Page 1

Vi bor her .dk

SOLRØD

Tirsdag den 17. oktober 2017 • Uge 42 • 1. årgang • www.viborher.dk

Sæt i gang -

Efterårsferien blev skudt i gang da skolerne afholdte Motionsdag i fredags -

MICHAEL ARNØ

NIELS HÖRUP

GODE IDRÆTSFACILITETER FOKUS PÅ BØRN OG SKOLER SKØN NATUR

Pr. stk.

1/1 oksefilet

350,-

SOLRØD I HARMONI OG FREMGANG

Med fedtkant 4000-4500 gr.

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 - Bageren åbner kl. 06:00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

ditogmitsolrod.dk

Tilbudene gælder t.o.m. lørdag 21. oktober 2017

HAVDRUP HAVDRUP

ditogmitsolrod.dk

Side 14


2

Budget 2018-2021 i Solrød Kommune er nu endeligt vedtaget 15 ud af 19 byrådsmedlemmer har vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på hele kommunens fremtid. Budgettet er fritaget for besparelser og lægger bl.a. op til udbygning af ældre-, skole- og dagtilbudsområdet samt udvikling af stranden og en styrkelse af biblioteket hen imod et kombineret kulturhus og bibliotek. Et flertal i Solrød Byråd bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Havdruplisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har vedtaget budgettet for 2018-2021 for Solrød Kommune. Grundejerne og Liberal Alliance stod uden for budgetaftalen. "Jeg er glad for, at det er lykkedes et bredt flertal i byrådet at vedtage budgettet for 2018, som indeholder de rigtige prioriteringer og rummer vækst, udvikling og fremgang for Solrød Kommune som helhed. Budgetaftalen tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som et enigt byråd vedtog i 2016 med fokus på en robust og bæredygtig økonomi, en konkurrencedygtig skat og en gæld under landsgennemsnittet. Vi tager ansvaret på os og tænker således med denne budgetaftale langsigtet ved bl.a. at investere salgsindtægterne fra grundsalget i Solrøds fremtid – penge som lige nu ligger i kommunekassen," siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune. Med budgetaftalen fastholdes det nuværende serviceniveau trods øgede udgifter til ældrepleje og dagpasning. Det er muligt, fordi der er færre udgifter til overførselsudgifter, da flere af Solrøds borgere er kommet i arbejde, og samtidig har kommunen modtaget færre flygtninge end forventet. I budgetaftalen indgår der bl.a. en ny hal ved Sol-

rød Idrætscenter, og der afsættes et millionbeløb til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. September bliver udnævnt til såkaldt idrætsmåned i Solrød Kommune for at øge fokus på idræt, bevægelse og motion, og så skal der igangsættes en analyse af mulighederne for at styrke dagtilbudsområdet. Herudover er den positive erhvervsudvikling i Solrød Kommune og efterspørgslen på arbejdskraft tænkt ind i budgetaftalen ved, at erhvervslivet skal "ind i grundskolen", og der skal dannes flere netværk, som understøtter det lokale erhvervsliv. Samtidig udbygges kommunens faciliteter til at kunne rumme befolkningsændringerne ved, at Plejecenter Christians Have udbygges, daginstitutionen Bølgen udvides, og daginstitutionen Lindebo i Havdrup flytter til en ny og moderne integreret daginstitution i Havdrup Vest. Udearealer ved Munkekærskolen færdiggøres, og Havdrup Skole får nye og forbedrede faglokaler. Herudover skal projektet "Vi hjerter Havdrup" realiseres, og der skal i den forbindelse gennemføres en vurdering af trafiksituationen og en sikker skolevej fra Havdrup Vest. Også Solrød Center skal igennem en større modernisering, og i den forbindelse bliver borgerne inddraget i udviklingen af centret, som også skal inkludere en vurdering af de fremtidige an-

vendelsesmuligheder ved trafikpladsen og bibliotekets funktion i centret. Også stranden, som er et af Solrød Kommunes vigtige aktiver, skal under luppen. En temaanalyse skal bl.a. finde frem til, hvad der skal til for at skabe "Strandens Hus", som bl.a. dækker over bedre muligheder for selvorganiseret idræt og forbedring af de grønne områder ved stranden. For at imødekomme den fortsatte efterspørgsel på boliger er det besluttet, at området omkring Cordozaparken skal omdannes til et innovativt boligområde – et fyrtårn, som rejser sig som en byport mod området i retning af den kommende Køge Nord Station. Den nye bydel skal indeholde innovative klimaløsninger fx solceller, jordvarme og pladser til el-biler. LA og Grundejerne stod uden for budgetaftalen Liberal Alliance og Grundejerne stod uden for aftalen om Budget 2018-2021, da partierne på forhånd havde fremsendt hver deres ændringsforslag med en række ændringer til behandlingen af budgettet. "Økonomien i Solrød er særdeles sund. Derfor så vi bl.a. gerne i Liberal Alliance og Grundejerne, at grundskylden blev sænket til samme niveau som i 2010. Hvis man er parat til at hæve skatten, når det er nødvendigt, må man også være parat til at sætte den ned, når det er muligt," udtaler Emil Blücher (LA) og Jan Færch (G). Budgettet for 2018-2021 kan læses i den fulde ordlyd her: http://www.solrod.dk/politik/budget

Nu sættes der gang i daginstitutionsprojekt i Havdrup I 2017 tages der hul på projektet med at etablere helt nye, moderne og indbydende lokaler til daginstitutionen Lindebo i Havdrup Vest. Havdrup er i rivende udvikling med både nye boligområder og planer, der skal revitalisere Havdrup Bymidte, og nu igangsættes processen omkring etableringen af nye lokaler til byens daginstitution Lindebo også. Byrådet i Solrød Kommune har således be-

villiget 500.000 kr. til forundersøgelse af projektet. Den eksisterende daginstitution Lindebo kommer til at flytte ind i nye lokaler på ca. 1.000 m2, der skal kunne rumme 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. "Det bliver en fornøjelse at kunne byde børn, voksne og medarbejdere velkommen i moderne og rummelige rammer, der matcher hele den udvikling, som Havdrup er inde i, og hvor der er både plads og gode muligheder for, at børnene kan udfolde sig. Visionen om en ny integrereret institution i Havdrup har været

på tegnebrættet i et stykke tid, og jeg glæder mig til, at vi nu for alvor sætter gang i processen, som skal realisere visionerne," siger Tonny Lauridsen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune. Institutionen bliver placeret ved Kamillehaven ved krydset mellem Ulvemosevej, Kildevej og Havdrup Centervej på en 6000 m2 stor grund. I processen omkring tilblivelsen af den nye institution vil personalet i Lindebo blive inddraget i forhold til deres ønsker og behov til de nye rammer.

Solrød Kommune støtter idrætslivet med mere end 100.000 kr. Tre lokale idrætsforeninger med i alt fem projekter får en økonomisk håndsrækning fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Et strandfortov, renovering af parkouranlægget ved Solrød Gl. skole, et materialested til et kommende fodbold børneakademi, spillerbokse på græsbanemiljøet ved Solrød Idrætscenter og videotårne ved kunstbanerne – det er alle projekter, som Solrød Kommune via Idrætsanlægsfonden har valgt at tildele økonomisk støtte. I alt løber støtten op i 114.000 kr. "Frivillighed og et stærkt foreningsliv er en af grundpillerne her i Solrød Kommune, og vores borgere kommer hele tiden på nye idéer og nye måder til at forbedre forholdene til glæde for os alle sam-

men. Vores frivillige og foreningers gejst er en evig kilde til inspiration, og det er dejligt, at vi som byråd via kommunens idrætsanlægsfond kan give lidt igen til den beundringsværdige indsats, vores borgere lægger for dagen," siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune. Et af projekterne, der modtager støtte, er udtænkt af Solrød FC, som gerne vil oprette et børneakademi for fodboldinteresserede børn i alderen 8-10 år. Til det projekt skal klubben bruge et sted, hvor der kan opbevares materialer, og det har Solrød Kommune valgt at støtte med 20.000 kr. "Børneakademiet er et fantastisk eksempel på, hvordan vores foreninger har mod på at kaste sig over udviklingsprojekter, der både rammer nuværende medlemmer, og som også kan fange nye potentielle medlemmers interesse, og vi er glade for at kunne

støtte op om projektet," siger Ivar Haugaard-Hansen. Ud over Solrød FC, som i alt har søgt om støtte til tre projekter, får Solrød Strand Kajakklub og Solrød Gymnastik forening også støtte til to projekter. Solrød Strand Kajakklub ønsker at etablere et strandfortov af plast fra Svellevejens slutning på Østre Strandvej ned til vandkanten, og til det formål får klubben 14.620 kr. Solrød Gymnastikforening har gjort opmærksom på, at det udendørs parkouranlæg ved Solrød Gl. Skole trænger til en renovering. Det projekt støttes med 4.800 kr. Da der modtages delvis momsrefusion af tilskud udbetalt fra Idrætsanlægsfonden, vil tilskuddet på 114.420 kr. medføre et forbrug af Idrætsanlægsfondens samlede rådighedsbeløb på 95.000 kr. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi.

Solrød Medie Hus Solrød Center 12, 1. sal 2680 Solrød Strand Vi bor her.dk udgives hver tirsdag på www.viborher.dk. Den sidste tirsdag/onsdag i hver måned udgives den også som trykt avis i Solrød Kommune.

Henning Arlofelt Petersen Solrød Medie Hus hap@solrodmediehus.dk

Jimi A. Bøgevig

Solrød Medie Hus jab@solrodmediehus.dk

Lotte A. Bøgevig

Solrød Medie Hus lab@solrodmediehus.dk

Michael Deleuran

Solrød Medie Hus info@solrodmediehus.dk

Jan Rossil

Solrød Medie Hus jr@solrodmediehus.dk

Annette Thomsen

Beige Grafisk Design at@beige.dk


3

EFTERÃ…R

STRIK EL. SKJORTE

300,2 STK. 500,-

VINDJAKKE

1200,STRIK EL. SKJORTE

400,2 STK. 600,-


4

Unge skal have en sundere alkoholkultur Unge indtager mindre alkohol – men festerne handler stadig for meget om at drikke sig fuld. Det er budskabet i en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen. Solrød Kommune bakker op. Efter mange års arbejde for at få landets unge til at drikke mindre alkohol, ser det nu endelig ud til at have båret frugt. Ifølge Sundhedsstyrelsen er kurven nemlig knækket, og det er et vigtigt skridt på vejen mod en sundere alkoholkultur blandt de 16-20 årige. Derfor har Sundhedsstyrelsen nu sat gang i en ny kampagne, som skal udbrede det positive budskab om det dalende alkoholindtag. Kampagnen skal dog også sætte fokus på, at der fortsat er udfordringer med en fuldskabsorienteret festkultur, og kampagnen har derfor fået navnet 'Meget mere med'.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti Det Konservative Folkeparti

Lokal opakning er vigtig I Solrød Kommune er alkoholindtaget blandt de unge allerede et fokus område, og derfor bakker Solrød Kommune

naturligvis op om Sundhedsstyrelsens kampagne. Blandt andet har kommunens SSP-konsulenter et forebyggende undervisningstilbud til alle grundskoler, 10Solrød (10-klassescenteret) og Solrød Gymnasium. Her arbejder man med de unges risikovillighed og holdninger til alkohol, og så handler det i bund og grund om dialog, fortæller SSP-konsulent Bo Juul Andersen: "Udskolingsklasserne benytter sig ofte af tilbuddet, og til det tilhørende forældremøde er der et stort fremmøde. Meget af det forebyggende arbejde ligger i, at skabe en god dialog med de unge og forældregruppen, samt forældrene imellem." Også sundhedsplejen i Solrød Kommune stiller skarp på alkohol i deres undervisning til 9. klassetrin på kommunens skoler. Eleverne får

her udfordret deres viden om alkohol og alkoholvaner også i forbindelse med sex og seksuel debut. "Vi ønsker at øge elevernes selvværdsfølelse og gøre dem mere bevidste om egne og andres grænser og rettigheder og klæde dem på til at modstå gruppepres i fremtiden. De bliver understøttet i at træffe egne bevidste valg og styrke deres egen handlekompetence," fortæller Leder af Solrød Sundhedspleje, Marthine Düring. Ifølge en undersøgelse foretaget af Megafon i 2017, så mener 57 % af de unge i alderen 16-20 år, at unge i Danmark drikker for meget. Samme undersøgelse viser, at 80 % af de unge har drukket mere end fem genstande på samme aften inden for den seneste måned. Læs mere om kampagnen på sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-mere-med

Lav zombiebamser i efterårsferien Morten

SCHEELSBECK

Morten Morten

Oliver Lerbech

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti Oliver OliverLerbech Lerbech

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

SCHEELSBECK SCHEELSBECK Det Konservative ViFolkeparti lokale

Det Konservative Folkeparti konservative er klar til endnu et kommunalvalg!

Vi er gået frem ved de to seneste valg, og det håber vi selvfølgelig at gøre igen. toppen af en stærk kandidatliste Vi lokale konservative er Iklar til endnu et kommunalvalg! på i alt ni kandidater har vi i år:

Vi lokale konservative er klar til endnu et kommunalvalg! Vi er gået frem ved de to seneste valg, og det håber vi • Hans Odder, 54 år selvfølgelig at gøre igen. I toppen af en stærk kandidatliste Vi er gået Scheelsbeck, frem ved 34 deårto seneste valg, og det håber vi • Morten på i alt ni kandidater har vi i år: • Oliver Lerbech Petersen, 20 år

selvfølgelig at gøre igen. I toppen af en stærk kandidatliste på •i Hans alt ni kandidater har vi i år: Odder, 54 år Læs mere om politik og personer på:

• Morten Scheelsbeck, 34 år • Oliver Lerbech Petersen, 20 år • Hans Odder, 54 år • www.konservative.dk/solrod • Morten Scheelsbeck, 34 år • www.facebook.com/KonservativeiSolrod

Læs Lerbech mere om politik og personer på: • Oliver Petersen, 20 år • www.konservative.dk/solrod

Læs mere om politik og personer på: • www.facebook.com/KonservativeiSolrod • www.konservative.dk/solrod • www.facebook.com/KonservativeiSolrod

I ferier skal man hygge sig og lave en masse sjove ting sammen med familie og venner. Sjov Sommer afholder derfor i år også enkelte aktiviteter i efterårsferien. På Solrød Bibliotek kan man onsdag d. 18. oktober give sine gamle bamser et nyt liv og få dem til at genopstå som uhyggelige zombier med hugtænder og blodige sår. Derved får de elskede sovedyr fornyet coolness, der sikrer en forlænget sæson på hylden og garanteret deltagelse til alle Halloweenfester fremadrettet. Til workshoppen hjælper Doktor Gys med forvandlingen til zombie ved hjælp af special effekter, flydende latex og filmblod. Børnene vælger selvfølgelig selv hvordan zombieudtrykket skal være: Om det skal være en opsprættet mave med små bamse-tarme og bamseblod, et knust øje kombineret med en flået pote hvor bamsens skelethånd stikker ud, eller bamsens mund kan skæres op og

udvides så der bliver plads til en hel masse store brutale hugtænder, der skal formes i latex og monteres. Det hele er med til at give bamsen eller sovedyret en ny attitude og et udtryk, der vil hæve sejhedsfaktoren langt over næsten alt andet legetøj. Når alle latex-producerede effekter, knogler og indvolde er helt tørt, males bamsernes sår, flænger og indvolde med filmblod, maling og sminke-

farve. Det gælder om at male sårene, så de ligner rigtige sår. Til sidst får man næsten helt ondt af gode gamle Teddy… Medbring et par gamle bamser og husk tøj der kan tåle at blive snavset med filmblod og latex. Workshoppen foregår på Solrød Bibliotek onsdag d. 18. oktober kl. 10-13. Det koster 30 kr. at deltage. Tilmelding foregår på solbib.dk


5

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP Becel flydende 500 ml

Innocent juice

Toms Mimoser, Tvillingeringe, Åkander

4 varianter

SPAR 1395

Frit valg 62 g

SPAR 995

Pr. fl.

Pr. stk.

Pr. pk.

10,-

20,-

10,-

Sun Lolly juice 6-pk. Frit valg

Lay´s big pack chips

SPAR 1095

Flotte græskar Danmark kl. 1

Salted, Barbecue, Sour Creme & Onion. Frit valg

BEMÆRK 220 GR.

Pr. pk.

Pr. ps.

10,-

13,-

HUSK HALLOWEEN

Pr. stk. RTI

BEGRÆNSET PA

25,-

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 21. oktober 2017

HAVDRUP


6

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP 1/1 oksefilet

Mør roastbeef, gullash eller stroganoff

Med fedtkant 4000-4500 gr.

800 gr. Frit valg. Pr. pk. 100,-

Pr. stk.

2 pk.

350,-

150,-

Osso-Buco Frost 1900-2100 gr.

Slagterens friskhakkede

Oksekød

Svinebryst i skiver 850 gr. Pr. pk. 59,95

8-15 % fedt 800 gr.

Pr. ks.

Pr. pk.

2 pk.

110,-

40,-

100,-

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 21. oktober 2017

HAVDRUP


7

-

SUPERBRUGSEN I HAVDRUP Villa Aurora Barbaresco Riserva Italien - Piemonte

2 flasker

250,-

100 % på nebbiolo, der er særligt god til langtidsholdbare vine. 48 måneder i store egetræsfade og derefter på tanke. Duften er frugtkrydret af tørrede frugter. Blød smag af lakrids, chokolade og krydderier. Velegnet til retter med oksekød, vildt og gode oste.

SPAR

120,00

1 flaske

129

00

Pris pr. liter 172,00

Vejl. pris pr. stk. 249,00

Årgang 2000 den 4/8 2017 ved kr. 149,- hos Ekstrabladet.dk ved Thomas Rydberg: ”Moden nebbiolo med svampede noter i duften. Let brunlig i farven med lakrids, kamfer, jod, tørret frugt og vanilje i smagen. Stadig masser af liv og en pæn syre”

Tør

Sød

Let

Kraftig 86859

Quinta da Boeria Vintage Port 2015 2015 er en glimrende årgang, hvor der kan gøres meget fordelagtige vintage port køb, da den kommende 2016 årgang forventes deklareret af de fleste portvinshuse. Da man typisk ikke vil deklarere to årgange i streg - det ville over svømme markedet – så bliver 2015 ikke omgærdet af for megen PR, årgangens uomtvistelige kvaliteter til trods. Quinta da Boeira Vintage 2015 er en ungdommelig, kraftfuld vintage port med lige dele fylde og koncentration. Duft og smag har sødmefulde aromaer af hyldebær, blåbær og solbær. Sødmen holdes i skak af aguardenten og tanniner, så vinen trods sin voldsomhed er tilnærmelig som ung. Nydes nu og de næste ca. 10 år frem, gerne til desserter med chokolade eller blåskimmeloste. Pr. flaske 199,-

Åbent alle ugens dage kl. 8.00-20.00 SuperBrugsen HAVDRUP • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

Bageren åbner alle dage kl. 06:00 Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 21. oktober 2017

HAVDRUP


8

Glæd dig!

Den 24. oktober kommer vores første julekatalog som er fyldt med en masse gode tilbud

Kob mandelgaven i god tid Køb julega verne nu o g spar! Vi bytter i 365 dage.

Frit valg

Carls

en

en

Sohn

Carlsen Sohn

Carlsen

Idéer til mandelgaven Idéer til mandelgaven Carlsen

19995

KUN

49 Idéer Carls

en

Sohn

Carlsen

Carlsen

95

SPAR

Carlsen

Idéer til m

til ma

Idéer til mandelgaven

150.Sohn

andelga 29v 9e95n

Sohn

ndelg aven

SPAR

150.-

Normalpris 349,95 Gyldenda l ★★★★★ Kristeligt

Dagblad Normalpris 449,95

Tilbuddene gælder

fra 24.10-0 5.11. 2017

Turbine

Turbin

e

Turbine

Stort i Fudvalg R I T V ALG 4 9 FRI95 5 T 95 9 V ALG kalendere FRIT VALG 49 2018 FRIT VALG 49 4959 95

ne

Turbin

e

Turbine

Turbine

Turbine

Turbine

49 22

22

FRIT VALG Priser fra

22

KR.

4995

Nørregade 24 · 4600 Køge Telefon: 56 66 00 60


9

superbrugsen haVdrup - - lidt ud over det sædvanlige

delikatessen tilbyder

Julemad - ud af huset...!

sammensæt selv din julefrokost! r 1. Marineret sild m/løg kr. 20.- r 13. Æbleflæsk m/flæsk r 2. Kryddersild løg og kapers kr. 20.- r 14. Skinke m/røræg og asparges r 3. Stegt sild m/løg kr. 20.- r 15. Rullepølse m/sky og løg r 4. Røget laks m/røræg kr. 30.- r 16. Roastbeef m/remoulade og løg r 5. Stegt rødspættefilet m/remoulade kr. 25.- r 17. Oksebryst m/peberrodssalat r 6. Stegt rødspættefilet m/rejer r 18. Brieost m/druer og mayonaise kr.30.- r 19. Mellemlagret ost m/peberfrugt r 7. Æg m/rejer og mayonaise kr. 25.- r 20. Lageret ost m/sky og løg r 8. Leverpostej m/bacon kr. 20.- r 21. Frugtsalat m/chokolade r 9. Ribbensteg m/rødkål og surt kr. 20.- r 22. Ris a la mande m/kirsebærsovs r 10. Frikadelle m/rødkål og surt kr. 20.- r 23. Varmrøget laks m/grønne asparges og sauce verte r 11. Mørbradbøf m/bløde løg kr. 40.r 12. Sylte m/sennep og rødbeder kr. 25.- r 24. Brød fedt og smør

kr. 20.kr. 20.kr. 20.kr. 25.kr. 20.kr. 25.kr. 20.kr. 25.kr. 25.kr. 30.kr. 55.kr. 15.-

For sammensæt selv din julefrokost, gælder det min. 10 couverter. alle anretninger er uden brød,fedt og smør.

Juleplatte 1

Juleplatte 2

marineret sild rødspættefilet m/remoulade Frikadelle m/rødkål rullepølse m/sky og løg roastbeef m/peberrod brieost m/druer

marineret sild rødspættefilet m/remoulade roastbeef m/peberrodssalat 1/2 æg m/rejer ribbensteg m/rødkål ost m/peberfrugt Frugtsalat m/chokolade

pris pr. couvert kr.

pris pr. couvert kr.

130.-

(minimum 6 couv.)

145.-

Julebord

2 slags sild laks m/røræg rødspættefilet m/remoulade æbleflæsk Frikadelle m/rødkål mørbradbøf m/bløde løg brieost m/druer ris a la mande m/kirsebærsovs sebærsovs

pris pr. couvert kr.

(minimum 6 couv.)

210.-

(minimum 10 couv.)

Vil du Være sikker på at Vi kan tage age imod din ordre, så husk at bestille i god tid...!

Bestil din julemad i god tid på tlf. 46 18 13 75 SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 00

haVdrup ha haV drup


10

Familiedrevet autoværksted inviterede borgmesteren indenfor

Solrød AutoCare ApS, der i år har fejret 20 års jubilæum, inviterede borgmester Niels Hörup indenfor til et besøg på værkstedet beliggende på Engvangen. Den familiedrevne virksomhed Solrød Autocare, der er ejet af Bent Westergaard og sønnen Karsten Westergaard, inviterede for nyligt borgmester Niels Hörup på rundvisning. Det første syn, der mødte borgmesteren ved besøget på det lokale autoværksted, var en masse biler på pladsen foran værkstedet. Og indenfor på selve værkstedet var alle tre lifte i brug – der var som altid travlt på værkstedet på Engvangen i Solrød Strand. Solrød Autocare er en fa-

miliedrevet virksomhed, som ud over Bent og Carsten Westergaard også beskæftiger Lotte Westergaard, der står for bogholderiet og er gift med Bent Westergaard. Herudover beskæftiger Solrød Autocare fire medarbejdere yderligere - to svende og løbende to lærlinge i turnus. At virksomheden har hele to lærlinge ansat, er ikke en tilfældighed. "Det er vigtigt at uddanne nye lærlinge, for hvis man ikke uddanner nogen, er der heller ikke nogen at rekruttere fra," siger Bent Westergaard og fortæller med stolthed, at en af virksomhedens nuværende lærlinge er elitestuderende. Virksomheden fejrede 20 års jubilæum den 7. marts i år og hjælper med alt lige fra reparation af biler og cykler til græsslåmaskiner og lænestole. "Det er en af hemmelighe-

CLUBTAN. We make you shine

Vi har netop skiftet rør. Kom ind og nyd solskinnet fra en skyfri himmel. Velkommen hos CLUBTAN. CLUBTAN Sol & Wellness Solrød Strandvej 85-87 • Telefon 56 14 19 33 Solen skinner alle dage 6-24.

derne bag vores succes, at kunderne ikke går forgæves hos os," siger Bent Westergaard, som med sine 40 års erfaring nogle gange allerede kan høre, hvad der er galt

med bilen, når den kører ind på pladsen. "Det var en fornøjelse at se og høre om, hvordan familien Westergaard driver Solrød Autocare, og jeg er glad for,

at vi i Solrød Kommune via virksomhedsbesøgende har mulighed for at komme ud og høre virksomhederne selv fortælle om deres erfaringer. Det gør os i stand til bedst

muligt at understøtte vores lokale erhvervslivs vækst og udvikling," siger Niels Hörup.

Stærke visioner og konkrete resultater Socialdemokratiet i Solrød har præsenteret sit samlede valgprogram til byrådsvalget Socialdemokratiet har nu med godt 40 dage til byrådsvalget præsenteret sit samlede valgprogram. På kampagneaktiviteter i både Solrødcentret og Havdrupcentret blev der uddelt valgmateriale med de centrale budskaber. ” Vores valgprogram afspejler vores politiske grundholdninger. Vi lægger vægt på stærke fællesskaber, hvor der er gode pasningsmuligheder til vores børn. En folkeskole med rum til gode læringsmiljøer. Vi tager ansvar for udsatte borgere med sociale problemer. Og så giver vi et bidrag til et bedre klima og et bedre miljø. Det er positive budskaber om det, vi vil prioritere i den kommende

Vi er sammen om region Sjælland, fordi politik handler om mennesker Benjamin Lindberg, Kandidat til Regionsrådet

byrådsperiode.”, siger den socialdemokratiske kandidat Finn Larsen I fremtiden er Solrød kommune både udfordret af en ændret befolkningssammensætning og aftagende tilflytning. Derfor skal vi fortsætte udviklingen af vores kommune med fokus på god kvalitet og god service i de opgaver, kommunen har ansvaret for. Det er nøglen til, at Solrød stadig er en attraktiv bosætningskommune. Vi skal skabe muligheder for at unge kan bosætte sig og så skal der være flere muligheder for, at ældre kan flytte fra hus og leve en tryg alderdom i en mindre bolig i kommunen. Vi vil prioritere nye integrerede boligmiljøer og vi vil se på mulighederne i den eksisterende boligmasse. Socialdemokratiet vil også

prioritere kultur- og fritidsindsatsen. Vores unge og foreningslivet mangler samlingssteder. Og vi skal arbejde for, at der er mange fælles oplevelsesmuligheder for kommunens borgere. Der skal være adgangsmuligheder til de lokale naturområder ved Solrød Strand og i landområderne. Socialdemokratiet ønsker en kommune, hvor borgerne oplever et godt lokalt fællesskab. Og så ønsker socialdemokraterne, at Solrød går foran på de vigtige grønne dagsordner. Udledningen af drivhusgasser skal reduceres kraftigt. Vi skal investere i alternative energiformer. Vores spildevand skal renses så vi ikke udleder forurenende stoffer. Kommunen kan også sikre en bedre affaldshåndtering, så vi genanvender mere. Men først og sidst handler det for socialdemokratiet om god kernevelfærd. At vilkårene for vores børn og unge er i top og at trygheden for vores ældre er intakt. Med

en begrænset økonomi, skal kommunen være dygtige til at bruge ressourcerne effektivt. ”Vi ønsker en kommune, som man kan være stolt af at bo i. Vi ser fremad mod de forventninger, borgerne stiller til deres kommunale fællesskab. Vi lægger vægt på visioner, men peger også på mange konkrete opgaver, som vi kan gå i gang med. Borgerne skal vide, at socialdemokratiet er villig til et stærkt samarbejde om den fremtidige udvikling i kommunen.”, siger Finn Larsen i en kommentar til præsentationen af valgprogrammet. Socialdemokratiet stiller med et stærkt hold af kandidater med Claus Redder Madsen i spidsen. Politisk engagerede mennesker, som gerne vil yde et bidrag til en stærk kommune Læs mere om det socialdemokratiske program på http://socsol.dk/Valgprogram. pdf eller følg socialdemokratiet på facebook.com/socialdemokratiet i Solrød.


11

Mortens Aften Menu Mortensaften Menu Til 2 personer

149,Delikatessen har gjort det nemt for dig og tilberedt en lækker menu til Mortensaften. Der medfølger en vejledning, så du nemt kan lægge sidste hånd på derhjemme. Menuen er til to personer, så bliver I flere, bestiller du bare flere menuer.

Menu til to personer indeholder: 1/2 and, hvide kartofler, agurk, rødkål og andesauce. Du kan bestille menuen til 2, 4, 6 personer osv. senest tirsdag den 7. november i Delikatessen og afhent den fredag d. 10. november fra kl. 11.00.

Udfyldes og afleveres i Delikatessen eller ring på tlf. 46 18 13 75 Navn: Adresse:

Postnr./by:

Mail:

Telefon:

Antal kuverter (minimum 2):

Bestil din Mortens Aften menu her! SuperBrugsen Havdrup • Skovvej 3 • 4622 Havdrup • Tlf. 46 18 13 75

Tilbudet gælder helt frem til 10. novembe 2017

HAVDRUP


12

Elsker du sang og musik? - og elsker du specielt dansk musik? Så er Spil Dansk ugen lige noget for dig. I uge 45 er det igen i år Spil dansk uge over hele landet. Det fejrer vi også her i Solrød, med en håndfuld gode arrangementer, der alle sætter den danske musik i fokus. Allerede lørdag d. 28/10 tyvstarter den lokale vokalgruppe Choir´D. I Greve Borger-

hus byder de fra kl. 15.0017.00 på fællessang, quiz, kaffe og kage og efter pausen

giver vokalgruppen koncert akkompagneret af pianist Philip Stangebye. Arrange-

mentet er gratis og man møder bare op, men der er kun plads til 90 tilskuere så det er

Sikrer vækst og fornyelse

STEEN KNUPPERT-HANSEN Det Konservative Folkeparti Det Konservative Folkeparti

først til mølle. Mandag d. 30/10 kl. 16.00 og igen 16.30 spiller Solrød Musikskoles Drummer Band danske sange for pendlerne på Solrød Strand s-togsstation, og tirsdag d. 31/10 fra kl. 16-17.30 er der på Solrød bibliotek fyraftensfælllessang med fokus på den danske sangskat. Har du en yndlingssang du gerne vil synge med dine medborgere så kontakt solbib.voksen@ solbib.dk eller kig forbi biblioteket senest d. 15. oktober. Deltagelse er gratis, men man skal tilmelde sig på www.solbib.dk. Torsdag d. 2/11 kl. 15 byder Solrød Havdrup Linedancers op til dans til tonerne af bl.a.

Kim Larsen, Shu-Bi-Dua og Volbeat. Bare mød op på Solrød bibliotek kl. 15 og vær en del af festen. Torsdag aften kl. 19 byder Solrød Bio på musik og film. Solrød Strandkirkes kor synger for publikum og der er mulighed for fællessang. Herefter vises filmen Gud taler ud. Billetter koster 70 kr. og kan købes via biografens hjemmeside eller ved indgangen. Læs mere om alle arrangementerne på www.spildansk. dk eller hent en lille folder over vores lokale arrangementer på Solrød bibliotek.

BLIV BRUN OG LÆKKER! TILBUD 20 MINUTTERS SOL

40,-

TATTOO · MICROBLADING · LIP LINER · FULL LIP · EYE LINER · SINGLE LASHES · LASH LIFT · LASER TATTOO REMOVAL · LASER HAIR REMOVAL

Solrød Sol

SOLRØD CENTER 105 · 2680 SOLRØD STRAND TLF.: 53 53 65 70 VI HAR ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.00-22.00


13

Efterårstilbud i Køge

Epson printer KUN

399

95 Paperblanks Paperbla cover iPad Air Flere varianter. KUN

49995

Panzer Glass Originale. SPAR

20%

Nørregade 24 · 4600 Køge Telefon: 56 66 00 60


14

Skolebørnene cyklede, svømmede og løb på efterårsferie Bøger og iPads var udskiftet med badebukser, løbesko og racercykler, da Skolernes Motionsdag blev afholdt fredag den 13. oktober. Tror du på, at sorte katte og ødelagte spejle bringer ulykke – så er du nok heller ikke pjattet med fredag den 13. Det er kommunens 2832 skolebørn til gengæld, og der skulle derfor mere til at skræmme livet af dem, som ikke blev indendørs på grund af lidt overtro. Tvært imod både løb, cyklede og svømmede børnene sig igennem fredagen, for det var traditionen tro Skolernes Motionsdag.

Jernheste og jernbørn Det var vidt forskelligt, hvad de mange skolebørn blev kastet ud i. For eksempel havde 7.-9. klasse på Havdrup Skole trænet op i månedsvis for at blive klar til at lave en mini-ironman. De skulle derfor først svømme 400 m., herefter cykle 16,4 km. og

til sidst slutte af med at løbe 6 km. Dermed udklækkede Havdrup Skole lige en masse seje mini-jernbørn. På Uglegårdsskolen kunne de store børn vælge at springe en tur på jernhesten og cykle en tur til Arken i Ishøj i stedet for at løbe. Det blev til en cykeltur på 30 km. Derudover var der også masser af børn, der løb et helt traditionelt motionsløb, hvor det gjaldt om at løbe så langt, man kunne på halvanden time. På Havdrup Skole nåede børnene for eksempel helt op på et gennemsnit på omkring 10 kilometer pr. barn.

I Havdrup byggede man også bro

tionsløb i Havdrup. Havdrup Skole og børnehaven Skovhuset arbejder nemlig tæt sammen om at gøre overgangen fra børnehave til SFO og skole tryg for både børn og forældre. Derfor var Skovhusets ældste børn placeret rundt omkring på ruten, hvor skolens mindste børn løb. Børnehavebørnene var udstyret med banner, vand og æbler, og hænderne klappede af de mange skolelever, som løb forbi børnehavebørnene. Alt i alt var Skolernes Motionsdag en rigtig god dag, hvor børnene endnu engang fik bevæget deres kroppe med det formål at tillægge sig nogle sunde vaner tidligt i livet – og heldigvis udeblev den helt store ulykke! Rigtig god efterårsferie.

Det var dog ikke kun skolebørn, som deltog til fredagens mo-

IVAR HAUGAARD -HANSEN

PREBEN SNEDSTED NIELSEN

HENNING ARLOFELT PETERSEN

TRYGHED, ØKONOMI, FOLKESKOLE, ÆLDREPLEJE OG IDRÆT

TRYGHED FOR ALLE, FOLKESKOLEN OG DAGINSTITUTIONER, FOKUS PÅ MENNESKET

GODE LOKALE HANDELSMULIGHEDER , SKOLEVÆSEN OG ÆLDREPLEJE

ditogmitsolrod.dk

ditogmitsolrod.dk

ditogmitsolrod.dk


15

DIT OG MIT SOLRØD

I Solrød værner vi om vores by, landsbyer og natur. Din og min by og natur Solrød Kommune har en fantastisk natur med nogle helt særlige naturperler, og Venstre i Solrød vil fortsat arbejde for, at der på alle niveauer passes godt på dem.

Vi vil arbejde med udvikling af Solrød Center, så vi får flere udvalgsbutikker og ingen tomme butikker.

Vores ambition er fortsat at udvikle vores byer med størst mulig omtanke. Landsbyerne skal stadig være landsbyer, men vi vil sætte et servicetjek af landsbyernes lokalplaner på byrådets dagsorden.

Din stemme på Venstre i Solrød er en stemme på de bedste rammer for din og min by og natur. Med venlig hilsen

Samtidig vil vi arbejde for, at den gennemkørende trafik i landsbyerne reduceres, og at hele kommunen bindes sammen af cykelstier.

ditogmitsolrod.dk

Niels Hörup - din borgmester


16

Efterårsferie

Er du til FIFA 18 og har lyst til at prøve kræfter mod nogle andre, drenge eller piger, i efterårsferien på biblioteket. Så meld dig til på: solbib.dk. eller på: sjovsommer.nemtilmeld.dk. Vi skal finde Solrøds bedste FIFA 18 spillere i 2 kategorier: tirsdag d. 17. oktober fra kl.10. for 0.-3. klasse. Og onsdag d.18. okt.fra kl.10 for 4.-7. kl. Vi spiller på PS4 pro og håber på nogle spændende kampe. Der er fine præmier at dyste om.

Slå et smut forbi børnebiblioteket i efterårsferien og gå på jagt efter de utrolige bogstaver i Den Utrolige Historie om DEN KÆMPESTORE PÆRE bogstavjagt. Tag en opgaveseddel med i børnebiblioteket og søg efter bogstaverne, der er placeret i børnebiblioteket. Sæt bogstaverne sammen i den rigtige rækkefølge, så du til sidst finder svaret. Vinderne får direkte besked og de fine præmier kan afhentes i børnebiblioteket. Fra den 13 oktober til og med 22 oktober

NAIMA SIMRING

Vi er kåret som danskernes foretrukne bank

8

PASNINGSTILBUD, SKOLER, FORENINGER, PLEJE OG FRITIDSAKTIVITET

ditogmitsolrod.dk

år i træk

DINA OXFELDT

Vores kunder er især tilfredse med  vores kompetente og seriøse rådgivning

ÆLDREOMRÅDET, FOLKEOPLYSENDE OG FRIVILLIGT ARBEJDE

 vi tager os tid til at lytte til dem  vi forstår deres behov  vores evne til at finde den bedste løsning.

Voxmeter, januar 2017

Vil du være kunde i danskernes foretrukne bank, så kontakt os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

ditogmitsolrod.dk

LENE STEVNHOVED Mød os til høstfesten og få en snak om økonomi m.m.

Torvet 9 | 4600 Køge | koege@al-bank.dk

TRIVSEL, LÆRING OG BÆREDYGTIGHED

ditogmitsolrod.dk


17

SPAR OP TIL

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Se mere på www.dintojmand.dk

33% PÅ UDVALGTE BLAZERE

BLAZER

BLAZER

BLAZER

BLAZER

FØR 1500,-

FØR 1500,-

FØR 1500,-

FØR 1500,-

NU 1000,-

NU 1000,-

NU 1000,-

NU 1000,-

BLAZER

BLAZER

BLAZER

BLAZER

FØR 2500,-

FØR 1500,-

FØR 2500,-

FØR 1500,-

NU 2000,-

NU 1000,-

NU 2000,-

NU 1000,-


18

SAMMEN OM SOLRØD Den 21. november skal vi vælge medlemmer til byrådet i Solrød kommune. Det er et vigtigt valg!

Socialdemokratiets vision er en kommune, hvor alle borgere er inddraget i lokalsamfundet og en kommune, der leverer velfærdsservice af høj kvalitet. Hvis vi ikke sørger for økonomisk udvikling og vækst i fremtiden, kan vi ikke virkeliggøre vores visioner for Solrød kommune. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for, at vores kommune er i god økonomisk form.

14 SOCIALDEMOKRATISKE VISIONER FOR FREMTIDENS SOLRØD KOMMUNE Solrød skal være en attraktiv bosætningskommune Byerne i oplandet skal understøttes, så alle borgere sikres andel i kommunens udvikling Kvaliteten i vores tilbud skal højnes gennem ansættelse af flere pædagoger Alle elever skal sikres færdigheder til videre uddannelse Kommunens borgere med sociale problemer skal sikres en hurtig og effektiv hjælp Personer med nedsat funktionsevne skal kunne deltage på lige fod med alle andre medborgere Vi vil skabe et medborgerhus, som kan samle kommunens borgere om fælles kulturelle oplevelser Vi vil skabe ”Strandens hus” i Solrød Strand Solrød skal være foregangskommune omkring klima og miljø Kommunen skal sikre en bedre og mere effektiv affaldshåndtering

En effektiv kystsikring skal sikre os mod fremtidige havvandsstigninger Ældre skal have indflydelse på egne vilkår og behov Hjemmeplejen skal sikre plejekrævende ældre en service af høj standard Vi vil skabe flere arbejdspladser til kommunens borgere


19

SAMMEN OM SOLRØD JONAS RING MADSEN

FINN LARSEN

JYTTE WILLENDRUP

Solrød Strand Politisk konsulent

Jersie Strand Efterløn/deltidskonsulent

Solrød Strand Kontorassistent

ARNE NOWICKI PEDERSEN

JOHN WENNERWALD

ANNI KROGSGAARD

BIRGITH BAAGØ

Karlstrup Pensionist

Havdrup Lærer

Solrød Strand Konsulent i Dansk Blindesamfund

Solrød Strand Økonomikonsulent

Solrød skal være en kommune hvor fællesskab og solidaritet går hånd i hånd med økonomisk udvikling CLAUS REDDER MADSEN Jersie Strand Forbundssekretær

BENDT KIRK Solrød Strand Trafik koordinator


20

Kandidaten er (igen) løs i uge 42! John Wennerwald i dialog med borgerne i Solrød og Greve John Wennerwald, Greve og Solrøds lokale kandidat til regionsrådsvalget og byrådsvalget i Solrød Kommune, går igen på gaden og tager dialogen med borgerne. Der er stilhed før stormen med fem uger til valget af de nye by- og regionsråd. Under stilheden i efterårsferien går John Wennerwald, fhv. byrådsmedlem i Solrød, ligesom i ugerne 25, 33 og 38, på gaden i uge 42 for at tale med borgerne om sine mærkesager; Flere pædagoger pr. barn og familielæger til alle. Det er vigtigt for John Wennerwald at møde borgerne og

regionsråd og det vil jeg lave om på. Jeg vil arbejde for et nærværende sundhedsvæsen, hvor ”væsenet” møder borgerne og alle borgere derved løftes, til et sundere liv. Greve og Solrød skal naturligvis sidde med ved bordet, når vigtige sundhedspolitiske beslutninger træffes”, afslutter John Wennerwald. Den socialdemokratiske kandidat vil fortsætte frem til valget den 21. november med at koncentrere en stor del af kampagnen om konceptet ”hvad siger DU ?”, og hvis man er interesseret i yderligere dialog med politikeren, kan man skrive via Facebook eller til wennerwald@hotmail.dk.

han har bygget en del af sin valgkamp op om konceptet ”hvad siger DU? ”. ”Fjerde kampagneuge skydes nu i gang og engagement og vilje er nøgleord. Jeg brænder for politik og knokler på for at gøre min indflydelse gældende. Jeg har byrådserfaring og ved, at det kræver en stor indsats at være folkevalgt”, udtaler John Wennerwald.

Fokus på Greve og Solrød John Wennerwald ønsker brændende at sætte Greve og Solrød på landkortet, når det drejer sig om regionspolitik. ”Greve og Solrød er ikke repræsenteret ved en socialdemokrat i det nuværende

Passer brillerne stadig til øjnene?

Kom og besøg os

Sydkystens Fodklinik

i vores nye butik på Solrød Strandvej 97

StAnDARD glAS

oPtiFog g

OPTIFOG GLAS

- Hvor glade fødder mødes

Den ny teknologi moD Dug Nu er det slut med glas, der dugger, når du dyrker sport, drikker varm kaffe eller kommer ind fra kulden. Kom ind til Få en gratis demonstration. Det er sund fornuft. en synsprøve. Karina Skotte

Marianne Skotte

Velkommen til Sydkystens Fodklinik

OPTIFOGAnn2011_176x250mm.indd 1

Vi tilbyder fodbehandling, zoneterapi, akupunktur og massage i dejlig lys klinik i Solrød eller i kundens eget hjem.

Karina Skotte

SolrødCenter Strandvej • 5614 Solrød 100 •95Tlf. 56145636 5636 www.brillegalleriet.com

Mandag-fredag: 9:30-17:30 - Lørdag-søndag: Lukket

Shellac

Fodbehandling

Japansk Lifting

Paraffinbehandling

Voksbehandling

Luksus manicure

Zoneterapi

Akupunktur

Læs mere om vores behandlinger på www.sydkystensfodklinik.dk

Book tid på www.sydkystensfodklinik.dk

Alle fortjener velplejede fødder Køb et

gavekort til en du holder af.

Medlem af SADF samt FDZ, som også er din sikkerhed for en professionel og korrekt udført behandling.

Strandbovænget 14 · 2680 Solrød Strand · Tlf. 28 74 75 35 Åbningstider: Mandag 09:00 - 17:00 · Tirsdag 10:00 - 19:00 · Onsdag 09:00 - 17:00 · Torsdag 09:00 - 17:00 · Fredag 09:00 - 17:00 · Samt efter aftale.

john wennerwald

Marianne


21

.

GÅR I i BRYLLUPSTANKER?

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den er blevet et udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Skal det være rådhus eller kirke? Dyrt eller billigt? Stort eller lille? Hvad kan man i en kirke? - Kom til et glas vin og vielsesaften med præsterne i Havdrup

Tirsdag 3/10 kl. 19.30

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus.

REFORMATIONSFEJRING Søndag 29/10 med frokost i sognehuset efter gudstjenesten

Cand. theol. Henning Nørhøj vil - på 30 minutter - forøge vores appetit ved at fortælle om hvad Reformationen kom til at betyde for vores kirke og samfund. Læs mere på hjemmesiden, når tiden nærmer sig

Det røde hjerte står for liv og kærlighed. Den hvide rose repræsenterer glæde og fred.

HAVDRUP KIRKE OKTOBER 2017 GUDSTJENESTER Søndag 1. oktober Havdrup Kirke kl. 11 + ensemble + kaffe Præst Inge K. Leinum Søndag 8. oktober Havdrup Kirke kl. 11 Præst Kristine S. Hestbech

KULTUR

INFO

Foredrag

Onsdag 4/10 kl. 19.30 Torben Haugård: Hvorfor bliver så mange par skilt? Pris: 50 kr. inkl. kaffe & kage. Pensionist 30 kr.

Fællessang

Torsdag 5/10 kl. 18-19

Søndag 15. oktober Havdrup Kirke kl. 11 Præst Kristine S. Hestbech

Syng med Seadrops og organist Peter Plougmann. Vi slutter med sandwich + øl/vand

Søndag 22. oktober Havdrup Kirke kl. 11 Præst Inge K. Leinum

Filmelskernes Paradis

Familiegudstjeneste + Fællesspisning Familiegudstjeneste Torsdag 26. oktober + Fællesspisning Havdrup Sognehus kl. 17.30-19 Torsdag 26.K.oktober Præst Inge Leinum Havdrup Sognehus kl. 17.30-19 Præst Inge K. Leinum Søndag 29. oktober Havdrup Kirke kl. 11 + Reformationsfejring med Luther-frokost i sognehuset! Præst Kristine S. Hestbech

Dåbslørdage 7. + 28. oktober 4. + 11. november 2. december

KONTAKT PRÆSTERNE Inge Karmark Leinum tlf. 6126-8409 mail: i.leinum@mail.tele.dk Kristine Stricker Hestbech tlf. 4048-0388 mail: strickerpraest@gmail.com

Onsdag 11/10 kl. 19

Læs om filmen på hjemmesiden

Fernisering

Torsdag 19/10 kl. 19-20.30 Fotoudstilling Seadrops medvirker og menighedsrådet er vært for et lille traktement

Den litterære Salon Tirsdag 24/10 kl. 19-21

Bog: Stormene (2017) af Maria Helleberg Musik: Peter Plougmann Oplæsning: Marianne Asmussen

Litteraturkredsen

Onsdag 25/10 kl. 19 ved Grete Holm

HAR DU BRUG FOR KIRKEBIL? Alle i Havdrup Sogn, som har brug for kirkebil, kan benytte bilen gratis. Ring efter Solrød Taxi tlf. 70 10 66 66 og få regningen sendt til Havdrup kirke

Går I i bryllupstanker?

Kom til Vielsesaften med kirkens præster. Tirsdag 3/10 kl. 19.30 indbyder de til en hyggelig aften med lidt vin og en god snak om jeres overvejelser.

Minikonfirmander

Nyt hold 5/10 kl. 14.15-15.45 Hold øje med din postkasse!

Babysalmesang

onsdage kl. 10-11.30 Uge 42 er der efterårsferie

Seadrops

øver hver torsdag kl. 17.30-19 Voksenkor med alsidigt repertoire. Har du lyst til at synge med? - Så bare mød op!

Skilsmissegruppe

Interesseret i at deltage? Kontakt Kristine S. Hestbech

Menighedsrådsmøde Torsdag 12/10 kl. 17.30-21 Åbent for interesserede

Sognecafé

Tirsdage kl. 10-12 3. okt.: Strik og spil 10. okt.: Rejsefortælling fra Armenien og Georgien af Marianne Asmussen 17. okt.: Hyggedag 24. okt.: Foredrag om Blicher, af Niels Villefrance Andersen 31. okt.: Peter Plougmann spiller til sang

Alle arrangementer foregår i Havdrup Sognehus

www.havdrupkirke.dk


22

Jersie & Kirke Skensved Sogne Oktober måned 2017 - www.jersie-skensved.dk Det sker…

Gudstjenester…

Morgenbøn hver mandag i Jersie Sognehus kl. 9.00-10.00. Nærvær og fællesskab. Kig-Ind i Jersie Sognehus kl. 14.00-16.00. Tirsdag d. 3. med kaffe og hygge. D. 17. medvirker kirke- og musikmedarbejder Birgith L. Larsen. D. 31. vil Nelly Poulsen fortælle om, og vise filmen ”Bernina Express” – den fantastiske togstrækning fra Schweiz til Italien. Babysalmesang i Jersie Kirke kl. 11.00 tirsdage til og med d. 10. Strikkecafé i Jersie Sognehus tirsdag d. 3. og 31. kl. 16.00. For alle - også for børn! Tumlingesalmesang i Jersie Sognehus kl. 16.15-17.00 til og med onsdag d. 11. For forældre/bedsteforældre med børn i alderen ca. 1-4 år. Torsdagstræf d. 5. i Jersie Sognehus kl. 19.30. Foredragsaften ved soldaterhjemsleder og diakon Ruth Brik Christensen. Læs mere på vores hjemmeside om foredraget ”Kaffe og kage med krudt og kugler”. Dagsretræte i Kirke Skensved Kirke d. 7. kl. 9.00-16.00. Information vedr. pris og tilmelding til Gunder Gundersen, gg@km.dk. Læsekreds i Jersie Menighedshus d. 7. kl. 13.00-15.00. Månedens bog er ”Hvis det er” af Helle Helle. Kontaktperson Tove Damgaard, tlf. 56169307 Aftenandagt og MENIGSHEDSMØDE i Jersie Sognehus d. 10. kl. 19.00 ved sognepræst Hanne E. Schmidt. Med medvirken af kirkens organist og sanger. Efter andagten afholdes Jersie og Kr. Skensved sognes årlige menighedsmøde, hvor der orienteres om kirkens arbejde. Efterfølgende samvær med kaffe og brød. Gud og God Mad i Jersie Sognehus onsdag d. 11. kl. 17.00-19.00. Gospel for børn og voksne med gospelinstruktør Lars Jochimsen og fællesspisning for alle. Torsdagscafé i Jersie Menighedshus torsdag d. 12. og 26. kl. 14.00. For alle piger, damer og kvinder for fællesskab og bekendtskaber.

Søndag d. 1. kl. 10.30 Højmesse i Jersie Kirke v/ Christina I. Wandel

Tirsdag d. 3. kl. 14.00 Andagt på Christians Have v/Hanne E. Schmidt Søndag d. 8. kl. 10.30 Højmesse i Jersie Kirke v/Christina I. Wandel

Søndag d. 15. kl. 10.30 Højmesse i Jersie Kirke v/Hanne E. Schmidt

Søndag d. 22. kl. 10.30 Højmesse i Jersie Kirke v/Hanne E. Schmidt med efterfølgende kirkekaffe

Ny onsdagsklub i Jersie Sognehus d. 25. kl. 15.30-17.00. For alle børn i 3.,4. og 5. klasse.

Søndag d. 29. kl. 11.00

Samtaler om livet i Jersie Sognehus torsdag d. 26. kl. 19.00.

- OBS nyt tidspunkt -

Fredagstræf holder 15 års fødselsdagsfest søndag d. 29. Først med gudstjeneste kl. 11.00 herefter festmiddag og underholdning i Jersie Forsamlingshus. For fredagstræfgæster, menighedsråd og personale i DSUK Genbrug. Se dagens program på vores hjemmeside. Tilmelding og køb af billetter (125,-) på Jersie kirkekontor eller i Solrød Strandkirke, Mosevej 1, senest mandag d. 23. oktober.

Reformationsgudstjeneste i Jersie Kirke v/Hanne E. Schmidt og Christina I. Wandel

Yderligere information på www.jersie-skensved.dk Kirkebilen kører efter fast rute til alle gudstjenester. Ved spørgsmål henvises til kirkekontoret.

Kontakt Kirkekontoret – Jersie Sognehus Kordegn Bente Sandfeld. Birkevænget 40, 2680 Solrød Strand. Åbningstid: man-ons 10-14, tors 10-17, fre 10-12. Tlf. 5614 2288, mail 7204@sogn.dk Ved personsager: jersiesogn@km.dk Menighedsrådsformand Peter Klokker 2120 9060 7204@sogn.dk

Sognepræst Christina I. Wandel 5127 1190 ciw@km.dk

Graver Birgit Tornquist 2173 7969 jersiegraver@pc.dk

Sognepræst Hanne E. Schmidt 4025 0050 hasc@km.dk

Jersie Menighedshus Jersie landsby Ndr. Byvej 13 2680 Solrød Strand


23

OKTOBER 2017

GUDSTJENESTER Søndag den 1. oktober Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Løndag den 7. oktober Solrød Strandkirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste Præst: Louise Lysholm

Menighedsmøde

FREDAGSTRÆF

Vi begynder med en let frokost.

Jersie-Solrød Menighedspleje afholder månedligt FredagsTræf

Efter frokosten vil menighedsrådet, med formand Arne Nielsen i spidsen, kort fortælle om det seneste års aktiviteter, regnskab og budget. Bagefter har du mulighed for at byde ind med dine tanker og ideer om nye tiltag. Søndag den 1. oktober kl 12.00 i Solrød Strandkirke. Alle er velkomne til at begynde med gudstjeneste kl. 11.00.

15 års fødselsdag Søndag den 29. oktober 2017 Start kl. 11.00 i Jersie Kirke Tilmelding og køb af billet kan ske på Solrød og Jersie kirkekontorer senest mandag den 23. oktober

Søndag den 8. oktober Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Louise Lysholm Løndag den 14. oktober Solrød Strandkirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste Præst: Charlotte Gravesen Søndag den 15. oktober Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Charlotte Gravesen Løndag den 21. oktober Solrød Kirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Søndag den 22. oktober Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Løndag den 28. oktober Solrød Kirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste Præst: Charlotte Gravesen Søndag den 29. oktober Solrød Strandkirke kl. 11.00 Halloween gudstjeneste Præst: Charlotte Gravesen Tirsdag den 31. oktober Solrød Kirke kl. 19.30 Aftengudstjeneste Reformationsfejring med klokkeringning og lagkage Præst: Charlotte Gravesen

Musik til afstressning og eftertanke med Kammerkoret Camerata Koncerten fokuserer på Holy Minimalism, en fællesbetegnelse for moderne klassik musik, der bruger en minimalistisk form, gentagelser og langsomme rytmer til at skabe fantastiske frirum fyldte med fred og fordybelse. Musikkens meditative og drømmende kvaliteter understreges ved at korsatserne er bundet sammen af instrumentelle overgange så koncerten bliver én meditativ helhed. Søndag den 8.oktober kl. 16.00 i Solrød Strandkirke

er åben for alle og finder sted i Solrød Strandkirke kl. 14.00 16.00 Tirsdag den 10. oktober - sangeftermiddag Tirsdag den 24. oktober - foredrag: Tur rundt i Indien

Menighedsrådsmøde

Der er fri entré.

Næste møde er den 11. oktober 2017 kl. 18.30 i Solrød Strandkirke.

Halloween

Dagsorden kan hentes på kirkekontoret fem dage før mødet.

En gudstjeneste for børn og voksne, såvel som zombier, hekse, monstre og mumier. Efter gudstjenesten er det muligt at skære græskarlygter, som I kan tage med hjem - og stille sulten med en hapsdog mens der skæres. Søndag d. 29. oktober kl. 11.00 i Solrød Strandkirke. Husk at vi går over til vintertid denne dag.

www.solrodkirker.dk

TIRSDAGSCAFEEN

Næste annonce kommer i Lokalavisen tirsdag den 31.oktober 2017. SOLRØD SOGN Kirkekontoret Mosevej 1, 2680 Solrød Strand Telefon 5614 0055 kordegn@solrodkirker.dk Åbent: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00 Første tirsdag i måneden dog først fra kl. 10.15 Fredag kl. 10.00 - 12.00 Torsdag træffes kordegnen kl. 16 18 i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup

www.facebook.com/solrodkirker


24

LÆSERBREVE:

Hvor meget mere skal der ske i byen Af: Ulrik Nick Lassen Spidskandidat Solrød byråd Folketingskandidat Greve/ Solrød

Endnu en dag med personfarlig kriminalitet i Solrød. Denne gang en imbecil mandsperson, som valgte at true et personale i en børneinstitution på livet og senere true en ældre mand på vejen. Det er ikke længe siden (og vi har i øvrigt ikke hørt mere), der blev skudt i centeret. Samme uge hvor en dreng blev røvet og en taxichauffør ligeledes udsat for røveri. I sommer blev en her-

re lænket til en radiator (her er gerningsmændene heller ikke fundet). Nogle siger vi ikke skal blæse noget der ikke er, til noget stort op. Til dette kan vi lægge en pokkers masse tricktyverier til, salg af euforiserende stoffer i byen. Tror i kære politikkere på rådhuset, at man bare kan lukke øjnene og ørerne og tro det forsvinder?. Det kan man ikke. Dette problem forsvinder ikke, men vil vokse sig større, hvis der ikke blev sat en prop i. Vi bliver nød til at varetage borgernes sikkerhed og få fjernet de problemer og få i

gangsat forebyggende arbejde – Det hjælpe ikke at holde dialog kaffe-slapperas møde med politiet en gang i kvartalet og høre deres statistikker. Brug jeres folkevalgte stemmer til at stille krav til øget sikkerhed, synlighed konsekvens i bybilledet døgnet rundt. Vi har ikke brug for løfter – men handling.

Et supergodt budget – også for idrætten

Af: Ivar Haugaard-Hansen Venstre i Solrød Byrådsmedlem Formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Solrød Kommunes budget for 2018-2021 er vedtaget med bred opbakning fra mere end 85 % af stemmerne. På de overordnede linjer sikres fastholdelse af serviceniveau og uændret skat (landets 13. laveste).

Går vi et spadestik dybere, så er der i budgettet en masse god udvikling på stort set alle områder af Dit og Mit Solrød. Som inkarneret idrætsmand er jeg særligt glad for, at budgettet i den grad tager fat i Venstres ønske om, at det skal være både bedre og lettere at være foreningsaktiv og foreningsleder. Vi indfører ”September som idrætsmåned”, hvor børn i indskolingen får et særligt tilbud om hvert år i september at prøve drømmeidrætten af. Vi sætter gang i udvidelsen af kapaciteten i Solrød Idrætscenter. Vi star-

ter processen omkring at få kunstgræs også til Havdrup. Og sidst men ikke mindst, vi starter arbejdet med at skabe et ”Strandens hus” til voldsom gavn for os alle, men måske især idrætsforeningerne på stranden. Alle projekter kræver inddragelse og deltagelse af vores aktive idrætsforeninger – jeg håber meget, at handsken tages op til gavn Solrøds mange idrætsaktive.

SABRINA ZIMMERMAN

GLB Revision

TRYGHED, BYENS AREALER OG DEN OFFENTLIGE TRANSPORT

STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

MERE END BLOT TAL!

ditogmitsolrod.dk

BENJAMIN LINDBERG FORDI POLITIK HANDLER OM MENNESKER

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

BEIGE.DK

ditogmitsolrod.dk

Vores dygtige medarbejdere og mangeårige erfaring sikrer din virksomhed en god rådgivning og en tæt kontakt.

KIM SUNESEN FOLKESKOLE I SÆRKLASSE, PERSONLIGT ANSVAR, LAVEST MULIG SKAT

Kontakt os for en uforpligtende snak!

GLB.DK | KØGE 56 65 52 52 | KBH 38 87 99 11

BEIGE.DK

GLB Revision ditogmitsolrod.dk


25

LÆSERBREVE:

Blandt de bedste ....

Af: Erik Larsholt, DF Kandidat til Region Sjælland.

Solrød Kommune er blandt de bedste til at få flygtninge i arbejde, kan man læse. Det er sikkert ikke forkert, men er det så entydigt godt? Og hvad har indsatsen kostet kommunen, dvs. forbrugt af de generelle velfærdsmidler? Kommunen har ikke indflydelse på antallet af flygtninge der kommer til landet, og det er godt, at de der nu er her, ikke belaster offentlige kasser mere end højst nødvendigt. Men uanset gode intentioner skabes der altså en konkurrence om jobs, hvilket vel kan diskuteres om er entydigt godt for samfundet. Hvordan ser det f.eks. ud med udviklingen inden for f.eks. frisørfaget og restaura-

tionsbranchen? Nogle 'gammeldanskere' er utvivlsomt blevet frataget deres levebrød på bekostning af 'hjælpen til flygtninge'. Og hvert job i industrien der besættes af flygtninge, fratager også 'en anden' fra samme mulighed for indtægt. Der råbes på arbejdskraft, lyder det, men med verdenshistorisk garanti, vil dette skifte igen på et eller andet tidspunkt. 'Flygtningeindsatsen' er, som så ofte før, en politisk 'her og nu løsning', på et akut problem der kunne være forudset. Desværre er alle politiske udmeldinger frem til kommunevalget, præget af samme 'ligegyldigheder' som altid før. Sidste gang var et slogan: "Vi skal vedblive at være en grøn kommune", (forstået som naturarealer), - nu skal vi åbenbart ikke være helt så 'grønne' mere, for der mangler plads til bebyggelse. Hvor er de virkelige visioner for fremtiden? Det er så let at gå til valg på: "Et bedre

Solrød for alle". Pragtfuldt, så behøver vi ikke andre kandidater(!), for det er jo det alle vil, men fuldstændig intetsigende visionsløshed. Hvis vi ikke begynder at forholde os til menneskets natur, sammenholdt med fysikkens/naturens love, har vi ingen fremtid. Om ca. 20 år er regionens råstoffer opbrugte. Hvad betyder det f.eks. for os? Skal vi til at grave kalk i Karslunde igen? Politikere burde begynde at tænke lidt længere frem end én valgperiode, for i virkelighedens verden har den generelle naturbalance aldrig tidligere i historien, været så tæt på 'Tilt', som den er nu. Hvad med om Solrød Kommune blev den bedste til at skabe 'bæredygtighed', frem for flere rundkørsler og 'samlingssteder med indbyggede trampoliner', eller 'uendelige områder' med étplanshuse ? Dine børn/børnebørns velfærd er afhængig af én ting: Et bæredygtigt samfund.

Lad os sænke grundskylden

Stem liste

G

Et værdigt ældre liv

Af: Henrik Boye Byrådsmedlem & Spidskandidat Liberal Alliance – Solrød

Liberal Alliance ønsker en ældrepolitik, hvor den enkelte er i centrum, og hvor den ældre populært sagt har frihed til en god og værdig alderdom. På vores plejehjem skal plejen, maden og aktiviteterne prioriteres og det er en kom-

munalpolitisk opgave at sikre, at overflødigt bureaukrati bliver erstattet med menneskelig nærhed. Liberal Alliance mener at mindre bureaukrati frigiver ressourcer til mere menneskelige formål. Beboerne bliver så behandlet med respekt og værdighed, og der skal være tid til at holde af og holde om de ældre. Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag samt en værdig afslutning på livet. Vi er alle forskellige også

når vi bliver ældre og skal behandles forskelligt. Som mit forbillede Thyra Frank har sagt ’Vi fødes som originaler, og skal ikke dø som kopier’ Jeg tror, det handler om, at personalet skal have frihed til at arbejde med det, de er uddannede til i stedet for at spilde tiden på at registrere på computere og udfylde det ene kontrolskema efter det andet. Mindre bureaukrati giver flere varme hænder og derved et værdigt ældre liv. Liberal Alliance har fokus på ældreplejen… også efter valget

Solrøds græsrødder

En folkeskole i særklasse

Af: Kim Sunesen (V) Viceborgmester i Solrød Kommune

Vi har en rigtig god folkeskole i Solrød kommune, som er spækket med super engagerede medarbejdere. Vi skal forsat have en stærk faglighed med fokus på at forme livsduelige nysgerrige verdensborgere, som har appetit og mod på en global verden. Det resultat opnår vi bedst via en åben, ærlig og konstant dialog. Det arbejde har jeg været en del af de sidste 8 år, og netop dialogmøderne med

skolelederne og forældrebestyrelserne er noget af det jeg værdsætter højest i det politiske arbejde. Vi har skabt et forum, hvor der er ”fri leg” til at teste ideer og sparre med hinanden. Det arbejde skal fortsætte i næste periode. Vi giver skolerne frihed til at arbejde med deres egne profiler og temaer. Jeg har tillid til vores folkeskoler og jeg tror på, at mange beslutninger bliver bedre kvalificeret, hvis de bliver truffet så tæt på stedet hvor de skal gennemføreres. Samtidig genererer det høj trivsel, ansvarsfølelse og entusiasme - og entusiasme smitter. Derfor så vil jeg fortsat arbejde for, at vi har en tæt dialog med forældre, under-

visere og skoleledere, hvor vi sammen finder den bedste måde at drive folkeskole på i Dit & Mit Solrød.

DELTAG I DEBATTEN og send dit læserbrev til:

redaktion@viborher.dk

Fordi det er dine penge Lavere grundskyld Respekt for dig og din familie Styrket frivillighed

www.viborher.dk har du også mulighed for, at indsende dit læserbrev direkte under "INDSEND LÆSERBREV" Redaktionen forbeholder sig ret til at bringe en forkortet udgave i avisen og i fuld længde på nettet.

m e t s

G e list

G


26

Kom til (u)hyggelig halloweengudstjenste Uuuuhhh. Så er det igen blevet tid til halloweengudstjeneste i Solrød Strandkirke. Søndag den 29. oktober kl. 11 er der familiegudstjeneste for børn og voksne såvel som zombier, hekse, monstre og mumier. Som altid vil kirken være pyntet af kateket Anita Obeling Kring, som er berømt for sine flot udskårne græskarlygter. Efter gudstjenesten kan

Kreativiteten er stor blandt de mange udklædte børn, der plejer at komme til halloweengudstjeneste.

Kateket Anita Obeling Kring er berømt for sine flot udskårne græskarlygter. børnene skære deres egen græskarlygte, som kan tages med hjem og lyse op med mere eller mindre lumske smil. Sulten kan stilles med en hapsdog og et glas saftevand,

mens der snittes og udhules til den store guldmedalje.

David i kamp med Goliat - Er en helt altid stor og stærk? - Er jeg en helt? Det kan der være mange børn, der spørger deres forældre og sig selv om indimellem, når der opstår konflikter og slåskampe i dagligdagen. Biblen fortæller sin version af den historie: David og Goliat, og dem handler familiegudstjenesten om den 26. oktober kl. 17.30. Kom i Havdrup Sognehus og hør præst Inge K. Leinum fortælle. Efter ½ times gudstjeneste er der fælles aftensmad. Der er mad nok til alle, det koster ikke noget og tilmelding er ikke nødvendigt. Kl. 19.00 går vi hjem i seng.

Få indtryk af Fjernøsten på ny udstilling Så er der igen fernisering i Havdrup Sognehus. Det sker torsdag, den 19. oktober, når fotograf Lars Jansson udstiller sine billeder under overskriften ”Bornholmerglimt og indtryk fra Fjernøsten”. På udstillingen viser han

mange dejlige fotos, bl.a. af Nyker Rundkirke på Bornholm, renselsesceremoni før indtræden i templet i Nara i Japan, fiskerbåde fra Bali og mange flere. Der er fernisering fra kl. 1920.30. Voksenkoret Seadrops

Fotograf Lars Jansson udstiller underholder og menighedsrådet giver et glas vin og lidt chips, så der er lagt op til en hyggelig og stemningsfuld aften, hvor man også kan få en snak med fotografen. Udstillingen kan ses i sognehuset resten af året på hverdage kl. 9-15.


27

www.bugtensbegravelse.dk

SERVICE-SIDEN

DIN LOKALE BEDEMAN

Solrød og omegn

Jan Regin Mortensen RESPEKT OMSORG SERVICE ETIK www.bugtensbegravelse.dk

else.dk

DIN LOKALE BEDEMAN

I N L OBEGRAVELSE KALE BEDEMAN

TANDLÆGE

Solrød og omegn

Solrød og omegn

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING Jan Regin Mortensen www.bugtensbegravelse.dk

.eslevargebsnetgub.www

sen

NID

DIN LOKALE BEDEMAND Solrød, Greve og omegn

RESPEKT OMSORG SERVICE ETIK

www.bugtensbegravelse.dk Solrød og omegn

DIN LOKALE BEDEMAN

nesnetroM nigeR naJ

Jan Regin Mortensen

Få gratis tilsendt TKEPSER RESPEKT brochurerne GROSMO OMSORG CIVRESdør” ”Når Enogen SERVICE K I T E ETIK og ”Min sidste vilje” arlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

DIN LOKALE BEDEMAN

Solrød og omegn

Tandlægerne hos Normann Sørensen Solrød Strandvej 16 · 2680 Solrød Strand Mandag - Torsdag 8.00 - 18.00 · Fredag 8.00 - 16.00 Telefon 56 14 07 10 · mail@klinikken.biz

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegravelse.dk

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

Jan Regin Mortensen Aut. el-installatør

Klitrosevænget 3, 2680 Solrød Strand RESPEKT Tlf: 30574000 - mn@el-tek.info OMSORG GULVSERVICE SERVICE ETIK

Karlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

Tilmeld dig vores

NYHEDSBREV

etrom@niger :liamE · dnartS dørloS 0862 · 74 jevdnartS purtslraKarlstrup K Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

mortensen.mail · Fax 56 14 56 39

ELEKTRIKER

EL-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER • • • • • • • • • • • • •

Nybygning Nybygning Nybygning Tilbygning Tilbygning Tilbygning Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse Reparation • Nybygningog vedligeholdelse Energibesparelser Energibesparelser • • Tilbygning Tilbygning Energibesparelser Solceller • Solceller • Reparation Reparation og og vedligeholdelse vedligeholdelse • Energibesparelser Solceller • Energibesparelser EDB-installation til EDB-installation til fibernet fibernet • Solceller EDB-installation til fibernet • EDB-installation til fibernet

EL-INSTALLATIONER

• EDB-installation til fibernet Altid god og hurtig service

på www.viborher.dk

v/ Michael Nielsen

TRANSPORT

Alle gulvtyper · Slibes · Høvles · Lakeres · Olieres · Ludbehandling Vi bruger kun Svanemærket produkter.

GREVE SOLRØD TAXI

!

Til lufthavnen og retur, gives der på hjemturen kr. 100,- rabat mod forvisning af Taxi bon.

Husk os! 70106666

Tlf. 5614 0760 · Mobil 4050 2096

wJohansen Johansen

Indehaver

Sikre elinstallationer i mere end 90 år

Vi kører på hele Sjælland og ingen opgave er for lille eller stor.

eller via vores nye app!

Vi husker dig!

Stig Indehaver Karlstrup Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail · Fax 56 14 56 39 Johansen Stig

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma Skolevej 14 · Havdr .wjohansen.dk · wjohan el-installatør & ingeniørfirma Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 ·aut. www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

Indehaver Indehaver Stig Stig Indehaver Johansen Johansen Stig Johansen

Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 - Havdrup - Tlf.: 46 18 50 10 www.wjohansen.dk - post@wjohansen.dk

aut. aut. el-installatør el-installatør & & ingeniørfirma ingeniørfirma aut. el-installatør & ingeniørfirma

Skolevej 14 · Havdrup · 461814 5010 · www.wjohansen.dk Skolevej - Havdrup - Tlf. 46 18·· wjohansen@havdrup.dk 50 10 Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk wjohansen@havdrup.dk www.wjohansen.dk - wjohansen@havdrup.dk Skolevej 14 · Havdrup · 4618 5010 · www.wjohansen.dk · wjohansen@havdrup.dk

AUTORISERET EL-INSTALLATØR I SOLRØD

DØGNVAGT 60 60 60 44

MALER

TØMRER

Vi leverer alle former for malerabejde både inde og ude med malergaranti Ring og få et tilbud på 31 14 00 52

maler-lars.dk

wJohansen Johansen

Johansen

Malermester Lars

Skolevænget 8 • 4690 Haslev • www.malerlars.dk

VVS


28

hele solrøds fødevaremarked Pomelo

kl.1 - Kina

Store Appelsiner

Klementiner

kl.1 - Udenlandske

kl.1 - Spanien

Stk pris v/8 stk 3,75

Stk pris v/10 stk 2,-

— — — — — — — — — d e k r — — a a e m l r a — mste e Az Blo

e Stor m pott 15 c

———————————

Hele Solrøds Vinhandel.

Ole Funch Strandens Vinhandel

i meny solrød

.. . n i v r e l d n a h Vin

... n i v r e l d n a h n i V

2014 Les Tallades, Montsant, Spanien. 75cl.

Literpris v/ 2 flasker 79,97

Let lilla kant, smægtende duft af sollune brombær, blåbær, kul og urter. Nabo til kultområdet Priorat, hvor vinene nemt koster det tredobbelte! Fuldt hus i DKA. "Et fund," skriver Vinavisen og giver vinen topkarakteren "Dejlig vin til en super pris," siger Vinforum. ★★★★★★ Ekstra Bladet ★★★★★ Vinforum.dk ★★★★★ Vinavisen.dk

l

vinhande

PR. FLASKE

119

PRISFALD 95

139

2015 MEGA ZIN MANHATTAN BLEND, Californien. 75cl.

Literpris v/2 flasker 119,33

BIG AND BOLD... TO ORD DER BESKRIVER VINEN RIGTIG GODT. MASSER AF LÆKKER FRUGT OG KRYDDERIER. PERFEKT TIL GRILLEN, OG DE STORE BØFFER MM.

HALV PRIS

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

FØLG OS OG FÅ FLERE TIlbud

PR. FLASKE

PRISFALD 95

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Richards bageri: Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra fredag den 13. oktober, t.o.m. torsdag den 19. oktober 2017.


29

hele solrøds fødevaremarked

Miracle Whip

Balance eller Original 500 ml.

Merrild Mellemristet

Kg pris 30,-

500 gram -

Gestus Juice

Asia Box

Formalet kaffe

kg pris 78,-

Appelsin, Tropical eller Hindbær 1 Liter

Tuborg Rå, Tuborg Guld eller Kronenbourg 1664

Flere Varianter 350 gram - *Frost kg pris 57,14

Tørsleffs Vaniljesukker

100 Gram Kg pris 120,-

33 x 20 dåser Stk pris v/1 kasse 5,-

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

FØLG OS OG FÅ FLERE TIlbud

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Richards bageri: Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra fredag den 13. oktober, t.o.m. torsdag den 19. oktober 2017.


30

Sous Vide

hele solrøds fødevaremarked

” T A E H O T Y D “REA

NEM MENY ——— Når nemt skal smage godt

SASHI

Beef

Lover

VORES dygtige fagfolk

Nem Meny Når nemt skal smage godt.

Det kan værre dejligt at gå i køkkenet og lave et lækkert måltid fra bunden, men der findes også dage, hvor der kan værre det modsatte. De dage vil vi hjælpe dig med at spise godt, ganske enkelt. NEM MENY er friske og veltilberedte måltider til de travle dage. Vælg mellem flere middagsretter i butikken, varm dem op der hjemme og så er der serveret.

——————————— Kyllingebryst med bacon på bund af mixede rodfrugter og tomat sauce.

in. i Tilberedes 20 -25 m 180° forvarmet ovn ved

600 gram.

Kg pris 83,25

NEM MENY ———

—————————

Når nemt skal smage godt

Svinemørbrad på bund af kål, edamamebønner og græskar.

NEM MENY ——— Når nemt skal smage godt

900 gram.

Kg pris 99,94

in. i Tilberedes 22-27 m 180° forvarmet ovn ved MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2860 SOLRØD

FØLG OS OG FÅ FLERE TIlbud

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 8.00-17.00 Richards bageri: Mandag-fredag kl. 6.00-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.00-17.00 Tilbudene gælder fra fredag den 13. oktober, t.o.m. torsdag den 19. oktober 2017.

Netavisen solrød 17 okt  
Netavisen solrød 17 okt  
Advertisement