Issuu on Google+

Indmeldelsesblanket Afleveres til lederen

afleveres til

spejder en enhed

Navn

Fødselsdag

Adresse

Postnr./by

Mobil

kommune

ICE: Tlf. nr. til brug ved nødstilfælde

e-mail

klassetrin

søskende

Særlige kommentarer (allergier, medicin, ordblind m.m.)

Kon ta k t per soner mor navn

mor mobil /TLF

mor e-mail

far navn

far mobil /TLF

far e-mail

andre navne

andre mobil /TLF

andre e-mail

Fototilladelse

kørselstilladelse

Jeg tillader hermed,at de billeder, der bliver taget af mit barn, frit kan bruges af KFUM-Spejderne til at illustrere spejderarbejdet.

Jeg tillader hermed, at mit barn må køre med andre under de gældende regler for kørsel med børn i privatbiler.

Ja

Ja

Nej

Nej

dato Underskrift (under 18 år er det forældres eller værges underskrift)


Bliv KFUM Spejder