Page 1

Få orden på magen!

Med Soma Nordics fordøyelsesprogram! Gode råd når magen slår seg vrang!

• • • • •

luft i magen urolig mage treg/løs mage sure oppstøt ubalanse i tarmfloraen


Store mager og små mager...

... felles for dem begge er at de gjerne har en tendens til å leve sitt eget liv. Så lenge magen fungerer bra, tenker vi ikke stort over alt den gjør for oss. Men, så fort den slår seg litt vrang, ser vi hvor viktig en velfungerende mage er for å ha et godt liv. Soma Nordic har siden 1997 vært en kvalitetsleverandør av både helsekunnskap og kosttilskudd i Norge og Sverige. Med denne brosjyren ønsker vi å dele med deg vår kunnskap om magen, slik at du har noen retningslinjer for hva du kan gjøre i hverdagen for å forebygge plager, og ikke minst noen gode råd og tips til hva du kan gjøre når det haster å få en løsning.

Innhold: Forord 2 Visste du … om tarmen din 3 3 grunnpilarer for en god fordøyelse 4 Forebygging av fordøyelsesproblemer 8 Akutte råd for magen 10 2

Bittertinkturen Bitterstern Enzymproduktet Caricol Probiotikaserien fra Udo`s Choice Bli Soma News abonnent Få orden på magen

12 14 16 19 20


Fakta om tarmen

Visste du... om tarmen din! • Forestill deg 8 store elefanter på vandring gjennom tarmen – det tilsvarer den mengde fast føde vi konsumerer i løpet av livet – ca 50 tonn. • Forestill deg lengden på en 6 – 8 m lang hageslange - så lang er fordøyelseska- nalen i hele sin lengde, fra munn til endetarm.

• Med alle sine utbuktninger og ”absorpsjons-hår” danner tynntarmen en flate på hele 300 – 400 m2. Det er større enn en tennisbane.

• Du drikker ca 50 000 liter væske som renner gjennom tarmen din i løpet av et langt liv.

• Fra fordøyelseskanalens kjertler: spytt, mage, galle, bukspytt og tarmkjertler, skil- les det ut 7 liter med fordøyelsesvæsker hver dag. Det utgjør 200 000 liter i løpet av livet – det samme som et middels stort svømmebasseng.

• Tarmcellene fornyer seg med få dagers mellomrom – til tross for det har over 60% av alle 60-åringer utposninger på tarmen.

• Det lever over 500 arter av mikroorganismer på tarmens overflate. Hver art be- står av flere stammer. Tilsammen utgjør de et økosystem av mange tusen forskjel- lige slags bakterier og sopp.

• Disse mikroorganismene utgjør til sammen 1000 000 000 000 000 i antall - det er 10 ganger mer enn det er celler i kroppen.

• Tarmbakteriene veier til sammen 1 kg, og kan betraktes som et eget organ - avgjørende for tarmens sunnhetstilstand. • Bare 20 % av avføringens tørrvekt er mat – størsteparten er døde bakterier og tarmceller.

Enhver naturmedisinsk tradisjon har en variant av ordtaket ”God helse og et langt liv starter i tarmen” – det er verdt å tenke på! 3


3

Hovedartikkel

grunnpilarer for en Fordøyelse er en av de viktigste grunnpilarene for en god helse. Hvilke grunnpilarer er det så fordøyelsen er basert på?

Hvorfor bry seg med fordøyelsen?

Hvis man bryr seg om sin kropp og helse, kan man ikke ignorere fordøyelsen. Den består av nedbrytning og opptak av næringsstoffer, og utgjør slik første fase i ernæringen av vår organisme. Det hjelper lite å investere i økologisk mat og kosttilskudd hvis ikke kroppen kan nyttiggjøre seg næringsstoffene. En effektiv nedbrytning av maten er forutsetningen for å nyttiggjøre seg proteiner og fettsyrer, og for å frigjøre vitaminer og mineraler for opptak.

Betydning av et sunt tarmmiljø

God fordøyelse er også forutsetningen for et sunt tarmmiljø og et velfungerende immunforsvar: Mesteparten av kroppens immunceller er utstasjonert i tarmen. Hvis immunforsvaret stadig blir engasjert i kampen mot dårlige tarmbakterier, og må fungere som renovasjonsvesen for avfallstoffer og ufordøyd mat, vil det over tid bli utarmet. Dårlig fordøyelse og et svekket immunforsvar går hånd i hånd. Fordøyelsen reduseres gjerne når vi blir eldre, og vi blir mer mottakelige for infeksjoner og sykdom. Det er ikke uten grunn at det finnes mange varianter av visdomsordet ”God helse og et langt liv starter i tarmen”

4

Hva er grunnpilarene for en god fordøyelse?

Noen sentrale grunnpilarer i en god fordøyelse finner vi ved å studere vår egen utvikling gjennom tusener av år. Kroppens biokjemi har utviklet seg i nøye samspill med maten som har vært tilgjengelig gjennom menneskets evolusjon. Vi er avhengig av at maten inneholder nok vitaminer, mineraler, fettsyrer osv.


Hovedartikkel

god fordøyelse...

Kroppens funksjoner influeres også av andre stoffer, som det åpenbart var mer av i maten den gang den ble sanket i den frie natur, enn den vi kjøper på Rimi og Rema i dag. De matbaserte faktorene som har størst innflytelse på vår fordøyelse er bitterstoffer, enzymer og gode tarmbakterier (probiotika).

Hvor har det blitt av bitterstoffene?

Dagens mat er kjennetegnet av mer søtstoffer og mindre bitterstoffer enn det våre urfedre hadde tilgang til. Dette har konsekvenser for vår helse: Bitterstoffene fungerer som et startsignal for fordøyelsen, på samme måte som en bilmotor må ha en tennplugg-gnist for å starte. Når bitterstoffene reagerer med smaksløkene på tungen, stimuleres nerver som igjen stimulerer fordøyelseskjertlene til å skille ut fordøyelsessafter i munn, mage og tarm. Dette er anerkjent viten fra medisinske oppslagsverk om urter. 1

Optimaliser fordøyelsen med bitterstoffer

Optimalt skiller vi ut til sammen 7 liter med fordøyelsessafter hver dag. De består av spytt, magesyre, galle, bukspytt og tarmsafter. Disse væskene inneholder

enzymer som bryter ned maten, og har en surhetsgrad (pH) som understøtter fordøyelsen. Naturmedisinen har rik tradisjon for bruk av bitterurter, ikke minst i Hildegardmedisinen som er grunnlagt av den kjente middelaldernonnen Hildegard von Bingen. Hun komponerte bl.a. en fordøyelsesresept basert på bitterurter. Denne viten kan vi også utnytte i dag, hvor behovet er vel så stort som på Hildegards tid. Bittertinkturen Bitterstern er basert på Hildegards opprinnelige fordøyelsesresept: Ta noen dråper i en munnfull vann, og la det sirkulere noen runder i munnen før du spiser. Når bitterstoffene ankommer mage og tarm, vil de stimulere bevegelsene som sørger for at maten eltes og drives videre nedover på ”samlebåndet”, mot tykktarm og toalettskålen. I tillegg stimuleres utsondringen av fordøyelsessafter fra munn til tarm.

Det er enzymene som bryter ned maten

Den industrielle bearbeidingen av maten har gått utover innholdet av enzymer. Enzymene i både vegetabilske og animalske fødevarer bidrar aktivt til at maten brytes ned i mindre bestanddeler når vi spiser den. Enzymene i maten samarbeider slik med kroppens egne fordøyelsesenzymer. Dessverre ødelegges enzymene ved 5


Hovedartikkel

temperaturer på 40oC eller høyere. Mat med enzymene i behold kan betraktes som ”levende” mat. Begrepet er mye brukt blant de som sverger til råkost og annen rå mat. Dyr bruker egenproduserte fordøy- elsesenzymer i langt mindre grad enn mennesker, nettopp fordi de spiser maten rå og slik får enzymer intakt. 2

Verdien av enzymtilskudd

Det er ikke dermed sagt at kokt mat ikke har sine fordeler, men at det kan være lurt i alle fall å spise noe av maten rå, som en frisk salat sammen med middagsmaten. Det er også naturlig å anta at våre urfedre spiste større andel rå mat. Ikke stek eller kok maten i hjel, men la det være igjen en ”krispy” eller rå kjerne. Alternativt, eller som et tillegg, kan man supplere med mat med ekstra høy konsentrasjon av enzymer. På de tropiske øyene har papaya vært det naturlige valg. Papaya inneholder flere gunstige enzymer, hvorav papain er det mest kjente. Litt papayafrukt som en liten dessert etter måltid er tradisjonelt kjent for å forebygge sure oppstøt og bidra til regelmessig toalettbesøk. Alternativt kan du ta kosttilskuddet Caricol Papaya Formula hvor enzymaktiviteten er firedoblet i forhold til vanlig papayafrukt.

De gode bakteriene

Sist, men ikke minst, inntok våre forfedre flere gode tarmbakterier enn vi gjør i vår sterile verden i dag. Bakterier fra planter og vegetasjon som mennesket har benyttet som føde gjennom tusener av år, har blitt en naturlig del av vårt eget økosystem i tarmen. De gode bakteriene deltar aktivt i fordøyelsen, og de beskytter tarmen mot sykdomsfremkallende bakterier og skader. I mange kulturer har man til fulle utnyttet kunsten å foredle og bevare maten med 6

melkesyreproduserende bakterier. Denne maten er allerede delvis fordøyd når den inntas, og inneholder rikt monn av bakterier som gjør nytte i vår egen tarm. Vi snakker om de kefir- og yoghurtspisende folkeslagene i Kaukasus og Bulgaria, som er kjent for sine mange hundreåringer. Når kefir og yoghurt står over en uke i butikkhyllene, et det dessverre ikke så mange gode bakterier igjen. Det er en av prisene vi må betale for å ikke lage maten selv.

Gode bakterier og dårlige bakterier

De gode tarmbakteriene produserer vitaminer, fettsyrer og aminosyrer som vi kan nyttiggjøre oss. De dårlige bakteriene gjør om næringsstoffene i maten til giftige forbindelser. De gode bakteriene produserer naturlige antibiotiske stoffer som motvirker de dårlige bakteriene. De dårlige bakteriene produserer giftstoffer som svekker de gode bakteriene, våre tarmceller og immunceller. De gode bakteriene bosetter seg på tarmslimhinnen ... Slik kan vi fortsette med fordeler og ulemper. Når de gode bakteriene svekkes i tarmen, som etter en antibiotikakur, mister vi ikke bare fordelene som de gode bakteriene gir, men vi får også alle ulempene som de dårlige bakteriene forårsaker. Dette fordi mengden av bakterier er tilnærmet konstant: Når de gode bakteriene reduseres, øker antall dårlige bakterier tilsvarende. 3

Tarmens slimhinne er ikke evigvarende

Tarmslimhinnen består kun av ett lag med celler, og utgjør derfor en tynn og skjør barriere mellom tarmens innhold og resten av kroppen. Når den svekkes, øker sjansen for at ufordøyd mat og giftstoffer tas opp


Hovedartikkel

i blodet. Slik kan tarmen bli en kilde til en lang rekke plager og kroniske helseproblemer, psykisk så vel som fysisk. Det hjelper at tarmens celler fornyer seg med få dagers mellomrom. Til tross for det er det et faktum at flertallet av de som er over 60 år har utposninger på tarmen (divertikler). Det tyder på at de nedbrytbare kreftene vinner over tid. Nettopp av den grunn er det viktig å tilføre gode tarmbakterier hver dag. Antall og typer mikroorganismer som finns i tarmen utvikler seg med alderen. I dr. Udo Erasmus serie av aldersspesifikke probiotika er de gode bakteriene nøye avpasset for ulike alderstrinn. Velg et produkt som er tilpasset din aldersgruppe, eller spesialproduktet ”Super 8” hvis du allerede har store ubalanser i tarmfloraen.

Start forebyggingen i dag!

Fordøyelsesplager og dårlig tarmhelse kan som vi har sett gjøres noe med. Men det beste er å forebygge. Det krever bare litt oppmerksomhet på fundamentene for en god fordøyelse: Start med å innta noen dråper bittertinktur utspedd i en munnfull vann før hovedmåltid, eventuelt andre/alle måltid. Å innta en kapsel med gode tarmbakterier etter hovedmåltid er en utmerket tilleggsforsikring. De som spiser lite rå, men mye stekt, kokt eller bearbeidet mat, kan også være tjent med å innta papayaenzymer etter hovedmåltidet.

3-grunnpilarer: Slik forebygger du i hverdagen!

Vi har sett på tre grunnpilarer for en god fordøyelse: bitterstoffer, enzymer og probiotika. For å gi fordøyelsen maksimalt gunstige betingelser kan du også kombinere med noen tilleggsråd. Mange er kjent for de fleste, men likevel verdt å repetere: Mosjoner, men ikke mens du spiser. Stress ned, spesielt i forbindelse med måltid. Tygg maten godt. Drikk godt med vann utenom måltid. Da vil kroppen være generøs med å skille ut fordøyelsessafter når vi spiser; de består av 98 % vann. Unngå å drikke mye til måltidene, slik at du ikke vanner ut magesyren. Jo dårligere fordøyelse og helse du har, desto viktigere blir det at du praktiserer ”grunnpilarene” for en god fordøyelse. Nøkkelen til et langt og sunt liv ligger i tarmhelsen, så start i dag! 1) 2) 3)

Rational Phytotherapi, A physicians Guide to Herbal Medicine, fourth edition Enzym Nutrition, Dr Edward Howell, 1985 Cultivate Health from Within, Dr Shahani`s Guide to Probiotics, 2005

7


Forebygging

3-grunnpilarer: Slik forebygger du i hverdagen!

8

1

Få i deg nok bitterstoffer

2

Få nok enzymer til å bryte ned maten

3

Få i deg nok av de gode bakteriene

Bitterstoffer øker produksjonen av fordøyelsessafter og stimulerer bevegelse (peristaltikk) i mage og tarm. Den velgjørende effekten av bitterstoffer merkes lett ved alle former for stinnhet og oppblåsthet i forbindelse med inntak av mat og drikke. Siden bitterstoffene i stor grad er raffinert bort fra maten, kan Bitterstern benyttes forebyggende som daglig tilskudd til hovedmåltid/måltid, og i økte doser ved akutte behov. Bitterstern er basert på en fordøyelsesresept fra middelalderen og inneholder hele 17 bitre krydder og urter. Kokt og bearbeidet mat er fattig på enzymer – det lider fordøyelsen under. Å spise noe av maten rå er derfor et godt råd. I tropiske kulturer har man tydd til papayafrukten, som er rik på naturlige enzymer. Caricol er en spesialbehandlet papayapuré som aktivt bidrar til å spalte maten og frigjøre næringsstoffene i den. Spesielt gunstig ved urolig mage, sure oppstøt, treg mage, oppblåsthet og ved matintoleranser og dårlig næringsopptak.

Kulturer som spiser mye naturlig syrnet mat er ofte forbundet med god helse og langt liv. Det skyldes melkesyrebakteriene. For å dekke opp for underskudd av gode tarmbakterier i moderne kosthold kan man innta probiotika. Udo’s Choice bredspektret og aldersspesifikk probiotika forsyner både tynn- og tykktarmen med gunstige tarmbakterier. De beskytter slimhinnene i mage og tarm og fremmer en god fordøyelse og et godt immunforsvar.


Slik fungerer organene

Hvordan er fordøyelsesapparatet satt sammen?

Når vi forstår hvordan de ulike fordøyelsesorganene bidrar i fordøyelsen, kan vi også lett forstå hvordan kosttilskuddene som er presentert i dette heftet kan stimulere fordøyelsen og redusere fordøyelsesproblemer.

Munnen

Ikke undervurder munnens betydning for fordøyelsen. Jo bedre du tygger, jo mindre belaster du mage og tarm. Fra kjertler i munnen skilles det ut 1,5 liter spytt hver dag. Det inneholder enzymet amylase, som er særdeles viktig for fordøyelsen av karbohydrater.

Magen

En god ”magefunksjon” er viktig for fordøyelsen av proteiner. Magen skiller ut 2 liter sur magesaft hver dag. Jo surere magesaften er, og jo mer enzymer den inneholder, jo lettere brytes proteinene ned i magen.

Tarmen

Tarmen er omtrent 7 m lang og styres av det parasympatiske nervesystemet. Det er den delen av nervesystemet som aktiveres når vi hviler og slapper av. Når vi spiser i fred og ro blir fordøyelsen i tarmen lettest aktivert: Fordøyelsessafter skilles ut og musklene langs tarmen driver maten nedover på ”samlebåndet”.

Tarmen består av: Tynntarmen

Tynntarmen er 4 - 6 m lang, og inneholder en rekke små fordøyelseskjertler. De skiller til sammen ut 1,5 liter basiske tarmsafter hver dag. Tarmsaftene nøytraliserer den sure magesyren, og bidrar til å frigjøre næringsstoffene i maten. Hele tynntarmen er kolonisert av gode laktobakterier. De deltar aktivt i tarmens fordøyelse og vedlikehold.

Tykktarmen

Maten er brutt ned og absorbert før den ankommer tykktarmen. Den ikke ”fordøybare” delen av maten, som spesielle typer fiber, brytes ned av de gode bifidobakteriene i tykktarmen. I tykktarmen absorberes det meste av vannet/ væsken som skilles ut av fordøyelseskjertlene.

Leveren

Leverens bidrag i fordøyelsen er å produsere en halv liter galle hver dag. Gallen samles opp i galleblæren, og skilles ut når fettstoffene i maten ankommer tynntarmen. Fett løser seg dårlig i vann, og trenger derfor galle for å kunne spaltes i tarmen.

Bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen produserer enzymer som bryter ned både fett, protein og karbohydrater. Til sammen skilles det ut 1,5 liter bukspytt hver dag i begynnelsen av tynntarmen, på samme sted som gallen skilles ut.

9


Akutte råd

Gode

råd når uhellet er ute! Alle har vi erfart det. Plutselig tar magen over, og alt dreier seg om den. Her har vi satt sammen noen gode råd for små og store hverdagsplager.

Treg mage og lettere forstoppelse

Løs og urolig mage

Luft i magen/oppblåsthet

Ta en Caricol porsjonspakning etter hovedmåltid. Øk eventuelt til to porsjonspakker daglig. Som et alternativ, eller tillegg: Innta 10-20 dråper Bitterstern i litt vann rett før hvert måltid, samt gjentatte ganger utenom måltid hvis ikke problemet bedrer seg. Caricol kan virke regulerende ved løs mage. Studier tyder på at en porsjonspakning pr. dag er en ideell dosering. Som et alternativ eller tillegg: Ta 1 kapsel daglig med Udo’s Choice aldersspesifikke og bredspektret probiotika. Bland 10 – 20 dråper Bitterstern i litt vann. Inntas rett før måltid og også gjentatte ganger utenom måltid. Alternativt, eller som et tillegg: Ta en Caricol porsjonspakning etter hovedmåltid.

Lett kvalme og reisesyke

Bitterstern kan lindre ubehag på reiser. Innta 10 – 20 dråper i litt vann før måltid, samt gjentatte ganger utenom.

Sure oppstøt/halsbrann

Innta en Caricol porsjonspakning etter hovedmåltid, eller når problemet oppstår.

Lett magekatarr

10

Hvis ubehaget arter seg som oppblåsthet og lett kvalme: Ta 10 – 20 dråper Bitterstern i litt vann før måltid samt gjentatte ganger utenom. Dersom sure oppstøt er fremtredende: Ta en Caricol porsjonspakning etter måltid. Eventuelt kombiner begge.


Akutte råd

Finn din plage, og følg rådene som følger:: Overspising/store og fete måltider

Ta 30 dråper ufortynnet Bitterstern, før og etter måltidet. Deretter 10 – 15 dråper ufortynnet hvert 10. min. til bedring.

”Dagen derpå”

Ta 30 dråper Bitterstern utblandet i et lite glass vann. Gjenta etter behov hver halvtime.

Lette kolikksmerter – barn

Innta 5 dråper Bitterstern rett før måltid, utblandet i litt varmt vann, slik at alkoholen fordamper.

Ved lett spedbarnskolikk

Bland 1 dråpe Bitterstern i litt varmt vann, slik at alkoholen fordamper, og innta utblandet i tåteflaskemelk.

Utenlandsreiser

Møte med fremmede bakteriekulturer blir gjerne mer gjestmildt hvis du styrker din egen tarmflora: Ta med deg Udo’s Choice aldersspesifikke og bredspektret probiotika på reisen og innta to kapsler daglig. Innta 10 dråper Bitterstern i forbindelse med måltid (før eller etter)

Antibiotika-kur

Ta to kapsler med Udo’s Choice aldersspesifikke og bredspektret probiotika daglig, under og i 10 dager etter antibiotikakuren.

Ved ubalanser i tarmen og lett blærekatarr

Ta en 30 dagers kur med Udo’s Choice Super 8 (bredspektret probiotika-intensivkur), en kapsel daglig (totalt 30 kapsler i et glass). Fortsett eventuelt med Udo’s Choice aldersspesifikke og bredspektrete probiotika for å forebygge.

Program for en sunnere tarm, og forebygging av fordøyelsesproblemer.

Innta 7 – 10 dråper Bitterstern i en munnfull vann (¼ glass) i forbindelse med måltid - hovedmåltid viktigst. La blandingen sirkulere noen ganger i munnen før du svelger. Ta en kapsel av Udo’s Choice aldersspesifikk probiotika hver dag. Tillegg: Caricol – innta en porsjonspakning etter hovedmåltid.

11


Bitterstern

Bitterstern Bittertinktur Bitterstern Nordic er en kraftig og bredspektret bittertinktur laget av 17 førsteklasses krydder- og medisinalurter. Produksjonen foregår i henhold til farmasøytisk standard og underligger fortløpende laboratoriekontroll. Fra gammelt av har bittertinkturer vært brukt som folkemedisin mot uvelhet, eller som ”snaps” sammen med tunge, fete måltider for lettere å bryte ned maten. På samme måte som en bit sitron får munnen til å fylles med vann, får noen dråper med bitterstoffer i et glass vann fart på kjertlene som produserer fordøyelsesvæske. Uteblir bitterstoffene i kosten, stimuleres ikke kjertlene optimalt, og resultatet er at maten blir liggende lenger i tarmen og begynner å gjære. Dette gir opphav til en rekke plager som lett kvalme og luft i magen. Bitterstern har en positiv fysiologisk stimulans på magesaftproduksjon og de enzymer som bidrar til god appetitt, økt metthetsfølelse og en god fordøyelse. Bitterstoffer stimulerer alle faser av fordøyelsen; fra maten kommer i kontakt med smaksløkene på tungen og videre i fordøyelsessystemet. I magen normaliserer de blant annet produksjonen av magesyre, mens de i tarmen stimulerer produksjonen av enzymrike fordøyelsessafter. Resepten på Bitterstern Nordic kan spores tilbake til Hildegard von Bingen (1098 – 1179). Ryktene om hennes helbredende evner gikk over store deler av Europa mens hun levde, og hun ble oppsøkt av 12

både leg og lærd. Hennes kunnskap om sykdom, helse og naturens legende krefter er blitt kjent som Hildegard-medisinen. Tinkturen er blitt utvidet, forbedret og tilpasset dagens behov ved hjelp av den norske legen Dr. Andreas Hammering og en av Tysklands mest kjente naturmedisinere, Hannelore Fischer-Reska.

Forskning:

Urtene som finnes i Bitterstern er kjente urter som er brukt i generasjoner, og nyere forskning har i stor grad avdekket hvilke virkestoffer som gjør urtene så effektive.

Referanser:

Prof. Dr. Heinz Schilcher og Dr. Susanne Kammerer: Leitfaden Phytotherapie (2003) Urban & Fischer Verlag Volker Schulz, Rudolf Hänsel, Varro E. Tyler: Rational Phytotherapy – A Physicians’ Guide to Herbal Medicine (2001) Springer Verlag R. Hänsel, H. Haas: Therapie mit Phytopharmaka (1984)Springer Verlag


Bitterstern

Dieter Loew, Michael Habs, Hans-Dieter Klimm, Gösta Trunzler: Phyto-Pharmaka report (1997) Verlag Steinkoppf

Kontraindikasjoner:

Bruksområder og dosering:

Tilgjengelige varianter:

Forebygging av fordøyelsesbesvær: Innta 7-10 dråper blandet ut i litt vann, 3 ganger daglig i forbindelse med måltid. Oppblåsthet og romling: 10-20 dråper i litt vann opp til 6 ganger daglig. Kan ved behov økes til 30 dråper. Når du har spist eller drukket for mye: 30 dråper inntas ufortynnet etter måltid. Deretter 10-15 dråper opp til 6 ganger til bedring oppnås.

Bør brukes med forsiktighet av gravide og ammende.

Bitterstern Nordic fås i 50 ml eller 10 ml flasker.

Hvor lenge varer en flaske (50 ml)? • • • •

20 dråper pr ml 50 ml = 1000 dråper 7 dråper pr dag = 5 mnd 15 dråper pr dag = 2,5 mnd

På reise: For voksne, 7-10 dråper blandes med litt vann eller inntas ufortynnet. Det beste er å ta dråpene rett før eller etter måltid, 3 ganger om dagen. Ved behov kan doseringen økes til 30 dråper, opp til 6 ganger daglig. Urolig mage:10-20 dråper i litt vann opptil 6 ganger daglig. Kan ved behov økes til 30 dråper. Ved behov kan doseringen økes til maks 30 dråper 6 ganger daglig.

Ingredienser:

Etanol (59%), vann, lavendel, ryllik, galangarot, kvannrot, karve, gentianarot, fennikel, kanel, løvetann, majorana, ingefær, pomeransskall, kryddernellik, zedoariarot, islandsk lav, koriander, kardemomme.

13


Caricol

Caricol Papayaformula Caricol er en spesialbehandlet papayapuré som virker styrkende på fordøyelsen. Den anbefales ved urolig mage, sure oppstøt, treg mage, oppblåsthet og ved dårlig næringsopptak og matintoleranser. Papaya har i tropiske kulturer lang tradisjon som et velgjørende middel for magen. Frukten er særdeles rik på fordøyelsesfremmende enzymer som bidrar til en effektiv nedbrytning av maten, godt næringsopptak og en naturlig tømming av tarmen. Caricols er fremstilt iht en oppskrift fra kinesisk medisin, som benyttes for å øke papayafruktens ”energetiske” egenskaper. Det er dokumentert i analyser av enzymaktiviteten, og i studier på mennesker med lettere forstoppelse, at Caricol er overlegen i effekt enn ubehandlet papayafrukt. Caricols positive effekter ved treg mage og lettere forstoppelse er dokumentert i flere studier.

Enzymenes sentrale rolle i fordøyelsen

Selve nedbrytingen av maten er det fordøyelsesenzymer som sørger for. Enzymer er proteiner som gjør et arbeid, ved å bryte ned eller å bygge opp stoffer. Fordøyelsesenzymene kan sammenlignes med roboter med saks. De står langs samlebåndet og klipper opp de lange og komplekse matmolekylene: Fett, karbohydrater/stivelse og proteiner, til mindre bestandeler som kan absorberes

14

i tarmen: Frie fettsyrer, glukose og aminosyrer. Langs tarmens samlebånd er det rikelig med sanseceller som følger med på enzymenes nedbrytning av maten. Status kommuniseres løpende til tarmens nervesystem, som styrer muskulaturen som driver maten videre nedover på samlebåndet. Når konsentrasjonen av nedbrutte næringsstoffer øker, utløses refleksene som driver samlebåndet videre til endestasjonen; siste etappe før avfallstoffene havner i toalettskålen.

En ekstra ”motor” i fordøyelsen

Caricol er ikke laksativ, men jobber systematisk i alle faser av fordøyelsen for å bryte ned maten på en mer komplett og fullstendig måte. Derved reduseres grunnlaget for treg og urolig mage, som skyldes at maten blir liggende for lenge ufordøyd i magesekken og tarmen, og skaper luftproblemer og ubehag. En mer fullstendig nedbrytning av maten reduserer også årsaken til matintoleranser: Det er ikke de minste og mest ”velkjente” matmolekylene vi reagerer på, men på næringsstoffene som vi har vanskelig for å bryte ned i tarmen. Caricol kan betraktes som en ekstra ”motor” som tilfører ekstra ”kraft” i fordøyelsen. Den kan abefales til alle som har redusert/svak fordøyelse, som f.eks: Eldre, små barn, ved ulike former for fordøyelsesbesvær og ved matintoleranser og dårlig nærings- opptak.


Caricol

Forskning:

I tillegg til generiske studier på papayaens fordøyelsesfremmende egenskaper, er det foretatt en rekke produktspesifikke studier på Caricol. Uavhengige analyser viser at Caricol har hele 4 ganger høyere enzymaktivitet sammenlignet med ordinær papayafrukt. Dette bekreftes også i et studie hvor Caricols effekt på treg mage er sammenlignet med ordinær papayapure.

Studier på Caricol:

1) CARICOL/Analysen-Spez./Lefo/ Report, mai 2004 2) Comparison of the effectiveness of CARICOL with a customary papaya fruitpulp, Dr. Christa Wutschitz, Medical Department of the Geriatric Centre Wienerwald, Wien, 13 Juni 2004. 3) Effect on digestion of geriatric patients with chronic constipation by administering CARICOL, Dr Theresia Maier-Dobersberger, Geriatric Centre Baumgarten, Wien, 30. april 2003 4) Effect on digestion of CARICOL with geriatric patients suffering on constipation, Dr. Georg Wense, Internal Department o f the Geriatric Centre, Winerwald, Wien, 12. mai 2003 5) Effect of CARICOL on geriatric patients with chronic diarrhoea, Dr. Herta Bayer, Nursing Home Vienna Mariahilf, 23rd April 2003

Bruksområder og dosering:

Forebygging av fordøyelsesbesvær: Innta 1 porsjonspakning, eventuelt blandet ut i litt vann, etter hovedmåltidet. Ved oppblåsthet, sure oppstøt, urolig mage og treg mage: 1-3 porsjonspakninger per dag. Prøv først en porsjonspakning per dag (inntas etter hovedmåltid) i 1 uke. Dersom du ikke oppnår ønsket effekt, øk dosen i uke 2 til 2 porsjonspakninger per dag, for deretter å gradvis trappe ned doseringen til 1 porsjonspakning igjen, når man har oppnådd ønsket effekt. Ved løs mage: 1 porsjonspakning per dag, før hovedmåltid. Ved sure oppstøt/for å lindre halsbrann: 1 porsjonspakning etter måltid.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente

Ingredienser:

Papayafrukt (Carica Papaya), aroma (naturlig papayaaroma), konserveringsmiddel (sitronsyre)

Tilgjengelige varianter:

Eske med 20 porsjonspakninger à 20 ml

15


Udo´s Choice Probiotika

Udo´s Choice Probiotika Udo’s Choice probiotika – spesialtilpasset deg!

De som kjenner Dr. Udo Erasmus’ oljeblanding Udo’s Choice, er godt kjent med hans høye kvalitetskrav. Når Udo Erasmus nå har satt sitt navn på en serie av probiotikatilskudd, er det av to årsaker: De høyeste kvalitetsstandarder er fulgt, fra utvikling og komposisjon til produksjon og oppbevaring. Og ikke minst: Tarmfloraen er av avgjørende betydning for vår helse.

Hvorfor aldersspesifikk probiotika

Tarmens bakterieflora utvikler seg med alderen: Når vi fødes er tarmen steril, og det gjelder å tilføre de gode bakteriene så tidlig som mulig. Antall bakterier i et probiotikatilskudd må også tilpasses alder – små barn har atskillig færre bakterier i tarmen enn voksne. I Udo’s Choice probiotika har derfor produktet for de eldste hele åtte ganger flere bakterier per kapsel enn barnas tilskudd. Den mest dramatiske endringen i tarmfloraens sammensetning skjer faktisk når vi passerer 50 år. Da synker antallet gode tykktarmsbakterier (bifidobakterier). Parallelt med at antall bifidobakterier synker, svekkes immunforsvaret vårt, og vi blir mer mottakelige for livsstilssykdommer. Bifidobakteriene utgjør derfor hele 30 % av bakteriene i Udo’s Choice probiotika for de eldste.

Hvorfor bredspektret probiotika

Tarmfloraen kan sammenlignes med et hvilket som helst økosystem, som for eksempel regnskogen i Brasil. Her lever

16

flere tusen arter sammen, i gjensidig avhengighet. Små endringer i klimaet er nok til å skape ubalanse i økosystemets funksjon. På samme måte skaper stress og dårlig kosthold endringer i tarmens økosystem. En sunn tarmflora består av ca 400 bakteriearter, som hver igjen består av ulike stammer. Bakteriene gjør stor nytte. De produserer bl.a. antibiotika, vitaminer, fettsyrer, aminosyrer, og ikke minst fordøyelsesenzymer som hjelper til å fordøye maten. Noen bakterier er særdeles dyktige soldater, spesialisert i å bekjempe sykdomsfremkallende mikrober. Andre bakterier produserer store mengder melkesyre og eddiksyre, og gjør slik miljøet ”surt” for forråtnelsesbakteriene. Hver bakterie har sin nisje, og utøver sine spesialiserte funksjoner, i tynntarm så vel som i tykktarm. Mangfold er like viktig i tarmen som for regnskogen i Brasil!


Udo´s Choice Probiotika

Hva er et optimalt probiotikatilskudd

Optimalt sett burde et probiotikatilskudd inneholde like mange varianter av gode bakterier som det er ulike arter i tarmen. Det lar seg ikke gjøre. Udo’s Choice probiotika er optimalt i forhold til dagens viten og forskning. Bakteriene i probiotikatilskudd kan sammenlignes med veddeløpshester eller leiesoldater. De er ”alet” frem for å være konkurransedyktige, og skal tåle både magesyre og galle. Den største ”soldaten” av dem alle, Lactobacillus Acidophilus, er valgt ut i konkurranse med 95 andre stammer av samme art. Ikke minst skal de ulike bakteriene være kompatible, og ikke vokse på bekostning av hverandre. Det brede spekteret av ulike bakterier i Udo’s Choice probiotika oppfyller alle disse kriteriene.

Kvalitetsgaranti

På Universitetet i Nebraska i USA har man spesialisert seg på probiotikaforskning under ledelse av den internasjonalt kjente probiotika-forskeren Khem Shahani. De har testet probiotikatilskudd på det amerikanske helsekostmarkedet: 90 % av tilskuddene inneholder ikke det antall bakterier som er oppgitt på etiketten. Mange produsenter er også unøyaktige med å angi om antall bakterier som oppgis på etiketten gjelder for produksjonsdag eller utløpsdato. Udo’s Choice probiotika oppbevares kjølig på glass for å minimere fuktighet og øke stabiliteten. Totalt gjøres 45 tester per produsert batch i de 7 produksjonsfasene: fermentering, filtrering, frystørring, oppmaling, blanding med hjelpestoffer og innkapsulering. Testene

omfatter pH, vekt, bakterieantall, fuktighet, patogen aktivitet m.fl. Alt for å gi deg et stabilt tilskudd som du kan stole på, og som skal være spesielt tilpasset dine behov. På neste side presenterer vi de ulike produktene i den aldersspesifikke serien, samt spesialproduktene Super 5 og Super 8.

Forskning:

Sammensetningen av Udo’s Choice probiotika er basert på omfattende analyser av forskningen på tarmbakterier. Per dags dato er det publisert over 200 anerkjente vitenskaplige studier. Studiene omfatter ikke bare problemer lokalisert til mage og tarm, men også en rekke andre symptomer som kan oppstå som følge av at tarmfloraen er i ubalanse: Forhøyet kolesterol, matintoleranse, hudproblemer, svekket immunforsvar m.fl.

Bruksområder og dosering: Se produktbeskrivelse.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Tilgjengelige varianter:

Se produktbeskrivelse på neste side.

Oppbevaring mm:

Holdbarhet 2 år fra produksjon. Oppbevares i kjøleskap, kan fryses for forlenget holdbarhet. Egnet for vegetarianere. Ikke tilsatt gluten eller laktose. Vegetabilsk kapsel. Ikke-allergen base.

17


Udo´s Choice Probiotika

Småbarn 0-5 Består av 7 probiotiske stammer, inkludert Bifidobacterium Infantis, den viktigste mikroben i tykktarmen for småbarn • Gunstig ved lett spedbarnskolikk, løs mage, laktoseintoleranse, samt under og i 10 dager etter antibiotikakurer • 2 milliarder aktive celler per gram • Pulverform, blandes i mat/drikke • Dosering 1-2 g per dag

Barn 5-15 Består av 8 ulike bakteriestammer, 4 milliarder aktive celler per kapsel ved produksjon. • Fremmer en gunstig og balansert tarmflora og et godt immunforsvar • Anbefales ved laktoseintoleranse og ulike fordøyelsesbesvær (løs mage, lettere forstoppelse) • Bedrer opptak av vitaminer og mineraler • Dosering: 1 kapsel per dag for å vedlikeholde en sunn tarmflora. 2 kapsler daglig under og i 10 dager etter antibiotikakurer, samt på utenlandsreiser.

Voksen 16-49 Består av 8 ulike bakteriestammer, 12 milliarder aktive celler per kapsel ved produksjon. • Spesielt utvalgte bakterier for å fremme voksnes helse og et godt immunforsvar • Anbefales ved laktoseintoleranse og ulike fordøyelsesbesvær (løs mage, lettere forstoppelse) • Bedrer opptak av vitaminer og mineraler • Dosering: 1 kapsel per dag for å vedlikeholde en sunn tarmflora. 2 kapsler daglig under og i 10 dager etter antibiotikakurer, samt på utenlandsreiser.

Voksen 50+ Består av hele 9 ulike bakteriestammer, 24 milliarder aktive celler per kapsel ved produksjon. Voksne over 50 har generelt behov for tilskudd av et stort antall bakterier – viktig at tilskuddet er bredspektret, ettersom feil sammensetning (for høyt antall acidophilusbakterier) kan forårsake forstoppelse. • Stor andel bifidobakterier fordi antallet bifidobakterier synker drastisk fra ca. 50 års alder • Fremmer utviklingen av en sunn tykktarmsflora og forbedrer immunfunksjonen • Gunstig ved ulike fordøyelsesbesvær (løs mage, lettere forstoppelse) • Dosering: 1 kapsel per dag for å vedlikeholde en sunn tarmflora. 2 kapsler daglig under og i 10 dager etter antibiotikakurer, samt på utenlandsreiser. 18


Bli Soma News abonnent

Super 5 Sugetablett med bringebærsmak, kan brukes av barn og voksne. • 5 ulike bakteriestammer spesielt sammensatt for å gjenopprette en gunstig bakterieflora i munn og svelg • 1 milliard aktive celler per sugetablett ved produksjon • Beskytter tenner og tannkjøtt, forebygger dårlig ånde og plakk

Super 8 Sammensatt spesielt for å gjenopprette balanse i tarmfloraen. • Gunstig ved lett blærekatarr • Kan benyttes under og i 10 dager etter antibiotikakurer, på utenlandsreiser og for å styrke immunforsvaret • 8 ulike bakteriestammer, spesielt høy konsentrasjon av L. Acidophilus • 30 milliarder aktive celler per kapsel ved produksjon • Dosering: 1 kapsel per dag.

Helseinteressert?

Klipp ut og send inn svarslippen i dag! Klipp langs stiplet linje!

c Ja takk! Jeg ønsker gratis tilsendt informasjon om deres produktutvalg c Ja takk! Jeg ønsker å abonnere på deres helsemagasin pr e-post (PDF-versjon) c Ja takk! Jeg vil gjerne fortelle om mine brukererfaringer med Somas fordøyelsesprodukter, og ønsker tilsendt svarskjema for dette. Jeg blir automatisk med på trekning av Somas ”kosttilskuddspakke” til en verdi av kr. 500,-. Trekning hver måned.

Navn: Adresse: Postnr.:

Sted:

E-mail:

Tlf:

SOMA AS

SVARSENDING 1062 0090 OSLO


Få orden på magen med Soma Soma Nordics Nordics mageprogram mageprogram –– med

Når det orker å gjøre... Når deterermagen magensom sombestemmer bestemmerhva hvadudu orker å gjøre... Har du om kroppsdelene kroppsdelene som Har du hørt hørt det det lille lille visdomseventyret visdomseventyret om som kranglet kranom hvem som var ”sjefen” i kroppen. Kortversjonen går glet om hvem som var ”sjefen” i kroppen. Kortversjonen som går følger:” som Det er JEG er sjefen, hodet.sa For når jeg meg for følger:” Det som er JEG som ersasjefen, hodet. Forbestemmer når jeg bestemmer noe, er av resten kroppen til å utføre Nei! Nei! måNei! du meg forresten noe, er avnødt kroppen nødt tildet. å utføre det. Nå Nei! gi deg sa beina; Det er jeg som er sjefen. Uten meg vil ikke kroppen Nå må du gi deg sa beina; Det er jeg som er sjefen. Uten meg vil kunne forflyttekunne seg, og det erseg, jo ikke å leve. Tøv!!! armene. ikke kroppen forflytte og noe det liv er jo ikke noe liv sa å leve. Hvis jeg å røre meg kan du glemme det meste. klarer Tøv!!! sa nekter armene. Hvispåjeg nekter å røre på meg kan duDu glemme ikkemeste. klø deg, på deg stå påkle hender. Tenk bare det Dukle klarer ikkeeller klø deg, på deg eller ståsåpåvanskelig hender. det blir å spise.... Og slikdet fortsatte de i det kjedsommelige. Tenk bare så vanskelig blir å spise.... Og slik fortsatteUnder de i det all kranglingen kunne en rumligkunne som stadig tiltok styrke. I kjedsommelige. Underdeallhøre kranglingen de høre en irumlig stedetstadig for å argumentere som tiltok i styrke.som de andre kroppsdelene gjorde, hadde magen sluttet å gjøre jobben sin.de Snart varkroppsdelene magesmertenegjorde, uutholdeI stedet for å argumentere som andre lige. Rumlingen overdøvet alle, og lukten som fulgte er ikke engang hadde magen sluttet å gjøre jobben sin. Snart var magesmertene verdt å snakkeRumlingen om. Hodetoverdøvet ble svimmelt, armene uutholdelige. alle, og ogbeina luktenogsom fulgteorket er ikke gjøre jobben sin. Det gikk ikke lenge før de alle sammen ropte ikke engang verdt å snakke om. Hodet ble svimmelt, og beina og i kor, OKEY! Vi gir oss, det du gikk som ikke er sjefen” armene orketOKEY! ikke gjøre jobben sin.erDet lenge .før de alle sammen ropte i kor, OKEY! OKEY! Vi gir oss, det er du som er Visdommen er enkel: Ta vare på magen din, så har du overskudd sjefen” . og livslyst til å ta fatt på livets utfordringer. Hvis ikke, blir det fort magen som bestemmer dupå orker å gjøre... Visdommen er enkel: Tahva vare magen din, så har du overskudd og livslyst til å ta fatt på livets utfordringer. Hvis ikke, blir det fort Her har som vi laget et lite hefte lærerådeg litt om hvordan kroppen magen bestemmer hva som du orker gjøre... fungerer og hvordan du best kan ta vare på magen din. Vi gir gode råd for men også til deg kanskje stund har glemt Her harvedlikehold, vi laget et lite hefte som lærersom deg litt om en hvordan kroppen hvem som sjefen, og noen raskepå tipsmagen i nødens stund. fungerer ogerhvordan dutrenger best kan ta vare din. Vi gir gode råd for vedlikehold, men også til deg som kanskje en stund har glemt hvem som er sjefen, og trenger noen raske tips i nødens stund.

Soma Tel:69 6923 2327 2770 70 Soma Nordic Nordic AS, AS, Dillingtoppen Årvollskogen 21, 95, 1570 1529 Dilling, Moss, Tel: 69 91 23 11 27 10, 79, www.soma.no, www.soma.no, info@soma.no info@soma.no Faks: 69

mage_tarm_norsk_final3  

Med Soma Nordics fordøyelsesprogram! • luft i magen • urolig mage • treg/løs mage • sure oppstøt • ubalanse i tarmfloraen Gode råd når magen...

mage_tarm_norsk_final3  

Med Soma Nordics fordøyelsesprogram! • luft i magen • urolig mage • treg/løs mage • sure oppstøt • ubalanse i tarmfloraen Gode råd når magen...

Advertisement