Page 1

Hela denna bilaga är en annonS i Tidningen Ångermanland 17 oKTober 2013

Mathantverk har stor potential att växa i kommunen

Glasmästeriet som satsar på ung arbetskraft

”Det går att uträtta mycket genom bra samverkan”

Kraften finns i Sollefteå ”Företagsklimatet i Sollefteå är mycket bra!” Nya kommunchefen tror mycket på besöksnäringen

Jennifer driver framgångsrikt B&B i Junsele

Stina valde att flytta hem efter studierna


2

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 17 OKTOBER 2013

ANNONS

2

Sollefteå är bäst! Den service som framförallt vårt samhällsbyggnadskontor ger våra företag ligger på en mycket hög nivå. Totalpoängen ger oss en första plats i länet och en åttonde plats i Sverige (SKL’s servicemätning Insikt 2013). På bygglov är vi bäst i Sverige, enligt Matti Heino (avdelningschef) bäst i världen! Anslaget är helt rätt. Vi måste tala om för omvärlden vad vi är bra på och gärna spänna bågen.

Näringslivschefen Tomas Falkensson ser ljust på framtiden. FOTO: OLOF WIGREN

V

i kan vara stolta över företagen i Sollefteå kommun. I Företagarnas och UC:s årliga tillväxtmätning, Årets Företagarkommun, placerar de sig på en fantastisk tolfte plats i landet och andra plats i länet. Det är i de små och medelstora företagen som tillväxt skapas och välfärden grundläggs. Därför är det viktigt att vi alla visar uppskattning och stöttar våra duktiga entreprenörer.

Genom samarbete och samtal ökar vi också möjligheterna till utveckling. Vi har goda exempel på att samverkan ger resultat. Dina Försäkringars etablering är en direkt effekt av ett samarbete mellan fastighetsägaren, arbetsförmedlingen och kommunens näringslivsavdelning och det finns fler bra exempel. I SOLLEFTEÅ KOMMUNS näringsliv finns en potential och en vilja att utvecklas. Den

Topplaceringar i nya rankingar Ett glädjande trendbrott har noterats i fråga om företagsklimatet i Sollefteå. Tidigare bottenplaceringar i olika rankingar och undersökningar har förbytts i det omvända.

Detta är en tidning som ges ut av Allehanda Media AB i samarbete med Sollefteå kommuns näringslivskontor. Den distribueras tillsammans med Tidningen Ångermanland den 17 oktober.

måste förvaltas och ges möjlighet att slå rot för att kunna växa och blomma. Vi har alla, invånare, tjänstemän, politiker, företagare etcetera ett ansvar att tala gott om vår hemstad. Det betyder inte att vi ska sluta vara kritiska och påpeka fel och brister men vi kan göra det på ett konstruktivt och vägvinnande sätt. Sluta gnälla och vara stolta över det vi faktiskt har! Som Sören Gyll så träffande uttryckt det: ”Ingen vill bo på en skithög.”

F

örst presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin undersökning över företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Här kom Sollefteå på plats 8, bäst i länet. Undersökningen baseras på både en översyn av olika verksamheter i kommunen samt bedömningar från berörda företagare som haft direkt kontakt med kommunens tjänstemän eller politiker. Här mäts också ett Nöjd kund-index mellan 0 och 100 poäng där genomsnittet i landet låg på 67. Sollefteå hade 76. Totalt deltog 197 kommuner i undersökningen. Näst bäst i länet var Sundsvall med en 37:e placering.

Redaktionell projektledning: OLOF WIGREN MEDIA A B Redaktionsråd: THOM AS ÖSTLUND, TOM AS FA LK ENSSON, OLOF WIGREN, FREDRIK HOLMQVIST

Texter: OLOF WIGREN OCH HENRIK PERSSON Grafisk form: MIT TMEDIA A B Tryck: MIT TMEDIA PRINT, ÖRNSKÖLDSVIK , 2013

Vi är alla ambassadörer för vår hembyggd och det ska vi tala om för alla vi möter. Självklart betyder Sollefteå, hela Sollefteå kommun. Alla är viktiga, alla är delaktiga och alla har ett ansvar för att vi ska bli så bra som vi förtjänar att vara. TOMAS FALKENSSON Näringslivschef, Sollefteå Kommun

I Företagarnas och UC:s, Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag, redovisning över Årets Företagarkommun 2013 blev Sollefteå tolva av samtliga 290 kommuner i landet. Här mäts främst tillväxten i företagen. Framgångar för de små och medelstora företagen har varit avgörande här. I en tredje undersökning som redovisades tidigare i år, som Svenskt Näringsliv står bakom, fick Sollefteå en dålig placering. Den undersökningen grundar sig mycket på attityder hos företagen i kommunen. OLOF WIGREN


ANNONS

HElA dENNA bIlAgA äR EN ANNONS I tIdNINgEN ÅNgERmANlANd 17 OKtObER 2013

3

Vindkraftverken på Stamåsen är för närvarande 26 stycken. Etapp ett av den stora parken är klar. FOtO: tORbjöRN bERgKvISt

Vindkraften en tillgång – nu och även senare byggandet av vindkraftverk ger både utmaningar och möjligheter till kommunerna. För byarna ger det både jobb och bättre infrastruktur.

S

tamåsens vindpark är klar, åtminstone i etapp ett. 26 snurror producerar el i parken, som ligger cirka 3,5 mil nordväst om Ramsele. BjörkhöjdenBjörkvattnet är tänkt att innehålla 90 kraftverk med 2014 och 2015 som uppsatta driftsättnings-mål.

Intressant byggfas Vindkraftparkerna innebär stora ingrepp i naturen men ger mycket tillbaka i form av ren energi. För områdena omkring är det däremot byggfasen som är den mest intressanta. Det är då man har möjlighet att tjäna pengar, skapa jobb och vinna fördelar för framtiden. Många har hyrt ut sina hus och husvagnsplatser till entreprenörer som anlägger de många milen ny väg inom parkerna. Man stärker också upp det befintliga vägnätet, bland annat väg 969 från Ovanmo. Infrastruktur-

satsningar som därmed kommer även de boende till gagn. – Under många år har utflyttningen varit stor och arbetstillfällena har blivit färre. Nu ser vi att det håller på att vända och vi tror på möjligheterna som kommer med vindkraften. Redan har flera nya företag startat och många entreprenörer har fått mer jobb, säger Gunilla Lundin, boende i Lungsjön som tillsammans med sin man engagerat sig mycket i vindkraftfrågorna.

”Otrolig tillgång” En konkret fördel för de boende i (bland annat) Lungsjön, är bredband from projekteras av Sollefteå stadsnät. SSVAB:s behov av fiberledning till vindkraftparken BjörkhöjdenÖgonfägnaden, och samarbetet med stadsnätet, har gjort detta möjligt. Utan det är det knappast troligt att en by som Lungsjön hade

utrustats med fiberuppkoppling. – Fibersatsningen är en otrolig tillgång för oss som bor här men även för de som är utboägare [husägare som inte bor permanent på platsen, reds. anm.] som ser nya möjligheter att kunna vistas här längre perioder och för att få människor att flytta hit, säger Lundin. I Lungsjön hoppas man också kunna hyra ut lokaler till arbetarna som ska uppföra vindkraftverken under det kommande året. På Lägergården (före detta skola) i Lungsjön planerar man för uthyrning och förhoppningen är att detta ska leda till åtta-tio nya arbetstillfällen under en period. Arbetarna kan till exempel använda gården som basstation och komplettera med byggbaracker och liknande.

Ökar omsättningen Även för lokala entreprenörer innebär utbyggnaden nya jobb eller åtminstone mer av befint-

liga. En sådan entreprenör är bröderna Edmo, som framförallt jobbar med vägarbetena. – Vi har deltagit i nybyggandet och det är mest vägarbeten som sagt. Det har inte lett till någon ny investering eller så, men vi har jobbat med det i fyra år och visst ger det väl en ökning av inkomsterna, säger Erik Edmo, delägare. Någon jätteskillnad har det inte handlat om för just Edmos, men Erik tror att det kanske handlar om tio eller femton procents ökning i beläggningen för firman under den aktuella perioden och åtminstone ett år framåt. – Man ska väl inte överdriva, det är ingen jättegrej för oss, men det är klart att det ökar omsättningen och det är ju jättebra. En annan grej är ju att vi jobbar mer lokalt nu så vi slipper åka så väldigt långt för varje jobb, säger Edmo. HENRIK PERSSON

Ångermanlands enda Gardencenter med massor av tillbehör • För inne- och utomhus

1000 m2 inne 2000 m2 ute

DIN Bogrönt butik i Sollefteå

Mängder av växter för

HÖSTPLANTERING

Börsnoterade fastighetsbolaget Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har fastigheter värda närmare 21 miljarder kronor som förvaltas av egen personal. Vår ambition är att vara marknadsledande i de städer där vi är verksamma. Läs mer på klovern.se

LYKTOR och LJUS

inför hösten, stor sortering Söker du ny lokal? Vänd dig då till Klövern, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som även är ett av de större fastighetsbolagen i Sollefteå och Härnösand. Vi erbjuder attraktiva lokaler i bra lägen inom sektorn kontor, utbildning, arkiv, lager, förråd m.m. och vi är kända för att lämna bra och snabb service. Vi står för ”närhet och engagemang” och vårt motto är att ”var dag underlätta kundens vardag” ‡,QWUHVVDQWlYHQI|UGLJ" Kontakta affärsenhetschef Paul Gerdin Kontakta enhetschef Paul Gerdin 070-6976606 paul.gerdin@klovern.se www.klovern.se

Ljung, Calluna och Erica Risbuntar

Nobelis & Nordmandiala

85:-

3 STYCKEN

100:-

VI HAR FULLSTÄNDIGT Ä SORTIMENT av snittblommor och arrangemang för glädje och sorg. Blomsterförmedling. Eurofloristcheckar säljes och inlöses! Prata med våra erfarna florister. Se även vår hemsida www.bodens.se VÄLKOMMEN!

Bodéns Gardencenter Vardagar kl 9.18 • Lördagar kl 10-15 • www.bodens.se


4

HELa DENNa BILaGa äR EN aNNONS I tIDNINGEN ÅNGERmaNLaND 17 OKtOBER 2013

Stina Gustafsson, hemvändare och reporter på Nordsverige. FOtO: OLOF WIGREN

aNNONS

Hemvändaren Stina tog vägen via Kalmar till journalistjobbet Det var på gymnasiet hon började fundera på att bli journalist. – En lärare som tyckte att jag skulle ta tillvara mina kunskaper i svenska och samhällskunskap satte mig på spåret, skrattar Stina Gustafsson. Efter tre års mediestudier i Kalmar är hon nu tillbaka i Sollefteå, som reporter på Nordsverige. Och hon ser sin framtid i Nipstaden.

H

on konstaterar att många av hennes klasskamrater från gymnasiet och andra vänner har lämnat stan. Själv har hon lämnat den – men återvänt. – Jag ville tillbaka hit. Kalmar i all ära, men där skulle jag inte vilja bo. Jag trivs här i Sollefteå, med människorna, naturen och allting. Från arbetsplatsen på Nipanområdet har hon nära till gamla T3-området där hon älskar att springa och ströva omkring på fritiden. – Jag är en aktiv person, gillar att träna. Det finns fina förutsättningar till det här i Sollefteå. Jag tycker att kommunen borde profilera sig ännu mer som en idrottsstad faktiskt, både för motionärer och elit. Vi har så mycket att erbjuda i det hänseendet, säger Stina.

Trygg plats För henne står Sollefteå för både trygghet och framtid.

G

Pär Svensson, ägare av Sollefteå Glasmästeri, tillsammans med Timmy Sköld som fick anställning via Arbetsförmedlingens kampanj Utmaningen. FOtO: OLOF WIGREN

Sollefteå Glasmästeri satsar brett och ungt Bredd i uppdragen och en ung personal. Så har Sollefteå Glasmästeri valt att satsa. – Och vi har upplevt några riktigt bra år på sistone, säger ägaren Pär Svensson.

lasmästeriet har inte valt att nischa sig utan tar på sig allt ifrån att göra spegelglas och byta bilrutor till att sätta glas på 400-kilos metallpartier. – Det gör att vi inte blir så sårbara i lågkonjunkturer som de som valt att rikta in sig på bara bygglas. Samtidigt som vi som jobbar här får en väldigt omväxlande vardag, säger Pär. Timmy Sköld nickar instämmande. Han har jobbat på företaget i tre år nu. Började som sommarjobbare och var sedan en av dem som Sollefteå Glasmästeri tog in via Arbetsförmedlingens och Allehanda Media:s satsning ”Utmaningen”, som gick ut på att företag gav ungdomar provanställning en viss period. – Jag blev kvar och jag tycker det här är ett roligt jobb. Det är som Pär säger, mycket varierande arbetsdagar med allt ifrån småjobb till större projekt. Sedan får jag ha mer kundkontakter nu, räkna på jobb och så och det känns inspirerande. För att inte tala om att chefen är så trevlig, skrattar Timmy. Det är nästan hopplöst att hitta färdigutbildade glasmästare. Det finns endast en yrkesutbildning i landet. Därför blir det uteslutande internutbildning.

– Visst har det försvunnit saker från stan men det har också tillkommit mycket som är positivt. Det nya handelsområdet på Hågesta och Aquarena är två exempel. För att inte tala om Hotell Hallstaberget, som ju är något helt annat nu än när jag flyttade till Kalmar för över tre år sedan. Det hon önskar är att det ska ske en etablering av något stort företag. Som kan göra situationen ljusare för ungdomar som går ut gymnasiet. – Tänk, vad kul det vore om någon etablerade ett stort kundservicekontor, lagerverksamhet eller liknande som gav 100-150 människor jobb på en gång. Det skulle lyfta hela stan, säger Stina. Dessutom skulle det ge henne en bra nyhet i Nordsverige. OLOF WIGREN

i tre av de största byggprojekten i Sollefteå på senare år: Långsele skola, Aquarena och Hotell Hallstaberget. Det har även en hel del jobb i Sundsvall och några på andra orter. – Bland annat har vi fått en del större uppdrag med att byta rutor på skogsmaskiner. Det är lite speciellt och eftersom vi gjort rätt många av dem anlitas vi mycket på vårt goda rykte, säger Pär.

Bra stöd Hans företag har sju anställda och framtidstron är positiv. – Ska man tro på det som står i vissa tidningar ska inte Sollefteå finnas kvar år 2090, men det bara skrattar jag åt. Min inställning är att det kommer att bli bättre de närmaste åren! Det finns en god vilja hos både invånare och företagare att Sollefteå ska utvecklas. – Jag tycker att kommunen med både tjänstemän och politiker är intresserade av och förstående till oss i näringslivet och att vi får gott stöd från dem. Sedan är det viktigt att vi alla som driver företag resonerar i termerna av att gräva där vi står. Det är mycket upp till oss själva att lyckas, säger Pär Svensson.

Stora projekt Sollefteå Glasmästeri har varit involverat

OLOF WIGREN


annonS

hela denna bilaga äR en annonS i tidningen ÅngeRmanland 17 oktobeR 2013

Försiktigt positiva företagare

5

LLD MED Y F N E K I BUT KLÄDER! A Y N S N HÖSTE nyttja att ut Passa på ns erbjudande inge modevisn i oktober nu

Storgatan 55, Sollefteå 0620-512 77

Sandå Måleri & Golv

SUGEN ATT RENOVERA? de senaste siffrorna för näringslivsklimatet i Sollefteå och möjligheterna att bedriva företag i kommunen är mycket positiva. ett tydligt trendbrott.

V

ilken betydelse det har råder delade meningar om. Visst är det skönt med höga placeringar men samtidigt hänger mycket på de enskilda näringsidkarna. Annika Fälldin på Q-nätverket säger: – De mäter olika saker. Men inom Q-nätverket har vi länge jobbat med den här frågan och diskuterat hur vi företagare själva kan bidra till en förbättring. Q-nätverket är en förening för kvinnor som är företagare eller ledare. Medlemmarna omsätter tillsammans 100 miljoner kronor per år. Syftet är att jobba för att få fler livskraftiga, kvinnodrivna företag. Fälldin framhåller kontakt och kommunikation som de viktigaste faktorerna när det gäller just företagsklimat. – Vi hade en frukost nyligen där vi bjöd in kommunpolitikerna. Det är ett sätt att främja kommunikation. För om vi tycker det är dåligt men ändå bor kvar – vad säger det om oss? säger Fälldin.

Annika Fälldin, Q-nätverket. Foto: PRivat

Bättre än siffrorna Mia Karlsson, ordförande för Företagarna, håller med Annika Fälldin om att verkligheten är bättre än vad siffrorna ofta visat. – Vi har inte känt igen oss i de dåliga siffrorna tidigare. Jag säger inte att de har fel som tycker det är dåligt. Men många gånger har kommunikationen fallerat. Jag tror man ibland inte förstår vilken innebörd det får när man säger saker i en enkät istället för direkt, säger Karlsson. Företagarna jobbar proaktivt för att skapa kontaktytor mellan företagen och kommunpolitikerna. – Vi har kommit en bit på vägen och vi börjar samarbeta mer. Vi har träffar regelbundet och det finns en gemensam agenda, säger Karlsson.

Pär Oremo, Hantverkarföreningen. Foto: Jan RöhlandeR

Vända på saken Pär Oremo är ordförande i hantverkarföreningen i Sollefteå. Han har en diametralt motsatt åsikt än Karlsson och Fälldin. – Företagsklimatet i Sollefteå är inte alls bra. Om du läste tidningen för en tid sedan fick kommunalrådet frågan vad de tänker göra och svarade ”jag vet inte”. Folk läser det och ser ointresset, det tycker jag är skamligt, säger Oremo.

Ulf Schön, Handel Sollefteå. Foto: Jan RöhlandeR

Trots den hårda kritiken vill Hantverkarna inte bara klaga. Man har ett nystartat initiativ där man försöker se vad man själv kan göra för att få till stånd en förändring. – Det har varit mycket pajkastning mot kommunen men nu försöker vi vända på saken och se vad vi kan göra. När vi har idéer måste vi sätta oss med politikerna och berätta. Och de måste komma ut ur huset och lyssna på oss. – Till exempel har vi flera fina hus som står tomma, som vi gärna skulle sälja billigt så någon bor där i alla fall. Gör man sånt i god tid behöver inga fler skolor läggas ned, säger Oremo.

Vi lägger nya golv i vinyl eller trä, tapetserar eller målar era väggar Utnytt ROT-avdrja aget

50% av arb ts kostnae den

Positiv utveckling Ulf Schön driver mataffär och är ordförande i Handel Sollefteå. Han ser företagsklimatet som mycket positivt men ser stor möjlighet för tillväxt. – Jag ser det som mycket positivt. Jag har varit här i sex år och alltid fått bra stöttning. Däremot läcker det mycket pengar om vi tittar på sällanköpshandeln. Det är 300 miljoner som landar någon annanstans än här, säger Schön. – Jag tror vi måste se till att ha rätt mix av butiker i stan. Det är framförallt klädbutiker som saknas idag. Kommunen hade ett projekt för att uppvakta aktörer proaktivt men tyvärr lades det ner av pengaskäl. Christer Karlsson driver Imnäs elektriska i Ramsele. Han är ordförande för Ramsele Företagarförening och tycker att Ramsele har goda förutsättningar för företagande, mycket beroende på storleken. – Det beror på vem man frågar. Men regionen är liten och man får personlig kontakt med alla kunder. Vi har också billiga lokalhyror, så särskilt tillverkningsindustrin borde ha goda förutsättningar att utvecklas. Problemet är transporterna, men kan man lösa det på annat håll kan man väl lösa det här, säger Karlsson. Thomas Östlund, näringslivsutvecklare på Sollefteå kommun, säger: – Våra företagarorganisationer är viktiga medspelare. Tillsammans kommer vi att hitta vägar till framgång. Det blir ingen enkel resa men man måste satsa för att vinna. Vi har väldigt dukiga entreprenörer i Sollefteå och det finns en genuin vilja till utveckling.

Mail: anders.sjodin@sanda.se Anders Sjödin 0620-258 30

www.sanda.se

Byggnad 50, Nipanormrådet Sollefteå • 0620-25830 • www.sanda.se

NÄR ETT BARN ÄR SVÅRT SJUKT, VILL FAMILJEN VARA NÄRA.

PG: 90 30 80-0 BG: 903-0800 hjaltarnashus.se


6

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 17 OKTOBER 2013

ANNONS

Nye kommunchefen ser stora utvecklingsmöjligheter Den 19 augusti gjorde han sin första dag på jobbet. Då tillträdde Johnny Högberg, 40, som kommunchef i Sollefteå. – Det var rätt läge i livet att flytta från Norrbotten och att komma hit till Sollefteå som befinner sig i ett så intressant utvecklingsskede, säger han.

Johnny Högberg, Sollefteås nye kommunchef. FOTO: OLOF WIGREN


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 17 OKTOBER 2013

7

H

an har under hela sitt yrkesliv jobbat i inlandskommuner. Efter juridikstudierna i Umeå blev han kommunjurist och utvecklingssamordnare i Jokkmokk och har därefter bland annat haft en chefsposition i Kommunförbundet Akademi Norr och senast haft samma roll i Arvidsjaur som den han nu har i Sollefteå. – Skillnaden mot Arvidsjaur är att detta är en tre gånger så stor kommun. Fast problematiken och möjligheterna påminner mycket om varandra. – I de flesta norrländska inlandskommuner finns liknande frågor på agendan. Det handlar mycket om att hejda utflyttningen, att jobba hårt med förbättrad infrastruktur och att hjälpa näringslivet att utvecklas.

Göran Martinsson, Arbetsförmedlingen i Sollefteå. FOTO: OLOF WIGREN Det här det viktigaste du kan göra för att få jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

Stor potential i besöksnäringen Historiskt, konstaterar Johnny Högberg, har Sollefteå haft den största sysselsättningen knuten till skog, vatten och det militära. – När regementena lades ned lyckades kommunen på ett bra sätt klara övergången till en mer tjänstebaserad inriktning. Här är ju Nipanområdet ett strålande exempel på hur man förvandlat ett militärt område till ett företagscentrum för tjänste- och konsultföretag. Han ser stor potential i besöksnäringen. – Nu när vi har en hotell- och konferensanläggning i toppklass på Hallstaberget, med hög boendekapacitet och närhet till ett av landets bästa vintersportområden, finns det någonting starkt att bygga satsningar kring. De som vill satsa på aktiviteter och upplevelser har goda förutsättningar att lyckas. – I mina ögon kan besöksnäringen växa enormt. Turismarbetet är bara i sin linda och vi har nyss kommit med i destinationsprojektet Höga Kusten. Det ger oss stora fördelar inför kommande år att locka fler människor till kommunen, säger Johnny. Aquarena är även den viktigt. – Kanske främst för kommunmedborgarna. – I min värld är det avgörande för en kommuns näringslivsframgångar att i grunden vara bra på vård, skola och omsorg. Att folk ska ha service och trivas. Samhällsplaneringen måste vara stabil. Ett annat viktigt område är handeln. – Den betyder mycket även för besöksnäringen. Många studier visar på vikten av en varierad handel för utvecklad besöksnäring. Här byggs ju nu ICA Kvantum och nya planer finns bland handlarna i stan.

Ökat samarbete Johnny Högberg strävar efter ökat samarbete överlag inom näringslivet. – Det är min uppfattning att det finns gott om duktiga entreprenörer och näringsidkare här. Genom att bygga nätverk och samarbeten i olika koncept kan man åstadkomma mycket. Det har varit likadant på de andra platserna där jag jobbat, säger han och fortsätter: – Man ska heller inte vara rädd för att blicka över kommungränserna. Sollefteå har ett ganska centralt läge med lagom avstånd till många större städer, både i Ångermanland, Västerbotten, Jämtland och Medelpad. Det går att utnyttja ännu effektivare. Han tror också på att fler människor tack vare den närheten och förbättrade kommunikationer i högre utsträckning kommer att kunna och vilja bo kvar i Sollefteå men jobba på annan ort. – Över huvud taget ser jag massor av möjligheter. Nu gäller det bara att vi och näringslivet hjälps åt och tar tillvara dem, säger Johnny Högberg. OLOF WIGREN

Det finns jobb – men de syns inte alltid Dolda jobb. Så kallar Göran Martinsson på Arbetsförmedlingen i Sollefteå de jobb som finns men som vare sig syns i annonser eller som företagen ibland inte ens är medveten om. – Det rör sig om 100–200 arbetstillfällen om året, säger han.

A

rbetsmarknadsläget i Sollefteå är tufft. Ungdomsarbetslösheten är den högsta i länet. Men det finns alltså ljus i mörkret. – Vi jobbar för att synliggöra de möjligheter som finns och även att visa företagen på behov som kan leda till anställning, säger Göran Martinsson. Mycket handlar om uppsökande verksamhet och information, både mot företag och arbetssökande.

”Rätt” person – Det som är konstaterat är att bra utbildning men även praktik på en arbetsplats är de mest effektiva sätten att få anställning. Inom vissa yrken råder det också kompetensbrist i kommunen. – Det gäller främst inom vården och tekniska områden. Det finns underskott på sjuksköterskor, läkare och ingenjörer. Rätt kompetens kan vara avgörande. Men också att vara ”rätt person”. – Många företag kan tänka sig att internutbilda personer men de måste ha rätt grundkvaliteter. Yrken där det handlar om mycket

kundkontakt ställer till exempel krav på social kompetens, säljförmåga, serviceinriktning och att vara mer eller mindre självgående. – Det är vår uppgift att förmedla kontakt mellan företag och arbetssökande som passar för uppgifterna och här kan det ofta röra sig om sådant som aldrig syns i arbetsplatsannonser, säger Göran Martinsson.

Program som ger jobb En annan viktig roll för Arbetsförmedlingen är att i samarbete med skolan både informera elever om vilka yrkesområden där det kommer att behövas mycket arbetskraft framöver och se till så att det startas utbildningar som tillgodoser de behov som finns. – Senast var vi ute och informerade eleverna i årskurs nio, nästa år bör det ske redan i årskurs åtta så att ungdomarna hinner tänka igenom allting innan de väljer program på gymnasiet. Vissa program ger nästan garanterat jobb direkt när studierna är avslutade, förklarar Göran Martinsson. OLOF WIGREN


8

Hela Denna Bilaga är en annons i tiDningen ÅngermanlanD 17 oktoBer 2013

annons

1

Jennifer såg behovet och startade bed & breakfast i Junsele Det sitter inte fast. Det kan man konstatera, när man pratar om Jennifer nylén i Junsele. Hon förenar idérikedom med handlingskraft och entreprenörskap. Det var så Junsele Bed & Breakfast skapades.

2

– Jag jobbade på Gunnebo Lifting i många år, som tillverkade spännband. Så blev det arbetsbrist och slutligen blev jag uppsagd, berättar hon. Det skedde på en fredag. Måndagen därpå var Jennifer igång med en egen verksamhet. – Min tanke var att bli en resurs för företag på orten som behövde mer kapacitet men som inte ville anställa. På bara några dagar hade jag sålt in mig som bland annat säljare av konferenser och ansvarig för administrativa sysslor för tre olika företag. Men när hon såg annonsen för ett hus mitt i Junsele startade en ny process i tankarna. Den som ledde fram till att hon startade Junsele Bed & Breakfast. – Det här har varit ett gammalt skrädderi och matvarubutik för länge sedan. Jag köpte det av ett dödsbo för att läget och lokalerna är så passande för att erbjuda boende. Det är centralt och det är rymligt.

3

Gjort det mesta själv I juli 2010 blev fastigheten hennes och då startade renoveringen. Det mesta har Jennifer gjort själv med hjälp av familjen. Den smakfulla inredningen, där det mesta går i vitt och trä, ger en hemtrevlig känsla. De stora kakelugnarna och trägolven gör allting väldigt ombonat. – Här har jag nu fyra rum för uthyrning och även konferenslokal. Jag har haft bra beläggning redan från start. Just nu är det många som bor här som jobbar med att renovera och effektivisera vattenkraftverken i närområdet och så kommer det nog att vara

1) Jennifer Nylén har gjort allt i huset själv och med hjälp av familjen. 2) Inredningen är smakfull och mycket har fyndats på loppis. 3) ”Den där holken fick jag av en gäst i fjol, visst är den söt?” säger Jennifer. Foto: oloF Wigren

Börje Norberg på Corner House, som rustar för framtiden. Foto: oloF Wigren.

HALLÅ DÄR! Börje Norberg, ägare av Corner House i Junsele. Vad har hänt på sistone hos er? – Vi har renoverat ett stort antal hotellrum, det är väl det stora vi gjort. De senaste åren har vi plöjt ned kanske 13 miljoner i anläggningen och det här var en del i det, då. Hur känns det?

– Det känns jättebra, det blir fint och jag är jättenöjd faktiskt.

vi gjort. Men utan dem kan vi ju inte gå in i framtiden starka heller.

Hur har året som gått varit? – Tittar man på omsättningen har det gått bra. Sen är det klart att det ekonomiskt sett är tufft när man gör tunga investeringar som

Hur ser du på framtiden? – Ja, vad säger man? Jag ser ljust på den. Vi måste tro på det vi gör, annars har vi ingenting.

ett bra tag framöver. Jennifer menar att storleken på verksamheten är perfekt för en person att klara av och leva på. – Sedan kan jag samverka med andra företagare när det behövs.

Bra sammanhållning Hon förklarar att sammanhållningen i Junsele är bra. – Jag tycker inte det finns så mycket av jantelag här. När jag startade det här fick jag till exempel många ryggdunkningar och folk som sa, ”Säg till om du behöver hjälp så kommer vi!” Det finns en framåtanda som jag gillar. Junseleborna ger inte upp, de är ett segt släkte, skrattar Jennifer. Någon företagarförening finns det inte men väl ett nätverk för kvinnliga företagare. – Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. I mitten av september anordnades också en gemensam personalfest på Restaurang Björnfällan på djurparken, för enmans- och fåmansföretag. – Ett jättebra sätt att träffas och företagen att göra något för sin personal, säger Jennifer. Vi var 58 stycken allt som allt. Vem som kom på idén och arrangerade festen? Gissa en gång. Det sitter inte fast när det gäller Jennifer Nylén. oloF Wigren


AnnonS

HelA DennA BilAgA är en AnnonS i tiDningen ÅngermAnlAnD 17 oKtoBer 2013

Bokbranschen är tuff, men folk läser fortfarande. För Dahlbergs bokhandel går det bra fastän vindarna blåser.

B

Boken om Barbro Lill-Babs Svensson och många andra finns på Dahlbergs Bokhandel. Foto: oloF Wigren

”Måste ha brett sortiment idag”

öcker säljer fortfarande. Även de man gör själv. Jörgen Desén, ägare av Dahlbergs bokhandel i Prima Galleria, har trenden med scrapbooking – klippa och klistra och skapa egna album och kort – att tacka för mycket. – Vi började ganska nyss med det och det går bra. Man måste överhuvudtaget ha ett bredare sortiment idag för att kunna överleva på sikt, säger Jörgen. Dahlbergs är bokhandel och pappershandel i ett. Kontorsmaterial, spel, pussel… det är mycket som trängs på hyllorna. Ja, och så böcker såklart. Bäst går deckarna. – GW Persson går väldigt bra, det är många som läser honom. Johan Theorin och Liza Marklund också, det är väl de som säljer bäst. Böcker åsido, när varor kan köpas billigt var som helst är service och unika värden viktiga för butikerna. På tal om unikt, har Dahlbergs sina egenproducerade julkort som man är stolta över. I år har man tagit fram en vy över Kramfors. – Vi satsar på en fin vy från Babelsberg i år. Det blir dubbelkort och tiopack. Jag tror det är första gången vi har Kramfors, säger Jörgen.

9

Hotell Björklundens reception. Foto: oloF Wigren

På jakt efter rätta mixen Kikki girhagen gav upp en ingenjörskarriär för att satsa på turism. Sen räddade hon ridklubben. nu vill hon hitta den perfekta mixen av hälsa med häst och hund.

H

otell, vandrarhem och konferens i den fina Björklunden-anläggningen. Sen ridskolans lokaler på det. Det är vad Kikki Girhagen förfogar över idag. Det är ett långt steg från hennes tidigare karriär som ingenjör, men hon trivs. – Absolut. I love my life everyday, brukar jag säga. Jag var redo att prova något nytt och det blev ett lätt val när den här möjligheten dök upp. Det är tufft att visa bankerna att man kan driva lönsam näring här men det går, säger Kikki. – Med rätt mix härute kan jag plötsligt erbjuda heltider och det gör det mycket lätttare att få hit nytt folk. Mixen Kikki pratar om är spännande. Det är svårt att beskriva exakt i ord, men

tanken är att hitta rätt kombination av hästnäring, konferens och hotellverksamhet. Flera värden i ett som kan föda något nytt. – Tanken kom från att jag alltid gillat att rida och så köpte jag den här verksamheten med ridskolan. Men jag fattar ju att man inte bara kan ha det att stå på, där av idén med att kombinera saker. Grundbulten är en anläggning där vi tar emot gäster som bor och konfar här och sen hänger vi på lite andra värden på det, säger Kikki. – Det kanske låter lite flummigt när man försöker beskriva det, men jag tror på det här med flera olika områden som samverkar i samma anläggning. Jag tänker mig kanske ett centrum för hälsa med häst och hund, där man kan ge folk i behov en chans att komma in i en social vardag.

KRAFTEN FINNS I SOLLEFTEÅ

DYGNET RUNT. VARJE DAG.

NU VÄSSAR VI FORMEN! Vi vill stötta och inspirera våra företag till utveckling och framgång

UPP! ! ! G Ä V PÅ

NG ÖKNI DERS N U NY

BÄST I LÄNET! 2:A I LÄNET! Enligt Insikt 2013, SKL:s servicemätning bland företag 8:a i Sverige!

MEDIEMIX G

Arr: Ramsele Företagarförening

Ett utdrag av aktiviteter hittils under 2013 • Flera hundra företags besök har gjorts • Ett 30-tal starta eget rådgivningar

25/10 kl.12.00 Lunchdialog, Bowlingen. Arr: Företagarna

• Kreativt samarbete med företagsorganisationerna

28/10 kl.18.30 Upphandling, hur gör man? Orrenhuset. Arr: Q-nätverket

• Ett flertal etableringar har gjorts • Dialog förs om fler etableringar

• Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd med ca 5.000.000:till företag i kommunen

• Näringslivsklimatfrämjande insatser

• 47 nystartade företag t.o.m juli • Sollefteå Företagsmässa • Utredning om handeln i Sollefteå

31/10 kl.18-21 Spökkväll &Ljuständning på stan. Arr: Handel Sollefteå

• Besöksnäringsinsatser bl.a inom tillgänglighetssegmentet

5/11 kl.7.30 Frukost med Amber Schosso. Plats meddelas senare

• Stjärnkväll, företagsgala för att hedra våra entreprenörer

Arr: Q-nätverket

I dagarna kommer en enkel enkät till våra företag. En liknande enkät gjordes 2011 och har varit ett bra underlag för att utveckla exportmognad och tillväxt hos ett flertal företag. Enkäten finns också på www.solleftea.se/naringslivarbete

Hittills har ca

100 nya jobb! tillskapats i år

Målet är

228

nya jobb innan 2015

Hör av dig så bokar vi in ett besök Hör av dig så bokar vi in ett besök hos ditt företag. hos ditt företag.

Tomas Falkensson

Näringslivschef 0620-68 28 02 tomas.falkensson@solleftea.se

13/11 kl.13.00 Innovationsprojekt, steg 2. Arr: Q-nätverket 29/11 kl.12.00 Lunchdialog, Bowlingen. Arr: Företagarna 1/12 kl.13-17 Skyltsöndag Arr: Handel Sollefteå

3/12 kl.7.30 Adventsfrukost Café Petter. Arr: Q-nätverket 4/12 kl.13.00 Innovationsprojekt, steg 3. Arr: Q-nätverket

För att skapa förutsättningar så För att skapa förutsättningar så att du som företagare ska fungera att du som företagare ska fungera bra och kunna utvecklas behöver bra och kunna utvecklas behöver vi fånga upp idéer och tankar från vi fånga upp idéer och tankar från dig. Bokning av höstens företagdig. är Bokning av höstens företag är på gång. på gång.

www.mittmedia.se

16/10 kl.18.00 Företagarkväll i Västra. Forskarcentrum Ramsele

Enligt UC och Företagarnas mätning Årets Företagarkommun 12:a i Sverige

N I N O I D SVARA PÅ VÅR ENKÄT TI RAD BB E L I W OBvi beSöker vi beSöker gärna gärna dig! dig! M

Lotta Avila 0620-257 86 Fredrik Holmqvist 0620-257 83 Krister Bylund 0612- 77 17 65

Näringslivet med näringslivsorganisationerna i spetsen tar sats mot framtiden. Kalender 2013

12/12 kl.18.30 Årets Q koras. Nomineras av medlemmarna Arr: Q-nätverket

Tomas HelenaFalkensson eriksson

Näringslivschef Näringslivsutvecklare 0620-68 0620-6828 2802 01 tomas.falkensson@solleftea.se helena.eriksson@solleftea.se

Mikael Helena näsström eriksson

Näringslivsutvecklare 0620-68 28 08 01 mikael.nasstrom@solleftea.se helena.eriksson@solleftea.se

Thomas Mikael näsström Östlund

Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare 0620-68 0620-68 28 28 04 08 thomas.ostlund@solleftea.se mikael.nasstrom@solleftea.se

ÅRETS FÖRETAGARE

Thomas Östlund

Näringslivsutvecklare 0620-68DAGS 28 04 ATT NOMINERA DITT FAVORITFÖRETAG thomas.ostlund@solleftea.se

www.solleftea.se/naringslivarbete


10

HeLa DeNNa biLaGa är eN aNNONS i TiDNiNGeN ÅNGerMaNLaND 17 OKTOber 2013

aNNONS

Hallstaberget utvecklas

Peter Gjersvold, arrendator av Hallstabacken. FOTO: GTM

Hallstaberget är ett område där det hänt och händer mycket. FOTO: OLOF WiGreN

Det dräller av kreativa idéer. Snart kan vi se såväl vinterparkering som sittlift vid Hallstaberget.

H

allstaberget har potential att utvecklas och bli bättre. Idéerna är många och från kommunens sida har man jobbat i grupp och tagit fram ett program som man nu lämnar över till politikerna för översyn. – Vi såg ett behov av ett helhetsprogram för hela Hallsta. Meningen är att vi ska ge politikerna något som de kan tycka till om nu, sen blir fas två att se vad vi faktiskt kan genomföra, säger Matti Heino, avdelningschef på plan- och byggkontoret.

Samordningsvinster Grupper, program och förslag är vardagsmat

på en kommun. Men tanken med Hallstaprojektet, menar Matti Heino, är att få till stånd ett brett samråd där alla kan bidra och där risken för konflikter minimeras. Några skisser vill man inte visa än, men en av idéerna som framkommit, är en vintercamping för husvagnar, det vill säga mark där man kan ställa upp sin vagn över vintern när den inte används. Ursprungliga idén på 200 platser är inte rimlig att genomföra, tror man, men planeringsgruppen har hittat möjligheter till en mindre anläggning i anslutning till dalstationen. Vem som ska driva och – ännu viktiga-

re – vem som ska bekosta det, det vet man inte än. Men både från kommunen och entreprenörer är man måna om att betona det öppna samtalet och vikten av samarbete. – Det handlar om att vi ihop flera intressen, se samordningsvinster som vi kan göra. Känslan är bra och alla jobbar åt samma håll. Det är bra idéer och vi har inte haft några konflikter, säger Matti Heino.

Året runt-verksamhet Peter Gjersvold driver skidbacken på Hallstaberget. Han har precis börjat sin första säsong och är nöjd med samarbetet med Hallstabergsgruppen. – Det har kommit jättemycket bra idéer och utvecklingen ser bra ut just nu. Det som görs just nu är en stor avverkning för att bred-

da backen och så vill vi gärna ha en sittlift också. Det ser vi helst att kommunen betalar men det kostar såklart och det är svårt med pengar, det får man ha förståelse för, säger Gjersvold. I framtiden hoppas Peter Gjersvold kunna utnyttja verksamheten mer även på sommaren. – Vi satsar stort på det här med motorsport. På vintern är det skoter såklart men på sommaren finns det möjligheter att anordna saker för fyrhjulingar till exempel. Vi har köpt in ett antal mountainbikes också, för att folk ska kunna åka downhill. Jag skulle aldrig våga själv, men det är många som gillar det där, säger Gjersvold. HeNriK PerSSON

Stort intresse för lokalodlad – och producerad mat intresset för och efterfrågan på lokalodlad – och producerad mat ökar i hela landet. Ångermanland är inget undantag. – Kan vi dessutom bättre koppla ihop matnäringen med besöksnäringen finns det mycket att vinna, säger Kerstin Kårén i resele, projektledare för SMaKSTarT Västernorrland som jobbar för utvecklingen av mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion.

H

on säger: – Framtiden är ljus för sektorn eftersom folk i allt högre utsträckning vill ha mat med tydlig identitet och utan tillsatser. När man erbjuder det i vårt underbara landskap förenar man äkthet och kulinariska upplevelser som ger ett minne som består för besökarna. Projektet SMAKSTART inleddes 2011 och sedan dess har det enbart i Sollefteås startats fem, sex gårdsbutiker. – Det pratas mer om närproducerad mat nu jämtfört med för några år sedan. – Det är även flera små slakterier som växt upp i kommunen, företag som allt mer börjat förädla sina råvaror och inte bara säljer köttlådor utan även korv, rökta produkter och så vidare. Kerstin har två önskningar inför framtiden: – Dels att Hotell Hallstaberget börjar satsa

på lokalproducerade råvaror i sin meny och att de satsar på god vällagad mat med råvaror från regionen. Och dels att politiker och tjänstemän på kommunen verkligen inser sambandet med landsbygdsutveckling, gröna jobb, inflyttning, öppna landskap och utveckling för kommunen och länet. När det handlar om goda exempel inom mathantverk blir Kerstin Kårén nästa lyrisk. – Det finns så många! Gålsjö bruk för sina kockhelger med gourmetmat som ger maten hög status generellt, Myregården för sitt värdskap, sin miljö och utsökta mat och Gröna huset för att det är så speciellt med mat och boende. Det är feelgood-verksamhet utan dess like. – Emma Tarberg som driver Emmas skafferi Junsele, för att hon är en så driven företagare och har en så klockren affärside och sköter sin kundvård så bra. Rafnaslakt i Ramsele för sitt sätt att arbeta med småskalig slakt och

hitta rätt kundsegment och familjen Jacobsson i Tjäll som tagit över Nässlanders slakteri och utvecklar hela tiden. – Givetvis Nyttogården med Niklas Markie, en ung företagare man vill klona sju gånger så alla kommuner i länet får förmånen att få in en så ung, drivande och superengagerad grönsaksodlare. – Sedan vill jag också lyfta fram Kvarnå trädgård för sin satsning på växthus och gårdsbutik, sina 50 sorters tomater och sitt sätt att samarbeta med andra företag i Junsele. FOTNOT: Projektet Smakstart Västernorrland pågår under åren 2011-2013 och finansieras av Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet och Länsförsäkringar tillsammans med de sju kommunerna och Hushållningssällskapet i Västernorrland.

Kerstin Kårén, Resele, är projektledare för Mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion i Västernorrland. FOTO: PriVaT


ANNONS

HELA DENNA bILAGA ÄR EN ANNONS I tIDNINGEN ÅNGERMANLAND 17 OKtObER 2013

11

Gågatan ska bli ännu attraktivare Än står det stilla, än byggs det om och renoveras. Men centrum och centrumhandeln ska utvecklas. Det är helt klart.

P

er Hägglöv representerar SP Fastigheter som äger Prima Galleria på gågatan mitt i stan. – Vi bygger om i vår galleria för att få in Trudes frisörer, och göra en öppen cafédel. Sen kommer vi riva och bygga om för Stjärna Fyrkant på nedre våningen. – Men vi delar upp det så vi får en paus över julhandeln, så att vi inte behöver ha stängt då. Ulf Schön, ordförande i Handel Sollefteå, säger: – Vi har aktiviteter längs gågatan som vi i Handel tror främjar intresset för vårt handelsområde. Stående grejer vi har är grillnatta och barnens dag. Sen har vi ljuskväll och så jobbar vi under sommarperioden som just tog slut med att ha öppet alla dagar under juli. – Dessutom brukar vi ha kampanj på att vi ska ha öppet alla dagar fram till jul, alltså även söndagar då. – Vi vill att centrum ska vara trevligt. Sollefteås stadskärna ska vara som ett andra vardagsrum för kunderna.

Leif Bystedt på Norells Fastighetsförvaltning är lite mer återhållsam i sina uttalanden. – Det är lite dystert i Sollefteå just nu. Det blir lokaler tomma när ICA lämnar centrala stan. Sen flyttar två radiohandlare ihop och jag vet inte var de tänkt ta vägen. Vi hade gärna haft lite mer aktivitet. Från näringslivskontorets sida ger Thomas Östlund, näringslivsutvecklare, en bild av en gemensam vilja att skapa ökad attraktionskraft på gågatan och för handeln. – Vi arbetar ständigt i våra nätverk med att hitta lämpliga aktörer som kan fylla de hål som finns på gågatan. Stadskärnan måste tajtas ihop för att bli attraktivare och då är det viktigt at vi förutom våra lokala världsmästare också har kända varumärken längs gågatan. – Som jag ser det finns det en vilja att utvecklas och att Citygallerian ny bygger om visar att fastighetsägarna tittar kreativt på hur de kan bidra till att dra mer folk till centrum. HENRIK PERSSON OcH OLOF WIGREN

Attraktionskraften i centrum ska förbättras, det är alla rörande överens om. FOtO: OLOF WIGREN

Thomas Östlund, näringslivsutvecklare på Sollefteå kommun. FOtO: OLOF WIGREN

Hyr digbor friPå i Graninge På Bruket du Bruket i bor du i Kom och se vår fina lägenhet i Viksmon ”gamla skolan” som är stylad av Röåns möbler. 2 rum ochvacker kök, 57 kvm,herrgårdsmiljö 4.347 kr/månad. vacker herrgårdsmiljö

FIAT PROFESSIONAL,

EUROPAS MEST PRISBELÖNTA TRANSPORTBILSPROGRAM

Stans bästa läge med bl a två stora Stansbalkonger, bästa läge med bl a två stora balkonger, För visning den ena med morgonsol mot den älvenena ochmed denmorgonsol mot älven och den av lägenheten andra mot gårdsplanen i söder.andra mot gårdsplanen i söder.ring

Sollefteå

0620-68 28 60 eller 0620-68 28 63

Sollefteå

5 rum och kök. Bruket 102 5 rum A. och kök. Bruket 102 A. 165 kvm. 11.804 kr/mån.165 kvm. 11.804 kr/mån. Ledig 130701. Ledig 130701.

Mer info på hemsidan.Mer info på hemsidan. w w w . s ol a t u m . s e

T e l. 0620-68 www. s o28 la t50 u m. s e

T e l. 0620-68 28 50

PREMIÄR! Sollefteås nya fiskrestaurang Öppnar måndag 21 oktober

Lunch 10-14 Välkomna!

MED 5 BILAR UTNÄMNDA TILL ”VAN OF THE YEAR” ÄR FIAT PROFESSIONAL EUROPAS MEST PRISBELÖNTA TRANSPORTBILSPROGRAM. $5#!4/s$/",¿s3#5$/s&)/2)./s$/",¿

SJÖBODEN FISKRESTAURANG

www.sahlensbil.se

Storgatan 57, Sollefteå • 0620-122

22


Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons i Tidningen ÅngermAnlAnd 17 okTober 2013

Siktar du hÜgt i ditt skogsbruk? Välj dü en partner som är trygg, lokal och lüngsiktig. Vi har münga ürs erfarenhet av skogsbruk och har resurser fÜr att hjälpa dig pü bästa sätt. Ditt virke fÜrädlar vi vid vüra effektiva industrier, vilket borgar fÜr ett lÜnsamt skogsbruk i norra Sverige.

HÜr av dig sü berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Michael Kallin Sollefteü västra/Ramsele tel 0623-714 72 mobil 070-242 69 89 Eric-Dan Nilsson Ramsele/Edsele tel 0623-714 73 mobil 070-228 27 57 Ulrika Block Resele, Lüngsele, Ed Graninge/Viksmon tel 0620-257 32 mobil 070-344 87 87

Jan Jonsson Sollefteü, Helgum, Multrü/Sünga tel 0620-257 39 mobil 070-340 70 73 Samuel Pettersson Dal, Torsüker, Överlännäs, Bjärtrü tel 0620-255 60 mobil 070-205 60 26 Mats Arvidsson Ragunda/Bispgürden tel 0696-68 10 61 mobil 070-372 41 62

www.scaskog.com

½11&5)640,50#&3í

'½3654&%&507­/5"%& /:"/*44"//05&.&%4"'&5:4)*&-%5&,/0-0(* %ÚEWJOLFMWBSOBSF]'JMCZUFTWBSOBSF]3ÚSFMTFEFUFLUPS

/:"/*44"//05&

'SĂŒOLS 'SĂŒOLSNĂŒOĂ­

Â

ĂŒSGSJTFSWJDF Ă­ #0,"%*/1307,½3/*/(*%"( Hoting 0671-71 30 00 SollefteĂĽ 0620-599 50 Ă–stersund 063-16 20 40

Ă–PPET: LĂśrdag 10-14 SĂśndag 11-13

www.ivarsbil.se /PUF#SĂŠOTMFGĂšSCSVLOJOHCMBOEBELĂšSOJOHMNJM  $0VTUMĂŠQQHLNo4BNUMJHBTVNNPSĂŠSJOLMNPNT 4FSWJDFLPOUSBLUFUHĂŠMMFSWJELĂšQBWFOOZ/JTTBOPDIJOOFGBUUBSTUĂ­TDIFNBMBHEBTFSWJDBSFOMJHU/JTTBOTTFSWJDFTDIFNB NĂŒO NJM &SCKVEBOEFUHĂŠMMFSGSBNUJMM"WUBMFUGĂšMKFSNFEĂ­CJMFOPDIHĂŠMMFSFOEBTUQĂŒBVLUPSJTFSBEF/JTTBOWFSLTUĂŠEFS4FSWJDFLPOUSBLUFUHĂŠMMFSFOEBTUEFQVOLUFSTPNGJOOTNFEQĂŒĂ­EFOTDIFNBMBHEBTFSWJDFO4MJUBHFEFMBS ĂšWSJHBSFTFSWEFMBSPDIFW ĂšOTLFNĂŒMGSĂŒOLVOEJOHĂŒSJOUFJQSJTFUĂ­#JMFOQĂŒCJMEFOĂŠSFYUSBVUSVTUBE'ĂšSNFSJOGPSNBUJPOLPOUBLUBEJO/JTTBOĂŒUFSGĂšSTĂŠMKBSF

12

Sollefteå näringsliv kraften finns i sollefteå  
Sollefteå näringsliv kraften finns i sollefteå  

Näringslivet i Sollefteå

Advertisement