Page 1

TISKOVINA O b v e s t i l a

Poštnina plačana pri pošti 1113 Ljubljana Z v e z e

d r u š t e v

z a

c e r e b r a l n o

p a r a l i z o

S l o v e n i j e

Sončnik

k 20 14

m n o p

Spremembe socialne zakonodaje in izvajanje NPSV do leta 2020 Donatorji in sponzorji v letu 2013 Termini poletnih programov SMS sporočilo SONCEK na 1919


2

kazalo k Uvodnik: Neenako financiranje ... 3

l Zgodilo se je: Poročila o preteklih dogodkih ... 4 m Zakonodaja: Spremembe socialne zakonodaje in izvajanje NPSV do leta 2020 ... 12 n Podpirajo nas: Donatorji in sponzorji v letu 2013 ... 14 o Zgodilo se bo: Napovednik dogodkov – termini poletnih programov ... 20 p Tudi vi nam lahko pomagate: SMS sporočilo SONCEK na 1919 ... 22

Obveščamo vas, da nas lahko kadarkoli pisno ali na kakšen drug način obvestite, da začasno ali trajno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov) za pošiljanje obvestil »Sončnik«, letnega poročila ter drugih informativnih glasil Zveze Sonček. Prosimo vas, da nam javite morebitne napačne podatke, ki jih imamo o vas. Pošljete pa nam lahko tudi predloge, pripombe ali pohvale o našem delu. Nudimo vam tudi možnost oglaševanja in s tem priložnost, da vas spozna širši krog ljudi. Kontakt: Zveza Sonček so.p., Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov: info@soncek.org ali po telefonu 01 534 06 67. Hvala za razumevanje!

Sončnik

k 20 14 Izdaja: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p., Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/534 06 67 ali 23 11 058, fax: 01/568 60 75, e-pošta: zveza@soncek.org, internet: www.soncek.org, davčna št.: 13876970 Urednik: Jože Primožič Izid: marec 2014 – 9.200 izvodov Na naslovnici: Nives Brešan iz VDC Sonček Maribor


3

Uvodnik

kNeenako financiranje Čakajoč na odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na dopis o težki finanči situaciji na Zvezi Sonček, nadaljujemo delo in izvajamo varčevalne ukrepe, s katerimo bomo poizkušali nadomestiti izgubo prihodkov v letošnjem letu. Očitno se v tej državi nihče ne sekira, če se zakoni, ki jih sprejme Državni zbor, ne izvajajo. Zakon, ki določa način izplačila zaradi odprave plačnih nesorazmerij vsem, ki jim to po kolektivni pogodbi pripada, nikjer ne določa ali in če kako naj koncesionarji uresničimo in kje naj dobimo denar za to. Če živimo v pravni, demokratični in socialni državi, bi morali imeti vsi uporabniki storitve VDC in institucionalnega bivanja enake možnosti. Država pa naj bi jih zagotavljala s pravičnim financiranjem dejavnosti, ne glede na to, ali to dejavnost izvajajo javni zavodi ali koncesionarji. Seveda bi bila dilema o pravičnem finaciranju storitev za uporabnika rešena, če bi v zadnjih 20 letih kaj postorili na individualnem financiranju, kar pa očitno niti ni več programska usmeritev naše državne socialne politike. V zadnjem času se le da priti do delnih, pa še vedno neuradnih, podatkov o višini financiranja socialno varstvenih dejavnosti. Ugotavljam, da smo kot izvajalci v bistveno slabšem oziroma podrejenem polažaju od primerljivih izvajalcev socialno varstvenih storitev. V preteklosti nismo postavljali visokih finančnih zahtev za izvajanje storitev za uporabnike VDC ali stanovanjskih skupin, saj smo si prizadevali, da so te storitve stroškovno znosne in dostopne vsem, ki te potrebujejo. Zato smo se znašli v situaciji, ko lahko sedaj storitve za uprabnike izvajamo zgolj z varčevanjem na vsakem koraku

in tudi z osebnim odrekanjem zaposlenih. Vsi ti ukrepi in aktivnosti pa so lahko samo začasni in kratkotrajni, saj tako poslovanje dolgoročno ni vzdržno ne za uporabnike, ne za zaposlene. Če nam bo MDDSZ podaljšalo koncesijsko pogodbo za 60 uporabnikov v VDC in 21 stanovalcev v naših stanovanjskih skupinah, bomo morali resno razmisliti ali smo, ob obstoječem sistemu financiranja, še sposobni izvajati ti dve socialno varstveni storitve, ali ne. Če se nam »račun ne bo izšel«, potem bomo pred resno dilemo ali podpisati koncesijsko pogodbo in se zavezati k izvajanju storitve, ki je ne moremo izvesti. Za 60 uporabniki in 21 stanovalci pa stoji še vsaj 24 redno zaposlenih na Zvezi Sonček. Državo in ministrstvo, ki ima v svojem nazivu tudi »enake možnosti«, že vrsto let seznanjamo s problemom neurejenosti oziroma nesistemskega financiranja socialno varstvenih storitev. Na večino predlogov z njihove stani ni bilo odziva. Pa vendar je v tej državi kar nekaj deležnikov, ki se strinjajo z našimi ugotovitvami in trditvami, da sistem financiranja tako iz strani MDDSZ kot tudi ZZZS ni pravičen in urejen na jasnih merilih in kriterijih. Pričakujem, da bomo odgovornim uspeli razložiti in jim pojasniti naše težave. Upam, da nam ne bo potrebno, tako kot zagorskim knapom, poseči po radikalnejših ukrepih. Kot je v eni od Jutranjih kronik na Radiu Slovenija dejala Karmen Štrancar Rajevec: »In samo upati gre, da nam jutri ne bo potrebno za svoje najosnovnejše pravice vsem v jamo oziroma na cesto, da nas bodo taki ali drugačni vladajoči vzeli resno in nas upoštevali…«

Iztok Suhadolnik


4

Zgodilo

se je ...

lPoročila o preteklih dogodkih k Projekt "Mladi, enakopravni, aktivni in srečni"

čajo v vsakdanjem življenju. Vabljeni k branju vodnika. Aida Al Shammary l Dve novički s Pragerskega

V tednu od 2. do 9. septembra smo se v Zadru udeležili mednarodnega projekta YEAH (»Young, Equal, Active & Happy«), ki ga je odobrila Agencija za mobilnost in programe EU ter progam Mladi in aktivni. Nosilec projekta je bilo Društvo oseb z invalidnostjo »Bolje sutra« iz Koprivnice, sodelovali pa smo še organizacija L'Arche iz Francije in Zveza Sonček. Iz vsake države smo bili udeleženi po trije mladi z invalidnostjo, trije mladi prostovoljci brez invalidnosti in trije strokovni delavci. Program je zajemal delavnice oz. diskusije o mladih z in brez invalidnosti na različne teme: izobraževanje, možnost zaposlitve, partnerski in prijateljski odnosi, potovanja, športne aktivnosti, prostovoljstvo… Iz zbranih povzetkov in zaključkov vseh aktivnosti smo pripravili vodnik v hrvaškem, angleškem, francoskem in slovenskem jeziku z idejami, kako bi osebe z invalidnostjo lahko v celoti izkoristile svoje pravice in kako se bi lahko čim bolje izognile preprekam, s katerimi se soo-

V soboto, 26. oktobra, so nas člani kulturnega društva DPD Svoboda Pragersko povabili na koncert treh pevskih zborov, in sicer pevskega zbora iz Madžarske, pevskega zbora iz avstrijske Koroške in domačega pevskega zbora. Po koncu prireditve so nam pripravili še presenečenje. Podarili so nam 3 slike, katerih avtorji so člani likovne sekcije DPD Svoboda Pragersko.


5

V petek, 8. novembra, smo izvedli prostovoljno delovno akcijo, ki so se je udeležili zaposleni v Stanovanjski skupini Pragersko. Sadili smo podarjena sadna drevesa ter prav tako podarjene vrtnice, čebulnice in nekaj sadnega grmičevja. Uredili smo dve gredici, ki jih bomo dokončali spomladi – obrobili jih bomo z že podarjenimi robniki. Spomladi planiramo še zasaditev žive meje in ureditev zelenjavnega vrta. Dejan Sedovšek m Donacija sredstev Zvezi Sonček za pomoč pri dograditvi novega centra

Ljubljana, 25. november – Vzajemna je zbrala del sredstev za pomoč pri dograditvi novega centra Sonček v Šiški. Včerajšnja donacija je še eden izmed korakov, ki jih Vzajemna dela na poti udejanjanja svoje družbeno odgovorne vloge. Direktor sektorja za trženje Vzajemne Dimitrij Šulin in direktorica Vzajemnine poslovne enote Ljubljana Mateja Jereb sta direktorju Zveze Sonček Iztoku Suhadolniku predala ček v vrednosti 2.000 evrov, s katerimi je zavarovalnica prispevala del sredstev za pomoč pri dograditvi novega centra Sonček v Šiški. Mateja Jereb, direktorica ljubljanske poslovne enote Vzajemne, je ob predaji povedala:

»Vzajemnino poslanstvo je skrb za zdravo in kakovostno življenje ljudi. Tako tudi s tovrstnimi donacijami želimo prispevati h kakovostnejši zdravstveni oskrbi pri nas. Pomembno je, da ne pozabimo na tiste v našem okolju, ki potrebujejo pomoč. Zato smo se odločili, da prisluhnemo potrebi Zveze Sonček in prispevamo del sredstev za dograditev njihovega novega centra. V Vzajemni se z različnimi aktivnostmi in projekti, ki jih podpiramo, trudimo spodbujati preventivno ravnanje in osveščati o pomenu zdravega načina življenja.« Ob prevzemu donacije se je Iztok Suhadolnik zahvalil za donacijo, ki bo prispevek k izgradnji dvigala v večnamenskem objektu Centra Sonček v Šiški in bo omogočalo uporabo vseh prostorov tega centra tudi gibalno oviranim osebam. Ob tem je dejal: »Zveza Sonček gradi infrastrukturo oziroma obnavlja prostore namenjene izvajanju programov in dejavnosti za osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi s pomočjo prispevkov občanov in podjetij ter donacij družbeno odgovornih pravnih oseb, kot je tudi Vzajemna, ki prepoznajo cilje in poslanstvo Zveze, katera se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi v sožitju z vsemi prebivalci.« Tomislav Špilak n Miklavžev bazar v Šiški 5. decembra smo v Centru Sonček Šiška skupaj z VDC Tončke Hočevar, VDC Želva in DZC Janeza Levca organizirali Miklavžev bazar. Zasledovali smo dva cilja – in sicer prodajo izdelkov vseh štirih VDC-jev in medsebojno druženje uporabnikov in zaposlenih. Prodaja izdelkov je potekala na stojnicah, ki


6

smo jih postavili pred centrom. Program v dvorani centra je bil pester in zanimiv. Pripravili smo skupno prodajno razstavo umetniških slik in fotografij.

S svojimi nastopi so se predstavile kulturne skupine vseh štirih VDC-jev. VDC Tončke Hočevar je pripravil delavnico peke piškotov, VDC Želva ustvarjalno delavnico, mi pa turnir v prilagojenem balinanju (bocci). Obiskali so nas pevka Fanika Križaj, pevec Nejc Lombarda ter Vili Resnik kot glasbeni gost presenečenja. V medsebojnem druženju smo preživeli prijeten in pester dan. Skupaj ocenjujemo, da smo oba zastavljena cilja dosegli in se odgovorili, da dogodek drugo leto, morda še v večjem obsegu, ponovimo. Helena Kos o Zahvala in čestitke ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

Zahvala in čestitke vsem Sončkovim prostovoljkam in prostovoljcem ob mednarodnem dnevu prostovoljstva Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov decembra, leta 1985. Od takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva. 5. december je samo en dan, ki vsekakor ni dovolj, saj je širjenje ideje prostovoljstva in navduševanje novih ljudi za opravljanje te dejavnost, ki poteka vsak dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Zato naj bo 5. december neskončno dolg dan, ki bo vsak dan privabljal k sodelovanju naše že stalne in nove prostovoljke in prostovoljce. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci – iskreno se vam zahvaljujemo za vaš čas, trud, dobro voljo in energijo ter si tudi v prihodnje želimo, da bi s skupnimi močmi predstavljali prostovoljstvo kot nenadomestljivo človekoljubno vrednoto in s svojimi idejami, dejanji in aktivnostmi še naprej aktivno spreminjali svet! HVALA! Petra Kušar Stojakovič, koordinatorica za prostovoljstvo p Podjetje Eproming doniralo 500 evrov V decembrskih prazničnih dneh nas je v Centru Sonček Šiška razveselila novica, da nam je podjetje Eproming, d.o.o., z donacijo v višini 500 evrov pripomoglo k dograditvi centra. Za srčno potezo se zahvaljujemo gospodoma Juretu in Gregorju. Maja Bobnar


7

q Prednovoletno druženje v Centru Sonček Krško

Na pobudo nekaterih uporabnikov našega VDC-ja smo v četrtek 12. decembra organizirali prednovoletno druženje. Povabili smo starše, prijatelje, prostovoljce ter sodelavce iz VDC Sonček Novo mesto. Prav tako so se povabilu odzvali mentorji programa za osebe s posebnimi potrebami iz Glasbene šole Krško, ki so nam pomagali pripraviti glasbeni nastop. Kar nekaj uporabnikov iz obeh VDC-jev je namreč vključenih v ta program, igrajo pa sintesajzer, bobne, ksilofon, harmoniko in še ostale inštrumente.

Prijetno druženje je pričel Jože Primožič, direktor VDC Sonček s kratkim nagovorom o dogajanju, uspehih, dosežkih v letu 2013 in o tem kaj lahko pričakujemo v kriznem letu 2014, ki je tik pred vrati. Živahno vzdušje je ustvaril ansambel K-rocks. Plesali smo, se družili, podprli s prigrizki, pijačo in se pozno zvečer zadovoljni razšli. Taras Poljanec s Božična Kungota

To je bila lepa priložnost, da so se predstavili. Seveda smo skupaj tudi zapeli in zaplesali ter se posladkali z dobrotami, ki smo jih napekli. Na koncu smo si zaželeli še lepe praznike in da bi ohranili prijateljske vezi in sodelovanje tudi v prihodnjem letu. Tanja Kavčič r Predpraznično srečanje Zveze Sonček Na tradicionalnem prednovoletnem srečanju so se 19. decembra v Centru Sonček Šiška zbrali uporabniki, strokovni delavci, prostovoljci in zaposleni v Sončku.

Namesto vsak posebej v svoji stanovanjski skupini, je 15 stanovalcev (predvsem iz Ljubljane – Jakopičeve in Neubergerjeve, pa tudi Pragerskega in Kopra), skupaj z zaposlenimi in prostovoljci, preživelo teden dni v Vrtičah, kjer so na malo drugačen način kot običajno, preživeli božične praznike.


8

Zahvaljujem se vsem zaposlenim z Jakopičeve (Stojanu, Maši, Piki, Stanki, Fadili, Zdenki Kaiser), Medeji Vačun in Vladu Krstiču iz Maribora ter vsem prostovoljcem (Andreju Habingerju in Ingrid Žičkar, Viktorju Gutsmandlju), ki so z dobro voljo, pripravljenostjo za veliko več kot običajno delo pomagali, da je bilo letošnje praznovanje v Vrtičah dobro izpeljano in v zadovoljstvo uporabnikov. Upam, da je to dobra izkušnja za prihodnje leto in bo postala tradicija, ko bodo na vrsti tisti zaposleni, ki so lahko letos počivali in si privoščili dopust. Jelka Bratec

kk Preoblikovanje Zveze Sonček v socialno podjetje Zaradi preoblikovanja Zveze Sonček v socialno podjetje in spremembe, oziroma dopolnitve naše dejavnosti, smo spremenili temeljni akt (statut) ter tudi ime in sicer tako, da se dosedanjemu imenu doda dostavek so. p. Pravilen naziv naše organizacije je od 24. decembra naprej: – Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. – Zveza Sonček so.p. (skrajšano ime) Iztok Suhadolnik, direktor

kt Petrol doniral 1.000 evrov

kl Zimovanje Vrtiče, 4. – 8. februar

Tako kot že nekaj let doslej, je tudi letos Petrol, Slovenska energetska družba d.d. Zvezi Sonček namenil donacijo v višini 600 evrov. Hkrati pa je donacijo v višini 400 evrov prejel tudi Sonček – Pomursko društvo za cerebralno paralizo in jo namenil našemu Centru Sonček v Murski Soboti.

Zimovanje v Vrtičah se je zaradi vremenskih nevšečnosti po vsej Sloveniji začelo z enodnevno zamudo. Snega nam je natrosilo toliko, da smo se lahko pridno sankali vsak dan na bližnjem hribu poleg sadovnjaka. Le smučarji so morali počakati do petka, da so Pohorci popravili električne vode in zagnali svoje žičnice.

Hvaležni smo za vsak dar! Tomislav Špilak

Teden smo si popestrili tudi s sproščanjem v bazenu, kjer smo se dodobra omehčali. Večeri so minevali v znamenju plesnih ritmov ali ob


9

prepevanju s kitaro, ker pa so se bližale tudi olimpijske igre, smo preizkusili svoje znanje o letošnjih slovenskih športnikih na zimski olimpijadi.

kn Pustovanje invalidskih organizacij

Teden je minil prijetno, tudi s kako uro elektrike manj kot smo je bili vajeni, a nam ni bilo hudega. Na snidenje prihodnje leto. Maja Bobnar

km Sonček Krško tudi letos nadaljuje sodelovanje s knjižnico

V Centru Sonček Krško že nekaj let sodelujemo z Antonijo Amon, ki v Valvasorjevi knjižnici Krško izvaja program za različne skupine oseb s posebnimi potrebami. Januarja smo pričeli že s prvim letošnjim srečanjem v VDC-ju, z obiskom knjižnice ter ustvarjalnimi delavnicami, za katere najdemo ideje tudi v knjigah in revijah. Ves čas seveda tudi pridno beremo. V februarju pa so se pričele tudi pravljične ure, ki jih za otroke v društvu pripravi Antonija v popoldanskem času. Tanja Kavčič

Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož je 26. februarja na Ptuju organiziralo že peto tradicionalno pustno srečanje invalidskih organizacij Spodnjega Podravja. Na pustni podij karnevalske dvorane je pritegnilo še društvi Sonček iz Maribora in Murske Sobote, Ozaro, Sožitje, Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, društva po možganski kapi in še nekatera druga. Pridružili so se jim tudi kurenti. Dogodek je tudi sestavni del projekta Ptuj – invalidom prijazno mesto. Prireditev je vodila Urška Vučak, za glasbo je poskrbel Uroš Sagadin z glasbenimi, pevskimi in recitatorskimi nastopi pa tudi člani invalidskih društev. Glavni sponzor, PP Gostinstvo, je med nastopajoče razdelil tudi nagrade (glavno in nekaj manjših), z vstopnicami pa so jih nagradili v MG Ptuj, Termah Ptuj in Mestnem kinu Ptuj.


10

Zakonodaja

mSpremembe socialne zakonodaje in izvajanje NPSV do leta 2020 V letu 2013 smo uspeli sprejeti Resolucijo o izvajanju nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020 (NPSV). Trije ključni cilji (1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; 2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov; 3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči) se lepo berejo. Strategije za njihovo uresničevanje, s konkretnimi številkami za širjenje izvajalske mreže storitev in programov, pa so vprašljive z vidika realnosti njihove izvedbe. Kako bomo npr. lahko do leta 2020 uresničili cilj 4200 oseb z invalidnostjo vključenih v VDC (oz. 55 % celotne populacije) in 1600 oseb v stanovanjske skupin? Ob tem, da se ne obetajo novi razpisi za koncesije niti širitve v javnih zavodih, najbrž težko. Izvajanje zapisanih ciljev v nacionalnem programu bo odvisno zgolj od uspešnosti črpanja sredstev iz evropskih kohezijskih skladov. Pa še to bo najbrž, po dosedanjih izkušnjah, zelo težko. Od veliko napovedanih zakonodajnih sprememb so bile v oktobru 2013 sprejete predvsem korekcije v l. 2012 uveljavljene socialne zakonodaje: spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/ in Zakona o socialno varstvenih prejemkih /ZSVP/ (Ur. l. RS 99/2013), ki so začele veljati 1. januarja, nekatere določbe pa 1. septembra 2014 (več o spremembah v nadaljevanju). Spremembe obeh zakonov naj bi pomenile nadgradnjo novega informacijskega sistema ter po zagotovilih predstavnikov pristojnega ministrstva »zgolj pozitivne spremembe za upravičence«.

Pomembnejše spremembe Uveljavljanje socialnih pomoči je bilo od 1. januarja 2012 urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pravico do teh sredstev ima posameznik, če njegov dohodek ne presega meje dohodkov, kot jih določa zakon za posamezno pravico, hkrati pa izpolnjuje tudi druge pogoje. Vse pravice se uveljavljajo pri CSD in ne več kje drugje (npr. na šoli, občini, pri prevozniku ipd.). Te pravice so lahko v obliki denarnih prejemkov (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija – po tem vrstnem redu!) ali subvencije in znižanega plačila (znižano plačilo vrtca, dodatna subvencija malice in kosil za učence oz., prevozov za dijake in študente, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Posamezne pravice so bolj podrobno opredeljene v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (uporablja se od 1. 1. 2012). Bistvene spremembe pri obeh zakonih so posledica ugotovljenih napak in pomanjkljivosti ter pripomb in predlogov uporabnikov, strokovnih organizacij idr. Nanašajo se predvsem na varstveni dodatek, dodatek za delovno aktivnost, upoštevanje premoženja, izredne denarne socialne pomoči – posmrtnino in pogrebnino ter omejevanje dedovanja. – pri upoštevanju dohodkov, kjer gre za izgubo ali začetek prejemanja vrste periodičnih dohodkov, se upoštevajo vse spremembe dohodkov, za vse koledarsko leto – tudi staršev-


11

ski dodatek in nadomestilo za invalidnost – pri osebah, ki se upoštevajo za ugotavljanje dohodka, se odrasle osebe s podaljšano roditeljsko pravico upoštevajo kot samske osebe in imajo prav tako pravico do varstvenega dodatka – spremembe pri otroških dodatkih: ni več ločitev otrok in dijakov, nova je lestvica za mladoletne dijake, večinoma so zneski višji; – spremembe so tudi pri subvencioniranju malic in kosil, denarnih socialnih pomočeh ter družinskih pomočnikih, upoštevanju premoženja (100 tisoč eur, v višini fiktivne obrestne mere (4,06%:12 in števila oseb); upoštevanju prihrankov pri socialno varstvenih storitvah in družinskem pomočniku ter varstvenem dodatku (do 3.500 eur, sicer samski osebi zvišana na 750 eur, družina s 1.500€ na 2.500€ – ne upošteva se kot premoženje). – širi se krog upravičencev do dodatka za delovno aktivnost (med njimi so zdaj tudi družinski pomočniki in prejemniki nadomestila za izgubljeni dohodek, volonterski pripravniki in volonterji, vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo) – upravičenci do varstvenega dodatka so tudi upravičenci po Zakonu o družbenem varstvu, vendar pa niso osebe, ki so vključene v institucionalno varstvo (VDC, socialno varstvene zavode, domove starejših), lahko pa ga po novem dobijo upokojenci, mlajši od 63 oz. 64 let, če izpolnjujejo določene pogoje, nezaposljivi – z odločbo ZRSZ – omejitve dedovanja so možne za prejemnike DSP, varstvenega dodatka, oz. uveljavljanje terjatev države ali občine; vendar ne: če so sami potrebni pomoči, če so bili zgolj kratkotrajni prejemniki pomoči (12 ali manj mesecev); višji znesek, ki se upošteva kot lastno premoženje znaša 606 eur) – pogrebnina in posmrtnina sta postali posebni obliki izredne socialne pomoči, ki ju lahko uveljavljajo družinski člani, ki so ali bi lahko bili

na dan smrti družinskega člana upravičenci do DSP in so poskrbeli pogreb (torej ne več pravica za vsakega zavarovanca iz zdravstva oz. soc. varstva kot prej). Cenzus je meja praga revščine, ki znaša 606 eur za samsko osebo in 909 eur za družino, uveljavljajo pa se na CSD, še eno leto po smrti družinskega člana. Vlada RS je uspela uskladiti izhodišča za Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, resnici na ljubo, predvsem zaradi vztrajnih zahtev Evropske komisije. Posebna komisija zdaj pripravlja dokončno besedilo zakona, ki naj bi bil v parlamentu potrjen do konca leta 2014. Dejansko naj bi se začel uveljavljati šele 2016 – 2017. Zakon naj bi zagotovil »finančno vzdržen ter celovit sistem dolgotrajne oskrbe, vključno z osebno asistenco« (torej posebnega zakona o njej ne bo!). Tudi ta zakon naj bi zagotovil ustrezne podlage za »prehod iz institucij v skupnost«, kar je tudi cilj NPSV (vsaj 60 % skupnostnih oblik). Kaj bo s preostalo nujno potrebno socialno zakonodajo, ki je obstala v predalih MDDSZ, še ni čisto jasno. Spremembe te zakonodaje naj bi pripravili z vidika uporabnikov, poenostavitve sistema in večje dostopnosti za uporabnike. Gre za Zakon o socialnem vključevanju, ki naj bi nadomestil že zdavnaj zastareli Zakon o družbenem varstvu odraslih duševno in telesno prizadetih osebah. Ponovno naj bi odprli razpravo o Zakonu o socialno varstveni dejavnosti, v povezavi z reorganizacijo izvajalske mreže. Zastarel je tudi že Zakon o zavodih. Aktualen je seveda tudi Zakon o davku na nepremičnine, ki omogoča znižanje davka za 50% za upravičence denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka ter 30% za invalidne osebe, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička. Tako zaenkrat za leto 2014 ostaja zgolj »implementacija« popravljene socialne zakonodaje ter izvajanje nacionalnega programa socialnega varstva. Jelka Bratec


12

Podpirajo

nas

nDonatorji in sponzorji v letu 2013 Do 9,99€

Zveza Sonček za izpeljavo naložb zbira prostovoljne prispevke s pomočjo posebnih položnic, z odstopljeno dohodnino ter z neposrednim dogovarjanjem s sponzorji in donatorji za posamezne projekte. V letu 2013 smo s prispevki sponzorjev in donatorjev zbrali 123.160 evrov in 58.453 evrov prek odstopljenega dela dohodnine. Ta sredstva so bila porabljena za naslednje namene: – Center Sonček Vrtiče: ureditev zgornjega nadstropja v merjašečevem brlogu, projekti, oprema – Center Sonček Šiška: ureditev prezračevalnega sistema – Center Sonček Elerji/Premančan: predelava sobe – Stanovanjski objekt Pragersko: dvigalo – Posodobitev voznega parka – Odplačilo bančnih kreditov za naložbe – Oprema v VDC in SS. Vsem donatorjem in sponzorjem se iskreno zahvaljujemo, ker podpirate naše delo, nam stojite ob strani in verjamete v naše poslanstvo.

Antloga Marjan • Balon Branka • Bauman Damjan • Breznikar Milan • Curk Valter • Dental Labor d.o.o. • Dovjak Alojz • Draksler Renata • Drašler Ana • Drmota Nikolaja • Fatur Anja • Fettich Frankheim Milica • Finc Jana • Gajšek Stanko • Gračner Mateja • Gričnik Anton • Guček Nanda • Hadžiahmetovič Senad • Hanc Lidija • Hofer Nevenka • Ivanovič Borislavka • Jeras Janez • Jeršin Jerneja • Jurič Karolina • Klampfer Zora • Klančar Milana • Kobal Boštjan • Kos Tatjana • Krivec Branko • Krivec Karel • Križnik Albina • Kuhar Marta • Lašič Zora • Lažeta Slavica • Lipnik Maks • Lukan Franc • M. Kolenec Franci • Markioli Jure • Mataj Aleš • Metličar Mateja • Novak Marica • Oberžan Ivan • Obrulj Maja • Ocepek Milan • Okorn Ana • Panjan Katja • Panker Larisa • Peklaj Danica • Pihlar Laura • Plevnik Ida • Podgoršek Urška • Prezelj Ana • Pustič Dubravka • Ramič Zuhdija • Relić Željko • Rihter Breda • Roglič Marija • Rotar Polona • Rozman Jani • Rubin Anton, Mira • Saksida Bernard • Saksida Eva • Selak Slavko • Selsen d.o.o. • Senica Samo • Sokovič Dolores • Sørensen Sven • Sovinc Franc • Stoviček Benjamin • Stupar Bojan • Sušin Milka • Šerjak Vera • Šoba Anton • Šprah Jan • Štelcl Vladimir • Štrukelj Marija • Štular Jožica • Šulc Saša • Terbižan Albinca • Tomac Elza • Tratnik Montana • Trošt Sonja • Uhan Albin • Vetrih Olja • Vičič Silva • Vidmar Sergej, Vito • Virt Anica • Vodišek Herta • Vrh Eda • Zabavnik Mitja • Zavašnik Milan • Zorec Mateja • Zorič Jože • Žagar Irena • Žerdoner Darko • Žust Andreja


13

Od 10,00€ do 19,99€ Albreht Ivan • Allegro Henrik • Areh Marija • Aupič Nika • Avguštin Jože • Babič Štefan • Babnik Peter • Babšek Novak Jelka • Balantič Stane • Balažic Nikolas • Ban Ludmilja • Barič Jani • Bartol Ksenija • Bastl Ana • Baškovič Marija • Beguš Nina • Belca Nežka • Beltram Kovačič Jelka • Benac Janko • Benkovič Ana • Bernik Ivan • Bester Aljoša • Bevk Samo • Bitenc Marjetka • Blejec Jelka • Bobnar Jožica • Bobnič Cvetka • Bolčina Marija • Bombek Mirko • Bončina Stanislav • Borota Ljiljana • Božič Marijan • Brečko Ivan • Bregar Simona • Breznik Elizabeta, Marija • Bucik Olga • Budimlič Enes • Bukovec Bernardka • Bukovec Husak Elizabeta • Bukovec Kristjan • Cajnko Dominika • Ciglar Miro • Cimerman Marjeta • Cimperman Milan • Cor Tomaž • Cvajnar Anton • Čandek Alojz • Čarman Helena • Čeh Franci • Černič, družina • Česen Mira • Čimžar Leopolde • Čokl Bojan • Čonč Franc • Čučnik Genica • Čurčić Tatjana • Divjak Marjan • Dolenc Barbara • Dolenc Gregor Vincencij • Dovnik Udovč Erika • Drnovšek Jože • Fabjan Vili • Fak Ivan • Faninger-Žlender Danila • Ferkol Darja • Filak Nevenka • Filipič Ana • Flerin Rajko • Flisar - Toth Tomas • Fortuna Amalija • Frank Boris • Franko Zofija • Furek Darinka • Furlan Miroslav • Galun

Alojz • Gartnar Zorica • Gartner Jože • Glavan Polona • Glavič Franc • Godina Lidija • Godnič Jelka • Golčman Metka • Golob Marija • Golob Silva • Gomilšek Anica • Goričar Matjaž • Gorinšek Ivan • Gorjanc Danica • Grabovec Milan • Gradišar Terezija • Gričar Marija • Grm Milan • Grm Silva • Grosman Eča • Groznik Julijana • Gulič Slavko • Hajšek Zidanšek Ljudmila • Harmandič Tea • Hočevar Katarina • Hoenigman Nada • Horvat Erna • Horvat Vinko • Hribar Peter • Hudolin Vera • Hudopisk Drago • Ignjatič Mara • Istenič Bogomir • Ivezič Zora • Jagrič Avgust • Jakše Ujčič Majda • Janeš Robert • Janežič • Janežič Tatjana • Janko Alojz • Jankovič Čurič Mateja • Jedlovčnik Branka • Jesenek Ana • Kadivnik Dejvi • Kadunc Bojan • Kajzar • Kaloh Milan • Kanellopulos Tanja • Kebe Anton • Kecman Dušan, odvetnik • Kete Mateja • Kidrič Olga • Kimovec Franc • Klampfer Friderik • Klinar Stanko • Kmetič Ljudmila • Knez Franc • Koce Urška • Kodra Ludvik • Kompare Miro • Koncut Vanda • Končan Olga • Koritnik Franc • Kosmačin Roman • Kostajnšek Avgust • Kostanjevec Polona • Košak Saša • Košir Manca • Kovač Emilija Marija • Kovač Slavka • Kovač Vidič Janja • Kovačič Samo • Krajnc Janez • Krajner Magdalena • Krampelj Slava • Kranjc Anica • Kranjc Nežika • Krasna Zorka • Križič Jožefa • Križnik Majda in Janez • Krmelj Jernej • Kropivšek Aleksander • Kruščič Aleksander • Kučiš Justika • Kumar Zdenka • Kurbus Verk Janja • Kuzmin Boris • Lah Sonja • Lampreht Duša • Laura Štefan • Lavrenčič Drago • Lazar Marija • Leskovar Ivanka • Lionič Anka • Lipovšek Vojka • Logar Viliem • Lombar Angela • Lorger Radoslav • Lorger Viličnik Ariana • Lovše Andreja • Lukanovič Adolf • Lukman Tomaž • Lutar Tanja • Macun Franc • Majal Branimir • Majcen Mira • Makoter Matjaž • Marjetič Eva • Marn, Kovaštvo •


14

Marolt Marija • Marolt Marija in Martin • Martinjak Miran • Marušič Metka • Meden Miroslav • Medved Marija • Mernik Maks • Mervič Stojan • Mesič Simona • Mikola Milko (Celje) • Mikša Branko • Miličič Eržen Barbara • Mirst Stojana • Mlačnik Zdenka • Mlakar Franc • Mlinar Zdravko • Mohar Damjan • Možina Alojz • Mrak Adolf • Muster Ana Marija • Nagode Marija • Nardin Pavla • Naveršnik Franci • Nemanič Cvetka • Noč Bernardina • Novak Anton (Škofljica) • Novak Olga • Nusdorfer Samanta • Ocvirk Marija • Ogrin Marija • Ornik Nataša • Osterman Romana • Osterman Rudi • Paderčič Anton • Pečak Fedor • Pečar Cvetko • Penič Dušan • Peršak Anton • Petauer Stanislav • Petrišič Jožef • Pivar Simona • Podboj Tomaž (Ljubljana) • Podboj Tomaž (Prestranek) • Poštrak Marija, Sonja • Pravst Maja • Prelog Mateja • Pretnar Metka • Prinčič Rudi • Prosen Helena • Radoševič Cirila • Radulovič Danica • Rahotina Lidija • Rajh Vida • Rakovec Tone • Rak-Pintar Alenka • Raspor Štefan • Ratajec Janez s.p., Frizerstvo • Ratnik Leopold • Ravnikar Anton • Rep Verica • Ritonja Doroteja • Rizman Rudolf • Roblek, družina • Rode Jožica • Rojec Alojz • Rojko Breda • Rot Ivan • Rozman Drago • Rudolf Kekec Andreja • Saksida Blaž • Senčar Marinka • Simončič Mojca • Smole Jerica • Smrekar Darinka • Sodja Antonija • Sodja Olga • Soklič Aljoša • Stanonik Janez • Stare • Stavrov Jordan • Stojan Sergej • Strajnar Gorazd • Stupica Franc • Svanjak Mihael, odvetnik • Svetina Metka • Svetlin Marjana • Šega Robet • Šenk Angela • Šešerko Stana • Štrucelj Marija • Štrukelj Vera • Štus Roman • Šuler Daniel • Šušel Majda • Tement Jakob • Tišler Hilda • Tolić Franjo s.p., Slikopleskarstvo in izolaterstvo • Tomazin Ivanka • Tomažič Stane • Tomažin Helena • Tomažin Janez • Tomšič Igor • Tomšič Jože • Tomšič Marjan • Tomšič Vin-

ko • Torkar Stanka • Trampuž Janja • Triplat Zvonka • Troha Josip • Trojar Janez • Trstenjak Marija • Turk Ana • Turk Anton • Turk Radikovič Mira • Ulaga Mirko • Umbreht Pavla • Urbanč Nataša • Urbas Marjan • Valič Jolanda • Vavken Blaž • Vidakovič Jasna • Vidmar Miran s.p. • Vidrih Terezija • Vilfan Rozika • Vipavc Alba • Virtič Ana • Vivod Angelca • Volčič Kristina • Vovnik Jože • Vražalič Vedran • Vreček Marija • Vrečer Olga • Vrinič Radivoj • Vzdrževanje Nejc d.o.o. • Zadravec Ana • Zafošnik Joži • Zagožen Peter • Zajc Danica • Zemljič Anton • Zimšek Janja • Znanstveno raziskovalni center SAZU • Zor Marta • Zorman Janez • Zrim Simona • Zupan Franc • Zupan Peter • Zupančič Darinka • Žaberl Milan • Žgajner Marjeta • Žgank Franc • Žinko Franc • Župnijski urad Oplotnica Od 20,00€ do 49,99€ Agrež Zvone • Agropromet d.o.o. • Ajster Roman • Aleksič Nataša s.p. • Alidžanović Hasan • Ambrožič Dušan • Ambrožič Stanislav • Andree - Prosenc Tjaša, odvetnica • Arh Simon • Arko Irena • Avbelj Jožica • Avsec Maksimiljana • Avsenek Stane • Avto Lesce d.o.o. • Ažman Branko • Bajc Silvester • Bajda Dušan • Bajič Marino • Bajramali Ameti s.p., Okrepčevalnica • Baloh Mojca • Baloh Stana • Barbo


15

Mirjam • Bele Darko • Benedejčič Lea • Benedik Miha • Benič Majda • Bernik (Kranj) • Bernjak Marija • Bešter Mojca • Beton (Kranj) • Beton Alojzija • Bizjak Alda • Bobič Marijan • Bogataj Lojze • Bogdan Mladen • Borko Andrej • Borštnar Ferdo • Borštnar Miroslav s.p., GSM servis in splošna elektromehanika • Botica Milena • Bovhan Matej • Bračko Aleksandra • Brdnik Eva • Brenčič Nace • Brenčič Petrovčič Irena • Breznik Peter • Brezočnik Štefanija • Bricelj Franc Izidor • Brinšek Janko • Brodgesell Kristina • Bršec Magda • Brudar Eva • Brumen Vladimira • Brvar Heda • Bučan Maja • Ceglar Katja • Celinšek Franc • Cerkvenik Ana • Cestnik Majda • Cigale Ferdo • Cimerman Ivan • Čebron Srečko • Černčič Lagerwall Sonja • Černec Zofija • Černelič Breda • Černezel Dejan • Česnik, družina • Čurič Ana • Čuš Martina • Damjan Matija • Demšar Renata • Divjak Milan • Doberšek Urbanc Slava • Doleček Valter • Dolenc Janez (Poljane nad Šk. L.) • Dolenc Janez (Škofja Loka) • Dolenc Marjeta • Dolenec Nada • Doljak Irena • Dostal Anton • Dovjak Mojca • Dragoš Janez • Dražil Iva • Drempetič Nace • Drnovšek Lamovšek Viktorija • Drnovšek Samo • Drofenik Polonca • Društvo upokojencev Mežica • Duhovnik Rok • Eling B. Brigita • Ergovič Mira • Est Mladen • Fajmut Ana • Farkaš Žita • Feguš Iza • Fele Francka • Filak

Janez • Filipan Kraljič Biserka • Fludernik Marija Snežna • Frančiškanski župnijski urad • Frank Anton • Fuerst Luka • Furlan Anton • Gabrovšek Cecilija • Gams Anton • Gerhold Ludvik • Gerkeš Štefan • Gjerka • Glinšek Franc • Gojevič Elfrida • Goljevšček, družina • Golob Marjan • Goltez Simona s.p., Izdelovanje učnih pripomočkov • Gončin Dean, odvetnik • Gorjan Katjuša, notarka • Gošnik, družina • Grapulin Boris • Grbec Frančiška • Grebenc Vili • Gregur Nataša • Gregur Špela • Grgurič Ronald • Groboljšek Zdravko, notar • Grošelj Gregor • Grutschreiber Kristina • Hafner Angelca • Hanzelj Rado • Harnik Boštjan • Hodnik Veronika • Horjak Elizabeta • Horvat Cvetka • Horvat Matej • Horvat Nataša • Hostar Julka • Hrabar Sonja • Hrgota Vinko • Hribar Franc • Humer Jože • Huzjan Štefan • Ipavec Silvo • Ipsos d.o.o. • Istenič Bojana • Ivančič Dragica • Ivandič Ana • Jadrič Marta • Jakus Marjan • Janežič Branko • Janežič Miha • Janušič Ana • Jarc Alenka • Jauševec Olga • Javornik Janez • Jazbec Blanka • Jejčič Andrej • Jelar Saša • Jelnikar Franc • Jenčič Urška • Jereb Anton • Jereb Marija • Jereb Silva • Jerman Majda • Jozelj Marija • Jurman Fakin Alenka • Jurman Marija • Justin Koželj Drago • Kadunc Špela • Kamenšek Krajnc Tonči • Kancler Kurt • Kapus Tatjana • Kavčič Janez • Kecojevič Ivan • Kekec Stanka • Kheir Ammar • Kisevec Ivan • Klemenšek Alojz • Klepec Marjan • Kliček Frančiška • Knez Hilda • Kobal Damijana • Kocet Jože • Kogovšek Zvonko • Kokot Lidija • Kompare Bojana • Kompare Sonja • Koren Adela • Koren Tomaž • Kos Marta • Košir Matjaž • Kotnik Olga • Kovač Andreja • Kovač Tomaž • Kožar Anton • Kragl Cecilija • Kragl Marija • Krajnc Miran • Krakar Vogel Boža • Kralj Sonja, notarka • Krapež Peter Martin Rafael • Krašovec Andrej • Kravanja Peter • Kreč Mira • Kričaj Marija •


16

Krume, družina • Kržič Franci • Kučan Milan • Kukec Romana • Kukič Borislav • Kukič Marija • Kumer Anton • Kurbus Bogdana • Kurent Zorica • Kušar Anton • Kušar, družina • Kužnik Jože • Lega d.o.o. • Lekše Alojz • Lekše Jernej • Lesar Goran • Lesjak Rok • Leskovar Anton • Leskovar Martin • Leskovec Ana • Lešnjak Branka • Lombar Mirko • Lovše Matevž • Lugarič Jožef • Luštrek Mojca • Maček Janko • Maček Matjaž • Mahnič Ulčar Majda • Malenšek Andrej • Mali Friderik • Maligoj Jelka in Darko • Mally Peter • Malovrh Jurij • Marčun Ciril • Marič Olga • Marinšek Janez • Markež Marija • Martinc Franc • Matjašič Zdenka • Matjažič Stane • Mavrič Marija • Medvešček Mira • Meglič Ferdo • Meglič Frančišek • Mencej Marija Meta • Mencinger Jože • Merljak Nada • Mihajl Tadeja • Mihelčič Martin • Mihelčič Zorka • Mihelič Metka • Mihelič Peter • Mihelič Venčeslav • Miklavec Desanka • Mirt Marija • Mlakar Boris • Mlin Katić d.o.o. • Močnik Milan • Močnik Rozika • Mohar Agata • Mozetič Ada • Mozetič Marija • Mrak Marija • Mrdjenovič Cilka • Mrvar Milena • Mrzljak Tilen • Murekar Pavla • Murovič Klara • Nadžupnija Ptuj - Sv. Jurij • Naglič Ivana • Nardin Aleksander • Nestorovič Majda • Neuman Jože • Noč Ernest • Novak Anton (Zagradec) • Novljan Julij • Ocepek Domen • Odar Mojca • Ogrin Franc • Oros Helena • Orožim Konrad • Ovsenek Marija • Pahor Nuša • Pajer Jože • Pajnik Marija, Mojca • Palma Peter • Pangerc Marija • Pavlič Branko • Pavlin Emilija • Pavlinac Vinko • Pečar Lidija • Penič Damijan • Perčič Tončka • Peršin • Pesrl Miran • Petan Martin • Petrič Alojz • Petrič Vrtačnik Marjeta • Picej Marta • Pintar Nataša • Pirc Simon • Pirtovšek Anton • Plavc Zora • Pleša Francka • Plešnar Zora • Ploj Apolonija • Podgoršek Martin • Podjed Ferdinand • Podlesnik Rada • Podlipnik Andrej • Pogačar

Elizabeta • Pogačnik Janez • Pogačnik Lučka • Pogačnik Marinka • Poklukar Andrej • Pokorn Bogomila • Poljanec Darka • Po-stor Žlogar, d.o.o. • Potočnik Franc • Povž Alojz • Pozvek-Vidmar Danica • Praprotnik Ivanka • Preac Jelka • Primožič Jurij • Prodnik Franc • Puc Vida • Pungartnik Marija • Pungeršek Janez • Purkart Jože • Pustoslemšek Branko • Rak Marija • Rant Janez • Rasteiger Mija • Ratajc Drago • Ratkovič Ljiljana • Ravnik Janez • Rekelj Magdalena • Ribič Marija • Roblek Anton • Robnik Filipič Pavla • Rozman, družina • Rupnik Marija • Rutar - Piber Metka • Sabadin Kristijan • Sadar Stana • Saje Alojz • Saje Franci • Selan Dane • Seliškar Franc s.p., Instalacije za vodovod in kanalizacijo • Senčar Preac Mihelca • Simbinet d.o.o. • Simšič Jože • Skebe Malič Mojca • Skoberne Peter • Skomina Rafko • Skubic Olga • Skušek Katja • Slavec Igor • Smiljan Tatjana • Smole Marko • Souvent Peter • Sovinc Inge • Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor • Stakne Valentin • Stanovnik Marjan • Stare Vida • Stojkovič Tončka • Stopar Betka • Strajnar Julijan • Strašek Marjana • Stritih Bernard • Strnad Antonija • Studen Marko • Stupar Jovan • Suhadolnik Anton • Sušnik Marija • Šalaja Nataša • Šalehar Janez • Šarič Frenk • Šebenik Janez, Zofija • Šegula Katarina • Šegula Zdenka • Šek Avgust • Šemrl Ludvik • Ši-


17

bila Bernarda • Šiftar Aleš • Šimenc Marija • Šimunič Marija • Širca Stanislava • Širec Silvo • Škarja Majda • Škerl Milka • Škrjanec Borut • Škrlep Helena • Šorli Jerca • Štefančič Marija, Ana • Štumberger Blanka • Šuštar Marjana • Šuštar Tone • Tacer Aleš • Taljat Alenka • Tančič, družina • Thaler Venčeslav • Tisovic Marija Ana • Tomažič Francka • Tomšič Katarina • Tovarna sladkorja d.d. v likvidaciji • Tovornik Zorka • Traven Pavla • Trček Denis in Tamara • Trojar Anči • Trpin Marjana • Trstenjak Urška • Tupy Otmar • Turk Car Ida • Turk Majda • Urbančič Zdenka • Us Krašovec Marija • Valenčič Kristina • Valič Helena • Valte Boštjan s.p., Tesarstvo • Valte Jožica • Veberič Matija Frančišek • Veberič Matjaž • Vehovar Ruža • Vengust Jože • Vevar Lenka • Vidakovič Desa • Vidergar Rudolf • Vidic Srečko s.p. • Vojir Lučka • Volk Ivan • Vouk Boris • Vouk Hubert • Vovk Marija • Vrhovec Stojana • Vrtač Martin • Vurunič Suzana • Weiss Boris Anton • Zabret Franca • Zajec Leopold • Zakovšek Angelica • Zarnik Marija • Zastavnikovič Goran in Zlatka • Zavrl Darko • Zelenc Marija • Zelic Karel • Zemljak Ivan • Zemljak Vilijem • Ziherl Milenko • Zorko Karmen • Zotlar Nada • Zupanc Dragica • Zupančič Marinka • Žagar Ljudmila • Žagar Marija • Žagar Marjan • Žarkovič Marija • Žgajnar Marija • Žigon Majda • Žitnik Davorin • Žlebič Aleksander • Žlogar Ana • Žnuderl Božislav • Župnija Dobrepolje - Videm • Župnija Ig • Župnija Sora • Župnijski urad Polzela • Župnijski urad Šmartno ob Paki Od 50,00€ do 99,99€ Alič Tatjana • Andoljšek Pavel • Arzenšek Marija • Avex d.o.o. proizvodnja in trgovina • Barič Damir • Beke Baltazar • Bohorič Janez • Božič Albin • Breg Sonja • Bregar Vladimir Boštjan • Briški Bajec Vanda • Bučuk Rok •

Bulc Mateja • Cijak Srečko • Čižek Franc • Debelak Marija • Dema plus d.o.o. • Dimnik Aleš • Dogenik Marija • Dolenc Drago • Doma Andrej s.p., Medicinske storitve • Dovnik Nežka • Drobnič Katarina • Elektroenergetika d.o.o. • Erklavec Milena Vida • Ferlež Katja • Filej Karmen • Florjančič Silva • Franz Pavel • Frelih Viktor • Furman Vlasta • G & O biro d.o.o. • Gabrovec Simon • Gašperin Jože • Gašperšič Ančka • Gazvoda Marjan • Glaser Nada • Glaser Roman • Glonar Julijana • Grčar Slavko • Grosek Janez • Guštin Dušica • Hace Ladislav • Hali Ivan • Hribar Mara • Hrovatin Blaž, notar • Hrovatin Franc • Hrvatič Angela • Hudovernik Ivana • Ileršič Anita • Jagrič Friškovec Anita • Jaklitsch Marjeta • Jemec Zofija • Jereb Elza • Jesenko Borut • Jezernik Vlado s.p., Elektro Jezernik • Jonko Henrik • Katrašnik Bojan • Kaučič Florjan Karmen • Kavčič Milena • Kebe Branko • Kepa Danica • Kindermann Pavla • Klarič (Vuk) Diana • Klinar Helena • Kobal Igor • Kobe Miloš • Kolšek Marija • Kolšek Marko s.p., Siko • Konjar Danica • Korona d.d. • Kos Helena • Kos Silva • Kos Uroš, notar • Kotnik Ljuba • Kovačič Mario Pavel • Kovačič Peter • Krajnc Miran • Kramberger Marta • Kreiger Edvard • Krupenko Andrej • Kumar Zmagoslav • Lanišek Tomaž • Ličen Ljudmila • Lozej Matija • Lutman Dušan • Madon Anica • Majcen Sašo, odvetnik •


18

Marjana • Vrtač Marjan • Vukadin Ivana • Wolf Marija • Zajc Ana Marija • Ziherl Miha • Zorec Rastko • Zupan Julij • Zupan Štefan • Zupančič Mira • Žejn Ljubica • Žerovnik Valerija • Žibert Olga • Žibrat Ivana • Žitnik Franc • Žižek Franc • Župnija Krka • Župnija Spodnja Polskava • Župnijski urad Križevci pri Ljutomeru • Župnijski urad Marija Snežna • Župnijski urad Sv. Florjan Od 100,00€ do 199,99€ Marcijan Tanja • Matahlija Marko • Mesec Blaž • Mičič Goran • Mižigoj Aleš • Močilnik Peter • Murn Branka • Nalič Ida • Nalič Mitja • Narat Stanislav • Nemec Ivan • Neubauer David • Novak Uroš • Nučič Amalija • Oblak Stane • Oven Marija • Pavliha Anton • Pečenik Ivanka • Pečko Nuša • Pelko Barba • Pelko Vida • Perušek Ana • Petkovič Vladimir • Pivk Vidmar Olga • Podobnik Marjetka • Pokorn Elizabeta • Polanec Ivo • Porenta Marija • Potočnik Leber Cvetka, Zasebna zobozdravstvena ambulanta za odrasle • Primožič Romana • Purg Danica • Račnik Bernarda • Rebov Mateja • Rek d.o.o. • Remars d.o.o. • Režek Vilma • Rizner Tihomir • Rogič Marko • Romanovič Nataša • Rošelj Antonija • Rupnik Nina • Sešek Manja • Skalar Judita in Peter • Skribe Maksimljan • Skubic, družina • Slak Tone • Slavec Ana • Slokar Nada • Smole Možina Sonja • Smučarsko društvo Strahovica • Sovinc Marija • Starčič Maks • Sterle Igor • Stupica Boris • Šarh Drago s.p. • Šifrer Metka • Šimec Tomaž • Škrlj Vida • Škufca Marija • Šoemen Andrej, notar • Trendnet d.o.o. • Tripkovič Mileta • Trobec Mojca • Trontelj Jože • Trontelj Tina • Učakar Golob Nika • Uhan Romanka • UL, Medicinska fakulteta • Valek Andrej • Vanček Jernej • Vidergar Kralj Barbara • Vidic Miha • Viher Bogdan • Vivod Ivan • Vomer Bojan • Vrbnjak Nevena • Vrhovšek

Arnuš Terezija • Avto Krka d.o.o. • Banka Koper d.d. • Benko-tehna Puconci d.o.o. • Bohinc Damijan • Bombač Božica • Brejc Mihael • Brumec Viljem • Brvar Bogomil • Center za naravno zdravljenje d.o.o. • Colby d.o.o. • Farmedica d.o.o. • Fining d.o.o. • Fister Urška Jera • Florjančič, družina • Florjančič Jože • Gerden Tomaž • Gigodesign d.o.o. • Gorenc d.o.o. • Grmek Franc • Jakšič Katarina • JG Gorenc k.d. • Jogan Maca • Juhart Luka • Kac Boris • Kastigar Darko • Knaflič Roža • Kocjančič Štefan • Košak Matevž s.p. • Košnik Janez • Krajevna skupnost Šentjanž pri Dravogradu • Kranjčevič Mirjana, odvetnica • Lalevič Marko • Ljubi Edi • Medica Ivan • Merzel Ivan • Mikola Milko (Škofja vas) • Mravlje Luka • Mrzelj Ana • Muha Cveta • Muršak Ivan • Nemšak Doroteja s.p., Računovodstvo, davčno in poslovno svetovanje • Občina HočeSlivnica • Odvetniška pisarna Tajnšek, o.p., d.o.o. • Pavčnik Leopold Marjan • Pečko Stanislav s.p., Mesnica, trgovina in posredništvo • Perc Nekrep Tatjana • Perovšek Melanija • Perš ml. Janez • Petaci Ana • Petarka Marija • Petrovič Jasmina • Pivec Marjan • Planinec Katarina • Polenec Tomaž • Potrata Majda • Prhavc Jana • Prtenjak Matjaž s.p., Mnet, razvoj programske opreme • Rogl Butina Mirjam • Sadar Marjana in Jože • Sedo d.o.o. • Selan Mitja • Skočir Zvonka • Slivnik Frančiška •


19

Smolej Boštjan • Smolik Marijan • Souvan Nina • SPEM Komunikacijska skupina d.o.o. • Stare Draginc Alenka • Strašček Judita • Šabanovič Omer • Šprajcar Danica • Šprajcar Igor • Tavčar Vera • Tomc Sašo • Tomše Sonja • Trkov Andrej • Učakar Albin • Urbas Janez • Ursić Krešimir dr. stom. • Valek Katja • Valič Franc • Vesel Franc • Visočnik Bojan, odvetnik • Vojvoda Miha • W-est d.o.o. • Zavarovalnica Maribor d.d. • Zgonik Danijel • Zupančič Ela in Mitja • Žagar Miha dr.stom. Od 200,00€ do 499,99€ Amrein Serena • AstraZeneca UK Limited, Podr. v Sloveniji • Bačnik Vladimir • Baumax d.o.o. • Berger Aleš • Bezjak Erna • Biro 2000 d.o.o. • Boševski Donata • Bric Borut • Cerkini Edyta • Deloitte revizija d.o.o. • DM Drogerie markt d.o.o. • Dolenc Simon • Gabrovšek Mihael • Galenia d.o.o. • Gračanić Sonja • Grading d.o.o. • IBJ, inženirski biro Januš d.o.o. • IMP d.d. • Kakovost 2000 d.o.o. • Kema Puconci d.o.o. • Kozlevčar Bojan • Kranjčevič Mirjana • LCR d.o.o. • Lions klub Novo mesto • Lipovšek Silvo • Ljudska univerza Murska Sobota • Lozej Matija • Macinič Majda • Marič Vesna • Menart Silva • Nanut Emil • Nimopa d.o.o. • Obid Zdravko • Odvetniška pisarna Janežič & Jarkovič d.o.o. • Pelko Rok, odvet-

nik • Podjetje za informiranje • Robnik Ivan • Suhadolc Janez • Terme 3000 – Moravske Toplice • Tiring d.o.o. • Tlakovci Podlesnik d.o.o. • Tomšič Demšar Radka • Toplišek Boštjan • Trček Dijana • Veris d.o.o. • Verovnik Franc • Vrhunec Marko Od 500,00€ do 999,99€ ACT 2000 d.o.o. • Avto G d.o.o. • DARS d.d. • Eproming d.o.o. • Furlan Branimir • Gračner Simon • Henkel Slovenija d.o.o. • KZ Agraria Koper z.o.o. • Mijatovič Olgica, Zasebna zobna ambulanta • Omega d.o.o., Ljubljana • Parka d.o.o. • Pregelj Matej • Sonček, Pomursko društvo za CP • Urlep Igor Od 1 000,00€ do 1.999,99€ Finali obala d.o.o. • Klub študentov Koper • Knavs Bogdan • Krka d.d. • Petrol d.d. • Pomursko društvo za krepitev socialnega dela Od 2.000,00€ do 4.999,99€ Bitea d.o.o. • Datalab d.d. • Evangeličanska cerkvena občina M. Sobota • Klaro d.o.o. • LPKF d.o.o. • Mujezinović Ibrahim • Večer d.d., ČZP • Vzajemna d.v.z. Od 5.000,00€ do 9.999,99€ Palčar Milena • Ustanova Rdeča žoga Nad 10.000€ Prosnik Franc Pomagali so nam tudi: Anže Kopitar • Lango d.o.o. • Magistrat international d.o.o. • dr. Rotar Pavlič Danica


20

Zgodilo

se bo

oNapoved bodočih dogodkov k Termini obnovitvene rehabilitacije in počitnic v letu 2014 Zveza Sonček se pripravlja na novo sezono poletnih programov. Obnovitvena rehabilitacija, počitnice za otroke in mladostnike ter počitnice za odrasle se bodo odvijale v času od 26. 5. do 14. 9. na petih lokacijah širom Slovenije. Vabljeni k ogledu do sedaj znanih terminov! Termini obnovitvene rehabilitacije (OR) za odrasle Center Sonček Elerji nad Ankaranom 8. 6. – 15. 6. 15. 6. – 22. 6. (2 skupini) 22. 6. – 29. 6. (2 skupini) 27. 7. – 3. 8. 3. 8. – 10. 8. 10. 8. – 17. 8. 17. 8. – 24. 8. 24. 8. – 31. 8. (2 skupini) 31. 8. – 7. 9. 7. 9. – 14. 9. Laško 19. 7. – 2. 8.

2. 8. – 16. 8.

Termini poletnih počitnic za odrasle Center Sonček Vrtiče pri Mariboru 16. 6. – 22. 6. 11. 8. – 17. 8. 25. 8. – 31. 8. 1. 9. – 7. 9. Center Sonček Elerji nad Ankaranom 26. 5. – 1. 6. 9. 6. – 15. 6. Baška grapa 21. 7. – 26. 7. Termini počitnic za otroke in mladostnike Center Sonček Vrtiče 30. 6. – 6. 7. 14. 7. – 20. 7. 21. 7. – 27. 7. 4. 8. – 10. 8. 18. 8. – 24. 8.

Baška grapa 28. 7. – 2. 8. 11. 8. – 16. 8.

4. 8. – 9. 8.

CŠOD Radenci – Kolpa 29. 6. – 5. 7. l Termini terapevtskih kolonij in ostalih dejavnosti društev Vsi termini in lokacije še niso dokončno določeni, možna so odstopanja . Za podrobnejše informacije kontaktirajte lokalno društvo za cerebralno paralizo. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine predvidoma zadnji teden junija Ankaran 13. 7. – 20. 7. Center Sonček Elerji 20. 7. – 27. 7. Center Sonček Elerji oktober Debeli Rtič Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo 12. 1. – 17. 1. Planica 16. 2. – 23. 2. Koper 16. 2. – 23. 2. Rogla 15. 6. – 24. 6. Pineta 6. 7. – 13. 7. Center Sonček Vrtiče 23. 7. – 29. 7. Pineta 11. 8. – 21. 8. Pineta 31. 8. – 8. 9. Pineta oktober Planica Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec 20. 8. – 30. 8. Debeli rtič Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana 6. 7. – 22. 7. Center Sonček Elerji


21

Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo 29. 6. – 6. 7. Debeli Rtič 6. 7. – 13. 7. Debeli Rtič 17. 8. – 24. 8. Debeli Rtič 3. 8. – 10. 8. Ankaran 17. 8. – 24. 8. Center Sonček Elerji Društvo cerebralne paralize Sonček Celje 29. 6. – 13. 7. Terme Lendava Sonček – Notranjsko društvo za cerebralno paralizo 6. 2. – 9. 2. Kranjska Gora 26. 6. – 6. 7. Laško 23. 7. – 3. 8. Center Sonček Elerji Sonček, Pomursko društvo za cerebralno paralizo 22. 6. – 2. 7. Strunjan 28. 7. – 2. 8. Center Sonček Vrtiče Društvo Sonček za cerebralno paralizo Posavje 6. 3. – 10. 3. Ribnica na Pohorju 12. 7. – 20. 7. Terme Lendava 3. 8. – 11. 8. Terme Lendava 25. 8. – 29. 8. Stari Trg Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj - Ormož 22. 6. – 29. 6. Debeli Rtič

6. 7. – 13. 7. Center Sonček Elerji termin še ni določen Bohinj Severno Primorsko društvo za cerebralno paralizo Nova Gorica 6. 7. – 13. 7. Laško 20. 7. – 27. 7. Laško 10. 8. – 17. 8. Center Sonček Elerji Zasavsko društvo za cerebralno paralizo 29. 6. – 5. 7. Center Sonček Elerji Obalno društvo za cerebralno paralizo 26. 7. – 9. 8. Terme Zreče m Ostali dogodki 12. 4.: Ligaška tekmovanja v dvoranskem balinanju za posameznike v organizaciji Zveze Sonček in ŠDCP Žarka Kamnik 12. 4.: Področno tekmovanje v namiznem tenisu Kamnik, Športno društvo Žarek, CIRIUS Kamnik 12. 4.: Področno tekmovanje v Pikadu, Športno društvo Žarek, CIRIUS Kamnik 17. 5.: Ligaško tekmovanje v dvoranskem balinanja za ekipe v organizaciji Zveze Sonček in ŠDCP Žarka Kamnik sobota 31. 5.: Državno prvenstvo v namiznem tenisu

Letno srečanje Zveze Sonček bo letos organiziralo Društvo cerebralne paralize Sonček Celje 31. maja v STranicah, Občina Zreče.


22

Tudi

vi lahko pomagate

pSMS sporočilo SONCEK na 1919 S poslanim SMS sporočilom SONCEK na 1919 omogočite skupne počitnice otrok in mladostnikov z in brez invalidnosti

Leto 2014 je težko finančno situacijo prineslo tudi v Zvezo Sonček. Ta se tako soočamo z najtežjo finančno situacijo v svoji tridesetletni zgodovini. Z letošnjim letom so nam sredstva FIHO, s katerimi pokrivamo stroške delovanja in programov, upadla za skoraj 30%. Zaradi tega upada smo sredstva za financiranje programov prisiljena iskati tudi drugje. Tako se za pomoč obračamo tudi na vas spoštovani donatorji ter vas prosimo, da nam pomagate zagotoviti sredstva za izvedbo počitniškega programa. Začetki izvajanja tega programa segajo v leto 1999. Takrat smo organizirali prve počitniške tabore. Leta 2000 smo za izvajanje taborov najeli kmetijo v Vrtičah, ki smo jo v letu 2002 tudi odkupili in pričeli z njeno adaptacijo. Program počitniških taborov je bil z investiranjem v izboljšanje nastanitvenih kapacitet Centra Sonček Vrtiče nadgrajen tudi z organizacijo zimskih in krompirjevih počitnic, ki smo jih pričeli izvajati v Centru Sonček Elerji in kasneje tudi v Centru Sonček Vrtiče.

V letu 2011 smo program razširili z organizacijo počitnic v Baški grapi in Radencih ob Kolpi. S to obliko preživljanja prostega časa ponujamo tako otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, kot tudi njihovim »zdravim« vrstnikom, da: • si pridobijo izkušnje v naravnem okolju, • se preizkusijo v mnogih športnih aktivnostih, • počitnikujejo v okolju brez hrupa in drugih stresnih dejavnikov, • spoznajo zanimive ljudi in dobijo nove prijatelje.

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo SONCEK na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR za organizacijo počitniškega programa za otroke in mladostnike z in brez invalidnosti. Prispevate lahko vsi uporabniki storitev Telekom Slovenije d.d., Debitel d.d., Izi mobil d.d. in Si.mobil d.d. (s Tušmobil d.o.o. se še dogovarjamo). Cena odhodnega SMS sporočila je obračunana po ceniku mobilnega operaterja. Vsi omenjeni mobilni operaterji se odpovedujejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporočil. Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija so objavljeni na spletni strani www.soncek.org.


23

Udeleženci programa bodo k pokrivanju teh stroškov skupaj prispevali 50.000 €. Preostali del nepokritih stroškov, ki bo v letošnjem letu znašal dobrih 167.000 € pa bomo deloma pokrili iz sredstev FIHO deloma pa iz sredstev, ki nam jih boste podarili vi, spoštovani donatorji. Zato nam dovolite, da se vam v imenu vseh udeležencev zahvalimo za donacijo, ki jo boste namenili Sončku. Skupaj bomo v letu 2014 v program počitnic vključili več kot 300 otrok, mladostnikov in odraslih oseb z in brez invalidnosti. Skupne stroške tega programa ocenjujemo na dobrih 217.000 €.

Veseli bomo vaše pomoči. Lojze Tomaževič, Predsednik Zveze Sonček

Začetna šola za starše Zgodnja pomoč družini in otrokom s posebnimi potrebami Srečanje s cerebralno paralizo ali s katerokoli težavo v otrokovem razvoju sproži v vsakem človeku vrsto vprašanj, ki zahtevajo odgovore. Teh je še posebej veliko pri starših, ki se soočajo z razvojno motnjo svojem otroku. Na vsa vprašanja, ki so včasih zelo osebna, je skoraj nemogoče zadovoljivo odgovoriti. Toda znanje in izkušnje zaposlenih pri Zvezi Sonček ter zunanjih sodelavcev vam lahko omogočijo več vedenja o različnih posebnih potrebah otrok. Vabimo predvsem starše z majhnimi otroki, ki potrebujejo največ informacij in intenzivno iščejo načine in oblike za pomoč otrokom na poti (re)habilitacije in normalizacije, pravilne zgodnje pomoči ter vključevanje v običajno okolje. Program bo potekal od petka, 4. 4. popoldan, do nedelje, 6. 4. 2014, v prostorih rekreacij-

skega Centra Sonček Elerji nad Ankaranom. Pripravili smo predavanja in pogovore o različnih zdravstvenih obravnavah, o pravilnem rokovanju z otrokom, o pravicah otrok in staršev v okviru trenutne zakonodaje ter drugih oblikah podpore celotni družini. Tudi programih, ki jih izvaja Zveza Sonček. Priporočamo, da v šoli sodelujeta, če je le mogoče, oba starša. Zato smo organizirali brezplačno udeležbo za vso družino ter tudi ustrezno varstvo otrok. Udeležba ni vezana na članstvo v društvih. Prijave za udeležbo lahko pošljete po e-pošti marija.bozic@soncek.org. Za dodatne informacije pokličete 041 770 683. Prijavljenim bomo poslali podroben program vsebine in izvajalcev ter informacije glede prihoda ter bivanja.


24

Sončkova tržnica rabljenih predmetov odprla svoja vrata tudi v Mariboru leto prodajajo rabljene predmete pa tudi izdelke varstveno-delovnih centrov Sonček.

Od odprtja prve Sončkove tržnice rabljenih predmetov bodo v juniju minila štiri leta. Po Centru Sonček Šiška so svojo manjšo izvedenko tržnice dobili še Centri Sonček v M. Soboti, Kopru, Celju, v Krškem in na Ptuju. Nedavno je svojo tržnico dobil tudi Center Sonček na Rožanski ulici 2 v Ljubljani. V marcu pa je svoja vrata odprla še Sončkova tržnica pod okriljem mariborske enote Zveze Sonček. Podobo kot v drugih enotah so tudi v tej pod posebnimi pogoji zaposlene odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, ki v okviru tržnice sodelujejo v procesu zbiranja, obdelovanja in posredovanja rabljenih predmetov. Pri zagonu naše mariborske tržnice nam lahko pomagate tako, da nam podarite uporabne stvari, ki jih ne potrebujete več. Podarite nam knjige, porcelan, steklo, okrasne predmete, gospodinjske aparate, igrače, oblačila ali druge uporabne predmeti. Lahko nam pa podarite tudi večje kose pohištva, ki jih bomo obnovili in jih po simboličnih cenah ponudili tistim, ki jih potrebujejo. Predmete lahko oddate v Centru Sonček Maribor na Cesti XIV. divizije 48 a ali v trgovini mariborskega društva za cerebralno paralizo Sonček v Vetrinjski ulici 11, v kateri že dobro

Zbrane predmete po simboličnih cenah ponujamo na stojnicah v Baumaxu (vsak petek), Mercatorju Pobrežje (občasno, ob dogodkih v trgovskem centru) in v svojih prostorih na Cesti XIV. divizije 48 a v Mariboru (vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure). Svojo ponudbo rabljenih in obnovljenih predmetov imamo tudi v spletni trgovini podjetja Bolha d.o.o., ki nam je storitev ponudil brezplačno. Ponudbo si lahko ogledate na spletni povezavi www.bolha.com/trgovina/zveza-soncek. Do nje lahko dostopate tudi s pomočjo QR kode.

Izkupiček iz prodaje rabljenih in obnovljenih predmetov bo namenjen pokrivanju stroškov projekta in stroškov Centra Sonček Maribor. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 031 390 227 (Zlatka Ornik) ali na elektronskem naslovu maribor@soncek.org. Veseli bomo vašega obiska!

Sončnik št. 1 - marec 2014  

Obvestila Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije

Advertisement