Page 42

DET GER DINA UTBILDNINGSINTRESSENTER EN STÖRRE MÅLGRUPP…

DET GER DIG BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA OCH MOTIVATION TILL LÄRANDE…

D U LÄ R K Ä NNA DINA S TA R K A S I DOR OCH FÅR A R B E TA M ED DINA SVAG H E T E R…

DET GER EN NYCKEL TILL LIVSLÅNGT LÄRANDE GENOM ATT LÄGGA TYNGDPUNKTEN PÅ INLÄRN INGSRESULTAT OCH PÅ ATT ERKÄNNA LÄRANDE SOM SKER I EN RAD OLIKA MILJÖER…

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...