Page 1

N

MANUAL FOR LÅSANSVARLIG SKAPMONTERING OG ADMINISTRASJON AV SONO MASTER LOCK 1. Skapmontering - Følg monteringsanvsiningen ved montering av skapene. Skapene er låst ved levering og må åpnes med hovednøkkel som er sendt til angitt kontaktperson.

SLIK BYTTER DU KODE – RASKT OCH ENKELT Ta fram hovednøkkelen og kodlisten som viser de forskellige låskombinasjonene i hver enkelt lås.

2. Nummerering - Nummerer skapene med nummerskilt eller etiketter. 3. Noter skapnummer - Åpne hvert skap og - svært viktig - noter skapnummer på kodekortet som sitter på dørens innside. Ariver kodekortene i nummerrekkefølge på et sikkert sted! 4. Nummerer kodelisten - Overfør skapnumrene fra kodekortene til kodelisten eller lag en egen Excel-fil med denne informasjonen. Se til at skapnummer og låsnummer stemmer overens i henhold til kodekortet.

1. Sett inn hovednøkkelen og vri en kvart omdreining til høyre. Åpne skapdøren.

4. Med den andre hånden; vri kodehjulet 2 trinn – fra 0 (null) til 48. Vri ikke mer enn disse to trinnene med knappen inntrykket! Slipp deretter den inntrykte knappen.

2. Vri kodehjulet hele tiden mot høyre – minst en runde– og stopp på null.

5. Vri kodehjulet videre mot høyre til du hører et lite klikk i låsen. Kombinasjonen er nå endret til neste oppgitte kode på kodelisten.

5. Fordel skap per bruker - Fyll inn navn på skapets bruker i kodelisten. Skapets bruker informeres om kode og skapnummer på det vedlagte skjema (”Slik åpner du din SONO Master Lock”) som også er en bruksanvisning for brukeren. 6. Hovednøkkel - Antall personer som tildeles hovednøkkel bør begrenses til et minimum. Vedkommende må ha tilgang til vedlagte ”Slik bytter du kode raskt og enkelt”. 7. Oppbevaring - Systemets sikkerhet er avhengig av at kodelister, hovednøkler og dette hefte oppbevares på et sikkert sted. 8. Brukerinformasjon - Forsikre deg om at brukeren vet hvordan skapet åpnes med angitt kode.

DE FORSKELLIGE LÅSTYPENE SONO MasterLock finnes i følgende utgaver, både høyre- og venstreutgave: • 1654/1655 ”Spring bolt” - Smekklås • 1670/1671 ”Dead bolt” - Fast låsbolt

3. Trykk inn knappen på låsens bakside og hold den inne.

6. Steng døren, vri hovednøkkelen tilbake og ta nøkkelen ut av låsen. 7. Kontroller at den nye koden fungerer. 8. Husk å endre kodelisten.

”Spring bolt” innebærer at låsen fungerer som et smekklås. Etter bruk låses skapet ganske enkelt ved å skyve døren igjen til man hører at låsen smekker igjen. ”Dead bolt”- låsen har derimot en fast låsbolt. Dette gjør at man for å låse skapet må dreie kodehjulet en hel runde til venstre etter at døren er lukket inntil.

KODEKORT SONO MASTERLOCK

INFORMASJON TIL BRUKERE AV SONO MASTER LOCK

1. Ved levering sitter kodekortet tapet fast på dørens innside.

På baksiden av dette dokumentet finner du en instruksjon med tittelen ”Slik åpner du din SONO Master Lock”. Instruksjonen finnes i to utgaver, avhengig av hvilken låstype (smekklås eller boltlås) den skal beskrive. Lag kopier av den riktige versjonen og del disse ut til skapenes brukere.

2. Etter at alle skap er montert og nummerert, tas kodekortet ut og skapets nummer noteres på kortets bakside. 3. Samle alle kodekort i nummerrekkefølge. 4. Overfør skapenes nummer fra kodekortene til den tilsendte kodellisten. 5. Du har nå full oversikt over skapnummer og låsnummer. Skap i nummerrekkefølge på kodekortene og låsene i nummerrekkefølge på kodelisten.


SLIK ÅPNER DU DIN SONO MASTER LOCK

SLIK ÅPNER DU DIN SONO MASTER LOCK

TYPE 1654/1655, SMEKKLÅS

TYPE 1670/1671, ”DEAD BOLT”

1. Vri mot høyre minst 2 hele runder og stopp på:

1. Vri mot høyre minst 2 hele runder og stopp på:

2. Vri mot venstre forbi det første nummeret (en hel runde) og fortsett mot venstre før du stopper på:

2. Vri mot venstre forbi det første nummeret (en hel runde) og fortsett mot venstre før du stopper på:

3. Vri igjen til høyre til:

3. Vri igjen til høyre til:

Når du kommer til det siste tallet vil du kjenne en motstand i kodehjulet. Fortsett da å vri til høyre uten å stoppe før låsen er åpen! Skulle du være uheldig å vri kodehjulet for langt eller bomme på ett av tallene under en av prosedyrene over, må du begynne forfra igjen!

Ta godt vare på koden og røp den ikke til andre – den er nøkkelen til ditt skap! Exempel: Koden är 20-25-10

Når du kommer til det siste tallet vil du kjenne en motstand i kodehjulet. Fortsett da å vri til høyre uten å stoppe før låsen er åpen! 4. For å låse: Lukk døren inntil – Vri kodehjulet mot venstre en hel runde eller mer. Skulle du være uheldig å vri kodehjulet for langt eller bomme på ett av tallene under en av prosedyrene over, må du begynne forfra igjen!

Ta godt vare på koden og røp den ikke til andre – den er nøkkelen til ditt skap! Exempel: Koden är 20-25-10

Kodelåser - Brukerveiledning  

SONO Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you