Page 1

ОБЕРІГ СТОЛИЦІ

РОЗБУДОВУЄМОСЯ ñòîð.

2

ñòîð.

ІДЕЙНИЙ «РОТЕКС»

4

ñòîð.

6

¹9 (143) æîâòåíü 2010 ðîêó

«Çîëîòå ïåðî» 2006 ð³ê ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, ПРАЦІВНИКИ ПРАЦІВНИКИ СТОЛИЧНОЇ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ! Від імені Солом'янської районної у м. Києві ради та районної державної адмініс+ трації прийміть найщиріші вітання з наго+ ди професійного свята — Дня працівників освіти! Усі ми згадуємо своїх учителів, які навчили читати, писати і рахувати, відкри+ ли безмежний світ книги, запалили іскор+ ку знань, стали у шкільні роки надійними друзями і порадниками. Лише всім вам, шановні педагоги, ми завдячуємо життєвими, про+ фесійними досягненнями й перемогами. Ми вшановуємо у цей день мудрість, безкорисливість і жертовність педагога: учителя, вихователя, викладача, — усіх, хто виховує і навчає майбутнє України, сумлінно виконуючи свій професійний обов'язок. Тож цей день — справді національне свято. Солом'янська освіта є однією з кращих у місті — має вагомі здобут+ ки і користується заслуженим авторитетом завдяки високій якості на+

вчання, високому професіоналізму працівників освітньої галузі, актив+ ному впровадженню у навчальний процес новітніх технологій. Районна влада шанує і високо цінує освітян. Створено дієву систе+ му морального та матеріального заохочення. Протягом багатьох років склалася гарна традиція до Дня працівників освіти нагороджувати рай+ онною освітянською нагородою «Педагогічне сяйво» кращих вчителів. Засновано персональні стипендії кращим молодим учителям та вчите+ лям+новаторам. Щорічно до Дня працівників освіти оновлюється рай+ онна Алея педагогічної слави у сквері ім. К.Д.Ушинського, де вшанову+ ються кращі з кращих. Дорогі наші освітяни! Щиро і сердечно дякуємо за натхненне служіння і відданість такій нелегкій, але вкрай необхідній для суспільства професії, за невтомний творчий пошук і щедрість душі! Міцного здоров'я, наснаги і натхнення у вихованні нової генерації гро+ мадян України! Ç ïîâàãîþ ãîëîâà Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí ÑÈÄÎÐÎÂ

íîâèíè МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО Київська міська державна адміністрація та Київська обласна державна адміністрація підписа+ ли Меморандум про співробітництво. За словами Олександра Попова, ця зустріч — історична подія як для Києва, так і для області. В СТОЛИЦІ СТВОРЯТЬ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Із 31 жовтня ц. р. у столиці будуть утворені районні в місті Києві державні адміністрації, підпо+ рядковані мерії: Голосіївська, Дарницька, Дес+ нянська, Дніпровська, Оболонська, Печерська, Подільська, Святошинська, Солом'янська та Шев+ ченківська. ВШАНУВАЛИ ПРАВЕДНИКІВ БАБИНОГО ЯРУ Керівництво КМДА зустрілося з Праведниками Бабиного Яру, які рятували євреїв та військовопо+ лонених від загибелі під час Великої Вітчизняної війни. За словами Олександра Попова, столична влада вшановує тих, хто здійснив громадянський подвиг. СОНЯЧНІ ГОДИННИКИ У парку «Молодіжний» відкриються сонячні го+ динники у вигляді пам'ятника каштану. ЗАПРАЦЮВАВ ФУНІКУЛЕР Після проведення планових ремонтних робіт розпочав роботу фунікулер. ВІДНОВЛЯТЬ ПАМ'ЯТКИ У планах міської влади до 2012 року відновити всі визначні пам'ятки архітектури, зокрема перші київські фонтани. КИЄВОПЕЧЕРСЬКУ ЛАВРУ ПЕРЕДАНО У ДЕРЖВЛАСНІСТЬ Кабінет Міністрів передав цілісний майновий комплекс Національного Києво+Печерського істо+ рико+культурного заповідника в управління Міністерства культури і туризму. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну. ПАТРІОТИЧНІ ЕКСКУРСІЇ У Парку Вічної Слави відбулось урочисте відкриття міської акції «Пізнай свій край — пізнай себе». Метою акції в першу чергу є патріотичне виховання учнів. ВАШЕ ЗДОРОВ'Я — У ВАШИХ РУКАХ Під такою назвою стартувала у столиці міська програма. Програма адресна та спрямована на киян віком від 27 до 50 років. Фахівці розпочнуть свої консультації безпосередньо на робочих місцях.

и схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина — учителя, вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашого краю, всієї нашої держави. Скільки б нам не було років, кожен з нас згадує свого Вчителя — того, котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Ці слова, які озвучила ведуча свята Тамара Стратієнко під час відзначення Дня вчителя у Центрі дитячої та юнацької творчості Солом'янського району (вул. Героїв Севастополя, 35) відобрази+ ли атмосферу і настрій почесного вчительського зібрання. Освітян району привітав голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації Іван Сидоров. До речі, теж від+ мінник освіти та володар медалі Антона Макаренка. Він побажав отримувати більше задоволення від роботи, а також оцінив «роль учителя у житті як кожної окремої людини, так і держави не+

М

перевершеною». «Я щаслива людина, бо перебуваю в оточенні таких людей», — відзначив районний очільник. Іван Сидоров нагородив низку вчителів Почесними грамота+ ми, Подяками голови Київської міської державної адміністрації та голови Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації. У переддень професійного свята — Дня працівників освіти була оновлена Алея педагогічної слави. З цієї нагоди зібралися вчителі, учні, а також почесні гості: радник прем'єр+міністра Ук+ раїни Станіслав Сташевський, голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров, заступник го+ лови Сергій Бех, начальник Солом'янського районного уп+ равління освіти Олена Рудзинська. Тож сьомий рік поспіль у сквері біля пам'ятника славетному педагогу Костянтину Ушинському відкривається Алея педа+ гогічної слави. За ці роки на Алеї вже було розміщено 126 порт+

ретів кращих педагогів, які створювали і продовжують створюва+ ти славу районній освіті. Нині Алея оновилася 21 портретом по+ важних педагогів. Знайомтесь, це: Ірина Берко, Борис Москов+ ченко, Лідія Вуйтович, Наталія Алексеєнко, Поліна Ярошенко, Те+ тяна Чернозубова, Ольга Ходацька, Ольга Коваленко, Лідія Гуль+ виченко, Тетяна Гончаренко, Ірена Котлярова, Вікторія Дзюба, Ольга Заводович, Ірина Сташевська, Тетяна Серебрякова, Ве+ роніка Турчина, Вікторія Гончарова, Любов Кравчук, Тетяна Ду+ биніна, Ілона Клочкова, Михайло Красиков. Газета «Солом'янка» приєднується до привітань і з власної ініціативи започатковує но+ ву рубрику: «Алея педагогічної слави», де розкажемо про кожно+ го з педагогів. Якщо любові іскру до людей Ви запалили у душі дитини, То ви щасливі, наче Прометей… ²íôîðìàö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè»


2

ЖОВТЕНЬ ÏÐß̲ ˲Ͳ¯ ФУНДАМЕНТ МАЙБУТНЬОГО

207-09-98

1500–1700

7 жовтня ÁÅÕ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, êóëüòóðè òà òóðèçìó

14 жовтня ²ÂÀÙÅÍÊÎ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ñïîæèâ÷îãî ðèíêó, ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñ³â òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

21

жовтня

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну — держав ний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. З 1991 року перебуває у підпорядкуванні Української державної будівельної кор порації «Укрбуд». За 64 роки існування заклад підготував близько 45 тисяч спеціалістів. На сьогодні у коледжі навчається 2 тис. студентів. У планах коледжу відкриття нового навчального корпусу з використан ням передових світових технологій і стандартів. «Будівництво — це потужний локомотив, який здатен вивести економіку з кризи», — такі слова озвучив, вітаючи викладачів та студентів з відкриттям нового корпусу, директор коледжу Валерій Булгаков. А ще у своєму вітально+ му слові відзначив, що «для нашого навчального закладу велика честь зустрічати таких поважних гостей». З нагоди відкриття нового навчально+лабораторного корпусу Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну до навчального закладу завіта+ ли дійсно почесні гості: Прем'єр+міністр України Микола Азаров, віце+ прем'єр+міністр Віктор Тихонов, голова комітету Верховної ради з питань будівництва Володимир Рибак, Міністр регіонального розвитку та будівниц+ тва України Володимир Яцуба, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, президент української державної будівельної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась, голова Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації Іван Сидоров, народні депутати, а також представники посольств іноземних держав, студенти яких навчаються у коледжі. Вітаючи викладачів та студентів з відкриттям нового корпусу Прем'єр+ міністр України Микола Азаров зауважив: «Наша країна стоїть зараз на порозі дуже важких, непростих, але вкрай необхідних для нас реформ». «Будівель+ ний комплекс — це основа благополуччя нашої країни», — зазначив глава уряду. Прем'єр+міністр також відзначив правильність рішення керівництва ко+ леджу відправляти українських студентів на навчання до Китаю, де є чому повчитися: і будівельним, і новітнім технологіям. Хоча, за його словами, ще 40+50 років тому китайські студенти вчилися у нас. А тепер ми їдемо до них.

ËÀÏÀÍÜ Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ

28 жовтня ØÊÓÐÎ Ìàêñèì Þð³éîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

207-09-98 1500–1700 Ãàçåòà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ ðàäè òà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.solor.da-kyiv.gov.ua Âèäàâåöü ÒΠ«Ìåä³à-Ïðîì³íü» Øåô-ðåäàêòîð Ãë³á Áàêàë³íñüêèé Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Íàòàë³ÿ Êàïóñòÿíñüêà e-mail: editor@solonews.kiev.ua Àäðåñà ðåäàêö³¿: 03186, Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 40-À Òåëåôîí: (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: info@solonews.kiev.ua Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñÿ çà òåë. (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: reklama@solonews.kiev.ua Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè ïîçèö³þ àâòîðà. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî äðóêó ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè âñ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ íàäõîäÿòü äî ãàçåòè. Ðóêîïèñè ðåäàêö³ÿ íå ðåöåíçóº ³ íå ïîâåðòàº. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ëèñòóâàòèñÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ ïóáë³êàö³é â³äïîâ³äຠðåêëàìîäàâåöü. Ïóáë³êàö³¿, ïîçíà÷åí³ äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Íàäðóêîâàíî ó äðóêàðí³ ÒΠ«Êàìåðòîí», ì. Ãàéñèí, âóë. ϳâäåííà, 18. Íàêëàä 121 900 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹58. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÓ ¹ 59 â³ä 24.10.02 ð. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ó êîæíó ïîøòîâó ñêðèíüêó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Це результат того, що ми не провели необхідні реформи, не взяли на оз+ броєння сучасні методи та технології. Микола Азаров також вручив почесні грамоти Кабінету Міністрів України та подяки Прем'єр+міністра України кращим викладачам та студентам коле+ джу. З вітальним словом звернувся до присутніх Міністр регіонального роз+ витку та будівництва України Володимир Яцуба: «У цьому навчальному за+ кладі закладається майбутнє України. А ще до наступного року фахівці міністерства та коледжу спільно підготують програму розвитку Київського ко+ леджу будівництва, архітектури та дизайну. «Ми зробимо так, щоб це був кра+ щий навчальний заклад для будівельників усієї України», — зазначив Міністр. За роки функціонування з цього закладу вийшло майже 50 тисяч випуск+ ників, які будували і будуть Україну та її столицю — місто Київ. Серед них є і Герої України, і колишній Прем'єр+міністр, і міський голова, і народні депута+ ти, члени уряду. «Це підтверджує те, що тут готують фахівців найвищого ґатунку», — так заявив під час урочистого відкриття нового навчально+лабо+ раторного корпусу Олександр Попов. А ще, що приємно, окрім подяк, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вручив ордер на трикімнат+ ну квартиру для працівників коледжу. Від багатотисячної армії підприємств та навчальних закладів будівельної галузі привітав викладачів та студентів Президент української державної будівельної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась. За його словами, сьо+ годні у студентів є можливість опановувати нову і таку важливу для нашої будівельної галузі спеціальність — опорядження будівель та будівельний ди+ зайн. Особливо хвилююче вітав викладачів та студентів з відкриттям нового корпусу колишній випускник цього навчального закладу — голова Со+ лом'янської районної державної адміністрації у м. Києві Іван Сидоров. Районний очільник зауважив, що нинішня подія засвідчила: тут закла+ дається фундамент майбутнього. «Наша країна з такими молодими людьми має хороше майбутнє», — наголосив Іван Сидоров. Почесні гості оглянули новий навчально+лабораторний комплекс. ²íôîðìàö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè»

ОСББ «ПОЛІТЕХ» — 5! ОСББ «Політех» (вул. Борщагівська, 145) нещодавно відсвяткувало свій перший п'яти річний ювілей. Мешканцям цього будинку є чим пишатися: і охайним подвір'ям, і спортив ним майданчиком. На подвір'ї будинку зібралися сім'ями та за+ прошені гості із сусідніх будинків. Свято відкрив голова правління ОСББ «Політех» Костянтин Каль+ ний, який нагадав про перші важкі кроки станов+ лення. А вони і справді були тяжкими: і не працю+ ючі ліфти, і неправильно змонтована насосна станція підкачки води, не кажучи вже про не прий+ ання будинку на баланс відповідних служб. До речі, керівник ОСББ «Політех» за свою роботу не отримує зарплатню, але як інші члени об'єднання, Тож, спостерігаючи за дітлахами, яких розва+ сплачує комунальні послуги. жали клоуни «Шустрік» та «Часник», та, оцінюючи чистоту будівлі, її охайність й дивлячись на щасли+ вих людей, подумалось: й справді можемо самі для себе зробити наше життя прекрасним. Було б лише бажання та такі ініціативні керівники, як у «Політеху».

Ювілярів приїхав привітати Андрій Нікончук — начальник Управління житлово+комунального гос+ подарства Солом'янської районної у м. Києві ради та райдержадміністрації, який відзначив, що «ОСББ «Політех» є одним із кращих об'єднань не лише у районі, а й у столиці». За його словами, та+ ка самоорганізація є прикладом для наслідуван+ ня. Тим паче, що зовсім недавно в адміністрації розглядалося питання щодо створення таких об'єднань в інших будинках району. Програма свята була насичена різноманітни+ ми конкурсами. Особливо раділа малеча, отриму+ ючи один подарунок за іншим. Щасливчики були і дорослі, які зареєструвались перед святом у кон+ курсі за номерами квартир, у розіграші отримали комп'ютерну техніку, мобільні телефони та різні знижки в оплаті комунальних послуг.

Газета «Солом'янка» вирішила з перших вуст послухати мешканцівювілярів про своє об'єднання. Алла Прокофєва. Я щаслива, що живу в такому будинку. Особливо відчуваю турботу нашого керівниц+ тва, яке робить наше життя прекрас+ ним. Хотілося б щоб наші люди по достоїнству оцінили це. А ще, щоб досвід нашого «Політеху» переймали інші. До нас приходять з сусідніх будинків і нам дещо заздрять: як у нас чисто і справно працюють ліфти. Станіслав Сумцов. «Політех» — чудова організація, кращої немає в Києві. Бажаю, щоб всі кияни жили в своїх оселях так, як ми. Богдан Приходько. Я люблю свій будинок та двір. Тут гарний май+ данчик, де можна пограти в теніс. Взагалі я люблю Київ. Íàòàë³ÿ ÊÈÐ'ßÍÎÂÀ

ДАІ повідомляє З 10 вересня по 30 жовтня столична ДАІ прово+ дить комплекс профілактичних заходів під умов+ ною назвою «Залізничний переїзд». ДАІ м. Києва нагадує, що згідно з діючим законодавством за по+ рушення правил дорожнього руху при проїзді залізничних колій водію загрожує штраф від 255 до 425 гривень. Якщо ж дії порушника призвели до створення аварійної ситуації, суд може призначити більш суворе покарання: штраф від 340 до 680 гри+ вень, або позбавлення права керування транс+ портним засобом від 1 до 2 років, або виконання громадських робіт на строк від 40 до 50 годин. Техогляд транспортних засобів проводиться в такі строки: з 15 січня до 15 грудня — для авто+ транспорту, техогляд якого проводиться один раз в два роки або один раз на рік; з 15 січня до 30 черв+ ня і з 1 липня до 15 грудня — для автотранспорту, техогляд якого проводиться двічі на рік. Талон тех+ огляду буде дійсним до терміну, який відмічений в ньому під час проходження попереднього ТО. Екс+ плуатація автотранстпорту без талона, виданого в встановленому порядку, з талоном, термін дії якого закінчився, талоном, який не відповідає стандарту або підробним, забороняється.

ØÀÍÎÂͲ ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÐÀÉÐÀÄÈ ГРОМАШЕВ ЛЕОНІД ПИЛИПОВИЧ КАНАРОВСЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Ç äíåì íàðîäæåííÿ âàñ!

Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà ðåäàêö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè» áàæàþòü âàì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ó âàø³é íåâòîìí³é ïðàö³, ðÿñíèõ çäîáóòê³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â, íåçãàñèìîãî ïðàãíåííÿ ïðàöþâàòè â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.


4

ОБ’ЄКТИВ îáåð³ã ñòîëèö³

ëþäèíà ç Ñîëîì’ÿíêè

«AVANTI» — ÇÍÀ×ÈÒÜ «ÂÏÅÐÅÄ!»

І НА ТІМ РУШНИЧКОВІ… У січні 2010 року у Києві розпочалася куль+ турно+мистецька акція із забезпечення виши+ вання рушника «Оберіг української столиці». Ініціаторами цієї акції стали Управління у спра+ вах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Київської міської державної адміністрації, Київський міський Центр роботи з жінками та Благодійний фонд «Український рушник». 26 лютого 2010 року на території Гідропар+ ку відбулося освячення полотна та полоскання рушника у Дніпрі. У червні+липні цього року відбулося вишивання рушника «Оберіг ук+ раїнської столиці» у місті Перечин Закар+ патської області та у місті Житомир за участю жіночого активу міста Києва, Закарпатської та Житомирської областей.

²íäïîøèâ æ³íî÷îãî âçóòòÿ âåëèêèõ ðîçì³ð³â òà çá³ëüøåíèõ ïîâíîò (â³ä 36-ãî äî 44-ãî)

à òàêîæ âñ³ âèäè ðåìîíòó âçóòòÿ

âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 12,

òåë. 248-2133

не училище ім. Р. М. Глієра, Львівський вищий музичний інститут (нині — Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка по класу фор+ тепіано і з 1989 року працює в рідній школі № 8 викладачем і концертмейстером. Так само має чим пишатися як соліст і як педагог. Багато хто вже міг би на цьому й заспокоїтись, рухатись «по рейках» без зайвих зусиль, користуючись заслуженою пошаною. І це було б, як мовиться, цілком законно. Але ситий спокій — зовсім не щастя, тому від такого життя треба тікати, шу+ кати щось нове, вище і ширше, аби любов до музики не перетворилася на щось буденне, од+ номанітне, набридле… За словами учасників дуету, склався він ви+ падково: був запланований концерт, де пані На+ талія мала грати зовсім з іншою колегою, але в останній момент довелося пану Віталію вихо+ дити на заміну. Як концерт, так і дует вдалися на славу, а наші герої відчули, що їх співпраця мо+ же бути більше, ніж просто цікавою. Удачею бу+ ло лише те, що вони «співпали», адже не всякі два музиканти можуть скласти хороший дует, а все інше було результатом дотеперішнього професійного зростання і вже подальшої спіль+ ної роботи: варто сказати хоча б про три міжна+ родні конкурси, лауреатами яких вони стали! Це вже ніяк не випадково. До слова, назва+ девіз дуету з'явилася саме в зв'язку з поїздка+ ми за кордон, а з 1998 року по 2007+й її просто не було, як не було мови й про гонорари. Була лише музика, гра на двох інструментах, а потім і на одному — в чотири руки, коли серця одно+ думців б'ються в такт, коли настрій і думки повністю співпадають і лише підсилюють одне одного. В житті учасники AVANTI — люди різні, але в тому, що стосується репертуару, кон+ цертів чи конкурсів, їх смаки просто щасливо збігаються, приносячи радість і їм, і слухачам. На спільну думку наших героїв, дуже важливо знаходити твори цікаві, оригінальні, навіть екс+ травагантні, щоб можна було складати програ+ ми різноманітні, насичені, цікаві як знавцям і тонким поціновувачам, так і молоді чи слухачам без досвіду. І це їм цілком вдається, адже вони цим живуть, музику вони пропускають через власні душі, піднімаючи і ведучи аудиторію за собою. Варто сказати, що отакий вогонь в сер+ цях запалює і інших, наприклад, син і донька пані Наталії теж вже грають дуетом, а їх педаго+ гом є, звісно ж, пан Віталій. Âàëåð³é ÁÓÐßÊ

ÏÀÒ Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé áàíê

ÊÐÅÄÈÒÓÂÀÍÍß ÍÀ ÊÓϲÂËÞ ÀÂÒÎ ÒÀ ÆÈÒËÀ! ÏÅÍѲÎÍÅÐÀÌ - 14% ð³÷íèõ íà çàëèøêè êîøò³â íà ïåíñ³éíèõ ðàõóíêàõ ³äêðèòòÿ ðàõóíêó òà âèïóñê ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè — áåçêîøòîâíî

ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÂÊËÀIJ ÄËß Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ!

Ліцензія НБУ № 14 від 14.07.2009р.

«Солом'янка» не намагається шукати рецепт щастя, адже всі ми знаємо, що кожним з нас він повинен бути знайдений самостійно. Але ж, як мовиться, одна голо ва — добре, а гуртом і батька можна поду жати. Тому шляхом опитування молодих і не дуже жителів нашого району, людей публічних і «рядових» трудівників різних професій, тих, хто має відзнаки та звання, тих, хто їх обов'язково матиме, а також і тих, хто ніколи їх мати не хотів і мати не міг, ми вже виявили деякі обов'язкові інгре дієнти оцього самого рецепта. Як і слід бу ло чекати, на першому місці стоїть заняття улюбленою справою. Причому більше своїм життям задоволені якраз ті, чия діяльність приносить радість чи користь ще й іншим людям. Дуже бажано, щоб така діяльність дозволяла розвиватися, повсяк час вчитися чомусь новому і йти вперед. Не на останньому місці в списку складових щасливого життя стоять гарні друзі, одно думці або вдячні глядачі. На підтверджен ня цього розповідь про фортепіанний дует AVANTI, що, до речі, італійською якраз і оз начає заклик рухатись «вперед». До його складу входять Віталій Волохоно+ вич і Наталія Лебєдєва+Фівейська, професійні музиканти, тепер — працівники Київської му+ зичної школи № 8. Пан Віталій закінчив КССМШ ім. М. В. Лисенка, потім Київську консерва+ торію (нині — Національна музична академія) ім. П. І. Чайковського, з 1975 року працював концертмейстером, потім старшим методис+ том Методичного кабінету навчальних закладів Міністерства культури України, організовував та проводив науково+практичні конференції професорсько+викладацького складу, аспі+ рантів і студентів вузів мистецтв та культури Ук+ раїни, але фортепіано не полишав: виступав сам як соліст і успішно готував як концерт+ мейстер до виступів та конкурсів молодь, здійснив фондові записи на Українському радіо. Пані Наталія закінчила Київську музич+ ну школу N8, Київське державне вище музич+

§ ñòðîê ðîçì³ùåííÿ â³ä 1 ì³ñÿöÿ äî 1 ðîêó § íèçüêèé ðîçì³ð ïî÷àòêîâîãî âíåñêó § ìîæëèâ³ñòü ïîïîâíåííÿ âêëàä³â

äî 18

в×Ͳ ÏÐÎÖÅÍÒͲ ÑÒÀÂÊÈ: % — ó ãðèâí³, äî 9,75 % — ó äîëàðàõ ÑØÀ, äî 8,25 % — ó ºâðî ÏÐÎÃÐÀÌÀ ËÎßËÜÍÎÑÒ² ÄËß Ê˲ªÍҲ ÏÀÒ ÀÊÁ "ÊȯÂ" - êàï³òàë³çîâàíèé çà ó÷àñòþ Äåðæàâè, áàíê çàñíîâàíî â 1993 ðîö³.

ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÒÀ ×ÅÊÀªÌÎ ÂÀÑ â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ çà àäðåñàìè : âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 1/8, òåë. 455-92-81, 242-72-95, 242-17-22 áóë. ².Ëåïñå, 16, òåë. 408-48-80 âóë.Ëåáåäºâà-Êóìà÷à, 6, òåë. 277-39-12 9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó

З 28 вересня продовжують акцію вишиван+ ня рушника «Оберіг української столиці» кращі майстри народної вишивки Солом'янського району. Два тижні будуть вишивати рушник під керівництвом Заслуженого майстра народної творчості України Ганни Ушеренко членкині Спілки жінок району, подружжя Якимчук+Папа+ луца, учениці Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистец+ тва. Проведення акції «Оберіг української сто+ лиці» — це можливість доторкнутись до пре+ красного, а прекрасне — підґрунтя духовного виховання молоді. Саме тому місцем для про+ ведення акції обрано осередок творчої саморе+

алізації, культурного дозвілля та розвитку юних талантів — Центр дитячої та юнацької творчості Солом'янського району (вул. Героїв Севастопо+ ля, 35). Тож до Центру долучитися до святкового ви+ шивання оберігу столиці були запрошені почесні гості: радник Президента України Валерій Пус+ товойтенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько, го+ лова Солом'янської районної у м. Києві держав+ ної адміністрації Іван Сидоров, начальник уп+ равління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Київської міської державної адміністрації Ірина Голубєва. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Солом'янської районної у м. Києві дер+ жавної адміністрації Іван Сидоров, який відзна+ чив значимість акції. «Духовність має бути най+ першою місією кожної держави, тоді вона ма+ тиме своє майбутнє, і своє продовження» — відзначив голова. Леонід Новохатько подякував за прекрасну ідею авторам і керівництву райо+ ну. Радник Президента України Валерій Пусто+ войтенко попросив майстринь вишити оберіг столиці — рушник — до Дня Києва. Під супровід ансамблю «Чемериця» та ан+ самблю «Горлиця» Центру дитячої та юнацької творчості вишивальниці сіли за роботу. Декіль+ ка стібків власноруч зробили і гості. По закінченні свята були висаджені калини — символ України, гармонії життя та природи, символ нескореності та стійкості; потягу до своїх традицій та звичаїв. Íàòàë³ÿ ÊÈÐ’ßÍÎÂÀ

МІСЯЧНИК З БЛАГО УСТРОЮ 30 вересня 2010 року відбулась розширена нарада у голови Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації щодо заходів проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленен+ ня та поліпшення санітарного стану. У зв'язку з цим Солом'янською райдержадміністрацією видане розпорядження від 20 верес+ ня 2010 року № 869, у якому, зокрема зазначено: провести осінній місячник з благоустрою з 20 вересня по 22 жовтня 2010 року. Цим розпорядженням створено районну комісію з проведення осіннього місячника з благо+ устрою та затверджено планові показники заходів осіннього місячника. Благоустрій території — це безперервний процес, який триває постійно, але пріоритетними завданнями цього місячника комісія вважає, перш за все: 1. Підготовка всіх об'єктів міської інфраструктури до експлуатації в осінньо+зимовий період. 2. Виконання поточного ремонту житлового фонду. 3. Ремонт асфальтобетонного покриття вулиць, доріг, тротуарів. 4. Відновлення благоустрою в місцях розриття. 5. Збереження діючих та створення нових об'єктів зеленого будівництва тощо. Крім того, звернуто увагу керівникам комунальним служб, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розробити план заходів щодо проведення осіннього місячника. ²íôîðìàö³ÿ «Ñîëîì'ÿíêè»

СТОМАТОЛОГІЯ — БЕЗ БОЛЮ! Протезуван ня зубів викори+ стовується при повній або частковій їх втраті,особливо тих, які виконують жувальну функцію.Знімні протези ви+ користовуються навіть у разі втрати одного жу+ вального зуба. У арсеналі сучасної стоматології є технології виготовлення знімних протезів, що мають надзвичайну зручність, високу зно+ состійкість і естетичні властивості. Громіздкі і непривабливі знімні протези, які наші дідусі і ба+ бусі на ніч залишали в склянці з водою, назав+ жди пішли в минуле. Незнімне протезування зубів це: — Протезування винирами. Це облицюван+ ня, що покриває передню поверхню зубів. Такий вид протезування використовується для поліп+ шення зовнішнього вигляду зубів і ліквідації не+ правильного положення, стирання або сколів.

— Протезування вкладками дозволяє про+ вести реставрацію зуба, замінити дефект, який утворився при каріозному процесі. Протезування зубів коронками. Вони служать для покриття зруйнованих карієсом і його ускладненнями зубів і використовуються для поліпшення зовнішнього вигляду зубів, відновлення зубних функцій, відтворення ана+ томічної форми і для зміцнення зубів. Протезування мостоподібними проте зами. Це знімна конструкція, де кріплення здій+ снюється за допомогою коронок, вкладок або коронок з штифтами Знімне протезування зубів : — Частково+знімні протези. — Умовно+знімні протези. — Повністю знімні протези. Усі види протезів виготовляються в зубо+ технічній лабораторії. При значних об'ємах робіт в клініці на дається знижка!!!

Чекаємо Вас за адресою: вул. Солом'янська, 31 тел.: 2751010, (093) 5847474, email: olvident@yandex.ru


5

ГРОМАДА ëþäèíà òà ¿¿ ñïðàâà

íàøå îïèòóâàííÿ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ ДОСЬЄ

— І з чого Ви почали?

Відмінник освіти, Заслужений працівник освіти і на уки України, відмінник столичної освіти, нагороджений Почесною гра мотою Кабінету Міністрів і Почесною грамотою Верховної Ради України, Орденом «За мужність» 3 ступеня

— З проведення педагогічних нарад в своєму училищі українською мовою. Адже ми, поліграфісти, причетні до знаків, до звуків. — То ж стали потихеньку змінювати простір?

Василь Величко: «Я вибрав прак тичну роботу…» У долі цієї людини між словами «життя» і «робота» можна поставити знак рівності. І не дивно, бо напружена і відповідальна праця поглинула усе його єство, значну частину вільного часу, сфокусувавши світло душі, виняткову далекоглядність, талант керівника на досягненні великої мети — процвітання закладу. Більше двадцяти років Василь Павло+ вич Величко очолює один з кращих нав+ чальних закладів столиці — Київське вище професійне поліграфічне училище. Він охочий до інформації, завжди в курсі всіх новин, подій — і в країні, і за її межами, і в районі. — Василю Павловичу, кажуть, в житті, як на довгій ниві… Де вона, нива вашої юності? Звідки починається? — Я в свій час закінчив ремісниче учи+ лище в м. Кривий Ріг Дніпропетровської об+ ласті. Планував так: буде спеціальність — робота знайдеться. Якось в період навчан+ ня, а це було в 1961 році, почув по радіо: «Людина в космосі!» Тоді ж і дізнався, що Юрій Гагарін теж закінчував ремісниче учи+ лище в Люберцях під Москвою, а потім про+ довжив навчання в індустріальному техні+ кумі в Саратові, займався в аероклубі… Ме+ не це дуже «зачепило». І мені захотілося зробити, як він, — стати … космонавтом. Звернувся з великою надією по допомогу до директора училища, щоб направили на подальше навчання в технікум в Саратові. Але туди, не зважаючи на величезне ба+ жання, я не потрапив. Бо існував принцип регіонального комплектування індуст+ ріальних технікумів трудових резервів. Аналогічний заклад був, зокрема, в Києві. Так я став першокурсником Київського індустріального технікуму, не залишаючи юнацьких мрій.

— Як довелося жити і працювати до приходу в поліграфічне училище вже на посаду директора? — Куди тільки не пропонували: і в Уп+ равління профтехосвіти, і в Міністерство освіти, і навіть, в Кабінет Міністрів… Та я подумав і вибрав практичну роботу — досі не шкодую… А коли відбулася реформа освіти — після багатьох різноманітних пропозицій повернувся на практичну ро+ боту, як кажуть, до своїх витоків — до підготовки робітничих кадрів. І на виборній основі в 1989 році став директором полі+ графічного училища. — Чи траплялися на Вашому життє вому шляху люди, які допомогли фор муватися Вашій долі? — Безумовно. І багато. Мені таланило на добрих людей. Але найбільше поважаю одну людину. Це знакова фігура — колиш+ ній начальник Управління профтехосвіти Василь Миронович Тодосієнко. Він і зараз працює на виховній ниві, і досі з ним спілкуємось. — А мова? Як ви долали цю пере шкоду — розмовляючи українською в російськомовному оточенні в столиці України? Коли це відбулось? — Саме в цьому навчальному закладі, починаючи приблизно з 90+го року. Хочу особливо підкреслити — разом з Заслуже+ ним працівником освіти, викладачем ук+ раїнської мови та літератури — Зінаїдою Карпівною Прокопенко, нині пенсіонер+ кою. Потреба говорити рідною мовою викристалізувалася ще в 1982 році… З'явилось внутрішнє бажання.

— Так, почали видавати українською мовою газету «Поліграфіст» різного фор+ мату. Друкували посібники з української мови та літератури. І досі вдома, в моїй галереї пам'ятних знімків один з найдорожчих — знімок з Першої республіканської олімпіади з ук+ раїнської мови та літератури в 1982 році. Організація заходу була на моїй відпові+ дальності. Перед початком серед керівних осіб різних рангів постало питання, хто ж її відкриє? Бо ніхто з них українською мовою не володів. Ось тоді і почув: «Поїдеш і відкриєш!» У той час я був на посаді начальника відділу навчальних закладів в Управлінні профтехосвіти. — Що Ви найбільше цінуєте в своїх колегах? — Перш за все професіоналізм, по+ рядність і відданість справі. Я вже говорив про це на першій верес+ невій педраді. Зараз це — трудовий аван+ гард, носії класичних знань — пенсіонери, і, звичайно, молодь. Всі вони, чудово співпрацюючи, створюють гармонію на+ вчального процесу, передаючи її з по+ коління в покоління, новим наступникам започаткованих династій. — Кажуть, книгодрукування — це артилерія розуму. Яким книгам на даєте перевагу Ви особисто, як полі графіст і читач — бібліофіл? — Я люблю історичну та мемуарну літературу, подобаються яскраві видання естетичного напрямку. — Ваш зодіакальний знак — Терези. Що Ви кладете на свої символічні те рези, щоб завжди бути в комфортній і затишній рівновазі? — Життєвий досвід і набуту мудрість… Ðîçìîâó âåëà Ëàðèñà ÌÀÒ²¯Â

Ï À Í Ñ Ü Ê I Á À Í I íà Ê à ð à â à º â è õ Ä à ÷ à õ Немає нічого кращого, ніж поєднати корисне і приємне — сходити в таку гарну лазню як «Панські бані на Караваєвих Да+ чах», планово чи спонтанно, само+ му чи з друзями, заради відпочин+ ку після важкого дня чи для збадь+ орення перед в а ж л и в о ю подією. Як вже було сказано, кожна справді гарна лазня по+ винна мати — крім чудового пару, чистоти і доброго обслуговування — ще бага+ то чого задля щонайповнішого задоволення відвідувачів закладу. Маю на увазі вдале поєднання простору і затишку, можливість за+ мовити в кімнату відпочинку гарячий трав'яний чай, холодний квас, сік тощо (або й замовити окрему кімнату відпочинку), мож+ ливість отримати професійний масаж, поставити автомобіль на стоянку і тому подібні речі, котрі і створюють «обличчя» закладу, роблять його «своїм» для багатьох. Дуже важливою є також змога не лише вдовольнити гарний апетит, котрий з'являється після парної, але й отримати задово+ лення від просторої і одночасно затишної великої зали та двох стильних «кабінетів», від підкресленої уваги до відвідувача і — що головне! — від смачної і здорової їжі з рук неабиякого шеф+куха+ ря, котрий душі не шкодує , буквально випромінюючи позитивну

енергію. А в таверні «Тиха пристань» він саме такий: хто хоч раз куштував фляки чи їх «двоюрідну се+ стру» солянку, що можуть буквально поставити Вас на ноги навіть після надто «вдалого» вчорашнього свят+ кування, хто насолоджувався неповторними фірмовими блюдами з мідій та креветок, хто був вражений розмаїттям мангального меню (більше 10 страв!), той вже не зможе добровільно їсти в інших закла+ дах. А фламбо, коли на спеціальному об+ ладнанні прямо при Вас готують, напри+ клад, неповторні ме+ дальйони, свинячі і телячі, під різними соусами чи рибу, як і належить таверні! Не слід мовчати і про економічну складову цьо+ го раю для гурманів. Для порівняння: 350 г салату «Цезар» в «Тихій пристані» подають всього за 35 грн. І салат цей тут дійсно гідний своєї назви!

Íàïðèêiíöi æ õî÷ó ñêàçàòè: íà Ïîëüîâié, 71 â áóäíi ç 14.00 äî 24.00 (ñåðåäà — æiíî÷èé äåíü), à ó âèõiäíi ç 9.00 äî 24.00 Âàì çàâæäè ðàäi. Âñi äîâiäêè — çà òåëåôîíîì 401-16-11

НАСКІЛЬКИ, НА ВАШУ ДУМКУ, ІНТЕРНЕТ ВИТІСНИВ КНИГУ? Микола, будівельник, вул. Механі заторів: — Книга та Інтернет не конкурують. Вони скоріше доповнюють одне одного: перша так і лишається джерелом знань, а другий годиться для отримання опера+ тивної інформації і тому може бути конку+ рентом для періодичних видань, власне, лише газет. На мою думку, навіть гарні й надійні електронні книги не замінять традиційних, паперо+ вих, у художніх обкладинках, з професійними ілюстраціями, адже, незважаючи на зручність, електрони не є тим, що мож+ на взяти в руки, відчути вагу і запах. Вони також не є резуль+ татом праці талановитого автора і колективу видавництва, їх не можна подарувати комусь чи поставити на полицю, тому й довіри до них менше — надто вони леткі і легковажні, дуже вже швидко їх можна переставити, помінявши зміст на про+ тилежний. Книга ж в цьому розумінні більш фундаментальна. Галина Луківна, пенсіонер, вул. Гарматна: — Це в кожного по різному: молоді більше шанують всесвітню мережу, у них є всі ці прилади з собою завжди, та й модно у них читати з екранчика. Старші люди звикли до книги вже хоча б тому, що вона не залежить від акумуляторів і не ломається. Можливо, пізніше, ставши більш зрілими, нинішня молодь також зробить переоцінку цінностей. Або до тих пір вже всі хороші книги матимуть електронних двійників, в тому числі й українські, то й ми пе+ рейдемо на читання книг он+лайн. Думаю також, що чіткої і однозначної відповіді на постав+ лене питання немає навіть в Інтернеті: ніяк не можна опера+ тивно зібрати таку статистику, особливо серед тих, хто в за комп'ютер і не сідає. Та й не треба таку відповідь шукати — нехай все йде природнім чином. Леонід, начальник відділу, вул. Солом'янська: — Колись говорили, що кіно замінить театр. Потім говорили, що те+ лебачення витіснить і кіно, і так і не+ замінений театр. І що? Ми просто маємо більший вибір. Вважаю, що все має корисні сторони (хороша книга, правда, має лише такі!), тому можемо в різних випадках використовувати те, що кра+ ще. Особисто я для відпочинку дома читаю паперові книги (дуже люблю читати), а от у відпустку так багато книг взяти не можу. Тому й беру електронну книгу, вірніше, цілу бібліо+ теку. Скажу, що були випадки, коли я купував типографські книги після того, як прочитав їх в Інтернеті. Олександр Тимофійович, пенсіонер, вул. Уманська: — Вже книг не читаю: нового нічого вони мені вже не скажуть. А от новини люблю дивитись по телевізору. І вся моя сім'я так само. Комп'ютер стоїть злома+ ний, але ми не переживаємо з цього при+ воду. Лариса Андріївна, директор шко ли, Червонозоряний проспект: — Я звикла до книг, більше їх люблю і більше користуюсь. А от хлопці мої все потрібне швидше знаходять в Інтернеті, хоча дома прекрасна бібліотека, котру вони добре знають. І що ж тут поганого? Нема ніякого протиріччя, кожне по+ коління має свої вподобання. Не думаю, що Інтернет колись витіснить книгу зовсім, але ж де в чому він таки опера+ тивніший і універсальніший, тому й звертаємось до нього все частіше. Ірина, студентка, вул. Кавказька: — Де в чому Інтернет трохи витіснив книгу, але в цьому нема нічого поганого. Навіть для тих, хто книгу традиційно по+ важає більше. Краще б нам підняти пи+ тання про авторські права, котрі без+ совісні люди порушують з допомогою Інтернету. Або про русифікацію ук+ раїнського інтернету. Та й ще багато є цікавіших питань, на+ гальніших і важливіших, оть би ними хтось зацікавився. Îïèòóâàííÿ ïðîâ³â Âàëåð³é ÁÓÐßÊ

9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó


6

НАШ ДІМ ï³äïðèºìñòâî ðàéîíó

ДРУКУЄМО ІДЕЇ…

торам, менеджерам, виробничникам втілювати вибаг+ ливі задуми клієнтів у вироби, які прикрашають про+ дукти на полицях супермаркетів.

Післямова Ми запросили до розмови директора підпри+ Ці слова — візитна картка підприємства, що красуються великими літерами на стенді. А поруч ємства «РОТЕКС» Віктора Карасевича. різноманітні кольорові картонні упаковки на різні смаки. Таке враження, що потрапив у світ упа+ ковки: одна красивіша за іншу. — Вікторе Миколайовичу, назвіть, будь ла Йдеться про Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідно+конструкторське бюро ска, для яких галузей Ви виготовляєте картонні «Роторні екологічні системи» («РОТЕКС»), яке спеціалізується на виготовленні пакувальних ви+ упаковки? робів з картону. За обсягами реалізованої промислової продукції підприємство займає 12+те — Насамперед для харчової і фармацевтичної про+ місце серед 66 промислових підприємств району. мисловості. Скажімо, у кондитерській промисловості, Колективний портрет це «АВК», «Nestle», «Житомирські ласощі», «Конті», у Історія створення, шлях розвит+ лікеро+горілчаної галузі такі бренди, як: «Nemiroff», ку і перспективи діяльності цієї ком+ «Оболонь», «Клинков», «Хортиця», «Helsinki» «Шустов», панії безпосередньо пов'язана з «Перша гільдія», у рекламній діяльності — МТС», зміцненням різних галузей україн+ «Київстар», «Українські радіосистеми». У фармацев+ ської промисловості. Заснована і тичній галузі — упаковка для ліків «Корвалтаб», яку, до розташована на базі одного з відо+ речі, наразі рекламують по телебаченню. мих підприємств — заводу «Експе+ — На сьогодні, щоб утриматися на ринку, треба риментальних промислових техно+ постійно вдосконалюватися. Чи впроваджуються у Вас нові технології? логій» у 1995 році, вона розпочина+ — Поряд з традиційними технологіями, з 2007 ро+ ла свій шлях з виготовлення звичай+ ної друкарської продукції, буклетів, ку підприємство опанувало нові на друкарському рин+ книжок. Поряд з цим, вдало здійсне+ ку роботи з ультрафіолетовими фарбами, виготовлен+ ний засновниками моніторинг ринку ня пакувань з пластику, застосовуючи (першими на свідчив про зріст якісних характери+ Україні) ультразвукове зварювання. Маємо за свою стик українських товарів і низький продукцію нагороди. рівень пакування. Починаючи з 1997 — Які саме? року виготовлення саме картонної упаковки стало звичайною для підприємства справою, хоча й —У 2007 році підприємство визнано лідером паку+ виготовлялось на ручному обладнанні і без особливих вимог до якості. Але вже трохи згодом з 2002 року прискіпливі потреби вітчизняного ринку у виробництві кашированої гофроупаковки вальної галузі України. У 2009 році ми стали перемож+ свідомо дали поштовх для розвитку цього напрямку і в умовах «Ротекса». Реалізація цієї ідеї ста+ цями Всеукраїнського (державного) конкурсу якості ла спроможною завдяки одному з засновників Товариства — Віталію Ковалю. Закупівля кожного продукції «100 кращих товарів України». А ще трудо+ з видів технологічного обладнання стала хоч і не рішучим, але впевненим кроком до втілення за+ вий колектив підприємства нагороджений Почесною думів з панування на ринку повнокольорових і сувенірних кашированих пакувань. Вчасне і якісне Грамотою Кабінету Міністрів України. виконання замовлень здійснюється за допомогою сучасного виробничого устаткування і дає — Вікторе Миколайовичу, куди переважно поставляється Ваша продукція? можливість не залежати від підрядників. — Сьогодні серця майже двохсот співробітників б’ються в такт, що відображено у виробах — Розроблені упродовж багатьох років конструктивні особливості, дизайн і якісні властивості підприємства. Я пишаюся своїм колективом, який починав виготовляти продукцію ще ручними виробів дають змогу постачати їх не тільки до Молдови, Грузії, Угорщини, Болгарії, Росії та Біло+ операціями, — зізнається директор підприємства Віктор Карасевич. Це молодий колектив як ду+ русі, а й багатьом українським підприємствам+експортерам промислових товарів. Загалом сьо+ шею так, і за віком. Мені навіть складно когось виділити з єдиної команди, хіба оператора каши+ годні ми намагаємося тримати нашу справу на рівні мистецтва спілкування з людьми, майстер+ рувального обладнання Євгена Кучинського, оператора висічного обладнання Юрія Бубела, май+ ності втілення ідеї, вміння якісно і вчасно виконати вимоги замовника. Над цим і працюємо. стра+друкаря Віталія Сапронова, заступниак начальника цеху Валентину Янчик. Íàòàë³ÿ ÊÀÏÓÑÒßÍÑÜÊÀ Саме новітні технології дали змогу дизайнерській студії, досвідченим художникам+конструк+

26 âåðåñíÿ — Äåíü ìàøèíîáóä³âíèêà

ЛОКОМОТИВ ЕКОНОМІКИ Саме так називають машинобудівну галузь. У Солом'янському районі функціонує 66 промислових підприємств, з них 27 — маши+ нобудівні. За даними Головного управління статистики у м. Києві, за січень+серпень 2010 року промисловим комплексом району ре+ алізовано понад 1,46 млрд. грн. промислової продукції, в т. ч. ма+ шинобудівною галуззю — 533,0 млн. грн. З нагоди Дня машинобудівника у райдержадміністрації відбу+ лися урочистості, на яких з вітальним словом виступив голова райдержадміністрації Іван Сидоров. Він привітав трудові колек+ тиви машинобудівних підприємств в особі їх керівників та побажав їм нарощувати здобутки, в першу чергу щодо повного заванта+ ження виробничих потужностей, збільшення випуску інноваційної продукції, і як наслідок — зростання заробітної плати. Подяки голови отримали 15 найкращих працівників галузі, се+ ред них Юрій Бондарєв — електрик енергомеханічного цеху ЗАТ «Компанія Росток», Валентина Власенко — гальванік 4+го розряду ВАТ «Меридіан» ім. С.Корольова, Василь Місяць — начальник спецсектору ВАТ «Київський електровагоноремонтний завод», Наталія Кузуб — інженер з підготовки кадрів ДПВ ВО «Київприлад» та ін. Відрадно, що серед нагороджених є і молоді машинобудів+ ники. Саме тому Голова ради директорів підприємств району В'ячеслав Проценко зі словами подяки звернувся до молодої зміни й зауважив, що «маємо навчати молодь, щоб завжди була спадкоємність поколінь і молоді люди були горді за свій завод, на якому працюють». Зі словами подяки до машинобудівників звернувся заступник голови Солом'янської райдержадміністрації Микола Якимович, який зазначив, що машинобудівна галузь найсуттєвіше зазнала впливу економічної кризи, але при цьому жодне промислове підприємство району не збанкрутоване і на всіх їх, за винятком од+ ного, своєчасно виплачується заробітна плата. Деякі підприємства машинобудівної галузі випускають про+ дукцію, яка не має аналогів в Україні. Скажімо, на державному підприємстві ВО «Київприлад» у рамках українсько+бразильського проекту «Алькантара Циклон Спейс» завершено розробку кон+ структорської документації та здійснюється підготовка виробниц+ тва для виготовлення системи контролю якості електропостачан+ ня технологічного обладнання стартового комплексу, технічного комплексу ракети+носія, технічного комплексу космічного апара+ та і головного блоку ракети+носія «Циклон+4». ВАТ «КЕВРЗ» є єдиним підприємством України, яке виконує ремонт усіх типів і серій електропоїздів, а також капітально віднов+ лювальний ремонт з подовженням після ремонту терміну експлу+ атації електропоїздів ще на 15 років. І цей перелік можна продовжувати, тому що кожне машино+ будівне підприємство району унікальне! Íàòàë³ÿ ÊÀÏÓÑÒßÍÑÜÊÀ

9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó

22 âåðåñíÿ — Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè

ПІД ВАЛЬС СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСУ 11 липня 1941 року крупні моторизовані частини воро га проривались до столиці України. Тоді за 20 км. від сто лиці ворог був зупинений радянськими військами. У за хисті міста брали участь і народні ополченці. Серед них був і Андріан Галябарник. В ополчення вступали добровільно. Особливо патріотич+ ний рух був поширений серед молоді. В райком комсомолу ра+ зом із іншими хлопчаками прийшов записуватися в ополчення і Андріан Галябарник, приписавши собі два роки. Рота була сформована у Залізничному районі в двоповерховому будинку по вулиці Саксаганського. Основною зброєю ополченців тоді була пляшка із запалювальною сумішшю. І завданням добро+ вольців було навчитися користуватися цією сумішшю. Адже тоді справжніх гранат не вистачало. — Наш взвод, — згадує Андріан Галябарник, — займав опорну точку в районі Солом'янської площі. Що являла собою опорна точка? Це землянка, у якій зберігались боєприпаси, та бруствер, обкладений мішками з піском. Все було розрахова+ но: німецькі танки, наштовхнувшись на штучну перешкоду, при+ зупиняли хід, а цей час на німецькі машини летіли пляшки з сумішшю. До підходу частин Червоної Армії ополченці займали бойові позиції першої лінії оборони Києва. В міру прибуття радянських бійців ополченці перейшли на вогневі позиції другої лінії оборо+ ни. На початку серпня жорстокі бої велися у напрямку Пирого+ во, Мишоловки. — Фашисти, — згадує Андріан Галябарник, — намагались увійти в Київ. Адже на 8 вересня німецьке командування запла+ нувало парад своїх військ. Тож 7 серпня в районі села Жуляни

Оголошення Консультативний пункт для сімей з проблемами залежно+ стей та ВІЛ/СНІДу Солом'янського районного у місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді пропонує безкоштовну психологічну, соціальну допомогу наркозалеж+ ним та їхнім родинам! Звертайтесь за адресою: вул. Єреванська, 3 (клуб «Ор+ лятко»), п'ятниця, субота — 14.00+20.00. Консультації нарколога, психолога щодня — 9.00+19.00, за адресою: вул. Довженко, 2, кімната, 14, тел.: 456+11+28

ЯРМАРКУЄМО 9 жовтня — вул. Героїв Севастополя, 42 16 жовтня — вул. Стадіонна 23 жовтня — просп. Комарова, 28 30 жовтня — вул. Івана Пулюя, 5

розгорілись жорстокі бої. І нам, ополченцям, довелося вступити в сутичку з ворогом. ...Тримаю в руках архівну довідку: «Бійці полку продовжували боротьбу з ворогом в партизанському підпіллі». Так, з жовтня 1942 р. по листопад 1943 р. Андріан Галя+ барник стає учасником підпільної групи Олек+ сандрівської слободи Залізничного району. Колишні бійці комсо+ мольського полку вико+ нували завдання з ви+ воду із ладу рухомого складу поїздів на залізничному складі, псуванню авіаційної техніки тощо. У жовтні 1943 року, коли нависла загроза арешту Миколи Кулініча, його провели в партизанський загін. З ним передали всю зброю, яку несли через Святошинський ліс. Деяку зброю поклали в футляр настінного годинника матері Андріана Галя+ барника, від поштовху час від часу грала мелодію пружина. Підпільники жартували: «ось німці позбігаються на танці під «Вальс Святошинського лісу». Íàòàë³ÿ ÊÈÐ'ßÍÎÂÀ

Водоочисники «Ековод» — спробуйте смак чистої води! ТРИ ВИДИ ВОДИ: ЖИВА (ЛУЖНА), МЕРТВА (КИСЛА), ПИТНА ВОДА. — відсутність витратних матеріалів — обеззараження на 100% — очистка води від шкідливих елементів — насичення води іонами кремнію — оздоровлення організму Метро «КПІ», вул. Шулявська, 20 тел.: (044) 2360210, (044) 2365459 www.ecovod.ua

ПРЕД'ЯВНИКУ КУПОНА ЗНИЖКА — 3%


7

ПРАВОВА СТОРІНКА

ДІТИ МАЮТЬ ЗНАТИ: ЯК ПО МІСТУ КРОКУВАТИ Збереження життя та здоров'я людини — головне зав дання будьякого суспільства. З цією метою були створенні правила дорожнього руху, і з цією ж метою правоохоронці рекомендують та вимагають їх дотримуватися. З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на доро гах. А це, в свою чергу, підвищує відповідальність учас ників дорожнього руху: водіїв та пішоходів. І щоб не трапи лася біда, не сталася аварія — всі мають знати та виконува ти ПДР. А найкращий спосіб змусити громадянина слідку вати правилам — навчити ще в дитинстві, а з роками закріпити знання. Виконуючи Закон України «Про дорожній рух», у нашій дер+ жаві проводився Всеукраїнський конкурс+рейд «Увага! Діти на дорозі!». Педагоги Центру творчості на столичному мікрорайоні Відрадний в рамках діючої програми «Ми — здорове покоління» разом з методистом Науково+медичного центру управління освіти Солом'янської районної в м. Києві держадміністрації Світланою Мельниченко розробили програму місячника з без+ пеки дорожнього руху. В ході її виконання викладачі ЦДЮТ за участю працівників адміністрації та міліції організували ряд ціка+ вих, захоплюючих заходів. Нещодавно гомінлива юрба школярів молодших класів крокувала «зеброю» до Центру творчості дітей та юнацтва Солом'янського району столиці. Одразу за пішохідним переходом, щоб отримати дозвіл руши+ ти далі, їм довелося відповісти на складні та ка+ верзні питання казкового Світлофора про правила дорожнього руху. Потрапивши нарешті до фойє Центру, діти од+ разу «заблукали» у «лісі» дорожніх знаків, але швидко та впевне+ но проклали собі шлях. Казкові герої театру «Дієз» вчили дітей правильно крокувати вулицями міста, а допомагали їм справжні працівники державтоінспекції. Оксана Іванова, інспектор з

«Îá³öÿâ íå çíà÷èòü îäðóæèâñÿ», àáî íîâ³ àôåðè — ñòàð³ íàñë³äêè Фантазії шахраїв можуть позаздрити навіть відомі сценари+ сти. Їх вигадкам немає меж, аби досягнути головної мети будь+ якого афериста — змусити людину відкрити гаманець і віддати свої гроші йому — красивому, ввічливому, доброму чи нещасно+ му. Ми розповідали багато схем, аби попередити громадян, як не стати жертвою крутіїв, а останні, в свою чергу, вигадують все нові та нові. Нещодавно працівники Солом'янського райуправління сто+ личної міліції затримали кримінальну парочку, яка за один тиж+ день спромоглася скоїти шість злочинів. А діяли вони так. До офісу приватної фірми заходив пристойно вдягнений чо+ ловік з питанням, чи не знаходили вони теки з документами. Мовляв, дуже важливі папери, необхідні для багатомільйонної оборудки, були загублені саме тут, за цією адресою. Бізнесмен готовий віддячити чималенькою сумою людині, яка знайде доку+ менти. Офісні працівниці передивляли всі свої папери, загляда+ ли під столи та в щілини, раптом комусь пощастить, але тека не знаходилася. Про всяк випадок підприємець залишав номер мобільного. За кілька годин до фірми заходив новий гість — дівчина, яка неподалік знайшла теку з документами. Здивовані працівниці телефонували бізнесмену, розповідали неймовірну історію і чу+ ли у відповідь слова радості та щирої вдячності. Дівчина, зро+

профілактичної роботи районного відділу ДАІ, допомогла дітям засвоїти основні правила поведінки зразкового пішохода. Після чого школярі на відмінно склали «іспит» у вікторині «Чи знаєш ти дорожні знаки?». І на додаток мали можливість подивитися ціка+ ве театралізоване видовище «Дорожні пригоди старухи Шапок+ ляк». Весела вистава повністю заволоділа увагою дітлахів. Вони емоційно реагували, сміялися, згодом обговорювали побачене з дорослими, які добре розуміли, що 6+10 річних громадян мож+ на чогось навчити лише в ігровій формі. Після вистави організатори, які мають неабиякий досвід спілкування на важливі теми з малечею, уміло наголосили на важливих моментах спектаклю, «закріпили» побачене у голівках дітлахів. І тепер мають надію, що ці учні інтуїтивно не потраплять у безпечну ситуацію на дорозі, навіть не згадуючи заучених пра+ вил. А значить головне завдання — збереження людського жит+ тя, а особливо життя дитини — досягнута. На завершення підростаючі громадяни оглянули районну виставку+конкурс учнівських робіт з природних матеріалів «Осіння дорога» й привітали переможців — учнів шкіл: №№ 64, 71, 174, 178, 229, 318, 324, ШДС «Стежина», гімназії «Ерудит», Авіакосмічного ліцею, Палацу дитячої та юнацької творчості Со+ лом'янського району. ³ää³ë ÄÀ² Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó, â³ää³ë ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÖÄÞÒ

êðèì³íàë зумівши важливість своєї знахідки, вимагала грошової винаго+ роди, підприємець телефоном обіцяв заплатити вдвічі+втричі більше. Але, на жаль, в цей час він знаходився на протилежному краю міста. Добросердні жіночки забирали на збереження доку+ менти, віддавали молодиці свої гроші та чекали «золоті гори» від ділового чоловіка. З плином трьох+чотирьох годин, коли бізнес+ мен не приїжджав, а його мобільний виявлявся поза межами, жінки розуміли: їх ошукано, і прямували до міліції. В обідню перерву одна з потерпілих помітила «бізнесмена» з дівчиною у парку — парочка задоволено прогулювалася. Жінка не вчинила галасу, а зателефонувала до міліції. За кілька хвилин інспектори патрульної служби затримали підозрюваних. Згодом інші потерпілі впізнали зловмисників, які їх ошукали. Наразі чоловіку і жінці висунуте звинувачення у скоєнні шах+ райства. Вже встановлено, що «підприємець» — 39+річний уро+ дженець Молдови, який ніде не працює та останнім часом про+ живає у 30+річної киянки, яку й вмовив провернути аферу. У ми+ нулому він вже притягувався до відповідальності за скоєння крадіжки. Слідство триває. Шановні громадяни! Будьте пильними, не дайте зловмисни+ кам можливості ошукати себе. А якщо вже трапилася з вами та+ ка біда, не гайте часу, звертайтеся до райуправління міліції чи телефонуйте 102. ²ðèíà Á²ÁÀ, ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà Ñîëîì'ÿíñüêîãî ÐÓ ì³ë³ö³¿

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ Проектом «Будівництво комплексу будинків і споруд для обслуговування міжнародного аеро+ порту та реконструкція існуючого терміналу в Солом'нському районі м. Києва.1 черга будівництва» передбачається розмістити в межах існуючого землевідводу КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жулини) новий міжнародний термінал «А» і комплексом інженерних споруд: котельнею, дизель+ ною електростанцією, передбаченою на випадок аварії на центральних електромережах та двома відкритими гостьовими автостоянками на 156 і на 75 машино+місць. Котельню планується обладнати трьома газовими водогрійними котлами КСВа+2.0 потужністю по 2,0 МВт, які мають поліпшені екологічні характеристики. В якості джерела аварійного електропостачання запроектована дизель+генераторна установ+ ка фірми «Cummins Power Generation» (Великобританія), потужністю — 400 кВА. У процесі експлуатації від організованих джерел викидів в атмосферне повітря будуть надхо+ дити: азоту діоксид, вуглецю оксид, азоту оксид, вуглеводні граничні, сажа та сірчистий ангідрид, загальною кількісно; 1,7163 т/рік; 0,8579 г/с. За результатами розрахунків розсіювання на ЕОМ, максимальні очікувані рівні забруднення приземного шару атмосферного повітря в районі най+ ближчої житлової забудови будуть становити в межах — 0,1 ГДК населених місць без урахування фонових концентрацій. Водопостачання та водовідведення терміналу «А» планується централізовано від міських ме+ реж. Дощові та талі води з території автостоянок проходитимуть очистку на локальних очисних спорудах «Oleopator» (Чехія). Господарчо+побутові відходи та сміття будуть збиратися у сміттєзбірні контейнери та вивози+ тись спеціалізованим автотранспортом. Після закінчення будівельних робіт передбачається благоустрій та озеленення території. Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця з дня публікації до відділу охорони довкілля та вторинних ресурсів Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, тел. 207+09+75.

Ñîëîì’ÿíêà êîíñóëüòóº

ÏÐÈÉÎÌ ÒÀ ÐÎÇÃËßÄ ÄÎÊÓÌÅÍҲ ÍÀ Ó×ÀÑÒÜ Ó ÊÎÍÊÓÐѲ Державний орган, у якому прово+ диться конкурс, зобов'язаний опу+ блікувати оголошення про прове+ дення конкурсу в пресі або поши+ рити його через інші офіційні засо+ би масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості: 1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів; 2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розмі+ ру та умов оплати праці надається кадровою службою; 3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним ор+ ганом згідно з типовими професійно+кваліфікаційними ха+ рактеристиками посад державних службовців; 4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу). В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи: — заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про оз+ найомлення заявника із встановленими законодавством обме+ женнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; — заповнену особову картку (форма П+2ДС) з відповідни+ ми додатками; — дві фотокартки розміром 4 х 6 см; — копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; — відомості про доходи та зобов'язання фінансового ха+ рактеру щодо себе та членів своєї сім'ї; — копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою. Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених доку+ ментів до заяви не додають. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, реко+ мендації, наукові публікації тощо). Забороняється вимагати відомості та документи, подан+ ня яких не передбачено законодавством. Кадрова служба державного органу перевіряє подані до+ кументи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прий+ няття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою служ+ бою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберіга+ ються у кадровій службі. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. ßíà ÕÀÐ×ÓÊ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³

СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ З початку поточного року в м. Києві виникло 3379 пожеж, з них тільки в Солом'янському районі — 346 пожеж, на яких заги+ нуло 5 осіб та травмовано 7. Але на долю вогнеборців випадає не лише мужньо рятувати людей від пожеж, надзвичайних ситуацій та стихії, а й допома+ гати уникнути біди обачливим громадянам. 30 вересня 2010 року на лінію МНС поступила тривожне звер+ нення громадянки, що проживає в м/р Жуляни по вул. К. Маркса з проханням допомогти їй спиляти старе дерево, що струхло та могло впасти на житловий будинок та призвести до біди. 592-19-95, 221-47-21 Керівництво Солом'янського РУ ГУ МНС України в м. Києві Чоловік 45 років зніме відгукнулося на прохання жінки та вирішило допомогти. Підго+ кімнату на три місяці в рай тувавши всю необхідну для ліквідації «стомленого» часом дере+ оні Севастопольської площі ва та залучивши кваліфікованих працівників КП «УЗН», ряту+ Своєчасну оплату, чис вальники з усією відповідальністю взялися за справу. тоту та порядок гарантую Дерево довго опору не чинило та швидко здалося вправ+ Тел. 093 0052518, 067 ності рятувальників МНС. 7288430

9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó


8

ПРО ВСЕ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ СЕРДЕЦЬ

Ó Ñï³ëö³ æ³íî÷èõ îðãàí³çàö³é ðàéîíó

25 вересня на честь 25+ї річниці з дня заснування в Малій повітряній академії урочисто провели день відкритих дверей, аби всі зацікавлені діти та бать+ ки могли ближче познайомити+ ся з славним минулим і сього+ денням цього унікального (в Ук+ раїні подібного немає) позашкільного закладу, а також почути про плани на майбутнє. Колектив складається з людей досвідче+ них (наприклад, заввідділом технічної творчості Михайло Кра+ сиков цьогоріч вшанований на Алеї педагогічної слави району), але повних сил та енергії і гото+ вих підтримати всі ініціативи керівництва, тому всі ці плани будуть обов'язково здійснені за+ для блага району і підростаючого покоління. Âàëåð³é ÁÓÐßÊ

²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ÔÎÐÒÅÖ²

Із історії району До Великої Жовтневої соціалістичної революції Солом'янка була невеличким приміським виселком, в якому проживало до 15000 чоловік, переважно робітників і службовців Південно+ Західної магістралі. Тут не було ніяких великих промислових підприємств, крім Київських головних майстерень залізниці. «Мала» промисловість Солом'янки складалась з однієї пекарні, чотирьох трактирів і харчевень, трьох швейних майстерень, гребінцевої, механічної та палітурної майстерень. Що ж являла собою Солом'янка у минулому? Зовсім небага+ то ми знайдемо матеріалів про цю околицю в нашій літературі. 2 березня 1874 року у Києві був проведений географічним това+ риством одноденний перепис населення Києва та його око+ лиць, з якого ми довідуємося, що на Солом’янці разом з Прота+ совим Яром проживало 3910 чоловік. В передмістях Шуляки, Солом'янки, Деміївки та інших не було жодного лікаря, провізо+ ра, жодної аптеки. «Медицину» представляли на Солом’янці 9 фельдшерів (серед них 5 неписьменних) і дві повитухи. У той час на Солом'янці було 379 жилих будинків, 132 побу+ довані до 1864 року, у тому числі 76 землянок та мазанок, з них 74 вкриті соломою. От звідки і «Солом'янка». На всю Солом'янку був лише один кам'яний будинок. Найбільшим підприємством на Солом'янці були залізничні майстерні, де працювало до 1,5 тисячі робітників. (Із книги «Залізничний район міста Києва», 1959 р.)

Редакція завдячує Валентині Дідченко за сприяння у підго+ товці матеріалу. Продовження у наступних номерах.

Нещодавно відбувся черговий одно+ денний виїзний семінар голів жіночих рад району на тему щодо проблеми ген+ дерної політики на сучасному етапі. Цього разу нас гостинно приймала гос+ подиня етнопарку «Радомисльська Папі+ рня» Ольга Богомолець —доктор медич+ них наук, головний лікар клініки лазерної медицини Інституту дерматології, коор+ динатор Європейської асоціації лазер+ Ìàð³ÿ Âîëîøèíà ної дерматології у Східній Європі. Голова спілки жіночих організацій району Ніна Новікова привітала учас+ ників семінару. Вони всі із великою цікавістю ог+ лянули територію парку, прослухали хвилюючу розповідь Ольги Вади+ мівни про історію засну+ вання архімандритом Єлисеєм Плетенецьким паперової фабрики, що єдина в Центральній Ук+ раїні виготовляла папір, на якому протягом двох віків друкувала свої книги друкарня Києво+Печер+ ської лаври. Це була справжня фортеця, споруджена на висо+ кій скелі, яка, на жаль, пустувала віками, а сьогодні відрод+ жується. Щодня тут проводяться екскурсії, семінари та тренін+ ги, а ще святкують весілля й відпочивають колективами та сім'ями. Іще зараз в приміщеннях папірні працюють робітники, вони зміцнюють береги та містки, кують двері, реставрують старо+ винні скрині. Учасники семінару оглянули зразки української ікони з влас+ ної колекції Ольги Богомолець та експозицію старовинних карт. Крім того, Ольга Вадимівна, до речі, лікар у п'ятому по+ колінні Богомольців, ознайомила присутніх з роботою клініки лазерної медицини Інституту дерматології, з досягненнями у лікуванні захворювання раку шкіри. Перед слухачами виступила і доктор філософських наук Іри+ на Федорова.

30 âåðåñíÿ — Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü á³áë³îòåê

ОСЕРЕДКИ ПРОСВІТИ І ДОЗВІЛЛЯ Як би там не намагалися переконати людство, що Інтернет — це новітні технології, але книгу, погодьтеся, не можна заміни+ ти нічим. А тим паче сьогодні, коли зросла соціальна значимість бібліотек, які є чи не єдиним соціальним закладом, де послуги надаються безкоштовно. Нині у районі діє централізована бібліотечна система, яка об'єднує 17 бібліотек: 10 бібліотек для дорослих та 7 бібліотек для дітей. Щороку їх відвідують 58 тис. користувачів, тобто кож+ ний 5+й мешканець району.

Сьогодні фонд бібліотечної системи Солом'янського району налічує понад півмільйона видань. Утім, бібліотеки пропонують не лише зустрічі з книгою, а й клуби за інтересами, літературно+ музичні вітальні, літературні і театральні абонементи, виставкові галереї, школи материнства і здоров'я, конкурси, вечори відпо+ чинку, ранки для дітей, зустрічі з письменниками, артистами, працівниками музеїв тощо. З нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Цент+ ральній районній бібліотеці ім. Ф. М. Достоєвського зібралася когорта «носіїв прекрасного».

З професійним святом бібліотекарів привітав заступник голо+ ви райдержадміністрації Сергій Бех, який, зокрема, зауважив, що з «ваших книжок кожне покоління черпає вічні цінності: добро+ православні свята ту, патріотизм, любов до прекрасного». Сергій Бех вручив Подя+ ки та Грамоти голови Солом'янської районної у м. Києві держав+ ної адміністрації з врученням цінного подарунка Валентині Али+ мовій — завідувачці БСЧ ім. М. Лермонтова, Оксані Кальченко — завідувачці сектором ЦРБ ім. Ф. Достоєвського, Іванні Щербині — бібліотекарю бібліотеки мистецтв ім. М. Бажана, Галині Лев+ ковській — бібліотекарю бібліотеки ім. В. Кудряшова, Ользі Кузнєцовій — завідувачці бібліотеки ім. В. Чапаєва, Оксані Овча+ ровій — бібліотекарю бібліотеки ім. В. Чапаєва та ін. 9Разові відвідування: для дорослих — 45 грн., для дітей — 40 грн. З вітальним словом звернулися до присутніх начальник Уп+ 9Час у воді — 45 хвилин. Коли учасники семінару збиралися вже додому, у трапезній равління культури Олена Максимова та директор центральної 9Вартість місячного абонементу на одну людину: бібліотеки району Орися Чухрай, які також привітали бібліот+ залі шумів 50+тилітровий самовар... для дітей, що вміють плавати — 280 грн. Ìàð³ÿ ÂÎËÎØÈÍÀ, екарів та вручили квитки на творчий вечір Мар’яна Гаденка. для дітей, що не вміють плавати — 300 грн., для дорослих — 300 грн. ²íôîðìàö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè» çàñòóïíèê ãîëîâè Ñï³ëêè æ³íî÷èõ îðãàí³çàö³é ðàéîíó

14 жовтня — П о к р о в а

Пресвятої Богородиці

ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН

9Особливості: 6 доріжок по 25 м., глибина — 0,7 — 4,7 м. 9Очищення води рідким хлором з додаванням срібла. 9Температура води 27 °С 9Заняття для дітей віком від 7 до 14 років 9Аквааеробіка: разові відвідування — 55 грн., місячний абонемент на одну людину — 400 грн.

Корми, аксесуари, одяг провідних виробників світу Замовлення за тел. 4582300, 050 3100617

Адреса: вул. Освіти, 3, тел. 2415515, 2415506 ВІД ВИРОБНИКА!!!

40% ÑÅÇÎÍÍÀ ÇÍÈÆÊÀ ÇÍÈÆÊÀ ÄÎ

Íåäîðîãî Ñìà÷íà äîìàøíÿ êóõíÿ 100 ïîñàäêîâèõ ì³ñöü ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

вул. Виборзька 81/83 (вхід з двору)

Режим роботи: 8.009.00; 17.0020.00

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁ˲Â, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ²ÒÀËÜͲ 275-16-63 232-71-63

Весілля Дні народження Поминальні обіди

ЗООТОВАРИ

Бізнесцентр XXI століття МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ (утеплення, винос), Зимові сади, тераси

Вул. Ернста, 4

Т. 2274440, 2203535

PROДОМ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ²ÊÍÀ ÄÂÅв

ÁÀËÊÎÍÈ Ï²Ä ÊËÞ×

Âóë. Êóðñüêà, 13-À, 271-13-93, 098 456-27-33

МАГАЗИН «ОПТИКА» ϳäáèðàííÿ îêóëÿð³â âóë. Âèáîðçüêà, 69,

òåë. 458-17-95

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÎÊÓ˲ÑÒÀ

працюємо без вихідних

ЧИСТИМО ВСЕ КРІМ КИЛИМІВ ХІМЧИСТКА ТА ПРАЛЬНЯ на вул. Волинській, 10 (2й під'їзд) Тел.: 3534510, 2284438

КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ Обладнаний клас, групи 45 осіб 70% часу  практика Нова професія за 4 місяці!!!

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

Швачку, кравця, закрійника Тел.: 2440483, 2449671, 050 3816785 Вул. Освіти, 4 331-62-23, 332-62-23 Âóë. Êóðñüêà, 4 www.temadesign.com.ua E-mail: pro-dom@bigmir.net, www.pro-dom.kiev.ua

9

¹

(143) æîâòåíü 2010 ðîêó

Áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ ç âèíîñîì Îáøèâêà âàãîíêîþ, â³äêîñè

ОЗОНОТЕРАПІЯ новий ефективний метод лікування вірусних гепатитів,герпеса, синдрому хронічної втоми, підвищення імунітету Запис за тел.: 2497837, 8 096 505–55–88. Лікарня №4, I поверх. www.ozondoctor .kiev.ua .ua www.ozondoctor.kiev Ліцензія МОЗ АВ 049368 від 24.12.05 р.

МАГАЗИН СПОРТТОВАРИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ТА НИЗЬКІ ЦІНИ У нас Ви можете придбати все для: t туризму t трикотаж t футболу t волейболу Взуття, спортивні костюми, форма, гантелі, спортивні стінки та багато іншого Будемо раді бачити Вас у нашому магазині! Вул. Новгородська, 1 (перехрестя з Волинською, 16) Тел.: 2428657, 8 (097) 3531858

Газета «Солом'янка» №9 (2010)  

Газета «Солом'янка» №9 (жовтень 2010 року) Солом'янського району м. Києва