Page 1

A la Llagosta

SOLUCIONS Butlletí Municipal de la coalició ICV-EUiA de la Llagosta

|

justes lògiques valentes

Eleccions municipals 2011


FEM POSSIBLE EL CANVI

C A N D I D AT U R A A LES ELECCIONS DEL 2011

2. Jordi Alonso Fumadó 35 anys. Coordinador Local d’EUiA. Regidor en la legislatura 2007-2011 on ha exercit de regidor de comerç fins desembre de 2008. Treballa a l’empresa pública de la Generalitat,

1. Alberto López Rodríguez

Forestal Catalana on n’és President del Comitè d’Empresa. Ha

Nascut a Barcelona fa 36

així com membre del Consell i la Comissió Nacional d’EUiA.

estat membre de les direccions nacionals del PCE i del PSUC,

anys, viu en parella i és pare d’un

nen

i

una

nena.

3. Marta Melgar Hervás

l’empresa

36 anys. Llicenciada en Química. Ha

HenrySchein i està sindicat a

estat regidora de Medi Ambient fins

Comissions Obreres (CCOO).

desembre de 2008. Membre fun-

Va estudiar el batxillerat a l’IES Marina on va ser

dadora i ex presidenta d’Animalets.

membre del Consell Escolar durant tres anys. Fou

Ha col·laborat en diverses ocasions

un dels fundadors de Joves amb Iniciativa de la

amb ACIS.

Treballa

a

4. Jesús Ríos Santos

Llagosta. Amb 21 anys va ser escollit regidor a l’Ajuntament de la Llagosta en la legislatura

5. Virginia Jiménez Pueyo

36 anys. Treballador

1995-1999. Des de l’any 1994 forma part de la

39 anys. Maquetadora i dissenyado-

de SEAT i afiliat a

Comissió Política Local d’Iniciativa per Catalunya

ra gràfica. Mare d'un fill i vinculada

Comissions Obreres

Verds. L’any 2007 va encapçalar la candidatura

al món de les AMPAS. Fou una de les

(CCOO). Fundador i

de la coalició ICV-EUiA i va ser escollit regidor i

fundadores de Joves amb Iniciativa

President

va exercir de Regidor de Serveis Municipals i de

de la Llagosta. Ha format part de les

Coordinadora

5è Tinent d’Alcalde fins el desembre de 2008. Ha

candidatures d'ICV, EU-IU i de la

Penyes Bétiques de

estat delegat sindical per CCOO durant 7 anys,

coalició ICV-EUiA.

Catalunya.

de

la de

dos dels quals a l’empresa Estampacions Sabadell.

Va

ser

membre

fundador

de

6. Eva Miguel Guerrero

l’Associació de Música Viva de la Llagosta.

36 anys. Llicenciada en Història Moderna i Contemporània a

Sempre vinculat a la vida social de la Llagosta

la UAB. Actualment cursa Grau d'Administració i Direcció

(teatre, música, muntanya, etc.)

d'Empreses (ADE) a la UOC. Membre fundadora dels Sangrinaris. Monitora i Directora del Racó d'Esplai de Sant Josep. Dansaire de la colla petita i gran de Petits dansaires i Colla Sant Jordi de l'Agrupació Sardanista.


FEM POSSIBLE EL CANVI

LA GENT D’ICV-EUiA QUE FARÀ POSSIBLE EL CANVI 7. Alba Aguilera Bolívar

8. Xavi Luengo Dueñas

9.

26 anys. Diplomada en

35

Sualdea

Magisteri

d’Educació

Professional de segon

24

Especial. Treballa a l'escola

grau d’electricitat. Tre-

Social. Presidenta de

Ramon

Dolors

ballador de Transports

l’Associació

Granés a Cardedeu. Ha for-

Metropolitans de Bar-

Popular la República.

mat part del quadre de ball

celona (TMB) i des de fa

Afiliada a Alternativa

de

Macip

la

casa

-

Andalusia.

Actualment està vinculada a l’esplai Dijoc

anys.

Formació

nou anys membre de

Sandra anys.

Damas

Graduada Casal

Jove - Joves d’EUiA i a

l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Acció Jove - Joves de CCOO

10. Jonatan Mira Giner

11. Juan Damas Sualdea

12. Ana Belén Cazorla

37

22 anys. Grau Superior

Zambrana

segon

en Prevenció de Riscos

36 anys. Mare de 2 fills.

anys.

Professional grau

en

Formació de

Manteniment

Laborals. Cursant Geo-

Auxiliar administrativa

elèctric i electrònic indus-

grafia i Història. Treballa

a l’empresa Dessi Mo-

trial. Treballador d’Oer-

a

del

bel SL on exerceix des

likon Balzers. Ha estat

Casal Popular la Repú-

de fa mes de sis anys de

delegat sindical durant 6 anys per Comissions Obreres.

TMB.

Membre

blica. Responsable del V. Oriental dels Joves d’EUiA i Joves Comunistes.

delegada sindical per UGT. Sòcia de l’AMPA de l’escola Gilpe.

13. Francisco Padilla Yeste

14. Ma. Dolores Franco

15. Juan Carlos Cerru-

34 anys. Treballador de

Martínez.

a

do Teijeiro. 37 anys.

Nissan Motor Ibérica SA,

Granada. Jubilada. Ha

Treballa a Kenogard.

on forma part del seu del

treballat

a

Duu 16 anys vinculat a

Comitè d’Empresa com a

Treballadora

social.

les AMPA de diverses

delegat

Nascuda com

Comissions

Vinculada al CD Viejas

escoles de la Llagosta

Obreres (CCOO). Secretari

Glorias i sòcia de difer-

com a professor de

General

ents entitats. Participa al

de dels

Joves

de

Casal d’Avis. Militant d’ICV des de fa 15 anys.

CCOO a Nissan.

16. Meli Molero García

17.

Fernández

18. Gonçal Aguilera i

40 anys. Mare d’una nena

Pérez. 63 anys. Regidor a

de la Hoz. 54 anys.

de tres anys. Administrativa

l’Ajuntament

la

Cofundador de l’A-

i comercial en una empresa

Llagosta en el període

grupació Sardanista i

dedicada

1986-2007.

a

de l’Associació de veïns

CCOO, va ser durant 24

de la Llagosta. Soci del

anys

club de dòmino i de

al

l’Alimentació. sindical

per

sector

de

Delegada CCOO.

Ha

19.

Mercè

Melgosa

de Afiliat

President

l’Agrupació

Gallega

malibar. Membre fundador de l’Associació de

Alborada. Regidor en diferents mandats per

veïns de la Llagosta.

ICV i EUiA tant al govern com a l’oposició.

20.

Jesús

Muela

Monras

Sánchez

Administrativa a l’em-

Militant històric del

presa Hebrón. Fou regi-

PSUC. Lluitador anti-

dora de Joventut a la

franquista i republicà.

primera legislatura.

del

Comitè d’Empresa d’Ais-

col·laborat en diverses entitats de l’àmbit de la solidaritat.

Pedro

judo. Practica aquest esport des de 1985 en el club la Llagosta


FEM POSSIBLE EL CANVI

IL·LUSIONATS PEL CANVI

ILUSIONADOS POR EL CAMBIO

Deu raons per votar ICV-EUiA Diez razones para votar ICV-EUiA

1. Perquè serem molt transparents i participatius en la nostra gestió (farem un Ajuntament amb les parets de vidre)

1. Porque seremos muy transparentes y participativos en nuestra gestión (haremos un Ayuntamiento con las paredes de cristal)

2. Perquè treballarem per generar ocupació al municipi impulsant un Pla Local d'Ocupació i noves activitats econòmiques a Can Pere Gil

2. Porque trabajaremos para generar empleo en el municipio impulsando un Plan Local de Empleo y nuevas actividades económicas en Can Pere Gil

3. Perquè crearem més zones d'aparcament per a vehicles i més espais peatonals

3. Porque crearemos más zonas de aparcamiento para vehículos y más espacios peatonales

4. Perquè acabarem amb la fractura digital posant xarxa wi-fi a tot el municipi

4. Porque acabaremos con la brecha digital poniendo red wi-fi en todo el municipio

5.

Perquè aturarem l'ARE de les Planes II i farem un creixement urbanístic controlat, dialogat i sostenible

5. Porque detendremos la ARE de Les Planes II y haremos un crecimiento urbanístico controlado, dialogado y sostenible

6. Perquè recuperarem les lleres del riu Besòs i la riera seca per fer-ne un corredor verd per al passeig

6. Porque recuperaremos los cauces del río Besòs y la riera seca para hacer un corredor verde para el paseo

7. Perquè facilitarem l'accés a l'habitatge dels joves fomentant i creant pisos de lloguer social

7.

8. Perquè recuperarem l'esport escolar com a model de cohesió social

8. Porque recuperaremos el deporte escolar como modelo de cohesión social

9. Perquè volem una Llagosta integradora i respectuosa

9. Porque queremos una Llagosta integradora y respetuosa

amb els nouvinguts (tots som iguals, tots som diferents)

con los recién llegados (todos somos iguales, todos somos diferentes)

Porque facilitaremos el acceso a la vivienda de los jóvenes fomentando y creando pisos de alquiler social

10. Perquè estem il·lusionats en transformar la Llagosta

10.Porque estamos ilusionados en transformar la Llagosta

Contacta amb nosaltres!

Iniciativa per Catalunya Verds

Esquerra Unida i Alternativa

c. Progrés, 4 baixos 08120 La Llagosta Tel. 93 574 23 54 lallagosta@iniciativa.cat

Av. Primer de Maig, 21, bx. 08120 La Llagosta Tel. 93 560 27 87 euia.lallagosta@gmail.com

ICV-EUiA La Llagosta

 www.fempossibleelcanvi.cat

martamelgar.blogspot.com

Blog de la Marta MelgarSolucions ICV-EUiA de la Llagosta. Maig 2011. Especial eleccions municipals  
Solucions ICV-EUiA de la Llagosta. Maig 2011. Especial eleccions municipals  

Butlletí informatiu de la coalició ICV-EUiA de la Llagosta, Solucions corresponent al mes de maig de 2011, especial eleccions municipals del...

Advertisement