Page 1

สูตรสมุนไพรขจัดกลาก เกลื้อน

อาการคันบริเวณผิวหนังเป็น สัญญาณหนึ่งว่า โรคผิวหนังอย่างกลาก เกลื้อนได้มาเยือนแล้ว ซึ่งกลาก เกลื้อนเกิด จากเชื้อโรคโดยลักษณะของกลากจะมีสีแดง ด้านในสีขาวมีอาการคันหากเกาจะแสบและ มีเลือดออก ส่วนเกลื้อนจะเป็นวงสีขาวไม่มี ขอบเขตสีแดงเหมือนเกลื้อน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ นานจะเป็นขุยสีขาว โรคผิวหนังเหล่านี้สามารถเกิด ขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย โดยโรคที่พบได้บ่อย คือ กลาก เกลื้อน ซึ่งสามารถเกิดได้ตาม บริเวณต่างๆ ของร่างกาย คือ โรคกลากที่หนังศีรษะและเส้นผม

จะเกิดขึ้นบนหนังศีรษะบริเวณที่อับชื้น การ ติดเชื้อทาให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ถ้าเป็นมาก จะกลายเป็นตุ่ม หนอง เรียกว่า ชันนะตุ พบ มากในเด็ก สามารถติดต่อกันได้ง่ายในหมู่

เด็กที่เล่นคลุกคลีกัน โดยอาจจะติดต่อกันได้ จากการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าเช็ดตัว หวี โรคกลากที่ลาตัวและใบหน้า

จะเป็นชนิดที่พบมากที่สุดมักเห็นเป็นดวงรุ ปวงแหวนสีแดง มีขุยขาวๆ อาจมีอาการคัน ร่วมด้วย ถ้าเป็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ผื่นจะขยาย ออกไปเรื่อยๆ โรคกลากที่ขาหนีบ (สังคัง)

จะทาให้เกิดอาการคันมากมกพบในวัยรุ่น ส่วนมากจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เริ่ม จากเป็นตุ่มแดงๆ ที่ต้นขาหรือขาหนีบ เกิด จากการอับชื้นของบริเวณขาหนีบโดยมากจะ รับเชื้อมาจากการใช้ผ้าเช็ดตัว ชุดชั้นใน และ เสื้อผ้าร่วมกับผู้เป็นโรคเชื้อรา


โรคกลากที่มือและเท้า

โรคกลากที่เท้าเกือบทั้งหมดพบในผู้ที่สวม รองเท้าหุ้มส้น เพราะเกิดจากการอบของ รองเท้า ทาให้มีเหงื่อออกมากและเท้าที่แช่ใน น้าไม่สะอาดหรือลุยน้าทุ่ม โดยเฉพาะบริเวณ นิ้วเท้า เชื้อราจะเติมโบง่าย เนื่องจากเป็นส่วน ที่อับชื้น โรคกลากที่เล็บ

สีผิวหนังเดิม หรืออาจเป็นสีน้าตาลซึ่งพบได้ บ่อยในคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะผู้ที่ใส่เสื้อผ้า ที่อบ มีเหงื่อออกมาก อาการของโรคในระยะ เริ่มแรกจะปรากฏเป็นดวงเล็กๆ ต่อมาจะเพิ่ม จานวนขึ้นเป็นหลายดวงได้ หรืออาจรวมตัว กันขยายเป็นปื้นใหญ่โดยมากเกลื้อนไมทาให้ มีอาการคัน แต่บางครั้งก็อาจมีอาการคัน เกิดขึ้นได้ สูตรที่ใช้ในการรักษาโรคกลาก เกลื้อนจะมีการขูดบริเวณกลาก เกลื้อน เพื่อให้ปริมาณเชื้อบริเวณนั้นน้อยลงก่อน จากนั้นทาความสะอาดบริเวณนั้น แล้วค่อย ใช้สมุนไพรทา โดยสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กระเทียม ข่า ทองพันชั่ง เสลดพังพอนตัวเมีย สูตรสมุนไพรรักษาโรคกลาก เกลื้อน สูตรกระเทียม

โรคกลางชนิดนี้จะติดมาจากโรคกลากที่มือ และเท้า โดยมากจะเป็นที่ปลายเล็บก่อน ซึ่ง มักจะมีสีเหลืองหรือดาคล้า หรืออาจจะเริ่ม จากโคนเล็บ ซึ่งจะมีลักษณะขุ่นขาว บางครั้ง จะเป็นเฉพาะผิวของเล็บ โดยเนื้อเล็บส่วนนั้น จะยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น ส่วนโรคเกลื้อนเป็นโรคผิวหนังที่ แตกต่างจากโรคกลาก เกิดจากการติดเชื้อ เกลื้อนที่ผิวหนังชั้นนอกสุด ทาให้ผิวหนังเกิด เป็นด่างดวงบริเวณที่เป็นโรคมักมีสีอ่อนกว่า

ใช้กระเทียมสดประมาณ 2 กลีบมา ตาพอแหลก ทางบริเวณที่เป็นกลาก เกลื้อน โดยก่อนทาให้ขูดขุยขายๆ บริเวณที่เป็นออก ก่อนพอให้ผิวแดงๆ เพื่อให้ตัวยาซึมเข้าไปได้ ดี เมื่อทาลงไปจะเกิดอาการแสบในช่วงแรก แล้วอาการแสบนั้นจะค่อยๆ หายไป ทา


ติดต่อกัน เช้า กลางวัน เย็น เชื้อกลาก เกลื้อน จะลดน้อยลง สูตรข่า

ใช้เหง้าแก่ตาพอแหลก หรือฝานเป็น ชิ้นบางๆ แช่ในเหล้าทิ้งไว้ 1 คืน นาเหล้ามา ทาบริเวณที่เป็นกลาก เกลื้อน โดยก่อนจะทา ให้ขูดขุยขาวๆ บริเวณที่เป็นออกก่อนพอให้ ผิวแดงๆ เพื่อให้ตัวยาซึมเข้าไปได้ดี ทาเป็น ประจาทุกวัน จะช่วยรักษากลาก เกลื้อนได้ สูตรทองพันชั่ง

นาใบหรือรากทองพันชั่งมาตาพอ แหลก ผสมกับหอมแดงและตาให้เป็นเนื้อ เดียวกัน แล้วผสมกับเหล้าโรง หมักทิ้งไว้

1 สัปดาห์ จากนั้นจึงกรองเอาแต่น้ามาทา บริเวณที่เป็นกลาก เกลื้อน โดยขูดขุยขาวๆ บริเวณที่เป็นออกก่อน ทาติดต่อกันทุกวัน วันละ 3 ครั้ง กลาก เกลื้อนจะค่อยๆ หายไป สูตรเสลดพังพอนตัวเมีย

นาใบเสลดพังพอนตัวเมียมาตาพอ แหลกแล้วผสมดินประสิว จากนั้นนามาแต้ม บริเวณที่เป็นโดยขูดขุยขาวๆ บริเวณที่เป็น ออกก่อน สมุนไพรสูตรนี้จะไม่ทาให้เกิด อาการแสบคัน แต่ทาให้เย็น ทาเป็นประจา ทุกวันจะทาให้กลาก เกลื้อนค่อยๆ หายไป

สมุนไพรรักษากลากเกลื้อน  

สมุนไพรรักษากลากเกลื้อน