Page 1

Marketing/kreativna agencija oformljena je mladim timom pouÄ?enim znanjem i iskustvom


izrada/dorada web stranice / web shopova / web kataloga SEO postavke – lakše pretraživanje izrada bannera svih dimenzija izrada newsletera community management FACEBOOK / TWITTER / LINKEDIN izrada LOGO I vizual sadržaja web dizajn digital card – potpisnik / promo e-mail ONLINE kampanje


web/logo


newsletter

Newsletter oglašavanje je kanal kojim se ostvaruje kontakt obavijesti o Vašoj ponudi ili usluzi koju nudite putem e maila, vjerno vodi korisnika na Vaš web, vašu uslugu ili proizvod.


banner

Izrada svih dimenzija bannera postavljaju se na portale diljem svijeta, oni mogu biti statiÄ?ni I animirani, klikom na iste korisniku se otvara VaĹĄa stranica


community managment

Održavanje društvenih i poslovnih mreža, community je izrazito značajan alat oglasa u današnje vrijeme, pronalazi, informira, ostavlja trag Vaših aktivnosti, informira korisnika, budi interes...


SolusSapiens j.d.o.o. OIB 77757396542 info@solus-sapiens.hr Matije Gupca 43, 44320 Kutina www.solus-sapiens.hr

Mediakit solussapiens  
Mediakit solussapiens  
Advertisement