Page 1

yc_74_10  

Sosyalist devrim yolunda koyan ASBP Viii. Kongresi kararlarını ardıcıl olarak yerine getirmeyi Komünist ve işçi partilerinin teori ve enform...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you