Beeldenboekje 7xsolo

Page 1BEELDEN/SKULPTUREN EXPO

1

HORTUS HAREN 23|05|2015 - 20|09|2015


Voorwoord

2

De Hortus Haren organiseert in 2015 weer een aansprekende beeldententoonstelling, ditmaal samen met de Bund Bildender Künstler Ostfriesland. Onder de titel 7 X SOLO tonen zeven beeldhouwers uit de Eems-Dollard Regio, drie uit Noord-Duitsland en vier uit Noord- Nederland, een overzicht van hun oeuvre in zeven gelijktijdige soloexposities. De grote diversiteit aan tuinen in de Hortus biedt aan alle beeldhouwers een plek waar hun werk optimaal tot zijn recht komt. In een wandeling door het prachtige en afwisselende tuinencomplex van de Hortus botanicus Haren kunt u genieten van een symbiose van kunst en natuur waarbij door de kunstenaars is gezocht naar een optimale combinatie van ruimtelijke eigenschappen van omgeving en kunstwerken. De magistrale grote sculpturen in cortén-staal van Gjalt Blaauw tekenen zich af tegen de wolken en de lucht op de dijk rond de voedselarme plas, terwijl de fijnzinnige figuratieve bronzen beelden van Anita Franken goed tot hun recht komen in de beslotenheid en de intieme sfeer van de watertuin. De houten sculpturen van eeuwenoud ‘Mooreiche’ in de ruwe en primitieve figuratieve vormgeving van Georg Willms, de intens zwarte abstracte beelden in hout van Claus Wettermann, de grote abstracte sculpturen in RVS en de bewegende beelden van Peter Könitz, de mystieke ijzeren beelden van Egbert J. Bos en het abstracte werk van Jef Depassé in materialen van natuursteen en messing staan garant voor uren kunst genieten. Wij danken de deelnemende kunstenaars en onze Duitse collega’s van de BBK Ostfriesland, met name Ulrich Schnelle, de voorzitter van de BBK, voor hun sympathieke samenwerking en alle medewerkers van de Hortus Haren voor hun onmisbare inbreng om van deze tentoonstelling een succes te maken. De Stichting Vrienden van de Hortus zijn wij dank verschuldigd voor de financiële ondersteuning van deze expositie. Tom van Weerden Henk Vos


Vorwort Zusammen mit dem Bund Bildender Künstler Ostfriesland organisiert „Hortus Haren“ auch im Jahre 2015 eine faszinierende Skulpturenausstellung; dieses Jahr unter dem Titel 7 X SOLO. Sieben Künstler aus der Ems-Dollart Region, wovon drei aus Nord-Deutschland und vier aus dem Norden der Niederlanden, zeigen im gleichen Moment eine Übersicht ihrer Arbeit in sieben solo Ausstellungen. Die große Vielzahl der „Hortus“ Gärten bietet allen Künstlern einen Ort, wo ihre Arbeit optimal zurecht kommt. Während eines Spaziergangs durch die zauberhaften und abwechslungsreichen Gärten des „Hortus botanicus Haren“ können Sie von einer Symbiose aus Kunst und Natur genießen, wobei die Künstler eine optimale Kombination der räumlichen Eigenschaften der Umgebung und der Kunstwerken gesucht haben. Die meisterhaft große Cortenstahl Skulpturen von Gjalt Blaauw sind beeindruckend, wenn man die Wölke und die Luft auf dem Deich, rund um den nährstoffarmen Teich, im Kontrast zu den feinsinnigen figurativen bronzen Skulpturen von Anita Franken, in der Abgeschlossenheit und in der intimen Atmosphäre des Wassergartens, sieht. Die hölzernen Skulpturen jahrhundertalter Mooreiche in der rohen und primitiven Formgebung von Georg Willms und die äußerst schwarzabstrakten Holzskulpturen von Claus Wettermanns, die großen abstrakten Skulpturen aus oxydationsfreiem Stahl von Peter Könitz, der außerdem in der Innengalerie seine beweglichen Skulpturen zeigt, die mystischen eisernen Skulpturen von Egbert J. Bos und die abwechslungsreiche abstrakte Arbeit von Jef Depassé in Materialien aus Naturstein und Messing, bürgen für einige Stunden pures genießen. Wir danken den teilnehmenden Künstlern und unseren deutschen Kollegen des BBKs Ostfriesland, im Besonderen Herrn Ulrich Schnelle, der Vorsitzender des BBKs, für ihre sympathische Zusammenarbeit und allen Mitarbeitern der Hortus Gärten in Haren für ihren unentbehrlichen Beitrag, um diese Ausstellung einen Erfolg machen zu lassen. Die Stiftung Hortus-Freunde danken wir für die finanzielle Unterstützung der Ausstellung. Tom van Weerden Henk Vos

3


Hortus De Hortus botanicus Haren is een van de oudste botanische tuinen van Nederland. De Hortus heeft twintig hectare aan tuinen en ligt ten noorden van het dorp Haren, onder de rook van de stad Groningen. Op het terrein bevinden zich een groot aantal, heel verschillende tuinen. Zo is er een wilde plantentuin (Laarmantuin), een Keltische tuin en een Chinese tuin. In deze laatste staat een authentiek Chinees theehuis.

Der Hortus Botanicus Haren ist eine der ältesten botanischen Gärten in den Niederlanden. Das Hortus verfügt über zwanzig Hektar Gärten und befindet sich nördlich des Dorfes von Haren, im Schatten der Stadt Groningen. Auf dem Grundstück gibt es eine große Anzahl von sehr unterschiedlichen Gärten. Es ist eine wilde botanischen Garten (Laarman Garten), einem keltischen Garten und einen chinesischen Garten. Im letzteren finden Sie ein authentisches chinesisches Teehaus.

4 Watertuin

Floriadetuin

Chinese tuin

Rotstuin

Laarmantuin

De Plantage


Inhoudsopgave/Inhaltsverzeichnis 1

Titel/Titel

2

Voorwoord

3

Vorwort

4

De Hortus/Der Hortus

5

Inhoudsopgave/Inhaltsverzeichnis

6

Gjalt Blaauw

8

Peter KĂśnitz

10

Jef DepassĂŠ

12

Claus Wetterman

14

Anita Franken

16

Georg Willms

18

Egbert J. Bos

20

Colofon/Kolophon

5


Gjalt Blaauw Het werk van Gjalt Blaauw kenmerkt zich door heldere vormen en een poëtische speelsheid. Zijn materiaal is staal, geverfd in vrolijke kleuren of roodbruin geroest, en steen. Ondanks de zwaarte en vastheid van het materiaal ademen de sculpturen een en al lichtheid. Vaak lijken ze te wapperen als een vaandel of te flakkeren als een vlam. Andere werken doen denken aan een wolk of rookpluim. Bij "Narcissus" wist Blaauw met staal zelfs een rimpelende waterspiegel te suggereren. Veel werken bestaan uit twee of meer losse elementen in een op het oog nogal wankele compositie. Ze wekken eerder de indruk te zijn gemaakt met een wat groot uitgevallen blokkendoos dan dat ze het resultaat zijn van een artistiek concept. Maar juist in dat directe en ongekunstelde karakter ligt de aantrekkingskracht van deze beelden.

6

(uit catalogus BEELDEN IN LEIDEN 2013, met toestemming van Gjalt Blaauw)

Die Arbeit von Gjalt Blaauw wird gekennzeichnet durch klare Formen und poetische Verspieltheit. Sein Material ist Stahl, welches in hellen Farben gefärbt oder rotbraun verrostet ist. Stein wird ebenfalls benutzt. Trotz der Schwere und des Widerstands des Materials, zeigen alle Skulpturen eine bestimmte Leichtigkeit. Oft scheinen sie, wie eine Fahne zu flattern oder wie eine Flamme zu flackern. Andere Werke erinnern an eine Wolke oder eine Rauchfahne. Mit "Narcissus" wusste Blaauw mit Stahl sogar ein Plätschern des Wassers darzustellen. Viele Werke bestehen aus zwei oder mehreren getrennten Elementen in einer scheinbar recht wackeligen Zusammensetzung. Sie wecken eher den Eindruck mit einem übergrossen Baukasten erstellt zu sein, als dass sie das Ergebnis eines künstlerischen Konzepts sind. Aber gerade in diesem direkten und ungekünstelten Charakter befindet sich der Reiz dieser Bilder. (Von Katalog BEELDEN IN LEIDEN 2013, mit freundlicher Genehmigung von Gjalt Blaauw)

Gjalt Blaauw Petrus Hendrikszstraat 32b 9714EG Groningen 050-5719161 gjalt.blaauw@home.nl

Zonder titel

2013 - Cortenstaal Hoog 200 cm, breed 300 cm, diep 100 cm


7


Peter Könitz Bewegingen hebben hun oorsprong in hetgeen van waaruit ze voortkomen en waarmee ze verbonden zijn. Deze psychische en fysieke realiteit maakt ook deel uit van de overwegingen in mijn werk. Uitgangspunt van de enerzijds slechts aangeduide beweging is altijd een streng geometrisch vormen geheel. Terwijl bij de motor aangedreven werken de motor in een geometrische vorm verborgen is.

Bewegungen haben ihren Ursprung, von dem sie ausgehen und mitdem sie verbunden sind. Diese psychische wie physische Tatsache istauch Teil meiner plastischen Überlegungen. Ausgangspunkt dereinerseits nur angedeuteten Bewegung ist immer ein strenggeometrisches Formen Teil. Während bei den motorgetriebenen Arbeiten der Motor in einer geometrischen Form verborgen ist.

8

Peter Könitz Atelier Ledastraße 17 26789 Leer +49-171-3853834 info@georg-willms.de

Seitenwechsel

2002 - Material: Edelstahl H.1,30 m x B. 3,40 m


9


Jef Depassé De tentoongestelde beelden zijn in drie groepen te verdelen: a. Stenen beelden, ontstaan vanuit een vooropgezet plan, waar vele tekeningen berekeningen en studies aan vooraf gaan. Daarbij is de gebogen spanning het uitgangspunt; een zachte vorm in keihard materiaal. b. Stenen beelden, ontstaan vanuit de ruwe, vaak gevonden steen. Bij de granieten "wachters" is dat goed te zien. Hakken in steen betekent; weg is weg. Je kunt nooit terug. Dit in tegenstelling met de c. gelaste messing beelden, waarbij de vorm groeit door zowel toevoegen als weghalen. Ze zijn a.h.w. geboetseerd met messing stukjes plaat. Bijna alle beelden bestaan uit drie paren van tegenstellingen: hol en bol, glad en ruw, binnen en buiten. Wat ze ook allemaal gemeenschappelijk hebben is: de opbouw van voet, hals en romp. En het zoeken en tasten naar licht. Daarbij proberen ze steeds in harmonie en balans te blijven, van welke kant je het beeld ook bekijkt.

10

Het is voor een beeldhouwer een groot voorrecht om te exposeren in de schitterende tuinen van de Hortus Haren. De beelden komen in de groene ruimten prachtig tot hun recht.

Jef Depassé Hoofdweg 259 9765 CH Paterswolde 050-5411723 jadepasse@kpnplanet.nl

Die ausgestellten Skulpturen sind in drei Gruppen einzuteilen: a. Steinskulpturen, entstanden aus einem vorgefassten Plan, wofür viele Zeichnungen, Berechnungen und Studien, vorab gemacht worden sind. Dabei ist die gekrümmte Spannung der Ausgangspunkt; eine sanfte Form in steinhartem Material. b. Steinskulpturen, entstehen aus dem rohen, oft gefundenem Stein. Bei den graniten "Wächtern" ist dies gut zu sehen. In Stein hauen heißt; weg ist weg. Sie künnen nie mehr züruck. Dies steht im Gegensatz zu den c. geschweißen Messing Skulpturen, wobei die Form wächst durch hinzufügen und entfernen. Sie sind wie modelliert mit Stückchen von Messingplatte. Fast alle Skulpturen bestehen aus drei Gegensatzpaare: konkave und konvexe, glatt und rau, innen und außen. Was sie alle gemeinsam haben, ist: der Aufbau des Fuües, des Halses und des Rumpfes. Und die Suche und das Tasten nach Licht. Dabei versuchen sie, in Harmonie und Gleichgewicht zu bleiben, egal von welcher Seite Sie die Skulptur auch ansehen. Es ist für einen Bildhauer ein großes Privileg, in den schönen Gärten des Hortus Haren seine Skulpturen zeigen zu dürfen. Die Skulpturen kommen in den schönen Grünflächen sehr gut zurecht.

Abstract Franse kalksteen - Formaat 60 x 30 x 20


11


Claus Wettermann

12

Claus Wettermann Augustgroden 39 26937 Stadland Tel. 04734 287 cw@wettermann.de www.wettermann.de

Ik werk met vrije, abstracte vormen en geef mijn objecten geen titel om de kijker in zijn associaties niet te beïnvloeden. Ik zaag met de kettingzaag beelden uit, waarvan ik het oppervlak meestal nabewerk met een handslijpmachine. Al mijn objecten bestaan uit één stuk, er wordt niets in elkaar gezet. Vaak blijven in de sculpturen slechts kleine verbindingsrestanten over tussen de afzonderlijke delen. De daardoor ontstane indruk van fragiliteit en kwetsbaarheid moeten de werken een eigen uitstraling geven. Het hout vorm ik vaak afwijkend van zijn natuurlijke groeistructuren. Het zo nagestreefde spanningseffect moet de visuele ervaringen en verwachtingen van de kijker verrassen. De overgrote meerderheid van de beeldhouwwerken maak ik zwart met een dun laagje zwart-glazuur. De zwarte kleur brengt de lichamelijkheid van objecten, de licht / schaduw effecten, het "optische gewicht" van de sculpturen meer voordeel. Een nieuwe manier van vormgeving pas ik bij zeer oud eikenhout uit een scheepswrak toe, dat lange tijd verzonken in het oevergedeelte van de Unterweser lag. De houten elementen die in het slib een gekartelde structuur en donkere tint kregen, stelden me een ruwe vorm ter beschikking, die ik met de kettingzaag tot pijlers sneed. In een steeds weer urenlang durend proces heb ik de pijlers met vuur bewerkt en een laagje van ongeveer een centimeter er afgehaald, de roetlaag er afgewreven, het oppervlak gepolijst en net zoals de andere objecten met glazuur zwartig gemaakt.

Ich arbeite mit freien, abstrakten Formen und gebe meinen Objekten keine Titel, um den Betrachter in seinen Assoziationen unbeeinflusst zu lassen. Mit der Kettensäge schneide ich aus Baumstammteilen Skulpturen, deren Oberfläche ich zumeist mit einem Handschleifer nachbearbeite. Alle Objekte bestehen aus jeweils einem Werkstück, nichts ist zusammengefügt. Vielfach verbleiben in den Skulpturen nur kleine Verbindungsreste zwischen den einzelnen Teilen. Der Eindruck von Brüchigkeit und Verletzlichkeit soll den Arbeiten eine eigene Aura geben. Das Holz forme ich oft abweichend vom Verlauf seiner Wuchsstrukturen - der so angestrebte Spannungseffekt soll die Sehgewohnheit des Betrachters überraschen. Die weitaus meisten Skulpturen schwärze ich mit einer dünnschichtigen Schwarzlasur. Die Schwärzung bringt die Körperlichkeit der Objekte, die Licht/Schattenwirkung,das "optisches Gewicht" der Skulpturen stärker zur Geltung. Eine neue Gestaltungsart wende ich bei sehr altem Eichenholz aus einem Schiffswrack an, das lange in der Unterweser lag. Die Holzelemente, die im Schlick eine gekerbte Struktur und dunkle Tönung erhielten, gaben mir eine Rohform vor, die ich mit der Kettensäge zu Stelen schnitt. In einem jeweils stundenlangen Arbeitsvorgang habe ich die Stelen an einer Feuerstelle bis zu einer Schicht von einem Zentimeter abgeflammt, die Russschicht abgerieben, die Oberfläche poliert und wie die anderen Objekte mit Lasur nachgeschwärzt.

De houtsoorten welke ik het vaakst gebruik zijn: es, populier, eik, kastanje, beuk, fruitboom, linde en edele soorten hout (zoals notenhout enz.).

Das von mir am meisten verwendete Holz sind Esche, Pappel, Eiche, Kastanie, Buche, Obstbaum, Linde und Edelholz.

Objekt 101 - ohne Titel 2011 - 140 X 62 X 60 cm, Buche geschwärzt


13


Anita Franken

14

Anita Franken Telefoon: 06-54741210 Biotoop Kerklaan 30, BL102, 9751 NN Haren.

Anita Franken Beeldend Kunstenaar Docent Klassieke Academie

Anita Franken Bildender Künstler Dozentin Klassische Akademie

De bronzen figuren van Anita Franken zijn eigenwijs, trots, speels en vrij, zich niet bewust van hun omgeving. Vrouwen, trotse dames, kwetsbare meisjes, sterke wijven, zelfbewuste meiden. Door Anita “gevangen” in een bijzonder privé moment van een eigen gevoel of ervaring. Zelf zegt Franken hierover: “Als ik het maak voel ik het ook. Ze zijn in een moment, soms in balans soms juist zoekend naar een (nieuw) evenwicht. Dat versterkt het gevoel van beweging. Het is nooit statisch, de tijd staat immers nooit echt stil.”

Die Bronzefiguren von Anita Franken sind stur, stolz, verspielt und frei, sich ihrer Umgebung nicht bewusst. Frauen, stolze Damen, gefährdete Mädchen, starke Frauen, selbstbewusste Mädchen. Sie sind von Anita "gefangen" in einem sehr privaten Moment der eigenen Gefühle und Erfahrungen. Franken selbst sagt: "Wenn ich es herstelle, fühle ich es auch. Sie sind eine Momentaufnahme, manchmal im Gleichgewicht manchmal eben auf der Suche nach einem (neuen) Gleichgewicht. Dies steigert das Gefühl der Bewegung. Es ist nie statisch, die Zeit steht ja nie richtig still".

Bal Masqué

2009 - Brons, hoog: 50 cm


15


Georg Willms

16

Georg Willms Atelier Ledastraße 17 26789 Leer +49-171-3853834 info@georg-willms.de

Houten beelden van Georg Willms

Holzskulpturen von Georg Willms

Uit duizenden jaren oud moeraseik ontstaan bijzonder lange, archaïsch aandoende grote menselijke figuren, direct uit de stam gehouwen, gesneden of gezaagd. De menselijke vorm staat centraal, zonder grote gebaren. De gezichtsuitdrukking wordt door het hout gevormd, door snelle slagen met de beitel, of met de kettingzaag. Het eikenhout komt uit de aarde, uit het gebied rond de Ems. Het is door het looizuur en de zwarte ondergrond gitzwart gekleurd. Na het bewerken droogt het; het wordt dan hard en ziet er gebarsten uit, raakt vervormd en breekt open. Daarbij ontstaan markante droge scheuren, die de expressieve sculpturen een uniek karakter geven. De haptische oppervlakken verwijzen door hun vergankelijke materiaal naar beschadigingen, verval en een vervagende tijd. De groep van sculpturen beweegt zich in een processie, die aan het leven en de vergankelijkheid herinnert. Het materiaal verandert met de tijd qua verschijning, het veroudert en vervalt. Net zoals bij de mens, wiens leven ook door het veranderen van de tijd bepaald wordt.

Aus jahrtausendalter Mooreiche entstehen überlängte, archaisch anmutende große menschliche Gestalten, direkt aus dem Stamm gehauen, geschnitten, oder gesägt. Die menschliche Gestalt steht im Mittelpunkt, ohne große Gesten. Die Mimik wird durch das Holz geformt, durch schnelle Schläge mit dem Beitel, oder der Kettensäge. Das Eichenholz kommt aus der Erde, aus der Emsniederung. Es ist durch die Gerbsäure und den schwarzen Untergrund pechschwarz gefärbt. Nach dem Bearbeiten trocknet es und wird dabei hart und rissig, es verformt sich und platzt auf. Dabei entstehen markante Trockenrisse, diese geben den expressiven Skulpturen einen unvergleichlichen Charakter. Die haptischen Oberflächen verweisen durch ihr vergängliches Material auf Verletzungen, Verfall und auf eine verfließende Zeit. Die Skulpturengruppe bewegt sich in einer Prozession, diese erinnert an das Leben und das Vergehen. Das Werkmaterial verändert mit der Zeit sein Aussehen, es altert und zerfällt. Wie bei den Menschen, dessen Leben auch vom Wandel der Zeit bestimmt wird.

Ohne titel

Figur aus Mooreiche ca. 4.600 Jahre alt (aus der Ems) Höhe - 215 cm


17


Egbert J. Bos

18

Thema: menselijke emoties

Thema: Menschliche Gefühle

Sedert 1994 maak ik voornamelijk figuratieve beelden van massief ijzer. Met deze werkwijze kan ik het beste mijn ideeën zichtbaar maken. Ik benadruk het feit dat mijn sculpturen niet gegoten worden. Mijn werkwijze is snijbranden, lassen, slijpen, vijlen, ciseleren, gloeien etc. Sculpturen tot circa 10 cm maak ik vaak uit één blok ijzer; grotere formaten stel ik samen uit meerdere delen. De laatste jaren maak ik ook holle ijzeren beelden met weer andere technieken.

Seit 1994 mache ich hauptsächlich figurative Skulpturen aus massivem Stahl. Nach meiner Ansicht bin ich mit dieser Arbeitsweise am Besten in der Lage Meine ldeen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich benachdrücke die Tatsache, dass Meine Skulpturen nicht gegossen werden. Meine Arbeitsweise beinhaltet schneiden, schweissen, schleifen, ziselieren usw. Bei grossen Skulpturen mässen alle Teile einzeln gemacht werden, weil sonst das Material verformt. Aus diesen Teilen stelle ich das ganze Bild zusammen. In den letzten Jahren mache ich auch hohle Eisenskulpturen die unterscheidliche technische Läsungen erfordern.

Egbert J. Bos Langeleegte 71 9641 GS Veendam Nederland T 0598-616424 E egbertjbos@beeldenvanbos.com

Onze tijd

2015 - Materiaal: ijzer, Hoogte: 1,67 m


19


Colofon/Kolophon

20

Uitgave/Auflage

Hortus botanicus Haren

Organisatie/Organisation

Tom van Weerden en Henk Vos

Grafische vormgeving/Grafik-design

Harry Zijderveld - studio for GRAPHIC DESIGN, Haren/Rotterdam

Redactie/Redaktion

Rob Verment

Vertaling/Übersetzung

J.W.T. Smid

Voorwoord/Vorwort

Tom van Weerden/Henk Vos

Fotografie/Photographie

Exposerende beeldhouwers

Druk/Ausgabe

Drukkerij G. van Ark, Haren

Oplage/Auflagenhöhe

5.000

Jaar/Jahr

2015

Hortus botanicus Haren Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van kopieën in welke vorm dan ook of worden opgeslagen in bepaalde systemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.