Page 1

Sistemi zaščite pred soncem

Tehnični katalog

Brisoleji

E, F E210 E240 E310 F80 Ravnovesje svetlobe in sence. www.soltec.si


Brisoleji

E, F

Brisole E210 - fiksni Projektantski opis Zunanji fasadni brisoleji tip E210. Aluminijasta estrudirana lamela elipsoidna oblika dimenzije 210/30 mm, fiksno in z ustrezno delitacijo vpeta pod določenim kotom na vertikalna vodila, ki so v rastru max. 350 cm. Vodila so preko konzolnih nosilcev vpeta v fasado. Detalj predloži proizvajalec. Barva lamel in jeklene konstrukcije po RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Brisoleje je možno montirati tudi kot nadstrešnico, lamele največ 150 cm od fasade in vodila v rastru 250 cm. Jeklena vodila se preko konzolnih nosilcev fiksirajo v betonsko konstrukcijo. Med vodila so fiksno, pod določenim kotom vpete alu lamele.

Ime senčila:

Brisole E210

Šifra:

SOL E210 - 001 SOL E210 - 003

Pogon:

Fiksni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena prašno barvana ali aluminijasta.

Montaža:

Na vertikalne in horizontalne fasadne površine .

Dimenzije:

Maksimalna širina lamel je 350 cm, višina ni omejena.

L

Sidrni betonski vijak M12

37

70

Konzola - jeklena konstrukcija in prašno barvana RAL 9007

30 Fasada

ALU lamela RAL 9007

Vijak cinkan M12 6 kom

Jeklena cev 100 x 40 x 4 mm, pocinkana in prašno barvana RAL 9007

2

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

Ime senčila

Brisole E210

Šifra

SOL E210 - 001

55°

8


Sistemi zaščite pred soncem

Brisole E210 - motorni pogon Projektantski opis Zunanji fasadni Soltec brisoleji tip E210 na motorni pogon. Aluminijaste estrudirane lamele dimenzije 210/30 mm, elipsoidne oblike, barvana v RAL. Lamela je bočno zaprta z alu pokrovi in preko mehanizma povezana na motorni pogon, ki je nameščen izza vodila. En motor lahko poganja največ dva polja in max 20 m2. Lamele so vrtljivo in z ustrezno delitacijo vpete med vertikalna jeklena vodila dim. 40/60/4 mm, ki so pocinkana in prašno barvana v RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Vodila so fiksirana preko konzolnih nosilcev na fasado v rastru max. 350 cm. V primeru vertikalne postavitve lamel se le-te vrtljivo fiksirajo z ustrezno delitacijo med horizontalna vodila dim 40/60/4 mm. V obeh primerih se vodila, preko ustreznih nosilcev, fiksirajo v fasado objekta. Raster med vodili je max 300 cm.

Krmiljenje: Običajno krmiljenje motorja je preko stikala ali daljinca. Možne so tudi naslednje opcije, kjer proizvajalec predloži elektro načrte in sicer: • skupinsko krmiljenje z glavnim stikalom in/ali individualnim stikalom; • skupinsko krmiljenje preko stikala in/ali individualno preko daljinca; • krmiljenje v povezavi s senzorji, kot so: veter/sonce/čas/dež; • krmiljenje v povezavi z računalnikom (sistemom »pametne hiše«).

30

Ime senčila:

Brisole E210

Šifra:

SOL E210 - 001 SOL E210 - 003

Pogon:

Motorni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena prašno barvana ali aluminij

Montaža:

Na vertikalne fasadne površine

Dimenzije:

Maksimalna širina lamel je 350 cm, višina je omejena posredno z močjo motorja, ki lahko poganja maksimalno 20 m2 brisolejev.

210

Ime senčila

Brisole E210

Šifra

SOL E210 - 003

Detajl

Lamela

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

3


Brisoleji

E, F

Brisole E240 - motorni pogon Projektantski opis Zunanji fasadni brisoleji tip Soltec E240. Alu estrudirane lamele dimenzije 240 / 35 mm, elipsoidne oblike, barvana v RAL. Lamela je bočno zaprta z alu pokrovi in preko mehanizma povezana na motorni pogon, ki je nameščen izza vodila. En motor lahko poganja največ dva polja in max 20 m2. Lamele so vrtljivo in z ustrezno delitacijo vpete med vertikalna jeklena vodila dim. 60/40/4 mm, ki so pocinkana in prašno barvana v RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Vodila so fiksirana preko konzolnih nosilcev na fasado v rastru max. 350 cm. V primeru vertikalne postavitve lamel se le-te vrtljivo fiksirajo z ustrezno delitacijo med horizontalna vodila dim 40/60/4 mm. V obeh primerih se vodila preko ustreznih nosilcev fiksirajo v fasado objekta. Raster med vodili je max 330 cm.

Ime senčila:

Brisole E240

Šifra:

SOL E240 - 002

Pogon:

Motorni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena pocinkana in prašno barvana ali alu.

Montaža:

Na vertikalne fasadne površine.

Dimenzije:

Maksimalna širina lamele je 350 cm, medtem ko je višina omejena posredno preko moči motorja, ki lahko poganja največ 20 m2 brisolejev.

Krmiljenje: Običajno krmiljenje motorja je preko stikala ali daljinca. Možne so tudi naslednje opcije, kjer proizvajalec predloži elektro načrte, in sicer: • skupinsko krmiljenje z glavnim stikalom in/ali individualnoim stikalom; • skupinsko krmiljenje preko stikala in/ali individualno preko daljinca; • krmiljenje v povezavi s senzorji, kot so: veter/sonce/čas/dež; • krmiljenje v povezavi z računalnikom (sistemom »pametne hiše«).

4

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F


Sistemi zaščite pred soncem

Brisole E240 - fiksne lamele Projektantski opis Ime senčila:

Brisole E240

Šifra:

SOL E240 - 002

Pogon:

Fiksni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena pocinkana in prašno barvana ali alu.

Montaža:

Na vertikalne fasadne površine.

Dimenzije:

Maksimalna širina lamele je 350 cm medtem, ko po višini ni omejitev.

Zunanji fasadni brisoleji tip E240. Alu estrudirana lamela elipsoidne oblike dimenzije 240 / 35 mm, fiksno in z ustrezno delitacijo vpeta pod določenim kotom na vertikalna vodila, ki so v rastru max. 350 cm. Vodila so preko konzolnih nosilcev vpeta v fasado. Detalj predloži proizvajalec. Barva lamel in jeklene konstrukcije po RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Brisoleje je možno montirati tudi kot nadstrešnico, lamele največ 150 cm od fasade in vodila v rastru 350 cm. Jeklena vodila se preko konzolnih nosilcev fiksirajo v betonsko konstrukcijo. Med vodila so fiksno pod določenim kotom vpete aluminijaste lamele.

35

240

Ime senčila

Brisole E240

Šifra

SOL E240 - 002

Detajl

Lamela

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

5


Brisoleji

E, F

Brisole E310 - motorni pogon Projektantski opis Zunanji fasadni brisoleji tip Soltec E310. Alu. estrudirane lamele dimenzije 310/45 mm, elipsoidne oblike, barvana v RAL. Lamela je bočno zaprta z alu. pokrovi in preko mehanizma povezana na motorni pogon, ki je nameščen izza vodila. En motor lahko poganja največ dva polja in max. 20 m2. Lamele so vrtljivo in z ustrezno delitacijo vpete med vertikalna jeklena vodila dim. 60/80/4mm, ki so pocinkana in prašno barvana v RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Vodila so fiksirana preko konzolnih nosilcev na fasado v rastru max. 450 cm. V primeru vertikalne postavitve lamel se le-te vrtljivo fiksirajo prav tako z ustrezno delitacijo med horizontalna vodila dim. 80/60/4 mm. V obeh primerih se vodila preko ustreznih nosilcev fiksirajo v fasado objekta. Raster med vodili je max. 400 cm.

Krmiljenje: Običajno krmiljenje motorja je preko stikala ali daljinca. Možne so tudi naslednje opcije, kjer proizvajalec predloži elektro načrte in sicer: • skupinsko krmiljenje z glavnim stikalom in/ali individualnim stikalom; • skupinsko krmiljenje preko stikala in/ali individualno preko daljinca; • krmiljenje v povezavi s senzorji, kot so: veter/sonce/čas/dež; • krmiljenje v povezavi z računalnikom (sistemom »pametne hiše«).

6

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

Ime senčila:

Brisole E310

Šifra:

SOL E310 - 001 SOL E310 - 003

Pogon:

Motorni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena pocinkana in prašno barvana ali alu.

Montaža:

Na vertikalne fasadne površine

Dimenzije:

Maksimalna širina lamel je 450 cm, medtem, ko je višina omejena posredno z močjo motorja, ki lahko poganja največ 20 m2 brisolejev.


Sistemi zaščite pred soncem

Brisole E310 - fiksne lamele Projektantski opis Zunanji fasadni brisoleji tip Soltec E310. Alu estrudirana lamela elipsoidne oblike dimenzije 310/45 mm, fiksno in z ustrezno delitacijo vpeta pod določenim kotom na vertikalna vodila, ki so v rastru max. 450 cm. Vodila so preko konzolnih nosilcev vpeta v fasado. Detalj predloži proizvajalec. Barva lamel in jeklene konstrukcije je po RAL. Pri manjših obremenitvah je vodila možno izvesti tudi iz alu profilov. Brisoleje je možno montirati tudi kot nadstrešnico, lamele največ 150 cm od fasade in vodila v rastru 450 cm. Jeklena vodila se preko konzolnih nosilcev fiksirajo v betonsko konstrukcijo. Med vodila so fiksno pod določenim kotom vpete alu lamele.

45

310

Ime senčila

Brisole E310

Šifra

SOL E310 - 003

Detajl

Lamela

Ime senčila:

Brisole E310

Šifra:

SOL E310 - 001 SOL E310 - 003

Pogon:

Fiksni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena pocinkana in prašno barvana ali alu

Montaža:

Na vertikalne fasadne površine

Dimenzije:

Maksimalna širina je 450 cm, medtem ko po višini ni omejitev.

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

7


Brisoleji

E, F

Konzola brisoleja

Vodilo brisoleja 50 x 50 x 4 mm

Alu lamela 300 dim. 300/45 mm, hod lamele od 0° - 87°

°

Naročnik pripelje el. kabel 4 x 1,5 do elektromotorja

8

Ime senčila

Brisole E310

Šifra

SOL E310 - 001

Pogon

Motorni

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F


Sistemi zaščite pred soncem

EM 4x1.5

Alu lamela 300 dim. 300/45 mm (raztezek Alu +- 1 promil dolžine brisoleja)

Konzola brisoleja

Vodilo brisoleja 50 x 50 x 4 mm

Ime senčila

Brisole E310

Šifra

E310 - 001 - 2

Pogon

Motorni

Detajl

Tloris

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

9


Brisoleji

E, F

Brisole F80 Projektantski opis Zunanji fasadani brisoleji tip Soltec F80. Jeklena profilna vodila so fiksirana v vertikalno kostrukcijo ali zid na max 120 cm, barvana v RAL. Alu lamele 80 mm na »klik« sistem so fiksno vpete v vodila po kotom 45º. Izza vodila je možno montirati tudi mrežo proti insektom.

10

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

Ime senčila:

Brisole F80

Šifra:

SOL F80 - 001

Pogon:

Fiksni

Kaseta:

-

Vodila:

Jeklena pocinkana in prašno barvana

Montaža:

Na vertikalne fasadane površine

Dimenzije:

Maksimalna širina brisoleja ni omejena pod pogojem, da je maksimalni raster med vodili 120 cm.


Sistemi zaščite pred soncem

76

80

Ime senčila

Brisole F80

Šifra

SOL F80 - 001

Tehnični katalog / Brisoleji / E, F

11


Ravnovesje svetlobe in sence.

Soltec - Sistemi zaĹĄÄ?ite pred soncem, MIPO d.o.o., Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Slovenija t +386 (0)7 45 22 126, f +386 (0)7 45 22 128, e info@soltec.si, www.soltec.si

Soltec Brisoleji  

Soltec Brisoleji - Tehnični katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you