao je iz Harvardove pravne škole i nikad nije bio odjeven u ništa drugo osim u besprijekorno odijelo iz tri dijela. Prava suprotnost Vaughnu, kojeg je puno manje zanimalo igranje po pravilima. Ĉesto je furao neobrijano lice i zguţvano odijelo, a izgledao je kao da je ispuzao iz kreveta neke nepoznate ţene. Što vjerojatno i jest. Nije bila tajna kako su dva agenta, koji su već godinu dana bili partneri, izluĊivali jedan drugoga. Prepirali su sei zanovijetali poput starog para FBI-a, pa ipak, Cade je duboko u sebi znao (moţda, duboko, duboko u sebi) kako su meĊusobno poštovali partnerove metode rada. »Dobro, moţemo razgovarati o neĉemu drugome«, rekao je Vaughn s laţno prijateljskim prizvukom u glasu. »Kao, na primjer, o tvom velikom spoju u nedjelju naveĉer, Hux. S agenticom Simms.« Cade je promatrao kako su se agentu Huxleyju usne trznule u lagani smiješak na spomen imena crvenokose agentice. Ipak, Huxley se nije ţelio uhvatiti na mamac. »To je tajna operacija, Robertse. Nije spoj. Za razliku od tebe, ja sam savršeno sposoban veĉerati sa ţenom, a da ne provedem cijelu noć opsjednut pokušajima da joj se uvuĉeni u gaćice.« Dobacio je Cadeu pogled i vidljivo traţio promjenu teme. »A zašto te pita hoćeš li traţiti Brookein broj telefona? Je li se nešto dogodilo s Jessicom?« Sranje. Prepusti Vaughnu da to izvuĉe na vidjelo. Iako, Cade je pretpostavljao kako će tema raspada veze vjerojatno neizbjeţno iskrsnuti u nekom trenutku. On i Huxley dobro su se upoznali tijekom posljednjih pet mjeseci otkako su radili na Sandersonovoj istrazi pa su imali uvid i u privatan ţivot onoga drugog. Usprkos tome, dao je kratki i slatki odgovor. »Više se ne viĊamo.« Huxley gaje pogledao. »Ţao mije što to ĉujem.« Oprezno je postavio sljedeće pitanje. »Iz nekog posebnog razloga. Naravno. Prema Jessicinu mišljenu, problem je bio u tome što je »emocionalno nedostupan«. Prošli petak veĉerali su u Sundi, restoranu koji posluţuje sushii nalazi se u kvartu River North, kad mu je to priopćila. Upravo su pojeli desert pa mu je rekla nešto tipa kako se ĉini smeten pa je odmah spomenuo kako je imao usran dan na poslu. Tog se jutra svjedok tuţilaštva okrenuo protiv 22

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


njega kako bi se odbacilidokazi; svjedok koji je već priznao krivnju i dogovorio se za blaţu kaznu u zamjenu za potpuno i iskreno svjedoĉenje. Na sudu je, meĊutim, svjedok — koji je bio kljuĉan u Cadeovoj tuţbi — iznenada poĉeo davati nejasna svjedoĉenja o odreĊenim vaţnim ĉinjenicama, namjerno je izbjegavao odgovore i suradnju. U najmanju ruku bio je to frustrirajući dan. »Zašto ništa nisi rekao ranije?« upitala je Jessica. »Ponekad su svjedoci koji trebaju suraĊivati dorasli prilici, ponekad ne«, rekao je Cade i slegnuo ramenima. »DogaĊa se.« I nekako je taj savršeno bezazleni komentar doveo do cijele te velike stvari kako se on nikad ne otvara i ne govori joj takve stvari, i kako se osjeća kao da ga zapravo ne poznaje unatoĉ tome što su hodali tri mjeseca, i kako se izvana ĉini kao neki šarmantni i opušteni lik, ali je ispod te fasade zatvoren prema bilo kakvoj stvarnoj i iskrenoj intimi i kako nikome ne dopušta da mu se pribliţi. »Aha«, rekao je Cade kad je završila s govorom. »Podsjeti me da nikad više ne spomenem kako imam loš dan.« Otpio je gutaj Manhattana. »Samo ćeš to reći?« upitala ga je. Da, to mu je bio plan. Bili su usred punog restorana, pa Cade nije mislio kako je potrebno zabavljati okolinu brojnim naĉinima koji su ga, izgleda, ĉinili emocionalno osakaćenim kromanjoncem. Ali prema Jessicinom izrazu lica, osjetio je kako mogućnost odlaska iz restorana bez daljnjih rijeĉi nije dolazila u obzir. Ţeljela je odgovore. Zapravo, postojalo je nešto štoje ţelio reći. Iskreno, nije mislio daje baš tako loš deĉko. Odgojila gaje samohrana majka koja gaje nauĉila da se prema ţenama odnosi s poštovanjem, nikad nije varao, a ako je nekoj djevojci rekao kako će je nazvati, nazvao bi je. Imao je dobar posao, lijep stan i znao je napraviti opak omlet Denver za doruĉak. Usprkos tome, dobio je predavanje o svoj toj »emocionalnoj nedostupnosti« od više bivših djevojaka. Inaĉe bi se u znak odgovora jednostavno ispriĉao ţeni jer joj nije dao što ţeli. Ali veĉeras? Ma, zajebi. Kad malo bolje razmisli, dan je stvarno bio usran. Barem je jednom odluĉio preskoĉiti sranja i ostati iskren. Odloţio je piće i nagnuo se. »Dobro. Ţeliš da objasnim, i evo ga o ĉemu se radi: ja sam muško. Općenito govoreći, mi smo popriliĉno jednostavni ljudi. Znam kako ţene uvijek vole misliti kako imamo duboke, romantiĉne i emotivno tjeskobne misli koje nam se vrte po glavi, ali zapravo? Baš i nije tako. Vi ţene ste slojevite i komplicirane i tajanstvene i kaţete jedno, ali mislite drugo, a upravo je taj varljivi paket ono što nas intrigira i plaši i pruţa izazove u isto vrijeme. Ali muškarci nisu takvi. Priĉaš mi o tome kako te ne puštam unutra, ali moţda ne shvaćaš ovo: nema unutra.« Pokazao je na sebe. »Sve je ovdje na površini, Jessica. Ono što vidiš je ono što dobiješ.« Jessicin izraz lica govorio je kako nije povjerovala u priĉu. »Razgovarala sam o tome s prijateljicama, znaš. Kaţu da vjerojatno imaš strah od odbacivanja. Mislim da to ima neke veze s onime što se dogodilo tvom ocu, što god to bilo. Ono o ĉemu ne ţeliš razgovarati.« 23

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Kriste. I tako je poĉela psihoanaliza. »Mislim kako prema definiciji ĉovjek mora imati oca kako bi mogao imati problema s ocem«, suhoparno je rekao Cade. A on ga definitivno nije imao. Samo kretena od donatora sperme zbog kojeg mu je majka zatrudnjela. Jessica je pronicljivo zurila u njega. »Ništa se ne dogaĊa ispod površine, ha? Baš.« Podignula je torbicu i dignula se od stola. »Mislim kako je najbolje da me više ne zoveš. Oĉito imamo razliĉite vizije o tome što znaĉi biti u vezi. Za mene je to malo više od seksa, imanja nekoga s kim ćeš otići na veĉeru i podijeliti pokoju zanimljivu priĉu s posla. Radi se o tome da se uĉiniš dostupnim, Cade. Za tvoje dobro, nadam se kako ćeš jednog dana pokušati.« Odšetala je iz restorana i ostavila Cadea da sjedi sam. Otpio je još jedan gutljaj pića i ignorirao poglede ljudi koji su sjedili oko njega. Pa. To je popriliĉno bilo koma. Cade je shvatio kako ga Huxley promatra, ĉekao je odgovor zašto su on i Jessica prekinuli. »Bilo je sporazumno«, jednostavno je rekao. Huxley je kimnuo. »Primio na znanje.« A s obzirom na to da su bili muškarci, ostalo je na tome. »Znaš, mislim kako bismo trebali proslaviti današnji povoljni razvoj dogaĊaja pićem«, predloţio jc Vaughn. »U subotu naveĉer imat ćemo senatora Sandersona upravo tamo gdje ga ţelimo, a povrh svega, Huxley nekim ĉudom ima laţni spoj s privlaĉnom ţenom — istina, ţenom kojoj je plaćeno da veĉera s njim, ali to ćemo malo ušminkati. A sve zahvaljujući draţesnoj Brooke Parker.« Cade je odmahnuo glavom. Dosta više s tim pohvalama. »Ona je samo djevojka, Vaughne.« »Pretpostavljam da to znaĉi kako te nije briga hoću li je pozvati van u nedjelju?« Istog se trena par prekrasnih svijetlozelenih oĉiju pojavio Cadeu u glavi. Budući da bih vam kao odgovor na vaš govor opasnog momka morala uzvratiti govorom opasne djevojke o tome gdje si točno savezni tuţitelji koji mi dolaze u ured po pomoć mogu zabiti svoje prijetnje o ometanju pravde. Dobro, u redu. S tim je skoro i njega nasmijala. »Ako je ţeliš pozvati van kad ovo završi, samo daj«, rekao je Cade. »Oklijevao si«, primijetio je Vaughn podmuklim tonom. »Ni najmanje.« Huxley gaje pogledao sa straţnjeg sjedala. »Zapravo, jesi. Tu je definitivno nastala stanka.« Cade se ponovno naslonio na sjedalo i odmahnuo glavom dok je buljio u cestu ispred sebe. 24

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Naravno, sad su se odluĉili sloţiti oko neĉega.

PETO POGLAVLJE KASNIJE TE veĉeri Brooke je navratila do Fordova stana u potkrovlju. Kad je otvorio vrata od teškog ĉelika, ispruţila mu je tri karte za Sterlingovu privatnu loţu u Wrigley Fieldu. »Cubsi protiv Soxa. Mislila sam provjeriti ţelite li ti, Charlie i Tucker ići«, rekla je, a već je znala odgovor. Nije bilo nikoga u Chicagu tko bi odbio besplatne karte za dvije gradske bejzbolske ekipe u privatnoj loţi Crosstown Classica. Ford je zgrabio karte bez oklijevanja. »Privatna loţa? O, da. Oboţavam kad dovezu ona kolica s desertima.« »Jedna od najjaĉih strana ako se ţelim prodati kao neĉija djevojka, oĉito«, Brooke je promrmljala kad je zakoraĉila unutra. Sa svojim otvorenim prostorom, vidljivim ciglenim zidovima i podignutim stropovima, Fordov stan bio je gotovo dvostruko veći od Brookeina stana u neboderu u Gold Coastu. Kad god se Ford naslaĊivao tom ĉinjenicom, Brooke se odmah bacila na objašnjavanje — isto ono koje je dala roditeljima kad je kupila stan — kako ţeli ići pješice do posla i biti blizu jezera, te kako se kao neudana ţena osjeća sigurnije ako ţivi u neboderu s domarom. Iako je, doduše, samo voljela biti blizu uţurbane akcije na Aveniji Michigan. »Mislio sam da vodiš Dr. Vrućeg na tekmu«, rekao je Ford dok ju je slijedio u kuhinju. »Je li deţuran tog dana?« »Dr. Vrući i ja smo prekinuli danas malo ranije.« Ford je spustio ruke uz bokove. »Što? To je treći tip u osamnaest mjeseci.« Brooke se zagledala. »Hvala, svjesna sam toga.« Upravo su tada Tucker i Charlie prošli kroz klizna vrata i došli s terase. Bili su Fordovi bivši cimeri s faksa i ĉesto su dolazili. Njihov stil ţivota bio je priliĉno leţeran, ali Brooke ih je na kraju prihvatila. »Hej, Brooke. Ford nije rekao da dolaziš.« Charlie se posluţio pivom iz hladnjaka, dodao je jedno i Tuckeru. »Ideš s nama na Firelight?« upitao je i pritom mislio na popularni pomodni noćni klub u kvartu Gold Coast. Odmahnula je glavom. »Samo sam došla u kratki posjet. Moram se sutra rano ustati zbog posla.« »U subotu?« Charlie je sloţio facu kako bi pokazao svoje snaţno negodovanje na tu pomisao, a potom je podigao pivo. »Hej, kako ide s Dr. Vrućim?« »Ostavio me popodne.« 25

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Oh. Koma.« Zastao je na tren, kao daje pokušavao smisliti nešto više, a potom dobacio pogled Tuckeru da mu pomogne. »Nemoj mene gledati«, rekao je Tucker. »Ja još uvijek pokušavam shvatiti zašlo se ona i Ford nisu spetljali.« »Nikad ništa od toga«, Brooke i Ford rekli su ujedan glas, vjerojatno po petstoti put otkako su postali prijatelji još prije dvadeset godina. Ford je posegnuo u hladnjak i izvukao dvije boce Amstel Lighta. Dodao je jednu Brooke. »Hoćemo li otići na Mjesto i razgovarati?« Uzela je pivo od Forda i nasmijala se unatoĉ svemu što se dogodilo tog dana na spomen mjesta gdje su se druţili dok su bili djeca, pohabane klupe pokraj malenog potoka koju su od milja nazvali »Mjesto.« Nije baš najkreativniji naziv, ali onda opet, u to su doba imali samo deset godina. »Naravno. Iako, dat ću ti verziju s CliffsNotesa: otprilike ista priĉa kao is posljednja dva lika.« Slijedila je Forda van i sjela na jedan od vanjskih kauĉeva na terasi. »Onda, što se dogodilo?« Ford je ušao prvi i sjeo na stolicu nasuprot nje. Topli povjetarac otpuhao je Brooke kosu u oĉi pa je odvezala rep i ponovno ga svezala. Presvukla se u traperice i obukla japanke prije nego štoje došla — ĉista suprotnost od uobiĉajenih visokih peta i sukanja kroja olovke, ali to je bio Ford. Nije se brinula kako izgleda pred njime još od... pa, oduvijek. »Rekao mi je kako nisam djevojka za cijelu sliku.« Ford se zagledao. »To je šugavo nekome reći.« Brooke je cijenila vjernost. Ali malo je razmišljala još otkako je otišla s posla, pa je poĉela smatrati kako bi iz ovoga mogla nauĉiti lekciju. »Nemoj mi reći. Ali to ne mijenja ĉinjenicu kako nešto nije funkcioniralo s tim likovima. Stalno ulaţem ĉetiri mjeseca svog vremena u te veze, samo kako bih ponovno završila tamo gdje sam poĉela. I znaš što? Uopće nije zabavno stalno se vraćati na poĉetak.« »Moţda trebaš plan B«, rekao je Ford. »Skratiti radno vrijeme?« Brooke je odmahnula glavom. »To trenutno nije moguće. S ovim centrom za sport i zabavu koji pomaţem izgraditi Sterlingu jednostavno se previše toga dogaĊa.« »Zapravo, više sam mislio kako bi moţda mogla prestati trpati vezu u ţivot. Pogotovo zbog toga što te ti likovi ionako samo poloviĉno zanimaju.« »Hej, to nije pošteno.« »Oh, da. Dr. Vrući ti je bio ljubav ţivota.« Pa... dobro. Moţda nije. Ali uţivala je biti s tim likovima kad nije radila. Svih trideset minuta na tjedan koje je imala. Brooke je s uzdahom naslonila glavu na stolicu. »Mislim da trebam uzeti odmor od veza.« »Meni je upalilo«, rekao je Ford. To joj je izmamilo blagi osmijeh na lice. Ford, osim neobaveznih izlazaka, bio je na »odmoru« od veza već godinama. Uz malo sreće, njezin neće toliko 26

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


potrajati. Ali nakon tri prekida, bilo je vrijeme suoĉiti se s ĉinjenicama: zbog zahtjevnog posla, veze joj jednostavno trenutno nisu odgovarale. A kad malo bolje razmisli o tome, dozlogrdilo joj je stalno se ispriĉavati zbog toga. Bila je radišna; nije to poricala. Iskreno, ĉitav je ţivot naporno radila — i bila je ponosna na to kamo ju je to odvelo. Ona i Ford odrasli su u Glenwoodu, bogatom ĉikaškom predgraĊu s ulicama s elegantnim drvoredima i velikim otmjenim kućama sa širokim i prekrasno ureĊenim tratinama, koje je izgledalo poput neĉega iz filma Johna Hughesa. Toĉnije, osim dijela u kojem su ona i Ford ţivjeli, a koji je bio nešto skromniji. Zapravo, puno skromniji. Od milja su ga zvali »Ĉetvorke« jer je svaka zgrada sadrţavala ĉetiri gradska doma. Brookeina parcela iz djetinjstva smatrana je »skrivenim draguljem« zbog ĉinjenice kako je nudila vrlo povoljan smještaj unutar okruţnih škola iz Glenwooda koje su stalno kotirale kao jedne od najboljih u drţavi. Brookeini otac mesar i majka teta u vrtiću odluĉili su napustiti Chicago nakon štoje drţavna škola koju je Brookc polazila pala u donji rang škola u Illinoisu. Brooke je oduvijek bila dobra u školi, oduvijek je ţeljela biti dobra u školi — a iskreno, u drţavnoj školi koju je ranije polazila, nije se morala puno truditi kako bi bila medu najboljima. No sve se to promijenilo kad je stigla u Glenwood. U Glenwoodu su djeca imala privatne uĉitelje. I dadilje i majke koje nisu radile, a koje bi im pomogle s projektima poslije škole. Njezine kolegice iz Glenwooda išle su na poduke iz sviranja klavira i plesa i svaku drugu vrstu podukekoju je bilo moguće zamisliti kod najboljih instruktora na tom podruĉju te su uĉile strane jezike poput njemaĉkog i japanskog na teĉajevima preko ljetnih praznika. Kad je Brooke došla u srednju školu, stvari su postale još luĊe. Ĉula je priĉe o roditeljima koji su unajmili najpopularnije uĉitelje u školi kako bi radili s njihovom djecom preko ljeta, a kad je bila u drugom razredu, svi su se roditelji i uĉenici već poĉeli usredotoĉivati na fakultete i ĉinjenicu kako bi svi Harvardi i Yalci svijeta vrlo vjerojatno primili samo jednog ili dva uĉenika iz Glemvooda — orijentacijski savjetnici opetovano su ih podsjećali na to — bez obzira na to koliko uspješni bili. Brooke je već tada shvatila kako se umnogoĉemu nije mogla natjecati s puno bogatijim vršnjacima. Roditelji joj nisu mogli priuštiti privatnog uĉitelja ili bezbroj poduka iz stvari koje bi joj dobro izgledale na prijavama za fakultet; zapravo, ponekad su se borili kako bi mogli otplatiti hipoteku na dom. A za razliku od brojnih drugih uĉenika, roditelji nisu imali nikakve »veze« na vrhunskim sveuĉilištima, ili uĉenjake u obitelji koji bi mogli malo podmazati stvari. Što je znaĉilo da je Brooke, ukoliko se ţeljela natjecati za mjesta na vrhunskim sveuĉilištima, morala to uĉiniti na staromodan naĉin. Padajući s nogu od uĉenja. 27

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Kao rezultat toga, puno je uĉila u školi. Roditelji su joj pruţili mogućnost pohaĊanja jedne od najboljih škola u drţavi i dala je sve od sebe da napravi nešto iz toga. Srećom, naporan rad se isplatio, a još se i danas sjeća ponosnog izraza na licima roditelja kad je dobila pismo o primanju na Sveuĉilište u Chicagu. Ali ono štoje Brooke još bolje zapamtila, bio je ponos koji je osobno osjećala zbog spoznaje kako je sve to sama uĉinila. Imala je natjecateljski duh, a taj ponos, osjećaj postignuća, jednako ju je gurao da bude dobra na preddiplomskimstudiju i u pravnoj školi. Kad je diplomirala na Pravnoj školi Sveuĉilišta u Chicagu i zapoĉela s karijerom pravnice, to je jednostavno bio dio nje. Davala je sto pedeset posto sebe u bilo ĉemu što je radila, a u osnovi je išla samo jednom brzinom naprijed kad se radilo o karijeri: punoj. A kako je zaista uţivala raditi u Restoranima Sterling, nije joj smetalo. Njezina tri bivša deĉka, s druge strane, oĉito su bila manje oduševljena situacijom. »Znaš, nisam sigurna da osjećam pravu razinu suosjećanja«, rekla je Hordu. »Mislim kako je ostavljenoj ţeni potrebno malo više pomoći. Da si ti ţena i da sam ti rekla kako me ostavio treći tip u osamnaest mjeseci, sada bismo pile martinije s limunom i meĊusobno si drţale govore potpore o ţenskoj moći i o tome kako ne trebamo muškarca u ţivotu da bismo se osjećale potpunima. Zatim bismo gledale Biljeţnicu i slinile po Ryanu Goslingu.« Ford ju je zabljesnuo osmijehom kad je ispruţio ruku preko naslona stolice. »Oprosti, draga. Ali kad su dodjeljivali najbolje prijatelje, izvukla si slamku s priĉvršćenim penisom. Što znaĉi, ništa od Ryana Goslinga.« »Koje sam ja sreće«, zagunĊala je. Obavila ih je ugodna tišina dok su oboje promatrali nevjerojatan prizor noćnog neba nad Chicagom. »Uzmeš li si ikada trenutak da ovo pogledaš«, Ford je pokazao na pogled, »i pitaš li se ikad kako smo dospjeli ovdje?« Nasmiješila se na to. »Nije loše za dvoje klinaca iz Ĉetvorki.« »Ţališ li za ĉime?« upitao ju je Ford. Mogla je vidjeti kako je ozbiljan pa je razmislila o pitanju. »Ni za ĉime.« »Onda jebeš sve te likove.« Rekao je Ford. »Ako se ne uklapaju u tvoju cijelu sliku, ionako nisu vrijedni tvog vremena.« Brooke je pogledala prijatelja. Ponekad je, unatoĉ penisu i svemu, znao baš pravu stvar koju treba reći. »Hvala ti.« Namignuo joj je. »Kad god ti treba, draga.« Charlie je otvorio klizna vrata i promolio glavu. »Smijemo li Tuck i ja sigurno izaći van? Ne ţelimo vam smetati ako se i dalje mazite ili što god već da radite.« Brooke i Ford odmahnuli su glavama. Neka to bude petsto prvi put. Odgovorili su u jedan glas. 28

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»I dalje ništa od toga.« ŠESTO POGLAVLJE TOĈNO u sedam sati u nedjelju ujutro Cade, Vaughn i Huxley vozili su se dizalima koja će ih dovesti do ulaza u Sognu. Ispred otvorenih zatamnjenih staklenih vrata, stajao je stol od mahagonija, a domaćice nije bilo. »Ovo se ĉini kao pozivnica«, rekao je Cade. Poveo ih je u Sognu i znatiţeljno pogledao uokolo. Ĉuo je izvrsne stvari u vezi restorana, ali nikad nije osobno tamo objedovao. Sognili polpis, jelovnik od osam slijedova i fiksnom cijenom od 210 dolara, ĉinio ga je mjestom za »posebne prigode« kad se radilo o muškarcu koji je ţivio od drţavne plaće, a nijedna od njegovih nedavnih veza nije baš došla do razine »posebnih prigoda.« Svjetla u restoranu bila su ugašena, ali prirodno svjetlo koje je dopiralo s prozora otkrivalo je moderno ureĊenje sa stolovima i separeima od tamnog mahagonija kojima su se suprotstavljale stolice presvuĉene tkaninom boje bjelokosti. Sa stepenica napravljenih od stakla i ĉelika mogla se vidjeti blagovaonica smještena na polukatu koja je, Cade je to saznao veĉer ranije pretraţivanjem interneta, mogla primiti gotovo dvjesto stolica izmeĊu dva kata. Zadivljujući prozori od poda do stropa gledali su na Aveniju Michigan, hotel Drake te jezero Michigan — isti pogled kao iz Brookeinog ureda, samo mnogo širi. Odjednom, upalila su se svjetla i prostor se odmah doimao toplijim. Trenutak kasnije Brooke Parker, ţena prekrasnihzelenih oĉiju, sarkastiĉnih doskoĉica i da, opet vrućih štikli, zakoraĉila je iz prolaza iza šanka. Ponovno je imala zlatnu kosu svezanu u rep, bila je odjevena u crvenu košulju, urednu crnu suknju i štikle koje su obarale s nogu. U jednoj je ruci nosila šalicu kave iz Starbucksa. Izgledala je potpuno profinjeno i profesionalno baš kao i prošli put kad ju je Cade vidio. Pitao se spava li ona u visokim petama i dizajnerskoj odjeći. »Dobro jutro, gĊo Parker«, pozdravio ju je. »G. Morgan«, rekla je i kimnula. »Ţao mi je ako ste ĉekali. Trebalo mi je nekoliko minuta da otkrijem gdje su prekidaĉi za svjetla«, rekla je i leţerno se nasmijala. Uljudna kao i uvijek, primijetio je Cade. Unatoĉ malom... neslaganju izmeĊu njih, oboje su bili profesionalci koji su znali kako ovakve stvari funkcioniraju. Posao je posao, a tog su jutra imali posla. »Nema problema. Upravo smo i sami stigli.« Brooke je pokazala kavom restoran. »Onda, odakle poĉinjemo?« »Mislim kako bismo prvo trebali odabrati stol za kojim ţelimo da Sanderson i Torino sjede.« Cade je pogledao Vaughna i Huxleyja, traţio je odobrenje. »Da?« 29

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Kimnuli su u znak slaganja. Dvojica agenata poĉeli su šetati po restoranu i prouĉavati prizor. Huxley je objasnio Brooke kakvu vrstu stola traţe što se tiĉe najveće iskoristivosti zvuĉne kvalitete buba: stol koji je dopuštao poluprivatnost kako bi se senator Sanderson i Torino ugodno osjećali te otvoreno razgovarali, kao i onaj koji je bio udaljen od bilo kojeg buĉnog mjesta poput bara ili kuhinje. »Gore će biti tiše s obzirom na to da je najudaljenije od oba navedena mjesta«, rekla je. »A stolovi pokraj prozora smatraju se najboljim dijelovima restorana. Uvijek mogu reći domaćici kako sam ĉula da će senator veĉerati kod nas te kako se ţelim pobrinuti da ga stavimo za stol s lijepim pogledom«, predloţila je. Huxley je kimnuo. »Htjeli smo predloţiti nešto u tom stilu. A agentica Simms i ja — veĉeras ćemo objedovati pod imenom >Carson< — takoĊer ćemo sjesti za stol pokraj prozora. Ako itko bude postavljao kakva pitanja, samo im recite kako sam ja stari prijatelj koji planira posebnu veĉer za svoju pratnju te kako sam vas nazvao i upitao mogu li dobiti stol s romantiĉnim pogledom.« »Shvatio sam — moţda ćeš je zaprositi veĉeras. Huxe«, predloţio je Vaughn. »Mogli bismo uzeti laţni zaruĉniĉki prsten i ostalo. Agentica Simms ne moţe reći ne; to bi razotkrilo paravan. Ovo bi ti mogla biti jedina prilika.« Huxley mu je dobacio pogled, ali inaĉe se nije ţelio uloviti za mamac. Okrenuo se Brooke. »Odgovara li vam to?« Brooke je kimnula. »Carson. Stari prijatelj. Posebna prigoda.« Svi troje uputili su se stepenicama na drugi kat. Huxley i Vaughn meĊusobno su vijećali, birali su dva stola koja su ţeljeli upotrijebiti tu veĉer. Brooke i Cade bili su malo iza njih, slijedili su ih. »Onda, kakva je vaša uloga u svemu ovome?« Brooke ga je upitala razgovornim tonom. »Veĉeras sam samo promatraĉ«, rekao je Cade. »Bit ću vani u kombiju s Vaughnoin i deĉkima iz tehniĉke ekipe, prisluškivat ću Sandersonov razgovor s Torinom.« Znatiţeljno gaje promotrila. »Jesu li tuţitelji inaĉe ovako ukljuĉeni u istraţnoj fazi sluĉaja?« »Ovisi«, rekao je Cade. »Neki mi sluĉajevi doĊu nakon što je istraga završena, a osumnjiĉenik uhićen. Ali s obzirom na to da radim u odjelu za specijalne luţbe, nije neuobiĉajeno da se prikljuĉim ranijim fazama istrage. Istrage inaĉe ukljuĉuju sloţenije zakonske probleme od, na primjer, obiĉnog otkrivanja droge ili pljaĉke banke — stoga zna doći do bliskije suradnje izmeĊu agenata i mene. Oh, to me podsjetilo.« Posegnuo je rukom u unutrašnji dţep sakoa od odijela te izvadio presavijen dokument. Predao gaje Brooke. »Sudski poziv, baš kako ste traţili.« »Hvala.« Uzela je nalog slobodnom rukom, onom kojom nije drţala kavu te ga otvorila. Polako ga je ĉitala, a u tom trenutku izgledala je kao potpuno poslušna odvjetnica koja se bavi ugovorima. 30

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je strpljivo ĉekao da završi. Potom je ĉekao još malo. Ĉini se kako je ţenska uţivala u tome što ga pušta da ĉeka. Promatrao ju je dok je pregledavala sudski nalog i nije mogao ne primijetiti kako je izgledala baš slatko tako namrštena i usredotoĉena. Ton glasa ponovno mu je postao zadirkujući. Ĉudno kako se to stalno dogaĊalo u njezinoj blizini. »Moţda ima nešto što biste ţeljeli da objasnim, gĊo Parker?« Dva zelena oka zagledala su se u njega preko naloga. »Ili bih vas moţda trebao pustiti da obavite svoje.« »E, to je dobra ideja.« Cade se opirao potrebi da se nasmije njezinom suhoparnom tonu. Naslonio se na obliţnji stol te prekriţio ruke preko prsa i ĉekao. Brooke je okrenula stranicu i nastavila ĉitati. Potom je ponovno okrenula prednju stranu i poĉela ĉitati iznova. Daj više. Cade je ispruţio ruke. »Sigurno se šalite.« Prokleta stvar bila je dugaĉka svega dvije stranice. »Strpljenja, g. Morgan.« Uz lagani smiješak presavila je sudski nalog te ga gurnula ispod ruke. »U redu je.« Cade je shvatio da ga opet zafrkava. Još jedna stvar u kojoj je, ĉini se, uţivala. Odvjetnik u njemu sjetio se svog komentara od petka, iritantno samouvjerena. Muškarac u njemu bio je malo više zainteresiran. Sva sreća što se muškarca u njemu ništa nije pitalo. Tog je jutra samo posao bio vaţan. Kako bi ga podsjetio na tu ĉinjenicu, zaĉuo je Huxleyjev glas, »Brooke, ako ste spremni, odabrali smo stolove za veĉeras.« Okrenula je pogled. »Naravno. Samo mi recite što trebam uĉiniti.« »Evo kako će to ići.« Huxley je odloţio ruke na stol u kutu koji je bio pokraj prozora. »Prvo, morate se pobrinuti da Torino i Sanderson sjednu ovdje. Imaju rezeivaciju u sedam i trideset, što znaĉi kako ćemo agentica Simms i ja biti ovdje u sedam, tek toliko da budemo sigurni.« Otišao je dva stola dalje od onoga za kojim će Sanderson i Torino sjediti, do stola koji je takoĊer bio pokraj prozora. »Domaćica bi nas trebala posjesti ovdje.« Prošli su kroz ostatak plana te se sloţili kako će Brooke doći u restoran u šcsl sati. To će joj ostaviti dovoljno vremena za razgovor s domaćicom koja bi trebala raditi tijekom veĉeri te s voditeljem smjene, kako bi i njega unaprijed upozorila na posebne dogovore u vezi sjedenja nekih gostiju. Kad su prošli kroz veĉernju rutinu, a potom je još jednom ponovili, Vaughnje izvadio mobitel i nazvao. »Budite spremni poĉeti s provjerom zvuka za pet minuta.« Prekinuo je poziv. Huxley je odloţio aktovku na stol, a Vaughn je krenuo postavljati buhu. Oba agenta nasmiješila su se Brooke u išĉekivanju.

31

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Nije shvatila mig. Brooke je pogledala Cadea. »Ĉeka li netko da nešto kaţem?« Sagnuo se kako bi joj prišao bliţe. »Ovo je onaj neugodan dio kada vas moram zamoliti da odete kako bi Huxley i Vaughn mogli obaviti svoje kao tajni specijalni agenti.« Podignula je obrvu. »Izbacujete me van? Ovo je restoran moje tvrtke.« »Izbacujem vas van.« Razmislila je o tome, vrlo vjerojatno je promišljala o nekoliko drskih odgovora, a potom je — na sveopće iznenaĊenje — prešutno pristala. »Pokušaj ne izgledati toliko zadovoljan time, Morgane. Bit ću u uredu ukoliko ti nešto zatreba.« Potom sc okrenula na petama i otišla u smjeru stepenica. Cade se uhvatio kako je promatra dok je odlazila. Znaĉi, sad smo na »Morgane.« Teško je bilo reći je li to napredak. Kako bi ubila vrijeme dok ĉeka, Brooke je sjela za stol provjeriti e-mailove. Primijetila je kako ima novu poruku od Iana. Rekao je kako mora odgoditi njihov sastanak za ruĉak jer ima »vrlo vaţnog posla koji mora obaviti kao glavni izvršni direktor.« Drugim rijeĉima, igrao je golf. Kratko mu je odgovorila, aţurirala gaje o statusu operacije iz zasjede Sandersonu o kojoj gaje obavijestila još u petak, odmah nakon što se sastala s Cadeom i društvom. Nastavila je pregledavati poruke, sve dok je otprilike pola sata kasnije nije prekinulo kucanje na vratima. Podigla je pogled s raĉunala i ugledala Cadea Morgana kako stoji na vratima. Kobaltno plave oĉi i gusta crna kosa i nešto više od metar i devedeset centimetara profinjenosti i samopouzdanja od oblikovanih mišića u tamno sivom odijelu. Primijetila je kako jutros nije stavio kravatu, odabrao je malo leţerniji izgled i ostavio dva gornja gumba na košulji otkopĉana. Nije baš najgori prizor koji je vidjela na muškarcu. Proĉistila je grlo. »Gotovi smo«, rekao je Cade. Brooke je provjerila sat na raĉunalu. »Brzi ste.« »Deĉki znaju što rade.« Doista. A nadajmo se da i ti znaš, Parkerice. Po prvi put otkako joj se Svemogući Morgan pojavio na vratima u petak, Brooke je bila nervozna. Sve je bilo postavljeno i spremno, što je znaĉilo kako je loptica sada u njezinim rukama. Do sada se sve ĉinilo popriliĉno jednostavno, pomalo uzbudljivo i u stilu tajnih agenata — pobrinuti se da senator Sanderson sjedne ovdje, staviti Huxleyja i njegovu laţnu pratnju ondje, malo seprepucavati s Cadeom — ali iznenada je sve postalo stvarno. Ona, Brooke Parker, te će veĉeri sudjelovati u saveznoj operaciji iz zasjede, a iako se smatrala bistrom poslovnom ţenom i sjajnom pregovaraĉkom, ovo definitivno nije bio njezin fah. A sada nekoliko ljudi — kvragu, gotovo svaki stanovnik Illinoisa, od kojih su svi zasluţili da ih 32

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


predstavljaju pošteni politiĉari (i dalje je ciljala na korupciju što se toga tiĉe unatoĉ Cadeovim nejasnim odgovorima) — raĉuna na nju da to obavi kako treba. Bez pritiska. »Dobro, onda«, rekla je vedrim tonom. Nervozna ili ne, prokleta bila ako mu to oda. Što se tiĉe Cadea Morgana, vrhunskog tuţitelja, njemu je vjerojatno ovakva vrsta intrige i drame visokih uloga vjerojatno svakodnevna pojava. »Samo da uzmem stvari.« Spakirala je aktovku i pokušala ignorirati ĉinjenicu kako je promatra. »Ups«, rekla je sjetivši se neĉega. »Moram zakljuĉati ured i restoran.« Okrenula se prema stolu, drţala je aktovku dok je kopala po njoj slobodnom rukom. »Kljuĉevi, kljuĉevi, upravo sam vidjela te kljuĉeve...« Posudila je rezervne kljuĉeve od Sogne od potpredsjednika osiguranja i zadnji ih je put vidjela... negdje. Osjetila je kako joj je Cade prišao sa strane pa je podignula pogled. Primio ju je za ruku. »Ove kljuĉeve?« Plave oĉi su mu zaplesale dok je zveckao s neĉime u prstima. Imala je kljuĉeve omotane oko prsta ĉitavo vrijeme. Sranje. »Ah, da. Hvala«, rekla je te napravila mentalnu zabilješku da se dobro i pošteno zvizne u glavu ĉim ostane sama. Nakrivio je glavu i prouĉavao je. »Nervozna si zbog veĉeras.« Izjava, a ne pitanje. Odmahnula je glavom. »Ne.« Zurila je u njegov izraz lica pun spoznaje. »Dobro, moţda malo. Kad bih ja tebe gurnulau sloţeni posao s restoranima višemilijunskog iznosa uz najavu manju od ĉetrdeset i osam sati, što misliš, koliko bi se dobro snašao?« »Rasturio bih.« Istina, ponekad ga je stvarno ţeljela protresti. »Kunem se, Morgane, ti si vjerojatno najiritantniji odvjetnik kojeg sam ikad —« Zastala je i pribrala se. Pravilo broj jedan bilo kakvog poslovanja: nikad nemoj dopustili drugoj strani da tc vidi uzrujanu. »Idem zakljuĉali.« Pokazala je prema vratima. »To znaĉi da ti — odlaziš.« Ĉinio se kako se opire još jednom od smiješaka u stilu »kako si ti smiješna.« »Ispratit ću te.« Prekrasno. »Ako baš inzistiraš.« Prošli su jedno pokraj drugoga kroz prazan ured bez rijeĉi a napetost koja se medu njima osjetila od prvog trenutka bila je gotovo opipljiva. Kad su izašli van, zakljuĉala je vrata Sterlingovih ureda te se okrenula. »Hvala, g. Morgan. Mogu se sama pobrinuti za zakljuĉavanje restorana.« Stavio je ruku u dţep od hlaĉa te izvukao novĉanik. Izvadio je posjetnicu i predao joj je. »Ovo je moj broj mobitela. Huxley će biti ondje veĉeras, ali ukoliko išla pode po zlu, ili te išta bude brinulo, samo me nazovi. Bit ću u kombiju s agentom Robertsom.« Pogled mu se smekšao. »A tek toliko da se zna, i ja sam 33

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


pomalo oklijevao zbog ove operacije iz zasjede. Inaĉe u tajnoj istrazi imam svjedoka koji suraĊuje i koji je spreman biti ozvuĉen. Što uvelike olakšava stvari. Stoga, kad su mi Vaughn i Huxley došli s idejom da ozvuĉimo stol u restoranu, bio sam pomalo sumnjiĉav hoćemo li uspjeti to izvesti. Pogotovo zato što plan toliko ovisi o pomoći civila.« »I sad mi to kaţeš?« upitala je. »Gdje je bilo sve to oklijevanje u petak popodne kad ste mi prvi put prišli?« »Nestalo je.« Gledao ju je u oĉi. »Zato što sam znao, deset sekundi nakon što sam ušao u ovaj ured i upoznao te, kakosmo na sigurnom.« Kimnuo je kako bi je pozdravio, okrenuo se i otišao prema dizalima. Brooke je na trenutak bila potpuno zateĉena. Morala se potruditi svom snagom da shvati kako joj je Cade upravo dao kompliment. Kakvo neobiĉno jutro. S kljuĉevima u rukama uputila se u smjeru Sogne kako bi zakljuĉala restoran. Kad je skrenula iza ugla, pogledala je preko ramena i vidjela kako Cade odlazi u suprotnom smjeni. U istom se trenutku i on okrenuo te pogledao preko ramena. Pogledi su im se susreli na sekundu prije nego što su se oboje okrenuli i nastavili svojim poslom. Cade je zastao ispred dizala gdje su ga Huxley i Vaughn ĉekali. »Ĉini se kako je to ubilo moje šanse da je pitam za broj mobitela«, rekao je Vaughn. »Nemam pojma o ĉemu priĉaš.« Cade je zakoraĉio u dizalo kad je stiglo na njihov kat. »Naravno da ne znaš.« Vaughn se vragolasto nasmiješio i ušao za njim u dizalo zajedno s Huxlcyjem. A kako su bili muškarci, ostalo je na tome.

SEDMO POGLAVLJE BROOKE JE stajala pokraj šanka u Sogninoj blagovaonici i razmišljala kako joj se popriliĉno sviĊa ova cijela stvar s FBI-evim tajnim zadatkom. Još prije je razgovarala s domaćicom Rochelle i voditeljem Patrickom, pa im je objasnila situaciju. Najleţernijim govorom našalila se kako je veĉeras noć »zbivanja« za Sognu te ih obavijestila kako te veĉeri dvije stranke imaju rezervacije — Torino i Carson — za koje je dogovorila poseban raspored sjedenja. Postavila je stolove za koji će svaka grupa sjesti, a potom se našalila kako se nada da će veĉer ostati tako divna kad se već toliko osobno potrudila osigurati strankama dobar pogled. Ha, ha, ha. 34

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


A onda je uslijedio njezin najopakiji pogled u stilu »sad vrištite i nemojte mi postavljati nikakva pitanja.« Jer, u sluĉaju da postoji i najmanja šansa da nije toliko dobra u ovom cijelom FBI-evom zadatku kako je vjerovala, svejedno će obaviti posao. To je bilo prije više od sat vremena, a u meĊuvremenu su stigli agent Huxley i lijepa crvenokosa agentica koja mu je glumila pratnju, tj. »Stranka Carson«, pa su zauzeli poloţaj i sjeli za svoj stol. Sada im je samo nedostajao posljednji i najvaţniji dio slagalice: Torino i senator Sanderson. Kad se još to posloţi, nadalje će sve ići kao po loju. »Ispriĉajte me, Brooke. Imamo problem.« I... Toliko o tome. Brooke se okrenula i ugledala domaćicu Rochelle kako stoji pokraj nje. »Kakav problem?« upitala je. »Par za stolom dvadeset i osam ţali se kako su zatraţili stol s pogledom. Objasnila sam im kako ne moţemo jamĉiti stolove pokraj prozora, ali vidjeli su slobodan stol koji ste mi rekli da saĉuvam za stranku Torino pa su me zamolili da sjednu tamo. Kad sam im objasnila kako je stol rezerviran, zahtijevali su razgovarati s upraviteljem.« Duboko je udahnula. Silno je ţeljela naći rješenje situacije. »Već sam razgovarala s Patrickom. Imamo još jedan stol pokraj prozora koji bi se trebao osloboditi za nekoliko minuta; gosti upravo plaćaju raĉun. Ţeli znati moţemo li staviti ove koji se ţale za stolom dvadeset i osam za slobodan stol, a potom stranku Torino za drugi stol koji će se osloboditi. Tek je sedam i deset; ne bi trebao biti problem rašĉistiti ga i ponovno namjestiti za rezervaciju u sedam i trideset.« Brooke je znala kako bi to inaĉe bilo savršeno prihvatljivo rješenje. Ovi koji se ţale dobili bi svoj stol pokraj prozora, a stranka Torino takoĊer bi mogla sjesti ĉim stigne. Osim jednog majušnog problema: buhe za koju su se FBI i Ured drţavnog tuţitelja svojski pomuĉili ne bi li je postavili za Sandersonov stol. Kad je vidjela kako se Brooke namrštila. Rochelle je brzo ustuknula. »Ali isto sam tako sigurna kako Patrick moţe jednostavno reći ovima što se ţale kako su svi stolovi rezervirani. Nije neki problem.« Brooke nije nimalo sumnjala kako se Patrick i Rochelle mogu nositi sa situacijom — bila je dovoljno upoznata sa zbivanjima u Sogni kako bi znala da su oboje iznimno sposobni odraditi svoj posao. Ali nenamjerno ih je gurnula usred ove situacije bez ikakva objašnjenja, a povrh toga ţeljela je izgladiti problem prije nego što se nepotrebno previše paţnje privuĉe na tajanstveno »rezerviran« stol pokraj prozora. »U redu je, Rochelle«, rekla je Brooke. »Recite Patricku kako ću osobno porazgovarati s gospodom za stolom dvadeset i osam.« Rochelle je uzmaknula. »Stvarno?« Brooke je nije mogla kriviti što je bila iznenaĊena. Kao glavna pravna savjetnica, nesumnjivo je bila druga najmoćnija direktorica Restorana Sterling, odmah poslije lana. Bavila se stvarima na korporativnoj razini, dok su upravitelji prvenstveno bili odgovorni za svakodnevne probleme koji su se pojavljivali u 35

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


restoranima. Što je znaĉilo kako se Brooke nikad nije osobno miješala u prituţbe klijenata osim ako potencijalno nisu mogle prerasti u pravna pitanja. Sloga je dobrovoljan pristanak da se osobno umiješa baš u ovu situaciju bio neobiĉan. Ipak, odigrala je to leţerno. »Ma, da, naravno«, rekla je i odmahnula. »Sredit ću to.« Rochelle je zastala na trenutak. Zbunjeni izraz na njezinom licu zamijenio je znatiţeljni. Iznenada je shvatila. Nešto se dogaĊa. Kad je vidjela iskru spoznaje u Rochellinim oĉima, Brooke ju je nepopustljivo pogledala u oĉi. Da, nešto se dogaĊa. Ali ljepota poloţaja druge najmoćnije direktorice bila je u tome što nije morala ništa objašnjavati. Trenutak kasnije Rochelle je kimnula. »Naravno.« I više nije bilo nikakvih pitanja. Potom se Brooke uputila uz stepenice koje će je odvesti do drugog kata. Ovi što se ţale mogu dizati frku koliko god hoće, ali nema šanse da se pribliţe Sandersonovom stolu. Ona, Brooke Parker, s odnedavno ludim vještinama obavljanja tajnog zadatka, rješavala je stvar. Zastala je, nešto joj je sinulo pa se okrenula Rochelle. »Hm... koji je stol dvadeset i osam?«

* * * Gore je Brooke uoĉila agenta Huxleyja i njegovu pratnju na tajnom zadatku koji su sjedili svega metar dalje od stola dvadeset i osam. Dok su njih dvoje prijateljski ĉavrljali, Huxley je nakratko pogledao Brooke u oĉi, kao da je ţelio reći kako je svjestan da postoji »situacija« i kako mu je laknulo što je rješava. Brookein cilj, dok je prilazila ovima što se ţale, bio je jednostavno riješiti problem ĉim prije moţe. Ni u kojem sluĉaju nije ţeljela da Torino i senator Sanderson naĉuju bilo kakvu raspravu o stolu koji je posebno rezerviran za njih. Budući da zapravo ništa nisu rezervirali, to bi nedvojbeno bilo sumnjivo. A kad bi se to dogodilo, mogli bi se uspaniĉiti i zaĉepiti gubicu što se tiĉe bilo kakvih prljavih poslova na koje su se Cade, Huxley i Vaughn namjerili, a Brooke bi imala dosadan i podbacujući završetak zaista fantastiĉne priĉe koju je planirala jednog dana ispriĉati, priĉe o vremenu kad je bila kljuĉna operativka u istrazi savezne korupcije. Imajući to na umu, nabacila je osmijeh pa se pribliţila stolu i predstavila. »Bok. Ja sam Brooke. Rochelle je rekla da ţelite razgovarati s upraviteljicom?« Brooke je prigodno izostavila ĉinjenicu kako zapravo to nije bila.

36

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ekipa koja se ţalila nije bila ono što je oĉekivala. S obzirom na Sognine skupe cijene, u restoran su većinom obiĉavali zalaziti tipovi koji su voljeli skupocjene stvari i ţivjeli na visokoj nozi. Iskreno, Brooke je pretpostavila kako se za stolom dvadeset i osam nalazi upravo to: bogat par, vjerojatno razmetljivi investicijski bankar koji na jednoj ruci ima sat vrijedan trideset tisuća dolara, a u drugoj ţenu u dvadesetima odjevenu u Gucci koju pokazuje kao trofej — nije da se vodila stereotipima — i koje je uvrijedila ĉinjenica kako oni nisu dobili najbolja mjesta u restoranu. Umjesto njih, zatekla je par u pedesetima, bez Guccija i razmetanja, koji su izgledali kao da im je pomalo neugodno. »Oh, hvala. Ali u redu je«, rekla je ţena. Dobacila je pogled u stilu »da nisi pisnuo« muškarcu koji joj je sjedio nasuprot. »Muţ i ja divno provodimo veĉer. Ţao nam je što smo vam smetali.« Muţ se okrenuo Brooke. Nije se dao tako lako umiriti. »Vidite, samo —« Ţena gaje srezala uz smiješak. »Zlato. Pusti. Sigurna sam kako Brooke veĉeras ima puno posla koji treba obaviti.« Samo pomaţem FBI-u srediti senatora. Uobičajeni radni dan. »Ne trebate se ispriĉavati. Kaţu mi kako ste traţili da vas premjestimo za stol pokraj prozora?« »Da, jer sam to dogovorio prije dva mjeseca«, rekao je muţ. Odbrusio je ţeni pogledom. »Što? Pa pitala je.« Potom se okrenuo Brooke kako bi objasnio. »Kad sam rezervirao, izriĉito sam napomenuo kako nam je ovo posebna prigoda, a prema onome što sam proĉitao u kritici o restoranu u Tribuneu —«. »U Sun-Timesu«, prekinula ga je ţena. »Ne primamo Sun-Times.« »Primamo otkad su nam dali besplatnu jednomjeseĉnu pretplatu.« Muţ je zastao i promislio o tome pa se okrenuo Brooke. »Uglavnom, ĉitao sam kritiku u Sun-Timesu« — naglasio je rijeĉi uz blagi osmijeh ţeni — »a tamo su rekli kako je pogled iz ovog restorana jedan od najboljih u gradu. Pa smo rezervirali stol. Upitao sam mogu li dobiti stol pokraj prozora.« Pokazao je na stol koji je bio slobodan zbog Torina i Sandersona. »Poput onoga što tamo ĉami prazan.« Ţena je ispruţila ruku preko stola i stavila je na muţevu. »U redu je, Dennise, zaista. Stvarno uţivam u veĉeri. Restoran je veliĉanstven ĉak i bez pogleda.« Protrljao joj je palcem prste i utišao glas. »Zasluţuješ najbolje, Diana. Toliko se dugo veseliš dolasku ovdje. Samo sam ţelio da ti sve bude savršeno.« Kad je to ĉula, Brooke je shvatila dvije stvari. Prvo, prema njihovoj odjeći i modnim dodacima — Dennisovom odijelu koje mu nije baš najbolje stajalo i jeftinom satu, Dianinom jednostavnom, skromnom prstenu i pomalo presveĉanoj haljini, koju je vjerojatno prvotno kupila za vjenĉanje te je bila presretna štoje napokon ima priliku ponovno obući — pretpostavila je kako je veĉera u Sogni 37

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


pravi odljev novca za ovaj par. Nešto što vrlo vjerojatno mogu uĉiniti samo jednom u ţivotu. Druga stvar koju je Brooke shvatila bila je kako je upravo zasrala iskustvo koje se dogaĊa samo jednom u ţivotu. Zapravo, Cade Morgan i agenti Huxley i Roberts su zasrali, ali kako je ĉitava ta ekipa besposliĉarila uokolo u FBI-evim kombijima ili bila prezaposlena smješkajući se slatkim crvenokosim tajnim agenticama, nesretni ishod situacije pao je na Brookeina leda. A iako se moţda nije tako ĉinilo nepristranom promatraĉu, shvaćala je odakle takozvana »Ekipa koja se ţali« dolazi. Nekad davno nije mogla ni zamisliti kako jede na mjestu gdje veĉera košta 210 dolara po osobi. »Ako smijem upitati, kakva je prigoda?« upitala je. »Naša dvadeset i peta obljetnica«, rekla je Diana. »Ĉestitam. To jest razlog za slavlje.« Brooke je pokazala na Sandersonov stol. »Naţalost, kako je Rochelle spomenula, stol u kutu je veĉeras rezerviran. Ali ako vas zanima, uskoro će se osloboditi još jedan stol pokraj prozora. Moţemo vas premjestiti ĉim ga dobijemo priliku rašĉistiti. A u meĊuvremenu, u znak isprike zbog nesporazuma oko rezervacije, ţeljela bih vam poslati bocu šampanjca. Ja ĉastim.« Diana se iznenadila ponudom i razmijenila pogled s muţem. »To bi bilo krasno. Hvala.« »Zadovoljstvo mi je. Ne moţete imati godišnjicu bez šampanjca, zar ne?« Brooke je ĉavrljala s njima još nekoliko minuta, a potom se uputila prema stepenicama reći konobarici da naplatibocu šampanjca na njezin raĉun zaposlenice. Zastala je na vrhu stepenica i osvrnula se, baš na vrijeme da vidi kako se Diana nasmiješila Dennisu. Kao odgovor na to, Dennis joj je podigao ruku i prislonio je ustima. Volim te, rekao je. Ĉak i na drugoj strani prostorije Brooke je mogla išĉitati te dvije jednostavne rijeĉi, neoĉekivano su je ganule, kao i njihova vidljiva naklonost jedno drugome. Zvuk glasnog kašlja usjekao joj se u misli, i primijetila je Huxleyja nekoliko stolova dalje kad je posegnuo za ĉašom voĊe. Vrijeme je da se krene, govorio je njegov uprti pogled. Brooke je odagnala sentimentalne osjećaje — nije bila sigurna što se toĉno tamo dogodilo — pa je krenula niz stepenice. Dobro, moţda ju je Dennisova i Dianina priĉa malo smotala i moţda se predugo zadrţala u razgovoru s njima, ali sada je opet rješavala stvari. Zrak je bio ĉist za Torina i Sandersona, FBI-eva operacija iz zasjede opet je bila na pravom putu, a povrh svega, simpatiĉan stariji par dobio je zabavnu priĉu kako im je jednom lijepa mlada ţena s krajnje predivnim crvenim cipelama — uzela si je malo slobode dodati nekoliko detalja — kupila bocu šampanjca u Sogni. Sve u svemu, veĉer koja se svakako isplatila. 38

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


A sad su svi trebali odraditi svoj dio, privesti ovo kraju i izgubiti se iz restorana. Sve ovo slatko dobroĉinstvo uništit će joj ugled opake cure. Kasnije te veĉeri Cade je sjedio u neoznaĉenom kombiju parkiranom u vanjskoj garaţi. Nosio jc slušalice te prisluškivao Sandersonov i Torinov razgovor. Zasad su proveli veĉer tako što nisu razgovarali ni o ĉemu bitnome: hrani, Cubsima i TV seriji Zloĉinci u odijelima, ĉiji su, ironiĉno, oboje bili veliki oboţavatelji. Hej, jebivjetri, jeste li vidjeli onu u kojoj Ured drţavnog tuţitelja i FBI postave buhu u restoranu pa uhvate drţavnog senatora kako prima velik mito od glavnog izvršnog direktora jedne bolnice? Stvarno je dobra. Haj'mo se fino ostaviti ĉavrljanja i bacimo se na posao. Sedamdeset minuta od poĉetka razgovora, nakon što se Cade poĉeo pitati hoće li cijela operacija iz zasjede propasti, Torino i Sanderson naruĉili su desert i dvije ĉaše porta te se napokon okrenuli temi mogućeg zatvaranja bolnice. Ĉinilo se kako se senator Sanderson osjećao potpuno ugodno kad je otpoĉeo. »Malo sam kopao nakon što smo razgovarali, ĉini se kako nekoliko mojih kolega smatra da bi Parkpoint trebala biti bolnica koja otpada.« Torino je zvuĉao zaprepašteno, što uopće nije bilo iznenaĊenje. »Mislite li kako biste ih mogli uvjeriti u suprotno?« »Ja sam popriliĉno uvjerljiv tip. Ali shvaćate kako ovakve stvari funkcioniraju, Charlese. Ako zamolim kojeg senatora za uslugu, onda mu zauzvrat i dugujem uslugu. A kad se radi o neĉemu poput ovoga... pa, to je puno usluga. Moram biti siguran kako se radi o razlogu vrijednom moje podrške.« »Uvjeravam vas, senatore. Razlog će biti vrlo vrijedan.« »Koliko vrijedan?« Cade je tiho razmijenio poglede s Vaughnom koji mu je sjedio nasuprot u straţnjem dijelu kombija. Dajte, senatore, Cade je pomislio kad ga je poĉeo pucati adrenalin. Nemojte se sramiti. Nastala je stanka, a potom tupi udarac, vjerojatno je senator odloţio ĉašu porta. »Dvjesto tisuća.« Nakon izgovorenih rijeĉi nastao je dugi tajac prije nego što je Torino ponovno progovorio. »Dvjesto tisuća, a moţete li jamĉiti kako će Parkpoint ostati otvoren?« »Znam da imate novca, Charlese. Vidio sam slike vaše kuće u Lincoln Parku vrijedne ĉetiri milijuna dolara. Stogagledajte na ovo kao na jednokratni drţavni porez kako biste zadrţali svoje udobno mjesto glavnog izvršnog direktora.« Nastala je kratka stanka, a potom je Torino odgovorio. »Dobro. Uĉinimo tako.« Odjeća je zašuškala — kako će i videosnimka kasnije potvrditi, kad su se njih dvojica rukovali. Slika je doista vrijedila tisuću rijeĉi. Senator je zvuĉao samozadovoljno. »Upravo ste si kupili bolnicu.« 39

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Kad je ĉuo te ĉarobne rijeĉi, Cade je kimnuo Vaughnu. »Imamo ih.« Nedugo zatim Cade je zakoraĉio u prazne urede Restorana Sterling. Bilo je tiho, a jedina svjetla dolazila su s recepcije, vjerojatno kako bi se uštedjela energija s obzirom na to kako je samo jedan Sterlingov zaposlenik u tom trenutku radio. Cade je presjekao put kroz hodnik koji vodi do Brookeinog ureda. Poslao joj je poruku iz kombija ranije i upitao bi li se mogli susresti. Imali su nedovršenog posla kojim su se trebali pozabaviti. Kad joj se pojavio na vratima, ugledao ju je kako sjedi za stolom i pregledava dokumente. Devet i trideset u nedjelju naveĉer, a ona i dalje radi, pomislio je. Ova gaje ţena nadmašila po pitanju sati provedenih na poslu, a to je puno govorilo. Stolna lampa bacala je jedva dovoljno svjetla da bi mogla raditi, a ostatak ureda bio je ovijen mekim i prigušenim sjenkama. Promijenila je frizuru od jutra; sad joj je padala preko ramena u tamnozlatnim dugim i razuzdanim valovima. Cade je njeţno pokucao na vrata. »Ĉujem da imaš slabu toĉku«, rekao je kad je podignula glavu s papira. Trebala joj je sekunda, a onda se zarumenjela. »Pretpostavljam da misliš na šampanjac koji sam poslala paru koji jeslavio godišnjicu.« Ustala je od stola i spremila dokumente koje je pregledavala u aktovku. »Samo posao. Trebali ste me da dovedem Torina i senatora Sandersona do njihovog stola bez neke velike scene. Samo sam se pridrţavala svog dijela dogovora.« Cade je zakoraĉio u ured. Nije povjerovao da je samo slijedila dogovor. Huxley mu se javio nakon što su on i agentica Simms napustili restoran pa je objasnio kako je Brooke riješila situaciju, a daje pritom uljepšala dan nekom paru koji je slavio dvadeset i petu godišnjicu. Što je, naravno, izazvalo još jednu rundu pretjeranih pohvala Huxleyja i Vaughna — Oh, to je bilo tako slatko od nje i Oh, bilo je tako divno raditi s Brooke, a iskreno... Cade je poĉinjao misliti kako ne moţe baš puno toga reći kako bi im proturijeĉio. »Moj ured će ti rado nadoknaditi za šampanjac.« Odmahnula je rukom. »U redu je.« Naslonila je bok na rub stola. »Onda? Jesi li uhvatio svog ĉovjeka, Morgane?« »Eh, sad, gĊo Parker, znate da vam to ne mogu reći.« »Pretpostavljam kako ću saznati kad ĉujem u vijestima da je senator Sanderson uhićen.« Cade se naslonio na police s knjigama nasuprot njezinog stola. »Hram«, suzdrţano je rekao. Mrko ga je pogledala. »Nakon svega što sam uĉinila, stvarno mi ništa više nećeš dati?« Zanimljivo kako će Cadeu nedostajati ovako je frustrirati. Zaista je uţivao u nekoliko rundi razmirica s Brooke ovih proteklih nekoliko dana. »Ne. Ali ću ti nešto uzeti.« Pojavila joj se iskra u oĉima — moţda od znatiţelje. »A to je...?« 40

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Videosnimka Sandersona i Torina.« Trepnula je. »Aha. Zabravila sam na to.« »Ugovorio sam da ti FBI-ev forenziĉki specijalist sutra doĊe do ureda«, rekao je Cade. »Morat će pristupiti raĉunaluna kojem je pohranjena sigurnosna snimka iz Sogne. Napravit će kopiju snimke, a onda ću ti se sluţbeno maknuti s puta.« Rekao je to i ispruţio ruku kako bi je pozdravio. I kako bi joj zahvalio. Kad se sve zadirkivanje stavi na stranu, neopisivo mu je pomogla preko vikenda. »Hvala ti. Na svemu.« »Nema na ĉemu.« Kad joj je ruka njeţno kliznula u njegovu, pogledi su im se susreli. »A što se tiĉe usluge koju navodno dugujem...« Cade je namjerno zastao, i dalje ju je ĉvrsto gledao u oĉi. »Nazovi me koji put. Razgovarat ćemo.« Brooke je iznenaĊeno zinula — vrlo je vjerojatno pokušavala razabrati imaju li njegove rijeĉi neko skriveno znaĉenje — a potom mu odgovorila. »Uĉinit ću tako. Kako bismo razgovarali o usluzi koju mi zaista duguješ. Ne navodno.« Cade se sagnuo. Stajali su jedno pokraj drugoga dok su prigušena svjetla pojaĉavala intimnost trenutka. Iza njih prozori su otkrivali pogled ţivahnog grada u noći. Glas mu je iznenada postao hrapav. »Veselim se tome, gdo Parker.«

OSMO POGLAVLJE TAJNICA JE nazvala Brooke u trenutku kad je završila s pregledavanjem najnovijeg raĉuna koji su primili od Greya & Dallasa, odvjetniĉkog ureda koji im je rješavao pitanja zapošljavanja i radne snage. »Keith vas je došao vidjeti.« »Hvala, Lindsey. Pusti ga unutra.« Odloţila je raĉun na stol, a poslovna ţena u njoj zgrĉila se na trenutak. Naţalost, bio je to nuţan trošak, barem s trenutnom postavom Sterlingovog pravnog odjela unutar tvrtke — »odjela« koji se sastojao od nje, jednog pravnog pomoćnika i njezine osobne pomoćnice. Budući da su bili toliko zatrpani, Brooke i Ian dogovorili su se kako će većinu pitanja zapošljavanja i parniĉenja prebaciti vanjskom odvjetniku. Vrata ureda su se otvorila, a ušao je Keith, Sterlingov potpredsjednik osiguranja koji je nosio spis. Nazvao ju je ranije tog jutra i rekao kako mora raspraviti povjerljivu stvar. Inaĉe je to znaĉilo kako je netko u restoranu bio zloĉest. Uz malo sreće, nije još jedan zaposlenik koji krade kreditne kartice, pomislila je Brooke. Ili bilo kakva vrsta »ups trenutaka« koji izazivaju 41

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


glavobolju, kao onaj put kad ju je jedan voditelj restorana nazvao kako bi upitao moţe li otpustiti linijskog kuhara nakon što je otkrio da je osuĊeni ubojica. »Isuse. Kako ste to saznali?« upitala je Brooke. »Našalio se s jednim konobarom kako je usavršio kuharske vještine u zatvoru. Konobar ga je upitao zbog ĉega je bio u zatvoru, a on je odgovorio, "Ubojstva".« »Kladim se da je to vrlo brzo privelo razgovor kraju. I da, moţete ga otpustiti«, rekla je Brooke. Oĉito kako je lagao u prijavi za posao.« Svi Sterlingovi zaposlenici, bez obzira na radno mjesto, morali su odgovoriti jesu li ikada bili osuĊivani za zloĉin koji ukljuĉuje »nasilje, prijevaru ili kradu«. Sa sigurnošću se moţe pretpostaviti kako ubojstvo spada u tu kategoriju. Deset minuta kasnije, voditelj ju je ponovno nazvao. »Hm... što ako ustvari nije lagao?« Upravo sam ponovno provjerio njegovu prijavu, ispada kako jest oznaĉio kućicu da je osuĊivan za zloĉin.« Brooke je na to zastala. »A onda iduće pitanje, u kojem pitamo za kakav je zloĉin osuĊen, što je napisao?« »Uh... umorstvo s predumišljajem.« »Aha. Samo ludi prijedlog, Cory, ali mogli biste poĉeti ĉitati te prijave malo paţljivije prije no što ponovno zaposlite nekog drugoga.« »Molim vas, nemojte me otpustiti.« Brooke je lupila glavom o stol i tiho poludjela u stilu Jerryja Maguirea — Pomozi meni, pa ću ja pomoći tebi — zbog upravitelja. Ali riješila je to, jednako kako će riješiti što god joj već Keith danas donese iz odjela za sigurnost u ured. »Zvuĉao si ozbiljno na telefonu«, rekla je kad je sjeo na jednu od slobodnih stolica ispred stola. »Trebam li se zabrinuti?« »Ne. Ali mislim da ćeš popizditi. Siguran sam. Brooke se nije svidio prizvuk takvog uvoda. »Priĉaj.« Keith je prekriţio noge, smjestio se. »Neki dan sam primio poziv našeg referenta u Citibanku, obavijestio me kako je došlo do prekršaja u internetskoj bazi kupovina zaposlenika.« Definitivno dobar poĉetak da je se raspizdi. Svi Sterlingovi korporativni zaposlenici, kao i upravitelji, pomoćnici upravitelja, glavni kuhari, zamjenici glavnih kuhara i vinski somelijeri koji su radili u restoranima i sportskim arenama, dobili su tvrtkinu karticu za kupovine u Citibanku za troškove povezane s poslom. »Naplaćuje li netko dodatne troškove na raĉun?« Keith je odmahnuo glavom. »Ne radi se o kraĊi. Ĉini se kako je netko osobno zaratio s Ianom. Upao mu je u raĉun i izmijenio opise nekih njegovih troškova.« Brooke je nagnula glavu, nije ga pratila. »Samo opise? Zašto bi itko to ţelio uĉiniti?« 42

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Keith je izvadio dokument is registratora i gurnuo ga preko stola. »Moţda će ti ovo dati odgovor na ta pitanja.« Podignula je papire koji su joj bili vrlo poznati. Kad god je neki Sterlingov zaposlenik platio nešto svojom karticom za kupovinu, morali su unijeti u Citibankovu bazu podataka kratki opis poslovnih troškova, kao na primjer, »Veĉera s odvjetnicima L.A. Arene«. Brooke je bacila oko na lanove troškove iz svibnja i nije primijetila ništa neobiĉno sve dok nije došla na unose o poslovnom putu u Los Angeles kako bi pogledao potencijalan restoran, moguće Sterlingovo proširenje, sada kad je tvrtka bila prisutna u L.A.-u kroz sektor za sport i zabavu. A potom nije mogla ne opaziti izmjene. Večera u L.A.-u s nekim prijateljima pederima. Pokupio queer frajera u uskim hlačama i odveo ga na piće, a kasnije u svoj ušminkani hotelski smještaj. Voţnja taksijem na sastanak »Anonimnih podrigivača sperme.« I tako dalje. Moglo se sa sigurnošću reći kako se u tom trenutku Brooke i više nego raspizdila. »Raspizdila« je bilo kad je netkodopustio psu da se pokaka na ploĉniku ispred njezine zgrade, a ona stala u kakicu dok je ulazila u taksi s petama od deset centimetara. Ali hakiranje tvrtkinih zapisa i homoseksualno blaćenje šefa? To je bila drugaĉija vrsta igre. Odloţila je radne listove sa strane. »Znamo li tko je ovo uĉinio?« »Ne, ali barem znamo kako je to uĉinio«, rekao je Keith. »Ĉim sam to opazio, razgovarao sam s upraviteljima o nedavnim prekidima ugovora, s bilo kime tko bi mogao ispoljavati ljutnju prema Ianu ili općenito Sterlingu. Ništa neobiĉno nije iskakalo ni kod koga. Ali ono što nam je palo na pamet bilo je kako bi samo Ian ili njegova tajnica mogli imati pristup njegovim internetskim dokumentima s troškovima.« »Ne mogu vjerovati kako bi Liz mogla imati nešto s time«, rekla je Brooke. Ianova tajnica bila je s njime godinama. »Namjerno ne. Ali ĉini se kako nikad nije promijenila poĉetnu lozinku koju smo dodijelili svim zaposlenicima kad smo aţurirali sva raĉunala na novi softver. Cijelo vrijeme koristi "Sterling l-2-3".« Brooke je uzdahnula. Bilješka sebi: pošalji podsjetnik svim zaposlenicima da odmah promijene lozinke. »Onda je to mogao uĉiniti bilo tko.« »U principu, da«, rekao je Keith. »Radim s ekipom iz Citibanka koja mi je dala popis datuma i vremena Ianovih zapisa koji su izmijenjeni, isto kao i IP adrese raĉuna s kojih su napravljene izmjene. Prema Googleovoj pretrazi IP-a, mogu ustvrditi kako je kreten kojeg traţimo to uĉinio s raĉunala na podruĉju Chicaga.« 43

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»To pokriva otprilike 80% svih Sterlingovih sadašnjih i bivših zaposlenika.« »Naţalost, da. A kako je to najviše štoje u mom dometu, pozvao sam FBI.« Keith je frustrirano zakolutao oĉima. »Agent s kojim sam razgovarao rekao je kako će, s obziromna to da nije došlo do stvarnog gubitka sredstava i na to da taj lik tehniĉki nije upao u bankovni sustav — već je koristio poĉetnu lozinku i neĉije tuĊe korisniĉko ime — dodijeliti tome "niski prioritet". Kad sam ga pritisnuo da mi kaţe koliko niski prioritet, rekao je kako će mi se javiti. Iskreno, iznenadilo bi me da ga ikad više ĉujem.« A ako bude tako, idiot koji je to uĉinio izvući će se bez packe te i dalje ostati zaposlen u Sterlingu. Srećom, doduše, Brooke je znala nekoga tko je imao naĉina kako to onemogućiti. Netko tko joj je sluĉajno dugovao uslugu. »Hvala, Keithe«, rekla je. »Ja ću preuzeti dalje.« Nekoliko minuta kasnije pokucala je Ianu na vrata. »Imaš sekundu?« upitala je kad ju je pogledao. Ian joj je mahnuo da ude. »Naravno. DoĊi.« Kad je Brooke zatvorila vrata za sobom, promotrio je ozbiljan izraz na njezinom licu. »Oh, sranje. Nemoj mi reći da imamo još jednog ubojicu.« Brooke se blago nasmiješila na šalu. Barem se sada mogu tome smijati. Ali ovoj novoj situaciji... i ne baš toliko. Zauzela je mjesto ispred stola i odmah prešla na stvar. »Netko je upao u Citibankovu bazu podataka kartica za kupovinu te izmijenio nekoliko tvojih unosa. Toĉnije, promijenili su opise troškova koje si napravio na posljednjem putovanju u L.A. Ian ju je zbunjeno pogledao. »Opise? Zašto bi pobogu itko to uĉinio?« »Kako bi bio zloban. Ne znamo još radi li se o trenutnom ili bivšem zaposleniku. MeĊutim, utvrdili smo kako je ta osoba iskoristila ĉinjenicu što Liz i dalje koristi poĉetnu lozinku.« Gurnula je radni list koji joj je Keith dao preko Ianovog stola. »Mislim da bi trebao pogledati ovo.« Ian je uzeo dokument, oĉito je i dalje nije pratio, te ga poĉeo pregledavati. Nakon nekoliko trenutaka stisnuo je usta. Završio je s ĉitanjem, a potom odloţio radni list. »Podrigivaĉ sperme. Nisam to ĉuo još od srednje škole.« »Imamo IP adresu osobe koja je to uĉinila, ali Keith je samo mogao suziti lokaciju na Chicago. FBI to naziva "niskim prioritetom", ali poznajem nekoga tko bi nam mogao pomoći.« »Nije prvi put da me netko naziva ruţnim rijeĉima, Brooke. Uĉini što moţeš, ali ne traţim te da to pretvoriš u savezni sluĉaj. Da, igra rijeĉima bila je namjerna.« »Moguće je kako je to uĉinio sadašnji zaposlenik, Iane. Ne osjećam se ugodno što u Sterlingu radi osoba koja je dovoljno zlobna da hakira osobni raĉun glavnog izvršnog direktora samo kako bi napisala ovakve stvari. 44

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Bez obzira na to hoće li FBI ikoga uhititi, ţelim da onaj tko god je to uĉinio ode odavde.« Brooke je zastala, povela se za njim pa smekšala ton. »Osim toga, zbog toga me masno plaćaš, sjećaš se?« Ian je protrljao ĉeljust. »Ako se dobro sjećam, plaćam te masno zato što si mi posljednji put kad si bila na redu za povišicu predala izvještaj od šesnaest stranica s grafovima i dijagramima sa svim plaćama sliĉnih pozicija GPS-a.« Pa, da. Iako, u njezinu obranu, Ian ju je drsko zatraţio da »dokaţe« koliko vrijedi. Pa je stoga uĉinila upravo to — s ukljuĉenim grafovima i dijagramima. »Znaĉi, odgovara ti da nastavim s time?« »Imaš moj blagoslov uhvatiti tog smrada, ako moţeš, i priuštiti mu puni tretman Brooke Parker.« Kad su to riješili, ustala je i zaputila se prema vratima. Baš kad je izlazila kroz vrata ureda, Ian je progovorio. »Još jedna stvar, Brooke.« Pogledao ju je u oĉi i kimnuo u znak uvaţavanja. »Hvala.«

DEVETO POGLAVLJE U SAVEZNOJ zgadi Dirksen, u jednoj od sudnica, sudac Reinhardt ĉitao je devet toĉaka optuţnice koju je prošli tjedan vratila istraţna porota u sluĉaju Sjedinjene Ameriĉke Drţave protiv Aleca Sandersona i ostalih. Desno od središnjeg podija, ispred odvjetniĉkih stolova, nalazilo se pet moćnih odvjetnika optuţenih sa smrtno ozbiljnim izrazima lica. Iza njih petorica optuţenih stoiĉki su stajala dok je sudac iznosio optuţbe. Fotoaparati su neprestano bljeskali iz galerije koja je bila dupkom puna izvjestiteljima, promatraĉima i nekoliko ĉlanova obitelji. Cade je stajao lijevo od podija neimpresioniran spektaklom. Kako su mu ovakve situacije već bile poznate, znao je toĉno kakvu obrambenu igru pokvareni politiĉari igraju. Unajmili su najskuplje gradske odvjetnike i tvrtke za javne odnose koji će plakati kako je došlo do pogreške te praviĉno protestirati zbog nevinosti klijenata — Pravda će prevladati!Dobit ćemo mi svoj dan na sudu! — a potom će se probuditi jednog jutra, pojesti dobru dozu stvarnosti za doruĉak pa poĉeti izdavati jedan drugoga u zamjenu za smanjenu kaznu. Uz senatora Sandersona, Cade je podnio optuţbe za korupciju protiv Charlesa Torina, glavnog izvršnog direktora bolnice koji je ponudio Sandersonu mito u Sogni; kao i graditelja nekretnina koji je platio Sandersonu brojna mita u zamjenu za njegovu pomoć kako bi progurao nekoliko većih projekatas nekretninama; lobista koji je platio Sandersonu u zamjenu za dodjeljivanje drţavnih fondova odreĊenim projektima; te financijskog konzultanta koji je osnovao laţnu tvrtku kroz koju je preusmjeravao Sandersonova mita. Nimalo neoĉekivano, optuţnica protiv Sandersona i ĉetiri uspješna poslovnjaka bila je 45

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


glavna priĉa u ĉikaškim medijima proteklih tjedan dana, a Cadeov ured preplavljen pozivima tiska. Svi su ţeljeli znati kakve je dokaze Ured drţavnog tuţitelja imao u rukavu. A za otprilike dvije minute će saznati. »Kako se optuţeni oĉituju?« upitao je sudac kad je završio s ĉitanjem optuţnice. Jedan po jedan odvjetnici obrane prišli su podiju te odgovorili »nevin« u ime svojih klijenata. Sandersonov odvjetnik odmah je zatraţio suca dodatno vrijeme kako bi pregledao dokazne materijale prije no što se odredi datum suĊenja. »Nemamo prigovora, Ĉasni sude«, rekao je Cade. »Posebice zbog ĉinjenice što Ured drţavnog odvjetnika ima preko pedeset i pet tisuća dokumenata te otprilike tisuću snimljenih telefonskih razgovora koji nam idu u prilog.« A to će biti zalogaj iz ĉitanja optuţnice koji će svi ti izvjestitelji zagristi. Jer je i Cade znao kako igrati tu igru. Tiho šaputanje pronijelo se gomilom kad im je otkrio tu informaciju. Vidno uznemireni zbog vijesti o neminovnoj lavini dokaza koju će Cade uskoro pokrenuti na njih, svi odvjetnici obrane na trenutak su utihnuli. Jedan od njih, Torinov odvjetnik, doslovno se poĉeo znojiti. Potom je ĉetvero njih dovuklo svoje moćne straţnjice do podija pa su zatraţili da se sluĉajevi njihovih klijenata sude odvojeno od senatorovog. I tako to počinje, pomislio je Cade nakon što je sudac odredio datum kada će odvjetnici predstaviti svoje argumente za odvojena suĊenja. To im je bilo tek prvo pojavljivanje nasudu, a ĉetiri suoptuţenika već su se poĉela udaljavati od senatora Sandersona. S obzirom na znaĉajne dokaze, samo je bilo pitanje hoće li ga, a ne kada, njihovi odvjetnici pozvati na razgovor o mogućem priznanju. Nakon saslušanja napustio je sudnicu zadovoljan što je sluĉaj krenuo dobrim putem. Provjerio je sat. Tri sata. Vrijeme da pobjegne na kavu. Kod dizala je skoro pritisnuo gumb, razmišljao je kako bi mogao zastati u uredu i vidjeti bi li mu se Rvlann, još jedna pomoćna drţavna tuţiteljica iz odjela za specijalne tuţbe, ţeljela pridruţiti — a potom se sjetio kako je taj tjedan na suĊenju. Cade se uputio dolje sam i prešao predvorje pa prošao pokraj metalnih detektora i zaštitara. Kad je izašao i otišao otprilike ulicu dalje, zazvonio mu je mobitel. Izvukao gaje iz unutarnjeg dţepa sakoa odijela i provjerio tko ga zove. Brooke Parker. Usta su mu se polako razvukla u osmijeh. Bušilica za beton buĉila je s druge strane ulice pa je Cade zašao u prodavaonicu kolaĉića gĊe Fields kako bi se maknuo od buke. Javio se na mobitel. »GĊo Parker. Kakvo ugodno iznenaĊenje.« Promukao ţenski glas. »Znala sam da se radi o sluĉaju korupcije.«

46

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade se nacerio. Nisu razgovarali dva tjedna, ali naravno da će joj to biti uvodna reĉenica. »Znaĉi, zoveš kako bi se hvalila da si bila u pravu. Zamisli ti to.« »Zapravo, zovem u vezi usluge koju mi duguješ.« Zanimljivo. »I dalje se ne sjećam da sam pristao na to.« »Priĉekaj trenutak«, rekla je. »Sigurna sam kako ćeš se sjetiti.« Nastala je duga stanka sve dok Brooke nije ponovno progovorila. »Halo? Jesi li tu?« »Oprosti. Ĉekao sam. Ne, i dalje se ne sjećam.« Uzdahnula je. »Naţalost, podcijenila sam koliko će ovaj razgovor biti bolan.« Cade se nasmijao, shvatio je kako mu je doista nedostajalo ovako je pakleno bockati. Mogao ju je zamisliti kako sjedi za stolom podignute kose i dugih nogu, u visokim petama i seksi suknji u stilu »ozbiljna sam«. Sve skupa nije baš bio neugodan prizor. »Kakvu uslugu?« upitao je. »Onakvu o kakvoj radije ne bih razgovarala putem telefona jer se radi o povjerljivoj stvari. Moţda bismo se, ako si slobodan, mogli naći veĉeras u baru Nessuno na Grandu? Recimo, u šest i trideset?« Morao je priznati kako je bio znatiţeljan. Iz više razloga. »Jeste li vi to mene pozvali van, gĊo Parker?« »Ne.« »Jesi li sigurna? Jer —« »I dalje nisam. Trebam nešto, a ti si jedini koji mi to moţe dati.« Prekinula ga je prije no što je mogao izustiti rijeĉi. »Da, hvala, svjesna sam kako je to zvuĉalo, g. Morgan. Šest i trideset. Bar Nessuno.« Cade je prekinuo poziv uz smiješak. Razmišljao je kako je zvuĉala pomalo napeto kad je spomenuo da bi njih dvoje mogli otići na spoj. Dobro. Cade je izašao iz dizala na dvadeset i prvom katu Savezne zgrade Dirkson. Drţao je šalicu Starbucksa u jednoj ruci, a vrećicu grickalica gĊe Fields u drugoj. Kad je skrenuo u hodnik koji je vodio do recepcije Ureda drţavnog tuţitelja, visoki muškarac svijetlosmeĊe kose zabio se u njega. Izgledao je kao da mu se ţuri. »Oh, kvragu. Moja greška«, izlanuo je tip. Cade je saĉuvao kavu od prolijevanja — rame mu je moţda u komi, ali brzi nogometaški refleksi i dalje su mu bili korisni s vremena na vrijeme — a potom pogledao i shvatio da osoba koja se zaletjela u njega nije bila muškarac već tinejdţer. Deĉko je raširio oĉi, a potom progutao knedlu. »Hm, oprostite. Nisam gledao kamo idem.« Nelagodno se promeškoljio. »Oĉito.«

47

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je napravio prijateljsku gestu šalicom kave. »Nema štete, nema prekršaja. Samo pokušaj drţati brzinu ispod šezdeset u hodnicima.« Nastavio je dalje, prošao recepciju i ušao u glavni ured. Ured je bio uţurban, kao i inaĉe, a unutarnje kabine i stolove zauzele su tajnice i pomoćnici. Sluţbenici tuţitelja zadrţavali su se na rubnim dijelovima, a najveći ured u kutu pripadao je Cadeovoj šefici, Cameron Lynde, drţavnoj tuţiteljici za Sjeverni okrug Illinoisa. Cade je zastao kod tajniĉinog stola prije no što se uputio u njezin ured. Otvorio je vrećicu. »Kolaĉić?« »Njam.« Tajnica Demi je ustala i provirila u vrećicu. »Opa. Koliko si ih uzeo?« »Bio sam u trgovini, sve je bilo puno finih mirisa, a lukava prodavaĉica spomenula je nešto o popustu ako kupim desetak. Nisam imao šanse.« Demi gaje pronicljivo pogledala. Bila mu je tajnica svih osam godina koje je radio u Uredu drţavnog tuţitelja pa su se dobro poznavali. »Dobro si raspoloţen danas. Znaĉi, saslušanje je dobro prošlo?« »Odvjetnici obrane su se znojili. Doslovno.« »Lijepo. Usput, Paul je nazvao. Ţeli da mu se javiš«, rekla je i pritom mislila na medijskog predstavnika ureda. »Rekao je kako mu telefon ne prestaje zvoniti posljednjih pola sata.« »Hvala, Demi.« S kolaĉićima i kavom u ruci Cade je otišao u ured i sjeo za stol. Uzvratio je Paulov poziv te ga ukratko izvijestio o ĉitanju optuţnice. Ĉim je spustio slušalicu, Demi mu se pojavila na vratima. »Da pogodim. Još jedan kolaĉić?« rekao je Cade. »Zapravo, recepcija je zvala dok si bio na drugoj liniji«, rekla je. »Imaš posjet. Neki g. Zach Thomas.« »Poznajem li ja nekog g. Zacha Thomasa?« »Ne znam baš. Kaţe kako je ovdje jer ima dokaz u vezi sluĉaja.« Demi je utišala glas. »Recepcionarka je spomenula kako se radi o tinejdţeru. A ĉini se i kako se pomalo ĉudno ponaša. Kad ga je zatraţila za dokument sa slikom kako bi ga upisala, postao je nervozan i rekao kako ga ne nosi. Htjela bi znati ţeliš li da mu kaţe kako si nedostupan ostatak dana.« Cade je shvaćao recepcionarkin oprez — savezna zgrada imala je strogo osiguranje. Pretpostavio je kako je Zach Thomas isti onaj deĉko koji se ranije zabio u njega pa ga je zanimalo zašto bi se tinejdţer ţelio sastati s njime. »Reci recepcionarki da je u redu. Izaći ću van.« Kad je Cade došao do recepcije, spazio je klinca kako stoji sa strane s rukama u dţepovima majice s kapuljaĉom na zakopĉavanje. Prišao mu je ispruţene ruke. »Ti si zasigurno Zach Thomas. Ja sam Cade Morgan.« S petnaest ili šesnaest godina klinac jc imao ĉvrst stisak, iako mu je dlan bio pomalo znojan. »Još se jednom ispriĉavam što sam se ranije zaletio u vas.« 48

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Vjeruj mi, i jaĉi su se zalijetali u mene. Tajnica mi kaţe da ţeliš razgovarati o sluĉaju?« Zach je kimnuo. »Da, imam neke, hm, informacije. Ali nadao sam se kako bismo mogli, ono, razgovarati nasamo?« Ĉovjeĉe, kako je mali bio nervozan. Cade je brzinski u glavi prošao kroz sve svoje otvorene sluĉajeve — što mu ovako napamet nije bilo lako s obzirom na to kako je trenutno imao njih otprilike pedeset u razliĉitim stadijimaparniĉkog procesa. Pokušao se sjetiti nekog za kojeg bi šesnaestogodišnjak mogao imati dokaza. Potom mu se ĉeljust stisnula. Prije otprilike mjesec dana izborio je osudu protiv ĉetrdesetogodišnjeg muškarca iz zapadnog predgraĊa, profesora tjelesnog odgoja u niţim razredima srednje škole koji je potajno mobitelom snimao uĉenike kako se skidaju u svlaĉionici. Profesor je podijelio slike preko interneta s krugom prijatelja koji se nazivaju »Ljubitelji djeĉaka«. Cade je izravno odbio raspraviti o nagodbi za priznanje krivnje — nije pregovarao s ljudima koji su proizvodili i raspaĉavali djeĉju pornografiju — pa je otišao sa sluĉajem na sud i izborio osudu za svaku toĉku optuţnice. Saslušanje o izricanju presude zakazano je za sljedeći tjedan, a Cade je bio odluĉan u namjeri da će taj šupak odsluţiti svaki dan maksimalne kazne od svih trideset i pet mogućih godina prema »Smjernicama saveznog izricanja presuda«. Taj klinac, Zach — ako mu je to uopće bilo pravo ime — ĉinio se starijim od niţih razreda srednje škole, ali moţda je bio bivši uĉenik optuţenog koji je proĉitao o suĊenju u novinama pa je ţelio podijeliti informacije prije izricanja presude. Cadeov pogled sc smekšao od te pomisli. »Naravno, moţemo razgovarati u uredu. Slijedi me.« Poveo je Zacha kroz hodnik i pokazao na vrata ureda. »Sjedni.« Nakratko je pogledao Demi, a potom joj pokazao da mu ne prosljeĊuje pozive. Tada je zatvorio vrata za njima i sjeo za stol. »Onda«, leţerno je otpoĉeo i pazio da ne prijeĊe u unakrsno ispitivanje, »o kojem bi sluĉaju ţelio razgovarati?« Zach je uzdahnuo. »Ovo je stvarno neugodno.« »Samo polako«, Cade ga je ohrabrio. »Nisam bio siguran hoću li moći napraviti ovo. Kad su me poĉeli ispitivati sva ona pitanja na recepciji, kako se zovem i koja je svrha mojeg posjeta i za nekakav dokument sa slikom, nekako sam se uspaniĉio. Odluĉio sam zbrisati, ali sam na izlasku naletio na vas pa mi se to uĉinilo da je to, ne znam, neki znak.« Cade je naherio glavu i shvatio što je Zach rekao. »Znaĉi, prepoznao si me?« »Pa da. Vi ste Cade Morgan.« Cade se nasmiješio na pomalo obazriv naĉin na koji mu je Zach izgovorio ime. »Shvatit ću to kao da si oboţavatelj nogometa.« Ili to, ili ima neku ĉudnu opsesiju tuţiteljima kriminalaca. 49

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»To sam naslijedio od oca — i on oboţava nogomet.« Zach je shvatio kako je sljedeći potez na njemu pa se promeškoljio na stolici. Zatim je zaustavio oĉi na vrećici na Cadeovu stolu. »Kolaĉići. Znaĉi to tako dobro miriše ovdje.« Zach je oĉito odugovlaĉio, ali Cade je odluĉio prihvatiti igru. Nema smisla tjerati klinca; trebao je to uĉiniti, ma što god to bilo, u svoje vrijeme. »Posluţi se. Nasamarili su me da ih kupim dvanaest.« Kao i svaki tinejdţer kojem su ponudili da nešto pojede, Zach nije oklijevao. Posegnuo je za vrećicom i pogledao unutra. »Kul, evo jednoga s bombonima M&M.« Izvukao je kolaĉić i strpao ga u usta u jednom zalogaju. Cade se nasmijao. »Ti su i meni omiljeni.« Iz nekog mu se razloga uĉinilo kako je baš kliknuo sa Zachom. Progutao je kolaĉić, a potom mu se lice uozbiljilo. »Lagao sam o imenu. Zapravo. Zach Thomas mi je prvo i srednje ime. Bojao sam se kako me nećete htjeti vidjeti ako dam recepcionarki prezime.« Cade ga je zaĉuĊeno pogledao. »Zašto te ne bih ţelio vidjeti kad bih ti znao prezime?« »Zato što se prezivam Garritv.« Cadeu se cijelo tijelo ukoĉilo. Ma što god da bio spreman ĉuti od Zacha, ovo nije bilo to. Zach ga je pogledao ravno u oĉi. »I popriliĉno sam siguran da ste mi brat.«

50

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


DESETO POGLAVLJE CADE ništa nije rekao na trenutak — vjerojatno je po prvi put u ţivotu ostao bez teksta. »Misliš da sam ti brat«, napokon je uspio reći. »Je li vaš otac Noah Garritv?« otvoreno je upitao Zach. Pokazao je na Cadea. »Mislim, već znam. Izgledate baš kao on.« Izgledam li kao on, mama? Cade se zgrĉio od iznenadnog sjećanja na uzbuĊenog desetogodišnjaka koji oĉajniĉki ţeli saznati taj podatak. Brzo je odagnao sjećanja. »Da.« Dugo mu je trebalo kako bi samo i toliko priznao. Zach se nasmijao kao daje ĉuo najbolje vijesti na svijetu. »Znao sam. On je i moj tata. To znaĉi da smo polubraća.« »On nije moj tata.« Zachu je nestao osmijeh s lica. »Ali upravo ste rekli —« »Biološki bi mi Noah Garrity mogao biti otac, ali nemam tatu.« Zach je kimnuo. »Oprostite. Nisam mislio... Ne znam, ono, cijelu priĉu izmeĊu vas dvojice.« »Priĉa je popriliĉno kratka. Upoznao sam ga jednom kad sam imao deset godina, a potom ga više nikad nisam ni ĉuo ni vidio.« Zach je nelagodno zurio u pod. »Znaĉi, onda vam je ovo f'ul neobiĉno.« Cade je prešao rukom preko usta. Noah Garrity. Kriste, godinama nije pomislio na tog ĉovjeka. A iskreno, radije ne bi mislio na njega još godinama. S obzirom na iznenadnu pojavu tinejdţera koji mu sjedi nasuprot, taj je plan upravo odnijela voda. »Mislim da sa sigurnošću moţemo ovo klasificirati kao ful neobiĉno, da. «Na trenutak je promotrio Zacha, ovaj put paţljivije. Djeĉakova kosa bila je nešto svjetlija od njegove, ali kad se radilo o oĉima, kao da se gledao u zrcalo. »Kako si me pronašao?« Iznenada mu je sinula ideja. »Nemoj mi reći da te Noah poslao.« »Ne«, tiho je rekao Zach. »On i mama ĉak ni ne znaju da sam ovdje. Tata... ne voli govoriti o vama.« Drago mije čuti kako je osjećaj obostran. »Onda mi reci kako si otkrio tko sam ja?« »Jednom mi je rekao, još davno«, priznao je Zach. »Imao sam ĉetiri godine, gledali smo vašu utakmicu u Rose Bowlu. To mi je prvo sjećanje na gledanje nogometa s tatom. Navijao je i vikao na TV, a u posljednjoj ĉetvrtini, kad ste napravili ono sjajno dodavanje i osvojili igru, zgrabio me i otplesao svoj glupi ples oko stolića za kavu.« Zach se smješkao dok se prisjećao, ali potom mu je lice postalo ozbiljno. »A onda su svi shvatili kako ste ozlijeĊeni, a komentatori su razgovarali o tome kako ste primili jak udarac i kako bi vam rame moglo biti slomljeno. Sjećam se da je cijeli stadion bio na nogama, pljeskali su vam kad su vam treneri pomogli 51

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


otići s terena. A ja sam pogledao tatu, suze su mu bile u oĉima. Tad sam prvi put vidio tatu kako plaĉe pa sam ga upitao plaĉe li zato stoje ĉovjek na TV-u ozlijeĊen. A on mi se okrenuo i rekao, "Taj ĉovjek ti je brat, Zach".« Cade je buljio u njega, jednostavno... Nije mogao shvatiti išta od onoga što mu je ispriĉao. Sve se ĉinilo toliko nestvarnim da mu je klinac jednako tako mogao ući u ured s priĉom kako je vremenski putnik iz budućnosti kojeg suposlali da spasi planet od zlih kiborga. Imao je samo jedno sjećanje na Noaha Garritvja, a ono je završilo tako što mu je Noah zauvijek otišao iz ţivota. »Jesi li siguran da govorimo o istom Noahu Garrityju? Iz Hoffman Estatesa, onome koji nije završio srednju školu Conant?« Zach je izgledao iznenaĊeno. »Nikad mi nije rekao da nije završio srednju. Samo znam kako je bio hvataĉ i neka velika zvijezda u srednjoj školi.« Promijenio je brzinu i završio priĉu. »Mislim da mi nije planirao reći kako ste mu sin jer je svaki put kasnije kad sam ga upitao za to promijenio temu. Ali to mi se urezalo u sjećanje, ĉinjenica kako negdje imam brata. Oduvijek sam se pitao kakvi biste mogli biti i, znate, bismo li se mogli slagati i tako to. Onda sam spazio vaše ime u novinama zbog sluĉaja senatora Sandersona prošli tjedan pa... mislim kako sam vas napokon poţelio upoznati.« Cade je prošao rukom kroz kosu. Imao je brata. Budući da gaje Noah otpisao, Cade si nikad nije dopustio nagaĊanja o ostatku obitelji Garrity — pogotovo stoga što ga nitko od njih nije pokušao kontaktirati. Do sada, oĉito. »Ima li vas još? Braća i sestara, mislim?« upitao je. Zach je odmahnuo glavom. »Ne. Samo ja.« »Što ţeliš od mene Zach?« Cade se nadao da rijeĉi nisu zvuĉale bešćutno; samo je ţelio posloţiti misli u glavi i biti što je više moguće izravan. Zach je slegnuo ramenima. »Gledajte, shvaćam kako sam vam potpuni stranac, ali ne znam... Moţda bismo mogli koji put otići na burger ili što već god. Samo se malo druţiti.« Cade je vidio u Zachovim oĉima koliko to ţeli. Dobro je znao taj pogled jer je prije dvadeset i tri godine osjećao upravo istu stvar i jednako se izloţio gotovo potpunom strancu baš kao što to sada Zach radi. Nije znao ni pišljivog boba što znaĉi biti brat. I nesumnjivoje bio potpuno nespreman dobiti ga u 3:45 u petak popodne. Ali znao je jednu stvar. Neće napraviti tom klincu ono što je Noah Garritv nekoć uĉinio njemu. Stoga je kimnuo. »Volio bih to, Zach.« Nakon što je Zach otišao, Cade je zatvorio vrata ureda i sjeo za stol. Dogovorili su se kako će se naći na ruĉku sljedeći vikend u DMK Burger Baru. Cade je imao samo jedan uvjet, a o njemu se nije moglo raspravljati.

52

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Noah ne smije biti tamo«, rekao je. »Nije me briga hoćeš li mu reći ili ne da si me došao posjetiti. To je tvoja stvar s njim. Ali on nije dio ovoga.« Zach je izgledao pomalo iznenaĊen Cadeovom ţestinom, ali je ipak kimnuo. »Da. Naravno. Nema problema.« Cade nije znao što toĉno znaĉi to što je Noah plakao zbog utakmice na Rose Bowlu, a nije ga ni zanimalo. Bio je odvjetnik; bavio se ĉinjenicama. A u ovom sluĉaju postojala je jedna neosporiva ĉinjenica, jedina koja je bila vaţna: Noahu Garritvju nije bilo stalo stupiti s njime u kontakt dvadeset i tri godine. Nije bio dio Cadeova ţivota, a nikad ni neće biti. Cade je znao dovoljno dijelova priĉe, iako su mu trebale godine kao djetetu da ih spoji zajedno. Noah Garritv napravio je dijete njegovoj majci, Christini Morgan, tijekom zadnjeg polugodišta srednje škole. Christinini roditelji ostali su iznenaĊujuće mirne glave zbog ĉinjenice kako će njihova kćerka, kraljica maturalne veĉeri, dobiti dijete; Noah je s druge strane potpuno pošizio. Njegov stariji brat odustao je od studiranja na Drţavnom sveuĉilištu u Illinoisu pa se odluĉio preseliti u Kaliforniju s prijateljem kako bi otvorili tvrtku za ureĊivanje krajolika. Kad su upitali Noaha da im se pridruţi, spakirao je torbe za sunĉanu zapadnu obalu i prekinuo s Christine tako što joj je ostavio poruku u školskomormariću. Nemoj me mrziti, mala. Samo nisam spreman nikome biti otac. Na svu sreću za Cadea, Christine je shvatila da — spremna ili ne — dolazak djeteta kojeg je odluĉila zadrţati znaĉi kako se netko treba odgovorno ponašati. Završila je srednju školu i upisala se na lokalno veleuĉilište. Cade, koji nikad majci nije uzrokovao previše problema, prikladno je došao tijekom zimskih praznika zbog ĉega je Christine — uz svoju majku kao dadilju — mogla nastaviti s predavanjima u veljaĉi. Nakon dvije godine dobila je diplomu veleuĉilišta i prebacila se s Cadeom na Drţavno sveuĉilište u Illinoisu gdje je primila diplomu njegovateljice. Cade je imao otprilike pet godina kad se vratio s majkom u Chicago jer je dobila prvi posao. Upravo ju je u to vrijeme poĉeo ispitivati o ocu. Ubrzo je shvatio kako je to bolna tema. Baka i djed pokušavali su zaobići temu koliko je to god bilo moguće, a majka, koja je tada imala tek dvadeset i tri godine, govorila je o Noahu iskljuĉivo negativne stvari: kako je odustao od škole, kako je zbrisao kad je ostala trudna, kako ih nijednom nije pokušao kontaktirati. Naposljetku je Cade jednostavno prestao zapitkivati. Sve dok jednog dana, pet godina kasnije, majka nije pristupila njemu. Bio je u sobi, igrao je Super Marija na Nintendovom game boyu prije spavanja, kad mu je pokucala na vrata i rekla kako moraju razgovarati. Cade je toĉno znao što je to znaĉilo. Ne-vo-lja. »Bila je Scanova ideja staviti cvrĉka Mandy Franklin ispod haljine tijekom okupljanja.« Majka je prekriţila ruke preko prsa. »Ništa nisam ĉula o okupljanju. Ali sad znam o ĉemu ćemo razgovarati poslije.« 53

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ups. Sjela je na krevet pokraj njega. »Poziv koji sam upravo primila, onaj tijekom kojeg sam bila u spavaćoj sobi? To je bio tvoj otac.« Cade je odgurnuo game boya i ustao. Njegov... otac? »Što je ţelio? Je li išta rekao o meni?« »Jest. Vratio se iz Kalifornije i zamolio da te vidi.« Cade je imao uzbuĊen, ali nervozan osjećaj u trbuhu, poput onoga kad je ĉekao u redu za vlak smrti koji je vozio naglavaĉke u Six Flagsu. »Što si rekla?« »Rekla sam mu da to ovisi o tebi«, odgovorila je. Kad ništa drugo nije rekla, Cade se zapitao radi li se o kakvom testu. »Hoćeš li biti ljuta ako kaţem da?« oprezno je upitao. Odmahnula je glavom. »Neću biti ljuta, zlato.« Ispruţila je ruku i maknula mu uvojak kose s ĉela. »Na tebi je da odluĉiš.« Cade je promislio o tome. »Kad me ţeli vidjeti?« »Sutra.« »Ţelim ga vidjeti.« Majka mu je kimnula kao da je oĉekivala takav odgovor. »Dobro. Javit ću mu.« »Opet si namjestila onaj ĉudan smiješak«, rekao joj je Cade. »Onaj laţni koji napraviš svaki put kad nam gĊa Kramer doĊe reći kako nam trava postaje malo previsoka.« »Da, pa, gĊa Kramer treba pronaći nešto bolje što moţe raditi sa svojim vremenom osim pratiti visinu susjedovih travnjaka.« Iznenada je ispruţila ruke i povukla ga u zagrljaj. »Poradit ću na tom smiješku sutra, Cade. Za tebe.« Ušuškala ga je u krevet i legla pokraj njega. To je radila samo kada je bio bolestan ili tijekom noći kao one kada je bio siguran kako je ĉuo neobiĉno grebanje nakon što im je prijateljev stariji brat Stan dopustio da gledaju Stravu u Ulici brijestova. »Ţeliš li me išta upitati?« rekla je kad su oboje pogledali u strop. Stavila je glavu na jastuk pokraj njegove. »Moţda bi mi mogla nešto reći o njemu?« zastao je Cade. »Ali, mama... kako bi bilo da mi ovaj put kaţeš nešto dobro?« Mama je progutala knedlu i obrisala oĉi. O — o, pomislio je Cade. Moţda je pretjerao s time. Okrenula se prema njemu. »Nisam te potpuno zbrĉkala, zar ne?« Cade se pretvarao da razmišlja o tome. »Ako i jesi, vjerojatno to ne bih znao.« Nasmijala se baš kako je oĉekivao. Zatim je ugurala ruku pod jastuk i raskomotila se. »Dobro, tri dobre stvari o Noahu Garrityju. Zna nasmijati ljude. Kad je bio u srednjoj školi, svi su htjeli biti prijatelji s njim. Drugo, bio je sjajan nogometaš. Kad god je imao loptu, ĉitav je stadion navijao tako jako da se navijanje vjerojatno moglo ĉuti kilometrima daleko. I posljednje«, zastala je na trenutak, kao da je to bilo najvaţnije, »na maturalnoj veĉeri rekao mije kako je 54

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


proveo sat vremena dok je brao cvijeće za ruĉni buketić. Rekao je kako nije mogao pronaći ništa što je bilo lijepo kao ja.« Cade je rašĉlanjivao te dragocjene informacije. Bilo je to najviše što je saznao o Noahu Garrityju u deset godina. Smatrao je kako je dio o cvijeću zvuĉao pomalo otrcano i cmoljavo, ali ostalo je bilo dobro znati. I nije mogao odoljeti posljednjem pitanju. »Izgledam li kao on, mama?« Njeţno mu je dotaknula lice. »Pljunuti on.« Ĉitavo sljedeće jutro trbuh mu je opet bio poput vlaka smrti. Majka je izgledala kao da će nešto reći kad je izašao iz sobe odjeven u najbolju košulju sa zakopĉanim gumbićima na ovratniku, ali onda je zagrizla usnu i vratila se pripravljanju doruĉka. Malo prije podneva — s pola sata zakašnjenja, vjerojatno zbog prometa — Cade je ĉuo kako se auto zaustavio na prilazu. Nije si mogao pomoći pa je otrĉao do dnevne sobe i pogledao kroz prozor. Tamo je bio on. Cade je promatrao kako je muškarac u smeĊoj koţnoj jakni izašao iz crnog automobila s nekoliko udubina i ogrebotina. Noah se zagledao u kuću na trenutak, a potom gurnuo ruke u dţepove jakne i prišao ulaznim vratima. Kad je zvono zazvonilo, Cade je ostao na mjestu; nije bio siguran što treba reći. Majka je otvorila vrata i rekla nekoliko rijeĉi tihim glasom kako je ne bi mogao ĉuti, a zatim je, nakon deset godina, njegov otac stajao tamo u dnevnoj sobi. Izgledao je vrlo visok i kul u koţnoj jakni. I iznenada, sve se promijenilo. Cade više nije bio nervozan, ĉak ni uzbuĊen. Bio je ljut. Trebalo mu je deset godina da se pojavi. »O, jebote.« Noah je dobacio pogled Cadeovoj majci. »Izgleda baš kao ja.« Zabljesnula ga je jednim od onih laţnih osmijeha za gĊu Kramer. »To ti vjerojatno ne bi bilo takvo iznenaĊenje da si ranije bio u blizini.« Noah je pokazao na Cadea. »Zar ćemo sad o tome, ispred klinca?« »Klinac si je mislio istu stvar«, prkosno se ubacio Cade. Noah i majka su ga pogledali. Cade se pripremio na prodiku — bez odgovaranja, uvijek imaj poštovanja prema odraslima — ali nije je bilo. Umjesto toga, kimnula je. »Dobro. Ostavit ću vas da razgovarate.« Namignula je Cadeu u znak ohrabrenja pa ih je ostavila same. Trenutak kasnije ĉuo je udaranje zdjela iz kuhinje. Noah se nelagodno promeškoljio. »Da razgovaramo. Da.« Pokazao je kauĉ. »Moţda bismo mogli sjesti? Kladim se da imaš mnogo pitanja za mene.« Nasmijao se na to, kao da je to bilo urnebesno smiješno. Cade je slijedio Noaha do kauĉa i razmišljao kako mu je majka trebala sinoć spomenuti ĉetvrtu stvar — kako mu je otac kreten. 55

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Sjeo je na drugu stranu kauĉa i odluĉio izgledati ĉvrsto. Imao je mnogo pitanja, o da, poĉevši s jednim posebnim. »Zašto me nisi došao ranije posjetiti?« Noah je kimnuo. »Naravno. Dobro. Poštujem ĉovjeka koji kaţe što mu je na pameti.« Opet smijeh. Cade je piljio. Noah je proĉistio grlo. »Hm, pa, komplicirano je, Cade. Bio sam tek dijete kad te mama rodila.« »Imala je jednako godina kao i ti, ali me svejedno ţeljela.« Naoh se trznuo. »Kriste, udaraš ispod pojasa, ha?« Uzdahnuo je. »Morao sam shvatiti što ţelim u ţivotu, pretpostavljam.« Pogledao ga je. »Znam da to ne razumiješ, ali moţda jednog dana hoćeš kad odrasteš.« »Jesi li zato ovdje? Zato što si shvatio?« »Baš si poput odvjetnika sa svim tim pitanjima.« Noah se nasmijao. »Tvoja mi je mama sinoć rekla koliko si pametan. To si naslijedio od nje, znaš.« Cade je odluĉio kako je najbolje prešutjeti tu izjavu. Ali, dobro jutro, oĉito. »Nisi mi odgovorio na pitanje«, istaknuo je. »Pokušavam shvatiti, Cade. Stvarno se trudim.« Nastala je još jedna duga stanka. »Ĉuo sam da voliš nogomet«, napokon je rekao Noah. »Znaš, i ja sam ga nekad igrao.« Cade je pokušao izgledati nezainteresirano. »Jesi li bio dobar?« Noah je naherio glavu. Upio ga je pogledom i odmjerio. »Kako bi bilo da ti pokaţem?« Cade je, iznenaĊen ponudom, pogledao uokolo. »Sad?« »Aha. Idi po loptu. NaĊemo se vani na dvorištu.« Kao daje to bila riješena stvar, ustao je s kauĉa i uputio se prema vratima. Nije znao što bi drugo mogao uĉiniti, Cade je otišao u sobu i uzeo loptu. Izašao je i spazio Noaha kako puši cigaretu. Izdahnuo je, a potom kimnuo Cadeu. »Na koju su te poziciju stavili?« »VoĊu navale.« Povukao je posljednji dim, a potom bacio cigaretu u blato. »Da te vidim kako bacaš.« Stao je na drugi kraj tratine, svega deset metara dalje. Cade je zakoraĉio na prilaz i bacio loptu. Noah se nije morao pomaknuti ni centimetar, lijepo je uhvatio loptu na prsima. »Nije loše«, rekao je. »Daj mi dobaci dok trĉim.« »GĊa Kramer kaţe kako ne bismo trebali trĉati po tratini.« »Ma da? Pa, pogledajmo mogu li je nagovoriti da uĉinimo iznimku.« S loptom ispod ruke Noah je prišao stazom do ulaznih vrata gĊe Kramer i pozvonio. Otvorila mu je nekoliko trenutaka kasnije. 56

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je promatrao s prilaza kako je Noah nešto rekao, a potom pokazao nogometnu loptu. Potom je došlo do osmijeha, pa još razgovora, i na Cadeovo iznenaĊenje, gĊa Kramer se zaista nasmijala. Nije ĉak ni znao kako je to moguće. Ubrzo nakon toga, Noah je otišao i mahnuo. Brzo je došao i zafitiljio loptu prema Cadeu. »Moţemo igrati«, rekao je Noah kad ju je Cade uhvatio. I uz te dvije jednostavne rijeĉi, Cade se uhvatio kako igra nogomet s ocem jednog prohladnog jesenskog popodneva. Trenutak tako jednostavan — dvoje ljudi koji se samo nabacuju loptom — a ipak tako savršen da je pomislio kako bi mu lice moglo puknuti od toliko smijeha. Nije ţelio da mu se Noah sviĊa — pa, uglavnom nije — ali lik je zaista bio dobar u nogometu. Istina, mama je pokušala vjeţbati s njime, a ponekad i djed Morgan, ali oboje su toliko ĉesto puta profulali dobacivanja da su proveli pola vremena kopajući po grmlju gĊe Kramer u potrazi za loptom. A nitko od njih nije uspio proĉitati Cadeove namjere pa bi drugu polovicu vremena majka provela na ploĉniku oĉekujući dodavanje pod oštrim kutom kad je trebala trĉati na centarnakon predavanja lopte. Ali Noah... pa, on je jednostavno znao. Cade je nekoliko puta primijetio mamu kako je provirila kroz prozor i provjerila ih pa joj je mahnuo kako bi joj dao do znanja da je dobro. Mislio je kako joj je vjerojatno potajno laknulo kad ih vidi — sad kad mu se tata vratio, više se nije morala brinuti oko obavljanja nogometnih duţnosti. Vjerojatno je bilo još stvari kojima bi ga Noah mogao pouĉiti, kao što je bilo popravljanje automobila, peći i perilice za rublje koja curi, tako da ne bi uvijek morali zvati majstora kad se nešto pokvari. Kladio se kako je Noah znao puno takvih stvari. Nakon nekoliko sati oboje su bili toliko umorni da su jedva hodali pa se Cade srušio na pod pokraj Noaha. Noah je izvukao kutiju cigareta i upaljaĉ iz straţnjeg dţepa i zapalio. »Mama ti je bila u pravu. Dobar si.« Ispruţio je ruku i razbarušio Cadeovu kosu. »Daj si vremena, moţda ćeš jednog dana biti bolji ĉak i od mene.« Cadeu su se prsa toliko stisnula od ponosa da je samo mogao kimnuti. Noah je stavio ruke na koljena, cigareta mu je visjela izmeĊu prstiju. »Onda, slušaj. Imam prijatelja koji ima dvije karte za tekmu Bearsa sljedeće subote na koju ne moţe otići. Ponudio ih je meni, a ja sam pomislio da bi moţda ti ţelio ići.« »S tobom?« upitao je Cade. Noah se nasmijao. »Da, sa mnom.« Cade je od uzbuĊenja jedva uspio izgovoriti rijeĉi. »To bi bilo sjajno!« Zastao je, a zatim gaje nešto neodreĊeno i nelagodno, a ipak puno nade, ponukalo da nastavi. »Hvala, tata.« Noah je promijenio izraz lica, a osmijeh mu je na trenutak izblijedio. Naposljetku je kimnuo. »Naravno, mali. Nema problema.« U ponedjeljak se Cade hvalio ĉitavom svom petom razredu kako ga otac vodi na utakmicu Bearsa tog vikenda. Ĉak je i Sean, koji je otišao na nekoliko 57

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


utakmica Cubsa tog ljeta s tatom i bratom, bio impresioniran. Do subote naveĉer bio je toliko uzbuĊen da je jedva mogao mirno sjediti dok mu je majka drţala prodiku prije spavanja kako on i Noah ne smiju nigdje — i mislila je nigdje —otići osim na utakmicu i natrag te kako mu je ugurala dodatne novĉiće u dţep jakne da bi je mogao nazvati s govornice »za svaki sluĉaj«. Sljedećeg se jutra probudio i progutao doruĉak. Tekma je poĉinjala u podne pa mu je Noah rekao kako će ga pokupiti u jedanaest. U deset i ĉetrdeset pet Cade se više nije mogao suzdrţati. Sjeo je pokraj prozora u dnevnoj sobi i ĉekao. U jedanaest i petnaest još je ĉekao. »I posljednji je put kasnio. Doći će, mama«, rekao joj je. U podne, kad je tekma poĉela, znao je. Noah Garrity dao mu je priliku, jedan i jedini pokušaj da ima oca. I nije uspio. Cade je izdahnuo, prešao je rukom preko usta dok je zurio kroz uredski prozor. Davno je zakopao ratnu sjekiru s Noaliom Garrityjem, a tako je trebalo i ostati. Srećom, bio je petak naveĉer, što je znaĉilo kako moţe otići s posla, natoĉiti si ţestoko piće kod kuće i zaboraviti sve o — Iznenada se sjetio. Petak naveĉer. Sranje. Cade je provjerio sat i primijetio kako kasni deset minuta na sastanak s Brooke Parker. Razmišljao je da joj pošalje poruku i kaţe kako ne moţe stići, ali već ga je vjerojatno ĉekala u restoranu i nesumnjivo smišljala sarkastiĉne dosjetke slatke kao šećer koje će mu dobaciti kad se napokon pojavi. Nije mogao odluĉiti je li zbog toga imao veću ili manju ţelju otići. Zgrabio je aktovku i gurnuo nekoliko dokumenata koje je ţelio pregledati preko vikenda, a potom izašao kroz vrata kako bi pozvao taksi. Bar Nessuno, jedan od Sterlingovih restorana, bila je talijanska pizzeria i vinski bar malo dalje od Avenije Michigan. Bila je to jednosmjerna ulica u suprotnom smjeru, a promet je bio gust kao i inaĉe petkom naveĉer pa je Cade rekao vozaĉu da ga ostavi ulicu dalje kako bi uštedio vrijeme. Ţurno je hodao prema restoranu i gurnuo vrata. Cigleno okruţenje odavalo je toplinu, a prva osoba koju je ugledao bila je Brooke. Brbljala je s domaćicom i izgledala jednako onako kako ju je zamišljao tog popodneva — profinjeno i krajnje seksi u suknji i štiklama. Prišao joj je. »Kasnim. Znam«, prekinuo ju je iste sekunde ĉim je zinula. »Ţao mi je. Popodne je bilo... ĉudno.« Dugo gaje odmjeravala. Sa zakašnjenjem je shvatio kako je otpustio kravatu i otkopĉao gornji gumb košulje dok je razmišljao o svemu što mu je Zach istresao na glavu ranije tog dana. I bio je popriliĉno siguran kako mu je kosa stršala s jedne strane jer je prošao prstima kroz nju. Nije baš naĉin na koji se inaĉe predstavljao u profesionalnom okruţenju. 58

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade se pripremio za neizbjeţnu doskoĉicu ili komentar. »Izgledaš kao da bi ti dobro došlo piće, Morgane.« Zatim joj se iznenada izraz lica smekšao. Nagnula je glavu u smjeru stolova. »Hoćemo li?« Cadea je presjeklo u prsima. Bol se pojavila niotkuda — poput jedrilice koja se njihala na uzburkanom moru te koju je iznenada topli i mirni povjetarac vratio na pravi put. Dok su slijedili domaćicu do stola, pogledao je Brooke s boka. »Hvala.« Pogledala ga je u oĉi uz blagi smiješak. »Imala sam i ja takvih dana, Cade. Puno njih.«

JEDANAESTO POGLAVLJE KONOBARICA JE došla uzeti narudţbu ĉim su sjeli. Vjerojatno joj je domaćica dala do znanja kako je Brooke u restoranu. »Ja ću burbon s biterom.« Brooke je uhvatila Cadea kako je gleda u ĉudu. »Specijalitet kuće.« Cade se okrenuo konobarici. »U tom sluĉaju, dva molim.« Odloţio je listu pića, a da pritom nije skidao pogled s Brooke. Nešto se promijenilo. Nije znala ima li to ikakve veze s tim »ĉudnim popodnevom« koje je imao ili se jednostavno radilo o logistici sastanka ugodnom baru u petak naveĉer — ali u zraku se pojavila neka tajna vibracija izmeĊu njih. Nešto odvaţno u njegovom pogledu što je govorilo kako od sada igraju drugaĉiju igru. A dok mu je sjedila nasuprot i upijala njegov zapanjujuće privlaĉan izgled — kosu razbarušenu prstima i raskopĉanu kravatu u stilu »koga boli briga« — Brooke nije bila sasvim sigurna protivi li se novim pravilima. »Hvala što si se pristao sastati sa mnom u tako kratkom roku«, otpoĉela je. »Ta tajanstvena usluga.« Cade je stavio ruku na naslon separea. »Što trebaš od mene?« »Ime.« »Ĉije ime?« Brooke je utišala glas; pazila je kako je nitko od osoblja u restoranu ne bi mogao ĉuti. »Ime zaposlenika koji je upao u Sterlingovu bazu podataka s raĉunima troškova.« Ĉinilo se kako mu je to probudilo znatiţelju. »Slušam.« Uputila je Cadea u detalje i na trenutak zastala kada im je konobarica donijela koktele. Slušao ju je bez prekidanja. Povremeno je otpio gutljaj pića dok je iznosila detalje istrage koju je proveo Sterlingov potpredsjednik osiguranja, a potom mu objasnila kako su zapeli nakon što su utvrdili hakerovu IP adresu. »Keith je razgovarao s agentom iz ureda FBI-a koji je rekao kako bi moglo potrajati prije no što nam se netko javi. Nadala sam se kako bi moţda mogao ubrzati proces.« 59

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Išĉekivala je odgovor dok je Cade razmatrao situaciju »Neću razgovarati o tome s FBI-em. To je —« »— pretrivijalan sluĉaj«, Brooke je završila umjesto njega. Neustrašivo je nastavila. »Slušaj, shvaćam kako se radi o makovom zrnu u velikom planu istraga kojima se bave FBI i Ured drţavnog tuţitelja. Taj idiot — ma tko god on bio — nije ukrao novce ili neĉiji identitet ili što drugo.« Nagnula se. »Ali svejedno, ušao je u tvrtkine zapise iskljuĉivo kako bi mi ponizio šefa. I da, smatram Iana prijateljem pa me to razbjesnilo na osobnoj razini, ali ne radi se samo o tome. Taj haker je nasilnik. Samo štoje umjesto pisanja homofobiĉnog sranja po zidovima toaleta, što je vjerojatno ĉinio u srednjoj školi, ovaj put upotrijebio pristup dvadeset i prvog stoljeća i ispljunuo svoje uvrede preko internetske baze podataka.« Pogledala je Cadea u oĉi. »Ne oĉekujem da ga tuţiš pa ĉak ni da ga uhitiš. Ali voljela bih barem znati njegovo ime da mu mogu isprašiti tur.« Kad je završila s govorom, Cade je stavio ruke na stol. »Da si mi dopustila da završim reĉenicu, rekao bih ti kako neću pozvati FBI jer smatram da bi se time trebala pozabaviti Tajna sluţba.« Brooke se zavalila u separe. »Oh. Tajna sluţba. Naravno.« Nagnula je glavu. »Jer, osim što štiti predsjednika, Tajna sluţba ima ovlasti nad... vjerojatno neĉime što sam uĉila na pravnom fakultetu, ali mi je trenutno prava nepoznanica.« »Zloĉini koji ukljuĉuju financijske institucije.« Zapucketao je prstima. »Da. To.« »Vaš je nasilnik hakirao bazu podataka Citibanka«, rekao je Cade. »Nije baš pitanje drţavne sigurnosti, ali zamolit ću prijatelja koji je agent Tajne sluţbe da to malo istraţi. Rekla si kako imate IP adresu?« »Da, ovdje je.« Izvukla je komad papira iz torbice i predala ga. »Dobro.« Cade je ugurao komad papira u aktovku. »Daj mi nekoliko dana. Uskoro ćeš mu moći isprašiti tur. I ostatak.« Brooke se uljudno nasmijala na to, laknulo joj je — i iznenadilo — što je bilo tako lako. »Hvala.« »Nema na ĉemu«, naglasio je Cade te iznenada promijenio temu. »Popila si piće.« »I ti si.« »Još jedna runda? Ovaj put ja ĉastim?« Konobarica je prišla stolu kao da je osjetila prirodu razgovora, ili je moţda jednostavno bila u skladu s ĉinjenicom kako glavna pravna savjetnica sjedi ispred nje s praznom ĉašom. »Mogu li vam donijeti drugo piće?« »Baš smo raspravljali o tome«, rekao je Cade, ali i dalje je gledao Brooke. Samo reci ne. Brooke je dobila što je htjela te veĉeri, a sada je bilo vrijeme da zgrabi torbicu, ustane od stola i ode. A sudeći prema izazovnom pogledu u Cadeovim oĉima, znala je kako je oĉekivao da će upravo to uĉiniti. 60

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


S obzirom na to kako nikad nije izbjegavala izazove, barem ne one koji su dolazili od svemogućeg Cadea Morgana, okrenula se konobarici. »Još jedna runda zvuĉi odliĉno, hvala.« Cade se pronicljivo nasmiješio kad se konobarica poţurila donijeti piće. »Bolje ti je da malo usporiš s tim burbonom.« Brooke se krajnje nezabrinuto raskomotila u separeu. »Ja ţivim od usluţivanja ljudi, Morgane. Radije se brini za sebe.« OK, dobro. Moţda je bila malo nacvrcana. Samo mrvicu. Oĉito je tako bilo jer joj je bilo toplo i ugodno i — zaĉudo — uţivala je biti u Cadeovoj blizini. Bili su u restoranu više od sat vremena. Nešto ranije upravitelj se došao pozdraviti s Brooke pa im je poslao besplatna predjela. Brooke je naruĉila ĉašu vina. a Cade uzeo još jedan burbon, pa su jednostavno s time nekako polako prešli na veĉeru — domaću pizzu ravno iz krušne peći. »Moram odati priznanje tamo gdje je zasluţeno«, rekao je Cade i posluţio se još jednim komadom. »Vi u Sterlingu stvarno znate s hranom.« I sama je uzela još jedan komad. Nije mu mogla proturijeĉiti. »Ima puno gorih mjesta na kojima se moţe raditi od tvrtke s restoranima.« »Je li tako svaki put kad jedeš u Sterlingovom restoranu?« upitao je Cade. »Svi skakuću oko tebe i trude se da budeš zadovoljna?« »Ne znam baš da bih rekla skakuću.« Dobacio joj je pogled. »Molim te. Znaš da uţivaš u tome.« »To dolazi od ĉovjeka koji se hvali što mu je Tajna sluţba na brzom biranju.« »Nemoj zaboraviti FBI, DFA-u, ATF i IRS.« Nacerio se prije no što je ponovno zagrizao pizzu. »Kao što sam rekla.« Brooke je na trenutak zamišljeno ţvakala. »Zapravo, postaje sve bolje kad sad dolazim u restorane. Mislim da su me isprva svi mrzili. Bila sam prva GPS-ica koju je Ian ikad zaposlio, pa ljudi nisu znali što mogu oĉekivati kad sam se pridruţila tvrtki. Trebalo mi je otprilikegodinu dana da ih uvjerim kako ne traţim probleme — kako mi je posao da im pomognem kad se oni doista pojave.« Cade se igrao s ĉašom i razmišljao o tome. »Pitao sam se nešto. Nemoj me pogrešno shvatiti.« »Nikad se još u povijesti ĉovjeĉanstva nije dogodilo da je netko uspio ne zvuĉati uvredljivo nakon takvog uvoda, ali ako ţeliš preuzeti taj rizik, Morgane, samo daj.« Kutovi usana zakrivili su mu se u smiješak. »Zašto si sama?« Pa dobro, onda. Brooke je posegnula za ĉašom vina, otpila gutljaj i ostavila ga da ĉeka prije nego što mu je odgovorila. »Tko kaţe da sam sama?« »Vaughn. Zakljuĉio je to iz ĉinjenice što u uredu nemaš nikakvih slika frajera ili djece.« 61

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Razgovarao si o meni s agentima Huxleyjem i Robertsom?« »Moţda jesi ili nisi iskrsnula tijekom razgovora.« »A tako. I što ste još vas tri babe rekli dok ste traĉali u svom malom kruţoku za pletenje?« Oĉi su mu zasjale od divljenja, ali mu je pogled ostao usredotoĉen na nju. Tuţitelj namjeren dobiti odgovor. »Nisi mi odgovorila na pitanje.« Ne, nije. I dok je jedan dio Brooke bio u iskušenju skrenuti razgovor na drugu temu, drugi je dio, morala je priznati, i sam bio znatiţeljan. Naslonila se u separe s ĉašom vina u ruci. Odluĉila se odmjeriti s njim. »Znaš što. Odgovorit ću na to pitanje ako ćeš i ti.« »Kako znaš da sam samac?« »Tako što nijedan muškarac nikad ne bi postavio slobodnoj ţeni ovakvo pitanje i glumio oĉijukanje ako već viĊa nekoga drugoga. Barem ne ako viĊa nekoga koga poštuje.« Brooke je otpila gutljaj vina. »Stoga, ili nemaš poštovanja prema ţenama ili si samac.« Izvio je kutove usana. Touche. »Samac sam.« I s tim je priznanjem ĉekao odgovor. Brooke je pokušala izgledati nonšalantno. »Ĉini se da radim previše. Kako kaţe Dr. Vrući, to znaĉi da nisam "djevojka za cijelu sliku".« Primjetila je kako se Cadeu stisnula ĉeljust, ali ništa nije rekao pa je nastavila. »Ah, izlaziti sa mnom je kao biti u vezi s frajerom jer se ne ţalim što me ne vode dovoljno van.« »Bez uvrede, ali Dr. Vrući zvuĉi kao pravi kreten.« »Nije bio prvi s tim popisom prituţbi.« Brooke je zagrizla usnu jer nije mislila priznati taj posljednji dio. Bit će da je to zbog vina. »Dobro. Sad je tvoj red.« Cade je otpio gutljaj burbona. »Emocionalno sam nedostupan.« Brooke se oduprla osmijehu jer je to rekao na tako izravan naĉin. »Ma da?« »Ako je suditi prema mojim bivšim djevojkama, da. I sluţim se sarkazmom kao obrambenim mehanizmom.« Brooke je pokazala na sebe. »Ma nemoj mi reći? I ja.« Cade je nagnuo ĉašu prema njoj. »Znaĉi, kad bismo ti i ja bili zajedno, vjerojatno tijekom ĉitave veze ne bismo rekli ništa smisleno.« »Da, iako ti i ja vjerojatno nikad ne bismo bili zajedno s obzirom na to da se ĉak ni ne sviĊamo jedno drugome.« »Istina.« Cade je zurio u nju preko stola osvijetljenog svijećama. »Dobro da smo to rašĉistili.« Brooke je osjetila nekoliko leptirića u trbuhu zbog naĉina na koji je to u tom trenutku rekao. »Doista jest.« Kad su otišli iz restorana nakon sat vremena, Brooke je bila popriliĉno sigurna kako im je oboma toplo i ugodno. Nakon pizze popili su posljednju rundu pića. Razmjenjivali su odvjetniĉke ratne priĉe i pokušavali, što nije nimalo ĉudilo, nadmašiti jedno drugo najsmješnijim anegdotama. 62

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


U nekom trenutku dok ju je pratio doma, Brooke je shvatila kako je njezin ne-spoj s Cadeom zapravo bila veĉer koja je najviše sliĉila spoju nakon dugo vremena. Istina, našli su se zbog posla, ali se nije mogla sjetiti kad se posljednji put osjećala tako ugodno i opušteno. Nije se brinula o tome u kojem se smjeru stvari odvijaju izmeĊu njih ili bilo kakvim drugim besmislicama zbog veze; nije ga ĉak ni pokušala impresionirati. A s obzirom na Cadcovu naizgled beskrajnu sposobnost ţivciranja, moglo se popriliĉno sigurno reći kako je i on osjećao isto. Samo su bili dvoje ljudi koji su pili i dijelili dobre priĉe i pizzu u petak naveĉer. »Blago tebi kad moţeš raditi od kuće«, rekao je Cade u dizalu kad su išli do njezinog kata. »Gdje ti ţiviš?« »U Lakeviewu.« »Moj prvi stan u gradu bio je u Lakeviewu. Još mi nedostaje —« Brooke je zastala, iznenada joj je sinulo. »Ĉekaj. Zašto si ti u ovom dizalu?« »Zato... što je to dizalo koje ide do tvog stana?« »A zašto ideš do mog stana?« Toliko su bili zauzeti razgovorom kad su ušli u predvorje da nije primijetila kako je pošao gore s njom. Cade je razmišljao o njezinom pitanju. »Hm. Zanimljivo.« Uz ding dizalo je stiglo na Brookein kat. Izašla je. Kad je pošao za njom, shvatila je. »Koji je tvoj?« upitao ju je. Leptirići u trbuhu, oni koji su poĉeli lepršati još u restoranu, sada su izvodili zvijezde. Ipak, drţala se suzdrţano i bila odluĉna u namjeri da mu ne pokaţe kako je malo zatreperila zbog njega. »2506.« Pošla je prva. Kopala je po aktovci ne bi li pronašla kljuĉeve. Kad je došla do stana, okrenula se prema Cadeu. »Ne pozivam te unutra.« Prišao joj je. »Nisam zato ušao u dizalo. Znaš to.« Da, znala je. Inaĉe bi ga zaustavila u namjeri prije no što je izašao. Podignula je bradu. »Zašto onda?« Upitala je, iako je već imala osjećaj kako zna odgovor. Pribliţio joj se i pogledao je svojim tamnoplavim oĉima. »Ušao sam u dizalo zbog ovoga.« Primaknuo je usne i poljubio je. Brooke je ubrzo shvatila kako se Cade Morgan, unatoĉ svim svojini drugim manama, znao ljubiti. Zadirkivao ju je dok nije rastvorila usne. Usnama je zavodniĉki prelazio preko njezinih tako da su je prolazili trnci sve do noţnih prstiju. Stavila mu je ruke na prsa — opa, imao je opake mišiće — i dopustila si da se na jedan majušni trenutak preda ovome... što god to bilo izmeĊu njih. Podigao je ruke i primio je za lice. Produbio je poljubac kad je vruće omotao jezik oko njezinoga. Posesivno joj je istraţivao usta, a kad mu je odgovorila zaigranim grickanjem donje usne, tiho mu je zalupalo u prsima. 63

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zaĉuli su ding! niz hodnik kad je dizalo stiglo na kat. Cade se odmaknuo. Zagrijano ju je gledao dok joj je prešao palcem preko donje usne. »Laku noć, Brooke Parker.« Okrenuo se i otišao baš kada je par u srednjim godinama, Brookeini susjedi iz 2058, prošao pokraj njih. Cade im je ljubazno kimuo, a potom otišao. Naramenica aktovke visjela mu je preko ramena. Brooke ga je promatrala kako odlazi, potiho se divila njegovom visokom tijelu i širokim ramenima te pokušavala skupiti više ljutnje zbog ĉinjenice kako je njegova rijeĉ ponovno morala biti zadnja.

DVANAESTO POGLAVLJE SLJEDEĆI TJEDAN Brooke je imala vrlo zaposlen tjedan, što nije bilo nimalo ĉudno. Prvog u mjesecu Sterling će preuzeti usluge posluţivanja hrane u centru Staples, a to je znaĉilo kako je morala raditi dvadeset i ĉetiri sata na dan kako bi završila ugovore o zapošljavanju za buduće menadţere. To joj je bio projekt za ovaj tjedan. Sljedećeg tjedna morat će nadgledati tvrtkino godišnje obuĉavanje protiv maltretiranja i diskriminacije na poslu koje je bilo obavezno za sve zaposlenike Sterlingovih osam restorana u Chicagu. Nakon toga doći će nešto drugo — uvijek je došlo nešto drugo. Nije da se ţalila. Pa, uglavnom se nije ţalila. Malo iza ĉetiri sata tog popodneva Ford ju je nazvao kako bi provjerio kako je. »I dalje planiraš stići sutra na tekmu, zar ne?« Brooke je drţala mobitel izmeĊu ramena i brade kako bi mogla potpisivati troškovna izvješća koje joj je Lindsey pripremila. »Trebala bih stići. Pokušavam sve dovršiti veĉeras kako bih ovaj vikend morala raditi samo u nedjelju.« »Ţeliš li na ruĉak prije tekme?« upitao je. »Da. Ali ne u Murphy's«, odgovorila je. »Prošli put su mi istresli dva piva u krilo kad smo bili tamo prije tekme.« »Sve je to dio iskustva.« »Tko daje karte, bira restoran.« Ford je zagunĊao na to. »Dobro. Ali ne Southport Grocery«, rekao je i pritom mislio na simpatiĉno mjesto za zajutrak nekoliko ulica dalje od Wrigley Fielda na koje ga je već nekoliko puta odvukla. »Ma daj. Rade sjajne omlete od bjelanjaka.« »Sjećaš se one slamke s najboljim prijateljem koju si izvukla, one s penisom? Ta slamka ne jede zajutrak prije tekme Cubsa i Soxa.« Lindsey je promolila glavu u Brookein ured i prekinula raspravu. »Imate posjet. Neki Cade Morgan.« Koje iznenaĊenje. Brooke je oĉekivala telefonski poziv, a ne osobni posjet. Nisu razgovarali o svom ne-spoju prošlog petka, iako joj je Cade prošao kroz 64

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


glavu jednom ili dvaput. Poljubac je bio dobar — stvarno dobar — ali realno gledano, nije da su se stvari meĊu njima razvijale u bilo kojem smjeru. S obzirom na sve što joj je tu veĉer ispriĉao o svojoj »emocionalnoj dostupnosti«, oĉito je i on imao problema s vezama. »Pošaljite ga unutra«, rekla je Lindsey, a potom se vratila razgovoru s Fordom. »Moram juriti. Idem na poslovni sastanak.« Tehniĉki, to uopće nije bila laţ. Ona i Cade doista jesu imali profesionalan odnos. Uglavnom. »Pošaljem ti sutra e-mail u vezi ruĉka.« Prekinula je razgovor, a potom se uhvatila kako provjerava kosu u odrazu na prozoru prije nego što se sjetila — oh, da — nije pokušavala impresionirati Cadea. »Izvolite, g. Morgan«, rekla je Lindsey. Potom je uslijedio poznati soĉan i muţevan glas koji joj je zahvalio. Cade je ušao u Brookein ured pola sekunde kasnije. Izgledao je zanosno i zgodno kao i uvijek u svom trodijelnom sivom odijelu. Oh, Boţe. Oduvijek je bila slaba na trodijelna odijela. Lindsey se nasmiješila Brooke s vrata. »Ako trebate nešto, Brooke, samo javite.« Tiho je izustila jednu jedinu rijeĉ iza Cadeovih leĊa: Opa. »Hvala, Lindsey.« Da, dobro, ĉovjek je komad. Brooke je ustala od stola jer je smatrala kako je najbolje zatvoriti vrata. Pretpostavila je kako je Cade došao razgovarati o Sterlingovom hakeru kojeg je drţala u tajnosti. Ĉim je zatvorila vrata, Cade ju je zabljesnuo osmijehom od tisuću vata. »GĊo Parker. Lijepo od vas što ste me primili.« Kako će poţaliti što gaje poljubila, već je mogla vidjeti. Oĉito je osjećao kako ju je zbog te trenutne slabosti mogao gledati usred njezinog vlastitog ureda vrlo smjelim i vrlo poznatim pogledom. »Gospodine Morgan«, rekla je i tonom naglasila kako trebaju ostati profesionalni. »Pretpostavljam da imate neke informacije za mene?« Naslonio se na njezinu policu za knjige, kao daje bio kod kuće. »Imam ono ime koje si traţila. Eric Hieber.« Eric Hieber. Brooke je zadovoljno protrljala ruke. Oh, kako će otpustiti tog hakera i homofoba. Ĉim shvati tko je, dovraga, on. »Eric Hieber... ne zvoni mi«, pomislila je u sebi i prošla pokraj Cadea kako bi potraţila ime na raĉunalu. »Konobar je u Reilly'su na Grandu«, rekao joj je Cade. »Ima dvadeset i ĉetiri godine. Nema prijašnjih osuda i radi za Sterling već dvije godine. Dobar prijatelj s Darrellom Williamsom, jednim od tipova iz tehniĉke podrške u glavnom uredu, kojemu je prije mjesec dana izletjelo kako ga bombardiraju s poslovima razvoja softvera zbog kojih je, izmeĊu ostaloga, privremeno prebacio sve u tvrtki na poĉetnu lozinku. Hieber ustrajava u izjavi da Williams nema pojma kako je hakirao tvrtkinu bazu podataka. Isprva je tvrdio kako je sve samo 65

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


šala, iako je, kad smo ga pritisnuli, priznao kako je posluţio Iana Sterlinga i muškog gosta u Reilly'su prije nekih pet tjedana i primijetio kako njih dvojica otvoreno razmjenjuju njeţnosti jedan s drugime pa je rekao kakoje šokiran što je, citiram, "Kul frajer poput lana Sterlinga zainteresiran za ta homo sranja".« Kad je završio, Brooke ga je zadivljeno gledala. »Kako znaš sve to?« »Tajna sluţba pokupila je Hiebera jutros. Rekli su mi kako je poĉeo plakati kad su spomenuli rijeĉi "savezne optuţbe" i "prijevara banke".« Brooke ga je i dalje pokušavala poloviti. »Ĉekaj. Znaĉi li to da tvoj ured preuzima sluĉaj?« »Dogovorio sam da niţi pomoćni drţavni tuţitelj iz moje skupine riješi stvar pod mojim nadzorom«, rekao je Cade. »Pretpostavljam kako će Hieber završiti na uvjetnoj, ali mislim da će ubuduće dvaput razmisliti prije no što hakira bankovnu bazu podataka u "šali"« Preletio je oĉima preko nje i iznenada promijenio temu. »I samo da se zna, izgledaš stvarno opako u toj haljini.« Brooke je primijetila kako joj je postalo pomalo vruće od njegovog pogleda punog divljenja. To je jutro obukla crvenu haljinu bez rukava jer je ponovno ţeljela obući crvene štikle. »Ma, ta stara haljina.« Na njezin zadirkujući ton glasa, Cadeove oĉi zabljesnule su neprikrivenim zanimanjem. »Veĉeraj sa mnom sutra.« Brooke je iznenadila njegova izravnost. Oĉekivala je još doskoĉica i laţnog sarkazma u oĉijukanju, a ne daje pozove na stvarni spoj. »Nisam baš sigurna kako je to dobra ideja.« Zapravo, neki njezini dijelovi nisu imali ništa protiv toga da provedu veĉer s Cadeom. Ali dragi dijelovi, oni koji su i dalje razmišljali unutaĉ zasljepljujućoj ljepoti kobaltno plavih oĉiju i trodijelnog odijela, podsjetili su je kako se zaklela da će se drţati podalje od emocionalnog vezanja neko vrijeme. »Bio sam tamo kad smo se poljubili, znaš«, rekao je kao odgovor na njezino oklijevanje. »Popriliĉno sam siguran kako ti se svidjelo. Jako.« Prišao joj je korak bliţe pa je ostala zarobljena izmeĊu njega i stola. Stavila mu je ruku na prsa kako bi ga zaustavila. »Lakše malo, kauboju. Ovo je mjesto za —« zastala je i pritisnula dlan o neporecivo ĉvrst prsni mišić. »Ozbiljno, zašto si tako graĊen, ako si odvjetnik?« »Vjeţbam s Vaughnom u teretani FBI-a«, rekao je i leţerno slegnuo ramenima. »Bazen mi je dobar za rame.« »Što je s ramenom?« upitala je. Iz nekog je razloga Cade izgledao kao da ga je zaĉudilo njezino pitanje. »Samo stara ozljeda s faksa.« Telefon na Brookeinom stolu poĉeo je zvoniti prije no što je uspjela pitati bilo što drugo. »Vjerojatno bih se trebala javiti«, rekla je. Cade je ostao stajati na istom mjestu na kojem je stajao prije. »Nisi mi još rekla da za veĉeru.« Istina, ali isto tako nije rekla ni ne. 66

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Da, dobro. Cade joj je malĉice prirastao srcu. Bio je duhovit i pametan, a stvarno se isprsio po pitanju Erica Hiebera. Ali sve i kad bi, samo da se uzme u obzir, bila u napasti izaći s Cadeom, ĉula je dovoljno o Fordovom beskrajnom nizu veza i vezica kako bi znala da postoje odreĊena pravila za igru neobaveznih izlazaka. Kao na primjer, moţda je radije trebala predloţiti piće, ali onda opet, već su veĉerali u petak. Ali, moţda se to nije raĉunalo kao stvarna veĉera ako je zapoĉelo kao poslovni sastanak. Brookein telefon zazvonio je po drugi put. Previše toga za razmišljanje, premalo vremena. »Stvarno bih se trebala javiti. Kako bi bilo da ti javim za veĉeru?« Cade joj je dobacio dugi i usporeni pogled muškarca koji nije navikao ĉekati na nešto što ţeli.« Dobro. Ponuda stoji dvadeset i ĉetiri sata.« »Što će se dogoditi nakon dvadeset i ĉetiri sata?« »Moj krhki ego bit će neizljeĉivo ranjen.« Nije si mogla pomoći, a da se ne nasmije. »Sumnjam da je to stvarno moguće.« »Moţda nije. Ali nije ni bitno.« Prišao joj je i rukom odmaknuo kosu u stranu. Sagnuo je glavu i šapnuo joj na uho. »Reći ćeš da.« Gledao ju je u oĉi kad se odmaknuo. »Ugodan dan ţelim, gĊo Parker.« Ostatak popodneva proletio je uz neprestanu navalu konlerencijskih poziva i e-mailova. Tek je nakon šest sati Brooke napokon ponovno došla do zraka i uhvatila nekoliko slobodnih minuta kako bi pojela energetsku ploĉicu prije no što se ponovno bacila na još jedan poziv. Ovaj će put razgovarati s uredom tvrtke iz Los Angelesa koja im je rješavala probleme sa zapošljavanjem, kako bi raspravili neke preinake koje moraju uĉiniti zbog kalifornijskih zakona u vezi ugovora koje su imali s dva sadašnja menadţera koja su planirali preseliti u centar Staples. Vjerojatno nije baš najzabavniji naĉin kako provesti petak naveĉer, ali Brooke je to planirala nadoknaditi sutra na tekmi Cubsa i Soxa. Sterlingovi uredi bili su tihi jer su svi otišli kući na vikend. Voljela je mir i tišinu jer je imala priliku razmišljati bez uobiĉajenih upadica. A upravo sada... razmišljala je o Cadeu. Reći ćeš da. Ĉovjek je imao previše samopouzdanja. Sjedne strane, išao joj je na ţivce. Ali s druge pak strane, bio joj je zanimljiv. Tijekom dana kao glavna savjetnica u Sterlingu, ona je bila ta koje je morala donositi odluke. Stoga je bilo pravo osvjeţenje biti u blizini nekoga tko joj je postavljao izazove poput Cadea. Ali. Prije nego što je uopće mogla pomisliti na prihvaćanje poziva, trebala je utvrditi neka osnovna pravila. Nije išla na neobavezne izlaske još od faksa, a prema onome što jemogla primijetiti, to je bio potpuno drugaĉiji svijet sada kada je bila u tridesetima.

67

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Imajući to na umu, brzo je nazvala Forda jer je barem bio struĉnjak po tom pitanju. Naţalost, nije se javljao na mobitel. Brooke mu je ostavila poruku, a potom sjela za stol i smeteno se zagledala u raĉunalo. Izoštrila je pogled i potpuno se usredotoĉila ĉim je shvatila što ima ispred sebe, doslovno pred nosom. Moć interneta. Bacila je oko na sat na stolu i primijetila kako joj je ostalo deset minuta do konferencijskog poziva. Dovoljno vremena da malo »istraţi«. Okrenula se na stolici i izvukla svoj vjerni iPad iz torbice — nema šanse da će to napraviti na radnom raĉunalu — a potom pokrenula pretraţivaĉ i brzo izguglala »pravila neobaveznih izlazaka«. 3.730.000 rezultata u 1,8 sekundi. Pun pogodak. Prolistala je linkove. Odjednom je zamijetila ĉlanak iz popularnog ţenskog ĉasopisa. Deset pravila neobaveznog seksa. Brooke je kliknula na link i poĉela ĉitati.  Budi iskrena o svojim namjerama otpočetka. Pobrini se da zna kako ne traţiš ozbiljnu vezu. Pošteno, sloţila se. Budi iskrena. Nema problema.  Nikad nemoj ući u neobaveznu vezu s očekivanjima. Sjeti se kako oboje smijete slobodno otići kad god poţelite.  Neka bude jednostavno i bez stresa. I zabavljaj se! Brooke je zakolutala oĉima i pomislila kako ovo nije ništa novo, kad joj je ostatak pravila zapeo za oĉi.  U neobaveznoj vezi svi dogovori trebaju biti utvrđeni isključivo putem tekstualnih poruka. I što prostija poruka, to bolje! Pobrini se da izmjenjuješ poruke s njim kako bi stalno uspostavljala uzajamno zanimanje. Bez osobnih darova, osim seks igračaka i ulja za masaţu.  Barem osamdeset posto zajedničkog vremena trebaš provesti gola ili djelomično gola.  Nemoj ga zvati samo da bi ga pozdravila. Nikad se nemojte kupati zajedno.  Ni u kojem slučaju ne bi trebala biti s njim ako netko od vas - i to samo jedno od vas — ţeli nešto više.

68

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke više nije bila sigurna bi li se trebala smijati ili se zapravo osjeća nelagodno. Osamdeset posto vremena u neobaveznoj vezi trebala bi provesti gola? Je li to ukljuĉivalo spavanje? Tuširanje? Ali bez kupki, to nikako, jer one su izriĉito zabranjene. To je morala biti šala. Bez osobnih darova osim seks igraĉaka? Naravno, jer ništa nije bolje govorilo "svidaš mi se, ali te ne volim" od toga da ti tip pokloni vibrator. Urnebesno. Saĉuvat će pitanja za Forda — iskreno, ova pravila ĉinila su se pomalo otrcanima. Brookein telefon poĉeo je zvoniti. Vrijeme za konferencijski poziv. Kad je vidjela da je iza Deset pravila neobaveznog seksa slijedio ĉlanak od tri stranice - eh, sad je morala proĉitati ostatak, samo iz zabave - odluĉila si je poslati link e-mailom na osobni raĉun i dovršiti ĉlanak uz ĉašu dobrog vina kad stigne doma. Kako nije ţeljela ostaviti deĉke iz L.A. da ĉekaju i kako je bila profesionalka u multitaskingu, javila se na telefon s uĉinkovitim »Brooke Parker«, i — Sranje! — sluĉajno je pritisnula gumb »sviĊa mi se« i podijelila ĉlanak na Facebooku umjesto slanja na e-mail. Oh, ne, ne, ne. To nije bilo dobro. »Uh... hej. Samo trenutak, deĉki«, zucnula je. Toliko o profesionalki i multitaskingu. Iskoĉio joj je prozorĉić s profilnom slikom na Facebooku i zatraţio je da doda komentar linku Deset pravila neobaveznog seksa. Istog je trena pritisnula obrisi. I samo tako, ĉitava je stvar nestala. Uf. E to je skoro bila katastrofa. Nema više multitaskinga na poslu, zaklela se. Kao i slanje poruka tijekom voţnje, pokušavanje odrţavanja konferencijskog poziva dok istraţuje pravila neobaveznog seksa moglo ju je samo dovesti do velike nevolje. Uz dubok i smirujući uzdah, Brooke se vratila konferencijskom pozivu na kojem su je ĉekali deĉki iz L.A. Poziv je trajao nešto manje od pola sata, završio je obećanjem odvjetnika kako će joj dostaviti preinaĉene ugovore o radu do ponedjeljka popodne. Nakon toga dovršila je nekoliko stvari koje su joj visjele u zraku, a potom spakirala aktovku. Prije nego što je iskljuĉila raĉunalo, provjerila je poslovni e-mail. Laknulo joj je što ništa hitno nije iskrsnulo u posljednjih pola sata. Mogla je otići. Veĉer je bila prekrasna, savršena za šetnju pet ulica do stana. Prošetala je Avenijom Michigan. Razmišljala je o voţnji dizalom s Cadeom otprije nekoliko veĉeri — i još vaţnije, poljupcu na ulaznim vratima. Moţda bi, ĉisto zbog pravila, mogla dodati onu klauzulu o osamdeset posto njegovom pozivu na veĉeru. Nasmijala se, pomislila je kako bi to zasigurno uĉinilo veĉer zanimljivijom. 69

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Kad je Brooke ušla u zgradu, kimnula i pozdravila zaštitara u predvorju, a potom ušla u dizalo s još pet drugih ljudi. Kakosu morali stati tri puta prije dolaska na njezin kat, izvukla je mobitel i provjerila e-mailove. Imala je pedeset i dvije nove poruke na svom privatnom e-mailu. To je bilo ĉudno. Pogotovo zato što je svaka poruka imala obavijest kako joj je netko objavio komentar na zidu Facebooka. Brooke je uţurbano poĉela otvarati poruke. Sve su bile od muškaraca. Ja sam za igru, ako si i ti, mačkice! Deset pravila po kojima bi svaka žena trebala živjeti! Ja sam taj za tebe mala!!!!!!!! Brooke je na trenutak ostala bez daha. Oh. Moj. Boţe. Kliknula je profil Facebooka i vidjela link na svom zidu, crno na bijelom, velikodušno podijeljen sa svih svojih petsto dvadeset i devet najbliţih »prijatelja.« Stavila je prokletih Deset pravila neobaveznog seksa u favorite.

TRINAESTO POGLAVLJE FORD JE stvarno imao suze u oĉima. Toliko se smijao da je jedva uspio izustiti rijeĉi. »Brooke Parker podijelila je link. Deset pravila neobaveznog seksa«, jedva je uspio izgovoriti ime linka koji je primio na Facebooku, zajedno s još petsto dvadeset i osam »prijatelja.« »Da, da. Jako smiješno.« »Trebao bih ti zahvaliti na savjetu«, rekao je. »Jer sam ĉitavo vrijeme provodio samo sedamdeset posto svog vremena gol dok sam bio sa ţenskama. Moram se poĉeti više razgolićivati pred damama.« Brooke je odmahnula prţenim krumpirićem. »Tek toliko da znam, koliko će trajati ova komedija?« Već su bili na pola ruĉka, a još nije bilo znakova kako će doţivljaj uskoro splasnuti. »Ah, slušat ćeš o ovome dok ne budeš stara i sijeda.« Ford se ponovno vratio na stvar. »Brooke Parker ţeli da svi znaju kako nikad ne bi trebale prijeći na kupku s muškarcem osim ako niste spremne prijeći na njegovo prezime. Samo tuširanje, ćurke!« »Pametno. Prijeći na kupku, prijeći na prezime. SviĊa mi se kako si to sve isprepleo.« Brooke si je stavila malo gorušice u sendviĉ. »Znaš, nisam ja napisala ta glupa pravila.« »Ne, samo si ih preporuĉila svim ţivima i mrtvima.« Da, bolno je bila svjesna toga. »Rekla sam ti već, pritisnula sam delete.« 70

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»To samo znaĉi da si objavila link bez komentara«, uputio ju je s najvećim mogućim zakašnjenjem. »Ali oĉito ga nisi maknula sa zida.« »Pa hvala, g. Tehniĉka Podrško. Sad znam.« Sinoć je maknula ĉlanak ĉinije stigla kući. Naţalost, nije bilo dovoljno brzo pa joj je Facebookov raĉun iskakao ĉitavu noć i jutro. »Shvaćaš li da sam dobila dvjesto trideset i sedam zahtjeva za prijateljstvo od sinoć? Sve od muškaraca.« Jer su pohotni tipovi s njezine stranice, naravno, lajkali njezin status, što znaĉi da su svi pohotni prijatelji prijatelja mogli vidjeli link pa su se poţeljeli prikljuĉili akciji. »U posljednjih osamnaest sati zvali su me na više spojeva nego u posljednjih osamnaest godina.« »Ne mogu ni pojmiti zašto.« Bijesno je pogledala Forda kad se ponovno poĉeo smijati. »Stvarno nije smiješno.« »Stvarno jest.« Nacerio se na njezino zurenje. »Stavit ću nekoliko slika Ryana Goslinga golih prsa na mobitel, moţda bi ti to moglo ublaţiti bol?« Brooke je promislila o tome. »Moglo bi.« »To je trebalo biti sarkastiĉno.« Ford je podigao cheeseburger. »Uostalom, zašto si uopće ĉitala o pravilima neobaveznog seksa?« »Planirala sam te traţiti savjet, ali kad se nisi javljao na mobitel, odluĉila sam ubiti vrijeme na internetu prije konferencijskog poziva.« »Savjet u vezi ĉega?« Ford ju je podrugljivo pogledao i povezao konce. »Ĉekaj malo... Brooke Parker, seksaš li se ti to s nekim?« »Malo glasnije, Forde. Nisam sigurna da su te ĉuli na kraju bara.« Srećom, bar je bio dupkom pun i buĉan, a pola ljudi je već bilo pripito prije velike utakmice. Stišala je glas. »I ne, ne seksam se ni s kim.« »Ah. Ali ima netko s kime se ţeliš seksati.« »Recimo da razmatram tu mogućnost.« »Stvarno?« Ford se ĉinio zainteresiranim. »Reci mi maloviše. Tko je lik?« »Netko koga sam upoznala preko posla«, rekla je Brooke. »Zamolio me da veĉeram s njime danas. Nisam pristala. Još.« »Ali hoćeš?« Pronicljivo se nasmiješila. »Moţda. Nakon što ga ostavim da ĉeka još« — pogledala je na sat — »dva sata i šest minuta.« Ford je izgledao zbunjeno. »Zašto dva sata i šest minuta? Ne kuţim.« »Oprosti. Interna šala.« Brooke je ostala u ĉudu ĉim su joj rijeĉi izletjele. Ford je podigao obrvu. Dvadeset je godina on bio taj s kojim je imala interne šale. »Zanimljivo«, rekao je. »Nije ništa bitno«, brzo je rekla Brooke. »Samo veĉera.« »Skuţio sam.« Ford je otpio gutljaj dijetne Coca-Cole. Odloţio ju je i dobacio joj znalaĉki pogled. 71

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Stvarno, Forde. Samo veĉera.« Promatrala je kako je samo kimnuo, no i dalje je izgledao samozadovoljno. »Nekad testvarno mrzim.« Nasmijao se jer to sluša već godinama. »Volim i ja tebe,Parkerice.« »Moraš ići negdje?« Cade je pogledao Vaughna koji ga je uhvatio kako provjerava sat. »Samo razmišljam hoću li popiti još jedno pivo ili ĉekati do sljedećeg bacanja.« »Dobra isprika. Osim što si već drugi put provjerio sat otkad smo stigli ovdje.« Huxley je dobacio sa sjedala lijevo od Vaughna. »Treći put. TakoĊer gaje provjerio dok si zaustavljao prodavaĉa hot dogova.« Cade si je promrmljao u bradu. Prokleti agenti FBI-a — ništa im nije moglo promaknuti. »Zasigurno vam je teško imati te divne moći zapaţanja koje nikad ne moţete iskljuĉiti«, sarkastiĉno je rekao. Vaughn se nacerio. »Da. Ali nas u isto vrijeme ĉine nevjerojatnim frajerima.« »I meni je to OK«, hladno se sloţio Huxley. Uslijedilo je još gunĊanja. Istina, Cade je već bio pomalo razdraţen. U samo dvadeset minuta — nije da broji — isteći će poziv za veĉeru s Brooke, a još nije ĉuo ni »a« od nje. Zar stvarno nije bila zainteresirana? Nije vjerovao u to. Ispod svih tih doskoĉica, izmeĊu njih je postojala kemija — osjetio ju je, a sigurno je i ona. Vrijeme će uskoro pokazati koliko je bio u pravu. Profesionalan odnos je završio. Sandersonov sluĉaj, haker u Sterlingu kojeg ga je zamolila da pronaĊe — sve je bilo riješeno. Nisu imali drugih razloga kako bi se ponovno vidjeli osim ako nisu ţeljeli. Jasno je izrazio svoje zanimanje, a loptica je sada bila u njezinim rukama. Cade je primijetio kako su ga Huxley i Vaughn gledali u išĉekivanju i ĉekali odgovor. »Imam ponudu koja uskoro istjeĉe. Ţelim ĉuti što kaţe druga strana«, objasnio je. Ĉinilo se kako je Vaughn bio zadovoljan odgovorom. Ispod svih tih šala, bio je jednako predan poslu kao i Cade. »Onda pretpostavljam kako ne moţeš puno toga uĉiniti osim sjediti i uţivati u tekmi.« Pokazao je bujni zeleni teren koji se prostirao ispred njih, pored kojeg su bili prepoznatljivi zidovi Wrigley Fielda prekriveni bršljanom. Osamnaest stupnjeva i vedro plavo nebo predstavljali su savršen dan za bejzbol — iako bi danas, na dan na koji se jedan ĉikaški brat suprotstavljao drugome, stadion bio pun ĉak i kad bi vrijeme bilo ruţno. Cade je dobio karte za utakmicu Cubsa protiv Soxa prije nekoliko mjeseci, a Vaughn je bio u pravu — trebao je zaboraviti na Brooke i uţivati u popodnevu. Imali su kvalitetno muško druţenje ispred sebe: bejzbol i sunĉan dan, hladno pivo, hot dogove. Uz tu je misao zaustavio prodavaĉa hot dogova i kupio 72

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


im još jednu rundu. Huxley i Vaughn tog dana nisu bili na duţnosti pa nisu bili naoruţani — politika FBI-a branila je agentima konzumiranje alkohola dok su nosili oruţje — što je znaĉilo kako su se mogli opustiti i gustati u ĉistoj i dobroj zabavi ameriĉke dokolice. Bacanje je bilo uzbudljivo, prvo pogodak baze, a potom dvostruko optrĉavanje zbog kojeg je publika podivljala. Cade je bio na nogama usred vriske i navijanja kad mu je zavibrirao mobitel u prednjem dţepu kratkih hlaĉa. Imao je pivo u jednoj ruci, a drugom je davao pet Vaughnu i Huxleyju i potpunim strancima koji su sjedili u redu ispred njih. Izvadio je mobitel i spazio kako ima novu poruku od Brooke Parker. Jedna jedina rijeĉ. DA. Cade je primijetio vrijeme poruke i shvatio kako je prikladno prihvatila poziv na veĉeru minutu prije nego što mu je istekao rok. Nije se mogao odluĉiti bi li se zbog toga naglas nasmijao ili bi se iskalio na mobitelu — moţda oboje — ali jedno je znao sigurno. Ta ga je ţena izluĊivala. Vaughn je stajao pokraj njega i pokazao na Cadeov mobitel. »Dobre vijesti?« Cade je ponovno spremio mobitel u dţep. »Rekla je da.« Vaughn je trepnuo — oĉito je oĉekivao da Cade kaţe još nešto — a potom je dignuo ruke u zrak. Nije imao pojma o ĉemu su razgovarali, ali tada je sve bilo razlog za slavlje. »Rekla je da! Kvragu, da!« Zgrabio je Huxleyja i pokazao Cadea te povikao gomili. »Rekla je da.« »Super«, rekao je Huxley i nazdravio pivom s Cadeovim. »Tko je rekao da?« »Brooke Parker. Naći su se veĉeras s njom.« »Jebi se«, rekao je Vaughn, ponešto zaĉuĊen. »Znao sam. SviĊa ti se još otkako ti je rekla da si zabiješ prijetnje s ometanjem pravde u guzicu.« »Šta da kaţem? Slab sam na srameţljive i tihe ţene.« »Kad se sve to dogodilo?« upitao je Vaughn. »Našli smo se prošlog petka na piću kako bismo raspravili o pitanju zloĉina vezanog za Sterling. Stvari su se razvile odatle.« »Maje li?« Vaughn gaje podrugljivo pogledao. »A koliko su se to daleko razvile?« »I dalje mi nije ugodno razgovarati o Brooke na ovaj naĉin«, prekinuo ih je Huxley. Cade se suzdrţao od smijeha, zahvalan na isprici što moţe promijeniti temu. Iz nekog razloga, ma koji god to bio, nije se ţelio upustiti u mzgovore o Brooke koji su se odvijali u muškoj svlaĉionici. »Huxley je u pravu. Pokušaj ostati gospodin, Vaughne.« 73

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Vaughn gaje prouĉio na trenutak. Bili su prijatelji sedam godina i poznavali su se jako dobro. »SviĊa ti se.« Cade je leţerno popio gutljaj piva. »Samo gledaj lekinu.« »Izbjegava odgovor«, Huxley je tiho rekao Vaughnu. »Mislim da smo dobili odgovor, agente Roberts.« »Bogme jesmo, agente Huxley«, rekao je Vaughn. Cade je odmahnuo glavom. Stvarno si treba pronaći prijatelje koji nisu agenti FBI-a. U Sterlingovoj privatnoj loţi, Brooke se nasmiješila kada je Cadeov odgovor stigao nekoliko minuta nakon poruke. BILO JE I VRIJEME. Brzo je odgovorila. JESAM LI BILA BLIZU ROKA? UPS. VRAGA UPS. POKUPIM TE U 7. 7:30. Odmah je odgovorila. NARAVNO DA SI MORALA REĆI 7:30. Brooke se nasmijala na to. Savršeno ga je dobro mogla ĉuti kako izgovara te rijeĉi. TREBAM VREMENA DA SE PRESVUČEM NAKON CUBSA I SOXA, objasnila je. A SAD ME PRESTANI OMETATI - POKUŠAVAM GLEDATI BEJZBOL. Nastala je stanka, a potom joj je odgovorio, GDJE SJEDIŠ? Brooke je odmahnula glavom. Kako tipiĉno za frajera, ţelio je znati ima li dobra sjedala. U PRIVATNOJ LOŽI, napisala je. DESNO OD SEMAFORA DOMAĆINA. Baš je pritisnula »pošalji« kada je zaĉula Fordov glas preko ramena. »Zašto si odjednom tako tajanstvena?« Kako je sjedio pokraj nje, Ford joj je pokušao zaviriti na mobitel. »Moţda šalješ zloĉeste poruke tajanstvenom muškarcu? Podsjeti me ponovno, koje je to pravilo neobaveznog seksa? Broj pet?« »I dalje smo na tim pravilima?« »To ti je osveta«, rekao je Ford. »Koliko si me puta zafrkavala zbog onog kad sam te sluĉajno pijan nazvao umjesto Care Patterson na drugoj godini faksa?« Charlie je prasnuo u gromoglasan smijeh u redu iza njih. »Ĉovjeĉe, što volim tu priĉu.« Brooke je drţala mobitel na uhu i imitirala Fordovo pijano frfljanje te noći. »Hej, mala — c'meri su mi o'šli na afterparty. Imam cjeli stan za sebe. Kak' bi bilo da do'š na margarite s jagodama?« Charlie se odvalio smijati, a Tucker, koji je sjedio pokraj Charlieja, ubacio se u razgovor. »Jesmo li ikada otkrili zašto su margarite bile s jagodama?« Ford je odmahnuo na njihov smijeh. »TV je bio upaljen kad sam zvao... Mislim da sam vidio reklamu za ĉili... tad mi se to ĉinilo kao dobar prijedlog.« Pokazao je na Brooke. »A ti baš nisi pomogla u toj situaciji.« 74

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke je glumila nevinost. »Zašto? Jer sam se pretvarala da sam Cara i rekla ti da stiţem odmah?« »Ne, nego zato što si se pretvarala da si Cara i rekla da mi ţeliš proliti margaritu po cijelom tijelu i polizati svaku kap.« »To definitivno objašnjava zašto smo te Tuck i ja pronašli onesviještenog na kuhinjskom podu, gole guzice i s jednom rukom oko pune zdjele jagoda«, rekao je Charlie. »Mislim da tad još nismo imali blender«, razmišljao je Tucker. »Ne, nismo. To je nešto što sam skuţio kad sam već bio gol i ĉekao da se Cara pojavi«, Ford je rekao i dobacio mrki pogled Brooke. »Jadni Ford«, rekla je. »Gol na kuhinjskom podu, hladno mu je, a nema ništa osim zdjele jagoda i mokrih snova natopljenih tekilom. Uistinu tragiĉno.« Zagrlio ju je. »I upravo zbog toga, Parkerice, priĉa s Facebooka nikad neće umrijeti. Nikad.« U tom je trenutku na Brookein mobitel stigla nova poruka. »Tajanstveni muškarac opet se javlja«, rekao je Ford kad je Brooke posegnula za mobitelom. Brooke je proĉitala poruku koju joj je Cade poslao, a potom iznenaĊeno ustuknula. NADAM SE DA FRAJER U PRUGASTOJ KOŠULJI ZNA KAKO VEĆ IMAŠ PLANOVE ZA VEČERAS. »Tu je«, naglas je rekla Brooke. »Tko je tu? Tajanstveni muškarac?« upitao je Ford. »Moţe nas vidjeti.« Brooke se nagnula sa sjedala i pogledala preko ograde privatne loţe na gomilu koja je bila ispod. Tisuće ljudi nalazilo se u donjem dijelu stadiona. Mobitel joj je zazvonio pa je vidjela kako je Cade zove. »S desne strane«, rekao je kad se javila. Glas mu je bio promukao. »Tko je lik?« »Samo prijatelj«, Brooke je ustala i nagnula se preko ograde. Pogledavala je prema gledalištu. »Još niţe uz liniju prve baze. Ne, ne tako blizu klupe.« Pogledala je još udesno. I dalje mu nije bilo traga. »Uţivaš u ovome, zar ne?« »Totalno. Sad je toplije. Toplije... Potraţi Huxleyjevu blještavo bijelu polo majicu.« To bi trebalo pomoći s obzirom na to kako je većina bila odjevena u majice Cubsa i Soxa. Brooke ih je napokon uspjela uoĉiti nekoliko redova gore, prvo Huxleyja — opa, to je stvarno bila bijela majica — a potom Vaughna, koji joj je mahnuo, te naposljetku i Cadea. Bio je predaleko da bi mu mogla vidjeti oĉi, ali svejedno je osjetila njegov pogled na sebi. Isprva joj je bilo pomalo neobiĉno vidjeti ga bez odijela u obiĉnoj sivoj majici i kratkim vojniĉkim hlaĉama. Znaĉi tako je izgledao svemogući Cade Morgan kad nije bio opaki tuţitelj. Nije loše. 75

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Da je to bila majica Soxa, morao bih otkazati veĉeru«, rekao joj je na uho dok su bili okrenuti jedno prema drugome iznad krcatog bejzbolskog stadiona, a mislio je na majicu Cubsa koju je nosila. Nasmiješila se. Koja smiješna sluĉajnost, oboje su na bejzbolskoj utakmici na njezin slobodan dan nakon dugo vremena. Moţda je to bio znak. »Kakva su ta sjedala dolje?« Cade i dva agenta FBI-a sjedili su na donjoj tribini, na suncu, na otprilike pola puta od linije prve baze. »Nisu loša. Ali nisu ni tako dobra kao ta sjedala gore, kladim se«, rekao je. Pa, da. Nije da se hvalila, ali privatna loţa bila je popriliĉno nevjerojatna. Osam sjedala koja gledaju na domaći semafor, s vratima koja su vodila do klimatiziranog privatnog odjeljka koji je imao kauĉeve, plazmu i kuhinju s vinom, pivom, vrhunskim likerima i svime od hamburgera i hot dogova, do junećih filea i škampa — sve od Restorana Sterling. ĈETRNAESTO POGLAVLJE »HOĆEŠ LI nam išta reći o tajanstvenom muškarcu prije nego što se pojavi?« Ford je namignuo. »Ako hoćeš, mogu ga uputiti u tvoj novi pristup vezama. Da su jedini pokloni koje primaš ovih dana seksi igraĉke i masaţna ulja.« »Samo spomeni ta pravila pa će te zaštitari Wriglev Fielda odvući iz ove loţe tako brzo da će ti se zavrtjeti u glavi.« »Skoro pa bi vrijedilo«, rekao je Ford uz hihotanje. »Osim što ću onda propustiti kolica s desertom.« »Kad to stiţe, uostalom? Oboţavam kolica s desertom«, rekao je Charlie. »Moramo poĉeti planirati sva pitanja koja ćemo postaviti tajanstvenom muškarcu kako bismo provjerili je li dovoljno dobar za Brooke.« Brooke je shvatila da ih mora sprijeĉiti. Ford, Charlie i Tucker znali su se pomalo neobiĉno zaštitniĉki ponašati prema Brooke kad god bi dovela novog frajera — što je bilo dovoljno loše kad je zaista hodala s dotiĉnim muškarcem. Ali Cade je bio samo prijatelj. Na neki naĉin. Skoro. »Cijenim to, deĉki. Ali mislim da ovaj put moţete preskoĉiti ispitivanje. Nisam još ni veĉerala s njime.« »Ja danas ţelim igrati ulogu namrštenog prijatelja«, rekao je Tucker. »Znate, samo sjediti u kutu i zuriti u njega cijelo vrijeme. Da vidimo hoće li se slomiti.« »Vidio sam tvoje namršteno lice, Tuck«, rekao je Charlie. »Uglavnom izgledaš kao da imaš zatvor. Forde, bolje da ti zuriš.« »Nema zurenja i nema rutina s mrštenjem.« Brooke je odluĉno rekla. »Bez uvrede, ali sumnjam da bi ionako uspjelo. Tuţitelj je. Stalno radi s FBI-em, DEA-om i Tajnom sluţbom.« 76

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Odliĉno«, rekao je Ford i zakolutao oĉima. »Sad ima neku facu od odvjetnika.« »Hej. Ja sam faca od odvjetnika«, rekla je Brooke. »Da, ali drugaĉije jer si ti ţensko. To je slatko.« Mrko gaje pogledala. »E pa, nisi valjda to sad rekao.« »Mislim da mi se ne sviĊa laj lik«, izjavio je Tucker, sasvim iznenada. Brooke je oĉajno dignula ruke u zrak. »Još ga nisi ni upoznao. Osim toga, vas trojica ne volite nijednog muškarca s kojim vas upoznam. Nije vam se ĉak ni Dr. Vrući svidio.« »Dr. Vrući je bio smrad«, rekao je Charlie. »Bolje ti je da tajanstveni frajer ne bude još jedan smrad, Brooke«, upozorio ju je Ford. »Ne mogu provesti šest bacanja u privatnoj loţi sa smradom.« Sad su joj već stvarno odumirale moţdane stanice dok je slušala ta sranja. »Ozbiljno, da sam sad tu s frendicama, pile bismo daiquirije i raspravljale o tome koji igraĉ ima najbolju straţnjicu.« Ford se zahihotao. »Dobro, lijepo ćemo to odigrati. Uostalom, kako se zove taj tajanstveni muškarac?« »Cade Morgan«, rekla je. »Ma šališ se«, šokirano je odgovorio Charlie. Ford se iznenaĊeno odmaknuo. »Cade Morgan?« Pogledao ju je na trenutak, a potom se zadovoljno nacerio. »Pa, bravo ti.« Dobro... to je bila pomalo neobiĉna reakcija. »Vi deĉki volite pomoćne drţavne tuţitelje za koje nikad prije nisam ĉula?« Pogledali su je kao da joj je izrasla druga glava. »Cade Morgan je prije igrao nogomet«, rekao je Ford. »VoĊa navale za Northwestern. Osvojio je Rose Bowl 2001. Kako je moguće da to ne znaš? Stalno se susrećeš sa sportašima.« »2001. nisam«, odbrusila je. Tad je bila na drugoj godini faksa. »Jeste li sigurni kako je to isti lik? Visok, izgleda slasno u trodijelnom odijelu, iritantno vješt u tome da dovede ţenu do ruba frustracije, a onda — bum — iznenaĊujuće podvali jednu ili dvije lijepe rijeĉi?« Sva trojica zurila su u nju. »Hm... Ja bih rekao smeĊa kosa, metar devedeset i tri, devedeset i pet kila, ali moţemo se posluţiti i tvojim opisom, ako ţeliš«, rekao je Ford. Hm. Nesumnjivo je zvuĉalo kao da se radi o istom ĉovjeku. Brooke nije mogla odluĉiti jc li bijesna, osjeća li se blesavo ili ţeli saznati više o Cadeu. Moţda sve troje. »Spomenuo je nešto o ozljedi ramena. Je li to vezano za nogomet?« »Zaboga, ţeno. Pa to je samo jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti sveuĉilišnog nogometa«, rekao je Ford. 77

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Charlie je uskoĉio. »Vidi, Northwestern je gubio za ĉetiri boda.« »Štoje općenito bila velika stvar jer Northwestern rijetko kada uspije doći do Rose BowIa«, dodao je Tucker. »Da. Ali Morgan je bio izvrstan te godine — svi su govorili kako će postati profesionalac«, dodao je Tucker. Ford je preuzeo u tom trenutku. »Dakle, sat pokazuje još petnaest sekundi, pa je ono, treće polaganje i devet jardi, tako nešto.« Ustao je i oţivio prizor. »I Morgan se izvuĉe iz ĉepa baš kad taj ogroman braniĉ navali na njega punom brzinom kad je krenuo prema lopti, i onda izvede to savršeno dodavanje od šezdeset i pet jarda toĉno u ruke hvataĉa na kraju terena. Cijeli je stadion potpuno poludio.« Charlie je izgledao kao da su mu malo zasuzile oĉi. »Bila je to jedna od najljepših stvari koju sam ikada vidio.« Brooke je nestrpljivo ţeljela ĉuti ostatak. Jebeš tekmu. »Što se dogodilo Cadeu?« Ford se namrštio. »Primio je teţak udarac od braniĉa i nezgodno pao, pretpostavljam. Igraĉi Northvvesterna toliko su bili zauzeti slavljem da isprva ĉak nisu ni shvatili kako je ozlijeĊen.« »Slomio je kljuĉnu kost i totalno zmrdao rame«, rekao je Tucker. »Nikad više nije izašao na nogometni teren.« Brooke je samo sjedila, bilo joj je teško povjerovati kako govore o Cadeu Morganu, uspješnom pomoćnom drţavnom tuţitelju koji se proslavio luţenjem korumpiranih politiĉara i drugih osoba visokog profila koji su se bavili gospodarskim kriminalom. »Nisam to znala o njemu.« Upravo su se tada otvorila vrata odjeljka. Mi o vuku... Cade je ušao u privatnu loţu, Vaughn i Huxley pošli su za njim. Istog je trena zaustavio oĉi na Brooke. Ĉim je vidjela kako su mu se zadivljeno usne zakrivile, odmah je otvorila usta kako bi dobacila prvu doskoĉicu. Prekinulo ju je glasno navijanje Forda, Charlieja i Tuckera. »ĈaĊe Morgan! Ĉovjeĉe, baš smo priĉali o tebi«, oduševljeno je rekao Tucker. Toliko o rutini s mrštenjem. Ford je ispruţio ruku kako bi se rukovao s Cadeom. »Baš sam priĉao Brooke o tvojoj pobjedi na Rose Bowlu.« »Skrivaš tajne«, rekla je Cadeu. »Ĉekaj malo.« Vaughn je rekao Cadeu glumeći iznenaĊenje. »Igrao si nogomet na faksu? Ma daj.« Namignuo mu je pa su se on i Huxley pridruţili Brooke kod ograde dok su Brookeina tri prijatelja okruţila Cadea i izbombardirala ga pitanjima. »Već smo ĉuli priĉu o Rose Bowlu«, objasnio joj je Huxley. »Pretpostavljam kako se Cade voli prisjećati dobrih starih dana«, rekla je Brooke. Huxley je promislio o tome. »Zapravo, nikad to ne spominje. Za razliku od svih ostalih.« 78

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke se iznenadila kad je to ĉula. Cade Morgan, skroman? Nezamislivo. Pogledala gaje i zapitala se krije li se kakva priĉa iza toga. Promatrala je kako je nonšalantno odmahnuo na Tuckerov pretjerani kompliment, nešto o tome kako je zabio puno golova za Northwestern unatoĉ tome što nije imao vrhunskog hvataĉa. Naţalost, u tom trenutku nije mogla doći do rijeĉi s obzirom na to da su njezini prijatelji plazili po njemu poput dvanaestogoĊišnjakinja koje su dobile propusnice za backstage na koncertu Justina Biebera. Stoga se Brooke upustila u leţerni razgovor s Huxleyem i Vaughnom. Malo je razgovarala o poslu, a potom o utakmici. U jednom je trenutku škienula Cadea baš kada je rekao nešto što je nasmijalo ekipu. Promatrala je kako se Ford smijao i ţivahno priĉao, oĉito se uţivio u razgovor pa nije mogla zanijekati kako joj je pomalo bilo toplo oko srca što vidi da joj se najbolji prijatelj tako dobro slaţe s tipom s kojim gaje upoznala. Moţda jako toplo oko srca. Srećom, Charlie je podigao glas i nadjaĉao raspravu prije nego što su mu misli odlutale. »Vjerojatno bismo te svi trebali mrziti«, govorio je Cadeu. »Illinois je igrao protiv Northwesterna one godine kad smo imali maturu i totalno ste nas poklali na terenu « Zastao je na zvuk kucanja unutarnjih vrata odjeljka. Ţena u ranim dvadesetima, odjevena u suknju i crnu majicu s crvenim slovima »Restorani Sterling« ušla je u odjeljak gurajući kolica za deserte na tri kata. »Slatki Isuse, evo ih«, poboţno je prošaptao Charlie. Brooke se suzdrţala od smijeha. Restorani Sterling prošle su godine uveli kolica za desert kao povlasticu za sve privatne loţe i luksuzne odjeljke na sportskim terenima s kojima su suraĊivali. Nije bilo potrebno reći kako su bila pravi hit. Ĉetiri vrste torti: ĉokoladna s glazurom od karamele, torta od mrkve, tradicionalna torta od sira te s ananasom i malinama), tri vrste kolaĉa (s komadićima ĉokolade, bombonima M&M te ţitaricama i groţĊicama), brownies bez ĉokolade, kocke od limuna, pita od bresaka, ĉetiri vrste desertnih likera, ušećerene jabuke te, na trećem katu, pladanj sa svim dodacima koji su potrebni za slaganje vlastitog sladoleda. »Opaaa! E, ovo se zove ponuda«, rekao je Vaughn širom otvorenih oĉiju. U isto vrijeme muškarci su jurnuli naprijed, probijali su se kroz vrata odjeljka i napadali kolica kao ĉopor izgladnjelih natjecatelja Opstanka. Svi osim jednoga. Cade je i dalje stajao na terasi. Naslonio sc na ogradu te ispruţio svoje veliko tijelo širokih ramena. »Uf. Mislio sam da nikad neće otići.« Brooke mu se pridruţila. Nešto ju je silno zanimalo. »Zašto nikad nisi spomenuo kako si igrao nogomet?« 79

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Nije došlo do toga«, rekao je i leţerno slegnuo ramenima. Primijetio je kako nije bila zadovoljna takvim odgovorom pa je dodao. »Ponekad je lijepo kad to nije prva stvar za koju ljudi pitaju.« Pretpostavila je kako to moţe razumjeti. Oĉi su joj prelazile po njemu; lako gaje mogla zamisliti u nogometnom dresu, pogotovo zbog naĉina na koji mu je majica otkrivala isklesana prsa te definirane i naizgled vrlo snaţne mišiće ruku. Njeţno mu je dodirnula ruku kod desnog ramena. »Ovo rame?« »Da.« Brooke je podignula pogled i primijetila vidljivu toplinu u njegovim oĉima zbog dodira. Kad je pomaknula ruku na ogradu, prekrio ju je svojom i lagano joj prešao palcem preko zglobova na prstima. »Koliko bacanja moramo ostati prije no što krenemo na veĉeru?« upitao ju je. Osjetila je iskre uzbuĊenja u trbuhu od hrapavog tona njegova glasa. »Pa da prerano odemo s Crosstovvn Classica?« zadirkivala ga je. »Nema šanse.« »Znaĉi, tako će biti veĉeras, ha?« Smiono ju je gledao u oĉi. »Dobro.«

PETNAESTO POGLAVLJE »SHVATILA SAM nešto«, rekla je Brooke izmeĊu zalogaja kolaĉića s komadićima ĉokolade koji je ukrala s kolica za desert. »Vidjela sam te kako igraš nogomet.« Nakon utakmice druţili su se u privatnoj loţi s drugima dok su ĉekali da se guţva raziĊe. Cade je predloţio da njih dvoje odu u zgodan sushi bar iza ugla njegovog stana — restoran koji nije bio u Sterlingovom vlasništvu gdje, kako je rekao, »nitko neće skakati uokolo poput zeĉeva na cracku kako bi usrećili Brooke.« To joj je zvuĉalo savršeno. Bila je topla srpanjska veĉer, a zrak je bio pun mirisa roštilja iz dvorišta. Ljudi su slavili pobjedu Cubsa nad Soxima — što je bio veći razlog za slavlje na sjevernoj strani grada od 4. srpnja — sjedili su vani na trijemovima, balkonima i straţnjim terasama te igrali conrhole na ploĉnicima ulica dok su pili vino i pivo te miješali pića iz plastiĉnih ĉaša. Nimalo sliĉno kvartu Gold Coast u kojem je ţivjela. Brooke se nasmiješila. Razmišljala je koja bi bila vjerojatnost da se njezini susjedi odjeveni u Pradu ikad okupe kako bi popili pivo te odigrali rundu cornholea na krovnoj terasi njihovog nebodera. Iako, budimo iskreni, vjerojatno su i oni razmišljali tako o njoj. »Vjerojatno se radilo o utakmici koju je prenosila televizija«, rekao je Cade. »S obzirom na to kako nikad nismo igrali na Sveuĉilištu u Chicagu.« Tijekom veĉeri u Baru Nessuno, Brooke je spomenula gdje je bila na prediplomskom studiju i u pravnoj školi. »Ne. Vidjela sam te uţivo glavom i 80

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


bradom. Bila sam na utakmici Northwesterna protiv Illinoisa koju je Tucker ranije spomenuo. Ford me pozvao da doĊem za vikend kad se slavio poĉetak fakulteta.« Cade ju je samopouzdano zabljesnuo osmijehom. »I naravno, sjećaš se kako si bila impresionirana mojom krajnje briljantnom igrom.« »Zapravo, jedva da sam vidjela teren. Bila sam prezauzeta oĉijukanjem s nekim zgodnim frajerom iz Fordovog bratstva.« Nevino se nasmiješila kad je Cadeov osmijeh zamijenilo mrštenje. »Traţio si to.« Probili su se kroz gomilu koja je ĉekala na ploĉniku ispred prodavaonice sladoleda. »Pretpostavljam da onda jako dugo znaš Forda?« Upitao ju je. »Od ĉetvrtog razreda. Bili smo susjedi«, rekla je Broooke. »Gdje si odrasla?« Brooke je zastala na trenutak. »U Glenwoodu.« »Aha.« Brooke je već ĉula taj ton prije i toĉno je znala stoje Cade njime ţelio reći. Nije baš bila tajna daje Glenwood iznimno imućan kvart. Zapravo, Forbes ga je nedavno ocijenio kao deveto najbogatije susjedstvo u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama, nešto što se stalno ponavljalo po svim novinama na podruĉju Chicaga. »Znam što misliš da vidiš«, rekla mu je kad su skrenuli u rezidencijalnu ulicu. »Stvarno?« Obratio joj sc hineći ruganje. »A što mislite da vidim, gĊo Parker?« »Vidiš skupo obrazovanje na ĉikaškom sveuĉilištu, stan u neboderu na Aveniji Michigan, a potom ĉuješ da sam odrasla u Glenwoodu —« »Nemoj zaboraviti te šminkerske crvene cipele s visokim petama. Kad već generaliziramo.« »— pa misliš da vidiš nekoga tko je odrastao sa srebrnom ţlicom u ustima.« Podignula je obrvu. »Jesam li u pravu?« Nagnuo je glavu u znak priznanja. »Dobro, moţda sam mislio nešto u tom stilu. Reci mi, onda — što bih trebao vidjeti?« »Nekoga tko je radio vrlo naporno kako bi stigao tamo gdje jest«, rekla je Brooke s puno ponosa. To je bilo sve što je trebala reći o toj temi pa je nastavila hodati. Napravila je nekoliko koraka kad je shvatila kako Cade više nije pokraj nje. Okrenula se i spazila ga kako ĉeka na ploĉniku. »Što radiš?« »Samo ĉekam ostatak priĉe«, rekao je. »Ostatak kakve priĉe?« upitala je. »Oh, siguran sam kako si nauĉila dobaciti neki komadić informacije o sebi, komentarić o svom porijeklu kojim moţeš dokazati što si ţeljela reći prije no što nastaviš, ali to ti neće biti dovoljno kod mene.« Prekriţio je ruke preko prsa u išĉekivanju; izgledao je kao pravi tuţitelj unatoĉ sivoj majici i vojniĉkim hlaĉama. »Reci mi malo preciznije što bih trebao vidjeti.« Pokazala je na okruţenje. »Baš ovdje?« Slegnuo je ramenima. »Ti si otvorila vrata ovakvoj vrsti ispitivanja.« 81

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Prokleti parničari, mrzovoljno je pomislila. Ponašaju se kao daje ĉitav svijet njihov. Mogla je vidjeti da neće odustati. Dobro. Što god. Moţe mu odgovoriti na pitanje, nema frke. »Za poĉetak, trebao bi vidjeti nekoga tko je odrastao u jedinom dijelu Glemvooda o kojem ĉasopis Forbes nije govorio. Nekoga tko si nikad ne bi mogao priuštiti da ode u školu na ĉikaško sveuĉilište da mu školarinu za prijedi-plomski studij nisu gotovo u potpunosti pokrile stipendije za najbolje uĉenike i financijska pomoć.« U Cadeovim oĉima opazila je neki tajanstven sjaj. Prišao joj je tiho i bez rijeĉi. »Nekoga tko nije u ţivio u kampusu tri godine, nego kod tete koja je imala stan u centru, kako bi mogao uštedjeti novce na stanarini i priuštiti si knjige. Nekoga tko je... samo nastavio gurati naprijed, uvijek pokušavao biti korak ispred drugih i tko se vjerojatno nije prestao brinuti da bi mogao nešto zabrljati sve dok nije dobio svoju prvu plaću kao odvjetnik. I iskreno, nemam pojma zašto ti to sve govorim«, Brooke je završila jer nije mislila baljezgati tako dalje. Ĉekala je da Cade nešto kaţe. Bilo što. Umjesto toga, samo je stajao tamo i promatrao je. Uzmeškoljila se, osjećala se vrlo... izloţeno. »Prestani tako buljiti u mene. Nisam ti ja jedna od tvojih svjedokinja, Morgane.« Još joj se više pribliţio, i dalje nije rekao ni rijeĉ, a potom je shvatila kako ĉeka da ga pogleda. Pa ga je pogledala. Prkosno mu se zapiljila ravno u te njegove veliĉanstvene plave oĉi. »Nemoj da opet moram poĉeti s onom rutinom opake ţenske«, upozorila ga je. Cade joj je dodirnuo bradu. »Ne bojim te se, Brooke Parker. Ĉak ni uz tu rutinu opake ţenske.« Moţda je to bilo zbog neobiĉne ĉinjenice što je upravo podijelila s Cadeom više o svom porijeklu nego u posljednje tri veze. Ali baš tada, dok joj je zurio u oĉi, osjećala se kao da doista vidi nju, a ne moćnu glavnu savjetnicu Sterlinga koja na sebi ima odijela i skupe štikle i nosi se sa svime što joj se naĊe na putu, a da pritom ni ne trepne. Samo dobra stara Brooke. Nagnula je glavu i poljubila ga. Bez oklijevanja, kao da je ĉekao upravo to, polako je pribliţio usne njezinima i raširio prste kako bi je primio za lice. Tako se dobro ljubio — seksi i zaigrano, a ipak s puno kontrole. Brooke mu je ovila ruke oko vrata i privukla ga bliţe. Osjetila je kako joj je drugom rukom primio straţnji dio vrata i privio je k sebi. Zastao joj je dah kad je osjetila njegovo veliko i vitko tijelo na svojem. Usne su mu bile vruće i zahtjevne, a potom se odmaknuo i zagledao u nju. Oĉi su mu bile mraĉne. »Brooke.« Znala je što ţeli. »Da.« Istog ju je trena Cade primio za ruku i poveo je — popriliĉno ţurno — po ploĉniku. »Hvala Bogu što ne nosim crvene štikle danas«, rekla je. 82

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Za dvije minute nećeš ništa nositi«, rekao joj je prigušenim glasom. Pa, dobro. Na otprilike pola ulice poveo ju je kroz vrata od lijevanog ţeljeza pa uz stepenice elegantne zgrade od sivog kamena. Prema poštanskim sanduĉićima na vanjskim ulaznim vratima, ĉinilo se kako ima šest jedinica, ukljuĉujući i jedinicu 3B koja je bila naslovljena na »Morgan.« Cade je otkljuĉao ulazna vrata i povukao je unutra. Poveo ju je stepenicama dva kata, a potom su se stali ljubiti naslonjeni na vrata njegovog stana. Zarila mu je prste u kosu, a jezik joj se sudarao s njegovim. Cade je istodobno ugurao kljuĉeve u bravu i uveo ih u stan. Na brzinu je provirila kad su se vrata zatvorila za njima jer je ţarko ţeljela vidjeti Palaĉu Morgan. Ugledala je lijepo ureĊeno mjesto koje je oĉito bilo samaĉki brlog. Velika crna koţna garnitura i pretjerano veliki otoman zauzimali su većinu dnevne sobe iza kojih su bile stepenice, a baš kad se poĉela pitati kamo vode, Cade ju je podigao laganim potezom bez napora i odnio... negdje. »Tvoje rame«, rekla je i ovila mu noge oko struka. »Ah, sranje.« Ispustio ju je nekoliko centimetara pa je Brooke uzdahnula. Potom ju je uhvatio i namignuo joj. »Šalim se. Bit ću dobro.« Brooke se nasmiješila. Nije bila sigurna je li ikada prije upoznala nekoga tko ju je u isto vrijeme mogao nasmijati i nadahnuti vrlo zloĉeste misli. Odgovorila mu je namjestivši se i namjerno stavivši njegovu ĉvrstu erekciju izmeĊu nogu. Vrućina mu je bljesnula u oĉima. »Zapravo, više nego dobro.« Odloţio ju je na nešto hladno — stakleni stolić u dnevnoj sobi — a potom joj je brzo razvezao rep, bacio vezicu sa strane i promatrao kako joj se kosa divlje rasplela preko ramena. »Trebat ću vezicu za kosu kasnije«, rekla mu je. »Puno kasnije.« Cade je sagnuo glavu i poljubio je u vrat. Brooke je duboko udahnula i nagnula glavu unatrag. Oh, Boţe, to je bilo nevjerojatno. »Moţemo to uĉiniti na dva naĉina«, rekao je. »S obzirom na to da sam gospodin, pustit ću te da odluĉiš. Opcija A je lijepo i polako i otmjeno, a tu je onda i opcija B.« »Što je opcija B?« Odmaknuo se i povukao majicu preko glave. Opaaa, Miki. »Zasad mi se sviĊa opcija B«, zapanjeno je rekla Brooke dok je stajao ispred nje. Uţivala je kamo god da je pogledala — glatka, bronĉana koţa, definirani prsni mišići, široka jaka ramena i ruke te ĉvrst i ravan trbuh. Nikad ranije nije poludjela za sportašima, ili bivšim sportašima, ali bilo je gotovo nepodnošljivo koliko je nevjerojatno izgledao bez majice. Napravila si je mentalnu bilješku da se kasnije ne grize zbog toga. Puno kasnije. 83

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Onda, dakle, opcija B.« Naizgled zadovoljan odlukom, Cade je krenuo prema njoj, a za nekoliko sekundi i njezina se majica našla na podu pokraj njegove. Potom i njezine kratke traper hlaĉe. Zatim je zastao i upio je pogledom. Bila je gotovo naga pred njim na kuhinjskom stolu. Oĉekivala je kako će reći nešto zadirkujuće i pronicljivo. Nešto u njihovom stilu. Ispruţio je ruku i palcem joj prešao preko donje usne. »Volim kako izgledaš dok te ljubim«, rekao je promuklim glasom. »Ja —« Zaustavio se, iznenada se doimao netipiĉno nesigurnim, a potom joj je prišao i zario ruku u kosu. Privukao ju je bliţe i zarobio usta vrućim poljupcem. Brooke mu je omotala ruke oko vrata. Bila je jednako hitra kao i on. Nije imala pojma stoje ţelio reći, ali barem se jednom nisu morali verbalno nadmudrivati. Kliznula mu je rukama preko ĉvrstih prsa i uzdahnula kad joj je pritisnuo ĉeliĉni vrh erekcije izmeĊu nogu. Da. To. »Cade...« rekla je, a glas joj je bio pun poţude. Trljao se o nju polaganim i zadirkujućiin pokretima. »To ţeliš?« Još otkako si mi ušao u ured. »Da.« Kliznuo joj je jednom rukom u donje rublje, ispod ĉipke. Raširio joj je noge, i potom krenuo dalje. »Isuse, kao svila si«, rekao je grlenim glasom. »Bit će nevjerojatano kad budeš oko mene.« Osjetila je pulsirajuću toplinu izmeĊu nogu pa je izvila bokove. »Ako ikad stignemo do tog dijela.« »Drska kao i inaĉe.« Strgnuo joj je gaćice, a potom otvorio patent na hlaĉama. Cijelo ju je vrijeme gledao. »Posljednja prilika za opciju A«, upozorio ju je. Podignula je ruke i otkopĉala grudnjak, pustila ga da padne na pod u znak odgovora. Cade je stisnuo ĉeljust, a potom se opet stvorio nad njom. Vruće ju je ljubio dok joj je rukom posegnuo u kratke hlaĉe. Osjetila je erekciju uz nogu, ĉvrstu i debelu. Zatim je ĉula kako je izvadio novĉanik i izvukao kondom. Ĉulo se trganje omota. Oboje su teško disali dok su im se usta borila, a zatimse Brooke otvorila prema njemu — tako, tako spremno — kad joj je gurnuo ruku ispod guze i namjestio je. Snaţnim se potezom zabio u nju. Dahovi su im se stopili pa je zajecala od zadovoljstva. Oh, Boţe, bio je tako velik... posvuda. Ostao je miran. Pruţio je priliku njezinom tijelu da se navikne na njega i slobodnom joj rukom promrsio kosu. Njeţno se odmaknuo, natjerao je da mu susretne pogled kad je poĉeo ulaziti i izlaziti. »Jesi li pomišljala na ovo?« zajeĉao je. Gledao ju je oĉima tamnim od poţude dok se zabijao u nju. »Da.« U tom trenutku nije bilo igara. »Ţelim to snaţno«, uzdahnula je. Već se dugo nije osjećala ovako seksi i vruće i dobro. 84

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Prema bljesku u njegovim oĉima, ĉinilo se kako mu ta ideja sasvim odgovara. »Stavi mi noge oko struka«, rekao joj je. Uĉinila je to, a on ju je spustio na stol. Osjećala je hladno staklo na leĊima. Primio joj je obje ruke i prikovao ih na stol iznad glave. Njegove plave oĉi toliko su plamtjele u njezinima da je bila iznenaĊena kako se stol nije rastopio pod njima. Tako se snaţno zabijao u nju da je uzdisala. Ponovno je ušao. Potom brţe i dublje, a grudi su joj poskakivale dok ju je uzimao na stolu. Zatvorila je oĉi, a zatim zajecala kad je spustio glavu i uvukao vrh dojke u usta. Palucao je jezikom po osjetljivom vršku bradavice. »Kako je to dobar osjećaj«, uzdahnula je i primaknula bokove kako bi doĉekala svaki njegov ulazak. »Dobro. Jer te planiram ovako ševiti ĉitavu veĉer.« Posegnuo joj je rukom izmeĊu nogu i znalaĉki zadirkivao klitoris. Ruke joj je zarobio na stolu, a donji dio tijela prikovao svojom muškosti dok ju je snaţno uzimao. Otvorila je oĉi ipromatrala kako mu se napinju mišići na rukama, ramenima i prsima. Bio je tako prokleto dobar osjećaj samo se predati i osjećati njegovo snaţno i silovito tijelo koje joj je pruţalo toliko zadovoljstva. »Cade«, ţurno mu je rekla. Zabijao se u nju dubokim i posesivnim pokretima. »Kako si jebeno slatka«, zareţao je. Stavio joj je ruku pod straţnjicu, pridigao bokove i ĉvrsto je drţao. To je bilo to. Još dva ulaska i Brooke se slomila. Zajccala je; tijelo joj je drhtalo kad su je preplavili valovi orgazma. Cade joj je oslobodio zapešća i stavio dlan na staklo. Kruţio je bokovima i ţestoko je ševio teško dišući. Njihao se uz nju, a tijelo mu se sudaralo s njezinim opet i iznova, sve dok se nije obrušio na nju i zario joj lice u kosu. Brooke je osjetila kako mu srce tuĉe o njezina prsa dok su leţali tako iscrpljeni i zadovoljeni. Za dvoje ljudi koji su se voljeli izraţavati kroz doskoĉice i sarkazam, to je bilo neoĉekivano... intenzivno. Nije baš bila sigurna što bi trebala osjećati. Zatim je Cade progovorio. »Mislim kako je ovo prvi put da sam upotrijebio ovaj stol«, rekao joj je u vrat. Brooke se poĉela smijati. Boţe, još je bio u njoj, a već se hihotala. »Pretpostavljam da ne prireĊuješ puno sluţbenih zabava.« Odmaknuo se, a tamna kosa pala mu je preko ĉela. »Niste uţivali na zabavi, gĊo Parker?« Bilo je nešto u zaigranom naĉinu na koji je to rekao, u njeţnom pogledu kako ju je tada gledao. Iznenada je osjetila potrebu da ga ovije rukama i nikad ne pusti. Pazi, ţenska glavo. Lako i zabavno — ovo je bilo baš tako. Nema problema. 85

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


ŠESNAESTO POGLAVLJE CADE JE zadrhtao kad je otvorio oĉi jer nije oĉekivao da će u spavaćoj sobi biti toliko svjetla od jutarnjeg sunca. Ali opet, noć je bila stvarno duga. U svakom vrućem smislu rijeĉi »nadam se da susjedi nisu ĉuli, ali kvragu, to je bio sjajan seks«. Pogledao je Brooke, spavala je na boku pokraj njega, a plava kosa rasplela joj se preko golih ramena. Prizor mu je izmamio smiješak na lice pa je pomislio kako izgleda slatko poput anĊela. Vjerojatno bi ga ţivog oderala kad bi znala da tako razmišlja. Poĉeo je sumnjati kako Brooke Parker ima mekšu i ranjiviju stranu. Uloţila je puno napora kako bi je sakrila ispod sarkastiĉnog humora i vanjštine u stilu »ništa me ne dira«, ali mogao je naslutiti da to baš i nije tako. Sinulo mu je. Većina ljudi — vjerojatno svi koje je poznavao — upravo bi tako i njega opisala. Sve je tu na površini, rekao je bivšoj djevojci. Što vidiš, to i dobiješ. Ali kad se zapiljio u Brooke, udobno ušuškanu u njegovom je krevetu, dio njega nije si mogao pomoći, a da ne pomisli kako ţeli više od malih nagovještaja njezine mekše, ranjivije strane. Pitao se kako bi bilo kad bi mu stvarno dopustila da je vidi. A kad bi stvarno bio iskren prema sebi, taj djelićnjega morao bi priznati kako je pomalo ljubomoran otkako je upoznao njezinog prijatelja Forda. Ne zato što je smatrao kako izmeĊu njih ima nešto, već zato štoje Ford oĉito bio u krugu povjerenja dok je Cade — unatoĉ tome što je spavao s njom — i dalje stajao sa strane i bio promatraĉ. Drugi dio njega, meĊutim, smatrao je kako treba gurnuti glavu ispod slavine s ledenom vodom ili napraviti što god treba kako bi se probudio iz tog jutarnjeg sanjarenja nakon sjajnog seksa. Jer da bi vidio ţenu kao što je Brooke, takoĊer bi morao dopustiti da i ona vidi njega. A to je bilo nešto što... nije ĉinio. Nije bio siguran da zna kako to uĉiniti, sve i daje htio. Ali barem je znao jednu stvar: bio je majstor jutarnje rutine nakon seksa. Polako se odjenuo jer nije ţelio probuditi Brooke pa se uputio dolje. U kuhinji je zgrabio sastojke koji su mu bili potrebni za omlet Denver, specijalitet kuće, te je ostavio maslac da se otopi u tavici. Narezao je zelene paprike i luk te nasjeckao šunku, a potom ih ubacio u tavu. Nakon toga rašĉistio je stolić za doruĉak za kojim je inaĉe objedovao i postavio ga za dvoje, a zatim se posvetio jajima. Nekoliko minuta kasnije, kad su mirisi pirjanog povrća i šunke ispunili kuhinju, provirio je iza štednjaka i ugledao Brooke kako silazi stepenicama. Kosa joj je razabarušeno padala na ramena, a obrazi su joj imali ruţiĉasti sjaj nakon buĊenja. Bilo je vidljivo kako nosi istu majicu Cubsa i kratke hlaĉe kao dan ranije. 86

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ne mogu vjerovati da sam spavala tako dugo«, rekla je izgledajući zapanjeno. Pokazala je na štednjak. »Što je to?« »Doruĉak.« Kimnuo je prema stolu pokraj prozora. »Bit će gotov za minutu, moţda ţeliš sjesti.« Izgledala je iznenaĊeno ponudom. »Hvala.« Cade je preklopio omlet koji se pekao na štednjaku pa ga stavio na tanjur. Odmah je stavio još maslaca na tavicu, a zatim otišao do Brooke i odloţio omlet ispred nje. Pokazao je ha predmete koji su bili na stolu. »Sol i papar, u vrĉu je sok od naranĉe, a moţda ţeliš i kavu?« »Hm... naravno.« Cade je zgrabio posudu aparata za kavu s pulta i natoĉio joj šalicu. Potom je dodao ostatak smjese od jaja na tavicu, struĉno podigao rubove omleta i nagnuo tavicu kad su se jaja slegla. Dodao je šunku i povrće, a zatim malo sira. Preklopio je omlet i — voila — doruĉak za dvoje je bio gotov. Odnio je svoj tanjur do stola i sjeo nasuprot Brooke. »Ovo je priliĉno impresivno«, rekla je. Znaĉi, primijetila je. Dobro. »Nije problem«, rekao je i namignuo. Uzeo je komadić omleta. Brooke se povukla u sebe i zamišljeno ţvakala. »Da te pitam nešto. Dobije li svaka ţena s kojom si proveo noć svoj doruĉak ili uvijek spremaš omlet Denver? Cade je zastao usred ţvakanja. Ah, sranje. Brooke je nastavila prije nego stoje odgovorio, podignula šalicu s kavom i obuhvatila je rukama. »Nemoj me pogrešno shvatiti, volim omlet Denver kao i svaka cura. Ali zanima me je li to nešto što voliš ili mijenjaš rutinu ovisno o ţeni. Znaš... ono, zelena paprika jer imam zelene oĉi, šunka jer sam duhovita i luk za suze koje ćeš proliti kad odem.« Vragolasto se nasmijala kad ju je Cade mrko pogledao. Ha-ha. »To se zove gesta«, rekao je. »Nešto što druge ţene popriliĉno cijene.« Nije baš naĉin na koji je jutarnja rutina nakon seksa inaĉe tekla. Obiĉno ga je dotiĉna dama vidjela kako kuha za štednjakom i bila zadovoljna, moţda ĉak pomalo dirnuta njegovom paţnjom. Obiĉno je nakon toga uslijedilo oduševljenje. MeĊutim, trebao je znati kako će ovu ţenu biti teţe impresionirati. Moţda je trebao kuhati bez majice. »Znaĉi, uvijek isti omlet. Zanimljivo.« Sa zadirkujućim izrazom na licu pojela je još jedan komadić. »Usput, izvrstan je. Iako sam više tip djevojke koja će zgrabiti energetsku ploĉicu na putu do posla.« Provjerila je sat. »Kad smo već kod toga... Stvarno moram ići.« »Radiš danas?« 87

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Naţalost, da. Pepeljuga se zabavila na tekmi Cubsa i stolu u dnevnoj sobi, a sad se mora vratiti poslu.« Bacila je oko na tanjur. »Ţao mi je zbog omleta.« Jebeš omlet. Cadea je više zanimalo nešto drugo što je rekla. »Zanimljiva usporedba — ti kao Pepeljuga.« Izgledala je iznenaĊeno, kao da nije shvatila što je rekla. Potom je odmahnula rukom. »Nisam tako mislila. To se samo tako kaţe.« Brzo je promijenila temu. »A ti? Imaš kakvih velikih planova za danas?« Cade je postao napet kad ga je podsjetila. Zapravo, da. Danas se sastaje sa Zachom na ruĉku, ĉemu se kako radovao tako i uţasavao. Dobro se nosio s ignoriranjem situacije i pokušavao ne razmišljati o ĉemu će njih dvojica razgovarati. Pretvarao se kao da nije imao pitanja za Zacha o ĉovjeku koji mu je bio biološki otac. Primijetio je kako ga Brooke gleda. »Nemam velikih planova«, leţerno je odgovorio. »Imaš isti pogled u oĉima kao one noći kad smo se našli u Baru Nessuno.« Prouĉavala ga je svijetlozelenim oĉima. »Je li sve u redu?« Pa, kad već pitaš... Otac me napustio prije nego što sam se rodio, a onda me opet ostavio kad sam imao deset godina, nakon štoje odlučio kako nisam vrijedan truda. A godinama poslije toga, svaki put kad bih kročio na nogometni teren,to sam činio kako bih mu dokazao koliko je pogriješio. Sve dok mi se mlađi polubrat nije pojavio u uredu i uzburkao kojekakva sranja o kojima stvarno ne ţelim razmišljati. Oh, naravno. Zato što bi zbog takvog bombardiranja informacijama poţalila što je uopće pitala. Brooke je bila zaposlena ţena; već je rekla kako treba otići u ured. Nije ţeljela slušati njegovu srcedrapajuću i tjeskobnu priĉu. Iskreno, kad bi imao izbora, ni sam ne bi razmišljao o tome. »Sve je u redu«, rekao je. »Samo danas moram nešto obaviti. Ništa vaţno.« Oĉima je pretraţila njegove, a zatim kimnula. »Pa, stvarno bih trebala ići.« Ustala je od stola i pogledala po stanu, a onda se prisjetila. »Nemam torbicu. Dobro.« Potapšala se po straţnjim dţepovima traper hlaĉa. »Novac. Kljuĉevi. Kao da sam ponovno na faksu.« Cade se nacerio. »Odvest ću te kući.« Brooke je odmahnula rukom. »Ma u redu je, uzet ću taksi. Samo, znaš... pošalji mi koji put poruku.« Pošalji mi poruku. Nije trebala ništa više reći; svi slobodni muškarci i ţene znali su što te rijeĉi znaĉe nakon seksa. A ako je Brooke ţeljela da stvari budu neobavezne, njemu je to bilo ok. Sjajno, zapravo. Puno mu se toga u tom trenutku dogaĊalo u privatnom ţivotu i nije trebao dodatne komplikcije. Na vratima joj se nasmiješio, šarmantno kao i uvijek. »Navratite ponekad, gĊo. Parker.« Promatrao ju je dok je odlazila, a zatim snaţno i odluĉno zatvorio vrata. 88

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


SEDAMNAESTO POGLAVLJE CADE JE ĉekao deset minuta za stolom u DMK Burger Baru kad se Zach pojavio. »Ţao mi je što kasnim.« Zach je zvuĉao uspuhano, kao daje trĉao. »Bio je neki problem na Plavoj liniji pa je vlak beskrajno dugo ĉekao na traĉnicama.« »Plavoj liniji?« upitao je Cade. Ta linija nije imala stanicu u blizini restorana. Zach je kimnuo. »Morao sam ići u Petlju, a zatim se prebaciti na SmeĊu liniju. Umirem od gladi nakon svega.« Podigao je jelovnik i poĉeo ĉitati. Cade se malĉice trznuo kad je ĉuo kako je Zach morao uzeti dva vlaka kako bi se našao s njim. Predloţio je DMK jer je smatrao kako je mjesto s dvadeset razliĉitih vrsta burgera san svakog tinejdţera. Ali nije se ĉak ni udostojio upitati Zacha u kojem kvartu ţivi — uglavnom jer je pokušavao izbjeći bilo kakvu odreĊenu informaciju o ostatku Zachove obitelji. Toliko stvari nije znao o bratu. A poĉeo je shvaćati kako će, ukoliko ţeli imati odnos sa Zachom, izbjegavanje teme Noaha Garrityja biti nemoguće. »Trebao si nešto reći, Zach. Mogli smo otići na neko mjesto koje ti je bliţe.« Zach je slegnuo ramenima. »Ne ţelim ti biti teret ili tako nešto.« Zar je to mislio? Cade je pogledao tinejdţera u oĉi jer je ţelio biti siguran da sve bude jasno. »Nisi teret. Ţelim biti ovdje. A sljedeći put ti izaberi restoran.« Zach se nasmijao. Lice mu je zasjalo na spomen kako će ponovno biti zajedno. »Super. Stvarno bih to volio.« Cadeu je bilo drago što je to riješeno pa je podigao jelovnik. »Onda, što izgleda dobro?« »Nemam pojma. Nikad nisam ĉuo za pola ovih stvari.« Zach je naglas proĉitao nazive s jelovnika. »"Prţene zelene ĉili papriĉice iz Hatcha, prţena jaja iz slobodnog uzgoja, sir Sonorna Jack i dimljena slanina". A ovo? "Svjeţi kozji sir, kiseli crveni luk i umak za roštilj od borovnica". Kaţe da je to u burgeru Bizon.« Zapiljio se u Cadea. »To je, ono, bivol, zar ne?« Konobarica se pojavila za stolom prije nego što je Cade uspio odgovoriti. »Deĉki, jeste li spremni naruĉiti?« Prvo se obratila Zachu koji se meškoljio na stolici. »Oh, mislim da ću ja, hm...« odlutao je dok je nesigurno pregledavao jelovnik. Cade je u sebi pomislio kako je DMK bio previše pomodan za šesnaestogodišnjaka. Što je on znao? Nije se druţio s tinejdţerom otkako je i sam bio takav. »Dok on razmišlja, ja ću broj osam. Sir cheddar, i stavite mi keĉap i senf umjesto majoneze. Dobri, stari, obiĉni cheeseburger.« 89

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zach je izgledao kao da mu je laknulo kad je predao jelovnik konobarici. »I ja ću takav. I ĉokoladni šejk.« Kad je konobarica otišla, Cade je promatrao kako je Zach otvorio slamku i suknuo gotovo pola ĉaše ledene vode koja je bila ispred njega. »Kao neugodan prvi spoj, zar ne?« »Što?« Zach je pokazao na njih dvoje. »Oh, ovo? Da, pretpostavljam.« »Samo s ĉovjekom koji je duplo mlaĊi od mene i sluĉajno mi je u rodu.« »E, to je stvarno neugodno.« Oboje su se nasmijali pa je napetost malo popustila. Cade se oslonio na odvjetniĉki instinkt — bio je dobar u navoĊenjusvjedoka da razgovaraju, otvore se i osjećaju ugodno. Imajući to na umu, zapoĉeo je s jednom od malo stvari koje je znao o Zachu. »Onda, oĉito voliš nogomet.« Zach se igrao s omotom od slamke. »Da, ove ću godine biti u školskoj momĉadi.« »Na kojoj poziciji igraš?« Glas iz prošlosti odjeknuo mu je u glavi. Na koju su te poziciju stavili? Stvarno je trebao smisliti kako ušutkati taj glas. »Hvataĉa«, rekao je Zach. »Ovog sam ljeta prošao puno vjeţbi, pokušavam skinuti nekoliko stotinki na ĉetrdeset jardi. Trener mi kaţe da su mi prednost ruke, a ne noge. Ali i dalje bih ţelio biti malo brţi.« »Jesi li pokušao s vjeţbama prekomjerne brzine?« upitao je Cade. Zach je odmahnuo glavom. »Što je to?« »Trening koji smanjuje otpor dok sprintaš, zbog kojeg moţeš trĉati brţe nego inaĉe. Omotaš ruĉnik oko struka i suigraĉ te drţi kad poĉneš trĉati. Pusti te nakon nekoliko koraka pa dobiješ nalet brzine, a tijelo ti trĉi brţe no što inaĉe moţeš. Isto tako moţeš sprintati nizbrdo.« Neko vrijeme razgovarali su o nogometu, a Zach je postavljao toliko pitanja da je Cade postao znatiţeljan. »Noah je igrao hvataĉa u srednjoj školi. Siguran sam kako ti moţe dati puno savjeta, zar ne?« »Ah, da. Samo, znaš, pokušavam smisliti nekoliko svojih ideja.« Konobarica je donijela Zachu ĉokoladni šejk pa se ĉinilo kao da je bio zahvalan na upadici. Povukao je dugi gutalj i nasmiješio se. »Ovo je stvarno dobar šejk.« Cadeu su se upalili instinkti tuţitelja, osjetio je kako nešto nije sasvim u redu. »Mogu li te upitati nešto, Zach? Ţeliš li igrati nogomet?« Lako je mogao zamisliti Noaha kako izgleda kul u koţnoj jakni s cigaretom i pokušava oţivjeti staru slavu tjerajući sina — onog kojeg je priznao — na sport. Zach se opustio, kao da se spremao na drugaĉije pitanje. »Kvragu, da«, ushićeno je izjavio. »Oboţavam onaj osjećaj svaki put kad navuĉem štitnike, nalet adrenalina u svlaĉionici i miris kad prvi put izaĊem na teren. Tu kombinaciju svjeţe pokošene trave, znoja —« »I benzina«, Cade je završio reĉenicu. »Baš tako.« Zach gaje zainteresirano promatrao. »Mogu li ja tebe upitati nešto? Kako si se osjećao kad su ti rekli da više ne moţeš igrati nogomet?« 90

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cadeu su mnogo puta postavili to pitanje pa je inaĉe samo uljepšavao odgovor ili prokomentirao kako je otišao u velikom stilu. Cijenio je što su ljudi bili zainteresirani i shvaćao njihovu znatiţelju, ali nije vidio nijedan razlog zašto bi s cijelim svijetom podijelio ĉinjenicu kako mu je to bio jedan od najgorih trenutaka u ţivotu. Ali se iz nekog razloga davanje uobiĉajenog odgovora Zachu ĉinilo kao izbjegavanje. »Vidio sam se kako postajem profesionalac«, rekao mu je. »Zamislio sam si to u glavi barem tisuću puta još otkako sam imao deset godina. Bilo je zaista teško progutati gubitak takvog sna.« »I što si onda napravio?« Cade je slegnuo ramenima. »Sljedeća tri mjeseca proveo sam u samosaţaljevanju, markiranju i opijanju. Općenito, bio sam šupak.« Zastao je i razmislio o svom sugovorniku. »Nisam siguran da bih tako trebao razgovarati s tobom.« »Imam šesnaest godina. Već sam ĉuo rijeĉ šupak.« »Mislio sam na dio o markiranju nastave i opijanju na faksu.« Cade je naglasio. »Te priĉe su anegdote, a ne savjet. Kad budeš stariji, nemoj ĉiniti stvari koje sam ja napravio.« »Uf«, rekao je Zach. »Upravo si toliko zvuĉao kao moj tata da je to zastrašujuće.« »Da, pa, kad ti tata kaţe da ne radiš stvari koje je on napravio, to je prokleto dobar savjet«, suhoparno je rekao Cade. Zach je zastao. »Stvarno ga mrziš, zar ne?« Cade je ostao iznenaĊen uvredljivo iskrenim rijeĉima koje su došle iz vedra neba. »Uglavnom pokušavam ne razmišljati o njemu, Zach. A ţelio bih da tako i ostane.« Zach je kimnuo, na licu mu se oĉitovalo razoĉaranje. »Ne kaţem da te krivim. Vjerojatno bih se osjećao isto da sam na tvom mjestu.« Jednu je stvar, meĊutim, Cade ţelio znati. Zbog Zacha. »Znaĉi, tebi je dobar otac?« Zach je oklijevao. »Ne znam kako bih ti to rekao...« Na trenutak se zagledao u stol, a potom se okrenuo Cadeu. »Ali, da. Izvrstan je otac. Rekao mi je kako se stvarno smirio nakon što je upoznao mamu, a meni je oduvijek bio samo normalan, obiĉan otac. Mislim, nije savršen, a prošle mi je godine non-stop visio za vratom da popravim ocjene iz engleskog, ali on mi je tata, znaš?« Cade je skrenuo pogled, usredotoĉio se na malu pukotinu na zidu. Ne, nije znao. Konobarica se iznenada pojavila za stolom, nosila je dva tanjura. »Imam tu neka dva obiĉna, dobra stara cheeseburgera.« »Hvala Bogu«, rekao je Cade, sretan zbog upadice. Uf. Na trenutak je postalo pomalo napeto. Konobarica se nasmiješila. »Baš ste gladni, ha?« Zabacila je smeĊu kovrĉavu kosu preko ramena i promatrala Cadea s divljenjem. »Mogu li vam još što donijeti?« 91

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Imao je osjećaj kako nije mislila samo na jelovnik za ruĉak. A bila je i privlaĉna, bez sumnje. No ipak... »Mislim da je sve u redu zasad«, rekao joj je. »Ako se sjetite još ĉega, samo mi javite.« Odmarširala je u kratkoj crnoj suknji. Noge su joj bile do zuba, a imala je dvadesetak godina i lijepo oblikovanu straţnjicu. Zach je zurio širom otvorenih oĉiju. Keĉap mu je visio u zraku iznad tanjura. Cade je ispruţio ruku i leţerno išĉupao keĉap Zachu iz ruku i prelio krumpiriće na svom tanjuru. »Stvarno je lijepa...« Zach je trepnuo i trgnuo se iz zanosa. »Hej, nisi dovršio priĉu. Rekao si da si nakon ozljede proveo tri mjeseca bijesan. Što se poslije dogodilo?« »Napokon mi je dojadila ljutnja«, rekao je Cade. »U proljeće nakon ozljede, sjedio sam za ruĉkom s hrpom bivših suigraĉa koji su razgovarali o pripremama za sljedeću sezonu. Shvatio sam kako ili mogu kukati ostatak ţivota što nisam dio toga ili mogu poĉeti raditi na planu B. Pravna škola mi se ĉinila dobrom zamjenom.« Zach je izgledao sumnjiĉavo. »Naravno, ali, daj. Nemoj mi reći da ti ne nedostaje miris trave i benzina i znoja.« Cade se nasmiješio. »Sad me pali miris sudnice. Miris koţnih aktovki i kave i pravde. Nema ništa do toga, Zach.« Sad je Zach zaista izgledao sumnjiĉavo. »Ziher.« Cade se nasmijao. Odjednom mu je došlo da ga uhvati u kravatu ili tako nešto. »Dobro, dosta mi je klupe za svjedoke. Sad je tvoj red. Kakav si to problem imao s ocjenama iz engleskog?« Zach se zarumenio do korijena svoje svijetlosmeĊe kose. »Ma ništa. Malo mi je bilo teţe koncentrirati se na nastavi, samo to.« »Zašto samo engleski?« Zach je slegnuo ramenima. »Ma znaš, drugo okruţenje, drugi ljudi...« Ah. »Drugi ljudi. Shvaćam.« Cade se izvalio na naslon i raskomotio. »Sudeći prema ĉinjenici da ti je lice boje ovog keĉapa, rekao bih kako su tu moguće dvije situacije: zgodna profesorica ili slatka uĉenica. Koje od toga?« »Slatka uĉenica.« »Na tome se da raditi. Kako se zove?« upitao je Cade. »Paige Chopra. Ima dugu crnu kosu i svijetlozelene oĉii stvarno je pametna. Ono, vjerojatno je najpametnija cura u razredu«, rekao je Zach. »Zelene oĉi i stvarno je pametna, ha?« upitao je Cade. Ĉini se kako on i brat imaju sliĉan ukus za više stvari, ne samo za cheeseburgere i kolaĉiće s bombonima M&M. Stavio je ruke na stol, spreman smisliti plan. Njegov mladi brat osvojit će tu curu. »Dobro, onda mi reci u ĉemu je problem.« Pokazao je prema Zachu. »Zgodan si deĉko i igraš nogomet. Cure vole takve stvari.« 92

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ne ova«, rekao je Zach dok je prebirao krumpiriće. »Priliĉno sam siguran kako misli da sam samo još jedan glupi sportaš.« »Zašto bi tako mislila?« »Zato što se svaki put kad sam u njezinoj blizini ponašam kao glupi sportaš.« Zach je dignuo ruke u zrak u oĉaju. »Ne mogu si pomoći kad sam nervozan zbog nje. Sjedila je pokraj mene na engleskom i svaki put kad me profesor prozvao, vidio sam kako me promatra pa sam poţelio reći nešto pronicljivo ili duhovito. Ali sam se ukoĉio. Svaki put. A kako je sudjelovanje bilo ĉetrdeset posto ocjene, a ja sam jedva, ono, uspio sklepati reĉenicu, dobio sam 3. Nikad prije nisam imao 3.« Zach je odmahnuo glavom i nastavio. »Mislio sam da ću zaboraviti Paige preko ljeta, posebice zato...« Oklijevao je, a zatim pokazao na Cadea. »Znaš, što sam te našao i sve to. Ali njezin tata ima prodavaonicu sladoleda u kvartu, a ona tamo radi preko ljeta, pa onda stalno idem onamo i jedem sladoled za sladoledom. Pokušavam smisliti što bih joj rekao... Ali nakon tone sladoleda s dvije kugle, najviše što sam uspio zucnuti je "Bok, Paige".« Rukom je prošao kroz kosu. »Koma, ĉovjeĉe. Ja sam koma.« Cade je sjedio nasuprot bratu, navodne kome, i silno se trudio suzdrţati od smijeha. U ĉitavom svom ţivotu nije biotako oĉaran kako je Zach bio oĉaran s Paige Chopra. Hodao je s puno djevojaka i ţena, ali ĉak je i kao tinejdţer ĉuvao osjećaje za sebe. Zach je ĉekao da nešto kaţe. »Ĉudno me gledaš. Zato što sam totalno jadan, zar ne? Mislim, ti si Cade Morgan. Vjerojatno se nikad nisi morao brinuti zbog djevojaka, zar ne?« »Nisi jadan. Zapravo, pomalo ti zavidim.« »Zato što sam koma?« suhoparno je upitao Zach. »Ne. Zato što se ne bojiš biti koma.« »Nije to baš svjesna odluka, znaš. Radije bih bio kul i osvojio djevojku.« »Ţeliš biti kul? Pokušaj razgovarati s njom.« Zach je uzdahnuo. »Mogu li joj samo poslati poruku?« »Ne.« Cade je znaĉajno istaknuo. »Bez poruka. Ako se dvoje ljudi sviĊa jedno drugome, trebali bi moći sjesti i voditi pravi razgovor, na naĉin na koji normalni odrasli ljudi rade kad ţele bolje upoznati nekoga.« Zach je podigao obrvu. »Ĉovjeĉe... pa to su samo poruke.« Baš. »Svejedno, morat ćeš pronaći neki naĉin kako razgovarati s tom curom. Stoga, ako si nervozan zbog nje, trebaš taktiĉki plan. Zapoĉni razgovor s neĉime što voli. Nešto za što znaš daje zanima.« Zach je promislio o tome. »Mislim da voli poeziju. Ĉuo sam kako je jednom nakon nastave razgovarala s gĊom Stevens o svojim pjesmama.« Cade je zapljeskao. Bingo. »Savršeno. Ako ti je teško razgovarati s njom, pronaĊi drugi naĉin da joj daš do znanja što osjećaš. Moţda bi joj mogao pokloniti knjigu poezije.« »Ja sam šesnaestogodišnji hvataĉ. Razumijem se u moguće rute i zatvorena dodavanja. Ne bavim se poezijom.« 93

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Poĉet ćeš ako se ţeliš svidjeti Paige Chopra. Ĉini se kako moraš poboljšati igru da bi je osvojio.« Cade se nacerio kad je Zach napravio spektakl kolutanjem oĉima. »Samo nekompliciraj, frajeru. Pokušaj s T. S. Eliotom.« Zahihotao se kad je vidio Zachov iznenaĊeni izraz lica. »Nemoj izgledati tako zapanjeno. Slušao sam kolegij poezije kao izborni predmet na faksu. Ĉuo sam kako profesor daje 5 svima koji se pojave.« A isto je tako ĉuo od prijatelja suigraĉa kako su ţenske s poezije bile zgodne i umjetnice, i totalno se palile kad god bi frajer pokazao svoju »osjećajnu stranu« dok je raspravljao o pjesmama — mogao je potvrditi kako je sve to bilo ţiva istina — ali to je bila priĉa za neki drugi dan. »Razmislit ću o tome.« Zach je otpio gutljaj šejka. »A ti? Znam da nisi oţenjen. ViĊaš li se s kime ili tako nešto?« Cadeu se u glavi pojavio prizor kako mu Brooke spava u krevetu. Zatim mu se pojavio drugi prizor, onaj u kojem mu drţi govor »pošalji mi poruku« na ulaznim vratima. »Ništa ozbiljno.« »Stvarno? Jer si napravio malu stanku.« Ako još netko prokomentira te proklete navodne stanke... »Samo ti jedi svoj ruĉak«, rekao je Cade. Uz osmijeh, Zach je odvratio Cadeu njegove rijeĉi. »Ako ti je teško razgovarati s nekom djevojkom, moţda trebaš pronaći drugi naĉin kako bi joj rekao što osjećaš prema njoj.« »Znam ja jako dobro kako trebam razgovarati s njom.« »Onda joj moţda ne govoriš prave stvari.« »Moţemo li promijeniti temu?« Cade je promrsio kosu prstima. »Imaš šesnaest godina. Vjeruj mi, veze postanu puno kompliciranije kad odrasteš.« »Je li to ona situacija prijatelja s povlasticama?« »Nisi li ti malo premlad da bi znao za situacije prijatelja s povlasticama?« »Nisam rekao kako i sam sudjelujem u njima«, izjavio je Zach. »Ali zaĉudo, da, ĉuo sam za sluĉajeve u kojima se odrasli upuštaju u seks, a da pritom ne odjašu zajedno u suton.« Cade je pokušao odluĉiti kako najbolje saţeti situaciju s Brooke. »Postoji jedna ţena. Dobri smo si. Bilo je povlastica.« »SviĊa li ti se?« Cade je pokazao burgerom. »Naravno da mi se sviĊa. Ona je, ono, najpametnija i najduhovitija ţena koju sam ikad upoznao. I zgodna.« »Da, vidim zašto si moţda zbunjen zbog toga«, rekao je Zach. »Pametna, duhovita i zgodna. Zvuĉi mi kao stvarno komplicirana situacija.« OK, dobro. MlaĊahnim i neiskusnim ušima to je vjerojatno zvuĉalo pomalo neobiĉno. Cade je pokušao objasniti na drugi naĉin. »Ona i ja smo na istoj valnoj duljini. Samo se neobavezno druţimo.« »Hej, ti si pametan lik, oĉito je kako znaš što radiš«, rekao je Zach. »Ali bilo to neobavezno ili ne, ako je ta ţenska tako sjajna, moţda bi trebao poslušati svoj savjet.« »A koji bi to savjet bio?« 94

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Poboljšaj igru.« Rekavši to, Zach je odgrizao velik komad cheeseburgera. Cade je promislio o tome. Da poboljšam igru? Pih. Kad bi razmišljao o tome da pokuša promijeniti Brookeino mišljenje o tome kako se samo zabavljaju — što oĉito nije sluĉaj jer nijedan normalan muškarac pri zdravoj pameti ne bi nikada petljao po situaciji u kojoj se radi samo o zabavi — moţda bi se onda morao brinuti o tome da poboljša igru. Narugao se. »Ti si tinejdţer. Što ti znaš?« »Mudar sam za svoje godine«, rekao je Zach s ustima punim burgera. Cade se nasmijao, a topao osjećaj proširio mu se prsima. Šupak ili ne, Noah Garrity mu je uspio napraviti jednu dobru stvar. Dao mu je ovo. *** Brooke je trepnula i shvatila kako zuri kroz uredski prozor već nekoliko minuta. Sjedila je za stolom, s olovkom u ruci, navodno je ţeljela pregledati revidirane ugovore o zapošljavanju koje joj je poslao vanjski Sterlingov savjetnik. Još joj je ostalo šest, a ipak joj je bilo teško ostati usredotoĉena. Inaĉe nije imala takvih problema. Tek je prošlo podne, a kroz prozor je mogla vidjeti kako parovi šeću ruku pod ruku duţ Avenije Michigan. Ţene su hodale s ogromnim torbama dok su uţivale u slobodnom danu za kupovinu. Nije se mogla sjetiti kad je posljednji put imala takav dan. Inaĉe je bila toliko zaposlena da je ciljala na odreĊenu trgovinu, ušla u nju i izašla ĉim je prije mogla. Iza Avenije Michigan mogla je vidjeti plaţu Oak Street. Pješĉana obala bila je dupkom puna; svi su uţivali u suncu i valovima. Moţda je prebrzo izjurila iz Cadeova stana. Brooke je odmah izbacila misao iz glave ĉim se pojavila. Uostalom, ugovori koji su se nagomilali na stolu neće se sami pregledati. Osim toga, ona i Cade imali su neobavezan odnos — što je znaĉilo da nema druţenja u njegovu stanu »tek tako«, bez obzira na to je li trebala raditi ili ne. Seksali su se — što odrasli ljudi ĉine. Naravno, seks je bio vruć, a bio je tu i pokoji osmijeh, ali to nije znaĉilo kako ţeli s njim birati zavjese. A s obzirom na njegovu dobro uvjeţbanu rutinu s omletom Denver, mogla je sa sigurnošću reći kako nije bila prva ţena koja je provela veĉer u Palaĉi Morgan. A neće biti ni zadnja. Od te je pomisli postala pomalo... napeta. Trgni se, Parkerice. Podsjetila se kako je upravo ovo ţeljela. Samo ona i posao, zajedno u nedjeljno popodne. Sanjarenje o njoj i Cadeu dok ĉeznutljivo zuri kroz prozor nije imalo smisla. Ĉak i ako bi bilo zabavno zamišljati ga osunĉanog bez majice. 95

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke je naĉas promislila o tome. Ah, kvragu. Jedno je maštanje neće ubiti. Leţala je na plaţi, bez mobitela ili laptopa ili iPada na vidiku — već je samo to bilo nemoguće — slušala je zvuk valova kako se mirno obijaju o obalu. Cade, s ranije spomenutim osunĉanim tenom i bez majice, sjedio je pokraj nje dok joj je mazao leĊa kremom za sunĉanje. Brooke je sklopila oĉi. Gotovo je mogla osjetiti kako je njegove snaţne ruke miluju po leĊima... a potom lagani, zadirkujući dodir kako joj prstima miĉe kosu s ramena kad se sagnuo. Glas mu je bio promukao i topao na uhu, rekao je — »Brooke.« Širom je otvorila oĉi. Dobro... stvarno gaje mogla ĉuti. Polako se okrenula na stolici i na svoje iznenaĊenje ugledala Cadea kako stoji na vratima ureda. To je bilo vraški ţivahno sanjarenje. »Moţda bi mogla razmisliti o tome da zakljuĉaš glavna vrata dok radiš ovdje sama«, rekao je. Nije ju ni pozdravio, a već joj je nareĊivao. Zaista pravi Cade. Na trenutak je zanemarila njegovu propovijed, s obzirom na to kako joj je pri ruci bio vaţniji problem. »Što radiš ovdje?« Nelagodno se uzvrpoljio na vratima, kao da ni sam nije znao odgovor na to pitanje. »Ako već moraš raditi u nedjelju, barem moţeš pojesti nešto više od energetske ploĉice«, osorno je rekao. Podignuo je bijelu papirnatu vrećicu. Brooke je zaĉuĊeno zurila. »Donio si mi ruĉak?« »Bio sam u susjedstvu.« Pogledala je naziv na vrećici. »DMK je dvadeset minuta odavde.« »Bio sam u tom susjedstvu, a sad sam ovdje«, oĉajno je rekao. »Ozbiljno, ţeno, tebe je nemoguće nahraniti.« Prišao joj je i odloţio vrećicu na stol. »Jedan cheeseburger s keĉapom od ljutih chipotlea s prilogom od prţenih batata — posebno izabran za odreĊenu ljutu i slatku djevojku koju znam — i zeleni krastavci s koprom za tvoje oĉi. Dakle, evo.« Prekriţio je ruke preko prsa. Brooke ga je prouĉavala. »Trenutno izgledaš vrlo zlobno.« »Zapravo i jesam.« »Zašto?« »Ne znam«, otpuhnuo je. »Samo... jedi svoj Brooke Burger. Prestani postavljati toliko pitanja. Ponekad frajer samo ţeli kupiti djevojci ruĉak. Imaš prigovora? Dobro. Uţivaj u nedjelji, gĊo Parker.« Izašao je iz ureda i nestao jednako brzo kao što se i pojavio. Brooke je zurila u vrata i zatreptala. Nije imala pojma ĉemu sve to.

96

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


OSAMNAESTO POGLAVLJE

TJEDAN DANA kasnije Cade je sjedio za konferencijskim stolom nasuprot Charlesu Torinu i njegovim dvama odvjetnicima. Kao savezni tuţitelj koji je podigao optuţnicu protiv senatora Sandersona, Torina i ostala tri optuţenika, Cade je sa sigurnošću mogao predvidjeti tko će biti prvi optuţenik koji će mu pristupiti s priznanjem krivnje. Ciljao je na Torina, uglavnom jer je pretpostavljao kako će glavni direktor bolnice koji ţivi u kući od ĉetiri milijuna dolara pokušati uĉiniti sve kako ne bi odradio kaznu u saveznom zatvoru. A zbog ĉinjenice kako se njegov odvjetnik doslovno poĉeo znojiti tijekom ĉitanja optuţnice, Cade je smatrao kako Torinova obrana nije baš sasvim bila sigurna u svoj sluĉaj. Potvrdio je svoje sumnje tog petka ujutro. »Ţeljeli bismo razgovarati o optuţbama protiv našeg klijenta«, rekao je Owen Lockhart, glavni odvjetnik obrane Charlesa Torina koji je nazvao Cadea ranije tog tjedna i zatraţio sastanak. »Urota s ciljem podmićivanja vladinog sluţbenika«, hladno je izjavio Cade. »A kao što sam vam već rekao preko telefona, g. Lockharte, bojim se kako nema puno toga o ĉemu moţemo razgovarati.« Lockhart je pokazao rukom. »Moj klijent razmišlja o promjeni oĉitovanja.« »Mudra ideja s obzirom na dokaze«, rekao je Cade. »Moţemo nazvati ured našeg sluţbenika i dogovoriti saslušanje za promjenu oĉitovanja kad god poţelite.« »Ali što ću ja dobiti zauzvrat?« izlanuo je Torino zanemarivši poglede svojih odvjetnika. Cade je stavio ruke na stol. »Ispriĉavam se ako nisam bio jasan, g. Torino, ali već sam rekao vašem odvjetniku kako se ne planiram ni u kojem sluĉaju nagoditi u vezi optuţnica protiv vas.« Torinov drugi odvjetnik, James Wheeler, bio je ponešto mladi i naizgled agresivniji od Lockharta. »Znamo da vam je senator glavna meta, Morgane. Ĉini se kako ste se ovih dana baš napatili na politiĉare.« »Ono na što sam se napatio, g. Wheeleru, jest pobrinuti se da pravda bude zadovoljena kad su u pitanju pojedinci koji svojevoljno i sramotno krše zakone Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava.« Lockhart se ponovno ubacio kako bi nabrzinu smirio strasti. »Ono što moj kolega ţeli reći jest kako je g. Torino mala riba u vrlo velikom jezeru koje je u pitanju. Prema izvještajima FBI-a, mjesecima ste gradili sluĉaj protiv senatora Sandersona. Moţda bismo vam mogli pomoći da uhvatite veliku ribu.« 97

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cadeov ton glasa ostao je pristojan, ali odluĉan. »Uz sve duţno poštovanje, gospodo, već imam sve što trebam od g. Torina.« Okrenuo se osobno obratiti direktoru bolnice. »Snimio sam razgovore izmeĊu vas i senatora, kako telefonske tako i onaj u Sogni. Povrh toga, imamo snimku vas dvojice u restoranu na kojoj se doslovno rukujete nakon što ste se dogovorili kako ćete mu platiti dvjesto tisuća dolara u zamjenu za nezatvaranje bolnice Parkpoint. To je više nego dovoljno za porotu, bez obzira na to hoćete li svjedoĉiti ili ne.« Torino je pogledao kroz prozor i odmahnuo glavom, kao da ne moţe vjerovati što se dogaĊa. Nakon nekoliko minuta, rekao je tihim glasom. »Napravio sam pogrešku, g. Morgan. Jednu pogrešku. Već sam izgubio posao i otpremninu od tri milijuna dolara. Ali najgore od svega, izgubio sam ugled. A sad mi prijeti dvadeset godina zatvora zbog toga.« Progutao je knedlu i pokušao ostati suzdrţan. »Imam dvije kćeri. Od sedam i devet godina. Ĉak i ako me sudac osudi na polovicu maksimalne kazne, propustit ću previše vremena s njima.« Unatoĉ ĉinjenici kako je Cade stalno slušao ovakve priĉe, nije bio imun na njih. A iako mu je doista bilo ţao Torinovih kćeri, davno je nauĉio kako ne treba razmišljati o obiteljima optuţenika koje je gonio. Imao je posao pred sobom, posao u koji je vjerovao pa je ostao usredotoĉen na njega. »Siguran sam kako su to ĉimbenici koje će sudac uzeti u obzir pri izricanju presude, g. Torino.« Uĉinkovito je kimnuo glavom i ustao od stola. »Ĉini mi se, gospodo, kako smo pokrili sve o ĉemu smo trebali razgovarati.« »Samo malo, Morgane.« Lockhart je dobacio pogled Wheeleru, a zatim Torinu koji je kimnuo. Cade je odmah znao da se nešto dogaĊa. »Što biste rekli kad bih vam rekao kako se u jezeru nalazi još jedna velika riba?« upitao je Lockhart. »Ona koja se još nije uhvatila na vašu udicu.« »Rekao bih kako biste stvarno trebali prestati s ribiĉkim metaforama ako me ţelite zadrţati u sobi.« »Onda ću vam reći drugaĉije.« Lockhart je ispruţio ruke na stol. »U zamjenu za odreĊena jamstva, g. Torino će vam reći o drugim... dogovorima, recimo to tako, koje je postigao s jednim drugim vladinim sluţbenikom.« »Dogovore koje sam iskljuĉivo napravio u svrhu interesa bolnice«, dodao je Torino. Lockhart i Wheeler mrko su ga pogledali pa je Torino zašutio. Cade je zadrţao ravnodušan izraz lica, ali lagao bi kad bi rekao kako nije bio znatiţeljan. Još jedan korumpirani politiĉar. Ma, zamisli. »Drugi senator?« Wheeler je odmahnuo glavom. »Drţavni zastupnik.« »O koliko govorimo?« upitao je Cade. Razgovor nije bio vrijedan spomena ako su govorili samo o tome kako se Torino pokušao umiliti nekom drţavnom zastupniku poĉastivši ga s nekoliko odrezaka na veĉerama. »Dovoljno da budete zainteresirani«, rekao je Lockhart. »Iskušajte me. Ja sam izbirljiv ĉovjek.« Lockhart je zastao. »Otprilike tristo tisuća dolara.« 98

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je zadrţao hladnu vanjštinu, ali radilo se o vraški velikom mitu. Ako je to bila valjana informacija, netko u Domu zastupnika iz Illiniosa ozbiljno je parirao senatoru Sandersonu u odjelu ljigavih politiĉara. Iako je nevoljko priznao, to je znaĉilo kako je Cade ţelio ĉuti više o tome. Torinovi odvjetnici znali su da će baš tako i biti. »Razumijete, naravno, kako ćemo vam ovo ispriĉati iskljuĉivo u vidu daljnjih rasprava o oĉitovanju«, dodao je Lockhart. Da, Cade je bio svjestan toga. Što je znaĉilo, prema Saveznom pravilniku o dokazima, kako ništa od ovog razgovora neće biti prihvatljivo na suĊenju ukoliko se Torino odluĉi oĉitovati nevinim. Zaustavio je pogled na Torinu i promotrio glavnog direktora bolnice u potpuno drugaĉijem svjetlu sada kada je znao kako je potrošio pola milijuna dolara za podmićivanje ne jednog, već dva ĉlana Opće skupštine Illinoisa. »Jedna pogreška, ha?« upitao je. Nije se trudio prikriti sarkazam. Torino je slegnuo ramenima. »Zakljuĉio sam kako bih prvo trebao probati sa srcedrapajućom priĉom.« Cade je s gaĊenjem odmahnuo glavom kad je izvadio mobitel i nazvao tajnicu. »Moţeš li mi rezervirati ovu konferencijsku sobu i za sljedeći sat?« upitao je Demi. »Trebat će mi više vremena nego što sam predvidio. I stupi u kontakt s Gregom Boranom iz Ureda saveznog odvjetnika pa mu javi kako ću morati pomaknuti naš razgovor na kasnije tijekom popodneva.« Nakon stoje zahvalio Demi, završio je razgovor i odmjerio snage s Torinom i njegovim odvjetnicima. »Znaĉi li to kako ćemo razgovarati?« upitao je Lockhart. »Ne.« Cade je ugurao mobitel u dţep sakoa, a potom ponovno sjeo za konferencijski stol. »Ali znaĉi da sam barem voljan poslušati.« »Moram priznati liku ovo: pokrio je temelje s obje grane Opće skupštine Illinoisa.« Cade je sjedio nasuprot svoje šefice, drţavne tuţiteljice Cameron Lynde i iznosio informacije koje je prikupio tijekom dvosatnog sastanka s Torinom. »U jednoj je šaci imao senatora Sandersona, a kako smo saznali danas, zastupnika Billa Fleissa u drugoj. Sve skupa, Torino im je ugrubo platio petsto tisuća dolara mita. Naravno, reći će kako je sve to uĉinio za javno dobro. Tvrdi to jer bolnica Parkpoint usluţuje jedan od kvartova s najniţim primanjima u Chicagu pa je ĉinio samo ono što je bilo potrebno kako bi osigurao da, citiram, »i siromašni ljudi imaju pristup kvalitetnom zdravstvu.« Cameron Lynde sjedila je s druge strane stola i nije se ĉinila impresionirana isprikom. »Pravi je Robin Hood u kući od ĉetiri milijuna dolara.« Cade nije bio iznenaĊen njezinim zajedljivim tonom. Kad je Cameron prije gotovo dvije godine postala drţavna tuţiteljica za Sjeverni okrug Illinoisa, jasno 99

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


je dala do znanja kako je sluĉajeve korupcije u vladi smatrala jednim od svojih glavnih prioriteta. Iako je osobno ĉvrsto stajala na zemlji i lako se mogla svidjeti ljudima — osobine koje je Cadeiznimno cijenio kod šefa — Cameron je izgradila poslovni ugled kao osoba koja je ĉvrsta kao stijena kad se radi o pokvarenim politiĉarima. Kao rezultat toga, iznimno su je poštovali u uredu i izvan njega te je ubrzo postala moćna ţena unutar Ministarstva pravosuĊa. »Što misliš, kako bismo trebali nastaviti s time?« upitala jeCade je oĉekivao to pitanje pa je stoga proveo neko vrijeme razmišljajući o njemu prije no što je svratio u Cameronin ured kako bi raspravili nove razvoje dogaĊaja u vezi Torina. »Oĉito je kako moramo razgovarati s FBI-em u vezi pokretanja istrage o zastupniku Fleissu. A iako to nevoljko priznajem, mislim kako je u našem najboljem interesu nagoditi se s Torinom u zamjenu za njegov sluţbeni iskaz.« Nije mu bilo drago što će se Torino izvući s blaţom kaznom, ali nekad se jednostavno ta igra tako igrala. Ipak, nije namjeravao dopustiti glavnom direktoru bolnice da se samo tako izvuĉe. »Rekao sam Torinu i njegovim odvjetnicima kako neću odustati od optuţnice u sluĉaju Sanderson. MeĊutim, rekao sam kako ću razmisliti o tome da pristanem na slanje zamolbe sucu prema ĉlanku trideset i pet Pravilnika o smanjenju kazne u vidu Torinove suradnje te zatraţiti osamnaest mjeseci pritvora u zatvoru s minimalnim osiguranjem.« Cameron je razmišljala o tome. »Tuţno je to, doista. Torino je predsjedavao dvjema najmoćnijim bolniĉkim lobistiĉkim organizacijama u Illinoisu. Mogao je iskoristiti taj utjecaj za toliko toga dobroga umjesto što je pribjegao mitu.« »Ĉak i ako mu ne pristanemo smanjiti kaznu, Torino vrlo vjerojatno neće dobiti više od ĉetiri godine«, rekao je Cade. »Ovo mu je prvi prekršaj, a odvjetnici mogu ukazati na sve ono navodno dobro koje je uĉinio za zajednicu. Ovako ćemo barem dobiti i zastupnika Fleissa.« Cameron se igrala olovkom; uzela si je vremena kako bi promislila o mogućnostima. Uzdahnula je. »Iako mi to ostavlja gorak okus u ustima, slaţem se. Nagodi se.« Cade je kimnuo. »Riješeno.« Cameron se naslonila na naslon stolice i prouĉavala ga. »Gradiš si dobar ugled s tim sluĉajevima korupcije. Ljudi će te još više poĉeti gledati sa zanimanjem.« »Dobro. Barem im to daje još nešto na što se mogu usredotoĉiti osim onog prokletog sluĉaja Terorista s Tvvittera.« Cameron se nasmijala na spomen zloglasnog sluĉaja hakera koji je bio dodijeljen Cadeu još dok je radio kod Cameroninog prethodnika. Bila je to njihova interna šala, spomen na dane kad su oboje bili pomoćni drţavni tuţitelji u odjelu specijalnih tuţbi te radili za šefa egomanijaka koji je i sam na kraju ispao 100

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


korumpiran. Na Cadeovu sreću, kao i svih drugih u uredu, stvari su bile puno bolje sada kad je Cameron bila glavna. »Mislim da si dao ljudima puno više toga za što se mogu zanimati od sluĉaja Terorista s Twiltera«, rekla je Cameron. »Kad smo već kod toga, drago mi je što si navratio danas. Ţeljela bih razgovarati o neĉemu s tobom.« Prekriţila je ruke preko trbuha veliĉine košarkaške lopte i posluţila se njime kao policom. »Ako sve bude po planu, Mali Pallas nam stiţe za osam tjedana. Stoje dobra stvar—jer kad bi trajalo duţe od toga, mislim kako bismo Jack i ja bili na crnoj listi svakog dućana za djecu na podruĉju Chicaga.« Cade se zahihotao. Blago bi bilo reći kako se Cameronin muţ, specijalni agent FBI-a Jack Pallas, ponaša zaštitniĉki prema svojoj trudnoj ţeni i neroĊenom djetetu. »Što je Jack sad napravio?« »Osim toga što smo se po treći put zaredom morali vratiti na promatranje djeteta zbog "upitne sigurnosne kontrole", ovaj tjedan je ĉetrdeset i pet minuta ispitivao likove koji su nam dostavili namještaj za dijete o njihovoj "obuĉenosti i posebnim vještinama u podruĉju sastavljanja djeĉjeg krevetića".« Cade se nasmijao ĉim je to zamislio. Vidio je Pallasovo lice za ispitivanje — nije bilo za one sa slabim srcem. »Jesu li prošli?« Cameron je odmahnula glavom. »Ne. Pa zato sada imam kutiju veliĉine hladnjaka koja mi je u djeĉjoj sobi umjesto krevetića. Jack je zamolio Nicka i Sama da doĊu preko vikenda«, rekla je i pritom mislila na druga dva agenta FBI-a iz ĉikaškog ureda. »Izgleda da će ga sami sastaviti.« »A što McCall i Wilkins znaju o sastavljanju djeĉjeg krevetića?« »Baš tako.« Unatoĉ Cameroninom prijekornom tonu glasa, u oĉima joj se bez sumnje nazirala iskra sreće. »Uglavnom, rekla sam javnom pravobranitelju kako planiram uzeti tri mjeseca porodiljnog dopusta pa smo se sloţili kako je logiĉan slijed imenovati vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja dok me nema. Najlakši prijelaz bio bi privremeno unaprijediti nekoga iz ureda pa me javni pravobranitelj zamolio za najbolju preporuku. Što znaĉi da...« Zastala je s lukavim izrazom na licu. »Ukoliko si zainteresiran, mjesto vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja je tvoje.« Cade je trepnuo. »Ne znam što bih rekao. Hvala.« »Ne moraš mi zahvaljivati«, rekla je Cameron. »Zasluţio si. Izvrstan si tuţitelj na suĊenjima, a imamo isti plan što se tiĉe ĉišćenja politike Illinoisa. Sretna sam — a iskreno, i laknulo mi je što znam kako ćeš ĉuvati utvrdu dok me nema.« Naglasila je s ĉvrstinom u pogledu. »Ali to su samo tri mjeseca, Morgane. Vratit ću se.« »Primljeno na znanje. Obcćajem kako neću spaliti ured dok te nema.« »Cijenim to. A i bila sam ozbiljna kad sam rekla da te ljudi gledaju. Iskrsnuo si više puta kad sam razgovala s javnimpravobraniteljem. Imam osjećaj kako će ti mjesto vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja otvoriti mnoga vrata.« Cade je naporno radio kao tuţitelj i uţivao je u svom poslu, ali nije mogao zanijekati kako je poĉeo razmišljati o sljedećem koraku u karijeri. Mnogi su bili 101

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


pomoćni drţavni tuţitelji deset ili manje godina, a potom su otišli na unosna mjesta u velikim tvrtkama. Na temelju pretpostavke kako se ţelio nastaviti baviti suĊenjem nakon što napusti ured drţavnog tuţitelja, već je poĉeo ispitivati situaciju kod dvije najbolje ĉikaške tvrtke koje su iskazale zanimanje da im vodi prakse za gospodarski kriminal. No mjesto vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja nesumnjivo je otvaralo još više mogućnosti. Uz pretpostavku kako neće zaribati — što se moglo sa sigurnošću pretpostaviti jer je planirao rasturiti ta tri mjeseca — ovo bi mu vrlo lako mogla biti odskoĉna daska za mjesta na višim politiĉkim razinama ukoliko odluĉi nastaviti raditi u javnom sektoru. On i Cameron poĉeli su raspravljati o logistici prijelaza te su se sloţili kako će prisustvovati sastancima o izvještavanju stanja s pomoćnim drţavnim tuţiteljima koji su se bavili kompliciranijim sluĉajevima, kao i sastancima koji su se ticali svih novih sluĉajeva koji se pojave tijekom sljedeća dva mjeseca. Cameron je takoĊer predloţila ugovaranje sastanaka s ĉelnicima ĉikaških ogranaka FBI-a, DEA-e, Tajne sluţbe, ATF-a i IRS-a kako bi mu dala pregled otvorenih istraga koje je njihov ured imao sa svakom agencijom. »Kad planiraš reći ostalima?« upitao je na kraju sastanka. »Uskoro. Znam da ljude zanima što će biti kad rodim.« Njeţno je stavila ruku na trbuh. »Zapravo, i samu me to pomalo zanima.« »Znaš da u uredu FBI-a postoji natjecanje? Prva osoba koja snimi Jacka s nosilicom za bebu pobjeĊuje.« Cameron se nasmijala na to — a zatim zastala. »Koliki je ulog?« »Zadnje što sam ĉuo bio je petsto dolara.« »Kvragu, ţelim sudjelovati.« Cade je ponovno zahvalio Cameron na izlasku. »Još samo jedna stvar. Imaš li što protiv da ja kaţem Rylann prije no što objaviš uredu?« Imao je osjećaj kako će uskoro vidjeti pomoćnu drţavnu tuţiteljicu, koja se napokon vratila u ured nakon dvotjednog suĊenja i tjedan dana godišnjeg odmora, na njihovom svakodnevnom odlasku na kavu u Starbucks. Bio bi sretniji kad bi ĉula vijest o mjestu vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja izravno od njega. Cameron je kimnula s razumijevanjem. »Naravno.« Kad se Cade vratio u ured, zatvorio je vrata za sobom, sjeo za stol i pustio da se sve slegne. Vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja Cade Morgan. To je jako lijepo zvuĉalo. Odluĉio je kako mora proslaviti tu veĉer pa je prošao kroz mogućnosti. Tu je bio Vaughn, naravno — Vaughn je uvijek bio tu. I Huxley. Brzo je iskljuĉio sve svoje prijatelje pomoćne drţavne tuţitelje. Mnogi od njih bili su ambiciozni, poput njega, pa im nije ţelio nabiti na nos svoje promaknuće, makar ono bilo privremeno. Dakle, Vaughn i Huxley. Osim ako... Moţda je trebao poslati poruku gĊi Brooke Parker iz Restorana Sterling. 102

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Istina, nakon onog ĉudnog trenutka prošle nedjelje, kad se osjećao primoranim navratiti joj u ured s Brooke Burgerom, ţelio je izmeĊu njih napraviti udaljenost kao mjeru predostroţnosti. Tek... tako. Ali sad je bio dobro. Ponovno se vratio u igru. A nije vidio problem u tome što je ţelio proslaviti dobru vijest sa zgodnom pratnjom. Imajući to na umu, izvukao je mobitel i poslao poruku Brooke. Zaĉinio je poĉetnu paljbu s malo flerta, tek toliko da je preispita. NISI MI ZAHVALILA NA BURGERU. NEZAHVALNICE. Provjerio je poslovni e-mail i ispalio nekoliko brzinskih odgovora. Otprilike deset minuta kasnije primio je Brookeinu poruku. NEKOME BIH ZAHVALILA OSOBNO DA NIJE IZJURIO VAN IZ UREDA S BUJICOM RIJEČI KAO MRZOVOLJNI FRAJER. Nasmijao se kad joj je odgovorio. KAKO SAM DOBROG SRCA, DOPUSTIT ĆU TI DA Ml OSOBNO ZAHVALIŠ TIJEKOM VEČERE. IMAM DOBRE VIJESTI, MORAM PROSLAVITI. KOLIKO DOBRE? Odgovorila mu je. Cade je promislio. NA LJESTVICI OD NULA DO JEBOTE-OSVOJIO-SAM-ROSE-BOWL, REKAO BIH DA SU STVARNO VRAŠKI KUL. Minutu kasnije zazvonio mu je mobitel. »Tipkala sam odgovor kad sam shvatila kako bi bilo jednostavnije nazvati«, rekla je Brooke kad se javio. »Zanimaju me te tvoje stvarno vraški kul vijesti.« Glas joj je postao skrušen. »Ali naţalost, ne mogu veĉeras. Idem na veĉeru s vanjskim savjetnikom kojeg smo zaposlili da nam pomogne s prošlotjednim obuĉavanjem jednakih mogućnosti zapošljavanja. Vjerojatno planiraju iskoristiti ovu priliku da mi natrpaju još posla.« Zastala je. »Ţao mi je, Cade. Naravno, bit ću zauzeta poslom.« Kao da bi je samo tako pustio. »Mogu se prilagoditi tvom rasporedu, Pepeljugo«, zadirkivao ju je. »A da se naĊemo na piću nakon veĉere?« Odgovorila je nakon stanke. »Voljela bih to. Trebala bih biti slobodna do devet sati, ako nije prekasno.« Tada je Cade shvatio koliko se zapravo veselio što će je vidjeti te veĉeri. Pih. Oĉito, zbog seksa koji će uslijediti. »Devet sati, dogovoreno«, rekao je. »Pokupit ću te kod stana.« »Ĉekat će te omlet Denver.« »Kako slatko.« Dodala je još jednu stvar prije no što je prekinula. »I, Cade, kakve god to vijesti bile — ĉestitam.« Cade je uz osmijeh spremio mobitel u sako. »Sudeći po tom smiješku, pretpostavljam kako će neki tuţenik, ili njegov odvjetnik, imati stvarno loš dan.« Kad je zaĉuo ţenski glas, Cade je provjerio sat i primijetio kako je toĉno tri sata. 103

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Vrijeme za Starbucks. Okrenuo se na stolici i ugledao poznato lice na vratima. »Pa vidi ti tko se vratio u grad. Kako je bilo na godišnjem?« U ured je ušla Rylann Pierce, jedna od pomoćnih drţavnih tuţiteljica iz odjela specijalnih tuţbi. »Prijeko potreban. Uz malo sreće nikad više neću vidjeti sluĉaj prijevare s hipotekom koji ima deset optuţenika i trinaest toĉaka optuţnice.« »Kladim se kako je vikend na Bora Bori pomogao«, rekao je Cade. »Ljudi kaţu kako te je Rhodes, ĉim su stigle presude o krivnji, ugurao u helikopter koji je ĉekao na krovu zgrade.« »Ljudi svašta govore. I mislim da ne dopuštaju osuĊenim kriminalcima parkiranje helikoptera na krovu savezne zgrade«, rekla je Rylann i pritom mislila na svog deĉka koji je imao šaroliku kriminalnu povijest. Prije godinu dana uzburkala je ured objavivši kako je u vezi s Kyleom Rhodesom, bogatim poduzetnikom koji se bavio sigurnošću mreţe, i koji je takoĊer igrom sluĉaja bio zloglasni bivši kriminalac poznat kao Terorist s Twittera. U poĉetku je Cadea djelomiĉno iznenadila njihova veza, s obzirom na to da je (A) smatrao Rylann jednom od svojih najbliţih prijateljica iz ureda i (B) on osobno bio tuţtelj koji je osudio Rhodesa na osamnaest mjeseci zatvora. Nezgodno. MeĊutim, unatoĉ neobiĉnim okolnostima, on i Rylann uspjeli su prijeći preko ĉinjenice kako je nekoć nazvao ljubavnjezinog ţivota »cyber prijetnjom društvu« — da, ponovno nezgodno — te su nastavili biti prijatelji. Štoje bilo lijepo jer osim što je Rylann bila netko s kime se volio druţiti, takoĊer je bila izvrsna tuţiteljica. Kao najstariji pomoćni drţavni tuţitelji u odjelu specijalnih tuţbi, ĉesto su dijelili iskustva, traţili savjet jedno od drugoga i razmjenjivali ratne priĉe iz sudnice. Istina, on i Rhodes neće uskoro zajedno piti punĉ i pjevati boţiĉne pjesme na godišnjim uredskim zabavama, ali zbog Rylann drţali su se na sigurnoj udaljenosti. »Znaĉi, ništa od guranja u helikopter, ha?« upitao ju je. »Uredski traĉeri bit će slomljeni.« »Ništa od helikoptera, ali... moţda me ĉekala limuzina ispred sudnice kad sam izborila kriviĉne osude«, rekla je Rylann. »Sa šampanjcem koji se hladio na ledu.« Naravno da jest. Cade je ustao od stola i prišao vratima. »Znaš da te sad moram zafrkavati zbog toga barem sljedeća dva tjedna, zar ne?« Pošli su jedno pokraj drugoga do dizala. »Aha.« Rylann se drsko nasmiješila. »I vrijedilo je svakog trenutka.« U Starbucksu je Cade predloţio da sjednu nakon što su uzeli pića. Našao je slobodan stol u kutu kafića za kojim su mogli nasamo razgovarati. »Ima nešto što sam mislio da bi trebala znati«, otpoĉeo je. »A ţelio sam da prvo ĉuješ od mene. Danas popodne imao sam sastanak s Cameron. Zamolila me daje zamijenim kao vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja dok je na porodiljnom.« 104

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Nije bio siguran kao će Rylann reagirati kad ĉuje vijesti. Bila je sjajni parniĉar, takoĊer u odjelu specijalnih tuţbi i vrlo posvećena svom poslu. Nije ţelio da privremeno promaknuće prouzroĉi nesuglasice meĊu njima. Srećom, njezin odgovor ublaţio mu je zabrinutost. »Ĉestitam, Cade«, rekla je s entuzijazmom. »To je sjajno. I zaista zasluţeno.« Skromno je odmahnuo na to. »Pretpostavljam kako je veliku ulogu imala duljina radnog staţa unutar ĉikaškog ureda.« Iako su imali jednako iskustva, Rylann je ranije radila u uredu San Francisca te se prebacila u Chicago tek prošle godine. Otpila je gutljaj frappuccina, a potom maknula uvojak crne kose iz oĉiju. »Cijenim što si to rekao. I da, ĉinjenica kako si duţe od mene u Chicagu trebala bi biti ĉimbenik koji je Cameron uzela u obzir. Ali još vaţnije od toga, Cameron te odabrala jer ćeš biti izvrstan u tom poslu.« »Hvala, Rylann. To mi puno znaĉi.« »Nemoj me pogrešno shvatiti. I ja bih bila izvrsna«, dodala je. Zavrtjela je pićem i promiješala led. »Ali znamo kako se to nikad ne bi dogodilo. Nema šanse da bi javni pravobranitelj ikada uzeo za vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja nekoga tko je u vezi sa slavnim bivšim kriminalcem.« Hladno je izrekla te rijeĉi, bez imalo ogorĉenja. I dok ih Cade ne bi rekao tako otvoreno, oboje su znali da je u pravu. Rylann je, meĊutim, prije godinu dana prihvatila kako će njezina karijera u vladinom sektoru biti ograniĉena zbog veze s Rhodesom — a koliko je Cade znao, nimalo nije ţalila zbog toga. Zapravo, njezin komentar pruţio mu je savršeni uvod. Pokazao je na ogroman dijamant koji joj se pojavio na lijevoj ruci. »Sudeći prema tom kamenu na ruci, ĉini mi se kako ste ti i Rhodes malo prošli fazu "u vezi". Da pretpostavim kako slijede ĉestitke?« Zrumenjela se i bacila pogled na prst. »Htjela sam već prije nešto reći, ali, znaš... s obzirom na tvoju prošlost s Kyleom, malo sam se ĉudno osjećala.« »Nije ĉudno.« Cade je priznao kad gaje mrko pogledala. »Dobro, i dalje je pomalo ĉudno. Ali daj — ispriĉaj mi o prosidbi, svejedno.« Podignula je obrvu. »Stvarno?« »Stvarno. Samo imaj na umu da sam muško, što znaĉi da zbog genetiĉke predispozicije smatram kako je bilo koja cmoljava romantiĉna pripovijetka koju ćeš mi ispriĉati krajnje ljigava.« Rylann se nasmijala. »Onda ću biti kratka.« Odloţila je piće na stol. »Pa, već znaš da me Kyle pokupio kod sudnice nakon suĊenja. Rekao mi je kako me ţeli iznenaditi godišnjim jer naporno radim, ali smo se prvo morali odvesti u Champaign kako bismo se našli s njegovim bivšim mentorom, voditeljem odsjeka za raĉunalstvo na Sveuĉilištu u Illinoisu kako bi raspravili o nekom projektu na kojem je Kyle radio za jednog klijenta. Podignula je blještavu ruku i gotovo zaslijepila Cadea, a vjerojatno i pola gostiju u Starbucksu. »Kad sad pomislim na to, da, zvuĉi pomalo sumnjivo, ali što ja znam o sigurnosti mreţe? 105

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Izvadio je laptop pa je uslijedio neki govor o malicioznim programima i napadima trojanskih virusa — sve se ĉinilo legitimnim u to vrijeme.« »Podsjeti me da ti, kad budem vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja, ne dodijelim sluĉajeve cyber zloĉina.« »Uglavnom... doĊemo u Champaign, igrom sluĉaja, gdje smo se Kyle i ja upoznali prije deset godina. I limuzina skrene u ulicu u kojoj sam ţivjela dok sam studirala pravo, a Kyle zamoli vozaĉa da se zaustavi jer ţeli vidjeti stan zbog dobrih starih vremena. Onda izaĊemo iz limuzine, a on odrţi veliki govor o onoj noći kad smo se upoznali i kako me pratio doma po istom ploĉniku na kojem stojimo — ovdje ću ubrzati zbog tvoje averzije prema cmoljavim stvarima — a ja se smijem sama sebi jer, pa, stojimo na pogrešnoj strani ulice. I naravno, ja to spomenem, a on mi kaţe da ne, nisam u pravu, jer se sjeća svega u vezi te veĉeri, a kako bih mu dokazala da nisam u krivu, prijeĊem ulicu da mu pokaţem i« — ovdje je zastala — »i ugledam kutijicu s nakitom, leţi na ploĉniku,na istom mjestu na kojem smo se prvi put poljubili. Onda se okrenem i vidim Kylea kako kleĉi na jednom koljenu.« Odmahnula je rukom, a oĉi su joj malo zasuzile. »I eto ga. Cijela cmoljava, ljigava priĉa. Udri u smijeh.« Cade je podigao kavu i otpio gutljaj. »To je, zapravo, bilo popriliĉno glatko napravljeno.« Rylann se nacerila. »Znam. Bivša cyber prijetnja društvu ili ne, tog ĉovjeka ne treba puštati iz ruku.«

DEVETNAESTO POGLAVLJE BROOKE JE završila baš kako je planirala tu veĉer pa je došla do ulaznih vrata stana svega pet minuta prije nego što je Cade trebao stići. Mogu se prilagoditi tvom rasporedu, rekao je ranije kad su razgovarali na mobitel. Tako blesava stvar, ali prošlo je toliko puno vremena otkako joj je to neki frajer rekao. Zapravo, otkako je poĉela raditi za Sterlinga. Bio je to samo običan trenutak, podsjetila se. Ništa nije znaĉio. Brooke se usredotoĉila na zadatak koji je bio ispred nje. Brzo je priredila iznenaĊenje u kuhinji i dovršila ga baš kada je netko pokucao na vrata. Otvorila ih je, a i dalje je nosila odjeću s posla. Cade je stajao na ulazu, leţerno odjeven u polo majicu i traperice. Podigao je obrvu kad ju je ugledao u poslovnom kostimu. »Kakva je bila veĉera?« »Duţa no što sam oĉekivala.« Pokazala mu je da uĊe. »Samo mi daj da se presvuĉem pa moţemo van.« Znatiţeljno je pogledao po stanu i upio ga pogledom. »Lijepo je tu.« 106

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Hvala.« Voljela je stan s jednom spavaćom i radnom sobom unatoĉ pozamašnoj hipoteci, kao i smiješnoj procijeni povrh toga, koju je otplaćivala. Sjajne parkete, popriliĉnoveliku spavaću sobu te mali prostor za doruĉak iza kuhinje s prozorima od poda do stropa koji su gledali na grad. Cade je prošetao dnevnom sobom koja je vodila u kuhinju. Zastao je kad je ugledao bocu šampanjca koja se hladila u posudi s ledom na pultu. Pogledao ju je. »Je li to za mene?« Brooke je postalo pomalo nelagodno ĉim je primijetila njegovo oĉito iznenaĊenje. Kad je navratila u prodavaonicu vina iza ugla na putu do kuće s veĉere, šampanjac se ĉinio kao lijepa gesta, s obzirom na to kako je Cade spomenuo da ima jako dobre vijesti. Ali sad se prisjetila Pravila broj šest neobaveznog seksa. Bez osobnih darova osim seksi igračaka i masaţnih ulja. Da, dobro, shvatila je. Iako, mora priznati, morala se ugristi za usnu kako se ne bi nasmijala na pomisao kako Cadeu uruĉuje prsten za penis kao ĉestitku. Iznenađenje! Brooke se brzo pribrala, odmahnula je rukom u smjeru šampanjca. »To je boca koju mi je netko dao kao poklon. Bila mi je tu negdje pa sam pomislila kako je tvoja tajanstvena vijest zasluţila barem šampanjac.« Primijetila je kako je Cade i dalje promatra sa zanimanjem. Brooke je otišla u kuhinju i izvadila vadiĉep iz ladice. Otvorila je šampanjac i natoĉila. »Onda. Ĉemu nazdravljamo?« »Za osam tjedana bit ću vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja Sjevernog okruga Illinoisa.« Brooke je zinula. »Šališ se. Pa to je sjajno.« »Samo dok mi je šefica Cameron na porodiljnom dopustu«, rekao je. »Nije vaţno. I dalje je sjajno.« Brooke je kucnula ĉašom o njegovu» Ĉestitam.« Otpila je gutljaj i primijetila kako je zaustavio oĉi na njezinim usnama kad je odmaknula ĉašu. Iznenada je imala osjećaj kao da se temperatura u sobipovisila za dvadeset stupnjeva. Jedan pogled — pravi pogled — bilo je sve što je taj ĉovjek morao napraviti kako bi se toliko napalila da izgubi razum. »Kakav je?« upitao ju je i gledao izravno u oĉi. »Nije loš.« Pokazala je njegovu ĉašu sa šampanjcem. »Probaj.« Odloţio je ĉašu na pult. »Mislim da hoću.« Zakvaĉio je prst za pojas na njezinoj suknji, privukao je bliţe te pohotno primaknuo svoje usne njezinima. Cade je bio u tom stanju — toĉnije, u stanju »napaljen k'o sam vrag« — još od trenutka kad je Brooke otvorila vrata u jednoj od svojih kombinacija vrućih suknji i štikli. Cijeli dan razmišlja o tome kako će je zgrabiti rukama, još otkako su razgovarali, a sad je bila tu, prislonjena o njega. Prstima mu je mrsila kosu, a usne su im se stopile. Sviđa ti se. 107

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ah, draţesne Još jedan iritantan glas u glavi, ovaj nesumnjivo zvuĉi poput Vaughna. Gubi se. Imam ruke ţeni na straţnjici. Cade je okrenuo glavu i zloĉesto šapnuo Brooke na uho. »Ĉini se da je odlazak na piće prava šteta kad imamo otvorenu bocu šampanjca ovdje.« Sagnuo je glavu niţe kako bi joj pomazio vrat, prošli je tjedan otkrio kako joj je to slaba toĉka. Nagnula je glavu. »Pa, sad kad to tako kaţeš...« uzdahnula je kad joj je usnama prešao preko kljuĉne kosti. »Ne bih ţeljela sudjelovati u stvaranju štete.« Cadeu je bilo drago što se slaţu. Prošao je usnama preko njezinih pa je vruće i zahtjevno poljubio. Brooke mu je stavila ruke oko vrata i privukla ga bliţe. Uzeo ju je u naruĉje i odnio je na najbliţi komad namještaja koji je mogao pronaći — kauĉ u dnevnoj sobi. Poloţio ju je i popeo se na nju. Nestrpljivo joj je strgao košulju, a gumb je odletio u zrak. »Kvragu, ĉini mi se da ti dugujem košulju.« »Baš me briga za košulju.« Ponovno mu je privukla usne svojima. Kad je već tako, rastvorio joj je košulju do kraja. Povukao je ĉipkastu košaricu grudnjaka i prešao prstom preko vrška dojke pa je uzdahnula. Drugom je rukom kliznuo prema dolje, duţ svilene koţe pupka, a potoni ispod suknje. Kad joj je odmaknuo gaćice u stranu, zajecala je. »Već si mi toliko mokra.« »Vjerojatno zato što sam razmišljala o tebi tijekom poslovne veĉere.« Oh, ma nemoj? »O ĉemu si to razmišljala?« Polako je slavio dva prsta u nju pa ih gurao unutra i van u laganom i njeţnom ritmu. »Moţda je poĉelo tako da ti radim ovo?« Uzdahnula je, da, a Cade je premjestio ruku kako bi joj mogao draškati klitoris. Podignula je ruku i povukla drugu košaricu grudnjaka. Gurnula mu je drugu dojku u pohotna usta, a on je poţudno uvukao napetu bradavicu. Njeţno ju je grickao zubima, a erekcija samo što mu nije probila zatvaraĉ na hlaĉama. Ţelio ju je cijelu veĉeras, pod sobom, iznad sebe, na koljenima — ali krenimo redom. »Gledat ću te dok svršavaš«, rekao je. Volio ju je promatrati ovako izbezumljenu pa je ţelio još malo to produţiti. Njeţno je uzdisala i isprekidano disala. Rastvorila je usne. Nije si mogao pomoći; sagnuo se i poljubio je. Isprepleo je jezik s njezinim kada je poĉela osjećati kako je trese orgazam. Osjećala je kako joj se tijelo ĉvrsto steţe oko njegovih prstiju i dala mu do znanja kakav je dobar osjećaj kad je u njoj. Kad je napokon došla k sebi, uzeo ju je u naruĉje i ustao s kauĉa. Glas mu je bio ţuran. »Kojim putem do spavaće sobe?« Odmahnula je rukom uz podmukli osmijeh. »Oh, ne. Sad mi je super, hvala. Mislim da ću se samo izvaliti ovdje i gledati TV.« Da, drska kao i uvijek. »Vidjet ćemo«, zareţao je. Zaciĉala je od iznenaĊenja kad ju je premjestio u rukama i prebacio preko ramena poput vatrogasca — skupa s poslovnom suknjom i štiklama i svime. 108

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Prošli su pokraj radne sobe, a zatim ušli u prostoriju koja je oĉito bila spavaća soba s obzirom na veliki krevet s baldahinom koji je bio ukrašen posteljinom od svile krem boje i brojnim jastucima. Bacio je Brooke na njega bez ikakve rasprave. Uspravila se na ruke i zagledala se u njega u nevjerici. »Ma nisi me stvarno donio ovdje preko tog ramena.« »Ah, ali kao što smo mogli vidjeti, gĊo Parker, upravo jesam.« Istog je trena skinuo majicu, a potom otkopĉao patent i zbacio ostatak odjeće sa sebe. Stajao je ispred nje nag i ĉvrst poput ĉelika. »Pomakni se na rub kreveta.« Zadirkujući pogled ponovno joj se pojavio u oĉima. »Opet izgledaš zlobno.« »Brooke«, upozorio ju je. Mala koketa samo se nasmiješila. Skinula je košulju i bacila je, a potom spustila noge na pod. Prišla mu je i prešla rukama preko golih prsa. »Moţda mogu uĉiniti nešto da to promijenim.« Bez daljnje rasprave, kleknula je na koljena i primila ga u vruća, mokra usta. »Oh, jebote«, uzdahnuo je. Promrsio joj je kosu rukama i pokušao ne eksplodirati u tom trenutku. Laţno dodavanje. Provuci se. Preokreni igru. Prikradi se kao vođa navale. Kriste, ţenska mi je zavrtjelo glavom. Pogledao je dolje i ugledao najseksi, najpametniju inajsamopouzdaniju ţenu koju je ikada vidio kako mu liţe pulsirajući glavu erekcije. Najvrući trenutak ţivota. »ProĊi rukom gore i dolje«, rekao joj je grlenim glasom. Osjećao je kako gaje nešto sirovo ponukalo, iskonska potreba da je uĉini svojom. Promatrao je kako je zavrtjela jezikom preko glave, a zatim ga uvukla još dublje i usisala. »Baš tako. Uzmi me još, Brooke.« Povukla gaje još više, a potom prešla usnama preko njega. Zatvorio je oĉi i dopustio da mu ruke padnu uz bokove dok se koristila usnama, jezikom i Ustima kako bi ga odvela do ruba. Zaustavio ju je prije no štoje prešao granicu. »DoĊi ovdje.« Prošla mu je rukama uz tijelo dok je ustajala. Raširila je oĉi kad ju je poveo unatrag sve dok je nije zarobio uz krevet. Okrenuo ju je prema sebi. »Sjećaš se kad smo se upoznali, kako si mi odbrusila u uredu? Još otada ţelim nešto.« Njeţno joj je prešao rukama uz noge i podigao suknju. Jednim oštrim trzajem strgao joj je ĉipkaste tange i bacio ih na pod. »Sad si mi u milosti.« Ĉuo je kako joj je zastao dah od uzbuĊenja pa se sagnuo kako bi joj šapnuo na uho. »Dobro da još uvijek imaš štikle.« Zgrabio je traperice s poda pa izvadio kondom iz novĉanika, stavio ga je, a potom joj prošao rukom uz noge, prevukao suknju preko nage straţnjice i izloţio hladnom zraku. Pljesnuo ju je dlanom po jednoj strani pa je zadahtala i nejednoliko izdahnula zrak. Sad više nije bila drska. 109

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zapravo, sudeći prema brzom dizanju i spuštanju njezinih Prsa, Cade bi se usudio pretpostaviti kako je Brooke Parker iz Restorana Sterling u tom trenutku bila popriliĉno napaljena. »Stavi ruke na krevet.« Krevet je bio visok pa se Brooke samo malo sagnula. Primio je penis u ruku i djelomiĉno ušao u nju — što je moglo uspjeti jer su joj visoke pete dale taman dovoljnu visinu — a potom je zgrabio za bokove i polako ušao u nju. Cade je uhvatio dah kad se njezin skliski otvor stisnuo oko njega. Ĉuo je kako je Brooke uzdahnula i istog se trena primirila. »Prestat ću ako ti je previše.« Odmahnula je glavom. »Ne... dobro je.« Ponovno je izvila bokove. »Stvarno dobro.« Stisnuo je ĉeljust, a potom poĉeo polako ulaziti, glatko je klizio unutra-van. Nakon nekoliko ulazaka, pojaĉao je ritam i ĉvrsto je stiskao prstima. Bokovi su mu udarali o njezinu straţnjicu dok su se njezini uzdasi u zraku stapali s njegovima. Pogledao je dolje, skoro je svršio kad je ugledao kako gura penis u nju. Ispruţio je ruku i stavio joj je izmeĊu nogu. Poĉela je drhtati, a zatim ga pogledala preko ramena. Izustila je promuklim šapatom. »Cade. Poljubi me.« Uz duboko rezanje, oslonio se rukom na krevet, sagnuo i osvojio joj usta dubokim i posesivnim poljupcem. Koţu uz koţu, kretali su se zajedno laganim i erotiĉnim ritmom. Nešto je nagnalo Cadea da uzmakne i zagleda joj se u oĉi. »Tako je savršeno s tobom«, zajeĉao je. Gurnuo ga je još jednom pa su oboje eksplodirali, zajedno, a glasni uzdasi ispunjavali su sobu sve dok nisu s drhtajem stali i srušili se na krevet. »Vršitelj duţnosti, drţavni tuţitelj Cade Morgan. To bi trebalo imati ĉudesan uĉinak na tvoj krhki ego.« Cade je velikodušno pokazao rukom. »Smiješ pokazati divljenje.« »I tako poĉinje.« Nasmijao se i otpio gutljaj šampanjca. Inaĉe nije baš bio ljubitelj, ali s obzirom na to daje Brooke otvorila bocu kako bi proslavila promaknuće, smatrao je kako je nepristojno ne piti. Sklupĉali su se na kauĉ pa mu je ispruţila noge preko krila, okrenuta licem. Nakon treće runde seksa koji je, kvragu, stvarno bio vruć, presvukla se u majicu na bretele i ruţiĉaste hlaĉe koje su izgledale kao pidţama pa uzela vrećicu kolaĉića Chips Ahoy! iz kuhinje za grickanje uz ĉašu šampanjca. Smatrao je kako je ĉitava ta kombinacija slatka. »Onda? Reci mi kako je došlo do tog promaknuća«, rekla je kao da je stvarno zanima. Cade je uputio Brooke u sastanak s Cameron, a potom i u razgovor s Rylann koji je uslijedio nakon njega. Ĉinilo se kako je ovaj posljednji dio posebno zanima. 110

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ĉekaj malo. Prijatelj si sa ţenom ĉijeg si zaruĉnika poslao u zatvor?« upitala je Brooke i prekinula ga. »Što, to se ne dogaĊa svaki dan?« našalio se. »Hm... ne.« Brooke je promislila o tome. »Misliš li kako će te pozvati na vjenĉanje?« Cade je kimnuo. Pa, sranje. »Nisam razmišljao o tome.« Nagnuo je glavu. »Pitam se rade li ĉestitke na kojima piše "Ĉestitam, sve najbolje. Drago mi je što smo prešli preko onoga kad sam te nazvao teroristom usred sudnice".« »Naravno. Vidjela sam dvije takve u Hallmarku prošli tjedan.« Pogledali su se i nasmijali. Cade je iskapio ĉašu šampanjca i odloţio je na stolić za kavu. Potom je ispruţio ruku i ukrao kolaĉić iz vrećice koju je drţala. »Što da kaţem? Upoznala si me u zanimljivom trenutku ţivota.« Rijeĉi su mu izletjele prije no što je uspio promisliti o njima. »A da? Što se još dogaĊa u tvom ţivotu ovih dana?« leţerno je rekla dok je grickala kolaĉiće. Ipak, pomno ga je promatrala svijetlozelenim oĉima. Cade je ozbiljno razmislio o tome na djelić sekunde. Saznao sam da imam brata. Onda je pomislio, ma ne. Dobro su se zabavljali; nijeţelio upropastiti raspoloţenje tako da natovari Brooke svoje probleme na leĊa. Srećom, spasilo ga je zvono kao u poslovici kad joj je zazvonio mobitel. Namrštila se jer je vjerojatno oĉekivala neku strku na poslu. Ali kada je dohvatila mobitel sa stolića i provjerila tko zove, pojavio joj se izraz olakšanja na licu. Javila se. »Hej, ti.« Cade je popriliĉno dobro znao tko je to bio i nije bio siguran kako se osjeća zbog ĉinjenice što je tip zove u deset sati u petak naveĉer. Ispruţio je ruku i natoĉio si još jednu ĉašu šampanjca, kao da nije obraćao pozornost na razgovor. Ali je bogme prisluškivao. »Dobro«, rekla je. Usmjerila je pogled prema Cadeu kao odgovor na nešto što je pozivatelj rekao, ma što to bilo. »Da.« Nasmijala se u nastavku razgovora. »Ne.« »Ne znam.« »Sljedeće pitanje.« »Sljedeće pitanje.« »Još uvijek to?« »Idem sutra u ured. Moţe ruĉak u The Shoreu u podne?« »Imat ću to na umu. Što radiš veĉeras?« »Je li to ona plavuša koja zvuĉi kao koza kad doţivi orgazam ili ţenska koja te tjera da joj prostaĉiš škotskim naglaskom?« Zacerekala se. »Sretno ti bilo s njom. Vidimo se sutra.« 111

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Prekinula je i odloţila mobitel sa strane, a zatim se okrenula Cadeu. »Oprosti zbog toga.« »Pokušat ću na blef. Ford?« Kimnula je i vratila se grickanju kolaĉića. »Aha.« Cade je ĉekao da pojasni. Nije to uĉinila. Cade je podigao obrvu. »Jesi li sigurna da vas dvoje niste —« »Sto posto.« »I sve ovo vrijeme nikad niste —« »Nijednom.« Leţerno mu je odmahnula. »Ti bi trebao razumjeti. Upravo si mi rekao kako si prijatelj s onom ţenskom Rylann. Pretpostavljam da ne spavate zajedno?« »Ta ţenska Rylann me ne zove u deset sati naveĉer u petak.« »Postaješ li opet zloban?« »Ako kaţem da, dobijem još jedno pušenje?« Nasmijala se na to, malo se zarumenjela. »Dobar pokušaj.« Cadeu je rumenilo bilo slade od ruţiĉaste pidţame i kolaĉića Chips Ahoy! »Morao sam pokušati.« Nasmiješla se, a potom utihnula na trenutak. »Ford i ja ţivjeli smo u istom susjedstvu dok smo odrastali. On... nije baš volio biti puno kod kuće pa su ga moji roditelji uzeli k sebi kad god je ţelio. On je zapravo kao obitelj.« Izraz na njezinom licu rekao je kako priĉa ima još dosta detalja, ali kako ništa više nije rekla, Cade nije upitao. Nagnula je glavu i vidljivo ţeljela promijeniti temu. »Zar zaista ţeliš provesti cijelu veĉer razgovarajući o Fordu?« »Ne baš.« A na temelju onoga što je upravo rekla, već se osjećao ugodnije zbog njihovog odnosa. Nije da je on imao ikakvih potraţivanja prema Brooke ili tako što. Pih. »Dobro.« Brooke je odloţila vrećicu kolaĉića i popela se na Cadea pa ga opkoraĉila. Glas joj je bio promukao i zavodljiv. »Onda moţda moţemo pronaći nešto drugo ĉime te moţemo zabaviti.« »Serabble ?« Nasmiješila se, sagnula glavu i poljubila ga. Tako treba i biti, pomislio je Cade. Kliznuo joj je rukama ispod majice i pomazio golu koţu donjeg dijela leĊa. Dvoje ljudi koji se dobro zabavljaju i drţe sve samo na površini. Nema potrebe za zaranjanjem u duboke i mutne vode koje se kriju ispod.

112

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


DVADESETO POGLAVLJE U PETAK je Ian navratio u Brookein ured nakon što se vratila s obuke o jednakim mogućnostima zapošljavanja. Ĉinio se iznimno zadovoljnim. »Dobio sam tvoju poruku o sastanku s Curtom Emeryjem.« Kimnuo joj je uz odobravanje. »Dobro odraĊen posao.« »Ne bih se previše veselila da sam na tvom mjestu. Pucamo na visoko«, upozorila ga je Brooke. Iako, da, rasturala je i skidala imena s popisa tih dana. Osim što je privela kraju sve ugovore o zapošljavanju i usluţivanju vezane za centar Staples te nadgledala obuke protiv maltretiranja u restoranima, uspjela je u nekoliko slobodnih minuta preuzeti na sebe odgovornost i nazvati Curta Emeryja, direktora usluţivanja hrane u Chicago Bearsima te mu ostavila poruku u kojoj ga moli za priliku da se sastanu kako bi razgovarali o sektoru za sport i zabavu Restorana Sterling. Iznenadio ju je kad je ujutro nazvao i pristao. Brooke je obavila istraţivanje pa je znala s ĉime će se suoĉiti. Posljednjih petnaest godina Grupa Spectrum — najveći svjetski pruţatelj ugovorenog posluţivanja hrane — radila je sa Soldier Fieldom, domom Chicago Bearsa. Samo je Speetrumov sektor za Sjevernu Ameriku imao prihode gotovo jedanaest milijardi dolara prethodne godine, a pruţali su usluge posluţivanja hrane svima, korporacijskim kafićima, kantinama na fakultetima i sveuĉilištima, te na posebnim dogaĊajima poput U.S. Opena te na sportskim i zabavnim terenima. Igrom sluĉaja, tijekom posljednje dvije godine Brooke je — zajedno s Micahom i Tonyjem, druga dva ĉlana lanove »ekipe iz snova« — maznula tri najveća sportska klijenta Spectrumovom sektoru za Sjevernu Ameriku: stadion Cowboy sa, centar United i centar Staples. A iako Sterling još nije bio do koljena divovskoj korporaciji kao što je bio Spectrum ni po veliĉini ni po primanjima, Brooke je nesumnjivo znala kako su ljudi obratili pozornost. Sada kada je Sterling imao ugovore s Chicago Cubsima i Bullsima, bilo joj je logiĉno ciljati na gradsku nogometnu momĉad. Ĉula je u kuloarima kako je suradnja Bearsa i Spectruma zapoĉela preko osobne veze — netko u Spectrumu igrao je golf s roĊakom jednog od Bearsovih korporacijskih direktora ili tako nešto — ali nije imala pojma postoji li još uvijek ta osobna veza te je li Curt Emery, direktor posluţivanja hrane, voljan razmisliti o toj mogućnosti. Mogla je saznati samo na jedan naĉin. Ian je sjeo ispred njezinog stola i leţerno se protegnuo. »Što misliš o tome što te Emery traţio da se sastanete?« U poĉetku se i Brooke zamislila oko toga. Kad joj je direktor Bearsa ostavio poruku, izriĉito je naglasio kako će se rado sastati s njom, ali samo s njom. A onda opet, nije bilo neobiĉno da ona, Micah ili Tony sami idu na 113

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


sastanke — posebice ako se radi o prvom sastanku s potencijalnim novim klijentom. »Pretpostavljam kako to znaĉi da Bearsi imaju još godinu, moţda dvije ugovor sa Spectrumom. Pa stoga, iako moţda Emeryja zanima promjena u doglednoj budućnosti, ţeli odraditi uvodni sastanak i leţerno se upoznati. »Ipak, to je velik prvi korak«, rekao je an. »Kad je sastanak?« »Za dva tjedna od sljedećeg ponedjeljka. U sjedištu Bearsa gore na jezeru Forest.« »Oh, znaĉi, moći ćeš se druţiti u dvorani Halas. Kako kul.« Ian je stavio ruke iza glave. »Već se vidim u Sterlingovoj luksuznoj loţi na Soldier Fieldu, odmah iza linije od pedeset jardi.« I odvjetnica i pragmatiĉna ţena u Brooke osjetile su potrebu spustiti oĉekivanja glavnog direktora na zemlju. »Malo se zalijećeš grlom u jagode, Iane. Zapravo, mislim da se zavaravaš.« »Ĉovjek uvijek moţe sanjati, Brooke.« Nasmijala se. »Ma koga ti zavaravaš? Jedva da koristiš naše loţe u Wirgley Fieldu i centru United.« Odmahnuo je rukom na to. »Da, ali nogomet je drugaĉiji. Ako sklopimo posao s Bearsima, vjeruj mi da ću dovući straţnjicu na svaku utakmicu u Soldier Fieldu.« Primijetio je kako se suzdrţava da se ne nasmije. »Što?« »Samo sam se pitala što je to s muškarcima i nogometom«, rekla je Brooke. Naravno, zbog posla je mogla drţati prednost kad se govorilo o sportovima, ali — opa — kako je raširila oĉi kad je bila u Dallasu i raspravljala o poslu s Cowboysima. Ti nisu samo voljeli nogomet, ţivjeli su ga. »To je neka ratniĉka metafora? Ideja da najjaĉi i najotporniji muškarci regije navuku štitnike i zakoraĉe na bojno polje pa se suoĉe s najjaĉim i najotpornijim protivnicima?« »Zapravo, to je upravo to.« »Aha. A podsjeti me: u kojem je stoljeću nastao obiĉaj da vojsku na bojnom polju prate zgodne djevojke u vrućim hlaĉicama i s pomponima? Je li Napoleon zapoĉeo s tom tradicijom?« Brooke se pretvarala da razmišlja. »Ili je to moţda bio Dţingis Kan.« »Rugaš se ameriĉkom sportu. Otpuštao sam ljude i za manje vaţne stvari.« Brooke je dobacila pogled lanu da se uozbilji. »Ne, nisi. Nikoga ne otpuštaš, a da mi prije ne dotrĉiš u ured i upitaš mene hoće li te tuţiti. A onda sam uvijek ja ta koja ih na kraju otpusti.« »Jer to ĉiniš s toliko šarma«, Ian je rekao sa smiješkom. Znao je da govori istinu. »Znaš da se ne bih mogao snaći bez tebe, zar ne?« »Sjeti se toga idući put kad dode vrijeme za povišicu pa ti predam još jedan izvještaj od šesnaest stranica s grafovima i dijagramima.« »Jedva ĉekam.« Ian je namignuo i ustao sa stolice kako bi otišao. Zastao je na vratima, a potom se zamišljeno okrenuo. »Zato što me podsjeća na najbolje trenutke koje sam proveo s ocem.« Brooke je nagnula glavu, nije ga mogla pratiti. »Oprosti?« 114

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Upitala si me što je to s nogometom«, objasnio je. »Znao sam da sam homoseksualac prije no što sam navršio trinaest godina. A znao je i moj otac. Ali to nije bilo nešto o ĉemu smo tada mogli razgovarati. Zapravo, gotovo pet godina uopće nismo razgovarali. Ali tri sata svake nedjelje, dok smo gledali utakmice, mogli smo se druţiti i vikati i navijati i jednostavno opet biti otac i sin.« Zastao je pa se blago nasmiješio na to sjećanje. »Ne znam za druge muškarce, ali to je ono što meni znaĉi nogomet.« Ianove rijeĉi ostale su u zraku nakon što je otišao i dale Brooke dovoljno materijala za razmišljanje. Istina, nikad nije posvećivala previše pozornosti nogometu — vjerojatno zato što je bila mrvicu protiv sporta. Dok je odrastala, kao i u većini gradova, najpopularnija djeca u srednjoj školi bili su igraĉi nogometa i navijaĉice, a kako definitivno nije pripadala toj skupini, odbacila je cijelo to društvo jer je smatrala kako se previše drţe zajedno. Pomislila je na onaj dan kad je bila utakmica Cubsa te kako su Ford, Tucker i Charlie gotovo pali u nesvijest kad jeCade ušao u loţu. Neprestano su priĉali o Cadeovim danima kada je igrao nogomet na fakultetu, pogotovo o pobjedi na Rose Bowlu, a ipak, bio je to dio njegovog ţivota o kojem je Brooke sama vrlo malo znala. A moţda je to bilo dobro. Budući da se nije ţeljela previše emocionalno pribliţiti Cadeu, vjerojatno je bilo najbolje da ne zna puno o njegovoj prošlosti i stvarima koje su ga oblikovale muškarcem kakav je postao. Vratila se poslu ĉim je to razriješila sa sobom. Ali zaĉula je Fordov glas u glavi koji ju je omeo. To je jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti sveuĉilišnog nogometa. S druge pak strane... Stalno je suraĊivala sa sportskim momĉadima u sklopu posla. Ako je Cadeova pobjeda na Rose Bowlu bila tako velika stvar, onda bi vjerojatno trebala znati više o njoj. Zapravo, bilo je to istraţivanje. Osim toga, bila je to jedna nogometna utakmica — nije da će pasti na koljena ako ga bude vidjela kako izvodi nekoliko lijepih dobacivanja. Zakljuĉila je tako pa je ustala od stola i zatvorila vrata ureda. Izvadila je iPad iz aktovke, a zatim sjela i pokrenula Google. Potraţila je »Cade Morgan Rose Bowl« i pritisnula na »snimke.« Voila. Prelistala je raznovrsne zapise s YouTubea, kliknula na link koji je izgledao obećavajuće pa se udobno smjestila ispred stola. Bila je to snimka od ĉetrnaest minuta s najvaţnijim dogaĊajima, a poĉela je sa svim vrstama pompe i okolnostima i najavljivaĉem koji je nadglasao buĉnu limenu glazbu: »Evo nas uţivo iz Pasadene u kojoj se snovi, krv, znoj i suze, ustrajnost i išĉekivanje svode na ovo: Rose Bowl 2001. koji vam donosi...« Bla, bla, bla... Dajte ljudi, ja sam zauzeta ţena, prijeĊimo na dobre stvari.

115

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Napokon su se pojavili prizori prave utakmice i — evo ga. Dvadesetjednogodišnji Cade nosio je ljubiĉastu uniformu Wildeatsa — kacigu, štitnike za ramena i sve ostalo — a »Morgan« mu je ponosno blještalo na leĊima majice. Kako slatko. Brooke je gledala montaţu najboljih trenutaka prve ĉetvrtine utakmice i igru u kojoj je Cade jurio iz pozadine i izbjegavao udarce i vrludao i trĉao i dodavao loptu, a onda netom prije predaha napravio nešto s ĉime se obranio od linijskog igraĉa i zavrtio i jurnuo preko drugoga kako bi došao do zadnje linije i priveo igru kraju i — Jebote, bio je izvrstan. U trećoj ĉetvrtini srezali su snimku do prizora u kojem Cade stoji sa strane terena i gleda kako suci mjere kako bi provjerili je li Northwestern zaustavio prvo kljuĉno polaganje. Tad su ga prvi put tijekom saţetka prikazali bez kacige, a Brooke se nasmijala kad gaje ugledala, znojnog i prljavog, s razbarušenom tamnom kosom, kraćom nego danas. Snimka se nastavila i prikazala prizor za prizorom Cadea u akciji. Nesumnjivo je bio zvijezda utakmice — ali, što je duţe gledala, srce joj je sve brţe i nervoznije tuklo. Zato što je, za razliku od onih koji su uţivo gledali utakmicu, znala kako će završiti. Kad je saţetak ĉetvrte ĉetvrtine proletio, išĉekivanje joj je poraslo. Naposljetku, ostalo je još samo petnaest sekundi na satu; Northwestern je gubio ĉetiri boda, a Morgan u ljubiĉastoj majici stajao iza linije napada. Brooke je znala kako će to Cadeu biti posljednji put da igra nogomet. Ostala je bez daha kad je centar ispalio loptu. Cade je jurnuo unatrag, vješto zauzeo poloţaj i spremio se za dodavanje — a Brooke ugledala zadnjeg linijskog braniĉa kako juri oko linije te ide ravno na Cadea... Nije nimalo sumnjala kako ga je i Cade primijetio, iako nije ni trznuokad se odmaknuo i izveo savršeno, fantastiĉno dodavanje od šezdeset i pet jarda ravno u ruke hvataĉu koji je ĉekao na krajnjoj liniji. Gomila je totalno poludjela. Nitko u tom trenutku nije uspio primijetiti — sve oĉi sa stadiona bile su uprte u loptu hvataĉa — no Brooke je vidjela na usporenoj snimci iz drugog kuta kamere, kako je linijski braniĉ oborio Cadea samo djelić sekunde nakon štoje bacio loptu. Zajedno su snaţno udarili o tlo, a sva ta sila i teţina strovalila se Cadeu na desno rame. Brooke je s puno divljenja gledala ponovljenu snimku na kojoj je Cade jednom rukom, onom koja nije bila ozlijeĊena, odgurnuo linijskog braniĉa kako bi mogao vidjeti je li dodavanje uspjelo. Iste sekunde kad je lopta pala u ruke hvataĉu, okrenuo se na leĊa na terenu i podigao šaku u znak pobjede. Sekundu kasnije gomila suigraĉa u ekstazi bacila se na njega. UzbuĊeno su nahrupili jedan na drugoga. Brooke je vidjela na licima suigraĉa trenutak kada su shvatili kako nešto nije u redu. Razuzdanu proslavu zamijenili su izbezumljeni povici treneru i 116

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


zabrinuti izrazi lica kad su se svi maknuli kako bi Cadeu dali malo prostora. Neko je vrijeme ostao leţati. Razgovarao je s trenerima dok ga nisu pregledali. Kad su napokon pomogli Cadeu da ustane i ode s terena, ĉitavim stadionom, koji je do tada bio tih, pronijelo se gromoglasno navijanje i pljesak. Snimka je završila nakon toga. Brooke se naslonila na stolicu i treptanjem odagnala nabujale osjećaje. Vjerojatno kad bi ona i Cade imali ozbiljnu vezu, ţeljela bi znati o ĉemu je razmišljao dok je leţao na terenu. Nesumnjivo bi takoĊer jednako ţeljela znati zašto nikad nije spomenuo nogomet i nedostaje li mu taj dio ţivota. I, kad bi bili u pravoj vezi, ne bi je zanimala samo prošlost. TakoĊer bi je zanimalo sve što mu se dogaĊa u privatnom ţivotu i je li dobro i moţe li mu, moţda, ikako pomoći. Sva sreća, onda, što nije bilo ozbiljno. Zato što je to bilo puno pitanja za dvoje ljudi koji bi, kako je Cade jednom rekao, vjerojatno proveli ĉitavu vezu, a da si nikad ne kaţu ništa smisleno. Netko je pokucao na vrata i prekinuo Brookeino razmišljanje. »Naprijed.« Tony, potpredsjednik prodaje, promolio je glavu kroz ured. »Ĉuo sam za sastanak s Bearsima«, rekao je. »Lijepo odraĊen posao. Imaš koju minutu za razgovor?« »Naravno.« Ugasila je iPad. Tony je naglasio. »Mogu se vratiti kasnije ako si usred neĉega.« Brooke je odmahnula rukom. »Ma samo sam se malo igrala po internetu.« Vratila je iPad u aktovku, a potom se okrenula natrag Tonyju. »Onda. Soldier Field. S obzirom na sjaj u tvom oku, vjerojatno je najbolje da ti odrţim isti onaj govor o grlu u jagodama koji sam upravo odrţala Ianu.« Duţnost je ponovno zvala.

DVADESET PRVO POGLAVLJE

»JESI LI siguran da bi ovo trebao raditi?« Cade je stajao nekoliko metara dalje i odmahnuo rukom na Zachovo pitanje. Iako, zapravo, vjerojatno ne bi trebao to raditi. »Prestani se brinuti za moje rame. Bolje se usredotoĉi na te svoje spore noge.« Zauzeli su napušteni teren iza skladišta gdje se Zach navodno igrao sa sugiraĉima izvan sezone. Cade se drţao svoje rijeĉi pa je predloţio da se ovaj put druţe negdje bliţe bratovog kvarta — nakon što je ne tako suptilno izvukao Zachovo obećanje kako Noah neće biti tamo. Cade je duboko u sebi znao da će se, kako njegova veza sa Zachom bude postajala dublja, jednog dana morati suoĉiti s ocem. Ali do tog je dana još bilo daleko. Zasad je ţelio ostati usredotoĉen na Zacha. Brat mu je ţivio na juţnoj strani grada u susjedstvu sa skromnim kućama koje je bilo izgraĊeno odmah 117

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


nakon Drugog svjetskog rata. Cade je dovoljno poznavao podruĉje kako bi znao daje bilo popriliĉno sigurno i daje nogometni tim drţavne škole koju Zach pohaĊa jedan od najboljih u Chicagu. Kladio bi se kako je to bio jedan od razloga zašto je Noah odabrao baš taj kvart. Cade je stajao nasred terena i ĉekao da Zach zauzme mjesto na liniji razdvajanja. »Kad si posljednji put bacao loptu?« zabrinuto je upitao Zach. Osim nekoliko usputnih rundi što je Cade odigrao s prijateljima, davno. »Prije otprilike dvanaest godina.« Zach ga je paniĉno pogledao. »Neću pretjerivati«, rekao je Cade. Nije da mu je rame bilo niškoristi; zapravo, uglavnom mu uopće nije smetalo. Rotatorna manšeta jednostavno nije mogla podnijeti opetovane napore profesionalnog nogometa. »Samo ţelim vidjeti što mogu.« Naglasio je. »A ako je odgovor "ne baš puno", bolje ti daje ne kaţeš ni ţivoj duši. Moram saĉuvati ugled.« Zach se nasmijao i opustio. »Dobro. Ne ţelim ti stajati na putu dok proţivljavaš staru slavu ili što god već.« »Dobro. Ali u sluĉaju da sve poĊe po zlu, kljuĉevi od auta su mi u vanjskom dţepu sportske torbe. Kad me budeš vozio u hitnu, ako budem prezauzet nerazgovjetnim mumljanjem zbog boli, samo im reci da imam osiguranje Blue Cross Blue Shielda.« Zach je širom otvorio oĉi. »Šalim se, Zach. A sad kreni.« Zapoĉeli su s kratkim udaljenostima. Cade je odglumio dodavanje kroz noge, a potom se povukao dok je Zach sprintao na dodavanje. Naporno je trenirao Zacha to jutro, baš kao štoje svaki trener trenirao njega, ali znao je da mali to moţe podnijeti. Vidio je kako je Zach dobar — tako dobar da su se i Cadeu javili natjecateljski osjećaji. Srećom, ostao je u formi tijekom godina; dizao je utege, plivao i trĉao, stoga mu je mjesto bilo na tom terenu, a svaki mišić spreman i nabrijan. Osim jednoga. Nakon sat vremena ili malo duţe, Cade je osjetio kako mu se bol šulja u desno rame. »Zašto ne bismo napravili predah.« predloţio je Zachu. Zgrabili su nekoliko boĉica vode iz Cadeove sportske torbe i sjeli na travu. Teren na kojem su to jutro igrali nije baš bio vrijedan spomena. Gledao je na skladište i prazno parkiralištekoje je bilo pokraj njega, ali bilo je puno otvorenog prostora i trave. Dvojica likova koja su igrala nogomet u subotu popodne nisu trebala puno više. »Koliko dugo ţiviš u ovom kvartu?« upitao je. »Otkad sam imao pet godina«, rekao je Zach. »Ţivjeli smo u stanu na zapadnoj strani grada, ali onda je tata dobio posao koji je bio dovoljno plaćen da bismo mogli kupiti kuću ovdje.« Cade se dvoumio ţeli li nastaviti s razgovorom. Pogledao je preko terena, no glas mu je ostao leţeran. »Što Noah radi ovih dana?« 118

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Noćni je ĉuvar u Water Tower Placeu. Mama isto radi, kao predstavnica sluţbe za korisnike u ComEdu.« Zach je ĉeprkao travu. »Ispriĉao sam joj o tebi.« Cade je pokušao zamisliti tu nepoznatu ţenu s kojom se Noah navodno skrasio. Osjetio je nalet zaštitniĉkih osjećaja prema vlastitoj majci koja je sve morala sama napraviti. »I što kaţe?« »Misli kako je sjajno što ti i ja provodimo vrijeme zajedno.« Zach je zastao. »Ţeli te upoznati.« Cade je ponovo otpio gutljaj vode. Bio je sretan što sunĉane naoĉale skrivaju nesigurnost koju je osjećao. Namjerno je nastavio hladnim glasom. »Zna li Noah da razgovaramo?« »Ne. Ali znam kako bi te i on ţelio vidjeti«, tiho je dodao Zach. Cade je ponovno pogledao teren. Ozbiljno je sumnjao u to pa je namjerno promijenio temu. »Kako je s Paige?« Zachovim licem preletjela je sjena razoĉaranja. Vjerojatno se nadao da će više razgovarati o ocu. Ali unatoĉ ĉinjenici kako mu je Zach brzo prirastao srcu, postojale su granice do kojih je ţelio ići kad se radilo o Noahu Garrityju. »Kupio sam joj knjigu poezije koju sam vidio u knjiţari. Neku koja nije izgledala totalno bezveze«, rekao je Zach. »Ali bio sam zaposlen preko tjedna. Nisam je još imao prilike dati Paige.« Zaposlen preko tjedna? Pa klinac je na ljetnim praznicima. Prema naĉinu na koji se Zach vrpoljio u tom trenutku, Cade je posumnjao kako mu je brat i dalje nervozan zbog razgovora s tom djevojkom. »Rekao si da radi u prodavaonici sladoleda u blizini, zar ne?« Napravio je scenu od brisanja znoja s ĉela. »Kad malo bolje razmislim o tome, pošten sladoled s dvije kugle bi mi baš sjeo po ovoj vrućini.« Zach je imao izraz ĉiste tinejdţerske prestravljenosti. »Da, zato što je upravo ono što mi treba da pobijedim svoju nemogućnost razgovaranja s njom — stariji brat koji me gleda i kritizira sve moje poteze.« »Mislio sam kako smo već utvrdili ĉinjenicu da nemaš nikakvih poteza.« »E, vidiš, to je urnebesno. Okomio si se na nekoga duplo mlaĊeg od sebe. Hej, pazi ideju: upoznat ću te s Paige ĉim upoznam takozvanu pametnu, duhovitu i zgodnu ţenu s kojom se navodno viĊaš. Baš zvuĉi poput onih izmišljenih djevojaka koje ţive na slapovima Niagare.« »Stvarna je. Zapravo, vidjet ću je veĉeras.« Još nisu odluĉili kakvi su im toĉno planovi. Brooke mu je poslala poruku sinoć i upitala gaje li slobodan. »Opa. Ti si stvarno zablistao kad si to rekao.« »Ma, bjeţi«, otfrknuo je Cade. »Nisam.« »Kako se zove?« Cade je zinuo kako bi odgovorio, a potom zastao. Zach se nacerio. »Brineš se da ne moţeš reći, a da ponovno ne zablistaš?« Smiješno. »Zove se Brooke.« Namjerno je ostao ozbiljan. Zach gaje pomno promatrao, vjerojatno je traţio znakove tog navodnog »blistanja«. Prišao mu je, a zatim je, s komiĉnim izrazom lica ispitivaĉa, polako 119

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


pogledao jednu stranu Cadeova lica, a potom i drugu.Cade ni jednom nije prasnuo u smijeh. Zach je napokon odustao. »Ĉovjeĉe, impresioniran sam. Moraš mi pokazati taj trik.« Mobitel mu je iznenada zazvonio u ruksaku koji je ostavio na travi. »Koji trik?« upitao je Cade. Njegovo tuţiteljsko lice »ja postavljam pitanja, a ne odgovaram na njih?« Samo još jedan trik u njegovom arsenalu, blizak roĊak njegovom jednako impresivnom licu »nemoj meni srati«. »Kako tako dobro prikriti osjećaje.« Zach se podmuklo nasmijao i posegnuo preko trave pa izvukao mobitel iz ruksaka. »Mama me zove. Vjerojatno bih se trebao javiti.« Ustao je i otišao nekoliko metara dalje razgovarati nasamo. Cade je promatrao kako se Zach javio na mobitel. U uhu su mu i dalje odjekivale njegove rijeĉi. Kako tako dobro prikriti osjećaje. Znao je kako se Zach našalio jer ga je zadirkivao zbog Brooke. Ali u stvarnosti nije bio toliko daleko od istine. Zavidim ti, rekao je Zachu prvi put kad su se našli. Zato što sam koma? Ne. Nego zato što se ne bojiš biti koma. Cade je primijetio kako Zach još razgovara s majkom pa je ispruţio ruku i izvadio mobitel iz sportske torbe. Na brzinu je poslao poruku Brooke. ODLUČIO SAM TE VEČERAS IZVESTI NA VEČERU, PEPELJUGO. Nekoliko minuta kasnije stigao mu je odgovor. BUDUĆI VRŠITELJ DUŽNOSTI DRŽAVNOG TUŽITELJA JE ZAPOVJEDIO PA ĆE TAKO I BITI. Nasmijao se na to. Baš je bila otresita. Odgovorio joj je. SMIJEŠ POKAZATI ODUŠEVLJENJE. POKUPIM TE U 7:00. Ispalila je odgovor. 7:30. Nasmijao se internoj šali. NARAVNO DA SI REKLA 7:30. Cade je bacio mobitel u torbu kad se Zach vratio. »Oprosti zbog toga.« Zach je ugurao mobitel u ruksak i sjeo na travu. »Mama je trebala razgovarati o neĉemu.« »Nema problema.« Cade je pogledao teren ispred njih. Baš se dobro osjećao, zaista dobro, što ga je vjerojatno ponukalo da pogleda sa strane u Zacha i kaţe ono što je naumio. »Ţelim da mi nešto uĉiniš.« Zach je iskreno slegnuo ramenima. »Naravno. Što?« »Idi daleko«, rekao je Cade i pogledao brata u oĉi kroz sunĉane naoĉale. »Samo jednom.« Trenutak kasnije Zach je kimnuo. »Dobro.« Cade je zgrabio loptu i ustao. Otišao je na drugi kraj terena i promatrao kako je Zach zauzeo mjesto desno od njega, na liniji razdvajanja. 120

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Blue Cross Blue Shield?« povikao je Zach. »Aha.« Cade je bio na mjestu, pripremio se u glavi i oznaĉio poĉetak. Odglumio je poĉetno dodavanje i povukao se natrag. Krajiĉkom oka ugledao je Zacha kako je krenuo punom brzinom i sve je drugo izblijedjelo. I dalje je savršeno mogao zamisliti zid ljubiĉastih majica Wildcatsa ispred sebe te ĉuti povike gomile u Pasadeni. Nekoliko sekundi stalo je na satu, ali trenutak je bio njegov; adrenalin mu je kolao venama kad mu je hvataĉ krenuo prema krajnjoj liniji. Perifernim vidom ugledao je linijskog braniĉa kako juriša oko linije, cilja na loptu, ali jebeš njega — pobjeda je bila tako blizu da ju je mogao okusiti i ništa mu neće stati na put. Odmaknuo se i snaţno bacio, zakoraĉio je unatrag i promatrao kako lopta savršeno spiralno leti zrakom. Nedostajalo mu je otprilike sedam jardi. Zach se brzo prilagodio, presjekao put i bacio se na loptu. Uhvatio ju je u zraku vrškom prstiju i ispruţio se na teren. Pobjedonosno je podigao loptu u zrak. »Prvo polaganje!« Cade je nabacio širok osmijeh i prišao mu. Da je ovo stvarna igra, vjerojatno hi bacio sramotno presretanje pa bi ga izvikali s terena. Ali svejedno bi pristao na taj trenutak. Kad je došao do Zacha, ispruţio je lijevu ruku i pomogao mu da se digne s terena. »E, vidiš, to je brz rad nogu.« Udario ga je u rame. Zach se nasmijao s djeĉaĉkim ponosom. »Hvala.« Pokazao je Cadeovo desno rame. »Gotovi smo?« Cade je kimnuo i zadrhtao od oštrog probadanja u ramenu. »O, da. Gotovi smo.«

DVADESET DRUGO POGLAVLJE

OVAJ PUT Brooke je bila spremna kad se Cade pojavio u stanu. S obzirom na svoj raspored, nije baš puno izlazila pa je provela nekoliko slobodnih minuta — dobro, moţda dosta slobodnih minuta — posvetivši se kosi i šminki te navukla uske traperice uz štikle. Cade je preletio oĉima preko nje kad je otvorila vrata i zaustavio se na cipelama. »Jesu li to one od ponedjeljka naveĉer?« »Jesu.« Ušao je u stan i zalupio vratima. Pa, dobro onda. »Imam lijepa sjećanja na te cipele.« S toplim sjajem u oĉima podigao je ruke i primio je za straţnji dio vrata pa se nagnuo kako bi je poljubio. Hmm. Moţda će morati stalno nositi te cipele u Cadeovoj blizini ako ga već bacaju u tako dobro raspoloţenje... Trgnuo se unatrag i tiho opsovao. 121

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Brooke je iznenaĊeno trepnula, još je osjećala topli pritisak njegovih usana na svojima. »Uh... što se upravo dogodilo?« Zgrĉio se i oprezno zavrtio rukom. »Ispruţio sam ruku da te zgrabim za straţnjicu.« »I... sprţila te strujom?« Potpašao ju je ispod brade. »Ne, drznice. Malo me boli rame nakon igranju nogometa danas.« To je bilo nešto novo. »Nisam znala da još igraš nogomet?« »Ne igram. Pomagao sam nekome pa me malo ponio trenutak.« Kome to nekome? Brooke gaje skoro upitala, ali se predomislila. Ako je Cade nije ţelio uputiti u tajanstvene dogaĊaje u svom ţivotu, neće to iskopati iz njega. »Jesi li uzeo što protiv boli?« Odmahnuo je na to. »Stavio sam led ranije. Ne trebam ništa za bol.« Muškarci. »Moţemo ostati tu i opustiti se veĉeras, Cade. Nije problem.« »Dobro sam.« Podigao je obrvu, kao da ju je izazivao da mu proturjeĉi. »U redu«, rekla je i slegnula ramenima. Ako je to tako ţelio odigrati, prihvatit će igru. Zasad. Brooke je morala priznati, Cade se stvarno potrudio odglumiti opakog frajera. Da je to prvi spoj, vjerojatno ne bi primijetila kako nešto nije u redu. Nije ju iznenadila ĉinjenica što je u dlaku savršeno prikrivao kako ga nešto muĉi. Bio je šarmantan kao i uvijek; upitao ju je za radni tjedan, nasmijao je pa joj ispriĉao nekoliko zanimljivih anegdota o ţivotu pomoćnog drţavnog tuţitelja. Ali do sada ga je već dovoljno poznavala kako bi pokupila te male znakove, kao to što joj je lijevom rukom otvorio vrata restorana. Ili kako mu se ĉeljust malo stegnula kada je morao desnom rukom rezati odrezak. Brooke je nastavila s predstavom, ništa nije rekla tijekom veĉere ni tijekom deserta od ĉokoladne torte bez brašna, kao ni tijekom voţnje taksijem na putu do svoje zgrade. Umjesto toga, priĉekala je da uĊu u stan. »Imam nešto za tebe«, rekla je namjerno vragolasto. Podigao je obrvu. »SviĊa mi se.« Povela gaje u kuhinju. »Još šampanjca?« našalio se. Odmahnula je glavom. »Bolje od toga.« Izvadila je ĉašu i napunila je vodom. Isprva je imao zbunjen izraz lica, a potom se namrštio kad jc ispruţila ruku u drugi ormarić i izvadila boĉicu ibuprofena. »To je moje iznenaĊenje?« Izgledao je poput djeĉaka kojemu su dali ĉarape za Boţić. Brooke mu je stavila dvije tablete u ruku i pruţila ih mu. »Udovolji mi.« Nakon velike predstave otfrkivanja i gunĊanja zbog negodovanja, Cade je stavio tablete u usta i popio vode. »Nedostaje li ti igranje nogometa?« upitala je. 122

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Pretpostavila je kako bi joj najradije uljepšao odgovor na isti naĉin na koji se nonšalantno nosio s pitanjima njezinih prijatelja na utakmici Cubsa protiv Soxa. Ali to je bilo nešto što ju je kopkalo otkako je gledala snimku Rose Bovvla pa je jednostavno ţeljela... upitati. Umjesto odgovora, iznenadio ju je time što ju je dugo gledao. »Da.« To jednostavno i tiho priznanje dirnulo je Brooke u srce. Vidjela je njegovu strast za sportom na snimci, kao i njegov nevjerojatan talent, a ipak nije odustao kad su mu oduzeli nogomet. Umjesto toga, preusmjerio je taj nagon i samopouzdanje u pravnu karijeru te izgradio ugled kao savezni tuţitelj. U svom je poslu stalno radila s uspješnim muškarcima i ţenama. Ali Cade Morgan... Nadahnjivao ju je. Došla je s druge strane pulta i ispruţila ruku. »DoĊi sa mnom.« Imao je skeptiĉan izraz lica. »Što sad? Termofor?« »Nije termofor«, obećala je. Ali bio je na pravom putu. Povela ga je u kupaonicu od bijelog mramora i otišla do ogromnog tuša. Bez ijedne rijeĉi stavila je ruku unutra pa otvorila tuš i boĉne prskalice. »E, to već obećava«, rekao je. »I mislila sam da ćeš tako gledati na to.« Brooke je prevukla košulju preko glave, a zatim skinula cipele. Raskopĉala je hlaĉe i spustila ih niz bokove pa skinula. Nakon toga joj je grudnjak pao na pod, a potom i donje rublje. Cade ju je cijelo vrijeme promatrao. Nagonski je krenuo prema gumbima na košulji, a zatim zagunĊao od boli i frustrirano spustio ruku. Brooke je prešla kupaonicu i došla do njega. »To ću ja.« Prišla mu je i poĉela otkapĉati gumbe na košulji. »Samo za sluĉaj da ti kakvi trikovi padaju na pamet, i dalje imam jednu ruku s kojom te mogu prebaciti preko ramena.« Podignula je pogled prema njemu. »Shvaćam rutinu "ništa me ne dira," Cade. Zaista. Ali veĉeras mi dopusti da se pobrinem za tebe.« - Primijetila je kako su mu osjećaji preletjeli preko lica prije no što joj je promuklo odgovorio. »Dobro.« Cade je promatrao kako mu je Brooke otkopĉala gumbe na košulji, a potom je polako povukla preko ramena. Prvo mu je oslobodila lijevu ruku, a zatim njeţno i drugu. Prošla mu je rukama niz prsa. Prstima mu se oĉešala po trbuhu pa je uzdahnuo. Spustila je ruke do gumba na trapericama. Srećom, nije gubila vrijeme dok mu je otkapĉala hlaĉe. Pomogao joj je; zdravom je rukom svukao hlaĉe i bokserice preko bokova. Skinuo ih je zajedno s cipelama, a potom se ispravio ispred nje, nag. Brooke gaje primila za ruku i povela pod tuš. Tamnozlatna kosa rasplela joj se po leĊima. Ušla je i nagnula glavu pod prskalicu. Izgledala je kao boginja dok joj se voda slijevala niz tijelo. 123

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade nije trebao pozivnicu. Ušao je pod tuš i zatvorio vrata. Sklopio je oĉi dok se mlaz uvijao oko njega, a šest prskalica pulsiralo uz koţu. Brooke je pritisnula svoje toplo, mokro tijelo o njegovo pa je tiho zareţao s odobrenjem. »Drţi oĉi zatvorenima i zakoraĉi unatrag«, rekla je. »Mokra si i naga. Neću dugo drţati oĉi zatvorenima.« »Vjeruj mi. Svidjet će ti se.« Nije mogao odoljeti takvom obećanju. Cade je zakoraĉio unatrag i glasno izdahnuo kad gaje jedna prskalica pogodila u bolno rame. Potom se opustio kad je topla voda otpoĉela sa svojom ĉarolijom. Nagnuo je glavu unatrag i prepustio se. »Ovo je sjajno.« Osjetio je kako ga je zaobišla i potom zakoraĉila na mramornu klupu iza njega. Stavila mu je svoje njeţne ruke na ramena. »Reci mi ako uĉinim išta što te bude boljelo.« Kliznula mu je rukama niz prsa, a prsti su joj bili poput svile na njegovoj koţi dok se voda slijevala po njima. Erekcija mu je nabrekla kad gaje poĉela milovati tijekom senzualne masaţe. Opuštala mu je mišiće na prsima, rukama i leĊima. Osjećao se kao u... raju. Nekoliko minuta Cade je samo uţivao u dodiru Brookeinih ruku i pulsirajućoj vodi koja mu je tekla niz tijelo. Nagnuo se i stavio joj glavu na bujne grudi. Pazila je kako ga dira po bolnom ramenu. Izbjegavala je te mišiće i pustila vodi, pari i ibuprofenu da ga opuste. Onda je spustila usne i poljubila ga u vrat. Dotad je već bio toliko omamljen od vrućine, prskalica i masaţe da je uzdahnuo. Odmaknula se. »Boli te?« »Ne.« Trebao je još više njezinih ruku ili zadirkujućeg poljupca pa se okrenuo i obujmio je zdravom rukom oko struka. Skinuo ju je s mramorne klupice i prislonio njena usta na svoja. Kad su se poljubili, prošao joj je rukama niz tijelo, koţu uz koţu, sve dok joj noge nisu dodirnule tlo. Odmaknula se od poljupca. »Ja bih trebala sve raditi«, tiho ga je podsjetila. Cade ju je pritisnuo o stijenku tuša. Prskalice su mu pulsirale o leĊa kao što mu je penis pulsirao uz nju. Nije mogao odoljeti da ne protrlja rub batine izmeĊu njezinih mekih nabora. Borio se s kontrolom. »Moram biti u tebi, Brooke.« Pogledala ga je u oĉi, a ono što je vidjela, ma što god to bilo, ponukalo ju je da spoji usne s njegovima dok je pokušavala ugasiti vodu. Cade je otvorio vrata zdravom rukom pa su isprepleteni sletjeli na meki sag. Brooke je ispruţila ruku i otvorila ladicu na kupaonskom namještaju pa izvukla kondom. Otvorila gaje i navukla mu ga, a zatim mu zajahala bokove i polako sjela na svaki njegov slatki, boţanstveni centimetar. Otvorila je oĉi i susrela njegove baš u trenutku kad je potpuno ušao u nju. Cadeova prsa napela su se zbog intime trenutka pa ga je iznenada preplavila ţelja za još. 124

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Uspravio se na laktove. Zanemario je bol u ramenu i povukao je u poljubac. Ugodno se ponovno smjestio na pod, povukao ju je sa sobom i ĉvrsto drţao. Ţelio joj je biti što je bliţe mogao kad se poĉela meškoljiti nad njim. DVADESET TREĆE POGLAVLJE U PONEDJELJAK je Cade sjedio na ĉelu stola u sobi za pripremu za suĊenje — »ratnoj sobi« kako su je zvali u uredu — vodio je tim dok su pregledavali ogromnu bazu dokaza koju su prikupili u sluĉaju Sanderson. Ratna soba imala je dvojnu funkciju: mjesto na kojem se tim za suĊenje mogao sastati, s obzirom na to kako nijedan pomoćni drţavni tuţitelj nije imao dovoljno velik ured u koji bi mogao smjestiti deset ljudi; a takoĊer je sluţila kao spremište u kojem bi mogli drţati brojne kutije s dokazima sluĉaja. Otkrivanje dokaza samo što nije poĉelo pa se Cade ţelio pobrinuti da sve bude spremno i da svi dokazi budu na broju. Sloga je okupio tim koji je sastavio s Cameron: Rylann, koja će voditi sluĉaj s njim; dva pomoćna drţavna tuţitelja srednje razine iz odjela specijalnih tuţbi; te dva pomoćnika. S njima su bili Huxley i Vaughn, kao i druga dva agenta FBI-a koja su im pomagala u nadgledanju razliĉitih razgovora koji su bili snimljeni tijekom istrage. Svi su sjedili za stolom, naoruţani otvorenim laptopom ili iPadom dok su prolazili kroz bazu podataka. »I imamo sve zapise za transfere i pologe na raĉune tvrtke Diamond Strategie Development?« Cade je upitao Vaughna i Huxleyja te pritom mislio na laţnu tvrtku koju je senator Sanderson osnovao kako bi prikrio sredstva koja je prikupio kao mito. Huxley je kimnuo. »Kutije od dvadeset i tri do dvadeset i osam.« Dok su pomoćnici zapisivali bilješke u bazu podataka, Cade je prešao na sljedeću stavku. »Znam da imamo popis poziva... Kad smo već kod toga, kako stojimo s audiozapisima?« »Imamo ih sve«, rekao je Vaughn. »Jedina stvar koju nemamo jest videozapis Sandersonovog i Torinovog sastanka u Sogni. Forenziĉki laboratorij ima originalnu snimku koju smo uzeli na tvrdom disku iz restorana; nisu je još imali prilike prebaciti na DVD. Javit ću im se sljedeći tjedan ako je ne budu dotad poslali.« »Imaju snimku već ĉetiri tjedna. Reci im da hoću kopiju do petka ili ću se odvesti do FBI-evog laboratorija i sprţiti je na DVD sam.« »Popriliĉno sam siguran kako bi to prekršilo zapovjedni lanac«, rekao je Vaughn. Nikad nije propustio priliku biti pametnjaković. »Vi se, deĉki, brinete zbog zapovjednog lanca?« našalila se Rylann. »Auf, koje picajzle.« 125

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Nastavili su tako ostatak popodneva. Svi su bili dobre volje unatoĉ ĉinjenici kako je provjeravanje zapisa o dokazima nesumnjivo jedan od najdosadnijih poslova pomoćnih drţavnih tuţitelja i FBI-evih agenata. Radili su do šest sati pa napokon priveli posao kraju. Huxley je prislonio ĉelo o stol. »Ovo je bilo zatupljujuće.« Vaughn je ispustio pola uzdaha kako bi se sloţio. »Trebam piće.« Cade se u potpunosti slagao s njima pa su sva trojica otišla u irski pub koji se nalazio malo dalje od savezne zgrade. Nakon što su naruĉili veĉeru i rundu pića, Cade je nabrzinu pogledao mobitel. Naravno, Vaughn je, sa svojim FBI-evskim supermoćima zapaţanja, morao to prokomentirati. »Imaš još neku ponudu na stolu koja uskoro istjeĉe?« upitao je. »Briši. Vaughn se nacerio. »Popriliĉno si oprezan u vezi ove situacije s Brooke. To mije vrlo intrigantno. Tebi nije, Huxe?« Nije bilo odgovora. »Huxe?« Vaughn je pogledao zdesna, Huxley je ĉitao nešto na mobitelu. Uz oĉit osmijeh, spremio je mobitel u dţep svog savršeno skrojenog odijela Ralpha Laurena, a potom primijetio kako ga Cade i Vaughn gledaju. »Oprosti. O ĉemu smo razgovarali?« »Samo smo srali Cadeu o odreĊenoj seksi glavnoj savjetnici. Ali pusti sad to.« Vaughn je sumnjiĉavo istaknuo. »Što se to ovdje dogaĊa, s mobitelom i tim lukavim smiješkom?« Prouĉavao je partnera. »Nemoj mi reći kako veĉeras stvarno imaš pravi spoj.« »Dobro, neću.« Huxley je otpio gutljaj piva i namjerno ih ostavio u išĉekivanju. »Ma vidi ti njega«, rekao je Cade. »S kime?« »Addison.« »Addison? Tko je —« Vaughnu je trebala sekunda da shvati, a potom je razjapio usta. »Agentica Simms? Kad se to dogodilo?« Huxley je zavrtio ĉašu. Izgledao je popriliĉno pronicljivo. »Trebalo je neko vrijeme da se stvari iskristaliziraju. Ali ubacili smo u petu brzinu nakon laţnog spoja u Sogni.« Vaughn je oĉajno dignuo ruke u zrak. »Prvo Morgan, sad ti. Osim toga, McCall se ţeni sljedeći mjesec, a Pallas će dobili dijete. Namjerno. Zar sam ja jedini ovdje koji ništa ne ševi, a sudjeluje u FBI-evoj operaciji iz zasjede?« Huxley se pretvarao kako promišlja o tome. »Moţda bi trebao uzeti predah. Da skuţiš zašto tvoje ĉari ne pale ovih dana.« »Moje ĉari su savršeno u redu«, uvjerio ga je Vaughn. Cade je bio znatiţeljan. »Je li ozbiljno?« Huxley se nasmiješio. »Da. Mislim da jest.« Vaughn je otfrknuo na to. »Ma daj. Pa viĊaš se s njom, koliko, mjesec dana?« Huxley je slegnuo ramenima. »SviĊa mi se. Ja se sviĊam njoj. Nije to baš tako komplicirano.« 126

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade i Vaughn razmijenili su poglede. Baš. »Amater«, rekao je Vaughn i urotniĉki se nacerio. »Amater, ha? Pitat ću veĉeras Addison slaţe li se s tom procjenom.« A ako se moglo suditi prema njegovom samopouzdanom osmijehu, agent Seth Huxley nije se ni najmanje brinuo oko tog odgovora. »Stvarno me impresioniraš, znaš.« Cade je pogledao Brooke koja mu je leţala na prsima, ušuškana u plahte u svom krevetu. »Hvala. Ovaj put sam ĉak i sebe impresionirao.« Zahihotala se. »Nisam mislila na potez koji si izveo na kraju. Iako, da, svaka ĉast.« »Drago mi je što si zadovoljna.« »Zaprvo, razmišljala sam o našem razgovoru od ranije, kad si priĉao o tome kako si bio vani s Vaughnom i Huxleyjem.« »Razmišljaš o Vaughnu i Huxleyju dok leţimo u krevetu? Nisam siguran da mi se to sviĊa.« Promolila je glavu i pogledala ga. »Oh. Znaĉi, to nije nešto o ĉemu bi mogao razmisliti? Vas troje, znaš, odjednom? Jer imam tu neku maštariju o kojoj sam ţeljela razgovarati s tobom.« Cade se skoro nasmijao, ali tako ga je nepopustljivo gledala u oĉi da je na djelić sekunde pomislio kako je zaista ozbiljna. Dobro... ovo definitivno nije bio razgovor koji je mogao oĉekivati da će voditi s Brooke Parker iz Restorana Sterling, prekrasnih zelenih oĉiju i jebote-zanima-je-seks-uĉetvero. Ali onda je primijetio iskru u njezinim oĉima koja ju je odala. Izdahnuo je. »Baš si bezveze.« »Isuse Boţe, trebao si vidjeti izraz na —« Zastala je usred rijeĉi i nasmijala se kad je zamahnuo jastukom na nju. A onda ju je još udario dva put nakon toga. Ispruţila se preko kreveta s razbarušenom kosom oko ramena kad je završio. »Znaĉi, to je onda "ne?"« Cade se nasmijao. Ta ga je ţena moţda izluĊivala, ali je cijelo vrijeme imao osmijeh na licu. Legao je na bok prema njoj. »To je definitivno "ne". A i dalje si bez veze.« Okrenula se prema njemu i odsutno mu prešla prstima preko golih prsa. »Ono na što sam mislila, kad sam rekla kako sam impresionirana, jest naĉin na koji si uspio postići toliko ravnoteţe u svom poslu. Mislim, oĉito si jako uspješan. Imaš sjajnu karijeru kao pomoćni drţavni tuţitelj. A ipak imaš dovoljno vremena igrati nogomet i druţiti se s Huxleyjem i Vaughnom i jednostavno... imati pravi ţivot.« U istom je trenu promislila o tome. »Ja još nisam otkrila taj trik.« »I ja sam zaposlen, pogotovo ako imam suĊenje.« Cade je zastao. Oprezno je nastavio sa sljedećim rijeĉima jer je znao kako se radi o osjetljivoj temi. »Ali shvaćaš kako tvoj raspored nije baš uobiĉajen, zar ne?« 127

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Razmislila je o tome. »To je samo zato što trenutno gradimo tvrtku«, rekla je, jer uvijek je bila spremna stati u obranu Sterlinga. »Prije deset godina Ian je imao jedan restoran. Sada, povrh sedam dodatnih restorana, ušli smo na terene za bejzbol i nogomet diljem zemlje. Stvari će se s vremenom normalizirati, ali zasad samo moram gurati naprijed.« »Moraš?« upitao je Cade. »Ah, vidim što ţeliš reći, drţavni tuţitelju. Ţelim gurati naprijed«, ubrzo se ispravila. »Gledaj, znam da odraĊujem sulude sate. Ali naporno sam radila kako bih došla ovdje gdje sam sada. Ponosim se onime što sam postigla svakog jutra kad proĊem kroz Sterlingova vrata.« To je Cadea podsjetilo na nešto što ga je zanimalo. »Odeš li ikada do Glenvvooda?« Stavila je ruku pod glavu. »Nisam bila tamo godinama. Roditelji su prodali kuću nakon što sam maturirala. Zapravo, stavili su je na prodaju tjedan dana nakon mature. Kad su je prodali, preselili su se na Zapad, tri sata odavde, u gradić na rijeci Mississippi. Sjećam se kako me to ispoĉetka zbunjivalo — roditelji su mi godinama ţivjeli u Chicagu, a potom u Glenwoodu, koji je bio pristojno velik kvart. Pa sam se poĉela pitati kad se pojavila ta ţelja za ţivotom u malom gradu. Preselili su se netom nakon što sam otišla na fakultet, tako da sam prvi put vidjela kuću tijekom praznika za Dan zahvalnosti. Kuća je lijepa, pomalo u viktorijanskom stilu, a imaju i velik vrt. Tijekom prvog posjeta mama me provela kroz dvorište i ispriĉala mi o svim tim velikim planovima koje je imala za vrt. Sjećam se kako sam se malo nasmijala pa sam je upitala otkad je toliko zanima vrtlarenje, s obzirom na to da smo kod kuće imali najviše nekoliko lonĉanica s cvijećem. Rekla mi je, napola kroz šalu, a napola kroz smijeh, nešto tipa kako su je nadahnuli svi oni lijepi, otmjeni vrtovi pokraj kojih se morala voziti svaki dan dok smo ţivjeli u Glenwoodu.« Brooke je zagrizla usnu dok je razmišljala o tome. »Bio je to neobiĉan trenutak jer sam kao tinejdţerica zapravo samo razmišljala kako je meni bilo ţivjeti u siromašnom dijelu grada i koliko sam ja morala napornije raditi za sve što sam htjela. Ali onda sam to nekako sve skopĉala, ĉinjenicu da su roditelji stavili kuću na prodaju tjedan dana nakonšto sam maturirala, i shvatila kako su vjerojatno već duţe vrijeme ţeljeli otići odande. Ali ostali su zbog mene, kako bih mogla dobiti obrazovanje za koje su mislili da zasluţujem. To me... malo spustilo na zemlju.« Pogledala gaje s druge strane kreveta. »Jednostavno ih ne ţelim iznevjeriti. Kao da, jednostavno, nekad osjećam taj teret, pritisak svega što je svatko u obitelji Parker, ukljuĉujući i mene, uĉinio kako bih dospjela tu gdje sam danas.« IznenaĊeno se zagledala u njega. »Nikad to nikome nisam rekla. Ĉak ni Fordu.« »Zašto si onda rekla meni?« promuklo ju je upitao. »Ne znam...« Prouĉavala ga je, a potom slegnula ramenima. Namjerno gaje zadirkivala. »Moţda sam samo ţeljela razgovarati. A ti si igrom sluĉaja ovdje.« 128

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Osjećam se tako iskorišteno.« Nasmijala se, baš kao štoje oĉekivao. A kad mu se privila bliţe, osjetio je isto ono stezanje u prsima od ranije. Pogledao ju je i uozbiljio se. »Siguran sam kako, više od iĉega, tvoji roditelji samo ţele da budeš sretna.« Brooke je kimnula, kao daje promišljala o tome. »Pa, i jesam sretna, oĉito«, rekla je, gotovo kao da je to naknadno pomislila. Promijenila je temu. »A tvoji roditelji? Jesu li u Chicagu?« Savršeno bezazleno pitanje. Cade je otpoĉeo s lakšim dijelom. »Mama ţivi u Scottsdaleu. Udala se nakon što sam diplomirao i preselila ubrzo nakon toga. Bilo je pomalo ĉudno kad se udala jer smo oduvijek bili sami, ali drago mi je zbog nje. Kent, njezin muţ, dobar je ĉovjek.« Zastao je i na trenutak utihnuo, a potom ga je nešto ponukalo da nastavi. »Sjećaš se one veĉeri u Baru Nessuno, kad sam zakasnio?« Brooke je kimnula. »Rekao si da imaš neobiĉan dan.« »Razlog zbog kojeg sam kasnio jest taj što mi se u uredu iz vedra neba pojavio šesnaestogodišnji polubrat za kojeg nisam znao ni da postoji.« Raširila je oĉi. »Oh, joj.« »Da, to je bila i moja prva reakcija. »Kako to da nisi znao da postoji?« upitala je. To je zaista bilo dobro pitanje pa je Cade promislio kako da nastavi dalje. Do sada je izbjegavao razgovarati o Noahu jer nije znao odakle bi poĉeo. »Samo sam jednom vidio oca. Mama je ostala trudna dok su bili u srednjoj školi, a on nas je ostavio. Imao sam deset godina kad se odluĉio pojaviti. Došao mi je doma, a ja sam bio bijesan što nije bio s nama. Ali onda smo otišli na dvorište i igrali nogomet i bilo je dobro. Stvarno dobro. Kao ono, iznenada mi se u ţivotu pojavila osoba koju sam jedva poznavao, a koja mi se savršeno uklapala u ţivot.« Cadeov glas postao je hladan. »Naravno, sve je bila iluzija.« »Što se dogodilo?« upitala je Brooke. »Kad smo prestali igrati nogomet, Noah — moj otac — upitao me ţelim li ići s njim na utakmicu Bearsa sljedeći vikend. Nije se pojavio tog dana. Kao ni bilo kojeg dana nakon toga.« Cade je leţao na krevetu i premišljao se, a potom nastavio. »Toĉno se sjećam trenutka kad sam ga otjerao. Rekao sam mu "tata". Vidio sam mu paniku u oĉima, a mislim, duboko u sebi, kako je dio mene već tada znao da sam uprskao. Godinama sam ţelio da se mogu vratiti i promijeniti taj trenutak. Da mi barem nije bilo toliko stalo pa da sam ostao suzdrţan jer sam, na kraju krajeva, sam sebi priredio veliko razoĉaranje.« Nakon stanke pogledao je Brooke. »Nikad to nikome nisam rekao.« Gledala ga je u oĉi. »Što te nagnalo da kaţeš meni?« Hinio je kako razmišlja o tome. »Moţda sam samo ţelio razgovarati, a ti si igrom sluĉaja ovdje.« Kad se nasmijala, ispruţio je ruku i privukao je bliţe k sebi. Spetljali su nage udove pa mu je prislonila glavu na prsa. 129

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Sutra će se ujutro nesumnjivo poĉeti znojiti, i to opako, dok bude razmišljao zašto je odluĉio podijeliti s Brooke više stvari iz svoje prošlosti nego i s kime ranije. Ali u tom trenutku, dok mu je leţala u naruĉju, nije ţelio promjeniti ništa. DVADESET ĈETVRTO POGLAVLJE MOGLO SE sa sigurnošću reći kako petak nije bio dan za slavlje u Restoranima Sterling. Brooke je provela veći dio popodneva u uredu s Keithom, Sterlingovim potpredsjednikom osiguranja, koji je zaprimio anonimni poziv ranije tog tjedna od ţene koja je tvrdila kako radi u jednom od restorana centra United. Ispriĉala je Keithu kako glavni direktor zadnjih nekoliko mjeseci potkrada tvrtku tako što na kraju veĉeri prazni blagajnu za gotovinsko plaćanje. Isprva su Brooke i Keith bili skeptiĉni. »Dave je u Sterlingu već sedam godina«, rekla je i pritom mislila na dotiĉnog glavnog direktora. »On i Ian cijelo vrijeme igraju golf. Ne bi potkradao tvrtku, a kamoli prijatelja.« »Moţda je rijeĉ o nezadovoljnoj radnici koja ţeli napraviti frku«, rekao je Keith. »Saznat ćemo uskoro.« Sloţili su se kako će Keith odmah provesti unutarnju istragu pa joj javiti rezultate. I sad su saznali. »Stvarno sam se nadao da ćc ispasti drugaĉije«, rekao je Keith. Ĉak je i hladnokrvni potpredsjednik osiguranja izgledao slomljeno nakon što je uputio Brooke u rezultate unutarnje istrage. Krajnji ishod: navodi protiv glavnog direktora bili su istiniti. Brooke je uzdahnula. Bila je frustrirana, ljuta i razoĉarana. Otpustiti nekog usputnog homofobiĉnog debila kojeg nikad nije vidjela bilo je lako, ali poznavala je Davea Lyonsa — bio je zaposlenik na višoj razini s ĉijom je ţenom uţivala ĉavrljati svake godine na blagdanskoj zabavi. »Razgovarat ću s Ianom i aţurirati ga o zbivanjima. Slomit će ga to.« »Ako to išta znaĉi, mislim da je Dave u financijskoj nevolji«, rekao je Keith. »Ĉuo sam glasine o problemu s kockanjem.« Brooke se zbog toga nije nimalo bolje osjećala u vezi cijele situacije. »Kad planiraš razgovarati s njime?« »Trebao bi biti u restoranu upravo sada«, rekao je Keith. »Mislio sam kako je najbolje da završim s tim prije vikenda.« Brooke se sloţila s Keithom pa ga posavjetovala o brojnim pitanjima koja bi trebao — i još vaţnije, ne bi trebao — postaviti tijekom razgovora s glavnim direktorom. Kad su završili, Brooke je otišla do Ianovog ureda, a Keith u centar United. Pokucala mu je na vrata. »Imaš minutu?« Sjedio je ispred raĉunala i mahnuo joj da uĊe. »Naravno. Samo provjeravam raspored Bearsa prije tvog 130

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


velikog sastanka pa sam se htio pobrinuti da imam sve domaće utakmice u kalendaru. Šalim se.« Zastao je kad joj je vidio izraz lica. »Ajme, poznat mi je taj pogled.« Istog se trena okrenuo prema njoj jer nije volio okolišati. »Reci.« »Mislimo da Dave Lyons krade iz kluba Stadium.« Ianov izraz iznenaĊenja pretvorio se u nevjericu. »Nema šanse. Dave i ja se znamo godinama. To je direktor kojeg sam zaposlio da mi vodi prvi restoran.« Odmahnuo je glavom. »Sigurno je došlo do neke pogreške.« »Keith upravo ide k njemu u centar United na razgovor. Ali već je proveo unutarnju istragu i stvari izgledaju popriliĉno inkriminirajuće«, rekla je Brooke. »Ţao mi je, Iane. Keith je rekao da je ĉuo glasine kako Dave moţda ima financijskih poteškoća, vjerojatno problema s kockanjem. Ali u ovom trenutku radi se samo o nagaĊanju.« »Joj, kvragu.« Ian je prošao rukom preko lica. »Znao sam za njegovu naviku kockanja, ali mi nikad nije ništa rekao o problemima s novcem.« Pogledao ju je trenutak kasnije. »Koliko misliš da je uzeo?« »Otprilike pedeset tisuća dolara.« Ian je utihnuo kad je to ĉuo. »Dobro«, napokon je rekao, a glas mu je primjetno postao sluţbeniji. »Pretpostavimo da je to toĉno, kakve su nam mogućnosti? Ne mogu vjerovati kako ovo pitam jer bi mi se trebalo ţivo fućkati zbog toga što će biti s Lyonsom, ali... ne znam, ako se radi o kockanju, moţemo li nekako dogovoriti da mirno podnese otkaz, a onda postići neki privatan dogovor? Da se uĉlani u Anonimne kockare i pristane vratiti tvrtki svaki novĉić, tako nešto?« I upravo je to bio razlog zašto je Brooke vjerovala u lana, kao u osobu, jednako kao u glavnog izvršnog direktora. Ĉak i kada mu je najvjerojatnije netko koga je smatrao prijateljem zabio noţ u leĊa, i dalje mu je bilo stalo. Naţalost, to nije mijenjalo ĉinjenicu kako su im po tom pitanju ruke bile svezane. A kao glavnoj savjetnici, duţnost joj je bila odvratiti Iana od te ideje. »Kad bi se radilo o nekom Sterlingovom izdvojenom restoranu, to bismo mogli razmotriti. Ali centar United je vlasnik kluba Stadium, a kao dio našeg ugovora s njima, duţni smo prijaviti policiji sve poznate sluĉajeve kraĊe zaposlenika.« A vijesti nisu postajale nimalo bolje kako je popodne odmicalo. Dva sata kasnije, Keith je nazvao Brooke iz kluba Stadium kako bi joj javio da se sastao s Daveom te da se glavni direktor slomio i sve priznao. Tijekom posljednjih šest mjeseci izgubio je znaĉajnu svotu novca kockanjem i to krio od obitelji i prijatelja. Kako nije znao kome bi se obratio, poĉeo je spremati novce u dţep iz blagajne — isprava male iznose, a zatim se zbog oĉaja osmjelio. Kad je ĉula ĉitavu priĉu, Brooke se jednostavno osjećala... loše. U tom je trenutku zaista poţeljela još jedan trenutak poput onoga »ups, zaposlio sam ubojicu«. Barem se zbog njega u konaĉnici ipak mogla nasmijati. »Dave je u popriliĉno lošem poloţaju«, rekao je Keith. » Ĉim sam se suoĉio s njim, poĉeo je plakati. Ridati, toĉnije. Dio njega osjetio je olakšanje što 131

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


je napokon uhvaćen - stalno ponavlja kako sc uţasno osjeća što je to uĉinio Ianu. Hoćeš da nazovem policiju i prepustim im da dalje rješavaju stvar?« Brooke je umorno prošla rukom kroz kosu. To bi bila standardna procedura, da. A i znala je što će se dalje dogoditi: dva ĉikaška policajca — vrlo vjerojatno detektivi iz jedinice za financijske zloĉine, kad se iznos uzme u obzir — pojavit će se u klubu Stadium, staviti Daveu Lvonsu lisice na ruke i izvesti ga iz restorana pred svima. Osim ako... Premišljala se na sekundu, a onda razmislila bi li podignula telefon i nazvala Cadea da su samo prijatelji i da ne spavaju zajedno. Kad je odluĉila kako bi ga nazvala, prestala je oklijevali. »Priĉekaj nekoliko minuta, Keith. Pusti me da obavim jedan poziv prije no što pozovemo policiju.« Brooke je prekinula razgovor s potpredsjednikom osiguranja, a potom nazvala poznati broj mobitela. »Odo Parker«, odgovorio je Cade dubokim i soĉnim glasom. »Pravi poziv umjesto poruke — poĉašćen sam.« »Moram te zamoliti za uslugu. Radi se o poslu.« Odmah sc uozbiljio. »Što trebaš?« »Uhvatili smo jednog od naših glavnih direktora u kraĊi«, rekla je. »Da skratim priĉu, priznao je sve pa ćemo predati stvar policiji. Iz raznih razloga radije bih izbjegla spektakl oko njegovog uhićenja. Pa sam se pitala znaš li moţda... nekoga u ĉikaškoj policiji tko bi to mogao mirno riješiti.« Ĉinilo se kako Cadea zabavlja njezino pitanje. Naravno da je znao. »Da. Imam nekoga«, rekao je uz zadirkivanje. »U osamnaestom si okrugu — razgovarat ćeš s narednikom Joeom Rossom.« Brooke je brzo naĉrĉkala ime na komadić papira. Potajno se divila ĉinjenici kako se Cade tako brzo sjetio imena, ali s obzirom na njegov već popriliĉno velik ego, radije bi gola protrĉala parkom Millennium u crvenim štiklama nego mu to priznala. »Javit ću mu da ćeš ga nazvati«, nastavio je. »Ne znam gdje taj tvoj glavni direktor radi, ali ako ti je u cilju da to što mirnije proĊe, ne bih ga uhitio u restoranu. Najbolje bi ga bilo dovesti u Sterlingovo sjedište. Narednik Ross bit će u civilu — ako se radi o dobrovoljnoj predaji, a ĉini se da je tako, moţe ga otpratiti bez lisica i odvesti neoznaĉenim autom. Ne moţe biti mirnije od toga.« Doista, ne moţe. »Ovo mi stvarno puno pomaţe«, rekla mu je krajnje iskreno »Hvala ti.« »Jesam li vas ponovno impresionirao, gĊo Parker?« podrugljivo ju je upitao. Nasmijala se prvi put tog dana. »Moţda. A onda opet, popodne je bilo ĉudno«, rekla je s uzdahom. Razmišljala je o ne tako zabavnom zadatku koji joj slijedi. »Zvuĉiš umorno«, Cade je rekao dubljim glasom. »Teţak dan?« 132

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Rijeĉi su izletjele Brooke iz usta prije no što je uspjela promisliti o njima. »Teška godina.« Rano te veĉeri Brooke je zurila kroz prozor i promatrala ljude koji su bili u kupovini, nalazili se s prijateljima na piću ili jurili na veĉere koje su rezervirali. A tu su bili i parovi, leţerno su hodali ruku pod ruku, kao da samo uţivaju u prizoru Avenije Michigan bez nekih odreĊenih planova. Pitala se kako je biti jedna od njih. »Vidim da i dalje ostavljaš ulazna vrata otkljuĉana kad si sama.« Brooke se prestrašila kad je ĉula glas. Okrenula se i ugledala Cadea kako stoji na vratima ureda, zgodan kao i uvijek u jednom od svojih krojenih odijela. Tamnosmeda kosa mu je bila pomalo razbarušena, vjerojatno zato što je došao izvana pa je odmah pomislila kako je ţeli promrsiti prstima i razbarušiti još više. Proĉistila je grlo. »Vidim da se i dalje znaš prišuljati ljudima dok rade«, rekla je. »A tek toliko da se zna, nisam sama. I Ian je ovdje.« Cade je izgledao kao da ga je to malo smirilo, ušao joj je u ured i zatvorio vrata za sobom. »Htio sam doći vidjeti stoje bilo s uhićenjem. Je li sve prošlo u redu s narednikom Rossom?« »Narednik Ross je bio vrlo profesionalan i diskretan. Hvala ti još jednom na tome.« »Ĉemu diskrecija?« znatiţeljno je upitao Cade i sjeo na rub stola. »Mislio sam da bi uţivala u tome da javno postaviš primjer od nekoga tko krade od tvrtke.« Inače bih. »Ĉula sam da je lik ridao. Nekoliko sam se puta druţila s njegovom ţenom... valjda sam samo poţeljela uĉiniti nešto.« Naslonila je glavu na stolicu. »Ne znam kako moţeš svaki dan slušati ovakve priĉe, Morgane. Oĉito bih ja bila uţasan tuţitelj.« »Vjerojatno.« Ispruţio je ruku i palcem joj prešao preko obraza. »Ustalom, sviĊa mi se tvoja slaba toĉka.« Pogledi su im se sreli pa su se gledali sve dok Cade nije progovorio. »Izgledaš izmoţdeno. Moţda bi trebala završiti za danas.« Pogledala je na sat, a zatim se zapanjeno zapiljila u njega. »U šest i trideset? »U šest i trideset.« Pruţio joj je ruku. »Još nije ni mrak«, rekla je. »Ne mogu otići sada, pogotovo ne nakon današnjeg dana. Ne bi bilo doliĉno.« Cade je izvio kutove usana, ali ništa nije rekao. Ugrizla se za usnu dok je razmišljala. »Mogu li barem ponijeti posao doma za kasnije?« »Ne.« »Oĉekuješ od mene da ostavim aktovku ovdje?« Nemoguće. »Aha.« 133

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Moţda nije bila pri sebi nakon teškog dana. A moţda se samo radilo o njegovom ozbiljnom tonu glasa. Ali iznenada joj se odlazak kući uĉinio zaista privlaĉnim. »Dobro.« Odgovorila je i primila ga za ruku pa uzela torbicu i otišla. Uspjela je doći do recepcije kad ju je ulovila panika. »Zaboravila sam iskljuĉiti raĉunalo«, sjetila se. »Ništa mu neće biti u stanju mirovanja preko noći.« »Mislim da sam vidjela nešto u pretincu za poštu na izlasku. Moţda je vaţno.« »Samo novi Ĉasopis ABA.« Brooke je izdahnula kad su ušli u dizalo. »Dobro. Onda, kakav je plan za veĉeras?« »Opuslit ćeš se i nećeš ništa raditi.« Nasmijala se, a potom vidjela kako se Cade ne šali. »Oh... znaš, jako sam dobra u tome da ne radim "ništa".« »Pametna si ţenska. Već ćeš nešto smisliti.« Pogledala ga je na trenutak. »Zašto to radiš?« »Zašto si me natjerala da popijem ibuprofen one veĉeri?« upitao ju je. I dalje s tim ibuprofenom? »Zato što si ga trebao. Samo si bio previše tvrdoglav da bi to priznao.« Cade ju je gledao u oĉi sa zadovoljnim smiješkom. »Baš tako.«

* * * Brooke je sumnjiĉavo gledala u vodu koja je punila kadu. Nije djevojka za kupku. Nije bila djevojka za kupku još otkako je, ah, imala sedam godna. Tijekom kupki ništa se nije moglo raditi. I oĉito je bila dio Cadeovog plana »veĉeri za ništa.« Nije se slagala s time. Zaĉulo se kucanje na vratima, a zatim je Cade promolio glavu i ugledao je kako stoji u kućnom ogrtaĉu. »Oh. Znaš, trebala bi ući u kadu.« Ha, ha. »Mogu li barem ponijeti mobitel sa sobom?« »Ne. Ali moţeš uzeti ovo.« Dodao joj je ĉašu vina. »Koliko dugo oĉekuješ da budem ovdje?« upitala je. Cade je slegnuo ramenima. »Ne znam. Moţda dvadeset minuta? A sad prestani odugovlaĉiti i uĊi.« Pljusnuo ju je po straţnjici na izasku. Prestani odugovlačiti i uđi. Brooke je oponašala rijeĉi kad je skinula ogrtaĉ i ušla u kadu. Napasnik. Samo voli naređivati. Očekuje kako će se svi pokoriti svemu što

134

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


- Oh, Boţe, kakav je dobar osjećaj biti u vodi. Odloţila je ĉašu s vinom na rub kade i utonula dublje. Dobro, u redu. Pretpostavila je kako bi moţda mogla izdrţati dvadeset minuta. Nagnula se i naslonila glavu na kadu. Topla voda ovila se oko nje poput ĉahure, opuštala joj je mišiće dok je para ispunila tihu i spokojnu kupaonicu. Znaĉi, ovakav je osjećaj ne raditi ništa. Brooke je ispruţila ruku i otpila gutljaj vina. Potom je ponovno odloţila ĉašu i sklopila oĉi. Moţda trideset minuta. Brooke je trepnula kad se probudila i shvatila kako je zadrijemala u kadi. Pravim drijemeţom. Još nešto što vjerojatno nije uĉinila otkako je imala sedam godina. Veĉeras oĉito nije bila u formi. Izašla je iz kade pa se ogrnula samo ruĉnikom kad se sjetila — ups — Cade. Ostavila ga je... Kad malo bolje razmisli, nije imala pojma gdje je trenutno. Poţurila je u spavaću sobi te nabacila hlaĉe za jogu i majicu. Ugledala je sat na noćnom ormariću i shvatila kako je provela ĉetrdeset i pet minuta u kadi. Ups. Uputila se niz hodnik. Oĉekivala je kako će pronaći jednu od dvije stvari: ili će mu smetati što je nestala na ĉetrdeset i pet minuta ili će se samozadovoljno smijati jer će misliti kako se njegova tvrdnja da se veĉeras mora opustiti pokazala toĉnom. Ali kad je skrenula iza ugla u kuhinju, otkrila je nešto sasvim drugaĉije. Cade je stajao kod sudopera, sipao je skuhanu tjesteninu iz zdjele u cjedilo, a u drugoj zdjeli na štednjaku kuhao neku vrstu umaka. Frajer joj je pripremao veĉeru. Brooke je naslonila glavu na zid kako bi ga promatrala. Srce joj se iznenada stegnulo u prsima. Nešto joj je u tom trenu palo na pamet, nešto što je vjerojatno trebala ranije primijetiti u internim šalama i nekim priĉama koje su dijelili, kao i u naĉinu na koji ju je uvijek uspio nasmijati iako joj je išao na ţivce kao nitko drugi. Ali to sada više nije mogla zanijekati. Previše se opasno zbliţila s Cadeom Morganom.

DVADESET PETO POGLAVLJE

BROOKE JE pokucala Fordu na vrata. Morala je razgovarati s najboljim prijateljem, jedinom osobom na svijetu koja joj je mogla pomoći sa zbrĉkanim osjećajima. Umjesto Forda, na vratima se stvorio Charlie. »Brooke! Tu si!« uzbuĊeno je rekao i širom otvorio vrata. Pogledom joj je odmjerio suknju, košulju i sandale na petu koje je nosila na posao. »Malo si pretjerala s odjećom za roštilj, ali primamo te.« Brooke je zbunjeno naherila glavu. »Roštilj?« Potom se sjetila — oh, sranje — roštilj. Ford joj je poslao e-mail prije dva tjedna, planirala mu je 135

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


odgovoriti, a onda je zapela na nekom projektu na poslu tako da je poruka nesumnjivo ĉeznula za ĉitanjem na dnu pretinca. »Da, roštilj«, rekla je i pretvarala se kako leţerno odmahuje rukom. »Zanemari radnu odjeću. Nisam htjela gubiti vrijeme na presvlaĉenje kad sam otišla s posla.« Brooke je ušla. »Opa, puna kuća.« Pogledala je uokolo i primijetila kako posvuda ima ljudi — svi su bili leţerno odjeveni pa se osjećala pomalo nelagodno u poslovnom izdanju. Ipak, uputila se za Charlijem u kuhinju. Pult je bio krcat namirnicama za hamburgere, salatama s tjesteninom i od krumpira, salatom od kupusa, ĉipsom i voćem. I da, naravno — trebala je nešto ponijeti za jelo ili piće. Na roštilj kojeg se nije sjetila. Najgora prijateljica koja je ikad postojala. »Brooke?« Okrenula se te ugledala ţenu s crnom kosom i dotjeranom bob frizurom. »Ajme, Rachel — bok!« Rachel ju je uzbuĊeno zagrlila. »Lijepo te ponovno vidjeti!« Odmaknula se. »Prošlo je, koliko, otprilike tri mjeseca, zar ne?« »Zar je već toliko prošlo?« Brooke se pokušala sjetiti kad su se posljednji put vidjele. Rachel je bila udana za Fordovog prijatelja pa su i njih dvije postale prijateljice. »Ĉini mi se daje to bilo na posljednjem sastanku ljubitelja knjiţevnosti na kojem sam bila. Kad je to bilo?« »Hm. O kojoj se knjizi radilo?« Brooke se morala prisjetiti. »O onoj o ţeni koja bi izgubila pamćenje svaki put kad bi zaspala.« Rachel je naglasila. »Da. Eh, to je bila dobra knjiga. I, zlato, to je bilo prije pet mjeseci.« Nasmijala se. »Sad se sjećam — nisi još bila proĉitala knjigu do kraja pa si pokrivala uši svaki put kad smo razgovarali o završetku. Nisi valjda zato prestala dolaziti?« Brooke se nasmiješila. »Ne, samo mi je bilo teško stići na sastanke u sedam sati, a nikad nisam uspjela proĉitati knjige do kraja...« Odlutala je, i dalje je bila iznenaĊena. »Je li stvarno prošlo pet mjeseci?« Oduvijek se voljela druţiti s Rachel. Zapravo, voljela se druţiti sa svim djevojkama iz kluba, ali sastanci su se uvijek poklapali s nezgodnim vremenom na poslu. »Ford nas izvještava o svim onim odliĉnim stvarima koje se dogaĊaju u Sterlingu«, rekla je Rachel. »Imaš kakvih novih poslova na vidiku?« »Ispitujem situaciju s nekoliko —« Brooke je donijela odluku u tren oka pa se zaustavila. »Ne. Razgovarajmo o neĉemu drugome. Bilo ĉemu drugome. Tijekom ostatka veĉeri ne ţelim ĉuti ime "Restorani Sterling".« »Dobro, tko si ti i što si mi uĉinila s najboljom frendicom?« Brooke je pogledala nalijevo i primijetila Forda kako joj se pribliţava sa svojim velikim, prepoznatljivim osmijehom. 136

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Ne mogu vjerovati da si zaista — uf.« Prekinula ga je kad gaje naglo povukla u zagrljaj. Ĉvrsto ga je stisnula. Imala je neobiĉan osjećaj kako se nisu vidjeli sto godina iako su prošli tjedan bili na ruĉku. »Ĉemu to?« upitao ju je uz hihot kad se napokon odmaknula. »Samo mi je drago što te vidim«, rekla mu je. U tom su trenutku prošli Charlie i Tucker te primijetili kako Brooke i Ford stoje zagrljeni. Charlie je pronicljivo kimnuo Tuckeru koji je otvorio usta kako bi prokomentirao — »I dalje ništa od toga«, Brooke i Ford rekli su u glas. Kad su posljednji gosti otišli ili doma ili u barove ovisno o braĉnom statusu, Brooke je poĉela pospremati Fordov slan. Nazvala ga je majka, a kako je Brooke znala koliko ti pozivi mogu potrajati, pomislila je da bi mogla uĉiniti nešto produktivno kako bi ubila vrijeme. Ford je izašao iz sobe baš kad je zamatala ostatak salate od krumpira. »Nisi to morala poĉistiti.« »U redu je.« Zapravo, to joj je malo ublaţilo krivnju koju je osjećala jer je zaboravila na zabavu. »Kako ti je mama?« Ford je sjeo na visoku barsku stolicu ispred stola. »Kaţe da tata planira ponovno otići na rehabilitaciju. To će biti, što šesti put?« bezvoljno je upitao. Prešao je rukom preko lica. »Moţda će ovaj put stvarno upaliti«, rekla je Brooke. Ford joj je dobacio pogled da se uozbilji. »Veće su šanse kako će i Charlie i Tucker nešto poševiti veĉeras?« »Joj. To nisu baš neki izgledi.« To je Fordu izmamilo blagi osmijeh na lice. Zaobišla je pult i prebacila mu ruke preko ramena s leda pa ga zagrlila. Stisnuo ju je za leĊa. »Razgovarajmo o neĉemu drugome.« Razumjela ga je — Fordu otac nikad nije bio omiljena tema razgovora. »Rachel mi je rekla daje trudna.« »Baš dobro za njih. Vjerojatno bih znala da sam je vidjela u posljednjih pet mjeseci.« »Nemoj razbijati glavu time«, rekao je Ford. »Posao, obitelj, štogod - svi su zauzeti ovih dana.« »Moţda.« Prešla je preko toga i poĉela slagati ĉaše u perilicu te utihnula. Kad su završili s ĉišćenjem, sjeli su na Fordovu terasu i promatali obrise grada dok su grickali ostatak krumpirića iumaka za tacose. »Mislim da si slomila Tucku i Charlieju srce što nisi povela Cadea sa sobom veĉeras«, rekao je Ford. »Baš su se napalili na tog lika.« »Nemoj mi reći. Ĉetiri su me puta traţili da mu pošaljem poruku i zamolim ga da navrati.« Brooke je zastala. »Iako, doduše, razmišljala sam kako bih mogla malo zahladiti odnose s Cadeom.« Ford je izgledao iznenaĊeno. »Stvarno? Mislio sam davam je zabavno.« 137

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Bilo je. Jest. Ali u posljednje vrijeme stvari su se pomalo... zakomplicirale.« »Hm.« Ford je promislio o tome. »Zato što gajiš osjećajeprema njemu?« Brooke je ustuknula. »Je li tako oĉito?« Hladno je slegnuo ramenima. »Da.« »Pa... zašto mi nisi ništa rekao?« ogorĉeno je upitala. »Pretpostavio sam da znaš i sama.« »Ne, nisam znala. Barem ne do sinoć, kad sam izašla iz kade i našla ga kako mi kuha veĉeru u kuhinji. Ĉinilo se tako... ispravnim.« »To da ti zgodna bivša nogometna zvijezda od metar i devedeset tri, koji je na kraju ispao tuţitelj i faca, pripremaveĉeru dok se ti kupaš? Da, pretpostavljam kako bi za taj prizor većina ţena rekla kako izgleda ispravno.« Brooke ga je pogledala ispod oka. »Hoću reći kako je osjećaj bio ispravan. To što smo nas dvoje zajedno.« »Pa moţda i jest.« Brooke je promislila o tome, a potom odmahnula glavom. »Već sam bila u takvoj situaciji. Tri puta u posljednjih osamnaest mjeseci. Znam kako završava. Isprva će sve biti dobro, ali onda će polako poĉeti komentirati moj posao i koliko dugo radim. A onda će komentari prerasti u prepirke, moţda ĉak i nešto o tome kako moj posao "oduzima muškost" — »Tko je to rekao?« Ford ju je prekinuo i zahtijevao odgovor. »Spencer. Hipsterski fotograf prije Dr. Vrućeg.« »I još veći kreten od njega«, otfrknuo je Ford. »Znaš po ĉemu se Cade razlikuje od tih drugih likova?« »Nije kreten?« pretpostavila je. »Baš tako.« Brooke se nasmiješila, cijenila je Fordov nagli ispad zaštitniĉkog ponašanja, no onda se uozbiljila. »SviĊa mi se Cade. Jako. Ali puno se toga dogaĊa na poslu ovih dana, dobrih stvari, i moram ostati usredotoĉena. U ponedjeljak moram pridobiti Bearse i trebala bih se prireĊivati za to ili raditi 137 drugih stvari s popisa, a ne brisati ranije s posla u petak kako bih se opustila. Jer to nije nešto što inaĉe mogu raditi, a uskoro će to i sam otkriti. A ne ţelim zapoĉeti nešto pa da mi Cade za ĉetiri mjeseca kaţe da nisam "djevojka za cijelu sliku" ili nešto poput "Ţalim, zlato, ali problem je u tebi, a ne u meni".« Odmahula je glavom. »Jednostavno ne mogu slušati takve stvari od njega.« Ford ju je pogledao i kimnuo. »Dobro.« Oboje su utihnuli te nastavili promatrati obrise grada. Naposljetku je Ford progovorio. »Znaš da si sama kriva jer nisi slijedila Pravila.« Pametnjaković. »Ali jesam slijedila Pravila.« Pa, uglavnom. »Ali nekako sam svejedno završila ovdje.« I, naţalost, znala je što mora uĉiniti u vezi toga.

138

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


DVADESET ŠESTO POGLAVLJE U PONEDJELJAK popodne Brooke je provela pedesetominutnu voţnju od Chicaga do jezera Forest upuštajući se u raspoloţenje za sastanak. Dok je prolazila kroz razliĉite stavke koje je ţeljela spomenuti Curtu Emeryju, bila je usredotoĉena i odluĉna kako je ništa što joj se dogaĊa u privatnom ţivotu neće omesti. Iako joj je govor ponešto varirao ovisno o potencijalnom klijentu te o njegovim potrebama i objektima za usluţivanje hrane, ono stoje ostalo isto bila je ĉinjenica kako je sto posto vjerovala u Sterlinga i tvrtku koju su gradili. Ipak, ostala je pragmatiĉna u vezi najvjerojatnijeg ishoda sastanka s Bcarsima. Iako je Curt Emery dovoljno zainteresiran poslušati njezin govor, šanse su i dalje male s obzirom na dugogodišnju vezu sa Spectrumom. Dok je vozila, mobitel joj je neprestano zvonio od niza brbljavih Ianovih poruka. JESI LI VEĆ STIGLA? KAKAV JE PUT? MISLIŠ LI KAKO ĆEŠ MOĆI VIDJETI TERENE ZA VJEŽBANJE? ŠTETA ŠTO JE MOMČAD U KAMPU ZA TRENINGE. VEĆ SI ZAMIŠLJAM ONU PRIVATNU LOŽU NA LINIJI OD PEDESET JARDA. Oĉito se Ian baš nije slagao s pristupom »ostanimo pragmatiĉni.« Malo prije tri sata Brooke je prošla kroz glavni ulaz dvorane Hali, moderne staklene i ĉeliĉne zgrade koja je bila sjedište Bearsa. Prijavila se na recepciji gdje joj je zaštitar dao propusnicu posjetitelja i uputio prema dizalima. Ured Curta Emeryja bio je na ĉetvrtom katu, zajedno s ostatkom tima iz ĉelnog ureda. Brooke je izašla iz dizala pa ju je pozdravila recepcionarka ĉiji se stol nalazio ispred ogromne panoramske fotografije Soldier Fielda. Samo minutu ili malo kasnije prišao joj je muškarac u srednjim ĉetrdesetim godinama koji je nosio kaki hlaĉe i košulju s ovratnikom na zakopĉavanje. Ispruţio je ruku i predstavio se. »Curt Emery. Drago mi je, gĊo Parker.« »Molim vas, zovite me Brooke«, rekla je i odmahnula glavom. »Hvala što ste se našli sa mnom.« Poveo ju je niz hodnik. »Bit ćemo u konferencijskoj sobi ovdje.« Nasmiješio joj se ispitivaĉkim pogledom. »Dakle, što se tiĉe našeg sastanka... malo je neuobiĉajen za mene. Kao što znate, sklopili smo ugovor sa Spectrumom o usluţivanju hrane na Soldier Fieldu na gotovo dvadeset godina. A kako bih bio krajnje iskren, imam dobre odnose s višim menadţerom koji je zaduţen za nas.« »Shvaćam«, rekla je Brooke. »Cijenim što ste mi pruţili priliku da vam ispriĉam o stvarima koje radimo na Wrigley Fieldu i centru United — kao i o stvarima koje moţemo uĉiniti za vašu organizaciju. Ali obećajem, od mene nećete dobiti nasilnu prodaju. To jest, barem ne još«, dodala je. 139

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Umjesto da se nasmije na šalu, Curt je zastao na vratima konferencijske sobe i nelagodno se uzvrpoljio. »Da... pa vidite... ovaj sastanak nije baš u vezi toga.« Brooke je naherila glavu, nije imala pojma što to znaĉi. »Dobro, a o ĉemu je onda sastanak?« »Evo o ĉemu se radi. Recimo kako sam spomenuo svom kontaktu u Speetrumu da ste me nazvali. Malo sam se zafrkavaos njim pa sam rekao kako ću morati razmisliti o tome da predam naš posao Restoranima Sterling ukoliko me ne bude usrećivao, takve stvari. No tada sam primio popratni poziv Palmera Grcena glavom i bradom, glavnog izvršnog direktora Spectruma za Sjevernu Ameriku. Jako ga je zanima ĉinjenica što mi pokušavate prodati Sterling.« Brooke je zastala i pokušala shvatiti kamo Curt cilja s time. Znaĉi, glavni izvršni direktor Spectruma znao je kako je napala još jednog njegovog klijenta. Što onda? Nije baš bila tajna kako je Sterling agresivno gradio svoj odjel sporta i zabave. »A kakve veze to ima s našim sastankom?« Curt je pokazao konferencijsku sobu. »Zašto ne biste sami ĉuli?« Brooke je zbunjeno zakoraĉila u sobu i ugledala ĉovjeka u krojenom modrom odijelu koji sjedi za konferencijskim stolom. Ustao je kad je ušla. Curt gaje predstavio. »Brooke Parker, ovo je Palmer Green. Glavni izvršni direktor Spectruma za Sjevernu Ameriku.« Palmer ju je oštro odmjerio. »Znaĉi, vi se ta koja mi krade omiljene klijente.« Dakle. Ovo je doista bilo iznenaĊenje. Brooke je ponovno pogledala Curta. Poĉela je uviĊati zašto ju je traţio da doĊe sama. »Neuobiĉajeno? U vašem poslu, g. Emery, mislim da se ovo zove napad iz mrtvog kuta.« Ipak, prišla je Palmeru i ispruţila ruku. Nije imala pojma o ĉemu se radi, ali ako je Spectrumov glavni izvršni direktor mislio kako moţe samo tako doletjeti i zaplašiti je da odbije klijenta njegove tvrtke, grdno će se iznenaditi. »Kakvo zanimljivo iznenaĊenje, g. Greene«, rekla je dok se rukovala s njim. »Da pogodim. Sada prelazimo na dio u kojem mi krajnje šarmantno kaţete da se drţim podalje od Sterlingovih klijenata.« Nasmiješio se na to. »Ne, gĊo Parker. Sada prelazimo na dio u kojem vam krajnje šarmantno ponudim posao.«

140

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


DVADESET SEDMO POGLAVLJE UNATOĈ TOME što je bila iznenaĊena Palmerovim rijeĉima, Brooke je uspjela dobaciti Curtu blijedi pogled kad joj se nasmiješio u znak isprike i brzo izašao iz sobe. »Nemojte biti ljuti na jadnog Curta«, Palmer je rekao uz hihot kad su ostali sami. »Samo je slijedio moje naredbe.« Sjeo je za konferencijski stol i pokazao joj da uĉini isto. Drţao se poput muškarca koji je navikao dobivati što ţeli. »Molim vas, sjednite. Barem me saslušajte.« Brooke je na tren promislila o tome, a potom sjela. »Pet minuta. Ali trebali biste znati da smo pogrešno zapoĉeli u samom startu s obzirom na svu pompu. Postoji li neki razlog zašto jednostavno niste podignuli telefon ako mi navodno ţelite ponuditi posao?« »Ovo nije ponuda kakva se moţe pruţiti preko telefona.« Palmer se raskomotio na stolici. »Osim toga, ţelio sam osobno odmjeriti slavnu Brooke Parker.« Nagnuo je glavu i odmjerio je. »Dovoljno je bilo loše što ste mi oduzeli stadion Cowboysa i centar United. Ali centar Staples?« zazviţdao je. »To je bio noţ ravno u srce.« »Pretpostavljam da to znaĉi kako ste oboţavatelj Lakersa.« »RoĊen i odrastao u Los Angelesu.« To zasigurno objašnjava teatralnost. »Mislim da moram rašĉistiti nesporazum«, rekla je. »Ja sam dio tima u Sterlingu. Moji partneri, Tony i Micah, imali su kljuĉnu ulogu u sklapanju tih poslova.« »Sudeći prema mojim kontaktima u Cowboysima, Unitedu i Staplesu, nisu.« Ĉinilo se kako je Palmer primijetio njezin iznenaĊen pogled. »Oh? Niste mislili kako ću ih nazvati i provjeriti zašto smo izgubili te poslove?« »Sigurna sam kako su vam rekli daje to zato što Sterling nudi vrhunsko i luksuzno usluţivanje hrane.« »Spomenuli su nešto tako. Ali takoĊer su rekli kako ste jako uvjerljivi, gĊo Parker.« Prouĉavao ju je. »Stvarno je vrijedno divljenja sve što ste u dvije godine postigli za tu tvrtku. Nadam se kako Ian Sterling to cijeni.« »Ian Sterling to jako dobro cijeni.« Kutovi Palmerovih usta izvili su se u osmijeh. »Odani ste mu. Poštujem to.« »Hvala.« Provjerila je sat. »Imate još tri minute, g. Green.« »Dobro, prijeći ću na stvar«, rekao je. Ĉinilo se kako mu njezina izravnost nije smetala. »Ţelim vas u svom timu. Pametni ste, odvaţni i ambiciozni — osobno sam iskusio plodove toga. U posljednjih osamnaest mjeseci ukrali ste mi tri najveća klijenta, a sad ste se okomili na ĉetvrtoga. Ili vas moram slomiti — a vjerujem kako to nije moguće — ili vas trebam da odradite svoju ĉaroliju za mene.« 141

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Stavio je ruke na stol. »Ţelite da budem još iskreniji? Vi ste zvijezda u usponu u poslovnom svijetu, Brooke. Ali imate problem. U Restoranima Sterling ne moţete više napredovati. Samo jedan ĉovjek sjedi na vrhu — Ian Sterling. Razmislite o tome.« Brooke je tiho sjedila i pustila da joj se slegne sve što joj je Palmer rekao. Iskreno, njegov ju je govor uhvatio na prepad. Naravno, bila je svjesna ĉinjenice kako se puno toga dobroga o tvrtki pisalo u novinama. Ali nije imala pojma kako ljudi poput Palmera Greena, glavnog izvršnog direktora korporacije koja zaraĊuje više od jedanaest milijardi dolara, obraćaju pozornost na nju. »I što ste mislili da radim u Spectrumu?« oprezno je upitala. »Izvršna potpredsjednica prodaje i poslovnog razvoja.« Brooke je trepnula. Mislila je kako će joj ponuditi mjesto pomoćnice glavnog savjetnika, ali ovo je nešto sasvim drugaĉije. »Izgledate iznenaĊeno«, rekao je Palmer. »Zapravo... jesam«, priznala je. »Oduvijek sam se smatrala prvo odvjetnicom, a tek onda poslovnom ţenom.« »Ĉim zauzmete mjesto, rado ću reći pravnom odjelu da vam pošalje nekoliko pravnih problema«, našalio se. »Ali mislim kako ćete i bez toga imati dovoljno posla.« »Vi ste stvarno ozbiljni, zar ne?« Pogledao ju je. »Vrlo ozbiljan. Vjerujem da se ţeljezo kuje dok je vruće. Ne znam koja je vaša motivacija, a iskreno, ne moram ni znati. Samo ţelim dio nje. Stoga, mislim kako se morate nešto zapitati: jeste li spremni prijeći u veliku ligu?« Brooke se u tom trenutku prisjetila sliĉnog sastanka prije dvije godine kad ju je Ian zamolio da se pridruţi Restoranima Sterling. Sjetila se uzbuĊenja i oduševljenja kad je prvi put razgovarala o mjestu glavne savjetnice — osjećaja koje i dan danas ima. Ali takoĊer se prisjetila obećanja koje si je davno dala: kako će daleko stići. »O koliko velikoj ligi govorimo?« upitala je. Palmer se nasmiješio jer je znao kako je tada pridobio njezinu pozornost. »Bonus od sedamdeset i pet tisuća dolara za prelazak. Tristo tisuća dolara redovite plaće plus otprilike sto pedeset tisuća u dionicama preko našeg plana za podjelu kapitala. TakoĊer ćete primiti bonus u iznosu od sto posto redovite plaće, pod uvjetom da sklapate poslove kakve radite za Sterling.« Nakon što se sekundu kasnije Brooke oporavila jer je ostala potpuno zateĉena, pribrala se i brzo sve izraĉunala. Ako bude dobro radila svoj posao, koji — dobro jutro — naravno da će dobro odraditi — Palmer je govorio o ukupnom iznosu koji je samo za prvu godinu bio 825.000 dolara.

142

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Opa. »TakoĊer, naravno da ćemo platiti premještaj u naše sjedište u Charlotteu«, dodao je Palmer. To je trgnulo Brooke od zelene magle dolara koja joj je lebdjela pred oĉima. Da. Naravno. Morat će se preseliti zbog posla. Skroz u Sjevernu Karolinu. »To je sjajna ponuda, Palmere«, rekla je. »Vjerujte mi, zaradit ćete svaki novĉić. Neću vam mazati oĉi — ako doĊete u Spectrum, padat ćete s nogu dok radite za mene. Nudim vam unosno mjesto koje je takoĊer zahtjevno. Puno putovanja, dodvoravanja klijentima, znate proceduru, lako, prema onome što ĉujem, ionako već radite jako puno. Barem vam mogu više platiti za to.« OdreĊeni dijelovi Palmerova govora zujali su Brooke po glavi poput dosadnih komaraca. Padati s nogu.Zahtjevno. Puno raditi. Odmahnula je glavom i ostala usredotoĉena. »Stvarno ste mi puno toga dali za razmišljanje.« Primijetila je kako je Palmer podigao obrvu, kao da je oĉekivao više. Nacerila se. »Ne oĉekujete valjda stvarno da vam odgovorim na licu mjesta, zar ne?« Nasmijao se. »Ne. Iako sam na minutu pomislio kako sam vas pridobio.« Posegnuo je u unutrašnji dţep sakoa od odijela te izvukao posjetnicu. »Nazovite me kad budete promislili o svemu. Ono što bih svakako ţelio uĉiniti jest odvesti vas u Charlotte kako biste mogli upoznati druge izvršne direktore, dobiti dojam o nama i bolje upoznati Spectrum. Nisam siguran jeste li u braku i imate li djece, ali cijela je obitelj dobrodošla. Mogli biste to pretvoriti u dugi vikend pa istraţiti grad.« Brooke je odmahnula glavom. »Nemam ni muţa ni djecu. Sama sam.« Palmer se samouvjereno nacerio. To onda sve olakšava, zar ne?

DVADESET OSMO POGLAVLJE »DAKLE, ISPOSTAVILO se kako tvoja ideja nije bila baš potpuno bez veze.« Cade je pogledao Zacha. Morao je zaškiljiti na podnevnom suncu. Sa zakašnjenjem je shvatio kako je trebao staviti sunĉane naoĉale, iako je u tren oka donio odluku da objeduje vani. Naslonili su se na jednu od kamenih ograda u Daley Plazi, samo nekoliko metara dalje od slavne gradske skulpture Picassa visoke petnaest i pol metara, i jeli burritose iz restorana preko puta ulice. Zach je to popodne bio u centru — rekao je kako mora nešto obaviti — pa su se dogovorili da će se naći. Kako su na putu do restorana ĉuli da blues bend ima koncert za ruĉak u Plazi, odluĉili su, kao i mnogi drugi stanovnici Chicaga, ako je suditi po odazivu, sjesti na nekoliko minuta i uţivati u vremenu na dvadeset i sedam stupnjeva. 143

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Koja ideja?« Zatim je primijetio Zachov pronicljivi osmijeh pa se sjetio — knjiga poezije. »Razgovarao si s Paige, zar ne?« »Nego što«, lukavo je odgovorio. »A imam i spoj s njom u petak.« »Bravo«, rekao je Cade i dao mu pet. »Onda? Ispriĉaj mi što je bilo.« »Odluĉio sam prilagoditi tvoju ideju. Umjesto da njoj dam knjigu, pomislio sam kako bih se mogao pretvarati da je ja ĉitam. Zapravo, nadao sam se da će tako ona napraviti prvi korak. »Kukavico.« »Ha. Ono što ti ne razumiješ jest da u današnje vrijeme ţene ţele preuzeti inicijativu. Stoga sam samo pruţio podršku Paigeinim prirodnim feministiĉkim nagonima tako što sam joj dao alate i priliku da mi prva priĊe.« »Dobar pokušaj.« Zach se nacerio oĉito popustivši. »Dobro, u redu. Moţda sam se ustrtario. Uglavnom, stvarno je bila guţva taj dan pa mi je dosadilo ĉekati da se svi rašĉiste, tako da sam zakljuĉio kako bih zaista mogao pročitati knjigu koju sam se pretvarao da ĉitam. I, znaš, unutra je bilo nekih jako kul stvari.« Cade se nasmiješio Zachovom iznenaĊenom tonu. »Ma, zamisli ti to.« »I tako ti ja ĉitam neku pjesmu od Louise... nešto, zaboravio sam joj prezime, no govori o Hadu i podzemnom svijetu, nisam ĉak ni primijetio kako je Paige prišla stolu dok nije rekla, "Ne ţele li svi ljubav?" I ja si mislim, ajme, pa to je stvarno duboko pitanje, ali onda opet, Paige je pametna, a ovo mije prilika pokazati joj kako nisam samo glupi nogometaš. Onda ja kaţem, Ĉuo sam jednom teoriju kako ljubav znaĉi da tvoju podsvijest privlaĉi neĉija tuĊa podsvijesti« »Jako duboko«, rekao je Cade. »Baš tako. I strašno se ponosim time što sam upravo rekao, sve dok mi ne pokaţe knjigu i ne kaţe, "Ah, to nije bilo pitanje. Samo sam citirala stih iz pjesme".« Cade je prekrio usta kako bi prikrio osmijeh. »Pa, to je... nezgodno.« »Misliš? U tom sam trenutku već prestravljen, i mislim kako nikad, nikad više neću slušati tvoje savjete kako osvojiti djevojku... a onda me upita što mislim kakve su šanse da naša nogometna momĉad pobijedi suparnike, McKinley Tech, ove godine.« »Voli nogomet? Zvuĉi kao djevojka koju treba zadrţati.« Zach je odmahnuo glavom. »O tome se radi — poĉeli smo razgovarati i, ĉovjeĉe, nema blage veze o nogometu. Ali mislim kako je ţeljela da ja mislim kako ima.« Cade je promislio o tome. »Ĉekaj, da razjasnimo — ti se potajno pretvaraš kako voliš poeziju ne bi li impresionirao pametnu djevojku sa sata engleskog jezika, dok se ona potajno pretvara da voli nogomet kako bi impresionirala tebe.« Zastao je. »Pa ovo je jebeno najslaĊa stvar koju sam ikada ĉuo.« »Ĉini mi se kako je njezinoj podsvijesti moja podsvijest priliĉno neodoljiva«, rekao je Zach i u tom trenutku postao pravi samopouzdani tinejdţer. 144

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Imao si sreće što si jednom izveo takav napad, Garrity. Ne bih pretjerivao na tvom mjestu.« Zach se nasmijao, a potom su se upustili u razgovor o nogometu i šansama koje je njegova momĉad doista imala protiv suparnika. Pojeli su ruĉak pa je Cade pogledao na sat i shvatio kako se treba vratiti u ured. Zach je proĉistio grlo. »Oh, prije no što odeš, ţelio sam ti reći kako sve više razmišljam da kaţem tati kako se ti i ja druţimo.« Cade je pokušao da mu spomen Noaha ne upropasti dobro raspoloţenje. »To je tvoj izbor, Zach. Nikad nisam rekao da laţeš svom ocu.« »Našem ocu«, naglasio je Zach. Izraz lica postao mu je ozbiljniji. »Barem to moţeš priznati.« Cade je mogao ĉuti frustraciju u bratovom glasu. Već je neko vrijeme sumnjao kako Zach potajno cilja na neko srcedrapajuće sjedinjenje oca i sina. Ali Cadeu je dugo trebalo da nadiĊe ljutnju i zamjeranje koje je gajio prema Noahu što gaje napustio, pa nije bio siguran kako ponovno ţeli otvoriti vrata tim osjećajima. Prije no što je mogao odgovoriti Zachu, netko ga je zazvao. »Cade — hej! I mislio sam da si to ti.« Cade je pogledao pokraj Zacha i ugledao vitkog tipa u kaki hlaĉama i polo majici kratkih rukava kako se probija kroz guţvu. Trebao je trenutak kako bi se prisjetio da je to Brookein prijatelj, Charlie, kojeg je upoznao na utakmici Cubsa. »Veliki umovi sliĉno razmišljaju, ha?« rekao je Charlie i podigao vrećicu s ruĉkom pa pokazao blues bend. »Drago mi je što te vidim opet, Charlie.« Cade ih je brzo upoznao. »Ovo je moj brat, Zach Garrity.« Zach ga je pogledao. Cade je imao polusmiješak na licu jer je i njega zatekla vaţnost trenutka. To je bio prvi put kako je predstavio Zacha kao svog brata. »Još jedan budući prvak Rose Bowla, nadam se?« rekao je Charlie i stisnuo Zachu ruku. »Zach je hvataĉ. TakoĊer voli poetiĉno brbljati o ljubavi i pali se na cure koje su daleko izvan njegove lige.« »Priĉa mog ţivota«, rekao je Charlie i leţerno se osmjehnuo. Ĉavrljali su neko vrijeme sve dok Cade nije spomenuo kako mora natrag do ureda na konferencijski poziv. »Peh. Mislim kako ću ja još malo markirati«, rekao je Charlie i pokazao na suncem okupanu terasu. »Nisam znao da bendovi smiju svirati ovdje«, rekao je Zach. »Nema boljeg od ovog grada preko ljeta.« Charlie je odmahnuo glavom i uzdahnuo. »Ne znam zašto se Brooke premišlja o ponudi za Charlotte.

145

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zvuĉi kao sjajna poslovna prilika, ali nije moguće kako ozbiljno razmišlja o preseljenju u grad u kojem će morati navijati za Pantherse.« Zadrhtao je, a potom pogledao Cadea. »Moraš baciti svoje ĉini i uvjeriti je da ostane, Morgane.« Cade je samo stajao. Ostao je potpuno zateĉen kad su se Charlijeve rijeĉi slegnule. Brooke razmišlja o selidbi, a nije mu rekla ni rijeĉ o tome. Val razoĉarenja uzburkao se u njemu uz snaţno probadanje, ali je istog trena potisnuo osjećaje. To je... sasvim u redu. Baš dobro za nju. Stvarno. Ako je taj posao, kakav god da bio, sjajna prilika, trebala bi je iskoristiti. Vidio ju je u akciji; bila je nevjerojatna odvjetnica — zasluţila je takvu priliku. Naravno, takav razvoj dogaĊaja oĉito ga je iznenadio, posebno stoga što se ĉinilo kako su se on i Brooke u posljednje vrijeme zbliţili. Ali takoĊer je brzo ukazao na ĉinjenicu kako su se moţda malo previše zbliţili. A on se nije previše zbliţavao s ljudima. Previše je, po njegovom mišljenju, bilo za naivce. Previše je bilo za ljude koji su se izgubili u trenutku, a da nisu priznali vrlo realnu mogućnost kako su svi osjećaji i emocije koji saĉinjavaju trenutak, tako divan i savršen, potpuno jednostrani. Stoga, ako je Brooke nekako uspjela ući unutra, doći na granicu zvanu previše, to je onda, naţalost, znaĉilo samo jedno. Bilo je vrijeme da joj kaţe zbogom. On i Zach ostavili su Charlieja da uţiva u koncertu, a potom nekoliko minuta hodali u tišini. »Nisi znao za ponudu za posao, zar ne?« Zach je tiho upitao. Cade je zurio u semafor ispred njih. »Ne.« A kako su bili braća, ostalo je na tome.

DVADESET DEVETO POGLAVLJE BROOKE JE pogledala na sat. Poĉela se pitati hoće li se Cade uopće pojaviti. Poslala mu je poruku ranije i upitala ga bi li se mogli naći. Rekao je kako mora raditi dokasna, ali kako će kasnije navratiti do njezinog stana. To je bilo prije tri sata, a otada se nije ĉula s njime. Planirala mu je veĉeras ispriĉati za posao u Spectrumu. I dalje je bila zateĉena Palmerovom ponudom, ali još nije donijela nikakvu odluku. S jedne strane, nije razmišljala o odlasku iz Sterlinga, ali s druge, razgovarali su o mjestu na kojem bi zaraĊivala 825.000 dolara na godinu. Morala bi biti luda da ozbiljno ne promisli o takvoj ponudi.

146

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Od ponedjeljka je puno razmišljala o tome što će reći Cadeu, a na kraju je zakljuĉila kako je najbolje da bude iskrena. Osim ako nije potpuno pogrešno procijenila situaciju, prešli su granicu zabave i zalutali u prave, iskrene osjećaje, pa mu je dugovala barem toliko. SviĊao joj se Cade; nije to mogla zanijekati. Ali bilo da se radilo o Sterlingu — ili, vjerojatnije, o Spectrumu — u ovom joj je trenutku karijera morala biti na prvom mjestu. Nakon sveg tog napornog rada i uz mogućnosti koje su joj bile dostupne, morala je ostati usredotoĉena. Drţati oĉi na lopti, kako se to inaĉe kaţe. Iako je bila svjesna toga, meĊutim, nije joj bilo nimalo lakše razgovarati s Cadeom. Ali i on je bio osoba od logike, a oboje su bili iskreni od samog poĉetka o poteškoćama koje su imali u vezama. Ako nastave ovako, to će samo dovesti do većih razoĉaranja na kraju. Ovako je bilo najbolje. Netom prije devet i trideset Brooke je zaĉula kucanje na vratima. Kad mu je otvorila, Cade ju je zabljesnuo svojim šarmantnim osmijehom, istim onim koji joj je zapeo za oko kad su se prvi put sreli u Sterlingu. »Ţao mi je što toliko kasnim«, rekao je. »Zapeo sam s intervjuiranjem svjedoka koje se oduţilo više od oĉekivanog. Osim toga, morao sam usput svratiti negdje prije dolaska ovdje.« »U redu je, stigla sam pregledati e-mailove«, rekla je i odmahnula rukom. »Znaš mene — uvijek imam nekog posla.« Zatvorio je vrata za sobom. »Ĉuo sam kako bih vam trebao ĉestitati, gdo Parker.« Brooke je nagnula glavu jer nije bila sigurna o ĉemu govori s obzirom na to kako mu još ništa nije rekla o sastanku s Palmerom Greenom iz Spectruma. »Ĉestitati?« Cade je posegnuo u aktovku pa izvadio bocu šampanjca. »Prema onome što mi je Charlie ispriĉao o tvojoj velikoj ponudi za posao, mislio sam kako je na meni red da kupim šampanjac.« Brooke je zaĉuĊeno spustila ruke. »Charlie ti je rekao?« Kako, dovraga, on zna za to? Onda je shvatila daje najvjerojatnije ĉuo od Forda. »Nego što«, rekao je Cade i odnio bocu u kuhinju. »Juĉer sam naletio na njega u Daley Plazi tijekom stanke za ruĉak.« Brooke gaje slijedila do kuhinje; uţasno se osjećala kad je to ĉula. »Cade... Nisam ţeljela da saznaš na takav naĉin. Dobila sam ponudu u ponedjeljak, ali sam ti ţeljela osobno reći. Zato sam tc zamolila da se naĊemo veĉeras.« Dobacio joj je ĉudan pogled kad je uzeo otvaraĉ iz ladice i otišao po šampanjac. »Nema nikakvih problema. Ne duguješ mi nikakvo objašnjenje. Naravno, iznenadio sam se kad sam odjednom ĉuo kako ćeš se moţda preseliti u Charlotte, ali stvarno mi je drago zbog tebe, Brooke.« Otvorio je šampanjac uz prasak, natoĉio dvije ĉaše i dao joj jednu. Brooke je primila ĉašu. Nadala se kako će Cade shvatiti o kakvoj se sjajnoj ponudi radi, ali nije oĉekivala kako će biti ovako veseo zbog toga. 147

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Onda. Ĉemu nazdravljamo?« upitao ju je i podigao ĉašukako bi proslavio. Zastala je prije no što mu je odgovorila. Sjetila se kako mu je upravo te iste rijeĉi rekla prije samo dva tjedna, kad je saznao da će postati vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja. Baš im je bilo lijepo te veĉeri. Zapravo, puno im je puta bilo lijepo. Pogledi su im se susreli iznad šampanjca. Mogla se zakleti kako mu je u jednom sićušnom trenutku osmijeh izblijedio pa se zapitala razmišlja li isto kao i ona. Ali onda je trenutak prošao, a glas mu je postao zadirkujući. »Ostali ste bez teksta, gĊo Parker. Bit će da je nešto jako dobro.« »Glavni izvršni direktor Spectruma za Sjevernu Ameriku ponudio mi je mjesto izvršne dopredsjednice prodaje i poslovnog razvoja.« »To je nevjerojatno.« Cade je primaknuo ĉašu njezinoj. »Ĉestitam. Nema odvjetnika koji to zasluţuje više od tebe. Osim onoga koji mi je jednom izravno rekao da si zabijem prijetnje o ometanju pravde u guzicu.« Brooke se nasmijala na to, a potom otpila gutljaj. Tako bi trebalo biti, podsjetila je samu sebe. Nema potrebe da zbogom bude napeto — završit će u vedrom tonu, uz šalu i zadirkivanje. Potom je odmaknula ĉašu, a kad su im se ponovno pogledi susreli, sjetila se što se dogodilo posljednji put kad su nazdravili šampanjcem. Kakav je ? Nije loš. Probaj. Mislim da hoću. »Onda, ispriĉaj mi malo više o poslu«, rekao je Cade. Brooke je trepnula. Da. Posao. »Nemam još sve detalje o mjestu iako — glavni izvršni direktor ţeli me odvesti u Charlotte kako bih se sastala s ostatkom izvršnog tima. Ali raspravili smo o plaći, i ona je — vau.« Duboko je udahnula I izdahnula, i dalje nije mogla vjerovati. »Tako dobra, ha?« rekao je Cade. »Tako dobra.« Njegovo sljedeće pitanje pogodilo je samu srţ stvari. »Misliš li pristati?« Brooke se naslonila na pult. »Ne znam. U Sterlingu sam manje od dvije godine i toliko sam usredotoĉena na razvoj tvrtke kako nisam ni pomišljala na odlazak. A i volim posao koji radim ovdje.« »Ali?« »Ali... nisam sigurna kako mogu reći "ne" prilici kao stoje ova. Spectrum je korporacija koja zaraĊuje jedanaest milijardi dolara. Kad bih tamo bila izvršna dopredsjcdnica, to bi mi zaista vinulo karijeru u sasvim druge visine.« Zastala je. »Doduše, sama pomisao na odlazak iz Chicaga mi je ĉudna.« U tom su trenu oboje utihnuli. Brooke je odloţila ĉašu. »Kad smo već kod toga, mislila sam kako bismo vjerojatno trebali razgovarati. O tome što ovo znaĉi za nas.«

148

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je takoĊer odloţio ĉašu. »I ja sam o tome razmišljao. S obzirom na to kako postoji velika šansa da ćeš otići, pitao sam se ne bismo li trebali malo zahladiti odnose.« Brooke je osjetila bolno razoĉaranje u prsima. Što je bilo krajnje blesavo jer je, oĉito, i sama to ţeljela. »Baš sam to htjela reći.« »Jesi?« Brzo je nastavio. »Hoću reći — dobro. Drago mi je što smo na istoj valnoj duljini. Bolje je da sada prekinemo, prije nego što se situacija, znaš, zakomplicira.« Brooke je kimnula i brzo se sabrala od šoka zbog njegove reakcije. »Da. Naravno.« Ĉini se kako ona i Cade nisu bili na istoj valnoj duljini — ona je mislila kako se situacija već jest zakomplicirala — ali nije bilo razloga da i on to sada sazna. Kako se ispostavilo, ipak nisu trebali odraditi onaj prljavi razgovor o »osjećajima.« Štoje bilo... sjajno. Apsolutno. Uf. Primijetila je kako je promatra pa je osjetila kako treba reći nešto više. »Mislim, oboje smo od poĉetka znali kako se ne radi o neĉemu trajnome, zar ne?« »Upravo tako.« Pokazao je na njih. »Nije da je itko od nas imao puno uspjeha kad su u pitanju ozbiljne veze.« »Ţiva istina.« Ono smiješno razoĉaranje ponovno je boenulo Brooke, ali ga je zanemarila i nastavila dalje. Ĉak se i našalila. »I hej — uvijek postoji seks preko telefona. Vjerojatno jedini za koji ću imati vremena sudeći prema onome kako je Palmer opisao posao.« Cade ju je promatrao, a potom prišao bliţe. »Samo mi reci jednu stvar, Brooke. Jesi li sigurna da je to ono što ţeliš?« Pretpostavila jc kako misli na posao u Spectrumu. A to je jednostavno bila prilika od koje nije mogla odustati. »Da.« Glas joj je bio tiši nego što je oĉekivala pa je proĉistila grlo. »To je ono što ţelim.« Kimnuo je. »Znaĉi, ovo je onda zbogom.« Izdahnula je. »Nisam dobra u ovome.« Pogotovo ne s tobom, iznenada je poţeljela dodati. Ali nije. Cadeov glas postao je dublji. »Onda moţda ne bismo ništa više trebali reći.« Utihnuli su i pogledali se u oĉi. Krenula je prema Cadeu istog trena kad ju je privukao k sebi. Nadvio je usne nad nju pa je ţeljno rastvorila svoje. Gurnuo joj je leĊa na pult, a Brooke je uzdahnula ĉim je osjetila njegovo ĉvrsto i snaţno tijelo na svojem. Ĉinilo se kako gaje taj zvuk još više napalio — jezik mu je zahtjevno harao njezinim ustima. Jednom joj je rukom primio straţnjicu i pritisnuo je na svoju dugu i tvrdu erekciju.

149

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Da. Moţda nije imala rijeĉi kako bi mu rekla zbogom, ali mogla je barem dobiti ovaj posljednji put s njim. Istrgnula mu je košulju iz hlaĉa i njeţno prešla rukama preko naglašenih mišića na trbuhu. Osjetila je kako drhti pod njezinim prstima i ţeli ući u nju. Cade se nije ţurio; istraţivao joj je svaki centimetar tijela. Prošao joj je usnama niz trbuh, a potom je zgrabio za bokove i drţao ih pa spustio usta izmeĊu nogu. Bio je nemilosrdan. Doveo ju je do vrhunca, a potom se odmaknuo, zatim opet, sve dok u njoj nije ostalo ništa više od same poţude. »Cade«, preklinjala ga je. Lebdio je iznad njezinih raširenih nogu, navukao kondom pa se popeo na nju. Naslonio se na laktove i primio za lice. Kad je ušao u nju, pogledao ju je u oĉi. »Brooke«, rekao je gotovo šapatom. Na tako joj je njeţan naĉin izustio ime; u trenu mu je lice postalo otvoreno i bez zadrški, da je doslovce ostala bez daha. Poĉeo se kretati u njoj, spustio glavu kako bi je poljubio i nastavio bolno skladnim ritmom. Ovila mu je ruke oko vrata i noge oko struka. Ĉvrsto se drţala dok je izvila bokove kako bi se pribliţila njegovima. Zajedno su dosegnuli vrhunac, a kasnije leţali isprepleteni nekoliko minuta prije no što je odlutala u san s glavom na njegovim prsima. *

*

*

Ujutro se probudila i ugledala kako se sunce probija kroz rolete na prozorima. Cade je sjedio na krevetu pokraj nje odjeven u odijelo koje je sinoć nosio. Ispruţio je ruku i stavio joj uvojak kose iza uha. »Moram ići«, promuklo je rekao. »Moram otići doma i presvući se prije odlaska na posao.« »Dobro.« Brooke je stavila ruku pod glavu i njeţno mu se nasmijala. Nije baš znala što bi mu rekla u vezi sinoć. Seks je oduvijek bio odliĉan, ali ono je bilo nevjerojatno. Naĉin na koji joj je rekao ime, kako ju je gledao — nikad ranije nije bila ni s kime tako intimno povezana. To jest, sve dok se Cade nije sagnuo i poljubio je u ĉelo. »Rasturi sve u Charlotteu, Brooke.« Potom je ustao i izašao iz stana.

TRIDESETO POGLAVLJE BROOKE JE gotovo dva tjedna usklaĊivala raspored kako bi mogla otići do Spectrumovog sjedišta. Podrazumijeva se kako je sve radila potajno; tajnici je samo rekla da neće biti u uredu jer se mora pozabaviti »osobnim stvarima«. A 150

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


kako je svega tri puta bila na godišnjem odmoru u protekle dvije godine otkako radi u Sterlingu, smatrala je kako zasluţuje malo slobodnog vremena. Ipak, osjećala je krivnju. Mrzila je što mora raditi Ianu iza leĊa — iako, naravno, nije imala izbora s obzirom na okolnosti. Vjerovala je u odanost pa nije baš uţivala u ĉinjenici što će morati reći Ianu da odlazi. Ali na kraju krajeva, radilo se o njezinoj karijeri. Radila je naporno i bila dobra u onome što radi pa je dugovala samoj sebi istraţiti priliku koja joj se pruţila u Spectrumu. Stoga se u petak ujutro našla u zrakoplovu za Charlotte u Sjevernoj Karolini u sedam ujutro. Nakon uzlijetanja prošla je kroz pitanja koja je ţeljela postaviti Palmeru i ostalim ĉlanovima izvršnog tima te kroz viziju o odrţavanju trţišnog udjela i rastu Spectrumovog odjela za sport i zabavu. Upravo je poĉela pregledavati neke ĉlanke koje je ispisala o gradu Charlotteu, kad joj je stjuardesa iz prvog razreda došla ponuditi ruĉak. »Danas nudimo palaĉinke od borovnice ili omlet Denver«, rekla je. Brooke je razjapila usta. Ma nemoj mi reći. »Omlet Denver? Ozbiljno?« Stjuardesa je uzdahnula, kao da se ĉeliĉila za još jedan dvosatni let s mušiĉavom putnicom u prvom razredu. »Da, omlet Denver. To nam je jedno od najpopularnijih predjela.« »Ah, ne — nisam kritizirala«, Brooke je brzo rekla i pokušala objasniti. »Samo se radilo o internoj šali. Mislim, ne s vama, jer se oĉito nikad ranije nismo srele, već s jednom drugom osobom koju... ne poznajete i nije ovdje i zapravo ne razgovara sa mnom u ovom trenutku, ali da je bio prisutan, ovo bi mu bilo jako smiješno.« Stjuardesa joj je dobacila pogled »nema više kave za tebe.« »Omlet ili palaĉinke, gospoĊo?« Da. »Omlet.« Stjuardesa je odloţila doruĉak na pladanj i brzo odmaglila. Brooke je pogledala omlet. Znala je toĉno što bi uĉinila kad bi okolnosti bile drugaĉije. Slikala bi omlet mobitelom i poslala poruku Cadeu ĉim bi zrakoplov sletio uz doskoĉicu poput, Nisam znala da radiš u fušu kao kuhar u Unitedu, ili — još bolje — A ovaj put nisam ĉak morala ni dati. E, da, to bi bilo sjajno. Definitivno sjajno. Brooke je pogledala kroz prozor. Kao i posljednja dva tjedna, pokušala je ne razmišljati o tome što Cade trenutno radi. Nisu razgovarali niti si slali poruke ili e-mailove od te posljednje veĉeri zajedno, kad su se sloţili kako je najbolje da se više ne viĊaju. Što je bilo teţe no što je oĉekivala. Ponovno je pogledala omlet Denver i pokušala ne ĉuti Cadeov duboki, zadirkujući glas u glavi. Dakle, onda devet. Pokupim te u stanu. Priredit ću omlet Denver. To je slatko. 151

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Trebala je radije uzeti proklete palaĉinke. Stvari su se uzburkale ĉim je Brooke sletjela u Charlotte. U zraĉnoj luci doĉekao ju je automobil te je nakratko odbacio do Ritz-Carltona kako bi ostavila torbe. Odande su je odveli do sjedišta tvrtke Spectrum. Prvo se našla s Palmerom koji ju je upoznao s još nekoliko direktora u tvrtki — nije mogla reći koliko njih; jednostavno je prestala brojati nakon deset. Saznala je sve o Spectrumovoj misiji da »promijeni industriju usluţivanja hrane«, a nije bilo nimalo sumnje kako je Spectrum Golijat naspram Restorana Sterling koji su više kao David: bili su prisutni po bolnicama, domovima za stare i nemoćne, školama, fakultetima i sveuĉilištima, korporativnim zgradama te, naravno, na mjestima gdje se odvija sport i zabava. Bilo je oĉito kako je Palmer traţio izvršnog dopredsjednika prodaje i poslovnog razvoja; zapravo, odmah joj je izravno rekao: nekoga agresivnog i ambicioznog, nekoga tko bi uĉinio više od pukog prevrtanja starih i zamornih ideja i »korporativnog govora.« Ispriĉao joj je o mnogim putovanjima koja bi posao ukljuĉivao te prokomentirao kako to nije baš »odgovaralo« bivšem izvršnom dopredsjedniku prodaje. »Obiteljski ĉovjek, stvarno dobar tip«, rekao je Palmer. »Samo trebamo nekoga tko bi sve to odveo na sljedeću razinu. Brooke je ruĉala s još dva izvršna direktora koja je upoznala ranije; nijednog od njih ne bi opisala kao najţivahnije osobe na svijetu, ali onda, opet, u korporacijskom svijetu bilo je puno uštogljenih osoba. Srećom, bolje se slagala s glavnim savjetnikom kojeg je upoznala tijekom ruĉka. Otrpilike dvije minute nakon poĉetka sastanka, pomoćnik glavnog savjetnika promolio je glavu u ured. »Oprostite na smetnji. Randy Kemp se ţeli sastati s vama danas. Kaţe da vas treba samo pet minuta.« Glavni savjetnik zakolutao je oĉima. »Randy Kemp ţeli razgovarati o svom svjedoĉenju u sluĉaju Kentucky FLSA, a to je definitivno razgovor koji traje više od pet minuta. Reci mu da moţe dobiti dvadeset minuta u pola pet. »Koliko vam ovoga neće nedostajati kad budete izvršna dopredsjednica prodaje?« našalio se. »Mislite, barem dva razgovora na dan koja zapoĉinju s "Onda. hm, koliko bi bilo loše, pravno govoreći, kad bih vam rekao da..."« Glavni savjetnik se zahihotao. »Baš to.« Brooke se nasmiješila. Zaĉudo... smatrala je kako će joj to na neki naĉin ipak nedostajati. Na kraju se ponovno našla s Palmerom koji ju je poveo niz još jedan hodnik do ureda u kutu. »Mislio sam kako biste ga ţeljeli isprobati«, rekao je i namignuo. »Taj bi bio moj?« upitala je. Kimnuo je. »Sve što trebate reći jest "da", Brooke.« 152

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zakoraĉila je u ogroman ured, moderno ureĊen s krem mramorom i namještajem od ebanovine. Pogled iz Sterlingovog ureda bio je bolji, no pogled nije bio bitan — već ono što predstavlja. Novac. Titulu. Ĉinjenicu kako bi vodila ĉitav odjel prodaje tako velike korporacije. Jedna jednostavna rijeĉ i sve bi joj bilo na dlanu. Samo je trebala reći da. Kad se Brooke napokon te noći vratila u hotel u deset sati, bila je iscrpljena. Bila je budna od pet ujutro, a morala je »funkcionirati« gotovo dvanaest uzastopnih sati pa je bila pomalo... izvan sebe. Palmer i još dva potpredsjednika — srećom, ne ona dva uštogljenka s ruĉka - odveli su je na veĉeru u francusko-talijanski restoran »sezonske kuhinje« koji se nalazio upovijesnoj ĉetvrti Elizabeth. Razgovor je bio dobar, a hrana i vino izvrsni pa je, sve u svemu, imala ugodnu veĉer. Ali nešto nije bilo u redu. Palmer je nijednom nije poţurivao da prihvati ponudu, ali je znala da se podrazumijeva kako ţeljno išĉekuje odgovor. Nekoliko puta tijekom veĉere bila je u napasti reći tu jednu jedinu rijeĉ, da, jer naravno, treba prihvatiti ponudu. Prilika je bila sjajna, a ljudi koje je upoznala u Spectrumu zaista su joj se svidjeli. Tijekom cijelog deserta, pragmatiĉna poslovna ţena u njoj vikala je, Što čekaš? — ali nešto ju je i dalje sputavalo. Nije znala toĉno što. MeĊutim, prvi je put to primijetila popodne kada joj je Palmer pokazao njezin budući ured u Spectrumu. Trebao je obaviti telefonski razgovor pa je izašao van. Dok ga nije bilo, Brooke je sjela za profinjeni stol od ebanovine. Da vidi »odgovara« li joj, to jest. Osjećaj nije bio baš... ispravan. Zanemarila je kako se osjeća; mislila je, nije to ništa, samo nešto poput kupovanja nove kuće koju ne smatra zaista svojom dok se ne useli. Ali isti taj zanovijetajući osjećaj ponovno se pojavio tijekom veĉere, svaki put kad bi skoro prihvatila Palmerovu ponudu, ali je, na kraju, samo šutjela. Brooke je odluĉila prespavati odluku; pitala se osjeća li se loše samo zato što je umorna. Sljedećeg jutra probudila se osvjeţena i kao nova te spremna razgledati Charlotte bez predrasuda. Kad je Brooke sišla, vozaĉ je već ĉekao, a došao je naoruţan popisom znamenitosti koji je Palmerova tajnica sastavila i koje bi Brooke trebala posjetiti dok je u gradu. Charlotte je bio velik grad, ali primijetila je kako ima nešto zbog ĉega se doima kao malo mjesto — što se svidjelo djevojci sa Srednjeg Zapada u njoj. Nakon što je cijelo jutro i rano popodne razgledavala, zamolila je vozaĉa da je ostavi u kafiću blizuhotela koji je bio na otvorenom, onom koji joj je preporuĉio vratar. Naruĉila je pizzu margaritu i ĉašu vina, udobno se smjestila i ĉekala da naiĊe trenutak u kojem će spoznati kako je prihvaćanje ponude pravi put. Potom je ĉekala još malo.

153

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ĉinilo se kako taj trenutak nikad neće doći. Kad je konobar donio pizzu koju je naruĉila, i dalje je ĉekala. Zahvalila mu je i sluĉajno uoĉila ljude koji su sjedili za suprotnim stolom: djevojĉicu od otprilike osam godina koja je tiho ruĉala dok je majka tipkala po BlackBerrvju. »Skoro sam gotova, obećajem«, rekla je majka. »Samo još moram poslati ovaj e-mail prije nego što me klijent potpuno izludi.« Brooke ih je promatrala; mogla se i više nego poistovjetiti s onime kako se ţena osjeća. Za minutu ili dvije odloţit će mobitel, nasmiješiti se kćeri i reći, »Oprosti. Još sam samo to morala završiti.« Ali neće završiti jer, zaista, nijedan problem na poslu koji je toliko hitan da zahtijeva neposrednu pozornost ţene koja samo pokušava uţivati u ruĉku s kćerkom ili, recimo, roštilju s najboljim prijateljem, ili sastanku kluba ljubitelja knjiţevnosti s prijateljicama, nikad ne moţe biti riješen samo jednim e-mailom. Posao će i dalje biti prisutan kad ţena doĊe doma ili će moţda iskrsnuti nešto drugo što će zahtijevati njezinu paţnju jer je posao uvijek prisutan. Ali nije da se ţena ţali — zapravo, voli svoj posao — ali u posljednje se vrijeme pita je li joj ţivot postao pomalo... neuravnoteţen. A moţda se Brooke previše poistovjetila sa situacijom. Ostavila je razmišljanje o toj temi za kasnije kad se došetala do hotela. U sobi je upalila laptop i, naravno, posvetila se hitnim e-mailovima vezanim uz posao. Nakon toga provjerila je privatni raĉun i vidjela da joj je Rachel poslala e-mail o tome kako je sjajno što su nadoknadile propušteno na Fordovom roštilju te se pitala ţeli li se Brooke naći s njom na ruĉku bilo kada sljedeći tjedan. Brooke je poĉela pisati Rachel kako će vrlo vjerojatno sljedeći tjedan biti uţurban. Iako nije izriĉito napomenula, već je poĉela pomišljati kako treba nadoknaditi stvari s kojima kasni na poslu nakon trodnevnog vikenda, posebno s obzirom na to kako je vrlo izgledno da će reći Ianu da daje — Prestala je pisati usred reĉenice i digla ruke s tipkovnice. Bilo joj je baš muĉno od pisanja tih rijeĉi. Oprosti. Prezauzeta sam. Ne mogu trenutno izbivati s posla. Kvragu, već imam nešto dogovoreno tu večer. Moţda nakon posla. Nemoj sigurno računati na mene, ovisi o poslu. Posao. Posao. Posao. Brooke je ustala od stola i prišla prozoru. Pogledala je obrise Charlottea koji je lijepo izgledao u sumrak. Ali nije bio Chicago. Duboko je uzdahnula, po prvi put nakon mnogo godina, i shvatila je kako nema pojma što ţeli. Jedna je stvar bila prihvatiti kako joj trenutni stil ţivota ne pogoduje dugotrajnoj romantiĉnoj vezi, ali štoje sa svim drugim vezama? ViĊala se s Fordom, uspjela je saĉuvati barem to prijateljstvo, ali štoje sa svima ostalima? S Rachel? Klubom ljubitelja knjiţevnosti? Njezinim bivšim kolegama 154

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


iz starog odvjetniĉkog ureda koji su se nalazili jednom mjeseĉno na happy houru petkom. Kad je prestala tamo odlaziti? Mogla je ĉuti kako je Ford brani, ĉak i od same sebe. Nemoj razbijati glavu time, Brooke. Posao, obitelj, štogod — svi su zauzeti ovih dana. Istina, ali postojalo je zauzeti i »sranje, kad sam posljednji put nazvala roditelje« zauzeti. Sranje. Doista, kad je posljednji put nazvala roditelje? Ĉesto im je pisala e-mailove, ali pravi telefonski poziv? Mogla je provjeriti zapise na mobitelu i saznati koliko je prošlo, ali bila je popriliĉno sigurna kako ne ţeli znati. Ovo mjesto izvršne dopredsjednice u Spectrumu zvuĉalo je jednako zahtjevno kao posao u Sterlingu, moţda ĉak i više s obzirom na putovanja koja je ukljuĉivalo. A Brooke je jako dobro znala samu sebe; poĉinjala bi ispoĉetka na novom mjestu što znaĉi kako će se htjeti dokazati sebi i uspjeti jer se kao djevojka iz Ĉetvorki oduvijek morala ubijati od posla za svaku priliku. Istome je stremila i u Sterlingu, još otkako je lan odluĉio riskirati s njom prije dvije godine. Ali moţda je došlo vrijeme da se prestane osjećati kako mora nešto dokazivati. Moţda je došlo vrijeme da udahne, malo uspori i jednostavno uţiva u uspjehu — i svim drugim stvarima u svom ţivotu. Samo... nije bila sigurna da zna kako to uĉiniti. Pametna si ţenska. Već ćeš nešto smisliti. Neke neobiĉne male suze navrle su Brooke na oĉi pa se sama sebi djelomiĉno nasmijala. Naravno, iako Cade nije bio tamo i iako nisu razgovarali, svejedno je uspio reći savršenu stvar. Rekao joj je upravo ono što je trebala ĉuti.

TRIDESET PRVO POGLAVLJE

U PETAK ujutro Cade se sastao s Cameron i Nickom McCallom, specijalnim agentom zaduţenim za FBI-ev ured u Chicagu, kako bi ih uputio u status svih otvorenih FBI-evih istraga. To je bila posljednja agencija koju su morali pokriti — nakon toga, Cade će biti obaviješten o svemu i spreman preuzeti mjesto vršitelja duţnosti drţavnog tuţitelja. Cameron je ustala od stola nakon što su razgovarali već sat vremena. Duboko je udahnula i stavila ruke na donji dio leda zbog ĉega joj se sako raširio preko vrlo velikog trudniĉkog trbuha. Cade i Nick razmijenili su poglede; tiho su razgovarali muškim znakovima jer je tako zahtijevala situacija. Ti imaš situaciju u rukama, zar ne, ako dobije trudove ovdje? 155

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Mene pitaš? Ne, nemam situaciju u rukama. »Deĉki, moţete me prestati gledati kao da sam bomba koja otkucava i samo što ne eksplodira.« Uhvaćeni. »Samo moram stajati nekoliko minuta«, Cameron je nastavila dalje i okrenula se istrazi prijevare zdravstvenog osiguranja jedne velike agencije za kućnu zdravstvenu njegu iz predgraĊa. »Sljedeća toĉka: Zdravstveno osiguranje Ever-green. Kako stojimo s time?« »Agenti mi kaţu kako smo spremni uhititi svih deset osoba sljedeći tjedan«, rekao je Nick. Cameron je pogledala Cadea. »Ako me ne bude kad se to dogodi, pobrini se da ukljuĉiš zaduţenog specijalnog, agenta Lamonta Johnsona iz Odjela za zdravstvo u razvoj dogaĊaja.« Kimnuo je. »Shvaćam.« »A sad kad smo i to rekli...« Cameron je provjerila popis na stolu, »Mislim daje to to. Sad si sluţbeno upućen u sve.« Nasmiješila se. Izgledala je kao da joj je laknulo što je to prekriţila s popisa, a potom provjerila sat. »Taman na vrijeme za ruĉak. Jack i Sam se nalaze s Rylann zbog istrage ubojstva Arroyo. Moţda ću navratiti i vidjeti je li uskoro gotov.« »Idem s tobom«, rekao je Nick. »Mogu povesti Wilkinsa natrag u ured.« Dok su prolazili hodnikom, mladi pomoćnik ugledao je Cameron kako prilazi u svom moćnom odijelu, petama i s trbuhom. Raširio je oĉi, brzo odmaglio na svoje mjesto i ostavio joj je dovoljno prostora za prolaz. Cameron je odmahnula glavom kad su prošli i tiho rekla. »Vidjeli ste to, zar ne? To se dogaĊa već tjedan dana. Kad god idem hodnikom, ljudi mi se doslovce bacaju s puta.« Pogledala je Nicka i Cadea. »Nisam baš toliko velika, zar ne?« »Nije to«, rekao je Cade uz osmijeh. »Što bi još moglo biti?« »O tome bi moţda trebala popriĉati s muţem«, rekao je Nick. Cameron je zastala nasred hodnika zbog ĉega su se obojica gotovo zabila u nju. »Što je Jack opet uĉinio?« Obojici im je dobacila najbolji pogled u stilu »nemojte se zafrkavati s drţavnom tuţiteljicom.« »Ţelio se našaliti«, uvjeravao ju je Nick. Onda je promislio još jednom. »Barem, mislim da je to ţelio. Nikad ne znaš s Jackom.« »O kakvoj je šali rijeĉ?« Kad je Nick oklijevao, Cameron je pogledala Cadea i podignula obrvu. »Morgane?« »Nisam bio ondje. Neprihvatljivo rekla-kazala.« Zurila je u njega, a potom se okrenula Nicku.

156

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Zaduţeni specijalni agent napokon je pokleknuo. »Jack je bio malo zabrinut — znaš, zbog naĉina na koji znaš juriti kroz hodnike u štiklama — kako bi se netko mogao zabiti u tebe i srušiti te.« Cameron je ĉekala. »I?« »Moţda je, vjerojatno, rekao kako će, ako ĉuje da ti je netko stao na put, taj netko saznati ima li istine u glasinama kako zna ubiti ĉovjeka spajalicom.« »Aha.« Rekla je i okrenula se na peti pa produţila. »Mrtav je«, Nick je šapnuo Cadeu. »Totalno.« Slijedili su Cameron u Rylannin ured i stigli baš kad su FBl-evi agenti odlazili. Viši agent s crnom kosom zastao je u hodniku i promatrao s nesumnjivo toplim pogledom u oĉima kako se Cameron pribliţava. »Gospodo drţavna tuţiteljice«, otegnuo je. »Specijalni agente Pallas. Baš prava osoba koju traţim.« Cameron je htjela prekriţiti ruke preko prsa, a potom kao da je shvatila — ne, nema mjesta. »Što to ĉujem, daje netko prijetio mojim zaposlenicima kako mi se trebaju sklanjati s puta ili riskiraju preranu smrt spajalicom?« Pokraj Jacka, agent Wilkins pogledao je u strop i tiho rekao. »Rekao sam ti kako to neće dobro proći...« Jack je podigao ruke u zrak. »To je bila šala.« »Šala.« Cameron je pogledala Sama. »Agente Wilkins. Je li se agent Pallas mrštio ili smiješio u vrijeme navodne šale?« »Pozivam se na peti amandman.« »Pomoćnik se skoro bacio na glavu kako bi mi se sklonio s puta, Jack. Bez šala ubuduće. Oh.« Cameron je iznenada stavila ruke na trbuh, a potom se zapiljila u njega. »Mislim da upravo imam prve trudove.« Jack je raširio oĉi, a potom se pribliţio Cameron i stavio joj ruke na trbuh. »Boli li?« Stavila je ruke na njegove. »Rekla bih kako je samo nula cijelih dva.« Jack se nasmiješio i njeţno joj dotaknuo obraz. »Znao sam, kad smo bili na onom krovu, kako ćemo jednog dana završiti ovako.« Cade nije imao pojma što »nula cijelih dva« znaĉi, a prema naĉinu na koji su se Cameron i Jack gledali, nije ni trebao znati. Oĉito se radilo o internoj šali. Uputio se natrag u ured; nije ţelio smetati u intimnom trenutku, ali takoĊer nije ţelio razmišljati o internim šalama — jer je zbog njih mislio na dotiĉnu zelenooku glavnu savjetnicu, a posljednja dva tjedna glavna mu je misija bila ne misliti o spomenutoj dotiĉnoj zelenookoj glavnoj savjetnici. Već je trebao prestati razmišljati o tome. Oboje su znali kako se ne radi o dugoroĉnoj vezi kad su se spetljali, sporazumno su se rastali, a kako se Brooke vjerojatno seli u Charlotte, bilo je savršeno vrijeme za zbogom.

157

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Upravo su tako ovakve stvari trebale završiti. Nitko nije bio ljut, bilo im je zabavno dok je trajalo, a nastavili su se meĊusobno voljeti i poštovati. Kvragu, ĉak je mogao zamisliti kako pije kavu s njom koji put kad doleti do Chicaga posjetiti Forda i roditelje. Sve je bilo u redu. Osim... što nije osjećao kako je sve u redu. Umjesto toga, pomisao kako Brooke odlazi, kako je tek neki tip s kojim je spavala, bila je više poput udarca u trbuh. Što je upravo razlog zbog kojeg nije razmišljao o njoj. Kad je ušao u ured, Cade je sjeo za stol i odluĉio se posvetiti poslu, kao što je to uĉinio mnogo puta u posljednja dva tjedna. Uspio je to izvesti na pristojan naĉin; prebacio se na automatsko upravljanje sve do kraja dana, kad ga je prekinulo kucanje na vratima ureda. Vaughn je stajao na prolazu. »Pomislio sam kako bih mogao provjeriti ţeliš li popiti nešto u O'Mallev'su.« Cade je protrljao lice i shvatio kako već satima ĉita transkripte audiosnimki. »Naravno.« Trepnuo je, a potom naherio glavu. »Nisam znao da imaš sastanke danas.« »Nemam.« Huli. »A zašto si onda ovdje?« Vaughn je slegnuo ramenima. »Palo mi je na pamet, znaš, da ti je moţda potrebno piće.« Cade se namrštio. »Zašto misliš —« Potom mu je sinulo. »Oh, ne. Ništa od toga. Ti i ja nećemo razgovarati o tome.« Pomisao na to kako on i Vaughn imaju neku vrstu iskrenih razgovora najboljih prijatelja o njegovim poteškoćama u vezi u najbolju je ruku bila smiješna. »Duriš se već dva tjedna, Morgane. Stoga, da, razgovarat ćemo o tome.« »Cijenim to, Vaughne. Stvarno. Ali bez uvrede — koma si u ovim stvarima jednako kao i ja.« Vaughn je hladno stavio ruke u dţepove. »Da. Ali zato je Bog stvorio viski.« Otišli su u bar nekoliko ulica dalje od savezne zgrade i sjeli otraga za stol. Kad im je konobarica donijela piće, Vaughn je otpoĉeo. »Pogodit ću na blef. Ovo tvoje novo nadureno raspoloţenje ima neke veze s ĉinjenicom kako se više ne viĊaš s Brooke.« Cade je prošli tjedan podijelio tu informaciju, nakon što je Vaughn oĉito upotrijebio svoje FBI-evske moći superza-paţanja i primijetio da ne provjerava mobitel po cijelu noć. Veĉeras je, meĊutim, mogao osjetiti kako se neće izvući iz razgovora, a da agentu ne da više informacija. Stoga je razmislio kako najbolje opisati situaciju. Stvari su se sasvim dobro poĉele razvijati izmeĊu njega i Brooke, ali nekako su se putem leţerni izlasci i slatke tekstualne poruke pretvorili u nešto više — barem s njegove strane. Nešto što je ukljuĉivalo emocije, neobiĉnu potrebu za dijeljenjem priĉa iz djetinjstva i kuhanjem veĉere nakon stoje imala usrani dan. 158

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Što je, zapravo, znaĉilo samo jednu stvar. »Prekasno sam završio«, jednostavno je rekao. Vaughnu je skoro ispala ĉaša. »Oh, sranje. Brooke je trudna?« »Ĉek' malo. Nije. Nitko nije trudan. Hoću reći da sam pre kasno završio s vezom.« »Oh.« Vaughn je zastao. »Znaš, stvarno bi sljedeći put mogao dodati to pojašnjenje.« »Hvala. A ja sam se brinuo kako bismo mogli biti koma u ovome«, suhoparno je rekao Cade. Vaughn se nacerio. »Pa, pozvao bih Huxleyja sa sobom da obavi osjetljivije dijelove razgovora, ali je na veĉeri s Addison.« Odmahnuo je viskijem, a potom se vratio na stvar. »I tako. Misliš kako si prekasno prekinuo s Brooke. Misliš... zato što si totalno lud za njom?« Kad mu je Cade dobacio mrki pogled, Vaughn je pokazao izmeĊu, njih slobodnom rukom. »Oh, zar se i dalje pretvaramo kako nije tako? Jer uvijek mogu ĉekati još dva pića ako ti treba vremena da se prepustiš, znaš, istini.« »Kako smiješno. Je li to rutina s dobrim ili lošim policajcem?« »Mala kombinacija za koju volim smatrati daje specijalnost agenta Robertsa.« Cade je odmahnuo glavom. Samo jedan prijatelj koji nije iz FBI-a. Samo je to traţio. »Istina više nije bitna, uostalom. Popriliĉno sam siguran kako se Brooke seli u Charlotte.« Vaughn se uozbiljio. »Charlotte? Otkud to?« »Netko od Sterlingove konkurencije ponudio joj je neko mjesto velike izvršne dopredsjednice. Zvuĉi poput prilike koja se pruţa jednom u ţivotu.« »Opa. Što si rekao kad ti je to ispriĉala?« »Rekao sam, "Ĉestitam" i poţelio joj da rasturi sve u Charlotteu.« Primijetio je kako se Vaughn namrštio. »A što sam trebao reći? "Nemoj ići?" Vidio si je u akciji; znaš kako je dobra. Ako to ţeli, onda to treba i uzeti.« Vaughn je kimnuo. »U pravu si. Treba.« Cade je ustuknuo. To je... to? Istina, nije bio profesionalac u otvorenim razgovorima, ali moţda je oĉekivao malĉice više. »Drago mi je što smo na istoj valnoj duljini.« »Apsolutno. Ti i ja — mi se u potpunosti slaţemo.« Vaughn se naslonio na barsku stolicu. »E sad, kad bi Huxley bio ovdje, on bi, s druge pak strane, imao potpuno drugaĉiji pogled na situaciju.« Kad Vaughn više ništa nije rekao, Cade je zagrizao mamac. »A kakav bi to Huxleyjev pogled bio?« »Vjerojatno nešto u stilu kako bi trebao reći Brooke što osjećaš, bez obzira na to što se seli u Charlotte. Znaš kako je Huxley sav zagrijan za iskrenost i otvorenost.« Potom je Vaughn pogledao Cadea u oĉi. »A nakon toga bi ti vjerojatno rekao kako se, u sluĉaju ako ikada nade djevojku koja mu savršeno 159

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


odgovara kao Brooke tebi, nada kako si mu dovoljno dobar prijatelj da mu kaţeš, "Ĉovjeĉe, prestani sa sranjima, diţi guzicu i idi razgovarati s njom".« Cade je trepnuo. Ovo dolazi... od Vaughna. »Huxley stvarno ima puno toga reći.« »Da, oduvijek je bio sveznalica.« To je barem izmamilo Cadeu smiješak na lice. »Pa, razmotrit ću Huxleyjev savjet.« Ugodna tišina spustila se nad njih. »I, Vaughne?« Cade je pogledao prijatelja i potpuno mu iskreno rekao. »Hvala.« Vaughn je nagnuo ĉašu prema njegovoj u znak razumijevanja. »Uvijek, Morgane.«

TRIDESET DRUGO POGLAVLJE

BROOKE JE stajala ispred zatvorenih vrata ureda i nekoliko puta duboko udahnula prije no što je zašla u hodnik — i u nepoznato. Nije imala pojma kako će proći sastanak s Ianom, ali otkako se vratila iz Charlottea, puno je razmišljala o tome što ţeli, kako na osobnom tako i na profesionalnom planu. A znala je, duboko u srcu, kako je došlo vrijeme za promjene. Oĉeliĉila se i otvorila vrata. Ured je bio tih; namjerno je zakazala sastanak s Ianom na kraju radnog dana kad je većina zaposlenika već otišla kući. Ianova vrata bila su otvorena, sjedio je za stolom i ĉitao veĉernje novosti na raĉunalu. »UĊi.« Protrljao je ruke u išĉekivanju. »Mislim kako znam o ĉemu se radi. Curt Emery te nazvao, zar ne? Odluĉio je kako ţeli da preuzmemo Soldier Field.« Dobro... ovo će biti pomalo nezgodno. »Nisam razgovarala s Curtom otkako smo se sastali prije nekoliko tjedana. Ali, zapravo, moram ti ispriĉati nešto u vezi tog sastanka. Kad sam došla u dvoranu Halas, netko me tamo doĉekao: Palmer Green, glavni izvršni direktor Spectruma za Sjevernu Ameriku.« Ian se namrštio. Oĉito mu je ime bilo poznato. »Palmer Green? Što je htio?« »Sastanak je bio namještaljka kako bi me Palmer mogao upoznati.« Brooke je pogledala lana ravno u oĉi. »Toĉnije, kako bi mi mogao ponuditi posao u Spectrumu.« Ian se smrknuo, izdahnuo i zastao na trenutak. »Za koje mjesto?«

160

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Izvršne dopredsjednice prodaje i poslovnog razvoja.« Ian je prešao rukom preko usta. »Koliko?« »825.000 dolara. Ukljuĉujući dionice i bonuse.« »Nagnuo je glavu. »Prošli petak. Tvoj slobodan dan.« Kimnula je. »Otišla sam u Spectrumovo sjedište u Charlotteu.« Ian isprva ništa nije odgovorio na to. Potom se zagledao u nju preko stola s tugom u oĉima. »Ostavljaš li me, Brooke?« Trenutak istine. »Pa... to ovisi o tebi, Iane.« Iskreno se nagnuo prema njoj. »Brooke, uĉinio bih sve da te zadrţim. Nadam sc da to znaš. Ali Sterling nije Spectrum. Ne mogu ti ponuditi takvu plaću.« »Svjesna sam toga. A nadam se kako si i ti svjestan da na mnogo naĉina smatram Restorane Sterling svojom obitelji. Te sam se stoga nadala, Iane, kako mi moţeš ponuditi nešto što Spectrum ne moţe. Nešto što sam shvatila da mi znaĉi puno više od 825.000 dolara godišnje.« Brooke je zastala. Kod kuće je naglas uvjeţbavala govor. Moţe ona to. »Ţelim više ravnoteţe u ţivotu.« Ĉim su rijeĉi izašle van, osjećala se... dobro. Ian ju je zaĉuĊeno gledao, kao da je oĉekivao kako će ga još neĉime izbombardirati. Kad se to nije dogodilo, voljno je kimnuo. »Dobro. Da. Apsolutno. Što moţemo uĉiniti kako bismo to ostvarili?« Zapravo, u potpunosti je bila spremna na to pitanje. »Drago mi je što pitaš. Imam nekoliko ideja po tom pitanju.« Brooke je izvadila fascikl koji je ponijela sa sobom te izvukla izvješće koje je pripremila. »Još grafova i dijagrama?« »Naravno.« Predala je Ianu izvješće. »Prvi problem koji imamo jest taj što zapravo radim dva posla s punim radnimvremenom: glavna savjetnica i potpredsjednica prodaje. Drugi problem je taj što nam je pravni odjel iste veliĉine kakav je bio i prije dvije godine, prije no što smo izgradili odjel za sport i zabavu. Kao rezultat toga, sve više i više posla šaljemo vanjskim savjetnicima — zapravo, platili smo im preko ĉetristo tisuća dolara prošle godine. A sigurna sam da si svjestan toga, jer znam kako uvijek ĉitaš mjeseĉne saţetke i izvještaje o otvorenim stavkama koje ti pošaljem«, — znaĉajno gaje pogledala, a oboje su znali kako nikada ni ne otvori te proklete stvari — »sedamdeset posto tih ĉetristo tisuća vezano je uz pitanja zapošljavanja.« »Da, vidim. Vrlo je šaroliko doĉarano na ovom tortnom grafikonu ovdje.« »MeĊutim, to zapravo znaĉi kako bismo mogli znaĉajno srezati pravne troškove ako bismo zaposlili pravnika unutar tvrtke koji bi se bavio manje kompliciranim pitanjima zapošljavanja i radne snage. Jesi li svjestan ĉinjenice kako plaćamo suradnika iz tvrtke Gray & Dallas ĉetristo pedeset dolara na sat svaki put kad trebamo odgovoriti na one smiješno teške optuţbe IDHR-a?«

161

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Nisam bio svjestan toga«, ogorĉeno je rekao Ian. Podigao je prst u zrak. »Pitanje: što je optuţba IDHR-a?« »Ozbiljno, kad bi samo proĉitao saţetke koje ti šaljem...« Idemo dalje, Brook je pokazala izvještaj. »Sad okreni drugu stranicu. Prema mojoj procjeni, ako uzmemo svojeg odvjetnika za zapošljavanje, uštedjet ćemo otprilike devedeset tisuća dolara.« »SviĊa mi se kako to zvuĉi.« »Potom bih ţeljela da tih devedeset tisuća preusmjerimo na zapošljavanje drugog odvjetnika koji će preuzeti neke moje obveze«, nastavila je Brooke. »Rutinske stvari poput provjeravanja naših ugovora o najmu, sastavljanja ugovora s prodavaĉima i si., što će me uvelike rasteretiti. S obzirom naiznos koji oĉekujem da ćemo morati platiti za dva kvalitetna savjetnika, to bi sveukupno trebalo stajati Sterling otprilike sedamdeset tisuća ove godine.« Ian je zurio u nju. »To je... to? Sedamdeset tisuća na godinu je sve što trebam dati da te zadrţim ovdje? Dogovoreno. Totalno dogovoreno. Gdje da potpišem?« »Zapravo, ako okreneš stranicu tri, vidjet ćeš kako predviĊam, s obzirom na to koliko se tvrtka širi, kako ćemo do iduće godine gotovo doći do pozitivne nule, a sljedeće godine i one iza, ovime ćemo zapravo uštedjeti.« Ian je prekriţio ruke preko prsa; bio je sretan kao mladi mjesec. »Zvuĉi savršeno.« »TakoĊer ţelim da mi promijeniš titulu u izvršnu potpredsjednicu i glavnu savjetnicu.« Ian je razmislio o tome. »Ne vidim nikakav problem u tome.« »I... ima još jedna zadnja stvar.« Naravno da je bila još jedna zadnja stvar. Dogovor koji je postigla s Ianom o zapošljavanju dva savjetnika pomoći će joj da ponovno povrati ravnoteţu koja joj je nedostajala u privatnom ţivotu. Ali takoĊer jc provela nekoliko posljednjih dana razmišljajući o onome što ţeli u poslovnom smislu. »Moglo bi malo zaboljeti«, Brooke gaje pogledala u oĉi. »Ţelim udio u tvrtki.« Ian je teško izdahnuo i isprepleo prste. Šutio je. Oduvijek je bio jedini vlasnik Restorana Sterling. »Mogu li odrţali dugi govor o tome što sam donijela Restoranima Sterling u posljednje dvije godine. Ali nadam se kako to već i sam znaš. Stoga ću ti samo reći kako vjerujem u ovu tvrtku i znam što mogu uĉiniti da je nastavim graditi. Ali ne ţelim to ĉiniti kao zaposlenica, već kao partnerica. Samo je sjedila i znojila se dok je Ian šutio. »Koliki postotak?« naposljetku je upitao. Brooke je izdahnula. Da! U glavi je izvodila maštovit ples na krajnoj liniji. »Dogovorimo se ovako. Zatrpala sam te s previše informacija veĉeras.« Šarmantno se nasmiješila. »Zašto ne bi o svemu razmislio sljedećih nekoliko dana pa mi javio što ti misliš daje pošteno?« 162

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Uvijek pregovaraš«, Ian je tiho izustio i kimnuo. Ali kad ju je pogledao, na kutovima usana pojavio mu se nagovještaj smiješka. »Trebao bih te otpustiti što si mi izazvala ovakvu paniku, znaš.« Brooke se nasmijala. »Pa, s obzirom na to kako me zaduţuješ za sve otkaze u tvrtki, pobrinut ću se da se odmah bacim na to.« Kasnije te veĉeri u Firelightu, baru koji je Brooke već sto godina namjeravala provjeriti, Ford je podigao ĉašu šampanjca kako bi nazdravio. »Ĉestitam novoj izvršnoj potpredsjednici i glavnoj savjetnici i djelomiĉnoj suvlasnici Restorana Sterling.« Brooke se nasmijala. »Dugo će vremena proći prije no što mi dojadi to slušati.« Kucnula se s njim i otpila gutljaj. »To onda znaĉi kako posao u Spectrumu i selidba u Charlotte više nisu aktualni, zar ne?« upitao je Ford. »Aha. Ĉim sam završila sastanak s Ianom, nazvala sam glavnog izvršnog direktora Spectruma pa mu javila kako odbijam ponudu«, rekla je. Palmer se iznenadio i razoĉarao, ali razgovor je završio prijateljskim tonom što bi ĉovjek i mogao oĉekivati u tim okolnostima. »Ţališ li za ĉime?« upitao je Ford. Brooke je razmislila o tome, a potom odmahnula glavom. »Ni za ĉime.« Zapravo, već je zapoĉela s drugim korakom ponovnog uspostavljanja ravnoteţe u ţivotu. Poslala je Rachel poruku i rekla joj kako bi se zaista voljela naći s njom na ruĉku jedan dan sljedeći tjedan, a takoĊer je nazvala i roditelje dok je pješaĉila doma kako bi im propćila vijesti. Razgovaralaje s njima preko sat vremena, što je nesumnjivo bio najduţi telefonski razgovor koji nije imao veze s poslom, a koji je vodila s njima u posljednje dvije godine. Pogledala je uokolo po baru; djelomična vlasnica u njoj nije mogla odoljeti, a da ne odmjeri konkurenciju. »Znaĉi, to je mjesto o kojem ti, Tucker i Charlie neprestano govorite.« Zadirkujuće je pokazala predjelo ispred sebe. »Sigurno zbog kolaĉa s raĉićima.« Zapravo, bila je popriliĉno sigurna kako je to bilo zbog svih ovih privlaĉnih ţena odjevenih u traperice, štikle i topiće na bretele koji su pokazivali osunĉanu koţu. Ford se vragolasto nasmiješio. »Nego što. Oboţavam kolaĉe s raĉićima ovdje.« A Brooke je doista mogla vidjeti i zašto. Otprilike desetak tih »kolaĉa s raĉićima« suptilno je odmjeravalo Forda još otkako su sjeli. Baš se htjela našaliti kako se i sam zacrvenio kao rak, kad joj je nešto — ili toĉnije, netko — upao u oko. »Ovo je stvarno centar zbivanja. Ĉak je i Terorist s Twittera ovdje.« Lako je prepoznala Kylea Rhodesa, iznimno bogatog raĉunalnog genijalca koji je postao poslovnjak, a koji se prvotno proslavio nakon što je hakirao Twitter kad je njegova tadašnja djevojka, model Victoria's Secreta, objavila snimku kako ga vara s glumcem.

163

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Poput svih stanovnika Chicaga, Brooke je pratila medijsku pompu oko njegovog uhićenja i osude — nije znala kako će jednog dana, tako reći, osobno biti povezana sa sluĉajem. Ford je dobacio pogled pa slegnuo ramenima. »Vidio sam ga ovdje nekoliko puta. Mislim da mu je prijatelj vlasnik bara ili tako nešto.« »A ovo je sigurno Rylann«, rekla je Brooke i pritom mislila na ţenu duge crne kose koja je veĉerala s njim. Promatrala je kako je Rylann odmahnula glavom kad je Kyle nešto rekao, ma što god to bilo, a potom se nasmijala. Ĉekaj malo. Prijatelj si sa ţenom ĉijeg si zaruĉnika poslao u zatvor? »Moţda bi mogla prestati sliniti, Brooke«, rekao je Ford. »Popriliĉno sam siguran kako je Terorist s Tvvittera već zauzet.« Trepnula je. »Što? Oh, ne — gladala sam nju.« Ford je podigao obrvu. »E, pa to već postaje zanimljivo.« Muškarci. »Nisam je odmjeravala, Forde. Znam je. Hoću reći, znam nešto o njoj. Prijateljica je s Cadeom. Prisjećala sam se kako mi je jednom rekao da se nalazi u ĉudnoj situaciji s obzirom na to kako joj je on poslao zaruĉnika u zatvor.« Nasmijala se i sjetila razgovora te veĉeri. »Upitala sam ga misli li da će ga pozvati na vjenĉanje pa smo se smijali dok smo razmišljali rade li ĉestitke na kojima piše "Baš mi je drago što smo prešli preko toga što sam te nazvao teroristom usred sudnice."« Nasmiješila se, a potom slegnula ramenima. »Vjerojatno si trebao biti tamo.« »Još jedna interna šala.« »Da.« Osjetila je kako joj je smiješak lagano izblijedio pa je izdahnula. Prisilila se ne razmišljati negativno — naposljetku, ovo je bila proslava. »Razgovarajmo o neĉemu drugome. Kao na primjer, o onoj plavuši u ruţiĉastoj svjetlucavoj košulji koja te cijelu veĉer skica.« »Brooke.« Ford ju je pogledao sav ozbiljan. »Zašto ne nazoveš Cadea? Shvaćam da si se ranije suzdrţavala zbog situacije. Ali to više nije problem.« Kimnula je, i sama je to shvatila. A dio nje bio je u napasti upravo to uĉiniti. Ali. »Ma samo... ne znam što on misli. Kad sam mu rekla za ponudu u Spectrumu, nije me baš preklinjao da ostanem u Chicagu.« Zapravo, upravo suprotno. Rasturi sve u Charlotteu. »Pa, jesi li mu rekla išta što je moglo ukazati na to kako si i njega ukljuĉila u svoju odluku?« Brooke je zastala na trenutak; promišljala je o svakoj rijeĉi njihovog posljednjeg razgovora. »Dobro, nisam. Pošteno. Ali baš se o tome radi. Iznenada sam doţivjela to neko prosvjetljenje, novi pogled na ono što ţelim u ţivotu, ali to sam ja. Što ako mu doĊem i kaţem sve što osjećam, a on ne osjeća isto prema meni?« Vjerojatno jedina stvar gora od toga da joj Cade kaţe kako nije djevojka za cijelu sliku, odluĉila je, bila bi kad bi joj rekao kako nikad nije bila ni u kojoj slici. 164

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»E, to je baš sjebano.« Nasmijala se, a potom shvatila kako se Ford ne šali. »Ĉekaj, to je tvoj odgovor?« »Da, zato što je istina«, rekao je. »Pa, ne ţelim istinu. Ţelim da me nabriješ, odrţiš motivacijski govor i sve ono maprijed, ćurka, moţeš ti to. "Ţelim da mi kaţeš, "To su gluposti Brooke. Naravno da Cade ţeli biti s tobom. Zapravo, kladim se kako se posljednja dva tjedna duri, ne tušira i nije u stanju otići iz stana jer je toliko potišten što ga nisi nazvala. Ili nešto drugo — bilo što — što mi moţe pruţiti nadu kako se neću potpuno srozati i izgorjeti ako to uĉinim.« »To sam trebao reći?« »Da, to si trebao reći, Forde Dixone«, rekla je krajnje uzbuĊeno. »Oh.« Promišljao je o tome. »Dobra je stvar kako zaista mislim da postoji barem dobrih ĉetrdeset do pedeset posto šansi kako je to što si rekla istina. Pa, ne onaj dio da se nije tuširao i da nije mogao otići iz stana. Frajeri to ne rade. Mi izbjegavamo probleme; opijamo se, ponekad pokupimo neku novu koku kako bismo zaboravili na staru...« Vjerojatno je primijetio uspaniĉeni pogled na njezinom licu. »Ne kaţem kako je tako bilo i ovdje, samo općenito govorim o jaĉem spolu i... Mislim kako bih vjerojatno sada trebao zašutjeti.« Brooke je prekrila lice. »Hvala ti, Forde. A ja sam bila zabrinuta ranije.« Zurila je u pod i trljala sljepooĉnice dok se jako, jako trudila pokušati ne zamišljati Cadea s drugom ţenom. Potom je nešto doklizalo preko stola i upalo joj u oĉi. Fordov iPhone. Sa slikom Ryana Goslinga golih prsa. Unatoĉ svemu, nasmijala se. »Oprosti«, rekao je Ford uz blagi smiješak. »Zakljuĉili smo kako oĉito nisam najbolji u motivacijskim govorima. Ali mogu li reći još samo jednu stvar?« »Samo, molim te, pokušaj me ne izludjeti još više, dobro? Već sam dovoljno izvan sebe, a samo razmišljam kako ću sve to izbaciti iz sebe.« »Jedini naĉin da budeš sigurna u to što Cade razmišlja jest da ga upitaš.« Nevoljko je morala priznati kako je njezin »najbolji prijatelj s priĉvršćenim penisom« barem tu bio u pravu. TRIDESET TREĆE POGLAVLJE CADE JE zamolio vozaĉa taksija da ga ostavi nekoliko ulica od stana. Smatrao je kako će mu svjeţ zrak koristiti. Nije bio pijan; popio je nekoliko pića pa je ţelio razbistriti glavu — pogotovo nakon razgovora s Vaughnom.

165

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Glavni problem koji je imao u vezi Vaughnovog iznenaĊujuće nelošeg savjeta bio je taj što se nije bavio pravim problemom. To što se Brooke selila u Charlotte nije bio pravi problem. Naravno, zbog toga situacija nije bila nimalo lakša, ali brojni su se parovi suoĉavali s promjenom lokacija i selidbama, ţrtvovali su se jedno za drugo ili za svoje veze na daljinu pa su na kraju pronašli naĉin. Pravi problem bio je on. Onog trena kad je ĉuo od Charlieja o Brookeinoj ponudi za posao, osjetio je kako gaje probolo razoĉaranje i potpuno se emotivno zatvorio. Upustio se u svoje stanje "hej, nije bitno" i nabacio svoj "ništa me ne dira" osmijeh i rekao sam sebi — a time zapravo i Brooke — kako nije bilo bitno ako ode. To je uĉinio. To je oduvijek ĉinio. Odbacio bi stvari koje su ga boljele, a potom nastavio dalje. Otac? Ne ţelim razmišljati o tom kretenu. Nogomet? Da, to je nekoć bilo sjajno, ali idemo razgovarati o neĉemu drugome. Idemo dalje. Sjetio se prvog jutra s Brooke. Promatrao ju je kako spava u krevetu i pitao se bi li si mogao dopustiti da joj se pribliţi. A polako je ĉinio upravo to, bez obzira na to je li to tadashvaćao ili ne. MeĊutim, ĉim su stvari izašle na vidjelo, a on se poĉeo osjećati glupo jer je mislio da su na istoj valnoj duljini, nabacio je blagi smiješak i otišao. To je tipiĉno bio njegov stil igre. Onaj koji je u prošlosti uvijek uspijevao. Noahovo odbijanje ga je povrijedilo pa je uzeo svu tu ljutnju i negativnu energiju te ih pozitivno preusmjerio na nogometni teren. Kad mu je sudbina oduzela nogomet, otišao je na pravo i prelio ambiciju i motivaciju u uspješnu pravnu karijeru. Otada mu je išlo sasvim dobro. Osim kada se sve diglo u zrak poput prokletog Titanica kad su mu šesnaestogodišnji klinac i drska odvjetnica ušetali u ţivot. Nakon toga, odjednom se sve preokrenulo. Oh, otvorimo se i podijelimo iskustva i Oh, nije li sjajno imati brata i Oh, Brooke, s tobom je sve tako savršeno i pojavili su mu se glasovi u glavi, svi ti neki ĉudni osjećaji, a sada je po prvi put u ţivotu bio koma. Cade si je uzeo trenutak da mu se sve slegne kad je skrenuo u ulicu. Huh. Zach je imao pravo. Stvarno baš nije bilo zabavno biti koma. Vrludao je po nepoznatom terenu i morao je donijeti odluku. Mogao je nastaviti s tim svojim samozaštitniĉkim ponašanjem i s nizom neispunjavajućih ĉetveromjeseĉnih veza sa ţenama koje mu nisu bile izazov, koje ga nisu nasmijavale jednostavnom porukom i nisu ga gurale naprijed da bude još bolji. Ili bi mogao otići pronaći Brooke — ţenu koja se selila na drugu stranu SAD-a, ţenu koja mu je izriĉito rekla u posljednjem razgovoru kako su oboje znali otpoĉetka da njihova veza nije ništa trajno — i jednostavno iznijeti istinu na vidjelo i nadati se kako neće ispasti totalni idiot putem. Cade je ĉekao da mu se iritantni glasovi u glavi poĉnu izjašnjavati po tom pitanju. 166

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ništa. Ovaj je put, oĉito, bio prepušten sam sebi. Kad je otvorio dvorišna vrata zgrade, primijetio je kako netko sjedi na ulaznim stepenicama. Ma tko god to bio, izgledao je kao da ĉeka nekoga pa se Cade nasmiješio. Na djelić sekunde pomislio je kako je, moţda, igrom sluĉaja, to Brooke i — Onda je spazio da mu je to brat. »Hej, Zach«, rekao je hodajući prilazom. Veĉeras nisu imali planova pa gaje posjet iznenadio. »Što tebe dovodi —« Zastao je kad je primijetio kako je Zach plakao. Istog je trena Cade shvatio što nije u redu — ili barem, izvor onoga što nije u redu, što god da to bilo. Noah. Kreten je nešto uĉinio. Naravno da jest. Cade se odmah poĉeo zaštitniĉki ponašati. »Što se dogodilo?« Zach je progutao knedlu. »Stalno sam razmišljao o tome kako ćeš naposljetku ipak doći. Mislio sam, kad me bolje upoznaš, i ti ćeš poţeljeti saznati nešto o tati. Ali ĉini mi se kako se to neće dogoditi.« Cade je prošao rukom kroz kosu i uzdahnuo. Oduvijek je sumnjao kako se Zach nada nekom srcedrapajućeiu susretu oca i sina, odnosno, njega i Noaha, ali nije mislio kako je mali toliko ozbiljan u vezi toga. »Znam da to ţeliš, Zach. I ţelio bih reći kako ću pokušati, ali —« »Umire.« Cade je ustuknuo. Rijeĉi su pale poput kamena iz zraka. »Što?« »Umire, Cade«, tiho je rekao Zach. »Moj otac — tvoj otac — umire.« Cade je dugo zurio u njega. »Kako to?« »Rak. Poĉelo je s plućima. Pretpostavljam daje bio teški pušaĉ prije no što sam se rodio. Ali smo —« Zach je proĉistio grlo — »pobjeĊivao je rak. A onda mu je došao sken mozgaprije šest tjedana koji je pokazao tumor na moţdanom deblu. Znao sam da će biti loše.« Sad je sve poĉinjalo imati smisla. »Prije šest tjedana. Tad si me došao vidjeti.« A iznenada su još neke stvari, koje su podsvjesno muĉile Cadea, poĉele dobivati smisao. Zašto Noah nije pomagao Zachu s nogometom. Nekoliko ĉudnih, usputnih komentara koje je Zach znao tu i tamo dobaciti. »Nakon što su napravili biopsiju, rekli su nam da se radi o zaista agresivnoj vrsti tumora. Tada sam znao kako te moram pronaći. Morao sam to uĉiniti zbog njega. I nadao sam se kako ćemo imati više vremena, ali... danas su ponovno radili sken i otkrili kako je tumor već narastao.« Zachu je zadrhtao glas. »Rekli su kako ćemo imati sreće ako uspije poţivjeti još jedanaest mjeseci.« Jedanaest mjeseci.

167

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Cade je osjetio kako ima rupu u ţelucu kad si je Zach obrisao oĉi gornjim dijelom ruke. Ubijalo ga je što vidi Zacha tako uzrujanog. Moţda se nisu poznavali do prije šest tjedana, ali to nije bilo vaţno. Bio mu je brat. Ispruţio je ruku i stavio je Zachu na rame. »Jako mi je ţao, Zach.« Zach je odmaknuo Cadeovu ruku, ustao i iznenada prešao u napad. »Zao ti je?« Prišao je Cadeu i povisio glas. »Stvarno?« Cade je ostao smiren. »Naravno da jest. Bez obzira na to što se dogodilo izmeĊu nas, nikad to ne bih poţelio Noahu. A sigurno to nikad ne bih poţelio tebi.« »Dobro. Onda ţelim da mi uĉiniš nešto.« Zach je odluĉno stisnuo ĉeljust. »Ţelim da ga odeš posjetiti.« To... nije bila dobra ideja. »Shvaćam što ţeliš uĉiniti, Zach. Stvar je doista vrijedna divljenja. Ali kaţem ti ovo krajnje iskreno: mislim da me Noah ne ţeli vidjeti.« »To je samo isprika.« »Zna li on uopće kako se mi druţimo?« upitao je Cade. Zach je zastao prije no što je odgovorio. »Ne.« Isuse. Prije no štoje Cade uspio išta reći, Zach je nastavio. »Nisam mu ţelio reći za sluĉaj da ga odbiješ vidjeti«, rekao je u svoju obranu. »Gle, razumijem. Proveo si ĉitavo djetinjstvo ĉekajući da ti se tata pojavi, veliki heroj kojeg si stvorio u glavi. A onda le iznevjerio. Znaš li kako to razumijem? Jer sam i ja ĉitav ţivot ĉekao da se netko pojavi. Ti. Cade Morgan, nogometna zvijezda. Nikad nisam zaboravio dan kad sam gledat Rose Bowl i kad mi je tata rekao da si mi brat.« Plave oĉi zasvjcllucale su mu od ljutnje. »Kad sam bio mladi, jebeno sam ti se klanjao kao idolu. Kad god bih zapao u nevolju, a roditelji me poslali u sobu, maštao sam o tome kako ćeš se pojaviti i iskrasti se sa mnom iz kuće, pa ćemo zajedno otići u lude pustolovine. Stoga, stvari nisu baš ispale ni onako kako sam se ja nadao, zar ne?« Rijeĉi su udarile Cadea ravno u trbuh. »Nisam znao, Zach«, rekao je gotovo šapatom. »Ništa nisam znao o tebi.« Zach je kimnuo. »Ali sad znaš. Sad sve znaš. I pitanje je, što ćeš uĉiniti?« I dalje je gledao Cadea u oĉi. »Tata je u bolnici Northwestern Memorial. Bit će tamo do sutra popodne. Što ćeš uĉiniti s tom informacijom...« rekao je kad je ispruţio ruke, »ovisi o tebi.« Cade je ušao u stan i bacio kljuĉeve na pult. Odloţio je aktovku i utonuo u kauĉ, razmišljao je o svemu što mu je Zach rekao. Otac mu umire. Mnogo mu je misli prošlo kroz glavu, ali ona koja mu se neprestano vraćala bilo je samo, Zašto"? Godinama se pitao što ima toliko loše u njemu da Noah ne ţeli biti dio njegovog ţivota. Prisilio se nastaviti, ali sada je to pitanje ponovo promolilo svoju ruţnu glavu.

168

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Prema onome što je mogao vidjeti, Noah je bio dobar otac Zachu. Zbog toga je Cade bio iskreno sretan. A voliobi reći kako spoznaja što su bili toliko bliski nije bila poput gorke pilule, kako više nije imao osjećaja po tom pitanju te kako je nakon svih ovih godina Noah samo lik s kojim je njegova mama ostala trudna, ništa više. Ţelio se ponovno vratiti svojoj ugodnoj rutini i biti pun ţivota, samo tako. Traţio je razlog zašto mu ne bi bilo stalo. Ţelio je da mu ne bude stalo. Ali nakon sveg tog vremena, pomislio je kako mu je moţda ipak i dalje stalo. TRIDESET ĈETVRTO POGLAVLJE

BROOKE JE uparkirala auto na mjesto preko puta Cadeovog stana i ugasila motor. Samo je sjedila i ĉekala trenutak kad će uvidjeti kako je to loša ideja, kad će nastupiti razum i logika pa je shvatila kako je, umjesto razgovora licem u lice, jednostavno mogla Cadeu poslati poruku, nešto poput, »Ne idem u Charlotte. Veĉera?« Jer bi to — ha, ha — prebacilo lopticu na njegov teren, dalje od njezinog, pa onda ne bi ona morala biti ta koja... sjedi ispred njegovog stana poput vrcbaĉice. Ali taj trenutak nije došao. Sranje. Pa, dobro, uĉinit će to. Nije imala pojma što će reći Cadeu — Sjećaš se onog dijela u kojem sam htjela da nam veza ostane neobavezna? Pih! — ali pomislila je kako će zapoĉeti s »bok« i vidjeti kamo će je to odvesti. Izašla je iz auta i prešla ulicu. Vani je bilo vruće, pogotovo za jedanaest ujutro. Ţeljela je malo duţe ĉekati prije no što navrati do Cadea, ali izluĊivala se promišljanjem brojnih naĉina kojima bi razgovor mogao krenuti pa je odluĉila kako je najbolje baciti se grlom u jagode i završiti s time. Tinejdţer u majici i vojniĉkim hlaĉama išao joj je u susret.. U isto su vrijeme došli do ulaznih vrata od lijevanog ţeljeza pa joj je ljubazno otvorio vrata. »Hvala«, rekla je.Pošla je stepenicama od sivog kamena, a tinejdţer ju je pratio. Pritisnula je zvonce na kojem je pisalo »Morgan«. »Ĉini se kako je Cade popularan jutros«, rekao je tinejdţer iza nje. Brooke se okrenula i primijetila kako ju je znatiţeljno prouĉavao. »Ti si djevojka sa slapova Niagare«, rekao je. Nije imala pojma što je to znaĉilo, ali nakon što je primijetila njegovu visinu i kobaltno plave oĉi, bila je sigurna u jedno. »A ti si brat.« »Zach.« Nasmiješila se. Kosa mu je bila svjetlija i kraća od Cadeove, ali bio je simpatiĉan i atletski graĊen na naĉin koji je vjerojatno brojnim šesnaestogodišnjakinjama zapeo za oko. 169

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Brooke.« »Došla si vidjeti Cadea?« upitao ju je tonom koji je lebdio negdje izmeĊu pitanja i optuţbe. »Jesam.« Pokazala je na tihi interfon. »Iako... ĉini se kako nije doma.« Zacha je to popriliĉno zainteresiralo. »Hm.« Na trenutak se zagledao u zvono, a potom ju je ponovno pogledao. »Ne bi li ti trebala biti u Charlotteu?« IznenaĊeno je ustuknula. »Rekao ti je za to?« »Bio sam s njim kad mu je onaj lik Charlie ispriĉao da odlaziš. Nešto o ĉemu, zaĉudo, Cade nije imao blage veze.« Zach je ĉekao; oĉito je traţio njezin odgovor. »Mislim da je to razgovor koji bismo Cade i ja trebali voditi, Zach. Komplicirano je.« Zakolutao je oĉima. »Vas dvoje ste poput pokvarene ploĉe s time.« Brooke je naćulila uši. »Cade je rekao kako je situacija izmeĊu nas komplicirana?« Zastala je. »Je li još što rekao o meni?« Umjesto odgovora, Zach ju je oprezno pogledao, kao da je promišljao o neĉemu. »Znaš što? Zadnjih nekoliko dana je stvarno bilo usrano pa se ispriĉavam ako ovo ispadne pomalo grubo. Ali... sviĊa li se tebi uopće moj brat? Jer ako je tamo gdje mislim daje, ovaj dan će i njemu biti popriliĉno usran. Stoga, ako si mu došla reći zbogom ili uĉiniti bilo što što će mu još više oteţati stvari, trebala bi otići. Samo mu pošalji poruku kad stigneš u Sjevernu Karolinu, ili e-mail, ili poruku na Twitter, što god.« Zaustavio se i prkosno zurio u Brooke s rukama u dţepovima. Brooke je razmišljala kako najbolje odgovoriti na to jer se ĉinilo kao da se izmeĊu Cadea i Zacha dogaĊa puno toga o ĉemu ona nije imala pojma. »Nisam mu došla reći zbogom, Zach«, njeţno je rekla. »Ne selim se u Charlotte. I da, sviĊa mi se tvoj brat. Jako puno. Zato sam došla jutros ovdje — kako bih mu to rekla.« »Oh.« Lice mu se opustilo, kao da ga je napetost djelomiĉno napustila. Postao je plah. »Oprosti. Vjerojatno bi sada htjela da ti vratim glavu.« Pokazao je pantomimom kao da je vraća, našto se Brooke nasmijala, a potom sjela na prvu stepenicu. Stavio je ruke na koljena, sagnuo glavu i duboko je udahnuo. Brooke je stajala; bilo joj je nelagodno, nije znala što uĉiniti, a potom je sjela na stepenicu pokraj njega. Nekoliko su trenutaka sjedili u tišini. Brooke je naherila glavu. »Slapovi Niagara... iz Kluba ranoranilaca, zar ne? Drago mi je što vi klinci pratite klasike.« Zach se zacerekao, a potom je pogledao. »Kao odgovor na tvoje pitanje, da — priĉa o tebi. Kaţe da si najpametnija i najduhovitija ţena koju je ikad upoznao.«

170

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Stvarno?« Brooke je srce poskoĉilo, iznenada puno nade. Ali idemo po redu. »U vezi tog usranog dana koji ti i Cade imate — mogu li išta uĉiniti da pomognem?« upitala je. Zach je promislio. »Zapravo, moţda i moţeš.« Cade je ušao kroz kruţna vrata bolnice Northwestern Memorial i prišao recepciji za posjetitelje. »Došao sam vidjeti Noaha Garrityja.« Pripremio se za pitanje kojeg se uţasavao ĉitavog jutra. Prijatelj ili obitelj? »Potpišite se ovdje«, samo je rekla recepcionarka i pokazala na listu s popisom. »Ime i vrijeme.« Cade je uĉinio tako, a potom priĉekao dok recepcionarka nije nešto utipkala u raĉunalo. Izvukla je identifikacijsku propusnicu i zapisala broj. »Soba 1502. Dizala su vam slijeva.« Predala mu je propusnicu. »Hvala.« Cade je prikopĉao propusnicu na sako od odijela pa se uputio prema dizalima. Ušao je u prazno dizalo i pritisnuo gumb za petnaesti kat. Zurio je ravno na vrata. Odbijao se igrati s manšetama na rukavima ili prolaziti prstima kroz kosu ili se prepustiti bilo kakvoj drugoj nervoznoj gesti. Ĉinio je to zbog Zacha i to je bilo to. Koliko god daje djelić njega imao pitanja za Noaha, nije došao traţiti odgovore ili završetak. Više nije bio naivan tinejdţer kojeg se lako moţe zavarati s nekoliko tapšanja po leĊima i nekoliko lijepih trenutaka. A ĉak i ako je tom djeliću njega i dalje bilo stalo do toga da sazna zašto, proklet bio ako dopusti Noahu Garrityju da to vidi. Nije planirao biti ljut ili ogorĉen. Samo poslovan. Osjećajima nema mjesta tijekom današnjeg posjeta. Vrata dizala su se otvorila pa je Cade izašao. Na katu je bilo tiho. Sobe pacijenata bile su smještene oko sobe za sestre koja se nalazila u sredini. Slijedio je strelice do sobe 1502 koja je bila na kraju hodnika. Stavio je ruke u dţepove hlaĉa. Namjerno je neuţurbano hodao dok je prolazio pokraj soba drugih pacijenata. Ciljano je odabrao odijelo; preskoĉio je kravatu jer je bila subota i jer je planirao ući i izaći ĉim je prije mogao uz ispriku kako se mora baciti na posao. Ali ne bi slagao — takoĊer je ţelio da Noah vidi kakav je muškarac postao. Moţda nije profesionalni nogometaš, ali svejedno je postigao puno toga. Sveuĉilište Northwestern. Prvak Rose Bowla. Diplomirao suma cum laude u svojoj generaciji na fakultetu. Pomoćni drţavni tuţitelj. Danas će nositi ta postignuća poput odijela od oruţja. Sve sam uspio bez tebe. Uoĉio je sobu 1502 i usporio kad je primijetio da su vrata otvorena. Jedna od brojnih stvari koje su ga drţale budnim sinoć bio je trenutak kad će ugledati Noaha Garrityja po prvi put u dvadeset i tri godine. U glavi je imao ţivopisan prizor visokog dvadesetosmogodišnjeg muškarca koji je izgledao kul i opako u 171

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


koţnoj jakni — ĉovjeka koji je bio mlaĊi nego Cade danas. Tom prizoru suprotstavljali su se prikazi ispijenih pacijenata koji su leţali u krevetu zbog raka i koje je vidio u filmovima i na televiziji. Pribliţio se vratima i primijetio kako nijedan od tih prikaza nije bio toĉan. Za stolicom pokraj prozora sjedio je muškarac od pedeset i jednu godinu koji je izgledao normalno i nosio izblijedjele traperice i modri gornji dio trenirke. Gledao je grad koji se pruţao ispred prozora. Zbog sunca koje se probijalo kroz prozore, Cade je mogao vidjeti kako su sijede prošarale Noahovu kosu. Nosio je tenisice — ne moderne gojzerice ili trendi tenisice za trĉanje — samo obiĉne sive najkice. Izgledao je kao... tata. Cade je promatrao Noaha dok je zurio kroz prozor. Izgledao je kao da se izgubio u mislima pa je Cade shvatio kako mu je prvi instinkt bio ispravan. Ovo je bila loša ideja. Ĉovjek je upravo saznao da umire; nesumnjivo je ţelio biti sam. Sad nije bilo vrijeme za iznenaĊenja, neugodan posjet davno izgubljenog sina. Cade je zakoraĉio unatrag kako bi otišao, ali potplata njegovog koţnog špica na cipeli njeţno je postrugala po podu. Noah je trepnuo i prestao sanjariti pa ga pogledao. Izraz šoka preletio mu je licem; oboje su se smrznuli. »Cade.« Noah je ustao sa stolice i dugo nije ništa rekao. »Kako si... znao da sam ovdje?« Cade je ostao ravnodušan. »Zach.« »Zach?« Noah je isprva imao zbunjen izraz lica, a potom mu je sinulo. »Našao te zbog tumora.« »Da.« Cade je u potpunosti bio nespreman za ono što je uslijedilo. Noahu su navrle suze u oĉi. »To je baš... upravo ono što bi on mogao napraviti.« Glas mu je pukao na posljednjoj rijeĉi pa je pogledao dolje. Na trenutak ništa nije rekao, a potom je ponovno podigao pogled. »Oprosti.« Proĉistio je grlo. »Posljednjih nekoliko dana bili su iscrpljujući.« Pokazao mu je rukom. »Molim te. UĊi. Uh... moţda mogu dovući ovu stolicu odavde...« Nelagodno se kretao, kao daje bio nervozan. Zgrabio je stolicu iz kuta i odloţio je otprilike metar dalje od one koja se nalazila pokraj prozora. Kad su oboje sjeli, Noah je stavio ruke na koljena i pogledao Cadea. »Onda, opa. Pomoćni drţavni tuţitelj Cade Morgan, osobno.« Iako izvana nije pokazivao nikave reakcije, Cade se iznenadio. Nije imao pojma kako je Noah znao da je postao tuţitelj. »Kako se osjećaš?« Ĉinilo se to kao jedno od onih pitanja koje bi se trebalo postaviti u bolnici. »Pa, bilo je turbulentno kao na vlaku smrti«, rekao je Noah. »Ali, zapravo, popriliĉno dobro jutros. Juĉer su midali neku novu terapiju steroidima — rekli su mi da trebam ostati dvadeset i ĉetiri sata na promatranju kako bi se uvjerili da nema nikakvih nuspojava.« Mahnuo je u smjeru hodnika i uspio se nasmijati. 172

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Mislim da sestre pizde jer ne ţelim nositi bolniĉku odjeću. Rekao sam im kako će imati puno prilika vidjeti me u tome uskoro.« »A što je s kemoterapijom ili zraĉenjem?« »Poĉinjem sa zraĉenjem sljedeći tjedan. Kaţu da neće smanjiti tumor, ali se nadaju kako bi moglo usporiti njegov rast.« Nastala je neugodna tišina. Cade je pomislio kako bi odmah mogao prijeći na stvar. Ţelio je barem jedno reći. »Noah, ja —« »Proĉitao sam o tvom velikom promaknuću u novinama«, Noah ga je prekinuo prije no što je Cade uspio završiti. »Vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja, to je stvarno velika stvar. Hoćeš li i dalje moći ići na suĊenja kad preuzmeš tu ulogu? Zvuĉi kao da će se Sandersonovo suĊenje pretvoriti u pravu krvoloĉnu borbu.« Cade je paţljivo prouĉavao ĉovjeka koji mu je sjedio nasuprot. Ĉinilo se kako je Noah zaista imao puno informacija o njemu. »Pratiš sve vijesti povezane s Uredom drţavnog tuţitelja tako pozorno?« Noah ga je pogledao u oĉi i rekao tihim glasom. »Ne. Samo vijesti povezane s mojim sinom.« Sva ljutnja koju je Cade potiskivao godinama iznenada je poĉela izranjati na površinu. Mojim sinom. Cade je zastao na trenutak i stisnuo ĉeljust. Smirio se prije no što je progovorio. »Nisam došao ovdje razgovarati o svom poslu.« »Siguran sam kako ţeliš objašnjenje od mene. Kvragu, znam da bih ga ja ţelio.« »Ne.« Cade gaje pogledao ravno u oĉi. »Ne ţelim ništa od tebe.« »Onda, udovolji ĉovjeku koji umire.« Cade je osjetio pomiješane osjećaje prema jadnom pokušaju šale. Ništa više nije rekao, samo je... ĉekao. Noah je duboko udahnuo, kao da se ĉeliĉio. »Tad sam bio sjeban, Cade. Nisam mogao zadrţati posao; pio sam, bio napušen i nije me bilo briga ni za koga osim sebe. Kad je posao ureĊivanja krajolika koji sam zapoĉeo s bratom propao, vratio sam se u Chicago kako bih isisao novac od roditelja. To je pruţilo mom ocu puno prilika da mi kaţe koliko sam beskoristan — i vjeruj mi, nije se libio iskoristiti svaku od njih.« Problemi s ocem? Zar je na to Noah svaljivao svu krivnju? Cade se gotovo nasmijao ironiji. Dobro došao u jebeni klub. »Nazvao sam tvoju majku otprilike mjesec dana nakon što sam se vratio u grad«, rekao je Noah. »Mislio sam kako će mi pomoći da se saberem ako te vidim.« »Nije baš ispalo tako, zar ne?« sarkastiĉno je rekao Cade prije no što se uspio zaustaviti. Ne petljaj osjećaje u ovo, Morgane. 173

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Bio sam nezreo. I glup. Mislio sam da bi moglo biti zabavno vidjeti sina, nekoga koga bih mogao voditi na utakmice ili s kim bih mogao gledati snimke. Nisam razmišljao o odgovornosti koja ide s time.« Noah je zastao. »Ali kad sam te vidio onog dana, iznenada je sve postalo tako... stvarno. Stalno sam razmišljao kako si već bio deset puta pametniji od mene, i jaĉi, kad si mi se onako suprotstavio i odmah me upitao zašto nisam bio uz tebe.« Snuţdeno se nasmiješio. »Ali takoĊer si bio jako dobrodušan. Mogao sam vidjeti koliko si ţelio da ti budem —« »Nemoj.« Cade je tiho rekao. »Nemoj to ni reći.« Znao je toĉno o kojem trenutku Noah govori — kad gaje nazvao Tata. Bljesak tuge prošao je Noahu kroz oĉi. »Znam da nema isprike za ono što sam uĉinio.« Pogledao je Cadea u oĉi koje su imale istu nijansu plave boje kao njegove. »Ali moraš shvatiti — samo bih te sjebao, Cade. Unatoĉ tome što sam tada bio kreten, ĉak sam i ja mogao vidjeti kako je tvoja majka bila zaista dobra. To što sam se drţao dalje od tebe bila je najbolja stvar koju sam mogao uĉiniti za tebe.« Cade je zurio kroz prozor i odmahivao glavom. »To je... takvo sranje.« »Je li?« Noah je pokazao Cadeu. »Pogledaj se. Misliš da bi tako daleko dogurao da si imao oca propalicu koji bi te vukao sa sobom u propast?« »Malo je šteta što sam imao samo dvije mogućnosti, ne misliš li tako? Biti bez oca ili imati propalicu za oca?« »Da, jest«, rekao je Noah bez ijedne trunke sarkazma. »Trebalo mi je trideset i pet godina da bih nauĉio kako biti otac. I otići ću u grob s tom sramotom.« Cade se ponovno okrenuo prozoru. Ništa nije mogao na to reći. »Išao sam na tvoje nogometne utakmice, znaš«, rekao je Noah. Cade ga je polako pogledao. »Kada?« »U Northwesternu. Prva utakmica koju sam gledao bila je na tvojoj drugoj godini, protiv Penn Statea. Nakon što se Zach rodio, poĉeo sam puno razmišljati o tebi. Jako puno. Znao sam da će te uvesti u igru — bilo ti je prvi put — pa sam poţelio biti ondje.« »Sjećam se te utakmice.« »Siguran sam. Igrali ste protiv momĉadi broj jedan iz Velikih deset. To ti je bila prva godina kad si poĉeo igrati kao voĊa navale i nitko nije oĉekivao da ćeš uspjeti pobijediti. Ali pokazao si im svima. Cade je stoiĉki zurio u njega. Bilo je malo prekasno za ponosnog oca. »Motao sam se po parkiralištu nakon utakmice«, rekao je Noah. »Izašao si iz stadiona pa sam uhvatio trenutak kad sam te mogao po prvi put vidjeti nakon mnogo godina.« Glas mu je postao nabijen emocijama. »Sjećam se kako sam se tako silno nadao da ćeš me vidjeti kako stojim ondje. Da ćemo moţda... Ne znam, moći razgovarati ili tako nešto. Ali onda su svi nahrupili na tebe. Prijatelji, oboţavatelji, majka, baka i djed — ĉak i novinari. Svi su te bodrili, a izgledao si tako ponosno.« Zastao je i proĉistio grlo. »Tada sam shvatio kako tamo nema 174

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


mjesta za mene. Odrastao si. Postao si muškarac sa svijetlom budućnosti ispred sebe, a ja sam prokockao svoju šansu da budem dijelom toga.« Soba je utihnula nakon toga. Naposljetku, Noah se uspio nasmijati. »Da sam barem bio muha na zidu kad te Zach nekako uspio uvjeriti da me doĊeš posjetiti.« Spominjanje brata barem je pomoglo smanjiti napetost. »Zach je popriliĉno uvjerljiv. Mali bi trebao postati odvjetnik jednog dana.« Cade je odmah uvidio kako to nije trebao reći. »Moţda i hoće«, njeţno je rekao Noah. »Siguran sam, ma što god da bude radio, odrast će i postati zaista dobar ĉovjek. Poput brata.« Cade je promatrao kako mu se otac borio ostati pribran. Moţda mu neće moći oprostiti, ali barem moţe uĉiniti jednu stvar za njega. »Pobrinut ću se za njega, Noah. Što god mu bude trebalo. Zach... će biti dobro.« Noah je zatvorio oĉi. Pognuo je glavu i utihnuo na nekoliko trenutaka. Potom se sabrao i obrisao oĉi. »Hvala ti.« Cade je osjetio peckanje u oĉima. Bolniĉka soba iznenada je postala premala, a zrak pregust i preteţak. »Moram poći.« Noah je ustao. »Cade, ĉekaj. Molim te. Nemaš pojma koliko mi znaĉi što si ovdje. Znam da te nemam pravo to traţiti, ali ipak bih volio tu drugu šansu.« Nesigurno je ispruţio ruku i stavio je Cadeu na rame. »Barem razmisli o tome, sine.« Nada na Noahovom licu vratila je Cadea u trenutak prije mnogo godina, kada nije ţelio ništa drugo doli biti sin tog ĉovjeka. Ali davnih je dana zatvorio ta vrata. Smatrao je kako ih više ne moţe otvoriti. Ne kad je to znaĉilo kako će ponovno ostati bez oca. Cade je osjetio kako mu se grlo steţe pa mu je glas postao promukao. »Zbogom, Noah.« Cadeje izašao kroz vrata bolnice i nastavio hodati. Spazio je ulicu ispred sebe i skrenuo u nju. Kad je ostao sam, naslonio je ruke na cigleni zid bolnice i zatvorio oĉi. Toliko jebenog potraćenog vremena. Lupio je o zid boĉnim dijelom šake. Fiziĉka bol bila je dobrodošla; odvratila ga je od boli u prsima. Bio je ljut i izgubljen i osjećao se tako prokleto sirovo daje ţelio iskoĉiti iz vlastite koţe. Nikakav šarm ili šale ili doskoĉice ne bi ga trenutno mogli zaštititi — ovo je bilo stvarno i bilo je teško i bilo je naporno. Njegov otuĊeni otac je umirao i bio je ljut zbog toga, ljut na Noaha štoje toliki dio njegovog ţivota bio kreten i što je sve ovo sada svalio na njega. Ali nije mogao samo osjećati ljutnju jer je vidio iskreni pogled ţaljenja u Noahovim oĉima, kao i ţelju da sve popravi. Cade nije ţelio biti takav ĉovjek.

175

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Ako je išta shvatio iz ovog sjebanog iskustva, bilo je to kako nije ţelio na kraju pogledati svoj ţivot i ţaliti za stvarima koje nikad nije napravio i rijeĉima koje nikad nije rekao. Kvragu s tim prekidima. Kvragu sa suzdrţavanjem. Dobit će ovu utakmicu. Pronaći će Brooke. Donio je odluku i okrenuo se od zida. Bilo mu je svejedno je li kod kuće, na poslu ili u prokletom Charlotteu. Ĉim se sabere, odmah će — Zastao je na pola puta. Brooke je stajala tamo, na kraju uliĉice. »Bok«, njeţno je rekla. Cade je obrisao oĉi, nije shvaćao kako je moguće da je tamo. »Zašto — kako — to da si ovdje?« »Otišla sam do tvog stana i nabasala na Zacha. Rekao mi je da si ovdje.« Pokazala je u smjeru odakle je maloĉas došao. »Ĉekala sam u predvorju, a kad sam vidjela da si izašao, pomislila sam kako bi moţda —« zastala je i promeškoljila se oklijevajući pa mu prišla. »Kad sam ĉula za Noaha, poţeljela sam biti ovdje. S tobom.« Cade je pokušao to probaviti. Pitao se što bi to moglo znaĉiti, kad mu je pokazala prema ruci. »Krvariš.« Ispruţila je ruku, primila je i okrenula. Pogledao je prema dolje i primijetio kako je razrezao zglob na prstima. »Udario sam zid.« »Vidjela sam taj dio.« Posegnula je u torbicu i izvukla maramicu. Cade je promatrao kako je njeţno tapkala po posjekotini i upijala krv. Više nije osjećao bol, samo toplinu njezine ruke oko svoje. Toliko joj je toga ţelio reći. Ali zapravo, sve se svodilo na jedno. »Volim te.« Brooke je zastala s upijanjem krvi i iznenaĊeno ga pogledala. »Cade. Oĉito imaš napet dan. Potpuno razumijem —« Prislonio joj je prst na usne i prekinuo je. Moţda to nije ţeljela ĉuti i moţda će zaista ispasti kreten na kraju. Ali reći će što treba usprkos svemu. »Volim te. Kad imam napete dane. Kad imam dobre dane. Kad imam duge i iscrpljujuće radne dane. Kad imam zaista ĉudne dane i saznam da imam davno izgubljenog brata. T ponajviše, kad me nasmijavaš, što je svakog dana kad sam s tobom.« Zagledao joj se duboko u oĉi. »Ti meni nisi samo djevojka za cijelu sliku, Brooke Parker. Ti si meni jedina slika.« Dodirnula mu je lice sa suzama u oĉima. »Cade —« »Imaš tu ponudu za posao u Charlotteu. Znam. Ali ako ţeliš, moţemo smisliti nešto zajedno. Obvezao sam se Cameron pa moram ostati u Chicagu dok se ne vrati s porodiljnog. Ali nakon toga, mogu —« »Nisam prihvatila posao u Charlotteu.« 176

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»Oh. Dobro.« Izdahnuo je. Pokušao je saznati što je propustio. »Pa, trebala bi znati da sam imao još barem dvije minute tog govora. Stvarno kvalitetnih stvari.« »Oprosti. Samo sam pomislila kako bi bilo dobro vrijeme spomenuti da i ja tebe volim.« Zamahnula je rukom. »Ali, molim te — nastavi.« Nacerio se. Drska kao i uvijek. Primio ju je za ruku naoruţan informacijom i prislonio joj leda na cigleni zid. »Voliš me?« Kutovi usana izvili su joj se u osmijeh pa gaje pogledala. »Da. Ova protekla dva tjedna puno sam razmišljala o tome što ţelim u ţivotu. I nekako si mi se našao na vrhu popisa.« Sagnuo je glavu. »To ti je zato što tvoja podsvijest smatra moju podsvijest neodoljivom«, promuklo je rekao. »Nemam blage veze što to znaĉi«, promrmljala mu je uz usne. »Za poĉetak, znaĉi da ću te poljubiti.« I upravo je to uĉinio. Dugo su se vremena ljubili u uliĉici. Ostatak svijeta jurio je pokraj njih na ploĉnicima i ulicama samo nekoliko metara dalje, ali u tom trenutku, dok su bili prislonjeni na zid, postojali su samo oni. Ništa drugo nije bilo vaţno. Nakon toga, odšetali su pet ulica dalje do Brookeinog stana gdje joj je Cade ispriĉao o razgovoru s Noahom. »Ţeliš li ga ponovno vidjeti?« upitala ga je dok mu je stavljala flaster na rasjeĉeni prst. »Ne.« Cade je uzdahnuo, a potom kimnuo. »Da.« Kasnije su leţali omotani jedno oko drugoga na kauĉu, a Brooke mu je ispriĉala o Charlotteu i razgovoru koji je uslijedio s Ianom. »Poslije, kad sam slavila s Fordom, stalno sam mislila kako i ti trebaš biti ondje.« Premjestila se i sjela kako bi ga mogla pogledati u oĉi. »Nedostajao si mi posljednja dva tjedna. Jako.« Bilo je to zbog iskrenog naĉina na koji je to rekla, naĉina na koji joj je glas promukao od osjećaja. Koliko god da je volio doskoĉice i interne šale, upravo ga je u ovom trenutku, kad su zidovi oko nje bili srušeni, kad je vidio njezinu njeţniju i ranjiviju stranu, otopila. Ispruţio je ruku i dodirnuo joj obraz. »Nemojmo više to ĉiniti.« »Biti razdvojeni na dva tjedna?« Stavila mu je ruke oko vrata. »Slaţem se.« Pa, da. Ali govorio je o neĉemu većem od toga. »Ne, mislim na ovo što nas je dovelo do toga.« Gledao ju je u oĉi. »Nema više rutina opake ţenske ili opakog frajera. Barem ne izmeĊu nas. Ţelim biti u tvom intimnom krugu, Brooke.« Shvatio je što to znaĉi — kako će i on nju pustiti u svoj. Dok je leţao tako s njom, znao je kako ništa ne ţeli više od toga. Kao odgovor na to, uzela mu je ruku i stavila je na prsa. Ravno preko srca. »Unutra si, Cade Morgane. Samo ti.« Da, time je popriliĉno postalo sluţbeno. Kad se radilo o Brooke Parker iz Restorana Sterling, padao je s nogu. 177

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


TRIDESET PETO POGLAVLJE

Tri tjedna kasnije »DAKLE, NAŢALOST, na štandu nisu imali juneći biftek, raţnjiće sa škampima ili ona otmjena kolica s desertima iz Restorana Sterling. Ali, bez brige, uspio sam ti donijeti...« Cade se razmahao i izvukao dvije stvari iza leĊa. »Ovaj topli, gumeni hot dog i ove Reeseove kekse s maslacem od kikirikija — dvostruko pakovanje. Kako ti to zvuĉi za sveĉani objed?« »Da dvostrukom pakovanju«, rekla je Brooke. »Ne odlasku na hitnu kako bi mi ispumpavali trbuh zbog peciva.« »Ajme, netko je pravi snob kad se radi o hot dogu.« »Profesionalna deformacija kad je ĉovjek djelomiĉni vlasnik luksuzne tvrtke koja se bavi restoranima i ima sektor za sport i zabavu koji brzo raste i postaje sve unosniji«, rekla je Broke i ponosno zamahnula repom. »I dalje to suptilno guraš posvuda, vidim.« »Nego što.« Veĉeras je bila posebno dobro raspoloţena jer je popodne zaposlila odvjetnika koji će preuzeti neke njezine obaveze. Neće poĉeti raditi u Sterlingu još dva tjedna, ali promjena je bila na vidiku. Otišla je s posla u šest sati u petak — moţda s nekoliko brzih otkucaja srca dok je bila na vratima, ali ostala je ustrajna — pa je sada imala cijelu veĉer slobodnu za Cadea. Ili, toĉnije, za Cadea plus petsto bijesnih oboţavatelja srednjoškolskog nogometa odjevenih u smeĊe i zlatno. Brookeine oĉi preletjele su stadion. »Opa. Nisam oĉekivala da će biti ovako krcato.« »Zach je rekao kako je momĉad protiv koje igraju veĉeras školski protivnik«, rekao je Cade. Prmijetili su Noaha i njegovu ţenu, Tracy, na otprilike polovici tribina. Cade je isprepleo prste s Brookeinima i uputio se u tom smjeru. Tijekom posljednja tri tjedna, Cade i njegov otac puno su napredovali u upoznavanju. Poĉetni korak bio je najteţi i najneugodniji; ni Cade ni Noah nisu znali kako napraviti prvi potez. Srećom, Zach se ponovno umiješao i predloţio da se njih troje naĊu na veĉeri u restoranu nedaleko od Garrityjeve kuće — a potom se sjetio u zadnji tren kako ima »kasni trening« pa predloţio da Cade i Noah odu bez njega. »SviĊa mi se stil tog malog«, rekla je Brooke i hihotala se kad joj je Cade ispriĉao o oĉitoj namještaljci. Nakon što je Cade završio s gunĊanjem, priznao je kako veĉer nije bila »prestrašna«. 178

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


»U nekom je pogledu bilo jednostavnije jer Zach nije bio ondje«, rekao je. »Cijelo smo vrijeme razgovarali o njemu.« Zastao je. »I o tome kako napreduje Noahovo lijeĉenje.« Gorak dio u njegovom gorkoslatkom susretu bila je ĉinjenica stoje vremenski ograniĉeno. Iako Noah trenutno nije imao simptoma, lijeĉnici su objasnili kako im je zraĉenje i lijeĉenje steroidima samo kupovalo vrijeme i kako će, u ne tako dalekoj budućnosti, tumor na Noahovom moţdanom deblu narasti i poĉeti koĉiti motoriĉke sposobnosti i respiratorne funkcije. Svejedno, Noah je odredio pravilo: nitko neće provesti ni tren razmišljajući o tom tumoru — uţivat će zajedno u vremenu koje im je ostalo, koliko god dugo budu mogli. »Noah, Tracy, lijepo vas je ponovno vidjeti«, rekla je Brooke kad su prišli njihovom redu. Ona i Cade sjeli su na slobodna mjesta pokraj njih i svi su ugodno — ĉak iako je i dalje bilopomalo neobiĉno — ĉavrljali. Noah je upitao Cadea o poslu, a Brooke je primijetila njegovo ponosno lice dok je Cade govorio o novim odgovornostima koje je dobio kao vršitelj duţnosti drţavnog tuţitelja, na ĉije je mjesto stupio ranije tijekom tjedna kad je Cadeova šefica, Cameron, dobila trudove usred restorana Potbelly Sandwich — i devet sati kasnije rodila zdravog djeĉaka po imenu William »Will« James Pallas. Nedugo nakon što su Brooke i Cade stigli, utakmica je poĉela. I od tog trenutka nadalje, svi razgovori o poslu su stali, vanjski svijet prestao postojati, a nogomet zaţivio svojim ţivotom. Dok je Brooke sjedila na tribinama te veĉeri, sjetila se neĉega što joj je Ian rekao — dok smo gledali utakmicu, mogli smo se druţiti i navijati i ponovno hiti samo otac i sin. Cade i Noah moţda još nisu stigli do toga, ali razgovor o nogometu zasigurno je pomogao premostiti jaz meĊu njima. Zapravo, ponekad je izgledalo kao da se zabavljaju zajedno. A još više od toga, opa, spazila je novu Cadeovu stranu te veĉeri. Koraĉao je, gotovo je ĉitavo vrijeme bio na nogama, a imao je vrlo napeto lice lijekom utakmice koje je izgledalo... popriliĉno privlaĉno. Kasnije tijekom treće ĉetvrtine, Zacha su srušili ĉetiri jarda iza linije razdvajanja, što je oĉito Cadeu bila kap koja je prelila ĉašu. »Uzmicanje na ĉetvrtom polaganju i prvom jardu? Ma daj!« Oĉajno je podigao ruke u zrak. »Ta obrana nije zaustavila nijedno dodavanje sa strane Zachu tijekom ĉitave veĉeri. A ako već mislite trĉati za loptom, barem onda idite u sredinu.« Pokazao je na teren. »Kvragu, ja bih mogao bolje trenirati te deĉke od ovoga.« »Onda bi moţda i mogao.« Rijeĉi su došle od Noaha koji je sjedio pokraj Cadea. Cade je nabacio polusmiješak na lice. »Da. baš.« Pogledao je Noaha, a potom se odmaknuo. »Ti se ne šališ?«

179

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Noah je leţerno slegnuo ramenima. »Samo mi se malo ĉini da postaješ napet ovdje na tribinama.« »Samo sam uzbuĊen zbog utakmice, kao i svi ovdje.« Cade je dobacio pogled Brooke. Moţeš li to zamisliti? »Zapravo, izgledaš kao da postaješ napet«, rekla je. Zagledao se u nju. »Stani malo, gĊo Parker? Ja sam tuţitelj. Nemam vremena trenirati nogometnu momĉad.« »Moţda ne na puno radno vrijeme«, rekao je Noah. »Ali siguran sam kako bi svaka ĉikaška drţavna škola bila više nego sretna kad bi bivši prvak Rose Bowla povremeno navratio i razgovarao s momĉadi.« Cade je na to utihnuo, a Brooke mu je mogla primijetiti iskru zanimanja u oĉima. Nasmijala se samoj sebi i pomislila kako je Noah moţda naumio nešto. Moţda je bilo vrijeme da se Cade Morgan vrati na nogometni teren. Nakon utakmice, Cade je pronašao parkirno mjesto u sprednoj uliĉici nekoliko ulica dalje od Brookeinog stana. Leţerno su šetali ruku pod ruku prema stanu. Pogledala je Cadea; nešto ju je zanimalo. »Vidjela sam da si razgovarao sa Zachovim glavnim trenerom na parkiralištu. Ĉestitao si mu na pobjedi, pretposlavljam?« Nasmijao se. Uhvatila ga je. »Dobro, dobro. Svidjela mu se Noahova ideja o treniranju. Nije neka velika stvar — samo ću raditi s voĊama navale nekoliko sati ĉetvrtkom popodne. Uz pretpostavku da nema hitnih sluĉajeva koje moram riješiti na poslu.« »Hoće li te djeca zvati "Treneru Morgane?"« »Hoće, ako ne ţele sprintati i raditi vjeţbe s vrećama tijekomcijelog treninga.« Brooke se zahihotala na to. Onda se, kao iz vedra neba,sjetila neĉega. »Ne mogu vjerovati da sam ti ovo zaboravila reći. Nikad nećeš pogoditi što su mi posluţili za doruĉak tijekom leta u Charlotte. Omlet Denver.« Cade se nasmijao. »Pa, popriliĉno je ukusan.« Pogledao ju je postrance, a glas mu je postao zadirkujući. »E sad, jesi li ih upitala posluţuju li uvijek omlete Denver jer im je to specijalnost ili kroje doruĉak prema određenom putniku?« »Ha, ha. Zasluţio si to. Ţelim li uopće znati koliko je ţena prije mene uţivalo u omletima Denver Cadea Morgana?« »Mogu ti reći koja će biti posljednja.« Brooke je zastala. Dosjetka joj je bila na vrhu jezika, a onda joj je sinula vaţnost tih rijeĉi. Oh. Pa, dobro. Privukla je Cadea bliţe, a potom stala na prste pa ga poljubila. »Lijepo si se izvukao.«

180

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA


Isprepleli su prste. Hodali su niz Aveniju Michigan i šetali pokraj dvorišta s trostrukim drvoredom pokraj povijesnog Vodenog tornja. Bila je prekrasna ljetna noć, a s jezera je dopirao topli lahor. »Hoćemo li na kasnu veĉeru?« upitao je Cade. »Petak je naveĉer, ali siguran sam kako postoji neki restoran pun zeĉeva koji su popili previše kofeina i koji bi bili više nego sretni pronaći stol za slavnu Brooke Parker.« »Istina. Iako, tako je lijepo vani veĉeras. Moţda bismo radije mogli pronaći vinski bar s otvorenom terasom.« »Mogli bismo odande poći mojom koĉijom, Pepeljugo«, našalio se Cade i pokazao u smjeru koĉija s upregnutim konjima koje su stajale u redu duţ dvorišta Vodenog tornja i ĉekale spuštenih krovova putnike koji su se bili voljni isprsiti za polusatnu voţnju. Brooke se zacerekala. Romantiĉno, da, ali to je bilo pomalo preturistiĉki za njihov ukus. Potom joj je sinulo. »Upravo sam shvatila nešto«, rekla je. »Mi smo jedan od onih parova koji šeću ruku pod ruku duţ Avenije Michigan bez ikakvih planova.« Dvije je godine o tome mogla samo sanjati. A pogledaj je sada. »Ĉini se da jesmo.« Cade joj je pustio ruku i zagrlio je. Privukao ju je bliţe i poljubio je u glavu. »I, kakav je osjećaj ?« Okrenula se i zagledala u njega. Imala je samo jedan odgovor na to. »Savršen.«

Kraj

By Glorij@

181

NEODOLJIVA PRIVLAĈNOST – Julie james - KNJIGOTEKA

Julie James - Neodoljiva privlačnost / Love Irresistibly  

FBI/US Attorney series (FBI/US Attorney, #4) Bivša zvijezda američkog nogometa i jedan od najboljih čikaških tužitelja, pomoćni državni tuž...

Julie James - Neodoljiva privlačnost / Love Irresistibly  

FBI/US Attorney series (FBI/US Attorney, #4) Bivša zvijezda američkog nogometa i jedan od najboljih čikaških tužitelja, pomoćni državni tuž...