Page 1

Vi bor her .dk

SOLRØD

Tirsdag den 26. december 2017 • Uge 52 • 1. årgang • www.viborher.dk

ClubTan. We make you shine.

ClubTan. We make you shine.

un 10,-

Vi ønsker alle vores læsere og kunder et rigtigt godt nytår! På gensyn i 2018 ✶ ✶

-

CLUBTAN. We make you shine

2 1 / 5 1 A I FR G PÅ CFP.DK R E K R Æ FYRV KERIKATALO I denne uge får du sol fra kun 10,Velkommen hos ClubTan.

Fyld solkortet +33% I denne uge får du sol fra kun 10,Velkommen hos ClubTan.

Lige nu får du 33% ekstra værdi, når du køber eller påfylder dit solkort

ÆR SE FYRV

ÅBNINGSTIDER: ✶

✶ ✶ Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Værftsvej 51 • 4600 • Tlf. 56 65 00 24 • 8.00-15.00 cfp@cfp.dk • www.cfp.dk Søndag den 31.Køgedecember

CLUBTAN Sol & Wellness • Solrød Strandvej 85-87 • Solen skinner alle dage 6-24 • www.clubtan.dk

Sol &skinner Wellness • alle Solrøddage Strandvej 85-87• • www.clubtan.dk Solen skinner alle dage 6-24 • www.clubtan.dk j 85-87CLUBTAN • Solen 6-24

✶✶

1 flaske

ÅRGANG 2016 20.05.2017

aov.dk 28.12.2014

-

49,-

Fontanafredda Asti Spumante eller Moscato d’Asti Piemonte, Italien. 75 cl 1 flaske Literpris 65,33. Frit valg

49,-

1 flaske

ÅRGANG 2016 20.05.2017 ÅRGANG

2016

20.05.2017

aov.dk 28.12.2014

aov.dk 28.12.2014

49,-

Fontanafredda Asti Spumante eller Moscato d’Asti Piemonte, Italien. 75 cl Literpris 65,33. Frit valg

Fontanafredda SuperBrugsen HAVDRUP Spumante Skovvej Asti 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

HAVDRUP HAVDRUP


2

Kommuneplanen for Solrød Kommune er vedtaget

Den plan, der bestemmer de overordnede mål og retningslinjer for, hvordan arealerne i Solrød Kommune skal udvikle sig de kommende 12 år, er nu vedtaget. Planen er den såkaldte Kommuneplan 2017-2029, der skal tages stilling til hvert fjerde

år, og som byrådet godkendte på byrådsmødet den 18. december. "Kommuneplanen er et vigtigt pejlemærke for den fremtidige udvikling af Solrød Kommune, fordi den sætter de overordnede mål for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. I byrådet har vi en overordnet vision for, hvordan vi bliver den bedste kommune at leve og bo i, og det er den vision, som kommuneplanen hjælper os til at arbejde hen imod," siger borgmester Niels Hörup. Byrådet har i arbejdet med kommuneplanen valgt at tage "planstrategi-brillerne" på. Det er derfor kun dele af

Passer brillerne stadig til øjnene?

kommuneplanen, som byrådet har valgt at revidere, og det er sket ud fra temaerne bosætning, byliv, stranden, fokus på landsbyerne og Solrød i regionalt regi. Nogle af de nye ting, der er skrevet ind i kommuneplanen, er bl.a. en udbygning af, hvordan Solrød Kommune kan være på forkant med klimaforandringerne. Fx er der indført en procedure for, at man i forbindelse med større anlægsprojekter skal finde ud af, om der er mulighed for at optimere på klimaindsatserne. Der står også i kommuneplanen, at hvis et byområde skal fortættes, så skal der være dokumentation for, at det ikke

En ambitiøs vision for Solrød Kommunes skoler skal sikre eleverne en unik eksistentiel ballast og samtidig fastholde de lokale folkeskoler i toppen fagligt.

Hvis børn i Solrød Kommune har haft det privilegie at gå på en folkeskole i Solrød Kommune, så vil de få en unik ballast med sig videre i livet i form af en særlig eksistentiel rygsæk - et særligt "Solrød-DNA". Sådan lyder tankegangen i vores nye butik på Solrød Strandvej 97 bag en ny vision for folkeStAnDARD glAS oPtiFog glAS skoleområdet i Solrød Kommune kaldet 'Retning og mål D e n n y t e k n o l o g i m o D D u g for folkeskolerne i Solrød Kommune', som byrådet har godkendt på årets sidste by-

Kom og besøg os OPTIFOG GLAS

slut med glas, der dugger, når du dyrker sport, rm kaffe eller kommer ind fra kulden. il Få en gratis demonstration. Det er sund fornuft. en synsprøve. Karina Skotte

Marianne Skotte

mm.indd 1

a Skotte

SolrødCenter Strandvej • 5614 Solrød 100 •95Tlf. 56145636 5636 www.brillegalleriet.com

øger risikoen for oversvømmelser i området. Som noget nyt er kommuneplanen desuden gjort digital, hvilket giver mulighed for at søge informationer fx på konkrete adresser. Det indeklemte område er taget ud af kommuneplanen Forud for godkendelsen har kommuneplanen været i høring i 12 uger, og der er kommet høringssvar fra 22 borgere og myndigheder, hvoraf nogle har ført til mindre ændringer i kommuneplanen. Der er dog også sket en enkelt større ændring, da det indeklemte areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted i den-

ne udgave af kommuneplanen alligevel ikke udpeges til at kunne rumme transportog logistikerhverv. Det skyldes, at statens Fingerplan 2017, som er et landsplansdirektiv, der sætter rammene for udviklingen af hovedstadsområdet, og som dermed også sætter retning for udviklingen af Solrød Kommune, endnu ikke var godkendt, da forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev behandlet i byrådet første gang. Arealet tilbageføres derfor nu til et såkaldt perspektivareal, og byrådet har givet bemyndigelse til, at der efterfølgende kan udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan

med tilhørende miljøvurdering for området. "Flere borgere er interesseret i at følge udviklingen af det indeklemte areal, og vi er også interesseret i at høre borgernes holdninger. Jeg kan endnu ikke sætte en præcis tidsangivelse på, men sagen kommer i særskilt offentlig høring i løbet af 2018," siger Niels Hörup. Hele Kommuneplan 20172029 kan læses på kommuneplan.solrod.dk

Særligt "Solrød-DNA" skal ruste elever til livet © essilor international – RCS Créteil 712 049 618 – may 2011. © optifogtm is a trademark of essilor international. © essilor® is a registered trademark of essilor international.

Rammerne for den fysiske udvikling og planlægning af Solrød Kommune de næste 12 år ligger nu fast med byrådets godkendelse af den såkaldte Kommuneplan 2017-2029.

rådsmøde den 18. december. "De tre folkeskoler i Solrød Kommune er veldrevne og har et højt fagligt niveau, men vi skal turde sigte endnu højere. Folkeskolerne i Solrød Kommune skal være det bedste sted for vores børn og unge at være og lære – vi skal have skoler i særklasse," siger Tonny Lauridsen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune. Den nye vision er blevet til i samarbejde med elever, forældre, medarbejdere, skoleledelserne og faglige organisationer, og den skal i praksis omsættes til konkrete, lokalt forankrede mål og indsatser på de tre skoler – med respekt for skolernes særegenhed. "Vores helt overordnet mål for skolerne er, at de skal levere et afgørende bidrag til, at eleven udvikler sig til et

fagligt dygtigt, selvstændigt og livsdueligt menneske, der på kompetent vis kan indgå i fællesskaber lokalt og globalt," siger Tonny Lauridsen. Den nye vision indeholder fem pejlemærker, som kommunens skoler skal sigte efter. Det er: • Faglighed i fokus - en grundforudsætning for en succesfuld skolegang. • Forudsætninger for det selvstændige, livsduelige og socialt kompetente menneske. • En nytænkende og eksperimenterende skole - at kunne og at turde. • En forankret feedback-kultur - som forudsætning for udvikling. • Et involverende og gensidigt forpligtigende skole-hjem-samarbejde. "Byrådet vil løbende følge

med i udviklingen af arbejdet med at rulle visionen ud på vores skoler. En kontinuerlig høj faglighed og trivsel kommer ikke af sig selv. Det kræver hver dag en målrettet indsats af alle omkring skolen, og vi har fuld tillid til, at alle vil gøre deres til, at vores vision kan komme til live," siger Tonny Lauridsen, som efter årsskiftet overlader formandskabet i Familie- og uddannelsesudvalget til et andet byrådsmedlem. Den nye formand udpeges ved udvalgets konstituerende møde i januar måned. Hele visionen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside

Julekurve

Red Barnet har igen i år glædet mange familier i Solrød Kommune med flotte julekurve med madvarer og gavekort til Legekæden, så det også kan blive til lidt legetøj til familiernes 20-09-2011børn. 11:23:19 Lene Jensen fra Red Barnet Solrød donerer her Julekurvene, som bliver delt ud af medarbejdere i Børn og Skotte Unge Rådgivningen i Solrød Kommune. Marianne

Mandag-fredag: 9:30-17:30 - Lørdag-søndag: Lukket

Solrød Medie Hus Solrød Center 12, 1. sal 2680 Solrød Strand Vi bor her.dk udgives hver tirsdag på www.viborher.dk. Den sidste tirsdag/onsdag i hver måned udgives den også som trykt avis i Solrød Kommune.

Henning Arlofelt Petersen Solrød Medie Hus hap@solrodmediehus.dk

Jimi A. Bøgevig

Solrød Medie Hus jab@solrodmediehus.dk

Lotte A. Bøgevig

Solrød Medie Hus lab@solrodmediehus.dk

Michael Deleuran

Solrød Medie Hus info@solrodmediehus.dk

Jan Rossil

Solrød Medie Hus jr@solrodmediehus.dk

Annette Thomsen

Beige Grafisk Design at@beige.dk


3

Diabetikere jubler over motivationsinitiativ i Solrød Verner Christensen startede i efteråret en støttegruppe op for borgere med diabetes type 2 og deres pårørende. Gruppen har netop afsluttet et godt forløb, og et nyt forløb starter op til januar - der stadig er åbent for tilmeldinger. Med et stort engagement og en ukuelig lyst til at hjælpe andre startede 65-årige Verner Christensen i september den første motivationsgruppe for diabetesramte op i samarbejde med Diabetesforeningen og Solrød Kommune. Holdet var fyldt fra starten, og de seneste 12 uger har den

om det hold, de har fulgt tæt de sidste 12 uger. "Det har været et fantastisk forløb med spændende temaer, sjov motion og godt fællesskab. Verner har været meget idérig i hans tilrettelæggelse af forløbet, siger Dorte Dantzer-Knudsen og bakkes op af en anden deltager, Torben Rosenbaum: "Det har været en fin oplevelse at deltage. Vi har lært noget, det har været hyggeligt hele vejen igennem, og vi har haft det rigtig sjovt og grinet meget," siger Torben Rosenbaum.

stået på træning, madlavning og hyggeligt fællesskab. Undervejs har holdet haft besøg af forskellige fagpersoner, eksempelvis en diabetessygeplejerske og en diætist fra Solrød Kommune, en fodte-

Få en bedre hverdag med type 2 diabetes Solrød Kommune tilbyder et såkaldt diabetes-rehabiliteringsforløb til borgere med diabetes 2, som har behov for støtte til at håndtere deres sygdom bedre i hverdagen. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses i tæt samarbejde mellem deltageren og relevante fagpersoner, hvor de i fællesskab laver en plan og aktiviteter for at opnå en bedre hverdag i forhold til deltagerens behov. Emner i tilbuddet kan være fysisk træning, kostvejledning og håndtering af hverdagen med sygdommen samt evt. hjælp til rygestop. Forløbet kan både bestå af individuelle samtaler og undervisning på hold. Den fysiske træning foregår på hold to gange ugentligt i 10 uger. For at deltage i tilbuddet skal man have en henvisning fra egen læge eller sygehuset.

rapeut og en fra medicinalindustrien, som fortalte om blodsukkerapperater. Nu har holdet så kunne fejre afslutningen af et vellykket forløb med en hyggelig fælles julefrokost med blandt andet sild, æbleflæsk, leverpostej og risalamande – alt sammen tilberedt på bedste diabetesmanér. Og drivkraften bag det hele fik både blomster og masser af positive tilbagemeldinger på forløbet, så han var naturligvis glad: "Det har været en spændende rejse at have denne motivationsgruppe, og det var et rigtig godt hold. Det er næsten vemodigt, at det allerede er slut. Heldigvis starter der en ny gruppe op allerede den 4. januar, hvor der allerede er 12 tilmeldte," fortæller Verner begejstret. Også deltagerne taler varmt

Gåhold, erindringsdans og flere borgere på den såkaldte klippekortsordning, det er blot nogle af de tiltag, Solrød Kommune som en del af kommunens værdighedspolitik bruger knapt 3,7 mio. kr. på i 2018. Pengene er en del af de midler, om Solrød Kommune får i forbindelse med regeringens værdighedsmilliard, som er blevet fordelt blandt alle landets kommuner. Sol-

rød får i 2018 i den forbindelse 3.696.000 kr., som skal anvendes på at udrulle kommunens værdighedspolitik. "Vi hører fra borgerne, at de er meget glade for klippekortsordningen, som de kan bruge på både hjælp til indkøb, en tur i centret eller noget helt tredje, derfor har vi valgt at fortsætte med ordningen i 2018. Ud over det har vi flere gode tiltag, som styrker en værdig ældrepleje, bl.a. har vi udvidet vores team af ergo- og fysioterapeuter, og vi fastholder vores diætist, som har etableret et rigtig godt samarbejde med både Plejecenter Christians Have samt hjemmeplejen og hjemmesygeplejen," siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundhedsog fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Motivationsgruppen har til formål at vise, at man kan leve et helt normalt liv på trods af sin diabetes 2 ved blot at ændre nogle ganske små ting i hverdagen. Der er fokus på en mere aktiv livsstil, inspiration til sundere mad, og man kan få hjælp til at fastholde de gode vaner. Hver gang er der ca. en times lettere motion, og man laver og spiser dagens ret, imens gruppen hygger og deler erfaringer. Motivationsgruppen er primært for 40+-årige personer med diabetes type 2 samt pårørende. Næste gruppe starter op torsdag den 4. januar 2018 fra kl.17-20. Gruppen mødes i Solrød Kommunes Genoptræningscenter, Solrød Center 3. Der er kun deltagerbetaling på den mad, som gruppen tilbereder sammen.

Kommunalt tilbud blev vendepunktet Lysten til at starte en motivationsgruppe kom ikke ud af den blå luft for Verner Christensen. Han havde selv diabetes og havde længe følt, at det gik ned af bakke med helbredet og sygdommen. Derfor anbefalede hans læge ham at deltage i kommunens såkaldte diabetes-rehabiliteringstilbud. Det er et tilbud til borgere med diabetes type 2, hvor de kan få støtte af fagprofessionelle til en bedre hverdag med diabetes. Det blev et vigtigt vendepunkt for Verner Christen-

sen, og det gav ham et vigtigt skub i forhold til at ændre på sine kost- og motionsvaner. Forløbet gav ham også fornyet livsenergi og blev startskuddet til, at han nu hjælper andre til at leve bedre med deres diabetes. "Det er været en stor fornøjelse at følge Verners opstart af motivationsgruppe-konceptet. Verner er på mange måder en éner og lægger en kæmpe energi i det frivillige arbejde. Samarbejdet har været en fornøjelse, og kommunen har støttet op om op-

Cardigan

Millioner til værdig ældrepleje i Solrød Næsten 3,7 mio. kr. går i 2018 til forskellige tiltag under værdighedspolitikken, som skal sikre en endnu bedre ældrepleje i Solrød Kommune.

Diabetes Motivationsgruppe Solrød

Skjorte

fra Petit by Sofie Schnoor

fra Hummel Fra

300,-

499,-

I alt anvendes næsten 3 mio. kr. af de knapt 3,7 mio. kr. til flere hænder på ældreområdet, som bl.a. også bliver styrket ved, at der i 2018 kommer til at være to udskrivningskoordinatorer. De to koordinatorer skal tage sig af alle sygehusudskrivelser på sundheds- og ældreområdet og skal bl.a. gøre udskrivelsesprocessen mere tryg for borgerne, bl.a. ved at tilbyde hjemmebesøg efter udskrivelse. "De mange tiltag i vores værdighedspolitik afspejler, at en værdig ældrepleje ligger meget højt på vores prioriteringsliste her i Solrød Kommune, og at vores ambitioner på området er høje," siger Ivar Haugaard-Hansen.

starten med udlån af lokaler, gæsteoplæg og sparring," fortæller forebyggelse- og sundhedsfremmekonsulent Louise Leilund. Andre borgere har også ladet sig inspirere af Verner Christensen, og lige nu er en frivillig i samarbejde med kommunen og Lungeforeningen ved at tage første skridt til opstarten af et frivilligt træningsnetværk for borgere med lungesyge i kommunen.

NYC bluse

Julekjole

fra Petit by Sofie Schnoor

fra Petit by Sofie Schnoor

249,-

249,-

Værkstedsbænk i træ Med tilbehør

1.14995

Musen på ærten fra Maileg

329,-

Solrød Center 54 | 2680 Solrød Strand | Tlf. 3110 9116 | www.bymoulin.dk Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 18.00 | Lørdag 9.30-15:00


4

4,7 millioner kroner til bedre pleje af ældre med demens Greve Kommune har modtaget 4,7 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen, og 700 medarbejdere i ældreog hjemmeplejen skal nu igen på skolebænken. Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen, og da antallet af ældre Greveborgere stiger i de kommende år, vil flere borgere blive ramt af sygdommen. Derfor er det afgørende, at det stigende antal borgere med demens får den bedste pleje og omsorg. Greve vil som demensvenlig kommune uddanne 700 relevante medarbejdere, ledere og faggrupper, så de lærer, hvordan de arbejder endnu bedre sammen med borgere, der lider af demens. "Vores borgere med demens skal føle, at de er sig selv - også selvom de er ramt

af sygdommen", siger ældrechef Susanne Ormstrup. Derfor lærer medarbejderne nu at lade borgernes virkelighed være den vigtigste, også selvom det kan opleves som at være på en rejse til månen. "Når en ældre kvinde med demens oplever, at hun er tilbage i barndommen og fortæller om virkeligheden fra dengang, så retter vi ikke på hende. I stedet spørger vi ind til det, hun oplever, og vi accepterer, at det er hendes indre univers, som gælder", fortæller ældrechefen. Den nye tilgang til ældre borgere med demens betyder, at de bliver mindre vrede og frustrerede. I stedet oplever de, at deres virkelighed er i orden, og de kan glæde sig over deres minder sammen med medarbejderne og med de pårørende. I kompetenceløftet vil der også være fokus på at få et endnu bedre samarbejde med de pårørende, så de klædes på til at kunne forstå deres kære.

Social-og sundhedsassistent Karina Lassen fra Rehabiliteringscentret Hedebo ser frem til at bruge den nye viden i dagligdagen. Social-og sundhedsassistent Karina Lassen fra Rehabiliteringscentret Hedebo ser frem til at bruge den nye viden i dagligdagen:

"Vi lærer, hvordan vi møder borgeren i den virkelighed, de oplever at være i. Og så er det dejligt at kunne give deres familie den rig-

tige sparring, når det er svært ". 150 medarbejdere er allerede i gang med uddannelsen, og alle 700 medarbejdere

forventes at blive færdige i 2019.

Vi ønsker vores kunder et rigtigt godt nytår! Stort udvalg i kransekage i flere størrelser

Vi er friske alle hverdage fra kl. 6.00 og weekender fra kl. 7.00

Solrød Center Bager • Tlf. 5614 2411


5

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP Kom og smag på nytåret

aov.dk 09.12.2015 11.10.2015

v/Thomas Rydberg

08.07.2016

Vi siger tak for et godt år og skål for det nye med smagning af Gran Baron Cava nytårsbobler.

Kom og smag Gra n Baron

Cava

Fredag d. 29. de kl. 14-18 c. Gran Baron Cava

75,-

Penedes, Spanien. 75 cl Literpris 52,00. Frit valg

Cremant de Bourgogne eller Cremant d’Alsace

1 flaske

Bourgogne eller Alsace, Frankrig 75 cl. Literpris 100,00. Frit valg

ÅRGANG 2016 20.05.2017

1 flaske

39,-

aov.dk 28.12.2014

49,Fontanafredda Asti Spumante eller Moscato d’Asti Piemonte, Italien. 75 cl Literpris 65,33. Frit valg

Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Hent næste uges avis i din butik fra torsdag d. 28. december Søndag den 31. december 8.00-15.00 Mandag den 1. januar lukket

17

SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00

HAVDRUP


6

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP Faxe sodavand

Coca cola sodavand

150 cl

150 cl

1 fl.

1 fl.

10,-

12,-

+ pant

+ pant

Odense Marcipan SPAR 375 g 95

Knorr saucer 80 - 102 g

Kims chips eller snacks 140 - 175 g

32

1 pk.

1 pk.

1 ps.

30,-

9,-

12,-

Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Søndag den 31. december 8.00-15.00 Mandag den 1. januar lukket SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. søndag 31. december 2017

HAVDRUP


7 Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 19. december 2017

-

Nytårsmenu Forret:

HAVDRUP

Varmrøget laksemousse m. frisk dild og rødløg. Toppet m. salte rugbrødschips. Hertil bagerens hjemmebagte gourmetflûtes

Hovedret:

Helstegt oksemørbrad m. kantarelsauce, krydret kartoffeltårn og sprød spidskålssalat m. edamamebønner og granatæblekerner.

Dessert:

Hjemmebagt fragiliteroulade m. moccacreme. Anrettet på skovbærcoulis og toppet m. friske frugter.

Pr. couvert

279,-

Velbekomme… Min. 2 couverter. Tilberedningsvejledning medfølger.

Navn: Adresse:

Bestilles inden den 28/12-2017

TLF:

Spørg efter vores vin-menu

Antal: Afhentes:

Bestil inden den 28. december

BesTil i goD TiD Hos DelikATessen SuperBrugsen Havdrup •inden Skovvej 3, 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00 Bestil den Onsdag til lørdag 8.00-20.00 elleR På Tlf. 46 18 13 75 Søndag den 31. december 8.00-15.00

28. decemBer

SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 38-20 • 4622lør-søn Havdrup Åbningstider: man-fre Mandag den 1. januar lukket SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00

8-18HAVDRUP HAVDRUP

5


8

-

Dejlige vine til nytåret tilbudene På denne side Gælder helt til oG med nytårsaften..! Cotes du Rhone. 2015 Super intens og fuld af power. Lækker koncentreret vin med fortryllende frugt fulgt op af peber samt lidt lakrids og solbær i en lang sprød afslutning. Alk. 14%. En perfekt vin lidt tungere retter og en perfekt vin til Rhone fans. Pris pr. flaske 99,95

DOC. PUGLIA 2014 Vinavisen.dk : ”Der er sødme i den. Der er krydderi og bløde tanniner og røde bær og blommer og vanille. En rødvin, der bærer sine procenter med ynde.” Pris pr. flaske 115,00

6 flasker

329

Salento, Italien til

6 flasker

189

00

129

00

bontadini tosCana

Côtes de saumon

”Super Toscana” Italien

28138_S

uperBrug

sen_julef

rokost_fl

yer.indd

1

Zinfandel Dramtisk rød i glasset. Bouquet’en er frugt fuld med tydelige noter af moden frugt og kirsebær. I ganen er vin fyldig med en behagelig vedvarende eftersmag. Pris pr. flaske 99,95

29/09/20

16 14.2 7

Pr. flaske

2 flasker

49

6 flasker

129

95

249

00

montaGny 1. Cru 2015 a Primitivo di Manduria, Italien 5 stjerner

in med intens duft af bagte blommer. Buissonnier En meget fyldig vin med er en vin, med flot stråEn gul smag af modne blommer, tobak, mørkDet chokolade ogen vanilje. farve, smagen af citron og æble, og ænt imod den massive frugt. Pæn langmasser frugtig afslutning. af mineraler, særdeles fyl72.41

6102/90

/92

97 1 ddni .rey

lf_tsoko

dig, samt en behagelig tørhed, går op i en flot finale. Klasse vin for alle pengene.

rfeluj_n

esgurB

repuS_

83182

POINT Luca Maroni

00

Garmendia

amiCone rosso

Spanien MEGA VIN SUCCES - Bedste årgang & på hele 15% Druerne er dyrket fra 50 km nord for Ribera del Duero i Burgos. Nyd detaljerne & den elegante smag af solbær, lakrids, trøffel samt vanilje. Pris pr. flaske 110,00

En af Danmarks Drue: Corvina Molinara MEST SOLGTE vine... Alkohol: 14,5% AMARONEKOPI! Lavet som Amarone. - dog med kortere fad- og Flaskelagring. Alkohol: 14,5% Pris pr. flaske 99,95

Pr. flaske

99

Grande alberone

Chardonnay / Sauvignon Blanc. Sydfrankrig Smagsrigdomme fra Chardonnay kombineret med præcis den rette mængde af den aromatiske Sauvignon Blanc skaber den ultimative balance på friskhed i Cuveen.

Smagen er mediumfyldig med meget ren frugtkarakter og en anelse krydderi i eftersmagen. Både smag og duft har en behagelig sødme. Pris pr. flaske 89,95

En af Danmarks

SOLGTE vine... 6 MEST flasker

349

✔ PRISFALD ✔ Bedstseller ✔ Bedste vin til prisen ✔ 15 % ✔ 16 mdr. fad lagring ✔ 6 års flaske lagring ✔ Moden årgangsvin ✔ Økologisk

AMARONEKOPI! 00

95

SuPERBRugSEN HAVDRuP Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

Verosso PrimitVo

2 flasker

00

72.41

gæLDER TILBuDENEDECEMBER T.o.M. 31.

XaVier Vielles ViGnes

PrimitiVo di manduria

November 2015

Lavet som Amarone

VIN KUP

- dog med kortere fad- og flaskelagring

6102/9

0/92

1

ddni.re

ylf_tso

korfelu

j_nesg

åBNINgSTIDER: Mandag-lørdag 8.00 - 20.00 Søndag den 24/12 - Lukket Mandag den 25/12 - Lukket Tirsdag den 26/12 - lukket-

urBrep

Alkohol: 14,5%

uS_83

182

BAgER: Mandag-lørdag 6.00 - 20.00 Søndag den 24/12 - 6.00 - 11.00 Mandag den 25/12 - Lukket Tirsdag den 26/12 - 6.00 - 11.00

Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Søndag den 31. december 8.00-15.00 Mandag den 1. januar lukket Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 19. dec. t.o.m. søndag d. 31. december.

6 flasker

300

00

HENT CooP NyE APP og Få ENDNu FLER TILBuD Hent app’en i App Store eller google Play. Endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP

SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00

HAVDRUP


9

-

den beTjenTe slagTer bugner af godT nyTårskød

kødkvægs T-bone 400-450 g

Pr. stk.

KUN

sashi enTre coTe Pr. 100 g

100,-

KUN

sashi ribeye bøffer Pr. 100 g

KUN

65,70,-

Wagyu rib-eye eller enTre coTe Pr. 100 g

KUN

bison rib-eye bøffer Pr. 100 g

120,-

KUN

bison enTre coTe T-bone Pr. 100 g

KUN

75,70,-

premium enTre coTe Pr. 100 g

KUN

rib-eye bøffer Pr. 100 g

KUN

75,20,-

TomahaWk sTeaks 1000-1200 g

Pr. stk.

1200-1400 g Pr. stk.

300,350,-

Pr. 1/2 kg

75

00

Pr. 1/2 kg

49

95

oksefileT m/fedtkant 2200-2700 g 250,2700-3100 g 299,-

1800-2200 g

199,-

fersk lammekølle premium culoTTe med ben eller TyndsTegsfileT Pr. 1/2 kg

75

00

1400-1600 g

369,-

fersk oksemørbrad 1600-1800 g kr. 375,-

1000-1300 g

325,dansk kalv culoTTe kalvemørbrad af Dansk Kalv el. TyndsTegsfileT 1300-1600 g kr. 395,-

2

Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Søndag den 31. december 8.00-15.00 Mandag den 1. januar lukket SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00

HAVDRUP


10

4

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 19. december 2017

-

Navn: ______________________ Tlf:

_____________________

Afhentnings dato: ___________

Jens Streit Jensen Din lokale slagtermester

Forudbestil luksuskødet til den perfekte Nytårsaften antal Vægt

Premium Oksemørbrad Pr. kg kun 350,Oksefilet Pr. kg kun 178,marmOreret filet Pr. kg kun 250,dansk kalVefilet Pr. kg kun 189,90 dansk marmOreret filet Pr. kg kun 219,90 dansk tyndstegsfilet Pr. kg kun 150,sashi marmOreringsskala 5 rib-eye bøffer Pr. kg kun 450,entre cOtes bøffer Pr. kg kun 450,filet uden ben Pr. kg kun 400,sashi marmOreringsskala 7 rib-eye bøffer Pr. kg kun 700,entre cOtes bøffer Pr. kg kun 700,filet uden ben Pr. kg kun 650,-

antal Vægt

Wagyu usa filet uden ben marmOreret filet rib-eye bøffer entre cOte

Pr. kg kun 1100,Pr. kg kun 1100,Pr. kg kun 1200,Pr. kg kun 1200,-

dansk krOgmOdnet kVie højreb marmOreret filet Pr. kg kun 300,filet med fedtkant Pr. kg kun 300,rib-eye bøffer Pr. kg kun 350,entre cOte bøffer Pr. kg kun 350,bisOn filet med fedtkant marmOreret filet rib-eye bøffer entre cOte bøffer

Pr. kg kun 650,Pr. kg kun 700,Pr. kg kun 750,Pr. kg kun 700,-

skal bestilles senest 29. dec. kl. 12.00 Onsdag til lørdag 8.00-20.00 Søndag den 31. december 8.00-15.00 Mandag den 1. januar lukket SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00

HAVDRUP


11

DEBAT

Ros til Anders og Simon Emil

Museumschef Henriette Buus havde besøg af borgmester Pernille Beckmann og Bertel Harder i februar år 2016, da han var kulturminister.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille for, at stå fast på de liberale værdier i årets proces i finanslovsforhandlingerne. Anders og Simon Emil har i løbet af forhandlingsprocessen gjort, hvad hele den borgerlige blok burde have gjort, nemlig at gør opmærksom på og håndhæve ægte borgerlig liberale principper som er: - Mere frihed. - Højere vækst. - Mindre bureaukrati. - Lavere skatter. Anders og Simon Emil fik gjort os alle opmærksomme på, at Liberal Alliance vil im-

plementere indholdet i regeringsgrundlaget, hvilket man kan så tvivl om i de øvrige regeringspartier.

5 mio. til fremtidssikring af Mosede Fort Vi glæder vi os over, at der i den netop vedtagne finanslov er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en opgradering af museet på Mosede Fort. Beløbet er med til at sikre, at museet nu får rekonstrueret to ”fredskaserner” og dermed åbnet mulighed for en mangfoldighed af fremtidige udstillinger og aktiviteter på museet.

En underbelyst historie Museet på Mosede Fort fortæller en underbelyst del af Danmarkshistorien - om en nation, der kæmper for sin neutralitet under 1. verdenskrig. En neutralitet der blev forsvaret militært, gennem balanceret handel og gennem udvikling af en fordelingspolitik, der sikrede sammenhængskraft mellem by og land og mellem rig og fattig. Det er også den krig, hvor danske husmødre gøres ansvarlige for befolkningens ernæring, og hvor kvinderne kommer med ved forhandlingsbordet. Når man dykker ned i perioden forstår man, at her blev principperne for den danske velfærdsmodel grundlagt. Historien bliver ikke fortalt andre steder i Danmark, og der findes ikke andre museer i Europa, der fokuserer på det neutrale lands rolle i krigen.

Fremtidssikring på plads De 5 mio. kr. som er givet til en opgradering af Mosede Fort, skal bruges til en rekonstruktion af to ”fredskaserner” i fortgården – bygninger, der skal give museet mulighed for nye udstillinger og aktiviteter samt publikumsfaciliteter. Bygningerne gør

museet i stand til at lave nye udstillinger og flere levende aktiviteter, der kan bidrage til nye aktuelle vinkler på de fire centrale år fra 1914-18. Planen er at bygningerne står klar til at huse en stor fredsfest d. 11/11 på 100 årsdagen for 1. verdenskrigs afslutning. Denne bevilling kan videreudvikle museet som vægtig kulturattraktion på Vestegnen.

Gave til Greve Da forslaget kom på regeringens finansforslag, skrev Venstre følgende udtalelse fra medlem af Folketingets Kulturudvalg Bertel Haarder: ”Mosede Fort fortjener større opmærksomhed. Museet fortæller den utroligt spændende, men næsten ukendte historie om Danmarks stærke beredskab under 1. verdenskrig, hvor Mosede Fort var et af midlerne mod de nye langtrækkende tyske kanoner. Da jeg besøgte museet, blev jeg specielt imponeret af, hvor gode de er til at engagere skoleelever ved hjælp af rollespil og levende historieformidling. Borgmester Pernille Bechmann (V) gjorde mig opmærksom på behovet for at udvide udstillingsmulighederne, og jeg er meget glad for, at det lykkedes at få det på Finansloven. Det er en gave til Greve og Solrød - ikke mindst til børnene”

Baggrund Mosede Fort blev bygget fra 1913 og stod færdigt i 1916. Under 1. verdenskrig blev det benyttet til sikringsstyrken og indgik som endepunkt i Tunestillingen - en skyttegravslinje på 40 km, der gik mellem

Køge Bugt til Roskilde Fjord. Museets udstilling På kanten af krig – neutralitet mellem krig og velfærd var det første trin i udviklingen af et museum for Danmark under 1. verdenskrig. Med den nye bevilling til nye fredskaserner kan museet tilbyde skiftende udstillinger. De nye bygninger sikrer desuden, at de basale forhold såsom toiletter, butik og andre publikumsfaciliteter kan etableres.

1. verdenskrig i fokus Museumschef Henriette Buus glæder sig over den kommende udvidelse af museet, fordi det kan udvikle museets indhold og give besøgende lyst til genbesøg. ”Det er også glædeligt, at hele perioden omkring 1. verdenskrig kommer i fokus i 2018 med både Museum Sønderjylland og 100-året for genforeningen i 2020, der også er blevet tilgodeset med finanslovsbevillinger.” siger Henriette Buus.

Museet åbent hele vinteren Museet holder åbent hele vinteren og i juledagene. Der er lunt i kasematten og i museets butik kan man købe en kop varm kaffe og en kage. Museet har åbent alle dage undtagen mandag og holder kun lukket: 24.-26.12.og igen 31.12-1.1.

Åbningstider: Tirsdag- fredag 11-15 Lørdag- søndag 11-16

Nu hvor julefreden sænker sig, så håber jeg, at Liberal Alliances folketingsgruppe vil fortsætte det gode arbejde efter denne langstrakte forhandlingsproces, og folketingsgruppen er villig til at tage kampen for de fire principper, og i særdeleshed princippet om lavere skat. Efter nytår kommer forhandlingen om skatteloven, og her håber jeg på skattelettelser, da skattelettelser er velfærd der kommer alle til gode. Med venlig hilsen Peter Sjølin Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Cleopatra FRISØR

NY EJER Sara Golabi 30 44 81 44

PRISER: Dame: .................................................................280,Herre: ................................................................. 180,PENSIONIST Dame: .................................................................260,Herre:................................................................... 160,BØRN-KLIP (0 - 4): ..................................................................140,(5 - 12): ................................................................. 160,Ret bryn med tråd: .................................... 100,Permanent inkl. klip kort fra: ..............700,Hel farve fra: .................................................420,Farve bryn eller vipper: ......................... 100,Hætte striber fra: ........................................400,Folie striber fra: ............................................450,Uden tidsbestilling - men det kan godt arrangeres i nogle situationer

Solrød Strandvej 83 · Tlf. 30 44 81 44


12

Knap hver fjerde dansker undgår sociale medier i ferien Snart er det juleferie, og her er det ikke kun arbejde, som danskerne lukker ned for. Flere vælger også at holde fri fra de sociale medier. En ny undersøgelse fra hotel- og rejsesøgemaskinen momondo.dk viser nemlig, at knap hver fjerde dansker undgår sociale medier i ferien.

kusere på at nyde kvalitetstid med dem omkring én," siger Lasse Skole Hansen, der er momondos danske presseansvarlige.

Julen står for døren, og snart bliver de travle arbejdsdage afløst af feriehygge, julemad og afslapning. Og for at komme helt ned i gear og slappe af, vælger hele 23% af danskerne at undgå sociale medier i ferien. Det viser momondos seneste rejseundersøgelse. "Ferier er et dejligt afbræk

Nogle danskere må dog ty til andre metoder for at kunne slå hjernen fra og føle sig afslappet. Flere vælger nemlig at slukke helt for mobilen. Ifølge momondos undersøgelse slukker knap hver femte (18%) dansker deres mobil eller tablet, når de er på ferie, for at kunne slappe helt af. "Vores mobiler bimler og

fra vores vante rutiner og giver os plads til at koble helt af - og ikke kun fra arbejdet. I dag fylder de sociale medier en del i vores hverdag, og det kan virke stressende at skulle 'være på' hele tiden. Derfor kan det være befriende at slette sin Facebook eller Instagram app, mens man er på ferie, så man i stedet kan fo-

Flest danskere slukker for mobilen i ferien

bamler konstant med nye notifikationer og beskeder. Netop derfor kan det være rart at gå helt offline, når vi er på ferie, så vi ikke skal spekulere på, om vi er gået glip af noget, eller føle os nødsaget til at svare på beskeder," siger Lasse Skole Hansen. Og sammenligner vi os med vores nordiske naboer, så er Danmark faktisk dét land, hvor flest vælger at undvære mobilen på ferien for at kunne slappe af. Nordmændene følger lige i hælene med 16%, som gør det samme. Til gengæld er vores svenske og finske naboer mindre tilbøjelige til at slukke for

deres mobiler på ferien. momondos undersøgelse viser, at blot 12% af både svenskerne og nordmændene slukker

mobilen i ferien, så de kan slappe af.

GLB Revision STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

MERE END BLOT TAL!

Truet på livet i Havdrup

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

BEIGE.DK

Torsdag d. 21 december kl. 01.01 anmeldte pårørende til en 26årig kvinde fra Havdrup, at den 26-årige var blevet overfaldet og truet på livet af en tidligere bekendt.

Vores dygtige medarbejdere og mangeårige erfaring sikrer din virksomhed en god rådgivning og en tæt kontakt. Kontakt os for en uforpligtende snak!

GLB.DK | KØGE 56 65 52 52 | KBH 38 87 99 11

BEIGE.DK

GLB Revision

Han havde tidligere skaffet sig adgang til den 26-åriges bopæl medbringende et våben, som han havde ladt foran hende og truet hende på livet, da han mente at vide, at den 26-årige måske havde indledt et forhold til en anden mand. På et tidspunkt havde den tidligere bekendte slået hende i ansigtet, så hun flækkede læben. Den bekendte havde herefter forladt stedet medbringende skydevåbnet, som ikke var blevet anvendt. Politiet ledte med flere patruljer efter den mistænkte – en 24-årig mand fra Solrød Strand – som udramatisk blev anholdt kl. 03.05 på en adresse i Havdrup, hvor han havde søgt tilflugt. Politiet ransagede stedet, men fandt ikke skydevåb-

net, som politiet nu leder efter relevante steder – bl.a. med hundepatruljer – i Havdrup-området. Den anholdte vil kl. 11.00 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtet for bl.a. vold, trusler og ulovlig tvang over for den 26-årige kvinde samt for ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens bestemmelser herom. Kilde: Midt og Vestsjællands Politi

OPDATERING FREDAG D. 22 DECEMBER: Den 24-årige mand fra Solrød, som om natten til torsdag d. 211217 blev anholdt for vold og trusler med et skydevåben mod en 26-årig kvinde fra Havdrup, blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtet for vold, ulovlig tvang, trusler og ulovlig våbenbesiddelse. Den 24-årige blev varetægtsfængslet i surrogat frem til den 4. januar 2018.


rætten du støtte idrætten idrætten nem støtte idrætten idrætte Vil du Vil dustøtte støtt støtte rætten støtte idrætte idrætten idrætten nem

støtte gennem Vil du idrætten Vil du også støtt også

Oplev VM i landevejcykling Rudersdal. og storskærm. Der serveres dansk grund. muligheder for idrætslivet firmaer og enkeltpersoner, Havdrup søndag den 25. september, når Golden Club området følger dette SOLRØD mellem Virum og Holte i fingerfood med fri bar. I området er der hold flere TV Team Solrød fra tætteste i monitors der ønsker at Kommune. skabe nye i Solrød ekstraordinære arrangement på Tilmeldingen til dette eksklusive og storskærm. Der serveres Golden Club området følger dette området er der flere TV monitors Medlemmer af Team Solrød: muligheder for idrætslivet fingerfood med fri bar. ådet erRudersdal. der TV monitors Havdrup dansk grund. arrangement er Golden Club erflere åben fra kl.forbeholdt 9.00ekstraordinære arrangement på i Solrød Kommune. dansk grund. 18.00, ogTeam er placeret på toppen Solrøds medlemmer, og storskærm. Der Golden Clubserveres er åben fra kl. 9.00SOLRØD gennem g storskærm. Der serveres 18.00, og er placeret på toppen Oplev VM i landevejcykling af Geels Bakke på Kongevejen I området er der flere TVmed monitors også og vil være forbundet en af Geels Bakke på Kongevejen Oplev VM i landevejcykling I området er der flere TV monitors fingerfood med fri bar. TEAM SOLRØD eldingen til dette eksklusive mellem Virum og Holte i Virum mellem og Holte i og storskærm. Der serveres deltagerbetaling påserveres 500 kr. pr. fingerfood med fri bar. er erhvervsklubben for når og storskærm. Der søndag 25. september, søndagden den 25. september, når Rudersdal. Rudersdal. firmaer og enkeltpersoner, fingerfood med fri bar. flere deltagende medlem. Ønskes fingerfood med fri bar. Team Solrød fra tætteste hold i rrangement er forbeholdt TEAM SOLRØD der ønsker at skabe nye SOLRØD Tilmeldingen til dette eksklusive Team Solrød fra tætteste hold i billetter er deltagerprisen 1.600 kr. muligheder for idrætslivet TEAM SOLRØD er erhvervsklubben for Golden Club området følger dette Havdrup arrangement er forbeholdt Golden Club er åben fra kl. 9.00Golden Club er åben fra kl. 9.00Tilmeldingen til dette eksklusive i Solrød Kommune. Golden Club er åben fra kl. 9.00eamekstraordinære Solrøds medlemmer, firmaer og enkeltpersoner, Team Solrøds medlemmer, den Club er åben fra kl. 9.00arrangement på Golden Club området følger dette er erhvervsklubben for 18.00, og er placeret på toppen arrangement er forbeholdt og vil være forbundet med en Støt IDRÆTTEN der ønsker at skabe nye Vil du 18.00, og er placeret på toppen Tilmelding til arrangementet sker Oplev VMpå i landevejcykling 18.00, og er placeret toppen af Geels Bakke på Kongevejen dansk grund. deltagerbetaling på 500 kr. pr. firmaer og enkeltpersoner, vil og være forbundet med en muligheder forpå idrætslivet søndag den 25. september, nårpå Team Solrøds medlemmer, 00, er placeret toppen Havdrup ekstraordinære arrangement også af Geels Bakke på Kongevejen mellem Virum og Holte i efter ”først til mølle-princippet” deltagende medlem. Ønskesog flere Vi glæder os til 2018! Team Solrød fra tætteste hold i TEAM SOLRØD i Solrød Kommune. gennem... af Geels Bakke på Kongevejen og vil via være forbundet en billetter er deltagerprisen der ønsker atmed skabe nye Rudersdal. erkr. erhvervsklubben for Golden Club området følger dette mellem Virum og Holte i 1.600 mailadressen: teamsolrod@ I området er der flere TV monitors tagerbetaling på 500 kr. pr. Geelsdeltagerbetaling Bakke på Kongevejen dansk grund. firmaer enkeltpersoner, også ekstraordinære arrangement på ogSOLRØD på 500 kr. pr. muligheder for idrætslivet Aktuel boligrådgivning Tilmelding til arrangementet sker Oplev VM i landevejcykling Rudersdal. sport.dk eller på tlf. 56 18 28 der ønsker at skabe nye og storskærm. Der serveres mellem Virum og Holte i Havdrup dansk grund. Tilmeldingen til dette eksklusive deltagende medlem. Ønskes flerenår flere efter ”først til mølle-princippet” og TEAM SOLRØD muligheder for idrætslivet søndag denog 25. september, gende medlem. Ønskes Havdrup SOLRØD idog Solrød Kommune. mellem Virum Holte i 27 senest mandag den 12. fingerfood med fri bar. arrangement forbeholdtteamsolrod@i Solrød Kommune. via er mailadressen: er der kr. flere TV billetter er deltagerprisen 1.600 Team SolrødI området fra tætteste hold i monitors Rudersdal. sport.dk eller på tlf. 56erhvervsklubben 18 28 er for Team Solrøds medlemmer, gennem Tilmeldingen til dette eksklusive september 2011. og storskærm. Der serveres Golden Club området følger dette er er deltagerprisen 1.600 kr. området er der flere TV monitors 27 dog senest mandag denOplev 12. VM Medlemmer af Team Solrød: Rudersdal. i landevejcykling og er vil være forbundet med enfri bar. fingerfood med arrangement er forbeholdt Golden Club åben fra kl. 9.00september 2011. ekstraordinære arrangement på SOLRØD firmaer og denenkeltpersoner, 25. september, når Oplev VM i landevejcykling Tilmelding til arrangementet sker deltagerbetaling på 500 kr. pr. søndag Team SolrødSolrød fra tætteste hold i den lokale sport dansk grund. 18.00, og er placeret på toppen Team Solrøds medlemmer, og storskærm. Der Golden Clubserveres er åben fra kl. 9.00Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team - og støt SOLRØD deltagende medlem. Ønskes flereGolden gennem efter ”først til mølle-princippet” og søndag den 25. september, når der ønsker at skabe Club området følger dette nye 18.00, og er placeret på toppen Tilmeldingen til dette eksklusive af Geelsog Bakke på Kongevejen vil være forbundet med billetter erogså deltagerprisen 1.600 kr.en ekstraordinære arrangement på af flere Geels Bakke på Kongevejen også via mailadressen: teamsolrod@ Kontakt os på www.teamsolrød.dk I området er der TV monitors fingerfood med fri bar. Team Solrød fra tætteste hold i elding til arrangementet sker Kontakt os på www.teamsolrød.dk muligheder for dansk grund.idrætslivet eldingen til dette eksklusive mellem Virum oger Holte i Virum mellem Holte deltagerbetaling påserveres 500ogkr. pr.i arrangement forbeholdt og storskærm. Der sport.dk eller på tlf. 56 18 28 Rudersdal. Tilmelding til arrangementet sker Golden Club området følger dette Team Solrød er erhvervsklubben for Rudersdal. i deltagende medlem. Ønskes flere I Solrød området er derKommune. flere TV monitors fingerfood med fri bar. ”først til mølle-princippet” og 27 dog senest mandag den 12. rrangement er forbeholdt efter ”først til mølle-princippet” og fi rmaer og enkeltpersoner, der ønsker og storskærm. Der serveres Team Solrøds medlemmer, SOLRØD Tilmeldingen til dette eksklusive ekstraordinære arrangement på TEAM SOLRØD billetter er deltagerprisen 1.600 kr. september 2011. TEAM SOLRØD via mailadressen: teamsolrod@ at skabe nye muligheder for idrætslivet fingerfood med fri bar. arrangement forbeholdt Golden Club er åben fra kl. 9.00Golden Club ereksklusive åben fra kl.er9.00Tilmeldingen til dette mailadressen: teamsolrod@ er erhvervsklubben for eam Solrøds medlemmer, dansk sport.dk eller grund. på tlf.Solrøds 56 18med 28 Solrød Kommune. Team medlemmer, og iStøt vil være forbundet en er erhvervsklubben for 18.00, og er placeret på toppen Oplev VM i erlandevejcykling Golden Club åben fra kl. 9.00firmaer og enkeltpersoner, arrangement er forbeholdt og vil være forbundet med en TEAM SOLRØD IDRÆTTEN 27 dog senest mandag den 12. Vil du Tilmelding til arrangementet sker 18.00, og er placeret på toppen Solrød til lasersport ogKongevejen lerdueskydning ved 18.00, placeret på toppen Bliv Team medlem afinviterer idræts-/erhvervsklubben Team Solrød støt den lokale sport af Geels Bakke på ort.dk eller på tlf. 56 18 deltagerbetaling på 28 500 kr. pr. og-erog firmaer og enkeltpersoner, der ønsker at skabe nye vil være forbundet med en september 2011. Team Solrøds medlemmer, Solrød Idrætscenter. søndag den 25. september, når deltagerbetaling på 500 kr. pr. af og Geels Bakke på Kongevejen mellem Virum og Holte i også efter ”først til mølle-princippet” er erhvervsklubben for deltagende medlem. Ønskes flereTEAM SOLRØD I området er der flere TV monitors muligheder for idrætslivet gennem... mellem Virum ogHavdrup Holte i Tirsdag 5. september kl.billetter 17.00. Aktuel boligrådgivning af Geels Bakke på Kongevejen og vilden være forbundet med en er deltagerprisen 1.600 kr. der ønsker at skabe nye Kontakt os www.teamsolrød.dk Rudersdal. er erhvervsklubben for dog senest mandag den 12. Team Solrød fra tætteste hold i via mailadressen: teamsolrod@ Rudersdal. tagerbetaling på 500 kr. pr. firmaer og enkeltpersoner, i Solrød Kommune. eltagende medlem. Ønskes flere også og storskærm. Der serveres firmaer ogSOLRØD enkeltpersoner, deltagerbetaling på 500 kr. pr. SOLRØD muligheder for idrætslivet Aktuel boligrådgivning Tilmelding til arrangementet sker sport.dk eller på tlf. 56 18 28 der ønsker at skabe nyefølger dette mellem Virum og Holte i Havdrup Golden Club området Tilmeldingen til dette eksklusive Tilmeldingen til dette eksklusive Kontakt os på www.teamsolrød.dk der ønsker at1.600 skabe deltagende medlem. Ønskes flere september 2011. efter ”først tilfri mølle-princippet” og nye fingerfood med bar. TEAM SOLRØD muligheder for idrætslivet gende medlem. Ønskes flere illetter er deltagerprisen kr. Havdrup i Solrød Kommune. arrangement er forbeholdt Oplev VM i landevejcykling 27 dog senest mandag den 12. arrangement er forbeholdt via mailadressen: teamsolrod@ i Solrød Kommune. sklubben for billetter er deltagerprisen 1.600 kr. ekstraordinære arrangement på Rudersdal. muligheder for idrætslivet sport.dk ellernår på tlf. 56 18Team 28 Solrøds medlemmer, søndag denseptember 25. september, er erhvervsklubben for Team Solrøds medlemmer, gennem 2011. Havdrup ogkr. vil være forbundet med en er erGolden deltagerprisen 1.600 27 dog senest mandag den 12. Oplev VM i landevejcykling og vil være forbundet med en Team Solrød fra tætteste hold i dansk grund. Club er åben fraKommune. kl.2011. 9.00deltagerbetaling på 500 kr. pr. ilandevejcykling Solrød nkeltpersoner, september SOLRØD firmaer og søndag denenkeltpersoner, 25. september, når Oplev VM i Tilmelding til arrangementet sker deltagerbetaling på 500 kr. pr. deltagende medlem. Ønskes flere Golden Club området følger dette gennem Team SolrødSolrød fra tætteste hold i - og støt den lokale spor lem af18.00, idræts-/erhvervsklubben Team Solrød Tilmelding tilmølle-princippet” arrangementet sker og er placeret påpå toppen Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team - 1.600 og støt er deltagerprisen kr. den lokale sport TEAM SOLRØD deltagende medlem. Ønskes flerebilletter efter ”først til og søndag den 25. september, når der ønsker at skabe ekstraordinære arrangement Golden Club området følger dette nye at skabe nye Tilmeldingen til dette eksklusive er erhvervsklubben for på også billetter er deltagerprisen 1.600 kr. ekstraordinære arrangement af Geels Bakke på Kongevejen I området er der flere TV også dansk grund. via mailadressen: teamsolrod@ Kontakt os på www.teamsolrød.dk Tilmelding til arrangementet sker monitors fter ”først til mølle-princippet” Oplev VM i landevejcykling firmaer og enkeltpersoner, Team Solrød fra tætteste hold i og elding til arrangementet sker Kontakt os på www.teamsolrød.dk muligheder for dansk grund.idrætslivet efterder ”først til mølle-princippet” ønsker at skabe nye og arrangement er forbeholdt sport.dk eller på tlf. 56 18 28 mellem Virum og Holte i for idrætslivet og storskærm. Der serveres Tilmelding til arrangementet sker viamuligheder mailadressen: teamsolrod@ søndag den 25. september, når Golden Club området følger dette Team Solrød er erhvervsklubben for for idrætslivet Havdrup via mailadressen: teamsolrod@ i Solrød Kommune. I området er der flere TV monitors I området er der flere TV monitors Havdrup TEAM SOLRØD ”først til mølle-princippet” og 27 dog senest mandag den 12. sport.dk eller på tlf. 56 18 28 efter ”først til mølle-princippet” og Rudersdal. i Solrød Kommune. fi rmaer og enkeltpersoner, der ønsker og storskærm.med Der serveres Team Solrøds medlemmer, fingerfood fri12.bar.for ekstraordinære arrangement på ogseptember storskærm. Der serveres Team Solrød fra tætteste hold i bar. TEAM SOLRØD 27 dog senest mandag den Kommune. er erhvervsklubben 2011. via mailadressen: teamsolrod@ at skabe nye muligheder for idrætslivet fingerfood med fri sport.dk eller pågrund. 56 18 Oplev 28september 2011. SOLRØD mailadressen: teamsolrod@ VM i landevejcykling fingerfood med fritlf. bar. er erhvervsklubben for dansk sport.dk eller på tlf. 56 18 28 i Solrød Kommune. Golden ClubTEAM området følger dette firmaer og enkeltpersoner, og vilTilmeldingen være forbundet med en søndag den 25. september, når SOLRØD Oplev VM i landevejcykling Golden Club er åben fra kl. 9.00Vi bor her .dk firmaer og enkeltpersoner, til dette eksklusive TEAM SOLRØD 27 dog senest mandag den 12. 27 dog senest mandag den 12. Team Solrød fra tætteste hold i Team Solrød inviterer til lasersport og lerdueskydning ved 18.00, og er placeret på toppen Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team Solrød og støt den lokale sport Golden Club er åben kl. nye 9.00ort.dk eller på tlf. 56 18 28 der ønsker at fra skabe ekstraordinære arrangement på Golden er åben fra kl. 9.00der Club ønsker at skabe nye er erhvervsklubben for september 2011. Golden Club området følgerwww.teamsolrød.dk dette Solrød Idrætscenter. søndag den 25. september, når deltagerbetaling på 500 kr. pr. af Geels Bakke på Kongevejen Kontakt os på arrangement er forbeholdt er erhvervsklubben for I området er der flere TV monitors andevejcykling ekstraordinære arrangement på toppen 18.00, eros placeret på toppen muligheder for idrætslivet mellem Virum ogHavdrup Holte Tirsdag den 5.og september kl. på 17.00. muligheder for ipå idrætslivet Aktuel boligrådgivning september 2011. 18.00, og er placeret dansk grund. Kontakt www.teamsolrød.dk firmaer og enkeltpersoner, H dog senest mandag den 12. Team Solrød fra tætteste hold i dansk grund. Team Solrøds medlemmer, Rudersdal. af Geels Bakke på Kongevejen firmaer og enkeltpersoner, i Solrød Kommune. eltagende medlem. Ønskes flere også og storskærm. Der serveres i Solrød Kommune. SOLRØD af Geels Bakke på Kongevejen der ønsker at skabe nye 5. september, når mellem Virum og Holte i og vil være forbundet med en Golden Club området følger dette I området er der flere TV monitors Tilmeldingen til dette eksklusive Kontakt os på www.teamsolrød.dk der ønsker at skabe nye september 2011. fingerfood med fri bar. illetter er deltagerprisen 1.600 kr. erDerforbeholdt og storskærm. serveres Rudersdal. arrangement Oplev VM i landevejcykling muligheder idrætslivet mellem Virum og Holte i I området er TV monitors deltagerbetaling påder 500flere kr.for pr. sklubben for Havdrup 13

også gennem gennem

Aktuel boligrådgivning

Vil du støtte Vil du støtte gennemogså også gennem idrætten også idrætten Vil du Vil du støtte gennem idrætten idrætten gennem gennem gennem Vil du støtte Vil du gennem Vilidrætten du støtte også støtt SOLRØD

Aktuel boligrådgivning

2017 går på hæld. Team Solrød vil gerne takke for den virkelyst og interesse der har været fra medlemmernes side til at støtte foreningslivet i Solrød Kommune, og ikke mindst idrætslivets ønske om at skabe gode muligheder for medlemmer og udøvere. Team Solrøds Støttefond har i 2017 bl.a. ydet støtte til bordtennisborde, en udendørs træningsplads, en hjertestarter og meget andet. Vi ser frem til endnu et år, hvor vi vil gøre vores til at fremme idrætslivets muligheder i Solrød Kommune.

Aktuel boligrådgivning

Aktuel boligrådgivning

Læs mere om mulighederne for at søge støtte til jeres idræt hos Team Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team Solrød - og støt den lokale sport Solrøds Støttefond på teamsolrød.dk Du kan som privat og erhvervsdrivende blive medlem af Team Solrød. Se mere på vores hjemmeside. Glædelig jul og godt nytår

TEAM SOLRØD er erhvervsklubben for firmaer og enkeltpersoner, der ønsker at skabe nye muligheder for idrætslivet i Solrød Kommune.

Aktuel boligrådgivning

SOLRØD

støtte Vil du Vil du Havdrup

Aktuel boligrådgivning

Oplev VM i landevejcykling søndag den 25. september, når Blivfremtidens medlem afidrætsgrene idræts-/erhvervsklubben Team Solrød Hvordan kan seTeam ud? Solrød fra tætteste hold i - og støt den lokale sport Kom og prøv hvordan lasersport kan være med tilområdet at skabe heltdette Golden Club følger Aktuel boligrådgivning nye muligheder. ekstraordinære arrangement på dansk grund. Skydemesteren vil give dig mulighed for at få prøvet din præcision af på fremtidens skydebane. I området er der flere TV monitors Kl. 17.00: Ankomst og storskærm. Der serveres VVS PETER HILLEBERG A/S Kl. 17.15: Laser Lerdueskydning fingerfood med fri bar. Kl. 18.45: Afgang til Smeralda Aktuel boligrådgivning Kl. 19.15: Middag på Smeralda Golden Club er åben fra kl. 9.00Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team Solrød - og støt den lokale sport Kl. 21.00: Tak for i aften 18.00, og er placeret på toppen

støtte idrætte støtte idrætten idrætten gennem idrætten gennem også idrætten

SOLRØD

Aktuel boligrådgivning

ntakt os på www.teamsolrød.dk af Geels Bakke på Erhvervsmedlemmer af Team Solrød kan tilmelde 2 deltagere tilKongevejen arrangemellem Virum og Holte i mentet. Rudersdal. Påklædning efter vejrforholdene, da vi skal være udendørs i første del af SOLRØD arrangementet. Tilmeldingen til dette eksklusive TEAM SOLRØD arrangement er forbeholdt Vi mødes på græsarealet nord for daginstitutionen Bølgen. er erhvervsklubben for Team Solrøds medlemmer, - helt naturligt Tilmelding til arrangementet skal ske via mail-adressen: cki@solrod.dk firmaer og enkeltpersoner, og vil være forbundet med en PROFESSIONEL MEDIERÅDGIVNING eller på tlf. 56 18 28 27 senest torsdag den 24. august 2017. at skabe nye der ønsker deltagerbetaling på 500 kr. pr. Henning Aktuel boligrådgivning muligheder for idrætslivet Petersen Bliv medlemflere af idræts-/erhvervsklubben TeamArlofelt Solrød - og støt den lokale sport deltagende Ønskes Havdrup TEAMmedlem. SOLRØD i Solrød Kommune. - invented by nature 40 38 15 01 billetter er deltagerprisen 1.600 kr. er erhvervsklubben for

gennem gennem

Vil du støtte

Solrød Medie Hus ApS hap@solrodmediehus.dk www.solrodmediehus.dk

firmaer og enkeltpersoner, Oplev VM i landevejcykling Tilmelding til at arrangementet der ønsker skabe nye sker søndag den 25. september, når efter ”først til mølle-princippet” og muligheder for idrætslivet Blivfremtidens medlem afidrætsgrene idræts-/erhvervsklubben Team Solrød - og støt den lokale sport Hvordan kan se ud? Team Solrød fra tætteste hold Havdrup via mailadressen: teamsolrod@i SOLRØD i Solrød Kommune. Kom og prøv hvordan lasersport kan være med til atpå skabe heltdette Store-Hedebyg Entreprise A/S Golden Club området sport.dk eller tlf. følger 56 18 28 nye muligheder. ekstraordinære arrangement på 27 dog senest mandag den 12. Oplev VM i landevejcykling dansk grund. september Skydemesteren vil give dig mulighed for at få prøvet din2011. søndag den 25. september, nårSolrøds fingerfood med fri bar. Team medlemmer, præcision af på fremtidens 56 14 56 63 SOLRØD søndag den 25.skydebane. september, når Aktuel boligrådgivning I området er der flere TV monitors Team Solrød fra tætteste hold i Bliv medlem af idræts-/erhvervsklubben Team Solrød - og støt den en lokale sport og vil være forbundet med Kl. 17.00: Ankomst og storskærm. Der serveres Golden Club området følger dette Tilmeldingen eksklusive Team Solrød til fradette tætteste hold i os PETER HILLEBERG Kl. 17.15: Laser Lerdueskydning deltagerbetaling påfra 500 pr. A/S Golden Club erVVS åben kl.kr. 9.00Kontakt på www.teamsolrød.dk fingerfood med fri bar. Aktuel boligrådgivning ekstraordinære arrangement på Kl. 18.45: arrangement Afgang til Smeralda er forbeholdt deltagende medlem. Ønskes flere 18.00, og er placeret på toppen Golden Club området følger dette dansk grund. TEAM SOLRØD Kl. 19.15: Middag på Smeralda Golden Club er åben fra kl. 9.00billetter erBakke deltagerprisen 1.600 kr. af Geels på den Kongevejen TEAM SOLRØD BLIV MEDLEM idræts-/erhvervsklubben Team Solrød og støt lokale sport • Kontakt Kl. 21.00: Tak foraf i aften Team Solrøds medlemmer, ekstraordinære arrangement på er erhvervsklubben for os på www.teamsolrød.dk 18.00, og er placeret på toppen

idrætten Vil du

ekstraordinære arrangement påstøt den lokale spo ra tætteste hold i medlem af idræts-/erhvervsklubben Team Solrød - og muligheder for idrætslivet Oplev VM i landevejcykling Havdrup i Solrød Kommune. Rudersdal. og storskærm. Der serveres deltagende medlem. Ønskes flere dansk grund. Golden Club dette eri Solrød åben fraKommune. kl. søndag 9.00- den 25. september, når nkeltpersoner, mrådet følger SOLRØD fri bar. er 1.600 kr.Team gennem lem billetter af18.00, idræts-/erhvervsklubben - oghold støt spor Tilmelding til deltagerprisen arrangementet sker Team SolrødSolrød fra tætteste i den lokale og er fingerfood placeret på med toppen info@bugtensbegravelse.dk - www.bugtensbegravelse.dk Karlstrup Strandvej 47, 2680 Solrød Str.

Kontakt os www.teamsolrød.dk Oplevpå VM i landevejcykling


14

Smukke akvareller på Solrød Bibliotek

LIONS uddelte julekurve 70 flotte julekurve blev uddelt til værdigt trængende den 21. december af 12 løver i Køge LIONS Køge var i gang fra tidlig morgen med at pakke julekurve og bringe ud til en stor gruppe mennesker, som var udvalgt af Køge Kommunes Familieafdeling. I julekurvene var der alt, hvad der hører til en god og hyggelig julemiddag f.eks. and, flæskesteg, lækkerier, frugt og slik til børnene. Julekurvene er indkøbt hos de lokale dagligvarebutikker i køgeområdet som MENY, Brugserne og Spar-Købmanden. Og kurvene er alle betalt af LIONS Køge - og uddelt gratis til modtagerne.

”Alle var glade, når vi ringede på døren”, siger Ib Madsen, der er formand for Lions’ juleudvalg. ”Vi har uden tvivl reddet julen for mange. Og vi blev mødt med stor taknemmelighed. Alle julekurve blev afleveret efter planen, og vi må efterfølgende sige, at alle vore besøg tillige føltes meget berettigede”. Når Lions Køge kan uddele gratis julekurve til mennesker og familier, der er virkeligt trængende, skyldes det dels et godt samarbejde med kommunens familieafdeling, der har kendskab til de ”rigtige” modtagere - og dels Lions’ humanitære indsamlingsaktiviteter, som bl.a. er indtægter fra genbrugs- og kræmmermarkeder og salg af julelotteri og julefrimærker. Det er man i Lions Køge taknemmelig for og glæder sig over en generel

velvillighed til at støtte op om Lions’ aktiviteter både nationalt og internationalt men især lokalt. ”Det er en fantastisk rejse, vi er på denne dag”, siger Per Juhl, der er præsident for Lions Køge. ”Og det er en meget stor tilfredsstillelse for os løver at opleve, at vi kan gøre godt for andre i nød med vores frivillige indsats. Det er positivt, og det er det hele værd, fordi man bliver varm og glad indeni – og det føles bare så sandt og rigtigt”, slutter Per Juhl fra Lions Køge.

Hanne Julie fra Rødvig på Stevns udstiller et udvalg af sine smukke akvareller samt nogle af sine spændende olie- og akrylbilleder. Udstillingen på Solrød Bibliotek åbner den 4. januar 2018 og varer måneden ud. Vi har talt med Hanne Julie der fortæller: ” Jeg er meget fascineret af akvarelmediet og nordisk maletradition, repræsenteret ved Gerlesborgskolen, som blev grundlagt af Arne Isacsson. Jeg maler også akryl- og oliebilleder og tegner hvor som helst, når som helst! Min motivverden spænder vidt: Mennesker, dyr, miljøer (hjemme og i udlandet), samt selvfølgelig Stevns natur, hvor især klinten er en dejlig inspirationskilde”. Og Hanne Juliefortsætter: ”Den store udfordring for mig er den mere fri og fabulerende udtryksform. Jeg søger ofte ”tilbage” til det naturalistiske udtryk, da jeg i mine

skitser skildrer motivet ret genkendeligt. Det er med det som udgangspunkt spændende at arbejde med akvarellen i en fortsat udforskning af mediet og dets muligheder”. Hanne Julie har en lang og meget bred tilgang til det at male. Således blev hun allerede som 18-årig introduceret til akvarelmaling af kunstmaleren Kristian Begtorp på et aftenskolekursus. ”Siden har jeg søgt inspiration og endnu mere viden om akvarelmediet hos andre kendte internationale og nordiske akvarelmalere såsom Alvaro Castagnet, Anders Wallin, Lars Eje Lars-

son, Anna Törnquist og Lars Holm. Jeg synes, det er vigtigt at blive ved med at arbejde med sig selv, udforske muligheder og begrænsninger i den valgte udtryksform, som i mit tilfælde i høj grad har været akvarellen”, fortæller Hanne Julie. I mere end 25 år har Hanne Julie været medlem af Nordisk Akvarelselskab / NAS, og sidder nu i bestyrelsen som repræsentant for Danmark. Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21 er der ”Åbent Bibliotek”, hvor Hanne Julie fortæller om sine billeder og de teknikker hun anvender. Der er gratis adgang.

Så synger vi sammen igen! Ny sæson med fælles morgensang på Solrød Bibliotek Tirsdag d. 9. januar kl. 9 genoptager Solrød Bibliotek efteråret store succes TirsdagsToner og indbyder alle sangglade borgere til fælles morgensang. Der er kaffe på kanden og sangbøger til alle, når vi mødes omkring klaveret og synger sange fra Højskolesangbogen, den danske sangskat og kendte evergreens. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med og tilmelding er ikke nødvendig. Sangglæde, godt humør og lysten til at synge

sammen er vigtigere end noder og de rette toner. Tirsdagstoner varer ca. 30 minutter og er et fast arrangement på Solrød Bibliotek.

Se de øvrige datoer på bibliotekets hjemmeside.


15

NY STOR OG RUMMELIG

SUV

DANMARKSPREMIERE NY CITROËN C3 AIRCROSS Citroën C3 Aircross er en helt ny SUV Crossover, der giver dig maksimal køreglæde, uanset hvilket terræn du befinder dig i. Dens unikke design og nye teknologier, kombineret med dens praktiske løsninger og avancerede sikkerhedsudstyr, giver dig en helt særlig SUV som kun Citroën kan lave den. C3 Aircross er desuden en af de 7 nominerede biler til Car Of The Year 2018 i Europa, efter det indledende felt på 37 kandidater er blevet reduceret. Oplev den hos din forhandler.

STANDARDUDSTYR Active Safety Brake • Fartpilot m. hastighedsbegrænser og integreret aflæsning af hastighedsskiltning Varme i forsæder • El-justerbare sidespejle • Vejstribealarm • Automatisk kørelys Tågeforlygter m. integrerede drejelygter, for • Hill Assist • Follow me home-lys • Halogen baglygter m. 3D-effekt • 16” Stålfælge • Skjult udstødning • Isofix-beslag, bag FEEL+ UDSTYRSPAKKE 7” Touch Screen m. MirrorLink® og Apple CarPlayTM* • Automatisk klimaanlæg • Parkeringssensor, bag • Automatisk fjern-/nærlys • El-indfoldelige sidespejle m. varme • Radio Connect m. 6 højttalere og ratbetjening • Bluetooth® & USB-indgang • LED-kørelys • El-sideruder, for

NY CITROËN C3 AIRCROSS 1.6 BlueHDi 100 Feel+

KUN 199.990,A 27 km/l. CO2 96 g/km. Halvårlig ejerafgift 1.050 kr. +

A 27 km/l. CO2 96 g/km. Halvårlig ejerafgift 1.050 kr. Den annoncerede pris er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr., lak og metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves, samt ved køb og levering inden d. 31.12.2017. *Apple CarPlayTM kræver iPhone 5 eller nyere version med mobildækning. +

®

CITROËN HVIDOVRE • AUTO-HOUSE HVIDOVRE A/S • GL. KØGE LANDEVEJ 471-473 • 2650 HVIDOVRE • TELEFON 36 77 62 00 CITROËN KØGE • AUTO-HOUSE KØGE A/S • HØGEVEJ 2-6 • 4600 KØGE • TELEFON 56 63 32 44


16

FØLG OS OG FÅÅ FLERE TIlbud

hele solrøds fødevaremarked

d e k r a m r e t s m T E o l V R B ØNT-TO

FRUGT & GR 1 Kg. Babykartofler Fra Strandlyst

kl.1 - Danmark

Citroner

Orkideer

kl.1 - Spanien

2 grenet 12 cm. potte Flere farver

Stk pris pris v/3 stk 3,33

Kg pris v/1 bakke 18,-

Drikkeklare Kokosnødder

Inden frugtkødet dannes i en kokosnød, er kokosnødder fyldt med kokosvand. -som kokosnødden modnes, begynder den at danne olie, mælk og frugtkød. Drikke kokosnødder er helt unge kokosnødder, som er klar til at drikke efter toppen er skåret af.

kl.1 - Thailand

Brug kokosnødden som et festligt drinksglas. GODTNYTÅR..

——————————— Ole Funch Strandens Vinhandel

i meny solrød

NytårsChampagne frra PRISFALD 95 Din lokale vinhandle 299 Drappier NORMALPRIS PR. FLASKE

Champagne, Carte D'or, Brut. Frankrig. Literpris v/ 1 flaske 306,60

Champagne Carte d'Or har en flot strågul farve, en indtagende frisk og fyldig frugtig bouquet, med citrusfrugt, hvide blomster og let ristede hasselnødder. Meget fin og let perlende, med meget stor fylde og kraft. En pragtchampagne at nyde som aperitif eller til hele festmåltidet. En fantatisk Champagne. Den ægte vare...

Cava fra Din lokale vinhandler

Mont-Ferrant Cava Brut Reserva. Literpris v/ 1 flaske 133,27

Mont-Ferrant er verdens ældste cavahus stiftet i 1865. Forbilledet har hele tiden været champagne, så overliggeren er sat højt, mens priserne er holdt lave. Mont-Ferrants cavaer er repræsenteret på omkring et halvt hundrede restauranter alene i Spanien, inkl Celler de Can Roca - verdens bedste restaurant, som har et tæt samarbejde med huset. Reserva Brut er lavet på, Macabeu (40/50%), Xarel-lo (30/40%) og Paralleda. Vinen lagrer minimum 24 måneder på flasken inden den degorgeres og er klassisk Mont-Ferrant-stil med elegance, masser af friskhed og behagelige små bobler.

NORMALPRIS PR. FLASKE ASK SKE E

139

PRISFALD 95

★★★★★ Berlingske ★★★★★ Winelab.dk ★★★★★ Vinavisen.dk ★★★★★ Ekstra Bladet ★★★★★ Finansbureauet 94 Point Anders Grøndahl

l

vinhande

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Åbning Richards bageri: Mandag-f Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra onsdag den 27. december, t.o.m. søndag den 31. december 2017.


17

Sous Vide

FØLG OS OG FÅÅ FLERE TIlbud

hele solrøds fødevaremarked

SASHI

Beef

Lover

GODT NYTÅR LEVENDE HUMMER CANADISKE Canada, 550 - 600 gram max Kg pris 254,75

COLORADOROST

ENTRE COTE

Lækker Oksesteg Amerikansk 159,90 Kg pris 159 ,90

Krogmodnet kød Kg pris 450,-

NYTÅRSMENY

BESTIL HER I BUTIKKEN SENEST 30. DECEMBER KL. 12.00 FORRET Hummersuppe med kammuslinger og wakame tang. Dertil pagnottellabrød. HOVEDRET Bøf af oksemørbrad med balsamicosauce, kartoffelgratin, asparges og syltede rødløg. DESSERT Nøddekrokant- & karamelkage med pærekompot. Dertil mangofrugt og mangopuré samt chokoladeknas.

APPETIZER

NATMAD

Røget laksecarpaccio med parmegiano, citron- & peberolie, rucola og rugbrødschips. Tilkøb til nytårsmeny 30,- pr. person

2 stk. gourmet hotdog med smørbagte briochebrød, pølser fra slagter Højer. Dertil agurkerelish, rygeostcreme, syltede PR. PERSON rødløg og rugbrødsknas.

3 RETTER

268-.

48-.

BØRNEMENY Nachos med mild salsa, 2 stk. kyllingespyd med kæmpefritter, agurkeog gulerodsstave. 2 stk. pandekager med is.

98-. PR. PERSON

PR. PERSON

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Åbning Richards bageri: Mandag-f Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra onsdag den 27. december, t.o.m. søndag den 31. december 2017.

VORES dygtige fagfolk


18

3RXO(ULN%HFK.XUW+DQVHQ$6

)UDQN 'MHOHUW

(MHQGRPVP¨JOHUHŘ9DOXDUHUŘ0'(

6XVDQQH .OLQJHQEHUJ

.DVSHU 1LVWHG

&DPLOOD0RUV /DUVHQ

(MHQGRPVP¨JOHU 6DOJVNRRUGLQDWRU (MHQGRPVP¨JOHU 6DOJVWUDLQHH 0'( RJNºEHUU§GJLYHU 0'(

/DUV 9LHG«O

1LFNODV :LWWHQ

(MHQGRPVP¨JOHU (MHQGRPVP¨JOHU 9DOXDU0'( RJ.ºEHUU§GJLYHU 0'(

Åbent køberkartotek Vil du vide hvor mange købere der er til din bolig? Scan koden eller gå ind på edc.dk/findkøber

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

+DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ (73/$169,//$,+$9'583(//(5*$'67583 .ºEHUIUD6ROUºG6WUDQGVºJHUYLOODEHOLJJHQGHL+DYGUXSHOOHU*DGVWUXS %ROLJHQVNDOY¨UHLHWSODQPLQPtRJPHGPLQEHERHOVHVUXP HOOHUPXOLJKHGKHUIRU6WDQGHQP§JHUQHY¨UHLQGIO\WQLQJVNODU 3ULVQLYHDXNU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 &DPLOOD0RUV/DUVHQ 

9,//$,+$9'5830('9ˆ5(/6(52*8*(1(57%(/,**(1+(' 6WRUIDPLOLHVRPERUWLOOHMHVºJHUYLOODEHOLJJHQGHL+DYGUXSS§PLQ Pt%ROLJHQVNDOY¨UHEHOLJJHQGHXJHQHUHWIUDQDERHURJLQGHKROGH Y¨UHOVHU 3ULVPD[NU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 1LFNODV:LWWHQ 

9,//$(//(55ˆ..(+86,‹73/$1 )DPLOLHIUD6ROUºG6WUDQGVºJHUYLOODHOOHUU¨NNHKXVLHWSODQ %ROLJHQVNDOY¨UHS§PLQPtPHGPLQEHERHOVHVUXPRJOLJJHL +DYGUXS'HUºQVNHVHQYHOKROGWEROLJ 3ULVPD[NU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 &DPLOOD0RUV/DUVHQ 

+DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ 5Â&#x2C6;..(+86(//(59,//$,+$9'583(//(5/O6.(169(' <QJUHSDUIUD6ROUºGVºJHUU¨NNHKXVHOOHUYLOODEHOLJJHQGHL+DYGUXSHOOHU /LOOH6NHQVYHG%ROLJHQVNDOHQWHQY¨UHWLOWRWDOUHQRYHULQJHOOHUIRUKROGV YLVLQGIO\WQLQJVNODU 3ULVQLYHDXHUNU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 1LFNODV:LWWHQ 

5Â&#x2C6;..(+86,+$9'583 )RUNXQGHIUD+HGHKXVHQHVºJHVHWLQGIO\WQLQJVNODUWU¨NNHKXVL+DYGUXS S§PLQGVWNYPRJY¨UHOVHU'HWNDQY¨UHLHWSODQHOOHULWRSODQ 3ULVRSWLOPLOOLRQ

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 )UDQN'MHOHUW 

5Â&#x2C6;..(+86,+$9'5836Â&#x161;*(6 .ºEHUIUD+DVOHYVºJHUU¨NNHKXVS§PLQPtEHOLJJHQGHL+DY GUXS%ROLJHQVNDOY¨UHLS¨QRJYHOKROGWVWDQG 3ULVQLYHDXNU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 &DPLOOD0RUV/DUVHQ 

+DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" +DUGXEROLJHQ" 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ 6§KDUYLNºEHUHQ 9,//$,+$9'5836Â&#x161;*(6 .ºEHUIUD.DUOVOXQGHVºJHUYLOODL+DYGUXSPHGY¨UHOVHURJEDGH Y¨UHOVHU%HOLJJHQKHGVNDOY¨UHY¨NIUDVWºMHQGHYHMHRJWRJEDQH 6WDQGHQVNDOKHOVWY¨UHJRGPHQGHUP§JRGWVNXOOHODYHVHQVPXOHV§ O¨QJHSULVHQHUGHUHIWHU 3ULVPD[ .XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 .DVSHU1LVWHG 

3RXO(ULN%HFK .XUW+DQVHQ$6 6ROUºG&HQWHU 6ROUºG6WUDQG 

5Â&#x2C6;..(+86(//(59,//$,+$9'583 8QJWSDUVºJHUU¨NNHKXVHOOHUYLOODL+DYGUXSS§PLQPtRJPLQ EHERHOVHVUXPEHOLJJHQGHL+DYGUXS 3ULVQLYHDXNU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 .DVSHU1LVWHG 

9,//$,+$9'583(//(5/,//(6.(169('0('52/,*%(/,**(1+(' )DPLOLHVºJHUYLOODEHOLJJHQGHL+DYGUXSHOOHU/LOOH6NHQVYHG %ROLJHQVNDOY¨UHLIRUQXIWLJVWDQGRJLQGHKROGHY¨UHOVHU 'HUO¨JJHVY¨JWS§HQUROLJEHOLJJHQKHG 3ULVPD[NU

.XQGH,' .RQWDNW 7HOHIRQ

 1LFNODV:LWWHQ 

(QGHODIE\HQVOLY


19

Poul Erik Bech / Kurt Hansen A/S

Frank Djelert

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Susanne Klingenberg

Kasper Nisted

Camilla Mors Larsen

Ejendomsmægler Salgskoordinator Ejendomsmægler Salgstrainee MDE og køberrådgiver, MDE

Lars Viedél

Nicklas Witten

Ejendomsmægler Ejendomsmægler & Valuar, MDE og Køberrådgiver, MDE

Her er køberen til din bolig Vi matcher din bolig med købere fra hele Danmark via vores landsdækkende køberkartotek

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Har du boligen? Har du boligen? Har du boligen? Så har vi køberen. Så har vi køberen. Så har vi køberen. RÆKKEHUS I SOLRØD STRAND For kunde som bor i ejerlejlighed i Solrød, søges et rækkehus, på ca. 110 m². i Solrød Strand. Pris op til kr. 2.250.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

9156891 Frank Djelert 58587366

RÆKKEHUS I SOLRØD STRAND Køber fra Aalborg søger rækkehus med min. 4 beboelsesrum, beliggende i 2680 Solrød Strand. Prisniveau op til kr. 3.000.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

7047593 Frank Djelert 58587366

VILLA I SOLRØD STRAND Familie på 5, som netop har solgt deres bolig, søger villa i Solrød, med min. 4 værelser. Hvis prisen er derefter må boligen godt trænge til en opdatering. Pris max 3.000.000 kr.

Kunde ID Kontakt Telefon

8152784 Nicklas Witten 58587902

Har du boligen? Har du boligen? Har du boligen? Så har vi køberen. Så har vi køberen. Så har vi køberen. VILLA ELLER RÆKKEHUS I SOLRØD SØGES Familie, som pt. bor til leje, søger villa eller rækkehus på min. 110 m² og min. 3 - helst 4 beboelsesrum, beliggende i Solrød Strand. Prisniveau op til kr. 2.800.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

9235523 Camilla Mors Larsen 58587293

VILLA I SOLRØD STRAND Køber fra København S søger villa på min. 110 m² og min. 4 beboelsesrum, beliggende i 2680 Solrød Strand. Et stort ønske er en rolig beliggenhed væk fra trafikstøj. Gerne en bolig, der trænger til istandsættelse, men ikke et krav. Prisniveau kr. 3.500.000 Kunde ID Kontakt Telefon

9240856 Camilla Mors Larsen 58587293

VILLA I SOLRØD STRAND MED LIDT KANT OG CHARME Familie fra Amager søger villa i Solrød, helst på strandsiden. Boligen skal være min. 150 m² og indeholde min. 3 værelser, gerne med lidt kant og charme, evt. funkisvilla fra 60-70'erne som er renoveret. Andre boligtyper kan også blive aktuelt. Pris max for en renoveret bolig er kr. 5.000.000. Kunde ID Kontakt Telefon

8515759 Nicklas Witten 58587902

Har du boligen? Har du boligen? Har du boligen? Så har vi køberen. Så har vi køberen. Så har vi køberen. ET-PLANS VILLA I SOLRØD STRAND Familie, som pt bor i andelsbolig, søger indflytningsklar villa i et plan på min. 110 m² med min. 3 beboelsesrum, 2 toiletter og gerne køkken/ alrum eller mulighed herfor. Boligen ønskes beliggende i Solrød Strand. Prisniveau kr. 3.200.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

9243735 Camilla Mors Larsen 58587293

Poul Erik Bech / Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 56143307

VILLA I SOLRØD LANDSBY SØGES Par med 2 børn, som i dag bor i rækkehus i Solrød, søger villa specifikt i Solrød Landsby. De har brug for 4 soveværelser og mellem 140 og 200 m². Prisniveau op til kr. 4.000.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

9238239 Lars Viedél 58587367

NYERE VILLA I SOLRØD, HAVDRUP ELLER LILLE SKENSVED Familie fra Tåstrup søger nyere villa i Solrød, Havdrup eller Lille Skensved, på min. 140 m². Boligen skal indeholde 3-4 værelser og må ikke være ældre end fra 2005. Pris niveau kr. 4.000.000.

Kunde ID Kontakt Telefon

7003145 Nicklas Witten 58587902

En del af byens liv


20

Innovationsmesse på EUX Business

Kulminationen på et projekt for 1. årgang på EUX Business på Køge Handelsskole fandt sted få dage før juleferien. Siden efteråret har de arbejdet med egne projekter indenfor erhvervsfag 3 – med et særligt fokus på innovation. Underviserne Kristine Kirkensgaard og Mai Nielsen på Køge Handelsskoles EUX & EUD Business har i løbet af efteråret kørt projekter med alle eleverne på 1. år på EUX Business indenfor erhvervsfag. Mandag den 18. december blev det endelig tid for eleverne til at vise deres fiktive, innovative virksomheder og deres produkter frem. Eleverne stod klar til at fortælle besøgende om alle faglige bevæggrunde for resultatet af deres projekter, som spændte vidt – og blot kunne afspejles i projekternes navne: Charity Organisation TKMN, JustGo,

BabyPads, Smartgadgets, Private Chip, Sweet Dreams, Fast Style, Sporløs Forsvundet, Pack and go Company, Drink Safe, Magic Sport, Ældresnak og Alt i et.

Ideer og praktik ”Eleverne har siden efterårsferien arbejdet med at finde på og udvikle en innovativ produktionsvirksomhed. Det har ført til mange spændende virksomheder, som eleverne gerne vil præsentere her på dagens innovationsmesse – og de har godt kunne være stolte over deres præstatio-

ner,” fortæller Kristine Kirkensgaard. ”Atter i år har vi inviteret bredt ud i huset, så elever fra de andre ungdomsuddannelser og Stærk fra Start, har haft mulighed for at se med og få nye indblik rent fagligt. Det er godt at deles og at lade sig inspirere til endnu flere gode ideer – det går vi meget op i på Køge Handelsskole,” siger hun. ”På messen skal eleverne ”stå på mål” for deres virksomheder – de skal kunne argumentere for deres valg ud fra faglige betragtninger,

som de har gjort sig i den lange proces. De har undervejs arbejdet og øvet sig med formen gruppesamarbejde, innovation i deres selvopfundne virksomhed og produkter, og de har sat sig ind i forskellige processer indenfor virksomheden fx Porters værdikæde, logistik samt Gantts kritiske sti i projektstyringen for at blive klar til den store finale dag,” siger Kristine Kirkensgaard.

Desperate virksomheder:

Meningsløse regler forsinker faglært arbejdskraft Veluddannede unge tvinges til at tage op til 10 ugers irrelevant uddannelse på et lavere niveau, inden de må starte som elev. XL-BYG efterlyser ny, faglært arbejdskraft nu og her, men må bøje sig for regeljungle. Regeringen har fokus på at finde flere nye elever til erhvervsuddannelserne, da der er stigende mangel på faglært arbejdskraft i mange brancher. Alligevel skal danske virksomheder vente i op til 10 uger, selvom både elev og virksomhed er klar. De nye regler fra 2015 siger nemlig, at elever med gymnasial baggrund skal tage op til 10 ugers introuddannelse, før de må få en elevaftale. Også, selvom om eleven allerede er uddannet på et højere niveau.

XL-BYG er med 117 forretninger og en omsætning på 8,5 milliarder kroner en af landets største byggevarekæder. Her venter man årligt på hver tiende ud af cirka 80 elever. Det svarer til cirka halvandet årsværk i ventetid om året. – Det er en uheldig og dyr situation. Vi står med motiverede elever med gymnasial baggrund, der skal på obligatorisk introuddannelse i op til 10 uger i kendt stof, selvom hverken vi eller de unge ønsker det. Elever fra eksempelvis STX, HHX og HTX er i forvejen tilstrækkeligt uddannet, og resten er så branchespecifikt, at det skal de lære af os, siger Mette Jull Brund, HR- og uddannelseskonsulent, XL-BYG og tilføjer: – Reglerne er tilmed så svære at gennemskue for erhvervsuddannelsescentrene, at de jævnligt tildeler forskellige introforløb til elever med præcis samme gymnasiale uddannelse. Det kan få vores

forretninger til helt at fravælge elever med gymnasial baggrund. Imens XL-BYG årligt venter på 8 – 9 elever med gymnasial baggrund, er den samlede ventetid på landsplan langt højere. Danmarks Statistik oplyser, at i 2016 var 1342 unge i gang med en erhvervsfaglig uddannelse tre måneder efter, de havde gennemført en gymnasial uddannelse.

Syv ugers spildt undervisning 22-årige Christian Glerup er ansat som kontorelev med speciale i økonomi ved XLBYG i Aarhus. Da han fik sin elevplads tilbudt, havde han i forvejen en gymnasial uddannelse og en kort videregående uddannelse som financial controller. Alligevel skulle han tage syv ugers introuddannelse. Først to uger på Aalborg Handelsskole med klasseundervisning og så fem uger med online opgaveløsning.

– For mig var det slet ikke brugbart på grund af min gymnasiale uddannelse og min videregående uddannelse, der er på et højere niveau. Reglerne bør i langt højere grad vægte elevernes faglige baggrund, mener Christian Glerup.

Lav reglerne om Hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, der taler på vegne af landets største og mest betydningsfulde byggemarkedskæder med en samlet omsætning på et tocifret milliardbeløb, er holdningen klar: – De regler skal laves om. Vores medlemmer har i alt flere hundrede elever årligt og spilder mange årsværk i ventetid på motiveretarbejdskraft, der skal gennemgå ubrugelige kurser, de er overkvalificerede til. Det kan simpelthen ikke passe, at erhvervsuddannelsescentrene tjener penge på at undervise i kendt stof. Det må da være i alles interesse, at vo-

- Reglerne bør i langt højere grad vægte elevernes faglige baggrund, mener 22-årige Christian Glerup, der blev tvunget til at tage syv ugers introuddannelse på et noget lavere niveau, end han i forvejen var uddannet, inden han måtte starte ved XL-BYG i Aarhus. Foto: PR.

res ressourcer bruges på, at fremtidens unge mennesker kan tage erhvervsrelevante kurser, der skaber fremdrift

i stedet for at sænke den, siger Palle Thomsen, CEO for Brancheforeningen Danske Byggecentre.


FYRVÆRKERI 2017 Velkommen hos

NYHED 2 KG REN KRUDT

grossisten

Foldager vej 3-5  4623 Lille Skensved

T D L I V & T Y N T I R E HEL T T A B E M E R EXT B EGRÆN S MÆNGD ET E

. 5 9 4 1 PR. STK.

For h ver 4 00 kr du kø . b e r for, får du helt G RATIS en æ gte 4 ” luftbo mber aket

NR. 14

147-SKUDS MONSTER BATTERI

Et væld af farver og voldsomme brag på himlen. 2 KG KRUDT

. 9 24

NYHED

SKAL P

PR. PK.

VÆRD pr. st I k.

. 9 15

RØVES

!

Spinner to salute. Indv. rørdia: 20 mm. NEM vægt pr. stk. 150 g

NR. 12

E K ÆR KU

2S TK

N

GULDMIX ROMERLYS: NR. 11A

REGNBUE ROMERLYS: NR. 11B

240-SKUDS ROMERLYS

HELT NY & VILD E EXTREM E FONTÆN

0,75KG REN KRUDT

. 9 27

PR. STK.

42 c

øj h m

EXTREME FONTÆNE 19”

NE

Vælg mellem guldglitter og ass. farvede kugler. Højde 42 cm. Diameter: 6,5 cm. NEM vægt pr. pakke: 480 g

G

K D . NYH EN

T S I SS

NR. 10

KÆMPE fontæne med sølv-crackling. NEM vægt pr. stk.: 750 g. Diameter: 17 cm.

ED R E P U S ISEN R P L I T K

. 9 7

3S TK

UN

PR. STK. 39,-

ET NDE E R NE I IMPO BATTER FLOT

EFONTÆ

. 5 59

øj KÆMP 50 cm h

NYHED

D E H Y N

348,-

” 4 S I T A R

O R RIG

T RV S E B FY

T ! G A V ot S fl D g i Y l L n utro PR. STK.

139.-

NR. 13

25-SKUDS BATTERI

I mange farver.

Å P IL

NYHED

PR. STK.

12 STK. LUFTBOMBERAKETTER

– me

21

NR. 16

100 SKUDS ROMERLYS

1 KG REN KRUDT

KU

N

. 9 79 PR. STK.

150-SKUDS ARMY MONSTERBATTERI

NR. 15

En sand eksplosion af fantastiske farver og effekter. Et batteri af absolut topkvalitet og det perfekte midnats-batteri for alle. Max tilladt krudtmængde, 1 kg. krudt. Størrelse: L36 x B24 x H20 cm. I trækasse.


22

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K

Masser af fede effekter til hele familien

KU

N

. 9 34

Pr. pk.

KU

N

. 9 23

Pr. pk.

NR. 24

TEENAGESORTIMENT

Mellemstor fyrværkeripakke med masser af stort og småt til den hyggelige aften.

NR. 23

JUNIORSORTIMENT

SØLV KEGLEFONTÆNE

En god æske til den unge fyrværker, uden raketter.

. 9 3 1

SNURRE BASSER

. 5 7

12

. 9 6

Pr. pk.

Pr. stk. 109,-

MINI SORTIMENT

KU

Pr. pk. 10,-

PK

.

N

LLER E S T S BE RN

NR. 21A

PARTYPISTOL

Ø TIL B

Med to magasiner

NR. 21B

6 MAGASINER

NR. 28

FR

KU IT

STORE HEKSEHYL Nem vægt pr. pakke: 25 g

LER L E S EST EN

B

TIL

. 9 39

Pr. pk.

2

. 9 12

N

NR. 22

Én pk. = 6 snurre basser Nem vægt pr. pakke: 72 g

KUSTK N

Flot sølvfontæne, der udspyr sølvstjerner til en højde af ca. 4 meter. 20 cm. højde.

KU

Pr. pk.

NR. 27

NR. 26

LI FAMI

KU

N

NR. 25

DET ULTIMATIVE FAMILIESORTIMENT Den ultimative fyrværkeriæske til nytårsaften.

VA LG

Til partypistol

N

. 9 3

Pr. pk.

RKKE O T S DSPA E

NYH

NYHED

. 9 9 4

Pr. pk.

SUPER SENIOR SORTIMENT

KU

Den ultimative fyrværkeriæske til nytårsaften.

N

NR. 29


23

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K

D E H Y N NR. 31

NYHED

KU

BLACK NIGHT KEJSER Sortiment. Nem vægt pr. pakke: 1154 g

. 9 9 6

N

Pr. pk.

2,1 KG REN KRUDT

KU

. 9 9 4 1

N

PR. STK.

KONGESORTIMENT

NR. 30

Bestående af 4 fine raketter, 2 bomberør samt 3 mindre batterier.

. 9 9 3

Pr. pk.

KU

N

NR. 32

BLACK NIGHT SUPERPOSE

Sortiment. Nem vægt pr. pakke: 2,1 kg


24

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K

T M O S D L VO R! Ø R M M – 30

NR. 43

KU

N

. 9 29

Et batteri med hyl, farvede perler og salut. Golden wave to red.

TN D L I V PRISE

1 KG REN KRUDT

TIL

Pr. stk.

Ass. farver. Indv. rør diam.: 30 mm NEM vægt pr. stk.: 361 g

48-SKUDS KOMBINATIONSBATTERI

D E H NY

. 9 37

1 KG UDT R K N E R

. 9 59

KU

GULD CHRYSANTHEMUM BOMBEBATTERI

N

DT SUPERFE I BATTER SEN TIL PRI

Et imponerende kombinationsbatteri på 48 skud i et inferno af farver og effekter. Max. tilladt krudtmængde, 1 kg. krudt.

Pr. stk.

Pr. stk.

N

NR. 41

KU

N

NYHED ÆGT PRO E BATT F. ERI NR. 44

52-SKUDS EXTREME KOMBI BATTERI Guld med sølvblink. NEM vægt pr. stk. 988 g

L L E L S E T R S E B T U L O S ! T AB D E F R O F E R BA

40-skuds popping flower buketter, som fylder hele himlen. Indv. rør diam.: 25 mm NEM vægt pr. stk.: 500 g Størrelse: L25 x B16 x H17 cm.

” E V A H T S U “M -batteri

NR. 45

R

LE L E S EST

B

NR. 46

49-SKUDS EXTREME LUFTBOMBEBATTERI Totalt vildt prof. batteri med 1 kg. krudt.

. 9 54

Pr. stk.

NR. 42

. 9 27

N

Pr. stk.

KU

. 9 49

NR. 40

19-SKUDS BATTERI

KU

84-SKUDS BATTERI

gte æ 3 7 er! b m o luftb

N

1 KG REN KRUDT

Et fantastisk batteri med 1 kg. krudt, som opskyder et sandt festfyrværkeri af luftbomber i et væld af farver og effekter, som fylder hele himmelrummet. Max. tilladt krudtmængde, 1 kg. krudt.

. 9 4 6

Pr. stk.

KU

FUJIAN 73-SKUDS BATTERI

KU

N


25

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K 1 KG REN KRUDT

NR. 51

64-SKUDS EXTREME SPECIAL BATTERI

T D L I V & T HELT NYE BATTERI EXTREM NR. 52

70-SKUDS EXTREME VIFTE BATTERI

KU

N

. 9 87

Ass. effekter.

Pr. stk.

M

NYHED

75-SKUDS EXTREME KOMBINATIONSBATTERI Ass .effekter. NEM vægt pr. stk.: 900 g

Ekstr

. 9 69

Pr. stk.

N

IER 50-SKUDS R E T T A KOMBINATIONSBATTERI KL. 24-B Et imponerende flot batteri, der

NR. 50

O S E T K E PERF

NR. 53

KU

R E I R E T T A B E M M O Guldbrokade og blå. NEM vægt pr. stk. 980 g.

S D L VO ÆGTE teri t a b 4 kl. 2

NYHED

1 KG REN KRUDT

KU

. 5 78

Pr. stk.

N

. 9 69

Pr. stk.

d e m d u k e 200 s

d

KU

N

0,9 KG REN KRUDT

på o p m e t emt højt

opskyder 50 bomber i et sandt orgie af farver og effekter. Max. tilladt krudtmængde, 1 kg. krudt.

G O L Y H HØJE

G A R B E STOR TA’ 2

KU

. 9 1 2 1 stk. 129,-

N

NR. 54

MISSILE BATTERI

Fantastiske 200-skuds batteri med fuld knald på.


26

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K MARKEDET E T ABSOLUT FEDES RAKET SKER A B S I PR

TYSK ZINKRAKET

VÆ pr. sRtDI k.

BEGRÆ NSET PARTI

KU

. 9 49

Pr. stk.129,-

Det er denne 4” raket, 139. der leveres -

5S TK

N

GRATIS for hver kr. 400,køb du har.

HE SÆ LE TT ET

KU

. 9 49

NR. 63

Enestående tysk kvalitets zinkraket med max. tilladte NEM vægt. Buketterne hænger længere, sammenlignet med nogen andenraket på det danske marked.

N

FAN EKS TASTIS PLO K SION !

NR. 61

GIGANT RAKET SORTIMENT Bestående af 9 kæmperaketter.

NR. 62

KUN HOS FYRVÆRKERIGROSSISTEN

LUFTBOMBERAKETTER

Sæt m. 4 stk. 2,5” med max. tilladt krudtmængde i alle 4 raketter. Eksploderer i store, flotte buketter. 4L u rak ftbom ett 3D b rag er e eller on Fes tiva l

FRIT VALG

. 9 29

n o i s n e m i d r ø r . Max 30 mm på

KU

3S TK

. 9 12

Pr. stk. 59,-

NR. 60

DRAGON FESTIVAL

Sæt m. 3 stk. kæmpe raketter.

. 9 13

Pr. stk.

NR. 65

ÆGTE BOMBERØR

Opskyder hver 5 flotte skud. Vælg mellem guld- eller sølv-opskud.

N NR. 64

LUFTBOMBERAKET Flot 4” luftbomberaket med maximal krudtmængde, der eksploderer i en flot guldbrokade.


27

Å P L I BEST F Y R V Æ R K E R I G R O S S I S T E N . D K 5

50

. 0 5

ÆS KE R

KU

. 9 9

10 æsker 25,KNALDPERLER.

NR. 72

10 æsker i alt 100 stk.

. 0 5

Pr. sæt 15,-

N

E D E F T R E R E Å K P U INS

3P K

S

N

K S A M R DE L O H E TI T E – IND F N KO

NR. 74

. 9 9

STORE STJERNEKASTERE 70 cm. 5 stk. pr. pakke.

Pr. stk. 49,-

50 STK

. 9 2

NR. 73

ALM. STJERNEKASTERE 20 cm.

TRÆKBOMBER

NR. 70

50 stk.

L I T T T N L Y P AI

. 0 3

Pr. pk. 5,-

U T DE

NR. 75

GULD/SØLV STJERNEKASTERE

KU

Pr. pk. 25,-

KUSÆT N

10

TWIST & SHOOT

KU

3

KUSTK N

NR. 71

100 cm. twist & shoot bordbombe, som drejes i hånden.

PK

N

R Å T S Y P A N R E T T Y S E D E F V I T A M LTI LING

L I T S D U 2 KÆMPE m 0 0 3 e på hel e s s e r d a e y n s e r o alg! s s r å på v t y n E T rks STØRS a

m – måske Dan

ce, i h s u l s S I T GRA øl kager og fad til alle vores kunder

E P M Æ I FLOTTE NYTÅRSHATTE TIL BÅDE BØRN OG VOKSNE KUDVALG

i ALLE prisklasser fra de helt billige paphatte til de dyrere, men super flotte luksushatte


28

Ægte professionel batteriserie

E D N E Å T S E EN R E I R E T T A B

D E H Y N

Ass. farver. NEM vægt: 2000 g

KU

. 9 9 15 Pr. stk.

N

. 9 5

PR

KU. PK N

NR. 87

THUNDERKING

3 x 2 stk. i hvid glitter, guldbrokade og salut.

åde b g i l e følg v l e s r og r e l l Vi ha i r b eds h r e r k e K k p i s m a r HUS ings n d y k s af r

vi e t! e t t y fl

KU

. 9 9 6 1 N

Pr. stk.

2

KUPK N

. 9 14

1,5 KG REN KRUDT

Pr. pk.99,-

NR. 83

BOMBETTERØR

NR. 82

136-SKUDS EXTREME COMPUND BATTERI

6 flotte bombetterør, der alle opskyder hver 5 skud i flotte effekter.

NEM vægt pr. stk. 1500 g.

PR

KU. SÆT N

NR. 85

HUNDEPROPPER Pistol +100 skud

NR. 86

HEKSEHYL

. 9 9 100

KU

ST

. 5 2

K.

N

K S U

H ØVEAFSKYDeNmINbGer

PR dec . 7 2 g onsda l. 17:30 k

FYRVÆRKERIGROSSISTEN Foldagervej 3-5  4623 Lille Skensved Tlf. 70 15 36 20  fyrværkerigrossisten.dk

TA’ 2

KU

. 9 22

1 stk. 149,-

N

NR. 84

KEGLEFONTÆNE

Flot fontæne, der udspyr flotte guldstjerner til en højde. 11”.

Der tages forbehold for trykfejl og udolgte varer.

D E H Y N

NR. 80

169-SKUDS EXTREME COMPOUND BATTERI

s te i e d l i ut v l o s PROF b E a M t De XTRE rier E E ÆGT mbi-batte ko

T D L I V & T Y N T I R E HEL T T A B E M E EXTR

2 KG REN KRUDT

ÅBNINGSTIDER 16. - 17. dec. kl. 9-17 18. - 22. dec. kl. 9-19 27. - 30. dec. kl. 9-20 31. dec. kl. 9-16


29

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER ELEKTRIKER

GULVSERVICE

EL-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER • • • • • • • • • • • • •

Nybygning Nybygning Nybygning Tilbygning Tilbygning Tilbygning Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse Reparation • Nybygningog vedligeholdelse Energibesparelser Energibesparelser • • Tilbygning Tilbygning Energibesparelser Solceller • Solceller • Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse • Energibesparelser Solceller • Energibesparelser EDB-installation til EDB-installation til fibernet fibernet • Solceller EDB-installation til fibernet • EDB-installation til fibernet

EL-INSTALLATIONER

Vi bruger kun Svanemærket produkter.

wJohansen Johansen

w

Indehaver Stig Indehaver Johansen Stig Johansen

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma aut. el-installatør & ingeniørfirma

Johansen Johansen

Skolevej 14 · Havdr .wjohansen.dk · wjohan Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

Greve Bibliotek sørger for overblikket over de spændende udgivelser og giver gratis litteraturliste

Sikre elinstallationer i mere end 90 år

Vi kører på hele Sjælland og ingen opgave er for lille eller stor.

TRANSPORT

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma aut. el-installatør & ingeniørfirma

Skolevej 14 · Havdrup · 461814 5010 · www.wjohansen.dk Skolevej - Havdrup - Tlf. 46 18·· wjohansen@havdrup.dk 50 10 Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk wjohansen@havdrup.dk www.wjohansen.dk - wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

AUTORISERET EL-INSTALLATØR I SOLRØD

DØGNVAGT 60 60 60 44

turens verden. Hun er utrolig vidende, humoristisk og inspirerende, så der er guf for alle bogelskere, læseheste og andre litteraturinteresserede.

Tlf. 5614 0760 · Mobil 4050 2096

Indehaver Indehaver Stig Stig Indehaver Johansen Johansen Stig Johansen

Skolevej 14 - Havdrup - Tlf.: 46 18 50 10 www.wjohansen.dk - post@wjohansen.dk

I 2017 var der den store Tirsdag den 9. januar kl. fortælling med Jesper Wung 19.30 kommer Liselotte Wie- Sung og hans oldeforældre, mer, mangeårig litteraturan- om sorg med bl.a. Maria Germelder ved de store danske hardt og Naja Marie Aidt – og dagblade, og fortæller om alle Hanne-Vibeke Holst og den de mange nye danske og nor- dødelige influenza! diske romaner, der er udkomDu får udleveret en gratis met i løbet af 2017, og der er litteraturliste, hvor du kan nok at tage fat på! www.bugtensbegravelse.dk skrive dine egne noter, og vi Der udgives bøger i stor serverer et glas vin og lidt mængde, så danskerne er sta- mundgodt, som er inkl. billetDIN Okøbes KAL dig meget interesserede læse- prisen. Billetter á 50Lkr. re. Det kan være svært selv at via www.grevebibliotek.dk, følge med i strømmen af ud- på biblioteket eller bestilles givelser, men så kan vi guides på tlf. 4395 8000. af Liselotte. Velkommen til en både unJan Regin Mortensen Hun er cand. phil. i dansk derholdende, informativ og RESPEKT og har læst arkitektur, teologi humoristisk aften i godt selog filosofi, så hun giverOMSORG os et skab. dybdegående indblik i litteraSERVICE

Alle gulvtyper · Slibes · Høvles · Lakeres · Olieres · Ludbehandling

• EDB-installation til fibernet Altid god og hurtig service

Er du vild med bøger– og vil du gerne inspireres?

v/ Michael Nielsen

GREVE SOLRØD TAXI

!

Til lufthavnen og retur, gives der på hjemturen kr. 100,- rabat mod forvisning af Taxi bon.

Husk os! 70106666

eller via vores nye app!

Vi husker dig!

TØMRER

E BEDEMAN

Solrød og omegn

VVS

ETIK www.bugtensbegravelse.dk

else.dk

DIN LOKALE BEDEMAN

N L OBEGRAVELSE KALE BEDEMAN

Solrød og omegn

Solrød og omegn

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING Jan Regin Mortensen www.bugtensbegravelse.dk

eslevargebsnetgub.www

sen

NID

DIN LOKALE BEDEMAND Solrød, Greve og omegn

RESPEKT OMSORG SERVICE ETIK

nesnetroM nigeR naJ

Aut. el-installatør

Klitrosevænget 3, 2680 Solrød Strand Tlf: 30574000 - mn@el-tek.info

www.bugtensbegravelse.dk Solrød og omegn

DIN LOKALE BEDEMAN

Jan Regin Mortensen

Få gratis tilsendt TKEPSER RESPEKT brochurerne GROSMO OMSORG CIVRESdør” ”Når Enogen SERVICE KITE vilje” ETIK og ”Min sidste rlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegravelse.dk

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

Vil du have en annonce med i avisen? DIN LOKALE BEDEMAN

Kontakt Solrød os på og omegn

Vi bor her .dk

Jan Regin Mortensen

SOLRØD


30

FØLG OS OG FÅÅ FLERE TIlbud

hele solrøds fødevaremarked

Kims Chips eller Snacks Flere varianter 100-175 gram

Hansens Islagkager Vælg mellem hindbær eller den klassiske 1100 ml.- *frost Literpris v/1 stk 113,59

Max kg pris v/2 poser 125,-

Kims Nødder

Wychwood Øl

Flere varianter 85-230 gram

Gold eller Hobgoblin 50 cl. - 4,2-4,5 % vol

Max kg pris v/1 pose 235,29

Literpris v/1 dåse 20,Literpri

Hertog Jan Grand Prestige 75 cl. - 10 % vol

Literpris s v/1 flaske 73,27

+PANT

Med nytår lige rundt om hjørnet er der ændringer i åbningstiderne: Meny Solrød. holder lukket den 1. januar 2018.

GODTNYTÅR

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Richards bageri: Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra onsdag den 27. december, t.o.m. søndag den 31. december 2017.

Netavisen solrød 26 dec  
Netavisen solrød 26 dec  
Advertisement