Page 1

ฺBlue Forest Cake จ้า ( GAM )

ส่ วนผสม

ไข่แดง 3 ใบ วานิลลา 1 ชช. ผงฟู 1/4 ชช. ำ น้าตาลทราย 20 กรัม ช็อกโกแล็ตเซมิสวีท 100 กรัม ำ นข้าวโพด 30 กรัม น้ามั นม 20 กรัม แป้ งเค้ก 10 กรัม ผงโกโก้ 10 กรัม แป้ งอัลมอนต์ 20 กรัม วิธีทาำ

ส่ วนไข่ ขาว ไข่ขาว 3 ฟอง ำ น้าตาลทราย 30 กรัม

เตรี ยมถาดกระดาษไขขนาด 27*27 ซม. ค่ะ วอร์มเตาที่ 160 ซี ร่ อนแป้ งเค้ก แป้ งอัลมอนต์ ผงฟู โกโก้ 2 ครั้งพักไว้ ำ นเข้าด้วยกันแล้วเวฟให้อนุ่ ๆ นะคะ ละลายเซมิช็อคทิ้งไว้ ละลายแล้วรอพักไว้ในหม้อน้าอุ ำ น่ ค่ะ ผสมนมกับน้ามั ำ 20 กรัม ความเร็วสูงจนเป็ นครี มข้น สี มายองเนส ค่อยๆ ผสมนมกับน้ามั ำ นตีต่อให้เข้ากัน ตีไข่แดงกับน้าตาล


นำาช็อคที่ละลายไว้มาผสมต่อให้เข้ากัน เปลี่ยนเป็ นความเร็ วต่าำ ปาดอ่าง 1 ครั้ง เมื่อเข้ากันแล้วแบ่งแป้ งที่ร่อนไว้ใส่ สองรอบ ใช้ตะกร้อมือผสมให้เข้ากันนะจ๊ะ

ำ หน้าตาส่ วนผสมหลังจากผสมแป้ งลงไปแล้วค่ะ ต่อด้วยการตีไข่ขาวกับน้าตาลทราย 30 กรัม จนตั้งยอดอ่อน ตามภาพค่ะ

แบ่งส่ วนเมอแรงค์ 1/3 ใส่โถผสมช็อคโกแล็ตค่ะ ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากัน เสร็ จแล้วนำาส่ วนผสมทั้งหมดเทใส่ โถเมอแรงค์ ใช้ตะกร้อมือผสมเบาๆ ให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะ

เทใส่ พิมพ์กระดาษไขที่เตรี ยมไว้ เคาะก้นถาดเบาๆ ไล่ฟองอากาศก่อนเข้าอบจ้าา แก้มอบไป 8 นาทีค่ะ สุ กแล้ว ทั้งนี้ท้ งั นั้น เวลาในการอบอาจะไม่เท่ากันนะคะ แล้วแต่เตาอบของแต่ละคนค่ะ


ทิ้งเค้กไว้ให้เย็น ตัดแบ่งเป็ น 3 ส่วนค่ะ ปาดบลูซอ้ ส ตามด้วยวิปครี มที่ตีไว้ เอาเค้กช็อควางทับ ปาดบลูซอ้ สและวิปครี มอีกที นึงค่ะ

ฺBlue Forest Cake (GAM)  
Advertisement