Page 1

KURSKATALOG 2016


UTBILDA DIG HOS SOLIDENGINEER Vill du gå en utbildning i SOLIDWORKS med certifierade lärare, så ska du göra det hos oss här på SolidEngineer. Vi finns på ett flertal orter, som ligger centralt till var du än befinner dig i landet. Hos oss hittar du utbildningar inom allt från grundkurser och enklare ritningar i SOLIDWORKS, till mer avancerade fördjupningskurser inom flera olika områden. Är det någon utbildning du saknar eller inte hittar så ser jag till att företagsanpassa/skräddarsy för just dig och ditt företag. Välkommen att höra av dig till mig med dina önskemål! Hälsningar

Helene Holmgren Kursansvarig

2


INNEHÅLL GRUNDKURSER n n n n n n n

SOLIDWORKS GRUNDKURS 4 SOLIDWORKS KOMPRIMERAD GRUNDKURS 4 SOLIDWORKS FÖR LÄRARE 7 SOLIDWORKS SIMULATION GRUND 8 SOLIDWORKS COMPOSER GRUND 9 SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC 10 DRAFTSIGHT GRUND 10

FÖRDJUPNINGSKURSER DETALJMODELLERING 5 SAMMANSTÄLLNINGAR 5 TUNNPLÅT & SVETS 5 YTMODELLERING 5 RITNING 5 ROUTING EL/RÖR 6 MOLD DESIGN 6 ANIMATOR 6 PHOTOVIEW 360 6 ADVANCED TOPICS 7 SIMULATION PROFESSIONAL 8 SIMULATION FLOW 8 NONLINEAR 8 MOTION 8 SOLIDWORKS COMPOSER 9 SOLIDWORKS ELECTRICAL 10 SOLIDWORKS PLASTICS 11 SUSTAINABILITY 11 SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL 12 n CAMWORKS 13 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

WEBCASTS n n n n

DETALJMODELLERING 14 SAMMANSTÄLLNINGAR 14 SOLIDWORKS PLÅT 14 SOLIDWORKS SVETS 14

ÖVRIGT n TIPS & TRICKS WORKSHOP 14 n CERTIFIERING 15 n FÖRETAGSANPASSADE KURSER 15

3


GRUNDKURS SOLIDWORKS 5 DAGAR Kursen omfattar grunderna i SOLIDWORKS part-, assemblymodellering samt hur man framställer ritningar i SOLIDWORKS. Vi går igenom hur man bygger upp sketcher och hur parametrisering går till. Därefter byggs kunskapen succesivt upp inom partmodelleringen. Inom assemblymodellering lärs grunderna ut för hur komponenter relateras. Centralt i kursen är begreppet ”design intent” som betyder ”förväntat konstruktionsbeteende”. Sista dagen går vi igenom hur ritningar skapas i SolidWorks.

!

Grundkursen finns också som en komprimerad 3-dagars kurs.

KURSENS INNEHÅLL n n n n n n

Detaljmodellering Symmetri, mönster Roterande features simulationXpress Sammanställningsmodellering Konfigurationer

n n n n n

Ritningsvyer, mått Symboler, noter, block Stycklistor och tabeller Dokumentmallar och intställningar eDrawings

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha erfarenhet av Windows samt ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SOLIDWORKS.

Group Franck Muller Watchland SA utvecklar världens mest avancerade ur med SOLIDWORKS Premium

Jag som van ProE-användare blev mycket positivt överraskad över de många funktioner i Solid Works som underlättar konstruktionsarbetet. Bemötandet har varit proffsigt och vänligt vilket gjort det till ett nöje att delta i kursen! - Ramin Rahmanzadeh Bromma Air Maintenance AB

4


FÖRDJUPNINGSKURSER DETALJMODELLERING, 2 DAGAR Detta är kursen för dig som vill lära dig att utveckla till exempel plastdetaljer. Du lär dig att skapa dubbelkrökta ytor, avancerad loftning, svepning, avrundningar och hur du bäst använder dig av skalfunktioner. Vi går också igenom olika funktioner för att skapa släppningar.

SAMMANSTÄLLNINGAR, 2 DAGAR I den här kursen utvecklar vi maskiner och svetsade konstruktioner, där de ingående detaljerna är enkla och komplexiteten utgörs av storleken på sammanställningen. Hantering av stora sammanställningar, konfigurationer och variantkonstruktioner är viktiga delmoment i kursen. Vi ger tips och hjälpmedel samt går igenom filtrering med hjälp av attributinformation vilket underlättar visualisering och incontext-modellering.

TUNNPLÅT 2 DAGAR SOLIDWORKS Plåtkurs lär dig göra skapa utbredningsbara plåtdetaljer i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

SVETS 1 DAG SOLIDWORKS svetskurs lär dig göra skapa balkkontstruktioner i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

YTMODELLERING, 2 DAGAR Kursen omfattar ytmodellering och hybridmodellering, där både solider och ytor används. Du lär dig att skapa komplex geometri med hjälp av ytor och ytkommandon. Dessutom ingår moment med reparation och importering av ytor, samt att skapa solider från ytmodeller.

RITNING, 2 DAGAR SOLIDWORKSRitningskurs lär dig skapa ritningar i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

* För samtliga fördjupningskurser gäller villkoret att du har genomgått en SolidWorks grundkurs eller motsvarande, för vissa kurser även detaljmodellering.

5


FÖRDJUPNINGSKURSER MOLD DESIGN, 2 DAG Kursen omfattar formtillverkning med SOLIDWORKS. Med din SOLIDWORKSdetalj som grund bygger vi kompletta formar med intag, kylkanaler, backdragning och utstötare. Vi behandlar importerade detaljer såväl som tekniker för att skapa komplicerade delningsytor och släppvinklar.

ROUTING RÖR, 1 DAG Det här är kursen omfattar dragningar av slangar och rör. Vi går igenom routingkomponenter och hur sådana skapas. Sedan går vi över till rör- och slangdragning samt tittar på hur rör kan delas upp i lämpliga längder och sammankopplas med olika kopplingar.

ROUTING EL, 1 DAG Det här är kursen omfattar kabeldragning och kabelstammar. Vi går igenom routingkomponenter och hur sådana skapas. Vi lär oss hur programmet kan sammanbinda elkomponenter med lämplig kabel automatiskt.

ANIMATOR, 1 DAG SOLIDWORKS Animation grundkurs läs dig göra animeringar i SOLIDWORKS Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

PHOTOVIEW360, 1 DAG Kursen lär dig skapa fotorealistiska bilder med renderingsmodulen PhotoView 360. Vi går igenom hur man sätter upp en rendering genom att applicera utseenden på detaljerna, välja en bakgrund, justera ljussättning och slutligen skapa själva bilden. Vi pratar också om dekaler, kameror, avancerade ljussättningstekniker samt transparens.

* För samtliga fördjupningskurser gäller villkoret att du har genomgått en SOLIDWORKSgrundkurs eller motsvarande, för vissa kurser även detaljmodellering.

6


ADVANCED TOPICS I 2 DELAR ADVANCED TOPICS DEL 1, 2 DAGAR AdvTop del1 vänder sig till dig med kunskaper motsvarande SOLIDWORKS grundkurs i kombination med erfarenhet från flera konstruktionsprojekt med SOLIDWORKS som verktyg. Kursen ger en god inblick i hur man kan använda flera verktyg i parter och sammanställningar. I partmodellering går vi igenom flerpartsmodeller och verktyg för att bygga modeller av ytor. I sammanställningsmodelleringen går vi igenom metoder för att bygga nya geometrier i sammanställningen och diskuterar hur man ska hantera sammanställningar med många komponenter.

INNEHÅLL

Part Modeling n Multibody design techniques n Sketching with splines n Introduction to sweeping n Working with curves n Boundary Feature and Lofting

Assembly modeling n Top down assembly modeling n Assembly Features, Smart fastners, Smart Components n Assembly editing n Large Assembly

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kunskaper motsvarande SOLIDWORKS grundkurs i kombination med erfarenhet från flera konstruktionsprojekt med SolidWorks som verktyg.

ADVANCED TOPICS DEL 2, 2 DAGAR AdvTop del2 vänder sig till dig med kunskaper motsvarande SOLIDWORKS grundkurs i kombination med erfarenhet från flera konstruktionsprojekt med SOLIDWORKS som verktyg. Kusen behandlar hur man på ett effektivt sätt hanterar och editerar importerade modeller. Vi går igenom hur man i SOLIDWORKS jobbar med bockade plåt geometrier och modeller uppbyggda av balkar.

INNEHÅLL n n n n

Editng, importing repairing File references Sheetmetal Surfaces

n n n n

Understanding surfaces Introduction to surfacing Solid-Surface Hybrid modeling Weldment

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kunskaper motsvarande SOLIDWORKS grundkurs i kombination med erfarenhet från flera konstruktionsprojekt med SolidWorks som verktyg.

7


GRUNDKURS SIMULATION 3 DAGAR Kursen är avsedd för SOLIDWORKS-användare som behöver lära sig att lösa problem och beräkningar mer effektivt med SOLIDWORKS Simulation analysprogram. Vi inleder kursen med att använda beräkningsverktyget för att förstå de teoretiska grunderna. Därefter går vi igenom analysprocessen i SOLIDWORKS Simulation, från att genomföra en mesh till att tolka resultatet för detaljer och sammanställningar. Vi tar även upp modelleringstekniker för sammanställningar såsom kontaktproblem.

INNEHÅLL

n Introduktion av FEA n SOLIDWORKS Simulation element n Analystyper

n Randvillkor n Genomgång av olika läsare n Postprocessering

FÖRKUNSKAPER

Ha slutfört SOLIDWORKS grundkurs eller motsvarande.

n FLOW 2 DAGAR

n PROFESSIONAL 1 DAG

Kursen är avsedd för SOLIDWORKS-användare som behöver lära sig att lösa problem och utföra beräkningar mer effektivt med SOLIDWORKS Flow Simulation analysprogram. Vi inleder kursen med att använda beräkningsverktyget för att förstå de teoretiska grunderna. Därefter går vi igenom analysprocessen i SOLIDWORKS Flow Simulation, från att genomföra definitionen av randvillkoren till att tolka resultatet för detaljer och sammanställningar.

Utbildningen ger en djupgående kunskap om grunderna i Finita Element Analys. Vi visar analysprocessen från att koppla samman till utvärdering av resultat för delar och aggregat. De ämnen som tas upp under kursen är: linjär stress analys, gap/kontakt analys, frekvensanalys, stabilitet analys baserad på linjär analys, knäckning, värmeöverföring, optimering, fallprovningen och tryck.

Villkor: SOLIDWORKS Grundkurs eller motsv.

Villkor: SOLIDWORKS Grundkurs eller motsv.

n NONLINEAR 2 DAGAR

n MOTION 2 DAGAR

Simulation Non-linear lär dig att med hjälp av Simulation Premium lösa ickelinjära beräknings­ problem. Du lär dig använda olika materialmodeller, hantera kontaktvillkor etc. Fokus ligger på att förstå matematiken i bakgrunden för att framgångsrikt göra komplicerade analyser. Efter kursen kan du utföra komplicerad FEM-analyser i Simulation Premium.

SOLIDWORKS Motion grundkurs läs dig göra stelkroppsdynamiska beräkningar. Du lär dig hantera mates, applicera krafter och motorer samt tolka resultaten. Vi går också igenom kontaktvillkor, händelsestyrda körningar kontra tidsstyrda körningar samt export av resultat till FEA-program.

8


SOLIDWORKS COMPOSER 2 DAGAR Grunderna i SOLIDWORKS Composer gås igenom. Hela processen från CAD-systemet fram till färdig bild eller animering belyses under kursen. Du får även en insikt i hur konstruktionsändringar kan hanteras mot SOLIDWORKS Composer. Efter kursen kommer Du att kunna skapa instruktiva bilder och instruktionsfilmer.

INNEHÅLL n n n n n n

SOLIDWORKS Composer termologi Navigering i 3D data Visibilitet och utseende Exploderade vyer och vector export Ljussättning och texturer Grundläggande animeringar

n n n n n

Assembly animeringar Service animations Uppdatering av 3DCAD filer Stycklistor och tabeller Systeminställningar

!

FÖRKUNSKAPER

Med hjälp av Composer kan du skapa tekniska illustrationer, manualer och andra typer av beskrivningar utifrån SOLIDWORKS assemblies. Programmet används med fördel av marknadsavdelningar och illustratörer.

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha erfarenhet av windows.

SOLIDWORKS FÖR LÄRARE, 4 DAGAR

Nu finns möjlighet för dig som lärare att gå en specialanpassad kurs i SOLIDWORKS. Att gå en grundkurs i SOLIDWORKS är det mest effektiva sättet att komma igång, t.ex. att lära sig arbeta med rätt verktyg vid rätt tillfälle. Kursen ger en bred kunskap och hjälper dig att snabbt komma igång med SOLIDWORKS. Att kursen är specialskriven för lärare innebär att den följer lärarhandledningen från SOLIDWORKS och går igenom alla viktiga steg.

INNEHÅLL n n n n n n

Användargränssnitt Grundläggande funktioner för parter Sammanställningens grunder Grunderna i SOLIDWORKS Toolbox Grundläggande ritningar på sammanställningar och parter Skapa, hantera och visa eDrawings filer

n n n n n n

Designtabeller Roterings- och svepningsfeatures Upphöjningsfeatures Skapa bilder och animeringar Sprängskisser Analyser med simulationXpress

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör duha erfarenhet av Windows samt ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SOLIDWORKS

-Bra sessioner och övningar, hands-on approach med ganska lite teori och mycket praktiskt arbete. - Lärare på Åva Gymnasium

OB S SOL ! Du v e stor IDWO t väl a RK tt t u S såso t m c bud av har et rum omm t ma m.m , lektio unitys terial , n . för enbart shandb foö sko u t for cker lor? mat

9


SOLIDWORKS ELECTRICAL

n SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC, 2 DGR

Kursen omfattar grunderna i SOLIDWORKS Electrical. Vi går igenom hur man hanterar hela arbetsmiljön i SOLIDWORKS Electrical. Funktioner för att hantera projektmiljön, ritningslistan, logikschema, multiwire-kabelschema, kabelanslutningar, symbolbibliotek i layoutschemat, ritverktyget, anslutningsplintar, BOM-listor, PLC-enheter, makrospråk, kabeltyper, numrering av kablar, rapportfunktionen m.m. gås igenom under kursen.

n SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D, 1 DAG

Kursen omfattar grunderna i SOLIDWORKS Electrical 3D. Kursen är en påbyggnadskurs efter SOLIDWORKS Electrical. Vi går igenom hur man hanterar integrationen till mekanikmiljön och en arbetsprocess som säkerställer ett effektivt arbetssätt mellan el- och mekanikmiljön. Routning av kablar, definiering av elskåp, infästning av skenor och rännor, synkronisering av BOM-listor och hantering av anslutningspunkter gås igenom.

!

SOLIDWORKS Electrical finns i tre varianter, Electrical Schematic, Electrical 3D samt Electrical Professional som är en kombination av de första två!

DRAFTSIGHT Draftsight 2D är en lättanvänd 2D CAD mjukvara som används för att skapa, editera och titta på DWG filer. Lär dig grunderna i Draftsight med denna utbildning.

10


SOLIDWORKS PLASTICS 1,5 DAG SOLIDWORKS Plastics grundkurs läs dig göra formsprutningsanalyser i SOLIDWORKS Plastics. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kurs­ deltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

INNEHÅLL

n Grundläggande fyllnadsanalys n Luftfickor n Ingjötsplacering

n Sjunkmärken n Optimera sjunkmärken n Multipla kaviteter

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du: Du ska ha erfarenhet av Windows samt ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs.

SUSTAINABILITY 1 DAG Grön design med SOLIDWORKS Sustainability! Sustainability - ett enkelt och bra verktyg för att tidigt i utvecklingen kunna ta hänsyn till olika materials miljöpåverkan genom produktens hela livscykel. En detaljerad livscykelanalys utförs med avseende på var produkten ska tillverkas och användas. Materialframställning, transporter, användning och skrotning tas med i beräkningarna. Vi lär dig hantera verktyget och förstå miljövänlig design.

11


SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL n ADMINISTRATÖRSKURS 1 DAG

n ANVÄNDARKURS 1 DAG

Du lär dig grundläggande systemskötsel av SOLIDWORKS PDM Professional. Följande delmoment ingår: serverinstallation, rättigheter, hantering av profilkort, flöden, backuphantering, rapportverktyg, nätverkshantering, löpande systemunderhåll m.m.

Lär dig grunderna i SOLIDWORKS PDM Professional. Vi lär ut förståelsen för hur systemets arkitektur ser ut samt hur du hanterar grundfunktioner såsom sökning, registrering, CAD och Office integrationen, samt enklare underhåll.

FÖRKUNSKAPER

Du bör vara insatt i hur arbetsflödena ser ut i din verksamhet. Du bör vidare ha en god kompetens Windows miljön som Windows Administratör.

!

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha erfarenhet av att arbeta i windows samt viss erfarenhet av SOLIDWORKS.

INNEHÅLL

INNEHÅLL

n Installationsplanering n Användare & grupper n Mallar n Profilkort n Arbetsflöden n Uppgraderingsarbete

FÖRKUNSKAPER

n BOM hantering n Vaulthantering n Export/Import n Replikering n Backupsystem

n Registrering av information n Konfigurationer n Integrationer n Nummersystem n Utforskaren n Projekthantering n Revidering av dokument n Användaren n Hantering av arbetsflöden

Du har väl inte missat MobilePDM? Med MobilePDM kan interagera i ett utvecklingsprojekt ifrån sin iPhone eller iPad. Fråga oss så berättar vi mer!

12


CAMWORKS Alla CAMWorks baskurser går igenom en grund i CAMWorks som är gemensam för samtliga kurser. Detta ger dig grunden i t.ex. Technology Database samt arbetsprocessen i systemet. Därefter går vi igenom de olika tillämpningarna som är speciella för just den aktuella kursen. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser beredningsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter. CAMWorks kurserna är till stor del anpassade efter det aktuella företagets önskemål. Därför får kurserna nedan ses som ett exempel på vad en kurs kan innehålla. Kontakta Helene Holmgren på tel 08-544 730 30 för mer information.

n 2,5-AXLIG FRÄSNING, 2 DAGAR n 3-AXLIG FRÄSNING, 3 DAGAR n 4-AXLIG INDEXERANDE FRÄSNING, 3 DAGAR n SVARVNING, 2 DAGAR n TRÅDGNISTNING, 1 DAG

13


WEBCASTS Har du svårt att komma loss från arbetet för att gå en kurs? Tar det lång tid att ta dig till kurslokalen? Inga problem - Gå en kurs på webben! Alla webcast-kurser genomförs på webben i 4 pass per dag. Däremellan har du möjlighet att fråga våra tekniker om eventuella frågor som framkommit under genomgången och även arbeta med övningar som finns under respektive kursavsnitt. Innehållet i kurserna nedan är samma som de som beskrivs på sidan 5.

n DETALJMODELLERING, 2 DAGAR n SAMMANSTÄLLNINGAR, 2 DAGAR n SOLIDWORKS PLÅT, 2 DAGAR n SOLIDWORKS SVETS, 1 DAG

TIPS & TRICKS Vi går igenom mängder med tekniska tips som du har stor glädje av i vardagen. Våra certifierade supporttekniker är en av Sveriges mest erfarna användare som ger dig de verktyg du behöver för att bli ännu effektivare. Tekniska tips ges inom SOLIDWORKS Standard modulen primärt. Vårt fokus är i första hand: parter, assemblies, ritningar, systeminställningar, modelleringsteknik i assemblies, vanliga fel användaren gör, funktioner du inte visste fanns och mycket mer. Tips & Tricks dagen hålls i våra utbildningslokaler och presenteras från en storbildsskärm. Alla deltagare är från olika företag vilket ger ytterligare en chans till att byta erfarenheter med varandra.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha konstruerat i SOLIDWORKS minst 1 år eller ha gått grundkursen.

14

TIP OF THE DAY!

Anm Eng äl dig info ineers till So oss @solid nyhet lids e ta på fa .se ell brev på del ceb er o tri cks av alla ok fö gilla r vi d t elar ips oc att h ut!


CERTIFIERING

Testa dig och bli certifierad användare i SOLIDWORKS, Certified SOLIDWORKS Professional - CSWP! Lorem conDet finns tvåipsum olika dolor typersitavamet, certifiering - Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) och Certified sectetur adipiscing elit. Sed placerat SOLIDWORKS Associate (CSWA). Den sistnämda är för studenter. Nu sker dessutom certifieringen eros eget lacinia online,ipsum vilketvel gör attadipiscing du efter endast tre timmar framför din egen dator kan bli cerifierad. dolor feugiat. Integer nec mi sapien, ac dapibus quam. Nulla ut ipsum in erat interdum bibendum ut id nisi. Maecenas quis turpis a tortor porta Vill du maximera dina chanser att lyckas med certifieringen rekommenderar vi en förberedande kurs cursus. hos SolidEngineer. Då går vi igenom alla moment som förekommer på testet samt metodik för att - Bosse Bossesson, Bossestan

FÖRBEREDANDE KURS lyckas på själva provdagen.

CERTIFIERINGAR

n CSWA - Certified SOLIDWORKS Associate (för studenter) n CSWP - Certified SOLIDWORKS Professional n CSWE - Certified SOLIDWORKS Expert n CSWP Sheet Metal n CSWP Weldments n CSWP Surfacing n CSWP Mold Tools n CSWSP - Certified SOLIDWORKS Simulation Professional Läs mer om certifiering på SOLIDWORKS hemsida »

SPECIALKURSER Har ni speciella önskemål vad gäller kursinnehåll, kursorter eller datum så hjälper vi givetvis till att skräddarsy kurser efter era behov. Kontakta Helene Holmgren på tel 08-544 730 30 eller via mail till kursanmalan@solide.se så hjälper vi dig!

SolidEngineer erbjuder via samarbetsparten SolidProfessor marknadens bredaste sortiment av onlinekurser inom SOLIDWORKS. Kontakta oss för mer info! www.solidprofessor.com

15


INFORMATION KURSANMÄLAN

CERTIFIERADE LÄRARE

Kursanmälan sker antingen online via vår hemsida www.solide.se där kursorter och datum anges. Du kan även anmäla dig via mail till kursanmalan@solide.se. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kursansvariga Helene Holmgren på tel 08-544 730 30

Alla våra lärare är Certifierade SOLIDWORKS Professionals eller Experts. Samliga verkar vid sidan om sitt lärarskap även som uppskattade teknikkonsulter ute hos våra kunder. Det är även dessa personer du möter i telefonsupporten.

Vi skickar en bokningsbekräftelse när du anmält dig till en utbildning. I god tid före utbildningen skickar vi även en kallelse med mer detaljerad information om tider etc. Du får även ett kursdiplom som bevis på genomförd kurs.

Våra lärare har olika inriktningar och alla undervisar inte i allt. Detta för att vi ska kunna maximera kompetensen och att du som kund ska få den bästa möjliga läraren för respektive ämne.

INSPIRATION TO SUCCESS

Våra kurslokaler finns på följande orter: n n n n n n n

Sundsvall Västerås Karlstad Stockholm Göteborg Huskvarna Helsingborg

SolidEngineer erbjuder mycket mer än kurser. Förutom att vara din mjukvaruleverantör inom 3D CAD/CAM/Simulering och PDM-system erbjuder SolidEngineer konsulttjänster inom hela spannet från konstruktionsmetodik och konfigureringshjälp till avancerad verksamhetsutveckling. Vår payoff är Inspiration to Success. Det är vår strävan och vår målsättning att hjälpa dig som kund och inspirera till framgång. Välkommen till SolidEngineer!

SERVICEAVTAL GER FÖRDELAR

Visste du att du som har serviceavtal hos SolidEngineer har möjlighet att delta på seminarer och supportdagar kostnadsfritt? Har du serviceavtal finns också möjlighet att ingå ett mycket förmånligt utbildningsavtal. Kontakta Åsa Wahlberg på tel 08-544 730 20 för mer info.

16


NÖJDA KUNDER

Jag tyckte att kurserna är bra och pedagogiskt upplagda. Det jag verkligen uppskattade på alla de 4 kurserna som jag gick förklarade lärarna hur programmet ”tänker”, hur systemet är uppbyggd, och inte bara ”tryck på den här knappen och då får du den här funktionen”. Man får en bättre förståelse för programmet. - Natalia Chuvashova, SHLGroup

Kurserna har relevant innehåll, och upplägget är pedagogiskt med bra exempel som visar både lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en uppgift, och även vilka fallgropar man kan hamna i när det gäller beräkningsproblem. Bra att eleverna kan följa läraren genom exemplen och samtidigt som denne göra uppgifterna på den egna datorn. Mycket bra kursböcker. - Mycronic

CITAT FRÅN KURSUTVÄRDERING

” ”

Kursen gav en ordentlig kick för att komma igång med SolidWorks. Den täckte in en bra del av programmets funktioner.

Jag är mycket nöjd med kursen med avseende på såväl innehåll som ledning och tempo. jag ser mycket fram emot att jobba vidare i SolidWorks med den kunskap jag har fått under kursen!”

Mycket praktisk med många konkreta tips & tricks.”

Vi finns på Linkedin, facebook & youtube!

17


Inspiration to Success

SolidEngineer Kursbroschyr 2016  

Kursprogram för kurser inom CAD, CAM CAE, PDM, tekniska illustrationer samt metodik kring produktutveckling.

SolidEngineer Kursbroschyr 2016  

Kursprogram för kurser inom CAD, CAM CAE, PDM, tekniska illustrationer samt metodik kring produktutveckling.

Advertisement