Page 1

Samen Open voor Mens en Milieu


SOMM Samen Open voor Mens & Milieu

www.somm.be info@somm.be www.facebook.com/somm.lichtervelde Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14.10.2012. V.U.: Johan Vandenbussche, Duifhoekstraat 16, 8810 Lichtervelde


Samen Open voor Mens en Milieu is niet meer aan zijn proefstuk toe. Reeds 18 jaar is SOMM vertegenwoordigd in de gemeente- en/of OCMW-raad. Ook al stonden we tegenover een overweldigende meerderheid, we hebben er alles aan gedaan om ons programma te verwezenlijken. Met duwen en trekken is er meer aandacht gegaan naar het personeel en de werking van het nieuwe woon- en zorgcentrum. Met duwen en trekken bleef het verkeer op de agenda, werden er inspanningen geleverd voor de jeugdinfrastructuur. We hebben er alles aan gedaan om de stem van de Lichterveldse burger tot in het gemeentehuis en de OCMW-raad te laten doorklinken. Daarom neemt SOMM opnieuw deel aan de verkiezingen. Om beweging te brengen. Om Lichtervelde niet in slaap te laten wiegen. Om het algemeen belang weer centraal te krijgen. We doen dit met een groep van enthousiaste kandidaten. Mensen die actief Lichtervelde beleven. Mensen die er willen voor gaan. Mensen van alle leeftijden. Nieuwe inwoners met een frisse kijk op hun nieuwe gemeente. Maar ook Lichterveldenaren die de hand aan de ploeg willen slaan om Lichtervelde wakker te houden. IEDEREEN TELT voor SOMM


Johan Vandenbussche 51 jaar, Duifhoekstraat 16 0478/21.27.31 jvandenbussche4@hotmail.com Vader van drie actieve jongeren: Fien, Jarne en Siebe. Adjunct-directeur van het kabinet van de Federale Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Philippe Courard. Lid van diverse verenigingen en raden.

15 jaar duwen en trekken als gemeenteraadslid en fractieleider hebben me er van overtuigd dat er dringend een modern bestuur nodig is. Meer plannen. Duidelijke keuzes maken. En vooral ook meer luisteren naar de mensen die het aan den lijve ondervinden. Naar de adviesraden. Het algemeen belang weer centraal stellen. Daar wil ik ook nu weer voor gaan.


Tania Haek 44 jaar, Stegelstraat 82 tania.haek@skynet.be Mama van 2 dochters Dossierbeheerder werkloosheid ABVV Voorzitster Schoolraad De Valke

Mijn beroepservaring leert dat het leven niet voor iedereen even gemakkelijk is. Daarom kan de gemeente mee helpen zorgen voor een sterk vangnet. Door financieel bij te springen, bijvoorbeeld voor mensen die familieleden opvangen. Door vooral goede diensten uit te bouwen, zoals het ondersteunen van openbaar vervoer. Zodat iedereen er bij kan horen. Daar wil ik mee aan werken.


Matthijs Missinne 26 jaar, Beverenstraat 22 0499/35.63.60 mmissinne@gmail.com 6 jaar Gemeenteraadslid. Oud-Chiroleider. Oud-voorzitter Jeugdhuis Het Andere Geslacht.

Ik heb reeds 6 jaar ervaring kunnen opdoen in de gemeenteraad. Vanuit de oppositie is dat niet makkelijk. Er zijn geen voorbereidende teksten, geen beleidsnota’s. De meerderheid regelt dat wat onder elkaar. Dat is niet meer aangepast aan de tijd. Ik wil blijven werk maken van een bestuur dat open communiceert. Dat ten dienste staat van iedereen. Dat zich aanpast aan de burger, in plaats van het omgekeerde te vragen.


Rita Lombaert

52 jaar, Stegelstraat 125 0472/60.31.33 - ritalombaert@skynet.be opvoedster/begeleidster – creatief agoge Voorzitster Curieus-L Lid Culturele Raad

Veel mensen zetten zich in voor cultuur. Bovendien zijn er veel culturele verenigingen in Lichtervelde. Gelukkig maar. Maar die moeten ook gewaardeerd en ondersteund worden. Ik wil me dan ook inzetten voor een subsidiereglement dat iedereen beloont voor de inspanningen.

Tom Denys

22 jaar, Potteriestraat 5 0476/87.16.11 - tom.denys@hotmail.com Student Medewerker Jeugdhuis Het Andere Geslacht

Het helpt niet om alleen te praten over jongeren. De gemeente moet er ook in investeren. Ik ga voluit voor het behoud van het jeugdhuis in het centrum en voor lokalen en accommodatie op maat van de jeugd.


Rebekka Celis

36 jaar, Kauwentynestraaat 4 0472/40.93.55 – rebekkacelis@hotmail.com Projectmedewerker sociale economie POM West-Vlaanderen. Gehuwd en moeder van 3 kleine kinderen. Actief lid 11.11.11. Helpende hand OudercomitÊ Beverbos.

Voor zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, is het op veel plaatsen onveilig. Veilige oversteekplaatsen op de invalswegen en goed onderhouden trage verbindingswegen, daar wil ik me voor inzetten. Op de veiligheid van onze kinderen mag niet bespaard worden. Daarnaast wil ik ijveren voor voldoende open ruimte en speelmogelijkheden voor de kinderen.

Walter Vandecasteele

64 jaar, Kortemarkstraat 102 0476/98.53.50 Gepensioneerd. 45 jaar secretaris kaartersclub De Verbroedering. Bestuurslid schuttersgilde Sint-Sebastiaan en seniorenvereniging S-plus. Lid Seniorenadviesraad

We zijn met veel senioren in Lichtervelde. Maar zeker niet minder actief. Onze ervaring kunnen we ten dienste stellen van de gemeenschap . Daarom kan de Seniorenadviesraad ook veel meer dan nu bij het beleid betrokken worden. Ik wil me er blijven voor inzetten.


Goele Oosthuyse

18 jaar, Koolskampstraat 79 0477/85.35.18 - goele.oosthuyse@hotmail.com Studente Chiroleidster Monitor speelpleinwerking

Dat is nu SOMM: niet enkel voor jongeren, maar met jongeren. Ik wil de kans die ik krijg met twee handen grijpen. Om er mee te helpen voor zorgen dat bijvoorbeeld alle jeugdbewegingen een degelijk lokaal hebben.

Gianni Dereere

18 jaar, Beverenstraat 59 0477/52.34.83 - gianni.dereere@gmail.com Student. Lid Gemeentelijke Jeugdraad. Monitor speelpleinwerking Vrijwilliger Woon-en Zorgcentrum ‘t Hof

Als jongste kandidaat hoor ik van mijn vrienden en vriendinnen wat hen bezighoudt. Plaatsen om samen te komen. Aangepaste lokalen voor de tienerwerking. Daar wil ik voor gaan.


Christiane Depla

56 jaar, Statiestraat 46 0496/53.30.87 - nura@skynet.be Zelfstandige. Uitbaatster krantenwinkel ’t Hoekske. Lid Lichtervelds Economisch Forum

Ik heb zelf ondervonden wat het effect is van grote wegenwerken in Lichtervelde. Het is niet gemakkelijk voor zelfstandigen. Des te meer vind ik dat er aandacht moet gaan naar een goede planning en goede informatie. Dat is mijn actiepunt. Want het kan veel beter.

Diederiek Lefevre

34 jaar, Essestraat 60 0473/22.21.98 - diederieklefevre@gmail.com Samenwonend met Karen Hallaert, vader van Louise. IT’er – systeembeheerder

Sport is belangrijk. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een gemeente kan dit ondersteunen. Door goeie accommodatie en financiële steun. Ook voor die sporten die niet zo gekend zijn. Daar wil ik mijn schouders onder zetten.


Kathleen Maveau

53 jaar, Kruiseekstraat 3 051/72.21.60 Gehuwd met Mario Vandecasteele, moeder van Celine. Postbode.

Er zijn vele mooie kantjes in Lichtervelde. Groene ruimte waar het aangenaam wandelen en fietsen is. En dat zou zo moeten blijven. Kleine ingrepen voor mooie zichten. Daar ga ik voor.

Roland Verdonck

57 jaar, Hazelstraat 41 0485/78.48.94 - rolandverdonck@yahoo.co.uk Getrouwd met Ria Deforche. Vader van Maya, Freya, Tanya en Ruben. Ambtenaar fiscaliteit stad Brugge, secretaris Kerkfabriek St.-Jacobus. Lid Bibliotheekcommissie.

De bibliotheek barst echt uit zijn voegen. Ik vind dat het plan voor een nieuwe bibliotheek niet op de lange baan mag geschoven worden. De voorbereiding zou nu al moeten beginnen. Zodat de bibliotheekraad en alle adviesraden hun werk kunnen doen. Daar wil ik aan meewerken.


Karin Wynsberghe

48 jaar, Duifhoekstraat 16 0478/34.91.68 - karin.wynsberghe@hotmail.com Afdelingshoofd Roularta Lid Culturele Raad Lid Bibliotheekcommissie

Het nieuwe ontmoetingscentrum komt er eindelijk. Het mag echter geen leeg gebouw blijven, maar wel een levend gebeuren. Met bijvoorbeeld een werkgroep gebruikers waarin de verenigingen kunnen meewerken aan het beheer. Ik wil dit helpen realiseren.

Henk Willaert

46 jaar, Kruiseboomweg 7 0472/95.00.35 - henk.willaert@skynet.be Gehuwd met Veroniek Verbrigghe, vader van Aaron en Levi. Lijnverantwoordelijke Latexco.

Cultuur is de ziel van een dorp. Daarom moeten we kansen geven aan muziek, aan cultuur, aan mensen met ideeĂŤn. Een gemeente kan hier steun bieden. En daar wil ik aan meewerken.


Ria Vandevelde

37 jaar – Processieweg 44 0471/876348 - riavandevelde@hotmail.com Kleuteronderwijzeres De Valke Secretaris ouderraad en vriendenkring De Valke Funky jazz danseres bij Q-dance dansschool

Het is zalig werken met kinderen. Het is onze toekomst. Daarom moeten we hen met alle zorg omringen. Door een veilige schoolomgeving te maken, bijvoorbeeld. Daar ga ik voor.

Els Deschuymer

51 jaar – Groenstraat 7 0489/40.38.50 - els.schuymer@telenet.be Moeder van 2 dochters, oma van een flinke kleinzoon Reeds 31 jaar opvoedster bij jongeren met een mentale beperking. Clubverantwoordelijke Special Olympics

Het centrum van Lichtervelde vergrijst. Steeds meer gebouwen en appartementen. Voor het evenwicht moet er ook groen blijven. Ik wil me alvast inzetten voor meer groen in het centrum.


Hilde Pitteljon 46 jaar, Koolskampstraat 79 0474/84.15.52 hilde.pitteljon@gmail.com Gehuwd met Koen Oosthuyse, moeder van Miel, Tuur, Goele, Marthe en Sooi. Ergotherapeute. Afdelingshoofd schoolgaanden Dominiek Savio Instituut. OCMW-Raadslid. Lid oudercomitĂŠ Vrije Basisschool.

De voorbije twaalf jaar heb ik me in het OCMW onder meer ingezet voor een nieuw en modern woon- en zorgcentrum. Met SOMM heb ik altijd de nadruk gelegd op de menselijke kant. Goede zorgen door voldoende personeel. En het werk is nog niet af. Maar we mogen ook de senioren die thuis wonen niet vergeten. Zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen, moet het doel zijn. Een kwaliteitsvolle thuiszorg is absoluut nodig. Daar ga ik voor.


Marc Dereere 53 jaar, Groenstraat 4/2 0486/96.62.76 marc.dereere@gmail.com Twee zonen Timoti en Antoni, en trotse opa van mijn kleinzoon Aleksander. Al 38 jaar werkzaam bij New Holland Zedelgem. Oud-gemeenteraadslid. Lid schoolraad De Valke.

Ik heb geleerd uit mijn periode in de gemeenteraad dat je ook vanuit de minderheid kan scoren. Kleine dingen, zoals het gratis zwemmen op je verjaardag. Maar ook grotere dossiers: de kunstacademie kwam er na ons aandringen. Dat wil SOMM blijven doen: nieuwe, frisse ideeĂŤn aanbrengen. Blijven duwen. En daar wil ik mijn schouders onder zetten.


1. Johan Vandenbussche 2. Tania Haek 3. Matthijs Missinne 4. Rita Lombaert 5. Tom Denys 6. Rebekka Celis 7. Walter Vandecasteele 8. Goele Oosthuyse 9. Gianni Dereere 10. Christiane Depla 11. Diederiek Lefevre 12. Kathleen Maveau 13. Roland Verdonck 14. Karin Wynsberghe 15. Henk Willaert 16. Ria Vandevelde 17. Els Deschuymer 18. Hilde Pitteljon 19. Marc Dereere

15

11

6

13

12

14

10 17


Hoe stem je geldig voor SOMM ? Door ofwel het bolletje boven de lijst in te vullen, 5

13

10

9

8

19

16

18

7

4

2

3

1

ofwel door naast een of meerdere namen een bolletje te kleuren, ofwel door het bolletje bovenaan en een of meerdere bolletjes naast een naam in te kleuren.


Lijst www.somm.be info@somm.be

8

www.facebook.com/somm.lichtervelde

Kandidaten SOMM 2012-2018  

Een voorstelling van de kandidaten voor SOMM: Samen Open voor Mens en Milieu