Page 7

1 Mayıs

1998 EKİM

7

İstan b u l’da 1 M ayıs Faaliyetleri ‘98 1 Mayıs faaliyetimiz alışılagelmiş tarzdan farklı bir biçimde başladı. Bu yılki faaliyetimiz kelimenin gerçek anlamıyla devrimci sınıf örgütünün yürüttüğü bir çalışma olarak gerçekleşti. Geçmiş yıllardan farklı olarak bir dizi araç, yol ve yöntem kullanıldı. Komünist hareketimizin faaliyeti ile devrimci işçi platformlarının sürdürdüğü 1 Mayıs’a hazırlık faaliyeti başarılı bir tarzda birleştirildi. Sınıf tabanı üzerine oturan ve çok büyük ölçüde sınıf içindeki güçlere dayanılarak sürdürülen işçi sınıfının devrimci 1 Mayıs’ma hazırlık faaliyeti yaygın ve güçlü bir çalışma olarak gerçekleşti. Hareketimizin 1 Mayıs taktiğinin hayata geçirilmesini hedefleyen bu çahşma sayesinde 1 Mayıs alanında asgari bir başarı sağlayabildik. Bir ayı aşan faaliyet dönemimiz içinde belli yetersizliklerimiz ve zayıflıklarımız elbette oldu. Fakat bunlar her çalışmanın doğallığında ortaya çıkabilecek türden yetersizlik ve zayıflıklardı. Bunların üzerinden elbette atlamayacağız. Yüklenip aşacağız. Fakat asıl gözetmemiz gereken husus, bu faaliyet döneminin biriktirdikleri ve yeni tarzımızın yarattığı avantajlardır. Hedefli ve tanımlı bir çalışmanın yürütülmesi ek imkanlar yaratmakla kalmamış, sınıf çalışması içindeki yoldaşlarımızın perspektifini sağlamlaştırmış, ufuklarını genişletmiş, moral ve motivasyonunu yükseltmiştir. 1 Mayıs faaliyeti dönemimiz yoldaşlarımızın sınıf çalışmasında deneyim kazanmasına önemli bir katkı sağlayan bir süreç olmuştur.

Esenyurt Bölgesi Bahar dönemi kampanyamız 1 Mayıs’tan birbuçuk-iki ay öncesinden başladı. Bu uzun sayılabilecek faaliyet dönemi yaygın ve güçlü bir çalışma yürütmemizi sağladı. Genel perspektiflerimizin işçi ve emekçilere taşınmasının yanısıra, 1 Mayıs taktiğimizin anlatılması bakımından da büyük bir önemi oldu. Yürüttüğümüz 1 Mayıs kampanyası boyunca pek çok kesimin bizi küçük-burjuva devrimci demokrat hareketten yeterince ayıramadığını, bu yüzden de 1 Mayıs taktiğimizi anlayamadığını gördük. Kampanyamız, bir yandan sınıf kitlelerini 1 Mayıs’a hazırlama çerçevesinde propaganda, ajitasyon ve örgütleme çalışması yürüttüğümüz bir dönem olmakla beraber, bir yandan da komünistlerin sınıf çizgisini kitlelere ve sol hareketin çeşitli kesimlerine anlatma işlevi gördü. Kampanya süresince bölgemizde genel politik faaliyet düzeyinde de bir artış yaşandı. EKİM imzalı merkezi 1 Mayıs bildirisi ve 1 Mayıs için çıkartılan bülten özel sayıları son derece geniş ve etkili kullanıldı. Bildiri daha

çok işçi-emekçi semtlerine dağıülırken, bültenlerimiz başta Erka Balata, Türkeli, PDK, Makina Kalıp, Parsat, Toz, İzdaş, Muya, Aygaz olmak üzere fabrikalarda dağıtıldı. Yazılamalar ve kuşlamalarla çeşitli bölgeler donatıldı. Devrimci 1 Mayıs için yerel işçi platformları oluşturulması çabasına bölgemizden güçlü bir destek vermeye çalıştık. Bu çerçevede ilişkide olduğumuz fabrikalardan gelen çok sayıda işçi ile iki kez devrimci işçi platformları toplantıları düzenlendi. Bu toplantılar hem işçilerin 1 Mayıs’a yönelik ilgisinin artmasına ve fabrikalarda 1 Mayıs’ın daha yaygın konuşulmasına, hem de bu tür toplantılara pek alışık olmayan işçüerin ve yoldaşlarımızın eğitilmesine katkıda bulundu. Bölgemizde 1 Mayıs’a yönelik ciddi çalışma yürüten tek hareket olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Çete devletin kolluk kuvvetleri faaliyetimizi engellemenin ve siyasal etkimizin yayılmasının önüne geçmenin başka yolunu bulamayınca, devrimci işçi platformlarının düzenlediği işçi gezisine saldırıp, etkinliği engelleyerek geziyi sabote etme yolunu seçti.

Ekim 191 1 mayis 1998  
Advertisement