Page 1

Butlletí informatiu d’Alerta Solidària estiu 2013

En un moment com l’actual, en què la crisi capitalista està fent estralls contra les classes populars del nostre país, quan els Estats espanyol i francès entren en una nova fase de pèrdua de legitimitat i, al mateix temps, que tota mena de lluites populars creixen sense parar, el nostre moviment no pot restar a l’expectativa. Ara cal avançar. Seguir la lluita, fent pinya, i passant a l’atac. No restarem impassibles al sofriment del nostre poble. Seguirem presents en el combat pels nostres drets i llibertats. Tal com ho hem fet des dels inicis del nostre moviment. L’Esquerra Independentista serà capaç d’aprofitar el moment de creixement quantitatiu i qualitatiu, fruit dels molts anys de bona feina feta i l’entroncament amb les lluites populars d’arreu del país. Així mateix els estats, però, no resten

impassibles i responen de manera cada vegada més virulenta contra les nostres militants i organitzacions multant-nos, detenint-nos i demanant-nos penes cada vegada més elevades. Anem en la bona línia i hem de seguir avançant, però per fer-ho cal que responem a la repressió amb força renovada, solidaritat i, sobretot, anticipació. Cal que agafem el bo i millor de la lluita antirepressiva de més de 40 anys d’Esquerra

A les pàgines 2 i 3 trobaràs una exhaustiva radiografia sobre la repressió política als Països Catalans durant els darrers anys

Independentista, de més de 10 d’Alerta Solidària i fem un nou pas de renovació i transformació. Un pas que signifiqui no només respondre a la repressió sinó també contraatacar; cal que avancem decididament cap a la victòria. Preparades per al repte, per a la nostra Revolució d’Octubre; amb l’empenta i la força de tot un poble; Els Països Catalans, l’Esquerra Independentista i Alerta Solidària estem preparades per vèncer.


Seguem cadenes estiu13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you