Page 1


22

..................

Martpeerapak Eakkapatpatraporn

Pisid Whangvisarn

Group Art Director

Associate Art Director

หนังสือที่อยู่ในมือคุณตอนนี้ คือ SOLID HOMME ซึ่งได้ปรับรูปแบบ เนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อคุณจะได้ความรู้ ความบันเทิงที่ครบรสใน การอ่าน SOLID HOMME เป็นหนังสือแฟชั่น สุขภาพ แต่ยังเน้นการออกกำ�ลังกายเหมือนเดิม เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ บางท่านอาจจะละเลยการออกกำ�ลังกาย ก็อยากให้ ลองมาเริ่มการออกกำ�ลังกายด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเช่น หาสวนสาธารณะบรรยากาศดีๆ แล้วชวนเพื่อน หรือจูงสุนัขคู่ใจเดินสัก 30 นาทีต่อวัน นอกจาก จะได้การออกกำ�ลังกายแล้ว สมองที่เครียดจาก งานยังได้ผ่อนคลายอีกด้วย ถือเป็นการสร้าง แรงบันดาลในระดับเริ่มต้นที่ดี

สำ�หรับคุณผู้อ่านทุกท่านที่ออกกำ�ลังกายเป็น ประจำ�คุณและคนรอบๆ ตัวจะพบกับการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน เหมือนนิตยสาร อันเป็นแรงบันดาลใจของพวกเรา ที่เรียกได้ว่า ไม่หยุดนิ่งจริงๆ ตั้งแต่หน้าตาและcontent ก็เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่แต่ในยิม เราจึง เสนอเรื่องของ life style รอบด้านที่น่าสนใจ เพิ่มสีสันและความท้าทายให้ชีวิตคุณ

อย่างเช่นฉบับนี้มีแรงบันดาลอีกหนึ่งท่านที่ น่าสนใจมาก ครั้งแรกที่มาคุณก้องมาแคสติ้ง ทีมงานถึงกับอึ้งกับแขนที่ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรง แต่เขายังคงออกกำ�ลังกายอย่างต่อเนื่อง และ สิ่งที่น่านับถือคือกำ�ลังใจที่เขาต้องสร้างขึ้นมา เขาก้าวผ่านสิ่งที่ทำ�ให้ใจเขาหมดพลังและเช้าวัน ใหม่เขาก็สร้างพลังให้ตัวเองในทุกๆ วัน หลังจาก การพูดคุยจบลง ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาต้องอยู่ในเล่มของเรา พบกับการสร้างแรง บันดาลอันน่าเหลือเชื่อจากเขาคนนี้ได้ในบท สัมภาษณ์ SOLID INTERVIEW ขอให้ทุกท่านหาเวลาที่มี ลองเดินเข้าสวนสาธารณะ ให้ได้นะครับ ก้าวแรกขอแนะนำ�ให้ดูใบไม้สีเขียวๆ แล้วหลับตาสูดลมหายใจลึกๆ นานๆ ความสดชื่น จะเข้ามาในตัวเราจริงๆ ครับ


คุณทราบไหมว่า การออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และหากออกกำ�ลังกาย มากเกินไป กลับทำ�ให้ ร่างกายทรุดโทรม และแก่ก่อนวัยได้

ตัวช่วยการออกกำ�ลังกาย “Cellfood” เมื่อเราออกกำ�ลังกาย ร่างกายจำ�เป็นต้องใช้พลังงานเพิ่ม ทั้งจากการ หายใจระดับเซลล์ปกติ ที่ต้องใช้ออกซิเจน และไม่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic & anaerobic) การหายใจแบบใช้ออกซิเจน เป็นผลให้เกิด อนุมูลอิสระมากขึ้น ส่วนการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนจะทำ�ให้เกิดของ เสีย คือกรดแลคติค ซึ่งทำ�ให้เราปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำ�ลัง กายนั่นเอง

เราผู้รักสุขภาพทุกคน คงรู้จัก free radical หรืออนุมูลอิสระ กันเป็น อย่างดี เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง การเกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายได้ อนุมูลอิสระเกิดขึ้นตลอดเวลา ตราบเท่าที่เราหายใจ เอาก๊าซออกซิเจน เข้าสู่ร่างกาย เพื่อสร้างพลังงานในการดำ�รงชีวิต อนุมูลอิสระเป็น ผลพลอยได้ที่เราไม่พึงประสงค์ อนุมูลอิสระจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าปกติ จากอารมณ์ ความเครียด การสูบบุหรี่ มลภาวะภายนอก การรับ ประทานอาหารบางประเภท อาทิ อาหารประเภทปิ้งย่างจนไหม้เกรียม อาหารทอดที่ใช้น้ำ�มันซ้ำ�ๆ หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปบาง อย่าง นอกจากนั้น ยา รังสี แสงแดด แม้กระทั่งการทำ�งานอยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ล้วนเป็นการเพิ่มปริมาณอนุมูลอิสระขึ้น ในร่างกายเป็นจำ�นวนมาก โดยปกติร่างกายเราจะมีกลไกตาม

ธรรมชาติในการกำ�จัดอนุมูลอิสระ แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหรือ เมื่อเรามีปริมาณอนุมูลอิสระมากจนเกินกว่ากลไกตามธรรมชาติ จะจัดการได้ จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า ความเครียดจากสภาวะ ออกซิเดทีฟ (Oxidative Stress) ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของการ เกิดโรคเรื้อรัง และโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆ Giorgio Di Centa จิออร์ จิโอ ดี เซนต้า ชาวอิตาเลี่ยน นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2006 ประเภท Ski Cross Country 50 กิโลเมตร ได้กล่าวถึงเบื้องหลังชัยชนะ ของเขาว่า ก่อนหน้าที่จะเข้าแข่งขัน เขาบาดเจ็บและร่างกาย ทรุดโทรมมาก ผู้จัดการของเขาได้แนะนำ�ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Cellfood ทำ�ให้สุขภาพเขาดีขึ้น และสามารถเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุมาก ที่สุดและได้รับชัยชนะเหรียญทองโอลิมปิก


SOLID poll Text: SOLID Photo: JO

Bad breath

127

..................

SOLID POLL ฉบับมีวิธีการแก้ไขปัญหาใกล้ตัว การกินโปรตีน ของ นักออกกำ�ลังกายทั้งหลายสร้างกลิ่นปากอันไม่พึงประสงคุณเคยได้กลิ่น ลมหายใจเพื่อนคุณไหมครับ คุณจะมีวิธิการอย่างที่จะบอกใบ้กับเพื่อน วิธีไหนกันบ้าง ลักษณะผม ผมจะบอก เพื่อนตรงๆ เลยครับ ถ้าเป็นเพื่อนสนิทยิ่งง่าย ผมก็จะบอกเขาว่า

เฮ้ย!!! เพื่อน เอ็งมีกลิ่นปาก ว่ะ เรามีหมากฝรั่ง

น้ำ�ยาบ้วนปาก

ลองหน่อยมั้ยเผื่อมันจะ ช่วยให้ดีขึ้นบ้าง

ถ้าผมจะบอกเพื่อนในยิม ที่มีกลิ่นปาก ผมจะบอก เขาไปตรงๆ เลยครับ เพื่อให้เขารู้ตัวว่าเขามี กลิ่นปาก แล้วอธิบายถึง ภาพลักษณ์และบุคลิกที่ ไม่ดีของคนมีกลิ่นปาก แล้วทิ้งท้ายว่า ขนาดมา ออกกำ�ลังกายได้ แล้ว แค่รักษากลิ่นปากแค่นี้ ทำ�ไมจะทำ�ไม่ได้

บิว ภัสรพงศ์

ปั้ม วัชระ

ก็คงต้องบอกแบบอ้อมๆ ว่า เออ..แกไปตรวจสุขภาพฟัน กับเหงือกกันไม๊ ถ้าเราเป็น โรคเหงือกจะทำ�ให้ปากมีกลิ่น ชั้นกลัวมีกลิ่นปาก...ใหนๆ มาดมดูเด๊ะแกมีกลิ่นปากรึ เปล่า เออ มีว่ะ ปะ ไปตรวจด้วยกัน Siriporn Saeheng

ถ้าสนิทมากๆ ก็จะ ถามว่า น้ำ�ยาบ้วนปาก ใช้เป็นหรือเปล่า ถ้าเขา ตอบว่าใช่ ผมก็จะถาม ต่อว่า อมแล้วบ้วนทิ้ง ใช่มั้ย? นั่นเป็นวิธีที่ผิด แล้ว คุณต้องอมแล้ว กลืนลงไปเลย

ข้าวฟ่าง ปิยะศักดิ์


FOOD for GYM Text: Text : Itsarin Tisantia (Enfreedom) Photo: Isarapong

132

..................

Hot

hormones ฮอร์โมนในระดับปกตินั้น มีผลต่อการออกำ�ลังกาย เป็นอย่างมาก มากกว่า 1 ใน 5 ของคนเริ่มออก กำ�ลังกายกำ�ลังมองหา วิตามินเสริมก่อนและออก กำ�ลัง สำ�คัญที่สุดของการที่กล้าม จะขึ้นได้นั้น ต้องพึ่ง “ฮอร์โมนเจริญเติบโต”


Inspiration Exercise Text : KANTAA Photo: Eakpat

Hospi or GY โรงพยาบาล หรือยิม คุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือก

136

..................


LOVE GYM Text: ................................................ Photo: Eakpat

workout TUNES

เพลงเพิ่มพลังยกลูกเหล็ก

142

..................

การฟังเพลงที่มีจังหวะจะโคน ที่เร้าใจจะช่วยให้คนออกกำ�ลังกาย เบนความสนใจจากอาการเหนื่อย และเมื่อยล้าจากการออกแรงมากๆ ไปได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะเพลง ที่มีจังหวะชัดเจน เน้นในส่วนของ เสียงเบสและกลอง ซึ่งเป็น เครื่องดนตรีที่สามารถให้จังหวะ ได้ชัดเจนมากกว่าดนตรีชนิดอื่น ตัวกำ�หนดจังหวะนี้นี่เองที่ช่วย “กระตุ้นการทำ�งานของร่างกาย”


Discover the good fruit Text: SOLID Photo: Isarapong

134

..................

Water melon แตงโม เป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดี ลูกกลมๆ เปลือกสีทั้งเขียวล้วน เขียวลาย สีเหลืองก็มี เนื้อข้างในสีแดง สีเหลือง รสชาติหวาน น้ำ�ฉ่ำ� ทุกครั้งที่อยากจะหาผลไม้ที่ ทานแล้วสดชื่น


SOLID SPORT Text: Best Parapob

144

..................

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ เป็นที่รู้จักของคนเกือบทุก ภูมิภาคทั่วโลก คนนิยมเล่น กันเป็นจำ�นวนมาก โดยใน แต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขัน กันอย่างต่อเนื่องทั้ง รายการใหญ่ๆ อย่าง ฟุตบอลโลก ฟุตบอลลีก ไปจนถึงฟุตบอลระหว่าง โรงเรียน หรือแข่งขัน ทั่วไปในระดับหมู่บ้าน

soccer Popular sport


SOLID HOMME  

Healthy Lifestyle Magazine

Advertisement