Bidrag, finalister och vinnare av 2023 års solskyddspris

Page 1

SOLSKYDDSPRISET 2023 Alla bidrag och våra fina finalister


KOMMERSIELLA BYGGNADER & PROJEKT

32 bidrag 11 medlemmar


ALUSOL


ALUSOL


BJÖRNERÖD SOLSKYDD


ALUSOL


ENEROTS-MARKIS.SE


ENEROTHS – MARKIS.SE


KAK – PRIMETEX KÖPING


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENN FABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKISHUSET


MARKISHUSET


MARKISHUSET


PERSIENNKOMPANIET


P E R S I E N N KO M PA N I E T


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


P E R S I E N N KO M PA N I E T


P E R S I E N N KO M PA N I E T


PG:S PERSIENN & MARKISSERVICE


RIKSPERSIENN


RIKSPERSIENN


RIKSPERSIENN


SKÅNSK FÖNSTER MILJÖ


SKÅNSK FÖNSTERMILJÖ


SKÅNSK FÖNSTERMILJÖ


VÄSTGÖTA MARKIS & PERSIENNFABRIK - SUNOFF


FINALISTER KOMMERSIELLE BYGGNADER


MARKISHUSET

Juryns motivering: Färg, form och funktion harmonierar på ett naturligt och inbjudande sätt. Vem vill inte glida in i skuggan här? Världsklass!


MARKISHUSET Juryns motivering: Smakfull installation som bidrar till en tidlös och internationell miljö av bästa sort. Världsklass!


Juryns motivering: Smakfull färgbomb som inbjuder till spännande möten och samkväm. En arbetsmiljö som alla vill ha. Världsklass!

P E R S I E N N KO M PA N I E T


Juryns motivering: Elegant och stilren installation som inbjuder till vänskap och reflektion - vid sol, som vid regn. Världsklass!

ENEROTHS – MARKIS .SE


Juryns motivering: Enkelhet är ofta recept för elegans. Här skapas en lugn och trygg miljö med skuggan som dirigent. Världsklass!

MARKIS & PERSEINNFABRIKEN


KATEGORI FÖR PRIVATA MILJÖER & HEM

32 bidrag 9 medlemmar


BJÖRNERÖD SOLSKYDD


ENEROTHS – MARKIS.SE


ENEROTHS – MARKIS.SE


ENEROTHS – MARKIS.SE


ENEROTHS MARKIS.SE


IKAROS SOLSKYDD & MARKISER


IKAROS SOLSKYDD & MARKISER


IKAROS SOLSKYDD & MARKISER


IKAROS SOLSKYDD & MARKISER


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & P E R S I E N N FA B R I K E N


MARKIS & P E R S I E N N FA B R I K E N


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


MARKIS & PERSIENNFABRIKEN


M A R K I S & P E R S I E N N FA B R I K E N


MILJÖMA


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


PERSIENN-KOMPANIET


PERSIENNKOMPANIET


RIKSPERSIENN


RIKSPERSIENN


RIKSPERSIENN


RIKSPERSIENN


SOLSKYDDSTEKNIK


V Ä S T G Ö TA MARKIS & PERSIENNFA B R I K / SUNOFF


FINALISTER PRIVATE BYGGNADER


Juryns motivering: Härlig plats att vara på under den nyckfulla svenska sommaren. Med ett enkelt knapptryck kan man ändra förutsättningarna för samkväm under alla årstider. Världsklass!

PERSIENNKOMPANIET


Juryns motivering: En idyll i de klassiska svenska färgerna, fasad i falurött och markisväv i mörkgrått. Enkelhet, stil och världsklass!

PERSIENNKOMPANIET


Juryns motivering: En underbar vy över uppdukad lunchbuffé i trädgården. Den klassiska terrassmarkisen skänker skugga och skapar pricken över i-et. Världsklass!

V ÄST G ÖTA MAR K I S & PE R SI E NN -FABR I K / SU NOF F


ENEROTHS – MARKIS.SE

Juryns motivering: Spännande hus med vinklar anpassade både efter tomten och solens gång över himlavalvet. Skuggan och njutbart inomhusklimat skänks av de integrerade solskydden. Världsklass!


Juryns motivering: Det är här vi alla vill vara när den svenska sommaren är som bäst – i skuggan med en svalkande vind, bedårande vyer och klarblå himmel. Världsklass!

IKAROS SOLSKYDD & MARKISERVINNARE KATEGORI KOMMERSIELL: PERSIENNKOMPANIETTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.