Page 1

Stärker identiteter

Änglarnas nya hem Edsbyns historia

tengboms patrik haglund om arkitektens nya roll

Med nya kamratgården får ifk göteborg fokus på sporten

möbelföretaget som alltid är i takt med tiden

Nr 2.2012

Här styr aktiviteten Kreativ atmosfär i Nextports nya kontor


Inred effektivt – få ett lyft Vi mår alla bra av att vistas i miljöer som har en tilltalande atmosfär och som är vackra för ögat. Men minst lika viktigt är att miljön fungerar på ett sätt som är optimalt för den verksamhet som bedrivs där. På ett kontor kan en aktivitetsbaserad arbetsmiljö enligt A2-konceptet göra verksamheten mer flexibel, kostnadseffektiv och trivsam. Går vi in mer i detalj, behöver företag som bygger på kommunikation en tät miljö, där medarbetarna sitter nära varandra. Och i företag där det finns mycket konfidentiell information behövs rumsavskiljare som gör det lättare att talas vid utan att andra hör. Andra exempel är hotellrum som ska kännas välkomnande, trygga och hemlika, samtidigt som de ska vara lättstädade och hålla för slitage. Eller en butik som ska spegla företagets varumärke, så att kunderna känner igen sig var de än befinner sig i världen. Vi på Senab vet att effektiv inredning lyfter verksamheten. Vi är proffs på att skapa funktionella, och prisvärda inredningar som dessutom är attraktiva. Varje inredningsuppdrag är unikt och vi utgår alltid från kundens specifika verksamhet och behov. Ofta samarbetar vi med arkitekter och då kompletterar vi varandra. Där arkitekterna har estetisk kompetens och har rumslayout som ett av sina viktiga kunskapsområden, har vi överblick över sortimentet och lång erfarenhet av hur möblerna fungerar i praktiken. I detta nummer av Reflektion, som har en ny mer magasinsliknande form, ett utökat intresseväckande innehåll och ett mer användarvänligt format, presenterar vi ett antal sådana inredningsuppdrag. Vi berättar också om förvärvet av Svensk Inredning, som tillför oss ännu större kunskap om hur hotell och restauranger inreds effektivt. Tillsammans tar vi nu ett steg framåt och blir en ledande aktör inom hotell- och restauranginredning. I ett reportage berättar vi Edsbyns långa och spännande historia. Vårt systerföretag inom Senab Edsbyn är vår största och viktigaste leverantör och står för cirka en femtedel av våra inköp. Vi kommer att fortsätta berätta om våra kunder och leverantörer och hålla er uppdaterade om vad som händer inom inredning av officiella miljöer i kommande nummer. Trevlig läsning!

04

18

13

27

Sorterat Möbler som passar i A2-kontoret.

Aktiviteten styr När Nextport flyttade släpptes kreativiteten loss.04 Starkt tillskott Senab + Svensk Inredning = Sant

09

Tidlöst I Volvos föränderliga värld behövs klassiska lösningar.

10

Arkitekten Patrik Haglund hos Tengbom ser ny roll växa fram.

13

Bakom ikonen Y-stolen älskas världen runt.

16

Hos mesta mästarna Nytt hem för IFK Göteborg.

18

Lång historia Edsbyn har tillverkat möbler sedan 1899.

22

Utmanade Allt högre kostnadseffektivitet ingår i uppdraget.

26

Min favorit Filippa Knutsson gillar det enkla.

27

Reflektion utges av Senab Stockholm Box 7164, 103 88 Stockholm Tel 08-586 350 00, Fax 08-586 350 01 E-mail: reflektion@senab.com

Anders Dahl, VD Senab AB 2

reflektion #2.2012

03

Göteborg Box 12112, 414 58 Göteborg Tel 031-351 51 00, Fax 031-351 51 01 Malmö Fersens Väg 3, 211 42 Malmö Tel 040-642 43 00, Fax 040-642 53 01

Ansvarig utgivare: Mikael Grundén Projektledare Senab: Camilla Kempe Redaktör: Tove Gyllenstierna Form&Layout: Claes W. Huber Produktion: Kung&Partners Tryck: DanagårdLitho


1. 3.

2.

4.

5.

6. 7.

8.

A2-KONTORETS INGREDIENSER Allt fler går över till aktivitetsbaserad arbetsmiljö, A2. Det innebär att gå ifrån ett traditionellt till ett mer individstyrt kontor, vilket blir mer flexibelt och kostnadseffektivt. Utan fasta arbetsplatser – som ändå ofta är oanvända – får medarbetarna snabbare kommunikation och ett friare sätt att arbeta. I ett A2-kontor arbetar varje individ på ett sätt som passar bäst för stunden. Ibland behöver man ha konfidentiella samtal, läsa in material eller tänka i avskildhet. Andra gånger arbetar man i projekt

eller har ett längre möte med flera deltagare. Eller så behöver man snabbt stämma av något vid en touch down-plats. Utöver personliga arbetsplatser, projektbord, små tysta rum, större mötesrum och touch down-platser bör ett A2-kontor innehålla en lounge, där kolleger kan träffas och arbeta under mer avspända former. Här finns bekväma möbler och små laptopbord, men också skåp där alla med­arbetare har sina personliga saker samt korgen med arbetsmaterial.

1. Soffan Smallroom från Offect för avskildhet i öppna miljöer. 2. Vitras Tray Table kan stå vid en soffa och fungera som tillfällig arbetsplats. 3. Pallen Plint från Materia till touch down-platsen. 4. Korgen Restore från Muuto Hay, av återvunna polymer, för att bära runt arbetsmaterial. 5. På projektbordet Joyn från Vitra får allt arbetsmaterial plats. 6. Skåp för personlig förvaring, Voice från Abstracta. 7. Den ergonomiska arbetsstolen Capisco från Håg, idealisk vid det höj-och sänkbara arbetsbordet. 8. I smarta Plug Lamp med LED-ljus från Atelje Lyktan kan du ladda mobilen, datorn eller surfplattan.

reflektion #2.2012

3


TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO BJÖRN LOFTERUD

Släpp loss kreativiteten

När företaget som hjälper andra med lokalförändringar själv skulle flytta var det självklart att skapa en aktivitetsbaserad arbetsmiljö, ett A2-kontor. I Nextports nya färgstarka kontor finns en kreativ atmosfär som har givit hela företaget en vitamininjektion.

N

extports affärsidé är att öka kundernas lönsamhet med arbetsplatsen som utgångspunkt. Här finns ett tjugotal experter som arbetar med rådgivning och projektledning i samband med lokalförändringar. Men medan Nextports medarbetare hjälpte sina kunder till bättre lokaler med goda affärer och tillväxt som följd, blev de själva kvar i samma kontor på Kungsholmen i Stockholm. – Det blev lite skomakarbarn av det hela. Vi glömde bort oss själva och det blev hög tid att skaffa ett nytt kontor som var bättre anpassat för våra behov och vår verksamhet. Det säger Alessia Chiappini Flodén, projektledare hos Nextport. Tillsammans med kollegan Christel Sambor visar hon runt i den 420 kvadratmeter stora lokalen på Stadsgården i Stockholm. Utsikten över Stockholms ströms alla båtar och Gamla stans sydöstra hörn är strålande. Lägg därtill den väl tilltagna takhöjden, den luftiga möbleringen och det generösa ljusinsläppet och den känsla som infinner sig hos besökaren blir minst sagt mäktig. – Vi ville ta nästa steg och förstärka vårt varumärke. Av en slump stötte vi på den här lokalen, när vi hjälpte en av våra kunder att flytta härifrån, berättar Christel Sambor. Ville göra allt rätt. När nu Nextport äntli-

Nextports slogan ”Moving forward” pryder väggen i mat- och loungedelen.

4

reflektion #2.2012

gen skulle flytta ville man gå grundligt till väga och göra allt rätt – precis så som man råder sina kunder att göra. – Vårt kontor fungerar som en referens. Nu kan vi med stolthet bjuda hit våra kunder, säger Christel Sambor. Redan från början stod det helt klart att det skulle vara ett A2-kontor, det vill säga en miljö som är utformad för medarbetarnas olika aktiviteter, utan fasta arbetsplatser. – Det är den stora trenden inom kontors-


”Vårt kontor fungerar som en referens. Nu kan vi med stolthet bjuda hit våra kunder.”

Mattan Tretford från Ogeborg livar kontorets arbetsdel. reflektion #2.2012

5


”Vi har upptäckt nöjet och nyttan med att lära känna fler kolleger, i och med att de fasta platserna är borta.” planering nu och en aktivitetsbaserad arbetsmiljö passar utmärkt för vår verksamhet, säger Alessia Chiappini Flodén. När Reflektion kommer på besök har det bara gått ett par månader sedan Nextport flyttade in. Medarbetarna rör sig redan hemtamt i den avslappnat inbjudande miljön som har gett företaget en rejäl vitaminkick. – Arbetssättet förändras i ett A2-kontor. Inför flytten genomfördes workshops för att förbereda oss. Om allt från vett och etikett till

NEXTPORT [ fakta ] Nextport har 27 medarbetare och arbetar med hyresgästrådgivning och flyttprojektledning i samband med lokalförändringar. Inom det största affärsområdet, Relocation Management, RM, tar man hand om förändringsprocessen från början till slut – behovsanalys, lokalsök, det interna förändringsarbetet med djupintervjuer, workshops och liknande samt lokalanpassning, möblering och projektledning i samband med flytten Inom det andra affärsområdet, Tenant Representatives, arbetar man med rådgivning och juridik, agerar kundens ställföreträdande vid kontraktsförhandlingar och liknande. Bland kunderna finns stora och medelstora företag och organisationer, bland annat Vattenfall, Länsförsäkringar och PwC.

Zivstolar från Edsbyn, mjuk matta från Ogeborg

mer samverkan och kunskapsutbyte. Och vi märkte skillnad direkt efter att vi flyttat in, säger Christel Sambor. – Ja, det var lite förvirrande i ett par dagar. Men vi vande oss snabbt vid att hämta vår korg med personligt arbetsmaterial i vår hemvist och välja ut en plats att arbeta på för dagen eller de närmsta timmarna, säger Alessia Chiappini Flodén. – Liksom att alltid lämna en ”clean desk”. Och vi har upptäckt nöjet och nyttan med att lära känna fler kolleger i och med att de fasta platserna är borta, tillägger hon. Kreativ atmosfär. En annan positiv effekt

Varje medarbetare har sitt arbetsmaterial i en korg från Muuto. 6

reflektion #2.2012

är att beläggningsgraden på kontoret har ökat. Medarbetarna arbetar hellre här än hemma eller på annan plats. De trivs uppenbarligen i sitt nya kontor. – Här har vi den kreativa atmosfär som vi saknade tidigare, konstaterar Christel Sambor. Mycket färg var ett önskemål när kontoret inreddes i samarbete med Senab. Det är indelat i två delar, en intern del och en extern del. Intill den externa delen finns en social zon med bland annat kök och lounge. Arkitekthjälp gavs från en granne i huset, tillika kund, Tengbom Arkitekter samt Strategisk Arkitektur. – Senab har varit ett bra bollblank med sin kunskap om A2 och i synnerhet Kajsa Persson med sitt höga kundengagemang och sin omtanke för projektgenomförandet, säger Alessia Chiappini Flodén. Kontorets sociala del anknyter till den externa delen med flera konferensrum. Den interna delen är en öppen yta. Här finns skrivbord för arbete, projektbord för arbete i grupp, självklart höj- och sänkbara. Här finns också fler små rum för mindre möten, viktiga telefonsam»» tal och liknande.


Lampan heter Resetta fr책n Thoams Malmberg Design. Stolarna heter About a Chair fr책n Hay.

reflektion #2.2012

7


Soffan Bridge från Edsbyn står i loungen. Härifrån kan en betagande utsikt över Stockholms inlopp avnjutas

– Vi inredde tio avskilda platser för koncentrerat arbete, men märkte snart att vi kunde dra ner på dem till förmån för ytor avsedda för andra aktiviteter, till exempel projektarbete, säger Christel Sambor. Arbetar var som helst. Just

flexibiliteten och möjligheten att växa tycker Nextports VD Erik Dellner hör till de stora fördelarna med ett A2-kontor:

8

reflektion #2.2012

– En konsult är inte bunden till en speciell arbetsplats utan kan arbeta var som helst. Nu har vi större möjligheter att disponera lokalerna efter de behov vi har för tillfället, säger han. Den ekonomiska aspekten är också viktig, understryker han: – Även om vårt nya kontor är en stor investering, får vi en bra pay off. Vi är i dag fler medarbetare på en mindre yta. Ändå känns det inte alls trångt, tvärtom. n

NEXTPORTS NYA KONTOR [ fakta ] Yta: 420 kvadratmeter Arkitekter: Tengbom och Strategisk Arkitektur Projektledare Senab: Kajsa Persson


Ett starkt tillskott Senab + Svensk Inredning = Sant

Genom köpet av Svensk Inredning siktar Senab på att bli en av Europas ledande aktörer inom hotellinredning. – Företagen kompletterar varandra på ett oslagbart sätt, säger Torbjörn Blomqvist som sålt sitt framgångsrika inredningsföretag för att satsa helhjärtat på sitt sidoprojekt – en växande hotellkoncern. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA

D

en 1 september i år sålde Torbjörn Blomqvist sin ”baby” Svensk Inredning med 21 anställda och drygt 100 miljoner i årsomsättning. Han är mycket glad över att det är just Senab som tagit över Svensk Inredning: – Vi har samma syn på hur inredning stärker ett företags identitet, säger han. Inom Senab har hittills kontorsinredning stått för den största delen av verksamheten, medan Svensk Inredning specialiserat sig på hotell och restaurang. Det finns också andra skillnader mellan de två företagen som ger bra synergieffekter, menar Torbjörn Blomqvist: – Senab har byggt upp en stark säljorganisation. Svensk Inredning har satsat mer på att bli bra på att skapa struktur och hålla i projekten. Och där Senab profilerar sig med design och starka varumärken, har vi haft mer special­ produkter. Även Senabs VD Anders Dahl är nöjd: – Sammanslagningen med Svensk Inredning passar oss perfekt. Få bolag har gjort så många uppmärksammade inredningar av hotell och restauranger i Europa. Några av Svensk Inrednings projekt på senare år är bland andra Villa Godthem i Stockholm, Crown Plaza i Bryssel och Hotel Berlin i Berlin. Från disko till slottsherre . Torbjörn Blomqvist startade Svensk Inredning 1984. Han är från början möbelsnickare. I unga år drev han ett disko i den småländska hemmastaden Nybro. Diskoteket blev vida känt för sin häftiga inredning, något som ledde till allt fler och allt större inredningsuppdrag. Under det dryga kvartssekel som Torbjörn Blomqvist drivit sitt företag, har det vuxit successivt och han säger sig aldrig haft en tråkig dag. – Det kan bero på att jag ständigt har sökt allt större utmaningar. Först snickrade vi möb-

Ulvsunda Slott.

Torbjörn Blomqvist har sålt sitt livsverk.

ler. Men jag ville få ett större helhetsgrepp och snart utförde vi hela inredningar, mest hotell. Projekten växte så att vi tog hand om det kompletta uppdraget med konceptualisering och omprofilering. På vägen blev Torbjörn Blomqvist intresserad av fastighetsutveckling. – Jag började köpa och bygga om eller renovera fastigheter. En av fastigheterna var Ulvsunda Slott, där huvudbyggnaden omvandlades till konferenshotell och flera nybyggda villor projekterades i slottsparken. Och så blev det ett slott till och ett slott till… – Flera av slotten var sönderrenoverade på 1960- och -70 talen. Jag tycker det är viktigt att återställa de kulturhistoriska värdena. Tvungen att välja. Till slut hade Torbjörn Blomqvists sidoprojekt vuxit till en hotellkoncern med sju hotell –varav fem slott – och 200

Villa Godthem.

Hotel Berlin.

anställda. Han var tvungen att välja mellan hotellen och inredningsföretaget. Valet föll på hotellkoncernen. Under ett år framöver arbetar Torbjörn Blomqvist även åt Senab på konsultbasis för att underlätta sammanslagningen av de båda inredningsföretagen. n reflektion #2.2012

9


Tidlöst hos Volvo

Tidlösa funktionella miljöer där medarbetarna trivs och arbetar bra tillsammans. Så vill Volvo Personvagnar att företagets kontor ska vara. Nu uppdateras arbetsplatserna enligt företagets nya riktlinjer. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO KRISTER ENGSTRÖM

V

olvo Personvagnar är ett företag i ständig förändring. För bara fyra år sedan var det kris och cirka 4 000 personer sades upp. Sedan dess har företaget sålts till kinesiska Geely, fått en ny VD och antalet anställda har fyllts på. Personalstyrkan är snart tillbaka på samma nivå som före krisen. De avdelningar som vuxit mest är Research and Development, R&D samt IT. Förra året såldes 449 255 Volvobilar, en ökning med 20 procent jämfört med 2010, men nu viker försäljningen igen. Det visar rapporten för det första halvåret 2012. När vi träffar Kent Hassring, ansvarig för lokaler, catering och vending inom Volvo Personvagnar, är han ändå försiktigt optimistisk: – Vi behöver utöka antalet kontorsplatser, dels till våra anställda som blivit fler, dels till 10

reflektion #2.2012

konsulter som är inne hos oss och jobbar, säger han. Skyndar långsamt. Många

av företagets kontorslokaler är också i behov av upprustning. Men i det avseendet är principen att skynda långsamt: – Worst goes first. Vi börjar där det ser värst ut. Vi har en plånbok att hålla oss till och vill inte slösa i onödan. Möbler som fortfarande är ändamålsenliga fasar vi inte ut i första taget. Samtidigt vill vi ha så attraktiva miljöer som möjligt, såväl i kontor som i verkstäder, för att locka till oss nya komptenta medarbetare. Det ingår i projektet Attractive Workplace som dragits igång av vår VD Stefan Jacoby. Just nu pågår också ett arbete med att ta

Kent Hassring, lokalansvarig Volvo Personvagnar.

fram riktlinjer för hur kontoren ska se ut. – Det handlar om att miljöerna ska ha en viss framtoning som sammanfaller med företagets varumärke. Vi ser över färger, material och funktion i samarbete med Wingårdh Arki-


Visit och Session heter stolarna från RH i ett av de större konferensrummen.

VOLVO PERSONVAGNAR [ fakta ] Volvo Personvagnar eller Volvo Car Corporation ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group. Fram till 1999 ingick Volvo Personvagnar i den svenska Volvokoncernen (grundad 1927), då amerikanska Ford köpte personbilstillverkningen. Volvo Personvagnar har sitt huvudkontor i Torslanda i Göteborg. Här ligger en av monteringsfabrikerna, större delen av utvecklingsavdelningen, krocktestcenter, centrallager och flera andra viktiga enheter. Tillverkning sker även i Gent, Belgien och i Uddevalla. Förutom att utveckla, tillverka och sälja personbilar erbjuder Volvo Personvagnar finansiella tjänster. Under 2011 såldes nära 450 000 bilar och omsättningen var 125 miljarder kronor. VD är Stefan Jacoby.

tekter, förklarar Kent Hassring. När det gäller kontorsinredningen och vilka möbler som ska väljas samarbetar Volvo Personvagnar sedan ett tiotal år med Senab, ett samarbete Kent Hassring är mycket nöjd med. Hos Senab är Annika Säfdal ansvarig säljare: – Att få arbeta med ett så stort och dynamiskt företag som Volvo PV är oerhört spännande och utvecklande. Behoven är så varierande. Vi hjälper till att ta fram inredningsförslag till alltifrån auditorium och matsalar till arbetsplatser i kontors- och labbmiljö, säger hon. Vi besöker en flygel i det så kallade PVVhuset inom Volvo Personvagnars anläggning i

Varierande behov.

”Vi undviker allt för många och allt för trendiga färger, som lime och orange. Det tröttnar man på.” Torslanda utanför Göteborg. Här huserar 550 personer inom R&D som just har fått nya fräscha skrivbord, arbetsstolar och skåp. På bottenvåningen är det stora öppna kontorslandskap och på övervåningen mötesrum i olika storlekar. Här har det mesta av inredningen nyligen bytts ut. Kent Hassring understryker att det i ett stort och föränderligt industriföretag som Volvo är

Den smarta förvaringsserien Reflect från Edsbyn finns i alla kontorsrum.

viktigt att välja en tidlös inredning som står sig genom förändringar och som samtidigt är trivsam och funktionell. – Vi överger nu den klassikt Volvo-blå färgen och har valt svart på alla arbetsstolar. Vi undviker allt för många och allt för trendiga färger, som lime och orange. Det tröttnar man på. Att hålla sig till ett fåtal färger fungerar också bättre när stolarna ’får fötter’. Stolar har en tendens att flytta på sig och dyka upp i nya sammanhang, i köket till exempel, och då ser det plottrigt ut med en massa olika färger. n PVV-HUSET VOLVO TORSLANDA [ fakta ] Yta: 10 000 kvadratmeter med 550 arbetsplatser och 85 konferensrum Beställare: Kent Hassring, Volvo PV Projektledare Senab: Annika Säfdal reflektion #2.2012

11


f oto a n n e l i e h o l m lu n d

TILL TJÄNST I FILMENS VÄRLD I filmen Hypnotisören, baserad på Lars Keplers bästsäljande thriller, spelar Mikael Persbrandt huvudrollen. När filmen spelades in tog Senab Services hand om lokalvård, kontorsmaskiner, returmaterial med mera. – Vårt uppdrag för Svensk Filmindustri och SF Bio har nu utökats till att omfatta driftstjänster under filmproduktioner, berättar Stefan Holmlund, VD Senab Services. Även kundtjänsten hos SF Home Entertainment bemannas nu till vissa delar av Senab Services. – Ett annat nytt spännande uppdrag inom filmbranschen är att samordna arbetsplatsservice till SDI Medias två svenska kontor i Solna. Här pågår textning och dubbning av filmer, ibland dygnet runt, och det är viktigt att all kringservice fungerar, säger Stefan Holmlund.

SENAB CONCEPT BILDAR BOLAG deln, med kunder som Nilson Group och Tools, Sedan den 1 juli 2012 är Senab Concept ett säger Carl-Henrik Lagnefors. eget bolag inom Edsbyn Senab AB.  Under 2011 var Senab Concepts export– Förändringen görs för att bättre kunna andel 66 procent. Därför har Senab Conutveckla verksamheten, som växer koncept på senare tid stärkt sin logistikdel tinuerligt, säger COO Carl- Henrik och etablerat sig med större kontor i Lagnefors. både Ryssland och Kina. Sedan länge har Senab Concept, – Inom Senab finns en lång erfaSå många länder som skapar konceptinredningar för exporterade renhet från dessa marknader och vi starka varumärken inom bil- och deSenab Concept kan hjälpa till med allt från sourcing taljhandel, många uppdrag inom biltill 2011. till inredning för att stärka kundernas handeln. En nytillkommen kund är Scavarumärken på ett kostnadseffektivt sätt, sänia som utmanar med nya marknader och krav. – Men nu ökar vi framför allt inom detaljhan- ger Carl-Henrik Lagnefors.

NYA GOTHIA TOWERS INREDS AV SENAB När hotellet Gothia Towers utökar i Göteborg är det Senab som inreder. – Det här är vår största hotellorder hittills, berättar Senabs försäljningschef Mikael Grundén. Projektet sker i tre etapper. I den första etappen inreds den nya lobbyn och lobbyrestaurangen. I den andra levereras inredning till sviter samt en supersvit i två plan, Wellnessutrymmen och en Fine Dining-restaurang. Den sista etappen är den mest omfattande, då ska det nybyggda East Tower med 450 rum möbleras. Det nya Gothia Towers ska stå klart i slutet av 2014. För byggnationen ansvarar Peab, arkitekt är norska Helling Arkitekter.

Under hösten 2012 och början av 2013 uppdateras Senabs webbplats. I anslutning till namn och kontaktuppgifter kommer det att finnas bilder på respektive medarbetare. – Vi vill göra våra medarbetare mer synliga gentemot kunder och leverantörer, säger Mikael Grundén, försäljningschef. Hur den Mad Men-inspirerade här intill ska användas är i skrivande stund oklart. Den och flera liknande gruppbilder av Senabs medarbetare togs under en kick off i september 2012.

12

reflektion #2.2012

Från vänster: Ola Albertsson, Alexandra Thornberg, Sebastian Tallroth, Maria Sundin, Christofer Gunnarsson och Fritz Stenström

f oto pat r i k en gst rö m

MED INSPIRATION FRÅN MAD MEN


identitet

Albert&Jack´s, Drottninggatan, Stockholm.

Att skapa kontorsmiljöer handlar allt mer om att utveckla koncept. Om att tillsammans med de olika kundföretagen renodla och förstärka identiteter. Det menar Patrik Haglund, chef för Studio Inredning & Arkitektur hos Tengbom i Malmö. TEXT INGRID SOMMAR

T

engbom har på sistone vuxit till ett av de största arkitektkontoren i Norden. Malmö­ kontoret, nav i Öresundsregionen, hör till de offensiva och expansiva. Bland de mest prestigefyllda uppdragen i portföljen just nu är inredningen av Max IV, det storskaliga, internationella forskningslaboratoriet i Lund, inriktat på synkrotronljus, som beräknas tas i bruk 2015. Laboratoriet, där Tengbom arbetar med projektering för inredning av 35 000 kvadratmeter, både tekniska miljöer och kontor för forskare från hela världen, väntas bli ett viktigt ansikte utåt för Lunds universitet. – En både tekniskt funktionell och representativ miljö är utmaningen, säger Patrik Haglund. Inredningen ska bidra till ett attraktivt laboratorium och en stimulerande mötesplats för de internationella forskarna. Tengboms eget kontor i Malmö ligger i en stilig, loftlik miljö. Ett gammalt magasin i anslutning till det så kallade Sjöbergska palatset, numera k-märkt som en av de sista beva-

linje med 2010-talets kontorstänkande. Varierade grupper av mötes- och arbetsplatser, diskreta ofta transparenta avskärmningar, så att ljudet hålls nere men möjligheten att få en snabb överblick av lokalerna finns kvar. Från generation till generation. Teng-

f oto bjö r n lo f t er ud

f oto bjö r n lo f t er ud

Förstärker företagets

Sida, Stockholm.

rade industrimiljöerna i centrala Malmö. Den gamla tvålfabrikens karakteristiska fasader i handslaget tegel är fortfarande intakta, liksom byggnadens bärande konstruktion. I övrigt är rumsutnyttjande och interiörer uppdaterade i

bom är ett av Sveriges – ja, världens – mest anrika arkitektkontor. Unikt inte minst därför att verksamheten förts vidare i samma familj, från den ena generationen av profilerade arkitekter till nästa. Byrån grundades år 1906 av Ivar Tengbom, känd för prestigefyllda byggnader som Konserthuset och Tändstickspalatset i Stockholm. Övertogs på 1950-talet av sonen Anders Tengbom, under vars ledning projekt som andra höghuset vid Sergels torg och Svenska ambassaden i Moskva genomfördes. För att på 1970-talet övertas av sonsonen Svante Tengbom, ett skede när bland annat det stilbildande kontorshuset för Canon »» reflektion #2.2012

13


f oto st en ja n s i n

Karolinska Institutet, Solna.

f oto bjö r n lo f t er ud

f oto ch r i st i a n sa l ats

Sidas matsal, Stockholm.

Arlanda Visitors Center.

”Den klassiska matsalen är ofta dåligt utnyttjad. Jättelika hallar, använda bara någon timme per dag.”

lar det alltid om att utnyttja kvadratmetrarna så effektivt som möjligt. Det är väl känt att bara en bråkdel av personalen i de flesta företag – 50-60 procent – är på plats samtidigt. Oflexibla lösningar innebär att kontoren står halvtomma, vilket knappast är önskvärt. Inte längre slavhav. Samtidigt är det vik-

i Skärholmen kom till, en tidig kombination av cellkontor och öppna lösningar. Canons huvudkontor var pionjär i Sverige för en mer flexibel syn på kontorsmiljöer. I dag kan frågan om olika varianter – öppna, slutna, fasta eller flexibla kontor – tyckas sliten. Men Patrik Haglund menar att den nu inte främst handlar om trender, utan om en direkt utveckling som innebär att det nästan aldrig är aktuellt att jobba med bara en typ av lösningar, utan alltid med kombinationer av många. Kort sagt är han en varm anhängare av det nu flitigt använda begreppet aktivitetsbaserad arbetsmiljö. – Helt avgörande är hur kundföretagen arbetar, säger han. Olika funktioner kräver olika typer av kontorslösningar. Men i princip hand-

tigt för arkitekter att välja sina ord, menar han. ”Kontorslandskap” är onekligen förlegat. Direkt leder det tanken till ”slavhav”, till ett allmänt utplånande av medarbetarna som individer. Något som ingen vill ha. I stället gäller det att skapa levande miljöer som de facto används. – Ta den klassiska receptionen, säger han. Ofta ett stort utrymme med en ensam desk, där någon enstaka person arbetar. I övrigt

tomt. Hellre vill vi då skapa loungelika miljöer, attraktiva mötesplatser, där det är naturligt för både företagets medarbetare och besökare att träffas. – På liknande vis är den klassiska matsalen ofta dåligt utnyttjad. Jättelika hallar, använda bara någon timme per dag. Även här kan mindre, mer informella rumsligheter fylla den gamla funktionen på mer inbjudande och flexibla vis, som stämmer med arbetsformerna i dag. Sedan slutet av 1980-talet drivs Tengbom i en mer kollektiv form, och har under senaste decenniet expanderat starkt. Inte minst genom övertagande av mindre, ofta profilerade arkitektbyråer över hela landet. Totalt har man nu drygt 500 medarbetare och kontor, förutom i Stockholm och Malmö, i ytterligare nio städer över hela landet. Expansionen i Öresundsre-

14

reflektion #2.2012

f oto st efa n g en s

f oto å k e eso n l i n dma n

Restaurang Bouqeria, Stockholm.

Del av den svenska paviljongen i vid Expo 2010 i Shanghai.


gionen har hållit en liknande takt. I dag finns sammanlagt 60 medarbetare här. Patrik Haglund – som började hos Tengbom 2008 – kan sägas höra till nyrekryteringarna. Närmast kom han från det egna företaget Arkitektbyrån, men hade dessförinnan jobbat också hos Sveriges största arkitektföretag, Sweco Architects. – Inredningsarkitektens roll håller på att förändras, säger han. Vi arbetar allt mer på andra sätt än man gjort tidigare. Att skapa kontorsmiljöer handlade förr ofta om att kunden presenterade en kravspecifikation med i princip antalet kvadratmetrar och antalet medarbetare – och arkitekten levererade förslag till fysiska lösningar. Nu förs en mycket längre, mer strategisk inledande dialog.

PATRIK HAGLUND Arkitekt SAR/MSA

Född 1975 i Lund Utbildning: LTH Arkitektur och Danmarks Designskole Chef för Tengbom Studio Inredning & Arkitektur, Malmö Aktuell med: Projektering för inredning av Max IV, synkrotronljuslaboratorium i Lund. 35 000 kvadratmeter, både tekniska miljöer och kontor för forskare från hela världen. Andra uppdrag i urval: Huvudkontor Statoil Fuel & Retail i Stockholm, Kontorskoncept Vectura i Malmö, Nytt inredningskoncept Färs & Frosta Sparbank, Förskola Östra Karup i Båstad, Google i Stockholm, Svenska utställningen vid Expo 2010 i Shanghai. Kunder i urval: Vasakronan, SIDA, Vattenfall, Svea Fastigheter, Vassa Eggen, Boqueria, Naturhistoriska Riksmuseet, Lunds Universitet, SLU Alnarp och Ultuna, Abstracta, SA Möbler. Särskilt stolt över: Min familj Intressen utanför jobbet: Utförsåkning, naturupplevelser, hundar, matlagning samt ett nyupptäckt trädgårdsintresse.

koll på marknaden. En större del av arkitekternas arbete handlar därför om att synliggöra kundföretagens identitet, menar han. Vilka de är, hur de vill framstå och hur identiteten ska översättas i fysiska miljöer. Denna dialog och att finna bärande koncept spelar allt större roll. Det betyder också att fler kompetenser dras in. Hos kundföretaget kan marknadsavdelningen delta i arbetet redan från start. I Patrik Haglunds team behövs inte bara arkitekter utan också produkt- och grafiska designers, liksom ljusarkitekter. En leverantör och samarbetspartner som Senab är värdefull för Tengbom av såväl kvalitets- och kompetensskäl, förklarar han. Inte minst viktigt är pålitligheten när det gäller leveranser och uppföljning, ett för kunderna påtagligt och avgörande skede. – Dessutom åker de på varenda mässa och har mycket god koll på vad marknaden har att erbjuda när det gäller sortiment och nyheter, säger Patrik Haglund. n 

f oto bjö r n lo f t er ud

Konserthuset, Stockholm. reflektion #2.2012

15


Dansk klassiker får nytt liv Hittills har den sålts i smått ofattbara 850 000 exemplar. CH24, som oftast kallas Y-stolen, älskas jorden runt. Den danske designern Hans J. Wegner ritade den och sedan 1950 tillverkas den av Carl Hansen & Son. TEXT SUSANNE HELGESON

T

ack vare sin popularitet världen över har Y-stolen en egen hemsida. Dit vänder sig konsumenter för att få svar på specifika frågor om reparationer, rengöring eller till exempel vad 22 exemplar inköpta 1956 kan tänkas vara värda i dag. Frågor som rimmar väl med en designer som ansåg att en stol skulle vara så välgjord att den håller i minst 50 år. Y-stolen var en av de första stolarna som Wegner ritade för Carl Hansen & Son, direkt efter att samarbetet dem emellan hade inletts 1949. Den fick då namnet CH 24, eftersom den helt enkelt var företagets tjugofjärde serietillverkade produkt. Wegner namngav aldrig sina alster utan ville att producenter och kunder skulle kalla dem vad de själva önskade. Tydligt är att många tolkat ryggens form som ett wishbone – det Y-formade nyckelbenet hos fåglar som kallas just önskeben. Det som enligt traditionen ska brytas av två personer och den som får den största biten får sin önskan uppfylld. CH24 var långt ifrån enkel att tillverka – mer än 100 olika moment görs av skickliga hantverkare. Dessutom ville Wegner ha papperssnöre i sitsen i stället för den då betydligt vanligare vassen. Snöret hittade man i Sverige där en speciellt slitstark sort hade utvecklats under kriget som ett substitut för jute. Till varje exemplar av CH24 går det åt 120 meter.

publiken föll handlöst. När Holger Hansen presenterade den första prototypen för sin far Carl, avfärdades den som ”en trädgårdsmöbel” vilket många andra danskar också gjorde. Faktum är att försäljningen inte tog fart förrän den då mycket avantgardistiska stolen i början av 1950-talet lanserades i USA. Där föll publiken handlöst för de feminint smäckra formerna. Tyskarna och svenskarna 16

reflektion #2.2012

Hans J. Wegner är en av de kända arkiteter som gjort dansk design världsberömd.

gjorde detsamma och så småningom tog även danskarna Y-stolen till sina hjärtan. CH24 – så tydlig, tidlös och inbjudande i sin form, så bekväm och tålig i sin konstruktion, så hållbar i material och minutiöst hantverk. – Du tröttnar aldrig på formen som är helt unik, kvaliteten är hög och priset vettigt. CH24 är full av självförtroende och tycks säga ”här står jag och här tänker jag stanna” vilket innebär att den aldrig upplevs som omodern, menar Knud Erik Hansen, VD för Carl Hansen & Son, när han förklarar stolens framgångar som bland annat lett till att företaget nyligen expanderat genom köpet av det nästa 150åriga Rud. Rasmussens Snedkerier A/S i ­Köpenhamn. – Jag tycker också att Wegners tankar om


ett slags vänlig medmänsklighet förmedlas genom formen, tillägger Knud Erik Hansen, som är i full färd med att planera designerns 100-årsjubileum 2014 då bland annat ytterligare en stol kommer att presenteras. Hans J. Wegners karriär inleddes som finsnickare 1931 och fortsatte som arkitekt. Han var assistent till Arne Jacobsen och Erik Møller men öppnade efter några år eget kontor och formgav utöver möbler även lampor, tapeter och silverföremål. Under åren lär han ha skapat ett tusental olika produkter utöver sina cirka 500 stolsmodeller. Samarbetet mellan Hans J. Wegner och Carl Hansen & Son innebar en vändpunkt både för designern, född 1914 och för företaget, grundat 1908. Carl Hansen & Son hade sedan starten tillverkat skräddarsydda inredningar och möblemang. Så småningom började man producera små serier av de mest populära produkterna och kombinationen av hantverk och serieproduktion blev företagets kännetecken och styrka. Hans J. Wegner fick stor genomslagskraft som en av förgrundsgestalterna för dansk, modern design under 1950- och 60-talen. Tillsammans med Arne Jacobsen, Finn Juhl, Börge Mogensen och Poul Kjaerholm gav han genom skulpturalt organiska former den moderna danska designen ett världsrykte. Livskraftig 60-åring. I sitt skapande förenar Hans J. Wegner alltid form och funktion. Detta bidrog till hans storhet i kombination med innovativa, skulpturala former och en djup kärlek till och förståelse för trä. Han hade skyhöga kvalitetskrav när det gäller komfort och ergonomi vilket märks tydligt i Y-stolen där man med fördel sitter länge. Wegner menade att stolen är något mer utöver en möbel – ett konstverk menat att stödja de mänskliga formerna. Och han trodde blint på att ”klä av äldre stolsmodeller deras yttre hölje och låta dem framträda rena i sin konstruktion”. I början av 1990-talet gick Hans J. Wegner i pension och verksamheten togs då över av hans dotter, arkitekten Marianne Wegner som arbetat vid faderns sida i ett tjugotal år. Efter 2007, då Hans J. Wegner avled, fortsatte Carl Hansen & Son sitt samarbete med Hans J. Wegner Studio för att introducera nya former från hans till synes outsinliga skattgömma. 2010 fyllde CH24 60 år och ett samarbete med modebranschen gav stolen ytterligare utvecklingsskjuts i form av tolv helt nya färger. Med resultatet att den i dag är mer livskraftig än någonsin. 

n

reflektion #2.2012

17


Mesta mästarnas nya hem Blåvitt, Änglarna och Kamraterna – kärt barn har som bekant många namn. Det nya klubbhuset Kamratgården, som i dag är Nordens mest moderna fotbollsanläggning, innebär stolthet och nytändning för IFK Göteborg. TEXT SUSANNE HELGESON FOTO DEVIS BIONAZ

18

reflektion #2.2012


S

trax utanför Göteborgs centrum, i Delsjöns naturreservats snudd på bedövande grönska, ligger IFK Göteborgs stolta klubbhus Kamratgården. Där har det legat sedan 1961 men i oktober 2010 togs beslutet att riva det gamla och bygga nytt. Invigningen skedde i mars och med flera träningsplaner framför och stolta tallar bakom, ståtar nu det omfamnande nybygget som Nordens modernaste fotbollsanläggning. Klädd i järnvitriolbehandlad granpanel blir fasaden vackert gråare med åren och smälter ännu mer in i den omgivande naturen. Klubbdirektören Seppo Vaihela tar emot och inleder med att berätta om gårdagens grillfest då han tillsammans med ett 70-tal partners på storbildsteve såg Spanien utklassa Italien i EM-finalen. – Till och med de som var mest kritiska mot rivningen av det gamla huset verkar nöjda och många talar om vilket lyft det här innebär. Inte bara i och med den imponerande storleken på cirka 1800 kvadrat utan också med tanke på innehåll och utseende. Satsningen är definitivt en nytändning för klubben och visst är en fräsch, modern miljö också ett sätt att locka både nya spelare och sponsorer, berättar han som sedan 2006 basar över klubbens samtliga funktioner. Han tillägger att han i uppdraget till Sefa Byggnads, arkitekterna OkiDoki och Senab betonade vikten av ett samtida, lågmält nordiskt uttryck och ett miljömässigt tänk genom till exempel materialval och bergvärme. Han vill också framhålla att en stor del av framgångsfaktorn i samarbetet förklaras av de många så kallade partnering-avtal som slöts med ett tjugotal underleverantörer. Ingen nämnd, ingen glömd.

Flödande ljus och ny energi. Det interiöra

huvudintrycket är ljust. Stora fönsterytor, vita väggar och ljusgrå golv med detaljer i svart och trä med några få blå inslag. Seppo Vaihela förekommer frågan om fler blåvita markörer – fler sådana kommer successivt, främst i form av bilder ur den rika historiken. Han visar runt i Kamratgården som är uppdelad i sport, kansli, förråd och en matsal där spelarna varje dag äter obligatorisk frukost och lunch. Från sportdelens uppskattade lounge hörs glada skratt från spelare som slappnar av med tevespel och i det toppmoderna gymmet kan motionscyklarna flyttas ut på en av husets fyra terrasser för att träningen på planen utanför ska kunna följas bättre. A-lagets omklädningsrum ter sig i jämförelse med det gamla som ren lyx med heltäckningsmatta, peppande bakgrundsmusik och IFK:s stolta emblem i ta-

Intill sittgruppen med Volo-stolarna från Lammhults finns en öppen spis infälld i tegelväggen.

IFK GÖTEBORG [ fakta ] Idrottsföreningen Kamraterna, (IFK) Göteborg, kallas även Blåvitt, Änglarna eller Kamraterna och grundades 1904. Svenska mästare 18 gånger, sålunda ”mesta mästarna” inom svensk herrfotboll. Storhetstiden under 1980- och 1990talen innebar segrar i bland annat Allsvenskan, Svenska Cupen och som första svenska klubb, vinnare i UEFA-cupen (1982 och 1987). Hemmadräkt blå- och vitrandig, bortadräkt rosa. Lagkapten är i dag Tobias Hysén.

Seppo Vaihela.

»» reflektion #2.2012

19


Ziv-stolar från Edsbyn i ett av kontorsrummen.

på SEB. Detta samarbete pågick i cirka fem år och hon återupptog kontakten med honom på hans nya post när hon fick veta att en ny Kamratgård skulle byggas. – Jag minns vårt första möte i den gamla byggnadens minst sagt omoderna och slitna lokaler och jämförelsen med känslan i den nya går knappt att beskriva, säger Annika Säfdal.

”Vi har hittat hem och kan nu lägga ännu större kraft på sportsliga framgångar.”

A-lagets nya omklädningsrum är ren lyx jämfört med det gamla.

ket. Lägg därtill massagerum, kallbad och en tvättstuga som är tre gånger så stor som den gamla – att både trivsel och omsorg om spelare och anställda har ökat råder inget tvivel om. Ett faktum som Seppo Vaihela hoppas kommer att avspeglas i matchresultaten framöver. En detalj han är extra nöjd med är de sobert eleganta, broderade IFK-emblemen på kontorsstolarna från Edsbyn. ”Gör-fräckt!” Liksom konferensrummet där de knallrosa stolarna lyser framför fondväggens akustikplattor som försetts med en bild av hemma-arenan Gamla Ullevi. Rummet bär namnet Senab. – Vi ville bryta av med något otippat i ”vårt” 20

reflektion #2.2012

rum och valde därför färgen från IFK Göteborgs bortafärg rosa. Och att ha en hel vägg med påhejande supportrar kändes som en klockren idé, berättar projektledaren från Senab, Annika Säfdal. Hon talar om den ”goa anda” som genomsyrar både samarbetet och klubben genom alla hon möter i de nya lokalerna. Ett faktum som bidrog till att Senab i och med projektet blev en av klubbens partner. – Det känns roligt att ha bidragit till den nya energi som jag upplever att IFK Göteborg fått i samband med invigningen av nya Kamratgården, fortsätter hon som lärde känna Seppo Vaihela för många år sedan, då han arbetade

Inte bara fotboll . Allt i IFK Göteborg handlar emellertid inte om sport. Några månader efter invigningen av Kamratgården värvades den före detta landslagsstjärnan Kennet Andersson som spelade i klubben mellan 1988 och 1991. Denna gång gäller dock en tjänst som CSR-ansvarig. – De sociala och samhällsstödjande insatserna har alltid varit viktiga för oss. I dag är vi bland annat engagerade i Drottning Silvias barnsjukhus och Min Stora Dag för cancersjuka barn. Dessutom ger vi läxhjälp och förutsättningar för fotbollsspelande i mindre bemedlade, barnrika områden, berättar Seppo Vaihela och påpekar att IFK tillsammans med ett 50-tal andra klubbar också driver Änglagårdsgymnasiet för fotbollstalanger. Med tanke på alla de samarbetspartner som klubbens breda verksamhet genererar är det viktigt att kunna erbjuda en allt igenom professionell miljö. Och samtidigt fungera som en förebild för andra klubbar. – Ambitionen med nya Kamratgården var att skapa en modern fotbollsanläggning som stödjer framtida behov såväl som våra visioner om passion, professionalism och kamratskap. Och det har vi lyckats med. Vi har hittat hem och kan nu lägga ännu större kraft på sportsliga framgångar som att bli en av topp tre i Allsvenskan, avslutar Seppo Vaihela hoppfullt. n


I den nymöblerade loungen kan spelarna koppla av.

KAMRATGÅRDEN [ fakta ] Beställare: IFK Göteborg/Seppo Vaihela Byggentreprenör: SEFA Byggnads Arkitekter: OkiDoki Projektledare Senab: Annika Säfdal Antal kvadratmeter: cirka 1800

reflektion #2.2012

21


Edsbyn

i takt med tiden Edsbyn är en möbeltillverkare med en lång och brokig historia. Genom att alltid ligga i takt med samhälls­utvecklingen har företaget lyckats ta sig ur svackor, utvecklas och expandera. Och sedan inträdet i samma koncern som Senab satsas allt mer på design. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA

S

äg Edsbyn och många associerar till skidor. Andra tänker på pinnstolar. Eller på alla vackra Hälsingegårdar som numera är inskrivna på Unescos världsarvslista. De mer uppdaterade vet att Edsbyn i dag – vid sidan om att vara en ort i Hälsingland – är varumärket på de kontorsmöbler som tillverkas i Edsbyverken, och som ingår i samma koncern som Senab. Men vi tar det från början. Edsbyns långa historia börjar under 1800-talets allra sista år. Det var 1899 som Lars Fredrik Pettersson från Dalarna kom till Edsbyn för att starta eget snickeri. Det var en expansiv trakt, så han och hans fem söner hade fullt upp med att snickra möbler, dörrar och fönster till alla nya hus, såväl till privathem som till skolor och liknande. Virket, mest björk och furu, fanns i de omgivande skogarna.

Möbler ur serierna Piece och Reflect. 22

reflektion #2.2012

Affärerna blomstrade och verksamheten expanderade. År 1928 tog Lars Fredriks yngste son Ivar Pettersson över. Han förde in snickeriet i en ny era. Han hade läst om Henry Ford och organiserade produktionen i arbetsstationer vid ett löpande band. Industriell pionjär. Därmed

var Ivar Pettersson först i Sverige med industrialiserad möbeltillverkning. – Med sitt industriella tankesätt förstod han hur viktigt det var att optimera produktionen, bland annat genom att ta vara på spill. Det var så tillverkningen av pinnstolar kom igång på 1930-talet, berättar Hans Engman, marknadschef på Edsbyverken. Spillet kom främst från skidtillverkning, sedan Edsbyverken förvärvat Edsbyns skidfabrik 1934. Edsbyskidan blev en klassiker för flera generationer svenskar, marknadsförd av den tidens stora längdåkningsstjärnor. Skidor och pinnstolar blev nu viktigast i Edsbyns sortiment, även om produktionen av hyllor och annat fortlöpte vid sidan av. Storsäljaren bland pinnstolar var Fanett-stolen, ritad 1956 av den finländske arkitekten Ilmari Tapiovaara. Den smäckra stolen såldes totalt i hisnande fem miljoner exemplar.

Slutet för träskidan. Redan i slutet av 1950-talet hade Ivar Petterssons son, Bengt Ivarsson, tagit över ledarskapet. Han drev ex- »»


Hyllorna i Piece-serien har ritats av Thomas Eriksson och TEA Arkitekter. Dan Ihreborn har ritat soffan Resolve med hรถg rygg.

reflektion #2.2012

23


pansionen vidare och såg bland annat till att bygga den nya, moderna fabriken. Detta skedde i etapper och kröntes med den högt automatiserade skidfabriken som invigdes 1967. Edsbyverken var nu en storindustri på allvar. Men nästa generationsskifte gick inte att lösa och 1975 såldes Edsbyverken till den börsnoterade koncernen Swedish Match. Då hade tillverkningen av pinnstolar redan sålts till ett företag i Jugoslavien. Och strax därefter kom plastskidan ut på världsmarknaden, vilket i förlängningen ledde till att Edsbyn sålde även skidvarumärket. Epoken med träskidor var slut och verksamheten renodlades till möbler, framför allt större möbelserier till både hushåll och företag. Det här var på många sätt en turbulent tid för Edsbyverken, berättar Hans Engman: – En ny ägare trädde in, Uno Tidén. Han såg möjligheter, satsade bland annat på hemmamöbler i knock down-format och lyckades få igång export till USA, där hyllsystemet Avatar blev en storsäljare. Under en period var Edsbyn även underleverantör till Ikea. Men så småningom ledde samhällsutvecklingen in Edsbyn i en ny riktning. När industrisamhället fick ge vika för tjänstesamhället öppnades en större marknad för kontorsmöbler. Ett exempel var Combino, Edsbyns hittills mest sålda möbelserie, som på 1980-talet fanns representerad på drygt 250 000 arbetsplatser, bland annat i det då nyrenoverade riksdagshuset. En stor och stabil kund var också FMV, Försvarets Materielverk. Mot slutet av 1980- och under början av 1990-talet hade Edsbyverken dålig lönsam-

Från ovan: Edsbyn har tillverkat möbler sedan 1899. Men under flera decennier var skidor Edsbyns största produkt. Fanett stolen såldes i fem miljoner exemplar. Redan på 30-talet levererar Edsbyn möbler runt om i landet.

24

reflektion #2.2012

Soffan Resolve och delar av hyllserien Reflect.

het. Företaget köptes då av ett konsortium bestående av familjen Pihl och Ljusdals Invest som 1995 tillsatte en ny VD, Josef Höbenreich. Under den nye VD:ns ledBengt Nilsson ning anammades en ny strategi. Endast kontorsmöbler skulle tillverkas. Man skulle storsatsa på marknadsföring och produktutveckling. Försäljning skulle endast ske via ett utökat nät av återförsäljare. Hans Engman En av dessa återförsäljare, Senab, knöt Edsbyn till sig i slutet av 1990talet och kom 2008 att fusioneras med inom koncernen Senab Edsbyn. Samtidigt erbjöds ledningen i de båda bolagen komma in som delägare och äger nu sammanlagt 20 procent. Lyckosam strategi. En styrka hos Edsbyn var – och är fortfarande – kombinationen stor kapacitet och flexibilitet. – I stället för att ta upp kampen med Kinnarps och bara satsa på volym, bestämde vi oss för att fortsätta erbjuda kundanpassade möbler i korta serier. Här är vårt systerbolag Senab den stora kunden, säger Josef Höbenreich, som gick i pension den 1 oktober 2012, då Bengt Nilsson tillträdde som VD. Den nya strategin har visat sig lyckosam. Mellan 1996 och 2012 har omsättningen fördubblats samtidigt som antalet anställda minskat från 310 till 285. Förra året omsatte Edsbyverken cirka 400


Stolarna Ziv.

Josef Höbenreich i fabriken.

Hyllor ur Piece-serien.

miljoner kronor, varav kundanpassade produkter står för hälften. Runt 40 procent av produktionen går på export, merparten till Norge, där man på senare år fått ett uppsving med en ny duktig agent, Pitney Bowes Interior. Edsbyn har lyckats utvecklas i takt med tiden och Josef Höbenreich konstaterar att det ofta är samarbeten med andra som leder till utveckling av olika slag: – Av Ikea har vi lärt oss miljö- och kvalitetstänkande. Vi var det första kontorsmöbelföretaget som tilldelades Svanenmärkning, det var år 2001 och vi var tidiga med olika certifieringar. Av Senab har vi lärt oss betydelsen av design. Via Senab har vi fått kontakt med duktiga arkitekter som hjälpt oss att modernisera vårt sortiment, berättar han.

skivor, som köps in i Sverige, är det vanligaste grundmaterialet. Fanér köps från Tyskland och elunderreden från Sverige. Edsbyverkens fabrik har en yta på 40 000 kvadratmeter. Här arbetas i treskift. Vid vissa maskiner dygnet runt, men mellan fredag kväll och söndag kväll är det tomt. – Vi tar hand om hela produktionsledet. Att ha kontroll över hela kedjan borgar för kvalitet, säger Josef Höbenreich.

”Av Ikea har vi lärt oss miljö- och kvalitetstänkande. Av Senab har vi lärt oss betydelsen av design.”

Nya tider, nya krav. Att Edsbyn satsar allt mer på design och produktutveckling hänger också ihop med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden, säger Hans Engman: – Om de ska trivas på jobbet får miljöerna inte vara för stela, utan ska vara så attraktiva som möjligt. Där kravspecifikationerna förr mest handlade om funktion och ergonomi, vill våra kunder nu ha en trivsam, mer hemlik miljö. Även teknikutvecklingen har naturligtvis påverkat sortimentet, menar Hans Engman: – I dag är vi inte bundna till att arbeta vid ett skrivbord, vi kan ta vår Ipad och sätta oss i en soffa eller stå vid en bardisk när vi arbetar. En tydlig effekt av den här utvecklingen är att arbetsborden blir allt mindre. Han berättar att lackade möbler dominerar i dag, mycket vitt, men även kulörlacker som petroleumblått och varmrött. MDF- och spån-

Sinnrik logistik. Vid olika stationer finns maskiner som kapar skivor, fräser hål, monterar beslag och så vidare. I lackverkstan målas och härdas skivor i sex omgångar. Invid lastkajen ligger monteringsavdelningen. – Alla våra möbler levereras färdigmonterade, bordsben undantagna, berättar Josef Höbenreich och pekar på långa rader av specialgjorda skåp, en stor beställning till ett av Norges största företag, och där vid lastkajen en mindre beställning av den nya hyllserien Piece, ritad av arkitekten Thomas Eriksson. Den omfattande och samtidigt flexibla produktionen kräver att den interna logistiken är på topp. Vilken del hör till vilken möbel? Och till vilken kund ska den levereras? För att hålla reda på allt finns ett sinnrikt logistiksystem. Josef Höbenreich har nu efter nästan 20 år vid rodret lämnat över ledningen till sin efterträdare, som kommer från stålindustrin. Men han kommer att bo kvar i Edsbyn och ska bland annat ha hand om företagets fastigheter. – Det här är en bygd med många traditioner, med träindustrin som ett starkt inslag. Här kommer företaget Edsbyn förhoppningsvis att utvecklas och leva vidare i många år framöver. n

Josef Höbenreich, VD Edsbyn 1995–2012.

EDSBYVERKEN [ fakta ] Grundat: 1899 Omsättning 2011: 400 mkr Antal anställda: 285 Fabriksyta: 40 000 kvadratmeter VD sedan den 1 oktober 2012: Bengt Nilsson reflektion #2.2012

25


SENAB MÖBLERAR åt SWEDBANK

Den största ordern i Senabs historia hittills är att inreda Swedbanks blivande huvudkontor i Sundbyberg. Kontorets yta är 44 000 kvadratmeter. – I samverkan med arkitekter från Tengbom och projektledningsföretaget Nextport ska vi möblera 2 500 arbetsplatser, mötesrum och allmänna utrymmen, säger Lars Svanström, Senabs områdeschef i Stockholm. Det Senab levererar ska möta Swedbanks krav på miljövänlighet, såväl vad gäller material som produktion, samt socialt ansvar. Flytten sker vid årsskiftet 2013/2014.

Med uppdrag att effektivisera En smidigare lösning som kan leda till besparingar. Det är anledningen till att Bristol-Myers Squibb tagit beslutet att lägga ut kontorsservicen i sitt svenska huvudkontor på Senab Services. I uppdraget ingår att hitta kostnadseffektiva lösningar.

SPRIDER mer KUNSKAP om a2 Efter att ha deltagit i ett seminarium om A2 i regi av Senab bjöd arkitekterna på Abako i Göteborg in Senab att hålla en workshop på det egna kontoret. – Vi håller på att gå över till A2-modellen. Främsta skälet är att vi vill växa, men har platsbrist. Med A2 frigörs ytor från öronmärkta statiska arbetsplatser till gemensamma inspirerande aktivitetsrelaterande arbetsplatser, säger Merethe Sørensen, arkitekt, Abako. Seminariet, som riktades mot arkitekter och hade ett trettiotal deltagare, var en av de aktiviteter som vidtogs av Senab i Göteborg våren 2012 för att sprida kunskap om A2. – Vi har också genomfört 14 presentationer mot olika slutkunder, arkitekter och fastighetsbolag, där antalet deltagare varit mellan en och femtio personer, säger Johan Selberg, Senabs områdeschef i Göteborg. Även i Stockholm och Malmö har Senab ordnat seminarier för arkitekter och hållit dragningar för kunder och fastighetsbolag. Intresset har varit stort, särskilt bland arkitekter, intygar Lars Svanström, områdeschef i Stockholm. Johan Selberg tror att A2-konceptet snart tar ordentlig fart: – När allt fler företag anammar A2-tänkandet och visar hur det fungerar i praktiken, kommer många fler att ta steget.

26

reflektion #2.2012

Bristol-Myers Squibbs reception.

S

edan den 1 april 2012 ansvarar Senab Services för Service Management på Bristol-Myers Squibbs svenska huvudkontor i Alvik. Uppdraget innebär ansvar för drift och utveckling av flertalet av kontorets servicetjänster. Tre personer arbetar på plats med reception, konferens och vaktmästeri och som stöd i olika projekt åt HR- och juridikavdelningarna.   Det finns många fördelar med att köpa in kontorstjänster från en utomstående leverantör som kan täcka hela området, anser Thomas Apokourastos, ansvarig för Office Services hos Bristol-Myers Squibb: – Det så mycket smidigare att ha en enda person att vända sig till och slippa ha kontakt med sju, åtta olika leverantörer. Det gäller både när vi vill ringa och diskutera något och när vi ska betala fakturor. Dessutom har vi inte ansvaret för de personer som arbetar med kontorsservicen, något som underlättar i de fall vi behöver göra omfördelningar av arbetet, säger han. För Senab Services del är det ett utmanande uppdrag, eftersom det ingår i åtagandet att leta efter möjligheter till besparingar. – Vi har byggt in ett incitament som gör att

Inbyggt incitament.

det ligger i Senab Services intresse att se över kontorsservicen och hitta nya kostnadseffektiva lösningar, förklarar Thomas Apokourastos. Detta gör vi eftersom vi inte har varit nöjda med tidigare leverantörer, där det visade sig att kostnaderna skenade iväg. Med Senab Services insatser är han däremot nöjd: – Hos Senab Services är de mycket innovativa, samtidigt som de är serviceinriktade. Vi har haft en affärsrelation med flera av företagets befattningshavare tidigare, så vi kände oss trygga redan från start. Till vintern ska Bristol-Myers Squibb flytta till nytt kontor och Senab Services kommer då att bistå med nya lösningar avseende drift och service till nya kontoret. n BRISTOL-MYERS SQUIBB [ fakta ] Bristol-Myers Squibb är ett amerikanskt bioteknologiskt läkemedelsföretag med global verksamhet. Inriktningen är biopharma, vilket innebär att man utvecklar och levererar innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. Årligen investeras cirka 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov. Cirka 27 000 personer arbetar i koncernen, som är representerad i mer än 100 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i New York. I Norden har Bristol-Myers Squibb ca 250 anställda.

FAKTA SENAB SERVICES UPPDRAG

Senab Services har bland annat hand om reception, konferens, vaktmästeri, lokalvård catering, växter, diverse förbrukningsoch returmaterial på Bristol-Myers Squibbs svenska huvudkontor i Alvik, Stockholm. Tre personer arbetar på plats med detta samt som stöd åt olika funktioner i olika projekt åt HR- och juridikavdelningarna.


Filippa gillar det enkla Hennes inredningssmak utgår från samma värderingar som varumärket som bär hennes namn, Filippa K. Oavsett det gäller kläder eller möbler gillar Filippa Knutsson stil, enkelhet och kvalitet. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA

S

varet från Filippa Knutsson kommer utan minsta tvekan, när vi frågar om hennes designfavorit inom inredning: –Bordslampan Atollo, ritad av den italienske arkitekten Vico Magistretti. Hon har en vit i glas hemma. På Filippa K:s kontor finns flera exemplar av Vico Magistrettis pendel Sonara. – Den är samma andas barn, samma halva klot. Och man tröttnar aldrig på dem. Möbler och inredning har stor betydelse för Filippa Knutsson. – Jag vill omge mig med enkelhet och harmoni både hemma och på kontoret. Att hon väljer en armatur och inte till exempel en soffa, tycker hon är ganska självklart. – En lampa är distinkt och självständig som objekt. Den har oftast ett mer personligt uttryck än en sittmöbel, ett bord eller en hylla,

som väl på plats blir som en del av rummet. – Dessutom är belysning otroligt viktigt för mig. Jag är känslig för ljus, vill att det ska vara tillräckligt upplyst i ett rum och ändå kännas behagligt. Hon tycker att hennes vita Atollo i glas är som en självlysande skulptur. – Den har en genial enkelhet och samtidigt en sensuell känsla. Jag är väldigt intresserad av skulptur och har just köpt ett objekt av den franske skulptören och arkitekten André Bloc. Atollo påminner om den skulpturen, den är massiv, men har samtidigt en lätthet. Atollo ritades 1977, Sonara 1976. 1970talet är en epok som tilltalar Filippa Knutsson mycket: – Särskilt italienskt 70-tal. Det var en banbrytande tid när inredningen blev mer tillåtande och anpassades till en modern livsstil. n

FILIPPA K [ fakta ] Filippa K är ett svenskt modemärke startat av Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg 1993. Märket finns representerat på 20 olika marknader runt om i världen. Förra året var omsättningen 525 miljoner kronor. Sedan 2006 är Axel Johnson-koncernens riskkapitalbolag Novax majoritetsägare i Filippa K. Själv har Filippa Knutsson numera överlåtit ansvaret för kläddesignen åt andra och fokuserar på långsiktig varumärkesutveckling.

reflektion #2.2012

27


Reflektion  

Kundtidning

Advertisement