Page 27

2

27

ATT FÖRMEDLA FÖRDELARNA MED VALIDERING

Från PIAAC:s rapport, OECD

Mellan 4,9% och 27,7% av alla vuxna uppnår bara den lägsta graden av läs- och skrivfärdighet och 8,1% till 31,7% uppnår bara lägsta graden av matematikkunskaper.

Bara mellan 2,9% och 8,8% av den vuxna befolkningen uppvisar den högsta graden av kunskap om problemlösning i högteknologisk miljö.

21 %

13 %

av arbetskraften är överkvalificerad för sitt arbete, vilket har stor inverkan på löner och produktivitet.

av arbetskraften är underkvalificerad för sitt arbete, vilket har stor inverkan på löner och produktivitet.

“De som har sämre kunskap uppger generellt sett att de har sämre hälsa, mindre samhällsengagemang och lägre tillit”.

I nästan alla länder, saknar minst

10 %

av den vuxna befolkningen de mest grundläggande datakunskaper.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...