Page 1

CURS 2012-2013


Suport al pla de mediació EQUIP DIRECTIU Regula la convivència i fomenta la formació de mediadors.

EQUIP DOCENT Fomenta actituds mediadores entre els alumnes i deriva a mediació. Pot accedir al servei de mediació i formar part de l’equip de mediació. FAMILIES I PAS i ALUMNAT. Informar del servei de mediació i accedir al servei quan es presenta un conflicte mediable. Poden formar part del grup de mediadors del centre.


PLA D’IMPLEMENTACIÓ Curs escolar

Sector de la comunitat educativa .

2014-2015

Formació

Conflictes entre alumnes.

Alumnes i mestres formats.

Alumnes i mestres.

Conflictes entre alumnes. Conflictes entre alumnes i mestres.

Alumnes i mestres formats.

Alumnes, mestres, pares i Pas, servei de menjador i extraescolars.

Conflictes entre alumnes. Conflictes entre alumnes i mestres. Conflictes entre mestres i pares. Conflictes entre personal del PAS i alumnes mestres i pares.

Alumnes, mestres pares i personal del PAS formats.

Adults mediadors: formació externa continuada Alumnes mediadors: formació externa o interna continuada.

2012-2013

2013-2014

Qui media


1.Qu猫 s贸n els conflictes? S贸n fen貌mens naturals que formen part de la vida de totes les persones.


S贸n negatius els conflictes? Els conflictes no s贸n negatius ni positius: dep猫n com els afrontem.


Com responem als conflictes?


Com responem als conflictes? Lluitant contra el problema i mai contra la persona.

• •

Fugint Agredint


QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? Una manera d’afrontar els conflictes dialogant i cooperant.


Característiques de la mediació Voluntària. Confidencial. Els protagonistes del conflicte prenen les pròpies decisions de manera lliure i responsable.


ORIGEN DE LA MEDIACIÓ En totes les societats als llarg de la història hi ha hagut persones o formes de mediació.

Al segle xx sorgeix com a alternativa als enfrontaments violents entre veïns i nacions.


A on es practica la mediació Als centres educatius Empreses Justícia Familiar Conflictes de veïns. Organismes i administracions. Entre nacions.


Qui media? Alumne-alumne Alumne-professor Pare-professor PAS-alumne. Altres combinacions.....


Què fan els mediadors? Acullen Escolten Promouen la comprensió mútua. Mantenen la confidencialitat Vetllen per tal de que l’acord sigui equitatiu. No jutgen No sancionen No aconsellen No donen solucions


Què cal per ser mediador? Algunes de les qualitats d’un bon mediador són: confiança, credibilitat. saber escoltar, ser optimista. calma, comprensió, empatia, imparcialitat paciència, bon comunicador, rigorós, confident, humil

Ha de rebre la formació adequada. Alumnes: dins l’horari escolar Adults: formació organitzada pel Pla de Formació de la Província.

Reunió amb el coordinador de mediació almenys un cop per trimestre.


CONFLICTES MEDIABLES. Conflictes de relació/comunicació. Insults. Baralles entre companys. Rumors. Malentesos. Conflictes provocats per la no acceptació de les normes. Problemes d’integració.


CONFLICTES NO MEDIABLES Agressió, amenaça o vexació on s’ha emprat greu violència o intimidació. Reiteració de la no acceptació de les normes de convivència del centre. Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació repetidament amb el mateix alumne durant el mateix curs escolar.

Casos de trastorns psíquics.


ACCÉS A LA MEDIACIÓ Sol·licitud d’alguna de les parts (bústia de mediació). Derivat per un tercer. professors cap d’estudi altre membre de la comunitat

L’equip de convivència.


Com es desenvolupa? L’equip de mediació fa una premediació per aclarir els fets i explicar a les parts implicades en què consisteix la mediació. Es fixa dia i hora ( en hores de pati, en hores lliures del professorat). Es fixa qui seran els mediadors.


2. INICIAR LA MEDIACIÓ. Ens preparem els mediadors. Repassem el procés Preparem la sala Rebem les persones en conflicte Creem un clima de confiança. Recordem que el rol del mediador. Confidencialitat, no jutgem, no proposem solucions...

Expliquem les normes bàsiques: Parlar per torns i escoltar sense interrompre. Parlar sincerament i sense ofendre. Cooperar en la recerca de solucions.

TOT TÉ SOLUCIÓ Complir els acords que surtin de la mediació. Preguntar si accepten les normes.


3. COMPARTIR PUNTS DE VISTA Preguntar què els ha passat i com els afecta.

Parafrasegem: si ho entenc bé vols dir....... Aclarim......pots ampliar aquesta informació..


4.IDENTIFICAR INTERESSOS Passem de posicions a interessos. Escolta activa Els demanem que es posi al lloc de l’altre

Preguntem què necessiten per canviar la situació....


5.CREAR OPCIONS Visualitzem el futur en comĂş. Seleccionem les propostes mĂŠs interessants. Avaluem les alternatives. Animem a cooperar


CREAR OPCIONS Has celebrat una festa amb els teus amics en el garatge de casa i, en acabat,

Has celebrat una festa amb els teus amics en el garatge de casa i, en acabat, està per recollir. Què fas? tottot està per recollir. Què fas?

quedes tan sorprès que sols reacciones. T'estimes recollir-ho 1.1. EtEt quedes tan sorprès que ni ni tantan sols reacciones. T'estimes mésmés recollirque els els teus teus hotot tottutui ino nodir dirres resaaningú. ningú.La Lafesta festaha ha estat estat un un èxit èxit ii val val més més que amics se'n vagin amb bon record. amics se'n vagin amb unun bon record. Deixes garatge i com està i te'n a dormir. 2.2. Deixes el el garatge taltal i com està i te'n vasvas a dormir. Demanes a tothom que posi bosses d'escombraries el que es pugui 3.3. Demanes a tothom que posi enen bosses d'escombraries tottot el que es pugui llençar i després t'encarregaràs d'escombrar col.locar coses llençar i després ja ja t'encarregaràs tu tu d'escombrar i dei de col.locar les les coses al al seu lloc. seu lloc. col.loquesa la a la porta i no deixes ningú surti no està 4.4. EtEt col.loques porta i no deixes queque ningú surti finsfins queque tot tot no està impecable. Quin col.labori ja pot oblidar-se venir a una altra festa impecable. Quin nono col.labori ja pot oblidar-se de de venir a una altra festa al al teu garatge. teu garatge. Dius clarament que deixar-ho i com abans la festa 5.5. Dius clarament que calcal deixar-ho tottot tal tal i com eraera abans de de la festa i i demanes teus amics com creuen que s'ha d'organitzar la feina demanes alsals teus amics com creuen que s'ha d'organitzar la feina de de recollida. recollida.


Estils de resposta 50


6.FEM PACTES. • • • •

Preguntem si creuen que funcionarà Si ho troben just. Full de memòria de la trobada. Data de revisió.


7.TANCAMENT Revisem el grau de compliment dels acords.


RESUM


Guió de mediació dinàmica de lectura d’un text 1. El conflicte. 2. Iniciar la mediació. ( Presentació, agraïment , acceptació normes). 3. Compartir punts de vista.(Explicació dels fets per part de les parts). 4. Identificar interessos. (Que necessiten per canviar la situació)

5. Crear opcions. (Avaluar alternatives) 6. Fer pactes. Detalls dels acords, que les resumeixin

7. Tancar la mediació. (revisar el compliment dels acords)


AVANTATGES • La mediació proporciona una sortida constructiva als conflictes de cada dia. Afavoreix: • El coneixement personal i dels altres. • La millora del clima social del centre. • El treball en equip dels diferents sectors de la comunitat educativa • El conreu actiu de la pau.


Com encaixa la mediaci贸 en la gesti贸 de la conviv猫ncia Funciona paral路lelament amb el sistema normatiu Defensa drets i deures Promou una cultura de pau


Diferents punts de vista


Escolta activa • Observar el llenguatge no verbal(posar nom al sentiment que té la persona) • Parafrasejar (fer de mirall) • Aclarir. • Sintetitzar ( resumir el més important) • Reformular (pel que entenc podem dir que…) • Plantejar preguntes circulars.


Presentació Servei de Mediació Mestres  
Presentació Servei de Mediació Mestres  

Presentació del Servei de Mediació als mestres de l'escola Maristes Champagnat

Advertisement