Page 30

30

3

HUR ORGANISERAS EN KAMPANJ?

Intressenter kan vara negativt eller positivt engagerade, som motståndare eller anhängare. Det första steget är att identifiera alla relevanta intressenter. Ibland är det inte uppenbart vad de verkligen har för åsikter i en fråga. Det kan innebära att man drar förhastade slutsatser om dem. Att ta reda på var intressenterna står i en fråga är ett sätt att skydda påverkansarbetet från osäkerhet, förhastade slutsatser och onödiga risker.

Tala med andra

Också bland anhängarna kan det finnas andra definitioner av validering eller andra åsikter om hur man ska gå vidare för att göra den till ett effektivt verktyg. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium ta hänsyn till dessa olika ståndpunkter för att undvika oförutsett motstånd mot kampanjen.

När detta arbete väl är klart kan det vara till hjälp att göra en avstämning genom att tala med andra aktörer och organisera diskussioner eller fokusgruppsundersökningar* för att försäkra dig om att din analys är komplett. Det kan göras genom att anordna rundabordskonferenser och möten dit olika aktörer bjuds in för att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter beträffande validering. Det är av yttersta vikt att också få dem som inte är positiva till validering engagerade och att ge deltagarna tillräckligt med tid att komma med synpunkter (genom att använda metoder baserade på medverkan, som till exempel kunskapskaféer). Att internationella experter eller yrkesverksamma inom området är närvarande kan vara en fördel.

*I en felträdsanalys skriver man ned orsakerna till ett problem i negativ form (t ex motstånd mot att erkänna ickeformellt lärande, ingen gemensam strategi, frånvaro av regler, etc.). Att göra om problemträdet genom att ersätta negativa påståenden med positiva skapar ett lösningsträd (t ex en ny lag för att inrätta valideringssystem, etc.). Felträdsanalysen görs lättast i en liten fokusgrupp på ungefär sex till åtta personer med hjälp av ett blädderblock eller en overheadtransparang. Det är viktigt att man kan lägga till faktorer allteftersom samtalet framskrider. Det första steget är att diskutera och enas om vilket problem eller vilken fråga som ska analyseras. Problemet eller frågan skrivs upp mitt på blädderblocket och utgör

trädets stam. Det blir “det centrala problemet”. Formuleringen behöver inte vara exakt, eftersom rötter och grenar kommer att definiera det närmare, men det ska beskriva en faktisk fråga som alla är engagerade i. Det ger en översikt över de åtgärder som krävs för att lösa det centrala problemet och är ett sätt att gå igenom den rådande uppfattningen om orsakerna till ett specifikt problem och hur det kan övervinnas. Detta är mycket värdefullt eftersom det identifierar faktorer som kanske inte tagits med i kampanjen. Till exempel kan gällande lagstiftning vara en del av problemet utan att man hittills uppmärksammat detta. Detta kan få till följd i att man inte lyckas uppnå projektets mål.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...