Page 1

UNIDADE 6 A MÚSICA NO S.XX


Antes da 1ª guerra mundial (1900-1914) Contexto Busca de novos timbres (ruídos, instrumentos de outras culturas)

Desexos de experimentación

Rompen co sistema tonal

Afastamento na relación compositor-público Principais tendencias

Nacionalismo

Expresionismo

Impresionismo


Nacionalismo Deriva do nacionalismo do s. XIX

Nacionalismo s. XX

Esténdese por toda Europa

- Estudo máis serio do folclore. - Estilo máis experimental

-Bartók (etnomusicoloxía) -Stravinsky (“A consagración da primavera”)


Expresionismo Expresionismo (movemento pictórico)

Expresionismo musical Anton Webern

Alban Berg

Alemaña

Desexos de expresarse sen limitacións

Música atonal

Sen melodía recoñecible

A. Schoenberg (“Pierrot Lunaire”

Sen forma definida

“O grito” (Munch)

“A morte e a doncela” (Schiele)

Arnold Schoenberg


Impresionismo Impresionismo (movemento pictórico) Maurice Ravel Claude Debussy

Impresionismo musical

Francia

Interesados nos cambios de timbre e intensidade

Influencia de todo tipo de música (gregoriano, gamelán)

Compositores

Ravel.

Debussy (“Preludio á sesta dun fauno”)

“Impresión, atardecer” (Monet)


Período de entreguerras (1918-1939) Contexto Intento de achegarse ao público

Música máis sinxela

Principais tendencias Fotografía de Man Ray A Mona Lisa segundo Marcel Duchamp

Dodecafonismo

Neoclasicismo

Vangardas históricas Futurismo


Vangardas Desexos de renovación das artes

Importancia do colectivo

Principais movementos

Dadaísmo

Tristan Tzara e Hugo Ball

Busca do absurdo

Surrealismo

André Bretón

Futurismo

Liberación total do ser humano

Interese pola tecnoloxía

“Intonarumori” Russolo

Marinetti (1909)

O ruído como base da música


Dodecafonismo Schoenberg

Sistema baseado na escala crom谩tica de 12 sons

Series dodecaf贸nicas

Serie orixinal (p)

Como P pero empezando polo final

Invirte os instervalos de P

Como I pero empezando polo final

Retrogradada (R)

Invertida (I)

Inversi贸n retrogradada (IR)


Neoclasicismo “O galo e o arlequín” (Jean Cacteau)

Francia

“Os seis” (Poulenc)

Stravinsky (“Historia do soldado”)

Música “fácil de escoitar”

Música tonal

O grupo de “Os seis”

Influencia da música popular

Sentido do humor

Debuxos de Jean Cocteau

Interese polas formas clásicas


Tras a 2ª guerra mundial (1945-) Contexto Boa situación económica de EEUU

EEUU novo centro musical

Perda de hexemonía das capitais europeas Músicos europeos exiliados a EEUU (Stravinsky, Bartók)

Principais tendencias

Músicas electrónicas

Serialismo

Indeterminación

Minimalismo

Cita e collage


Músicas electrónicas Ondas Martenot Anos 20

Antecedentes Theremin

Anos 50

Música concreta

Música electrónica

Sons gravados e transformados

Creada con medios electrónicos

P. Schaeffer, creador da música concreta

Partitura de Estudo 2 (Stockhausen)

Música electroacústica

Mestura de música electrónica e acústica

Stockhausen no seu estudo de música electrónica


Serialismo Orixe

Francia

P. Boulez

Cambios que introduce

Ind铆ca altura, duraci贸n, intensidade e maneira de tocar as notas Pierre Boulez

Olivier Messian e Pierre Boulez

Bas茅ase no dodecafonismo

Series de 12 sons

Series invertidas, retrogradadas e inversi贸n retrogradada.


Indeterminación EEUU

Contraposición co serialismo

John Cage

Déixase liberdade ao intérprete

John Cage

Experimentación tímbrica

Piano preparado

Instrucións para “preparar un piano”


Outras tendencias (a partir dos 60) P. Glass Economía de medios

Minimalismo Cambio de fase

Música textural

Música estocástica

Cita e collage

S. Reich

Repetición

Non se centra nos sons a nivel individual senón en diferentes densidades sonoras

Aplica a teoría da probabilidade matemática á composición

Introdución de fragmentos de música de outros períodos

Ligeti Pendenrecki

Xenakis

6esquemasxx [sólo lectura]