Page 1

FASHION DESIGNER

MONIKA BŁOTNICKA MADAM BUTTERFLY A/W 2012/13

PHOTOGRAPHER SONIA ŚWIEŻAWSKA

MIMESIS

2

monika błotnicka / sonia świeżawska

#02


MADAM BUTTERFLY COLLECTION A / W 2012 / 13

W kolekcji na jesień / zimę 2012 / 2013 proponuję wyrafino-

In autumn / winter 2012 / 2013 collection I offer sophisti-

waną elegancję. Charakterystyczne są luźne konstrukcje,

cated elegance. It is characteristized by loose construc-

swobodnie opływające sylwetkę, suto marszczone, zbie-

tions, freely abounding a silhouette, richly pleated, gath-

rane, luźno opadające. Wykorzystuje naturalne tkaniny:

ered, loosely falling. Natural fabrics are used: silk organza,

organza jedwabna, przeźroczysty jedwabny szyfon, „mię-

transparent silky chiffon, “fleshy” silk. Colours narrowed,

sisty” jedwab. Kolorystyka zawężona, delikatna i wysma-

delicate and sophisticated: powder pink, silver, grey, black,

kowana: pudrowy róż, srebrny, szary, czarny, biały, grafito-

white, graphite and golden.

4

monika błotnicka / sonia świeżawska

wy oraz złoty.


MONIKA B ŁOTNICKA FASHION DESIGNER

Jestem absolwentką Szkoły Artystycznego Projektowa-

I am a graduate of School of Clothes Artistic Design Artistic

nia Ubioru w Krakowie, finalistką takich konkursów jak Ta-

Design of Clothes School in Kraków and a finalist of com-

lent Warsaw Fashion Street, Gryf Fashion, Lexus Fashion

petitions such as Talent Warsaw Fashion Street, Gryf Fash-

Awards, Oskary Fashion. Moje projekty powstają z pasji do

ion, Lexus Fashion Awards, Oskary Fashion. My projects are

mody i tworzenia funkcjonalnych ubrań dla kobiet, które chcą

a result of passion towards fashion and creating functional

się wyróżnić i pokazać swoją osobowość. Projektuję damskie

clothes for women, who want to be prominent and to show

ubrania, które sama chciałabym nosić. Fascynuję się kul-

their personality. I design women’s clothes, which I would like

turą i sztuką japońską, konstrukcyjnymi i przestrzennymi

to wear. I am fascinated with the Japanese culture and art,

formami.

constructional and spatial forms.


6

monika błotnicka / sonia świeżawska


TEAM SHOOTING CREW

photography

sonia świeżawska

fashion designer

monika błotnicka

make-up artist

magdalena kalita

hair stylist

sonia świeżawska

model

ewa kępys

model

paulina hanzel

assist

piotr szencel

assist

bartosz wojda

assist

jacek mól

mateusz słowakiewicz

monika błotnicka / sonia świeżawska

cats owner

antek & szymek

8

cats


10

monika błotnicka / sonia świeżawska


12

monika błotnicka / sonia świeżawska


14

monika błotnicka / sonia świeżawska


16

monika błotnicka / sonia świeżawska


MONIKA BŁOTNICKA FASHION DESIGNER SONIA ŚWIEŻAWSKA PHOTOGRAPHER

Mimesis 2 a  
Mimesis 2 a