Page 1

Svenska

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen. http://www.pioneer.se http://www.pioneer.eu

Snabbstartguide Kvikstartvejledning Hurtigveiledning Pikaopas

Svenska :

: Tryck : Håll intryckt

Dansk

CD RDS-MOTTAGARE / CD RDS-MODTAGER / CD RDS-MOTTAKER / CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

DEH-7300BT

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website. http://www.pioneer.dk http://www.pioneer.eu

Använda tunern

Tryck på pil

Välj en förinställd kanal

: Vrid

1

Norsk

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet. http://www.pioneer.no http://www.pioneer.eu

Välj en förinställd frekvens

Starta enheten Stäng av

Välj en frekvens

Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta. http://www.pioneer.fi http://www.pioneer.eu

Välj ett band

Välj en källa Källor kan väljas i följande ordning: TUNER (tuner) – CD (inbyggd CD-spelare) – USB (USB) / iPod (iPod) – AUX (AUX)

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

Justera ljudvolym

Printed in Belgium

Välj en kanal

Grundinstruktion

1

Visa huvudmeny

2

Välj FUNCTION

3

Visa funktionsmeny

4

Välj BSM

5

Koppla på BSM

QSG-DEH-7300-SDNF

Svenska

Dansk

Använda inbyggd CD-spelare och USB

Använda iPod

:

: Tryk : Tryk og hold nede

Välj en låt från listan

Välj en låt från listan

1

Visa listan

1

Visa listan

2

Välj en låt

2

Byt kategori

Betjening af radio

Tryk på pilen

Vælg en forudindstillet kanal

: Drej

1

Välj en kategori

Spela en vald låt (Om mapp har valts, se en nivå nedåt.)

Vælg en forudindstillet frekvens

Strøm til Spela alla låtar i en vald kategori

Spela alla låtar i en vald mapp

Strøm fra Vælg en frekvens

Återgå till föregående kategori

Vælg et bånd

Vælg en kilde Kilder kan vælges i følgende rækkefølge: TUNER (radio) – CD (indbygget CD-afspiller) – USB (USB) / iPod (iPod) – AUX (AUX)

Återvänd till en högre nivå

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

Spela alla spår slumpvis Välj en mapp

Lydstyrkejustering Välj ett spår (kapitel)

Välj ett spår Visa textinformation

Vælg en kanal

Grundlæggende betjening

Visa textinformation

Dansk

1

Vis hovedmenuen

2

Vælg FUNCTION

3

Vis funktionsmenuen

4

Vælg BSM

5

Aktivér BSM

Norsk

Betjening af indbygget CD og USB

Betjening af iPod

:

: Trykk : Trykk og hold

Vælg en sang fra listen

Vælg en sang fra listen

Bruke mottakeren

Trykk på pilen

Velge en forhåndsinnstilt kanal

: Drei

1

1

Vis listen

1

Vis listen

2

Vælg en sang

2

Skift kategorien Vælg en kategori

Afspil en valgt sang (Hvis mappe er valgt se lavere niveau.)

Velge en forhåndsinnstilt frekvens

Slå på Afspil alle sange fra en valgt kategori

Afspil alle sange fra en valgt mappe

Slå av Velge en frekvens

Vend tilbage til forrige kategori

Velge et bånd

Velge en kilde Kilder kan velges i følgende rekkefølge: TUNER (mottaker) – CD (innebygd CD-spiller) – USB (USB) / iPod (iPod) – AUX (ekstrautstyr)

Gå tilbage til højere niveau

Lagre de sterkeste radiofrekvensene

Shuffle alle spor Vælg en mappe

Voluminnstilling Vælg et spor (kapitel)

Vælg et spor Vis tekstoplysningerne

Velg en kanal

Grunnleggende bruk

Vis tekstoplysningerne

Norsk

1

Vis hovedmenyen

2

Velg FUNCTION

3

Vis funksjonsmenyen

4

Velg BSM

5

Slå på BSM

Suomi

Bruke innebygd CD-spiller og USB

Bruke iPod

:

: Paina : Pidä painettuna

Velge en sang fra listen

Velge en sang fra listen

Vis listen

1

Vis listen

2

Velg en sang

2

Endre kategorien

Valitse kanava

Perustoiminnot

Velge en kategori

Spille en valgt sang (Se nivået under hvis en mappe er valgt.)

Valitse esivalittu taajuus

Virta päälle Spille alle sangene i en valgt kategori

Spille alle sangene i en valgt mappe

Virta pois Valitse taajuus

Gå tilbake til forrige kategori

Valitse aaltoalue

Valitse lähde Lähteet voidaan valita seuraavassa järjestyksessä: TUNER (viritin) – CD (sisäänrakennettu CD-soitin) – USB (USB) / iPod (iPod) – AUX (AUX)

Gå tilbake til et høyere nivå

Alle spor i tilfeldig rekkefølge (shuffle)

Velge en mappe

Vise tekstinformasjonen

Valitse esivalittu kanava

: Pyöritä

1

1

Velge et spor

Virittimen käyttö

Paina nuolta

Velge et spor (kapittel) Vise tekstinformasjonen

Äänenvoimakkuuden säätö

Voimakkaimpien asemien tallentaminen 1

Näytä päävalikko

2

Valitse FUNCTION

3

Näytä toimintovalikko

4

Valitse BSM

5

Kytke BSM käyttöön


Suomi Sisäänrakennetun CD-soittimen ja USB:n toiminta Valitse luettelosta laulu

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

iPod-toiminta Valitse luettelosta laulu

1

Näytä luettelo

1

Näytä luettelo

2

Valitse laulu

2

Vaihda kategoria Valitse kategoria

Soita valittu laulu (Jos valitaan kansio, katso alempi taso.)

Soita kaikki valitun kategorian laulut

Soita kaikki valitun kansion laulut

Palaa edelliseen kategoriaan

Palaa ylemmälle tasolle

Sekoita kaikki kappaleet Valitse kansio

Kappaleen valinta Näytä tekstitiedot

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Valitse kappale (luku) Näytä tekstitiedot

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Auto Radio CD/USB/Bluetooth DEH-7300BT (Modelo 2011) Pioneer - Manual Sonigate  

Vis hovedmenuen Visa huvudmeny Vis hovedmenyen Velg BSM Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you