Page 1

Sònia Netto Schneider 4C ESO

Tema 2. Sistemes operatius i gestio de xarxes. 1. Introducció Tots els equips electrònics necessiten un sistema operatiu diferent per funcionar, i cada (SO) es apropiat per a cada finalitat. El (SO) més utilitzat en els ordinadors de tot el món és el Windows. En àmbits mes reduïts s’utilitza el sistema Mac OS sobretot en el disseny, creació musical o de vídeo i les arts gràfiques. El sistema Linux té l’avantatge que és gratuït i té moltes aplicacions també gratuïtes. Moltes PDA utilitzen un altre So: el Palm OS. Aquest sistema optimitza al màxim els recursos del dispositiu, per tant, les aplicacions ocupen poc espai i necessiten poca memòria per funcionar bé.

2. Sistemes operatius(SO) Un ordenador és un sistema complex que s’estructura en diverses capes: 

Sobre la base del maquinari que el forma, hi funciona el sistema operatiu, que conté les instruccions i programes basics. Te diverses parts: nucli, les llibreries comunes i la interfície d’usuari.

Sobre el sistema operatiu s’instal·len els programes i les aplicacions que permetran donar funcionalitat a l’ordinador.

L’últim nivell el formen els usuaris que interactuen amb l’ordinador.


Sònia Netto Schneider 4C ESO

Definició i estructura -

És el conjunt de programes que efectuen una la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic i la execució de la resta d’operacions.

El (SO) s’estructura en mòduls: 

El Kernel, que és una part fonamental del sistema operatiu. Gestiona les peticions d’altres components que es volen comunicar amb el processador; atorga un temps a cada tasca i si no acaba a temps la passa a la cua de processos.

L’Administrador de memòria, que s’encarrega d’assignar de manera ordenada, un espai de memòria RAM a cada procés per emmagatzemar-ne els resultats o dades temporals.

Sistema d’entrada i sortida, s’encarrega de controlar els diferents dispositius connectats a l’ordinador.

Administrador de fitxers, s’encarrega de la creació, modificació, eliminació i localització dels fitxers necessaris per treballar.

Controladors: Són programes específics per a la comunicació entre els dispositius i el sistema operatiu.

LINUX Avantatges: · Es estable y ràpid. · No té que ser utilitzat per persones que tinguin coneixements d’informàtica. · És un software gratuït.


Sònia Netto Schneider 4C ESO · Pots fer mes d’una feina a la vegada. • Posseeix el suport de milers de programadors a nivell mundial. • Interfície gràfica d'igual o millor qualitat que altres. Inconvenients: • Windows és incompatible AMB Linux. • Hi ha que conèixer el Nostre Maquinari. • Configurar-ho al principi pot ser complicat. • Alguns dispositius d'última generació no estan suportats.

WINDOWS Avantatges: · És més fàcil d’utilitzar. · Té aplicacions desarrollades en menys temps. · Windows aero pot utilitzar finestres. · Transparent. · Millor compatibilitat amb perifèrics. Inconvenients: · Té problemes de compatibilitat amb alguns programes realitzats per sistemes operatius anteriors de Microsoft. · Requereix de disc dur i memòria · El cost és molt alt · La majoria de virus estan fets per Windows.


Sònia Netto Schneider 4C ESO

MAC Avantatges: ·Millor rendiment y adaptabilitat. ·Millor resistència(Virus i Hackers) ·Apple ofereix un excel·lent suport tècnic sobre el seu software als clients ·Una perfecte sincronització amb IPad, IPod o IPhone ·És més atractiu l’aspecte físic. Inconvenients: · Preu molt alt. · No permet una gran personalització.


Sònia Netto Schneider 4C ESO

Exercicis 3.Justifica els avantatges de disposar d’un sistema dual d’arrencada. Doncs que si un s’espatlla i no el pot llegir, pots utilitzar el que si que pot, també si et vols connectar a Internet, fer-ho des de un (SO) que no tingui virus. 5.Busca informació a Internet i localitza alguna aplicació capaç de gestionar les particions del disc dur. a)Windows b)Linux 7.Enumera les tasques que du a terme un sistema operatiu(SO). El nucli, el sistema d’entrada i sortida(E/S),l’administrador de memòria i l’administrador de fitxers. 8.Explica què és una partició i la importància que té aquest concepte a l’hora d’instal·lar dos o més SO en un mateix equip. Una partició és l’espai del disc que sobte quan el dividim per instal·lar un o més (SO). La seva importància es que si vols instal·lar dos (SO) has de fer una partició. 9.Explica amb poques paraules el procediment que cal seguir per llegir des d’un ordenador un fitxer col·locat en una carpeta d’un altre ordinador que estigui en la mateixa xarxa. Han de pertànyer tots dos equips al mateix grup de treball? 1)Seleccionar la carpeta que vols compartir


Sònia Netto Schneider 4C ESO 2) Seleccionar l’opció ‘comparteix aquesta carpeta’ indicant el nom amb què es veurà a la xarxa que per defecte serà el mateix que l’original. (Amb el boto dret) -Sí han de Pertànyer. Perquè sinó no ho reconeix. 10.Respon: a) Què és un gestor d’arrencada? És un programa que arranca el sistema operatiu(SO). b) Què és un SO en forma Live-CD? Quin avantatge té? És un (SO) que s’arrenca des d’un CD. Els avantatges que té són que no ocupa espai al disc i et permet provar-ho sense instal·lar, com una prova. c) Quines modificacions cal fer a la BIOS d’una màquina perquè arrenqui amb un SO carregat en un Live-CD? Dir-li que arrenqui des del CD.

Tema 2  

teoria i exercicis

Tema 2  

teoria i exercicis

Advertisement