Page 1


Sonia Arias Li2Co3 (Lithium) Projecte final Fotografia Artística Escola d’Art i Disseny Olot, 2012


Estem acostumats a mirar la vida de la ma-

d’una àura diferent. Tots ells estaven ofus-

nera més optimista possible, sempre bus-

cats, perduts en ells mateixos. La vida diària

cant la “llum del camí”, una llum que en

es tornava per a tots en un suplici, en una

principi ens indica el trajecte a seguir sense

obligació. Hi havia un nexe comú entre tots

la teòrica possibilitat de caure per no tornar-

ells i jo. A partir d’aquell moment vaig sentir

nos a aixecar. Però que passa quan es mira

la necessitat d’exterioritzar al món aquesta

la vida des de l’altre banda? Des de sota?

decadència, d’explicar i compartir una sèrie

No tot sempre és bonic, també és fosc. La

de sentiments i d’emocions, una busca i cap-

depressió, lo trist, lo decadent, lo tediós són

tura d’instants aturats en un parèntesi exis-

alguns valors negatius per l’existència huma-

tencial. Recreant-me en el propi tedi.

na. A mode de flanêur he pogut analitzar-ho i viure-ho, convertint-me en un ésser tediós dins una vida que sovint no dóna raons per no ser dramàtica.

Culpabilitzava a la vida moderna, a les ciutats, a la solitud dins la multitud, a varis factors que possiblement influïen en les actituds dels joves actuals, qual cosa em va fer

A través de lo decadent dono la volta a la

pensar en un retorn al segle XIX, a un actual

perspectiva humana habitual. D’aquesta for-

“neo-decadentisme”.

ma faig una espècie d’introspecció, deixant aflorar el tedi en mi i captant el tedi de l’entorn, els moments de poesia urbana dels que parla Baudelaire. Fa quasi un any, vaig adonar-me que nois i noies del meu voltant estaven acompanyats


Lithium  

Projecte final fotografia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you