Page 12

konu malar, yer yer kahkahalar geliyor. Adam kula ını iyice dayadı bir sûre daha dinledi. Kendi kendine "Deli bunlar" diye mırıldandı, sonra yanındaki askere döndü: —"Kalıbımı basarım bunlar deli. Deli deliyi tanımaz mı? Hem de ıp diye. Gözünden anlar. Ben deliysem bunlar da zır deli. damı ben aldım sanki. u keyiflerine bak. Yok neymi , hakim erkek sekretere yaz kızım demi . Bunda gülünecek ne var. Böyle yanlı ları her zaman yapmıyor muyuz?" O arada ko u mazgalı vuruldu. Zayıf, kara kuru adam kenara çekildi, saklandı. Nöbetçi er mazgalı açtı, sert: — "Ne var, ne istiyorsunuz?" ivesi, do u ivesini andırıyordu. çerden, "Bir doksanlık çay istiyoruz." —" Olmaz. Çay zamanı de il." —" Anayasa kuralı de il ya. unun urasında mahkememiz yeni bitmi , bir demlik çay istiyoruz. Ocak açıktır, iki dakikada getirirsin, ya da haber gönder çaycı getirsin." — "Ben buradan ayrılamam. Buralarda da kimse yok." — " Adam bulunur. Sen yapmak istedikten sonra. Yapmayacaksan nöbetçi çavu unu ça ır onunla konu alım." Zayıf, kara kuru adam yeni geliyormu gibi yaparak araya girer: —" Ne oluyor?" — "Çay istiyorlar komutanım" — "Bir çayı bile çok görüyorsunuz bakıyorum." deniyor içerden. —" Niye görelim. Kanun de il ya... Hadi o lum bir demlik çay getir. Ocakçıya söyle acele etsin... Ma allah keyfiniz yerinde." —"Niye olmasın. Farklı bir sonuç çıkmayacaktı. Hem sen de söylememi miydin bunu." Zayıf, kara kuru adam yeni bir tartı maya girmek istemedi. çerde

TAVIR

oturanlardan birine laf attı: — "Böyle bir günde kitap mı okunur?" — "Oturup a layacak halimiz yok ya." — "Ne biçim adamlarsınız allaha kına. Ö rendi ime göre siyasi ders çalı ıyormu sunuz, toplu olarak. damlık dedi in böyle eylerle u ra ır mı?" Mazgaldaki tutsak: — "Kapı baca dinledi ini gizlemeye bile lüzum görmüyorsun." —" Eee.. görev. Sizin her bir eyinizden haberim olur." Tutsak içinden sen öyle san, diye geçirdi. Zayıf, kara kuru adam "Komutanım sizi arıyorlar" ça rısı üzerine oradan ayrılır. Ondan sonraki günler, herkesin, tutsaklar için, 'ha idam edildiler, ha edilecekler' diye bekledi i günlerdi. Dosyaları, yargı içi/dı ı mekanizmalar arasında süratle dolanıyordu. Dara acının gölgesi vardı üzerlerinde, bir ak am uyuyup, sabah güne i görmemek vardı fakat normal, her günkü ya amlarına devam ettiler. Zindancı politikalar da eksik olmadı üzerlerinden.

Kararın ardından aylar geçmi tir. Ülkede bir süredir yapılmayan idamlar yeniden ba lar. Bir ba ka ehirde iki ki inin idam kararı infaz edilmi tir. damlıkların ko u u her zamankinden biraz daha hareketlidir. Di er bazı yerlerde oldu u gibi, bu infazın öfke ve acısını en çok onlar duymu tur. nfaz haberinin, gazetelerin sonraki sayfalarında, dip kö elerden birinde kısacık bir haber olarak yer alması öfkelerini arttıran nedenlerdendir.

10

1990 4 kasim  
1990 4 kasim  
Advertisement