Page 1

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN SECARA MANUAL PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN (17 FEBRUARI 2014 DI BANQUET ROOM) 1. Pelajar perlu mengisi borang pendaftaran kursus berwarna “pink”. 2. Pelajar WAJIB mengemukakan CANGRED (Slip SMUP Online) untuk melihat kursus2 yang telah diambil serta status pelajar (Aktif atau P1 & P2) – bagi yang tidak membawa CANGRED, SOM menyediakan perkhidmatan printing dengan bayaran 50 sen sehelai di kaunter. 3. Adalah menjadi tanggungjawab pensyarah yang menasihati pelajar untuk memastikan pelajar mengambil kursus mengikut urutan (100 level, 200 level, dan 300 level). 4. Jika ada pelajar yang gagal kursus-kursus 100 level dan 200 level, pelajar dinasihatkan untuk mengambil semula kursus tersebut untuk mengelakkan terlalu ramai pelajar yang mengambil KSCP pada tahun 4. 5. Jika P1: - Pelajar hanya boleh mendaftar maksimum 12 unit. - Pelajar dinasihatkan agar mendaftar kursus-kursus yang boleh memperbaiki PNG dan PNGK. 6. Jika P2: - Pelajar hanya boleh mendaftar maksimum 10 unit. - Pelajar dinasihatkan agar mendaftar kursus-kursus yang boleh memperbaiki PNG dan PNGK. 7. Pensyarah perlu menasihati pelajar supaya mengambil kursus minor mengikut pakej minor yang ditetapkan sama seperti dalam cangred. Jika terdapat pelajar ingin mendaftar kursus minor tidak mengikut pakej minor yang betul, mohon untuk menasihat pelajar untuk membetulkan pendaftaran kursus minor. 8. Pensyarah perlu menandatangi borang tersebut serta cop nama pensyarah di bahagian berkenaan. Jika ada sebarang komen/remark, sila nyatakan secara terperinci agar ada “hitam putih” tentang maklumat yang dibincangkan dengan pelajar. 9. Sila “strike off” di ruangan kosong borang pendaftaran supaya pelajar tidak dapat membuat penambahan kursus selepas memperolehi tandatangan pensyarah. 10. Terus ke Bilik Latihan untuk Pendaftaran.

Checklist pendaftaran secara manual school of management (1)  
Checklist pendaftaran secara manual school of management (1)