Sb1410

Page 30

Edsele Såg ett av Sollefteå kommuns största företag Företag. Ett av Sollefteå kommuns mest stabila företag ligger i Ramneå, Edsele. Det anrika företaget Edsele Såg AB har lyckats överleva och utvecklas i en tid av ökad konkurrens och allt hårdare krav. Hemligheten är flexibilitet och gediget kunnande. Text och foto: Katarina Norström

n

För fyrtio år sedan bildade bröderna Kenneth och Sören Gejbo aktiebolaget Edsele Såg AB och tog över verksamheten som startades av deras far 1943. Året var 1974 och Sören var då 14 år. Sedan sjuårsåldern hade han hängt med gubbarna på sågen och lärt sig så mycket han bara kunde. Kenneth som är några år äldre hade lite försprång i sin yrkesbana på sågen. När jag möter de båda bröderna en ruskig höstdag på sågen i Edsele slås jag inte bara av anläggningens storlek och kapacitet utan även av deras samlade yrkeskompetens. En gedigen kunskap som bara kan förvärvas genom praktiskt arbete. – Av sågar i vår storlek finns idag bara en handfull kvar i Västernorrland och Jämtland. Vi är viktiga för att hålla priserna på timmer och massaved uppe gentemot de större bolagen. Skogsägarna måste tänka på att det finns mer än bara ett stort bolag, säger Sören. Trots att de omsätter mellan 70-80 miljoner kronor och därmed är ett av de största företagen i Sollefteå kommun, räknas de som en mindre såg. Sågen i Edsele är ett mycket bra exempel på ett företag som både genererar arbetstillfällen och

är viktigt för landsbygdsutvecklingen. Idag jobbar det 12 personer i företaget som bidrar till minst lika många arbetstillfällen med de skogs- och transportföretag som kör för företaget. Edsele Såg är högteknologiskt och mycket funktionellt med ett effektivt arbetsflöde. Tomas Berglund sitter i ett speciell manöverrum där han via monitorer har full överblick i arbetsflödet och kan styra hela processen. Hjullastare lägger på timmer som mäts, sedan vänds stocken med toppen först. Här sorteras långa, klena och för grova stockar bort. Sedan rotreduceras stocken och maskinen svarvar av eventuella rotben innan stocken barkas. Sedan mäts stocken igen, där postning och invridning sker automatiskt, innan den passerar första stocktagande maskinen. Två sidor fräses av och går till flis och i vissa fall sågar man bort två bräder. Därefter går blocket in i delningssågarna med sju klingor och som mest kan det komma ut sex bräder och plankor. Virket går sedan vidare till den ett år gamla sorteringen. Där scannas varje bräda och planka för automatisk sortering i kvalité och dimension. Mer än en bräda per sekund.

Tomas Berglund sitter i ett manöverrum och har full kontroll och kan styra hela processen i arbetsflödet på sågen.

Sören och Kenneth Gejbo konstaterar att det är 40 år sedan de bildade bolaget tillsammans. Sågen är betydligt äldre och byggdes av deras far och har funnits i Edsele sedan 1943. Idag är det, omsättningsmässigt, ett av Sollefteå kommuns största företag. Därefter körs allt in i den stora virkestorken vars nya styrsystem är helt webbaserat. Ett världspatent som sparar både energi och ger virket en mycket jämnare kvalité. – Vi håller på att trimma in oss på det nya systemet och i dagarna grävs det in fiber här i Edsele så nu är inte driften så sårbar längre, säger Sören. Det jobb som utförs och kvantitet som idag hanteras i den effektiva verksamheten av 12 personer och de moderna sågverksrobotarna, skulle ha krävt en styrka på 100 personer i mitten av 80-talet berättar Kenneth. Under rundturen i den enorma anläggningen får jag också träffa Sörens och Kenneths barn Christopher och Malin som jobbar i företaget. Christopher sköter virkessorteringen och Malin jobbar på hyvleriet men alla anställda är kunniga inom samtliga områden vilket också är en av företagets styrkor. – Händer det saker på marknaden ställer vi snabbt om och anpassar oss. Vi har under åren jobbat på att vara smidiga mot kunder och entreprenörer och satsar på bra kvalité, snabba leveranser och inga köer, säger Kenneth. Det märks att det finns en genuin yrkesstolthet hos båda bröderna

och jag förstår också att denna, förhållandevis lilla såg, ändå är en mycket stor och viktig aktör. Både när det gäller produktionsmängd och bidrag av skatteintäkter till kommunen. Över 2 500 fullastade timmerbilar köps in varje år. Hälften sågas och den andra halvan går till massafabriken Mondi i Väja, vilket utgör 7-8% av deras råvaruförbrukning. Mellan 2 000-2 500 stockar sågas per dag. Skulle man lägga ut alla brädorna som sågas skulle det bli 4 mil brädor per skift. 90 procent av produktionen förädlas och hyvlas. Imponerande tanke att ett företag mitt ute i skogen är ett av Sollefteås mest bärkraftiga företag som köper skog av både privata skogsägare både i Jämtland och Västernorrland men även av Härnösands Stift och Sollefteå kommun. Deras kunder, ett dussintal, finns från Borås upp till Umeå. För trettio år sedan byggdes nya såghuset och sedan dess har det gjorts investeringar för 100 miljoner kronor där allt är självfinansierat. Edsele Såg AB, som bildades för 40 år sedan, är och har alltid varit självgående. När man får uppleva företaget på nära håll så känns det som att företaget kommer att få fira många fler jubileum framöver.