Page 1

Tirsdag 25.08.2009

UGE 35 - 2. ÅRGANG - I DENNE UGE 20 SIDER

WWW.GREVENYT.NU

GREVE NYT

Kontrolmålinger viste ingen E. coli bakterier i Tune Først var der EColi bakterier i prøver fra Tune Vandværk, få dage efter var der ingen. Direktør er forsigtig optimistisk Der er ingen E-coli bakterier i de kontrolprøver fra Tune Vandværk, der er blevet hasteundersøgt fra fredag til lørdag. Dermed viser kontrolprøverne noget andet end torsdagens analyser, der viste E-colibakterier tre steder på Tunes ledningsnet. Det er usikkert, hvad der var årsag til, at en vandanalyse fra Tune Vandværk torsdag viste en E-coli bakterie tre steder i ledningsnettet. Kontrolprøver fredag viste nemlig det modsatte resultat: Ingen E-coli bakterier. Direktør i Greve Kommune, Ulla Gramstrup, er ikke glad for usikkerheden: - Målingen af E-coli bakterien kom temmelig uventet i en periode, hvor Tune Vandværk har været i gang med at skylle systemet, og hvor de ugentlige kontrolmålinger har vist, at vandet blev stadigt renere. Nu så vi

Flere vil have jobs i Greve Kommune Læs mere på side 2

Red taget mens tid er! Vi renser og forsegler bl.a.: • Bølgeplader • Lertegl • Skiferplader • Decra • Cementtagsten

MÅLINGEN vister ingen E. coli bakterier. pludselig et nyt billede, og det var meget frustrerende. Kontrolprøverne indikerer imidlertid, at målingen af Ecoli bakterien kan skyldes en fejl, så jeg er forsigtigt optimistisk. De kommende målinger viser forhåbentlig, at vi kommer tilbage på det positive spor med en god udvikling, siger Ulla Gramstrup.

Arkivfoto: Colorbox

Tune Vandværk arbejder med et skylleprogram, der skal rense ledningsnettet i Tune. Planen er udarbejdet i samarbejde med Greve Kommunes særlige rådgiver fra Rambøll. Sideløbende med skyllearbejdet overvåges vandkvaliteten ved ugentlige målinger. Tunes borgere kan benytte

vandet i hanerne, blot skal det koges inden, det drikkes. Borgerne kan også tappe vand fra tankvogne ved SuperBest og ved Tune Borgerhus. Greve Kommune og Greve Brandvæsen gennemførte lørdag en husstandsomdeling, hvor borgerne fik en orientering om den seneste udvikling.

Hvis du er “Gør - det - selv” kan du leje udstyret

Lad os give dit tag en professionel fornyelse.

Tlf. 4615 4137

Telefax 4615 4837 · CVR 21861200 E-mail: info@tagkompagniet.dk · Web: www.tagkompagniet.dk TAGKOMPAGNIET · Vævergangen 24 · 2690 Karlslunde

HUSK NU OGSÅ ÅBENT MANDAG

TAGKOMPAGNIET

Solrød Center 66-80, 1.Sal www.solroedkoereskole.dk

- Din lokale køreskole

Sydkystens

HERREFRISØR Mosede Strandvej 25, 2670 Greve

Ingen tidsbestilling Tlf. 4390 3577

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 10 -18 • LØRDAG KL. 9-14

BESTÅET Det har taget Theresa 9 mdr. at tage sit kørekort.

KØREKORT

8499.*

* LOVPAKKEN INDEHOLDER: Teori til du har bestået teori-prøven • Manøvrebane kursus (alt incl.) 22 kørelektioner á 45 minutter • Køreteknisk anlæg kursus (alt incl.)

Begrænset antal pladser • Ring for tilmelding · 40 814 293


2

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 25.08.09

GREVE NYT

GREVE NYT Lars Zederkof Udgiver Tlf. 2680 2438

Lasse Andersen Mediechef Tlf. 2680 3459

Kristina E. Young Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

Johnny Lacota Grafiker Tlf. 2680 3729

Anne Kraufeldt Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

Den lokale avis til Greves borgere Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand Tlf.: 26 80 34 79, Oplag: 16.500 eks. Redaktion e-mail: redaktiongrevenyt.nu Annoncer e-mail: annonce@grevenyt.nu E-mail: info@grevenyt.nu

www.grevenyt.nu

www.grevenyt.nu

Konditorelev søges En frisk konditorelev søges. Henvendelse til:

Den Glade Bager Jens Bringsjord Eriksminde Centret

Undgå søvnproblemer - giv dem til din advokat!

Kontakt Greve Kommune Tlf. 43 90 90 90

Nyt fra Greve Kommune Greve strammer op på tilsyn og krav til vandværker

Borgmesteren føler sig tryg ved at drikke vandet men synes alligevel, at vandværker og kommune kan gøre det bedre

”Vi skal stille større krav til vandværkerne. Og til vores eget kommunale tilsyn.” Sådan lyder borgmester Hans Barlachs hovedkonklusion efter offentliggørelsen af en redegørelse om de seneste fem års vandforsyning fra vandværkerne og kommunens tilsyn heraf. Vandkvaliteten i Greve-borgernes vandhaner er generelt fin, og man kan trygt drikke vandet. Men vandværkerne kan blive bedre til at forebygge, at der kommer forurening ind i systemerne, og Greve Kommunes tilsyn kan også blive bedre. Det er borgmester Hans Barlachs hovedkonklusion

VANDKVALITETEN i Greve-borgernes vandhaner er generelt fin, og man kan trygt drikke vandet, konkluderer borgmester Hans Barlach. på redegørelsen om kommunens vandforsyning, der blev offentliggjort torsdag. - Jeg er som borger i kom-

munen helt tryg ved at drikke vandet. Men redegørelsen viser, at der har været få tilfælde – 14 ud af i alt 400

kontrolprøver – hvor grænseværdierne for bakterier var markant overskredet. I 12 ud af de 14 tilfælde har Administrationen i Greve Kommune handlet hurtigt og rigtigt, men i to af tilfældene, der begge fandt sted i 2007, har vi ikke været gode nok. Endelig er der ikke tilstrækkelig dokumentation for tilsynet, siger borgmester Hans Barlach. Redegørelsen indeholder en sekspunktsplan for, hvordan der skal strammes op på området. Administrationen i Greve Kommune vil gå i dialog med vandværkerne om at forebygge forureninger ved at finde sårbare steder og lokaliteter med særlig risiko. Samtidig vil kommunen stramme op på sit eget tilsyn, blandt andet ved at stramme op for udstedelse af påbud og stille større krav til vandværkernes egenkontrol. - Jeg har tillid til, at de stramninger vil medføre den opstramning, jeg efterspørger på borgernes vegne, siger Hans Barlach.

Flere vil have jobs i Greve Kommune Finanskrisen betyder, at de kommunale jobs er populære som aldrig før

”Handlen er fra købers side betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af købers advokat. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 3 hverdage efter at køber har underskrevet aftalen.” Så lidt skal der til i købsaftalen, for at sikre dig en god start på dit ejendomskøb, så du kan sove trygt om natten.

Bjarne Juel Pedersen Advokat Ret&Råd Greve bjp@ret-raad.dk

Kom til GRATIS foredrag D. 1. eller d. 17. september 2009 kl. 17.00 - ca. 18.15 Thykier & Felby Advokater, Greve Strandvej 16, 2670 Greve. Ring på 7020 7083 eller tilmeld dig på www.ret-raad.dk/greve Thykier & Felby advokater i Greve tilbyder rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat & Bolig. Har du ikke mulighed for at komme, så ring. Et godt råd koster ingenting.

Flere ledige og virksomheder, der lukker på stribe. Medarbejdere bliver bedt om at gå ned i løn på det private arbejdsmarked, og alle håber, at de klarer skærene – men usikkerheden ligger som en tung sky over de ansatte: Hvornår er det vores tur til at blive fyret? Og selvom der absolut ikke følger garanti med, når man er ansat i det offentlige, så er jobs i kommuner, regioner og stat mere sikre, end vi oplever situationen på det private arbejdsmarked lige nu. Og i Greve Kommune kan man klart mærke en forskel før og

efter finanskrisen. - Også i Greve Kommune har vi generelt oplevet en betydelig stigning i antallet af ansøgere, ligesom vi oplever, at vores medarbejdere ikke i samme hastighed flytter sig på jobmarkedet. Det giver os både en kærkommen mulighed for at rekruttere i et større ansøgerfelt og fastholde viden og erfaring i længere tid, siger Personalechef Birgitte Rømer. Greve Kommune kan mærke tendensen på medarbejderomsætningen, der er faldet gennem det sidste års tid. Faldet i medarbejderom-

sætningen er særligt markant i nogle af de områder, hvor det de seneste år har været svært at rekruttere og fastholde medarbejdere, f.eks. i hjemmeplejen og klubberne. - Det kommunale arbejdsmarked trænger til og fortjener at få et bedre omdømme – det berømte ”brand”. Jeg håber, at vi i Greve Kommune kan være med til, at det bliver én af frugterne, som vi høster af lavkonjunkturen, siger Birgitte Rømer. Hvad gør Greve Kommune for at tilbyde en attraktiv arbejdsplads for kommende medarbejdere?

- Vi har i mange år - og før det blev et krav i Trepartsaftalen - i tæt samarbejde med medarbejderrepræsentanterne arbejdet konsekvent med trivselsmålinger og -indsatser. Jeg håber og tror, at denne indsats kan gå hånd i hånd med den aktuelle udvikling på jobmarkedet, så vi får et endnu bedre grundlag for udvikling og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, der trives godt i den mangfoldighed af arbejdsområder, som den kommunale verden rummer, slutter Birgitte Rømer. ark


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

Ny diætist i Greve kommune

3

Greve Kommune har, blandt andet med midler fra Sundhedsstyrelsen, valgt at lancere et projekt, der skal sætte tidligt ind overfor overvægt hos børn i 0.-2. klasse. I den forbindelse er der som noget nyt blevet ansat en diætist i Center for Sundhed

Lene Kromann-Larsen skal som diætist være tilknyttet indsatsen overfor overvægtige børn og Greve Kommunes tilbud om kostvejledning til borgere med lungesygdommen KOL og diabetes type 2. Lene er blevet ansat i en to-årig projektstilling i Center for Sundhed. Lene Kromann-Larsen kommer med solide kompetencer i bagagen. Før hun kom til Greve Kommune har hun arbejdet på Køge Sygehus og i Hjerteforeningen. - Jeg er meget glad for at kunne fokusere på blandt

andet overvægt hos børn. For nogle år tilbage arbejdede jeg på Institut for Human Ernæring og mødte der overvægtige voksne, som kunne fortælle om livet med overvægt siden de var børn og de problemer, som dette indebærer, fortæller Lene KromannLarsen. Overvægt kan medføre betydelige psykologiske problemer. Dertil kommer de fysiologiske følger som for eksempel en øget risiko for type 2 diabetes og hjertekarsygdomme som ung voksen. Vaner grundlægges i barn-

dommen og selv små ændringer kan gøre en stor forskel på længere sigt. Indsatsen overfor overvægt rettes derfor både mod børnene og deres forældre og består af leg, bevægelse og sundere mad- og drikkevaner. Indsats over for KOL og type 2 diabetes Mange mennesker med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) kan opnå en bedre livskvalitet, når de får tilstrækkelig mad og hjælp til at forebygge utilsigtet vægttab. For type 2 diabetikere er mad og fysisk aktivitet lige så

vigtig en del af behandlingen som medicinen. Mange kan endog udskyde tidspunktet for medicinsk behandling, når de får støtte til at spise sundere og bevæge sig mere. - Vores mad- og drikkevaner er tæt knyttet til vores identitet, og det er derfor en proces at lave vanerne om. Det glæder for eksempel også om, at de nye vaner skal tilpasses til den hverdag, man har, siger Lene KromannLarsen.

Før Lene Kromann-Larsen kom til Greve Kommune har hun arbejdet på Køge Sygehus og i Hjerteforeningen.

Følg de lokale nyheder på www.grevenyt.nu

Er man læselysten og kan lide historiske romaner og erindringer, så er det måske værd at tjekke hvilken bog Greve Bibliotek anbefaler som månedens bog

Det er tidligere bibliotekar på Greve Bibliotek Kirsten From Christensen, der er på banen i ”Hvad læser du?” i september måned. Kirsten From Christensen har været bibliotekar i over 40 år – de sidste 24 år på Greve Bibliotek – og kommer fra et meget læsende hjem, så der har altid været masser af bøger i hendes liv. Kirsten rejser en del og har sommerhus i Frankrig,

og i den forbindelse læser hun litteratur, der er en del af området. Hun er glad for sociale skildringer – nye såvel som gamle – og kommer med gode forslag til lærerig læsning, hvis man interesserer sig for det emne. Boganbefalingerne kan kan findes på Greve Biblioteks hjemmeside www.grevebib.dk under inspiration.

v/Lone & Jens Bringsjord

r

Månedens bog hos Greve Bibliotek er

d e a l b g a g n e e D Eriksminde Centret

Vi har kagen til enhver lejlighed Kransekage pr. pers ............. 22,Overflødighedshorn pr. pers.. 30,Petit foür pr. stk. ..................... 6,Kransekagekonfekt 14 stk. ... 25,Kransekagestænger ........... 20,Plade skærekage.............. 230,Nøddekurve pr. stk. .............. 12,Lagkagebund pladestr. ....... 40,-

Plade lagkage 50 pers ..........700,Lagkage pr. pers. .................. 20,Bryllupslagkage pr. pers. ........ 44,Wienerkrans 15 pers..............135,Kagemand m/slik .............. 145,Kagemand chokolade ....... 195,Møllehjul 30 boller .............. 90,Jordbærtærte pr. pers. .......... 20,-

ÅBNINGSTIDER: Mandag-Fredag: 6.00-17.30 • Lørdag & Søndag: 6.00-16.00 • Tlf. 4390 2232

HUSK ALTID SØNDAGSÅBENT


4

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

greve nYT

ugens kommenTar: Anne Kraufeldt, Journalist,

PoLiTiraPPorTen

greve Nyt, redaktion@solrodnyt.nu

Tryghed frem for løn Hvis man kun går op i lønnen, når man skal have et nyt arbejde, er det sjældent man vælger et kommunalt erhverv frem for et job i det private erhvervsliv. Der er simpelthen flere penge at hente på det private arbejdsmarked. Som sygeplejerske kan man f.eks. tjene dobbelt så meget ved at tage et job på et privathospital i stedet for på et offentligt sygehus. Men hvis risikoen er, at du står uden job om få uger, så er der alligevel mange,

der vil være taknemmelige for et job i kommunalt regi. Derfor oplever offentlige erhverv i øjeblikket et stormløb mod opslåede jobannoncer. Konkurrencen er hård, og kommunernes ansøgningsfelt trækker ”tunge drenge”. Finanskrisen giver kommunerne vind i sejlene, og selv kommuner, der ikke har været gode til at profilere sig selv som attraktive virksomheder, får gratis hjælp af en finanskrise, der

sender medarbejdere i favnen på de langt sikrere jobs på rådhusene – blandt andet i Greve. Tryghed frem for høj løn – det er jobmarkedet 2009. Og når krisen vender, har Greve Kommune fået masser af topkvalificerede medarbejdere i stald. Så drejer det sig bare om at gøre virksomheden så attraktiv, at man også kan holde fast på de nye ansatte.

Hvilken bog anbefaler du til andre børn?

iraker bosat i greve undersøges for bedrageri

En 53-årig Greve-borger har siden 2007 arbejdet som diplomat på den irakiske ambassade i Bulgarien. Samtidig har han angiveligt hævet førtidspension i Greve Kommune. Det skrev EkstraBladet i begyndelsen af sidste uge, og derfor er Greve Kommunes afdeling for socialt bedrageri nu gået i gang med at se nærmer på sagen om den lokalt bosatte iraker.

sirenevarsling over Tune Det var ikke en øvelse, da sirenen torsdag kl. 12.15 lød over Tune. Varslingen kom, fordi Greve Kommune ønskede at advare borgerne i Tune mod at drikke vandet og hælde alt vand ud, der var tappet på opstillede tankbiler i Tune. Der blev udsendt pressemeddelelse fra politiet og Greve Kommune fulgte op med information til borgerne i Tune, ligesom politiet i eftermiddagen og aftenens løb kørte rundt med højttalervogne og informerede om situationen. Cirkus Arena var i Tune og aftenens gæster i cirkus blev orienteret om vandsituationen.

mand slog fra sig under røveri Torsdag aften anmeldte en 52-årig mand, at han omkring kl. 22.20 var udsat for et røveri Greve Centervej. Den 52-årig blev passet op af tre mænd af, der ifølge politiets døgnrapport beskrives som udenlandsk af udseende. De tre truede ham til at udlevere pung og telefon. Den 52-årige sparkede den ene gerningsmand og skubbede til den anden, og det lykkedes ham således at stikke af fra stedet. Gerningsmændene beskrives som: A, mand, angiveligt af pakistansk oprindelse, 16-18 år, ca. 170 cm. høj, slank af bygning, ”fipskæg”. B: Mand, ca. 18 år, angiveligt af tyrkisk oprindelse, 180 cm. høj, fedladen, karseklippet, sort/hvid sweatshirt, mørkeblå cowboybukser. C: Dreng, angiveligt af tyrkisk oprindelse , ca. 16 år, 160 cm. høj, slank, kort sort hår. Lokalpolitiet i Karslunde vil meget gerne høre fra vidner eller andre, der har oplysninger til sagen. Ring til politiet på tlf. 114.

kvinde sad i stjålet bil

Jonathan Falsing:

Julie Schønning, 12 år: - Twilight! De er bare så seje, de bøger. Det er bøger om en paranormal romance - og lidt aktion. Den handler om en pige, der forelsker sig i en vampyr. Bøgerne er skrevet af den amerikanske forfatter Stephenie Meyer. Den første bog i sagaen er filmatiseret, og jeg har set den fire gange!

Claes Kiilerich, 13 år: - Jeg læser meget fantasy. Artemis Fowl er én af mine favoritter. Jeg læser helst bøger på engelsk, for så får man mange flere detaljer med. Der er mange flere nuancer i de engelske udgaver end i oversættelserne.

- Manu Sareens ”Iqbal Farooq”-bøger er rigtig gode. De er sjove, siger Jonathan Falsing og hans mor, bibliotekar Betina Falsing, supplerer: - Manu Sareens bøger er skrevet med et glimt i øjet og med masser af kærlighed til Nørrebro, selvom han gør tykt grin med området. Bøgerne er gode til højtlæsning for 7-13 årige. De er letlæselige og en pendant til Bjarne Reuters børnebøger.

www.grevenyt.nu

Onsdag aften kl. 18.32 holdt en taxa for rødt lys i krydset Godsvej/Gersagerparken. Pludselig blev taxaen påkørt bagfra af en personbil, hvor føreren stak af, da han blev klar over, at taxachaufføren kontaktede politiet. Det viste sig, at bilen der påkørte taxaen, var stjålet. Der skete kun ringe materiel skade. I den stjålne bil sad en 28-årig kvinde, der blev anholdt og sigtet for brugstyveri af bilen. Hun blev fundet i besiddelse af forskellige piller og et gram heroin. Hun blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Hun blev løsladt efter afhøring. Politiet leder nu efter den mand, der førte den brugsstjålne bil.

sejlbåd på grund ud for greve Kaptajnen er altid den sidste der forlader sit skib. Sådan gik det også, da en sejlbåd onsdag aften gik på grund ca. 100 meter ud fra kysten ved Greve. Marinehjemmeværnet blev tilkaldt, og man forsøgte at slæbe båden fri af grunden. Det viste sig dog at være umuligt. To besætningsmedlemmer fra båden blev derfor bragt til Køge af marinehjemmeværnet, medens ejeren af båden blev ombord og håbede på højvande og dermed vand under kølen.

Beruset kvinde lå på perron En meget beruset kvinde blev tirsdag aften omkring kl. 17.30 fundet liggende på perronen. Kvinden kunne hverken gå eller stå, men hendes beruselse var dog ikke værre, end at politiet skønnede, at det var sikkert at hjælpe hende hjem til hendes egen bopæl i Greve.

15-årige taget for butikstyveri To 15-årige piger fra henholdsvis Greve og Brøndby prøvede mandag omkring kl. 17 kræfter med disciplinen butikstyveri. Tyveriet foregik i Matas i Hundige Storcenter, hvor de havde nappet make-up til en værdi af 667 kr. Pigerne blev sigtet for butikstyveri og blev efterfølgende kørt hjem til deres forældre.

Læs mere på www.grevenyt.nu


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

5

Gratis hjælp hos advokaten

Advokatvagten åbner på Greve Bibliotek – lokal advokat arbejder frivilligt Hun har netop åbnet advokatpraksis i Greve, hvor hun i øvrigt selv bor. Og nu deler Anette Prang hver tirsdag ud af sin viden, når hun tager imod borgere på greve Bibliotek. ”Advokatvagten” er en løsningsorienteret rådgivning – mundtlig og gratis. Anette Prang er én af Danmarks 1.400 kvindelige advokater – mens der findes 6.000 mænd. Hun har tidligere arbejdet i skatteministeriet i et juridisk call center og er derfor vant til den personlige og effektive kontakt.

Anette Prang stiller gratis advokatvejledning til rådighed hver tirsdag kl. 17.00.

konservative får erhvervsmand på byrådslisten

Jørgen E. Andersen, der er kendt fra sit engagement i Greve Erhverv, er nu også konservativ byrådskandidat Efter nogle år i USA, hvor han opbyggede en danskejet produktionsvirksomhed, besluttede Jørgen E. Andersen og hans familie at vende hjem til Danmark. I 2002 slog han sig således ned i Greve. Da han i 2003 trak sig fra en hektisk erhvervskarriere, gik der ikke længe, før han var involveret i lokale erhvervsinteresser, og det er nok fra dette arbejde, de fleste kender Jørgen E. Andersen. Han driver i dag en konsulentvirksomhed, der rådgiver små og mellemstore virksomheder, har været aktiv i en af de lokale Rotary-foreninger. Herudover er han bestyrelsesmedlem i Greve Erhverv og formand for foreningens Erhvervsserviceudvalg. - Jeg er glad for nu at være en aktiv del af Det Konservative Folkeparti, som jeg har sympatiseret med siden min ungdom. På grund af min erhvervskarriere, hvor jeg i flere år har rejst meget i udlandet, har jeg desværre ikke kunnet engagere mig før nu, men jeg ønsker at bruge mine erfaringer fra det private erhvervsliv i det politiske arbejde, siger Jørgen E.

Andersen. I de senere år har Jørgen E. Andersen bl.a. markeret sig i erhvervslivet gennem sit arbejde som etableringsvejleder i kommunen fra 20052007, og som midlertidig chef for Udviklingspark Øresund fra 2007-2008, hvor han med sikker hånd gennemførte en reorganisation og skabte et stærkt fundament for kommunens erhvervschef, Gitte Sparsø, der tiltrådte i foråret 2008. - Det er med stor glæde, at jeg har budt Jørgen velkommen på holdet. Jeg er overbe-

vist om, at han med sin store erhvervserfaring både lokalt og fra udlandet kan inspirere os alle og bidrage positivt til udviklingen af Greve kommune, siger Borgmester Hans Barlach, der står i spidsen for det konservative kandidathold i forbindelse med kommunalvalget den 17. november. Jørgen E. Andersen har været en central person i at starte en proces op med at få skabt en Erhvervsstrategi for Greve kommune. Han gennemførte bl.a. sidste forår et Visionsseminar, som var forløberen for det nye Visionsråds arbejde og dermed for kommunens Erhvervsstrategi, der blev vedtaget i december sidste år. - Jeg synes, det siddende byråd har gjort det rigtigt godt i denne valgperiode. Jeg glæder mig især over, at der nu igen er fornuftig balance i økonomien. Greve er et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Det vil glæde mig, hvis jeg gennem det politiske arbejde kan bidrage til, at Greve Kommune bliver endnu mere attraktiv at leve og virke i, siger Jørgen E. Andersen.

- Jeg er vant til at hjælpe meget på kort tid. Og jeg syntes, at når jeg har så stor en viden på området, bør jeg også dele ud af den, fortæller Anette Prang til Greve Nyt. Den 50 årige advokat har tidligere fungeret som advokatvagt på et bibliotek i Roskilde. Her har hun erfaret hvilke sager, borgerne gerne

vil have hjælp til. - Det er meget forskellige sager, folk har problemer med. Rigtig mange kommer, når de er lige ved at gå fra hinanden. Det er svære sager. Der er mange følelser involveret, og det kan for de involverede parter være svært at se juridisk på opløsningen af et ægteskab. Det er her advokatvagten kan hjælpe og vejlede. Desuden har vi mange sager om samkvemsret. Det er mest mænd, der søger råd, fortæller Anette Prang. Mange ældre mennesker lægger vejen forbi advokatvagten og stiller spørgsmål om alt fra boligsikring til arv. - Jeg havde besøg af en borger, der ikke kunne forstå at hun ikke kunne få boligsikring på trods af at hun var pensionist. Men det viste sig at hun havde et indestående på 100.000 i banken. Sådan en sag er jo umiddelbart til at forklare. Og ofte går folk fra mig med det svar de ønsker

uden at skulle bruge mere tid på problemet, forklarer advokaten, hvis nye praksis i øvrigt hedder ”Tema Advokater”. Hun understreger, at man intet får på skrift fra advokatvagten. Der er udelukkende tale om mundtlig vejledning. Advokatvagten – eller retshjælpen – kan bedst betegnes som en juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Hjælpen er anonym, der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag. Du får blot en hurtig juridisk bedømmelse af din situation. Vil man spørge Advokatvagten til råds, skal man henvende sig ved skranken på biblioteket om tirsdagen, hvor man vil få udleveret et nummer. Advokatvagten er åben hver tirsdag kl. 17.00 -18.00. Ydelsen er som sagt gratis, Anette Prans arbe4jde i advokatvagten er frivilligt. Ark

Kinesisk Købmand & Vinhandel Hos AiWing, Kinesisk købmand & Vinhandel har vi mere end 500 forskellige Asiatiske varer på hylderne fra Thailand, Kina, Vietnam, Japan, Indien m.v. Vi får friske asiatiske grøntsager og krydderurter samt orkideer direkte fra Thailand med flyet 2 gange om ugen. Vi kan bryste os med god service og erfaren vejledning, når du skal lave mad fra Østasien. Vi glæder os til at se dig.

MÅNEDENS TILBUD Store Tiger Rejer m/skal God til grill, wok, friteret eller i salat.

1 kg

Kr.

Spansk rødvin Monterio Tempranillo Flot vin med god smag. (Normalpris pr. fl. 49,50)

90,- 110

3 flasker KUN

00

• Gavekort • Vinhandel • Friske asiatiske grøntsager & krydderurter • Orientalske & danske dagligvarer • Porcelæn & Gaveartikler • Stort udvalg af øl & vine fra hele verden • Stort udvalg i spiritus • Udlejning af Fadølsanlæg og Slush Ice Maskine • Send penge via Western Union

Hundige Strandvej 48 2670 Greve • Tlf. 4390 0320

www.aiwing.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10-18, lørdag 10-15, søn- & helligdage lukket


6

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

salget af projektbyggeriet Holmeagergården går godt

greve nYT

Holmeagergård tiltaler dem, der vil flytte fra hus til lejlighed Selvom byggeriet ikke er færdigt endnu, har det ikke afholdt interesserede i at købe sig ind i projektbyggeriet Holmeagergården . Ud af i alt 60 lejligheder er 17 nu solgt, fortæller Nybolig i Hundige, der overtog salget af lejlighederne for et halvt år siden. - Hvis det fortsætter i det

her tempo, så synes jeg det er rigtig fint, siger ejendomsmægler Mariann Trolledahl

fra Nybolig. Ejendomsmægleren beskriver lejlighederne som ideelle for dem, der flytter fra hus til lejlighed og som ikke ønsker at miste alt for mange kvadratmeter. - Så vidt er det mest ældre mennesker, der har købt. Det er typisk mennesker, der vil af med de forpligtelser, de har ved et hus, og dem der gerne vil bo centralt i Greve, siger Mariann Trolledahl. Lejlighederne er desuden populære, fordi de rummer mange muligheder for fleksibel indretning. - Når man køber en lejlighed, der er i projektstadiet, så har man f.eks. også den frihed, at man kan vælge at få flyttet en væg, så lejligheden kan indrettes anderledes, siger Mariann Trolledahl. Byggeriet forventes at stå færdigt i begyndelsen af marts 2011. key

Klinikken er udvidet og vi byder vores nye kollega Jan Rieks velkommen.

lling

i tidsbest r o f g n Ri

Har du trætte fødder - Hård hud - Problemer med negle - Ligtorne - El. bare trænger til at forkæle dine fødder med en wellness beh. Så prøv en fodbehandling og bliv vejledt i egenpleje. Gavekort udstedes med lille gave (et lækkert produkt fra klinikken)

Der gives tilskud til - Sukkersyge behandling - Behandling af nedgroede negle - Beskæring af arvæv - Leddegigt behandling

Arrangementer arrangeres efter aftale også weekender. F.eks. polter-abend, fødselsdag, tøseaften m.m hvor der er drikkevarer og snacks. (min 5 pers.)

Klinik For Fodterapi V./ Elisabeth Postborg

Håndværkerbyen 19B • 2670 Greve

Tlf. 43 90 37 37

Borgerne vil gerne være lærere

Stor interesse for Greve Kommunes meritlæreruddannelse – bliv lærer over nettet Skolelærere bliver en mangelvare om få år og allerede nu kan det være svært at holde fast på arbejdskraften på Greves skoler. Blandt andet derfor har Greve Kommune valgt at indgå i et samarbejde med University College Sjælland. De vil uddanne egne borgere på en ”meritlæreruddannelse”. ”Drømmer du om at blive folkeskolelærer, så kan Greve Kommune nu hjælpe dig på vej” lyder lokkemidlet og fra efteråret – formentlig med opstart i uge 43 – starter det første hold. - Vi har allerede fået rigtig mange henvendelser, så der er stor interesse for idéen,” fortæller skolechef Niels Nørbo til Greve Nyt. Hvorfor har i valgt at tage så utraditionelt middel i brug som selv at lave en meritlæreuddannelse? - Vi kan se, at det i fremtiden bliver et stort problem at rekruttere uddannede lærere. Uddanner man oven i købet folk, der er borgere i Greve, er der mindre risiko

for at de finder andre skoler udenfor byen at arbejde på. Erfaringen viser, at man er mere tilbøjelig til at være lærer i den kommune, man er bosiddende, siger Nørbo. Hjælper finanskrisen på, at der er så stor interesse om at videreuddanne sig? - Det ville jo være en nærliggende forklaring, og det kan have gjort sagen lettere, men jeg kan ikke umiddelbart afgøre, om finanskrisen er årsagen… Meritlæreruddannelsen henvender sig til folk, der har en anden uddannelsesbaggrund, men godt kunne tænke sig at arbejde som lærer. - Først og fremmest har vi skruet en model sammen, der byder på et meget spændende og udviklende uddannelsesforløb for deltagerne. Samtidig mener vi, at vi får nogle veluddannede lærere ud af det, som kan bidrage til at gøre Greves skoler endnu bedre. Med andre ord: En model, som alle vinder ved, siger seniorkonsulent i Center for Skoler i Greve Kommune, Niels Westergaard.

Nils Nørbo: - Det er en fordel at vores lærere bor i området. Så er der mindre risiko for, at de finder en anden skole at arbejde på. Tilbuddet gælder alle mennesker med en kandidatbachelor eller professionsbacheloruddannelse eller mennesker, der er mindst 25 år og som har en uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau. Der kan dog i visse tilfælde gives dispensation. Modellen indebærer, at de studerende læser både pædagogiske fag og linjefag. Uddannelsen kræver fremmøde en aften hver anden uge, men er i øvrigt netbaseret. Der er informationsmøde om uddannelsen den 20. august klokken 19-21 på Greve Rådhus. Alle er velkomne. ark


Din egen Lokale avis

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

Hent de gode tilbud i Greve Midtby Center Masser af efterårsvarer er allerede landet

Greve

by Gitte Schlander - Greve greve midtbycenter 6b - www.note.dk - Tlf. 43908300

Flotte buketter

note

EFTERÅRS LINGERI

Masser af nye spændende efterårsvarer

K O M I N D O G S E A LT D E T N Y E I

Midtby Center

SHE CRET

Dagens buket

100,-

Fra A til JJ skål

Greve Midtby Center, Tlf. 2336 5353

Sender over hele verden

Greve Midtby Center 8F • 2670 Greve Tlf. 43 60 07 37

7


8

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 25.08.09

Næppe højhus i Hundige

Læserbreve GRØNNE områder i stedet for 11 etager

Tak til de borgere, der enten har reageret med læserbreve eller direkte på mail eller telefon til mig om bekymringerne at få et højhus på op til 11 etager i Hundige. Jeg har selv boet i Greve kommune stort set uafbrudt siden 1972 og er selv vokset op med de grønne områder, som jeg er helt enig med borgerne i bør bevares i videst muligt omfang. Samtidig skal vi sørge for et fornuftigt befolkningsunderlag, så vi kan bevare vores institutioner, skoler, detailhandel og erhvervsliv samt et skattegrundlag, der kan sikre den offentlige service for alle borgere, der har behov. Derfor er det altid en afvejning og balancegang mellem de to hensyn. Men udviklingen må ikke ske på unødig bekostning af de pragtfulde naturværdier, vi har i Greve kommune - det er jeg helt enig med borgerne i. Det er vigtigt at understrege, at fordi en privat bygherre fremlægger et projektforslag, som kommunen ifølge loven

Lad os endelig holde fast i debatten om, hvor højt der skal bygges i Greve kommune Et flertal i Greve byråd bestående af Konservativ, De Radikale, SF og Socialdemokraterne har lagt op til at der nu kan bygges op til 11 etager i Hundige. Venstre stemte imod dette sammen med Dansk Folkeparti. Det er svært at spå om fremtiden, men det er alene hvis der kommer en tid, hvor der viser sig et virkelig stort behov for flere boliger i Hundige, vi vil kigge på det igen. Dog vil vi fra Ventre’s side kun gå med til max. 4. etager og KUN mod Hundige station, hvor de øvrige boliger er tilsvarende i højden. Det er en garanti alle i Venstre vil give, både nuværende og kommende byrådskandidater.

For Venstre drejer det sig om at hæve kvaliteten i Hundige området, bla. ved at bruge de påtænkte arealerne til grønne områder, så borgerne kan få et fristed. Venstre ønsker ikke, at der bliver bygget mere, når området i forvejen er så tæt bebygget. Venstre har været med til en beslutning i Greve Byråd, hvor boligprognosen for 2009-2013 og har accepteret, at der FORDELT over hele kommunen (dog ikke Hundige) i denne årrække kan bygges 823 nye boliger, som skulle være tilstrækkeligt. En stemme på Venstre til kommunevalget til november, vil også være en stemme på en garanti mod 11. etager.

GREVE NYT

Med venlig hilsen Sanne Matthiassen Formand for Venstre i Greve Byrådskandidat for Venstre

er forpligtet til at sende i høring blandt borgerne, eller fordi forvaltningen på baggrund af forskellige input kommer med et forslag af den ene eller anden art, så er det bestemt ikke sikkert, at forslagene bliver gennemført. I dette konkrete tilfælde indgår tankerne om et højt byggeri i Greve så også i den overordnede kommuneplan, som alle kommuner skal udarbejde med bestemte intervaller for den kommende 12 års periode – naturligvis også Greve. I den forbindelse igangsætter vi helt automatisk en høringsproces blandt borgerne, hvor både byrådets partier, foreninger og den enkelte borger kan komme med forslag og indsigelser til projektet. Der kan godt forekomme ændringer i perioden, men man skal altså fra byrådets side vedtage en overordnet ”masterplan”, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan regne med - og senere ændringsforslag medfører også, at der skal igangsættes nye høringer.

Da vi sendte kommuneplanforslaget i høring, udtrykte vi fra flertalsgruppens side positiv holdning til et visionært byggeri i Hundige Øst, gerne i en vis højde, men som borgmester Hans Barlach har redegjort for i et andet indlæg, så har vi IKKE godkendt et byggeri i 11 etager. Det vil Konservative naturligvis ikke stemme for, hvis der er massiv modstand blandt borgerne, eller hvis det arkitektonisk ikke passer ind i området. Tak for reaktionerne. Når borgerne reagerer enten positivt eller negativt, så får vi som politikere mange gode impulser at vurdere ud fra. Det giver byrådet det bedst mulige grundlag at træffe sin beslutning på, når kommuneplanen eller det konkrete projekt skal behandles politisk. Med venlig hilsen Brigitte Klintskov Jerkel 1. viceborgmester, Konservative

GREVE

www.grevemidtbycenter.dk

BUKSER ALLE MODELLER I LÆRRED OG ULD

ED &

, 0 0 2 R A SP med Gælder til og

. 2009

lørdag d. 29.8

Normalpris pr. par

800,-

Ved aflevering af kupon - pr. par

Når kun de bedste bukser er gode nok

600,(DER KAN KØBES FLERE PAR PR. KUPON)

GREVE MIDTBY CENTER 2670 GREVE, TLF. 43 60 09 25

KUPONEN SKAL MEDBRINGES

M TA’ KUPONEN

Butikken er fyldt med masser af spændende nye efterårsvarer... Fru Hemmingsen Greve Midtby Center

MIDTBY CENTER


DIN EGEN LOKALE AVIS

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

9

LYT DIG TIL ET GODT OG BEDRE HELBRED...

Svinger din krop på de rette frekvenser? Foredrag i Greve Borgerhus ved Ellen Eriksen og Helle Skinnerup mandag den 7. september • Kan du forestille dig, at ben kan blive lige lange? • Lider du af migræne eller smerter i ryggen? • Føler du, du mangler energi til at komme op om morgenen? • Har du et barn, der mistrives? • Får din krop nok motion og sund kost?

• Hviler din krop i selv? og mange flere ting kan være medvirkende til, at din krop bliver stresset og i værste fald bliver syg. Du har denne aften mulighed for at høre mere om, hvad det kan betyde for dig og din krop, hvis den er i balance, eller hvis du har et barn, der

ikke trives i hverdagen. Corrective Sounds Programmet, som anvendes, er udviklet af Cameron Dawson specielt med henblik på bl.a. at opnå og opretholde et godt helbred og velvære. Metoden bygger på kinesiologisk muskeltryk og bygger på Østens gamle viden om kroppens energisystemer og

Vestens viden om kroppens anatomi og fysiologi. Metoden kan ligeså anvendes til at afhjælpe blandt andet ordblindhed, indlærings- og adfærdsvanskeligheder, astma, eksem, træthed, rygsmerter, skoliose og hovedpine, depression, stress og lavt blodsukker. Metoden opløser stress/

skellige lydindspilninger på et selvbehandlingsprogram. Foredraget varer fra kl. 19.00 – 21.30. Det koster 50,- i entre, og tilmelding er nødvendig på telefon 20 26 00 28 eller på mail helle@ helleskinnerup.dk. Du kan læse mere om metoden og foredraget på www.helleskinnerup.dk under nyheder.

ubalancer/blokeringer i kroppen, således at den bedre er i stand til at helbrede sig selv løbende. For at genoprette balancen og fjerne stress og blokeringer i kroppen, anvendes der vibrationer/frekvenser fra blandt andet gamle tibetanske musikinstrumenter. Ofte kræver det, at man selv hjemme skal lytte til for-

GREVE

MIDTBY CENTER

www.grevemidtbycenter.dk

: dvalg øi rskilte, u t r o t S egn, d kellåse, hundet y

, Nøgler hængelåse, c hør. r, be cylinde numre og til ing. r hus ig leve t r u h d Alti

ig t r u h d i Alt levering

Skomageren Greve Midtby Center 6A Greve, 43 60 06 47

kr. 235,4 stk. kr. 169,75

Alle sko og taske reparationer udføres Udblokning af sko og støvler Omlægning af låse

ÅRETS NISSEPAR

ROSEN

Er dine sko efterårsklar?

mmet

emko Lige hj

Pr. par 299,95

ROSEN Greve Midtby Center 6i - tlf.: 43908011


10

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 28.07.09

d r u g i s Sille &

torvet

Sælges på i Greve Centret igen fredag d. 28. august 11-18

Integration: krav og tolerance

Socialdemokraterne har en klar udlændingepolitik. Dårlig integration skaber problemer for hele samfundet, og på sigt er det økonomisk uansvarligt. Vi vil derfor arbejde for, at indvandrere bliver endnu mere aktive medborgere i Greve, og at de deltager i samfundet. Naturligvis er det nødvendigt at begrænse indvandringen for at styrke integrationen af de nye danskere og ”gamle” nydanskere, der allerede er i Danmark. Men det skal samtidig sikres, at lovgivningen er i overensstemmelse med menneskerettighederne og Danmarks internationale forpligtelser. Alle børn skal derfor lære dansk, inden de begynder i skolen. Forældrene skal i større omfang tilskyndes til at tage ansvar i deres børns dagligdag, hvor forældremøder og øvrig oplysning hører til det at være dansker. Vi skal give folkeskoler med særligt store integrati-

onsopgaver økonomisk hjælp. Vi skal sætte effektivt ind mod ghettodannelse. Vi skal forhindre tvangsægteskaber, og frem for alt: Vi skal sikre, at de nye danskere kan få arbejde. Vi tror på, at integrationen i Danmark kan gøres meget bedre. Vi ønsker ikke et parallelsamfund. Vi tror på, at der skal stilles krav til indvandrerne i Danmark, men vi tror også på, at danskerne gerne vil give en hjælpende hånd. Så har indvandrerne reel mulighed for at blive en aktiv del af det danske samfund. Derfor vil vi også arbejde videre på, at tosprogede elever spredes mere ligeligt på vores skoler. Vi vil give alle indvandrere en fair og reel chance for succes, men de skal være med til at gribe bolden! Det er først og fremmest deres ansvar at tilpasse sig det danske samfund, hvor grundlaget er demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, samt adskillelse

GREVE NYT

mellem politik og religion. Vi vil til gengæld møde dem med tolerance i forhold til deres kultur og religion. På den måde sikrer vi, at fremmedgørelse og myter minimeres. Mange hilsner Mikkel Peter Witthøft Socialdemokratisk byrådskandidat i Greve

GREVE

MIDTBY CENTER Vores res stærke specialkrydrede

Mexicanske Kylling

Helt sikkert en af dine nye favoritter

1/2 specialkrydret grillet kylling

gratineret med ost, hertil ris og stegte friske grøntsager som bliver tilberedt mens de venter (middel stærk) kr.

59,CENTER PIZZA

Greve Midtby Center 8G, 2670 Greve

BURGER HOUSE

www.grevecenterpizza.dk - Tlf. 43 69 01 20 Greve MidtbyCenter - 2670 Greve - tlf. 43 90 43 89

Udbringning kl. 15.00 - 21.30

(kun ved køb over kr. 70,-) Kørsel kr. 25,-


DIN EGEN LOKALE AVIS

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

GREVE

www.grevemidtbycenter.dk

MIDTBY CENTER

Specialserie til tør, irriteret og skadet hud

Apotekets hudplejeserie A-Derma er velegnet til tør, sart og skadet hud, samt eksemhud. Til hele familien – spædbørn, børn og voksne. Kom ind på apoteket og få vejledning om hudpleje - og om A-Derma serien. Exomega Cream 200 ml kr. 152,50 Uden parfume og parabener

Greve Apotek GrevemidtbyCenter, 2670 Greve, Tlf. 43903921

11


12

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

greve nYT

stort program for sund og grøn i greve

Borgergruppen bag www.11etagernejtak.dk

Side den 24. juli 2009, hvor borgergruppen bag www.11etagernejtak.dk blev dannet, har borgerne haft mulighed for at ytre deres holdning til kommuneplanen ved Hundige Center Øst på vores hjemmeside

Vi har haft omkring 4000 besøgende på hjemmesiden. Lidt over 600 har meldt sig ind i facebook gruppen mod byggeriet. 200 har skrevet under elektronisk. Omkring 1700 har fysisk skrevet under ved en af vores mange underskriftindsamlinger ved Bilka, tog og busstationer. Vi har en del vejindsamlere samt erhvervsdrivende, som også samler ind for os. Her forventer vi et større antal underskrifter ved underskriftindsamlingens slutdato den 29. august. ”Politikerne bag forslaget, Konservative, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har været i medierne og nævnt, at de ikke ønsker 11 etager, men at man godt vil have muligheden for

at bygge i højden på grunden. Det undrer borgerne, at man ikke fra flertallets side har valgt at tage forslaget af bordet, når man nu er imod 11 etager” siger Thomas Kristensen, Talsmand for borgergruppen mod 11 etager. ”Borgerne er forundrede

over politikernes tilbagemeldinger. Borgerne sætter lighedstegn mellem en kommuneplan, der giver mulighed for 11 etager, og at der bliver bygget 11 etager. Hvorfor skal man have mulighed for eventuelt at bygge i 11 etager, når man ikke ønsker 11 etager? Politikernes uklare meldinger giver borgerne en mistanke om, at politikerne bag forslaget ikke fortæller om deres reelle hensigter med området” siger Thomas Kristensen. ”Indtil videre har de partier, som står bag forslaget, ikke forklaret hvorfor Hundige, som i forvejen er tæt bebygget, skal have endnu mere fortættet byggeri. Endvidere udebliver de sociale argumenter i debatten fra partierne bag

forslaget, og det opfattes af borgerne, som om at man udelukkende fokuserer på at få hurtige penge i kommunekassen ved at sælge grunden dyrest muligt uden hensyntagen til beboeren i området” Siger Thomas Kristensen. Den 29. august fra klokken 11:00-14:00 holder Venstre en happening ved Vangeledet i Hundige. Borgerne bag borgergruppen vil også være til stede ved denne lejlighed. Følg debatten på vores hjemmeside www.11etagernejtak.dk Med venlig Hilsen Thomas Kristensen, Tranevej 10, 2670 Greve Talsmand for borgergruppen mod 11 etager.

venstre laver happening mod højt byggeri På lørdag den 29. august fra kl. 11-14, laver Venstre i Greve en happening mod 11-etagers byggeri i Greve Venstre i Greve mener, at et 11-etagers byggeri vil være til stor gene for områdets beboere, og at et sådan byggeri desuden ikke passer ind i resten af området. - Venstre ønsker i stedet området trimmet, så det fremadrettet bliver et trygt sted at opholde sig. Vi ønsker også, at der bliver rettet op på de

grønne områder, så det i sig selv hæver kvaliteten i området. Vi kunne i den forbindelse omdanne de eksisterende arealer til grønne oaser, et fristed for borgerne i området, siger Venstres spidskandidat René Milo. Målet med happeningen er at vise områdets beboere, men også resten af Greve,

hvor højt et 11-etages byggeri vil nå op. Venstre opstiller således en lift på Vangeleddet 11, Hundige, der ville kunne nå op i en højde af ca. 35 meter – svarende til højden af en 11-etagers bygning. - Derfra kan hele Hundigeområdet se, hvor meget det vil påvirke hver og en, når

beboerne f. eks står i deres have eller ser ud af deres vindue, står der i en pressemeddelelse, som Venstre har sendt ud. Venstre understreger, at lift-happeningen kun vil finde sted, såfremt vejret tillader det.

Nu kan det samlede program for Sund og Grøn i Greve fås på Greve Kommunes biblioteker, i skoler, på institutioner mv. Miljø- og sundhedsfestivalen afholdes den. 4. og 5. september 2009 på Mosede Fort. Festivalprogrammet indeholder i år et bredt udvalg af sundheds- og miljøaktiviteter. Programmet for den store festivalscene fredag og lørdag kan ses nedenfor. Hele programmet findes vedhæftet. Projektleder Eva Rothenberg er tilfreds med programmet: ”Jeg håber, at festivalen kan samle en masse deltagere til nogle spændende, sjove og inspirerende dage. Fokus er på alle de ting, vi kan gøre i det store og i det små - for os selv og sammen - for at gøre os og vores omgivelser sundere og grønnere. I programmet har vi bestræbt os på at finde aktiviteter for alle aldersgrupper og smag.”

SCENE - fredag 10.00-11.00 Underholdning for børn v/Palle Pirat 14.30-14.50 Modeopvisning med økologisk tøj og genbrug v/ Tune Ungdomscenter 15.05-15.45 Musik v/ Boblerne og Pestilenserne v/ Brogården Fritidscenter 16.00-16.15 Åbningstale v/ borgmester Hans Barlach 16.15-16.30 Kåring af ’Årets

Grønne Virksomhed’ v/ formand for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Gliese Pedersen 16.30-17.00 Musik v/ ’45 grader’ Mosede Klub 17.30-19.00 Madoplevelser og smagsprøver v/ Nikolaj Kirk

SCENE - lørdag 10.00-10.20 Opvarmning v/ Fitness Club Livsstilscentret 10.25-10.35 Motionsløb og cykeltur åbnes v/ Formand for Social og Sundhedsudvalget Kai O. Svensson 10.55-11.35 Underholdning for børn v/ Martin & Ketil 12.00-12.15 Opvisning v/ Fitness Club Livsstilscentret 12.30-13.15 Dans v/ Greve Folkedansere og Kildebrønde Linedancers 13.45-15.00 Musik v/ Tamra Rosanes 15.30-15.45 Præmieoverrækkelser motionsløb og Greve Rundt på Cykel 16.00 Tak for i år Læs mere på: www.sundoggron.greve.dk


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Tirsdag 25.08.09

Badmintonspillere se Greve fra to hjul hyldes for VM-præstation

13

”Greve rundt på cykel” arrangeres i år lørdag den 5. september – årets tema er ”klima”

To badmintonspillere fra Greve Strands Badmintonklub har sat Greve på verdenskortet ved VM i Indien På torsdag den 27. august kl. 12.30 hylder Greve Kommune Greve Strands Badmintonklubs to nykårede medaljetagere ved verdensmesterskaberne i Indien. Det blev til guld og bronze til henholdsvis Kamilla Rytter Juul og Christinna Pedersen, der begge stillede op i mixdoublen. Borgmester Hans Barlach opfordrer alle interesserede borgere til at deltage i fejringen af de to lokale badmintonspillere ved en reception i Byrådssalen. Badmintonspillere fra Greve Strands Badmintonklub har endnu en gang kastet glans og hæder over Greve Kommune. Ved de netop afholdte verdensmesterskaber vandt Danmark to medaljer én bronzemedalje og én guldmedalje. Begge blev vundet i mixdouble og begge med deltagelse af spillere fra Greve Strands Badmintonklub. Christinna Pedersen, som sidste sæson var med til at

ikke siden 2003 har Danmark vundet guldmedaljer ved et VM. Men i år lykkedes det endelig for mixdoubleparret Kamilla Rytter Juhl og Thomas Laybourn. Den præstation skulle selvfølgelig fejres, så derfor havde DBF arrangeret en lille overraskelse.

23-årige Christinna Pedersen deltog ved sit første VM. Og kom hjem med en bronzemedalje. En utrolig flot præstation, som ingen havde forventet på forhånd eller turdet håbe på. Christinna ser tilbage på nogle værdifulde VM-erfaringer, som hun helt sikkert kommer til at bruge senere i sin karriere. Og så bliver bronzemedaljen forhåbentlig en dag byttet ud med én i guld. vinde DM-bronze for Greve Strands Badmintonklub, vandt ved verdensmesterskaberne bronze i mixdoublen sammen med sin makker Joachim Fischer. Christinna og Joachim var i deres semifinale nær ved at besejre de indonesiske olympiske mestre men måtte efter tre tætte sæt bøje sig for overmagten.. I finalen mødte det indonesiske par dog et toptunet dansk par bestående af Thomas Laybourn og Greve Strands Badmintonklubs nye stjernespiller Kamilla Rytter Juul. Mod Thomas og Kamilla var de olympiske mestre stort set chanceløse, og danskerne vandt kampen overbevisende i to sæt. Ikke siden 2003 har

Greve Gymnastik & Trampolin har nu programmet for næste sæson klar: nye gymnaster kan melde sig til fra mandag den 17. August på foreningens hjemmeside. Der vil dog være mulighed for at ringe til gymnastikkontoret mandag d. 17., 24. og

31. august, hvor vi vil have telefontid kl. 17-19 ved eventuelle spørgsmål. På gensyn på et af Greve Gymnastik & Trampolins hold.

væske og lidt frugt. Når man slutter af ved Mosede Fort, er det muligt at købe mad og drikke, men egne varer kan også nydes. Fra kl. ca.15.00 vil der blive overrakt præmier til de bedste besvarelser af rutens opgaver og ved lodtrækning blandt deltagerne. Det koster 30 kr. at deltage, hvis man tilmelder sig senest på torsdag den 27. august. Børn mellem 5 og 10 år deltager for halv pris, og børn under 5 år skal ikke betale. - Vi ser meget gerne, at

man tilmelder sig og samtidig betaler. De første 25 betalende deltagere modtager en T-shirt med turens logo, siger Gert Pedersen. Han tager imod tilmeldinger på adressen Jerismosevej 190, 2670 Greve eller på e-mail: lis-gert@webspeed.dk. Der er også mulighed for at tilmelde sig på dagen, prisen er dog så 40 kr. Betaling kan ske til Foreningen Grøn Guide Greves konto i Nordea (reg. nr.2909, konto nr. 2551494228).

Eksklusive haveanlæg MED SANS FOR DETALJER - DE GØR HELE FORSKELLEN...

Danmark vundet guldmedaljer ved et VM. - Jeg er imponeret over Christinna og Kamillas præstationer. At Christinna i sin debut ved verdensmesterskaberne vinder bronze vidner om et utroligt potentiale, og at Kamilla sammen med sin makker vinder over de olympiske mestre er dybt imponerende, siger Borgmester Hans Barlach. - Christinna og Kamilla har virkelig sat Greve på verdenskortet, og det bliver spændende at følge dem, når de i den kommende sæson skal hjælpe Greve Strands Badmintonklub med at vinde flere medaljer til Greve, fortsætter Hans Barlach.

sæsonstart i Greve Gymnastik & Trampolin Foreningens program for næste sæson er nu klar på vores hjemmeside: www.grevegymnastik.dk. Der vil i år kun være mulighed for on-line tilmelding, og

Turen går både gennem åbne landskaber og gennem byområder, når ”Greve rundt på cykel” løber af stablen lørdag den 5. september. Det er foreningen ”Grøn Guide Greve” og Greve Produktionsskole, der står bag den årlige cykeltur rundt i Greve Kommune - en tilbagevendende succes de sidste år. Man starter kl. 11.00 fra Greve Midtby Center – fra kl. 0.00 er der morgenbrød - og målet er Mosede Fort. Her afholdes nemlig festivalen ”Sund og Grøn i Greve” den 4. og 5. september. Turen foregår primært ad stier, men selv om Greve har et veludbygget stinet bliver der også lidt kørsel på veje. Gert Pedersen, som igen i år er banelægger, oplyser, at turen bliver lidt kortere end de sædvanlige 25 km. - Hvis man synes, at det alligevel er for langt, er der mulighed for afkortning af turen. Der udleveres kort ved start, og ruten er på forskellig vis afmærket, så det undgås at nogen bliver væk undervejs, siger Gert Pedersen. I øvrigt går årets tema godt i spænd med cyklisme. Det er nemlig ”klima”… Undervejs på turen får man information og opgaver i relation til turens emne, og der serveres også

SEPT.-TILBUD • • • • • • •

Priserne er incl. grå 5,5 cm holmegårdssten, afretningsgrus, 50 m2 arbejdsløn og moms. Excl. afgravning, bund og evt. mønstre. 100 m2

15.300,27.800,-

Brolægning Omlægning Ny anlæg Græs Beplantning Japanske haver Vedligeholdelse af grønne områder

v/René Tang Sørensen Flintebjerg 34 • Osted • 4320 Lejre Mobil: 26 55 93 80 / 40 45 89 84 www.jrpark.dk - e-mail: rene@jrpark.dk

Sensommer-tilbud Rådhusbelægning

30 m2

17.800,-


14

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

greve erhverv tager sammen med erhvervschefen pü �Tour de greve� Erhvervsforeningen og Greve kommune tager pü fÌlles virksomhedsbesøg for at fü gang i dialogen om Erhvervsstrategien

formand for Greve Erhvervs Erhvervsserviceudvalg Jørgen E. Andersen Greve Kommunes Erhvervs­ strategi har vÌret behandlet af Greve Erhvervs bestyrelse,

og den falder i god trüd med Greve Erhvervs egen vÌkst­ plan, der gür ud pü at blive mere synlige, fü flere med­ lemmer og tale med større styrke over for kommunerne i Køge Bugt­omrüdet. Greves borgmester Hans Barlach, kommunaldirektør Jesper Zwisler og erhvervs­ chef Gitte Sparsø er allerede med stor succes i gang med virksomhedsbesøg med det primÌre formül at prÌsentere Erhvervsstrategien for virk­ somhederne og fü en dialog med dem om, hvordan de oplever Greve kommune, og hvilke udfordringer de har i dagligdagen.

Samarbejdet med Greve kommune er i forvejen tÌt og Greve Erhverv har allerede i dag en omfattende med­ lemsskare, som tilsammen danner et stort erhvervsnet­ vÌrk i kommunen. Derfor gür Greve Erhverv nu aktivt ind i opgaven med at fü en dialog med kommunen om Erhvervsstrategien. Første fase drejer sig om �Initiativ 5� i handlingsplan 2009­2010. ­ Initiativet gür ud pü at etablere et samlet erhvervsliv i Greve, og det passer fint i forhold til den offensive stra­ tegi, som Greve Erhverv har fastlagt for 2009, udtaler for­

manden for Greve Erhvervs Erhvervsserviceudvalg, Jørgen E. Andersen. ­ Vi skal have flere større virksomheder til at melde sig ind i foreningen, og vi skal have en mere tĂŚt dia­ log med kommunerne i Køge Bugt. DĂŠt er planen for at skabe en ny og mere slagkraftig udgave af Greve Erhverv, fastslĂĽr Jørgen E. Andersen, der som erhvervs­ vejleder og fungerende chef for Udviklingspark Ă˜resund i perioden 2007­2008 var en central person i at starte pro­ cessen op i Greve med at fĂĽ skabt en Erhvervsstrategi for kommunen. Det har man

"#$$  " $ "##!!!$ !"

greves billigste lejlighed

greve nYT

nemlig ikke haft før. I forĂĽret 2008 planlagde og afviklede Jørgen E. Andersen sĂĽledes et Visionsseminar i forbindelse med overdra­ gelsen af Udviklingspark Ă˜resund til erhvervschef Gitte Sparsø, og nu fortsĂŚt­ ter samarbejdet altsĂĽ mellem erhvervsforeningen og kom­ munen med fornyet styrke. ­ Gitte Sparsø og jeg planlĂŚgger i øjeblikket • FormĂĽlet med Greve Erhverv er bl.a. at virke for en sund udvikling af erhvervslivet i hele Køge Bugt­omrĂĽdet bl.a. ved at fremme samarbejdet mel­ lem erhvervslivet, offent­ lige myndigheder, institu­ tioner og organisationer. Endvidere skal erhvervs­ foreningen medvirke til, at de eksisterende virk­ somheder bliver stĂŚrkere og større samt bidrage til at tiltrĂŚkke nye virksom­ heder til omrĂĽdet og til foreningen. Endelig skal foreningen skabe gensi­ digt kendskab til medlem­ merne gennem faglige og sociale arrangementer. • Foreningen tĂŚller ca. 350 medlemsvirksomheder. MĂĽlet er at komme op pĂĽ 500 medlemmer og gerne flere over de kommende ĂĽr. • Man kan kontakte forenin­ gen pĂĽ telefon 36 91 50 00 eller via mail: info@ greveerhverv.dk. • LĂŚs mere pĂĽ www.greveerhverv.dk

en �Tour de Greve�, hvor vi vil besøge en rÌkke større virksomheder i kom­ munen i forventning om, at de ogsü vil engagere sig i at samle, styrke og udvikle erhvervslivet i Greve, for­ tÌller Jørgen E. Andersen, der ogsü har inviteret Jesper Knudsen fra København Syd Erhvervscenter med pü Touren for at spotte virksom­ heder med vÌkstambitioner.

Fordele ved Greve Erhverv: • Samlede kursustilbud fra rĂĽdgivere til ivĂŚrksĂŚt­ tere samt mindre og mel­ lemstore virksomheder i Greve og Solrød kommu­ ner • 50% rabat pĂĽ Udviklingspark Ă˜resunds møde­ og konferencelo­ kaler • Bidrager til at støtte erhvervsudviklingen – ikke alene i Greve og Solrød kommuner ­ men i hele Køge Bugt • ErhvervsnetvĂŚrk med interessante foredrag og alsidig mødeaktivitet • Gør de lokale virksom­ heder synlige i det lokale erhvervsliv gennem net­ working og via forenin­ gens hjemmeside • Muliggør nye kundekon­ takter • Sparring med andre virk­ somhedsledere.

Flot frivillig indsats i Tune

Frivilige brandfolk og hjemmevĂŚrnsfolk samarbejde om Husstandsomdeling i Tune

jerisMOsevej 119 - 2670 greve Meget velholdt 2 værelses ejerlejlighed på 41 kvm. lige ved busstop og få minutter til Greve Center med S-station, HT-busser og mange butikker. Lejligheden er beliggende åpå 1. sal og indeholder: Entre, soveværelse med skabe, sydvendt opholdsstue med åbent nyere KVIK køkken og udgang til overdækket altan. Renoveret badeværelse. !# Lejligheden fremtræder indflytningsklar og kan overtages omgående. Lejligheden har gennem 14 år været beboet af sælgers børn - hvilket ikke længere er aktuelt - og prisen derfor langt under tilsvarende lejligheder Kontant: kr. 875.000 Udbetaling kr. 45.000 Mdl. brutto kr. 6.701 Netto kr. 5.167 Alt. finansiering kr. 4.206 Netto kr. 3.803 !$! :0413:1?1=4A1=A>81619I8 9 .185331:01:F=9;?;=A16>-27G=>18 !1619I81?5:014;801=7;:?;=.-0 ?;581?>-9?>?;=?4G68;2?1?8-31=910 >?;=<;=? $A1=?-318>17-:>71;93I1:01 !1617=<=9

$!" !

 $!" $ $ "131?<=F>1:?-.181=4A1=A>161:0;9910.185331:41005=17?1?58 '?=-:0A161: 61:0;991:.1>?I=-2 81619I8-881@08161? $A1=?-318>17-:>71:@1881=12?1=-2?-81 &5:3A1:853>?2;=:F=91=15:2;=9-?5;:

estate@estategruppen.dk

$ "!"!" " !) !* $ $!* $ $!"! $ $ "!( # ) # 

bolig www.estategruppen.dk

     

frivillige fra HjemmevÌrnet i Greve/Solrød og Greve BrandvÌsen uddeler informationsskrivelse fra Greve Kommune torsdag den 7. August til Otto Dan Warncke og Bente Brehme. Den frivillige hjÌlp til Tuneborgerne har vÌret helt usÌdvanlig flot. Beredskabschef Jan Funk Nielsen fremhÌver de mange frivillige fra büde HjemmevÌrnet i Greve/ Solrød og Greve BrandvÌsen, der i de seneste syv uger har ydet en uvurderlig indsats. De frivillige har isÌr hjulpet med udlevering af vand, gennem­ skylning af ledningsnet og husstandsomdeling af infor­

mationsskrivelser. â&#x20AC;?Tuneborgerne har fĂĽet en fantastisk hjĂŚlp af de frivil­ lige. Dette er en kedelig sag for alle, men det er en dag­ lig opmuntring at se, hvordan folk stĂĽr sammen og hjĂŚlper hinanden. Det er jeg meget glad for,â&#x20AC;? siger Jan Funk Nielsen. De frivillige har foreløbig ydet 1450 timers frivilligt arbejde for Tuneborgerne.


DiN egeN LokaLe avis

greve NYT

Tirsdag 25.08.09

"#$$  " $ "##!!!$ !" LEJE â&#x20AC;&#x201C; KARLSLUNDE

LEJE â&#x20AC;&#x201C; gREvE

DREJERgANgEN 9 Meget flot erhvervslokale, 202 m2 fordelt pü ca. 100 m2 lager med hejseport samt ca. 100 m2 indeh.: Stort kontor, mødelokale, køkkenafsnit med spiseplads. Alt meget lÌkkert og indflytningsklar. Leje: 595 pr. m2

LUNIKvEJ 30 Velholdt lejemül perfekt beliggende ved opkørsel 27 ­ gode skiltemuligheder. Lejemület bestür af 190 m2 kontorer pü 1. sal. Endvidere 190 m2 i stueplan, bestüende af 95 m2 vÌrksted og 95 m2 kontor/lager. Der er intern trappe i lejemület. Leje: kr. 650 pr. m2 Yderligere lejemül pü ejendommen. 160 m2 bestüende af ca. 100 m2 lager + kontor. Ring for nÌrmere oplysning.

LEJE â&#x20AC;&#x201C; SoLRøD StRAND

LEJE â&#x20AC;&#x201C; gREvE

LEJE â&#x20AC;&#x201C; gREvE

HüNDvÌRKERbyEN 9 Meget velh. Erhvervslejemül i HündvÌrkerbyen, centralt beliggende for bus, S­tog og motorvej Areal 298 m2 bestüende af 3 kontorer, køkken, toilet. Lager med hejseport. Pü lageret er indrettet Frokoststue, kontor + bad/toilet. Overtagelse kan ske pr. 1/11 Leje 200.000 ürligt + forbrug.

JERISMoSEvEJ 9 - 2670 gREvE Velbeliggende erhvervslejemĂĽl, ca. 150 m fra Greve Strandvej. LejemĂĽlet indeholder butiks­ kontorlokale, køkken /baglokale samt bad/toilet. LejemĂĽlet er beliggende nĂŚr Strandvejen og lige over for Netto. LejemĂĽlet har gennem flere ĂĽr vĂŚret anvendt som dametøjsfor­ retning, og kan evt. videreføres som dette. Alt fremtrĂŚder velholdt. Meget velegnet til f.eks. kontor, butik ell. lign. UDLEJES IKKE TIL PIZZARIA, RESTAURANT, BODEGA ELL. LIGN. Ă&#x2026;rlig leje 108.000

LEJE â&#x20AC;&#x201C; HAvDRUp

LEJE - SoLRøD

SALg â&#x20AC;&#x201C; gREvE

SILovEJ 32b Mindre lejemül beliggende i nyere ejendom. Lejemület bestür af ca. 35 m2 kontor, køkken, toilet, samt ca. 115 m2 lager med aluhejseport. Lejemület er meget reprÌsentativt og er centralt beliggende nÌr motorvejsafkør­ sel. SÌrdeles velegnet il mindre handelsfirma, hündvÌrker ell. tilsvarende. El afregnes direkte med forsyningsselskabet. Vand og varmeforbrug afregnes med udlejer efter varmeregnskab / müler. a/c varme kr. 700 pr. md. a/c vand kr. 100 pr. md. + moms. Overtagelse kan ske omg. efter aftale

LEJE â&#x20AC;&#x201C; KARLSLUNDE

MotoRgANgEN 9 â&#x20AC;&#x201C; 11 195 m2 erhvervslejemĂĽl bestĂĽende af stort lager med hejseport, mindre kontor med køkken, omklĂŚdningsrum Samt bad og toiletter. Meget velegnet til f.eks. hĂĽndvĂŚrksvirksomhed. Overtagelse kan ske omgĂĽende Leje: kr. 565 pr. m2 + moms

SALg - gREvE

HĂĽNDvĂŚRKERvĂŚNgEt 19 Meget velholdt erhvervsejendom bestĂĽende af 2 bygninger pĂĽ 1250 m2 grund. Hovedbygning pĂĽ 400 m2 bestĂĽr af: ca. 35 m2 kontorer, spisestue, omklĂŚdning med bad, toiletter , ca. 370 m2 lager med port. PĂĽ 1. sal er indrettet showroom, ca. 21 m2. Bygning 2 er 115 m2 og bestĂĽr af kontor/køkken, bad/toilet, samt ca. 80 m2 lager/produktion­ slokale med port. Gode parkeringsforhold. Ejendommen kan overtages om 1 â&#x20AC;&#x201C; 2 mdr. Kontant: 3.400.000

KILDEbRogüRDSvEJ 11 2 gode lejemül i meget velholdt erhvervsejendom. Lejemül 181 m2 beliggende i stuen. 2 kontorer, bad, lager med hejseport. Leje: 99.500 ürligt + forbrug. Lejemül pü 1. sal 225 m2 2 store kontorer, mødelokale, kontor samt ca. 40 m2 lager­ lokale. (der er vareelevator) Leje: kr. 123.750 + forbrug Begge lejemül kan overtages hurtigt

Leje: kr. 14.600 pr. md + forbrug

LEJE â&#x20AC;&#x201C; RoSKILDE

LEJE â&#x20AC;&#x201C; KARLSLUNDE

SvEJSEgANgEN 2 Meget velholdt lager/produktionslokaler pü hver 330 m2 beliggende i indhegnet omrüde. Hvert lejemül indeholder: Stort lagerlokale med høj port, kontor, bad/toilet. Opvarmning med eget naturgasfyr. Overtagelse efter aftale. Leje: kr. 485 pr. m2

LEJE - vALLENSbĂŚK

SoLRøD CENtER 20 1. Velbeliggende kontorlokaler pü 1. sal i Solrød Centret. I alt 175 m2. Indeholder storkontor, 2 cellekontorer, køkken/spisestue, toiletter. Stort depot/arkivrum.AlarmanlÌg og aircondotion. Velegnet til kontor / behandler eller lignende. Overtagelse kan ske omgüende

LEJE â&#x20AC;&#x201C; gREvE

RINgStEDgADE Butik ca. 67 m2 med 2 store vinduer mod vejen. Lejemület bestür af 2 ­ 3 lokaler + lille køkken. Deletoilet. Velegnet til f.eks. advokat, revisor, butik ell. tilsvarende virksomhed der ønsker synlighed. Overtagelse kan ske omg. Ring 2840 1000 for yderligere oplysninger.

HĂĽNDvĂŚRKERbyEN 22 Velholdt spĂŚndende erhvervslejemĂĽl pĂĽ 447 m2 i HĂĽnd­ vĂŚrkerbyen. LejemĂĽlet bestĂĽr af stor højloftet hal, 3 kontorer, bad/toiletter/omklĂŚdning, 2 â&#x20AC;&#x201C; 3 porte. I lagerlokalet er indrettet â&#x20AC;?svalegangâ&#x20AC;? som er meget anvendelig til f.eks udstilling. Gode parkeringsforhold. Dette lejemĂĽl har mange anvendelses­ muligheder â&#x20AC;&#x201C; IKKE AUTOVĂ&#x2020;RKSTED Leje: 18.400 pr. md Overtagelse kan ske pr. 1/7

pRoDUKtIoN / LAgER

pRoDUKtIoN / LAgER

LUNIKvEJ 24C - 2670 gREvE Meget velholdt erhvervslejemĂĽl beliggende i gulstensejendom fĂĽ hundrede meter fra motorvejen. LejemĂĽlet bestĂĽr af: 2 kontorer, stort køkken/mødelokale, bad/toilet, samt lager med hejseport. Fra lageret er adgang til indskudt etage ­ ca. 30 m2 Der er mulighed for fremleje af det ene kontor ­ lejer findes. Ă&#x2026;rlig leje 122.000

HĂĽNDvĂŚRKERbyEN 55 - 2670 gREvE Meget velholdt centralt beliggende lejemĂĽl i HĂĽndvĂŚrkerbyen i Greve, fĂĽ hundrede meter fra motorvejsafkørsel, butikscenter, busser, S­tog. LejemĂĽlet bestĂĽr af 2 kontorer, køkken/ møderum, 2 kontorer/vĂŚrksted, stort showroom, i forbindelse hermed yderligere et lokale der kan anvendes til kontor eller vĂŚrksted. Adgang til lokalerne sker via dobbeltdør. Overtagelse kan ske pr. 1. juni 2009 Ă&#x2026;rlig leje 115.000

 !#

HĂĽNDvĂŚRKERbyEN 31 Erhvervsejd. i eftertragtet erhvervs­ omrĂĽde, centralt beligg. nĂŚr motorvejsafkørsel,S­tog, busser, butikscenter m.v. Grundareal 1896 m2. Mlgh. for yderligere bebyggelse. Ejd. bestĂĽr af 590 m2 lager / produktion: Stort lager/produktionslokale med port, bad, toiletter, mandskab­ srum. BemĂŚrk: 315 AMP strøm indlagt. Kontordelen er 84 m2 og indeholder flere kontorer, tekøkken, toiletter. Endvidere stort halvtag til udendørs oplagring. Gode parkeringsforhold. Overtagelse kan ske om 1 â&#x20AC;&#x201C; 2 mdr. Kontant: 3.700.000

bĂŚKKESKovvEJ 2 â&#x20AC;&#x201C; 4 Stort butikslokale 622 m2 beliggende pĂĽ ca. 2900 m2 grund !$! â&#x20AC;&#x201C; mange parkeringspladser. :0413:1?1=4A1=A>81619I8 9 .185331:01:F=9;?;=A16>-27G=>18 Ejendommen har tidligere vĂŚret anvendt som møbelhus, !1619I81?5:014;801=7;:?;=.-0 ?;581?>-9?>?;=?4G68;2?1?8-31=910 men har mange anvendelsesmuligheder. IKKE RESTAURANT. >?;=<;=? $A1=?-318>17-:>71;93I1:01 Overtagelse kan ske omgĂĽende. !1617=<=9

Ring og hør nÌrmere om dette attraktive lejemül.

$!" ! $!" $ $ "131?<=F>1:?-.181=4A1=A>161:0;9910.185331:41005=17?1?58 '?=-:0A161: 61:0;991:.1>?I=-2 81619I8-881@08161? $A1=?-318>17-:>71:@1881=12?1=-2?-81 &5:3A1:853>?2;=:F=91=15:2;=9-?5;:

$ "!"!" " !) !* $ $!* $ $!"! $ $ "!( # ) # 

     

15


16

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

greve nYT

gi´ parforholdet en chance

Karlslunde Strandkirke holder kursus i helbredende kommunikation og adfærd i parforholdet

Et lykkeligt ægteskab defineres ikke ved hvor få uoverensstemmelser man har, men ved hvor gode man er til at løse dem. Nu er der lavet et kursus-tilbud, der bl.a.. giver gode redskaber til løsning af problemer i parforholdet og redskaber til at vise, at man elsker sin partner. Kurset er en del af det verdensomspændende koncept ’Teleios’, der fokuserer på helbredende

kommunikation og adfærd i bl.a. parforholdet. Teleios er et græsk ord, der betyder hel eller helhed. Dr. Gary Sweeten fra USA lavede sin doktorafhandling i 1975 over et træningsprogram i færdigheder for præster og lægfolk, der skulle hjælpe kristne med at vokse personligt og blive bedre til at formidle sundhed og liv til andre. Det har udviklet sig

til syv forskellige kurser, der alle har hvert deres specifikke formål inden for rammen: at blive et helt menneske. Kurserne kom fra USA via Norge til Danmark i 1990 og kører i 40 forskellige lande. Nu tilbydes det grundlæggende kursus i Karlslunde Strandkirke tilrettelagt for ægtepar og forlovede par til at styrke intimitet, kommunikation, forståelse og problem-

løsning. Det løber af stabelen i weekenden 18.-20. september og har sidste tilmelding 28. august. - Det fantastiske ved kurset er, det bringer ny viden og erfaring både til ægteparret, der har været gift i 30 år og til de nygifte eller det forlovede par. Vi har meget positive tilbagemeldinger fra forskellige par, der har oplevet nyt liv i forholdet, selvom det var godt i forvejen’, fortæller sygeplejerske Gitte Grønne som sammen med sin mand diakon Karsten Grønne står for kurset. Der veksles mellem fælles undervisning og afprøvning af forskellige kommunikationsredskaber i mindre grupper under vejledning af gruppeledere. Samtidig med dette kursus holder Karlslunde Strandkirke den årlige børnelejr, hvilket giver en god mulighed for at få børnene passet, mens man som forældre er på kursus. Det koster 600 kr. pr. par at deltage i kurset. Prisen dækker undervisning, kursusbog og forplejning. Kontakt Karlslunde Strandkirke 4615 0178 for yderligere oplysninger.

Søvilla Kro og Hotel HVER SØNDAG KL. 12-16

STORT KOLDT BORD med lune retter.

139,-

Gælder alle søndage

AMERICAN

Mandag: Dagens ret Kun kr. 100,(Gratis is til børnene)

SPARERIBS

119,-

Tirsdag og torsdag: Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder og sennep. Spis hvad du kan. Kun kr. 110,Onsdag og søndag: Kæmpe wienerschnitzel m/alt tilbehør Kun kr. 119,Fredag og søndag: American Spareribs ad libitum Kun kr. 119,-

KÆMPE

WIENER SCHNITZEL

119,-

Søvilla Kro og Hotel Københavnsvej 255 . 4600 Køge . Tlf. 56 66 15 14

Teatret Gorgerne, Greves progressive musicalteater, har den store ære at opføre ABBAdrengene Björn Ulvaeus’ og Benny Anderssons hitmusical Chess i Portalen til september og efterfølgende i Tivolis Koncertsal i oktober. Forestillingen har ikke spillet i København eller omegn siden 2001, men med teatrets største satsning til dato er der på ny mulighed for at opleve de klassiske musicalhits, så som ”One Night in

Bangkok”, ”I Know Him So Well” og ”Anthem”. Forestillingen instrueres af Pierre Westerdahl, mangeårig dramaturg og instruktør på Gladsaxe Ny Teater, og fremføres af hen ved 70 skuespillere og musikere fra såvel Det Danske Musicalakademi i Fredericia og Det Kongelige Musikkonservatorium. Musicalen opføres fra d. 16.-21. september i Portalen samt den 30.-31. oktober i Tivolis Koncertsal.

www.grevenyt.nu

HVER SØNDAG FRA KL. 17

Hver dag fra kl. 17.00

Lokal teater­ gruppe opfører Chess i Portalen

Også mad ud af huset Lørdag: Kun selskaber. Enkelte ledige dage. Rekvirer selskabsbrochure Husk vores værelser Dobbeltværelse incl. morgenbuffet Fra kun kr. 520,-

www.soevilla.dk

Åbningstider køkken: Hverdage 17-21 . Søndag 12-21


Din egen Lokale avis

greve NYT

Tirsdag 25.08.09

Se også vores lækre menukort samt selskabsmenuer på hjemmesiden:

www.restaurant-krabben.dk Solkystens største terrasse er åben, når vejret tillader det...!

SEPTEMBER MENU: FORRET:

Stegt havtaskehale, lagt på brunoise af æble, anrettet med fiskecreme, radiser og karse. Hertil hjemmebagt brød og smør.

HOVEDRET:

Kronhjortefilet, stegt i rosmarin, serveres med Kartoffel cocotte, portvinssyltede blommer samt sky af vindruer.

DESSERT:

Solbærpocheret pære med krokant. Hertil hjemmelavet vanilje is.

2 retter kr.

275,-

3 retter kr.

325,-

VINMENU:

1 glas Riesling . ( Alsace ). 1 glas Crozes Hermitage. ( Frankrig ). Kr. 148,Der forefindes rygekabine i hall’en

SELSKAB?

STORT FROKOSTMENUKORT

Vi modtager op til 60 pers.

Restauranten er lukket ml. kl. 16 og 17

Også mad ud af huset

hver dag til kl. 16

Gode P-forhold

Restaurant Krabben Vallensbæk Havn · 2665 Vallensbæk Strand

BORDRESERVATION: Tlf. 43 54 05 45 Vi har åbent hele året (dog lukket fra d. 24. dec. - 1. jan. begge dage incl.)

17


18

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 25.08.09

greve nYT

Ældre sagens program 3 rejsetilbud ØRSLEV for september fra Ørslev GRUPPE & SPECIAL REJSER A/S

Bemærk: Hvor intet andet er anført, foregår alle arrangementer i Gersagerskolens kantine, på onsdage kl. 15 -17.

Underholdning

Stralsund-Rügen Afrejse: 20.09.2009 BUSREJSE 4 DAGE Vi bor i den gamle bydel i centrum af Stralsund på 4****Hotel Zur Post ved markedspladsen ”Neuer Markt”. 2 heldagsudflugter til naturskønne Rügen samt til Peenemünde og Greifswald. Rejsen er med halvpension,

mens frokoster er på egen regning. Der dansktalende rejseleder med på hele rejsen. Pr person i delt dobbeltværelse kr.

2.695,-

Onsdag d. 2. september kl. 15. 13 musikere spiller på harmonika, 1 guitarist og 1 trommeslager. Fra Abba til musette på en harmonika, så har vi Sydkystens Rynkeholdere. Vi nyder musikken, kaffen med kagerne. Pris alt inkl. 25 kr. Salg af øl, vand og vin.

Foredrag Onsdag d. 9. september. Foredrag Folketingsmand Ole Sohn

fortæller om en jysk familie der i 1910 emigrerede til Rusland. Foredraget bygger på Ole Sohns bog: ”Jeg kommer snart hjem.” Et spændende foredrag, kaffe og kage pris 25 kr. Salg af øl, vand og vin

Superbanko Onsdag d. 16. september. Gevinsterne er gavekort, der kan indløses i Bilka. 1 række 50 kr. 2 rækker 100 kr. hele pladen 200 kr. Der også sidegevinster, i form af ½ kg. kaffe, som er sponseret af Bilka. Der er 10 ordinære spil plus et ekstra spil om en købmandskurv værdi ca. 500 kr. Priser: 3 plader 45 kr. 6 plader 70 kr. Gratis kaffe og Kage

Salg af øl, vand og vin.

Ang. kommunalvalg Onsdag d. 23. september. Vi skal møde vores lokalpolitikere. Et medlem fra hvert parti vil være repræsenteret. Kom og lyt, stil dine spørgsmål. Der serveres gratis kaffe. Salg af øl, vand og vin.

Underholdning. Onsdag d. 30. september. Susanne Lana HVIS TÅRER VAR GULD... Genhør Susannes dansktop hit. Pris 50.- inkl. smørrebrød. Salg af øl, vand og vin.

kræs for bogelskere Bibliotekerne i Greve indbyder til en ny sæson i læsekredsene, men man skal være hurtig, for der er kun et begrænset antal pladser

Koncert med Andre Rieu BERLIN 23-24 Januar 2010 Prisen inkluderer: • 3-4 **** Turistbus • 1 x middag på hotellet • Entrebillet til koncerten med Andre Rieu på 2. Parket i O2 koncertsalen. • 1x overnatning i dobbeltværelse på hotel i Berlin

• 1 x morgenmadsbuffet. Pr person i delt dobbeltværelse

1.735,-

kr. Tillæg enkeltværelse i alt kr. 255,-

Juleshow i topklasse på Van der Valk Linstow 11. december til 13. december 2009 Weekendens program Fredag aften, kl. 18.30 Aftenbuffet BJARNE LISBY - Genhør sangen om De gamle Bukser og andre blændende melodier. Lørdag aften kl. 19.00 aftenbuffet med drikkevarer ad libitum indtil kl. 24.00 (øl, vand, husets vin, samt kaffe og te) KÆMPE JULESHOW MED THE ROCKING GHOSTS COUNTRY SISTERS BUTTERFLIES

2 dage kun kr.

995,-

3 dage kun kr.

1.385,-

Introduktionsmøde

Et brag af en festaften

Rekvirér program på tlf. 7023 5700

Rejsegarantifond: 1711

Købenshavnsvej 347, 4760 Vordingborg tlf. 70235700, e-mail: info@orslev.dk

www.orslev.dk

Er du vild med at læse? Vil du vide noget mere om forfattere og deres værker? Vil du gerne diskutere de romaner og biografier, du læser, med andre? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så har bibliotekerne i Portalen, Karlslunde og Tune et godt tilbud til dig, som er ganske gratis.

Rekvirer vores nye efterårs- og julekatalog med mange spændende tilbud.

I begyndelsen af september holdes tre introduktionsmøder til læsekredsene, hvor man skal deltage, hvis man ikke tidligere har været med i en læsekreds. Møderne foregår tirsdag d. 1. september kl. 19.00 på Biblioteket i Portalen, onsdag d. 2. september kl. 14.00 på Karlslunde Bibliotek og torsdag d.10. september kl. 14.00

på Tune Bibliotek. Tilmeldingslisterne til læsekredsene åbnes mandag den 24. august kl. 10.00. Tilmelding kan ske enten ved at ringe eller ved at møde personligt op. Biblioteket i Portalen har tlf. 43 95 80 00, Karlslunde Bibliotek tlf. 46 15 27 88 og Tune Bibliotek tlf. 46 13 84 00. Biblioteket serverer et glas hvidvin og lidt mundgodt, mens sæsonens program bliver beskrevet. Læsekredsbestyreren vil desuden være på introduktionsmødet og den første bog, der skal læses og diskuteres, bliver uddelt.

Krimi-hold I år oprettes et nyt hold i Portalen, hvor der læses

krimi- og spændingslitteratur. Det er onsdag aften kl. 17-19. Desuden er der ca. 10-12 ledige pladser i alt på de eksisterende hold mandag og tirsdag aften samt torsdag eftermiddag og aften. Det er nødvendigt at melde sig til holdene på forhånd. I Karlslunde oprettes også et nyt hold onsdag aften, men der er kun få pladser pga. venteliste. I Tune kommer der ligeledes et nyt hold om torsdagen kl. 14-15.30.

Medlemstilbud Det er en god ide at blive medlem af Greve Biblioteks ”Kræs for bogelskere”. Biblioteket har nemlig et gratis medlemstilbud til deltagerne i slutningen af sæsonen.


DIN EGEN LOKALE AVIS

GREVE NYT

Arrangementer

Tirsdag 25.08.09

Comedy Tour D. 30. august 20.00 er der Comedy Tour med trekløveret Povl Erik Carstensen, Sebastian Dorset og Henrik Løjmand. Siden sin debut tilbage i 1991 har Povl været kendt som en af Danmarks mest underfundige og morsomme komikere – og som den skaldede halvdel af John og Aage. Sebastian Dorset har i mange år været bagmand for en række af landets populæreste komikere og tv-shows, men her er han helt i forgrunden med aktuel og skarp stand-up. Løjmand er aftenens dynamiske yngstemand, der står på spring for at stjæle billedet fra de to ”gamle”. Billetprisen er 110 kr.

Le Vent du Nord D. 26. august kl. 20.00 spiller Le vent du Nord i Portalen. Bandet er fire canadiske sangere og multi-instrumentalister fra Quebec, der spiller sange fra det traditionelle repertoire suppleret med egne kompositioner. Le Vent du Nord er en munter og uhøjtidelig koncertoplevelse med engagement, humor og energi. Instrumenterne er guitar, violin, accordeon og hurdygurdy og der er masser af flot firestemmig sang på fransk. Billetpris er 125 kr.

Jazzscenen: Sensation Snake City Youngsters D. 29/08 kl. 13.00 går Sensation Snake City Youngsters på Jazzscenen i Portalen. Bandet består af seks unge topmusikere, der alle har deres gene orkestre. De er samlet fra seks nationer. NIKLAS CARLSSON spiller trombone og kommer fra Sverige, JEROME ETCHEBERRY spiller trompet og kommer fra Frankrig, CRIS TANNER spiller klarinet og kommer fra Australien, ERMUND A. KRISTIANSEN spiller bas og kommer fra Norge, fra Danmark kommer STEFAN ANDERSEN, der spiller trommer og HANS MANTEL spiller banjo og kommer fra Holland.

John B. Sebastian (USA) D. 11. september kl. 20.00 får Portalen besøg af John B. Sebastian, der var frontfigur i Lovin’ Spoonful, som havde en hovedrolle i 60’erne musikalske revolution. Han er manden bag en hel stribe af de mest holdbare sange i amerikansk popmusik. Bandets første syv singler røg alle ind på Top10, hvilket var helt uhørt i en tid, hvor det var Beatles og andre engelske grupper, der var helt dominerende. Og man kender titlerne - ”Do You Believe In Magic?”, ”You Didn’t Have To Be So Nice”, ”Daydream”, ”Younger Girl”, ”Did You Ever Have To Make Up Your Mind?”, ”Summer In The City”, ”Rain On The Roof”, ”Nashville Cats”, ”Darling Be Home Soon”, ”Younger Generation”. John Sebastian forlod bandet mens legen var god, optrådte solo på de berømte festivaler i Woodstock og på Isle of Wight og har siden skabt sig en solo-karriere, der nu heldigvis også bringer ham til Danmark. Billetprisen er 195 kr.

Dansk Håndværk ! kontakt: 2487-2416

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

28 14 33 45 50 12 33 45

Separat rygerum

Husk bordbestilling

Kæmpe Asiatisk Buffet og Mongolian Barbecue Med bl.a.: 2 slags supper, Indbagte: Tigerrejer, blæksprutte, kylling, fisk, Kyllingespyd, Forårsruller, Spareribs samt 9 hovedretter. Barbecue: Strudsfilet, Lammekød, Oksekød, Kylling samt lækre saucer Afslut måltidet med MEGA STOR IS BAR samt kaffe og te.

Alt det for kun kr.

KLINIKKER

118,- pr. couv.

Børn under 12 år kr. 65,- pr. couv.

Helle Skinnerup

Den berømte

Tlf. 20 26 00 28

East Ocean Buffet

www.helleskinnerup.dk

• Kinesiolog • Dawson program • Massør • Life-coaching

www.grevenyt.nu

www.eastocean.dk

Brolægning & Haveservice

23 års erfaring med tilfredse kunder.

D. 3. september kl. 20.00 kan man møde amerikas zydecokonger i Portalen, når Nathan & The Zydeco Cha Chas går på scenen i Portalen. Zydeco er højenergisk og uimodståelig musik fra de amerikanske sydstater ved den mexicanske golf, en ”gumbo” af traditionel sort musik, blues, rock, funk og ballader. Harmonikaen er hovedinstrumentet i zydeco og Nathan Williams – altid iført cowboyhat og solbriller - trakterer, så han virkelig får bandet til at swinge. Et band der i øvrigt rummer både hans bror på guitar, søn på keyboard og fætter på ”rubboard” – en slags vaskebræt, som er uundværligt i et zydeco band. Billetter koster 125 kr.

Restaurant

BROLÆGNING

A+ Brolægning

Nathan & The Zydeco Cha Chas (USA)

ud af huset

kr. 108,- pr. couv. Registreret alternativ behandler (RAB)

19

(Min. 25 couv.)

• A la Carte • Take Away • Selskaber • Diner Transportable • Luxus Orientalsk Buffet

Solrød Center 65 1. th. • Tlf. 56 14 69 88 / 40 54 69 88 Åbningstider: Tirsdag - Søndag: Kl. 17.00 - 22.00 Mandag: Lukket (Køkkenet lukker kl. 21:00)


20

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 25.08.09

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

3.095.000 155.000 19.541/16.487 12.337/10.590 MH1214 1987

Byggeår: Bebygget areal:

100

Boligareal:

142

Grund:

496 5

Rum:

19

Carport:

Flot strandvilla i 3. række Greve - Mågevej

Præsentabel og tidssvarende strandvilla i 1 1/2 plan fra 1987 med flot forsænket, isoleret udestue med gulvvarme samt carport. Stueplan: Entré/trappehall, 2 børnevær. med skabe, hvidt flisebad/toilet, bryggers med naturgasfyr samt stort spisekøkken/alrum med komplette hvidevarer, fliser, skabselementer i hvid med granitbordplader samt udg. til terrasse og til udestuen. 1. salen er med ovenlys og indrettet som ét stort rum (kan opdeles) omfattende kombineret stue, soveværelse og arbejdsværelse med udgang til integreret balkon med havkik. Her får du fin beliggenhed tæt ved vandet og et gedigent hus i fin tidssvarende stand, der er lige til at flytte ind i uden istandsættelse.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

Byggeår: Bebygget areal:

2.695.000 135.000 17.179/14.170 10.601/8.818 MH1184 1975 78

Boligareal:

140

Grund:

199

Rum: Carport:

4 12

Greve Strandbys flotteste hus Greve - Hyldebærengen

Velbeliggende rækkehus i 1 1/2 plan med carport, udhus samt ekstra isoleret loftsetage. Ejd. blev i 2007/2008 komplet gennemrenoveret fra a til z med nyt HTH-køkken i hvid højglans, nyt bryggers, nyt luksusbad/toilet, nyt gæstetoilet, nyt glasparti i stuen og 2 nye yderdøre, nye fuldspartlede gipslofter, granit- og askeparketgulv samt nyindrettet loftsetage. Entré/trappehall, gæstetoilet, bryggers samt køkken i åben forb. med store stue med glasparti og udg. til stor delvis overdækket terasse i ædeltræ og have. 1. sal: Repos, bad/toilet, 2 børnevær. samt sovevær. og loftsetage indrettet som kontor/legevær. God plads og tidssvarende luksus, der er lige til at flytte ind i uden at du behøver at røre en finger.

2.995.000 150.000 19.286/16.230 11.701/10.091 MH1136 1967

Bebygget areal:

122

Boligareal:

154

Grund:

845

Rum: Garage:

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

greve NYT

6 31

Flot familievilla med muret garage Greve - Tyttebærvej

Rummelig familievilla i 1 1/2 plan med muret garage/værksted, udestue og udhus. I flot tidssvarende stand med elegant samtalekøkken med gastronomiske luksushvidevarer, mod. gæstebadeværelse og hall samt elegant udestue i ædeltræ med smukke opvarmede klinker. Hall, pulterrum, gæstetoilet/bad, bryggers med naturgasfyr og direkte adgang til den store garage med sep. værksted, en drøm af et stort samtalekøkken samt stor vinkelstue med skydedøre til delvis overdækket terrasse, brændeovn og franske døre til udestuen med skydedøre til haven. 1. sal: 3 børnevær., kontor, sovevær. samt opr. flisebad/toilet med kar. Velholdt og tidssvarende med god plads og rigtig fine anvendelsesmuligheder.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

5.500.000 275.000 33.630/27.718 20.160/16.790 PB3139 2001

Bebygget areal:

108

Boligareal:

182

Grund:

735

Rum: Kælder:

8 100

282 kvm. patriciervilla fra 2001 Greve - Søagervej

Med pragtfuld, rolig og central beliggenhed lige midt i Greve, 2 min. gang fra stranden og nær skole, station, center og børneinstitutioner, ligger denne spændende patriciervilla i 1 1/2 plan med fuld kælder og ny elegant dobbelt carport og udhus. Her får du det hele - sortglasseret tegl, kobbertagrender og inddækninger, smukke filtsede ydervægge, hvide palætermovinduer, IHC-styring, fuldspartlede gipslofter med indbygningsspots, kostbare granit-, marmor- og egeplankegulve, hvide massive fyldningsdøre, kviste og ovenlys samt høj komfort med gulvvarme overalt. Stueplan indeholder stor præsentabel entré/trappehall med granitfliser, ovenlys og lofter til kip, gæstetoilet/bad med granitfliser og badekar med løvefødder m.m.

KJELDSKOV & CO v/ Statsaut. ejendomsmæglere Henrik Kjeldskov og Mogens Hansen Hundige Strandvej 218 / 2670 Greve / Tlf. 43 90 00 02 / Fax 43 90 00 34 / info@kjeldskov.dk / www.kjeldskov.dk

Greve NYT uge 35  

Lokalavisen Greve NYT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you