Page 1

Osnovna šola  Frana  Albrehta  Kamnik

ŠOLSKI SPLETNI  ČASOPIS   DECEMBER,  2013   ●

~ 1  ~    


ŠOLSKI K   OMENTARJI  

December, 2013  

UV ODNIK

 

No, pa  smo,  veseli  december  je  za  nami  in  leto  je   spet  okrog.  Dedek  mraz,  Božiček  in  Miklavž  so  že   parkirali  sani  in  otroci  že  veselo  uporabljajo   darila,  ki  so  jih  dobili.  Pa  tudi  brez  daril  je  bilo   vzdušje  čarobno,  povsod  so  žarele  lučke  in  se   bleščale  smrečice.  Pa  vendar  je  december  tudi   čas,  ko  je  mnogo  otrok,  katerih  dobri  možje  ne   obiščejo,  žalostnih.  Ker  pa  je  december  čas  sreče   in  veselja,  smo  jim  pomagali,  da  so  se  tudi  oni   veselili  z  nami.  Kako  lepo  je,  če  delimo  svojo   srečo  z  vsemi  okoli  nas  in  si  za  novo  leto   pritisnemo  poljub  na  mrzla  lica.  Čeprav  nas  sneg   še  ni  obiskal,  ga  že  vsi  težko  pričakujemo.  Naj  bo   leto  2014  čarobno,  naj  vam  žarijo  oči  in  naj  vas   spremlja  sreča.  

           

Srečno in  veselo  novo  leto  vam  želim.     Miša  Šala,  8.  c   ●  


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Učenci so  bili  s  taborom  zelo  zadovoljni  

NARAVOSLOVNI TABOR  UČENCEV  7.  A  IN  7.  B   RAZREDA   Učenci  7.  a  in  7.  b  so  preživeli  5    dni  na  Livških  Ravnah.   V  ponedeljek,  2.  12.  2013,  smo  se  ob  8.  uri  z  avtobusom  ter  učiteljicami  Jano  Jus,  Dragico   Kovačič  in  Tino  Plahutnik  odpeljali  proti  Kobaridu  na  Livške  Ravne.  Prispeli  smo  okoli   11.  ure  ter  se  razporedili  po  sobah.  Popoldne  so  učenci  7.  a  razreda  odšli  v  Kavkino  jamo,   7.  b  pa  smo  streljali  z  lokom.   Po  večerji  smo  se  vsi  skupaj  odpravili  na  krajši  sprehod.  Ko  pa  smo  se  vrnili,  smo  se   igrali  skrivnega  prijatelja.  Vsak  dan  je  bil  čas  počitka  od  22.–7.,  ampak  težko  smo  takoj   zaspali.   V  torek  smo  imeli  jutranjo  telovadbo,  se  učili  o  lišajih  ter  odšli  na  daljši  pohod  v  Italijo,  v   majhno  vasico  Topolovo.  Po  večerji  pa  smo  pisali  načrt  za  računalniško  igrico.  Ponoči   spet  ni  bilo  miru,  saj  smo  se  čez  noč  veliko  smejali  in  pogovarjali,  zato  so  imele  učiteljice   vsako  noč  veliko  dela.     V  sredo  smo  plezali  po  plezalni  steni,  odšli  na  ogled  Kavkine  jame  ter  se  učili.  Po  večerji   pa  smo  se  igrali  razne  igre  ter  peli  pesmi.     V  četrtek  smo  opisovali  rastline,  odšli  smo  na  krajši  pohod  ter  se    učili  o  zdravilnih   rastlinah.  Popoldan  smo  se  pripravljali  na  pokaži  kaj  znaš.  Po  večerji  pa  smo  pokazali   svoje  talente  ter  imeli  DISCOOO!  Ko  je  bil  čas  za  spanje  smo  vsi  hoteli  še  glasbo  oziroma   disco,  ampak  učiteljice  nam  niso  dovolile.  Morali  smo  spati,  ampak  ker  je  bila  zadnja  noč,   smo  vsi  »rogovilili«.  Zjutraj  6.  12.  2013  pa  smo  pospravili  sobe,  pojedli  zajtrk  ter  izvedeli   za  rezultate  sob  (nočni  mir  ter  urejenost  sob).  Seveda  je  zmagala  soba  Lastovk.  Po   razglasitvi  smo  odšli  na  avtobus  in  se  odpeljali  na  ogled  muzeja  1.  svetovne  vojne.  V   Kobaridu  smo  pred  gledališčem  pojedli  malico,  nato  pa  se  z  avtobusom  odpeljali  proti   Kamniku.   Ko  smo  prispeli  pred  športno  dvorano,  smo  tam  počakali  starše  ter  odšli  domov.  Na   taboru  smo  se  zelo  zabavali  ter  uživali.   Erika  Prelovšek,  7.  b          

~ 3  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Fotografije  je  prispevala  Tina  Plahutnik.  

~ 4  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

OBISKOVALKI IZ  BOLGARIJE   Na  miklavževo  sta  našo  šolo  obiskali  prostovoljki  iz  Bolgarije.  Nekaj  učencev  iz  9.  c   razreda  jim  je  v  učilnici  geografije  v  angleščini  predstavilo  Slovenijo.       Učenci  so  se  zelo  dobro  pripravili  na  predstavitev,  v  kateri  so  izpostavili:   -­‐

ZNANA MESTA  (Bled,  Piran,  Lipico),  

-­‐

ŠPORTE (plavanje,  smučanje,  bordanje,  maraton,  atletika),  

-­‐

ŠPORTNIKE (Primož  Kozmus,  Filip  Flisar,  Luka  Špik,  Tina  Maze,  Sara  Isakovič,   Rajmond  Debevec,  Urška  Žolnir,  Lucija  Plavžar),  

-­‐

ARHITEKTURO,

-­‐

FRANCETA  PREŠERNA      (1800–1849),  

-­‐

IVANA CANKARJA    (1876–1918),  

-­‐

IVANA GROHARJA  …  

-­‐

Učenci so  gostjama  predstavili  tudi  znane  slovenske  glasbene  ustvarjalce  (Slavka   Avsenika,  Lojzeta  Slaka,  Modrijane,  Perpetuum  jazzile),  prav  tako  pa  so  jima  povedali   nekaj  o  slovenskih  jedeh  (potica,  kranjska  klobasa,  prekmurska  gibanica,  ajdovi  žganci,   žlikrofi,  štruklji,  pršut  …).  

~ 5  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Obiskovalki  sta  predstavitev  z  zanimanjem  poslušali,  dejali  sta,  da  jima  je  bila  zelo  všeč.       Anja  Mrak,  6.  a,  Tinkara  Golob,  6.  b  

~ 6  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

POTUJOČA MUZIKA     Veste,  kaj  je  boljše,  kot  spremljati  300  pevskih  glasov?  Spremljati    500  pevskih  glasov.  In   prav  to  se  je  zgodilo  8.  decembra  v  Cankarjevem  domu.  13  najboljših  mladinskih  pevskih   zborov  iz  cele  Slovenije,  med  katerimi  se  je  znašel  tudi  mladinski  pevski  zbor  Glasbene   šole  Kamnik,  se  je  združilo  in  z  nekaj  potrpljenja  skupaj  spravilo  več  kot  dve  uri  dolg   program.  Ker  sem  bila  tudi  sama  ena  od  pevcev,  vam  bom  povedala  malce  več  o  vsej   stvari.   Torej,  13  najboljših  mladinskih  pevskih  zborov  iz  celotne  Slovenije  je  prejelo  vabilo  in   približno  14  pesmi  razdeljenih  po  glasovih.  Od  septembra  do  oktobra  je  vsak  zbor  vadil   posebej,  novembra  pa  smo  imeli  prvo  skupno  vajo,  ki  se  je  odvijala  v  dvorani  Glasbene   šole  Kamnik.  Na  vaji  so  nam  zborovodje  dali  še  zadnje  napotke  in  bili  smo  pripravljeni.   Tista  sobota  je  bila  za  pevce  zelo  naporna.  Naš    dan  se  je  začel  že  ob  10.00,  ko  smo  imeli   zadnje  skupne  vaje  pred  generalko.  Gostila  nas  je  šola  Majde  Vrhovnik,  v  kateri  nas  je   pričakal  vodič,  ki  je  vsak  zbor  vodil  čez  dan.  Pevci  smo  že  doma  pojedli  zajtrk,  saj  je  bil   dan  res  naporen.  Sledila  je  skoraj  štiriurna  vaja,  kjer  smo  še  enkrat  šli  čez  vse  pesmi,   spoznali  zborovodje  in  dobili  še  zadnje  napotke  v  zvezi  s  prihodom  na  oder.  Po  vaji  smo   se  vsak  zbor  posebej  odpravili  na  kosilo,  nato  pa  smo  pohiteli  nazaj  v  šolo,  kjer  smo  se   oblekli,  obuli  ter  uredili.  Odhiteli  smo  nazaj  v  dvorano,  kjer  smo  imeli  generalko.  Nato  pa   čakali  in  napetost  je  naraščala  …     Pri  koncertu    nas  je  spremljal  orkester  slovenske  vojske,  celoten  projekt  pa  je  omogočil     Javni  sklad  Republike  Slovenije  za  kulturne  dejavnosti.    Celoten  projekt  je  bil  namenjen   počastitvi  dneva  zborovskega  petja,  za  katerega  je  bilo  napisanih  8  novih  pesmi,  ki  so   bile  na  koncertu  prvič  izvedene.   Potujoča  muzika  je  bila  res  velika    in  lepa  izkušnja  tako  zame,  kot  za  večino  drugih   pevcev.  Več    o  projektu  si  lahko  preberete  tudi  na   http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/potujoca_muzika/2013/u vod_%20potujoca_muzika_13.htm.   Kljub  naporu  je  bil  nastop  uspešen  in  gledalci  navdušeni,  pevci  in  zborovodje  pa  si  ga   bodo  ohranili  v  lepem  spominu.  Spoznali  smo  nekaj  novih  prijateljev  in  najpomembneje,   pri    vsem  smo  se  zabavali.  Take  izkušnje  najbrž    ne  bom  več  ponovila,  a  če  bi  se  mi   ponudila  priložnost,  bi  z  veseljem  zapela  v  tolikšnem  pevskem  zboru.   Miša  Šala,  8.  c    

~ 7  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

VIR:https://www.google.si/search?q=mladinski+pevski+zbor+GLASBENE+%C5%A0OLE+KAMNIK&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ei=rP_FUrO9EqaNywOE8oHoBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1062&bih=680#q=mladinski+pevski+zbo rI+V+CANKARJEVEM+DOMU&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=dBKWiBV3ljNg3M%3A%3BzFanqMBHWpnwIM% 3Bhttp%253A%252F%252Flh4.ggpht.com%252F-­‐xIl0yQ0sHb0%252FUqmJkEl-­‐-­‐ II%252FAAAAAAAACeo%252Fq9EwjfU-­‐ k9E%252Fs1024%252FDSC_0368.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.osorehek.si%252Findex.php%252Fdogod ki%252F359-­‐nastop-­‐mladinskega-­‐pevskega-­‐zbora-­‐na-­‐koncertu-­‐potujoca-­‐muzika%3B1024%3B682    

  VIR:  http://www.slovenskenovice.si/bulvar/glasba/petsto-­‐mladih-­‐pelo-­‐v-­‐cankarjevem-­‐domu  

~ 8  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

BOŽIČNO-­‐NOVOLETNA PRIREDITEV   Letošnjo   božično-­‐novoletno   prireditev   sta   vodila   učenca   osmega   razreda,   skrita   v   kostume   Kamniške   Veronike   in   Janeza   Vajkarda   Valvasorja.   Popeljala   sta   nas   skozi   prireditev,   ki   so   nam   jo   pripravili   učenci   naše   šole.   V   uvodnem   delu   je   trobentač   Žiga   Jeretina   zaigral   na   trobento,   nato   pa   nas   je   že   pričakal   nastop   učencev   s   pesmijo   in   plesom   belih   snežink.   Učenci   tretjih   razredov   so   svoj   uvodni   del   nastopa   popestrili   z   zgodbo  o  Kekcu,  ki  išče  klobuk,  zatem  pa  so  še  zaplesali  ob  spremljavi  harmonike.  Zelo   pa   nas   je   presenetil   tudi   pevski   zborček,   saj   je   zapel   pesem   v   nemščini,   na   klavirju   pa   ga   je   spremljala   učiteljica   Petra   Zupin.   Zatem   je   sledila   dramska   predstava,   ki   so   nam   jo   predstavili   učenci   podružnične   šole   Vranja   Peč,   ki   so   tudi   zapeli.   Ker   pa   se   bliža   novo   leto,  so  učenci  zapeli  pesem  (ob  spremljavi  harmonike),  ki  se  v  teh  časih  rada  pojavlja,  in   sicer  »Daj  mi  poljub«.  Seveda  pa  je  tudi  ravnatelj  pripravil  zanimiv  govor  in  vsem  zaželel   vesele  praznike.  Zadnji  nastop  na  prireditvi  pa  je  bil  srednjeveški  ples.  Za  razvedrilo  pa   sta   poskrbela   tudi   voditelja,   ki   sta   nam   zaigrala   zgodbo,   v   kateri   se   Veronika   spremeni   v   človeka,  iskala  pa  sta  tudi  zaklad,  ki  naj  bi  bil  skrit  pod  Malim  gradom.  Na  koncu  smo  bili   vsi  vabljeni  na  božično-­‐novoletni  sejem,  kjer  smo  lahko  kupili  izdelke,  ki  so  jih  naredili   učenci  naše  šole.   Lucija  Jančar,  7.  C    

foto: Janez  Bergant      

   

~ 9  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

VSE OTROKE  JE  OBISKAL  BOŽIČEK   V  sredo,  18.  12.  2013,  smo  učenci  8.c  razreda  OŠ  Frana  Albrehta  v  sodelovanju  z  Rdečim   križem  Kamnik  pripravili  kratko  božično  predstavo  za  otroke  iz  kamniške  občine,   Božiček  pa  je  otrokom,  ki  si  zaradi  stiske  ne  morejo  privoščiti  igrač,  razdelil  tudi  darila.     Priprave  na  predstavo  so  bile  kar  velike.  Najprej  smo  naredili  plakate,  s  katerimi  smo   obveščali  učence  in  starše,  da  zbiramo  igrače.  Plakate  smo  smo  izobesili  po  podružnicah   in  upali  na  veliko  število  igrač,  sestavljank,  knjig  …  Zjutraj  smo  nekateri  učenci  prihajali   v  šolo  že  ob  sedmih,  saj  smo  zbirali  igrače.  Bili  smo  zelo  veseli,  ko  smo  videli,  da  smo   zbrali  veliko  igrač.  Priprave  so  se  nadaljevale  s  pisanjem  prošenj  za  donacije  darilnih   vrečk  in  sladkarij,  s  sortiranjem  igrač  in  tudi  zavijanjem.  Ko  smo  poskrbeli  za  darila,  smo   se  posvetili  predstavi  za  otroke.  Sošolka  Miša  je  napisala  besedilo  za  igro,  naša  naloga  pa   je  bila,  da  jo  čim  bolje  odigramo.  V  sredo  smo  se  dobili  nekoliko  prej,  postavili  smo  sceno   in  imeli  tudi  generalko.  Malo  pred  17.  uro  so  začeli  prihajati  prvi  otroci,  mi  pa  smo  imeli   kar  malo  treme.  Ves  čas  smo  kukali  izza  zavese.  Malo  smo  bili  tudi  razočarani,  saj  je   prišlo  manj  otrok,  kot  smo  pričakovali.  Predstava  se  je  začela,  otresli  smo  se  tudi  treme.   Otroci  so  bili  najbolj  navdušeni  nad  Božičkom,  ki  jim  je  razdelil  darila.  Po  končani   predstavi  smo  se  z  zadovoljstvom,  da  smo  naredili  nekaj  dobrega,  ulegli  na  kavč  in  se   posladkali  z  dobrotami,  ki  so  nam  jih  dale  učiteljice  za  opravljeno  delo.     Zahvaljujemo  se  vsem  otrokom,  ki  so  darovali  svoje  igrače,  in  vsem  ostalim,  ki  so  kakor   koli  pripomogli  k  izvedbi  te  akcije.   Jerca  Pogačnik,  

8. c  

                Foto:  Tina  Plahutnik  

~ 10  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Dan boja  proti  AIDSU  (1.  december)    

    Svetovni  dan  boja  proti  aidsu  obstaja  že  od  leta  1988.     Ima  svoj  simbol  »RDEČO  PENTLJO«,  ki  simbolizira  podporo  in  solidarnost,  ki  jo   sporočamo  obolelim.   AIDS  je  skupek  simptomov  in  infekcij,  ki  so  posledica  izčrpanosti  imunskega  sistema   zaradi  okužbe  z  virusom  HIV.     HIV    se  prenaša  z  neposrednim  stikom  sluznice  ali  krvi  s  telesnimi  tekočinami,  ki   vsebujejo  HIV.  Do  tega  prenosa  lahko  pride  pri  spolnem  občevanju,  transfuzijah  krvi,  z   uporabo  okuženih  podkožnih  igel  tako  v  zdravstvenih  ustanovah  kot  med   uživalci  mamil,  z  matere  na  otroka,  med  nosečnostjo,  rojstvom  ali  z  dojenjem  ter  ob   drugačni  izpostavitvi  kateri  izmed  zgoraj  naštetih  telesnih  tekočin.     Zanimivosti:   -­‐  Vsak  dan  se  po  svetu  z  virusom  HIV  okuži  skoraj  1.500  otrok,  velika  večina  preko   prenosa  iz  matere  na  otroka.   -­‐  40  milijonov  ljudi  po  vsem  svetu  je  okuženih  z  virusom  HIV.   -­‐  V  Sloveniji  je  z  virusom  HIV  okuženih  več  kot  350  ljudi.   -­‐  Leta  2008  so  v  Sloveniji  odkrili  45  na  novo  okuženih  ljudi.     Jakob  Matek,  9.  b     Viri:   Wikipedia     http://otrocarije.blogspot.com/2007/11/1-­‐december-­‐dan-­‐boja-­‐proti-­‐aidsu.html     http://www.ivz.si/index.php?  akcija=novica&n=1430    

~  11  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

MEDNARODNI DAN  ODPRAVE  SUŽENJSTVA   2.  decembra  praznujemo  dan,  katerega  namen  je  spomin  na  trgovino  s  sužnji  in  njeno   odpravo.  Na  ta  dan  naj  bi  se  spomnili  zgodovinskih  vzrokov  ter  ter  dolgoročnih  posledic   suženjstva  v  Evropi,  obeh  Amerikah,  na  območju  Karibov  ter  Indijskega  oceana  oziroma   po  vsem  svetu.    2.  decembra  se  na  svetovni  dan  odprave  suženjstva  spominjamo  na  isti   dan  leta  1949  sprejeto  resolucijo  Generalne  skupščine  o  trgovini  s  sužnji  in  njeno   prepoved.     Dan  Kočan,  8.  C    

VIR:  http://consciouslifenews.com/covert-­‐op-­‐destroy-­‐word-­‐freedom/        

~ 12  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

DAN SAMOSTOJNOSTI  IN  ENOTNOSTI     23.  decembra  1990  se  je  na  plebiscitu  velika  večina  slovenskih  državljanov  odločila  za   samostojno  pot  v  lastni  državi.  Rezultati  plebiscita,  na  katerem  so  volivci  odgovarjali  na   vprašanje:  »Ali  naj  Slovenija  postane  samostojna  in  neodvisna  država?«  so  bili  objavljeni   26.  decembra  in  ta  dan  je  bil  proglašen  za  naš  državni  praznik,  dan  samostojnosti  in   enotnosti.   Do  septembra  2005  se  je  praznik  imenoval  le  dan  samostojnosti,  a  so  ga  s  spremembo   zakona  o  praznikih  in  dela  prostih  dnevih  dopolnili  z  in  enotnosti,  saj  naj  bi  ta  dan   namreč  Slovenci  pokazali  največjo  mero  enotnosti  v  svoji  zgodovini.   Ta  dan  za  nas  pomeni  dela  prost  dan,  saj  je  to  pomemben  praznik  za  vse  Slovence.     VIR:  http://www.zurnal24.si/praznicni-­‐dan-­‐samostojnosti-­‐in-­‐enotnosti-­‐clanek-­‐177757

  Anja  Mrak,  6.  a,  Aldijana  Kočan,    7.  b      

~  13  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

MIKLAVŽ, BOŽIČEK,  DEDEK  MRAZ  

VIR:  http://www.radiohit.si/modules/aktualno/uploads/vsitrije.jpg        

Miklavž Sveti  Nikolaj  velja  za  zaščitnika  mornarjev  in  ribičev,  verjetno  zato,  ker  se  je  njegova   družina  ukvarjala  s  pomorstvom  oziroma  z  ribištvom.  Miklavž  je  svetnik  in  je  zato  v   nebesih,  od  koder  prihaja  k  nam.   Goduje  6.  decembra  in  na  ta  dan  zjutraj  ali  pa  že  5.  decembra  zvečer  po  ustaljenem   običaju  obdaruje  otroke.   Miklavž  je  bil  škof,  torej  je  oblečen  v  škofovska  oblačila,  na  glavi  ima  škofovsko  mitro,  v   roki  pa  škofovsko  palico.   Spremljajo  ga  angeli  in  parklji.     Kako  sveti  Miklavž  prihaja  k  nam,  je  ovito  v  skrivnost.    

Božiček   Je  novodobna  mitološka  osebnost,  ki  obdaruje  otroke  v  noči  pred  božičem  (s  24.  na  25.   december).  Lik  Božička  se  je  razvil  v  Ameriki.   V  letu  1931  je  risar  v  reklamni  akciji  podjetja  Coca-­‐Cola  prvič  narisal  Božička  v  rdečih   oblačilih  z  belo  obrobo.  

~ 14  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Mit o  Božičku  se  je  razširil  iz  Amerike  tudi  v  druge  dežele  sveta,  zlasti  preko  ameriških   filmov  in  glasbe.   Od  Miklavža  in  Dedka  Mraza  se  Božiček  loči  zlasti  po  naslednjih  lastnostih:   • • • • •

Božiček stanuje  na  severnem  tečaju,     Božiček  obdaruje  otroke  na  božično  jutro  –  25.  decembra,   oblečen  je  v  škratovska  oblačila  rdeče  barve  z  belo  krzneno  obrobo,   spremljajo  ga  škrati,   pripelje  se  s  sanmi,  ki  jih  po  zraku  vlečejo  severni  jeleni.  

Dedek Mraz     Je  mitološki  dobrotnik,  ki  obdaruje  otroke  v  tednu  pred  novim  letom  ali  pa  v  noči  z  31.   decembra  na  1.  januar.   Živi  pod  Triglavom  v  Kekčevi  deželi.   Otroke  obdaruje  pred  novim  letom  ali  na  novoletno  jutro  v  domačem  krogu.   Oblečen  je  v  ovčji  krznen  plašč  s  slovenskimi  ornamenti,  v  roki  ima  sprehajalno  palico,   na  glavi  pa  ima  polhovko.   Po  navadi  nima  spremljevalcev,  lahko  pa  ga  spremljajo  palčki,  živali  in  snežinke.   Pripelje  se  s  sanmi  s  konjsko  vprego.   http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Nikolaj   http://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8Dek   http://sl.wikipedia.org/wiki/Dedek_Mraz    

Lucija Brlec,  9.  a,  Anja  Štukelj,  7.  a  

VIR:  http://www.siol.net/avtomoto/zanimivosti/zgodovina/2010/12/bozickove_sani.aspx  

~ 15  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

  POPESTRIMO  ŠOLO     OGLED  SNEMANJA  ODDAJE  MALE  SIVE   CELICE   V  sredo,  18.  12.  2014,  smo  šolski  novinarji  in  učenci  vključeni  v  aktivnost  Mi  smo   kreativni  (v  okviru  projekta  Popestrimo  šolo)  obiskali  RTV  SLO  v  Ljubljani,  da  bi  si   ogledali  snemanje  oddaje  Male  sive  celice.  Tokratna  oddaja  je  bila  prav  posebna,  saj  so  v   njej  sodelovali  znani  Slovenci,  med  katerimi  so  bili  tudi  Sabina  Kogovšek,  Gašper  Tič,   Pižama,  Boris  Kobal  in  Adi  Smolar.       Zjutraj  smo  se  z  vlakom  iz  Kamnika  odpeljali  v  Ljubljano  in  se  najprej  napotili  na  ogled   novoletno  okrašenega  Prešernovega  trga.     Ko  smo  prišli  na  RTV  SLO,  smo  dobili  garderobo,  kjer  nas  je  na  naše  veliko  presenečenje   čakala  tudi  malica,  nato  pa  so  nas  pospremili  v  studio.     V  studiu  smo  bili  razdeljeni  v  dve  skupini,  vsaka  skupina  je  navijala  za  svojo  ekipo.     Ogled  snemanja  je  bil  zelo  zanimiv,  saj  smo  videli,  koliko  ljudi  sodeluje  pri  snemanju,   kako  izgleda  studio  in  kako  ponavljajo  posamezne  dele  (ponavljali  so  le  dvakrat,  saj  je   snemanje  potekalo  brez  zapletov).  Zanimivo  je  tudi  to,  da  niso  prav  občutljivi  na  ropot   med  snemanjem,  enemu  od  gledalcev  je  namreč  na  tla  padel  telefon,  a  se  za  ta  zvok  sploh   niso  zmenili.  Na  koncu  smo  se  lahko  fotografirali  s  tekmovalci  in  dobili  njihove   avtograme.   Po  snemanju  smo  odhiteli  še  na  prigrizek  v  McDonalds,  nato  pa  smo  tekli  na  vlak  za  v   Kamnik,  saj  nam  je  že  zmanjkovalo  časa.     Jakob  Matek,  9.  b  

~ 16  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Po vožnji z vlakom v Ljubljano smo odšli do RTV SLO in tam počakali na sprejem v studio.

Skupaj z učiteljico Tadejo Kilar v recepciji RTV zgradbe čakamo na povabilo v studio.

~ 17  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

V studiu nas je sprejel voditelj oddaje Pavle Ravnohrib in nas usmeril na tribuno.

V studiu sta za sproščeno vzdušje poskrbeli dve ekipi tekmovalcev. Rdečo ekipo so sestavljali znani Slovenci: Boštjan Gorenc, Mina Markovič in Rok Kožel. Toni Gašperšič, Sabina Kogovšek in Gašper Tič pa so znani Slovenci zelene ekipe. .

~ 18  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Pogled na dobršni del studia, kjer je v ospredju voditeljica snemanja, ki nam je dajala navodila, kdaj ploskamo in navijamo. V ozadju pa poleg že naštetih članov rdeče in zelene ekipe še levo Adi Smolar in Boris Kobal.

Učenci v publiki med pavzo snemanja.

~ 19  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  AtKTUALNI   itle]   DOGODKI     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Teo Podobnik in Jakob Matek sta pogledala iz perspektive nastopajočih.

Učenke pa so se z veseljem fotografirale s Sabino Kogovšek, ki igra v znanem slovenskem filmu Gremo mi po svoje.

~ 20  ~    


Šolski komentarji   –  KO  BOM  VELIK  BOM  ...    

December, 2013  

PREDSTAVITEV POKLICA:       OBLIKOVALEC     V  tokratnem  intervjuju  vam  predstavljam  poklic  oblikovalca.  O  tem  sem  se  pogovarjal  s     Polono  Matek.     Kakšna  je  vaša  izobrazba?   Univerzitetni  diplomirani  oblikovalec.  Študirala  sem  na  Univerzi  v  Ljubljani,  in  sicer  na     Akademiji  za  likovno  umetnost  in  oblikovanje.   Študiraš  lahko  različne  smeri  oblikovanja:   –

industrijsko oblikovanje,  kjer  oblikuješ  predmete  od  stola,  kozarca  do   transportnih  sredstev,  

grafično oblikovanje  se  ukvarja  z  oblikovanjem  celostnih  grafičnih  podob   različnih  blagovnih  znamk  ter  z  oblikovanjem  vseh  možnih  tiskovin,  embalaž,  itd.      

Ali  je  poklic  zahteven?   Za  kvalitetno  opravljanje  poklica  je  potrebno  poleg  praktičnega  dela  obvladovanje   različnih  računalniških  programov,  priporočljiva  je  široka  razgledanost.  Poklic  je  dovolj   zahteven,  če  ga  kvalitetno  opravljaš  in  si  inovativen.     Ali  imate  veliko  dela?   Delo  si  je  potrebno  dobro  organizirati,  tako  da  ga  opraviš  kvalitetno  in  pravočasno.   Katere  osebnostne  lastnosti  potrebuješ  za  opravljanje  poklica?   Kreativnost,  domišljijo,  ročne  spretnosti,  logično  razmišljanje,  vztrajnost,  raziskovalnost   in  dobro  voljo.   Komu  bi  ta  poklic  predlagali?   Vsakomur,  ki  želi  biti  kreativen  in  ustvarjalen  ter  delati  zanimivo  in  raznoliko  delo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jakob  Matek,  9.  b    


Šolski komentarji   –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK      

LITERARNO –  LIKOVNI  KOTIČEK     Lama,  galama,  mama   Moja  mama,  moja  lama,   tam  v  goščavi  je  nastal,   našla  je  še  eno  lamo,   in  postala  je  galama.   Ko  prišla  je  še  ena  lama,   jo  je  našla  ena  mama   in  naenkrat  je  postala  mama  lama.   Ko  je  lama  rekla  mama,   je  postala  ona  lama   in  zagledala  je  kačo   in  jo  je  zgrabila  za  krtačo.   Ko  je  kača  rekla  krtača,   je  postala  kot  brisača   in  kar  naenkrat  je  zaslišala  galamo,   se  hitro  preoblekla  v  pižamo   in  odšla  v  daljavo,  galamo,  puščavo.   Ana  Gorjub                         VIR:  http://de.wikipedia.org/wiki/Lama_(Kamel)  

December, 2013  


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  LITERARNO   title]   LIKOVNI  KOTIČEK     document  

Septmber, 22013   December,   013  

KO POGLEDAŠ  

Ko pogledaš  v  nebo,  vidiš  ptice,     ko  pogledaš  v  nebo,  vidiš  še  sinice.     Ko  pogledaš  naprej,  vidiš  drevesa,     vidiš  gozdove  in  še  goreče  slapove.     Slapovi  šumijo,  čez  kamne  drvijo,     ptice  žgolijo  tja  v  prerijo.     V  njej  pa  so  rože  cvetoče,  šumeče       in  silno  svetleče.     Sara  Kolar,  5.  B    

VIR:  http://blogs.howstuffworks.com/2010/04/16/yosemite-­‐where-­‐a-­‐waterfall-­‐ catches-­‐fire/  

~ 23  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  LITERARNO   title]   LIKOVNI  KOTIČEK     document  

Septmber, 22013   December,   013  

NA KMETIJI   Na  dvorišču  leži  siva  mačka,   ki  zvečer  obvezno  kvačka,   drugače  cele  dneve  poležava,   saj  to  zanjo  je  prava  zabava.     Po  travniku  skaklja  zajec  in   zagleda  lunin  krajec,   zajec  zaspi  in  ko  se  zbudi,   lune  več  ni.     Na  pašniku  se  pase  ovca,   ki  se  ji  zelo  rado  kolca,   zato  steče  do  potoka   in  se  hladne  vode  napoka.   Kaja                                                                                                                                 VIR:       http://www.google.si/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sodahead.com%2Ffun%2Fshe ep-­‐sheep-­‐sheep-­‐3-­‐do-­‐you-­‐like-­‐sheep%2Fquestion-­‐ 3589163%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=VBElxs8ksj8NzM&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=MPcsvp yLtkg3iM&ei=uOjFUtzpB8WVswaxroAg&ved=0CAQQsCUoAQ  

~ 24  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  LITERARNO   title]   LIKOVNI  KOTIČEK     document   Pravilen  človek   Tisti,  ki  komu  zaupa,   nikoli  in  nikdar  ne  obupa,   če  upošteva  znak,     ga  nikoli  ne  povozi  vlak,   če  kdo  ne  mara  ure,     ga  bodo  zbudile  kure,     če  bo  kdo  priznal,   bo  naredil  prav,   če  imaš  rad  stil,     je  to  tvoj  cilj.     Kdor  rabi  ključ,     naj  prižge  si  luč,     kdor  je  lažniv,     ima  jezik  plesniv,   kdor  je  ves  čas  v  hiši,     se  mu  pod  posteljo  skrivajo  miši.       Takšen  je  ta  pravilen  človek.                                                                                                                                                                                                                                      Filip  Ferlič      

VIR:http://164.8.8.9/~riko/dijaki12/1c/splet_tajki/sodobne2.html

~ 25  ~    

Septmber, 22013   December,   013  


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  LITERARNO   title]   LIKOVNI  KOTIČEK     document  

Septmber, 22013   December,   013  

VELE TUNA   Nekoč  živela  je  vele  tuna,   ki  imela  je  nos  kot  luna.   Ni  imela  niti  repa,     ker  živela  je  kot  repa.    

V morju  je  čisto  sama,     kot  samotarska  morska  lama.   Če  pa  je  riba  jo  mimo  ucvrla,     jo  je  tuna  z  veseljem  požrla.    

V bližini  je  živel  morski  pes,   ki  imel  prevelik  je  prst.   Kmalu  sta  se  poročila     in  tri    leta  so  minila.    

Nato jo  ujel  je  velik  ribič,     ki  se  pisal  je  Prtibič.   Doma  jo  dal  je  velik  lonec     in  prišel  je  naš  konec.    

Tia Pavlič  

                                                                                                               

                                                         

VIR: http://www.google.si/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.studiofaca.com%2Fozadja%2Fnarava%2Fmorje%2F&h= 0&w=0&sz=1&tbnid=sVzUF6saclu9CM&tbnh=194&tbnw=259&zoom=1&docid=WBNBfHlyOs1b0M&ei=E-­‐ zFUvTKHcjatAbO54CACQ&ved=0CAIQsCUoAA  

~ 26  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  KULINARIČNI   title]   KOTIČEK     document  

Septmber, 22013   December,   013  

JEDI ZA  NA  PRAZNIČNO  MIZO   Orehova  potica     SESTAVINE  ZA  TESTO:   Kvas  -­‐  svež   Sladkor  -­‐  beli   Pšenična  bela  moka   Kravje  mleko  -­‐   polnomastno   Maslo   Olje  -­‐  sončnično   Vanilijev  sladkor   Limonina  lupina   Jajce  -­‐  kokošje,  rumenjak   Rum   Sol    

40g 80g   600g   3,5dl   40g   100g   3  kosi       5  kosov   2  žlici      

SESTAVINE ZA  NADEV:   Orehi   600g   Sladkor  -­‐  beli   200g   Vanilijev  sladkor   2  kosa   Limonina  lupina       Rum   3  žlice   Sladka  smetana   2,5dl   Sol       Jajce  -­‐  kokošje,  beljak   3  kosi   Jajce  -­‐  kokošje   1  kos   Sladkor  -­‐  v  prahu             Priprava  testa   V  posodo  nadrobimo  kvas,  dodamo  žličko  sladkorja,  žlico  moke  in  0.5  dl  mlačnega   mleka.  Premešamo  in  postavimo  na  toplo  da  nastane  kvasec.   Moko  presejemo  in  vanjo  zamešamo  kvasec.   Maslo  raztopimo,  dodamo  preostalo  mleko,  preostali  sladkor,  olje,  vanilijev  sladkor,   limonino  lupinico,  rumenjake,  sol  in  rum.  Vse  skupaj  premešamo  in  dodamo  k  moki.   Dobro  pregnetemo  da  nastane  gladko  testo.   Testo  pomokamo,  pokrijemo,  postavimo  na  toplo  da  vzhaja.   Vzhajano  testo  pregnetemo  in  pustimo  da  še  enkrat  vzhaja.   Testo  zvrnemo  na  pomokano  desko  in  ga  razvaljamo  na  1cm  debel  pravokotnik.    

~ 27  ~    


[Type tkhe   Šolski   omentarji   –  KULINARIČNI   title]   KOTIČEK     document  

Septmber, 22013   December,   013  

Priprava nadeva   Orehe  zmeljemo,  jim  dodamo  sladkor,  vanilijev  sladkor,  limonino  lupino,  rum,  sladko   smetano,  sol  in  trd  sneg  iz  beljakov.   Nadev  enakomerno  razmažemo  po  testu,  nato  testo  zvijemo.   Pekač  namastimo  in  vanj  damo  zvito  testo.  V  višino  sme  segati  le  do  3/4  pekača.   Jajce  stepemo  in  z  njim  namažemo  potico.  Prebodemo  jo  do  dna  z  leseno  paličico.   Potico  postavimo  na  toplo  da  počasi  vzhaja.   Ko  sega  do  roba  pekača,  jo  v  srednje  vroči  pečici  pečemo  1  uro.   Ko  se  potica  ohladi  jo  potresemo  s  sladkorjem  v  prahu.      

VIR:  http://www.mojirecepti.com/recept/orehova-­‐potica.htm

~ 28  ~    


Šolski komentarji   –  KULINARIČNI  KOTIČEK      

December, 2013  

Potratna potica   SESTAVINE:     1  kg  moke   75  dag  orehov   1  kg  skute   1  kos  kisle  smetane   10  kos  jajc   35  g  kvasa   0.5  kg  sladkorja   10  dag  kakava  v  prahu   10  dcl  mleka   3-­‐4  jedilna  žlica  ruma   1  ščepec  soli       NAVODILA  ZA  PRIPRAVO:   KVAŠENO  TESTO:  0.5kg  moke,  sol,  kvas,  1/4  l  mleka,  2  rumenjaka,  8  dag  margarine,  8   dag  sladkorja,  2  žlici  ruma,  1  vanili;  Iz  sestavin  zamesimo  testo  in  ga  damo  za  1  uro   vzhajat.  Ko  je  testo  vzhajano,  ga  razvaljamo  na  0.5cm  debeline.  Z  njim  oblečemo   notranjost  pekača,  s  preostankom  pa  pokrijemo  potico  po  vrhu.  Okrog  in  okrog  mora  biti   obdana  s  kvašenim  testom.     SVETLI  BISKVIT:  3  jajce,  18  dag  sladkorja,  18  dag  moke,  1  vanili,  1/2  pecilnega  praška,  6   žlic  vode;     TEMNI  BISKVIT:  3  jajce,  18  dag  sladkorja,  13  dag  moke,  5  dag  kakava  v  prahu,  1/2   pecilnega  praška,  6  žlic  vode;     OREHOV  NADEV:  75  dag  orehov,  kisla  smetana,  1  jajce,  rum,  sladkor  po  okusu;  Mleko   segrejemo  in  ga  prelijemo  čez  orehe  (jih  poparimo).  Dodamo  ostale  sestavine  in   premešamo.     SKUTIN  NADEV:  1  kg  skute,  2  rumenjaka  in  sneg  iz  dveh  beljakov,  sladkor  po  okusu,   vanili,  limonina  lupinica;     IZDELAVA:  Biskvit  prerežemo  tako,  da  dobimo  4  plasti.Na  dno  pekača,  kjer  je  testo   najprej  namažemo  orehov  nadev  in  pokrijemo  s  svetlim  biskvitom,  potem  sledi  skutin   nadev  in  temen  biskvit,  in  zopet  orehov  nadev  in  svetel  biskvit  in  skutin  nadev  in  temen   biskvit.  Končamo  z  orehovim  nadevom,  ki  ga  pokrijemo  s  kvašenim  testom.    Pečemo  na   180°  približno  eno  uro.     VIR:  http://www.skuhaj.si/recept/sladica/potratna-­‐potica-­‐1


[Type the   ŠOLSKI   K   OMENTARJI   document  title]  

Septmber, 22013   December,   013  

ŠOLSKE KOMENTARJE  SMO   USTVARJALI:  

   

Daša Konjevič,  6.  a   Anja  Mrak,  6.  b  

Tinkara Golob,  6.  b   Jerneja  Grintal  Polše,  6.  c   Brigita  Erman,  6.  c   Eva  Seretin,  6.  c   Ajda  Kličić,  6.c     Naja  Justinek,  7.  a   Janja  Zupančič,  7.  b   Anja  Štukelj,  7.  a   Nataša  Resnik,  7.  b   Luka  Anžel,  7.  b   Erika  Prelovšek,  7.  b   Anja  Žnidaršič,  7.  b   Aldijana  Kočan,  7.  b   Živa  Šubelj,  7.  b   Urška  Brnot,  7.  c   Miša  Šala,  8.  c   Ana  Berwanger,  8.  c   Dan  Kočan,  8.  c   Lucija  Brlec,  9.  c   Jakob  Matek,  9.  b   Teo  Podobnik  9.  b   Emir  Muradbašić   ~  30  ~   9.  c    

Profile for Šolski komentarji

Solski komentarji december2013  

ŠOLSKI KOMENTARJI DECEMBER 2013

Solski komentarji december2013  

ŠOLSKI KOMENTARJI DECEMBER 2013

Advertisement