Page 10

I N N E H ÅLL AT T F Ö R S TÅ E U : S R A M A R

1

EU:s policydokument och program till stöd för utveckling av validering och dess effekter

Policyrekommendationer från civilsamhällets organisationer angående validering av inlärningsresultat från ickeformellt och informellt lärande.

Europeiska kommissionen, chef för enheten Skills and Qualifications– Ana Carla Pereira

13

15

19

AT T F Ö R M E D L A F Ö R D E L A R N A M E D VA L I D E R I N G

2

Vad motiverar dig och andra att arbeta för validering av ickeformellt och informellt lärande? Hur påverkas inläraren av validering?

23

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...