Page 37

SPANIEN APRIL 2012

EKSISTERER

LUSIEN?

Fædrelandets fader Blas Infante rekonstruerede autonomregionens historie, eller opfandt den Det mytologiske Tartessos Blas Infante levede fra 1885 til 1936. Trods Andalusiens lange historie er fædrelandet således et moderne begreb, og Blas Infante havde sit hyr med at konstruere en begrundelse for at det overhovedet eksisterede. Fra naturens side er Andalusien rimelig godt afgrænset. Bjergkæden Sierra Morenas 400 km lange og 400 meter høje trappetrin markerer overgangen til den kastilianske højslettes

barske klima og vanskelige livsbetingelser. Men der er intet selvstændigt sprog, som markerer en vigtig kulturel forskel til resten af Spanien, og heller ingen tradition for egne politiske institutioner. Tværtimod har det milde land under Sierra Morena altid overgivet sig til de fremmede uden at yde alvorlig modstand mod dem. Fønikere, kartagere, romere og arabere er skyllet ind over det fra havet, og snart følte de sig som i deres eget hjem, mens beboerne oppe på højsletten førte episke krige mod invasorerne. Man skal helt tilbage til fønikernes

Civilisationens vugge

Blas Infante.

tid for at finde en selvstændig og sagnomspunden statsdannelse. Israelitterne kaldte den Tarsis og grækerne Tartessos. Da Bibelens Jonas flygtede fra Herren, valgte han et skib til Tarsis, fordi det var den kendte

verdens yderste punkt. Senere nedskrev græske og romerske historikere overleveringerne om et rigt og kultiveret samfund, hvor kongerne plejede at blive langt over hundrede år gamle. Den høje alder var blot en anden måde at fremhæve velfærden i dette land, som allerede var blevet en legende i oldtiden. I Tartessos fandt Blas Infante oprindelsen til et pacifistisk folk, hvis kald var kulturelt og ikke krigerisk.

Tartessos var på mode. Fundet af Troja, en anden sagnstad fra den oldgræske litteratur, havde gjort amatørarkæologen Heinrich Schliemann berømt, og en anden tysker Adolf Schulten drømte om at overtrumfe sin landsmand med en endnu mere strålende opdagelse. Under udgravningerne i Doñana lykkedes det ikke Schulten at finde Tartessos’ hovedstad, hvor den burde ligge ifølge nogle af de gamle kilder, men hans bog om den forsvundne civilisation blev en bestseller, og dens spekulationer underbyggede Blas Infantes egen forskning. Tålmodigt stykkede han sin historie sammen af gamle beretninger og nye arkæologiske fund. I stenalderen havde Tartessos’ søfarere spredt nogle af de første fælleseuropæiske kulturer til resten af kontinentet. De kom hjem med tin, som de legerede med deres eget kobber, og således blev bronzen opfundet. Skriftsproget kom også fra Tartessos. Den græskromerske historiker Strabon havde nævnt rygtet om 6000-årige lærde værker på det mystiske indfødte skriftsprog. Blas Infante bemærkede ligheden med det græske alfabet, og han konkluderede at søfarerne havde taget skriftsproget og filosofien med til Kreta og Grækenland. Pludselig var civilisationens vugge flyttet til Andalusien. Inden man trækker på smilebåndet må det erindres, at mange nationalismer er konstrueret med lige så fantasifulde

37

Profile for Ediciones Solkysten

Solkysten April 2012  

La revista escandinava de Costa del Sol

Solkysten April 2012  

La revista escandinava de Costa del Sol

Profile for solkysten
Advertisement