Page 1

Osnovna šola  Frana  Albrehta  Kamnik      

ŠOLSKI SPLETNI  ČASOPIS   JANUAR,  2014   ●

~ 1  ~    


ŠOLSKI KOMENTARJI    

Januar, 2014  

UV ODNIK

Dragi bralci!  

Vsi si  želimo  objemov,  ljubezni,  nekoga,  ki  nas  ima   rad.  Velikokrat  nestrpno  pričakujemo,  da  bomo   nekoga  prijeli  za  roko  in  slišali  njegov  glas.  

     

Še posebej  si  to  želimo,  kadar  nekoga  izgubimo.   Takrat  si  želimo,  da  bi  bilo  kakor  včasih,  ko  smo   lahko  bili  skupaj  vsak  dan,  ko  smo  si  lahko  zaupali   vse,  kar  je  bilo  v  naših  mislih.  

 

Koliko nam  pomeni  topla  beseda  ali  dotik  nam   ljube  osebe  se  zavemo  šele,  ko  smo  slabo   razpoloženi,  osamljeni.   V  mesecu  januarju  praznujemo  dan  objemov.   Objemanje  ni  namenjeno  samo  zaljubljenim,   objemanje  ima  tudi  zdravilne  učinke.  Pri  odraslih   namreč  znižuje  krvni  tlak  in  srčni  utrip.   Počasi  bo  prišla  pomlad.  Imejmo  se  radi  in   objemimo  se!    

Teo Podobnik,  9.  c       ●  


Šolski komentarji   –  KULTURNA  ŠOLA    

Januar, 2014  

BONTON NA  KULTURNI  PRIREDITVI   Bonton,  bonton,  bonton  …  vedno  nam  govorijo,  naj  se  lepo  obnašamo,  naj  ne  delamo   tistega  in  onega  …  Nam  se  sicer  zdi,  da  nam  ves  čas  samo  nakladajo,  vendar  –  bonton  je   zelo  pomemben,  saj  s  tem  pokažemo  svoje  spoštovanje  in  se  na  nek  način  tudi   predstavimo.  Bonton  je  prvi  vtis,  ki  ga  naredi  vsak  človek  in  je  še  kako  pomemben.     Bonton  na  prireditvah  pa  je  malce  drugačna  zgodba.     1. Ko  prideš  v  dvorano,  se  ne  smej  in  ne  skači.  Že  s  prihodom  v  dvorano  boš  sebi  in   drugim  dokazal,  da  si  lahko  miren,  kulturen  in  obvladaš  svoje  občutke.     2. Mirno  se  usedi  na  stol  in  počakaj  na  začetek  prireditve.  Nastopajoči  so  se  najbrž   zelo  trudili  in  naredili  prireditev,  kar  se  da  zanimivo.     3. Med  nastopi  ne  zehaj,  se  ne  hihitaj  ali  delaj  kaj,  kar  bi  ostale  gledalce  ali  igralce   motilo.     4. Če  se  ti  nastop  zdi  dolgočasen,  tega  ne  razglašaj  in  ne  kaži  na  glas,  sploh  ne  med   nastopom.  Ker  pa  kulturna  prireditev  časti  nek  praznik,  osebo  bodi  toliko  bolj   prizanesljiv.     5. Vsako  točko  nagradi  z  aplavzom,  čeprav  ti  sploh  ni  bila  všeč.  Po  prireditvi  se  tiho   odpravi  iz  dvorane  in  poslušaj  tuja  mnenja.  Gotovo  ti  je  bilo  na  prireditvi  kaj  všeč.     6. Verjetno  ne  maraš  dolgih  govorov,  a  so  na  tovrstnih  prireditvah  potrebni.  Ne   vzdihuj  in  ne  dolgočasi  se,  saj  bo  v  njem  povedanega  kaj  pomembnega.  Če  si  del  v   govoru  povedanega  že  slišal,  se  vsaj  pretvarjaj,  da  ti  je  všeč  in  svoje  misli  zadrži   zase.   No,  zdaj  veš,  kar  si  že  vedel,  vendar  ti  bodo  prav  vsi  hvaležni,  če  boš  to  tudi  upošteval.     Želim  ti  najlepše  trenutke  na  prireditvah.     Miša  Šala,  8.  C  

 

               

Vir slike:http://zagrebdubaitheworld.blogspot.com/2013/03/le-­‐bon-­‐ton-­‐vol-­‐1.html  


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

41. PLESNO  TEKMOVANJE   V  torek,  24.  12.  2013,  je  na  šoli  potekalo  že  41.  plesno  tekmovanje.   Plesno  tekmovanje  je  na  OŠ  Frana  Albrehta  postalo  že  prava  tradicija,  saj  ga  na  šoli   prirejajo  že  kar  41  let.  Ker  tekmovanje  poteka  tik  pred  božično-­‐novoletnimi  prazniki,  se   učenci  se  posebej  radi  zavrtimo  v  ritmu  glasbe  in  tako  zaključimo  zadnji  šolski  dan  v   tistem  koledarskem  letu.     Čeprav  je  lansko  leto  potekalo  jubilejno  40.  tekmovanje  in  smo  se  želeli  učenci  še  toliko   bolj  izkazati,  smo  se  letos  vseeno  odrezali  odlično  in  tako  nadaljevali  šolsko  plesno   tradicijo.   Kot  že  večino  let  so  se  6.  razredi  zavrteli  v  ritmu  polke,  7.  razredi  so  se  pozibavali  v   ritmih  Foxtrota,  8.  razredi  so  se  predstavili  z  disco  hustlom,  9.  razredi  so  odplesali   angleški  valček,  tisti,  najbolj  zagnani  učenci  9.  razredov  pa  so  s  svojim  soplesalcem   odplesali  vse  štiri  plese.   Vsi  plesni  pari  so  se  zelo  potrudili  in  odlično  odplesali,  a  na  odru  za  zmagovalce  so  mesta   samo  za  tri  plesne  pare.       Na  oder  za  zmagovalce  so  se  uvrstili:     6.  razred:   1.  mesto  –  Tinkara  Golob  in  Jernej  Hribar  (6.  b)   2.  mesto  –  Mojca  Mlakar  in  David  Golob  (6.  b)   3.  mesto  –  Lucija  Nograšek  in  Robert  Pavlovič  (6.  b)     7.  razred:   1.  mesto  –  Urška  Bernot  in  Lovro  Planko  (7.  c)   2.  mesto  –  Ana  Ogrin  in  Žan  Lamovšek  (7.  a)   3.  mesto  –  Nejka  Spruk  in  Teo  Flis  (7.  c)     8.  razred:   1.  mesto  –  Ana  Berwanger  in  Gorazd  Motnikar  (8.  c)   2.  mesto  –  Lucija  Škrjanc  in  Peter  Kokalj  (8.  b)   3.  mesto  –  Špela  Rak  in  Klemen  Kotnik  (8.  c)     9.  razred:   1.  mesto  –  Ida  Hribar  in  Teo  Podobnik  (9.  b)   2.  mesto  –  Lara  Uršič  in  Rok  Slabe  (9.  b)   3.  mesto  –  Lucija  Lampe  Kastelic  in  Aljaž  Grilc  (9.  b)  

~ 4  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

Vsi  štirje  plesi:   1.  mesto  –  Ida  Hribar  in  Teo  Podobnik  (9.  b)   2.  mesto  –  Lara  Uršič  in  Rok  Slabe  (9.  b)   3.  mesto  –  Nagaya  Florjan  Gorjup  in  Žiga  Horvat  (9.  c)                  Živa  Šubelj,  7.  b  

 

~  5  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

FRANCE PREŠEREN     France  Prešeren  velja  za  največjega  slovenskega  pesnika.  Napisal  je  veliko  pomembnih   pesmi,  med  drugimi  tudi  Zdravljico,  Krst  pri  Savici,  Slovo  od  mladosti,  Sonetni  venec.   Poleg  pesništva  se  je  ukvarjal  tudi  s  pravom.  Po  uspešno  zaključenem  študiju  na   dunajski  pravni  fakulteti    se  je  vrnil  v  Ljubljano,  kjer  je  delal  kot  odvetnik.  V  tem  času  je   napisal  večino  svojih  pesmi.  Pri  pisanju  mu  je  pomagal  zvesti  prijatelj  Matija  Čop.  Malo   kasneje  se  je  Prešeren  močno  zaljubil  v  Primičevo  Julijo,  ki  je  bila  iz  bogate  družine.   Primičeva  Julija  ga  je  prezirala,  saj  je  bil  iz  kmečke  družine.  France  Prešeren  je  Juliji   posvetil  veliko  pesmi,  ki  pri  njegovi  ljubezni  niso  veliko  pomagale.  Po  dolgem  času  se  je   France  Prešeren  le  odločil,  da  bo  imel  otroka  z  Ano  Jelovšek  (služkinjo),  čeprav  je  še   vedno  močno  ljubil  Primičevo  Julijo.  Z  Ano  sta  imela  tri  otroke.       France  Prešeren  je  bil  do  sedaj  edini  slovenski  pesnik,  ki  se  je  lahko  kosal  z  ustvarjalci    iz   cele  Evrope.     V  spomin  na  Franceta  Prešerna  je  na  Prešernovem  trgu  njegov  kip,  ki  gleda  proti  hiši,  v   kateri  je  prej  živela  Primičeva  Julija,  le  tam  pa  je  njen  kip,  ki  ga  ošabno  gleda.   France  Prešeren  se  je  rodil  3.  12.  1800  v  Vrbi  na  Gorenjskem,  umrl  pa  8.  2.  1849  v   Kranju.     Del  njegove  pesmi  Zdravljica,  napisane  leta  1844,  je  besedilo  državne  himne  Republike   Slovenije,  obletnica  njegove  smrti  pa  osrednji  državni  kulturni  praznik.  V  manjšem   obsegu  obeležujemo  tudi  obletnico  njegovega  rojstva  kot  Ta  veseli  dan  kulture.     Tinkara  Golob,  6.  b  

~ 6  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

Slika njegove  ljubezni  Julije  Primic:  http://en.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren  

Vir njegove  slike:  http://en.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren    

Vir njegove  hiše:  http://www.zirovnica.si/podrocje.aspx?id=243  

~ 7  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

SVETOVNI DAN  MIRU   Mir.  Vsi  želimo  malo  miru.  Mir  pred  šolo,  mir  pred  delom,  mir  med  sošolci,  v  družini,   državi  …   Vsako  leto  1.  1.  pa  se  borimo  za  drugačen  mir.  Mir  na  svetu.   Zanj  se  borijo  vse  države  sveta.  A  vsaka  drugače.  Veliko  držav  je  na  ta  dan  postalo   samostojnih.  Na  ta  dan  se  je  rodilo  ogromno  organizacij,  ki  pomagajo  in  skrbijo  za   pravice  ljudi  po  svetu.  Veliko  ljudi  je  postalo  svobodnih  …  Na  ta  dan  se  je  zgodilo  veliko   stvari.    In  na  ta  dan  upamo,  da  bo  enkrat  za  vselej  na  Zemlji  zavladal  mir.  Za  vse.   Na  ta  dan  se  vsi  trudimo  in  damo  vse  od  sebe,  da  bi  nekdo,  nekje  našel  svoj  mir.     Naj  se  vam  mir  pogrezne  v  srca.  Naj  se  vam  usede  v  dušo,  ker  le  tako  bomo  lahko  zares   pomagali  vsakomur  in  vsem.  In  bomo  zadovoljni.  Naj  bo  vsak  dan  poln  miru.     Miša  Šala,  8.  C  

         

Vir slike:http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/23.12.2011-­‐92  

                                                                     

VIR:http://www.peacedayphilly.org

~ 8  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

MEDNARODNI DAN  OBJEMA   Marsikdo  ne  ve  za  mednarodni  dan  objema,  zato  vam  ga  bom  predstavila!    

                                  vir  slike:  http://siol.sdn.si/sn/img/09/021/633681551511983865_objem1.jpg   Nekatere  stvari  so  tako  preproste.  Stopimo  do  človeka,  razpremo  svoji  roki  in  mu  podarimo   objem.  Vsak  dan,  znova  in  znova,  spet  in  spet,  ni  važno  s  kom,  ni  važno,  kdaj  se  objamemo.   Bližina  človeka  razvedri  in  mu  podari  moč  za  naprej,  za  naslednje  trenutke  svojega  življenja   Že  od  leta  1986  je  v  ZDA  21.  januar  določen  za  mednarodni  dan  objema.     Po  svetu  se  je  ta  "praznik"  razširil  pod  različnimi  imeni:  Hug  Day,  World  Hug  Day,  Send  a  Hug   Day,  International  Hug  Day  in  celo  Hug  a  Bear  Day.     Po  ideji  iz  Avstralije  smo  tudi  v  Sloveniji  izvedli  akcijo  "Podarim  objem".  Veliko  ljudi  na  ulici  je   bilo  presenečenih,  ko  so  videli  napise  na  kartonih,  nekateri  so  jih  ignorirali,  drugi  pa  so  brez   predsodkov  stopili  v  zasebno  polje  neznancev  in  jih  z  veseljem  objeli.     Četudi ste dan objema zamudili, zanj ni nikoli prepozno. Lahko se odločite sami, da bo to vaš dan objema, in naklonite pozornost vašim najdražjim. Tudi  po  ulicah  podarjajo  objeme    .  Lahko  si  ogledaš  na  spodnjem  videoposnetku.     http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4#t=66        Janja  Zupančič,  7.  b  

  ~  9  ~    


Šolski k  omentarji  -­‐  AKTUALNI  DOGODKI  

Januar, 2014  

DAN BOJA  PROTI  KAJENJU   Ogromno  ljudi    na  svetu  kadi.  Mogoče  celo  vaši  sorodniki.  Tobak  je  nevarna  droga,  ki  pa   je  postala  dovoljena,  kar  je  povzročilo  ogromno  zasvojenost.  Mnogo  kadilcev  trdi,  da  jim   ni  nič  hudega,  njihovo  telo  pa  počasi  razjeda  nevaren  plin.   Ker  bi  zelo  radi  pomagali  takim  ljudem,  je  31.  januar  posvečen  boju  proti  kajenju.   Obeležujejo  ga  po  celem  svetu,  saj  bi  s  tem  želeli  pomagati  kadilcem  prenehati  s   kajenjem.  Težko  je  prenehati  kaditi  kar  čez  noč.  Za  to  je  potreben  čas  in  ogromno   potrpljenja.  Premagati  kajenje  je  eden  največjih  dosežkov  v  življenju  kadilca.  Seveda  pa   je  vse  lažje,  če  ti  pomaga  družina  in  prijatelji.   Pomagajte  svojim  bližnjim,  ki  kadijo,  in  jih  odvrnite  od  strupov.  Poiščite  pomoč  pri   zdravniku  in  živite  zdravo  in  srečno  življenje.     Miša  Šala,  8.  C  

                   

Vir slike:http://www.radioantena.si/strani/Ekipa.aspx?ID=13407     Obiskovalki  sta  predstavitev  z  zanimanjem  poslušali,  dejali  sta,  da  jima  je  bila  zelo  všeč.    

~ 10  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

POPESTRIMO  ŠOLO    

V rubriki  Popestrimo  šolo  vam  predstavljamo  tri  aktivnosti,  ki  jih  izvajamo  in  jih   še  nismo  opisali,  a  si  zagotovo  zaslužijo  našo  pozornost.  

ČASOVNI TRAK  OB  50-­‐LETNICI  OSNOVNE  ŠOLE  FRANA  ALBREHTA     Tokrat  bomo  predstavili  aktivnost  Mladi  podjetniki  v  turizmu,  kjer  skupaj  z  učenci   turističnega  krožka  pripravljamo  časovni  trak  –  malo  drugače.   Več  kot  dva  meseca  smo  pridno  zbirali  podatke  o  tem,  kaj  vse  se  je  na  šoli  dogajalo  in   spremenilo  v  teh  50  letih  obstoja  šole.  Podatke  smo  dobivali  z  intervjuji  učiteljev,  ki  so   poučevali  ali  pa  še  poučujejo  na  naši  šoli.   Na  spodnji  sliki  je  utrinek  z  intervjuja  z  bivšo  učiteljico  za  glasbeno  vzgojo,  Marinko   Aparnik,  ki  ga  je  opravila  Špela  Rak.  

Intervjuji  so  običajno  vodili  v  sproščen  pogovor  in  na  koncu  smo  intervjuvance  prosili  za   spodbudno  misel  današnjim  učiteljem.   Misel,  ki  jo  je  posredovala  učiteljica  Marija  Aparnik:   »Vsak pedagog, ki se odloči za poklic učitelja, mora imeti zelo rad mladi rod in ga spoštovati, da bodo mu to tudi vračali. Moraš pa imeti rad tudi svoj predmet, ki ga poučuješ in z njim bogatiš mladi rod.«   »Glasba pa je jezik sveta, ki nas druži, razveseljuje, bogati in ti ga ne more nihče vzeti."  

~ 11  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

Ko smo  opravili  in  zapisali  16  intervjujev,  smo  pomembne  podatke  časovno  razporedili.   Rojevale  so  se  razne  ideje,  kako  te  podatke  na  zanimiv  način  predstaviti.  Interesi  so  se   združili  pri  predstavitvi  posameznega  desetletja  v  obliki  ostrega  kota,  ki  bo  izdelan  iz   kartona.  

                 

Tako smo  v  mesecu  januarju  začeli  zbirati  ustrezne  kartone  za  podlago  časovnega  traku   in  ga  ustvarjalno  pobarvali.    

             

Za vsako  desetletje  smo  uporabili  posebno  pastelno  barvo,  ki  jo  bomo  poudarili  s   temnejšimi  dekorativnimi  črtami.    

~ 12  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]    

Septmber, Januar,  2014   2013  

 

Z veseljem  obiskujemo  srečanje  in  celi  dve  uri  nam  hitro  mineta,  tako  da  se  delo  pogosto   zavleče  v  večer,  a  to  nas  ne  bremeni,  ker  smo  v  prijetni  družbi.    

   

Menimo, da  je  to  šele  začetek  in  da  imamo  pred  seboj  še  veliko  dela.  Veselimo  se   nadaljnjega  ustvarjanja  in  si  želimo  presenetljivega  končnega  izdelka.        

~ 13  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

MODERNI SMRKCI   V  mesecu  januarju  so  po  šoli  hodili  moderni  Smrkci.  Se  morda  sprašujete,  zakaj   moderni?   Ker  so  ekološko  osveščeni  in  s  svojo  igrico,  ki  so  jo  sami  pripravili  pri  dejavnosti  Igrajmo   se  gledališče,  razveseljujejo  otroke  razredne  stopnje.  Skupaj  z  učenci,  ki  obiskujejo   okoljsko  vzgojo,  so  pripravili  predstavitev  in  izpeljali  poučno,  zabavno  in  aktivno  šolsko   uro.     Učenci  so  najprej  sestavili  igrico  in  si  razdelili  vloge.  Nato  so  se  lotili  izdelave  scene  in   dodatnih  pripomočkov  ter  kostumov.  

Ko  je  bila  scena  končana  in  besedilo  naučeno,  so  ga  igralsko  oživili    in  pogumno  stopili   pred  občinstvo.    

~ 14  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

Kar nekaj  otrok  v  oddelku  podaljšanega  bivanja  si  je  ogledalo  igrico  in  sodelovalo  pri   razvrščanju  smeti  v  prave  ekološke  zaboje.    

Kaj  veste,  morda  pa  v  prihodnjih  dneh  potrkajo  na  vaša  vrata  in  vas  za  nekaj  minut   popeljejo  v  »smrkastični«  svet.  

~ 15  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

Če  bi  želeli  izvedeti  še  kaj  o  aktivnostih,  ki  se  izvajajo  v  okviru  projekta  Popestrimo  šolo,   si  preberite  na  Šolskem  portalu.    

EKO SCENA  ZA  41.  PLESNO  TEKMOVANJE   Kot  ste  lahko  prebrali  na  prvih  straneh  časopisa,  smo  učenci  koledarsko  leto  zaključili  z   41.  šolskim  plesnim  tekmovanjem.  Za  prijetno  vzdušje  so  poskrbeli  pridni  učenci,   vključeni  v  aktivnost  Portret  meseca,  ki  so  izdelali  sceno  iz  odpadne  embalaže.    

         

~ 16  ~    


Šolski komentarji   –  POPESTRIMO  ŠOLO   [Type   the     document  title]    

Septmber, Januar,  2014   2013  

Ure in  ure  so  učenci  porabili,  da  so  vse  lončke  očistili  (seveda  so  pri  tem  skrbno  ravnali  z   vodo),  jih  pobarvali  in  pritrdili  na  zaveso.  Klaviaturo,  kjer  se  je  bohotil  naslov   »ZAPLEŠIMO  V  NOVO  LETO«,  so  učenci  izdelali  iz  odpadnega  kartona.  

       

Iz lončkov  so  ustvarili  plesni  par  in  otroka,  ki  sega  po  zvezdah.  Vse  to  se  je  nahajalo  pod   večnim  ognjemetom,  saj  pravijo,  da  plastična  vrečka  razpada  400  let  oziroma  da  se   nikoli  povsem  ne  razgradi,  temveč  razpade  na  manjše  strupene  delce.  Nič  spodbudnega,   kajne?  

Spodbudni pa  so  bili  naši  učenci,  ki  so  uporabili  odpadno  embalažo  in  v  novo  leto   zaplesali  v  veselih  ritmih.  

~ 17  ~    


Šolski komentarji  –  KO  BOM  VELIK  BOM  ...    

Januar, 2014  

PREDSTAVITEV POKLICA   K  TEMU  POKLICU  ME  JE  PRITEGNILA  SOSEDA   V  petek,  29.  11.  2013,  sem  se  pogovarjala  s  specialno  pedagoginjo  Urško  Jeraj.     Zanimalo  me  je  vse  o  njenem  poklicu,  predvsem  pa  to,  kako  se  njeno  delo  razlikuje  od   dela  učiteljev.   1. Kakšna  je  razlika  med  delom  specialnega  pedagoga  in  učitelja?   Specialni  pedagog  zelo  upošteva  močna  in  šibka  področja  učenca  in  mu  želi   pomagati  na  področjih,  kjer  ima  učenec  težave.  Vsak  specialni  pedagog  je  tudi   učitelj.   2. Kako  poteka  šolanje?   Šolanje  je  trajalo  4  leta  na  Pedagoški  fakulteti.   3. Zakaj  ste  se  odločili  za  ta  polic?   Že  od  nekdaj  rada  pomagam  tistim,  ki  potrebujejo  pomoč.  K  temu  poklicu  me   je  tudi  pritegnila  soseda.   4. Kaj  vam  je  pri  vašem  poklicu  najbolj  všeč  in  kaj  najmanj?   Zelo  mi  je  všeč,  da  sem  pri  svojem  delu  lahko  inovativna  in  kreativna.  Delo  z   vsakim  učencem  si  vzamem  za  izziv,  ki  ga  želim  izpeljati.  Rada  vidim,  da  s   svojim  delom  nekomu  pomagam.  Ni  pa  mi  všeč,  da  kljub  mojemu  trudu   učencev  ne  uspem  motivirati.   5. S  katerimi  težavami  se  srečujete?   Da  pravočasno  ne  izvem,  če  učenca  ni  v  šoli.  Sicer  drugih  težav  res  ne  vidim.   6. Ali  veliko  delate  doma?  Kaj?   Nekaj  prav  zagotovo  je.  Največkrat  gre  za  pripravo  materiala,  pridobivanje   idej,  ki  jih  najpogosteje  poiščem  na  spletu  oz.  v  ostali  literaturi.  Sodelujem   tudi  z  bivšimi  sošolkami  s  fakultete.   7. Ali  se  morate  sproti  izobraževati?   Ja,  seveda  se  je  treba  izobraževati.  Ves  čas  prihajajo  nova  znanja  s  področja   poučevanja  otrok  s  posebnimi  potrebami.     Pogovor  s  specialno  pedagoginjo  je  bil  zelo  prijeten,  saj  mi  je  odgovorila  na   vsa  vprašanja,  izvedela  sem  veliko  novega.         Janja  Zupančič,  7.  b    


Šolski tkhe   omentarji  –  KO  BOM  VELIK  BOM  ...   [Type     document  title]  

Na  fotografiji  je  specialna  pedagoginja  Urška  Jeraj  pri  svojem  delu.     FOTO:  Ajda  Kličić,  6.c  

~ 19  ~    

Septmber, Januar,  2014   2013  


Šolski k   omentarji  –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK    

Januar, 2014  

LITERARNO –  LIKOVNI  KOTIČEK   Tokrat  bomo  na  literarnih  straneh  predstavili  tri  pesmi,  katerih  avtorica  je  učenka  9.  B   razreda,  Jona  Zore.    

NARAVA Medtem  ko  človek  soglaša,  laže  in  krade,     narava  pošteno  živi.   Četudi  otrok  si  roko  umaže,     za  vse  poskrbi.     Mavrica  podarja  barve  in  lepoto,   a  človek  si  dela  skrbi,   zato  včasih  poglobljen  vase   dela  neumne  reči.     In  potem  ko  zreš  navzgor,   se  zdi  ti,  da  sam  si  v  temi,     da  sam  si  sredi  noči,   a  vedi  –  narava  pošteno  živi;     nisi  na  svetu  let  ti.  

VIR:  http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow  


Šolski omentarji   –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK   [Type  tkhe     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

RUBINA   Spoznajte  Rubino!   Ona  rada  hodi  v  kino,   čeprav  svet  gleda  skozi  lino,   ima  prijateljici  Karolino  in  Sabino.     Vedno  in  povsod  ji  je  fino,   zelo  rada  oblikuje  glino,   čeprav  po  tleh  pljuva  slino,   je  dobra  prijateljica  z  vljudno  Nino.    

VIR:   http://www.lokalno.si/2011/04/14/60568/zgodba/Delavnice_oblikovanja_in_krasenja _keramike/  

  ~  21  ~    


Šolski omentarji   –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK   [Type  tkhe     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

V ŠOLI     Sprva  pestovali,  nam  lekcije  dajali,   izolirani  od  drugih  z  abecedo,   nato  so  nas  ven  poslali   na  hodnike  z  zmedo.       Novi  učitelji  so  nas  postavljali  vzratno,   a    vedno  bilo  je  neko  upanje;   punce  fantom  in  obratno,   šola  bila  je  obupanje.       Bilo  prijateljstvo  in  novi  dnevi,   učitelji  postali  so  drugačni,   kakor  so  naši  odmevi   bili  počitnic  lačni.    

 

 

 

 

A nazadnje  se  nam  je  posvetilo,   iz  šole  odhajamo  drugam!   In  pri  srcu  nas  je  tesnilo:   »Mi  nočemo  več  stran!«    

  ~  22  ~    

 

VIR: http://www.domzalske-­‐novice.si/ default.asp?mID=sl&pID=novice_   notranja&novicaID=3908  


Šolski omentarji   –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK   [Type  tkhe     document  title]  

Septmber, Januar,  2014   2013  

ZOB     Zob  je  eden  izmed  mnogih,   sam  dosti  ne  pomeni.   Kot  le  eden  ubogih   ni  zmožen  rešiti  sveta  jeseni.     Resda  počasi  raste,   včasih  celo  je  gnil;   če  ne  uporabljaš  paste,   te  zobozdravnik  bo  strašil!                                    

     

          VIR:http://www.mojvideo.com/uporabnik/   _zdravje_/blog/zobje/11385  

Zob res  rad  sodeluje,   član  je  sodelovanja,   ko  z  drugimi  prežvekuje.     A  kaj  naj  revež  pomaga  svetu,   kaj  naj  ti  zob  pritrjen  na  sklenino?     Mi  rabimo  večino!    

                       

       

~ 23  ~    


Šolski omentarji   –  LITERARNO  LIKOVNI  KOTIČEK   [Type  tkhe     document  title]   ULA     Vedno  ko  k  nam  prišla  je  Ula,   si  že  na  pragu  je  čevlje  sezula.   Pozdravit  res  lepo  je  znala,   mnogim  predlogom  pa  vedno  kljubovala.     Nekdaj  zamišljena  kot  šolska  stena,   drugič  živahna  za  sekat  polena.   Z  njo  nikdar  ni  tišine  bilo,   očitno  pri  njej  doma  ni  bilo  ostro.     »A  začuda  jo  je  nekega  dne  pot  zanesla  mimo,«   začudeno  pravi  prijatelj  Timo.   Takrat  drugačna  se  je  zdela,   strokovne  besede  –  bila  je  zrela!     Prišepnil  je,  da  minilo  je  leto,   odkar  uši  so  starši  vlekli  stran  s  pinceto,   odkar  je  sončece  slikala  na  prazno  paleto,   odkar  je  grško  črko  spoznala  Beto.     Malo  se  zamislim,  potem  pa  dodam:   »Oh,  koliko  človek  lahko  naredi  sam!«     Jona  Zore,  9.  b  

~ 24  ~    

Septmber, Januar,  2014   2013  


Šolski k   omentarji  –  KULINARIČNI  KOTIČEK    

Januar, 2014  

JANUARSKI RECEPTI   Zelenjavna  juha  za  mrzle  dni   Potrebujemo:   1  l  vode   30  –  40  dag  mešane  jušne  zelenjave  (cvetača,  koleraba,  korenček,  krompir,  grah,  stročji   fižol)   par  zrn  popra   lovorjev  list   strok  česna   sol   žlico  vegete  ali  jušno  kocko   olje   Priprava:   V  vodi  kuhamo  jušno  zelenjavo,  dodamo  poper,  lovorjev  list,  česen,  po  okusu  solimo,   lahko  dodamo  tudi  žlico  vegete  ali  pol  jušne  kocke.   Ko  je  zelenjava  kuhana,  naredimo  svetlo  prežganje  (v  ponev  damo  malo  olja,  segrejemo,   potem  dodamo  moko,  svetlo  prepražimo  in  zalijemo  z  zajemalko  juhe).  Med  vretjem   juhe  prežganje  skozi  cedilo  spuščamo  v  juho  in  mešamo,  da  se  ne  naredijo  mokaste   kroglice.   Potem  juho  kuhamo  še  5  minut,  da  se  zgosti  in  jo  postrežemo.   Dober  tek!   če si želite ogledati vir, kliknite tukaj

Vir slike pa je: http://www.mmmrecepti.si/si/recepti/17978/detail.html


Šolski Šolski  kkomentarji   omentarji   –  -­‐K  M ULINARIČNI   ODA   KOTIČEK    

Septmber, 2013   Januar,  2014  

Vroča čokolada   Potrebujemo:   1  l  mleka   100  g  jedilne  čokolade   1  vrečko  čokoladnega  pudinga   2  veliki  žlici  temnega  kakava   4  velike  žlice  sladkorja   sladko  smetano  (po  želji)   Priprava:   Prašek  za  puding,  sladkor  in  kakav  dobro  zmešamo  z  malo  hladnega  mleka.  Mleko   zavremo  in  odstavimo,  potem  vmešamo  pripravljeno  zmes  in  nalomljeno  temno   čokolado.  Znova  pristavimo  in  mešamo  2  do  3  minute,  da  se  čokolada  stopi  in  zmes   zgosti.  Vročo  čokolado  zlijemo  v  skodelice,  počakamo  minuto  in  nato  dolijemo  par   kapljic  sladke  smetane.  

 

vir pa  si  oglejte  tule     Tinkara  Golob,  7.  b  

~ 26  ~    


Šolski Šolski  kkomentarji   omentarji   –  -­‐K  M ULINARIČNI   ODA   KOTIČEK    

Septmber, 2013   Januar,  2014  

MODA OLIMPIJSKIH  IGER   Danes  bomo  nekaj  besed  namenili  modi,  ki  jo  bodo  naši  športniki  predstavljali  na   olimpijskih  igrah.     Kot  prikazuje  fotografija,  so  barve  OI  svetlo  modra,  svetlo  zelena  in  bela.  Oblačila  bodo   imela  tudi  detajle,  kot  gore,  ki  predstavljajo  Triglav,  in  vode.   Lahko  pa  tudi  sam  oblečeš  kapo,  rokavice  ali  šal  v  teh  barvah  in  tako  pokažeš,  da  držiš   pesti  za  naše  športnike.        

VIR:  

https://www.google.si/search?q=olimpijska+moda+2014&rlz=1C2KMZB_enSI566SI566 &source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rG3eUvvvOMKgyQPmwIGwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ &biw=1024&bih=667#facrc     Naja  Justinek,  7.  a    

~  27  ~    


ŠOLSKI KKOMENTARJI   OMENTARJI   ŠOLSKI    

December, 2013   Januar,   2014  

ŠOLSKE KOMENTARJE  SMO   USTVARJALI:   Daša  Konjevič,  6.  a  

   

Anja Mrak,  6.  b   Tinkara  Golob,  6.  b  

Jerneja Grintal  Polše,  6.  c   Brigita  Erman,  6.  c   Eva  Seretin,  6.  c   Ajda  Kličić,  6.c     Naja  Justinek,  7.  a   Janja  Zupančič,  7.  b   Anja  Štukelj,  7.  a   Nataša  Resnik,  7.  b   Luka  Anžel,  7.  b   Erika  Prelovšek,  7.  b   Anja  Žnidaršič,  7.  b   Aldijana  Kočan,  7.  b   Živa  Šubelj,  7.  b   Urška  Brnot,  7.  c   Miša  Šala,  8.  c   Ana  Berwanger,  8.  c   Dan  Kočan,  8.  c   Lucija  Brlec,  9.  c   Jakob  Matek,  9.  b   Teo  Podobnik  9.  b   Emir  Muradbašić  9.  c  

●~ 2●8  ~●      

Profile for Šolski komentarji

Solski komentarj januar2014  

ŠOLSKI KOMENTA I - JANUAR 2014

Solski komentarj januar2014  

ŠOLSKI KOMENTA I - JANUAR 2014

Advertisement