Page 1

Grupa Eurocash

Grupa Maspex Wadowice

Grupa Onet.pl

www.eurocash.pl

www.maspex.com

www.ofirmie.onet.pl

Mail: student@citi.com

Mail: rekrutacja@eurocash.com.pl

Mail: rekrutacja@maspex.com

Mail: rekrutacja@grupaonet.pl

Telefon: 226925367

Telefon: +48 61 658 33 00

Telefon: 33/873 19 24

Telefon: (012) 277 40 00

Osoba kontaktowa: Katarzyna Żytniewska

Osoba kontaktowa: Dział HR

Osoba kontaktowa: Anna Moskała

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie ,umowa o pracę, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna ,finanse, HR ,IT, marketing, operacje bankowe, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem

Dział/działy odbywania praktyki: audyt, finanse, handlowy, HR, IT, logistyki, marketing, sprzedaż, zakupy

Data rozpoczęcia: Praktyki rozpoczynają się 2 lipca. Praca - zatrudniamy cały rok.

Miasto odbywania: Poznań, Warszawa

Rok/lata studiów/absolwent: 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok

Proces rekrutacji

www.citihandlowy.pl/kariera

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Grupa Citi w Polsce

Wymagania / oczekiwania

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

18

Data rozpoczęcia: Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

Wynagrodzenie: płatne

Długosc trwania: Praktyki trwają 2,5 miesiąca.

Rodzaj zatrudnienia: praktyka Dział/działy odbywania praktyki: eksport, handlowy, HR, marketing Data rozpoczęcia: Praktyki odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2012

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka Dział/działy odbywania praktyki: głównie IT i redakcje Data rozpoczęcia: staże przez cały rok

Długosc trwania: 2-3 miesiące

Długosc trwania: w zależności od obszaru

Miasto odbywania: centrala firmy w Wadowicach

Miasto odbywania: Kraków, Warszawa

Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska, charakteru zatrudnienia, kompetencji i doświadczenia

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Miasto odbywania: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław Wynagrodzenie: płatne

Preferowane uczelnie wymagane: ekonomiczne,techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, ekonomia, marketing, prawo, psychologia, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, finanse, ekonomia, informatyka marketing, psychologia, zarządzanie

Języki: wymagane: znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Języki - wymagane: język angielski

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: filologia, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, prawo, psychologia Języki: wymagane: język angielski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/ Polski

CV/język: Tak/ Polski

CV/język: Tak/Polski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny/język: Tak/Polski

List motywacyjny/język: Tak/Polski

List motywacyjny/język: Tak/Polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/Polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/Polski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/Polski

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/Polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak Dodatkowe elementy/inny przebieg: W rekrutacji na staże elementem obowiązkowym jest wypełnienie testu kompetencyjnego

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


Proces rekrutacji

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Grupa Hotelowa Orbis www.orbis.plfirma www.accor.com Mail: monika.gurda@accor.com Telefon: 022 829 3518

Grupa PZU

Pracuj.pl

HCL Poland sp.z o.o.

www.pracuj.pl

www.pzu.pl/kariera

www.hcl.com

Mail: biuro@pracuj.pl

Mail: kariera@pzu.pl

Mail: careers.poland@hcl.com

Telefon: +22 373 73 00

Telefon: 225822000

Osoba kontaktowa: Monika Gurda

Data rozpoczęcia: kwiecień 2012 Miasto odbywania: Warszawa - Kraków Wynagrodzenie: płatne

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka Dział/działy odbywania praktyki: Sprzedaż, Obsługa Klienta, Marketing, HR, Product Development, Finanse i Administracja Data rozpoczęcia: całoroczne Długość trwania: 2 miesiące Miasto odbywania: Warszawa, Sopot, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków, Katowice, Kielce, BielskoBiała, Rzeszów, Lublin

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka Dział/działy odbywania praktyki: finanse,IT,sprzedaż Data rozpoczęcia: Czerwiec, październik Długosc trwania: Praktyki - 3 miesiące Staże - pół roku Miasto odbywania: Centrala w Warszawie oraz oddziały w całej Polsce

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Dział/działy odbywania praktyki: IT Data rozpoczęcia: całoroczne Długość trwania: umowa na czas nieokreślony Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: absolwenci Preferowane uczelnie: wymagane: techniczne Języki: wymagane: polski, angielski preferowane: polski, angielski

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: absolwenci

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, finanse,ekonomia, informatyka, prawo, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: informatyka

Języki: wymagane: Język angielski

Języki: wymagane: angielski i/lub francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, duński, holenderski, szwedzki, turecki, rosyjski, czeski, norweski, węgierski

Języki: wymagane: angielski preferowane: rosyjski

CV/język: tak/angielski

CV/język: tak/polski

CV: Nie

CV/język: tak/angielski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Tak/polski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: nie

Aplikacja na stronie: Tak/polski

Aplikacja na stronie: Tak/polski

Aplikacja na stronie: Tak

Aplikacja na stronie: nie

Assessment Centre: Tak/ angielski

Assessment Centre: Tak/polski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: tak/angielski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Hotelarstwo, gastronomia

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

Dodatkowe elementy/inny przebieg: test językowy / test wiedzy technicznej i IT

19


HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.

HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.

www.heinekeninternational.com

Mail: hr.krakow.pl@hsbc.com

Mail: recruitmentHGSS@heineken.com

Telefon: 12 399 37 64

Mail: rekrutacja.ibm.bto@pl.ibm.com

infoPraca.pl /www.infopraca.pl Mail: kandydat@infopraca.pl Telefon: 22 444 12 30 Osoba kontaktowa: Sylwia Królak

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Data rozpoczęcia: Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie,umowa o pracę

Dział/działy odbywania praktyki: bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, finanse, HR, IT, operacje bankowe

Dział/działy odbywania praktyki: finanse, IT

Dział/działy odbywania praktyki: sprzedaż

Data rozpoczęcia: Całoroczne

Długość trwania: Zależna od zapotrzebowania danego projektu.

Długość trwania: Do uzgodnienia w zależności od stanowiska. Miasto odbywania: Zabierzów k. Krakowa (Kraków Business Park)

Data rozpoczęcia: Całoroczne

Data rozpoczęcia: do ustalenia Miasto odbywania: Warszawa Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok,absolwenci

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,humanistyczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,humanistyczne,techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, finanse, ekonomia,informatyka

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, filologia, finanse, ekonomia, informatyka, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, filologia, finanse, ekonomia, informatyka, zarządzanie

Języki: wymagane: angielski preferowane: hiszpański

Języki: wymagane: angielski Inne języki mile widziane w zależności od wymagań stanowiska: j. francuski, j. włoski, j. hiszpański, j. grecki, j. rosyjski, j. niemiecki, j. hebrajski preferowane: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski

Języki: wymagane: W zależności od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, poszukujemy kandydatów z biegłą znajomością jednego z wymienionych języków: arabski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rumuński, szwedzki, węgierski, włoski oraz z dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagania / oczekiwania

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 5 rok,absolwenci

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/angielski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

22

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. www.ibm.com/start/pl/bto

Osoba kontaktowa: Bartłomiej Ciniewski

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, filologia, finanse, ekonomia, zarządzanie Języki: wymagane: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego preferowane: francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, flamandzki, czeski, słowacki, węgierski, rumuński, serbski, chorwacki, słoweński, grecki, rosyjski, języki krajów skandynawskich

CV/język: Tak/angielski List motywacyjny: Nie

CV/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

List motywacyjny: Nie

Assessment Centre: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak Dodatkowe elementy/inny przebieg: Proces rekrutacyjny jest szybki, przejrzysty i obejmuje następujące etapy:

Assessment Centre: Nie Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

1. Pierwszy krok należy do Ciebie - czekamy na Twoją aplikację, którą możesz nadesłać wypełniając formularz on-line www.ibm.com/start/pl/bto 2. Po analizie nadesłanych aplikacji, wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem działu HR, podczas której weryfikowane są ich kompetencje językowe i motywacja do podjęcia pracy. 3. Kolejnym etapem jest rozmowa z przyszłym przełożonym, mająca na celu określenie pełnionej przez Ciebie roli w zespole. 4. Po zakończeniu procesu rekrutacji skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o wyniku procesu rekrutacyjnego.

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


ING Services Polska

Intelenet Global Services a Serco Company www.serco.com

Mail: kariera@ingservicespolska.pl

Mail: applyjob@intelenetglobal.com

Telefon: +48 32 357-3474

Telefon: +48 12 299 91 94

Osoba kontaktowa: Katarzyna Macek

Osoba kontaktowa: Kamila Loranc

www.internationalpaper.com/POLAND/PL/in dex.html Mail: recruitment.krakow@ipaper.com Telefon: +48 12 252 6000

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 5 rok, absolwenci

Preferowane uczelnie: wymagane: techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne

Proces rekrutacji

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka Dział/działy odbywania praktyki: IT Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Jeronimo Martins Dystrybucja www.karierawJMD.pl Mail: rekrutacja@jmpolska.com Telefon: 22 351 30 00

Osoba kontaktowa: Małgorzata Toborek

Informacje o praktyce / stażu / pracy

www.ingservicespolska.pl

International Paper Polska Sp. z o.o.

Wymagania / oczekiwania

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Długość trwania: w zależności od działu

Dział/działy odbywania praktyki: finanse,IT,sprzedaż

Miasto odbywania: Kraków

Data rozpoczęcia: całoroczne

Dział/działy odbywania praktyki: finanse,HR ,IT ,logistyki, marketing, sprzedaż, zakupy i wiele innych

Wynagrodzenie: płatne

Długosc trwania: 3 miesiące

Data rozpoczęcia: całoroczne

Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Data rozpoczęcia: Rekrutacje prowadzimy w wielu miejscach w Polsce. Ciekawą ofertę znajdą u nas osoby zainteresowane pracą w sklepach, w centrach dystrybucyjnych, biurach regionalnych oraz centrali firmy. Niezależnie od miejsca, w którym mieszkasz, umiejętności i wiedzy - u nas znajdziesz ciekawą propozycję i szansę na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Aktualne oferty pracy publikujemy na naszej stronie www.karierawJMD.pl. Propozycje dla studentów i absolwentów: Dojrzewalnia Talentów - Program Management Trainee Owocne Wakacje - Program Praktyk Letnich Kierownik Rejonu - Program Rozwoju w Sprzedaży Liga Ekspertów - Program Rozwoju Specjalistów Miasto odbywania: Cała Polska Wynagrodzenie: płatne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: informatyka Języki: wymagane: angielski preferowane: holenderski

Języki: wymagane: francuski, niemiecki, holenderski, hiszpański, włoski, angielski

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, finanse, ekonomia, informatyka Języki: wymagane: angielski preferowane: francuski, hiszpański, niemiecki, włoski

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, budownictwo ,filologia ,finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie Języki: wymagane: Język angielski umożliwiający swobodną komunikację

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/angielski

CV: Nie

List motywacyjny/język: Tak/angielski

List motywacyjny/język: Tak/angielski

List motywacyjny/język: Tak/angielski

List motywacyjny: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Tak

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Tak

Assessment Centre/język: Tak/polski

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Rozmowa telefoniczna w języku angielskim

23


Kancelaria Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.uek.krakow.pl Mail: studiainfo@uek.krakow.pl

KarierawFinansach.pl

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

www.karierawfinansach.pl

KPMG www.kariera.kpmg.pl

Mail: rekrutacja@karierawfinansach.pl

www.kaufland.pl Mail: absolwent@kaufland.pl

Telefon: +48 12 429 94 00 Osoba kontaktowa: Szymon Książkiewcz

Mail: rekrutacja@kpmg.pl Telefon: +48 22 528 11 00

Telefon: +48 71 377 01 00 Osoba kontaktowa: Kalina Kordalska

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok, 5 rok, absolwenci

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,humanistyczne,techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, filologia, finanse, ekonomia, marketing, prawo, psychologia, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, finanse, ekonomia, prawo, zarządzanie

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Telefon: 12 293 56 28, 12 293 54 25

Wymagania / oczekiwania

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

24

Dział/działy odbywania praktyki: IT, marketing, sprzedaż Data rozpoczęcia: Całoroczne Długość trwania: Ustalana indywidualnie, minimum 3 miesiące. Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Dział/działy odbywania praktyki: sprzedaż, zakupy Data rozpoczęcia: cały rok Długość trwania: Roczny program wdrożenia na stanowisku Kierownika Działu - Absolwenta w Departamencie Sprzedaży. Dwuletni program wdrożenia na stanowisku Specjalisty - Absolwenta w Departamencie Zakupu w Centrali firmy we Wrocławiu. Miasto odbywania: Kierownik Działu - Absolwent (cała Polska); Specjalista - Absolwent w Departamencie Zakupu (Centrala -Wrocław). Wynagrodzenie: płatne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: ekonomia,informatyka,marketing Języki: wymagane: Angielski

Języki: wymagane: Specjalista - Absolwent w Departamencie Zakupu - bardzo dobra znajomość języka niemieckiego preferowane: Kierownik Działu - Absolwent mile widziany język niemiecki

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka Dział/działy odbywania praktyki: audyt, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, konsulting, podatki, zarządzanie ryzykiem Data rozpoczęcia: Dział audytu: praca: wrzesień; praktyki: październik. Pozostałe działy: rekrutacja trwa cały rok. Długość trwania: Praktyki w dziale audytu trwają 6 miesięcy. Praktyki w pozostałych działach: od 1 do 3 miesięcy. Miasto odbywania: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk Wynagrodzenie: płatne

Języki: wymagane: język angielski - bardzo dobra znajomość.

CV: Nie

CV/język: Tak/polski

CV: Tak

CV: Nie

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


Leroy Merlin Polska www.kariera.leroymerlin.pl Mail: praca@leroymerlin.pl Telefon: 22 52 57 69 Osoba kontaktowa: Magdalena Szczepańska

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.k. www.lidl.pl Mail: praca@lidl.pl Telefon: 618 967 600

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ww.lkw-walter.com Mail: jobs@lkw-walter.com Telefon: +43 577 772 422

LPP S.A. www.lpp.com.pl Mail: kariera.krakow@lpp.com.pl Telefon: +48 12 39 25 000 Osoba kontaktowa: Anna NałęczNieniewska

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie,umowa o pracę,staż,praktyka Dział/działy odbywania praktyki: finanse,handlowy,IT,logistyki,marketing,sprz edaż,zakupy

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok, 5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja,budownictwo,finanse,ekonomi a,informatyka,marketing,zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: ekonomia, marketing, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: filologia, ekonomia, informatyka, marketing, zarządzanie

Języki: wymagane: niemiecki w stopniu komunikatywnym preferowane: wszystkie języki europejskie

Języki: wymagane: Angielski

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Osoba kontaktowa: Thomas Denkinger

Wymagania / oczekiwania

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, praktyka, staż

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż

Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej, IT, sprzedaż, zakupy

Dział/działy odbywania praktyki: eksport, handlowy, logistyki

Dział/działy odbywania praktyki: produkcja, zakupy

Data rozpoczęcia: Rekrutację do Kuźni Talentów rozpoczynamy w marcu, a start programu ma miejsce we wrześniu.

Data rozpoczęcia: program praktyk letnich - Grasz o staż to miesiące czerwiec sierpień

Data rozpoczęcia: cały rok

Data rozpoczęcia: Cały rok.

Długość trwania: min. 3 miesiące

Program praktyk obejmuje okres wakacyjny, natomiast rekrutacje na staże prowadzimy w zależności od pojawiających się w ciągu roku projektów.

Międzynarodowy Program Praktyk: kolejne edycje rozpoczynają się cyklicznie co kilka miesięcy: kwiecień/październik Oferty pracy publikowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami biznesowymi i rozwojem firmy.

Miasto odbywania: Wiedeń / Kufstein

Długość trwania: Minimum 2 miesiące, dyspozycyjność 30h/tyg (optymalnie 3 miesiące)

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Kraków

Aktualne oferty pracy zarówno w sklepach, jak i w centrali publikowane są na stronie www.kariera.leroymerlin.pl. Długość trwania: Kuźnia Talentów - 2 lata Praktyki - 2-3 miesiące Staże - w zależności od projektu Miasto odbywania: Sklepy lub Centrala

Wynagrodzenie: płatne

Długość trwania: w zależności od rodzaju podjętej współpracy Miasto odbywania: na terenie całej Polski Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie Języki: wymagane: angielski preferowane: francuski

Języki: wymagane: Język niemiecki i/lub język angielski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/ niemiecki

CV/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/niemiecki

List motywacyjny/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/ język: Tak/niemiecki

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Assessment Centrek/język: Tak/polski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/niemiecki

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Elementy procesu rekrutacyjnego dopasowane są do wymaganych kompetencji i uzależnione od specyfiki zamieszczonej oferty.

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

Dodatkowe elementy/inny przebieg: I etap - aplikacja poprzez stronę internetowa, II etap - wstępna rozmowa kwalifikacyjna (telefon/skype),

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Szczegóły dostępne na stronie korporacyjnej LPP S.A. w zakładce Kariera.

25


Miesięcznik Studencki MANKO www.manko.pl

Mars Polska

McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.

www.marskariera.pl

www.mckinsey.pl

Telefon: +48 595 50 00

Mail: marcin.nawrocki@manko.pl l Telefon: 663 687 794

Mail: wa_recruit@mckinsey.com

Osoba kontaktowa: Marcin Nawrocki

Osoba kontaktowa: Ewa WilkGoździewska

Rodzaj zatrudnienia: praktyka Dział/działy odbywania praktyki: marketing Data rozpoczęcia: Poszukujemy studentów i absolwentów od marca. Długosc trwania: czas nieokreślony Miasto odbywania: Kraków

Motorola Solutions www.careers.motorolasolutions.com Telefon: 12 297 9009

Telefon: (22) 820 57 00

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój, finanse, HR, inżynieria, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Dział/działy odbywania praktyki: konsulting

Data rozpoczęcia: Praktyki MARS Business Experience trwają od 02.07.2012 do 14.09.2012, rekrutacje na staże i programy rozwojowe prowadzone są przez cały rok w zależności od potrzeb biznesowych Długosc trwania: MARS Business Experience trwa 2,5 miesiąca

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,staż Dział/działy odbywania praktyki: finanse, IT

Data rozpoczęcia: Całoroczne

Długosc trwania: Różna w zależności od działu (zwykle 12 miesięcy)

Długosc trwania: Praktyka: 10 tygodni

Miasto odbywania: Kraków

Miasto odbywania: Warszawa

Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Miasto odbywania: Warszawa lub Sochaczew (w zależności od miejsca odbywania praktyki)

Wymagania / oczekiwania

Wynagrodzenie: płatne

Rok/lata studiów/absolwent - wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent - wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent - wymagane: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent - wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Preferowane uczelnie - wymagane: ekonomiczne,humanistyczne

Preferowane uczelnie - wymagane: ekonomiczne,humanistyczne,techniczne

Preferowane uczelnie - wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie - wymagane: ekonomiczne, techniczne

Kierunek/kierunki studiów - wymagane: filologia,marketing

Kierunek/kierunki studiów - wymagane: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów - wymagane: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów - wymagane: bankowość, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, telekomunikacja

Języki - wymagane: jęz. angielski

Języki - wymagane: Język angielski, język polski

Języki - preferowane: Hiszpański, Francuski, Portugalski, Rosyjski

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

CV: Tak

26

CV - język: Polski List motywacyjny: Nie Aplikacja na stronie: Nie Assessment Centre: Nie Rozmowa kwalifikacyjna: Tak Rozmowa kwalifikacyjna - język: Polski

CV/język: Tak/Polski List motywacyjny/język: Tak/Polski Aplikacja na stronie/język: Tak/Polski Assessent Centre/język: Tak/Polski Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/Polski

Języki - wymagane: Angielski

CV/język: Tak/ Angielski

CV/język: Tak/ Angielski

List motywacyjny/język: Tak/ Angielski

List motywacyjny/język: Tak/ Angielski

Aplikacja na stronie/język: Tak/Angielski

Aplikacja na stronie/język: Tak/Angielski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/ po polsku i angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna: Nie

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Rozwiązanie testu analitycznego

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


Nestlé Polska S.A.

OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.

www.nestle.pl/kariera Mail: rekrutacja@pl.nestle.com Telefon: 022 6072288 Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji

www.opitz-consulting.pl Mail: rekrutacja@opitz-consulting.com Telefon: 126171813

www.orlenoil.pl Mail: staz@orlenoil.pl Telefon: 12 665 55 24 Osoba kontaktowa: Renata Szlachetka

OSTC Poland Sp. z o.o. www.ostc.com Mail: careers.poland@ostc.com Telefon: +48 22 630 32 70 Osoba kontaktowa: Małgorzata Zdanowicz

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie,umowa o pracę, staż, praktyka

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Preferowane uczelnie - wymagane: ekonomiczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: finanse, ekonomia, elektronika, informatyka ,marketing, mechanika ,prawo, telekomunikacja, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: informatyka

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: finanse, ekonomia, marketing, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, finanse, ekonomia, informatyka

Języki: wymagane: angielski

Języki: wymagane: English

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Osoba kontaktowa: Marzena Nykiel

Orlen Oil Spółka z o.o

Wymagania / oczekiwania

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej, badanie i rozwój, eksport ,finanse, handlowy, HR, inżynieria, IT, logistyki, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Dział/działy odbywania praktyki: IT

Data rozpoczęcia: Staże- przez cały rok, Letnia Praktyka z Nestlé od 1 lipca, Technology Engineering Development Program od 1 lipca

Rodzaj zatrudnienia: staż

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Dział/działy odbywania praktyki: finanse, HR, IT

Data rozpoczęcia: całoroczne

Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój, eksport, finanse, handlowy ,HR, logistyki, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Długosc trwania: do uzgodnienia

Data rozpoczęcia: całoroczne

Data rozpoczęcia: We recruit throughout the year, mainly for the Futures Trader posiotion.

Miasto odbywania: Kraków

Długosc trwania: całoroczne

Długosc trwania: Full time employment

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Kraków, Trzebinia

Miasto odbywania: Warsaw, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kraków

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Długosc trwania: Letnia Praktyka z Nestlé 3 miesiące, Technology Engineering Development Program 2- 6 miesięcy

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Letnia Praktyka z Nestlé- dla studentów o profilu ekonomicznym- siedziba Nestlé Polska w Warszawie, Technology Engineering Development Program - dla studentów o profilu technicznym w zakładach produkcyjnych w Kargowej( k. Zielonej Góry), Kaliszu, Rzeszowie, Namysłowie (k.Wrocławia) Wynagrodzenie: płatne

Języki: wymagane: Letnia praktyka z Nestlé - język angielski - zaawansowany, Technology Engineering Development Program- język angielski- dobry

CV: Nie List motywacyjny: Nie Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski Assessent Centre: Nie Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski i angielski

Języki: preferowane: niemiecki, angielski

CV/język: Tak/polski i List motywacyjny: Nie

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Assessent Centre: Nie

Assessent Centre: Nie

Assessent Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Letnia Praktyka z Nestlé - testy analizy informacji słownych i danych liczbowych. Technology Engineering Development Program - case study z zakresu wiedzy teoretycznej i specjalistycznej w ramach określonego działu.

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

27


Peek & Cloppenburg KG

Philip Morris International, Inc. (PMI)

www.peek-cloppenburg.pl Mail: polska@peek-cloppenburg.pl Osoba kontaktowa: Melisa Gibovic

www.pmicareers.pl Telefon: +48 12 646 46 46

Procter & Gamble

www.pwc.pl/kariera

Mail: recpoland.im@pg.com

Mail: kariera@pl.pwc.com

Telefon: 668 45 96 60

Telefon: 22 523 4000

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok, 5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok, 5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok, 4 rok, 5 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,humanistyczne,techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Osoba kontaktowa: Katarzyna Jaszczak

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

28

PwC

www.kariera.procter.pl

Wymagania / oczekiwania

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: sprzedaż, zakupy

Dział/działy odbywania praktyki: audyt, analizy finansowej, finanse, HR, inżynieria, IT, logistyki, marketing, podatki, produkcja, sprzedaż, zakupy

Dział/działy odbywania praktyki: finanse, handlowy, HR, inżynieria, logistyki, marketing, produkcja, sprzedaż

Dział/działy odbywania praktyki: audyt, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, konsulting

Data rozpoczęcia: Praktyki letnie - lipiec

Data rozpoczęcia: praktyki i praca stała w dziale audytu rozpoczynają się jesienią, w pozostałych działach - w zależności od potrzeb.

Data rozpoczęcia: całoroczne Długość trwania: 1) ośmiomiesięczny program Fashion Management to indywidualnie dopasowany program rozwoju dla absolwentów szkół wyższych, przebiegający w trzech fazach: Trzyfazowy trening teoretyczny i praktyczny: I faza: wprowadzenie do naszego głównego działu - działu sprzedaży II faza: szkolenie w dziale zakupów w Wiedniu III faza: przygotowanie do pracy na pierwszym stanowisku kierowniczym jako kierownik działu 2) Praktyki: 2-3 miesięcy Miasto odbywania: Kierownik sklepu w naszych europejskich filiach lub pracownik centrali zakupów w Wiedniu

Data rozpoczęcia: Nasze projekty rekrutacyjne prowadzone są przez cały rok. Zależnie od obecnie otwartych stanowisk, szukamy studentów, absolwentów z różnych kierunków oraz specjalistów chętnych do zdobycia wszechstronnego doświadczenia oraz rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy.

Długość trwania: 3 miesiące Miasto odbywania: Warszawa Wynagrodzenie: płatne

Długość trwania: praktyki trwają od 1 do 6 miesięcy - w zależności od działu Miasto odbywania: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

Długość trwania: Od 3 miesięcy do 1 roku.

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Oferujemy wiele stanowisk w kluczowych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, jak i w naszych lokalnych centrach dystrybucji w całej Polsce.

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: ekonomia Języki: wymagane: niemiecki, angielski

Języki: wymagane: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. preferowane: Dodatkowa bardzo dobra znajomość jednego z następujących języków: polski, czeski, słowacki, węgierski, litewski, hiszpański, portugalski, rumuński, serbski, holenderski, francuski, grecki, turecki, niemiecki, włoski, rosyjski oraz ukraiński.

CV/język: Tak/niemiecki, angielski List motywacyjny/język: Tak/niemiecki, angielski

CV/język: Tak/angielski List motywacyjny/język: Tak/angielski Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie/język: Tak/niemiecki, angielski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/niemiecki, angielski

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Stosujemy ustrukturyzowany proces rekrutacji. Nasze rozmowy kwalifikacyjne składają się z serii pytań, których celem jest podniesienie jakości i dokładności rozmowy. W zależności od stopnia skomplikowania stanowiska stosujemy czasem inne metody selekcji, takie jak centra ocen.

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/niemiecki, angielski Dodatkowe elementy/inny przebieg: Dzień informacyjny w jednym z naszych

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne Języki: wymagane: angielski preferowane: niemiecki

Języki: wymagane: angielski

CV/język: Tak/angielski

CV: Tak

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Nie

Aplikacja na stronie: Tak

Aplikacja na stronie: Tak

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Test analityczny

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Test numeryczny, test logicznego wnioskowania oraz test z języka angielskiego.

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


Raiffeisen Bank Polska S.A. www.raiffeisen.pl Mail: rekrutacja@raiffeisen.pl Telefon: 22 585 0000

Randstad www.randstad.pl Mail: wroclaw@pl.randstad.com Telefon: 71 330 61 00

Reckitt Benkiser www.rb.com/pl Mail: rekrutacja@rb.com Telefon: 22 33 33 116

Osoba kontaktowa: Joanna Królikiewicz

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej ,bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna ,finanse, IT ,operacje bankowe, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem

Dział/działy odbywania praktyki: audyt,analizy finansowej,badanie i rozwój, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, eksport, finanse, handlowy, HR, inżynieria, IT, konsulting, logistyki, marketing, operacje bankowe, podatki, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój, finanse, handlowy, HR, logistyki, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

Proces rekrutacji

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę ,staż, praktyka

Data rozpoczęcia: całoroczne Miasto odbywania: Polska Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Sabre Polska Sp. z o.o. www.sabre.pl Mail: www.sabre.jobs Telefon: 122967000 Osoba kontaktowa: Katarzyna Zdunek

Wymagania / oczekiwania

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Data rozpoczęcia: W zależności od prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Długosc trwania: W zależności od stanowiska.

Data rozpoczęcia: całoroczne, Aplikacje do Programu Praktyk w największej fabryce RB na świecie w Nowym Dworze Mazowieckim należy nadsyłać do 30 marca 2012. Długosc trwania: od 3 miesięcy Miasto odbywania: Warszawa - biuro główne RB Nowy Dwór Mazowiecki - fabryka RB

Rodzaj zatrudnienia: staż,praktyka Dział/działy odbywania praktyki: IT Data rozpoczęcia: 1 lipca Długosc trwania: 3 miesiące Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: W zależności od prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne Kierunek/kierunki studiów: wymagane: bankowość, finanse, ekonomia ,informatyka, marketing, prawo, telekomunikacja, zarządzanie Języki: wymagane: Język angielski

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 1 rok,2 rok,3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci Prferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, bankowość, budownictwo,filologia, finanse,ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie Języki: wymagane: angielski

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: techniczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: finanse,ekonomia,marketing,zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: informatyka

Języki: wymagane: zaawansowany język angielski preferowane: RB posiada swoje biura i fabryki na całym świecie, dlatego znajomość dodatkowych języków jest dużym atutem, szczególnie w przypadku mobilności międzynarodowej kandydata.

Języki: wymagane: angielski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/polski

CV/język: Tak/angielski

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/polski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/polski

Assessment Centre/język: Tak/angielski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Dodatkowe elementy/inny przebieg: W zależności od prowadzonego procesu rekrutacyjnego, proces rekrutacji może wyglądać nieco inaczej czy być bardziej rozbudowany.

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Na każdym etapie rekrutacji może pojawić się komunikacja w języku angielskim.

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Assessment Centre/język: Tak/polski Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski Dodatkowe elementy/inny przebieg: przygotowanie prezentacji, testy wiedzy, testy psychologiczne

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

29


Shell Business Service Centre

State Street Poland

Stefanini

www.statestreet.com

www.stefanini.com

www.shell.pl

Mail: polrecruitment@statestreet.com

Mail: jobspl@stefanini.com

Mail: magdalena.mleko@shell.com

Telefon: 12 399 1166

Telefon: 012 381 5233

Telefon: 123798326

Osoba kontaktowa: Karolina Stala

Osoba kontaktowa: Aleksandra Zielonka

Tesco /Polska/ Sp. z o.o. www.tesco.pl 12 255 21 00

Osoba kontaktowa: Magdalena Mleko

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Dział/działy odbywania praktyki: finanse, HR, logistyki, podatki, zakupy Data rozpoczęcia: Całoroczne Długość trwania: umowa na czas określony lub nieokreślony Miasto odbywania: Zabierzów koło Krakowa

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,praktyka Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej,finanse

Dział/działy odbywania praktyki: IT Data rozpoczęcia: Całoroczne

Data rozpoczęcia: Rekrutacja całoroczna

Miasto odbywania: Kraków

Miasto odbywania: Kraków

Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,praktyka Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój, finanse, handlowy, HR, IT,l ogistyki, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy Data rozpoczęcia: Praktyki studenckie Dobry Start - dwa razy do roku Program Menadżerski Ekstraklasa - raz do roku Długosc trwania: Praktyki studenckie Dobry Start - 3 miesiące Program Menadżerski Ekstraklasa - 1 rok

Wynagrodzenie: płatne

Miasto odbywania: Kraków, Warszawa Wynagrodzenie: płatne

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok,absolwenci

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,humanistyczne,techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: humanistyczne,techniczne Kierunek/kierunki studiów - wymagane: filologia,informatyka

Języki : wymagane: Język angielski w stopniu co najmniej średniozaawansowanym

Wymagania / oczekiwania

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok,absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 4 rok,5 rok,absolwenci

Proces rekrutacji

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/angielski

CV/język: Tak/polski

List motywacyjny/język: Tak/angielski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny/język: Tak/angielski

List motywacyjny/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Assessment Centre/język: Tak/polski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/angielski

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

30

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja,bankowość,filologia,finanse,ek onomia,informatyka,marketing,prawo,psych ologia,telekomunikacja,zarządzanie

Języki: wymagane: Język angielski

Języki: wymagane: Angielski Francuski i Angielski Holenderski i Angielski Włoski i Angielski Niemiecki i Angielski Czeski/Słowacki i Angielski

Języki: wymagane: Angielski - obowiązkowy na poziomie B2 preferowane: Holenderski, niemiecki, hiszpański, portugalski, francuski, włoski, węgierski, słowacki, czeski, norweski, bułgarski i inne języki europejskie.

Dodatkowe elementy/inny przebieg: Testy analityczne w języku angielskim

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


Top Employers Polska

Proces rekrutacji

UBS

www.topemployers.pl

www.ubs.com/polandcareers

Mail: info@crf.com i Telefon: 22 307 0297

Telefon: 12 399-70-00 Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacyjny

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wojnowska

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Unilever Polska Sp. z o.o. www.unilever.pl/kariera www.facebook.com/Unilever.Kariera Telefon: 22 570 60 00 Osoba kontaktowa: Paulina Rąpała

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, staż, praktyka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

Dział/działy odbywania praktyki: analizy finansowej, bankowość korporacyjna, finanse, IT, operacje bankowe, zarządzanie ryzykiem

Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój, finanse, HR, inżynieria, logistyki, marketing, sprzedaż, zakupy

Data rozpoczęcia: cały rok, w zależności od oferty Długość trwania: w zależności od oferty Miasto odbywania: Zabierzów k/Krakowa Wynagrodzenie: płatne

Data rozpoczęcia: Program Praktyk Letnich: 2 lipca - 28 września 2012 Unilever Future Leaders Programme: 2 lipca 2012

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie www.uek.krakow.pl Mail: praktyki@uek.krakow.pl Telefon: 12 293 54 28

Rodzaj zatrudnienia: praktyka Długość trwania: 1-3 miesięcy (elastyczny grafik) Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: bezpłatne

Długość trwania: Program Praktyk Letnich: 3 miesiące Unilever Future Leaders Programme: czas trwania max. 36 miesięcy (2 etapy: projekt start-up 9-12 miesięcy, następnie 24 miesiące na ścieżce menedżerskiej) Miasto odbywania: Warszawa Wynagrodzenie: płatne Dodatkowe elementy/inny przebieg: interaktywny test online wypełniany w dogodnym miejscu i czasie

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok

Rok/lata studiów/absolwent : wymagane: 3 rok,4 rok,5 rok, absolwenci

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 1 rok,2 rok,3 rok,4 rok,5 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne, techniczne

Języki: wymagane: angielski

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne ,humanistyczne

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja,bankowość,finanse,ekonomia, informatyka,prawo,zarządzanie

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: administracja, ekonomia, marketing, zarządzanie Języki: wymagane: angielski

Języki: wymagane: angielski - biegły

CV: Nie

CV: Nie

CV: Nie

CV/język: Tak/polski

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny: Nie

List motywacyjny/język: Tak/Polski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie/język: Tak/angielski

Aplikacja na stronie: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna: Nie

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!

31


Proces rekrutacji

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje Informacje ogólneogólne o firmie o firmie

Sprawdź, co firmy proponują dla Ciebie...

32

Valeo w Polsce

Veracomp SĄ

www.valeo.com

www.veracomp.pl

Mail: ths.skawina.recruitment@valeo.com, pts.czechowice.recruitment@valeo.com

Mail: praca@veracomp.pl Telefon: 12 2525 555 Osoba kontaktowa: Barbara Jędrychowska

Rodzaj zatrudnienia: praktyka Dział/działy odbywania praktyki: badanie i rozwój,finanse,HR,IT,logistyki,produkcja,zak upy

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie,praktyka Dział/działy odbywania praktyki: handlowy,IT,marketing

Data rozpoczęcia: Całoroczne

Data rozpoczęcia: całoroczne

Długość trwania: Minimum 3 miesiące

Długość trwania: praktyka 1 miesiąc lub 2 miesiące

Miasto odbywania: Oddział Systemów Chłodzenia Silnika, Skawina e-mail: ths.skawina.recruitment.mailbox@valeo.co m Oddział Produkcji Wycieraczek, Skawina e-mail: vis.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com Oddział Produkcji Systemów Oświetlenia, Chrzanów e-mail: vis.chrzanów.recruitment.mailbox@valeo.co m Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych, Czechowice - Dziedzice e-mail: pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo. com

Miasto odbywania: Kraków Wynagrodzenie: płatne

Wynagrodzenie: płatne

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 3 rok,4 rok

Rok/lata studiów/absolwent: wymagane: 5 rok

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,techniczne

Preferowane uczelnie: wymagane: ekonomiczne,techniczne

Języki: wymagane: Język angielski preferowane: Język niemiecki, francuski

Kierunek/kierunki studiów: wymagane: elektronika, informatyka, marketing, telekomunikacja, zarządzanie Języki: wymagane: angielski

CV: Tak

CV/język: Tak/polski

List motywacyjny: Tak

List motywacyjny/język: Tak/polski

Aplikacja na stronie: Nie

Aplikacja na stronie/język: Tak/polski

Assessment Centre: Nie

Assessment Centre: Nie

Rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Rozmowa kwalifikacyjna/język: Tak/polski

...wybierz najlepsze propozycje dla siebie!


34 Pr oc es r ekr ut acj i


9 8

10

7

59

www.dnikariery.pl 41

40

-5-

1

39

ZEJŚCIE DO STOISK NA HALI

74 75 76 77 78 89 80 81 CV

6 5 4 3 2

42

WEJŚCIE

HALA POZIOM -1

43 44 45 46 47

63 62 61 60

12 11

35

37

®

PARTER

RECEPCJA

38

SCENA

32

31

30

29

28

Plan stoisk targowych

34 33

36

48 4950 51 52 53

54

71 72 73

58 57 56 55

69 70

19 20 21 22 23 24 25 26 27

66 67 68

64 65

13

14 15 16 17 18

Mapa

WEJŚCIE

35


Booklet Dni Kariery 2012 Kraków cz.2  
Booklet Dni Kariery 2012 Kraków cz.2  

Booklet Dni Kariery 2012 Kraków cz.2

Advertisement