Page 1

Vi bor her .dk

SOLRØD

Tirsdag den 26. september 2017 • Uge 39 • 1. årgang • www.viborher.dk

TV-stjernerne bor i Solrød -

Læs det eksklusive interview med Robinson-deltagerne Tammaro og Maja

Ronny fra RITA går på Solrød Gymnasium Læs side 17

Side 13

-

NIELS HÖRUP

KÆMPE

VINLAGERSALG

SOLRØD I HARMONI OG FREMGANG

SE TILBUDDENE PÅ

WWW.SUPERBRUGSENHAVDRUP.DK

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 - Bageren åbner kl. 06:00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Gælder torsdag den 28/9 til lørdag den 30/9

HAVDRUP HAVDRUP

ditogmitsolrod.dk


2

Et bredt budgetforlig med fokus på Solrød Kommune i udvikling og fremgang Aftale for Solrød Kommunes budget for 2018 - 2021 er nu på plads. Resultatet er et godt budget for Sol-røds borgere, virksomheder og ansatte. Budgettet fastholder det nuværende serviceniveau, og det sker med uændret skat – 13. laveste beskatningsniveau i Danmark. Parterne bag budgetaftalen, som repræsenterer mere end 85% af borgerne, er Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Havdruplisten. Den meget brede budgetaftale indeholder både forbedringer og en række tiltag, som udvikler vores dej-lige kommune. Blandt de mange nye tiltag kan her nævnes: • Vi igangsætter udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter. • Vi styrker både sundhed og

foreningsdeltagelse ved at etablere "September som idrætsmåned". • Vi understøtter dannelsen af erhvervsnetværk yderligere. • Vi etablerer en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri med henblik på at få erhvervslivet ind i vores folkeskoler. • Vi gør akutteam og mobil-laboratorie på sygeplejeområdet permanent. • Vi klimasikrer Tåstrupvejen i syd, så vi undgår at vejen oversvømmes. Budgettet tænker også længere frem, og vi har aftalt bl.a. at tematisere og undersøge følgende: • Hvordan vi kan højne standarden i vores allerede gode børnepasning. • Hvordan vi kan skabe et "Strandens Hus" til gavn for idrætten og således, at det kan indgå i dagtilbud-

denes aktiviteter og være udgangspunkt for besøg på stranden. • Hvordan vi kan udvikle Solrød Center til gavn for både forretninger og borgere. • Hvordan vi kan sikre god trafikafvikling og sikker skolevej i Havdrup. • Hvordan vi kan få flere børn og unge til at benytte vores gode tilbud i Musikskole og UngSolrød. • Hvordan vi kan få etableret kunstgræs også i Havdrup. • Hvordan vi med Cordoza-projektet kan skabe en innovativ og energirigtig bydel, som Solrøds port mod syd. • Og - ikke mindst – at vi har ældreområdet i fokus med analyser af mad til ældre borgere og per-sonlig pleje til visiterede borgere i weekenden.

Solrød Kommune er blandt landets bedste til at få flygtninge i arbejde Solrød har stor succes på flygtningeområdet, som bl.a. skyldes en integrationsstrategi, der har fokus på job og ordinær uddannelse. Kommunen har den ambition, at samtlige af de nyankomne jobparate flygtninge skal være i job inden årets udgang. I Solrød Kommune er man særdeles tæt på at have knækket koden til at få nyankomne flygtninge i arbejde. Ud af de 60 flygtninge, som Solrød har modtaget i perioden fra september 2015 til august 2017, er det således kun 16 jobparate flygtninge, som mangler et arbejde. 10 af disse flygtninge er netop startet i et praktikforløb, hvoraf 8 har fået lovning på et arbejde. Det placerer Solrød Kommune som en af landets absolut bedste kommuner til at få ny-

ankomne flygtninge i arbejde. "Vi stiller kærlige krav til alle vores borgere, de, der kan arbejde, skal arbejde –

det gælder også flygtningene. Det er mennesker, der som udgangspunkt er vant til at forsørge sig selv, og det kan

de også gøre her i landet. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at give flygtningene den bedst mulige start på de-

res liv her i Danmark ved at inddrage dem i fællesskabet, og vores erfaringer er, at det som hovedregel bedst sker på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse," siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, som fortsætter: "Med flere end 70 procent selvforsørgende flygtninge er vi meget nær ved at have fundet opskriften på succes. Vi har om ganske kort tid kun 8 jobparate nyankomne flygtninge, som ikke er i arbejde, derfor tør vi godt gå ud med den meget ambitiøse vision om, at vi ved udgangen af dette år er lykkedes med at få alle vores jobparate flygtninge i arbejde." Succesen i Solrød skyldes bl.a., at området er prioriteret politisk fx via øgede midler bl.a. til flere virksomhedskon-

sulenter, samt at man prioriterer virksomhedsplaceringer på fuldtid, som i tæt samarbejde med virksomhederne er matchet specifikt til den enkelte flygtning. Samtidig er der et intensivt fokus på den enkelte borger, som ses i en helhed og bl.a. hjælpes via en familiementor, hvis der er behov for det. "Vi gør en intensiv indsats for at få flygtningene i arbejde, og vi er også meget tydelige over for borgerne om vores forventning til, at de skal forsørge sig selv. Vi oplever, at langt de fleste flygtninge gerne vil i arbejde, og hvis der er tvivl om deres vilje til at arbejde, så kan det indebære økonomiske sanktioner," siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Solrød Medie Hus Solrød Center 12, 1. sal 2680 Solrød Strand Vi bor her.dk udgives hver tirsdag på www.viborher.dk. Den sidste tirsdag/onsdag i hver måned udgives den også som trykt avis i Solrød Kommune.

Henning Arlofelt Petersen Solrød Medie Hus hap@solrodmediehus.dk

Jimi A. Bøgevig

Solrød Medie Hus jab@solrodmediehus.dk

Lotte A. Bøgevig

Solrød Medie Hus lab@solrodmediehus.dk

Michael Deleuran

Solrød Medie Hus msd@solrodmediehus.dk

Jan Rossil

Solrød Medie Hus jr@solrodmediehus.dk

Annette Thomsen

Beige Grafisk Design at@beige.dk


3

KÆMPE FØDSELSDAGSFEST HOS DIN TØJMAND MEYER BOMULD BUKS TRE FARVER FØR 900,-

NU

700,-

CLAUDIO TIGHTS 2 pack før 130,-

NU

STRIK OG SKJORTER

FRIT VALG

1 STK. 600,- 2 STK. 800,-

100,-

GARANT STRYGE FRI SKJORTER

1 STK. 500,-

2 STK.

700,-

Vi er også eksperter i Store størrelser

Strømper

S-5XL

1 par 30,-

10 par

100,Per

LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag Lørdag 1. søndag i mdr.

9.30-18.00 9.00-15.00 10.00-15.00

Byens største herretøjsbutik

Torvebyen 6 ved åen . Køge . Telefon 5666 1155 Kirkestræde 2 · Næstved · Telefon 5573 37005

Dennis

Poul

Carsten Susan

Jonas

Søren

Gratis oplægning af bukser hos egen skrædder, dog ikke tilbuds bukser


4

Gymnasieelever skabte rammerne for ny ungdomsfestival En gruppe gymnasieelever stod i spidsen for et nyt projekt, der havde til formål at bringe ungdommen tættere sammen i Solrød på tværs af etnicitet og samtidig øge kendskabet til Kilen og dets muligheder.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti Det Konservative Folkeparti

Morten

SCHEELSBECK

Morten Morten

Oliver Lerbech

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti Oliver OliverLerbech Lerbech

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

SCHEELSBECK SCHEELSBECK Det Konservative ViFolkeparti lokale

Det Konservative Folkeparti konservative er klar til endnu et kommunalvalg!

Vi er gået frem ved de to seneste valg, og det håber vi selvfølgelig at gøre igen. toppen af en stærk kandidatliste Vi lokale konservative er Iklar til endnu et kommunalvalg! på i alt ni kandidater har vi i år:

Vi lokale konservative er klar til endnu et kommunalvalg! Vi er gået frem ved de to seneste valg, og det håber vi • Hans Odder, 54 år selvfølgelig at gøre igen. I toppen af en stærk kandidatliste Vi er gået Scheelsbeck, frem ved 34 deårto seneste valg, og det håber vi • Morten på i alt ni kandidater har vi i år: • Oliver Lerbech Petersen, 20 år

selvfølgelig at gøre igen. I toppen af en stærk kandidatliste på •i Hans alt ni kandidater har vi i år: Odder, 54 år Læs mere om politik og personer på:

• Morten Scheelsbeck, 34 år • Oliver Lerbech Petersen, 20 år • Hans Odder, 54 år • www.konservative.dk/solrod • Morten Scheelsbeck, 34 år • www.facebook.com/KonservativeiSolrod

Læs Lerbech mere om politik og personer på: • Oliver Petersen, 20 år • www.konservative.dk/solrod

Læs mere om politik og personer på: • www.facebook.com/KonservativeiSolrod • www.konservative.dk/solrod • www.facebook.com/KonservativeiSolrod

Hawaiikæder, festivalsstole og pavillioner var en del af udsmykningen, da en gruppe af gymnasiets elever arrangerede festival for Solrøds ungdom. Forud for festivallen lå mange timers arbejde i alt fra at arrangere og træffe beslutninger til at tegne logoer, promovere begivenheden og orientere nabolaget. Efter flere møder faldt beslutningen på at lave en endagsfestival i Kilen, der

skulle skabe associationer til camp-stemningen på Roskilde Festival - med spil, lækker musik og selvfølgelig madboder. Derfor skulle der i løbet ad dagen være en DJ, der kunne sørge for en afslappet stemning med plads til at kunne skråle med ind i mellem. Hen ad aftenen skulle livebands komme og sparke mere gang i festen, inden festivallen lukkede ned klokken 21 af hensyn til de omkringliggende naboer. Med scene, kunstnere og omgivelser på plads, var det derfor prikken om i'et, da det lykkedes eleverne at lokke den lokale kebab-mand til at sælge billige kebab'er under eventet. Dermed havde de unge stort set realiseret alle drømmene. Fredag den 15. september kulminerede så flere måneders forberedelser. De unge kom med masser af energi og pyntede Kilen op, og det var tydeligt, at de tog både ejer-

skab og ansvar for, at dagen ville blive en succes. Navnet på festivallen blev KIK-festival, hvor KIK var en sammensmeltning af ordene 'Koncert i Kilen'. I løbet af festivallen kiggede omkring 100 unge forbi Kilen, og det lykkedes langt hen af vejen at skabe den stemning, man havde håbet på. De unge havde dog forventet en større opbakning, men generelt var de tilfredse med hele setup'et, som da også var helt i top! Som skulderklap for det flotte engagement modtager de unge et frivilligbevis, som de kan bruge til at søge jobs og uddannelser efter gymnasiet. Foruden de unge var festivallen et samarbejde mellem UngSolrød og Integrationsgruppen i Solrød med støtte fra Kultur & Fritid og Tuborgfondet.


5

masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

kæmpe VINLAGeRSALG Find alle 8 sider på: wwww.superbrugsenhavdrup.dk

Torsdag den 28. sept. til lørdag den 30. sept. kl. 8.00 til 20.00 masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

kæmpe VINLAGeRSALG 

primitivo di Manduria doc. puglia 2014

de 4 italienske konger BramBari 1 flaske Brunello di Montalcino DOCG l’Antica Grancia, Toscana Pris 249,00

Vores mest solgte vin til en vild pris.

329,-

600,-

Ks. med 6 blandede flasker

pr. fl. 115,-

6 flasker

1 flaske Barolo DOCG Munsú Piemonte, Italien Pris 249,00

1 flaske Amarone della Valpolicella DOCG Igelsi, Veneto Pris 199,00

Vinavisen.dk uge 35/2012 (Årgang 2010):

3 flaske Valpolicella Ripasso DOC Igelsi, Veneto Pris pr. flaske 99,00

November 2015

Brunello di Montalcino DOCG

Amarone della Valpolicella DOCG

Barolo DOCG Munsú

Valpolicella Ripasso DOC

Mest berømte og lovpriste vin i Italien. 6 flasker 100% Nebbiolo druer fra Barolo. Varm rubin rød frave. Stor bouquet med frugt og krydderier Perfekt til rødt kød eller ost. 1 flaske.

Kaldes for Amarones lillebror. Druerne gærer med kvaset fra Amarone som giver ekstra krop og aroma. Fyldig med lang eftersmag. Perfekt til rødt kød og ost. 3 flasker.

gallicant priorat/Montsant - nok bedste årgang i nyere tid 72200114

November 2015  Ekstrabladet: Italien 5 stjerner Contessa Carola Primitivo di Manduria, vin med af bagte blommer. En meget fyldig En næsten sort vin med intens duft og vanilje. En blommer, tobak, mørk chokolade en let sødme og smag af modne frugt. Pæn lang frugtig afslutning. pæn syre står pænt imod den massive

629,-

Den mest berømte vin En af Italiens fineste fra Toscana.100% vine fra Veneto. Lagret måske Sangiovese druer. 18 mdr. Det Dyb er mørk sidsteduft chance Lagres 36 mdr. på farve, kraftig af foreftersmag. at få fing­ egetræsfade. Flot stor bær. Lang i en vin med intens duft og tilrene kraftige vin fra denne Vinavisen.dk uge 35/2012 (ÅrgangPerfekt 2010): kraftig smag. Perfekt retter og rødt kød. TOP årgang – ”Der er sødme i den. Der er til grillet kød.krydderi og bløde 1 flaske.specielt til en 2015  tanniner ogNovember 1 flaske. røde bær og blommer og vanille. pris som En rødvin, der bærer sine procenter med ynde.” er til at betale.

72200114

93 Parker Point

pr. fl. 250,-

Premier Cru A/S, Lejrvej 7, 3500 Værløse

Få hjælp til at vælge den rigtige vin til julen eller eF eFterårets e Fterårets FFester ester info@premier-cru.dk www.premier-cru.dk Ekstrabladet: Contessa Carola Primitivo di Manduria, Italien 5 stjerner næsten sort vin medtilintens duft afForbehold bagte blommer. En meget fyldig vin med TilbudeneEn gælder fra torsdag d. 28.9. lørdag d. 30.9. for fejl og udsolgte varer. Thomas Eggebrecht, Uddeler en let sødme og smag af modne blommer, tobak, mørk chokolade og vanilje. En pæn syre står pænt imod den massive frugt. Pæn lang frugtig afslutning.

superBrugsen havdrup

SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00 

72200114

amicone

3 flasker

’Collezione di Famiglia’ er Barone Montaltos eksklusive serie, hvor der er kælet for alle detaljer lige fra markpleje til aftapning. Druerne hentes fra det vestlige Siciliens Belice-dal i 350-550 meters højde, hvilket sikrer en lang vækstsæson, som er Drue: Corvina Molinara væsentlig i produktionen af Alkohol: 14,5% kvalitetsvin. Nero d’Avola Appassimento er kraftfuld, fyldig og blød vin på øens ‘egen’ drue, Nero d’Avola, som byder på en bærmættet, tæt vin med blid struktur og stor stoflighed. For at booste druerne Lucakoncentrationen Maroni har en andel af drueklaserne fået lov at tørre lidt ind på vinstokkene, den såkaldte ’appassimento-metode’, der tilføjer vinen en signatur, der kan minde om en god Valpolicella Ripasso. Duft og smag er domineret af tætte skovbæraromaer med brombærlikør, sorte kirsebær og blåbær. Nydes med stort velbehag til grillmad, voldsommere stege- eller gryderetter. - dog med kortere fadVi anbefaler en serveringstemperatur på 15-18°. Alkohol: 14,5%

rosso 2014

339,-

POINT

pr. fl. 100,-

600,-

Et drøn af en rødvin med muskuløs, svesket fylde, fuldmoden skovbærfrugt og en anelse chokolade.

329,-

Lavet som Amarone

og flaskelagring

319,-

6 flasker

Pr. fl. 89,95

nYheD! utrolig blød og fyldig Pr. fl. 119,-

cannonau di sardegna ardegna riserva

sardinien, italien

Pr. fl. 149,-

aMMasso

419,-

har fået Årgang 2015 ner GulD ved Berli2016 wine trophy

6 flasker

appassimento rosso sicilia iGt En usædvanlig vellykket siciliansk rødvin med Amarone som forbillede. Druerne udgøres hovedsageligt af den sicilianske Nero d’Avola

329,-

6 flasker

100% cannonau-druer fra øen Sardinien. Vinen har lagret cirka 6 måneder på store træfade inden den lagrer færdig på ståltank.

300,-

Vina tenada Roble

Valmellón Riserva

3 flasker

* 15% luksus * Enkeltmark * 24 mdr. fadlagring * 5 års fl. lagring del Storslået elegance på 15% * Ribera Duero nabo Valmellon Riserva er nabo til * Eksklusiv kasse Ribera del Duero har Cigales eminente forhold for Tempranillo druen. Hånd­ plukket i superårgangen 2009.3 flasker

Cigarles, Spanien. 2009

379,-

500,-

Pr. fl. 99,95

6 flasker

6 flasker

Ribera Del Duero Crianza 2013. Spanien 15% Alc. Drue: Tempranillo Sølvmedalje i Buxelles og Bronze i Decanter. Fantastisk Ribera del Duero fra lille innovativ produ­ cent. Særdeles velsmagende med lang overdådig og elegant eftersmag.

300,-

6 flasker

Super Spansk rødvin fra området Ribera Del Duero, ikke langt fra byen Valladolid i Nordspanien.

– Finansbureauet

Lopez Cristobal

Pr. fl. 149,-

Pr. fl. 110,-

6 flasker

2015 Ribera Del Duero

★★★★

Vessants 2009 Montsants Spanien

399,Pr. fl. 140,-

6 flasker

TOP ÅRGANG

90 POINT

VIN KUP TOP ÅRGANG

JU LE V Jul evin

Pr. fl. 99,95

JU Vinkup fra LE PrioratSØLV PENIN

F de Fuentespina

IN - En perle af en Vvin

Spanien - Ribera del Duero Årgang 2012 med top-bedømmelsen ved kr. 179,- den 26/11 2016 på smagpåvin.dk: ”Flot kraftig vin med lang eftersmag og en dejlig afrundet tannin. For bare 179 kroner er der rigtig, rigtig meget Ribera del Duero for pengene”

149,-

Mundus Vini Årgang 2012 med top-bedømmelsen ved kr. 179,- den 26/11 2016 på smagpåvin.dk: ”Flot kraftig vin med lang eftersmag og en dejlig afrundet tannin. For bare 179 kroner er der rigtig, rigtig meget Ribera del Duero for pengene”

REStPARtI

Pr. flaske

ARRIBE AWARDS

93 point

Wine Spectator

A Vuit 1270

D Top vin D Flotte anmeldelser D 15%, kraftig D Økologisk D Eksklusiv kasse

Nyd denne frugtbombe af en vin med så mange facetter at du næsten glemmer tid og sted! Kirsebær, røg, J lev mineraler, moden frugt, ubalsamico in og søde krydderier overvælder en i et inferno af smagsnuancer som bliver ved.

93 POINT

kun 96 flasker

PENIN

SØLV

298,ARRIBE AWARDS

2 flasker

SPAR 50,-

Pr. fl. 300,-

D Top vin D Flotte anmeldelser D 15%, kraftig D Økologisk D Eksklusiv kasse

November 2015

masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

kæmpe VINLAGeRSALG

kæmpe VINLAGeRSALG

kæmpe VINLAGeRSALG

kæmpe VINLAGeRSALG

Ophuym Rom

Superflot Bourgogne Chardonnay

Grenache Noir 14

“KæMPE SuCCES FRA VENTOux”

Fantastisk bouquet af moden sorte bær, masser af power smagen af solbær, mørk chokolade samt lidt peber, - eftersmagen igen med masser af power, men samtidig også masser af bløde taninner.

339,-

6 flasker

Stor og fyldig vin, med en elegant duft af sorte bær, en fantastisk smag af solbær og lakrids, efterfulgt af en god og lang eftersmag. Skøn og kraftig vin i meget fin balance. Vinavisen skriver: “Bare” en bordvin - en Vin de France - Men en rigtig flot rødvin med blød frugt, gode tanniner og en masse krydderurter. Klart madvin. Og prisen er jo mageløst attraktiv.” 5 stjerner ud af 5.

Dansk ejet vinslot

Ung, medium tør, med harmonisk blød tannin, behageligt krydret, behagelig rødvin med god saftig mørk bærfrugt, med godt fadpræg. Pr. fl. 140,6 flasker

Pr. fl. 89,95

329,-

6 flasker

Pinot Noir

Magnum

I Sydfrankrig opnår pinot noir druen en mere fyldig stil end længere nordpå. Det betyder ikke, at vinen mister sin charme, men den giver mere direkte frugt i smagen.

SPAR 50,00

99,-

Pr. flaske

1,5 ltr.

Mammouth Old Grenache Cuvee Tronconique En top vin fra Domaine Mur Mur Ium i Ventoux i Sydfrankrig. Fremstillet på Grenache druen.

Pr. fl. 139,-

259,-

3 flasker

Charles & Charles

Original Zin

Zinfandel er Californiens stolthed og i denne vin viser den sig fra sin bedste side! Alk. 14,5%

Exceptionel blød og fyldig Zinfandel fra Californien. En tæt og koncentreret vin, der nærmest klæber sig til glasset som sirup.

Vinavisen.dk uge 5/2017: ”Flot rødvin - lige til en god bøf. Den har en vis tørhed, men også en lille sødme og dertil god frugt - kirsebær, svesker - og bløde tanniner.

6 flasker

Californien, USA

Lækre røde kirsebær, blomme og vanille-aroma eftefølges af modne sort kirsebær, blomme, sødt krydderi og ristet mandel. Elegant, smidig, blød og afbalanceret - lækker i sig selv eller sammen med mad. Prøv den til svinekoteletter med bacon og mosede kartofler. Pr. fl. 124,95

249,79,95

Pr. fl. 149,00

6 flasker

7 Deadly Zins

Special Reserve. Swartland, Western Cape, Sydafrika Silverboom er en særdeles blød og fyldig vin med masser af Sydafrikas sol og varme i glasset.

Vælg mellem Shiraz/ Merlot eller Chardonnay

239,Pr. fl. 79,95

7 Deadly Zins er lavet på Zinfandel druer iblandet en smule Petite Sirah. Vinen er fyldig og overdådig og alligevel med en fin renhed og krydderi fra de 12 måneder på amerikanske egetræsfade.

LANgT UNDeR ½ PRIS

USA Californien

Drue: Zinfandel, Petit Sirah, Cabernet Sauvignon, Barbera, Merlot Finansbureauet skriver: Californisk pleaser med berusende næse med varme brombærnoter og snert af læder, cremet mund med sødmefulde noter af kirsebær og solbær tilsat en snert af lakrids og lang eftersmag med let fadpræg. FantaStiSk køB til PriSen! Wivino 3,8 stjerner ud af 5 - ud fra en vurderingspris på 105,22 kr. tastings.com gav Cryptic eet “Highly recommended” og “Sklvermedal” - ud fra en furderingspris på ca. 120 kr.

Pr. fl. 149,00

Vild pris Restparti

150,-

Vejl. 299,00

Parcé Frères Rivesaltes Ambré Dette er en vidunderlig men samtidigt meget overset vintype fra Roussillon man for overblikkets skyld sammenligne Rivesaltes Ambré med tawny portvin, men med sine 15,5 % alkohol dog med markant lavere alkoholindhold.

149,-

Spar 60,-

Pr. flaske

Spar 50,-

Guld International Wine Challenge 5 glas Politiken

Pr. flaske

Woodstock Very Old Fortified

Minimum 20 Years Old. 50 cl

McLaren Vale, Australien Vinen leverer et sansebombardement af valnød, pecan, moscovado, syltet appelsinskal, julekrydderi og velkogt flødekaramel. Enorm fylde og fedme tæmmes af syren og vinen glider således ned med forbavsende lethed.

179,-

Pr. flaske

SPAR 50,-

Vintage Port 2015 75 cl.

En ungdommelig, kraftfuld vintage port med lige dele fylde og koncentration. Duft og smag har sødmefulde aromaer af hyldebær, blåbær og solbær. Sødmen holdes i skak af aguardenten og tanniner, så vinen trods sin voldsomhed er tilnærmelig som ung

Reserve Tawny befinder sig et behageligt sted mellem en bedre, traditionel Tawny og en 10 års Tawny og besidder ungdommens charmerende tæthed og sødme, kombineret med alderens blide, cremede fylde.

SPAR 30,-

119,- 139,-

Pr. flaske

Pr. flaske

Det er en vin, med en flot strå gul farve, smagen af citron og æble, og masser af mineraler, særdeles fyldig, samt en behagelig tørhed, går op i en flot finale. Klasse vin for alle pengene

Spar 60,00

Albarino

529,-

FRIT VALG

329.-

Langhe Chardonnay Fontanafredda Piemonte, Italien

GULD

Denne Alsace Pinot Gris bærer præg af tørrede let sødlig frugt og en meget fyldigGULD og smagfuld stil. En flot syre giver balance. GULD GULD

"Best French Wine Producer 2015" ved International Wine and Spirit Competition og Austrian Wine Challenge. Årgang 2014 har fået GULD ved World Wine Competition 2015

GULD

349,-

Pr. fl. 89,95

GULD

"Best French Wine Producer 2015" ved 6 flasker International Wine and Spirit Competition og Austrian Wine Challenge. Årgang 2014 har fået GULD ved World Wine Competition 2015

Pr. fl. 99,95

Exquise Rosé Prestige

Duften er let og frisk af citrus. Sma­ gen er frugtfrisk af citrus, æbler og ferskner med en god syre og fin tør eftersmag. Pr. fl. 94,95

Årgang 2016 er bedømt hos smagpåvin.dk ved kr. 50,- ved Jesper Bo Bendtsen den 26/7 2017: ”Hvid fersken, pære og honningmelon. Tørstslukker til aperitif, grønne salater eller grøntbaserede retter som eksempelvis en auberginetærte med mild ost”

300,-

6 flasker

Pfaff –Alsace

300,-

6 flasker

179,-

"Best French Wine Producer 2015" ved 2 flasker International Wine and Spirit Competition og Austrian Wine Challenge samt SØLV til årgang 2014 ved International Wine and Spirit Competition 2015

Pinot Gris

Côtes de Saumon

Smagsrigdomme fra Chardonnay kom­ bineret med præcis den rette mængde af den aromatiske Sauvignon Blanc skaber den ultimative balance på friskhed i Cuveen.

Pr. fl. 89,95

GULD IWSC International Wine and Spirits Challenge

Pr. fl. 139,95

Chardonnay / Sauvignon Blanc. Sydfrankrig

Vinen er vedholdende, afrundet og fyldig med en let boblende start, der giver vinen en imponerende følelse af friskhed. Eftersmagen er fuldt afrundet med en saftighed og citrus frugtsmag.

GULD

Denne Alsace Zinn­ koepfle Gewurztra­ miner har den typ­ isk tone af muskat, men også masser af frisk frugt. Velegnet til fyldige retter som pate og skimmelost.

Chardonnay druer, og vinstokkene har en minimums alder på 25 år. Vinen fremstår med en strågul brilliant farve, en næse af frisk pære, og en sublim smag af citrus og hvide blomster.

Rias Baixas, Spanien

6 flasker

Pfaff, Alsace

Macon Ace

6 FLASKER

429,-

Gewurztraminer Grand Cru

Montagny 1. Cru 2015. Buissonnier

Pr. fl. 109,95 Pr. fl. 200,00

Quinta da Boeira

Quinta da Boeira

Reserve Tawny 70 cl.

VILD PRIS

Dette er ravfarvet eliksir med stor koncentration og massiv, cremet fylde. Det er en bekostelig sag at lave denne portvins,

Årgang 1998. 70 cl.

79.-

Pr. flaske

Pr. fl. 149,00

CRYPTIC 2012

349,-

349,-

Pr. fl. 499,00

masser af smagsprøver – Returret på alle uåbnede flasker

40 Years Old Tawny Port 70 cl.

Vodka. Italien. 70 cl.

FRIT VALG

En flot gylden farve, kraftig duft af krydderier samt noter af tørrede frugter. Smagen er fyldig og sød med en lang og silkeblød eftersmag.

Vælg mellem Zinfandel eller Chardonnay

6 flasker

Denne overdådige rom er fyldig og karamelagtig i ganen, med en mangfoldighed af aromaer uden brydninger, og harmonien mellem træ og destilleret smag er yderst vellykket.

10 Years Old Tawny 50 cl, Portugal

Michael David. Lodi, Californien

99,-

Den Dominikanske Republik

Pr. flaske

Roberto Cavalli Maynard’s Det er en af de mest sofistikerede vodkaer i verden og den er lavet efter gammel italiensk distillations excellence og med de bedste råvarer som f.eks. en særligt kultiveret hvede og vand der flyder direkte ud af vandløbene på Monte Rosa.

Menina White

Pr. flaske Årgang 2015 er bedømt ved kr. 59,- hos Vinavisen.dk den 26/8 2017: ”Glimrende rødvin med et karakteristisk og klart billede af druen pinot noir” og hos Finansbureauet.dk v/Claus Forrai til årgang 2015 den 28/8 2017: ”Godt køb”.

Silverboom

6 flasker

Grand Premiere Rhum 17 års. 70 cl.

Storsælgeren er tilbage Pr. fl.

499,-

Pr. fl. 99,95

339,-

Zinfandel, Californien

Zinfandel California 2014

Handcraft Pinot Noir

6 flasker

Pr. fl. 79,95

“Elegance”

1,5 L. Magnum Frankrig

Les Peyrautins er stadig silkeblød vin til en helt anderledes spiselig pris end Bourgognes pris-himmelstormere. Den glimrende 2016 årgang leverer her en pinot noirfortolkning med en sund kerne af sødmefulde jordbær, hindbær samt lidt multebær.

229,-

6 flasker

Årgang 2015 den 18/8 2017 ved kr. 59,- hos smagpåvin.dk v/Jesper Bo Bendtsen: ”Masser af power. Til tilbudsprisen skal den uden tvivl have 6 stjerner – det er et rigtigt god køb” og den 9/9 2017 hos Vinavisen.dk: ”Flot rødvin med dyb, fyldig frugt”.

329,-

6 flasker

Vin de France

Grande Réserve 2012

Pinot Noir Pays d’Oc

Pr. fl. 99,95

Cuvée Premium

Chateau Gourran

Les Peyrautins

Duften leder tankerne hen på hindbær og blåbær med et strejf af nellike og kanel. Saftfuld vin med toner at moden frugt og god syre. Tanninerne er bløde og runde, og er med til at give vinen en smagfuld afslutning.

349,-

Pr. fl. 100,-

600,-

Shiraz. Australien.

Denne Grenache Noir 14 er fremstillet af druer med optimal modenhed fra vinstokke med lavt udbytte, som giver en blød smag af små røde frugter og toner af lakrids med eksplosive Provence urter og en frugtrig eftersmag.

Ventoux-Rhone

6 flasker

Hardy‘s Brave New World

Vacqueyras. Frankrig

L´Elephant

Exquise er komponeret af en kvin­ delig vinmager og det kan ses og smages! Exquise er virkelig flot bal­ anceret – med lige dele friskhed og moden afrundet frugt.

300,-

6 flasker

Pr. fl. 89,95

Tilbudene gælder fra torsdag d. 28.9. til lørdag d. 30.9. Forbehold for fejl og udsolgte varer. Thomas Eggebrecht, Uddeler

SuperBrugsen hAVdRuP

SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Niels Ekholm, Vinmand.

Få hjælp til at vælge den rigtige vin til julen eller eFterårets Fester Tilbudene gælder fra torsdag d. 28.9. til lørdag d. 30.9. Forbehold for fejl og udsolgte varer.

Thomas Eggebrecht, Uddeler

superBrugsen havdrup

SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Niels Ekholm, Vinmand.

VIN KUP

I GILBERT GAILLARD

DKraftfuld – 15,5% DVin KUP i TOP årgang DØkologisk DKælder salg

Pr. fl. 175.-

90 POINT

I GILBERT GAILLARD

DKraftfuld – 15,5% DVin KUP i TOP årgang DØkologisk

Vinen er flot mørk med stor bouquet DKælder salg og det vælter ud med bærsaft & power i smagen så hold fast! En intens vin fyldt med frugt. Den er på toppen. Efter­ smagen bliver bare ved!

93 POINT

429,-

6 flasker

Der er virkelig kælet for denne vin, smagen er stor og kraftig og flasken er i en kaliber for sig selv. En vin der vækker opsigt, hvor den præsenteres!

✔ PRISFALD ✔ Bedstseller ✔ Bedste vin til prisen ✔ 15 % ✔ 16 mdr. fad lagring ✔ 6 års flaske lagring ✔ Moden årgangsvin ✔ Økologisk

Druerne er dyrket fra 50 km nord for Ribera del Duero i Burgos. Nyd detaljerne & den elegante smag af solbær, lakrids, trøffel samt vanilje.

329,-

279,-

Primitivo di Manduria. Puglia

- Bedste årgang & på hele 15%

Pr. fl. 99,95

6 flasker

Her er frisk frugtsyre og bløde tanniner, der passer perfekt til maden fra det Italienske køkken.

pr. fl. 89,95

Masser af sMagsprøver – returret på alle uåbnede flasker

Niels Ekholm, Vinmand.

300,-

terza Generazione

MEGA VIN SUCCES

SOMMOS RESERVA er en fan­ tastisk fyldig rødvin fra det nye kultvindistrikt Somontano i Nor­ dspanien. Efter vinificering har vinen ligget 12 måneder på nye franske egefade, hvilket har givet vinen en fremragende struktur. Frugten er perfekt integreret og i fin balance med de 14,5% alkohol.

2 flasker

”super toscana” italien

Garmendia

Reserva 2013 D.O. Somontano Spanien

Indsmigrende bouquet af fed moden frugt. Intens og fyldig smag med lækre kryddernoter og super lang eftersmag. Pr. fl. 249,-

Bontadini toscana

Pr. fl. 110,-

6 flasker

AMARONEKOPI!

spar 37,50

Grande Forte Vælg mellem Merlot, Cabernet, Chardonnay eller Rose

TILDELT GULDMEDALJE VED BERLINER WINE TROHPY 2016

nero d’avola ’appassimento’ Collezione di famiglia sicilia

En af Danmarks

599,-

En stor vin som viser enorm krop & kraft, men samtidig er blød og afrundet med fadlagring.

pr. fl. 180,00

6 flasker

MEST SOLGTE vine...

pr. fl. 99,95

★★★★★★

barone Montalto

97

Italien. Drue: Corvina Molinara. Alkohol: 14,5%. En af Danmarks MEST SOLGTE vine... AMARONEKOPI! Lavet som Amarone - dog med kortere fadog flaskelagring.

6 flasker

159,-

pr. fl. Nero d’Avola 89,95,Passivento

Barone Montalto Collezione di Famiglia

Sommos

15% alc. Drue: Corvina 60%, Rondinella 30% og Molinara 10%.

6 flasker

Rosso Sicilia IGT



72200114

2010):

og bløde ”Der er sødme i den. Der er krydderi og vanille. tanniner og røde bær og blommer med ynde.” En rødvin, der bærer sine procenter

6 flasker

kæmpe VINLAGeRSALG

Powervin 15% alc.

FINANSBUREAUET

Vinavisen.dk uge 50/2015: (2010) ”Denne rødvin smager simpelthen godt. Den har en bred og blød frugtsmag med noter af mørke bær og blommer. Dertil fine, krydrede noter og en charmerende sødme. 15% alkohol, men ingen spritkant. Flot til julens mad. ”

Eghemon Sicilia

279,-

pr. fl. 89,95

349,-

primitivo di Manduria

Passimiento er en ægte Sicilianer, propfyldt med Syditaliensk karakter - dejlig sødme og blød, fløjlsagtig.

italien. 2013

14% alc. Drue: Corvina 60%, Rondinella 40%, Molinara 10% Lavet med omhu, respekt for omgivelserne og ikke mindst med erfaring. Det er ikke bare en Ripasso!! Men en vin med dybde, intensitet, og masser af struktur! Pr. fl. 179,-

6 flasker

riserva 2012

Vinen har et behageligt indtryk af krydderier og et strejf af vanilje. Flot balance mellem bløde tanniner og syre.

veneto, italien. 2013

AMMASSO

Vinavisen.dk uge 35/2012 (Årgang

smag det bedste italien har at byde på. Smag det bedste Italien har at byde på. Kasse med flasker. Kasse med66 blandede blandede flasker.

passimiento

amarone classico

Appassimento

Ekstrabladet: Contessa Carola Primitivo di Manduria, Italien 5 stjerner En næsten sort vin med intens duft af bagte blommer. En meget fyldig vin med en let sødme og smag af modne blommer, tobak, mørk chokolade og vanilje. En pæn syre står pænt imod den massive frugt. Pæn lang frugtig afslutning.

pr. fl. 119,95

gold edition

319,-

6 flasker

Ekstrabladet: Contessa Carola Primitivo di Manduria, Italien 5 stjerner En næsten sort vin med intens duft af bagte blommer. En meget fyldig vin med en let sødme og smag af modne blommer, tobak, mørk chokolade og vanilje. En pæn syre står pænt imod den massive frugt. Pæn lang frugtig afslutning.

14% alc. Drue: Corvina, Cabernet Sauvignon og Merlot. Produceret som Ripasso. Valpolicellas svar på en Super Toscaner. Intens, vinøs, elegant og forfriskende. Lavet på delvist tørrede druer. Pr. fl. 89,95

349,-

6 flasker

grand verosso

En tætpakket, let- tilgængelig vin med mørke bær og en blid, afrundet fylde samt en silkeblød finish med let sødme.

italien. 2015

Marogne ripasso

Ammasso er en usædvanlig vellykket siciliansk rødvin med Amarone som forbillede, men her hovedsageligt lavet med stedtypiske druer. Druerne udgøres hovedsageligt af den sicilianske Nero d'Avola og Nerello Mascalese med tilskud af Merlot og Cabernet Sauvignon. En andel af druerne tilbringer 4 uger på et velventileret lager, hvor 15-20% af vandindholdet fordamper, mens det relative ekstrakt- og sukkerindhold stiger. Dette giver et ’vitamintilskud’ til vinen, så den fremstår kraftig og fyldig, og samtidig kan man i vinens aromaprofil ane de enzymatiske processer, der opstår gennem tørringen. Vinens tilbringer 8-10 måneder på franske 225 liters egefade. Duft og smag er generøs og imødekommende med en herlig kombination af kraft og elegance, hvor sidstnævnte ofte er en mangelvare, når vi taler appassimento-vine. Svesker, skovbær og lakrids er dominerende elementer, mens der også er tørrede blomster og cedertræ, der bidrager med god kompleksitet. Dette er fyldig, kraftig vin men uden markerede tanniner, så smagsoplevelsen ikke desto mindre er letfordøjelig. Nyd Ammasso til enkle, robuste kødretter med vinbaseret sovs eller grillmarinade, når bølgerne går højt. Nydes under stuetemperatur ved 15-18° nu og de næste 5 år frem.

”Der er sødme i den. Der er krydderi og bløde tanniner og røde bær og blommer og vanille. En rødvin, der bærer sine procenter med ynde.”

379,-

Føres også i Biferno.

Klasse vine Fra vinhuset Zeni Zeni Zeni

costalago rosso

Stor krop, varme og elegance. Her er kirsebær, lakrids & blommer fremtrædende i en fyldig og alligevel kølig stil.

pr. fl. 99,95

appassite terre siciliane rosso

Zeni

Syditaliens “Barolo” - Aglianico er Nebbiolo druens tvilling

95 point i luca Maroni Dramtisk rød i glasset. Bouquet’en er frugt fuld med tydelige noter af moden frugt og kirsebær. I ganen er vin fyldig med en behagelig vedvarende eftersmag.

luna argenta

spar 394,-

”Der er sødme i den. Der er krydderi og bløde tanniner og røde bær og blommer og vanille. En rødvin, der bærer sine procenter med ynde.”

Vinavisen.dk uge 35/2012 (Årgang 2010):

Zinfandel

6 flasker

Torsdag den 28. sept. til lørdag den 30. sept. kl. 8.00 til 20.00

tombacco aglianco

grande alberone

IN


6

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP 1/1 Nakkefilet

1/1 Fersk kylling

Skaftkoteletter

Pr. 1/2 kg. 34,95

1800 gr.

3-4 stk. 1000 gr. pr. pk. eller

Nakkekoteletter 5-7 stk. 1000 gr. pr. pk. Frit valg

TA 2’

OG FÅ DEN BILLIGSTE GRATIS

Møre entrecôtes 4-5 Stk. 900 gr.

Pr. stk.

Pr. pk.

50,-

50,-

Hjemmelavet svinesylte Pr. 1/2 kg.

Gammeldags oksegrydesteg Af bov. 1600-1800 gr.

29

95

Hjemmelavet kalvesylte Pr. pk.

100,-

Pr. 1/2 kg.

34

95

Pr. stk.

100,-

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 30. september 2017

HAVDRUP


7

-

VI GÅR

FREDAGS Coop sild

600/300 g. 4 varianter.

SPAR 1395

AM OK

Anthon berg guldæske

Roser i potte 10 cm, flere farver

300 g

SPAR 4895

AM OK

AM OK

AM OK

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. potte

15,-

35,-

10,-

1/1 Oksefilet

m/fedtkant. 4000-4500 gr.

Luksus Hereford Culottesteg afpudset uden sene

Slagterens Friskhakkede Svinekød 8-12% fedt 3000 gr.

AM OK

AM OK

AM OK

Pr. stk.

Pr. 1/2 kg.

Pr. pk

275,-

55,-

KOM OG SMAG FREDAG DEN 29/9

100,-

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder kun fredag 29. september 2017

HAVDRUP


8

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP Beauvais Pizzasnegle eller pølsehorn

K-salater 175 g.

25 g.

SPAR 1195

Pr. ps.

Pr. stk.

15,-

10,-

Faxe sodavand Ramme a’ 24 ds x 33 cl.

Kims chips eller snack Flere varianter. 100 -175 g.

Pickwick tebreve Flere varianter.

Pr. rm.

Pr. ps.

Pr. pk

60,-

12,-

10,-

+ pant

SPAR 995

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 30. september 2017

HAVDRUP


9

E R E G I L ER

% 0 5

YD

G A D N Ø S G O G A D R R E Ø B L , O G T A K D O E . 1 R L F I , T G R A TORSD 8. SEPTEMBE DEN 2

T N 2 E 2 B 0 1 Å . TEN ER KL

AF

B M E T EP S . 9 2 N E D N E G K A K I D T U FRE B E L I HE

% 0 2 -

ærker

rim varer, f e t t a s n ned

ort. sgavek

velse og ople

rveje kke i fo i r e d l Gæ

Nørregade 24 · 4600 Køge Telefon: 56 66 00 60


10

Kom til Lyserød Uge i Solrød Center! Første uge i oktober samles Danmark igen om kampen mod brystkræft, og traditionen tro vil Solrød Center "gå i lyserødt" med masser af aktiviteter på programmet med det formål at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse. I år har Lyserød Uge 10 års jubilæum, og det er Solrød Center med til at markere. Fra den 2. til 7. oktober vil butikkerne være fint pyntet, der vil hænge lyserøde balloner og sløjfer gennem hele centergaden og indsamlingsbøsser vil stå rundt omkring i butikkerne.

Især torsdag og lørdag vil der være ekstra gang i centergaden. Der vil bl.a. være mulighed for en togtur gennem centret, og der er flotte præmier på højkant, når Kræftens Bekæmpelse sælger lodder til deres lotteri på Rund Scene. For de små vil der være ponyridning og an-

sigtsmaling, og for de voksne er der lagt op til en festlig aften, når der er livemusik og Aftenåbent i butikkerne med gode tilbud. Lyserød Uge er en tilbagevendende kampagne af Kræftens Bekæmpelse, som samler ind til forskning, forebyggelse og patientstøtte

inden for brystkræft. Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder, og selvom der gennem de sidste 60 år har været en stigning i antallet af kvinder, der får stillet diagnosen, er der samtidigt også en stigning i overlevelsen efter brystkræft. Solrød Center er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at alle bakker op om lyserød uge, så kampen mod brystkræft på sigt kan vindes. ” For at skabe mest muligt fokus på kampagnen lader

vi igen i år vores centergade pryde med borgernes indleverede bh’er. For hver indleveret bh donerer både Solrød Center og Sydkysten 5 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Vi håber, at rigtigt mange borgere vil forære en gammel bh, som de alligevel ikke længere bruger, og dermed være med til at støtte et godt formål” siger centerchef Mia Ellman. Torsdag til lørdag vil bh’erne hænge mellem træerne gennem hele centret. Bh’er kan allerede nu indleveres på

Centerkontoret eller hos Sydkysten, og under lyserød uge vil det desuden være muligt at hænge sin bh direkte op torsdag til lørdag. Hele programmet for lyserød uge kan læses på www. solrodcenter.dk. Kom og vær med - vi har brug for dig!

Lav dit eget tørklæde

Nyheder fra

TOLEDO

150 gr. ngl., ca. 540 meter 100% Acryl. Flere farvekombinationer.

Pr. ngl.

79,Jakke kr. 79995 Bluse kr. 49995

Kr. 69995

Kr. 49995

”ET GODT STED AT HANDLE”

Solrød Center 25

• 2680 Solrød Strand • Tlf.: 55 77 76 90

Solrød Center 13 · Tlf. 56 14 35 23


11

Bestseller forfatter afholder

Ladies Night i Solrød Forfatter, foredragsholder og sexolog Jakob Olrik, drager igen på turné med sit populære foredrag ”Kvinde, kend din mand”, der indtil nu er set af mere end 50.000 danskere. Foredraget er for begge køn, selvom det dog primært er kvinder i alle aldre der tropper op. Foredraget, hvor en mand tager bladet fra munden og afslører de dybeste hemmeligheder om sig selv og andre mænd. Hvad sker der bag manden? Og sker der overhovedet noget? Hvordan skal du tyde hans sms’er? Og hvorfor kan sex løse alle problemer, når samtalen er gået i stå? Bliver du gang på gang frustreret over din mands reaktioner eller har du ledt efter Mr. Right i årevis? Her er

foredraget, der giver dig gode råd til, hvordan du tiltrækker en mand, forfører ham, beholder ham og kommer af med ham på en god måde. ”Kvinde, kend din mand” er et foredrag, der kommer ind på, hvorfor nogle mænd ikke tør binde sig til en kvinde, og hvorfor andre mænd frygter at blive forladt. Den røber, hvorfor alle mænd er vilde med porno og har lyst til sex med alle kvinder. Den afdækker mænds ubehag ved al for megen sniksnak og forklarer, hvorfor mænd på hele planeten har samme store glæde ved at holde sit eget lem i hånden. Så tøser, kærester, mødre, og alle jer andre – kom til en aften, der for altid vil ændre jeres liv!

VIND

billetter til foredraget Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller like os på Facebook så er du med i konkurrencen om billetter til foredraget den 10. oktober

Information Billetter kan købes på www.billetto.dk Sted: Solrød Forsamlingshus, Solrød Byvej 14, 2680 Solrød Strand Dato: 10/10 2017 Tid: 19.00

BLIV BRUN OG LÆKKER! TILBUD 20 MINUTTERS SOL

40,-

TATTOO · MICROBLADING · LIP LINER · FULL LIP · EYE LINER · SINGLE LASHES · LASH LIFT · LASER TATTOO REMOVAL · LASER HAIR REMOVAL

Solrød Sol

SOLRØD CENTER 105 · 2680 SOLRØD STRAND TLF.: 53 53 65 70 VI HAR ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.00-22.00


12

Solrød Kommune fortsætter stor klima indsats For 6. år i træk har Solrød Kommune udledt mindre CO2, end kommunen har forpligtiget sig til. Solrød Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale, og siden dengang er det kun gået fremad på klimaregnskabskontoen. I 7 år det således lykkedes Solrød Kommune at reducere udledningen af CO2 betragteligt – og de sidste 6 år har kommunen endda reduceret med mere end dobbelt så meget, som kommunen havde forpligtet sig til i klimakommuneaftalen. "Klimaudfordringerne er globale såvel som lokale, og naturligvis skal vi gøre vores her i Solrød Kommune for at nedbringe CO2-udledningen og dermed bidrage til et positivt resultat i det store klimaregnskab. Vi kan ikke komme uden om, at der i de kommende årtier fortsat vil være store udfordringer på klimaområdet, som for os her i Solrød fx kan risikere at udmunde i oversvømmelser ved Køge Bugt. Jeg og resten af byrådet er derfor godt tilfredse med, at vi lykkes med vores grønne strategi

på CO2-området til glæde for vores alle sammens klima og miljø samt ikke mindst kommunens pengepung," siger borgmester Niels Hörup. I 2016 har Solrød Kommune sparet klimaet for 71 tons CO2, det svarer til en reduktion på 4,7 procent. Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO2 udledningen med 2 procent om året frem til 2025. Det mål er bl.a. i 2016 nået ved, at Solrød Kommune har igangsat forskellige LED-projekter fx i Jersiehallen, opdateret varmestyringen i Havdrup Hallen og efteruddannet det tekniske servicepersonale inden for energiområdet. For fortsat at nå i mål med den årlige reduktion på 2 procent har Solrød Kommune iværksat flere initiativer i 2017, som skal hjælpe med at fastholde de gode klimatakter. Fx er der også i år flere steder i kommunen skiftet til LED belysning, der er anskaffet ladcykler til det tekniske servicepersonale, så det ikke altid er nødvendigt at starte bilen op, når opgaver i nærområdet skal udføres, og så arbejdes der målrettet med at få fjernaflæsning i kommunens større ejendomme.

MICHAEL ARNØ GODE IDRÆTSFACILITETER FOKUS PÅ BØRN OG SKOLER SKØN NATUR

ditogmitsolrod.dk

CLEOPATRA FRISØR & STYLIST

Vær med i vores team

LOKAL frisør søges RECEPTION

Udlejning af stol, pr. uge 1.250,-

LØRDAG D. 25. JUNI KL. 12-15 FRISØR, STYLIST & NEGLE DROP IN:

Kig ind Vi byder på vin Kl. 12-14 i hverdagene og sandwich

(uden tidsbestilling) Dameklip inkl. let føn 255,- / Herreklip 150,-

Jasmine Millard

30 44 81 44

PÅ DAGEN VIL DER VÆRE og personlighed TILBUD PÅ Frisurer, der passer til dit ansigtPRODUKTER MODETØJ FRA PARIS, www.frisor-cleopatra.dk | Solrød Strandvej 83 NEGLELAK OG

Solrød ønsker væksthæmmere fjernet fra Fingerplan Planen for udvikling af hovedstadsområdet, Fingerplan 2017, skal nu igen under luppen, og Solrød Kommune har flere forslag til ændringer – bl.a. har kommunen et ønske om at kunne bygge flere boliger. Efter en revision i starten af året skal Fingerplan 2017 nu igen granskes, og Solrød Kommune har flere ting på ønskelisten til ændringer af den meget restriktive plan, der siden årene efter 2. verdenskrig har sat rammerne for den fysiske udvikling af hovedstadsområdet. "I Solrød Kommune har Fingerplanen længe fungeret som en såkaldt væksthæmmer, og det er mit og resten af byrådets håb, at revisionen af Fingerplan 2017 vil løsne op for de snærende bånd, der lige nu hæmmer kommunens

vækst- og udviklingspotentiale, så vi – og de 28 andre fingerplansramte kommuner - får samme vilkår for udvikling som resten af landet," siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune. Solrød Kommune ønsker fx mulighed for at byudvikle i området vest for motorvejen, og samtidig ønsker kommunen flere anvendelsesmuligheder for det indeklemte areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse. "Området blev ved første revision af Fingerplanen tidligere på året udpeget til transport og distributionserhverv, men vi ønsker fra byrådets side en brede vifte af muligheder for området," siger Niels Hörup. Et andet ønske på listen er muligheden for at bygge bo-

liger både nordvest og sydøst for Havdrup og i området mellem Jersie Landsby og Jersiehallen. "Solrød Kommune er en attraktiv kommune i vækst, og vi oplever en stigende efterspørgsel på boliger og erhvervsområder, som vi i dag ikke kan imødekomme. Vi ønsker nye og mere fleksible muligheder for bolig- og erhvervsudviklingsområder. I byrådet sætter vi derfor vores lid til, at regeringen vil være lydhør over for vores ønsker," siger Niels Hörup. Solrød Kommune foreslår i sit høringsvar også, at transportkorridoren flyttes vest for Havdrup. Staten har i forvejen lagt den nye jernbaneforbindelse uden for den ellers planlagte transportkorridor, og yderligere infrastrukturanlæg gennem Solrød Kom-

mune vil medføre betragtelig belastning for både borgere, naturen og landskabet.

Fakta Fingerplanen har siden årene efter 2. verdenskrig sat rammerne for, hvordan hovedstadsområdet fysisk kan udvikle sig. Planen, der opstod i 1947, er blevet revideret i 2007, 2013 og senest i starten af 2017.


13

To kvinder fra Solrød og Havdrup blev udvalgt blandt 1500 ansøgere til

årets Robinson Ekspedition Det er ord som vidunderligt, frustrerende, udfordrende, fabelagtigt og eventyrligt, de to deltagere nævner, når de bliver spurgt om, hvordan det er at være med i Robinson. Af: Randi Pedersen

Tammaro på 50 år deltager i kategorien ”Veteranerne”, fordi hun også deltog i 2013. Maja på 43 år deltager i kategorien ”De gamle” og det er første gang, hun har oplevelsen af at være med. Der sendes nye afsnit hver mandag kl. 20 på TV3 med de to deltagere.

”Jeg er et kæmpestort legebarn” Tammaro er nysgerrig på livet og en tur til Filippinerne for at optage Robinson fik hende til at deltage igen. Legebarnet i Tammaro ville også igen opleve hele den store pallette, som programmet byder på af både positive og udfordrende oplevelser. Men mest af alt gør hun det for oplevelsens og rejsens skyld, fordi hun er nysgerrig på livet. Dette er på trods af, at det kan have konsekvenser som at blive hængt ud i medierne, som det skete den første gang. I 2009 deltog Tammaro også i et program på TV, der hed ”Hjælp, jeg er i Japan”. Dette var ligeledes

udelukkende for oplevelsens skyld. Hun bor i Solrød, har tre børn og arbejder som socialpædagog på værestedet Habitus. Til jul debuterer Tammaro med bogen ”Overlevelse i fuld flor”, der, blandt meget andet i Tammaros liv, handler om hendes deltagelse i Robinson.

”Et eventyr der ikke kan sammenlignes med noget andet” Maja blev opfordret til at deltage af sin datter og hendes veninde. Hos Maja har familien altid set Robinson. Hun overvejede tanken, selv om hun i første omgang afslog den og i julen fandt hun ansøgningen til at deltage i Robinson frem og i løbet af ingen tid var ansøgningen udfyldt og sendt afsted. Maja mener, at viljestyrke og udholdenhed er en vigtig faktor for at deltage i Robinson. Det oplevede hun, da hun befandt sig sulten i uvante omgivelser sammen med mennesker, som hun ikke nødvendigvis kunne stole på. Alligevel har hun fået så meget med hjem og ville ikke være oplevelsen foruden, for som hun

siger, så har det været ”et eventyr, der ikke kan sammenlignes med noget andet”. Oplevelsen var også den overvejende årsag til, at hun meldte sig til programmet og hun føler det som et privilegium, at hun fik lov til at deltage. Maja bor i Havdrup, har tre børn og arbejder til dagligt som Laboratorium manager i firmaet Saybolt.

Styrkelse på det fysiske og mentale plan Det er en ordentlig mundfuld at deltage i Robinson både på det mentale og det fysiske niveau. Tammaro trænede både i første og anden omgang med en planke i haven for at komme i god fysisk form. Det mentale plejede hun under opholdet ved at meditere hver eneste dag. Meditationen bestod af ”samtaler” med sine tre børn. Maja siger, at hun ”kun løber og dyrker sport, hvis der er nogen efter hende”. Alligevel var hun stærk nok til at udholde de fysiske udfordringer, hun fik på turen. For Maja handler det igen om viljestyrke og udholdenhed. Under optagelser-

ne opdagede hun kvaliteten ved at være alene i sit eget selskab og se det som en luksus. Det dyrkede hun dagligt og har gjort det fortsat.

Det har de fået med fra Robinson ekspeditionen Efter at have været deltager i Robinson har Maja fået nye værdisæt på mange området. Hun føler, at hun efter turen har fået meget eftertænksomhed med hjem. De tanker går især på at være til stede i det, hun laver og se det som en luksus at være sammen med de mennesker, hun holder mest af. For Tammaro har de to omgange med Robinson fået hende til at sætte flere grænser og ikke gå ind i noget, som hun ikke vil. Hun mener også, at hun har fået det simple. Hun afleverede alle sine personlige ejendele inden optagelserne og opdagede, at hun måske ikke havde så meget brug for dem. I dagligdagen sætter hun mere pris på det enkle.

Foto: Nielle


14

Røveri mod person i Solrød Fredag den 22.september 2017 kl. 23.38 anmeldte en 18-årig mand fra Gadstrup, at han netop var blevet frarøvet sin mobiltelefon af tre gerningsmænd, der var forsvundet i retning mod Tjørnholmvej. Efter en fest i området gik han på en sti via en tunnel under Solrød Byvej, da han mødte tre unge mænd, hvoraf den ene spurgte, om han måtte låne den 18-åriges telefon. Den 18-årige turde ikke at undlade at låne telefonen ud, da de var i alt tre personer og stod tæt omkring ham. Da den ene gerningsmand havde modtaget mobiltelefonen,

Skyderi i Solrød – Politiet søger vidner Kl. 22.28 søndag aften den 24 september 2017 fik politiet anmeldelse om skyderi i Solrød Center, hvor vidner hørte fire skud/knaldca. 20 minutter tidligere. En mand var set løbende ned mod strandområdet. Et vidne bemærkede en mistænkelig person på Klitvej, og kort efter anholdt

politiet en 24-årig mand fra Karlslunde, der stod ude i Solrød Bæk. Den 24-årige formodes at være involveret i hændelsen. Politiet ved i øjeblikket ikke nærmere om dette. Det er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at skyderiet er banderelateret. Politiet har ikke flere oplys-

Mandag morgen den 25. september 2017 kl. 06.26 fik politiet en anmeldelse fra en taxa, der havde kørt to personer fra en adresse i Brøndby til en adresse i Solrød. Da de nåede frem til stedet stod de to passagerer ud og truede chaufføren med

© essilor international – RCS Créteil 712 049 618 – may 2011. © optifogtm is a trademark of essilor international. © essilor® is a registered trademark of essilor international.

Passer brillerne HENNING ARLOFELT PETERSEN stadig til øjnene? GODE LOKALE HANDELSMULIGHEDER , SKOLEVÆSEN OG ÆLDREPLEJE

Vi har netop skiftet rør. Kom ind og nyd solskinnet fra en skyfri himmel. Velkommen hos CLUBTAN. CLUBTAN Sol & Wellness Solrød Strandvej 85-87 • Telefon 56 14 19 33 Solen skinner alle dage 6-24.

ditogmitsolrod.dk

Kom og besøg os

kort hår, iklædt en sort langærmet trøje og mørke jeans. Politiet ledte med flere patruljer efter de tre mistænkte uden at finde dem. Senere på natten blev den røvede telefon fundet efterladt ved institutionen Poppelbo, Solrød Strand, så offeret har fået telefonen retur. Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der kan give oplysninger om de tre mistænkte i sagen. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger.

Røveri mod taxachauffør i Solrød

ninger om sagen i øjeblikket, der naturligvis efterforskes videre. Vi er meget interesseret i oplysninger fra vidner, der har hørt eller set noget til sagen. Ring til politiet på 114.

CLUBTAN. We make you shine

trak han en kniv frem fra sin jakke og sagde, at han ville beholde telefonen. Den 18-årige følte sig truet og lod gerningsmanden beholde telefonen, hvorefter de samlet gik i retning mod Tjørnholmvej. De tre mistænkte beskrives som: A: Mand, mellemøstlig af udseende, ca. 185 cm., sort kort hår, iklædt sort dunjakke og mørke jeans. B: Mand, mellemøstlig af udseende, ca. 175 cm., sort kort hår, iklædte sort dunjakke og mørke jeans. C: Mand, mellemøstlig af udseende, ca. 185 cm., sort

en kniv, da han ville have penge for turen. Taxachaufføren nåede ikke at reagerer førend de to mænd var forsvundet fra stedet, uden at betale. Politiet efterlyser derfor de to gerningsmænd som beskrives som: A, Mand, dansk, 25-30 år, 175-180 cm høj, kronraget /

skaldet, tykke kinder, talte dansk. Iført gul jakke. B, mand, dansk, 25-30 år, 175-180 cm høj, talte dansk, iført sort jakke og bar plastikposer. Politiet vil meget gerne høre fra vidner, der har en ide om, hvem de to gerningsmænd er Ring 114.

IVAR HAUGAARD -HANSEN TRYGHED, ØKONOMI, FOLKESKOLE, ÆLDREPLEJE OG IDRÆT

ditogmitsolrod.dk

i vores nye butik på Solrød Strandvej 97

StAnDARD glAS

oPtiFog glAS

OPTIFOG GLAS

Den ny teknologi moD Dug

slut med glas, der dugger, når du dyrker sport, rm kaffe eller kommer ind fra kulden. il Få en gratis demonstration. Det er sund fornuft. en synsprøve. Karina Skotte

LENE STEVNHOVED

PREBEN SNEDSTED NIELSEN

TRIVSEL, LÆRING OG BÆREDYGTIGHED

TRYGHED FOR ALLE, FOLKESKOLEN OG DAGINSTITUTIONER, FOKUS PÅ MENNESKET

Marianne Skotte

mm.indd 1

a Skotte

20-09-2011 11:23:19

SolrødCenter Strandvej • 5614 Solrød 100 •95Tlf. 56145636 5636 www.brillegalleriet.com

Mandag-fredag: 9:30-17:30 - Lørdag-søndag: Lukket

Marianne Skotte

ditogmitsolrod.dk

ditogmitsolrod.dk


15

DIT OG MIT SOLRØD

Ordentlig økonomi. Lav skat.

Din og min økonomi. Venstre i Solrød har gennem hele Solrød Kommunes historie været garant for økonomisk ordentlighed. Det arbejde har været grundlaget for en lav skat sammenlignet med Danmarks øvrige kommuner. Det samlede skattetryk i 2017 betyder, at vi er den 13. billigste af Danmarks 98 kommuner. Vi vil fortsætte denne ansvarlige økonomiske politik, og vi vil fortsat arbejde for at kunne nedsætte personskatten og

ditogmitsolrod.dk

ejendomsskatten, uden at kommunens service bliver forringet. Din stemme på Venstre i Solrød er en stemme på økonomisk ordentlighed. Med venlig hilsen Niels Hörup - din Borgmester


16

Konservative sikrer millionløft til Solrøds legepladser Der er netop indgået budgetaftale for næste år mellem et flertal af partierne i Solrød Kommune. Et nyt og vigtigt element er et løft i millionklassen til kommunens legepladser og andre lignende offentlige fællesarealer, og det nye punkt i aftalen er kommet med på konservativ foranledning. "Mange steder i kommunen kunne vores legepladser godt trænge til udbedring og fornyelse, og det har vi konservative fået med i budgettet, så det vil ske allerede fra næste år. Det betyder, at vi tilbyder nyere og bedre faciliteter til

byens børn – og dermed også deres forældre – når de skal ud at være sammen og bevæge sig og nyde de offentlige arealer. Det bliver virkelig, virkelig godt," udtaler Hans Odder, der er byrådsmedlem for de lokale konservative i Solrød Kommune.

Går ikke ud over serviceniveauet Selvom der tilføres mange nye midler til kommunens mange legepladser og andre lignende fællesarealer, kommer det ikke til at gå ud over serviceniveauet i kommunen, forsikrer Hans Odder. De

midler, der lægges beslag på med fornyelsen af legepladserne, kommer nemlig alene fra det provenu, som tilfalder kommunen i forbindelse med salget af HMN Gashandel. "Det betyder, at vi kan køre videre i Solrød Kommune næste år uden at skulle skære i serviceniveauet for at få råd til den store fornyelse af legepladserne," forsikrer Hans Odder og afslutter: "Attraktive grønne områder såsom legepladser giver mulighed for alle mulige forskellige fællesaktiviteter, der binder generationerne sammen. Det er vigtigt for både trivsel

og sundhed, og vi glæder os meget til at komme videre med projektet." Der er i øvrigt lagt op til en grundig proces omkring, hvor midlerne bruges bedst, og det er blandt andet planen at involvere interesserede borgere og grundejerforeninger.

SABRINA ZIMMERMAN

GLB Revision

TRYGHED, BYENS AREALER OG DEN OFFENTLIGE TRANSPORT

STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

MERE END BLOT TAL! ditogmitsolrod.dk

KIM SUNESEN FOLKESKOLE I SÆRKLASSE, PERSONLIGT ANSVAR, LAVEST MULIG SKAT

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

BEIGE.DK

ditogmitsolrod.dk

BENJAMIN LINDBERG FORDI POLITIK HANDLER OM MENNESKER

Vores dygtige medarbejdere og mangeårige erfaring sikrer din virksomhed en god rådgivning og en tæt kontakt. Kontakt os for en uforpligtende snak!

GLB.DK | KØGE 56 65 52 52 | KBH 38 87 99 11

BEIGE.DK

GLB Revision ditogmitsolrod.dk


17

David spiller Ronny i TV-serien Rita

Foto: Af David Nicola Giorgio

David Nicola Giorgio spiller med i de nye episoder af serien ”Rita”, hvor han spiller karakteren Ronny fra 1985. 16 år før han selv blev født. Af: Randi Pedersen

Til dagligt går 16-årige David Nicola Giorgio på HF1 på Solrød Gymnasium. Når han har fri fra gymnasiet går han på arbejde i Køge Caravan Center A/S. Derudover dyrker han styrketræning og Taekwondo, som har været en del af hans liv i mange år sammen med interessen for sportsvogne og motorcykler. David selv ejer en Alfa Romeo Spider og en showmotorcykel.

Casting Der er altid en lang vej for at komme med i en serie. Det var det også for David. Han har en TV3 profil, hvor han nogle gange ansøger relevante jobs. En dag blev David kontaktet af den ansvarlige caster til serien, som havde set Davids profil og som inviterede ham til en samtale. Efter endnu en samtale og flere forskellige castings, fik David endelig af vide, at det med 100% sikkerhed var ham, de ville have til at spille Ronny i serien. Karakteren Ronny lever i 1985, hvor Rita og hendes veninde er tilbage i deres fortid. Ronny er en lidt for smart ”rockstjerne” på skolen, der er mest tilfreds, når der er piger i nærheden. I serien er David stylet til ukendelighed med et stort strittende afbleget hår, et tykt lag øjenskygge, ørering, sort neglelak og næsten altid iført sort tøj og spidse lædersko. David er blevet genkendt på gaden et par gange. Det undrer David, for han synes at der er stor forskel på hans eget og karakteren Ronnys udseende. David tror, at det kan være nogle af hans ansigtstræk, som de kan genkende.

Jeg elsker at arbejde med filmproduktion og lave skuespil, men det er ikke noget, jeg tror jeg vil leve af”

Tidligere har David medvirket i en kortfilm til en Nokia-reklame, ”Lumia Detective Cases”. Og da han var endnu yngre medvirkede han i et program for DR Ultra, hvor han skulle intet mindre end at give kærlighedsråd til unge, der stod i dilemmaer.

En anderledes arbejdsplads

og konkurrencen omkring de større roller er meget stor. Planen og ønsket for David er at uddanne sig til Commercial Airline Pilot efter HF. Han vil flyve passagerfly og hans helt store drøm er at flyve A380 for Emirates.

Efter at David har arbejdet på optagelserne til ”Rita” på SF Studios Production, havde han det svært ved at komme tilbage til en typisk arbejdsplads. David siger, at ”stemningen er anderledes, når man laver film og serier. Hver dag, når jeg stod op, glædede jeg mig utroligt meget til at komme på settet”. Glæden bestod også i, at David sætter stor pris på den andre medvirkende på settet. Han fortsætter, ”når man engang imellem er nødt til at smide sine grænser og bare springe ud i ting, når man filmer, er det dejligt at have et godt forhold til de andre medvirkende og man får hurtigt knyttet nogle bånd”.

Fremtidsplaner Davids deltagelse i serien har ikke ændret hans liv. Til gengæld glæder han sig over, at han har fået mere erfaring indenfor skuespil og over, at han har lært mange nye og dejlige mennesker at kende. David har ingen planer om at søge ind på teaterskolen efter HF. Han siger, ”jeg elsker at arbejde med filmproduktion og lave skuespil, men det er ikke noget, jeg tror jeg vil leve af, også fordi det er en hård branche”. Udfordringen er særligt, at man som skuespiller altid skal ud og have en ny kontrakt, når man er færdig med en. Det er ikke altid nemt at få en rolle

Foto: Af Cecilie Bøgevig


18

SPORT

Havdrup GF er SpringsikkerForening 1. oktober får Havdrup GF papir på, at foreningen er et sikkert sted at sende børn til springtræning. Den dag bliver Havdrup GF nemlig officielt certificeret som en Springsikkerforening under GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) og DGI gymnastik & fitness.

Planen beskriver nemlig hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig og hvornår det skal gøres, så de gode intentioner slår igennem som et mærkbart kvalitetsløft omkring springtræningen i foreningen.

Sikker springtræning handler bl.a. om uddannelse af springinstruktører, årlig gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen. Den er de helt med på i Havdrup GF, hvor en arbejdsgruppe har sat de mange tiltag omkring springsikkerheden i forenin-

Papir på kompetencerne

gen i system og sørget for at de bliver gennemført som planlagt. Med Springsikker-udviklingsplanen i hånden har foreningen nu et værdifuldt og centralt redskab, der vil sikre de springaktive medlemmer den bedst tænkelige springtræning.

Den 1. oktober kl. 11.00 i Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup får foreningen så officielt papir på sin nyerhvervede status, når GymDanmark og DGI gymnastik & fitness officielt certificerer Havdrup GF

Instruktører fra Havdrup GF viser her deres bevis på at de har gennemført og bestået certificeringsuddannelsen.

Vi er kåret som danskernes foretrukne bank

8

som en SpringsikkerForening. "Projektet har været en god løftestang for et 360 graders eftersyn af springsikkerheden i vores forening", siger Betina Steneman, ansvarlig for arbejdsgruppen i Havdrup GF som glæder sig til at byde nye

som "gamle" springgymnaster velkomne. Springsikker er udviklet af GymDanmark og DGI gymnastik & fitness. Projektet har til formål at sikre, at foreningen skal være et sikkert sted at sende sine børn til springtræning.

v/ Michael Nielsen

år i træk

Alle gulvtyper · Slibes · Høvles · Lakeres · Olieres · Ludbehandling

Vores kunder er især tilfredse med

Vi bruger kun Svanemærket produkter. Tlf. 5614 0760 · Mobil 4050 2096

 vores kompetente og seriøse rådgivning  vi tager os tid til at lytte til dem

Vi kører på hele Sjælland og ingen opgave er for lille eller stor.

 vi forstår deres behov  vores evne til at finde den bedste løsning.

Voxmeter, januar 2017

Vil du være kunde i danskernes foretrukne bank, så kontakt os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig! Mød os til høstfesten og få en snak om økonomi m.m.

Torvet 9 | 4600 Køge | koege@al-bank.dk

john wennerwald


19

SPORT

Lad os sænke grundskylden

Stem liste

G

Slaget om Solrød afgjort Det var i dag fredag den 22. september at slaget om Solrød skulle afgøres i Ekstrabladets Skolefodboldturnering for piger. De to lokale skoler Uglegaardsskolen og Munkekærskolen havde begge vundet deres forrige kamp ret overbevisende, Uglegaardsskolen 25-0 over Vejlebroskolen fra Ishøj og Munkekærskolen 8-1 over Strandgårdskolen fra Karlslunde. Så det var ikke til at vide på forhånd hvilken vej kampen ville gå, der er flere tidligere og nuværende holdkammerater fra Solrød FC på

begge skoler, så de har indgående kendskab til hinanden. De første 10. min var kampen jævnbyrdig, men stille og roligt fik Uglegaardsskolen sat sig på kampen, og da det første mål kom til Uglegaardsskolen, blev presset mere og mere massivt på Munkekærskolens piger, som kæmpede med alt hvad de havde. Kort tid efter første mål scorede Uglerne til både 2-0 og 3-0 og det blev efterhånden meget svært for Munkekærskolen at komme frem ad banen, selvom de forsøgte meget energisk. Resulta-

tet endte med at blive 9-0 til Uglegaardsskolen og målene blev fordelt over en del spillere, Athena Mohammadi, Isabella Laybourn Stephanie Coulibaly, Lisa Lynggard. Dagens fidusbamse gik til Mathilde Bøgevig fra Uglegaardsskolen og Kamilla Hansen fra Munkekærskolen. Fairplayhåndklædet gik til Lærke Elberg fra Munkekærskolen. Uglegaardsskolens næste modstander kendes endnu ikke.

Solrøds græsrødder

Fordi det er dine penge Lavere grundskyld Respekt for dig og din familie Styrket frivillighed

m e t s

G e list

G


20

www.bugtensbegravelse.dk

SERVICE-SIDEN

DIN LOKALE BEDEMAN

Solrød og omegn

Jan Regin Mortensen RESPEKT OMSORG SERVICE ETIK www.bugtensbegravelse.dk

else.dk

DIN LOKALE BEDEMAN

I N L OBEGRAVELSE KALE BEDEMAN

TANDLÆGE

Solrød og omegn

Solrød og omegn

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING Jan Regin Mortensen www.bugtensbegravelse.dk

.eslevargebsnetgub.www

sen

NID

DIN LOKALE BEDEMAND Solrød, Greve og omegn

RESPEKT OMSORG SERVICE ETIK

www.bugtensbegravelse.dk Solrød og omegn

DIN LOKALE BEDEMAN

nesnetroM nigeR naJ

Jan Regin Mortensen

DIN LOKALE BEDEMAN

Få gratis tilsendt TKEPSER RESPEKT brochurerne GROSMO OMSORG CIVRESdør” ”Når Enogen SERVICE KITE vilje” ETIK og ”Min sidste arlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

Solrød og omegn

Tandlægerne hos Normann Sørensen Solrød Strandvej 16 · 2680 Solrød Strand Mandag - Torsdag 8.00 - 18.00 · Fredag 8.00 - 16.00 Telefon 56 14 07 10 · mail@klinikken.biz

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegravelse.dk

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

Jan Regin Mortensen Aut. el-installatør

Klitrosevænget 3, 2680 Solrød Strand RESPEKT Tlf: 30574000 - mn@el-tek.info OMSORG SERVICE INTERNET OF THINGS ETIK

Karlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

Tilmeld dig vores

NYHEDSBREV

etrom@niger :liamE · dnartS dørloS 0862 · 74 jevdnartS purtslraKarlstrup K Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

ELEKTRIKER

mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

EL-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER • • • • • • • • • • • • •

Nybygning Nybygning Nybygning Tilbygning Tilbygning Tilbygning Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse Reparation • Nybygningog vedligeholdelse Energibesparelser Energibesparelser • • Tilbygning Tilbygning Energibesparelser Solceller • Solceller • Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse • Energibesparelser Solceller • Energibesparelser EDB-installation til EDB-installation til fibernet fibernet • Solceller EDB-installation til fibernet • EDB-installation til fibernet

på www.viborher.dk

Overvågning af indendørs luftkvalitet Det er et overset problem med dårligt indeklima. Undgå at elever eller mødedeltagere bliver trætte på grund af dårligt indeklima og højt CO2 niveau. Med AIRPRO og en app kan indeklimaet overvåges og forbedres.

EL-INSTALLATIONER

TRANSPORT

GREVE SOLRØD TAXI

!

Til lufthavnen og retur, gives der på hjemturen kr. 100,- rabat mod forvisning af Taxi bon.

Husk os! 70106666

• EDB-installation til fibernet Altid god og hurtig service

Indehaver Stig Indehaver Johansen Stig Johansen

wJohansen Johansen

Sikre elinstallationer i mere end 90 år

DANBIT

Værkstedsvej 39-41 | 4600 Køge 56662020 |www.ai-tech.dk

Vi husker dig!

Karlstrup Strandvej Indehaver47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

Johansen Johansen

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma Skolevej 14 · Havdr .wjohansen.dk · wjohan el-installatør & ingeniørfirma Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 ·aut. www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

Indehaver Stig Stig Indehaver Johansen Johansen Stig Johansen

Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 - Havdrup - Tlf.: 46 18 50 10 www.wjohansen.dk - post@wjohansen.dk

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma aut. el-installatør & ingeniørfirma

Skolevej 14 · Havdrup · 461814 5010 · www.wjohansen.dk Skolevej - Havdrup - Tlf. 46 18·· wjohansen@havdrup.dk 50 10 Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk wjohansen@havdrup.dk www.wjohansen.dk - wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

AUTORISERET EL-INSTALLATØR I SOLRØD

DØGNVAGT 60 60 60 44

MALER

TØMRER

Vi leverer alle former for malerabejde både inde og ude med malergaranti Ring og få et tilbud på 31 14 00 52

maler-lars.dk

w

eller via vores nye app!

Malermester Lars

Skolevænget 8 • 4690 Haslev • www.malerlars.dk

VVS


21

Gratis ordblindeeftermiddag med Omar Marzouk Kender du en, der er ordblind? Kunne du selv være det? Uge 40 markeres som Den Internationale Ordblindeuge, og i den anledning inviteres alle til en eftermiddag med sjov, alvor og brugbare råd om ordblindhed på Kursuscentret på Køge Handelsskole – ganske gratis. Hør bl.a. standupkomiker Omar Marzouk fortælle, hvordan han har fået succes som tekstforfatter – på trods af at han er ordblind. Tag din ægtefælle, kollega eller en ven under armen og få indsigt i en hverdag som ordblind. Der er masser af hjælp at hente, og din hverdag som ordblind kan blive meget nemmere.

”Vi er glade for at deltage i fejringen af Den Internationale Ordblindeuge. Mange har hørt om ordblindhed, men er måske ikke klar over, at alle over 16 år kan blive vejledt og få gratis ordblindeundervisning på Kursuscentret på Køge Handelsskole. Vi har rigtig god erfaring med at hjælpe både unge og voksne med at få nemmere ved at læse og skrive,” fortæller Allan Corfitsen, chef for Kursuscentret. Mette Koch er ordblindekoordinator og træffes dagligt på Kursuscentret på Køge Handelsskole. Hun fortæller: ”Er du i tvivl, om du er ordblind, så kom forbi eller ring på 91346616. Du kan altid

komme til en samtale og en test, hvor vi finder ud af, om du har brug for ordblindeundervisning. Alle ordblinde får en langt bedre hverdag ved at deltage i vores undervisning. Og har du brug for hjælpemidler til undervisningen, så stiller vi dem gratis til rådighed.” Kursuscentret på Køge Handelsskole har specialuddannede ordblindeundervisere, der hjælper deltagerne med at blive bedre til at forstå og skrive tekster samt anvende relevant læse-skriveteknologi. ”Der findes i dag mange brugervenlige værktøjer til stor gavn for ordblinde fx it-hjælpemidler og nye apps.

Vores undervisning foregår meget målrettet med små hold på 2-6 deltagere, men kan også foregå som eneundervisning,” forklarer Inga Thorup Thomsen, ordblindeunderviser på Køge Handelsskole.

Ordblindeeftermiddagen henvender sig til alle unge over 16 år og voksne, som enten arbejder, studerer eller søger arbejde. Arrangementet er også relevant for virksomheder.

Fakta Ordblindeeftermiddagens program byder på standupkomiker Omar Marzouk, der fortæller om mod og skam når ordene driller, og hvordan han har fået en karriere som tekstforfatter på trods af sin ordblindhed. Der vil også være oplæg fra ordblindeundervisere, der forklarer om tegn på ordblindhed, og giver tips og tricks til bl.a. digitale løsninger, som kan lette hverdag, skole og arbejdsliv. Arrangementet er gratis! Tid og sted: Onsdag den 4. oktober klokken 16.00 – 17.00, Auditoriet på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, 4600 Køge. Parkering er gratis. Der serveres kaffe og kage. Begrænset antal pladser, tilmelding sendes til Mette Koch: mko@khs.dk

FÅ LOKALE NYHEDER PÅ FLERE MÅDER

Solrød Medie Hus tilbyder de sidste nye NYHEDER www.viborher.dk

OnLine Avisen

Her kan du læse nyheder fra Solrød og omegn - hvad sker der i kommunen...

Udkommer på www.viborher.dk under E-AVISER hver tirsdag med direkte links til artikler og annoncer

Du har også mulighed for annoncering med moduler på vores hjemmeside FOR ANNONCERING KONTAKT: Henning mail:hap@solrodmediehus.dk mobil: 4038 1501 Jimi mail:jab@solrodmediehus.dk mobil: 4047 4494 FOR PRESSEMEDDELELSER, ARTIKLER ELLER LÆSERBREVE KONTAKT: Lotte mail:lab@solrodmediehus.dk

Den bliver også lagt på Facebook hver tirsdag OnLine Avisen udkommer som TRYKT avis den 1. tirsdag i hver måned

“Vi bor her - Lokale nyheder” På vores Facebook kan du læse spændende artikler fra Solrød og omegn, samt deltage i gode og konstruktive debatter. Nyhedsbrev “tilmeld dig på www.viborher.dk” Nyhedsbrevet udkommer hver fredag via mail. Her kan du læse TOP-historierne fra ugens løb i Solrød og dit nærområde


22

Koncert i Solrød Strandkirke Open secret – en koncert med plads til ro og fordybelse i musikstilen Holy minimalism. ved Kammerkoret CAMERATA i Solrød Strandkirke søndag den 8. oktober kl. 16.00. Holy minimalism er en af de mest betydningsfulde bølger indenfor moderne religiøs musik. Stilen er inspireret af tidlig musik og mangfoldige spirituelle traditioner og er kendetegnet ved en enkel og afvekslende form, der skaber musikalske rum for fordybelse og eftertanke som modspil til den moderne verdens puls. CAMERATA har et nært

forhold til komponisterne Arvo Pärt, John Tavener og Henryk Górecki, der er nogle af de førende komponister indenfor denne musikstil og korets fortolkning af denne genre var afgørende for, at de i juli vandt London International A Cappella Choral Competition. Koncerten er blevet til i samarbejde med den fremtrædende, unge, svenske komponist Tobias Broström og består af a cappella korværker komponeret af nogle af stilens førende komponister. Korsatserne bindes sammen til en meditativ helhed af uafbrudt musik ved

instrumentale overgange, komponeret specifikt til koncerten af Broström selv.

Program: Foruden Tobias Broströms nykomponerede musik består koncerten af: John Tavener: The open secret, Song for Athene, The lamb Arvo Pärt: Christ is the Morning Star, The Woman with the Alabaster Box, Which was the the Son of… Henryk Górecki: Three Lullabies Der er fri entré Efter koncerten er der mulighed for at nyde et glas vin.

Går I i bryllupstanker? Og er I i tvivl, om I skal giftes på rådhuset eller i kirken? Og hvad kan lade sig gøre i kirken? Må man selv bestemme salmerne og pynten, og skal man være i hvid kjole? Kan man lave et lille bryllup i kirken, hvor man bare er os to og et par venner eller lidt familie? Kan man blive viet på en strand? Alt det og meget mere kan I få svar på tirsdag den 3. oktober kl. 19.30-21. Her holder præsterne Inge Leinum og Kristine Stricker Hestbech åbent i sognehuset for alle, der går i bryllupstanker. Aftenen byder på et glas vin og præsterne vil fortælle om kirkebrylluppet og hvilke muligheder der er.

Fællessang og gå-hjem-sandwich Organist Peter Plougmann og voksenkoret Seadrops inviterer til efterårs-syng-sammen i Havdrup Sognehus torsdag, den 5. oktober kl. 18-19. Konceptet er det samme som tidligere: Man møder

bare op, synger af hjertens lyst sammen med andre mennesker, der kan lide at synge, og går hjem igen med glæde i hjertet og sandwich i maven. Der er ikke planlagt flere aftner med fællessang i år.

Hvorfor bliver så mange par skilt? NAIMA SIMRING

DINA OXFELDT

PASNINGSTILBUD, SKOLER, FORENINGER, PLEJE OG FRITIDSAKTIVITET

ÆLDREOMRÅDET, FOLKEOPLYSENDE OG FRIVILLIGT ARBEJDE

ditogmitsolrod.dk

ditogmitsolrod.dk

Årsagen til skilsmisse er ofte, at par ikke evner at tale om de reelle problemer i forholdet og ikke tager dem alvorligt i tide. Det siger psykoterapeut og parterapeut Torben Haugaard, som holder foredrag i Havdrup Sognehus onsdag, den 4. oktober kl. 19.30. Han er af den opfattelse, at mange par forlader hinanden på det tidspunkt i deres relation, hvor de kunne lære allermest om sig selv og hinanden. Og at alt for mange børn betaler en høj pris for skilsmissen og deres forældres manglende evne til at udvikle parforholdet. Kom og hør Torben Haugaards bud på, hvordan vi som par kan blive bedre til at

udvikle vores parforhold i stedet for at afvikle det. Foredraget er interaktivt, dvs. med små øvelser med deltagerne under foredraget. Der er entre til foredraget.


23

Interessen for biogasanlægget er stigende, og Solrød Biogas inviterer derfor til Åbent Hus lørdag den 30. september, hvor børn og voksne fra nær og fjern har mulighed for at opleve biogasproduktionen helt tæt på.

Biogas-quiz og rundvisning for hele familien Hvordan bliver tang og fedtemøg fra stranden til biogas? Det får borgere i Solrød og omegn mulighed for at opleve helt tæt på, når Solrød Biogas inviterer til Åbent Hus lørdag den 30. september Med mere end 500 interesserede gæster på blot et halvt år er Solrød Biogas blevet et populært udflugtsmål for både folkeskoler, pensionistklubber, udenlandske embedsmænd - og alt derimellem. Interessen for biogasanlægget er stigende, og Solrød Biogas inviterer derfor til Åbent Hus, hvor børn og voksne har mulighed for at opleve biogasproduktionen helt tæt på. − Vi oplever stor efterspørg-

sel på rundvisninger fra store og små grupper, og allerede nu er der booket rundvisninger i 2018. Det glæder os, at der er så stor nysgerrighed og interesse for processerne i biogasproduktionen og grøn energi generelt. Det er borgernes biogasanlæg, og vi vil derfor gerne give dem muligheden for at komme helt tæt på biogasproduktionen og få svar på alle spørgsmålene, fortæller borgmester og bestyrelsesformand for Solrød Biogas Niels Hörup, der ser frem til en spændende dag med mange besøgende.

Aktiviteter for alle aldre Solrød Biogas har en ambition om at fremme grøn omstilling hos danskerne og særligt hos børn og unge. Derfor byder dagen på aktiviteter for hele familien; der vil være rundvisninger på anlægget, mulighed for at deltage i den store biogas-quiz, ligesom man kan møde Solrød

Biogas’ samarbejdspartnere og få noget godt til ganen.

Åbent Hus Hvor: Solrød Biogas, Åmarken 6 4623 Lille Skensved Hvornår: Lørdag den 30. september, kl. 12-15 Tilmelding: Ingen Program: • Kl. 12.05: Velkomst v. Niels Hörup, borgmester og bestyrelsesformand i Solrød Biogas • Kl. 12.15: Fri leg, herunder - Biogas-quiz - Rundvisninger på anlægget - Mød vores samarbejdspartnere - Lækre forfriskninger - Og meget mere

Dagen byder blandt andet på rundvisninger, biogas-quiz og ØKO pølser, når Solrød Biogas holder Åbent Hus lørdag den 30. september kl. 12-15.


24

hele solrøds fødevaremarked

FØLG OS OG FÅ FLERE TIlbud

Netavisen solrød 26 sept  
Netavisen solrød 26 sept  
Advertisement