Page 1

December 2012, januar og februar 2013

Julefest

Onsdag den 19. december kl. 17.30


Velkommen til – Ørestad Plejecenter Solvang Kirke

Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Kirkekontoret Kordegn Bodil Rasmussen Kordegn Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13 tors. 10-13 og 16.30-18.30 tlf. 32 59 91 62 e-mail solvang.sogn@km.dk Sognepræst Jens Henrik Jakobsen Fælledfold 3 mob. 32 59 91 65 træffes i kirken tors. 16-18 e-mail jhhj@km.dk Sognepræst Per Frederiksen Solskiftevej 8 mob. 32 58 16 01 træffes i kirken ons. 17-18 og tors. 10-11 e-mail perf@km.dk Organist Inger Marie Riis mob. 32 59 91 68 træffes som regel i kirken om formiddagen e-mail imr@solvangkirke.dk Sognemedhjælper Theis Christian Larsen mob. 32 59 91 60 e-mail tcl@solvangkirke.dk Kirketjener Poul Colstrup mob. 32 59 91 69 Kirketjener Nelly Kristensen mob. 32 59 91 69

MENIGHEDSRÅDET

Formand Svend Erik Simonsen tlf. 29 86 73 09 Kirkeværge Minna Siegumfeldt tlf. 32 52 20 82

KIRKEBLADET

udgives af menighedsrådet Kommunikationsudvalg: Jørn Johansen, Gerd Lottenburger Viktor, Jens Henrik Jakobsen, Per Frederiksen (ansvarshavende) Layout: Lars Friberg Fotos: Morten Friis og redaktionen

Beboere og virksomheder flytter til Solvang sogn hele tiden. Alligevel er det noget særligt, når et plejecenter åbner med 114 beboere og mange ansatte. Som de fleste plejehjem har Ørestad Plejecenter sine egne gudstjenester. Så det er også et nyt fast gudstjenestested, som er kommet til. Solvang Kirke vil gerne byde alle ved Ørestad Plejecenter velkommen. Vi håber, I får det godt i de nye omgivelser. Og vi glæder os over det positive samarbejde, som allerede er indledt mellem plejecentret og kirken.

Ørestad Plejecenter er så gæstfri at lægge hus til en offentlig julegudstjeneste for Ørestad juleaften den 24. december kl. 14.00. Tak for det. Vi håber at mange vil benytte sig af den mulighed.

Julefest for hele familien Onsdag den 19. december kl. 17.30. Først bliver der spisning med familievenligt tag-selv-bord. Der bliver leg for børnene. Kl. 18.30 er der sang omkring juletræet. Carsten Ingolf Jensen, Herlev er vores særlige gæst denne aften. Han kan både spille, synge og fortælle medrivende til børn og voksne. Vi slutter med kaffe og æbleskiver ca. kl. 19.30.

Julehjælp En af vore gode juletraditioner i Solvang er juleuddelingen. Vi vil gerne formidle lidt juleglæde til beboere i sognet som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hjælpen gives fortrinsvis i form af madvarer til julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret. Sidste frist for aflevering af skema er mandag den 10. december. Sidste årsopgørelse fra Skat vedlægges ansøgningen.

Menighedsplejen lever bl.a. af indsamlede midler. Har du lyst til at støtte Menighedsplejen med et beløb, kan du lægge penge i kirkebøssen i december måned. Eller du kan overføre et beløb til konto 6506-3053010708. Vi tager med tak imod enhver gave, som kan sprede juleglæde hos andre.

Præsterne kan træffes Som præster vil vi gerne være til rådighed for dem i sognet, som har brug for os. For et par år siden overgik vi til mobiltelefoner. Det har gjort det nemmere at få fat på os på mange forskellige tidspunkter og steder. Vi har oplevet det som en stor forbedring i kontakten. Folk i sognet kan nu lettere komme i kontakt med os, tale med os telefonisk eller aftale tid og sted for personlig samtale. Vi har også oplevet, at tiden nu er løbet fra ordningen med faste formiddagstræffetider i præsteboligen. De ophører derfor pr. 1. december.

Vi opretholder de faste træffetider i kirken (Per Frederiksen onsdag kl. 17 – 18 og torsdag kl. 10 – 11, Jens Henrik Jakobsen torsdag kl. 16 – 18). Vi opfordrer alle i sognet til at henvende sig, når man har brug for det, uanset måden – elektronisk eller personlig, uanset tidspunkt. Og det er til enhver tid muligt at aftale en personlig samtale.

Per Frederiksen og Jens Henrik Jakobsen


På vej mod julen Torsdag den 13. december har vi i Solvang Kirke ”De ni Læsninger”. De ni Læsninger er på én gang en stemningsfuld, festlig og stilfærdig juleforberedelse. Kirkekoret har gjort et stort arbejde ud af at indøve sange og motetter. Forskellige personer fra menigheden vil læse bibelske tekster både fra Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Og vi vil sammen synge både meget kendte og mindre kendte julemelodier. Som ved andre Fokus – aftner begynder vi med spisning kl. 18.30. KL. 19.30 samles vi i kirken. (man er velkommen uanset om man har deltaget i spisningen). Bagefter er der café – hygge.

De ni Læsninger hjælper os til at finde en rød tråd i Bibelen

Gennem læsningerne ser vi lidt af Guds store planer og tanker. Jesu fødsel, som vi nu igen skal fejre, var ikke en tilfældig begivenhed et tilfældigt sted på jordkloden på et tilfældigt tidspunkt i verdenshistorien. Den er forudsagt og forberedt mange århundreder før. Gud har tænkt store tanker.

Læs her på siden nogle enkelte vers fra Bibelen og et par vers fra Salmebogen. F.eks. er afsnittet fra Esajas´ bog skrevet ca. 700 år før Jesu fødsel. Men ordene er som en lyskegle, der lyser frem mod en kommende frelser, og viser os, hvem han er. De ni Læsninger kan hjælpe os til juleglæde.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. (Lukas kap. 2 v. 10-11)

Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud og til syndres salighed sendt sin kære Søn herned. (nr. 80 i Den Danske Salmebog)

En rose så jeg skyde op af den frosne jord, alt som os fordum spå’de profetens trøsteord. Den rose spired frem midt i den kolde vinter om nat ved Betlehem. (nr. 117 i Den danske Salmebog)

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette (Esajas´ bog kap. 9 v.5-6)


Fokus-aftner

Sundby Indre Mission

Kl. 18.30: Fælles spisning for 20 kr. Kl. 19.30: Undervisning, samtale og andagt. Der er mulighed for kirkebil til Fokus-aften.

Alle møder er offentlige. Henvendelse til Erik Friberg, tlf. 32 55 74 71

Torsdag den 13. december Vi forbereder julen ved ”De ni Læsninger”. Se omtale på side 3.

Mandag den 10. december kl. 18: Fælles spisning Kl. 19: Adventsmøde m. tale v. musikkonsulent Filip Skjerning

Torsdag den 21. februar Klaus Laursen opfører ”Filipperbrevet Live”. Se omtale overfor.

Lørdag den 15. december kl. 19: Hjemmeaften hos Peter Bech, Torvegade 23,1.tv.

Solklubben

Mandag den 3. december kl. 19: Bibelstudium

Mandag den 7. januar kl. 19: Bedemøde Mandag den 14. januar kl. 18: Fælles spisning Kl. 19: Møde m. tale v. diakon Anders Enevoldsen Mandag den 21. januar kl. 19: Bibelstudium

Solklubben mødes den første fredag i måneden kl. 14-16. Der er hver gang et emne/foredrag/rejsebeskrivelse ell. lign. Desuden god tid til kaffe, hygge og hjemmebag.

Lørdag den 26. januar kl. 19: Stormøde i Bethesda

Fredag den 7. december Adventsmøde v. Per Frederiksen

Lørdag den 16. februar kl. 19: Hjemmeaften

Fredag den 4. januar ”Med apostlen Thomas i Indien” Rejseskildring med ord og billeder v. tidl. præstepar Anne Marie og Frode Leth-Larsen Fredag den 1. februar Koncert – se overfor

Sundbygård-gruppen Gruppen er for nuværende og tidligere beboere på Sundbygaard. Vi mødes i Præsteboligen, Fælledfold 3. Vi snakker om løst og fast. Synger et par sange. Kort indlæg om et eller andet emne. Vi hygger os omkring et veldækket kaffebord. Torsdag den 6. december kl. 19-21 Mandag den 28 januar kl. 19-21

Gudstjenester på Peder Lykke Centret Gudstjenesterne holdes i Værestedet i Plejehjemmets stueetage. Efter hver gudstjeneste er der kaffebord og ofte et indslag af mere underholdende karakter. Medlemmer af Aktivitetscentret og beboere i Peder Lykke Bo er også meget velkomne til gudstjenesterne. Tirsdag den 4. december kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen Fredag den 21. december kl. 13.30 Per Frederiksen: Julegudstjeneste i cafeen, kirkekoret medvirker Tirsdag den 15. januar kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen Tirsdag den 5. februar kl. 13.30 Per Frederiksen Tirsdag den 19. februar kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen

Mandag den 4. februar kl. 19: Bedemøde Mandag den 11. februar kl. 19: Bibelstudium Mandag den 25. februar kl. 18: Fælles spisning Kl. 19: Møde m. tale v. stud.teol. Jonas Kjöller Rasmussen

Åben Bibelgruppe Vi mødes lørdage kl. 11.00. Vi drikker en kop kaffe. Derefter læser vi en bibeltekst og snakker om den. Alle er velkomne uanset om man er vant til at læse i bibelen eller gerne vil have lidt starthjælp. Lørdag den 1. december Lørdag den 2. februar

Bibelsamtalen Vi læser små afsnit i Biblen og taler om dem og om vores liv. Forslag og spørgsmål er velkomne. Der er også en kop kaffe/te. Onsdag den 30. januar kl. 12-13 Onsdag den og 27. februar kl. 12-13

Gudstjenester på Ørestad Plejecenter Gudstjenesterne holdes i ”Dansesalen” i Plejehjemmets stueetage. Tirsdag den 11. december kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen Juleaften den 24. december kl. 14.00 Per Frederiksen: Julegudstjeneste, kirkekoret medvirker. NB: Offentlig julegudstjeneste for Ørestad Tirsdag den 8. januar kl. 13.30 Per Frederiksen Tirsdag den 22. januar kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen Tirsdag den 12. februar kl. 13.30 Per Frederiksen Tirsdag den 26. februar kl. 13.30 Jens Henrik Jakobsen


Gudstjenester December

Januar

Februar

Søndag den 2. kl. 10.30 1. søndag i advent, mosaikgudstjeneste Jens Henrik Jakobsen

Nytårsdag den 1. kl. 15.00 (NB) Jens Henrik Jakobsen

Søndag den 3. kl. 10.30 Seksagesima Per Frederiksen

Onsdag den 5. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste Jens Henrik Jakobsen Søndag den 9. kl. 10.30 2. søndag i advent Per Frederiksen Mandag den 10. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børnehaver

Søndag den 6. kl. 10.30 Helligtrekonger Per Frederiksen Søndag den 13. kl. 10.30 1. søndag efter helligtrekonger Mosaikgudstjeneste Jens Henrik Jakobsen Torsdag den 17. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste i kirken

Tirsdag den 11. kl. 10.00 Julegudstjeneste for børnehaver

Søndag den 20. kl. 10.30 Sidste søndag efter helligtrekonger Per Frederiksen

Torsdag den 13. kl. 19.00 De ni læsninger Jens Henrik Jakobsen

Søndag den 27. kl. 10.30 Septuagesima Jens Henrik Jakobsen

Søndag den 16. kl. 10.30 3. søndag i advent Per Frederiksen

Torsdag den 31. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste i Ørestad

Onsdag den 19. kl. 17.30 Julefest – se omtale andet sted Søndag den 23. kl. 10.30 4. søndag i advent Jens Henrik Jakobsen Juleaften den 24. kl. 10.30: Børne og familiegudstjeneste Jens Henrik Jakobsen kl. 14.00: Julegudstjeneste i Ørestad Per Frederiksen kl. 15.30: Julegudstjeneste Per Frederiksen Juledag den 25. kl. 10.30 Jens Henrik Jakobsen 2. juledag den 26. kl. 10.30 Per Frederiksen Søndag den 30. kl. 10.30 Julesøndag Per Frederiksen

”Filipperbrevet Live” Det bliver en aften i selskab med apostlen Paulus. Klaus Laursen opfører ”Filipperbrevet Live”. Han reciterer Filipperbrevet udenad med kropsmimik. Under overskriften ”Bibelen Live” har han opøvet sig selv i at lave en soloopførelse af enkelte skrifter fra Bibelen. Vi tror teksten på den måde kan opleves på en ny og levende måde. Klaus Laursen skriver om sig selv: Jeg er bachelor i teologi og arbejder, ud over mit arbejde med Bibelen Live, som handicaphjælper. Min passion for at lære udenad og formidle på

Torsdag den 7. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste Per Frederiksen Søndag den 10. kl. 10.30 Fastelavn mosaikgudstjeneste Per Frederiksen Søndag den 17. kl. 10.30 1. søndag i fasten Jens Henrik Jakobsen Torsdag den 21 kl. 18.30 Fokus - aften Søndag den 24. kl. 10.30 2. søndag i fasten Jens Henrik Jakobsen Torsdag den 28. kl. 17.30. Spaghettigudstjeneste i kirken Torsdag den 28. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste i Højdevangskirken

Den Kongelige Livgardes Messingensemble koncert - fredag den 1. februar kl. 14.00

Prins Jørgens March, Trumpet Voluntary med mere står på programmet når Den Kongelige Livgardes Messingensemble spiller koncert i Solvang Kirke. Musikken er af meget høj kvalitet, i ørefaldene, klassisk og kendt. Den Kongelige Livgardes Messingensemble er i normal koncertopstilling en messingkvintet med besætning bestående af: 2 trompeter, horn, trombone og tuba. Ensemblet har eksisteret siden 1991. Musikerne er alle ansat i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, og ensemblet har derfor ofte leveret musik til festligheder ved hoffet. Efter koncerten er der kaffe/te og samvær i Solklubben. Gratis adgang til koncerten. Kaffe/te m. kage koster 5 kr. pr. person.

Torsdag den 21. februar denne måde er forholdsvis ny. Men min passion for bibelteksten går meget langt tilbage. Jeg har, så længe jeg kan huske, læst i bibelen og er ofte blevet forundret over tekstens dybde og langtidsholdbarhed. I arbejdet med Filipperbrevet, Markusevangeliet og senest Joels Bog har det ligeledes slået mig med forundring, at jeg endnu ikke er “færdig” med bibelteksten eller er blevet træt af den. Den bliver stadig mere levende for mig, hver gang jeg arbejder med den.


Nyt menighedsråd Pr. 1. december tiltræder det nye menighedsråd. I Solvang sogn var der kun indleveret én liste. Det betyder at kandidaterne fra denne liste er valgt. Solvang menighedsråd består af 14 valgte medlemmer + de to præster. Ni af de 14 er genvalgte. Fem er nye. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde. Velkommen til de nyvalgte og håber at I kan finde glæde i den opgave, som I har påtaget jer.

Samtidig skal der lyde en stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer. Det er Erling Holm, Vivi Friis Jakobsen – som bl.a. har været menighedsrådets repræsentant i bestyrelsen for Mødested Amager og Inge Henningsen – som gennem næsten 12 år har haft det krævende arbejde som kontaktperson (en slags personalechef). Desuden har den hidtidige formand Troels Stummann måttet forlade rådet. Han var

egentlig blevet genvalgt, men er af sit arbejde blevet udstationeret i Kina for en treårig periode. Alle har udført et værdifuldt arbejde præget af engagement og omsorgsfuld medleven. Tak.

Det nyvalgte menighedsråd. Stående fra venstre: Jakob Riis, Nanette Zarhtmann, Jan Friberg, Per Bøjstrup, Susanne Sjølander, Ole Pedersen Siddende fra venstre: Heidi Olsen, Minna Siegumfeldt, Kevin Bøgelund Pihl, Michael Hall, Troels Stummann, Jørn Johansen. Jens Andersen (fraværende på billedet: Svend Erik Simonsen og Denise Mortensen)

Nedenfor har to af de nye formuleret en replik om, hvorfor de har ladet sig opstille. Kevin Bøgelund Pihl

”Jeg vil gerne gøre en forskel. Gøre Solvang til mere end en “bunke sten”, men en endnu mere levende kirke end den allerede er.....”

Ole Pedersen

Jeg var blevet spurgt før opstillingsmødet om det ikke var tid til en ny periode i menighedsrådet, hvilket jeg ikke var enig i. På selve opstillingsdagen blev jeg atter konfronteret med spørgsmålet, som atter satte nogle tanker i gang omkring denne opgave. Jeg sagde ja, da jeg har en stor tilknytning til Solvang Kirke, og føler et ansvar for kirken / menigheden.

Ny formand

Det nye menighedsråd har holdt konstituerende møde. Her blev Svend Erik Gerberg Simonsen valgt som formand og Per Rønager Bøjstrup som næstformand.


Julens sidste helligdag – men også den første Helligtrekonger den 6. januar er en af de helligdage som i 1700-tallet blev afskaffet og henlagt til den nærmeste søndag. I andre lande er helligtrekonger stadig en stor helligdag. Og sandsynligvis fejrede kristne i gamle tider helligtrekonger længe inden de begyndte at holde juledag, for slet ikke at tale om juleaften. Helligtrekonger skal minde os om vismændene fra Østerland, som der berettes om i Matthæusevangeliet kap. 2 Eller rettere skal dagen minde os om det, som vismændene rejste så langt for at se: Den nyfødte konge, Jesus og hans herlighed. Heldigvis hører der til helligtrekonger én af de allermest kendte og elskede danske salmer: Dejlig er den himmel blå. Nu er det over 200 år siden, Grundtvig skrev den, men den hjælper stadig børn og voksne med at huske historien om vismændene og jesusbarnet. Og huske den fortolkning, som salmen føjer til (”Vi har óg en ledestjerne”): Lige som vismændene fandt vej til Jesus, vil Gud hjælpe alle troende med at finde vej.

Og heldigvis falder den 6. januar denne gang præcis på en søndag og for mange skolebørn er det slutningen på juleferien. Så lad os glæde os til at ønske hinanden: Glædelig helligtrekonger! Per Frederiksen

Spaghettigudstjeneste er gudstjeneste i børnehøjde. Det er tilbuddet til den travle børnefamilie. Kom til gudstjeneste og få aftensmaden i samme ombæring! I december måned indbyder vi til julefest onsdag den 19. december. Se omtale andet sted.

Babysalmesang Der starter nyt hold babysalmesang i januar 2013. Babysalmesang er for børn i alderen 0 – 1 år og deres mor/far. Tanken er at stimulere barnet gennem sang, bevægelse og brug af sanser. Vi synger nogle meget enkle salmetekster. Der indgår dans, lytning til musik og sanglege.

I januar og februar holder vi spaghettigudstjenester efter følgende plan: Første gang er tirsdag den 8. januar. Herefter hver tirsdag kl. 10 – 11 frem til tirsdag den 19. marts. Deltagerpris for forløbet er 100 kr. Tilmelding til organist Inger Marie Riis, tlf. 32 59 91 68 eller imr@solvangkirke.dk

Forårsmarked 2013 Det kan allerede nu oplyses at forårsmarkedet bliver lørdag den 2 og søndag den 3. marts.

Spaghettigudstjenester

Så se frem til det på de mørke vinteraftner. Har du ting til loppemarked eller lignende, kommer vi gerne og henter. Kontakt kirkekontoret eller Jens Henrik Jakobsen.

Torsdag den 17. januar kl. 17.30 i kirken Torsdag den 31. januar kl. 17.30 i Ørestad: Vuggestuen Sejlhuset, Edvard Thomsens Vej 37 Torsdag den 28. februar kl. 17.30 i kirken


Solvang Kirke indbyder til kristendomskursus fra januar til marts 2013 Kristendomskursus er: • At bruge lidt tid på at fordybe sig i den kristne tro • Undervisning, samtale, fællesskab i skøn forening. I kristendomskurset kan man deltage uanset forhåndsindstilling eller forhåndsviden. Der er ingen spørgsmål, som er forbudt.

Hver aften har følgende forløb: Kl. 18.30: Vi spiser sammen Kl. ca. 19.15: Oplæg/undervisning om aftenens emne Kl. ca. 20.00: Samtale i grupper. Hver aften slutter senest kl. 21.00.

Overskrifterne for de enkelte aftner er:

Hvad ved vi om Gud?

Hvem var Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad betyder dåben? Er der liv efter døden? Hvad gør Helligånden? Hvordan skal jeg tro? Gør bøn en forskel? Er Bibelen til at forstå? Hvordan skal jeg leve? Første gang er onsdag den 9. januar, herefter hver onsdag aften frem til onsdag den 20. marts, i alt 10 aftener. Ingen undervisning i uge 7. Tilmelding til kirkens kontor pr. mail solvang.sogn@km.dk eller pr. telefon 32 59 91 62. Maden koster 20 kr. pr. gang. Ellers er kurset gratis.

Solvang Kirkes Kirkeblad, december 2012 - februar 2013  

Læs om De 9. læsninger Det nye menighedsråd Kristendomskursus Julefest Julehjælp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you