Page 1

er 3 g från a † numm in n n u t id n t e l n e sol k yrk a n s ve n s k a

juni 2014

Gud kan du möta i rulltrappan Lasse Svensson, ny kyrkoherde i Sollentuna sid 4 Gud som öm förälder sid 8

Om kristendomen i Utvandrarna sid 16

Sommar, sommar, sommar... sid 19

1


innehåll

Gud kan du möta i rulltrappan Läs mer på sidan 4

kyrkporten 3 juni 2014

3. Kyrkan i Bangkok – en hamn i folkhavet 4. Gud kan du möta i rulltrappan 7. Kyrkoherde Lasse Svensson välkomnas

8. Gud som öm moder och förälder 14. Ta emot livet, istället för att skapa det 20. På gång

Vik. redaktör: Roland Asplund roland.asplund2@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Lasse Svensson lasse.svensson@svenskakyrkan.se Medverkar i detta nummer Kjell Dellert, Roland Asplund, Johannes Nordemar, Marie Starck, Ulrika Nilsson Lokrantz. Nummer 3 juni 2014 Årgång: 55 Upplaga: 27 500 AD och grafisk form: Camilla Belusa Vinjett: Erik Uppenberg JG Communications Omslagsbild: Johannes Nordemar Distribution: Postens gruppförsändelser Utgiven av Svenska kyrkan Sollentuna Box 13, 191 21 Sollentuna Tfn 08-505 51 3 00 Besöksadress: Sköldvägen 10 www.svenskakyrkan.se/sollentuna Kontakta Kyrkporten kyrkporten@svenskakyrkan.se

Skriv till Kyrkporten! Vad tycker du om Kyrkporten? Tyck till, skriv och berätta. Ge oss ris eller ros. Tipsa om ämnen du vill att vi tar upp. Svenska kyrkan Sollentuna, Kyrkporten, Box 13, 191 21 Sollentuna E-post: kyrkporten@ svenskakyrkan.se

kyrkporten trycks på miljövänligt papper av edita västra aros som är ett klimatneutralt företag

2

våga fråga prästen Varför måste jag gå i kyrkan? Behövs det verkligen präster? Räcker det inte om jag läser min Bibel och lever efter dess anda? Tja, många är de konfirmander som genom åren undrat om det verkligen är alldeles nödvändigt att det finns präster och kyrkor… Och man skulle förstås kunna tänka sig en tillvaro där inga präster fanns, men där det ändå gick hyfsat bra att leva gott, men jag tror att det är så här: Visst går det bra att sitta hemma med sin Bibel, läsa den och försöka leva som den lär. Det är en god början på ett kristet liv, att studera Bibeln. Problemen uppstår när man kanske inte riktigt kan tolka den. Bibeln säger, eller har funderingar över de motsägelser som finns där (som ett enda litet exempel finns det två helt olika versioner av hur Judas, mannen som förrådde Jesus, dog). Prästen har studerat teologi i minst fem år. Där ingår det bland annat hermeneutik, det vill säga tolkning av bibeltexter, de blivande prästerna får också lära sig om olika kyrkliga traditioner och man diskuterar forskning kring bibeltexters ursprung. Mycket av det man som präststuderande kanske sedan barnsben trott var självklart ifrågasätts och vänds ut- och in. Kort sagt: Prästen är utbildad expert på att läsa bibeln, på tolkningar och traditioner och kan därför vara till hjälp vid bibelstudier. Nå, kanske någon invänder, men vem som helst kan ju på universitet eller högskola läsa exakt samma kurser som en präststuderande, och alltså ha exakt samma kunskaper som prästen. Då klarar man sig väl bra utan präst och kyrka? Nja, jag tror ändå att tron mår bäst av att den får stötas och blötas mot andras trostolkningar. Att gå till kyrkan innebär ju en möjlighet att lyssna till hur andra människor, inte bara prästen, tror, hur de tolkar texterna, hur de ber. Ensam på sin kammare med sin Bibel har man ingen att fråga när svåra funderingar kommer upp, man har ingen att resonera med

kring tro och tvivel. Det får man i kyrkan. Så jag tror alltså inte att det ännu är riktigt dags att pensionera vare sig präster eller kyrkor, den bästa kristendomen är nog ändå den som uppnås i gemenskap med andra människor. Kjell Dellert

präst I Kyrkportens frågespalt diskuteras olika frågor som är relaterade till tro, kyrka och andlighet. Du är välkommen att ställa dina frågor! Mejla eller posta dem till oss på kyrkporten@svenskakyrkan.se eller Kyrkporten, Box 13, 191 21 Sollentuna. Frågorna besvaras endast i tidningen. Redaktionen väljer och redigerar frågorna. Vill du förblir du anonym.

Verksamhets- och årsredovisning, Svenska kyrkan Sollentuna 2013

1

Den 15 maj fastställde kyrkofullmäktige resultaträkningen för 2013 och gav Kyrkorådet ansvarsfrihet. Hela årets resultat med förvaltningsberättelse och statistik finns att läsa i Verksamhets- och årsredovisning 2013. Temat är Rum och byggnader. – Församlingslivet förändras och växer. Det behövs rum för människor i olika åldrar, av olika ursprung och kultur. Vi är stolta över det som hänt. Vi är tacksamma över vårt arv. Med glädje lämnar vi över till dem som kommer, säger förre kyrkoherde Anders Roos. Verksamhets- och årsredovisning 2013 finns på hemsidan eller att hämta i någon av församlingens lokaler.


ett ord redaktöfrån ren FOTOGR AF: LISA BOOYENS

En kapsel av tid

R Lars Ryderstad har tidigare arbetat som präst på häktet i Sollentuna, som rymmer 240 platser för intagna och drygt 130 anställda.

Kyrkan i Bangkok – en hamn i folkhavet Från häktescellerna i Sollentuna, är det nu folkhavet och hettan i Bangkok som är kyrkoherde Lars Ryderstads nya arbetsplats. Han återvände i fjol till tjänst i Svenska kyrkan i utlandet. Kyrkoherde Ryderstads ”pastorat” är utan överdrift en stor arbetsplats. Förutom Bangkok och norra Thailand, ingår Vietnam, Laos, Kambodja och Burma i uppdraget. Thailand besöks av drygt 400 000 svenskar varje år och det finns 4–7 000 bofasta svenskar i Bangkok och norra Thailand. Lars Ryderstad är tillsammans med husmor Khun Jamlong församlingens fast anställda, tillsammans med ett tiotal volontärer. Under sitt dryga halvår har han besökt flera länder för att skapa mötesplatser och fira gudstjänst. Vid ett fängelsebesök i Kambodjas huvudstad Phom Phen mötte han tre intagna svenskar. – Där klarar man sig inte utan pengar till mat. Fångarna lider av näringsbrist och får lätt sjukdomar. Glädjande nog startar två nya diakoner till sommaren för att arbeta i Svenska kyrkan i Bangkok. Deras uppdrag är att möta svenskarna där de befinner sig och när det behövs, till exempel gå in med en liten pott och

stötta bland annat med mediciner, enkelt mål mat, tvätt och duschmöjlighet. En del i arbetet är också att upprätthålla svenska traditioner som luciafirande bland annat i Bangkok, Hua Hin och vid ambassaden i Hanoi. – Det är en hel del svenska barn utomlands som inte har upplevt de traditionerna och kyrkans roll i det hela, konstaterar han. Det är i Svenska kyrkan i utlandet han känner sig hemma. I det ofta enkla, lilla och improviserade sammanhanget. – Tänk att få dela bröd och vin på ett enkelt altare, där ena benet är sönder och vinglar litet. Det där gör inte så mycket. Det är lättare att få fokus på det som är viktigt – sången och evangeliet. Glädjen att få vara med under de villkoren! En mötesplats är kyrkkaffet på Stable Lodge i Bangkok en gång i veckan. Hit kommer svenskar på resa som inte bara är på genomfart, exempelvis bagpackers. Det blir en liten fast punkt där de kan träffa andra, få goda råd och information, i en annars rörlig tillvaro. Den regelbundna kyrkliga rytmen med gudstjänster, körsång, barnverksamhet med mera når i första hand de bofasta svenskarna i Thailand, menar han. – Det blir en hemmahamn i folkhavet, säger Lars Ryderstad.

Roland Asplund

ödstjärten i tallen hälsar sommaren med sin vemodiga vackra strof. Mycket ska hinnas med innan den efterlängtade semestern kan ta sin början: hus putsas, bilar ska på service, arbetet avslutas... Jag tror att det är den norske författaren och prästen Per Arne Dahl som har påpekat att aldrig har vi haft så mycket tid och aldrig har vi varit så stressade. Det är en paradox. Men marknaden och vi själva är duktiga på att ställa allt fler och nya krav på oss. Många svenskar, inte bara medlemmar, söker sig till kyrkorummet för att tända ljus eller bara få sitta en stund i stillhet och låta tankarna komma och gå – som en meditation. På många håll i landet är kyrkan den äldsta byggnaden och rymmer det största rummet på orten. I Sverige har vi så många som 1380 medeltida kyrkor kvar. Kyrkorna kan ses, som författaren Maja Hagerman beskriver dem, som kapslar av tid. Sollentuna kyrka till exempel är från slutet av 1100-talet. Här har människor i århundraden sjungit psalmer, bett sina böner, döpts och konfirmerats, gift sig och begravits. Det är laddade, magiska rum med alla sina heliga handlingar, symboler, konst och arkitektur. Det är inte konstigt att de drar oss till sig. Samma laddning känner jag ofta i de yngre, modernare kyrkorna. Kyrkorummet är snart också det enda icke-kommersiella rummet som finns kvar. De står där som tidlösa utropstecken i landskapet och viskar och ropar sitt tidlösa budskap till oss. Kallar oss.

Roland Asplund vik. redaktör roland.asplund2@svenskakyrkan.se 3


”Gud kan du möta i rulltrappan” Svenska kyrkan i Sollentunas nye kyrkoherde Lasse Svensson brinner för människor med särskilda behov, plockar gärna citat från actionfilmer och menar att Gud är lika naturlig och närvarande i rulltrappan som i kyrkbänken. Vid sidan av jobbet gillar han dessutom att ratta snygga och snabba bilar. Text och foto Johannes Nordemar kyrkporten@svenskakyrkan.se

“Människor med funktionsnedsättningar behövs. Vi är till för varandra och behöver varandra.”

4

Varje trappsteg knarrar på vår väg mot toppen. Tornet vid S:t Eriks kyrka är visserligen inte lika gammalt som själva kyrkorummet, men det har sin speciella historia. Det var först 1937, sju år efter att kyrkan invigts som församlingsborna hade samlat in tillräckligt med medel för att kunna komplettera kyrkan med ett torn. – Jag tycker om S:t Eriks kyrka, säger Lasse Svensson, Sollentuna församlings nye kyrkoherde, när vi blickar ut över Sollentuna. Att den skulle vara överflödig nu när Turebergskyrkan byggts nere i centrum 500 meter bort håller han inte alls med om, tvärt om. – Fem kyrkor på 70 000 människor är inte för mycket. Under våren har han hunnit besöka de olika distrikten i församlingen för att lyssna och känna sig för, något han beskriver som roligt. – Det finns mycket bra här och jag hoppas på ännu fler gudstjänster och nya gudstjänstformer. Idag firas söndagsgudstjänster i Sollentuna kyrka, Edsbergskyrkan, Turebergskyrkan och Kummelby kyrka medan S:t Erik används för dop, bröllop, begravningar samt att andra församlingar lånar kyrkan. – S:t Eriks kyrka ligger mitt i Sollentuna, den syns

på långt håll. Tänk om den här kyrkan kunde fyllas av liv och människor igen, funderar Lasse med blicken långt bort i fjärran.

Ständig återväxt Han drar parallellen till naturen där det hela tiden sker en återväxt, vare sig vi vill det eller inte. – Skapelsen skapar nya saker. Allt levande skapar liv. Det kommer nya skott på ställen där vi inte tror att det ska komma. Därför ser han med spänning fram mot vad som ska hända medan han så att säga ”krattar rabatten”. Naturligtvis vill han se församlingen utvecklas och växa, men han är framför allt mån om individerna. – Jag önskar att människors bild av Gud ska få växa. Att de ska få en vardag med Gud. ”Var dag med Gud”, upprepar Lasse. För med Gud är det som med så mycket annat i livet, man blir inte färdig. – Jag vill att varje människa ska finna sin Gud, en tro som bär. Alla måste inte tro exakt som jag gör. I möten med andra människor lär du dig om Gud, livet och tillvaron. Själv drömmer han om att lära sig backa en lastbil med 24 meters släp, bokstavligt talat.


“Jag tror att det har att göra med kontrasterna. Jag gillar pulsen, mötena, samtalen i centrum, men också avskildheten, lugnet här uppe. Och allt detta finns mitt i Sollentuna”.

– Jag vet att jag gör det bildligt sett ibland, och att det är viktigt för att komma rätt i livet. Det skulle vara roligt att kunna göra det med en riktig lastbil också.

Stora olikheter Att vi skulle ta oss upp till S:t Eriks kyrka för fotografering var faktiskt Lasses idé. Precis som Sollentuna centrum är det en plats han har fäst sig vid i Sollentuna. – Jag tror att det har att göra med kontrasterna. Jag gillar pulsen, mötena, samtalen i centrum, men också avskildheten, lugnet här uppe. Och allt detta finns mitt i Sollentuna. Från tornet har man en hänförande utsikt. I söder syns de höga husen på Stupvägen och Scandic Wictoria Tower, nära Helenelund. I norr syns Väsjöbacken intill Edsberg och Jästbolaget med Rotebro i bakgrunden. Sollentuna församling är en av Sveriges största sett till antalet invånare, med fyra olika distrikt. – Det är en viktig församling, med stora olikheter i distrikten, som också spelar en viktig roll i Stockholms stift. Det tilltalar mig.

Men vem är han under prästskjortan då, göteborgsgrabben, bilentusiasten och tvåbarnspappan Lasse Svensson? Hans sätt att stanna upp, tänka efter, dra på orden och svara spontant uttrycker en positiv prestigelöshet och ett lugn. Precis som alla andra människor har han förstås en historia som påverkat honom. Framför allt har han fått möta och lära känna många olika människor under sin livsresa. I samband med präststudierna körde han limousine för att dryga ut kassan. Och det var inte bara herrar med blanka skor och manschettknappar som fick åka i hans svarta långa Mercedes. Ibland körde Lasse sjömän och ibland hade han körningar från häktet, när människor skulle utvisas. Han tror också att han är starkt präglad av sin barndom. – Jag tillbringade sommarloven på släktingars herrgård, där alla fick vara med och bidra på olika sätt.

Den 25:e maj välkomnades Lasse Svensson som ny kyrkoherde vid fyra mottagningsmässor, en i varje distrikts kyrka.

Människor med särskilda behov Till gården hörde nämligen en bondgård, men också ett vårdhem. Människor med särskilda behov och människor som inte var ”som alla andra” blev en naturlig del av hans vardag. 5


– Där fanns Emil och Klas som hjälpte till när vi skulle hässja hö. Och där fanns fröken Kaufman som alltid citerade Bibeln, berättar Lasse. Han minns dem väl, och dessa människor har spelat en viktig roll i hans liv. – I min tro är alla människor inte bara: ”good enough, utan också ”very good”. Alla kan inte vara allt, men alla är med och bidrar. Han citerar en av sina favoritfilmer – Gladiator – när Russel Crowe uppmanar gruppen att hålla ihop inne på Colosseum ”If we stay together, we’ll survive”. Därför menar han att kyrkan också måste göra sig tillgänglig och involvera människor med speciella behov och funktionshinder. – Vi behöver skapa platser där människor med speciella behov mår bra. Människor med funktionsnedsättningar behövs. Vi är till för varandra och behöver varandra. Egentligen ogillar han starkt att prata om människor med speciella behov som en grupp eftersom han inte vill kategorisera människor. – Det finns inte en björk som är helt lik den andra, eller hur? Han menar också att tillgänglighet lika väl kan handla om att servera avalkoholiserat vin till nattvarden eller att undvika tunga psalmböcker för gamla och trötta händer. – Vi ska göra allt vi kan för att sänka trösklarna så att människor känner sig hemma och att allt funkar.

Kyrkan har mycket att tillföra För att ytterligare belysa mer av det han brinner för berättar Lasse hur de jobbat i Saltsjöbaden, där han varit kyrkoherde i 15 år, fram till i våras. Där har man genomfört något som kallas diakonal revision, som innefattar allt från att skapa sommarjobb åt ungdomar till att engagera sig i LSS- och äldreboenden. Han berättar att de bland annat fick in en gravt synskadad tjej i kyrkofullmäktige. – Det fick oss att börja tänka på ett helt nytt sätt. Hur ska möteshandlingar se ut till exempel? Som ett sätt att förstå problematiken fick kyrkorådet pröva på hur det var att gå runt med bindel för ögonen. – Det var till och med vackert. Att få lita på någon annan, att vara beroende. När det gäller att just skapa förutsättningar för människor med särskilda behov tror han att kyrkan kan få vara en förebild, utan att moralisera. – Ingen blir glad av rödpennan. Nej, vi ska vara det goda exemplet, visa vägen. Kyrkan har dessutom ett stort tillitskapital att förvalta. – Vi ska inte driva allt själva, men vi har mycket att tillföra. Vi möter ju hela livet. De som kommer för att de är jätteglada och ska gifta sig, de som bråkar eller kommer för samtal när någon varit otrogen, ungdomar som är omnipotenta, allsmäktiga, eller upplever meningslöshet, eller som idag då jag suttit vid en dödsbädd, säger Lasse. Eftersom han jobbat intensivt och bott de senaste 15 åren i en prästgård har kyrkan blivit en väldigt stor 6

PROFIL Namn: Lasse Svensson Född: 1957 Yrke: Kyrkoherde i Svenska kyrkan Sollentuna. Familj: Fru, barn och fadderbarn. Bakgrund: Född och uppvuxen i Göteborg. Prästvigd 1982. Utbildad steg 1-terapeut vid S:t Lukas. Jobbat som limousinechaufför, skolpräst, präst, och kyrkoherde. Kommer senast från en 15-årig tjänst i Saltsjöbaden. Gillar: Stockholm, Skåne, Italien, olivolja, pasta, Colosseum, historia, bilar, fastigheter, visionärt skapande. Ogillar: Dumhet, det bruna nazistskramlet i Europa. Okända färdigheter: Kan utvalda fraser på ryska, accenten lär vara Moskva. Drömmer om: Att lära sig backa med lastbil och 24meters släp.

del av hans liv. Han berättar att helgmålsringningen klockan 18.00 på lördagen blivit betydelsefull för honom under åren, som en liten helig stund som markerar att något nytt börjar. Andra saker som är viktiga för honom är leva i tacksamhet över både stort och smått. – Jag brukar varje kväll försöka tänka ut tre saker som jag är tacksam och glad över och så tackar jag Gud för det. Det roliga är att det blir aldrig tre saker, det blir alltid fler.

Stanna upp och be För honom har det varit skönt att ha dessa rutiner. Han säger att han jobbat för mycket, vilket i perioder påverkat hans gudsrelation. – Tiden är begränsad. Det är precis som när man inte har tid för familjen. Det blir inget om man inte tar sig tid. Jag mår bäst när jag tar mig tid att läsa från Bibeln, stanna upp och be. Just när det gäller Bibeln berättar han att texterna som kommer till honom brukar passa in i det sammanhang han befinner sig i för stunden. – Jag upplever det ofta som att texterna stått och väntat på mig, förklarar han. Att han har en naturvetenskaplig utbildning i botten är han glad för. – Jag fascineras av DNA, RNA och rymdens väldighet. Trots det, eller kanske tack vare, har han inga problem att förena naturvetenskap med sin kristna tro. – För mig är skapelsen för bra för att bara vara en slump. Det var säkert inte bara en Big Bang utan ett antal Big Bang innan det fungerade. Allt skedde på några mikrosekunder. Han har inte heller problem att tro att Jesus gjorde under. – Varför ifrågasätta det som människor såg, hörde, upplevde och berättade om? Däremot tycker han att det blir fel när man försöker läsa in vetenskapsfrågor i Bibeln. När det kommer till att beskriva sin egen gudsbild stannar han upp och funderar. – Jag har inte bara en bild. Jag är väldigt glad för Jesusberättelsen i Bibeln. Det gör det enklare för mig.

Vi påverkas Han plockar en beskrivning ur minnet som han fått från någon annan människa. – ”Gud är botten i mig”, det är en bra bild. Gud är större. Gud är också mindre. I minsta atom, så liten att Gud blev människa. Gud är det yttersta hoppet, trösten, vår djupaste trygghet och vän. Återigen tycker jag mig ana den där prestigelösheten, i positiv bemärkelse. Det är inte så viktigt vem som har sagt vad från början. Han lånar gärna från andra och sprider det vidare. – Vi människor påverkas av andra. Vi vill gärna dela med oss. Som när man sett en bra tv-serie. Då säger man till kompisarna: ”Du måste se det här.” Det gäller att förstå hur mycket vi har. Det som berör och väcker känslor, det vill vi dela, säger Lasse.


Välkommen som ny kyrkoherde, Lasse Biskop Eva Brunne berättar om sin kräkla för några ungdomar.

Nasse präst predikade med hjälp av prästen Kjell Dellert och kyrkoherden deltog som björn i gudstjänst för små och stora i Edsbergskyrkan.

Den 25 maj hälsades Sollentuna nye kyrkoherde Lasse Svensson välkommen i församlingens fyra olika kyrkor, bl a i närvaro av biskop Eva Brunne.

Tre kyrkoherdar i Sollentuna: Lasse Svensson och företrädarna Anders Roos och Karl-Åke Söderberg.

”Guds fred” hälsas i mottagningsmässan i Turebergskyrkan.

Ett glatt gäng går ut från morgonmässan i Kummelby.

Barnen med sina gosedjur i gosedjursgudstjänsten för små och stora i Edsbergskyrkan.

Kyrkfrukost före morgonmässan i Kummelby kyrka. 7


Gud som öm moder och förälder Föräldraskapet har förändrat Carolina Klintefeldts gudsbild. I sin bok ”Som barnet i mammans famn” beskriver hon Gud som både mor och far genom vardagsnära reflektioner. Text och foto Marie Starck kyrkporten@svenskakyrkan.se

När Carolina Klintefeldt fick barn började hon skriva ned vardagliga ögonblick med sina barn och reflektioner kring föräldraskap och gudsbilder. Så småningom blev anteckningarna en bok. – Men jag skrev egentligen för att komma ihåg själv, att skriva har alltid varit mitt sätt att tänka. Själv har hon haft anledning att brottas med sin egen gudsbild. Från en mer sträng Gud till en mer kärleksfull och förlåtande Gud. – Föräldraskapet blev en aha-upplevelse. Jag har kommit närmare Guds kärlek genom mina barn och genom att se Gud som en förälder. Texterna är hämtade från vardagen medan rubrikerna som inleder varje kapitel utgår från bibelcitat. – Den där tvisten med Gud har varit viktig för mig och jag vill ge läsaren en ledtråd in i berättelsen. Hon är medveten om att det är vanskligt att skriva om Gud som förälder. Många har en sårig relation till sina egna föräldrar eller har en längtan efter barn som de aldrig fått uppfylld. – Samtidigt kan Gud komma in och läka det som vi saknade. Jag tror inte att det är någon tillfällighet att det finns så många bilder av Gud som förälder. Kanske är det något som vi behöver. Själv växte hon upp i ett idylliskt gammalt villaområde i Sollentuna nära sjön, i en troen8

de och samtalsbenägen familj där det var naturligt att ställa sina frågor vid middagsbordet. Och när hon själv började läsa fick hon egna intryck. Narniaförfattaren C S Lewis böcker om kristen tro blev särskilt viktiga.

Trygg och självklar gudsbild En trygg barndom som samtidigt gav henne en dubbel gudsbild präglad av både kärlek och rädsla. – Jag hade en trygg och självklar gudsbild, samtidigt som Gud var obegriplig och sträng. Ofta beskrivs Gud som fader, men i boken återfinner vi flera bilder av Gud som en öm moder som lyst starkare för henne i hennes egen föräldraroll. ”Gud är en kvinna med mjölkstinna bröst. I nattens varma mörker lyssnar hon till barnets andetag.” – I Bibeln hittar vi egenskaper hos Gud som kan beskrivas som kvinnliga. Bibeln är ju skriven av människor i ett patriarkalt system, det har präglat beskrivningarna av Gud. Men man kan också finna andra tolkningar än föräldraskapet som får människor att närma sig Gud. Men finns det inte en risk att vi förmänskligar Gud genom att använda oss av dessa gudsbilder? – Gud förmänskligade ju sig själv i ett litet barn


– Gud talar genom barnen, säger Carolina Klintefeldt

och vi är skapade till Guds avbild. Våra egenskaper som människor bär vittnesbörd av vem Gud är. Själv ser hon Jesus som en konkret och påtaglig person att relatera sin Gudsbild till. – Jag tror att det finns en poäng med att Jesus kom för att visa oss vem Gud är. Gud är Ande och det är svårt för oss människor att förstå. Är Guds vrede och Guds glädje bara bildspråk? Nej, jag tror att Gud är förmögen till de känslorna.

Gudsbild som håller Det svåraste i arbetet med boken har varit kapitlet om ondska och motgång. Inte minst tanken på att något ont skulle kunna hända hennes barn. – Jag vet inte vad det skulle göra med min gudsbild, därför är det viktigt att hitta en gudsbild som håller. Det finns ett evighetsperspektiv som kanske kan hjälpa oss att stå ut med lidandet. För åtta år sen, hade hon en djup svacka i sitt liv som tvingade henne att bearbeta sin gudsbild. Att hon hade gått en grundkurs i teologi gav henne mer kunskap att hantera frågorna. – Jag kom fram till att jag har rätt att ta mig an livet med glädje och vill inte vara bunden av rädsla inför Gud. Livet efter teologikursen har gått i raketfart.

Tillsammans med sin man Samuel, som också var en viktig samtalspartner under krisen, har hon tre barn som i år fyller sex, fyra och två.

Gud talar genom barnen – Barnen har också blivit en del av den processen. Gud har talat till mig genom mina barn. Det är som om Gud säger; Ser du nu hur jag ser på dig. Hur förmedlar du som förälder en sund gudsbild till dina barn? Behöver man en åldersgräns för vissa gudsbilder? Carolina Klintefeldt är tveksam. – Det är svårt att ha en strategi. Föräldraskapet improviseras fram, varje ny fas innebär nya utmaningar och varje individ reagerar olika. Det kan vara lockande för barn att höra berättelser utan att förstå allt. Sen finns det föstås berättelser i Bibeln som de inte är mogna för. Men den kristna tron är viktig i vårt liv, därför ber vi tillsammans. Hon frilansar som redaktör och med tre barn blir det inte mycket tid över för bön och reflektion. – Men jag ber inom mig och det har alltid varit en självklarhet. Som barn hade jag tidigt starka gudserfarenheter som jag alltid haft med mig. Kanske har de bekräftats genom brottningarna.

”Jag har kommit närmare Guds kärlek genom mina barn och genom att se Gud som en förälder.”

9


noterat Läs de senaste församlingsnyheterna

Biskopar vill skynda på klimatfrågan Det är allvar, menar Svenska kyrkans biskopar och uppmanar alla delar av samhället till en skyndsam klimatomställning. – Framtiden är inte en prognos utan resultatet av våra handlingar här och nu, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Nyligen lanserades Ett biskopsbrev om klimatet. Biskoparna vill förmedla hopp. ”Tänk om Gud har rustat oss också för att möta denna kris? Tänk om vi har resurser, andliga, psykiska och materiella också för det?”, står det i förordet. Svenska kyrkan kan bidra med ett teologiskt perspektiv och höja medvetenheten om klimatfrågans etiska och existentiella dimensioner. • KP

Kyrkan en god förvaltare av kulturarvet Svenska kyrkan är en god förvaltare av det kyrkliga kulturarvet, menar regeringen och godkänner kyrkans vård av kyrkorna och de kyrkliga miljöerna genom den s k kyrkoantikvariska ersättningen 2002–2012. – Kyrkorummet är snart det enda icke-kommersiella rummet. Människor kan erbjudas kyrkorummet som ett upplevelserum, där berättelserna om kyrkans tro och liv och bygdens historia återges. Kyrkan kan vara samlingspunkt lokalt, erbjuda visningar, ha längre öppettider genom ideella krafter och samverkan med andra, exemplifierar Inga-Lena Arvidsson, chef för kyrkokansliets utvecklingsenhet i Uppsala. • KP

10

”Vi välkomnar Lasse Svensson som tar över rodret.” Kyrkorådets ordförande Björn Karlsson kolumn på sidan 24

Läsåret 2014–2015

Håll utkik efter konfabroschyren I vecka 34 får alla födda år 1999 eller 2000, som inte tidigare har anmält sig till konfirmation, en konfirmationsbroschyr i brevlådan. Svenska kyrkan i Sollentuna har flera alternativ: läsårsgrupper där ett par helgläger ingår eller sommarläger i två veckor. Lägren är mycket populära och det är först till kvarn som gäller.

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2014–2015

tro ho p p& kärlek

Skrattar och gråter – Konfirmandlägret var de två bästa veckorna i mitt liv. Jag får ofta den här kommentaren från konfirmander som blivit äldre, berättar pedagog Lotta Trygg. Det är roliga, annorlunda dagar under lägren med mycket lek och hela tiden umgås vi med varandra. Vi skrattar och gråter tillsammans. Under konfirmandperioden finns det plats för livsfrågor: Vem är jag? Slump och tillfällighet, eller en tanke hos Gud? Kan man tro och samtidigt tvivla? Är Gud någon som förlåter och ger en chans till? funderar Tomas Eklund, pedagog i Turebergskyrkan. Om du inte har fått broschyren kan det bero på att du inte är med i våra register över medlemmar i Svenska kyrkan. Ring

1

Under vecka 34 skickar vi ut konfirmationsbroschyren. Det går även att anmäla sig via hemsidan.

eller skriv så skickar vi den. I slutet av maj får föräldrar till årskullen ett informationsbrev och informationskväll om konfirmation äger rum 10 september i Turebergskyrkan.

Håll utkik Sista anmälningsdatum är 15 november. Anmälan kan bland annat

göras på församlingens hemsida. Håll utkik efter när det dags att börja anmäla sig. Först till kvarn... Roland Asplund

Anmäl dig på hemsidan: www. svenskakyrkan/sollentuna.se KONFIRMATION 2014–2015 Anmälningsstart från och med vecka 34.


School’s out festival

Stadsmissionen bäst

School’s Out Festival 2014 hålls torsdagen 12 juni i Edsbergsparken. I samband med skolavslutningar och sommarlov arrangerar Arena Satelliten tillsammans med bland andra Svenska kyrkan en brakfestival i Edsbergsparken för alla Sollentunas ungdomar. Alkohol- och drogfritt. Gratis inträde. Vi ställer inte in vid regn! Läs mer på www.schoolsoutfestival.se • KP

Stockholms stadsmission utnämndes till bästa insamlingsorganisation när frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii, belönade årets mest framgångsrika insamlare. Stadsmissionen vann för att den genom ”ett målmedvetet arbete har fördubblat sin insamling”. Målet att samla in 100 miljoner har nåtts, samtidigt som förtroendet vuxit både bland gåvogivare och deltagare. • KP

Familjerådgivning - när relationen krisar Till Livscentrum I Turebergskyrkan kommer människor när relationer och livet känns svårt. Svenska kyrkan i Sollentuna erbjuder dels psykoterapi, själavård, kris– och stödsamtal, dels familjerådgivning för enskilda och par. Mottagningen är öppen för alla oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Alla är välkomna – även ickemedlemmar. Samtalen sker under tystnadsplikt och det förs inga journaler, betonar Mario Silva vid Svenska kyrkans familjerådgivning i Turebergskyrkan. – På familjerådgivningen finns det möjlighet att prata om alla typer av nära relationer, ej bara parrelationer. Att ta sig tid och

skapa sig ett utrymme för att reflektera tillsammans. Att lyssna på hur den andra har uppfattat den gemensamma historia som paret har skapat. Nu när kärnfamiljen förändras ser vi olika typer av konstellationer. Vissa upplever att de tvingas ha nära relationer med en ny pappa eller mamma och deras barn. Att leva ett vardagsliv som de själva inte har valt. Med nya familjekonstellationer finns det en del saker som behöver klargöras, menar Mario Silva. – Har jag exempelvis behov av en älskare? Eller känner jag mig ensam i mitt ansvar för barnen och behöver någon att dela ansvaret med? Är barnen med på ett sådant beslut? Vad har man

för rättigheter och skyldigheter mot barn som inte är ens egna? Enligt Mario Silva finns det en strävan hos människor efter perfektion och vissa ser bara den andres fel. – Söker vi en partner som kompenserar eller kompletterar oss? Det är en illusion att tro att vi kan bli fullkomliga. Kärleksrelationer är aldrig gratis: man betalar alltid ett personligt pris för att älska någon annan. I konflikter blir våra skillnader alldeles uppenbara för oss. Det intoleranta i våra personligheter aktiveras när någon hotar att ta från oss vår trygghet, möjligheten att ha ett vardagsliv med våra barn. I det goda samtalet som

familjerådgivningen kan skapa handlar det inte på något sätt om det ”mysiga” samtalet, säger Mario Silva. – Det ”goda samtalet” handlar om att möta en person som har totalt olika uppfattning eller upplevelse än din. Lyssna på den andres version och försök sätta dig in i dennes perspektiv. Det kan vara handlingar, situationer som inte har fallit i god jord, trots att du har ansträngt dig för att vara god ... Självklart kan det göra oss frustrerade. Men det centrala är att behålla sin medmänskliga hållning i livet och respektera varandra. Roland Asplund

Utdrag ur första Mosebok av Jörgen Hammar 11


test Testa dina kunskaper om religion

1

2

a) och med hela ditt förstånd b) och älska din nästa så som dig själv c) och med hela din själ och med hela ditt förstånd

a) 79 8123 b) 1 456 980 c) 2 042 350

Fyll i bibelordet Matt 22:37: Och du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta ...

Hur många öppna besök av barn och unga hade Svenska kyrkan 2012?

Sveriges största fotbollskola Sollentuna har Sveriges största fotbollsskola. Samarbetet mellan Sollentuna fotbollsklubb och Svenska kyrkan i ”Landslagets fotbollskola” lockade förra året 700 barn i åldrarna 7-12 år. I sommar är det dags igen och kyrkan bidrar med samtal om schysst spel. Svenska kyrkan och Svenska Fotbollsförbundet har sedan åtta år ett samarbetsavtal och runt om i Sverige medverkar församlingar i landslagets fotbollsskola. Fotbollsskolan i Sollentuna äger rum vecka 25 och 33 i sommar. Svenska kyrkan i Sollentunas del i fotbollsskolan är att prata etik och rättvisefrågor med barn och unga under ett pedagogiskt 45-minuterspass. Budskapet är att man ska vara schysst på planen och att alla i laget behövs i sina olika roller. Det handlar även om att vara schysst utanför planen: till exempel bra saker att tänka på när det kommer en ny i klassen. Frågor och samtal varvas med samarbetslekar med mera för att stärka lagandan och gruppen. – Fotbollsskolan fungerar fantasiskt bra här i Sollentuna! Vi är på alla planer i hela Sollentuna de här veck12

orna för att prata om schysst spel. Årets tema är ”När alla är med”: Vad är värdefullt? Hur tar vi hand om det värdefulla? Det är viktigt att accepteras för den man är och inte jämföras med andra utifrån prestationer, säger Andreas Salé, pedagog i församlingen.

Rättvisefrågor Svenska kyrkan och Svenska Fotbollsförbundet är inne på sitt åttonde år. Lutherhjälpen, det tidigare internationella arbetet i Svenska kyrkan, har varit drivande i arbetet. – Det är därför vi har med Fair Trade, rättvisemärkt och rättvisefrågor. Barnen får lära sig att de också är en del av världen och att barns liv kan se olika ut. En del barn i utvecklingsländer kan stå i en fabrik 12 timmar varje dag och sy fotbollar. Andra barn, som i Sverige, kan få gå i fotbollsskola. Vad skulle du välja? kan vi fråga.

Lika värdegrund Kyrkan tycker att de har mycket gemensamt med Sollentuna fotbollsklubb. – Mycket av värdegrunden är lika: att motverka elitism, allas lika värde. Idag är vi en självklar del av fotbollsskolan. Det finns en förväntan att kyrkan ska vara med och ha en pratstund, bland annat för att bredda perspektivet, säger Tomas Eklund, pedagog i församlingen. Svenska kyrkan

Pedagogerna Tomas Eklund och Andreas Salé, Svenska kyrkan i Sollentuna.

i Sollentuna är med på alla landslagets hemmamatcher i Friends Arena i Solna. De står utanför arenan på den så kal�lade ”Fan Zone”, bland andra partners för att berätta om det internationella arbetet.

Ledarutbildningen – Vi har ett tält där vi och våra ungdomsledare bjuder på rättvisemärkt kaffe och berättar om arbetet. Besökarna kan också spela fotbollstennis. Ungdomsledarna får i vår ledarutbildning i församlingen en fördjupning om kyrka och fotboll. Det är de som håller tältet levande, förklarar Tomas Eklund.

Andreas Salé och Tomas Eklund är också med som pedagoger när Svenska kyrkan på nationell nivå pratar fotbollsskola och samarbete i olika kyrkliga sammanhang. – Vi har tagit fram ett 45minutersprogram till församlingar, ett slags helhetspaket om hur man kan starta ett lokalt samarbete med fotbollsklubben om fotboll, berättar Andreas Salé. Svenska kyrkan är Svenska Fotbollsförbundets officiella partner som bistånds- och hjälporganisation.

Roland Asplund


a) Fader b) Treenighet c) Abbot

a) Anders Wejryd b) Antje Jackelén c) K G Hammar

Klimatet en hjärtefråga för ärkebiskop Antje En stark opinionsbildare som brinner för dialog – dialog mellan samhälle-kyrka, naturvetenskap-religion och religioner emellan. Möt Antje Jackelén, som 15 juni vigs till Sveriges nya ärkebiskop. Hur vill du vara som ärkebiskop? Vad vill du driva? – Det kommer att vara en växelverkan mellan person och roll. Den jag är som person sätter såklart sin prägel på uppdraget och tvärtom. Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. Det är i gudstjänsten kyrkans puls slår. Andra punkter är en stark diakoni, en prioritering på att dela tro och liv, finna nya former för undervisning i kristen tro och sist men inte minst att föra en dialog både inomkyrkligt, ekumeniskt och interreligiöst med samhälle, politik, kultur och naturvetenskap. Efter 69 manliga företrädare blir du historisk som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop – hur känns det? – Jag är tacksam för det starka stödet. Jag har fått ta emot mycket glada tillrop både från kyrkan och från olika

delar av samhället. Det är stort och glädjande. Det massmediala intresset har varit omfattande. Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet på en kvinnlig kyrkoledare. En hel del positiva signaler har kommit från katoliker och ortodoxa som inte själva har prästvigda kvinnor. Dina hjärtefrågor? – Vårt uppdrag är mission – i och genom gudstjänst, diakoni och undervisning. – Under våren kommer biskopsmötet med ett brev om klimatet. Klimatförändringarna är kanske den största gemensamma utmaningen som mänsklig-

4

Vad betyder ordet Abba i teologin? Rätt svar: 1c, 2c, 3b, 4a

3

Vad heter vår blivande ärkebiskop

heten någonsin haft att tackla. Här krävs samverkan mellan religion, naturvetenskap, politik, kultur och näringsliv. Klimatet har med våra innersta värderingar att göra. Det gör klimatfrågan också till en fråga om vår tro. Du är invandrare och kom till Sverige från Tyskland i 20-årsåldern. Hur påverkar det dig? – Jag har upplevt det som något positivt, som en tillgång, detta att ha mer än en identitet och att ha flera perspektiv. Som invandrare bär man på ett visst främlingskap. Det gör att jag kan identifiera mig och känna släktskap med andra som har flyttat på sina rötter. Maria Lundström, Redaktör Lunds stift

Familj: Gift med Heinz Jackelén, pensionerad präst. Barn och barnbarn. Gör jag gärna på min fritid: – Vandrar i naturen och umgås med familjen och barnbarnen. Det största som hänt mig: – Att bli döpt och att bli mor och mormor.

diakone ns röst Vad är diakoni? Vad heter du? – Jag heter Lisa. Vad jobbar du med? – Jag är diakon. Va? Vad gör en diakon? Så börjar många av mina samtal och svaret på frågan vad en diakon gör är svår att svara kort på. Enkelt uttryck kan man säga att diakoni är kyrkans sociala arbete. Undersökningar visar att många medlemmar i Svenska kyrkan tycker att kyrkan ska satsa mer på diakoni. Dessutom är den viktig att förtydliga och synliggöra. Det diakonala arbetets olika områden beskrivs med hjälp av sju olika bord där vi alla får bidra på olika sätt. Det är köksbordet med en karitativ funktion som innebär att skapa kontakt mellan människor, bryta ensamhet och bistå vid kontakt med till exempel arbetsmarknad. Parkbänken med en uppsökande funktion som innebär att kyrkan också ska vara en utåtriktad kyrka som rör sig i miljöer där människor befinner sig, t ex fängelsebesöksgrupp. Soffbordet som har en själavårdande funktion beskriver vikten av stödsamtal. Nattvardsbordet finns då gudstjänst och diakoni hör ihop. Vi samlas till gudstjänst och vi sänds ut till tjänst när den är slut. De övriga är runda bordet för samtalsgrupper och gruppverksamheter, skrivbordet för den administrativa funktionen och talarstolen som har en profetisk funktion. I sommar kan vi bära med oss vad dessa bord symboliserar i våra möten, i gemenskapen och i vår omsorg om varandra. Läs mer: Sveriges Kristna Råds material om diakoni inför Diakonins månad i september. Laddas ned på www.skr.org Lisa Hofverberg,

diakon, Kummelby kyrka 13


Ta emot livet, istället för att skapa det Att ständigt fila på varumärket Jag AB är många ungas verklighet. Enligt den nyutkomna boken ”Generation ego” har det resulterat i en ovanligt självupptagen ungdomsgeneration. Men kyrkan kan vara en motkraft som erbjuder en gemenskap fri från tävling och prestation. Text och foto Ukrika Nilsson Lokrantz kyrkporten@svenskakyrkan.se

”Jag är väldigt ego och självcentrerad – men jag tror det kan hänga ihop med att jag hela tiden är orolig. Jag kan inte tänka på andra då.” Orden kommer från 23-åriga Johanna Persson i Karlskrona. Hon är en av de unga vuxna som journalisten och författaren Ana Udovic intervjuat i boken ”Generation ego – att fostras i en narcissistisk kultur.” I boken undersöker Ana Udovic påståendet att dagens unga generation är den mest självupptagna någonsin. Vad består i så fall den påstådda självupptagenheten i och vilka är orsakerna bakom? – Om du ska välja viktiga saker tidigt i livet måste du veta vem du är, bestämma vem du är, annars kan du inte göra ett genomtänkt val. Idag kan du välja helt fritt vem du vill vara, då plockar du vissa saker i dig, som du är bra på eller som fröken sagt att du är bra på. Men beståndsdelarna kan också bli något som inte utgår från dig själv, utan istället från en bild som verkar bra, något svåruppnåeligt, säger Ana Udovic.

14

”Det gäller att ha ett så starkt varumärke som möjligt, en wow-faktor. Rädslan för medelmåttigheten breder ut sig.”

märke som möjligt, en ”wow-faktor”. Rädslan för medelmåttigheten breder ut sig. – Någon kanske går en utbildning på universitetet och läser något som är svårt i sig. Men så tror man ändå att det inte räcker. Man måste hela tiden lägga på något. Addera, addera, addera. Det här skapar problem med koncentrationen. Du får ingen ro att vara i det du gör. Men frågan är om det här filandet på den egna identiteten, som skapar en självupptagenhet, egentligen är självvald? Kanske har unga pressats in i detta beteende genom en verklighet som vi vuxna format. Orsaker som Udovic pekar på är till stor del strukturella; vi har skapat ett samhälle och inte minst en skola där unga uppmuntras vara driftiga, entreprenörer och där de tidigt förväntas veta vad de vill. Skolan är uppbyggd kring ett måltänkande där kurser regelbundet tenteras av och utrymmet för att misslyckas därmed är begränsat.

Unga bygger sin identitet

Psykisk ohälsa

Varumärkesbyggande är ett begrepp som Udovic återkommer till i boken. Det handlar om att de unga på ett mycket medvetet sätt ägnar sig åt att bygga sin identitet. Och det sker genom alla val de unga gör, genom konsumtion, genom umgänge, genom sättet man interagerar i sociala medier, genom fritidsintressen. Det gäller att ha ett så starkt varu-

Faktum är att den psykiska ohälsan bland unga har ökat kraftigt de senaste decennierna. En del drabbas av ångest, oro och depression när de inte klarar att bygga det framgångsrika varumärket de tror förväntas av dem. Många oroar sig för framtiden. – De har en känsla av att de måste ha löst


”De upplever valen som om de är oåterkalleliga och det finns väldigt lite utrymme att testa och riskera att det blir fel.”

hela sin framtid fast de är så unga. Men huvudproblemet med framtiden är ju att man inte vet vad som kommer. Där tycker jag att vi vuxna har misslyckats. Vi har inte gett dem bra verktyg. Vi borde ge dem en större trygghet, att det är OK att misslyckas, säger Ana. Lotta Trygg och Maja Holmberg arbetar som pedagog respektive präst med ungdomar från konfirmationsåldern och uppåt i Sollentuna församling. De känner igen beskrivningarna av en stressad ung generation som är på tå för att skapa sig det perfekta varumärket. – Det vi märker är att man ska vara duktig i skolan, duktig på sina fritidsaktiviteter, man ska vara snygg, man ska ha många ”gillar” på Facebook, man ska vara uppdaterad och tillgänglig i allt. För en del går det överstyr, de får ont i magen, har ingen ro i kroppen. Många hinner inte landa i det de är i, för de är alltid på väg någon annanstans. Det har blivit svårare för ungdomar att bara sitta stilla och reflektera över sitt liv, som när vi har stilla övningar, säger Lotta Trygg som arbetat med barn och unga i 30 år.

Livet är en gåva Maja Holmberg har reagerat på hur unga hanterar alla val de ställs inför. Ett val är inte bara ett val. – De upplever valen som att de är oåterkalleliga och det finns väldigt lite utrymme att testa och riskera att det blir fel. Man blir tillsagd att man har all valfrihet, och det skapar väldigt tidigt ett otroligt ansvar för hur det går för en. Och blir det fel så är det mitt eget fel, säger Maja Holmberg. Hon kom själv in i kyrkan när hon konfirmerades och mötte där ett synsätt som går på tvärs mot det som tillhandahålls i samhället. Ett synsätt hon tror kan hjälpa ungdomar som kommer till kyrkan. Istället för att livet är projekt som man ska lyckas med så betonar kyrkan att livet är en gåva och att det finns en Skapare som vill något med mitt liv. – Jag fick se mitt liv och vem jag är i ett större perspektiv. Att få se sig i ett sammanhang som är givet som jag inte själv måste skapa, betydde mycket. Det finns dem som gått före och det finns alla dem som lever nu, och vi hör ihop som Guds folk, säger Maja Holmberg. – Sen är förlåtelsen en så viktig del av den kristna tron. I kyrkan finns folk som tror på en andra chans, och en tredje och en fjärde… Det tror jag kan vara en hjälp att släppa lite av oron.

Rädsla och misslyckanden Lotta Trygg berättar om hur man i församlingens ungdomsarbete försöker bygga en gemenskap där ungdomarna kan vara sig själva utan inslag av konkurrens eller tävling. De får leka och umgås på ett avslappnat sätt. På läger har man ofta mobilfria zoner, vilket blir en hjälp för ungdomarna att vara här och nu. Man pratar mycket om allas lika värde, att Gud skapat oss till dem vi ska vara och att var och en har sin uppgift i tillvaron. – Den här sången; ”– Du vet väl om att du är värde

– Vi har skapat ett samhälle och inte minst en skola där unga uppmuntras att vara driftiga, entreprenörer och där de tidigt förväntas veta vad de vill, säger Ana Udovic.

full, att du är viktig här och nu. Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig.” Det är en väldigt omtyckt sång. Maja Holmbergs erfarenhet är att den oro för framtiden som många unga kämpar med ofta hänger ihop med rädslan att göra fel och att misslyckas med sitt liv. Hon tror att överlåtelsen till Gud och tron på att världen är hans ansvar kan hjälpa. Liksom hoppet om att Gud kan överraska och att framtiden kan bli bättre än vad vi kan föreställa oss. – Kyrkans tradition och Bibeln är full av berättelser där Gud gör under, trots allt. Om du möter en ung människa som står inför en valsituation med stor vånda, vad säger du till den personen? – Även om det blir pannkaka så är den personen lika älskad och värdefull i Guds ögon. De största gåvorna i livet kan hända när det inte blir som vi har tänkt oss. Det finns nåd. 15


Församlingen vid Om kristendomen i Vilhelm Mobergs utvandrarepos.

Kristina och Karl-Oskar lämnade Duvemåla i Småland för att skapa sig en framtid i Amerika.

Å

r 1726 tillkom i Sverige det så kallade konventikelplakatet, en lag som innebar att det var strängt förbjudet att anordna gudstjänst och andakt utanför Svenska kyrkans ordning. Det var endast den som var vigd till predikoämbetet som ägde rätten att predika och lägga ut Guds ord för en församling som var större än den egna familjen. Att hålla väckelsemöten i konventiklar, små andaktsgrupper, var alltså inte tillåtet. Ändå gjordes det naturligtvis. Vilhelm Moberg har i sitt utvandrarepos beskrivit hur i mitten av 1800-talet en bonde vid namn Danjel Andreasson i sitt hem i Kärragärde samlade en grupp som levde i gemenskap med varandra, precis som de första kristna. Danjel själv predikade Guds ord och utdelade nattvarden, bland annat till sockenhoran Ulrika i Västergöhl, som hos Danjel funnit den gemenskap som förnekats henne på annat håll. Dock ingrep myndigheterna och Danjel beslutade

16

sig för att lämna förföljelsernas Sverige för att annat, bättre rike: Amerika. Danjels systerdotter Kristina och hennes man Karl-Oskar hade vid det laget även de bestämt sig för att utvandra till Nordamerika med sin familj eftersom deras gård Korpamoen inte bar sig, hur Karl-Oskar än kämpade och slet med de steniga åkrarna.

A

merikafararna reste med briggen Charlotta och gick igenom stora prövningar. Danjel hade på landbacken trosvisst försäkrat att ingen som levde i anden skulle behöva besväras av sjösjuka. Emellertid drabbades han själv svårt av denna sjuka och han miste dessutom utan förvarning sin hustru under färden. Danjel blev förkrossad och menade att alltihop var ett sätt för Gud att visa att ingen människa är syndfri, allra minst Danjel själv. Så nådde man Amerika, och plötsligt var ingenting som förr. Nog trodde väl nybyggarna att Gud

UT VA N DR A RN A© 197 1 A B SVENSK FILMIN DUS TRI S TILLB ILDSFOTOGR A F: OVE A L S TRÖM

Text Kjell Dellert kyrkporten@svenskakyrkan.se


sjön Ki-Chi-Saga fortfarande satt i sin himmel och styrde och ställde, men de kunde inte längre tillbe honom på samma sätt som förr- för det fanns inte längre någon svensk luthersk präst som kunde predika eller utdela nattvarden. Danjel rådde sig nog, ständigt förtröstansfull och utan behov av präst och kyrka för att utöva sin tro, men de andra? Kristina var nog den mest fromma av dem, hon led svårt av att aldrig höra kyrkklockor i deras nya hemland, i nybygget vid sjön Ki- Chi- Saga. Hon led också av att aldrig få lyssna till en predikan, och, värst av allt, aldrig få syndernas förlåtelse eller motta nattvarden.

F

ör Karl-Oskar blev det så att han nog bad sina böner som han skulle och kanske läste i Bibeln men därutöver mer och mer glömde bort sin kristendom. Redan hemma i Småland hade han kommit på kant med Gud. Långvarig torka hade gjort Karl-Oskars skörd liten, hans hö närmast värdelöst och i vredesmod hade han kastat upp en tuss mot himlen och sagt ”Ta det här också, du har ju tagit allt det andra”. Och strax därefter hade ängahuset brunnit ner och allt deras lagrade hö förstörts. Det var inte lätt, tyckte nog Karl-Oskar, att tro på en god Gud efter detta. Och nu, utan präst och kyrka, hade Herren på något sätt blivit mer avlägsen, lättare att komma undan. Så hände det sig att nybyggarparet Nilsson fick nya grannar. Det var Petrus Olausson från Hälsingland och hans fru som slog sig ner en bit ifrån Nya Duwemåla, som Karl-Oskar kallat deras nya gård för att glädja sin hustru, Duvemålaflickan Kristina. Paret Olausson var djupt troende kristna och nu började andaktslivet på nytt. Man träffades regelbundet och läste Bibeln och psalmboken och bad tillsammans. För Kristina var det en stor lycka att här i Amerika träffa kristna av den rätta läran och tillsammans med dem resonera kring andliga spörsmål.

M

ed Ulrika i Västergöhl hände ett Herrens underverk. När invandrarna nyanlända och vilse stod i sitt nya hemland hade de tagits om hand av en amerikansk pastor, baptisten Henry O Jackson. Han och Ulrika hade fattat tycke för varandra och snart lämnade den forna sockenhoran Danjels hushåll för att bli Mrs Henry O Jackson. Kristina gladdes med sin nyvunna vän men oroa-

“Kristina var nog den mest fromma av dem, hon led svårt av att aldrig höra kyrkklockor i deras nya hemland, i nybygget vid sjön KiChi- Saga.“

de sig samtidigt för att Ulrika hade gått vilse i religionen. Mrs Jackson hade nämligen för avsikt att låta döpa sig och bli baptist. Än värre blev det när Petrus Olausson med fru en morgon klev in i Nya Duwemåla för att förmana sina grannar: Med vilseförda som Mrs Jackson och hennes man borde inte Karl-Oskar och Kristina ha något att skaffa, menade paret Olausson. Kristina och Karl-Oskar blev ursinniga och körde ut sina besökare, och därefter blev inte de andliga sammankomsterna i det nya landet sig lika längre. En ovädersnatt tre år efter utvandringen bankade det på nybyggarnas dörr och Karl-Oskar släppte in en genomvåt och frusen man som presenterade sig som Erland Törner, präst från Sverige. Kristina gladdes: Herren hade sänt en svensk präst av den rätta läran till nybyggarna. Hon frågade andäktigt om Törner skulle kunna tänka sig att utdela nattvard och syndernas förlåtelse. Inom sig hade hon tänkt att hennes skuld måste vara ofantlig sedan hon i tre år varit tvungen att avstå från att skrifta sig. Törner stod gärna till tjänst, och föreslog att alla nybyggare i området skulle samlas i Nya Duwemåla för gemensam nattvardsgång, och så blev det. Så småningom byggdes också en kyrka en bit bort.

K

ristina hade nu fött sex barn, och för varje gång blev hon allt svagare, fick allt svårare att återgå till sysslorna på nybygget. Så småningom fick hon av en amerikansk doktor Farnley veta att hon aldrig mer fick föda barn, det skulle betyda hennes död. Men när hon blev friskare bestämde hon sig för att lita till Gud och inte till doktorn. Hon blev åter gravid, det blev missfall, och denna gång återhämtade sig aldrig Kristina. Fortfarande förtröstansfull och övertygad om Guds makt och godhet somnade hon in för alltid i Nya Duwemåla året 1862. I och med Kristinas död var det slut med fromheten på nybygget. Karl-Oskar bröt för alltid med den Gud som han tyckte hade lurat Kristina in i döden. Han lämnade sina uppdrag som kyrkvärd och medlem i kyrkostyrelsen och han slutade helt att gå till kyrkan. I sin sista aftonbön sa han: ”Jag vill säga Dig, Gud; Du ska allri få beröm av mej för dä som Du gjorde Krestina, för dä som Du har gjort mej. Jag ska allri tacka eller prisa Dig. För jag godtar int orättvisan som Du låter hända.” 17


70 år som körsångare I 70 år har hon sjungit i kyrkokörer i Sollentuna församling. – Så länge sångrösten håller kommer jag att fortsätta sjunga, säger Barbro Holdar. Gullvivorna är på gång i hennes härliga trädgård på Hästhagsvägen i Sollentuna. Väggarna i vardagsrummet prunkar av konst. Det är strax efter påsk och långfredag. – Långfredagen tycker jag fortfarande är den bästa dagen då vi sjunger Bachkoraler. Det har blivit mycket Bach genom åren. Annars älskar jag Stravinskij och jazz, säger Barbro Holdar.

Ungdomskrets Barbro Holdar kom med som tonåring i Helenelunds kyrkliga ungdomskrets som startade i slutet av 30-talet, samtidigt som Andra världskriget bröt ut. De hade gymnastik i ett

sen, som växte jättesnabbt. Det var mycket prästen Johan Lennebys förtjänst som drev på verksamheten. På den tiden var vi alla fattiga. Det var ont om allt, mat, värme... Det var rekordkalla vintrar. Vi kunde samlas om lördagskvällarna med varsin bullskiva till knytis. Vi hade trots det jätteroligt. – Sången går före allt annat, säger Barbro Holdar, 87 år.

garage. Det spelades bordtennis, teater, syjuntor startades och de sjöng i kör. De sjöng på kvällsandakter och syföreningsauktioner eller när de gick till andra kyrkor. – Alla unga gick med i kret-

S:t Eriks Kyrkokör Hösten 1943 bjöds Kretskören in att komma med i S:t Eriks Kyrkokör. Det var en fantastisk tid för ett gäng tonåringar, som växte till sig och växte in i gudstjänstlivet i kyrkan, säger hon. – Åren gick, vi bildade familjer och en del av oss fort-

satte sjunga även i de andra körerna i församlingen. Jag valde att sjunga, främst i i S:t Eriks kyrkokör, som nu är omvandlad till Turebergs kyrkokör.

Glädje och kamratskap För Barbro Holdar har det blivit körsång i 70 år, även om hon ibland har tvekat om hon skulle fortsätta. Även familjen var med i kyrkokören en period. Två barn har blivit professionella musiker. – Jag är så tacksam för den glädje och kamratskap som sången gett mig! Det har varit en väldig trygghet. Och tänk alla de resor vi har gjort.

Roland Asplund

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det här! * Fyll i talongen och skicka/lämna den till Svenska kyrkan Sollentuna. OBS! Du kan inte anmäla utträde på denna talong.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan Efternamn och förnamn Personnummer Adress Skicka din anmälan till: Svenska kyrkan Sollentuna, Box 13, 191 21 Sollentuna, fax: 08-505 513 19. Du kan också höra av dig via e-post: sollentunaforsamling@svenskakyrkan.se * Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln. Avgiften är 92 öre/beskattade 100 kr inkl. begravningsavgift 12 öre.

18


Sommar, sommar, sommar ...

Flip Flop

Allsång

Sommarkväll i Kummelby

Sommarkaffe

Guidade turer i Sollentuna kyrka

Café Blå – sommar

Barn- och ungdomsverksamhet under sommaren, ett samarbete mellan Sollentunas kyrkor. Suzanne Wallón, tfn 070-720 05 66, suzanne.wallon@svenskakyrkan.se Tid Mån–fre 23/6–11/7 och 28/7–15/8 Plats Rösjöbadet • 12.00–18.00.

Olika program varje gång. Fika från 18.30. Tid Onsdag 18/6, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8 • 19.00 Plats Kummelby kyrka

Sollentuna kyrka – äldst i Sollentuna kommun! Guidad tur i Sollentuna kyrka som är från slutet av 1100-talet. Turen avslutas med musik. Efteråt serveras kaffe och smörgås i S:t Larsgården, kostnad 20 kr. Tid Onsdag 18/6, 23/7, 20/8 • 11.00 Plats Sollentuna kyrka

Vi sjunger allsång tillsammans, ute om vädret tillåter. Tid 19/6, 26/6, 7/8, 14/8 • 14.00 Plats Turebergskyrkan eller i Turebergs park

Vid fint väder sitter vi ute under parasollerna. Tid Tisdag 24/6–12/8 • 14.00 Plats Edsbergskyrkan

Öppet hus i vilsam miljö. Hembakat kaffebröd. Möjlighet till samtal och samvaro. 11.30–13.30 serveras lättare lunchmat. Tid Tis–fre 17/6–4/7 och 29/7–15/8 • 11.00–15.00 Plats Turebergskyrkan

19


på gång Med reservation för eventuella ändringar.

musik Sommarkonsert med musikcafé Edsbergs Kyrkokör Stella Cantica Birgitta Höök Seuffert och Fredrik Lundqvist, dir Kjell Dellert, präst Tid Sön 15/6 • 19.00 Plats Edsbergskyrkan Allsång Vi sjunger allsång tillsamans, ute om vädret tillåter. Tid 19/6-3/7, 7/8-14/8 • 14.00 Plats Turebergskyrkan eller i Turebergs park Mässa med musik Linn Wågberg, sång Christer Wallström, orgel och piano. Anna Levin, präst Tid Sön 13/7 • 10.00 Plats Kummelby kyrka Mässa med musik, Anna Janbäck, sång och flöjt och Eva-Maria Munck, sång och piano. Ingrid Malm Lindberg, präst Tid Sön 27/7 • 10.00 Plats Kummelby kyrka

Redaktör Camilla Belusa camilla.belusa@svenskakyrkan.se

barn och familj Mer information om barnverksamheten som t ex öppen förskola finns på församlingens hemsida. Du kan också ringa tfn 505 514 47. Babyrytmik med småbarnscafé Hit kan du och ditt barn, 0–2 år, komma för lek, babyrytmik och fika Sångstund 13.15.Syskon är välkomna. Kontakt: elisabeth. walgren@svenskakyrkan.se Tid Tisdagar 13.00–15.00 t o m 17/6, start 26/8 Plats S:t Larsgården Onsdagsöppet 16.30–18.15 serverar vi en enkel kvällsmåltid till självkostnadspris 30 kr/vuxen, 15 kr/barn under 15 år, familj max 100 kr. Pysselhörna för alla som har lust. Lekrum för de minsta. Familjeandakt 18.20. Tid Onsdagar 16.30, start 27/8 Plats S:t Larsgården Onsdagshäng För dig mellan 9-13 år i. Pingis, biljard, spel och möjlighet till läxläsning. Mellis 10 kr/ggn eller

100 kr/termin. Tid Onsdagar 14.00, start 27/8 Plats S:t Larsgårdens källare Ensamstående föräldrar Kvällen börjar med enkel mat. Samtal i soffan om det som berör. Lek och skapande för barnen. Tid Tis 2/9 • 17.30 Plats Kummelby kyrka Full fart På Full fart finns mellis och barnen får skapa genom drama, musik, undervisning med mera. Kan kombineras med Barnkören och Sångkompaniet. Tid Onsdagar 17.00, start 3/9 Plats: Edsbergskyrkan Juniorhäng Fri lek för barn 7–13 år och deras föräldrar. Pingis, bordshockey, wii-spel, skapande hörna m m. Vi avslutar med bus och bön i kyrkan ca 17.40. Drop-in 16.00–18.00. Pizza, mjölk och frukt 10 kr. Tid Fredagar 16.00, start 5/9 Plats Kummelby kyrka

ungdom 13+ Mer information om ungdomsverksamheten på www.svenskakyrkan.se/ sollentuna Eller ring tfn 505 514 04.

En vecka med paddling, sång bad, skapande, sport, rockskola, cyklinggudstjänst m m.

Dagkollo En vecka kollo för alla barn 10–14 år. Kostnad: 500 kr. (syskonrabatt 10 %). Lunch och fika ingår! Bidrag från församlingen kan sökas. Avslutning: Söndag 17/8 kl 11.00 i Rotebrokyrkan. Anmälan senast 19/6. Elisabeth Wallgren, tfn 505 514 05 eller mejla elisabeth.wallgren@svenskakyrkan.se Tid 11/8–15/8 • 9.00–15.00 Plats S:t Larsgården 20

juni – september

Flip Flop Barn och ungdomsverksamhet under sommaren, ett samarbete mellan Sollentunas kyrkor. Suzanne Wallón, tfn 070-720 05 66, suzanne.wallon@ svenskakyrkan.se Tid Måndag–fredag 12.00–18.00 Plats Rösjöbadet Ungdomskväll Kontakt: ase.andersson@ svenskakyrkan.se Tid Tisdagar • 18.00– 21.00, start 2/9 Plats Edsbergskyrkan

Pilgrimsvandringar Pilgrimens sju nycklar En prova-på-vandring i pilgrimsanda på Järvafältet. Pilgrimens sju nycklar, ord som på olika sätt försöker uttrycka den nutida människans längtan efter att få bli mera hel. Kontakt och anmälan: tfn 070-781 95 55, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se Tid Tor 26/6 • 17.30–20.00 Plats Start och landning vid Häggviks station.

Rulla som pilgrim Vandring på delar av Ingaleden för personer som är rullstolsburna. Vandringen är på 8,5 km och går på grusväg. Underlaget passar inte för manuell rullstol, men permobil eller elrullstol fungerar bra. Vandringen passerar gravfält från äldre järnåldern, runstenar som restes av de första kristna på 1000-talet och i Markims kyrka från 1200-talet finns en avbildad vikingabåt. Vid framkomsten till Markims kyrka avslutar vi med middagsbön och äter därefter medhavd matsäck. Vid regn inställt. Vandringen är ett samarrangemang mellan Pilgrim Vallentuna och Sollentuna församling. Kontakt och anmälan: tfn 070-781 95 55, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se Tid Tor 21/8 • 10.00–15.00 Plats Start vid Granbyhällen och landning vid Markims kyrka, Vallentuna

Vandra - Vara - Vila Vi åker tillsammans från Sollentuna pendeltågstation 8.30 till Märsta och sedan buss mot Odensala. Vi vandrar en del av Ingegerdsleden 17 km som sträcker sig mellan Stockholm och Uppsala. Vem var hon egentligen Ingegerd från Novgorod och varför befann hon sig just här? Tag med matsäck och vatten för dagen. Bra skor och SL-kort för att ta dig kollektivt till start och från Sigtuna. Kontakt och anmälan: tfn 070-781 95 55, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se Tid Lör 30/8 • 8.30–ca 18.00 Plats Start vid Odensala kyrka och vandrar till Sigtuna. Om någon verksamhet kostar eller att det krävs anmälan står det angivet, annars är det öppet och gratis.


juni – september Ungdomshäng +13 Kontakt: Tom Broberg tfn 070-756 18 69. Tid Fredagar • 18.00– 24.00, start 15/8 Plats Kummelby kyrka Källan 14.00–19.00 Öppen mötesplats där du kan komma och spela biljard, pyssla, fika eller göra läxor. 19.00–22.00. Fika, andakt, aktiviteter. Kontakt: Suzanne Wallón, tfn 070-720 05 66, Andreas Salé, tfn 070-459 95 10. Tid Onsdagar • 14.00– 19.00, start 10/9 Plats Turebergskyrkan

café & mötesplatser Café Blå Öppet hus i vilsam miljö. Hembakat kaffebröd. Onsdag–fredag serveras lättare lunchmat. Möjlighet till samtal och samvaro. Café Blå har gett ut en soppkokbok som finns att köpa i caféet. Intäkterna från kokboken går till Sollentuna hjälpförening. Tid Tis 12.00–14.00, Ons–fre 11.00–15.00 (lunchen serveras 11.30– 13.30). Lördagar öppet i samband med aktiviteter, söndagar öppet före och efter gudstjänsten 15.00. Start 19/8.

Församlingen tackade kyrkoherde Anders Roos med två konserter i S:t Eriks kyrka

Församlingens barnkörer sjöng Hej, shalom, salamo, aleikom.

Anders Roos avslutade den sista konserten med andakt. Kollekten som gick till Romer i Rumänien via Svenska kyrkans internationella arbete blev 12 517 kr.

Ge en gåva till romer i Rumänien Vill du vara med och ge Romer i Rumänien en bättre framtid? Ange projektnummer P220 och skriv Stöd till romer i Rumänien när du gör en inbetalning. Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223.

Café Blå – sommar Tis–fredag 11.30–13.30 serveras lättare lunchmat. Tid Tis–fre 17/6–15/8 11.00–15.00, (stängt 8/7–25/7) Plats Turebergskyrkan Sommarkväll i Kummelby 18/6 • Mission i 2000-talet – Glimtar från Världens fest i Karlstad med Tord Ershammar m fl. 23/7 • Filmkväll med pastorn med William Grönroos. 30/7 • Bibeln – från trist tegelsten till guldgruva! med Gita Andersson. 6/8 • Från ateist till troende med Calle Lundin. 13/8 • Varför mår vi inte bättre när vi har det så bra? Med Rolf Nordemar och Staffan Stadell. Tid Onsdagar • 19.00– 20.00, fika från 18.30. Plats Kummelby kyrka Sommarkaffe Vid fint väder sitter vi ute under parasollerna. 24/6 • Musik med Fredrik Lundqvist. 1/7 • Musik med Birgitta Höök Seuffert. 8/7 • Musik med Fredrik Lundqvist. Dessutom 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8. Tid Tisdagar • 14.00 Plats Edsbergskyrkan Öppen onsdag 9.30–11.00 Samtalsgrupp med fika. 11.30 Mässa med efterföjande sopplunch. 13.00 Stickcafé/Skaparhörna – delta genom att bara vara, handarbeta, måla akvarell eller på porslin/trä. Tid Onsdag • 9.30, start 3/9 Plats Edsbergskyrkan

ande, kropp & själ Vändom Öppen självhjälpsgrupp angående beroende och medberoende enligt 12-stegsmodellen. Tid Mån 16/6 • 15.30, start 1/9. Plats Kummelby kyrka

Nyfiken på kristen tro? Lectio Devina Vi fördjupar oss i den kristna tron med hjälp av Lectio Devina. Sista söndagen i månaden. Tid Söndagar • 12.45, start 31/8. Plats Edsbergskyrkan

Frälsarkransen som ett livsverktyg? Samtal om liv och tro. Kvällen inleds med mässa 18.00 med möjlighet att äta soppa innan gruppen startar. Tid Tisdagar • 19.30, start 2/9 Plats Edsbergskyrkan

Alpha – Introduktionsmiddag och kurs Välkommen till introduktionsmiddag med föredrag, musik och information om kommande Alphakurs. Anmäl dig på hemsidan under Aktiviteter – kuser och samtalsgrupper – alpha. Kontakt: Annika Wahlberg, tfn 505 514 33, annika.wahlberg @svenskakyrkan.se Tid Onsdag 10/9 • 18.30, höstens kurs startar 17/9 Plats Kummelby kyrka

Ut ur mörkret En kurs på 10 gånger om depression ur ett psykologiskt och kristet perspektiv. Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa och hur vi kan hjälpa oss själva och andra att må bättre? Kursen tar upp bl a depression, stress och utmattning ur ett psykologiskt perspektiv. Vi kommer också att ta hjälp av Bibeln och samtala om livsfrågor. Kontakt och anmälan Helena Lind, tfn 505 513 39, helena.lind@svenskakyrkan.se Tid Torsdagar 18/9 • 17.30–20.00 Plats Turebergskyrkan

En väg till livsmod och tillit Kontakt: Thomas Ericson, tfn 505 513 44, thomas.ericson@svenskakyrkan.se Tid Fredagar • 13.00-15.30. Jämna veckor, start 19/9 Plats Turebergskyrkan, Kontakt: Lisa Åslund, tfn 505 514 03, lisa.aslund@svenskakyrkan.se Tid Tisdagar 21/10–25/11 • 18.00–21.30 Plats S:t Larsgården

21


juni – september Miniretreat Kyrkan är öppen (14.00– 17.00) och du kan komma och gå som du vill. Miniretreaterna inehåller tystnad, meditation i ord och musik. Avspänning, läsning, skapande, enskilt samtal och kort sittande massage. Tid Lör 6/9 • 14.00 Plats Turebergskyrkan Hela dig Friskvårdsprogram för hela människan med avspänning, qigonginspirerade rörelser och dans följt av bibelmeditation. Gemensam lunch (30 kr för deltagare i Hela dej) för dem som vill. Tid Onsdagar 11.30, start 10/9. Plats Turebergskyrkan

sjung och må bra Må-bra-kör Kom och sjung på lunchen, i en kör där alla är välkomna. Tid Tor 28/8, 4/9 och 11/9 • 12.30. Plats Turebergskyrkan

konst och kultur

edsbergskyrkan Kvällsmässa tis 18.00, två dagar i månaden, start 2/9. Veckomässa ons 11.30, start 3/9

Bortom sorgen väntar glädjen Sollentuna kyrka – äldst i Sollentuna kommun! Guidad tur i Sollentuna kyrka som är från slutet av 1100-talet. Turen avslutas med musik. Efteråt serveras det kaffe och smörgås i S:t Larsgården, kostnad 20 kr. Tid Onsdag 18/6 • 11.00 Guide Karl Pålsson. Onsdag 23/7 • 11.00 Guide Tage Holdar. Onsdag 20/8 • 11.00 Guide Gunnar Lamin. Plats Sollentuna kyrka

Nästa nummer av Kyrkporten kommer ut 4 september.

En kurs om att bearbeta och gå vidare efter sorg och förlust. Kursen består av en öppen introduktionskväll med ett miniseminarium samt sex efterföljande kurstillfällen som innehåller föredrag samt gruppdiskussioner på temat sorg, förlust och bearbetning. Alla människor går igenom sorger, förluster och förändringsprocesser i livet. När detta sker uppstår ofta olika förlustreaktioner vilket är helt normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd – men skulle vi inte alla göra det om vi bara visste hur? När vi inte vet eller har kunskap om hur vi ska bearbeta våra sorger och förluster leder det ofta till betydande och bestående problem för oss. Exempel på förluster: Skilsässa/separation, dödsfall, sjukdom och olyckor, förlust av tillit och trygghet, arbetslöshet, konflikter. Kontakt: Linn Wågberg, tfn 070-822 12 67 linn.maria@telia.com Tid 25/9 • 18.30 öppen introduktionskväll (kostnadsfri), därefter 2/10, 9/10, 23/10, 6/11, 13/11, och 20/11. Kursavgift 250 kr Plats Kummelby kyrka

HITTA TILL KYRKAN

Konst i Kummelby Det här ärHelenas första utställning och den har fått namnet Flickan och granarna. Konstnär Helena Jennervall. Tid Utställningen pågår t o m 27/7. Plats Kummelby kyrka

22

Sollentuna kyrka: Kyrkvägen 2 S:t Larsgården: Prästgårdsvägen 4 Sollentuna kyrkogård: Johan Berndes väg 1 Edsbergskyrkan: Kaplansbacken 2 Kummelby kyrka: Sollentunavägen 83 Turebergskyrkan: Sköldvägen 12B S:t Eriks kyrka: Utsiktsvägen 8 Församlingshuset: Sköldvägen 10

Silverdalskapellet, Silverdalssalen, Silverdals griftegård: Sollentunavägen 19 Stillhetens kapell: Johan Berndes väg 1 Rotebrokyrkan: Ytterbyvägen 4 Pingstkyrkan: Sollentunavägen 193 Missionskyrkan: Kapellvägen 2 Helenelundskyrkan: Sollentunavägen 74 Telefon: 08-505 513 00 Webbplats: www. svenskakyrkan.se/ sollentuna

JUNI Sön 22/6 • 19.00 Mässa Kjell Dellert Sön 29/6 • 19.00 Mässa Anna Levin JULI Sön 6/7 • 11.00, 14.00 Mässa med konfirmation Per Setterhall Sön 13/7 • 19.00 Mässa Anna Levin Sön 20/7 • 19.00 Mässa Per Setterhall Sön 27/7 • 19.00 Mässa Göran Hansson AUGUSTI Sön 3/8 • 19.00 Mässa Göran Hansson Sön 10/8 • 19.00 Mässa Lasse Svensson Sön 17/8 • 19.00 Mässa Jessica Holmgren Sön 24/8 • 19.00 Mässa Robert Thysell Sön 31/8 • 19.00 Mässa Maja Holmberg SEPTEMBER Tis 2/9 • 19.00 Kvällsmässa Anna Levin

kummelby kyrka Bön tis och fre 8.30, t o m 13/6, start 19/8. Veckomässa ons 7.00, t o m 18/6, start 20/8. Söndagsskola 3-13 år, söndagar 10.00, fr o m 24/8. JUNI Sön 15/6 • 10.00 Mässa William Grönroos Sön 22/6 • 10.00 Mässa Thomas Ericson


gudstjänster Sön 29/6 • 10.00 Mässa Ingrid Edgardh JULI Sön 6/7 • 10.00 Mässa Bo Wessel Sön 13/7 • 10.00 Mässa med musik Anna Levin Linn Wågberg, sång Christer Wallström, orgel och piano. Sön 20/7 • 10.00 Mässa William Grönroos Sön 27/7 • 10.00 Mässa med musik Ingrid Malm Lindberg Anna Janbäck, sång och flöjt och Eva-Maria Munck, sång och piano. AUGUSTI Sön 3/8 • 10.00 Mässa Leonard Carlson Sön 10/8 • 10.00 Mässa Lasse Svensson Sön 17/8 • 10.00 Mässa Gita Andersson Lör 23/8 • 13.00, 16.00 Konfirmationsgudstjänst Bo Wessel Sön 24/8 • 10.00 Konfirmationsmässa Bo Wessel Lör 30/8 • 13.00, 16.00 Konfirmationsgudstjänst William Grönroos Sön 31/8 • 10.00 Konfirmationsmässa William Grönroos

sollentuna kyrka Veckomässa ons 18.30 Morgonbön fre 8.30 JUNI Sön 15/6 11.00 Mässa Lasse Svensson Lör 21/6 11.00 Mässa Maja Holmberg Sön 22/6 • 11.00 Mässa Kjell Dellert Sön 29/6 • 11.00 Mässa Anna Levin

JULI Lör 5 /7 • 11.00, 14.00 Konfirmationsgudstjänst Lisa Åslund Sön 6/7 • 11.00 Mässa Lisa Åslund Sön 13/7 • 11.00 Mässa Leonard Carlson Sön 20/7 • 11.00 Mässa Per Setterhall Sön 27/7 • 11.00 Mässa Göran Hansson AUGUSTI Sön 3/8 • 11.00 Mässa Göran Hansson Sön 10/8 • 11.00 Mässa Lisa Åslund Lör 16/8 • 11.00, 13.00, 15.00 Konfirmationsgudstjänst Kjell Dellert Sön 17/8 • 11.00 Mässa Kjell Dellert Sön 24/8 • 11.00 Mässa Lisa Åslund Sön 31/8 • 11.00 Mässa Maja Holmberg Sön 31/8 • 16.00 Rastplats med ro – Sinnesrogudstjänst. Fika från 15.30. I samarbete med Rotebrokyrkan, pastor Stefan Andersson.

turebergskyrkan Morgonbön tis–fre 8.30, t o m 17/6. Lunchandakter tis, ons, fre 12.30 v. 26, 27, 31, 32 och 33. Lunchmässa tis 12.30, mellan 26/6-14/8 är lunchmässan 13.00 på tor. Bibelmeditation ons 12.30, fr o m 20/8.Aftonandakt Tor 18.30.Tyst meditation fre 12.30, fr om 22/8. JUNI Sön 15/6 • 15.00 Mässa Robert Thysell Sön 22/6 • 15.00 Mässa Thomas Ericson

juni – september Sön 29/6 • 15.00 Mässa Ingrid Edgardh JULI Sön 6/7 • 15.00 Mässa Ingrid Edgardh Sön 13/7 • 15.00 Mässa Leonard Carlson Sön 20/7 • 15.00 Mässa William Grönroos Sön 27/7 • 15.00 Mässa Ingrid Malm Lindberg AUGUSTI Sön 3/8 • 15.00 Mässa Leonard Carlson Sön 10/8 • 15.00 Mässa Lisa Åslund Sön 17/8 • 15.00 Mässa Jessica Holmgren Lör 23/8 • 12.00, 16.00 Konfirmation Fredrik Hamrén Sön 24/8 • 15.00 Mässa med konfirmander Fredrik Hamrén Sollentuna gospel Sön 31/8 • 15.00 Mässa Kjell Dellert

Sön 13/7 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Lars Lindén. Sön 20/7 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Hilda Rudén Sön 27/7 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Barbro Lundström. AUGUSTI Sön 3/8 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Bengt Nilsson. 20.00 ”Musik i sommarkväll”. Sön 10/8 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Hilda Rudén. 20.00 ”Musik i sommarkväll”. Sön 17/8 • 11.00 Gudstjänst. Avslutning på kyrkornas Dagkollo. 20.00 ”Musik i sommarkväll”. Slagverkskonsert med gruppen RenEssens, Malin Sjökvist och Frans Klingfors. Sön 24/8 • 11.00 Reflektionsmorgon Sön 31/8 • 11.00 Gudstjänst Samlingssöndag, Stefan Andersson

rotebrokyrkan

missionskyrkan

Sön i juni och juli kan slås ihop. Under sommaren 22/6 – 27/7 är det samling för Bön, meditation och reflektion 10.00.

JUNI Sön 15/6 • 11.00 Gudstjänst Rut Casserfelt Sön 22/6 • 11.00 Gudstjänst Arne Fritzson 10.00 Bön och reflektion i Rotebrokyrkan JULI Sön 6/7 • 11.00 Gudstjänst med nattvard Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina Thorsell Ahlm Sön 13/7 • 11.00 Gudstjänst i Helenelundskyrkan Johan Valinder Sön 20/5 • 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan Stefan Andersson Sön 27/7 • 11.00 Gudstjänst Christofer Öhrvall

JUNI Lör 14/6 • 18 00 Flöjtkonsert med Annie Nilsson Tengstrand och Arne Tengstrand. Sön 15/6 • 11.00 Mässa i Sollentuna kyrka Sön 22/6 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Barbro Lundström. Sön 29/6 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Hilda Rudén JULI Sön 6/7 • 10.00 Bön, meditation och reflektion, Bengt Nilsson

AUGUSTI Sön 3/8 • 10.00 Gudstjänst med nattvard i Kummelby kyrka Leonard Carlsson Sön 10/8 • 11.00 Gudstjänst Roland Einebrant Sön 17/8 • 11.00 Gudstjänst Rut Casserfelt Sön 24/8 • 11.00 Gudstjänst Arne Fritzson Sön 31/8• 11.00 Gudstjänst Arne Fritzson

Kyrkportens pressläggningstid är lång. Kolla gärna eventuella ändringar i gudstjänstschemat på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sollentuna. Eller ring Kyrkluren tfn 08-505 513 45.

Vi fixar bilen – och skänker pengar Sollentuna Bil & Motor i Edsberg skänker femton procent av arbetskostnaderna för utförd reparation till Svenska kyrkan om kunden vill (MEDDELA VID BOKNING) . Pengarna går till Sollentuna hjälpförening eller det internationella arbetet. TFN: 08-35 00 32 E-POST: INFO@SOLLENTUNABIL.SE

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

23


s t e d å r o kyrk rande ordfö det har or

POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

Vaktavlösning i församlingen Efter mer än 23 år lämnade nyligen kyrkoherde Anders Roos över rodret till Lasse Svensson. Det är en lång tid, ja endast två har tidigare haft uppdraget längre. Vår församling är en av de större i landet, även efter den pågående omorganisation som Svenska kyrkan nu genomgår. Kyrkoherden är främst församlingens andlige ledare men också chef för en verksamhet som i omfattning kan jämställas med ett medelstort företag. Anders har förvaltat sina uppdrag väl. Han har inte bara varit den formelle chefen utan förtjänat och blivit en självklar och uppskattad ledare av församlingen. Samarbetet i församlingens styrelse, Kyrkorådet, har varit lätt och fruktbärande. Anders har sökt breda lösningar men har absolut inte varit undfallande. Det är inte orimligt att en chef efter så lång tid blir en ”förvaltare” istället för en utvecklare. Så har vi inte upplevt det. Han var/är minst lika innovativ som yngre kollegor och orädd att prova nytt. Internationellt engagemang, djupa teologiska kunskaper och erfarenheter har väckt respekt. Han har satt verkliga avtryck både i församlingens verksamhet och hos många församlingsbor. I Sollentuna är han en känd profil. framsynt församling Han har nu mönstrat av och överlämnat en församling med en framsynt och ändamålsenlig organisation och som i flera hänseenden ligger på topp. Församlingen är välfungerande, ordning och reda i

24

stort och smått men ändå med stor frihet för de olika distrikten. Även om antalet medlemmar minskar något är det i mindre omfattning hos oss än många andra församlingar. Många döps och konfirmeras. Diakonin är omfattande och uppskattad. Ungdomsverksamheten är imponerande stor liksom antalet som frivilligt tar på sig olika uppdrag. Musiklivet är rikt. Kvaliteten och omfånget av körverksamheten framstod med all tydlighet vid avskedskonserterna i S:t Eriks kyrka. tack anders och välkommen lasse Församlingen tackar för de många åren och önskar Anders Roos ett fortsatt gott liv. Det har varit ett privilegium att få ha haft honom som ledare under nästan en generation. Vi välkomnar Lasse Svensson som tar över rodret. Han kommer in med nya perspektiv och erfarenheter. Redan känner vi hans entusiasm och energi för att fortsätta utveckla församlingen, att få oss att växa och bli än mer närvarande och relevanta för oss i Sollentuna. I höst ska vi tillsammans staka ut församlingens mål i ett längre perspektiv. Några andra, mer närliggande frågor som står inför beslut är bland annat framtiden för S:t Eriks kyrka, hur vi mer strukturerat involverar barnperspektivet och hur församlingen blir miljödiplomerad. Varmt välkommen till Sollentuna och din församling!

Björn Karlsson Kyrkorådets ordförande björn.karlsson@svenskakyrkan.se

“Han har satt verkliga avtryck både i församlingens verksamhet och hos många församlingsbor.”

Kp webb