Page 1

SONO NORGE

Ventilasjonsanvisning for SONO KLS garderobeskap


Tørre klær og frisk luft. Glem alle problemer med dårlig lukt og våte klær som ikke tørker i garderoben. Velg isteden noen av våre tre forskjellige ventilasjonssystem i garderobeskapene. For å kunne nyte frisk luft i garderoben og tørre klær neste arbeidsdag, er situasjonen den, at jo mer fuktige klær og håndklær du henger inn i garderobeskapet, desto mer luftgjennomstrømning må du kreve av ventilasjonssystemet.

Fuktighet i klær og håndklær

Type 1 Type 2 Type 3

Tid

Beste tørkeeffekt oppnås med ventilasjon type 3, dvs. SONO-FLÄKT.


Ventilasjon Type 1 Selvventilerte garderobeskap har den enkleste formen for ventilasjon. Garderbeskapenes perforerte bunner, sammen med ventilasjonsslissene over og under dørene, gjør at luften ikke kjennes innestengt. Ventilasjon type 1 får man også i skap med flate tak. Fremtidige installering av ventilasjon 2 eller 3 krever alltid garderobeskap med skrått tak.

Ventilasjon Type 2 Fraluftsventilerte garderobeskap har en innvendig luftekanal som tilknyttes mekanisk fraluft. Den ventilerte luften ledes via byggets fraluftssystem ut av huset. Det skapes da et undertrykk i skapene. Samtidig vil luften i rommet ventileres gjennom skapene. Denne typen ventilasjon anbefaler vi til personell med fuktige klær og håndklær. Garderobeskap som er forberedt for ”Ventilasjon type 2” har hull øverst i alle gavler, for montering av ventilasjonsrør. Skapene leveres med alle innvendige detaljer for tilkobling til byggets fraluftssystem. Tekniske data: Kapasitet: For beste effekt max. 3 meter skaprad på hver side av T-røret. Ventilasjonsdetaljer: Følgende er inkludert: Ventilasjonsrør Ø 100mm med 16 mm hull, skjøtemuffe, endelokk, T-rør Ø100mm/100mm, samt takplate. Garderobeskapets ventilasjonsslisser ovenfor dørene plomberes med dekkplater.


SONO NORGE

Instruksjoner for dimensjonering av ventilasjon type 2. Ventilasjon type 2 SONO KLS garderobeskap med skråtak er som standard forberedt for montering av mekanisk ventilasjon (ventilasjon type 2). Slik ventilasjonsutrustning kan derfor også ettermonteres. Hvis skapene bestilles med ventilasjon type 2 vil hull i alle skapgavler være åpnet og følgende detaljer vil inngå i leveransen: • Endelokk til yttergavler • Perforert ventilasjonsrør Ø 100 mm • Skjøtemuffer • T-rør Ø 100/100 mm • Dekkplate for gjennomføring i skapets tak Slik beregnes ventilasjonen i en garderobe

Total luftstrøm beregnes til 5 liter per sekund og m2 gulvareal (i henhold til AFS’ mal for personalrom) • Fordel avtrekket mellom vaskerom, toaletter, dusj og garderobeskap • I garderobeskapene bør luften ha 25-60 luftomsetninger per time. Dette tilsvarer en luftstrøm på mellom 2 og 5 l/s for 300 mm brede skap og mellom 3 og 7 l/s for 400 mm brede skap. Slik beregnes ventilasjonen i en skaprekke

Bestem hvor mange luftomsetninger du ønsker i skapene • Følg horisontal linje til det antall skap (radens lengde) som skal ha ventilasjonstilkobling • Følg diagrammet opp og les av angitt luftgjennomstrømning • Gå til nedre diagram og les av angitt undertrykk i tilkoblingsstussen • Nedenfor kan luftmengde i m3 avleses Den prikkede linjen viser eksempel med 45 luftomsetninger per time. Her kan du lese av en luftstrøm på 50 l/s for skap med 400 mm bredde, og 38 l/s for skap med 300 mm bredde. Gå til nedre diagram og les av angitt undertrykk i tilkoblingsstussen på 50 Pa ved skapbredde 400 mm og 30 Pa ved skapbredde 300 mm.


SKAPRAD, LENGDE (m) Luftmengde l/s

Totaltrykkfall, Pa

Luftmengde, m3/h


Ventilasjon Type 3 Sirkulasjonsventilerte garderobeskap er den aller raskeste måten å tørke våte håndklær og arbeidsklær på. Garderobeskapene utstyres da med perforerte kanaler som er tilknyttet til sirkulasjonsaggregatet SONO-FLÄKT. Takket være luftgjennomstrømningen i skapet påskyndes tørkeprosessen. Viften presser luft gjennom en kanal nederst i skapet. Luften suges senere tilbake til vifteskapet gjennom en fraluftskanal som er øverst i skapet. Der evakueres en viss mengde luft til bygningens ventilasjonsanlegg , mens øvrig luft resirkuleres. Gjennom et spjeld i vifteskapet bestemmes det hvor mye luft som skal avgis til fraluftsystemet og hvor mye som skal resirkuleres. Denne typen av ventilasjon anbefaler vi for personell med fuktige klær og håndklær. Ved å utstyre garderobeskapet med tørkestativ, for eksempel til håndklær, får man den optimale tørkeeffekten. Garderobeskap forberedt for ”ventilasjon type 3” har hull både oppe og nede i alle gavler, for montering av ventilasjonsrør.

Tekniske data: Effekt: 210W, 1700 o/min. Luftmengde: 400 m3/t ved 310 Pa (31 mm vp) Vekt: 31 kg. Mål: B 200 mm, H 1.900 mm D 550 mm. Konstruksjon: Se bilde Kapasitet: For beste tørkeeffekt max. 3 meter skaprad på hver side av SONO-FLÄKT Eltilkobling: 230V. Jordet. Evakueringsrør: Ø 80 mm, med justerbare spjeld. Ventilasjonsdetaljer: Følgende er inkludert: Ventilasjonsrør Ø 100 mm med 16 mm hull, skjøtemuffe og endelokk. Garderobeskapets ventilasjonsslisser ovenfor dørene plomberes med dekkplater.


210

Koples tiltilleksisterende Anslutes ventilasjon. Rørdibefintlig ventillation Rördimension O80 mensjon mm.80

Spjeld Spjäll förfor flytregulering av evakueringsluften. flödesreglering av evakueringsluften. Anb. 10-20 % av den Rek.10-20% av totala totale sirkulasjonsflyten.

cirkulationsflödet. Trinnløs Tyristor förregulator styrning til av fläkt av vifte. Anb. styring Rek. luftmängd luftmengde ca.ca50 m³/h 50 m³/h per löpmeter per løpemeter skap.skåp Koplingsboksmed medkopplingsschema koplingsskjema. Kopplingsdosa Installering skal følge etter allpolig bryter Installationen skall föregås av enenallpolig brytare med minst 3 mm bryteravstand og skal med minst 3mm brytaravstånd och skall utføresavavbehörig autorisert elektriker. utföras elektriker.

FLÄKT --- SONO SONO-FLÄKT DETTEFLÄKTSKÅP VIFTESKAPET MENTFÖR TIL VENTILERING VENTILERINGAV AVKLÄDSKÅP. KLESSKAP. DETTA ÄR ER AVSETT DATA: DATA: VIFTE: 230 V. 210 W. LUFTMENGDE CA. 400 m³/ h VED 310 Pa. FLÄKT: 230V. 210W. LUFTMÄNGD CA 400m / h VID 310 Pa

³

230V

~

Skyddsjordas Beskyttelsesjordes Ansl.effekt Tilk.effekt 210210W W

50 hZ TypType SONO-FLÄKT SONO-VIFTE

Etterinstallation installering justering låseplaten Efter ochog justering, skallskal låsplåten monteres(för (for sikre at skapet ikke kan åpnes monteras attåsäkerställa att skåpet inte att öppnaNøkkel utan verktyg). utengår verktøy). regnes ikke som verktøy. Nyckel räknas ej som verktyg.

SONO-FLÄKT SONO-FLÄKT www.sono.se

Monteringsanvisning.dft

2007-06-26 BNI


SONESSON INREDNINGAR AB (SIAB) ,

ble grunnlagt i 1909 og er i dag et av Europas ledende selskap

innen bransjen garderobe og personlig oppbevaring i stål. Vi har lang erfaring i utvikling og produksjon av funksjonelle produkter med høy kvalitet. Produktsortimentet er under stadig utvikling for å møtekomme stadig nye krav fra arkitekter, kunder og brukere i ulike bransjer.

SONO Norge AS er et norsk avdelingskontor heleid av SIAB og tilbyr et bredt spekter av garderobeog oppbevaringsløsninger for personalrom, besøksgarderober, barnehager, skoler, svømme- og idrettshaller etc. Ta kontakt for informasjon om din nærmeste forhandler eller spesial-brosjyrer for våre andre produktgrupper.

SONO NORGE SONO Norge AS

Postsadresse: Postboks 43 – Kjelsås, 0411 Oslo Besøksadresse: Frysjaveien 35, 0884 Oslo Telefon: 23059250, Telefaks: 23059251 www.sono.no info@sono.no

Ventilasjonsanvisning till SONO KLS  

SONO Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you