Page 1

TISKOVINA O b v e s t i l a

Poštnina plačana pri pošti 1113 Ljubljana Z v e z e

d r u š t e v

z a

c e r e b r a l n o

p a r a l i z o

S l o v e n i j e

Sončnik

k 20 10

m n q kt

Mednarodno sodelovanje Izobraževalni tedni Donatorji in sponzorji v letu 2009 Zbiramo rabljene predmete


2

kazalo k Uvodnik: Ekološki Sonček ... 3

l Zgodilo se je: Poročila o preteklih dogodkih ... 4 m Pogovarjamo se: Mednarodno sodelovanje ... 8 n To smo mi: Izobraževalni tedni ... 10 o Tudi vi lahko pomagate: Zgradimo Center Šiška ... 14 p Kako poslujemo: Donacije v letu 2009 ... 15 q Podpirajo nas: Donatorji in sponzorji v letu 2009 ... 16 r Zakoni in ukrepi: Kaj prinašajo novi zakoni? ... 26 s Zgodilo se bo: Napovednik dogodkov ... 29 kt Poziv: Zbiramo rabljene predmete ... 30 kk Bingo! Nagradna igra ... 31

Obveščamo vas, da nas lahko kadarkoli pisno ali na kakšen drug način obvestite, da začasno ali trajno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov) za pošiljanje obvestil »Sončnik«, letnega poročila ter drugih informativnih glasil Zveze Sonček. Prosimo vas, da nam javite morebitne napačne podatke, ki jih imamo o vas. Pošljete pa nam lahko tudi predloge, pripombe ali pohvale o našem delu. Nudimo vam tudi možnost oglaševanja in s tem priložnost, da vas spozna širši krog ljudi. Kontakt: Zveza Sonček, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov: pr@soncek.org ali po telefonu 01 534 06 67. Hvala za razumevanje!

Sončnik

k 20 10 Izdaja: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/534 06 67 ali 23 11 058, fax: 01/568 60 75, e-pošta: zveza@soncek.org, internet: www.soncek.org, davčna št.: 13876970 Urednica: Katja Tootill Naklada: 9.000 izvodov Na naslovnici: Natalija Đorđević


3

Uvodnik

kEkološki Sonček

Že vidim obraze ljudi, ki bodo prejeli fotografije plastičnih cvetic, narejenih iz odvrženih plastenk. »Kakšen kič! Komu je to všeč? Zakaj je to potrebno? A to je ekologija? Oh, še en "projekt"…« Tudi moja prva reakcija, ko sem jih zagledala na ekranu svojega mobilnega telefona. Potem pa me je bleščilo od toplote skrivenčenih cvetnih listkov, umeten nanos bleščic, ki samo bledo prikličejo v spomin iskrivost jutranje rose na listih plahtice nekje v Kamniških, premamilo in počasi so mi postajale plastične cvetlice prav všeč.

Trud za ekološko ravnanje ni pri vseh enak. V VDC Sonček Novo mesto smo izbrali zanimivo pot. Ali bo praksa dobra, pa bo pokazal čas. Po premisleku usmerjenem v ekologijo smo se prijavili na akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo 17. aprila letos. Napotki o »ekološkem« otoku

znotraj centra so nas pripeljali do ideje, da bi dokončali že zastavljene zbiralce ločenih odpadkov. Spomladi so nam obljubili tudi kompostnik, kjer bomo sami naredili zemljo za cvetlična korita (zaenkrat imamo le kupček listja), ozek ostanek nekdanjega vrta pa bo postal visoka greda za začimbe in cvetlice. Lahko le upamo, da lokalna mladina ne bo uporabila našega truda za poligon svojemu dolgočasju. Vrtiček trenutno še nadomešča okenska polica. Spomladi bomo posadili semena različnih vrst žametnic ali tagetesov in vzgojili sadike za vrtiček, nekaj rastlinic pa bo našlo prostor tudi doma. Jeseni bomo v Zvezi Sonček izbirali nove izdelke za naslednje koledarsko leto in svoj predlog sem želela povezati z ekološko usmerjenostjo Sončka. Zato sem izdelala venček iz plastičnih cvetic, ki bi bil namenjen predvsem okrasitvi grobov ob dnevu mrtvih. Venček bo opremljen tudi s sporočilom bodočim kupcem, da so ob nakupu venčka, ki nikoli ne bo ovenel ali pa razpadel zaradi zimske moče, obvarovali naravo sedmih pollitrskih plastenk. Venček bodo lahko odvrgli v kontejner za gospodinjsko embalažo ali pa v onega, namenjenega embalaži sveč. Takšnih idej in predlogov pa je še veliko, le realizirati jih je potrebno. Priznam, ne sliši se skromno, malo optimizma pa tudi ne škodi.

Damjana Pečnik Vodja centra Sonček Novo mesto


4

Zgodilo

se je ...

lPoročila o preteklih dogodkih k Donacija za dvigalo v Vrtičah 22. decembra je v trgovini C&A v Mariboru potekala podelitev donacije Zvezi Sonček. C&A je Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije podarila 10.500 evrov za nakup dvigala v Rekreacijskem centru Sonček Vrtiče. Donacijo je v imenu Zveze Sonček prejel njen predsednik Iztok Suhadolnik.

n Zvezi Sonček donacija v višini 15.000 evrov

l Sladko novo leto Zveza Sonček in Skupina Žito sta v okviru dobrodelne akcije namenili 580 kilogramov bonbonov Šumi članom društev, vključenih v Zvezo Sonček. Del donacije je bil v 23. decembra predan Centru Sonček v Kranju. Uporabniki socialnega omrežja Facebook so lahko glasovali za dobrodelne in humanitarne organizacije in določali koliko kilogramov bo katera organizacija dobila. Zveza Sonček se je uvrstila na drugo mesto. m Strokovni svet in izvršni odbor o novih zakonih 7. januarja sta se na skupni seji sestala Izvršni odbor in Strokovni svet Zveze Sonček ter obravnavala predloge sprememb nove zakonodaje: predloga zakona o izenačevanju možnosti invalidov, delovno verzijo osnutka zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter načrtovano novelacijo zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (zakon o socialnem vključevanju). Oblikovala sta načelna stališča ter konkretne predloge in pripombe k omenjenim predlogom zakonov.

V četrtek, 14. januarja, sta Nova KBM in Zavarovalnica Maribor na prireditvi za svoje poslovne partnerje Zvezi Sonček podelila donacijo v višini 15.000 evrov za financiranje počitniških ter zdravstveno terapevtskih kolonij društev Zveze Sonček. Donacijo je v imenu Zveze Sonček prejel njen predsednik Iztok Suhadolnik. o Kolegij direktorja

Redni letni Kolegij direktorja v Elerjih je 21. januarja obravnaval sistematizacijo delovnih mest v okviru Zveze Sonček in letna poročila


5

– finančno, poročilo o proizvodnji in prodaji, o izvedenih mednarodnih projektih, o rednem inšpekcijskem nadzoru v preteklem letu ter programu dela in finančnem načrtu za leto 2010. Največ pozornosti pa je posvetil novim programom, ki bi jih lahko razvijala Zveza Sonček v smeri razširjanja ponudbe in varčevanja.

v povsem nove – lepše in svetlejše prostore na Bleiweisovi 30 omogočila bistveno bolj kakovostne pogoje za delo. r Dobrodelni koncert Še pomnite prijatelji?

p Prvi izobraževalni teden v Vrtičah V tednu od 25. do 29. januarja se je 12 uporabnikov VDC in institucionalnega varstva Sonček udeležilo izobraževalnega tedna na temo kvalitete življenja. Aktivno so sodelovali pri ugotavljanju dimenzij kvalitete njihovega življenja, kar je bila osnova za oblikovanje vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami varstveno delovnega centra in stanovanjskih skupin. Drugi del tabora pa je bil namenjen usposabljanju za anketiranje. Obiskali so tudi organizacijo Atempo v Gradcu, v kateri so zaposlene osebe z invalidnostjo, ki anketirajo. Izobraževalni teden predstavlja začetek širšega projekta, ki se bo nadaljeval z raziskavo zadovoljstva uporabnikov s storitvama VDC in stanovanjske skupine Sonček (kjer bodo ankete izvajali usposobljeni uporabniki), v drugi fazi pa se želimo v raziskavi povezati tudi z drugimi sorodnimi organizacijami.

Glasbeni novinar Dragan Bulič je s pomočjo prijateljev 4. februarja v Hali Tivoli priredil poseben koncert, na katerem so se predstavili številni najpomembnejši akterji slovenske glasbene pop in rock scene 60-ih in 70-ih let. Del dobička od prodaje vstopnic so namenili Zvezi Sonček za reševanje prostorske stiske v Varstveno delovnem centru Sonček Ljubljana. s Zimske počitnice za odrasle 2010

Izobraževani teden je potekal v Centru Sonček Vrtiče, kjer je osebje v celoti poskrbelo za kvaliteto življenja vseh udeleženih. q Preselitev enote VDC Kranj Enota VDC Sonček iz Kranja je bila s povečanim številom novih uporabnikov (skupaj 17) že zelo utesnjena v starih prostorih na Tomšičevi. Zato jim je preselitev v februarju

Odrasli, ki so se od 9. do 14. februarja udeležili zimskih počitnic v Vrtičah so uživali. Na Pohorskem smučišču so se smučali s smučmi in biskijem, sankali pa so se tudi na domačem bregu v Vrtičah, kjer so priredili tudi pravo


6

malo domačo zimsko olimpijado. Poleg zimskih radosti so tudi plavali v bazenih Medicinsko termalnega centra Fontana. Ob večerih pa so ob glasbeni spremljavi peli in se zabavali. Vrhunec počitnic je bilo pustovanje v Svečini, kjer se je rajalo pozno v noč. kt Pustno rajanje na Ptuju Center Sonček Ptuj se je 10. februarja udeležil tradicionalnega kurentovanja na Ptuju. Rajanje so zaznamovali pustni krofi, pijača in ples. Ob tej priložnosti so Zavod Dornava, Center Sonček Ptuj, Sožitje Ptuj in Dnevni center Ozara Ptuj prvič organizirali pustno rajanje za osebe s posebnimi potrebami v karnevalskem šotoru. kk Šahovski turnir 14. februarja je na šahovskem turnirju Zveze Sonček, ki ga je organiziralo Športno društvo Žarek na Jesenicah, zmagal Tomislav Špilak iz Sončka, Pomurskega društva za cerebralno paralizo, drugo mesto je zasedel Mark Bordonček iz Športnega društva za cerebralno paralizo Žarek, tretji pa je bil Ivan Vidmar iz društva Vita. kl Zimske počitnice za otroke 2010

borskega Pohorja, kjer so se smučali in se sankali, možnost pa so imeli preizkusiti tudi vožnjo z biskijem. V okviru počitnic so se udeležili tudi tradicionalnega pustovanja za otroke v Mariboru in kot skupinska maska osvojili drugo mesto. Večerni program je bil zelo zabaven, z živo glasbo tria Boško, plesom in petjem. Izdelovali so tudi pustne maske, se sankali na domačem bregu v Vrtičah in se kopali v Medicinsko termalnem centru Fontana. Zimovanje so zaključili z zabavnim večerom, ki ga je popestril DJ Tilen. km Kvaliteta storitve 17. februarja je v novih prostorih VDC Kranj potekala izobraževalna delavnica za zaposlene o kvaliteti življenja uporabnikov VDC in stanovanjskih skupin Zveze Sonček. Na njej so se zaposleni seznanili tako s teoretičnimi raziskavami o kvaliteti življenja, s konkretnimi izkušnjami dveh uporabnikov ter rezultati prvega izobraževalnega tedna za uporabnike storitev, s ciljem usposabljanja uporabnikov samih za anketiranje vrstnikov o njihovem zadovoljstvu z izvajanjem Sončkovih storitev. V delovnih skupinah pa sami izmenjali mnenja in izkušnje ter predloge za njihovo izboljšanje. kn Nastop Sončkov Mednarodnega srečanja odraslih dramskih skupin s posebnimi potrebami so se 17. februarja v Miniteatru v centru Ljubljane udeležili tudi člani glasbeno-dramske skupine Sonček in v uvodu ogreli občinstvo z avtorsko pesmijo mentorice Vesne Vilčnik "Ljubim te". ko Področno tekmovanje v pikadu

Od 15. do 20. februarja so udeleženci zimskih počitnic za otroke uživali na strminah mari-

Na področnem tekmovanje v pikadu v Mariboru, 14. marca, je prvo mesto zasedel Senad Fazlič iz Društva za cerebralno paralizo Ponik-


7

ve, sledil mu je Milan Klančar iz Društva za cerebralno paralizo Ponikve, tretji pa je bil Andrej Žnidar iz Sončka, Mariborskega društva za cerebralno paralizo. kp Duša Prekmurja v sliki Predstavitev projekta Duša Prekmurja v sliki je bila 17. marca na Ekonomski šoli v Murski Soboti. Ob tem dogodku, ki ga organizirajo študenti Višje ekonomske šole pri predmetu Trženje, je potekala tudi prodaja slik z motiviko prekmurske krajine. Izkupiček od prodanih slik so namenili Sončku, Pomurskemu društvu za cerebralno paralizo.

kr Občni zbor Sončka – Pomurskega društva za cerebralno paralizo Občni zbor Sončka, Pomurskega društva za cerebralno paralizo je bil v četrtek, 18. marca, v Motelu Čarda. ks Izobraževanje

kq Otvoritev novih prostorov Centra Sonček Kranj • 4. 2. Supervizija za spremljevalce in prostovoljce v Ljubljani • 10. 2. Delavnica za nove sodelavce in prostovoljce v Ljubljani • 16. 2. Supervizija za učitelje OŠ Livade Izola • 22. 2. Predavanje za starše v okviru Šole za starše v Slovenj Gradcu

Zveza Sonček je v Kranju, 18. marca, slovesno odprla nove prostore Centra Sonček Kranj na Bleiweisovi cesti 30. S tem smo uporabnikom varstveno delovnega centra omogočili boljšo storitev, zagotovili primernejše delovne pogoje, prijetnejše delovno okolje ter hkrati tudi izboljšali dostop. Nove prostore je skupaj z uporabniki Centra Sonček Kranj otvorila predsednikova soproga, ga. Barbara Miklič Türk.

• 25. 2. Predavanje in delavnica za učitelje v okviru projekta Korak k Sončku v OŠ Brezovica • 11. 3. Supervizija za spremljevalce in prostovoljce v Ljubljani • 13. 3. Šola za starše – terapevtska delavnica o sprejemanju za starše predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Murski Soboti • 16. 3. Srečanje z vodstvom OŠ Gustava Šiliha v Mariboru v okviru priprave izobraževalnega modula za zaposlene delavce šole in starše otrok s posebnimi potrebami


8

Intervju

mMednarodno sodelovanje Zveza Sonček sodeluje v večih mendarodnih projektih. Mednarodno sodelovanje omogoča prenos znanja, izkušenj in dobrih praks ter širi socialne mreže in povečuje prepoznavnost, kar je izrednega pomena za organizacijo, kakršna je Sonček. O tem smo se pogovarjali z Majo Čuk Greiner, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter vodjo mednarodnih projektov pri Zvezi Sonček. Zakaj je mednarodno sodelovanje za Zvezo Sonček pomembno? Kaj mednarodno sodelovanje Zvezi Sonček prinaša? Zveza Sonček podpira idejo »odprtega Sončka«, sama skušam širiti to idejo, ne samo po naših centrih Sonček, ki so odprti navzven v svoje lokalno okolje in ponujajo raznolike programe za različne ciljne skupine, ampak v celotni organizaciji. V organizaciji se ne smemo omejiti le na meje države, v kateri se nahajamo, ampak moramo biti odprti in usmerjeni v veliki, širni svet. Od tujih partnerjev v projektih namreč pridobimo veliko novih in dobrih idej. V druge države pa pogosto prenašamo tudi naše izkušnje in načine delovanja, saj veljamo za primer dobre prakse. V katerih mednarodnih projektih Zveza Sonček trenutno sodeluje? Trenutno sodelujemo v projektu UNIQ, Sosedje v akciji, Training in space, Breaking barriers in Mirno morje. V Zvezi Sonček podpiramo projekte, ki vključujejo aktivno sodelovanje oseb s cerebralno

paralizo ali drugih invalidnostmi. Breaking barriers in Mirno morje sta projekta, usmerjena v šport in srečevanje ljudi iz različnih držav. »Training in space« sestavlja delovna skupina mladih oseb z in brez invalidnosti, ki se ukvarja s turistično dostopnostjo Ljubljane. »Sosedje v akciji« vključuje odrasle, otroke s cerebralno paralizo, njihove starše in strokovnjake v slovensko-hrvaški skupini, ki si izmenjujeta izkušnje. V UNIQ projektu, mreži uporabnikov storitev socialnega varstva za izboljšanje kakovosti, smo na začetku sodelovali kot opazovalni partner, potem smo se aktivno vključili vanj tako, da smo oblikovali skupino uporabnikov naših storitev, ki se usposabljajo za anketiranje o kvaliteti življenja – zadovoljstvu s kvaliteto naše storitve. Pri mednarodnem sodelovanju gre običajno za »daj-dam«. Kaj pa Zveza Sonček lahko ponudi? Ponudimo lahko naš »know-how«, to pomeni naše znanje, način organiziranosti in izkušnje s konkretnimi projekti, s katerimi uresničujemo našo poslanstvo, vizijo in cilje. Kaj to


9

je, pa je dejansko odvisno od posameznega projekta. Kaj je najpomembnejše pri sodelovanju v mednarodnih projektih, je to izmenjava izkušenj, novo pridobljena znanja, priložnosti...? Seveda vse to. A najbolj pomembno se mi zdi spoznavanje novih ljudi in širjenje socialne mreže. Takšne kontakte se lahko kasneje izkoristi za informacije ali sodelovanje. Denimo, na mednarodnem kongresu na Dunaju sem spoznala vodjo projekta UNIQ, Klausa Candussi-ja. Z njim sem stopila v stik in pol leta kasneje dobila povabilo za sodelovanje v projektu UNIQ. Zasledimo lahko veliko vabil in razpisov za sodelovanje z različnimi organizacijami, na različnih področjih. Kako se odločiti katero sodelovanje je smiselno in s kom? Kakšne oblike sodelovanja so za Zvezo Sonček najbolj koristne? Pri izbiri mednarodnih projektov je za Zvezo Sonček trenutno dejansko velika ovira recesija. Večina projektov se ne financira v celoti iz evropskih ali drugih sredstev; pogosto je treba velik del sredstev pokriti iz lastnih prihodkov, ki jih seveda nimamo. Ravnokar sem morala zavrniti zanimiv projekt o staranju oseb z invalidnostmi in brez njih ter pomoči na domu, čeprav nas ta tematika zelo zanima. Torej, odločimo se za sodelovanje v projektih, ki so inovativni, se ujemajo z našimi cilji in poslanstvom in za katere lahko najdemo vir financiranja. Pomembno je tudi, da imamo ljudi, ki so pripravljeni sodelovati, se angažirati in prevzeti sodelovanje z drugimi organizacijami v teh projektih. Kljub temu, da sem koordinatorka mednarodnih projektov v

Zvezi Sonček, ne morem sama sodelovati pri vseh projektih. Zato vabim člane društev za cerebralno paralizo – če vas mednarodno sodelovanje zanima, se prosim obrnite name! Na koncu me zanima še ali ste kdaj doživeli kakšno zanimivo prigodo v okviru mednarodnega sodelovanja? Se je jezik kdaj izkazal za oviro? Ste vedno uspešno prebrodili kulturne razlike? Moram priznati, da imam pri tem malo prednosti, še posebej, ko sodelujemo s partnerji iz srednje Evrope, ker govorim nemško, angleško in francosko. Ko sodelujemo s partnerji iz vzhodne Evrope, raje prepustim projekte drugim kolegom. Tudi mene je vedno malo strah, ko spoznavam nove ljudi, še posebej ko vem, da bom sodelovala z nekom, ki ne govori istega jezika kot jaz. Lani, na primer, sem preko projekta UNIQ potovala na Norveško, skrbelo me je ali bom kos situaciji. Tam smo opazovati intervjuje oseb z učnimi težavami v tujem jeziku. Nisem vsega razumela, ugotovila pa sem, da večino stvari tako ali tako izražamo neverbalno. Seveda pa so vse, za kar smo potrebovali prevod, naši gostitelji za nas tudi prevedli. V Zvezi Sonček smo vajeni komunicirati neverbalno in to nam pride prav tudi v takšnih projektih. Neverbalna komunikacija je mednarodna!


10

To

smo mi

nIzobraževalni tedni Prednost pri prijavi bodo imele osebe z invalidnostjo, ki niso vključene nikamor. Program izobraževalnih tednov smo vključili v programa APPČ (Aktivno preživljanje prostega časa) in z njim uspeli na razpisu FIHO (Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij) za letošnje leto. Na ta način smo zmanjšali stroške in prispevek posameznega udeleženca izobraževalnega tedna zmanjšali na 50 evrov. Pod kratico APPČ se skriva zaklad vsebin programa Aktivnega Preživljanje Prostega Časa za odrasle osebe z invalidnostjo. Letos se bo, poleg zimskih in poletnih počitnic, kot novost izvedlo tudi osem izobraževalnih tednov, v katere se bo lahko vključilo kar 80 odraslih in starejših z invalidnostjo. Kaj so izobraževalni tedni? Neformalno in vseživljenjsko učenje je za vsakega posameznika pomembno, dejansko pa imajo odrasli z invalidnostjo zelo malo možnosti za tovrstno izobraževanje. To še posebej velja za odrasle, ki niso vključeni v varstveno delovne centre (VDC), zavode ali druge oblike varstva, zaposlitve in šolanja. Ta skupina ljudi, ki živi doma in nima nobene zaposlitve, dela ali aktivnosti, je na žalost zelo velika. Nacionalni program socialnega varstva predvideva, da bo do leta 2013 le 36 odstotkov odraslih upravičencev dobilo možnost, da se dejansko vključijo v VDC. Zato se je Zveza Sonček odločila, da bo pripravila program enotedenskih izobraževanj, namenjenih vsem odraslim z invalidnostjo.

V letu 2010 bo Zveza Sonček tako organizirala osem petdnevnih izobraževalnih tednov, ki bodo potekali v rekreacijskih centrih Sonček v Elerjih in v Vrtičah. Prvi izobraževalni teden s tematskim naslovom »Kaj je dobro zame? – Kvaliteta življenja«, je bil že izveden v januarju. Naslednji pa bodo potekali v marcu, aprilu, maju, juniju, septembru, oktobru in novembru. Vsebina izobraževalnih tednov temelji na ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti ter pridobivanju novih spretnosti in znanj na področju kulture, športa ter osvajanju socialnih, delovnih in komunikacijskih veščin. Temelji tudi na pravicah in odgovor-


11

nosti oseb s posebnimi potrebami ter vključevanju v skupnost in okolje. Teme posameznih tednov bodo objavljene vsak prvi teden v mesecu na spletni stran Zveze Sonček www.soncek.org. V aprilu bo izobraževalni teden posvečen konjem. Ob programu izobraževanja je veliko časa namenjenega tudi druženju in prostemu času, tako da je celotni teden zelo aktivno naravnan. Kdaj in kje bodo potekali izobraževalni tedni? 1. teden

25.–29. januar 2010

Vrtiče

2. teden

22.–26. marec 2010

Elerji

3. teden

19.–23 april 2010

Elerji

4. teden

24.–28. maj 2010

Elerji

5. teden

21.–25. junij 2010

Vrtiče

6. teden

20.–24. september 2010 Elerji

7. teden

18.–22. oktober 2010

Elerji

8. teden

22.–26. november 2010

Elerji

Kdo in kako se lahko prijavi na izobraževalni teden in koliko stane? Prijava v program izobraževalnega tedna ni omejena z diagnozo, stopnjo invalidnosti, starostjo, statusom ali članstvom v društvu. Pogoj je, da so to mlajše odrasle in starejše osebe z invalidnostjo (nad 18 let starosti). Prednost imajo tisti, ki niso vključeni v VDC ali šolanje in tisti, ki se prej prijavijo. Prijavnica za udeležence, sodelavce in prostovoljce bo objavljena na spletni strani www.soncek.org vsak prvi teden v mesecu. Prijavnico vam lahko na vašo željo pošljemo tudi na dom. Za posamezen teden se lahko prijavi od 8 do 12 udeležencev.

Cena petdnevnega izobraževanja, vključno z namestitvijo in spremstvom, znaša 50 evrov na udeleženca. Poziv k sodelovanju! Če ste inovativni, se radi kaj novega učite ali radi učite druge, vas vabimo, da se nam pridružite! Iščemo: – sodelavce za vodenje tabora – predavatelje in vodje izobraževalnih delavnic, ki bi bili pripravljeni deliti svoje znanje osebam z invalidnostjo. – prostovoljce in spremljevalce, ki bi bili pripravljeni sodelovati v programu in pomagati udeležencem. Kontakt Nosilec projekta: Maja Čuk Greiner Zveza Sonček, Rožanska 2, 1000 Ljubljana GSM: 051 372 624, e-pošta: maja.cuk@soncek.org www.soncek.org


12

Prijavnica – Sončkovi izobraževalni tedni Zanimajo me Sončkovi izobraževalni tedni in prosim vas, če me sproti obveščate o terminih in vsebini izobraževalnih tednov: Zanimam se kot (ustrezno obkrožite): a) udeleženec b) spremljevalec c) prostovoljec d) vodja izobraževalnega programa na temo: _________________________________ Ime in priimek: ______________________________________________________________ Zakoniti zastopnik (v primeru, da ga imate): _______________________________________ Poštni naslov: ______________________________________________________________ E-mail naslov: ______________________________________________________________ Telefonska številka: __________________________________________________________ Obveščajte me o novostih preko (obkrožite):

a) pošte

b) e-pošte

c) telefona

Kraj in datum: __________________________

Podpis: _____________________


13

Utrinki Izobraževalni teden na temo kvaliteta življenja

Izkušnje s tega izobraževanja so zame zelo zanimive in pomembne. Mislim, da bi morali imeti v bodoče še več tega, ker se lahko odkrito pogovarjamo o vseh temah. To je pomembno za nas in za vse uporabnike. Glede na to, da smo bili prvič in da dejansko sploh nismo vedeli, kam gremo – moram povedati, da je bilo odlično. Z veseljem se bom udeležil še kakšnega izobraževanja. Željko Flisar Letos sem se prvič udeležila izobraževanja preko Zveze Sonček. To je bila zelo lepa izkušnja, saj smo se pogovarjali o zelo pomembnih stvareh. Spominjalo me je na televizijsko oddajo »Piramida«. Tudi vodje teh predavanj in delavnic so bili zelo »fajn«, saj so nam pomagali pri naših pogovorih. Takšnega izobraževanja bi se rada še kdaj udeležila. Monika Planinc

Mi smo imeli izobraževalni teden v Vrtičah, družba je bila dobra. Veliko smo se naučili. Bilo je zelo mrzlo, bili pa so tudi lepi dnevi. Najbolj všeč mi je bila soba, v kateri sem spala, ker je bila tako lepa. Bili smo tudi na izletu v Gradcu. Tam je bilo zanimivo, spoznali smo ljudi z govornimi težavami, ki so se izobraževali za anketarje in druge poklice. Blanka Piskar Meni je bil izobraževalni teden zanimiv, ker sem se dosti naučil glede kvalitete življenja in ker smo se pogovarjali o bivalnih skupnostih. Na ta način sem spoznal kakšen način življenja imajo v drugih bivalnih skupnostih. Najbolj všeč mi je bilo delo v skupinah. Na strokovni ekskurziji v Gradec sem pa spoznal, kako drugi anketirajo ljudi. Malo je bilo naporno, ampak vseeno sem se dobro počutil. Urban Centa Meni je bilo zelo všeč na taboru, ker sem se veliko novega učila o kvaliteti življenja. Pridobila sem še eno novo izkušnjo. Všeč mi je bilo, da smo se vmes malo sprehajali po snegu in ko smo delali po skupinah. Najbolj so mi pa bile všeč ovčke in kozice, ki sem jih lahko opazovala z okna svoje sobe. Še bi šla na kakšno izobraževanje. Ni bilo tako naporno kot v VDC-ju in lažje sem delala v Vrtičah kot v Ljubljani, tudi spočila sem se. Ponosna sem, ker bom lahko tudi jaz anketirala ljudi. Urška Jurman


14

Tudi

vi lahko pomagate

oZgradimo center Šiška končati, ga urediti in prilagoditi, da bodo lahko našli v njem mesto in delo naši uporabniki. Center urejamo v bivši Mercatorjevi trgovini, ki meri 800 m2. Za celotno adaptacijo bomo potrebovali 1 mio €.

Zveza Sonček je morala po 19 letih zapustiti prostore Centra Sonček na Vojkovi 73, v soseski BS 3 v Ljubljani, sicer objekta v lasti Mestne občine Ljubljana, ter s tem dati prostor za manjkajoča mesta v ljubljanskih vrtcih. Ta nenadna selitev nam je povzročila kar nekaj problemov, še posebej pa nas je skrbelo, kam naj gredo naši uporabniki s tega centra. Zato smo poiskali nadomestne prostore za upravni del Zveze Sonček. Uporabnike dveh enot VDC Sonček Ljubljana pa smo morali začasno stisniti na eni lokaciji – Rožanski ulici 2. Žal je ta rešitev le začasna, saj je sedaj v centru na Rožanski pod posebnimi pogoji zaposlenih kar 50 oseb z invalidnostjo, kar je veliko preveč. Rešitev vidimo v adaptaciji novega objekta Sonček v Šiški, na Trgu Komandanta Staneta 5, ki je v naši lasti. Objekt želimo čim prej do-

Ko bo adaptacija objekta v Šiški končana, bo v njem našlo delo 15 odraslih oseb z invalidnostjo, v programe socialnega vključevanja pa se bo vključilo nekaj deset oseb, ki so zaradi svojih zmanjšanih zmožnosti socialno izključene. Novi center bo hkrati tudi prostor za različne druge dejavnosti, izobraževanja, izvajanje programov različnih nevladnih in drugih organizacij. Do sedaj pa smo izvedli adaptacijska dela v vrednosti 415.000 €. Za dokončanje pritličja pa po novih izračunih potrebujemo še vsaj 200.000 €. Obračamo na vas, ker nujno potrebujemo vašo pomoč! Pomagate nam lahko: • z denarnim prispevkom prek priložene položnice, • pošljete gotovino, • uporabite sistem plačevanj z mobilnim telefonom "postmoneta", • z odstopljeno dohodnino • poveste svojim prijateljem in znancem o naši težavi. Že vnaprej HVALA! Uporabniki VDC in sodelavci Zveze Sonček


15

Kako

poslujemo

pDonacije v letu 2009 Donacije so pomemben vir prihodkov Zveze Sonček. Iz njih se financirajo nakupi novih prostorov, preureditve obstoječih prostorov, sofinancirajo programi obnovitvenih in terapevtskih kolonij...

postopkov odloženega pregona pa gre za določen znesek, ki ga mora osumljeni po nalogu državnega tožilca plačati v korist javne ustanove, s čimer se ovadba proti njemu zavrže.

Predstavljamo vam nekaj podatkov o donacijah v letu 2009.

Največji delež med viri donacij predstavljajo prostovoljni prispevki, zato si oglejmo še razdelitev prostovoljnih prispevkov po mesecih v preteklem letu.

Tabela 1 in graf 1 prikazujeta vire donacij leta 2009.

Graf 1: Viri donacij Tabela 1: Viri donacij • prostovoljni prispevki • dohodnina • pravne osebe • sodišče

73.672,16 € 71.103,69 € 53.094,40 € 19.638,28 €

V višino donacij pravnih oseb so vštete tudi donacije v materialni obliki. V letu 2009 je 172 pravnih oseb v materialni ali denarni obliki doniralo svoja sredstva Zvezi Sonček. Dohodnina prikazuje višino sredstev, ki so nam jo namenile fizične osebe kot to omogoča Zakon o dohodnini (142. člen). Pri sredstvih iz

Graf 2: Višina prostovoljnih prispevkov po mesecih Kot lahko razberemo iz grafa je bil mesec december najbolj dobrodelen mesec glede na višino prostovoljnih prispevkov.


16

Podpirajo

nas

qDonatorji in sponzorji v letu 2009 Zveza Sonček za izpeljavo naložb zbira prostovoljne prispevke s pomočjo posebnih položnic, z odstopljeno dohodnino ter z neposrednim dogovarjanjem s sponzorji in donatorji za posamezne projekte. V letu 2009 smo s prispevki sponzorjev in donatorjev zbrali 151.314,08 evrov in 71.103,69 evrov prek odstopljenega dela dohodnine. Ta sredstva so bila porabljena skupaj s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za naslednje namene: – adaptacija Centra Sonček v Šiški, – nakup in adaptacija objekta za novo stanovanjsko skupino v Pragerskem, – manjša dela v posameznih centrih, – transportna sredstva, – odplačilo bančnega kredita za naložbe. Vsem donatorjem in sponzorjem iskreno zahvaljujemo. Hvala, ker podpirate naše delo, nam stojite ob strani in verjamete v naše poslanstvo. Naši donatorji in sponzorji Do 9,99 € Antloga Marjan • Babić Silvano • Baranja Selina • Bensa Savo • Bezjak Tea • Bogataj Rado • Bola Henrik Pavel • Borota Ljiljana • Božič Irena • Brečko Ivan • Breskvar Urška • Breznik Ivakovič Maruša • Breznik Mateja • Črnugelj Silva • Damjanovič Biljana • Deban Marija • Delič Željko • Dežman Robert • Dežman Stana • Dobravc Maja • Drašler Ana • Feldin Marjan • Finc Jana • Flis Franc • Gartner Jana • Gomboc Roman • Gorjanc Danica • Grabec

Antonija • Gračner-Čuješ Jožefa • Haberman Albina • Hadžiahmetov Senad • Hamp Danijel • Hočevar Štefka • Hočevar Viktor • Hodnik Vera • Hudej Ana • Injac Rade • Istenič Zora • Jazbinšek Vladimir • Jedlovčnik Branka • Jeras Janez • Jerič Jože • Jerman Peter • Jeršin Jerneja • Ješe Brigita • Justin Jože • Kandžič Uroš • Kheir Ammar • Kirbiš Viljem • Klančar Milana • Klaneček Igor • Kosmač Vilma • Koželj David • Kraševec Marta • Kravanja Nikolaja • Krivec Karel • Križič Jožefa • Lazar Marija • Lažeta Martin • Lesjak Milena s.p. • Lesjak Rok • Lucu Tina • Lugarič Vida • Mali Silva • Mavec Saja • Medved Tanja • Medvešček Mira • Mencinger Lidija • Merkač Marjana • Mihelak Gregor • Mišič Janja • Nikolić Marica • Noč Bernardina • Novak Jože • Obržan Ivan • Ocepek Janez • Osteršek Simon • Blaž Pečovnik • Peršin Boštjan • Petrič Hermina • Pirnat Irena • Polanc Manica • Praček Mateja • Rahotina Lidija • Rajko Bojana • Rebernik Nataša • Resman Liza • Rojec Alojz • Roškar Janez • Rozman Petra • Rožec Jasna • Saje Branko • Senčar Ana, Nada • Senica Ignac • Sever Marjan • Siuka Emica • Soklič Matija • Stare • Sterle Daša • Strasner Luka • Še-


17

šek Marija • Škulj Danica • Štok Drago • Štrukelj Vera • Štular Jožica • Štular Tomaž • Šuštar Marjana • Tement Margareta • Terbižan Albinca • Tičar • Tičar Janez • Tišler Aleš • Tominc Lucijan • Tomšič Marjanca • Vičič Silva • Zaletel Marjana • Znoj Romina • Zorec Mateja • Zupančič Matjaž • Žakelj Valerija • Žerdoner Zdenka Od 10,00 do 19,99 € Agrež Zvone • Alidžanović Hasan • Allegro Henrik • Arsevski Pante • Aupič Nika • Avguštin Jože • Avsenek Stane • Babič, družina • Babič Aljoša • Babič Franc • Babnik Peter • Babšek Jelka • Babuder Gorazd • Bačovnik Nina • Bajželj Jože • Bajželj Miha • Bakija Jožica • Balažič Mario • Bančov Ferenc • Bardun Melita • Bartol Mojca • Basle Marjan s.p., Servis Heko • Beltram Kovačič Jelka • Benac Janko • Benčina Drago • Benec Franc • Benkovič Ana • Berčič Angela • Bergant Anton • Beton • Bevc Ivanka • Biteznik Jožef • Blejec Jelka • Bobič Marijan dipl. prav. • Bobnar Jožica • Bogataj Metka • Bratušek Vanja • Breznik Peter, odvetnik • Brinar Marija • Brun Engelbert • Brvar Viljem • Bukovec Štefan • Butala Gregor • Celar Marija • Centa Marija • Cerk Jelka • Cigale Ferdo • Cimerman Ivan • Cimerman Marjeta • Cvitanič Jurij, Vinogra-

dradništvo in kletarstvo • Čah Mara • Čas Helena • Čater • Čebul Zvone in Marija • Čeh Franci • Černec Vladimir • Černezel Dejan • Česnik, družina • Čibej Andrej • Čokl Bojan • Čuk Boris • Dakič Lana • Debelak Vanda • Dernovšek Jože • Divjak Milan • Dizdarević Meliha • Dolenc Nada • Dolenec Gojević Aleksandra • Dolenšek Cirila • Doljak Irena • Dovjak Alojz • Drakslar Erik • Dražil Iva • Drnovšek Mihaela • Erjavec Milan • Fartek Metka • Fatur Anja • Filak Janez • Filak Nevenka • Filipovič Desanka • Firšt Anica • Flerin Rajko • Franko Zofija • Furlan Marinka • Gartnar Matej • Gartner Jože • Gerhold Ludvik • Gjerka • Godina Lidija • Goljevšek Terezija • Golnar Martin • Gornik Ivan dipl. ph. • Grabič Ivan • Grabovec Milan • Grobiša Nataša • Gros Francka • Grošelj Gregor • Grutschreiber Pavla • Harnold Peter • Hempt Drago • Hočurščak Terezija • Horvat Vinko • Horžen Miran • Hrovat Jože • Hudopisk Drago, Kovinostrugarstvo • Hudovernik Ivana • Huzjan Štefan • Ignjatič Jasna • Istenič Bogomir • Ivanuša Anka • Ivezič Zora • Jahič Cveta • Jakše Ujčič Majda • Janežič • Janžekovič Tončka • Javornik Janez • Jelč Anton • Jemec Zofija • Jereb Stanislav • Jerič Vencelj • Jevšnik Boštjan • Jevšnik Slavko s.p., Fidel • Jug Tatjana • Jurkovšek Irma • Jurman Faki Alenka • Kalderon Anton • Kalšek Herta • Kavčič Klemen • Kebe Anton • Keber Jašović Melita • Kejžar • Kenda Ivan • Kepic Mohar Alenka • Kerle Miran • Kimovec Franc • Kisevec Ivan • Klampfer Friderik • Klampfer Zora • Klemenc Metod • Klemenčič Valentin • Klemenšek Alojz dipl. ing. • Kliček Frančiška • Kline Daniel (Nova KBM d.d.) • Klobučar Milka • Klofutar Olga • Klofutar Peter • Kmet Mateja • Knez Hilda • Kobal Andrej • Kobal Vasilij • Kobau Branislava • Kobe Tomaž • Kocet Jože • Kodra Ludvik • Kompan Vladimir, Štefka •


18

Kompare Miro • Konig Janko • Kos Nataša • Kostajnšek Avgust • Košak Gita • Košak Saša • Košir Martin • Kotnik Aleksander • Kovač Aleksandra • Kovač Slavka • Kozar Iva • Kozar Mitja • Kožuh Tomaž • Kragl Marija • Krasna Zorka • Krečič Rada • Krek Zora • Kren Tilka • Krivec Branko • Križman Tadeja • Križnar Tanja • Krmelj Jernej • Kroupa Franjo • Krumpačnik Sonja • Kučiš Justika • Kuzmin Boris • Kvas Gregor • Lah Jože • Langus Marija • Lavrič Ivan • Lečnik Šrot Simona • Legat Lojzka • Likar Slavica • Lipovšek Franc • Lojak Stjepan • Lončarevič Aleksander • Lotrič Milan • Lukan Franc • Lunka Slavica • Maček Miha • Mahne Rozika • Majnarič Milan • Majnik Lidija • Makoter Matjaž • Makuc Mojca • Margeta Davor • Marinč Ivan • Marinjak Milan • Marn, Kovaštvo • Marolt Marija in Martin • Maršnjak Irena • Mastnak • Meden Vlado • Meljo Polona • Menart Janez in Tonka • Mervič Tanja • Milada Monika • Milek Darinka • Mitrovič Sonja • Mlačnik Zdenka • Mlakar Franc • Mlakar Vida • Močnik Žarko • Modic Majda • Mohor Palma • Motaln Niko • Mozetič Marija • Možina Alojz • Mrak Adolf • Mravlje Zinka • Mraz Jože • Mrdjenovič Cilka • Mrzdovnik Nada • Murn Branka • Nagu Pavla • Naveršnik Franci • Nemec Ivan • Neuman Jože • Noč Ernest • Novak Marica • Novakovič Nevenka • Ocepek Domen • Ogorevc Franc • Ogrizek Marjan • Okorn Ana • Oražem Antonija • Oslak Pavlina • Osterman Romana • Ovsenik Marija • Paderčič Anton • Pariš Zmago in Majda • Pašagić Damir • Pečak Fedor • Peklaj Danica • Pene Matjaž • Percl Andrina • Perčič Franc • Perčič Marta • Perger Rado • Perkovič Rozalija • Pestotnik Marko • Pirih Katarina • Planinšec Peter • Planinšek Fani • Plaskan Gregor • Plešnar Zora • Pllatiša • Počkaj Petra • Podboj Tomaž • Pogačar Elizabeta • Pogačnik Klemen (Radovljica,

Gradnikova) • Pohle Ljudmila • Poljanec Darka • Pongračič Petra • Poštrak Marija, Sonja • Potrč Matjaž • Povž Alojz • Požar Dragica • Požar Vojko • Požarnik Matevž • Prapotnik Ivanka • Pretnar Metka • Pretner Alojz • Prevc Cilka • Primožič Aleša • Prinčič Rudi • Pugelj Tanja • Racki Ivana • Radoševič Ivan • Rajh Vida • Rajnar Igor • Rak Marija • Rakovec Tone • Ratajec Janez s.p. • Rauh Peter • Rebenak Ida • Regvar Bojan • Rep Verica • Repič Alenka • Ribič Marija (Loče pri Poljčanah) • Ringbauer Rudi • Ritonja Dora • Rizvič Marija • Roblek Anton • Rojko Breda • Rokavec Ljudmila • Rot Marko • Rozman Bojan s.p. • Rudman Marko • Sedej Marija • Selak Slavko • Senčar Marinka • Senica Antonija • Sinanovič Abid • Sinkovič Marija • Sirk Nada • Skok Valentin • Skubec Katarina • Slivniker Smiljana • Smole Jerica • Sodja Antonija • Sokovič Dolores • Sovinc Franc • Stakne Valentin • Stavrov Jordan • Stojko Alojz • Stomanik Francka • Strgar Branko • Strmčnik Franc • Strmšnik Igor • Strnad Antonija • Suhadolnik Anton • Sušnik Marija • Sušnik Nataša • Svetličič Agata • Šarič Frenk • Šemrov Milena • Šešerko Stana • Škerl Milka • Škof Suzana • Škrofič Ivan • Šlibar Marta • Šmid Bojan • Šoba Anton • Špan Mirko • Štaut Mirica • Štefančič Katja • Štempihar Alenka • Štromberger Gabrijela • Štrucl Ivo • Štumberger Blanka • Štupar Bojan • Šutaršič Gaber • Tehovnik Marko • Tement Jakob • Tepina Peter • Tičar Marija • Tigeli Tamara • Tisnikar Gregor • Tišler Hilda • Tomac Elza • Tomazin Ivanka • Tomažič Francka • Tomažin Ivica • Tomažin Janez • Traven Pavla • Triller Ana • Trobec Cilka • Troha Branko • Troha Irena • Trojar Anči • Trontelj Jožica • Trpin Ivana • Trstenjak Urška • Tupy Otmar • Turk Anton • Turšič Polona • Ulčar Sonja • Ulmansky Maja • Umbreht Pavla • Uršič Francka in Miha • Uršič Robert • Utroša Du-


19

šan • Valek Andrej • Valič Helena • Vasle Luka • Verčič Jožefa • Vertačnik Jelka • Vervega Marjana • Veselič Alojz • Vidergar Rudolf • Vidič Marjetka • Vidrih Terezija • Vint Anica • Vipavc Alba • Virtič Ana • Višček Jure • Vodopija Nado dr. med. • Volčič Kristina • Vovnik Jože • Vrban Mladen, Stanca • Vreček Marija • Vrh Eda • Vuk Diana • Weiss Boris Anton • Zabavnik Mitja • Zadravec Ana • Zagožen Peter • Zajc Ana Marija • Zakovšek Angelica • Zaletel Marjan • Zavašnik Milan • Zemljic Vlado • Zoher Boris • Zohil Tatjana • Zorčič Dušan • Zorko Vlasta – Vladimira • Zupančič Ivanka • Zupančič Marija • Zupančič Marinka • Zupančič Štefka • Žaberl Dominik • Žagar Cecilija • Žagar Jože • Žerdoner Darko • Žgajnar Marija • Žgajner Marjeta • Žinko Franc • Žnidarič Boris • Žnidaršič Damjana • Žugelj Jože • Župnijski urad Dobrovnik • Župnijski urad Oplotnica • Župnijski urad Ruše Od 20,00 do 49,99 € Adamič Vojko • Ajkunič Mujo • Ajster Roman • Albreht Ivan • Aleš Petra • Alfirev Ida • Ambrožič Stanislav • Arko Irena • Avex d.o.o. proizvodnja in trgovina • Avsec Miljana • Ažman Branko • Babič Erika • Babič Štefan • Bajt Veronika • Bajuk Anica • Balantič Stane • Balažic Aleksandra • Balažic Nikolas • Barbo

Mirjam • Bartol M. • Bastil Ana • Baša Boštjan • Bavdek Srdjan • Bedenikovič Lojze • Beke Baltazar • Bergant Albin • Berkopec Matilda • Bernjak Marija • Bešter Mojca • Bevk Samo • Bijelič Marko • Bitenc Tadej • Bizjak Alda • Bizjak Viktor • Bobič Marija • Bobič Nande • Bobnič Cvetka • Bodnaruk Slobodan • Bogataj Lojze • Bogdan Mladen • Bolčina Marija • Bombek Mirko • Boncelj Katarina • Borko Mitja • Borovničar Ivan • Borstnik Branko • Borštnar Ferdo • Boštjančič Danijel • Botica Milena • Božič Ana • Bratkovič Renata • Brčan Janja • Brezočnik Štefanija • Bric Borut • Brinšek Janko • Brodgesell Kristina • Brudar Eva • Brudar Leopold • Brumec Ludvik • Brumen Vladimira • Brunček Ivanka • Brvar Heda • Bubnič Jadranka • Bucik Olga • Bučan Maja • Bučuk Rok • Cegnar Silva • Celinšek Franc • Cerar Franc • Cibic Boris • Cimperman Milan • Crnovič Deja • Čarman Anton • Čeferin Peter • Čeligoj Vojko • Černelič Breda • Černič, družina • Čipe Marija • Čučič Ana • Čurčić Tatjana • Darovec Jože • Demšar Hilda • Dental labor d.o.o. • Dimec Darko • Dimnik Aleš • Dobnikar Bojana • Dobnikar Marija • Dobovišek Želimir • Dolenc Barbara • Dolenc Janez (Poljane nad Škofjo Loko) • Dolenc Janez (Škofja Loka) • Dolenc Marjeta • Don don d.o.o. • Dovnik Nežka • Dragoš Janez • Drempetič Nace • Drnovšek Samo • Drobnič Andrej • Drofenik Polonca • Drpič Katarina • Druškovič Drago • Dukič Erika • Dulmin Metka • Džamastagič Maksud • Ergovič Mira • Erklavec Janez • Eržen Ida • Eržen Janja • Farkaš Žita • Fele Francka • Ferlan Ivan • Ferletič Mira • Finžgar Jožica • Flerin Andrej • Flexible VM Records d.o.o. • Fludernik S. • Fortun Laura in Marjan • Frank Anton • Frantar Andrej • Fras Ivan • Frelih Dulmin Metka • Fuks Robert • Gabrovec Simon • Gabrovec Slavko • Gabrovšek Cecilija dipl.prav. • Gajšek Stan-


20

ko • Gams Anton • Gartnar Zorica • Gašperšič Ančka • Gašperšič Rok • Glavič Jerica • Glinšek Franc • Gojevič Elfrida • Golčman Metka • Golob Marija • Goltez Simona s.p., Izdelovanje učnih pripomočkov • Gorenak Vinko • Gorenc Andrej • Gorenšek Marjan • Gorenšek Samo • Gorinšek Ivan • Goršič Nina • Graj Zvone • Grapulin Boris • Grbec Frančiška • Grebenc Vili • Gregorn Stojana • Grguraš Katica • Grosman Franc • Guček Nanda • Hanzelj Marija • Hartman Bruno • Hasanbašič Mustafa • Heber Franc in Jožica • Henigman Jakob • Hiršman Aleksander • Hočevar Vinski Aleksandra • Hoenigman Nada • Horvat Franc Feri • Horvat Ida • Horvat Stojan • Hostar Julka • Hrgota Vinko • Hribar Mara • Hribar Marija • Hribar Rok • Hribernik Ferdo • Hrovat Majda • Hrovat Robert • Hudolin Vera • Ignaščenko Aleksej • Ileršič Anita • Ivančič Zoran • Ivkovič Vladimir • Izak Pavel • Jager Jože • Jagrič Jožica • Jaklitsch Marjeta • Jan Zoltan • Janc Pavel • Janežič Savo • Janžekovič Aleš • Jarc Alenka • Jejčič Andrej • Jeklin Bernarda • Jelerčič Jure • Jelnikar Franc • Jelovčan • Jelovčan Nada • Jene Robert • Jeralov • Jereb Anton • Jereb Franc • Jereb Marija • Jereb Matija • Jeretina Veronika • Jerič Renato • Jerman Jožefa • Jerman Majda • Jezernik Milan • Jozelj Marija • Jurman Marija • Juteršek Franc s.p. • Juvan Romana • Južina Matjaž • Kadunc Stanka • Kaltnekar Zdravko • Kancilija Helena s.p., Pekarna Kancilija • Kancler Lea • Kancler Viktor • Kandrič Tamara • Karner Primož • Klančar Aleksander • Klančnik Miran • Klemen Dinjaški Tara • Klemenčič Nataša • Klemenčič Vida • Klepec Marjan • Kmetič Ljudmila • Kobal Boštjan • Kobal Igor • Kobe Miloš • Kocijančič Slavka • Kočevar Tanja Nuša • Kočevar Vera • Kogovšek Zvonko • Kokalj Stane • Kokovnik Alojz • Kolar Meta • Kolar Tanja • Koren Ade-

la • Koren Majda • Korže Zdenka • Kos Tatjana • Košir • Košir Manica • Kovač Andreja • Kovač Milica • Kovačec Jožef, Župnijski urad Polzela • Kovačič Mario Pavel • Kozamernik Rezi • Kožar Anton • Kragl Franc • Krajnc Janez • Krajnc Sebastjan • Krakar Vogel Boža • Kraker Starman Ana • Kralj Edita • Kralj Mitja • Kralj Sonja, notarka • Kramar Stane • Krapež Peter • Krašovec Marija • Krašovec Marjeta • Kravanja Nina Gala • Kreč Mira • Kresnik-Žaberl Marija • Krevs Jože s.p. • Križnik Majda in Janez • Krstič Darja • Krume, družina • Kruščič Aleksander • Kržič Franci • Kukec Romana • Kukič Borislav • Kukič Marija • Kurbus Bogdana • Kurbus Verk Janja • Kurent Zorica • Kušar, družina • Kušar Anton • Kužnik Jože • Lajh Viljem • Lamut Bogdan • Lanišek Tomaž • Laura Silva, Štefan • Lebe Grajf Karmen • Lekše Alojz • Lekše Jernej • Lesar Goran • Lesjak Vojko • Leskovar Anton • Leskovec Ana • Levstik Miro • Lipovec Nejc • Logar Metka • Logar Viliem • Lombar Mirko • Lombardo Maja • Lorber Gregor • Lorber Petra • Lorger Radoslav univ. dipl. iur. • Lovrenčič Ana • Lozej Gregor • Lučovnik Hinko • Lugarič Jožef • Lukas Romana • Maček Franc • Mačun Ciril • Majal Branimir • Makšan Jožefa, Venčeslav • Malenšček Andrej • Mali Friderik • Malič Janja • Malovrh Jurij • Marjetič Eva • Marolt Danijela • Martinšek Erika • Mat-


21

jašič Zdenka • Matrljan Rovšnik Romana • Mavtič Mija • Medved Igor • Meglič Ferdo • Meglič Jože • Meglič Viktor • Megušar Tončka • Merljak Jakob • Mesič Sanel • Mestek Anton • Meznarič Marko, odvetnik • Meže Vinko • Mičič Goran • Midlil Karl • Mihelčič Zorka • Mihelič Metka • Mihelič Peter • Mihelič Venčeslav • Miklavec Desanka • Mikša Branko • Mirtič Matej • Močnik Milan • Močnik Rozika • Mohar Jože • Mohar Olga • Morel Damjana • Morel Jože s.p., Popravilo hladilnih naprav • Mozetič Ada • Mrak Marija • Mramor Nejc • Mravlje Frane • Munih Mihael • Murekar Pavla • Murovič Klara • Muršec Jana • Naglič Ivana • Nardin Aleksander • Nemanič Cvetka • Nestorovič Majda • Neubauer David • Novak Anton • Novak Lojzka • Novak Marta • Novak Nuška • Novak Uroš • Novljan Julij • Občina Gorenja vas • Oblak Aleksander • Oblak Boštjan • Oblak Gregor • Ocvirk Ksenija, odvetnica • Ocvirk Marija • Ogrin Franc • Okorn Veronika • Oros Helena • Ortosana d.o.o. • Osenar Geni • Osnovna šola Mežica • Osnovna šola Olge Meglič • Osojnik Romana • Osterman Rudi • Oven Marija • Ovnič Stanislav dipl. ing. • Ovsenik Darja • Pajdera Ana • Pajer Jože • Pajk Slavka • Palka Brane • Palka Metka • Papler Janez • Pavlin Emilija • Pavlinac Vinko • Pavšič Maja • Pavšič Rozalija • Pečar Cvetko • Pečenik Ivanka • Pečko Nuša • Pečko Stanislav • Pegam Franc • Pelko Barba • Penič Dušan • Per Janez • Perčič Tončka • Peršin • Pesrl Miran • Pešl Meta • Petan Martin • Petauer Stanislav • Peterca Branko • Peternel Aljoša • Petrič Alojz • Petrič Vrtačnik Marjeta • Petrovič Jasmina • Pfeifer Bruno • Picej Marta • Pihler Karolina • Pintar Anton • Pintar Nataša • Pintar Rezka • Pintar Tone • Pivk Vidmar Olga • Platiše Metod • Pleša Francka • Podgoršek Martin • Podlesnik Mitja • Podlesnik Rada • Podlipnik Marjeta • Po-

dobnik Peter • Podobnik Vinko • Pogačnik Janez • Pogačnik Klemen (Radovljica, Langusova) • Pogačnik Marinka • Pogorelčnik Nada • Pokorn Bogomila • Pokorn Janez • Poljšak Jana • Potočnik Franc • Potočnik Urška • Povše Trojan • Pozvek-Vidmar Danica • Prelogar Vida • Premk Christian • Pretnar Franc • Prhavc Jana • Primožič Jurij (Ljubljana) • Primožič Jurij (Vrhnika) • Publicis d.o.o. • Puc Vida • Pucer Edi • Purkart Marija • Purnat Vida • Pustoslemšek Branko • Pušnik Matilda • Račnik Bernarda • Rančigaj Roman • Rant Janez • Raspor Štefan • Rasteiger Mija • Ratajc Drago • Ravničan Tatjana • Ravnikar Anton • Razgoršek Darja • Rebeušek Vida • Recek Jernej • Rekelj Magdalena • Rešek Meta • Rihtar Milica • Robnik Filip Pavla • Rode Jožica • Rogelj Polona • Romanovič Nataša • Rošelj Antonija • Rozman, družina • Rozman Drago • Rozman Rajko • Rozman Rok • Rulič Milivojka • Rupar Marija • Rupnik Jošt • Rupnik Nina • Sadar Stana • Saje Alojz • Saje Franci • Sazdova Radica • Schmitt Mojca • Sedej Marjan • Segulin Nataša • Sekač Aleksander • Selan Mitja (Kranj) • Selan Mitja (Križe) • Selan Tatjana • Senica Samo • Serdoner Andrej s.p. • Simončič Breda • Simoneti Rino • Simonovski Cvetan • Simšič Jože • Sirk Janez • Sitar Miha • Sitra d.o.o. • Skalar Judita in Peter • Skender Dušanka • Skomina Rafko • Skribe Maksimljan • Sladič Janez • Slavec Ana • Smole Marko • Smrekar Darinka • Sobočan Matjaž • Sonček, Pomursko društvo za cerebralno paralizo • Souvent Peter • Sovinc Marija • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana • Stanonik Marija • Stanovnik Marjan • Stanovnik Peter • Starc Marija • Stjepanovič Milan • Stojkovič Tončka • Strajnar Julijan • Stritih Bernard • Strmad Slavica • Sušin Milka • Svanjak Mihael, odvetnik • Šalehar Janez • Šauperl Neža • Šavel Jernej • Šebenik Janez, Zofija •


22

Šefic Ivo • Šek Avgust • Šemrl Ludvik • Šenveter Marjan • Šešek Manja • Šetina Blaž • Šifrer Brane • Šilc Romana • Širca Zdenko • Širec Silvo • Šivec Viljem • Škedelj Vera • Škerlec Vojko • Škoberne Peter • Škofič Matilda • Škraba Žarko • Škrjanec Borut • Škufca Marija • Šmid Emilija • Šmigovc Milan • Šorli Jerca • Štefančič Marija, Ana • Štendler Milena • Štirn Mira • Štivan Milica • Štolca Božidar • Štravs Janez • Štucl Franc • Šulc Saša • Šumec Andrej • Šušel Majda • Šutanovac Avgusta • Tavčar Anton • Tepina Damjan • Teran Draga • Teran Peter • Terčelj – Verovšek Katja • Thaler Vera • Tobias Miroslav • Tomažin Helena • Tomc d.o.o. • Tome Urška • Tomšič Jurij • Toplak Odon • Trapečar Lea • Tratnik Uroš • Trček Denis • Trgoavto d.d. • Troha Josip • Trstenjak Marijan • Tržan Olga • Turk Ana • Turk Car Ida • Turk Majda • Udovič Ciril • Unk Jože • Urbas Marjan • Valič Jolanda • Valte Boštjan s.p., Tesarstvo • Vanček Jernej • Vebenič Matjaž • Vengust Vida • Verdinek Karel, Brigita • Vertačnik Janez • Vidic Miha • Viher Bogdan • Vilfan Rozika • Vivod Ivan • Vižintin Zdenko • Volčini Branko • Volčjak Terezija • Volk Ivan • Vrečer Bojan • Vrečer Olga • Vrtač Marjan • Vuetek Janez • Vugrinec Mitja • Vukadin Ivana • Weisseisen Cvetka • Zabret Franca • Zadravec Renata • Zakovšek Stanka • Zaletel Jože • Zalokar Ivanka • Zarnik Marija • Zavašnik Marija • Zelic Karel • Zemljak Ivan • Zgubič Bojan • Zidanšek Milena • Zobec Ciril s.p. • Zobozdravstvo Pograjc d.o.o. • Zorc Marjan • Zotlar Nada • Znanstveno raziskovalni center SAZU • Zupan Barbara • Zupan Julij • Zupan Majda • Zupan Peter • Zupanc Dragica • Zupančič, družina • Zupančič Darinka • Zupančič Miloš • Žagar Marjan • Žebaljec, družina • Žejn Ljubica • Žetko Ivan, notar • Žgank Franc • Žibret-Milovančev Manca • Žigon Majda • Žitnik Davorin • Žitnik Tamara • Žlogar Ana

• Žmavc Tomo • Žumer Vida • Župnijski urad Dokležovje • Župnijski urad Kromberk • Župnijski urad Marija Snežna • Župnijski urad Šempeter v Savinjski dolini • Župnijski urad Vinica Od 50,00 do 99,99 € Aleksič Nataša • Avbelj Jožica • Azimut – Vester & Co, d.n.o. • Bajc Silvester • Bajuk Andrej • Barić Damir • Beber Franc • Bernik Ivan • Božič Albin • Bračko Mihael • Bradač Jernej • Brdnik Eva • BVD Trading d.o.o. • Ceglar Katja • Cerkvenik Miran • Cimerman Anton • Cimperman Matjaž • Čarman Helena • Černec Jožica • Debelak Marija • Debeljak Metod • Demšar Renata • Derbiš Marjan • Divjak Marjan • Dogenik Marija • Doleček Valter • Dolenc Gregor • Dostal Anton • Drev Jožica • Drobnič Danijela • Drobnič Katarina • Društvo upokojencev Preddvor • Elektroenergetika d.o.o. • Erker Marko • Est Mladen • Filiplič Jože • Fining d.o.o. • Flexmatic d.o.o. • Florjančič Jože • Florjančič Silva • Furlan Anton • Furman Vlasta • Gabrovšek Matija • Galeb gradbeništvo d.o.o. • Gams, družina • Gašperin Jože • Gazvoda Marjan • Godec Agata • Golinar Jana • Golob Silva • Gostiša Majda • Govše Dino • Grabnar Tomaž • Grčar Slavko • Grmek Franc • Grutschreiber Kristina • Gu-


23

štin Marija • Hace Ladislav • Hali Ivan • Halilagič Ahmo • Hausbrandt caffe d.o.o. • Heričko Peter s.p., Prevozništvo • Horvat Nataša • Horvat Žiga • Hrovatin Franc • Hrvatič Angela • Humer Jože • Istenič Bojana • Jagrič Friškovec Anita • Jakša Matej • Jakus Marjan • Jan-Blažić Mirjam • Janušič Ana • Jarc Vida • Jerala Darinka • Jereb Elza • Jerovšek Janez • Jogan Maca • Jonko Henrik • Kantar Milorad • Katalinič Milica • Kaučič Janez, odvetnik • Kavčič Janez • Kavčič Milena • Kebe Branko • Keber Istenič Svetlana • Kecman Dušan, odvetnik • Kenda Franc in Ana • Kepa Uhca Danica • Kindermann Pavla dr. stom. (Medvode) • Klešnik Alja • Klopčič Mojca • Kobal Barbara • Kobal Ciril • Kolenc Mimi • Kolšek Marija • Kompare Sonja • Konjar Danica • Kontič Bojan • Kos Drago dipl. soc. • Kos Marta • Kovač Jure • Kovačič Peter • Kovačič Vladimir • Krajnc Peter s.p., Strojna oprema • Kranjc Miran • Krašovec Andrej • Kreačič Franjo • Kričaj Marija • Kropivšek Aleksander • Krupenko Andrej • Kunovar Bojan • Logar Stanič Viktorija • Lokar Matija • Lutman Dušan • Maček Matjaž • Madon Anica • Malnar Marija • Marcola Dejan • Marcola Tanja • Marguč Uroš, notar • Markež Marija • Markič Marko • Markič Rihard • Markun Lovro • Marolt Anton, odvetnik • Marolt Marija • Meh Potrč Lela • Menart Silva • Mencinger Jože • Mer-

har Marija • Merzel Ivan • Mestna občina Celje • Mihelčič Martin • Mohar Košir Andreja • Mohorko Ivan in Alenka • Mreže Frlic d.o.o. • Mujezinović • Muršak Ivan • Musar Branko • Nabergoj Gojmir • Nadelsberger Bene Darja • Nagode Marija • Nagode Matjaž • Narat Stanislav • Nimopa d.o.o. • Novak Marija • Nučič Amalija • Občina Hoče-Slivnica • Občina Piran • Oblak Stane • Ohnjec Frančišek • Oman Vanek s.p. • Oprešnik Zdenka • Oven Ivan • Pahor Nuša • Pajenk Božidar, odvetnik • Pajnik Marija, Mojca • Pangerc Marija • Panteon Group d.o.o. • Pavlič Branko • Pavlič Mira • Penca in drugi d.n.o. • Petaci Ana • Peterka Terezija • Pirc Tatjana • Plavc Zora • Pokorn Liza • Potočnik Leber Cvetka • Preac Ernest • Preac Jelka • Prša Milan • Pungartnik Marija • Purg Danica • Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. • Rajar Fani • Ravnik Janez • Razdrih Andrej, odvetnik • Rdeči križ Ptujska Gora • Repnik Nada, Zasebna zobna ambulanta • Repulus Veronika • Ribaš Janja • Ribič Marija (Tržič) • Rihtaršič Nada • Rizner Tihomir • Rödl & partner d.o.o. • Rogič Marko • Rozman Marija • Rupnik Marija • Rutar – Piber Metka • Sadar Jože • Sadar Tadeja • Savič Luka • Seliškar Franc s.p., Instalacije za vodovod in kanalizacijo • Senčar Preac Mihelca • Sibinčič Borica • Simonič Franc • Skalar Vinko • Skebe Malič Mojca • SKEI Kidričevo • Skubic Branko s.p., Lungo • Skubic Stanislav • Slak Tone • Slavec Igor • Slavič Stanislav • Slokar Nada • Smolnik Marijan • Smučarsko društvo Strahovica • Sonc Vera • Sovinc Inge • Spoljarič Sonja • Steblovnik Lili • Sterle Igor • Strašček Judita • Stupica Boris • Suhadolnik Živa • Suša Gvido • Svoljšak Janez • Šalamon Leon • Šalamun Aleš • Šegula Katarina • Šijanec Boris • Šimec Tomaž • Šišič Davor • Šketa Andrej • Škovrlj Marija, notarka • Škrab Anton • Šubic-Bulič Tatjana • Tajnšek Mitja mag.,


24

odvetnik • Tančič, družina • Tarman Nada • Tavčar Kalcher Gabrijela • Tomažič Roza • Urbas Janez • Vajgl Ivo • Vehovar Ruža • Velkavrh Julka • Vevar Lenka • Vidergar Kralj Barbara • Vidmar Marija • Vojir Lučka • Vokal Janez • Voljč Vlasta • Vomer Bojan • Vrbnjak Nevena • Vrhovec Stojana • Vukeljič Olga • Wolf Marija • Zagožen Ivan • Zagožen Matej • Zakonjšek Emil • Zdešar Milan, Strojno ključavničarstvo • Zemljak Vilijem • Zima Niki • Zupan Štefan • Žagar Marija • Žavbi • Žibrat Ivana • Žitnik Franc • Žižek Franc • Župnijski urad Krka • Župnijski urad Sv. Florjan • Župnijski urad Šmartno ob Paki • Žužek Draga Od 100,00 do 199,99 € Alples Industrija pohištva d.d. • Assistance Coris d.o.o. • Benedejčič Lea • Berger Aleš (Ljubljana, Slovenska cesta) • Bombač Božica • Bricelj Franc Izidor • Brumec Viljem • BVI d.o.o. • Ciglar Franc • Čehovin Igor • Čepič Mirko • Čičerov Aleksander • Čuš Martina • Dvig d.o.o. • Ermax d.o.o. • Florjančič, družina • Forma expert d.o.o. • Frangež Nada • Furlan Branimir • Gabrovšek Mihael • Galjot Pavel • Gerden Tomaž • Glaser Nada • Godler Katja • Gregorčič Igor • Gregorčič Mojca • Gregorčič Zvonimir s.p., Zobni laboratorij • Gros Štefka s.p., Bar Vagon • Grosek Janez • Guštin Dušica • Györkös Jozsef • Hostnik-Hribar Andreja • Hribar Andrej • Janežič Branko • Ješe Janez • Jurman Filip • Kac Boris • Kalender Senad • Kindermann Pavla (Jezero) • Klinar Helena • Knaflič Roža • Kolšek Marko s.p., Siko • Končan Iva • Kosec Gita • Košak Matevž • Košmrl Matej • Kovač Brigita s.p. • Kovač Jurij • Kovačič Samo • Krajevna skupnost Gora • Kranjčevič Mirjana, odvetnica • Kučan Špela • Leonard Klemen • Luštrek Mojca • Lutman Klavdija • Macinič Robert • Majcen Sašo, od-

vetnik • Markovič – Pirš Marjana s.p., MM biro • Marolt Nan • Medica Ivan • Medved Milan • Mencej Marija Meta • Mesojedec Vojko s.p., Rent a car • Mikola Milko • Mitrovič Dušan • Mrzelj Ana • Muha Cveta • Nadlišek Gregor • Nalič Ida • Novak Breda • Oblak Burnik Sonja s.p. • Občina Domžale • Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik o.p. d.n.o. • Ogorevc Anton • Pavliha Anton • Pečnik Jožef • Perme Lučka, odvetnica • Petarka Marija • Peterca Cilka • Petkovič Vladimir • Podgoršek Bojan, notar • Podlipnik Andrej • Polanec Ivo • Potisek Stanislav, Karmen • Potrata Majda • Prtenjak Matjaž • Ravnak Ciril • Rek d.o.o. • Rotar Magdalena • Sanabor Darko • Sedevčič Zdravko s.p., Gradbeništvo • Shuang Ling Mao • Sindikat SZSVS Zveze Sonček • Skočir Zvonka • Skubic, družina • Souvan Nina • Strojan Januška s.p., Pletilstvo Strojan • Šabeder Sergej • Škulj Jožica • Štirn Lidija • Tavčar Andrej • Tiring d.o.o. • Tischler Mirko Silvo, odvetnik • Tomše Sonja • Tovarna sladkorja d.d. • Učakar Albin • Ulaga Iztok • Valič Franc • Veldos d.o.o. • Verčič Dejan • Verovnik Franc • Vesel Franc • Vidmar Edvin • Vinkovič Štefan, Župnijski urad Križevci pri Ljutomeru • Vouk Hubert • Vovk Marija • Vrhovšek Marjana • Vuk Rezika • W – est d.o.o. • Zdravstveni dom Velenje • Zgonik Danijel • Ziherl Miha • Zorec Rastko, Zobozdravstvo • Zortar, zavod


25

za ortodontijo in arhitekturo • Zupančič Ela in Mitja • Zupančič Mira • Zver Milan • Žibert Olga • Žnidaršič Tomaž Od 200,00 do 499,99 € Abramiš Darja • ACT 2000 d.o.o. • AT Primožič Kranj d.o.o. • Auremiana d.o.o. • Bačnik Vladimir • Bajda Dušan • Bohorič Janez • Bolta Lovro • Boševski Donata • Brejc Mihael • Brvar Bogomil • Bubnjič Danijela • Candy Hoover d.o.o. • Dag d.o.o. • Debeljak Žiga • Demšar Aleš k.d., Izvedenštvo • Dermale d.o.o. • Draginc Franc • DUS Krona d.o.o. • Galijaševič Huse • Galun Boris • Glaser Roman • Gledališko društvo Gardelin Kokrica • Gračanić Sonja • Hafner Angelca • Janežič Aleksandra, odvetnica • Kecanovič Sabina • Kemis d.o.o. • Klub študentov Kranj • Koce Urška • Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec • Košnik Janez • Kržičnik Mirko • Lah Mojca • Lesnina d.d. • Lipovšek Silvo • Mandelj Katja • Mandelj Srečo • Marič Vesna • Mijatovič Olgica, Zasebna zobna ambulanta • Odvetniška družba Čeferin o.p. • Orovič Saša • Ovsec Dorothy • Papirnica Vevče d.d. B & B • Perovšek Miran • Philip Morris Ljubljana d.o.o. • Praznik Ludvik • Pregelj Matej • Prema d.o.o. • Radikal d.o.o. • Scan d.o.o. • Skupnost učencev OŠ Matije Čopa • SLP d.o.o. • Srebotnjak Martin • Stare Draginc Alenka • Stepan Miloš • Stravnik Štefan • Suhadolc Janez • Suhadolnik Franci • Tomšič Demšar Radka • Toplišek Boštjan • Trkov Andrej • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo • Velikanje Špela • Veris d.o.o. • Visočnik Bojan, odvetnik • Vodnik Milan • Vrhunec Marko • Zadnik Robert • Zalar Antonija, odvetnica • Zemljarič Benjamin • Župnijski urad Spodnja Polskava • Župnijski urad Zgornje Gorje

Od 500,00 do 999,99 € Avtocenter Albin Trobec s.p. • Berger Aleš (Ljubljana, Bratinova ulica) • Biro 2000 d.o.o. • Finali obala d.o.o. • IMP d.d. • Inner Wheel klub Maribor • Kobilarna Lipica • Mencinger Tomaž • Mercator d.d. • Parka d.o.o. • Šarkanj Emil s.p., Galerija Hest • Štefanac Aleksander s.p., Facta • Urlep Igor • Vrhovnik Slavko s.p., Gradbena operativa in prevozništvo Od 1.000,00 do 1.999,99 € Avto G d.o.o. • Gradbeno podjetje Bežigrad d.d. • IPlus d.o.o. • Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo • Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo • Škrk Andrej, notar Od 2.000,00 do 4.999,99 € Bitea d.o.o. • Društvo Sonček za cerebralno paralizo Posavje • Masten Ivan s.p., Bio Line • Mercator d.d. Center tehnike Maribor • Mestna občina Koper • Občina Krško • Roltek d.o.o. • Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Nad 10.000,00 € C & A moda d.o.o. Pomagali so nam tudi: Flooring d.o.o. • Inženiring 4M d.o.o. • Megamik d.o.o. • Mitja Kranjc d.o.o. • Nekrep Tatjana • Špolar Saša • Turna d.o.o. • Žito d.d.


26

Zakoni

in ukrepi

rKaj prinašajo novi zakoni?

V začetku letošnjega leta v okviru pristojnih ministrstev nastaja kar nekaj novih zakonov. Nekaj od njih se pripravlja že nekaj časa in naj bi v letošnjem letu končno prišli v vladno in nato parlamentarno proceduro (takšna sta Zakon o izenačevanju možnosti invalidov ter Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo). Zakon o izenačevanju možnosti invalidov je po uskladitvi v posebni delovni skupini pripravljen za medresorsko usklajevanje, oz. vladno proceduro. Gre za zakon, ki naj bi vzpostavil jasen, pravičen in konsistenten koncept sistema "sistem ukrepov za zagotavljanje človekovih pravic". Vendar bo treba, po našem mnenju, zaradi medsebojne prepletenosti in medsebojnega vplivanja zagotoviti sočasno razpravo in sprejemanje pripravljajočih se temeljnih zakonov s področja socialnega varstva. Sedanje besedilo je že bolj konkretno in pregledno, predvsem pozitivna je ureditev, ki zagotavlja možnost pritožbe in sankcioniranje kršitev. Vsa področja, ki jih zakon zajema, pa žal niso enako konkretizirana. Z novim Zakonom o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je tre-

nutno v javni razpravi, naj bi uveljavili enoten sistem dolgotrajne oskrbe za kronično bolne, invalidne in oslabele osebe, ki pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo delno ali popolno pomoč druge osebe. Z njim naj bi uvedli novo obvezno zavarovanje kot učinkovit način preprečevanja prevelikih finančnih bremen za vse, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Z njim naj bi bile zavarovane osebe upravičene do kritja stroškov storitev (v obsegu in v okviru zakonskih standardov), do denarnega nadomestila, kombinacije plačila storitev in denarnega nadomestila, osebnega pomočnika, prilagoditve stanovanja in doplačila pripomočkov. Z novim sistemom naj bi zagotovili stabilne vire financiranja, odpravili sedanje razlike in omogočili dostopnost do dolgotrajne oskrbe vsemu prebivalstvu pod enakimi pogoji. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj bi se preoblikoval v Zavod za zdravstveno zavarovanje in dolgotrajno oskrbo, z dvema ločenima področjema in ločenim finančnim delom. Zaradi strmo naraščajočega problema kontinuiranega staranja prebivalstva se je tudi Slovenije zavezala, da bo sprejemala učinkovite ukrepe, ki bo starejšim in starajočim se invalidom omogočili doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti in vključenosti ter sodelovanja na vseh področjih življenja. Zato naj bi organizirali, krepili in širili celovite storitve rehabilitacije, področje zdravja, zaposlovanja, izobraževanja in socialnih služb. V tem kontekstu je Direktorat za invalide v letošnjem januarju dopolnil tudi Akcijski načrt za invalide za obdobje 2007–2013.


27

Nova socialna zakonodaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravlja predlog nove socialne zakonodaje, katere namen je oblikovanje bolj pravične in dolgoročno vzdržne socialne države, a ne na račun krčenja pravic. Nove rešitve so usmerjene k preprečevanju kopičenja socialnih pravic, spremembi ravni in meril za posamezne pravice, učinkovitejšemu in uporabnikom prijaznejšemu sistemu socialnih transferjev in zagotavljanju pomoči tistim, ki jo resnično potrebujejo. Namesto dosedanjega Zakona o socialnem varstvu pripravlja dva nova zakona: Zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Prvi je v prvi vrsti vsebinski zakon, ki po zagotovilih ministrstva izboljšuje sedanjo ureditev denarne socialne pomoči in jo prilagaja zakonskim spremembam na drugih področjih. Uvaja minimalni dohodek v višini 75 % minimalnih življenjskih stroškov (288,81 eur) – za delovno sposobne, ki so se začasno znašli v težkem socialnem položaju. Za posameznike, ki so se trajno znašli v poslabšanem socialnem položaju uvaja še varstveni dodatek (v višini 161,73 eur, torej skupaj 450,54 eur). Kot nov dejavnik stimulacije za delo uvaja še dodatek za aktivnost. Predlagana je

tudi nova fleksibilnejša ureditev izredne denarne pomoči ter izboljšanja ureditev za zmanjšanje zlorab in izkoriščanje sistema. Drugi zakon je bolj procesni, njegov namen je, da bi pod enotnimi pogoji in na osnovi enotno določenih pravil uredili področje socialnih transferjev. S tem naj bi jih zagotovili tistim, ki jih dejansko potrebujejo ter zmanjšali možnosti kopičenja in zlorab. Z zakonom se uvaja enotna »vstopna točka« za 11 pravic (denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil), vezanih na ugotavljanje materialnega položaja posameznika, ki ne temeljijo na socialnem zavarovanju. Zakon uvaja enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic. Zanje bodo posamezniki oddali le eno vlogo na CSD in ta bo odločil le z eno odločbo ter s tem bistveno poenostavil postopek. Za ustrezno informacijsko podporo Ministrstvo uvaja tudi projekt e-socialo, ki naj stopila v veljavo predvidoma v jeseni 2010. Za končno vsebinsko spremembo in uskladitev pravic pa bo potrebna sprememba temeljnih zakonov, ki te pravice urejajo. Oba zakona naj bi bila predvidoma sprejeta v drugi polovici leta 2010, v veljavo pa naj bi stopila v letu 2011.


28

tucijah (fizioterapija idr. terapije). Obstoječi zakon, kot tudi predlagani osnutek zakona o usmerjanju (še) ne zagotavlja vključevanja otrok s posebnimi potrebami – tistih z duševno prizadetostjo, v redne šole. Omogoča zgolj integracijo, ki pa je večkrat zgolj fizična integracija.

Hkrati pa posebna delovna skupina v okviru istega ministrstva oz. Direktorata za invalide pripravlja nov zakon o socialnem vključevanju, ki naj bi nadomestil dosedanji Zakon o družbenem varstvu odraslih duševno in telesno prizadetih oseb, ki pa je šele v fazi oblikovanja osnovnih idej. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami V začetku leta so že potekali tudi posveti Ministrstva za šolstvo o delovnem gradivu osnutka predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki naj bi odpravil največje pomanjkljivosti pri izvajanju tega zakona v praksi in bil sprejet do konca letošnjega leta. O njem sta razpravljala tudi Izvršni odbor in Strokovni svet Zveze Sonček in ponovno izpostavila načelna stališča o »Eni šoli za vse«, kar pomeni, da mora imeti otrok pravico do vključitve v njegovim potrebam primeren program, vrtec ali šolo pa lahko izbira sam. V isti (eni) šoli pa se lahko izvajajo različni programi, kar pomeni, tudi prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom v redni šoli. Otrokom s posebnimi potrebami, ki se šolajo v rednih šolah, je treba zagotavljati enako pomoč kot jo imajo v posebnih insti-

Kljub načelni usmeritvi usmerjenosti na otrokove potrebe tudi predlagano besedilo novega zakona še vedno izhaja iz otrokovega primanjkljaja, okvare… Prehajanje med programi je deloma sicer omogočeno, a še vedno v zelo omejenem obsegu, kar ponovno potrjuje nevključujoče izobraževanje. Zagotavljanje fizične pomoči se z novim zakonom še zmanjšuje, kar je nesprejemljivo. Zato po naši oceni potrebujemo v prihodnje jasen koncept »ene šole za vse«, kar pomeni, da se mora spremeniti tudi sedanja šola, ki je vse preveč tekmovalna in neprijazna za vse otroke, ne le za otroke s posebnimi potrebami. Potrebujemo novo šolo, ki bo zares izhajala iz otrokovih potreb in zmožnosti in ne iz njegovih primanjkljajev in nezmožnosti.


29

Zgodilo

se bo

sNapoved bodočih dogodkov k Izvršni odbor Zveze Sonček 25. marca bo potekala seja Izvršnega odbora Zveze Sonček na Kamniški 25 v Ljubljani. l Občni zbor Športnega društva Žarek 27. marca ob 10.30 bo občni zbor Športnega društva cerebralne paralize ŽAREK, v prostorih gostilne Nada v Radencih. m Dvoransko balinanje-boccia 11. 4. ob 11. uri in 23. 5. ob isti uri bo v zavodu Cirius Kamnik področno tekmovanje v dvoranskem balinanju za posameznike, ki ga organizira Zveza Sonček. n Festival prostovoljstva mladih Uporabniki in zaposleni enote VDC Sonček Ljubljana se bodo od 19. do 25. aprila udeležili Festivala prostovoljstva mladih, ki ga organizira Slovenska filantropija. o Cerebralna paraliza in staranje

Za vodje delavnic, negovalce v VDC in stanovanjskih skupinah ter šoferje • 24. 3. Izobraževalna delavnica »Moja profesionalna vloga« • 12. 5. Izobraževalna delavnica »Zloraba moči pri delu z osebami z invalidnostjo« q Izobraževanje • 20. 3. Četrti seminar izobraževanja spremljevalcev, vzgojiteljev in učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v Ljubljani • 22. 3. Prvi seminar izobraževalnega modula za učitelje, strokovne delavce in starše otrok s posebnimi potrebami v OŠ Mežica v sodelovanju s Koroškim društvom za cerebralno paralizo Slovenj Gradec • 23. 3. Supervizija za učitelje OŠ Livade Izola • 25. 3. Supervizija za vzgojiteljice v Vrtcu Krško

21. maja bo potekal posvet »Ali je cerebralna paraliza res stabilno stanje – nenapredujoča okvara«? Posvet o zdravstvenih težavah odraslih s cerebralno paralizo bosta organizirala Zveza Sonček in Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo Soča.

• 27. 3. Četrti seminar izobraževanja spremljevalcev, vzgojiteljev in učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v Mariboru

p Interna izobraževanja

• 13. 4. Supervizija za učitelje OŠ Livade Izola

Za vodje enot VDC, stanovanjskih skupin in strokovne delavce: • 27. 5. Uvajanje ICH-modela ter Realizacija osebnega načrta prihodnost (Sabine Unterweger iz AutArk)

• 19. 4. Drugi seminar izobraževalnega modula za učitelje, strokovne delavce in starše otrok s posebnimi potrebami v OŠ Mežica v sodelovanju s Koroškim društvom za cerebralno paralizo Slovenj Gradec

• 8. 4. Supervizija za spremljevalce in prostovoljce v Ljubljani


30

Poziv

ktZbiramo rabljene predmete Spoštovani, imate morda darila, porcelan, kozarce, kuhinjske posode, knjige, slike ali glasbene plošče oziroma kasete s katerimi ne veste kaj bi počeli? Podarite jih Zvezi Sonček. Mi pa bomo zanje našli ljudi, ki jim bodo vaši podarjeni predmeti prišli prav. Organizirali bomo prodajo rabljenih predmetov in na ta način zagotovili delo našim uporabnikom, ki so v desetih enotah Sončkovega varstveno delovnega centra zaposleni pod posebnimi pogoji. Izkupiček od prodaje rabljenih predmetov bo namenjen delovanju organizacije, del pa bo šel uporabnikom za denarne nagrade.

Zelo veseli bomo tudi, če nam boste podarili kakšen stol, ki ga ne potrebujete več. Lahko je tudi delno poškodovan. Z našimi uporabniki ga bomo obnovili in nato uporabili v našem novem Centru Sonček v Šiški, ki bo svoja vrata odprl predvidoma v mesecu maju. Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v vam najbližjem Centru Sonček. Tam si lahko ogledate delo naših uporabnikov in tudi predate predmete, ki nam jih želite podariti. Za obisk našega centra se dogovorite z vodjo posamez-

nega centra, ki je dosegljiv/a na spodaj navedeni telefonski številki: • Center Sonček Ljubljana, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, ga. Petra Kušar Stojakovič, tel.: 031 390 228 • Center Sonček Celje, Gregorčičeva 6, 3000 Celje; g. Matej Ogrizek, tel.: 041 642 243 • Center Sonček Maribor, Cesta XIV. divizije 48a, 2000 Maribor; ga. Zlatka Ornik, tel.: 031 390 227 • Center Sonček Murska Sobota, Lendavska 25b, 9000 M. Sobota; g. Janko Rešeta, tel.: 041 329 257 • Center Sonček Slovenj Gradec, Troblje 1b, 2380 S. Gradec; g. Stane Šegula, tel.: 031 390 230 • Center Sonček Ptuj, Osojnikova 9, 2250 Ptuj; ga. Zdenka Ketiš, tel.: 031 623 025 • Center Sonček Krško, Valvasorjevo nabrežje 5, 8270 Krško; ga. Tanja Kavčič, tel.: 051 620 570 • Center Sonček Novo mesto, Cankarjeva 25, 8000 Novo mesto; ga. Damjana Pečnik, tel.: 041 344 986 • Center Sonček Kranj, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj; ga. Jana Pintar, tel.: 031 390 226 • Center Sonček Koper, Beblerjeva 6, 8 in 10, 6000 Koper; ga. Irena Trinka Kramar, tel.: 041 476 163 Veseli bomo vašega odziva. Za vaše podarjene predmete se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo. S spoštovanjem, Iztok Suhadolnik Predsednik Zveze Sonček


31

Bingo

kkNagradna igra

m Vaš odgovor: Na vprašanje lahko odgovorite z izpolnitvijo obrazca za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani www.soncek.org ali pošljete odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov in telefonska številka, e-poštni naslov) prek dopisnice na naslov: ZVEZA SONČEK, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Bingo – nagradna igra. Vabimo vas, da sodelujete v naši nagradni igri. V vsaki številki obvestil bomo pripravili novo vprašanje in vas nagradili z lepimi in zanimivimi nagradami. Zadenite tudi vi! Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za lepe nagrade: k Nagradno vprašanje:

Kaj je cilj izobraževalnih tednov , ki jih organizira Zveza Sonček? l Nagrade: 1. nagrada: skleda s pokrovom, glinena podkev, glinena pikapolonica, glineni pujsek 2. nagrada: lavanda v lončku, glinena podkev, glinena pikapolonica, glineni pujsek 3. nagrada: slika slovenski ornament, glinena podkev, glinena pikapolonica, glineni pujsek

Pravilne odgovore bo izžrebala posebna komisija, izžrebanci oziroma nagrajenci pa bodo objavljeni v naslednji številki obvestil in na spletni strani www.soncek.org. Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se jih objavi v naslednjih obvestilih in spletni stani www.soncek.org. Opomba: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje Zvezi Sonček uporabo svojih podatkov za namene obveščanja. Srečo pri decembrskem Bingu so imeli: 1. nagrada: Marija Remšak – šal saten, slika na steklo 2. nagrada: Leopold Piber – prtiček, slika na steklo 3. nagrada: Frančiška Mlakar -– slika na steklo Iskrene čestitke!


Pozor

Plačujte prostovoljne prispevke BREZ PRovIZIjE!

Nedavno je Zveza Sonček na banke naslovila prošnjo za oprostitev plačila provizije pri nakazilih prostovoljnih prispevkov. V večini bank so bili pripravljeni oprostiti plačevanje provizije, vendar žal le za krajše časovno obdobje, ki bi bilo vezano na posamezno dobrodelno akcijo. Našo prošnjo glede oprostitve plačevanja provizije pa so v celoti odobrili na Poštni banki Slovenije. Ta banka je tako sprejela sklep, da boste vsi darovalci Zveze Sonček pri vplačilu posebnih položnic (PP 02) in plačilnih nalogov (BN 02) oproščeni plačila provizije pri plačilu v humanitarne namene. Nakazilo prostovoljnih prispevkov BREZ PROVIZIJE je tako od 12. 3. 2010 mogoče v vseh enotah Pošte Slovenije d.o.o.. Prostovoljne prispevke brez provizije lahko nakazujete na spodnje transakcijske račune Zveze Sonček: • 0208 5001 7410 410 – NLB d.d., • 0430 2000 0350 542 – Nova KBM d.d., • 2420 3900 2338 437 – Raiffeisen banka d.d. Hvala za vašo podporo že vnaprej.

Plačilni nalog BN 02 - vzorec

Posebna položnica PP 02 - vzorec

Sončnik št. 1 - marec 2010  

Obvestila Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije

Sončnik št. 1 - marec 2010  

Obvestila Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije

Advertisement