Page 49

OYUN METN

DREN, ÖLÜM VE YAAM OHS OYUNCULARI

Sahnede iki anlatıcı, bir tutuklu, bir subay, bir ana olmak üzere 5 ki i vardır. Tutuklu sorgu pozisyonunda, dizleri yerde elleri arkadadır. 1. anlatıcının yüzü saa dönük, elleri ba ında aıt söyler gibidir. 2. anlatıcı saa dönük, yere bakar, subay tutuklunun solunda, elleri arkada, sırtı seyirciye dönüktür. Ana, tutuklunun saında, sırtı ona dönük, sol elini bir eyi tutmak istermi gibi kaldırmı tır. 1. ANLATICI — (Sahnenin önüne gelerek sözlerine ba lar) Demokrasiyi, özgürlüü yok ederek geldiler. Sendikaları, dernekleri yasaklayarak geldiler.  çileri, örencileri tutuklayarak geldiler. Yeni bir dönem ba lıyordu fa izmin kanlı ellerinde. Tutsak alınan devrimciler fa izmin cenderesine sokulmaya çalı ıldı. Siyasi kimliklerinden soyundurulmaya, ki iliksiz, onursuz, düzene ba een tek tip insan haline gelmeleri istendi. Kültürel faaliyet için ne tür araç varsa toplatıldı. Revire, ziyarete, havalandırmaya çıkı ın yasaklanmasına kadar tüm hakların gasp edildii, maddi ve manevi i kence yöntemlerinin tümünün denendii bu fa ist uygulamalarla tutuklular teslim alınmaya ba landı. SUBAY — Bunlar ki iliklerinden soyunmalı. Benim zanaatkar ellerimde yeni bir ki ilik kazanmalı. TUTUKLU — Biz ne yaptıysak halkımız için yaptık, inandıımız eyler için yaptık. Ne falaka, ne operasyon, ne i kence hiç biri, hiç biri yıldıramaz bizi. (Kalkar ve sahne önünde dola maya ba lar.) Biz gecekonduların sesiyiz, en güzelinden. Biz i çinin sesiyiz, en dirençli. Biz köylünün sesiyiz (daı görür gibi yapar). Dersimin dalarından. Ellerimiz çeliktendir bizim. Biz ba latırız sabahları. Biz döveriz demiri ve çelie su veririz. Elimizle kazarız topraı, alın terimiz tohum olur, ba ak ba ak boy verir. Biz kürsüdeki öretmen Hasan, fabrikadaki dokumacı Zeynep'in türküsüyüz. Biz halkız... ASKER — (Girer. Siyahlar giyinmi tir. Ba ında kepi, elinde copu vardır. Tutuklunun üstüne yürür, elindeki copla sırtına vurur. Her vuru ta tutukluyla eilir bakı ırlar) Komutanım komutanım direniyorlar. Ba emediler, soyunmadılar kimliklerinden.

TAVIR

47

1990 4 kasim  
1990 4 kasim  
Advertisement