Page 1

EL MEU LLIBRE


El mar

La mar o el mar és una massa d'aigua salada (coneguda com a aigua de mar) que cobreix una gran part de la superfície de la Terra. Les grans masses d'aigua que separen els continentss'anomenen oceans, mentre que les divisions d'aquests oceans més o menys tancades per parts dels continents o per illes i arxipèlags són conegudes simplement com a mars, les quals alhora se subdivideixen en masses d'aigua més petites anomenades golfs i badies i es connecten a través d'estrets. També s'anomenen mars els grans llacs interiors, abitualment salats, que no desguassen enlloc, com ara la mar d'Aral.


LA TERRA La Terra és el tercer planeta en distancia respecte al Sol, el mes dens i el cinquè en mida dels vuit planetes del sistema solar. És també el més gran dels quatre planetes terrestres desl sistema solar. De vegades s’anomena món o el planeta blau.


La lluna

La lluna és l’únic satèl.lit natural de la Terra. Té un diàmetre de 3.475 km i orbita a una distancia mitjana de 384.400 km del nostre planeta. La massa de la lluna és molt menor que la terrestre i per això l’acceleració de la gravetat a la superficie és aproximadament 1/6 de la de la Terra.

El meu llibre  

llibre infantil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you