Page 1

EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA Solidaritat Catalana per la Independència Vall del Ges vol manifestar el rebuig més enèrgic davant la sentència emesa pel Tribunal Suprem sobre el model d’immersió lingüística a Catalunya. La sentència obliga la Generalitat a reintroduir el castellà com a llengua vehicular dins l’ensenyament obligatori. Per tant, pretén que les escoles demanin als pares quina llengua volen per als fills i que totes les comunicacions siguin bilingües. Aquest pronunciament de l’alt Tribunal no respon a cap conflicte lingüístic real ni a cap demanda social, sinó únicament a la voluntat de tres famílies dins un cens de 1.200.000 alumnes a Catalunya. Mentrestant, al País Valencià, prop de cent mil alumnes d’educació infantil i primària s’han quedat sense l’ensenyament en català sol·licitat pels seus pares. La segregació de l’alumnat és precisament el model que la sentència busca instaurar a Catalunya i que ha portat el català a trobar-se greument amenaçat en terres valencianes. El Tribunal Suprem argumenta la sentència apel·lant als drets dels ciutadans, quan en realitat es limitaran les oportunitats d’integració dels no catalanoparlants i s’atemptarà contra la cohesió social. La hipocresia és encara més greu perquè a Catalunya es parlen moltes més llengües: amazight, romanès, urdú, xinès mandarí, anglès, etc. Queda en evidència la bel·ligerància extrema de l’Estat espanyol a favor de la llengua castellana, en detriment del català, el gallec o el basc. Es pretén que l’hegemonia del castellà en tants àmbits a Catalunya (els cinemes, la premsa, l’etiquetatge...) es traslladi també a l’escola. En definitiva, es vol torpedinar la normalització de la llengua pròpia del nostre país després d’haver patir tres-cents anys de persecució. Ja fa trenta anys que funciona el nostre model d’immersió, des que fou consensuat per la més àmplia majoria dels representants del poble al Parlament de Catalunya, com també dins el món pedagògic, basant-se en l’experiència de països tan avançats democràticament com el Quebec. El Parlament europeu i el Consell d’Europa han lloat aquest model pel grau de compliment de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries i per la seva contribució a la integració i cohesió social. L’any 1994, una sentència del Tribunal Constitucional avalava la immersió proclamant que el català és el centre de gravetat del nostre sistema educatiu. Recentment, l’informe PISA ha revelat que els estudiants catalans tenen un nivell lingüístic superior als de la resta de l’estat i que dins de Catalunya no hi ha diferències rellevants de resultats entre alumnes catalanoparlants i no catalanoparlants. Per totes aquestes i moltes altres raons, és l’hora d’expressar un NO rotund a una maniobra que desacredita el Tribunal Suprem com a instància democràtica. No podem cedir ni un sol mil·límetre en la defensa del nostre model educatiu, el model d’una escola integradora. Els principis ètics més elementals no ens permeten acatar una sentència tan injusta. En conseqüència, Solidaritat Catalana per la Independència fa una crida a tota la comunitat educativa de la Vall del Ges (consells escolars, claustres de professors, AMPAs), així com també al nostre teixit associatiu (entitats culturals, esportives, recreatives, etc) perquè sumin les seves veus al nostre clam subscrivint el present manifest.

Torelló

14 de gener de 2011

EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA  
EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA  

Manifest escrit per Jaume Planas en defensa del sistema educatiu català basat en la immersió lingüística. Aquest document ha estat presentat...

Advertisement