Page 1

DØRER

HOVUDKATALOG t.o.m. 30.09.17

Bygg 1 Produkter AS - Industrivegen 32, 6155 Ørsta, Tlf: 70 04 24 90, post@bygg1.no

www.bygg1.no


2 / Bygg 1 Produkter AS

Bygg 1 Produkter AS Bygg1 tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar. Vi skal vere best på levering og service. Bygg1 er grossist og samarbeider med produsentar som har lang erfaring med produksjon av dører og andre byggevarer. Vårt moderne lager og kontorbygg ligg sentralt plassert i Ørsta kommune – hjartet av Sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39, som gjer at vi får transportert dørene raskt ut til våre kundar. Effektiv logistikk og mykje varer på lager, gjer at vi kan levere innan eit par dagar til store delar av landet. Vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling, og tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonar som er ­oppgitt i katalogar og på nett. Som grossist sel vi ikkje direkte til sluttkunde. På vår heimeside www.bygg1.no finn du oversikt over våre forhandlarar.

Symbolforklaring til produkta Tilgjengelege storleikar: Enfløya dør

7/8/9/10 x 19/20/21

8/9 x 19

8/9/10 x 3/4

Dør med sidefelt

8/9/10 x 19/20/21

10 x 21

9/10 x 21

Tofløya dør

7/8/9/10 x 20/21

11 x 21

7 x 19/20

Lagervare

8/9/10 x 20/21

4/5 x 20/21

13/15/17/19 x 20/21*

Bestillingsvare

9/10 x 20/21

4 x 20/21

13-19 x 20/21

Dør kan produserast med kompaktlaminat

11/12/13 x 21

3 x 20/21

8/9/10 x 21

7/8/9 x 18

13/14/15 x 3/4

* Unntak kan forekome på enkelte modellar, som til dømes 13/19 x 20/21


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 3

Innhald Innerdører Formpressa, slette og kompakte dører........................................................6 Formpressa og slette glasdører..................................................................10 Sporfresing og skråskjering.......................................................................16 Klassisk kvit (NCS S 0500-N)....................................................................16 Furudører..................................................................................................18 Base..........................................................................................................19 Eksklusive massive innerdører ..................................................................20 Karmar til innerdører.................................................................................26 Spar plass med skyvedører!.......................................................................27

Ytterdører Ytterdører..................................................................................................30 Minimalistiske ytterdører...........................................................................32 Standard ytterdører...................................................................................34 Ytterdører med utanpåliggande dekor .....................................................39 Standard prisgunstige ytterdører...............................................................40 Standard ytterdører for ekstremt klima......................................................40 Sidefelt og overlys til ytterdør...................................................................41 Hyttedører.................................................................................................44 Bod / Garasjedører....................................................................................45

Øvrige produkt Prosjekt / Brann og lyd.............................................................................48 Ståldører...................................................................................................50 Byggedører...............................................................................................51 Badstudører..............................................................................................51 Garasjevindu..............................................................................................51 Kottdører .................................................................................................52 Loftstigar..................................................................................................53 Tilleggsprodukt.........................................................................................54 Dørvridarar................................................................................................55

Informasjon Vedlikehald................................................................................................56 Transport...................................................................................................56 Garanti .....................................................................................................56 Teknisk informasjon...................................................................................57 Prisar.........................................................................................................58


Innerdører Innerdører er ein viktig del av innreiinga i eit hus. Ønskjer du ei dør i same stil som resten av romet eller ønskjer du ein kontrast? Uansett kva du vel vil verknaden vere stor for det totale uttrykket. Ei glatt dør gir eit stilreint inntrykk, og passar i dei fleste moderne miljø. Her kan du velje mellom lette slette dører e ­ ller kompakte dører med slette speil. Formpressa dører har klassisk utsjånad, og passar godt i dei fleste miljø. Eksklusive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten - med laminert ramtre og kompakte speil. Kvitmala dører er standard, men kanskje er ein annan farge meir rett for deg?


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 5

Foto: Tony Hall


6 / Formpressa, slette og kompakte dører

Formpressa, slette og kompakte dører Formpressa og slette lette innerdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei lette innerdørene har ein kjerne av honeycomb, og er eit rimeleg alternativ. Du kan få dei fleste dørene i ulike variantar; tette, med glasfelt, skyvedør, med sidefelt og tofløya.

Formpressa og slette kompakte innerdører Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei kompakte innerdørene har ein kjerne av trefiber og betre overflatebehandling. Dørbladet gir betre lyddemping enn dei fleste andre standard innerdører. Kombinasjonen kompakt dør og karm med dempelist gjev opp mot 25dB lyddemping.

»» »» »» »»

»» »» »» »»

Dørblada er 40mm tjukke NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling Kvit låskasse (2014) og kvite justerbare snap-in beslag Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare »» Alle våre modellar kan også leverast med spor for skyvedør

Dørblada er 40mm tjukke NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling Kvit 2014 låskasse og kvite snap-in beslag Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare »» Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Snitt av formpressa dør

Snitt av kompakt slett dør

Snitt av kompakt formpressa dør

Dempelist Alle våre karmar har kvistfri furu ytterst. Med dempelist i karmen får du redusert støy og ein meir behageleg lyd når du let att døra. Vi anbefalar dempelist til alle dørblad. »» Karmane har dempelist av høg kvalitet frest inn i sider og toppstykke »» Valfri terskel; HC, 14mm underliggande eller 9mm mellomliggande »» Karmane passar til alle standardiserte innerdører Pristillegg for dempelist i karm: Kr. 270 / 216 eks. mva


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 7

Ida Ida Kompakt

Ida SF Ida SF Kompakt

Ida TF Ida TF Kompakt

Kari Kari Kompakt

Kari SF Kari SF Kompakt

Kari TF Kari TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


8 / Formpressa, slette og kompakte dører

NY

NY

Magnus Magnus Kompakt

Magnus TF Magnus TF Kompakt

Quatro Quatro Kompakt

Quatro SF Quatro SF Kompakt

Mia Mia Kompakt

Quatro TF Quatro TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 9

Sletten Sletten Kompakt

Sletten SF Sletten SF Kompakt

Modell

SlettenTF Sletten TF Kompakt

Grunnpris lett dør

Grunnpris kompakt dør

m/mva

eks mva

m/mva

eks mva

Mia

1 480

1 184

2 229

1 783

Mia tofløya

3 268

2 614

4 766

3 813

Ida (7/8/9x19 + 10x20)

1 480

1 184

2 229

1 783

971

777

1 800

1 440

Ida tofløya/ dør med sidefelt

3 269

2 615

4 766

3 813

Kari (7/8/9x19 + 10x20)

1 480

1 184

2 229

1 783

Ida (7/8/9x20/21 + 10x21)

971

777

1 800

1 440

Kari tofløya / dør med sidefelt

Kari (7/8/9x20/21 + 10x21)

3 269

2 615

4 766

3 813

Magnus

1 554

1 243

2 303

1 842

Magnus tofløya

3 415

2 732

4 911

3 929

Quatro

1 554

1 243

2 303

1 842

Quatro tofløya / dør med sidefelt

3 415

2 732

4 911

3 929

Sletten (7/8/9x19 + 10x20)

929

743

1 676

1 341

Sletten (7/8/9x20/21 + 10x21)

709

567

1 516

1 213

Sletten 11/12/13x21 m/std. karm

3 389

2 711

4 884

3 907

Sletten 7/8/9x18 m/std. karm

3 389

2 711

4 884

3 907

4 875

Sletten sporfrest som Kari m/std. karm

6 094

Sletten tofløya/ dør med sidefelt

2 166

1 733

3 663

2 930

Ida og Kari som skyvedør

2 038

1 630

2 785

2 228

Sletten som skyvedør

1 486

1 189

2 234

1 787

556

445

556

445

Tillegg for arbeid skråskjering dørbl. og karm

6 946

5 557

6 946

5 557

Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, katedral)

1 238

990

1 238

990

Tillegg for andre std. dører som skyvedør

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


10 / Formpressa og slette glasdører

Formpressa og slette glasdører Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Ved å nytte glasdører aukar romfølelsen. Lyset flyt fritt og bind saman to eller fleire rom på ein naturleg måte. Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare »» Dørblada er 40mm tjukke »» NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling »» Sprosser i fargeekte PVC »» Kvit 2014 låskasse og kvite snap-in beslag »» Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Mia HW Mia HW Kompakt

Mia HW TF Mia HW TF Kompakt

Mia FW Mia FW Kompakt

Mia FW TF Mia FW TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 11

Ida FW Ida FW Kompakt

Ida FW SF Ida FW SF Kompakt

Ida FW TF Ida FW TF Kompakt

Ida FW New York Ida FW New York Kompakt

Ida FW New York SF Ida FW New York SF Kompakt

Ida FW New York TF Ida FW New York TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


12 / Formpressa og slette glasdører

Kari FW Kari FW Kompakt

Kari FW SF Kari FW SF Kompakt

Kari FW TF Kari FW TF Kompakt

Kari HW Kari HW Kompakt

Kari HW SF Kari HW SF Kompakt

Kari HW TF Kari HW TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 13

Sletten FW Sletten FW Kompakt

Sletten FW SF Sletten FW SF Kompakt

Sletten FW TF Sletten FW TF Kompakt

Sletten HW Sletten HW Kompakt

Sletten HW SF Sletten HW SF Kompakt

Sletten HW TF Sletten HW TF Kompakt

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


14 / Formpressa og slette glasdører

NY

Ida FW SF i fastkarm

NY

Ida NY FW SF i fastkarm

NY

Kari HW SF i fastkarm

Modell

NY

NY

Kari FW SF i fastkarm

Sletten HW SF i fastkarm

Grunnpris lett dør

NY

Sletten FW SF i fastkarm

Grunnpris kompakt dør

m/mva

eks mva

m/mva

eks mva

Mia FW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Mia FW tofløya

9 135

7 308

10 630

8 504

Mia HW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Mia HW tofløya

9 135

7 308

10 630

8 504

Ida FW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130 8 504

Ida FW tofløya / dør med sidefelt

9 135

7 308

10 630

Ida FW sidefelt i fastkarm

6 455

5 164

7 205

5 764

Ida FW New York

5 188

4 150

5 938

4 750

10 683

8 546

12 183

9 746

7 180

5 744

7 930

6 344

Ida FW New York tofløya/ dør med sidefelt Ida FW New York sidefelt i fastkarm Kari FW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Kari FW tofløya / dør med sidefelt

9 135

7 308

10 630

8 504

Kari HW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Kari HW tofløya / dør med sidefelt

9 135

7 308

10 630

8 504

Kari HW/FW sidefelt i fastkarm

6 455

5 164

7 205

5 764

Sletten FW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Sletten FW tofløya / dør med sidefelt

9 135

7 308

10 630

8 504

Sletten HW enkeltdør

4 413

3 530

5 163

4 130

Sletten HW tofløya / dør med sidefelt

9 135

7 308

10 630

8 504

Sletten HW/FW sidefelt i fastkarm

6 455

5 164

7 205

5 764

Tillegg for dør som skyvedør Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, katedral)

556

445

556

445

1 238

990

1 238

990

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


Ved å nytte glasdører flyt lyset fritt og bind saman to rom sjølv om dørene er stengde

Foto: Marius Beck Dahle Foto: Tony Hall


16 / SPORFRESING OG SKRÅSKJERING

Sporfresing og skråskjering Sletten sporfrest

Vi har slett lett dør sporfrest med tre speil på lager i storleikane 7-9 x 18. På bestilling kan vi elles produsere slette dører sporfrest i alle tilgjengelege variantar og storleikar. Skråskjering av slett dørblad

Send oss målsett skisse og vi produserer døra etter ditt ønskje. Sjå side 9 for pris. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Sletten sporfrest

Sletten skråskjert Sletten skråskjert Kompakt

Klassisk kvit (NCS S 0500-N) NY

NY

NY

Nyheit! Bestiller du dører og vindauge kjem dei i standard kvit NCS S 0502-Y, også kjend som bomull. Dei siste åra har vi sett ein stor auke i etterspurnad av dører og karmar i klassisk kvit, som er ein meir nøytral farge. NCS S 0500-N inneheld 5 % svart, men elles ingen andre fargetonar. Då kan den trygt nyttast opp mot alle fargetonar og du treng ikkje ta spesielle omsyn til andre fargar du har i romet. Vi har også karm med dempelist i klassisk kvit på lager. Sjå side 26. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Ida Kompakt KL

Kari Kompakt KL

Sletten Kompakt KL

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 17

E FARG

PRØV

E

Modell

Grunnpris m/mva

eks mva

Ida Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

3 158

2 526

Ida Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x19 + 10x20)

3 715

2 972

Ida Kompakt FW i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

5 801

4 641

Kari Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

3 158

2 526

Kari Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x19 + 10x20)

3 715

2 972

Kari Kompakt HW i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

5 801

4 641

Sletten Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

2 605

2 084

Sletten Kompakt i klassisk kvit (7/8/9x19 + 10x20)

2 605

2 084

Sletten Kompakt FW i klassisk kvit (7/8/9x20/21+10x21)

5 801

4 641

NY

Ida FW Kompakt KL

NY

Kari FW Kompakt KL

NY

Sletten FW Kompakt KL

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


18 / FURUDØRER

Furudører Nyheit! Ubehandla furudører er naturleg, miljøvennleg og varig. Vi har furudører med tre og fire speil, med og utan glas. Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale. Glasdørene har heilt glas med utanpåliggande sprosser i furu. »» »» »» »»

Dørblada er 40mm tjukke Brun 2014 låskasse og brune snap-in beslag Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

NY

Bente

NY

Bente FW

Modell

NY

Ihne

Ihne HW

Grunnpris m/mva

eks mva

Bente

1 750

1 400

Bente FW

2 750

2 200

Bente tett med sidefelt / tofløya

3 810

3 048

Bente FW med sidefelt / tofløya

5 810

4 648

Ihne

1 375

1 100

Ihne FW

2 375

1 900

Ihne tett med sidefelt / tofløya

3 060

2 448

Ihne FW med sidefelt / tofløya

5 060

4 048

556

445

1 238

990

Tillegg for dør som skyvedør Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, katedral)

NY

Snitt tett

Snitt glas

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 19

Base Nyheit! Base er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Base er ein enklare v­ ersjon av den eksklusive Stil- serien, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Dei har eit ramtre som er oppbygd av laminert og fingerskjøtt furu med MDF ytterst. Speila består av foliert trefiberplate eller herda sikkerheitsglas. Glasdørene har ingen glaslister, som gjev eit minimalistisk og stilreint uttrykk »» »» »» »»

Dørblada er 40mm tjukke Kvit 2014 låskasse og kvite snap-in beslag Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

NY

Base 1

NY

Base 3

Modell

NY

Base 1 glas

Base 3 glas

Grunnpris m/mva

eks mva

Base 1

2 050

1 640

Base 1 glas

3 700

2 960

Base 3

2 450

1 960

Base 3 glas

4 000

3 200

Base 1 tett med sidefelt / tofløya

4 409

3 527

Base 1 glas med sidefelt / tofløya

7 709

6 167

Base 3 tett med sidefelt / tofløya

8 209

4 167

Base 3 glas med sidefelt / tofløya

8 309

6 647

556

445

1 238

990

Tillegg for dør som skyvedør Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, katedral)

NY

Snitt tett

Snitt glas

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


20 / Eksklusive massive innerdører

Eksklusive massive innerdører Våre dører held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velge mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. »» »» »» »» »» »»

Laminert ramtre (12cm), med breiare ramtre nede (17cm) Speil av 12mm MDF 4mm HDF på alle flater, kvistfri furu på kantane Mala med tre lag syreherda maling, NCS S 0502-Y Monteringsskrue synleg på glasdør Klart glas er standard, vi har også dører med frosta glas på lager

»» »» »» »»

Alle glas er herda sikkerheitsglas Kvit 2014 låskasse og kvite snap-in beslag Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør Sidefelt: Vi har Stil 1 glas og Stil 3 glas 4X20/21 på lager »» Alle eikedørene har eit toppstrøk av klarlakk

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Standard dørbladmål eksklusive innerdører Tette dører

Glasdører

Sidefelt / Tofløya

625x1840/1940/2040

395x2040 (Sidefeltglas)

725x1840/1940/2040

725x1940/2040

725x725x2040 (Tofløya)

825x1840/1940/2040

825x1940/2040

825x825x2040 (Tofløya)

925x1940/2040

925x2040

Snitt Stil

Snitt Stil Eik

Stil 1 R1 Snitt Odin / Sigve

Stil 1 R3


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 21

Stil 1

Stil 1 glas

Stil 3

Stil 3 glas

Stil 1 Tavlemaling

Stil 1 Speil

Prisar på side 25. Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


22 / Eksklusive massive innerdører

Stil 1 F1

Stil 1 F3

Stil 1 Eik svartlasur

Stil 1 Eik

Stil 1 Eik glas

Stil 3 Eik glas

Prisar på side 25. Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


Foto: Marius Beck Dahle

Skyvedører sparer plass og er praktiske. Ved å nytte glasdører flyt lyset fritt og bind saman to rom sjølv om dørene er stengde


24 / Eksklusive massive innerdører

Odin

Odin 3R

Odin FW

Odin, Thor og Sigve er ein serie elegante tradisjonelle innerdører, med same oppbygging som Stil. Odin, Thor og Sigve er bestillingsvare. Dørene kan også lagast på spesialmål. Ta kontakt for pristilbod. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Sigve

Thor Eik

Thor Eik FW

Øvrige tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 57. For karmar sjå side 26.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 25

NY

Stil 1 KL

NY

NY

Stil 1 glas KL

Modell

Stil 3 glas KL

Grunnpris

Pris med anna type glas

m/mva

eks mva

Stil 1

2 865

2 292

m/mva

eks mva

Stil 1 KL NCS S 0500-N (7/8/9/10x19/20/21)

3 795

3 036

Stil 1 glas

5 681

4 545

7 644

6 115

Stil 1 glas KL NCS S 0500-N (9/10x21 + 10x21)

6 611

5 289

8 574

6 859 6 830

Stil 3

3 589

2 871

Stil 3 glas

6 578

5 262

8 538

Stil 3 glas KL NCS S 0500-N (9/10x21 + 10x21)

7 540

6 032

9 501

7 601

Stil 1 glas med sidefelt / tofløya

12 654

10 123

16 578

13 262

18 363

14 690

5 035

Stil 3 glas med sidefelt / tofløya

14 438

11 550

Stil 1 tett med sidefelt / tofløya

6 038

4 830

Stil 3 tett med sidefelt / tofløya

7 485

5 988

Stil 1 R1

5 744

4 595

6 294

Stil 1 R3

8 030

6 424

9 770

7 816

Stil 1 F1

5 744

4 595

6 294

5 035

Stil 1 F3

8 030

6 424

9 770

7 816

Stil 1 med tavlemaling på ei side

8 103

6 482

Stil 1 med speil på ei side

8 103

6 482

Stil 1 Eik

6 656

5 325

Stil 1 Eik glas

10 851

8 681

13 268

10 614

Stil 3 Eik glas

12 589

10 071

15 005

12 004

Stil 1 Eik glas med sidefelt / tofløya

23 875

19 100

28 649

22 919

Stil 3 Eik glas med sidefelt / tofløya

27 346

21 877

32 164

25 731

4 919

3 935

Odin Odin 3R

9 115

7 292

10 273

8 218

Odin FW

12 240

9 792

13 686

10 949

Odin FW med sidefelt / tofløya

25 755

20 604

28 649

22 919

Odin FW SF med fast karm

13 890

11 112

15 598

12 478

4 919

3 935

Thor Eik

16 205

12 964

Thor Eik FW

22 571

18 057

24 534

19 627

48 038

38 430

51 963

41 570

1 446

1 157

Sigve

Thor Eik FW med sidefelt / tofløya Tillegg Stil Eik med svart lasur pr. dørblad Tillegg spesialfarge pr. dørblad Tillegg fasettslipt glas Odin / Thor pr. glas

Pris på førespurnad 1 228

982

Nyheit!

Vi har no Stil 1, Stil 1 glas og Stil 3 glas på lager i klassisk kvit farge (NCS S 0500-N).


26 / Karmar til innerdør

Karmar til innerdør Vi leverer 92mm kvitmala karm med HC terskel i eik som standard. Du kan velge flate tersklar utan tillegg i prisen, 14mm underliggande terskel eller 9mm mellomliggande. Vi har karmar med 122mm breidde og spor til foring på lager. Desse vert levert med standard 92mm HC terskel. Alle våre karmar har kvistfri furu ytterst.

Karmside / topp 122mm breidde.

Karmside / topp med luftespalte 92mm og 122mm breidde.

Karmside / topp 92mm breidde.

Karm til enkeltdør

Kvitmala 72mm med dempelist Kvitmala 92mm Kvitmala 122mm

m/mva

eks mva

1 286

1 029

Karmside / topp 72mm breidde.

Karm til tofløya/dør med sidefelt m/mva

eks mva

På førespurnad

765

612

1 564

1 251

1 140

912

2 408

1 926

Kvitmala NCS S 0500-N 92mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)

1 965

1 572

2 764

2 211

Kvitmala NCS S 0500-N 122mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)

2 338

1 870

3 608

2 886

Ubehandla furu 92mm

563

450

1 125

900

Tillegg for dempelist pr. karm

270

216

Tillegg for kvitlasert terskel til enkeltdør

70

56

Tillegg for topp med luftespalte

151

121

Tillegg for spesialbreidde pr. cm. (min 72mm / maks 170 mm)

125

100

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Karm med dempelist

Eikekarm til enkeltdør inkl. dempelist m/mva

eks mva

På førespurnad 4 869

3 896

På førespurnad

Eikekarm til tofløya/ dør med sidefelt inkl. dempelist m/mva

eks mva

På førespurnad 8 279

6 623

På førespurnad

NY

Terskel Std HC mellomliggande 72mm og 92mm breidde.

Terskel 14mm flat underliggande 72mm, 92mm og 122mm breidde.

Terskel 9mm flat mellomliggande 92mm breidde.

Terskel Kvitlasert og lakka terskel. Lagerført som 14mm underliggande, 9mm mellomliggande og std HC mellomligg­ ande i 92mm breidde. 14mm underliggande også på lager i 122mm breidde.

I bygg med balansert ventilasjon må det være luftstrøyming mellom rom med tilluft og rom med avtrekk. Dersom dette skjer i forbindelse med dørene, må ein nytte spalte under dørbladet eller i toppstykket av karmen. Tersklar

Luftespalte

Toppar

Luftespalte

M7 14mm flat u.liggande

(60,6cm x 1,8cm) = 109 cm²

M7 Ventilert topp

(41cm x 1,2cm) = 49 cm²

M8 14mm flat u.liggande

(70,6cm x 1,8cm) = 127 cm²

M8 Ventilert topp

(51cm x 1,2cm) = 61 cm²

M9 14mm flat u.liggande

(80,6cm x 1,8cm) = 145 cm²

M9 Ventilert topp

(61cm x 1,2cm) = 76 cm²

M10 14mm flat u.liggande

(90,6cm x 1,8cm) = 163 cm²

M10 Ventilert topp

(71cm x 1,2cm) = 85 cm²

M7 9mm flat m.liggande

(60,6cm x 0,9cm) = 54,5 cm²

M8 9mm flat m.liggande

(70,6cm x 0,9cm) = 63,5 cm²

M9 9mm flat m.liggande

(80,6cm x 0,9cm) = 72,5 cm²

M10 9mm flat m. liggande (90,6cm x 0,9cm) = 81,5 cm²

Tersklane er laga av eik og lakka med UV-lakk. Trestruktur og farge på eiketersklar vil variere. Propper til skåter er festa på sidefeltet og må ­monterast til slutt, 20 mm.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 27

Spar plass med skyvedører! Ei hengsla dør tek opp ca. 1,2m² golvplass og dette arealet kan utnyttast betre ved å nytte skyvedører. Ein får også ein open bustad med større romfølelse, og kan samstundes stenge av når ein måtte ønskje. Nyheit! Skyvedørskarmane vert etter kvart utstyrt med dempemekanismen Soft - Close. Dette vert standard i modul M7-M10 men vi sel også Soft-Close for ettermontering. Høgda vert også endra frå 213cm til 210cm, som etter kvart vert den nye standarden. I ein overgangsperiode vil vi ha både ny og gamal standard på lager.

Nyheit! Skinne for skyvedør inkl. kvitmala kappe for montering utanpå vegg. Perfekt for montering på eksisterande vegg eller dersom ein ikkje har plass til tradisjonell skyvedørskarm.

M7-M10

M11

M12

M13

m/mva

eks mva

m/mva

eks mva

m/mva

eks mva

m/mva

eks mva

Kvit 4”

2 809

2 247

3 020

2 416

3 230

2 584

3 441

2 753

Klassisk kvit 4” (NCS S 0500-N)

4 224

3 379

4 435

3 548

4 645

3 716

4 856

3 885

Ubehandla 4”

2 178

1 742

2 388

1 910

2 599

2 079

2 809

2 247

3 869

3 095

4 134

3 307

4 399

3 519

4 664

3 731

813

650

4 750

3 800

4 750

3 800

5 475

4 380

5 475

4 380

Kvit 6” Tillegg for Soft - Close Utanpåliggande inkl. kappe

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

Dørblad (breidde x høgd) cm:

62,5 x 204

72,5 x 204

82,5 x 204

92,5 x 204

102,5 x 204

112,5 x 204

122,5 x 204

Utsparingsmål i vegg (breidde x høgd) cm:

130 x 213

150 x 213

170 x 213

190 x 213

210 x 213

230 x 213

250 x 213

* For tofløya skyvedør: 2 karmar mot kvarandre. Utsparingsmål vert summen av to karmar - 6 cm. * 4”= vegg med 98 mm stender / 6”= vegg med 148 mm stender


28 / Spar plass med skyvedører

Ytterdører Ei god dør skal vere vakker, praktisk og haldbar. Ho skal også komplettere huset sin arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. Til hovudinngangsdør kan du velge di eiga særprega løysing; enkeltdør med eller utan sidefelt, eller kva med ei tofløya dør? Kvitmala dører er standard, men ofte vil ein annan farge gi huset eit flott uttrykk.


Foto: Tony Hall

BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 29


30 / Ytterdører

Ytterdører Ei god dør skal vere vakker, praktisk og haldbar og fungere optimalt i vårt nordiske klima. Våre ytterdører har overflate av HDF, finer av teak eller kompaktlaminat. Ved bruk av materiale med høg kvalitet og god overflatebehandling får du ei solid ytterdør som varer. Alle dørene har standard storleik 9/10x20/21. I tillegg har vi Gol, Geilo (8/9x19 og 8/9/10x20/21), Kjeller, Utvik, Moss og Bodø (8/9/10x19/20/21) på lager til standard pris. »» 2 lag isolerglas »» Dørbladet er bygd opp av furu ramtre med 54 mm EPS

»» Standard fargekode på karm og dørblad er NCS S 0502 Y, andre fargar på bestilling

»» På begge sider er det limt 0,4 millimeter ­aluminium og 4 millimeter HDF, kompaktlaminat eller teak finer

»» Låskasse Assa 8765 - Forsikringsgodkjend

»» Dørene og karmane er grunna med to strøk 2-komponent syreherda maling og 1 vassbasert toppstrøk. Toppstrøk på andre fargar enn kvit er også 2-komponent

»» Sluttstykke LP712 - Forsikringsgodkjend

»» Pakning er festa på dørbladet, slik at ein unngår unødig slitasje på pakninga »» Karmen på standard ytterdører er kvistfri, kvitmala og førbora for innfesting. 42x105mm. »» Karmen på prisgunstige ytterdører har ikkje kvistfri karm, 42x92mm

Snitt av ytterdør

»» Sylinder TV5596C matt krom - Forsikringsgodkjend »» Hengslene er justerbare F-3248-110 TKMS Zn med bakkantsikring, og klarlakk for ekstra haldbarheit »» Terskel er HC godkjend , 25 millimeter, og bygd opp av heiltre og ­aluminium »» Alle standard ytterdører utan glas kan levarast med EI 30-­klassifisering »» Alle standard ytterdører har glatt innside

Ytterdør standard HDF

Standard modulmål

Karmyttermål

Karmyttermål

Breidde på dørblad

Modul

M20

M21

M9

890 x 1988

890 x 2088

M10

990 x 1988

990 x 2088

Likefløya pardør

Karmyttermål

Karmyttermål

Breidde på dørblad

M13

1290x1988

1290x2088

617+617

M14

1390x1988

1390x2088

667+667

FG Sylinder

Dør med SF som kan opnast

Karmyttermål

Karmyttermål

Modul

M20

M21

825

M9+M4

1290X1988

1290X2088

825+409

925

M10+M4

1390X1988

1390X2088

925+409

SF fast karm modulmål

Karmyttermål

Karmyttermål

Breidde på dørblad

*(571+663)

Modul

M20

M21

...

*(621+713)

M13

290x1988

290x2088

825+400

M14

390x1988

390x2088

925+400

M15

1490x1988

1490x2088

717+717

*(671+763)

M16

1590x1988

1590x2088

767+767

*(721+813)

M17

1690x1988

1690x2088

817+817

*(771+863)

M18

1790x1988

1790x2088

867+867

*(821+913)

M19

1890x1988

1890x2088

917+917

*(871+963)

Breidde på dørblad

* Gjeld tofløya dører med utanpåliggande dekor (gangdøra er breiast)


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 31

ABC - mål

Sylinderside / hengsleside

Mål oppgitt i mm. B

C

62

23

39

Kompaktlaminat

65

23

42

B=

A Standard

A= C=

Knappside / anslagside

Fargar Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har b ­ etydning når du skal velge dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, enten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit ekslusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle gyldige NCS / RAL fargekoder, sjå side 54 for tillegg. NCS kart

Forslag til fargar:

NCS S 4000-N Grå

NCS S 4050-R Raud

NCS S 5030-R80B Blå

NCS S 6020-G30Y Grøn

NCS S 6500-N Antrasitt

NCS S 9000-N Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje fra verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hjå din fargeforhandlar.

Glas Våre standard ytterdører vert produserte med 2-lag glas. Utanom standard glas, kan dørene også bestillast med følgande glastypar.

Cotswold glas

Klart glas

Sota glas

Katedral glas

Frosta glas


32 / MINIMALISTISKE YTTERDØRER

Minimalistiske ytterdører Forus har eit minimalistisk og reint uttrykk, utan glas­lister på utsida og med skjulte hengsler, Tectus 340 3D. Alle modellane har klart glas som standard. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Stilreint, utan glaslister og med skjulte hengsler

Forus 06

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 33

Forus 01

Forus 02

Forus 03

Forus 04

Forus 05

Forus 07

Forus 08

Forus 09

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.


34 / STANDARD YTTERDØRER

Standard ytterdører Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

NY

Alta

NY

Arna

NY

NY

NY

Fornebu

Farsund

Bryne

Asker *

Frogner

* Nokre storleikar er lagerførte, ta kontakt. Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.

Geilo


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 35

NY

Gol

Hamar

Harstad

NY

Hovdeby - med frosta glas

Kvitfjell

NY

Horten

NY

Larvik *

* Nokre storleikar er lagerførte, ta kontakt. Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.

NY

Leirvik


36 / STANDARD YTTERDØRER

NY

Lillehammer

Lyngdal

NY

Runde

NY

Ski

NY

Selje

NY

Sola

Stadt

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.

NY

Stange


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 37

NY

Stavanger

Stavern

NY

Trysil

NY

Stryn - med cotswold glas

NY

Volda

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.

Tau


38 / STANDARD YTTERDØRER

Inngangsparti med Forus 06 TF med overlys som hovuddør og Sola til høgre som biinngangsdør. Farge RAL7016.

Arendal glas TF

Hovdeby TF - med frosta glas

Foto: Kristina Vaseng

Stryn TF - med cotswold glas

Dei aller fleste av våre ytterdører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt. Arendal glas TF er vist som modul 15x21, Hovdeby TF og Stryn TF er vist som modul 19x21

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 39

Ytterdører med utanpåliggande dekor Våre ytterdører med utanpåliggande dekor passar godt til hus og hytter i klassisk eller herskapeleg stil. Dette er dører som har eit meir eksklusivt tradisjonelt design som vil løfte uttrykket til din bustad. Grimstad, Lillesand og Mandal har ekstra store sprosser og dekor. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Arendal tett *

Arendal glas *

NY

Grimstad

Fana - klart blyglas *

NY

Lillesand

NY

Mandal

* Dør er lagerførte i enkelte storleikar Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.


40 / Standard prisgunstige ytterdører

Standard prisgunstige ytterdører Bodø, Kjeller, Utvik og Moss er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Einaste skilnad er at ­karmen ikkje er kvistfri og kvistgjennomslag kan forekome, 42x92mm karmdimensjon, låskasse Assa 565, sylinder TV5545. Prisane gjeld standard farge (NCS S 0502-Y). Desse dørene kan berre produserast som enkeltdør, maks storleik M10x21. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

NY

Bodø

Kjeller

Moss

Utvik - med cotswold glas

Standard ytterdører for ekstremt klima Dette er dører som er bygde opp med overflate av kompakt­ laminat. Dette gjer at dei er meir motstandsdyktige mot fukt enn vanlege mala ytterdører. Dersom døra skal stå på ekstremt utsette stadar eller utan takoverbygg, anbefalar vi å nytte slike dører. Alle våre ytterdører kan produserast med kompakt­laminat (ikkje dei med utanpåliggande dekor). Lillehammer og Hovdeby har vi på lager med kompaktlaminat i modulane 10x21. Alle andre modellar er bestillingsvare.

Hovdeby med kompaktlaminat og frosta glas

Lillehammer med kompaktlaminat

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 41

Sidefelt Sidefelta er med fastkarm. Karm 42x105mm. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Asker SF Klart glas

Fornebu SF Klart glas

Hovdeby SF Frosta glas

Lillehammer SF Klart glas

Overlys til ytterdør Klart glas er standard. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Overlys med klart glas

Prisar på side 42. Oversikt over tillegg og prisar på side 54–55. Prisar er eks. vridar.

S-1 Cotswold/klart/ frosta glas

SLP1 SF Cotswold/klart/ frosta glas

Stryn SF Cotswold glas


42 / PRISAR YTTERDØRER

Modell

U-verdi

U-verdi

eks mva

Enfløya (10x21)

Tofløya (19x21)

Grunnpris m/mva

Standard minimalistiske ytterdører Forus 1

15 179

12 143

1,4

1,6

Forus 2

16 625

13 300

1,4

1,6

Forus 3

16 625

13 300

1,4

1,6

Forus 4

16 625

13 300

1,4

1,6

Forus 5

15 179

12 143

1,4

1,6

Forus 6

16 625

13 300

1,4

1,6

Forus 7

15 179

12 143

1,4

1,6

Forus 8

16 625

13 300

1,4

1,6

Forus 9

15 179

12 143

1,4

1,6

Standard ytterdører Alta

11 419

9 135

0,9

1,1

Arna

9 825

7 860

0,77

0,8

Asker

13 009

10 407

1

1,1

Bryne

12 075

9 660

0,9

1,1

Farsund

12 075

9 660

0,9

1,1

Fornebu

12 285

9 828

1

1,1

Frogner

13 781

11 025

1

1,2

10 838

8 670

0,9

1

9 391

7 513

0,77

0,8

Geilo Gol Hamar

9 825

7 860

0,77

0,8

Harstad

11 550

9 240

0,9

1,1

Horten

13 519

10 815

1

1,2

Hovdeby

11 561

9 249

1

1,1

Kvitfjell

11 288

9 030

0,9

1,1

Larvik

12 075

9 660

1

1,2

Leirvik

11 681

9 345

1

1,2

Lillehammer

11 561

9 249

0,9

1

Lyngdal

12 731

10 185

1

1,2

Runde

12 338

9 870

1

1,2 1,2

Selje

11 419

9 135

1

Ski

11 550

9 240

1

1,2

Sola

9 391

7 513

0,77

0,8

Stadt

12 863

10 290

1

1,2

Stange

11 419

9 135

1

1,2

Stavanger

11 561

9 249

0,9

1

Stavern

9 825

7 860

0,77

0,8

Stryn

10 114

8 091

1

1,1

Tau

10 316

8 253

0,77

0,8

Trysil

11 550

9 240

0,9

1,1

Volda

12 128

9 702

1

1,2

Fana - glas med blydekor

18 796

15 037

1

1,1

Arendal

14 455

11 564

0,77

0,8

Arendal glas

16 625

13 300

1

1,1 1,1

Ytterdører med utanpåliggande dekor

Grimstad

17 588

14 070

0,9

Lillesand

18 244

14 595

0,9

1,1

Mandal

18 506

14 805

1

1,2

Kjeller

8 234

6 587

0,9

Utvik

7 768

6 214

0,9

Bodø

6 931

5 545

0,77

Moss

6 931

5 545

0,77

Prisgunstige dører


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 43

Modell

U-verdi

Grunnpris m/mva

eks mva

Enfløya (10x21)

Sidefelt & overlys S-1 SF *

7 596

6 077

1,4

SLP1 SF *

7 235

5 788

1,4

Stryn SF

7 814

6 251

1

Fornebu SF

8 681

6 945

1

Hovdeby SF

8 681

6 945

1 0,9

Lillehammer SF

8 681

6 945

11 025

8 820

1

Overlys modul: 8/9/10x3/4

5 753

4 602

1,6

Overlys modul: 13/14/15x3/4

7 981

6 385

1,6

Asker SF

Tillegg Grunnpris andre storleikar enn standard

1,5 x dørprisen

Grunnpris tofløya / dør med sidefelt

2,5 x dørprisen

Tillegg for anna type glas (pr. dørblad)

1 303

1 042

Tillegg pr. dørbl. produsert med kompaktlaminat

4 340

3 472

Tillegg innoverslåande dørblad (ingen garanti)

1 809

1 447

Tillegg for farge dørblad inkl. karm

2 411

1 929

* Klart glas er standard, tillegg for anna type glas.

Inngangsparti med Hovdeby i farge NCS S 6500-N

Oversikt over tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. vridar.


44 / Hyttedører

Hyttedører Hyttedørene har aluminium-fuktsperre i kryssfinéren på begge sider. Dei har også panel på begge sider. Det er viktig at dørene vert behandla likt på alle 6 sider/ kantar, sjå vedlikehalds­råd som følgjer med dørene eller på vår heimeside. »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Panel på inn- og utside (lik på begge sider) 2 lag isolerglas Aluminium fuktsperre på inn- og utside 35mm ramtre, 35mm isolering. Karm med foringspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel Karmbreidde 92x40mm Låskasse: MU 1219 (tilsv. 8765) forsikringsgodkjend (FG) Sluttstykke: MU 1263 forsikringsgodkjend (FG) Sylinder: MU 301 Dørene kan berre produserast i ubehandla furu! U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Vi kan levere tofløya og innoverslåande dører. Spesialmål vert berre leverte på halvmodul, kvar 5 cm. Vedlikehald og garanti, sjå s. 56 eller vår heimeside. Prisar er eks. vridar. Modulmål hyttedører Standard modulmål: 8/9/10 x 19/20/21. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Dovre hyttedør

Hafjell hyttedør

Lom hyttedør

Otta hyttedør

Vågå hyttedør


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 45

Bod / Garasjedør »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Lom er ei boddør av høg kvalitet Ikkje eigna for bruk i oppvarma rom Ubehandla dør har furupanel på utsida og finert glatt innside 35mm ramtre, 35mm isolering Karm med foringspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel Karmbreidde 92mm x 40mm. Låskasse: MU 1216 (tilsv. Assa 565) Sluttstykke: MU 1254 Sylinder: MU 301 Dørene kan berre produserast i ubehandla furu!

Vi kan levere tofløya og innoverslåande dører. Spesialmål vert berre leverte på halvmodul, kvar 5 cm. Vedlikehald og garanti, sjå side 56 eller vår heimeside. Prisar er eks. vridar. Modulmål boddør Standard modulmål: 8/9/10 x 19/20/21. Vi har også og 8/9 x 18 på lager til 1,5 x grunnprisen. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Modell

Grunnpris m/mva

eks mva

Dovre hyttedør

6 498

5 198

Hafjell hyttedør

7 741

6 193

Lom hyttedør

5 570

4 456

Vågå hyttedør

6 034

4 827

Otta hyttedør

6 353

5 082

Lom boddør

4 021

3 217

Tillegg Grunnpris tofløya / dør med sidefelt

3 x dørprisen

Grunnpris andre storleikar en standard (heile 5 cm)

1,5 x dørprisen

Grunnpris innoverslåande dørblad (ingen garanti)

1,5 x dørprisen

Oversikt over tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. vridar.

Lom boddør


46 / Øvrige produkt

Øvrige produkt Mange dører i huset har spesielle funksjonar. Dei skal gjere meir enn å vere ein barriere mellom to rom. Nokon har som spesialitet å halde kulda på loftet der ho høyrer heime, medan andre skal halde den behagelege varmen inne i ­badstua. Brannsikkerheit og smarte løysingar for å spare plass er også ting vi arbeider med. Her finn du dører og andre produkt som alle dekkjer kvart sitt spesialfelt.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 47

Foto: Tony Hall


48 / Prosjekt / Brann og lyd

Prosjekt / Brann og lyd Vi kan levere det meste av dører til prosjektmarknaden, ta ­kontakt for pristilbod. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Modell

Grunnpris m/mva

eks mva

Innerdør EI30

4 775

Innerdør EI30/dB35

5 933

3 820 4 746

Innerdør EI60

7 958

6 366

Innerdør med klimastamme EI30/dB35

7 958

6 366

Ytterdør EI30 / dB30

10 851

8 681

Innerdør EI30 kvit slett »» Brannklassifisert EI30 »» 40mm dørblad »» Kvitmala karm - 42x92 mm »» Låskasse 565, sluttstykke 2864-2 »» Hengsler 3 stk, 3248-110TMKS zn »» Innerdørene skal ikkje ha større temperaturskilnad enn ca +/- 5 grader på kvar side av døra Innerdør EI30/dB35 kvit slett »» Brannklassifisert El30 »» Lydklassifisert dB35 »» Røyktesta Sa/Sm »» 52mm dørblad »» Kvitmala karm - 54x92 mm »» Låskasse 565, sluttstykke LP712 »» Hengsler tre stk, Abloy 3248-110 »» Innerdørene skal ikkje ha større temperaturskilnad enn ca +/- 5 grader på kvar side av døra Innerdør EI60 »» Brannklassifisert EI60 »» 54mm dørblad »» Røyktesta Sa/Sm »» Kvitmala karm - 42x92 mm »» Låskasse 565, sluttstykke 1887-2 »» Hengsler 3 stk. Abloy 3248-110TMKSS »» Innerdørene skal ikkje ha større temperaturskilnad enn ca. +/-5 grader på kvar side av døra

Innerdør EI30 / dB35

Innerdør EI30

Innerdør EI60

Innerdør EI30/dB35 med klimastamme »» Brannklassifisert EI30 »» Lydklassifisert dB35 »» Røyktesta Sa/Sm og sjølvlukkande C5 »» Innbrotsklasse: RC2 »» 53mm dørblad »» Kvitmala karm - 54x92 mm »» Låskasse 565, sluttstykke 1887-2 »» Hengsler tre stk. Abloy 3248-110 »» Døra er produsert for å tole temperaturskilnader på opp til 20 grader Ytterdør EI30/ dB30 »» Brannklassifisert EI30 »» Lydklassifisert dB30/ RW35 »» 62mm dørblad, kjerne av trefiberplate og steinull »» HDF plate med 0,5mm aluminiumsplate på begge sider »» Kvit, NCS S 0502-Y »» Kvitmala karm - 54x92 mm »» Låskasse Assa 8765, sluttstykke Assa 1887-2 »» Hengsler 3stk. Abloy 110x36 KSS ZN »» U-verdi 1,0

Ytterdør EI30 / dB30

Innerdør EI30/dB35 med klimastamme


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 49

Oversikt over tillegg og prisar på side 54-55. Prisar er eks. vridar og sylinder. Ta kontakt for pris på andre typer.

Innerdør EI30

Innerdør EI30/dB35

Innerdør EI60

Ytterdør EI30 / dB30

Innerdør EI30/dB35 med klimastamme


50 / Ståldører

Ståldører Vi formidlar brannklassifiserte ståldører frå ein av dei leiande produsentane i Norge. Brannklassifiserte ståldører har overfals og er i standard utføring produserte med 1,25 mm stålplater som er falsa og sveisa saman. Dørblada har innvendige avstivingar, er 52mm tjukke og isolert med mineralull. Dørene leverast som standard i grunna utføring, men kan leverast ­ferdig behandla, galvanisert eller i rustfri utføring. Dørene leverast i følgande klasser og storleikar: Brannklasser: »» A30/A30S, A60/A60S »» A90/A90S, A120/A120S

Brannklassifiserte A30 og A60 tette ståldører kan produserast med glas. Glaset kan monterast i dørblad, sidefløy eller begge. Maksimum glasmål 980 x 1.790 mm, i dører opp til modulmål 250 x 210 cm. Maks 300 x 900 mm for dører opp til modulmål 250 x 250 cm. Dørene leverast i ei rekke variantar og med eit stort spekter av ­beslag, og er sertifisert i Nemko Certification og merka med NS-skilt.

Maks modulmål: »» 1-fløya 150x300 cm »» 2-fløya 300x300 cm

Innerdør EI30

Resultat lydtest: »» 1-fløya 42dB »» 2-fløya 40 dB

Ta kontakt på post@bygg1.no for pristilbod. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Innerdør EI30

Glasopning i dører brannklasse A30 og A60


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 51

Bygge- og badstudører Byggedører Dette er ei enkel uisolert byggedør, med slett furufinér på inn- og utside. Ho er symmetrisk, slik at same døra kan nyttast med venstre eller høgre slagretning. »» »» »» »» »» »» »» »»

Finert innside og utside Uisolert Furukarm med pakning - 40x92 mm Assa 565 låskasse, utan sylinder Leverast som utoverslåande Lagerførte storleikar: 9/10x21 Prisar er eks. vridar og sylinder Den svarte byggedøra er behandla med eit strøk svartmaling på dørbladet Svart byggedør

Byggedør

Badstudør - Frosta glas

Badstudør - Røykfarga glas

Badstudører »» Standardstorleikar: 7 X 19/20 »» Dørene kan brukast som venstre- og høgre dør »» Lik inn- og utside »» 8mm herda røykfarga glas, eller med frosta glas »» Glasdøra har furukarm med pakning og rullelås (4238), utan terskel Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Modell

Grunnpris m/mva

eks mva

Svart byggedør

3 358

2 686

Ubehandla byggedør

2 634

2 107

Byggedør

Badstudør Badstudør - frosta glas

7 131

5 705

Badstudør - røykfarga glas

5 281

4 225

Garasjevindu Kvitmala garasjevindu - fastkarm Kvitmala enkelt garasjevindu med fastkarm og 1 lag glas til bruk i bod ­eller garasje. 92mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt ­ ­aluminium. Kvitmala garasjevindu - topphengsla Kvitmala topphengsla garasjevindu med 2 lag isolerglas til bruk i bod, garasje eller kjellar. 103mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium. Vindu

Kvitmala garasjevindu - fastkarm

Grunnpris m/mva

eks mva

Garasjevindu 1-lag glas 10/11/12X5/6

1 563

1 250

Garasjevindu 2-lag isolerglas topphengsla 10/11/12X5/6

2 813

2 250

Kvitmala garasjevindu - topphengsla


52 / Kottdører

Kottdører Våre kottdører held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal i­solering og god tetting. Alle kottdørene er lagerførte i ferdig kvitmala utføring, både på luke og karm. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. San 60 EI30 »» San 60 er ei brannklassa kottdør, EI30 i kvitmala MDF med overfals »» Kvitmala karm »» 60mm isolering gir u-verdi 1,0 »» Karm 32x92mm med pakning på dørbladet »» San 60 vert også produsert som ferdig behandla på både dørblad og karm

San 70 kvit »» San 70 kvit har kvitmala MDF med overfals »» Kvitmala karm »» 70mm isolering gir u-verdi 0,4 »» Karm 32x92mm med pakning på dørbladet »» San 70 kvit kan mot tillegg leverast i spesialmål: Breidde 495mm > 900mm. Høgde 495mm > 1400mm »» San 70 er ferdig behandla på både dørblad og karm

Kottdør i furu »» Vi har også ei kottdør i ubehandla furu på lager, produsert av “Pocket” »» Denne har u-verdi 1,0 »» 54x79 mm. Kr. 2 398 / 1 918 eks. mva. »» 54x89 mm. Kr. 2 764 / 2 211 eks. mva.

San 60 EI30 Kvit

San 70 kvit

Vridar til kottdør kan leverast i tillegg

Modell

Grunnpris m/mva

eks mva

54 x 79

3 494

2 795

58 x 110

3 958

3 166

54 x 54

2 183

1 746

54 x 69

2 183

1 746

54 x 79

2 183

1 746

54 x 89

2 183

1 746

54 x 109

2 473

1 978

54 x 139

2 865

2 292

216

173

San 60

San 70 kvit

Tillegg fastmontert handtak


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 53

Loftstigar Våre loftstigar held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Alle loftstigane er lagerførte i ferdig kvitmala utføring, både på luke og karm. Stigane er kraftige med 8 cm inntrinn og utvendig breidde på 40 cm. Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Lex »» Lex kan ha takhøgd opp til 2700 mm, med 3 ledd. Sjå skisse. »» Lex 30 har 30 mm isolering, gir ein u-verdi på 0,82 »» Lex 70 har 70 mm isolering, gir ein u-verdi på 0,4 »» Lex 60 har brannklasse El30 og 60 mm isolering, u-verdi 1,0 Iso 70 »» Iso 70 kan ha takhøgd opp til 2500mm, med fire ledd »» Iso 70 har 70mm isolering, som gir ein u-verdi på 0,4 »» Karmen er frest inn, slik at luka ligg plant med karmen

Lex 70 Sax

Modell

Lex 70 Sax

Stigeforlengar På Lex kan det monterast ein forlengar for takhøgder opp til 3200mm. Grunnpris: Kr. 978 / 782 eks. mva. Overluke Overluke for Lex 70 54x113, gir samla u-verdi på 0,2 Kr. 3928 / 3142 eks. mva Loftstige i furu Vi har også ein loftstige i ubehandla furu, produsert av “Pocket”. 55x99 mm. Denne har u-verdi på 1,0 og stige med 5 mm inntrinn. Kr. 5041 / 4033 eks. mva.

Lex

Grunnpris m/mva

B

eks mva

Lex 30

LEX

C

D

Takhøgd

Golvplass

Gangbreidde

2400

1160

1560

54x113

3 415

2 732

LEX

2500

1200

1560

67x113

4 038

3 230

LEX

2700

1305

1560

54x113

4 038

3 230

ISO 70

2500

1330

1430

70x113

4 804

3 843

LEX 70 SAX

2500

1130

820/1130

54x113

5 730

4 584

70x113

6 350

5 080

4 038

3 230

54x82

14 006

11 205

54x113

14 006

11 205

Lex 70

Lex 60 EI30

ISO 70 54x99 Lex 70 Sax


54 / Tilleggsprodukt

Tilleggsprodukt A

B

C

D

52

50

F

E

I

G

J

H

L

K

36

200 30

59

200 30 22

O M

N

82

30 22

Q

P 50

75

50

50 Produkt

Grunnpris

Produkt

m/mva

eks mva

246

197

J

Dorma dørpumpe TS 83 EN 3-6

WC-beslag til 565 låskasse

919

735

K

WC-beslag matt aluminium

263

210

L

WC-beslag rustfritt stål

556

445

WC-beslag til skyvedør (innfelt)

983

786

F

Hakelås til skyvedør 4249

773

G

Skål (2 stk) til skyvedør

H

Ring til skyvedør

I

Gripehol for skyvedør

394

315

A

WC- beslag til innerdør

B C D E

Grunnpris m/mva

eks mva

2 023

1 618

Dørstoppar stor for ytterdør

341

273

Dørstoppar liten for ytterdør

263

210

M Dørstoppar for veggmontering

209

167

N

Dørstoppar liten for innerdør

184

147

618

O

Dørstoppar stor for innerdør

198

158

175

140

P

Justeringsskruar 6x8 mm. 8 pk.

348

278

Q

Voksklut

59

47

263

210


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 55

Dørvridarar Vi har stilreine dørvridarar av god kvalitet på lager.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

= Kan brukast på brannklassifiserte produkt

Nr Type

Nøkkelskilt Returfjør

Grunnpris

Nr Type

Nøkkelskilt Returfjør

m/mva eks mva 1

Matt krom innerdørvridar

2

Matt krom ytterdørvridar

3

Rustfri innerdørvridar

4

Rustfri ytterdørvridar

5

Matt krom innerdørvridar

6

Matt krom ytterdørvridar

x x x x

Grunnpris m/mva eks mva

279

223

7

Matt alu. innerdørvridar

x

279

626

501

8

Blank krom innerdørvridar

x

371

297

863

690

9

Quickfit innerdørvridar

x

1 169

935

696

557

10 Rustfri look ytterdørvirdar

501

401

11

501

401

12 Børsta krom ytterdørvridar

Svart innerdørvridar

x x x

223

768

614

501

401

768

614

Yale Doorman V2 Nyheit! Yale Doorman er eit praktisk og digitalt låssystem for din heim, utan alle ulemper med nøklar. Dette er eit trygt Forsikringsgodkjent låssystem der du enten nyttar kode, nøkkelbrikke eller app, for å opne låsen. Elektronikken løyser ei rekkje kvardagsproblem som at nøklar vert borte, familie­ medlemmer låser seg ute eller at nokon skal inn i huset medan ingen er heime. Vi kan levere Yale Doorman laust for ettermontering eller ferdig montert på døra frå fabrikk. Ferdig montert Kr. 5 800 / 7 250 eks. mva. Laust som sett Kr. 5 800 / 7 250 eks. mva.


56 / Vedlikehald

Vedlikehald Innerdører Reingjering/overflatebehandling og smøring av beslag er avgjerande for døra si levetid. Bygg 1 innerdører kan tørkast av med mildt såpevatn. Ikkje bruk sterke vaskemiddel. Malte ytterdører Ytterdørene kan reingjerast med vatn tilsett bilshampo, og bør voksast minst ein til tre gongar pr. år for å beskytte døra og halde overflata blank. Sjå side 54 for voksklut. Dører med teakfinér skal behandlast før bruk. Sjå monteringsveiledning.

Ubehandla hytte/bod-dører Dør og karm vert levert ubehandla og må behandlast før bruk. Det vert anbefalt å bruke kvistlakk, før 2 strøk grunning. Spør din fargeforhandlar om dørmaling som toppstrøk. Unngå mørke fargar dersom døra skal stå i direkte sollys. Ta ut pakning før du behandlar karmen. Døra må behandlast på nytt før sol og vatn har brote ned overflata. NB! Dørene skal behandlast likt på begge sider, og på alle fire kantar. Sjå instruks som følgjer med dørene. For meir informasjon, sjå www.bygg1.no

Transport Vår transportør er Bring Cargo. Ved bruk av omfattande distribusjons- og terminalnettverk, hentar og leverer dei våre s ­ endingar til mottakarar over heile landet. Forutsigbare framføringstider er

viktig for oss og våre kundar. Bring Logistics har sterk fokus på kvalitet, og ved hjelp av skanning kan vi dokumentere alle hendingar. Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Garanti NS 3420-R gjeld Bygg 1 Produkter AS sine sals- og leveringsvilkår følgjer standarden for kjøp av byggjevarer, NS 8409. Med mindre noko anna er skriftleg avtalt. Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på vår heimeside. For at garantien skal gjelde, må dørene vere monterte fagmessig etter monteringsveiledninga og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd vere følgde. Det er 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil, gi beskjed snarast dersom du finn manglar på produkta. Mottakar pliktar å anmerke transportskadar på fraktbrevet ved mottak. Dersom dette ikkje er følgt opp av mottakar, vert ikkje skaden erstatta av transportør. NS 8409. Garantien gjeld ikkje dersom produktet er handtert, montert eller oppbevart på ein uforsvarleg måte, eller i eit klima som ikkje var tiltenkt det aktuelle produktet. Det er ikkje garanti på innoverslåande dører eller dør montert i fasade utan delvis beskyttande tak. Dersom ein finn feil eller manglar før montering, skal ein ikkje montere eller ta i bruk produktet. Er produktet montert og tatt i bruk, vert dette å rekne som at produktets utføring og overflate er ­akseptert. Unngå mørke fargar om døra skal stå i direkte sollys. Grensa for planavvik på dørblad er 4mm, målt på døra si langside, i samsvar med NS3141/SS871303. Det er ikkje grunnlag for reklamasjon dersom avviket er mindre enn dette.

Innerdører »» To års garanti mot fabrikasjonsfeil, dersom monterings- og vedlikehaldsråd er følgde »» Innerdører er ikkje konstruerte for å tole store endringar/ skilnader i fukt eller temperatur. Dersom dørene slår seg som eit resultat av dette, gjeld ikkje garantien Ytterdører »» Ti års formgaranti mot spenn i dørbladet »» To års fabrikkgaranti på beslag, maling og liming »» Ti års glasgaranti mot kondensering Det er ikkje garanti på standard ytterdører med mørkare farge enn NCS 7500. Hyttedører »» Ti års formgaranti mot spenn i dørbladet »» To års fabrikkgaranti på beslag og liming »» Ti års glasgaranti mot kondensering FDV dokument finn dykk på heimesida vår. Fargenyansen på bilde av dører i brosjyren kan avvike noko i forhold til det verkelege produkt. Vi tek atterhald om trykkfeil i brosjyra.


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 57

Teknisk informasjon Formpressa innerdører Dørbladmål

Utv. karm mål

Modul

625x1840 mm

690x1890

M 7x19

725x1840 mm

790x1890

M 8 x19

825x1840 mm

890x1890

M 9x19

925x1840 mm

990x1890

M 10x19

625x1940 mm

690x1990

M 7x20

725 x1940 mm

790x1990

M 8x20

825x1940 mm

890x1990

M 9x20

925x1940 mm

990x1990

M 10x20

625x2040 mm

690x2090

M 7x21

725x2040 mm

790x2090

M 8x21

825x2040 mm

890x2090

M 9x21

925x2040 mm

990x2090

M 10x21

625+625x1940 mm

1320x1990

M 13x20

725+725x1940 mm

1520x1990

M 15x20

825+825x1940 mm

1720x1990

M 17x20

925+925x1940 mm

1920x1990

M 19x20

625+625x2040 mm

1320x2090

M 13x21

725+725x2040 mm

1520x2090

M 15x21

825+825x2040 mm

1720x2090

M 17x21

925+925x2040 mm

1920x2090

M 19x21

725+395x2040 mm

1190x2090

M 12x21

825+395x2040 m

1290x2090

M 13x21

925+395x2040 mm

1390x2090

M 14x21

725+395x1940 mm

1190x1990

M 12x20

825+395x1940 mm

1290x1990

M 13x20

925+395x1940 mm

1390x1990

M 14x20

Tofløya: *

Dører med sidefelt:

* Vi har toppar og tersklar til tofløya dør i halvmodul M14 og M16 på lager. Det vert då to ulike storleikar på dørblada.

Standard dørbladmål »» A-625 , 725 , 825 , 925 mm »» B-1840, 1940, 2040 mm »» C-1540 mm Ved bruk av 14 mm underliggende terskel, legg på 14 mm på høgda.

UTE UTOVERSLÅANDE DØR Her illustrert med venstrehengsla dør.

VEGG

VEGG

INNOVERSLÅANDE DØR Her illustrert med høgrehengsla dør. INNE

Slagretninga vert bestemt ut frå sida der ein ser hengslene.


58 / Prisar

Prisar Innerdører Skyvedører Tillegg skyvedør (std. dørblad med spor inkl. skåler og ring). Eigne prisar for Kari, Ida og Sletten.

Grunnpris m/mva

eks mva

556

445

Ida/Kari tett skyvedør

2 038

1 630

Sletten tett skyvedør

1 486

1 189

Stoppar til tofløya skyvedørskarm

176

141

Beslag til skyvedør (ring og 4 skåler), matt krom

556

445

175

140

Kvite skåler til skyvedør (2 skåler) Formpressa og slette innerdører Sletten m/karm spesialmål (7/8/9/X18 + 11/12/13x21 på lager)

3 389

2 711

Sletten sporfrest som Kari m/std. karm (7/8/9x18 på lager)

6 094

4 875

Sletten (med karm) på spesialmål - maks M13x25 (OBS! Slagretning på over M21)

På førespurnad

Tillegg skråskjering inkl. karm

6 946

Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, katedral)

1 239

991

Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad

1 486

1 189

Tillegg spesialfarge pr. karm til innerdør - Ved større antal enn 4, send førespurnad

929

743

Tillegg for ekstra våtromsbehandling

464

371

1 085

868

Tillegg sparkeplate 200mm (blank)

5 557

Eksklusive innerdører Dørblad med spesialmål - maks M13x24 (OBS! Slagretning på over M21)

På førespurnad

Karmar med spesialmål - maks M13x24 (OBS! Slagretning på over M21)

På førespurnad

Tillegg skråskjering inkl. karm

På førespurnad

Fasettslipt glas (pr. rute) - Odin, Sigve og Thor

1 228

982

Tillegg svart lasur på eikedører

1 446

1 157

Tillegg kvit lasur på eikedører

På førespurnad

Tillegg laserte eikekarmar

På førespurnad

Tillegg spesialfarge, eksklusiv mala innerdør

På førespurnad

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Klassa- / prosjektdører

Grunnpris m/mva

Pris spesialmål utanom standard storleik Tillegg spesialfarge inkl. karm Tillegg for ekstra våtromsbehandling Tillegg sparkeplate 200mm (blank)

2 533

2 026

464

371

1 085

868

Høgtrykkslaminat (pvc kantlister)

På førespurnad

Kantlister i heiltre (eik/ bøk)

På førespurnad

Kantlister i aluminium

På førespurnad

Heve-senketerskel

På førespurnad

Klemsikring

På førespurnad

Røntgendør med laminat inkl. blyplate i dørblad og karm (10x21)

eks mva

1,5 x dørprisen

31 829

25 463

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Hytte / bod

Grunnpris m/mva

Pris spesialmål utanom standard (heile 5 cm)

1,5 x dørprisen

Pris innoverslåande dørblad (ingen garanti)

1,5 x dørprisen

Pris tofløya / dør med sidefelt Tillegg sparkeplate (svart)

eks mva

3 x dørprisen 773

618


BYGG 1 PRODUKTKATALOG / 59

Ytterdører tillegg

Grunnpris m/mva

Andre storleikar enn standard - maks storleik enkeltdør M13x24

1,5 x dørprisen

Tofløya ytterdør og dør med hengsla sidefelt

2,5 x dørprisen

eks mva

Tillegg spesialfarge inkl. karm (ikkje garanti på formstabilitet for dører mørkare enn NCS 7500)

2 533

2 026

Tillegg spesialfarge overlys / SLP1

2 533

2 026

Tillegg innoverslåande dørblad (ingen garanti)

1 809

1 447

Tillegg andre typar glas enn standard (pr. dør)

1 303

1 042

2 531

2 025

Tillegg espanjolett låssystem Tillegg for skjulte hengsler (2 stk) Tillegg ytterdør laga som EI30 (gjeld berre tette dører)

3 906

3 125

2 531

2 025

Tillegg sparkeplate 190mm (blank)

1 085

868

Tillegg for dør produsert med teak finér eller kompaktlaminat

4 340

3 472

Tillegg dekor på innside (lik inn- og utside)

2 531

2 025

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Yale Doorman V2

7 250

5 800

Yale Doorman V2 fabrikkmontert

7 250

5 800

Ulike tillegg

Grunnpris m/mva

eks mva

Låskasse til innerdør 2014

289

231

Låskasse for sylinder til innerdør (2016)

773

618

Låskasse 8765 forsikringsgodkjend

773

618

Låskasse 565

773

618

Låskasse 410

919

735

Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, matt krom

2 243

1794

Standard sylinder til ytterdør, matt krom

773

618

Standard sylinder til klassifiserte dører, matt krom

773

618

Sylinder til innerdør (må ha 2016 låskasse), matt krom

773

618

Tillegg likelås forsikringsgodkjend sylinder, matt krom

991

793

Tillegg likelås standard sylinder, matt krom

991

793

Ekstra nøkkel til ytterdørsylinder

139

111

Nøkkel til 2014 låskasse

29

23

Dørkikert krom 35-55mm / 50-57mm (løs).

465

372

Dørkikert krom 35-55mm / 50-57mm montert

724

579

Propper til innerdører (8stk) Ø 12,5

40

32

Propper til ytterdører (8stk) Ø 16

39

31

216

173

Opningsnøkkel til kottdør Opningsstang til loftsstige

289

231

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar

263

210

Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert

263

210

Låsspray ASSA 75ml

696

557

Låsefett ASSA 50ml

488

390

Frakt (+ Kr. 200 eks. mva for Finnmark)

619

495

Pall

136

109

Pall

136

109

På alle ytterdører med glas kjem miljøavgift PCB ruteretur pr. glas i tillegg. Prisane gjeld til 30.09.2017.


60 / Prisar

Design: Sommerseth Design AS – Trykk: Printing AS

Bygg 1 Produkter AS Industrivegen 32, 6155 Ørsta Tlf: 70 04 24 90 - Faks: 70 04 24 91 post@bygg1.no - www.bygg1.no

Bygg 1 katalog vår og sommer 2017  

Bygg 1 katalog vår og sommer 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you